···m····

.1 .

I

e
,

asl

Pem ...,,..tc......'L',_~__ ,.~- 'W' ~~_··~,~I.jl'~~~ , ,;O:;i'm~'~'n,!Oi"~' .... '_.r1f",~11 r~:_:.~~.4IU, ,t__ dan 'am~ tall. pa' Ia 'a, .,,' saa', kam,~an qe #:""'-b-' ~ba'·' ketika 1rIio4. p~eAii~ 't"iil"'IIim' ~\~'I"l'~ 'k-I-"'~ y-,,o;,,, ' _-al!!J!i,€II. ,~l:' l~
_:!RlJj; 'I, '..

~-j!.,I4-~.~Jl,-=:'1UL-:_··_~~JI

11 l~\_m'Ik .... (""'''il.if'') .,~"~~4.

_~~~~4JJ,:_~

~p~·t:l,:;::;o;r

_

.li~~;,

i

•'

karakte:r:P6t karakte~r1
n;~l '
I!iili'"=i;

\..,.'V
"

,g,

"=!il

"=!i'i"lii

AU

~

!!W U
'I

1~1

!!j,V,~!N.~

,iI:" '~:..

,W,'" , m. ,.'!,

'iD

~,t

!

II\l~tli!:!!,'II,"=iI"b·I,...::i,~'L"'~~,~'Il .. ".llila. QJ A.~ U,1r.i,
~.

"'," ... - ~a ,it' .', - ~'---- , ','.,pad ~-yar' up, miLnco "1 'I' ,UIU_. •,jR ., D"~ntl-k:i- ~-- - ,m:dt' par''_' ,'om.-00'1 ',~.,] ,_e. . , , I_lID, [, :P, , -t-: '.'-WI ,','.'" "'~, (tik:e'u-' 11,\"',J,f "k", pada ~a,yar jlll'lga muacul -'Ul1J'!' ~1t'I'I. Jib .1t'al~:all,
' ." , '" ',' " , I" " 1"_ 'I'!'
I, .

pikh·~all,! -',enb,lto;,a ada h"bugao, (.rela,'5,i) antara sisl'em, pacta "001,00:1
~

.At.......... ,-t.

~I

'1IRf'i,

p,'l- IW,O.L~~J'p_;§i~i"" 1~lftJI!k!llWI. IX. l '~L"!i,,!'ill I DUG '~O'!ri~'r

s-

~I'~ i '!ili' IRI~~Uilliit
'ii!'\~. I~£,I.~I~~

I' I~H '.i5;~ ,~,i ~~.lIL:uo~:uJ.mi. ~ 'fi'ii~4- :~n~ 'I!ib~ ~~ 'f.~:iil!li'i'D,,~A\iI!!I,'~ O'!iil'~' ! RrJt 'Ifiuft~.JjI I JIU_UD~!JL U~Jlfi:l1uLJ.
.. ,~ .... ;jJ . IiI,
.J.

'b~·,1..;'::,d, ,~~IU·.·

J··!t.1

' 'I'p' :.-~! ~,1iI'!i1 ~'ii:!ij'~" '"",,'iii' iIio.;'~I'iIf...j 'U:li11l'!i ,D' [!i:II~!Ild.:~;-.g~.ttli, J'~~I

'n l!ll!i'

'~1.' -

iiI"'il:i il ;,r''I..I6IIjI.

T ~uan Pem elaJaran
l~ii!!ii "''!ii:l\' mli!!im'iI!iiil""iiI~'!iii ~ ~. ~/lm· . . ..~: .. .I~i~·

-!r.

' 'iii;,'!ii,~, ,lU ~ WI .. l

"

_

...i':I!J;.'::ii'~"l'ii~'H

I1jlP .. l8,'g~n~~~ ~

t-,l:iii''!ii;;;;;" '~'!ii'1iiI'!ii" ~~ ~rl~

~

, ~ ,me'Dtuka;mru,

,anuan fungr.i, d~li, mm,pDJ.:u'i '~Jj brfl~PiJ fw~i,:

1,:kD(m:po:s: is], mlha&, :klJm:IUl(M ,p" mben' i' r ,3 :nle_, <bu'M;bg kDn}l,'D~'_ID,_,,'.,11 ktlimc__tls:u:'i jika, :hlRn 'kDmpoIBm,a, dlD'ta1l1IWl: c ,--. 'meRje'w:kID. :kondi!l:i. iipt :UlIf ~~, :mea:ptm:ym ml'el~: 'SR :me Ii)". iI ,a;' .V~:D di8n IUiiW, 6 ~ :meliOO~lbi!lbm, limit fmt~ _ml'lCi:fl' djaJri ~ :~,i, 'i.llalnya.
'~. me II,jelu::k:a.n nUaij, '~
q,

va:

-I

I_

,~,

~I-,:

11-

F'UltgH

,FUtI,g si .IfrlViers: dan.

,om;po5i.
<b!_"r~'~,~'~ ~'~' iIl-G,IUU.ll g]. ~

Pll-gS~, Ko,mpo'si.s\~

1~_.Iii--..

:p.' -'j\_'mlabao

~gmtiao
IdaD A -Limn,
r.

Pen---l,a ~an
'lllV'!-

OlIDJ,:Pf'S!lfft

s S1latu, ,nm_JJi '.
.1

r.

__

enea ~_ -ka '-lIog.s1
, :"lftDg~n

111-

1~_

.. iIi;--

.r.~~~,l~1

nm'Ui)'n:~.··CI~'·
~G..

I

f1Ul.gSi. NU'ai
II!-- ........

S
._

~,

'IlI~

iI!'''W.

s
it"

.-.JII. .

-

~/ompos1.B

FUllgS!.
SIC:[at... '3:_ ,Si
IOln;poStg

F'um;gID enjlm, F'l~g,m "l1!,vms ..
.. _'l£ 'eDU'kan.
I

i;.· aOlpc,sisl

Rum:u's
(A·.-UlAD)

: ~.!u.Dgsi

fUUB,Ji [n:v e1;s'
1

M:,en,gluuakaD Si'[a.'t 'fl11mg Ii
om.~S'I.S1. Yo""".
'Ii;

. r ,--'

Sl1lal.~u,:F'u_lIa ~i'ka. :~un-l,SI ,~,om,posift daD : :'ll_ng,~iyan,~

11 '

'uJ'tlk:

,._,eiD~

Suatu.
PenMasallbM

La~n :C\i'ke''~j_-_l(

,t Kunci
'.' domain I.' :fUD,,ISI bijettif
'.' :fungsi identitas


Ii
lI)

poeta.

'OOoma'1.11

-'3D.8- .

•' fungsi .in.ve

;5:

D(~SM:P! ka~tan I-"elah memls-I ami :pe~rtia.n
,AI... - .-:1i;,. uae.iI1C11.U,

,~dVIJ3D'i'

t.-.-,r.;:-_-:-.

-I

~u.

,A .... "

uaera.w'l bi-'!~'i'l Jl..JCl n:~'I~-';; '-:-,-; ut3S1. ,. "-""', 1.l'Ulan
AI-:- - -_-1)-:
:1

:-~I''ii ~

IU~

fungsi, daenlh assl. -:-A~ I~IC'M" 1-",'_~:;:, - ' ' ul U ',_-A: .ACJla;.1 x-:-;- ..
I"

-1·' '1..._,_ ,- ,~,:;, f," ,~~ .[_J,er,s;~,::_an. 'llUlI,sti _D:V'ef,S:_:aJ1 . d 'f' , ' d',_ -. ace. I~. fu11g~~'!1, "~'k,",' ,, ~. '·~(UlIID ", '"" ~~~-i8Sl. c.om.polls1,~ c .'i:UD'OJsj kam;1)iO,sisi 'b ,.
..!. .

Palda,

'bagi an, im" ki,-"3 aoju:':tao, pembabasan

de1l83fi

mempe ajari

~Sc:,~j"rr~I"n,'"m',,,",,, j,iIi,~:11a. aJi, & ~'~ llUl ~n,ii ~;!"ii.:b:'~1 ~11"llI'r;~!l:!f1(-!1]·~~ 1:-1, ,1!o;;;!U I"')~ u..a ~ ~ :g,
,,","U,

~f"'~ .... ,1~~'!i"j, '!I;;oI>Ji, aAiC1U,£,

~~, _~~1, olIiV'<P.1" ~UW,

~iNl'~,~I:' lJi"LI!i, •
~Ji,"

1

c

:1li,~,f(x) da,Jll,,(.t) a,dal'ah:',un,g,si-:ftm,&s~, a1j~bar. Tetllukan ba I~.loperasi benkut. a Itt) = ~t +. ,5; r("l:} = ~i!. ',x 4- ," =

,Itt) + s(x)

=: ....
1

b.

/()c) -:2~il..,...,:_-1t ~ 1.:
m. ...

att) = ~~

R 'r-"Nt ftI 'iF'll ,J '~fIIl~:I= S\ .. ,~ .. ~

Or

''"I ' I·!i.~r}~ :=:

!.. 0(""'\1 := ~.
I

~~

"Iii"

~,.~ .

~.
~,

y .... '

et-te 1-'Ib b.s.11;- -- --- - - -11 ---iI;1t-,~ ee ':'jl, ,~an"m.n1.plL-- -1 men- ---~,'.'b' so;a,III. - -1 QIJ, a ,_ - man ~ l'anJUU'f~.illJ,', ...:S03, A~,- as, - · t' 1< - " k'w m/'Iii''"1ii''''o=:l;'n- 'beri'kut,"
I~'

UJiO. ~

I

Jl

l

J

_

..

a.

-'~!l'~um]aihal fungsi _
_c

<~ -

1

ft.~lfJ dan g(.. din.ya takam. d __gao t) I) (.;r) := «xl "'" B(~11.
1

'D. ISeIi5r fu ,gsi {(.f.:) dan, r(~l&)I~-;~ ll:y.a:takao,.d '. I,m ({~ 8)(~t) '..~~~J = ,~g(x). c. PlelfbJiBD, fLl'OISi fiJi) 00:- Btl!) dio,ya, "aUn, !(fem,plll ,V Hil' (Jr) ::::f(J~))C 1(.\,1. d. ~ ~mbagita_n :f~mgsi (itll Ida g("g! '011:' U .-B{;it) :~ ,0 dio.ya,1 'ab_n. { ,cienpn

,kal,-;an,te:~ab ,engooall daerah asal ~daerall, ka,~lljO IA~~", -- h L..... ",,-,,pa ,nama. ,,-,3LIl,an" ld"aernl ,",. l', - ,d'-', " _ ~"l- a ,- ~ da'er:a_h ,L-UlClera:__ ;~<~,:IIC_j- A''",-~ ; 18,_,~ '-,Aa~11.
"'\1
-1'---', ','
-r

dan
'I

1",

.. A_H," ~ll.

diaerah ham? Ja,as'kan masin,g,-:~n;asin,g,da6l~, tersebut. A,:pa :yan,g, dima.k:sud ld-enpn, daelah asal a_.amw?' E1elikml, ,ooU'_o:bnya

"i~\ .. ,"1~I~vllG:: - ,_.1 .' D'(''b.,;Q't''''"'''lb''ul'~ 1(' -'..;"-1 ~, benku t ini,

=

"'i,. ~,.,

+ 2-'" A ..... _
I
J

1 U4LJl 5\.~JI

~n

=,

~

'[' ""1" _ 2
.'m1t.

'JILI !

~

~'·I"Ii~'Ii'iL.'.~ "IiI" ~~UJIJ.I~1i.1

I~:

~

R' ,,'

.•

'r;n\..,...,.,,"I'II..,'__.,.' ..... -'f'U'I""'l'O"~-f-"I-o'f!!"~ Itl~U. 1~.ll\tlUJl 1] _Ut:I!,wNI, , IL. ti'li.'ll
'J

a.
b.

(I --,' (~~) 8)

c
ct

if' x
"

g) (.tj

if = tJ) (~~1

,t - (Jt)l

3.

b

,2.

.~ 1 f =: « .[" 3)
III

Did,efbl'" sikao
·I."·l~

fUD:gS'
~J!!II

fda'
... "

(2
. ~III

~I~,

('J"

," _', II

5)" (",'~j. )"l i
.1 I,

,tJ :SIeba,g,aj :hi'm~,unan pa:sangan oonu,

,'mil,

5e.'bagai '--

" ==: (I('"

5) ~ (2,~,-I'~'I (3" 3,)~, ' ~2)} (

Ten. uka:n f

- B. f - ,e~,dan,f':)( g.

t+ ,
I=,B
Jad!
_I . - 1i.

E

~,

--+ ,]

+ .5; ,2 '--ii' ,4 .. ,4:,3 ~, 5 +,3; 4 ~

~ + 2,

J:adj,./

,I = 1ft ~8)'i (2. 8)., (3'm . ~ (4. 3)J::: 1 ,~ ,3 =,5,: 2 "4=,4~ 3 ,~; 5=,3;, f' ~ ~ g- = J ( ~ ....... \1 t ' i3 ~I Uj. \ . "-)' l,4 ,,,,,,,,·1~'}.' \. ). iii

,~, ' "",,",2, .1 : 2

\l~

i

,,"I

Ii!

~-,

i

~

_rlll.l

. III

f"

lad-,.f x

B ,= .['

s=

.5 ' :' 3: , I( I.• m,St (2~ ,16~li (3. L~~ (4" ,2)}.
',;:3 ~

3, x 5: 2 ~; 4:

'_='~

f _, ttl := {(~J;)I'_. S(J;) ,r) @, ~ ~, 2w.\~= (1 ~:ti' ,(x) ~
=

~; sCi)~ (,- '-'."_~_, (4~'"+ 2..l.,
~, ~ ('''t~ B.!NoJ
= ,=

1

-

4'- 'l ~ ,x _, ,.3.".-

Soal Terbuka
:1.

.

:Oikebdruti fl..~"iJ:=, ,2.x + 1 dan.g(:() =: .. + 1. 'Ientukan fu;ng,si. I~ 1: yang dirumu slal1. de -~-'FL~, :=: (f ", g) (x) ...... . h(~t) 'B(~"t)
'I,i s:alka:n. di ce ',abui ,/(,~Jt) =.:::
."(.

"

......

l,

_ 9 dan
.'

V

Tr ,s')l (.Jt)

.
(

X""

,~
...

~

~,-2. ~
-i
,

~g,tx·=3,

'\

. ~- . t 'l...,~en,~.Lllian \: ., ".'
-_ __ I

. It~· . .

Tei.l' ]ibll. rumus dari. f +. B~ f
k:e1tlenlUiIJ-O, iiebagm 'teti
1 .. ';_

t.

~."~, J. , S' ,_,

darn

f

<,

B nll~tu_k f

dill

,r .pada R: dellgJn,

a~ It,;)
b.

=,

2.. . +.:3; S (. ~)= 31 ,_ 5.1
l
Je ..
_!

ft.~.~'t) =,

'untl1k: .~ ~ ~l. g(.;():= _ 5,.]: _'~"U_~'I_uk ~;.; _ 2
2x' ,-,,4

m

e. let) = ~~ =: g(~\~
d

3 . :t ,_ [

" U --t.uk JC :~. :~ . -_-- .

FfIII-

Itt) = I(~\r:-,2)1: ,:g(.t) =: 2.Tt',- , tf d' - u f me1rn,pa.~.D. llaJ,'I,t-·- . :_'UD.ISJ.. f'- - - - renmzan ,_;_'~'an, ,u.llliU:IUl·ya :agar .;;_, -- - S
-

~L- -

-..;1..-.

-- - • -

- - --

-

--

-

'1-.,. -

- ---

7

B

-,

a.
'D.
C:.

f( ''(l = :2 31't'; 01' 'ri'\ =:.3 +..- ~~;'1 ~ "4 - ~ ~ir. ,1(,. J = X g{~t)1 .it ...,... = X
=
'Il

f! ~.

1@' .•

~,

4

j(~~)= ~\1!= ' : ,'(,11 = .eX 1 Ji'ka j('..) :. :.:t ~ 3! dan gC.l) ,.._. t ,:lC"+

,lttl:: ~ .~ == :&...- 6~r: ,rt"tl

d

,

del'l\gaD,f daD, ,g flln"g;s~-:f1lD,gD pa.d~l.bi[an8~D, teal , '

ten 'Wrall
~L

r.

1

if - B) 1(5) , (/'-'81 (2)~d',' IV x B~I(.-l). :Oit.et'- L'ui f: .R'~I ,R da:~'lB . ,R~! ,R (R~·= :hi.mptUl2Jll, 'bima:l~gal1l,real) deagan I.,._" .1 t )1 = ~t - 1 dan ,Itt) = ,,\- . . ren D~11. b.
~. ~ ,"",,, l~'

,nun.us.I···- s.I> Br; ldan/)(: g:

a,"t,llfa.D

'rum,us .f ~ kemooiao ~eclefban2kam,; B
b.
;iI'!i,

domain '. ap,
•. "]ai ·

v.

11.) B"
i

g

f merupakao snaln: f"uogsi;
".
i

(3) dan, (~)'

. B'
'II

(,-4)1.

,.-. =1{(3- "1)
,'j ~

:F~~:Dg:si dan II ct~',d.· I,'·sibn ,seba.ga:i, t.,., :~.··I
,'!

t'
\

!

,\ 'Ii \
i

'I

'i

.

(-"ii ~Ii.i."

"'Iii ;';"'/

1

B· : {(: I-I ~

h =: ,«(2.

n, (3~:2.)1!

i

('::'i 3)1 (3 ,4)~ ('~i S)},
i

(', •. .:l), I(,.! /,~ '),

a.
b
6\,

c.

_f_I'.

d.' ~,'n
." ~

f~

~ill.·

0'

f~':~I'~i l~"'''''' ~

0 ~

-I'" ..~.

Il~1.. -.tu ..f,Wl,l SIt: aD B d-,A fT .. .au_I. Se'__ pl ... .. . ,z,dba ~~1\ieta ,"'-~~..: .,. lm.:m• ~.nlpttmm
b'
m

~_i

d.

t» s. f' - _. !~,

C··l..

t

~Ii

B.

111'."".

h,--

)[ 'I~ -- ,~ dan,

1P' -- _. ~ ~ 11
I

.pisangan

'!....<-,
~'Jj.

!.1l~~, 'an

-. sepere.

b~_.:]rut t= (,( 6)" (2.~ :1,2,).o. 24)~(4~, 32) ',' 1 s= (1(.1. ,2L (2~3 ),! C3~4.)" (4~S)} Ten ·tltan :fun8~,:f:UD,I:S1, ... berilo[' :hM,. :1. {+, g' d. g·_,t b, f:)( S' e'. f'~ g'
I'

1

f
g' 1.
J:ikaf(~t.) =: J~ + 3 dan,

2
.
,

f if x g) (",¢)
,B.
=:

2~.-~"+6.\.~'" Ik:an mmus fungsi g',. b~1l11

llIIisJaw!(.t)

=1,

dan ·/)··.(x) =

,..\(' "-

';:'5·'

·,entukan8(.11;).

iii

:KaID:ia:D -~entu.'-~ b1l~_. :tel13 s di.bUiil:t. Qal\l. b:yu,. M:~ b,u ~:M. D11{an, :l11esin '~"'adalah, mesin pengolah 1ta:yu men,'~radi P't. ,PI secbiDgkan ,BI2(bdah mesin pe1l.g:ol~ah :pulp menjadi :k'El.2'Sr Jib diilus 'F,3'si,k1u dmlpn ba,gan, '.,' -- - - 'k: se ,JriiIl ~'l- · 'L.~i~'~ili'il!l1:p·.:i.., - -'b- tUc.l:l.r;;u,t.
II 1~"II.a.

lr.'

nl!iA!i!i'tii:ii,~ 1 , ,
~VI!!IJ !irliJII
I

'

PUI", (pada..mesin -,'

P\'I-p.:
",

Ie

n-,iihlili,;P'11
JIU!ltl1!
~!if'

L

Kayo,

----~.,

:Pul,:p ._ eSln C

Jadi ~ pada :~'l1e!DD tC1''I-:'erj'a,di t'On1J,:pclD 3'0 tara prose is dan prose s :1'_ 51. ,.4 ·,t ..,.;11;- •. ~,'~ ,11· a.._ca',-. dapa~. m.€'Dl:l.u.ilD1J:l 'k '.'" t'L' A __:U.CLQg, u,m,pn l.i.u~'~~.m d' a ca:s,~ "'en~.u,.~Jjl,~'t. ".,I
'1-

:kcmpo,,:d,5i. ft111gm,.

1,.; ."'I~:!'lnglle'n:iialn da-,-I A:tu ar IFI -" g]5i o!lml-· D:Sns,iii
1
t .

I

J:ika,fadala'h, suatu foo,8!Ii, ,dari :mm,pumaD. A, ke ]D~~:p!]l: B, -o-an,

:sedaD,g'kan. B ad31ah fl.lmgsi dari bim.pl'lOaD ,8 '-.e 'bi pu I an
t

lei

A

11

c

:fungli

dat· hi puna 'D.B k -'hi' I.:pt-W3. Ie dj,na:makao ..fia,~Bsj kon¥,€,sis" dari .f dan. , 'ya:ng di ,a;O;l,b;aul,gim'll, de . ,gaD " >0 ,f (di'b;aca, , 'bundar1ul fj. U m:'tlk lebi'b j,e:la.:illy-a perna tikan
i

aa:nllba.r di. SDllpi:ng.
Dik,etib.ui :bimpunan ,A" B, dan
Idli saIm,,-·g.
1'](3
I~

co E C'"I,/("I;) =: b, daaJ'{,b), ,_ ~ .malm ~ :.,:a)1 := Bf/(a»)1 = C. Secam 'UmU1l1 fun.gsi ko,mposisJi (
i

e AlO b E B'I

C'I5pel7tru,

pads .pmbar

dide 'Il1t, Si:ka'i , ~a~'bagaj. berikut,
',:_ i_lbn (u;og,S1.1: ,1\ ,,8 di'~en'lt_b11IO:~,eh'lnmn/t&O :~ hi 1
~__ -:-u"a_lUll'll ,uru SiS' apl'rung9l ia.Jja.1 ,"', da,pa;1 di_,: em ,p;JsiS i·~
lUI;

seda -~ _~_:mnll~, ': B ,,'C ,,'t ~__'·t( ,,~~_Jo:le~ ~\nn, <,10) = c. Ll g :a' 1 ",~lllgsi, ~Qn1pcgsi , Idan,/; tli II_is' B ''0/ adalab :sebuah,lb}gli
J

'~n,o: .:1''''~-~

d·'1 'en:'-nl',,_'D deD,~ - ,:!'1Jl':~ln _I - ~.tt_ - --;!,?~... _l.~~_

li'in. \5

Q

2,f)' _ l,a' \--".J

= ,~V'''''~, _ 0,/<110.,.),

Ik~ ? ,J[ka ,tit~aks·ya.~' I.

a.11JI·yaftl!;J1 ham s

: I~nutr?' l8Irikan aJ1'0Cft lk asus ullgsi _, '_lIJ In gSli yan gl ~~ ,a _ g Ida p!'I: O1~k p:lSi9'i'~ mn,
k:m1.

,I '"

Di'kemhui. ~,'"JD,gri,-:fUD,gSj, ,f dan B daIam, dia,l~ilm:paD311. sebag'U, berikut.
TeT:'!'ttlka1l.

c

<S' oJ/)( 1')~(g o,n(;:.;,)~ dan, (r 0 1)(3).
1

Cali ,pmba.r di sampi __ tam:pak:bahwa ,g,
(g' 0 (g'
1

,~I (.1,)1

~ ,,(ft.' -,) ~: s:(1Jt)

:=

,2;

01 "'I

(2)1 = eJ!(2)) =' ,g,1ft) := ~,,2.:

(B' o· 1(3)1

= ,B_'
~i!li-..

,3) = g(111

= :_'O-

2.

D:jetahl.u 'f~l1lifD~'f\mgD tcbal. B :p;,da, bil:3D_JaD ",-em. ,QiiteDtllkin ,((ell a.l~011 f(~~= ::It .= 2; _
A1 ,Uit~ilt tar 1 ...," 0 \f'I"".

"i~):- ., ~ Tentu l<i"~·n "-"'t_'m~ -:A~u~- _ .I'i1i!'-~.~~~ .

a,

(.'
A-

b.
c.
"'-'I

if ,0 ,) I(Jt)
'if:»i!1t,..:....'k
Ir'!L..--'~l.'

D,n (x)

·11~Ul

-. _--~:U IIMIi]

~:i!>iIl

~I ii~lhlllL~_

'''l(~nl'[~~~ 0
iI.'i"1I

~""'11' 'iit~',11.1~.UJ'" 1~, ,ji '!PI'I I,JC;J.r!illlU·

f-·,....~ =
u

U

Q' .....II? ' 10 ltW! J ~

1

a..
h.

an:

c.

2:'.i:liiilaiii

F~Jlnllgl:s,iii Ko-':-- estsl p

IU..

Nilai dan. suatu, f-~-, -I,s;i .k'D__ iPCIi.:si. ldapa't d~len'-'ukru~enl:3D d :meu,ggu~ aim dua eara, :yai 11 ~ de -'O"=llft 1!1ID'1!t'1'~ln->0' .1, j-~~~~!l!il~~~r~,I'~'~I&.~_-,!i!"1'~1~Dr,,;j f1"~o'C!'1' ·m-,pftQ\n~~·~~--".::Ii ~~~~~I'~' ij~IIU1~~11!.!
l -V~I~~~~~J ,~. '_~~~!I!~~~~,

'1- -

IW;

'~-IIi~~-~,~··

';l:];!I'--";~'''''11'ili'~;

,_~,~

'b.

'1..- -- -"AI ... - -- - - - - ·'I~II • - .'~ -' - - .A..... ...:1...... -- - - ~.l:l:!1i ~leDlt-'wan m,enyu-'b -'ii;:'I'- -~, - -. ,0 m.~.':al.""·:nl.w.3l, Pit~ uum,JlWlj~ 1-""--",,, ~ISy'~l-,gu ~

seealra, berurl~,''am,~ d-~gan: ·enenll'·kan:mmus kOt '. ~posisi,:ftmgsi teld.~'bihdaihulu
['tIm. -I S

j,

dailam,

1:om,:p:>!i. g :itu,.

iF)1

f('~i() ,~~ '=: dan ,.o,-·(~~) ~,;~ ..... '1fen-,_'tan mlai. 1'·',@j'0)(2)lden:mao.duacm;a ~ = 3 :2, v6 5 P Mml~
CQ1~Q;

,_,

di atas.

a.

1:
:=

'b. .1(,(2»

~,"':J"",

~~-UM'

~

"

ill

~

if ID 8)1 (2)

(fIQ ,) (.:~) ~ j(r(J~)

= f(~(~)

~:a)

=

f(-x-,')-. 3~
,~(,'~' t· ~-

2-

t( -].
'2 8 _1,.

=:

,"

]

2,)

,~

:8, .. 1_. -8-,"'" 3 :\
,:8: (2) ~8
-,
-

3

,_.

18 1

Pen~lJllSJBmll

;
f

Pe;[ba'

,'Ib _'.

gambar 00 .":k\lrt P:a.da &am.bar di :brnpiug.i 'Jlm,P3,k 'bih,\MI '.1 B 01 I:=:. {( .II' 4). tal 7). 1(3'1 '-,O)};
III

(g

'0 ....(2.) :=:

1.

3'~1 ,Siilf:~il!I',ilf.~! om-I=.osiii&,iiIIF~-lnlgsli K
"U' :, I tnk 'Y~.r·~I!'. ..4:"!!li,~·t , _.:_-_ . :,_~,
l_'~ _,~,_'~I~

ml'-IQ; I'oa ';'~" 'I'~~ ~n___:_,~-~,

rirf'~t- Jt!,i, €~I·t !!I!i!._: 10 ._=·~~.~.O.

r~~

#1'O!ti

~>'fi,

-~. 1~>V.~gr~l~~

'IL..~

~

C!<i ,1"'1
~_~l

,~~i:;

""nI' -

__ '~

i!m C"1" ~I i!li~

bt:kukM :kagj;a ",'riktl"" tall

·I,'r·j. ' :

M:ema'll~·_-_._'~, ·.fat Y'D,g, 'berla.b ' pauJa komposiSi. sifa~·..
\O'I'I'T!If:Ij --:, .....

'_·:UllgS1.-

~I ,;oijo'.L ,gRI· P ~:aIJIII_'a.lll!_ S:ifa,;~-"Sli,fatapakab. yang berlab')j 'pada ko . posisi fungs:i,7
_ ~ ,;I;II[ll;

k :~ 'L·~ '~J~.!,_: i~!L' Llil:liilllflliliiilJ'k'" L~' .:' '....... .. J itvtabiab ~S'OOtl=·soaiberiku t. :1" ,I-:is-albll fungsi ,f da- 8 pada ,--,~'mp:una:D, b.i1.an.g,aJ},
",! :: .l!!!!ll· ..

c

...tl·.,.,t 'f ~.~ .,- ~" \ b ".,.t.. 'ulU!-e~.lm 81__~n O=I~. f(" . ..~j

= 'l!. _ ? da J~"t, _ ".::' an,

-t ~ .._J, $I \~~I = ~t ":lI:

r.nell!\ll_:~ ,~,.'bn __~
_

:l~,a~,

a

(I 0 fj (~&), :

b.
0'
_.

(f 411 g) (~'t) ; .Aprabl~ ,U' ~

i=t
j .,,\{

i)

B?
II

2._

mde~fi'ni.sika;D, o:~,eb ,Itt) =: .~:" ,g(x) := 2,;~_,2~ da:n h(1"~.) l,x. ~_'_'_ 'T'I.h-.."~LI'r,~L!"""!"'r' te: "'I {j,#, .... .I.:',t~' (.: h\'(.'","t,..31 ~11 . :'IIt .. __ ~ n J.'~I!l.l~i_!I!U.. 'Y I~ 81 \-1\1! ~v Iii) ,BI' ii} "~ ~~ii;J!, ,'~ 'I '
,c,' I

','~,~~111",,~'IJI' __ Jl,~-aJl~g.g.

'f"II'lcjj"D~~~, ....I·W.1~11~~!&. ,_ ... :,_.l~ f"'1'11"1iIO'('!'" /., _ "'~.~I~~_

Iifj I

'0'

d'I,~ILlir~ ,rQu~ n~'~~' .__ ,D._.__ ,

'-bi~l'~'ii'IIo""1ll"ii'li1 ._.~_~P~U.@QL~_I

. .I ~,~~.

'i'I;O:iIi~"1

if OJ (8' 0' ,Ii,) )1 (J;) b. J, A,:pabll(fJ'~IB)
g

hJtl;):=: (fQ (I ~!,h;)I)(J'l?

:' . ,:·sal'ka:~l dan .I adaLah, .",'lL·I.. ,pada .hi:Ui,pU" an bilan.p:n •_ f :f real _y.I·l1.1d~,de_.il1i ika _(( .. ) =: .~~+ )~1; ..- ,oMl. /i(./l;) = ~¥~ s t =' a Ten,'t"u,bn (fo,1Jt\.) daD, (,l'Qfl(~)I. b,. .A,:pata:b. (fo l)(x) =: 1(/o/J{..1\3"
sif:lt=:s~f'al'

'lEF',--:i~_. - .• 111 01H1. ""

~PIlU.iQ.U!.

Dari :a.8gk:all,~·ma,tl3·ka:b atas, tfla:pa-' d .temukan di 1 ,Qmpo,sj Ii gsi,
:1 • : : 1

:Si'fat-sl'fsJ' ,-iotn,pD.l5iisi. fungg
:1~,f~Jrtgf{t:

R

. R'.
I

DLm~lh I l() ::·2 3, d'~n g (,;c) ~ X'?' :2M :5. Hi 01 dan (f'~ &11(2) - ~~" 3~ 0 I: ~ ,8

'b. e

Ko ~~ _ _po.!S flll.lgb. patla -_'-._~_7;UntDya tidtzk,be'~lfaI' konw'tllf (f 0 g)1 tt1 lr fJ (~\)I . Kom:porisi fim_g:s1 00r,ma,'- 3 10 ,sia'tif·
i~.

Q

(1(fIO .)

01

h) (~,,) : rt OJ (e 0 It)) (, _. =

Terd~pI:lung,~i :~,djen:.tijm f s

b.

.~ 1

if ~ n (;, '=: (/,@" (~t) .f(;r(J . ) =

le.·~~ .1: sehin,gB

c~ "'I
SOIlI~.' '--.-IIl.a '
'11
'·1 1

s:·- Ai!!

·, ,Slyl~-' c_ ,gar -I-,.,;t
.~

.•. U,.,
d·. l'i
'I~
,_l

[F[I- -- ,gll,iii
~~-~~I~W_,

...• -~II,I [ •.![ i

-

r~l-'[P o!&,ii:&~k.n
'1>l]IJ;a;m1

i I.~

.,.;; ....'~l;;;

<i\o;::I!ti" ~pli'

~

·-!~·r.l_.. "" '~

·f,·,'~iIj" ~~Ae~liI!' IWJ~~~~U4!'~'~1 >r~'~~n 'Clr ~'r~JIi'-~ ,.4i~'~"","~"N,'nI""!i;r' ~1~~~~5I
fll.llJ·llj.

.~-I .~_:I--Il!PJ·~ ill

'i~,d- It 'h'mlrVlli 0"" ,I·~~~~!!J-~.
d,U3

kemposisi.

. otuk m .. _ - gi,e..•...iu.!syBll1't 3,gar ·k,omJpo.si,:sj, '

fungsi :Ill'el--,;l.paka,nebuah s

buall, :krolnpo:s:i si, lJelf_i'tikan. gam bar

f(QJ :~ bl da'o : '~l.; 1)=: !c._ sebl ,Iga (, QI/J ('a:o> f(Qj) = C~,dan g[o:j,l =, c,) sebi.n;l.p (B ofJ(Q~,) =: iC'1,: f(a,,) :~ ,0." dan B( b.~) . c:J s·etJi gga (,= /J (a,,) : f<aJ :=. D" da n t.,) =. '~:iiIl':se:rungga (r IgfJ (Qs) .~:'",..

Da'-·,~ gamba di, samping ya:huj: ,<. ,8 d.'a',g : B' ~ C~ 'titDl:piJik 'b~.'b,\Ui j(Q,l) :- b, dan ,s:(bl,) =: cl seb:i,ngp, (g',o!JI((1 ,) ~ "':1.:

'ben: tu t ,.

,(,°
,eb

r,

e:~ ;

raD

d-~mildao.! ([ si:m:pttl'kan 'bib .•

(8 g fJl- A,~' C merupakan se'b\'AD :f~Ul·l:ii.a.'-~all, .ft1n.B:!f~·kO.m:posi si ~
.Dati g.am.bRrterie'but~ tanll1;a," blhvm
1

I~"""''I_""" '!I .,1. ~1"iUUi!r""'\.1'!I!

f
J

'D' ,D

,y,
!!;"o,

0' ".':~1~1.1 0 a,,..f~"I_,1.\..
i

.c,''''nl'o-nl,d.· U~~r-il;i

_'-~"114:"

~~fn-

.•

d.· _~~.~JIli -l~'o:::!i,';'i"fil

' .. -"
_-

'.:,!IIi

B ledaugltan.
·-I

daenah:ka' -(h:l~ hi)! b~) se ":D~I,- 14o:,gef·me.rttpakall. himpuna , bagi 3- , da.,-"i hi mptlD'an B" :0 eagan kata ,- in, :[3'01;'·.· .f 'DleIl);:piI/kao a :tum.pltt1.aD. bagian di~;:: j_oumin" s~ d :perllatibn :frnng,s:i, f'dan r:yao,g, dide' :- isin :kam,seperti Or ::b:aJl"' ,~",~~" Pada gam bar ''ersebtl'. "..ngsi t Ii -+ ,'.'.' dan
lCJt!illl'(- __
1

·adal,IJ'b.~,\lD,gsi den"pn ,bmlp·!Uma;n B~,lRaoopi'adalab.

f

p::'lm"=ii'!i"IJ _. :D!L~J

'~~I---=

P-'-..... :

~ ~'
0Ij;ii:Ji --

d~_._§1D D C, ..

B. Jika dibuat kcmp-osmsi. '~-Un3g ,B' 0'/. to.mpc,li:si

rung,s-m ,,:

,D --ill' C
_ -,

uwgas JI . . , fl' '--* R
,I

:ft -gsi, '~erse'trl-t b~lbn meru,pakanSfllbuah 11m,gsi laumaj(a1) ::: hi 'bukan, anggOia domain g' ,se'-'lill,gga 1"31 Q~eb,,'tidak ld1ipe!"akan. Jib. kita :parbatillf2D. 'tem.~ta. domai ~, ' 91,611;1,paI::I:O, hi~lD,:puD;a;ll 'balian, g

dan :nng\e.1 Q11)e
beriki t.

'l,

kal!6113 itu~ d;a,:pat, (:1;' a'mb~ :k!elsimpulan, sebag.-ai

demg!an 1(1)1 - 2:t ....2' Idcm fJ' : R ~. R. ,filoo,.lsn 9(,1)1 :, .- . - 1 m ·Ita (r,~9)( ~,_ 1) -

a, ,~_
... I Um

ro;.~

,_I

Ft QIR .• da.:PIJ dikomposisikao
I,.

dengao. 'ungsi f sehiDg_p

b_ ,2· - 5
!'!I~I
!~--.~

.k:omposi:si ~ungD[I ,of ~Ineru.pabn ge'buah f'tlmI s1. ap-abjla range /' meru,p'ikall, ,- ~,_PllDaD, bagian dan, domain, , atalJ ..

-,-.
,

_

·1·-

e, ,.

- ,2

dap--:a,'1 dittdis R,I. C .D
~ "

I

-_,'I!!!!! I.

a as dna fungsi a au :e'bih_ J ib klom.po,r~si ftlDa si 'te1f"-di -- 3J' JtS 3 ' '~', nasi, ala.u b~lbiLb" ,gerjarannya hams ,di'~aki '*an seca!Ta r· :Obl.'t'taD, a au tida1li:: 00 eb , e ~ba'-k C ngat: 0, aposisi :', ,.gs~ pada u tun: .ya 'be, :5;-' at i
:.. 'I

S~U3,'1trn,fU11gS.i, komposisi dapai' tersusun

::-1,

I'

1

1

:0Dl::-:-

ta til) " :Pe,r.ba bD_D, 0011 toh berikut,
1

Contoh:
Di.k~etahuiflt'I12:si/i B~dan '~:PI,da bila.n,gan real dan d:d€:~iDi"sikan,f(x) = ~-(J~g(~~I := 5~~ 3, + d3'O h(X) :::' + ' ." ,enl1."U!:aD, om:posisi f.n8,m, berilnf' iui, k
Do

b.

if"e! g) (~'d (,' f It) (_I()
0' 0'

4x

a.
b,

if

I~

,)

tt)1 ,=:!<SCtJ) ,= [('j.t' '+ ,3)1 := (Sat +. 3) = '= 2.5i.c~: 30.~' + 19 '_
1

(8" 0'/0 It) (~) ~

tr l~fJ-(,h(.t)
, ':"'

,~, (8 o'n(

.vx ,+

,1,)

..,,+:1.)1:) == B(I(' 4,~'C+, 1,l~::S ('.,];'-'-' 1) - 'S"(x+ 1-) +:3 ,_ 5" .+
_. I .. ,

,

"'-"'"

"',

,.I

-11_

c

j

",

,

.\ii

,

e'- ' ,'.,

IDari'ruflgS! ,,: R~' R d ~ke1l;ll!'W. 'a ~a ,(x) = - ,·3 _n (:r G'g'}(r)1 i."(;', 1'~

rnam gf)
al~ b~

=

c.,

- lS,x _-

. 8· ~ 4 .- ,31' _, ,2'

_ = "'...
4,
'_!,

J:iJm sua u ftm,g,l.i Idilt:~t3tl1,U;J, dan fl,l' ~"gIi :kom,po,sl si I o· g' a -~IiU, " IQf j'ng~ diket:a_bui 'aka, fungsi ,', lda:pa:" dit~D(lubn, D\~ I~ t; .~ an j~l1,gajika )raug, dlik,~tah1',. ftt~lg,ii,,'daID,fungsi ,k:om:posi:s:~0' 8' a{'(lj\i " ,', D:l ~:1ll'O.g,gf da,:pat, ,W:ten.ttlk:ill, U:o''UI: :rE leDlabuoi Ietlra meneetu-

:kan sebuah r ngsi jika di~!tabm fun,lsi 'kionlpo,sisi dan fur lIsi
_'I

:yang :_'i Oil P __a tikan con' oh,,,,(co,_-~'-~ob a n 'bel,iklfi-

e'~ r -3N.'- ,2'

d~ .' ,6.'(

Ir~r II &::bt;an
119;913

I [_~A~

Contoh::
Di ~etahui. "~~~n8si ,) I(%)~: (/'0
p
@

'~ ,Zl': dan ,(x) ~:x+-(5. Ten\tlbu,; :~ll_jlAli(,.t)' . .. I

if _ (.~) :=: 4 -, 2.:~ g)
/(g(X»)1
,ft.)/,

:Y~:~M

=: ·~-· ,,2x. ......

+ 6)1 ~ 4 - 2JI M::~,salkan + 6 :~ yr aka , ~:')1 -,0. ,AkiblJm.yat ,x
~

f{J)

= .',~ 2,1( / ~
h5 -,2y

6,)

~

",_,,), ~,i, __.fT

l'
I~

~i - f(t\ '_8yl~,,"~\} lIZ.· '..... ~X'. =_'\.1

Diketah.m :fwllgm /(~J!} .=: ,4x ~ ~.dan
p .'
0

IV

Q

B ) (X)

= 2~: .......+ 3. Teu')':-J:an.fuug ~l

si gt'()-

3D:

if .Bl (xl .~: :2..'t:: ,_,.1i: + :3
:aJ~~: + e .f(BI~~'tl) ...... .-. ~t , :3
~~() ~~._!! ·I~. ........
.• ;'!17

2...V: ._. ~:. +, 3 .
~\~: _'~' . T'

.,

,A ,-.I
~\

ijj')


_"t .~ ,~

_

~ (2~~-

·4·

]:ad~ ~ =: .l .._~,_ ~It
2,

!.,,;,
·4

l.

Soal Terbuka
.1. :F'Uil1gsit g, [dan. A terdefim,sl·.PI,da 'bUangan real, de~oan.f(,J;) =: 1.- '3.. da!n §I(.~ ,= 5.:1 + 2. 1l~Dl1i' " ,17\UD,US fu lsi hex)1 Ika 1: I,: diJrelabUl :lfOll1.:po,.si. :f'1-ng$i seba,pi, beri'kut 3..Q B 10 it) 1[..\:1 .: m:S·-.3 Ox b. (g ~k Cl/Jtl:) = ,-45~~ ,-l'1

e.
d.

30 .. +, ].:3 :Di'ke 'M', ,i :-:lUl,g,si./·: R ' R daJ1 " : ,B.:'
J '..41'0"0 "!.~ It lIJ,..~ '"'V'.t _, S' •.•'U'iI1~J ,. ,a O ,)! 1,,.;\
l

fI'a·s iOOI~.l1 ~

en '0 , c"n I[x) = I~-,_ "", 10;5
.=,

R'. lika
a, _ -

ft.)o .... :

........

_

oi"j, ",,"j>

'I

,'!i.!l.iio~.

ent

'Il'~'~

ii'lil

U, ~,~

,t!Jil ~

,1" •

~)

:Oike ~abu~ .= ~t.+. f(~ilt)
~-!lf'li·t~'lt-li'i1l [WI CiUJ
I~_ ~
I_'~

'.
l

"m-

IU" e
I _" ~

l_l'

=-u'

'UO~~:Ill

,dan IV'Q, ,g) ttl =:3~'\,e· 4· !Fi,~eiI Oi "~J.. 10(' 'Ii~"'1
ru,

~"I

~. IUi"ii IK,ID,mp·_'tenlsil ,2
Df~k, tahui fungsi ~ A, BI dafi B: IJ' ~ C~ '~I d~tell.' '\ubnl. deQiiHl. : J'b1U;l'3U. lepel -,.
~I

t:

pads dia&ram di ,mlDp1l111. ·1. :_.'I'ya'tal'tiul, fungsi t da'D " dalam bim:p\lDal~ :pa.san,.lilD Del _'r _I~·bu'l.

b
,2.

' ,-e;o:tutan wla'~,
da-_~ (B-'," (.C') ·
I,

I~' D,n

(,a)

I

(B' DI/J (0)

I

Dikem]l'-'i ::Wf\8sif'&l1~ "'~1,1, wtelltulmll, sebagai hi ipU1l3' pa sangan l ". ·n'trotiUI berll(u,t /. ~. «( 1'. 3')1, 1[2~2l. (3. 1), ( - ,4)} .,' =, «( l.,~ "~I! f",~ '(.3, 2,), (~.! I)l) 3,)~
i

3

m

a. '1t,-_'_~d~m ~,_' (8' l(l)l~1(8' oj) (3,)!I f{OI ,S)1(2) dan (f'Q ,)11(4). b. '_"ya'lak; ': f o,B' cia':! ,'o'fdalam lUli~P1l11J;'ID 'pasamgan, berurut Jika fdat!Jl ,B' fungsi-fungsipada bilsngan real, t I;t'ukan rumns !'f) B dan
j
1-•
I

Iil},t'ba-ri

--I

It.

a,~ ,fer) = ~,- .1; ,I(X) = Ji! 'T ~-_ ~ D. I't)~: x + ~\~;Bt'l) =' J( +, '-I, , e. f(xl = ~"t +, ,3: B (I"''tl =: Jf _' ,. ofd..

ICr4~
_ ~~~

e,
4.

f(:. ... = ~3 ~:B(:~ ,= J ,_ 3.t ) . = I~" =: ,'_ + : .. i'H. i= f•. f( ~'\
~-

r+

:~;li(l~) '3 Jl -' l '-:
m

-r·
!It

.~J

;0

\""'}

~

~-

-

~

,5+

Dfk:1etabui. B(~U~ 2r.; of, 3x dan (.1 OI!J(Jt) l~~: " 23.;t: ,+, ,35. Jika :_"--'bl&!if'dan,, pacta bilmla,'a_- real, 't~l1'-J~kaD nW1U:S tUll,1si ft,~) . :P'\111"g,li f da.O B d:idle_-in1s:ik~l'n pad-~_ 'bi'1,3'_-_IJ,n, '_Ie,;!, dle'u·sa_-~. BeX) = .t" ~. :2 d;u~ komposi si, f 0'1],g,,5\1 ,".'to ,B) (xl ~ 2.x.~,_ 8x ,_ :11,.
:g

ab,

'Ten'tilk:

'~Jl'tUU:U,S:

fu;o-:gsi f(~tJl.

0.,

,_ 1
,

Tent-~cM nilai flo _3-.). c. 'T~ 't -cm nilai a flea. di~£tab,lli (t,o ,)1 (,a) = ,5. :fUllgSi. t.,"ldan It pada bila:l1Pl1 :reall dJ(",entulmn dengan a.'tu:I'3!l It:~11:= ~t , 3" IBI(x) := 2.~t +
~ U4.m.,1IL

A~""~;'iil'~ .(-~, :~: .AI.)

"1.!

"'if-~:

~~'~ro't· -:-c ,w, W,1II,,1. u
'II.;_

l'

"ill ~I uili, ~

~1u.,.,;':Iii'i! ;.iii. ,~A.U

I~·

,~

a".

b.

c.
d.

,I' 10 },;,) (l;) (.n B 0 fJ (:l\:)1 f/,g I'I~ J,r,(3)
if
,0
Q

(It " B

0,,' •

(3,)
-.I~·n~rt-'· ~'~_"fim-_:yV_ 1· nA iIl1'iII ,',.~llrP _''-._: ~VL_-

7'~ :Oid-6' ini si:kan ,fL1lB:Sl f(~l) == JC ~ :1d311,B(.'t) '=.
't~--A''ill!!j,
'~~~'~j '_I

4i. Tentukan.
tnanJ· ~;d-' 1· t~ .. : ~I _
~. J

r-U"lr!IliD"~1 :-'~r.at;;i;.'U·'·' "_I~·~. U ~~
_ .~Z~~I~-4.I!j

d·.

~~'b~ft iiJ.-W I\.aa. ,~·~_~U,

C O,AiOjj;~

I";

d-o,m.ai ...,d.~ni dan ,B agar f
u~
Q t' s· ,,"_.ft

"'I

I-

. ,f'

il,i; :I_}ngl,all-~tal-I IlnV'~,r& :=iuat--

-fllnllgsiil

'_··i:salkan, ,',adlalab suam '-un,g,si dan bhll,pum __~ ,- ke :bim· pu;oan Jj' )'3.. :I, dm}'atakaJ], dalam bentnk :pasang,31l bernrutan (I(Q',. b:) ~IQ' e' ,A, h' e ,8). Sua:tu :l'e'~as-i, Qa1l1 'm:ul.pumul B re 'Dim,puna11, A, yang, anglo,ta;-an,ggQta~l:ya 'ad,mah pa,sao,pD, 'ooruru,tan, (Ih a) den.g:ml, b IE B'" a' 'E .::_, dlll~lm:ab__ in~'8,rs(kebalikllnJ fi'4P%ISi f _ , Invers wui ,'wu,ya.'takatl denPf;1 ~.lpn kala. i,Mn, :lDYle(S suatu ,fDogS.·I'd·d~fiwutau, :~-e'ba,&3i bel.~ _'1.
l ,

t'-.

',lmg,sif: A ~, B Imn)'atakao, dellgalll pasangan 'berum':an t= {(til til I Q~IE A hi E B} maka, i ,vee!".!: tmnftlDg,n,fadaIBh f :B" ..... ',· ya.' ,I ,4i.trentuD-- dmlla II :pamnpll.lo~rn ~ I"-an
~, .. - ._, 'I
j

t" '_ {(:b

l

Q) IIIb' e B'~,Q. I~ A}.

I

~:-"i":~ ~~if1.-'oi_

i'll"

,

2'i' 8 Y',II,lr'II'_,,I"L-a,lr ~lnIV. --'.' ~,-~,IUt,-_II F'IUlnigsiii I[FIUI-llgISiii 11- Ve-15;')
I

Pet1mtiplO. -.Pll1- --- bemiku" ~-,)ta;: - ---- -.---- ---- ;~:::, ~~, . B
r<: ~,

'GBm'OO:ir. "

.1

r

, _,:'isaiUcanbi1np1f13D"A=:::']" 21 3~,4} dim"S ~' (p') fit I. s}, Sua"!,. ~:_;Il,gg, f!dan mmpu:D3:n, ,1\, ,ire' bim:p'Llllall B dw:yatalmll den.an .. diagt'3m pamab s~pe! ti ,pam G. ' , ],,':' (a) :blvers :f'ullgsi. ,I' .. ataUl,r~'dati ,mmpLUilaD B'--,e :mm.punan A din :ya:takan dlranga. diagnEm,:pamb pada 'G"amlb'M' ~t_-·: ('b) Perlmtikal1, b~b\W domain datil t'l, mISl-U,pakan ~,odo,lnai:nf Berdasarkan :pen&Ectian ,fUl1gS~ ~ menlpakall suatu fl~'~ISiapabLa le- 'a,p 'anggota himpunan ,B' ha'll}:) 'etka:~ao, d~ tepat sam anl.§ob lll'm,:pUllan A. 'Hal -m- 'I!..'~'A;'\S, ~'..:o,.r'--:-.i!lI~, ~irab--··~~gi f-:-'ii,'iillffiIID'~' A. ~ B:'m~~tQ'r"~'~IjL.._em. fuas ~, '~'11-,D" f:· ,J b
1

u tug

'r

1
!II!' ,;il!I, ~' • ,_

2

.... ~l~IO!!IiIIo.. '1!II!LiI_1!:lI £II_~II ~.~"

-lei ,.

-

B
-

, lHAU,;!IiL.IIi

U:;"IWI

Ul~

IOJF!II.i._Ij" 0, I ~l~"_'oI1 ",'IL:l.

.

.

."W\~ U,F!II.lII ~,RJkI

.~:;;)[';['IIJ

l~.L,

beri:ore spondensi satu-satn. J atd ~:y.arn, ,agM 1L vcrs soa.tn f"un.g'~ .~.~,., ..
... ',.
O'

i' :2

I'-

"

.

..

.--

-, ,- '1

'-,

-

rj

,.

'"•

.

".',

I'."

,.

I,

".

_

ka fii,paJ. _ '
,',. .' .

(

""

-~ ~:lmAm.· vers o

)

,A,.... Af-' t..__ ~pal,lul_runllu,s~

~ 1.\..._ "1L..." se'uag3J,. 'UGli~I~' .. .

'

6,.

1

f~l\~llli :Rlelliplikau, ,kOfe'spDDdeos£ D':U,"'S3,-"U,- ,fUBlst :yatI.& I bemorespo'lld, nsil sa U-D :._ se'bw jmlBJ'i lJvektilOJ ' di

:";Vef::; sua.~u.fUBgsi

I a;tau r

m~;_c',pablo sebu,m :funlsi '~i'ka

3,~,

Ilen,en'_illJII Inl,f
'_ ~'_~~'"

-ml~-Sl 1('lurlr::-l)
f ~'i~f'IIO" ~ ·~:'~'~f ...Ii!!li'~ ~~151i!!J!Il~ A,~~ ~I.
11jI,., _

1~lnl~~,er,&, F'IUII-::-;lgS"
''IIi~'ifil-''Iin'l'liii'''''5Iiii'll, "ii!l" ,tg~.~-i.p'lf._~"n.~~ 1~a'l'li'i"-m---'p:il~CJ'iI"'Ii~'i'lii ._:.Uk..::__ .. ~Q~,l~
,I'

'M:'

·1~"!011't_"""-'f~AI :~e"'l .... p.~,~:_

'i.1,_,
, . =',

·'V I
"

J~'

~

B'. Jika J(, e: ,; ~l,"E B, <Jail.}~adallaib peta dlali., ole - fOl1gSj, ,'; ,aka :ftm_gsi f dapaf'.din~mll:tk"aD,1t~I)=: ~. Jib,f1 3"dalab. invers dan :ft1A,I~·t: m:aka ~t a.dallb, 1:;e't~dali, ')/ ole1b fUQ,gsi j'C- dalf1 di~-~'_,5,,1 (-, =: :Oengan demi dan, 'll' t:, -e ' ~nlm3'D .11l1D'U,5' dal: fl lda,pa,'" Oli',arbllam langkab ...lID,g -:~ , 11.se'oo·,l1.i 'berikD.t.
o~.

'I!

i

o

"JI

'M' ',Ii
"
-,1 ~

,~..",'ill 1:"'_~'A'1 t~.iflUA;~

J~'

,j.~,'.•

'i~\ ~1.•

'b.
~_i'_

~

_,.__

,~!'IIii'ii1 ~iJ,IU

c.
dL
'l'n'Ul'l .' .' I" ,'¥'

,N'yatakan, Idalam :)'1 ("t se:bap· :f In.gsi l'. ~ IO~ultn,ah,~t eng"f~(" ,. d
IGautiJab.:y P~lda tl,(,/~) deogan x ,'ut~_ ,ID,e' da:plI~11,rl·tt).
1

,Aga1~ k3]·,3. ~,Ie~ ,.In,,mahami i a..,gkab-langka'-: ' -lien-e,'tukan . -,--e1_,-'f:-'- - ,- ,- -' d;~ ~'t-'~ ,- ,-- ~ 1t3~ 'k .6~" --0' t·"0''b-=--0' tc 'b' be .'la- ,-,, ,ti" - -, ,- ,~"- -, ,- ,-, - '_ 1
i!'!'
Iil!I "

I-Ll MO"~III' ,'~iIi.Ji~~JIL"

""If"~

.0 'Oilli,

iI'

~

,r,"' ..... '" "-

-

"I' I

,-'<;!il_

""""U

'.'

- - '!;;,;oi~.

,'I!J.

'I"'-,,.;L~ ~ "

,,_

,.

Cantoh:
I

..

Calil31b :IIJ;~~US invers dal,~,fu_ogsi=:c_:um·ID. OOribt
B.

I(~~
II' ''iiI'')1
-

3. +,2;

1~.

u

3,~1t:T' ,2
, L'''' '..... 'm
l~

1 \."~'. .

'

II

-

'~':FJii' 'UI"lli. 'Ii'" .~; !lit "u . lin
1Il1~

_

l
,;1,

_I~_

a,

V =: 1(~'t) ~ , := 1:1t:,0Ij :2
~
~ :1;;=,

b.

)':= fl..x)

)f,-,2
I

S

f"' (Vll

= ')~,_,2 ,
.. 3'~
'~...... 2

3

eo r(X):::::
_'adt
1

,t (.1t) ="_'

'1t~,2

'3

-

2h

S,ebuah :fttD,gsi, f p.adla,bilangiUl, ~eaJ,di -eotukan dengan .1iLlm'U5 ft.JtJ ~.11£ + 3~ a," 11m"'1' tao f'"'!'t1;) . IC -, 'oo,tu'kan IV~l Ct)h. ~,-,uk~,u.1 if'lOl '-:1:) I(,,'t)., ,Apa yaL1,g, da.:Pil'. disiml?ul' , dari~avTcl'b:an b ldam c'?
10,'"

I,.

fer):;: .. t:

3, -',}' ....... :3 ~+
,~
r~

-;_1$31 an )!' ~,/tQ

J2d~,{lot'l) =:

..It ,_,:3.

I~'()'

Jt.:::: )"_
=

3
)' _ :;

10-

(f'o /'=1') (~t) := ftI:=:l(.;t»
=.
,=0

c. I .,.'\r 'iiI"

_I

3"\1 .J
I .

:=; ('

'-3.) + 3,
)1

=Jt C'.
f!'';'1
'g

f) ("t), :=
:=

,-:1(Itt)

~: t;l + 3') -'3,

r:(:,+' 3) '

'~~k ,-

a,f.t\lab, ~ll.ve:fs Ida' --I. '-:lu~gsii bet1a:tu fI'IO rl) (xj = V-~@I/J I(Jt) = J1& i(;t) ',.~~ Ig,ti Ji(x} = ,x Cti.se'bu' DlI,!i :ideo.ti'ta~: '_.

=

i,

'~-:

,_._.vers SUA' ~U.fU!1.,gD. ,{ :m,empalmo, ~e'bua~b.:_~twgs.l ,ji~laJ. f"tl ,g.!!.,' : I en~,pakan korespo Idoo.5m :s;('w-sa'b.i, 'ela'sAtan. :meo,gapa. hams de~llmklan?1
l

-,t]

-

-llelnllgllgli~,lmbl~ IGr'alik. ,-;U~" gsii Iln'_,elrS '
I

Sebel

"I.le'-·:t~·" 1.1jM;t,Dletll.peIDajari :

'ba~

,CU'3.'· Imlgplubar

II_rut' fi:m.J;Si iova's! eoba kalian pda.f ~,~ cara lnenerl~t\~'bn domain
dan todomai'n 'ftJtlgSii. inver'S t,erl,eblh, dab.ulu~ "':l,eng-apa da'

ain

dan kodomain harus 'kaliao kuasai '~efllebill da'hul'l'_,?' ]VI,leu,I_§~11bm'" matu fun,lsi. '~~,_, erat bU'bLID.EiMlQ.ya den,gllQ ._tu d,omaj;o, dan Itooomaiwl,ya~
Ie;
llliUA:aJl
.. I...
I"

,:"mD) "I'

,01

',I."

d

11 "',"

'

se'buab :fungsi a'pi,b~la ,rullgsi t b.ije,-~.-,:f, flt1.UgA biittJj'_' :mJdal,ab :r:llllgn yan,g ,rekali,gu.~men~,pakan fnn.gsi mrje'iku'" (' an '~l'ilDgri ,.,Ije"., if. fung,sl m ,'-e,.: me ,pakall matu. ft'_Isi yao,g m,emiH-,' i
I ~II, ,I ..

'aU:an' a'lab, mel1getabw bal~l~":;'~l' f'1~,gsifl1'l,en;_:pa:taD ::v,ern

daerah _)I!GI,JU,
_ :H~'

'b,g tl iUP.~~ .Jl,

si

Un,~

AI'§'iII"Ii , ...

ko..,dJn·m-·-'~l' _. ',"Uv.t
I. l

'iIflII _O·_I.U,

,liJltP~~i,ldHro

C!~Ifi'iij~

A~· Ai§'f"I'aI'1'1'lIi
:_ _:_,U1ft.!r.U,U,

'If:~' 'Ill! ID,,~!!i
'. wJk:i~iI"Ilo

"il'll]' ~,A,:L·_:,,_· ekti 'f:
~Jl '_'

:," ,lem:pabo, sua,,'11', ",u;ng,si d :,gao setiap :ao,g~gota dOl

ai

~g

berbeda nl~!\11PlJ yai peta 'ya .: berb ~a,. :Dm.gan., .Ui31nerha'" ilmo, n :syan.' ,t:ef,E'but. domain, ,dIm"kOOornail1 ~13tu,f~,-.-: a~ .1l1ermpunyai gw. f~ngs-i i. ,s Clape), di ",en'tn1kaD.,V~C:-

Contoh:
1. :Oiketahui f'~'m;g,sif di'l 'eo' ·u'kbJJ. ,deu,g,an rnmus :a.
'b

fttJ

I

,=:,

C31rl·· 'h. rum us:

",'eotukaD, domain ,dan ,kooolnain :fUll,gS'f a,ga: ,f{.~) , - '6mpuo:yai :f:"Dgri

r:tt)

2, .x·+:~

Dlve'. s,

~')i=: ~

--

, )J

.J>+ .1

.. t}, _. )~=~ "

~

.,ty=2~);

_ e-

rs» = :2. ,_. }
:)1~

J31dt invers fu~g,s:C .ttJ:=
't~t 1.)

2 ' .'. ada:~ah r1·1(.lJ = ~-+, ~ '-'

w ,_ ,~-,

7

x

,t

'D'engam. :m.emetbi'l,ti:ltal1. deft:- ~·I.si se'buall. rUI\8,~.:maka do Inain dal; :run.,ls~.
'-- ~,~ .,_ ~ ,~ji! ~ . ..1::._--

2,

adal .... lI!".el-n·l'li'''!iI, ,'k I' lO,U4 ,!ilU.Ji. ,iII~, , :b'~l'~nll~ln rea
.11;4;1

..iIi.

'!i3.~;"';""",

"'"'"'

~'n 0: J ;""""-b'

. "e"IJ'Ii('!ii"b'!i'li'~"~' 'f"IP!i"ilI'\IF!'bu~"Ii'iI;'~ - '...IiclU., .~IL , r--U:J";;';' ) - u,w, j/,....

'. '~,""*,....'it... _

nol ata~

X'i-

1 :~'O. Jadi, dam,ai' i,ft,.t) '=:
V' .,l'll!.
~

2:
l

adalah ); ~.

-'-I.

u-,I,'tnk:J; E:.".

I(R = hi;_~_p,:un1Ul.bUaDI~'an.real~) '
,I

2)
~~1"iif!111iil'''!'jjj

,DJ'~l,~

- .0411,- a.u3'1- "b a ..

{.\71 X' ~. Oll Jt: IE R}. :Se a'1lJu'tn'ya~ karena domain ,da'I,~r' adalah 'i -A.' . -1. .. 1 In,em.ptll ;ra~. ...., . t......... - .." ..I. _. . . '. ·w,oma'n"::, da 1,.J~ :ll'DJ,a· 3, agla.~ - . --. _. '.. ~, t.n.g &1 r vel. S. ,~[wOlna~", f UD,g,S ." e :21 .. .•
_....< -m

.lit-u· :JIl,J;~.!I!zlmll.

-b11~'~"n;O:~'iI9Ii
. Jj,[W,lftj. " .~O.lll.il

.•

~~11
IJI

~:mJl. ~·~Jli..I.~

~mo'

'iifl,am,1I~JII.w·.

-:-"~'i'iii""ii,;II!'

·.~IJJI~Fm.~

'~·~b·.lll'It . J''!iI;in
I~F~~.~

IIIL .U"ll

...... ~ '~',i41~1l,;. ~" ''!ta1 J IlllUn&

'Ii..-'7""'rm-·-'1 ~.;, n- !yJl, "'.'Ii,;~;"",~,'i ,n11 Ji n~,
I
I

I~

ft,lld,lllJl!.

- - -- - .- - - 1li~,w,3:Dga'D. - - 1J AI - - - !jjemU'il ~1:L, "1- - - - - :rea,1Il ueD.,gan
I ~

I'

-

Jt L;I!

-.

O~· , .' _

3) Jadi, dom3iD.fa'~alab Dj'= {x II ~x~ ,_
_. {x ~ p '0'"
i .•
I IW. • • • '.

.'tIE'

,RI}

~~

_~

t::::::::,

'

.

".'".'

"I}
.••

dan k:odom'lin·,f:adlahlb. ,Ki~

.I

:Oi'k:elahui ,f(~Tf.}1= .~~' ~. +~ :I. TeD:tu.lcan aomain ,da:d f~m,g;s;i agar' f~l1ll.si. Dle·nl.pUll.yai funS SI, ::__vers. ,f fCt;1
b. Ten,t~ukan:nlm.Us:r-·(:1t)I.
'iFI~iif"f.-"'iII"'!ii;'l- [0 1FiJ ":I,' ,IlLL
...

PeU"V me§8J
lL#UtlII1.LJIlA

a

'§m- .I'MI'~'li11In0' ~~ I,II\;r.~~ ,= ~'Ii
:~l I

!Lt1~Aid'!!5'~£

;l!1~

'i-.-l:..!L

-=w

1 "'3id: O'li,1J ~
I 1ft

.ftJliftJl:~l

~

D.:

_I

'i!ql1inD"!I:"l'
,r-"~l."

,.

''h.111' ,'.' '0·'1,·1]" .I~~~ b";1 ~~:" IrlIJlDn -.~ v' u~_· I
r'

',"f ~-CilI~I~l,g 'br'~".lII'
I,,'

"'- LJ

1...;iI .. ~.. g ~ .....

pa -,Dl,"-a'
.

'J; =: ,{ ~:'" .~. IE. ,::~r}. .... III
'~J iII~~. ~,,"

'_ I,

"1' 'tr
_",
!p.'~

'l-D,t"li 0' J'I!WII-£~'~

' .', -r~---..ja ,_jL-~

m~pl!ll'~': . ~&JL~,.

~'I~~

I~';"'I ';,;,:~:_JJ,

pets 'yalQI,Dma,

x'

'-jJL~1

~

~ '1]

"1' ,If 11 \ =' ., .A,i"fj, ,1/ '~) ;;;' ,~J. ·all}.'" WDJ'\I_I~.
Jl~ ~l

se:pen~~el1~ba' :pad:a IG':ma,b,•

:L..:Il._ M'i.5at_-,'8D

untu-k

J[;= ~.dan,

,Kar,ena ,/t..(J := I 'bu_ta_~ fu.nasi b.ijekti:f' maka j(Jr,) 'tj,dak mem,pull.:ya'· f':, D,g,si iavers. Fungsi ft..tl d apal" d U£3ha,karn me'.lU_P!\'1Dyai. fu _1m ~nv'ersdenpn eara ''0 All ,-,~ • m,em,,\J,"IS'J, · b01112tU1, ,maml'Dya. ",'1"1' s':Iill-"-' ~ .d -0' ai ala ..t' llJ.·~ ·~~l·,~,;'I'!ii":ll'·h·'Itn-"~' "i":!lid' ,•. ..:aI"'II~ ' .~ ,,'"1 "ila: Y seper ; !i~ 'p3." -:- de~, 0-:"liliiiftili'b-L"il"IlI''Iii' ~, .}-'" ''''ai'''''F" r g'.p-:-' f(~" \1 ' b~g-.:o ~rw .~
r

r
I'

',@.,

'.!~

.

'_" '-.'

~.

-

I

.£'

'~I

'r¥~A"

"

tW··

,,~

'J!i~jl.'

J

~j~~~R

,~,~"i'iIo .11..;1
1~IID

lU,

.

CI

. I~JIL

_ .. L I

"

,iii

s~

l~dlli~,LU,

J"_ I

J

III

.~

.

I

maS'l'•. ,,g:-lna,smg

a.~&:ali,

.A_:~'~

fi,ungfJ,.

.

I'

'_

'ik,~

u'J!'-eA,W,~

'_""\~"I"

,.,.___",.._..

L. -,

_

~.I_!!I

:3: '['(

,,.

1Ic~
..

I'
i

k

U.

I~Yl

'~~ ,".

~~@!AbWl

lE"-....

,n..:lii'il"li, "

''t..~

Jr!'
!!ill

=' J'/I' ,~.) \;.~.. ... ~
". Y' .

')'='r+ ~=)'-'1,

~
~

x

=:
.'

~l)J......a·--:-u ,; = ~ ~l)!'...... ,1, ,I
I,_·.
I-

~ t... ,_ ~,(·· .~. ~.f')'
-

1

1- ' ..
I

1._

..

"

ata I' "".~,()~. _,
'~':II ·.11.·. !i;
.. . . .

,_,'_

~:)
-.'
.. " •. J •

lI'-.

1'- '
i

I,'

.1)

'U otuk D' := {l: II '\~ ,S II' . landa, egaof. I _ I • ~ I I."

01 I

I'

III.

IE: R'}···,- d: pili b
I!!!!I . ,'. _.

Oleh km-etm itn,
I

t~l,,(W = -,,:),,-,~ .

"_'d~ 'I ',' .~ ",' ,., ,.': ,..i ... 'I_ _a _III ,rum,_IS,·f·:tm,g,Sl .In'VeIll . d·', ··an,. ,a~,allt·

it, -

1-1(' "'-, :
. -r'~J

_'_"'V' .' ,_, '~ ,I" ru

m

",1l1tuk 1),1 := {x I .r ;~ 011 Jr IE: R}!' dipi[i'b 'tanda posi:tif

"'Ii
,

...
,-:..!i('"
- Jli ~

IOlleb. kUOOB, itn, l~l('y) := ~' .. ,- m.' , "I '.' . ."a.d :w.. rumus .1!:mgg,Ulvers d·.' , .~ f(' XJ a~Jja··· " ._41:1;",:,. .~'\, .' ,...;I~.. ll'bI'.·" " ", ~ ,~. ,. , .'

! !
I

I_ II

:~JT.!-I
!
I I

/-\1(,;) :~: ~I~l ~ i.

. I,

:5.i

:x.

r

,,:,dapun lI"'tlfik :f'U8g:s;itersebu t :"~i.:~11pal·t:
'pi,d,a

(b)

G'ambl:: '],",,1]1.

:.,.:..-bar. ,3~ . U

SetJe ah kalian 00:113-beaar memaiba_mi bap:ilnam" 'eneotu:kao, oo,lll'ahl dan kodomai ~ ftiO<8Si, :io'vers, Ilek;ararDg :alct:D, lata
pelajari ba&:a imana m,eng,am,ba:rK-a' ,graf_tk fllnl.l~~ '3 1iab1,ya ~ gtnfit: ~_Ill,g in,Vef!) si
Ida

'I ,

:~,",~isalbJ:ndiOOtika__nf'cu'l,si/'~ ~, Byan;g:m~~lJpabnfttDglg ,A h-,je, ~,'II,f. ~',vers 'f~_' Ig,sl,,, d~{u'~:~s ,B A, mlefu:pa~ao, ,SU2'1'U, pahami ji,- a fUil,g,si,t 'benifil,";JU1,f';= {Cal b) 'I
:f~'1D&:S~,. a Ii D

:~I',~"'· an

r:

,~!

i:D,VefS

. '" B din,ya'(akan dengan pasangan ~ a E A,~b'IE: B} :malm :U1YierS d-: ,-,ttl'l1gsi,,{

Slm'b~,'flo,' l\sa

ya11g, I-:elab kali.a.11

:adal,a:b,rl!. : :8"~ A yang, dL:~m:ukaD, t1ll£ij'D, persamaan p3.sa'n,gall d beruru,-"~n',t\l, = (1(,DlI a) I b E ,B, a E ,A}. "" ,- pengel1ia tel se:blltll ,'11',:-;:ya kaliF ' dapal ')",, _ aha ,~ 'ba,p',m,'aJ'113 me 1,IPlubiJli:a:n IrafiL f'_'1 lsi! :~,11'V=,-S dari Ira'fiJl~ :f~lD;,g,Si.asa1~l1,ya. ',-i"a'lkan ka:bao menlm,·ru'k'-:tik (Q'~ b) :p,;,da gru~t:
i ';'

II

,.c.I'"I'i"Ii,&~

J IIlltM'~~,

j."

",~n~!Ii,!a.

,-,....,.'11,:

"lio'"""

""II:~~;ft

it'II!_I~.,dJ,A Ud

1...1_,~',

r~ 'im- ...... '-"-_ ~~~----"!I;IU'dL,
~-"'O>B':llml'L-

Ii"

.\!J'ili,~'~ (-:a;.. ,n~1 'fI"tI':iI,.:I'- &'1'In OH
y,1~

"IV'!

~oJ r.""""'YiI!!II,

'C! IN.ji;,~~J!l,

J~ ~

.~.;

.iI'"

"'''

.
Diberil -~ flim:ngD '11,
IGam,bar:ffiabgrafit
Pewn''If"l,n',
1~1"'lIIi

1-

i: ,A,

berurutsn. dell"gIi'D

f~l~'I,si,t;rl, Icbll· ,grs:fl" fun,g::.,

B sebagaj, bill1pt11laQ, :1» dl1pn I == {(~, t2,) ~ 1(2't :3),~ [.3" 4)1 (4.. .5) '}~i

i

::J
I

-'--'IJ!"'---i!!--"--'.--i!i'
II II III III

I,

f

t, -,._.-

':1 ,_ - -;~ I
I Iii

--'t- - +--t
i i I I
,
I

I

I

[II [II

,-

1:1
...

Ter:lebih da:h Jl ' d~,pm,bar ,gnIfik fUll,g;s:~f Se'l'311,jur;blya. dari setiap itik da'l,a: gIaf'-,':i :~ 11,gri dapat dj"pl(J1,ba', 'tHti:k:.. '-,tj,kdalall1 fm,\g,:si,f1, ya;rn,-~l = {(::"F :~)I,(3,,, :2.:lI~(4~ ,3), .

-'--'I!l"'--+--"!!'--""--"I!I' i' 'i
~I
__ 1

'I I

I

III

iii

t:

'-~
~

t'

Ii Ii 1[

J~
Iii
II

r

"_l_l.',

i

-

-,,--,~,--~--,~--,~~--~,
Ii

II

~I !II

'.

i

II

L

_

Iii ~I

i

[I!

m

ill

i

III II
~I

i

i

I i

III II
IU

[51 ,4)" 2~:~i

lab SllLtY k ,'-' Ing,si, Ii dati gr.afi ii, fnngsi
ell, 3D':

"D·~k~'-"7""l-l '":UDg"=-.i!J_\I./Rv\ 1_ 2"'''Ii/"-+ '~I ,_:_"~~I,I.~_;·_;. \~"I,_
--=-"l;r~ _

,_,

1

~

.:.~~

'iIID"uklii""lil'~~ ~l~ ~ ~.',_, U
_'.:_""':'.

t

.1

~'I

G' --=

~,~I'IIIL_,'II" ·~UCJJ_Al.C'

Ter e :j,:b dahulu digamba ,graf 'k fnn:g,:s~, ,{ 'Tmall ka- i8,11 'rLr~iI ...,'k'~Ull- 'b- ilU~o ~ 0-1:""lJ,ffl' ~. ['..·__ (rr..~bd:~_I,. . ~;o. ,"'iLo· fu n- 10' ~I .. Itt) =: 2.!\; + 1, berupa gari s Iuru 57 :~jsalkan dj,:aJnlb:'~ ,:t, = 10
iI6.'liliil.~'
~~~1~

makaj(O) :=: ~ dlatl, J,:~,,4:maka ,/i(4) =: P- G:raf~:k' ,,''O,111,:;i f diperoleh dengan lnlenl_U'~ bu 'gb,n",i'tik (01_ - )-,m (4~ g)~ SeL:a,tlj'n.m'ya,. darn titik-ti,tilt (0, ~.)dan i(.4~) dalam,lnUile 9
4;:11, 1(9,

~,.

~!

-" , ,-

III

..fi) '*'~~, ,,
~

'- - ~, I '!L"'\) m 'l' J~f" I!I
III III

,

~
III

o
(ti)

(.

- -------'--'-fUllgsi"f'd.a,:pati~di,gam'b,ar'·\~-,·;-tibk(1. 0) dan (9'1 4) Den,g3D,m::gbu:btm,gk4!D fitik (1,10)1

IGatn_J..'(;

,4) djl)elD~e-t

IIGJ':ik fu.c ;,I,sm. ,,c,." = !tl:

_,I

)~

Ten:ct:yata

f\Ul,g,si, ,

=,

r

1

,_

Jika

IGmiw funom
. I I

r

-~j

II'

tdan '~--afl "',
". J

b-

II

I

~.-lICf, D~-

'~i. I
rI!-'

1 IJJDle\,~ te.n11adap,1 s
J

~,"."r1i-i~,
~~ ~

)~ =: . '

:H"al~1111dapa:' ; , .''Fan pel',batikan, pada Gambar :J,~ ~ (b),~ L :Pm-ha'tikan, oon\Q-' 'OOribit

Diberikan f"~gS'j,ttiJ :=' 2 untuk ,-1 grafi'k: fu- .g,.si t dlU'i, ,gLr'B;fi'k' ,fungsi ,/~
to

S .il:: ~

]1_

G,am'ba:n'lab

V' til

I

.
I.

:B

'~~~,1 . dahulu di,p m.'b13J. ra ilk fUD.;g,si,/tl;) = ,2;, unt uk ebi g ,-1 s: Jl s: ].. 'S ehllljutnyai deo,A;1.11,et'eI! .lim b:tb"UJa &taf~ t k: ~I 0l,s! t'dan Ifaf:k: .f 11D,&ri simetri s terhadap pn,S :>~= .1':
~I

laa:Pi:t digilln:bar grafi'k: fu;nS,,~i
.. 'isaUran) =,f(x) :malta ~
'."

r:

,-:1 seperti

dj,

sn],:piu"g,

:Iog ':r = :-o,g 2A'
:O!D' '}"
--~. '11-~l!§l!l

',"_ ',JI,
~ 1_1i;:;;;;;;;;i3

s:

.

I

-

.It

-

= It 100' "

<=? -t'~-M

:~,o,g;'},

,=

lo'g2
:)J

~

.. r (») = ~lo,l, -....
I,

~t';= ~log'),~

Jad'i tl,(x) =:- eg ,
:"~U'"ella

(fl') -1 '

t. malaJ, f'tlOgsji

i11(ers r

w'n, t:t (~t)

='

~O'8 ~t ~,dalb, ,ft.~) :~ 2~, i

So,al Terbuka
1. Dite-al .'--,:fung,s- ,f dan I! :pada, m.:~ll:p,t)D.Rm 'b i1an,8an reat
1

deftpo, .' x)
a,

='

I-r,en .i b_J_,

b.

Thni'ukan, (srI, ,Qf-:-) (.5) ,dlll, (f~ ~l,-l){~).
I

r

:3J~ 1 d:fUl ,'(.:ll) , 5 - tiJ ~. +
i
~I

,~1 ~
:.:'

B~l.

I~

!""it~dan

f= 101 . BF'JJ,

,2-

O'atn barlah erafilt .fu 1l.1Ii,f RJ. . R' (R = bimpunan b'la:o,a,an naaj,) :yaJ'lg dil entukan oll,e:ll f(x)i :~:Ji.:: + :2. ,~1, '. 'm' "'.!!l-~,~ 'lII'iJ'Ii'''IU':II"il fu 0 ,~~ 1', n ? ,r'-~__ 'i ~I_ ID;;~ /."
"!'II,
iH c_,.c_ I I 1m I , '_' '\i u.~.oJ~ -\;;3\r'IC'.'~'br1 "." !'!;;;r,~, ,lily _. !!.'.IIi,I. ,c__1 o03'irlif'li ..... _jI;U,~,.,..,., " . __ ~~~ '1'I',;I:I;t"'ir!' c_.c.:__ 'Ii~~, ~I
,

- -. -'-'~'b'-'-- . A·'pa 'Sell.J~' .nya, '7 · b.

~,In'llbn

domain untuk

c.

r'.

f sehingga

ada f _11,gsi

i'OV'a17S

Teo.;·-(t;ao, invers ulll'nk:/' dan plllb:at..ah

,p ~-!:ya,

I.

Ten:~t~kaniavers "UIl.S1 1 'yaD_J 'te.~"de[._ i.pad-ii, 'bi:nanp.o teal beriku ~,. ~~ I
:1.

/{t) ,_ 3 _.I -. ,......... ,",

'..... ' ,..;.

d
I '.

((.t) _. 4~t·.... . ,2 ~'t' +~, '
_.~.......,

b,

ttt) :~.c_, 4

Ie'. f.

f(~'d~:_;,~ ,-,3

_.

:D~~ketahui,PI'=: (.JC I _--_ OJx: E R') ,dan t; 8 da~l h 3 cb'lah f\lngsi""_~ll'llg,si, .pada P :>
i

l

yaD,g

O!ii"11~:~,'n d-,i",~ -u'~'-' ,d'J~,o~_in; o. ~-~ ~U. . .a.:ul ._.i~~~l ~
.-:1 .

a ~ Tmtukan
'b

Teo.tuQn:mla~, (2), B~~ .' dan, Ir-l( -}. 1-1, tS)

:IU

1 .U S 'oot.uk:1 .'Ill,gsi, i'D:ve., 'r' B?"~' dan S
I I

R~~I J \.nll-J. :=' ~",r-

+,

'

I!

~1Io-rl1 , ... Uc::lU '1-\..''-' :: i~'1'r. • dan .~I",l~·)1 ~''i': 0'\111"-1 ~: llil~~ '

I,r~ .

,].

:Fu:grS\i, {dan ,g pada, bila:ngan :real, diten '-'lkan dell gaD, a h~lI--an."J=: x datil Be) = :2~l: 3~ T' :a n~[i.slah.rumns untuk f ung,1i i~vlers.1 dan B. 'b C31'l1.3_h, :1111DUS g o,l, j'-- 0 s'. dan, (g'
'I!;;;o.

4.

:Dikeb1bt~fung,lif'daft.gpada. bilan_pD,.lred .pos'til, IdleI1JgarIl,f(.~ = K' ...... cl31R,e(.w;) '= '.Jt~.3. ,],
''II' '1..!.'=iI on ,Il~ !u!,,__;,~iI. a

N·'I·J.!,".;,.."I,""",~i!!UJi. ~.!t ...,'iIL ......,...., -'

'ill..111'bUD'0':Ii'iIrII U~I -. ---'--'~~

~ Itk

·1i\i!"Ii'~

Yl_II~.·g..

t:...'~, .ti" -5 d' ,~. _7"'1 .0
"'=!Ii'n

~n-l·.
(0

IQ

-

A'''''l. I" .

~e-n'i

:I~

r: (1)

'b._-.i '-, .'IIt,~ IUC'!,", ,

5

(/1 '0 "~' ) (3) 11, tunD invers fungsi ,"berilaJ' kemudia atentukan do .ain dan kodomam" agar
'b

,-:1, ('g)

c. d,

(f~l, iQI8~1,) (x)

metu:pa:ol11 nmam :~ll'ijets-

r

0

1

Ten,ttdnul ,do·:.aj ., dan, :kooo:n-l'ai:fillya agar fung 51 ya'o,g, di:n,ya:mbll dengan gr3i:it
L~'Ii l~~

"'I· ,....:~JIkL "..:' I·.~.~....: !

~'I-r,... :-,

m· .f ....

_-_'

'rl~~J.r

n'iII'i'nl'I'U"ZilI'~ f'"t'llIDiD'''''__';
~~ ._,:,: ~

~~ ~~~.~ '¥~ l!1i, V

'~'if'!ll"::r~,C'"

IV

"1

(to
IGmDar'

(e)

~~l'

1'.

8

Ga_mbarlab gm:a:f~.k f\J_D·g"Si,t~l.dari gr.Ifi.kfllD.gsi.f·r,~b diberikaa fun,gsi;m.fung:s\~, oon'Kut a, ((.J:) := 4 Ul1.uk ~ s::.t . 6, d. ,f(x) .~ 2r _. I." 'un:tuk 0 ::1 .I'" :s 3 b. (C.x):= :l~t·= 'UD~ln'k~.I.:~; ~\';~ 8, I" e. f(~t)=.2. ...... untuk 0 :~:Jl ~ 4 "~:,, e. few;) := 1 ~ -to 'ttni~'U'~~!" :S:X ~ 2 f .'ttll = l'ln~_uk'0 ~ ~-' :s, 3, Tentnkan fWll,~i 1111'versdid f;t'~ugsi Itt) = 101, dan.p_n,bal~ x glmik :f;ul1&si ~'1l'.ve·1l·s11:ya.,
j ~I

'-'to

II!

,

(-

S

Ii,

In n)

r

d

u


~

mpo.


.

-

~

I

:MI_llsi inver,s d8~i. :_~\Ul.;S1kompomsi. dapi.'t di.de_-,mis;ilan 1rebal-ai beri '~l~' ~,,&}L_'-.
u tugas

_.ika. hmlem,plk:~~~ fUD:I.s~ :k·o.~IOO:lit·lld~l1i(tlll.si/dan. g' (di~J_-l.is· .' '. ~ , 0 ,/J vers diad " tm,gsi. mren_.paDn :f:u;ogsi i11~ears daD :_:'011.151 ~oln:posi si f dID. ,B y&lll di.tul'i s It';l =, 1(' OI.1J ...1..
,I .~.

NJlka fix:' ,.,

~.J ~..r"'·l ' ..
e

:~!iDlni
3

.{dan B adoalab :'l'lng:ri:-"'I~tmgsipada.~jlangan m-eal diao ". of
1 .It~'l:meneatnkan
=

Idan g(x'~:: ,X;~ - 1 maim hi" D 'J( .)1 atl a'~ah... d. ,2..'!t· I
10. ~~

'* 1

adalah composisi f1 lIS {dan. B. Satan satu eara
2:" " 03:' . ',UJP!~ )1...f' "m'g'C!'~,- Ii"'lim"'niInI'C!'!" 11· _. _.'" ' ' "=Ij trI·'II ~. W. ~. 'lFiiI6.·~, . I' '. ,:~,~,:.eiI f~
..r~.~~. '_

-!,~ C' _ . {J- A·... .~ AI . ~ - 11- - 'lL'-- h al1!,AiRU UC'.!f~AIU,I.• :u.u.in I.g G.· .- 3w.'11h:l'ueaJlgall. - .I.BD.&~a \-1- - -~'iI;;;; ...... ~,'.iiii'"" iJJn:gkall. 1': .,·:eoentukan 'im. ·bib. da'bf.ldu . .ftUlI si : 10mp<)s;. si B

:r· ....Mj,O'r;..:.I"!il'·~, ~!II''fQ~M~·c...

'~liI1I~I'~£J

~,;,

itu
~.

'~.I.I

k'~I"'111~'~"':!IIin 1·,··~·t~'III':II'1·"_-DI f __ ;~"~'.~ILJI.~-Q PJ.U . ~. ~ii~, .. ·~li~ __ :_:·

d

o.t

'lI-.L:~a[ljJ~~IL

.. ~\tL

~IUJI"""

Di'k:etlb:lu. :f:UI135i -.fung,![j. Id'M.). ,8 :Plda. bi aDgan. 'real ya;11:g. dl~,defi'msi e 11/(xJi ~ 3x + 2. dan Itt) :=: :2~t.Tm'l ·\,tKan
3.

(fro g)I(~"'.

b.

(fo B)~·t,t).
'l~-

Plm~'~'=mm1.: a. (f 0 g) (~~l' f(g(~tJ)'= J\2x1 = 3 (2.tJ + 2, ,= 0.. " 2. =. · ·b. ~v[i.-aJj~kaD; '.~:=(f' Q g) (Jc) ~:)' = 6J& <- 2 s
~ ~ ,g;.'II" ._ U;_'IIi- }-::- , •
"'"1;,
~!

~

(f'~'8)1...J·( .i) =:

..

_

)~-.2, 6

e <10 ,g)I,-l(,.t) =: x·..... ·,2,
0
1

1

"''III

Petha.'lil(an, lti~ ~Imbar di um:njn[til~ lil'f3 I"~ 0' l~

I:

dan B :ada'hth fungsi-

lllll.gft
i

'bi,'sk1if dal,gatl

A,~ ,8 cmo, B: B'~ C Dla:ka tl'ojadaJ;ab, fU111J;i komposi si yaQI, memetakan ,1\ ke C ~
]:0 vers

dari f'U-ng si ~_::om.:posisi 18

!l

f ata UI

.r'li~
Ga.lI~'~-" ,3~]_

('8 0,/)-1 pada.g~bmrtersebut cbipatdinyatl,kan sebag',aj tOlnpos~sia:n':tara B'f'"~' dan. Y8i tu fl 10 B-1 :Oe'ngan deillikilll~,cti.:pe1!o:~e'll

r.

'kaf'-'11 ' 'J ~.lI:,
,!"o· ~~

...,. ... -

d:'"

.,.~U~I' -all· "'!!i'~_""" .."
"!

11'.·l·¥~~i~,·I,·

1l1'lllif~iii"~~I

-. -.i . ! ...

fJ -4(.. ,) =tr" 10,17"1)(.It): " ff B) ,..'1 (,x)· : t:B~ a ,-I) (_.~I.
(810
Q

. -no'C!'fI-' ~;'!I~iI'·~~~

",i~U:!iHI:"iII . ..,
..

. fdal o· '.,~. -akt '1 be .,' ·~·QiI ..
1.;-,'
,I~

,111

Di.te;td~~ i :fUllg,li R"~; R ldarn, B ; R~i RI (R = .lUm'l)'UD2D. b.U.an,pn real) didefJJ1Xsikap. ()-eh f(',X~) 4.t·_, 0 dan g{xl .=: X ,+, ,3,.Tenll1k3!l fungsi berikut ~
1

t.

3.. b,

t '(x)

C.

'10 g)-l·tt)
b.

g-:l(X)

.Mi s:aUtm. )' .=: I<JtJ a y~: 4~ ..,-6
'¢>' --

4"!'';; __
x:=;:;

1_."

=v ........ ~
U

v= ,gtI)
<=> l' = .J~' .3

,e,

_!

v

,_1-

-_

6
iiJ+,6 ...
d-'.1. ~ !'Ii = ' J'3'.__ C;~' (•~l~1 .t··_
":l .J.

,4
'~I

t~l(j=;,

.ladi, c.

r (:t):=' '(+0 ,_.
4

C~{lrt2 1:
r/ol,f/)II('x) ~
:=

((Itt»)

3) ~ ~x +]1) ,-16
-c.

ft..x·

= .4tJ.; + 61

C;Q~Q ....' :

(f B)~~'Clt)
C)

~ ,-,1'1'1-: (xj)

(r~l it""''!) (,.11:) C

~t='16,

4

. f . ,~;ojompoSi . st, a::_-~ _a_ ,men,e tu k __ . d _ , ,-, ~mra,pan l:D,vers_l1l__;gJl',: ~, rumus sebuah '--:uDgfi a,pl.'bihl dil(;et_abui ,I-elbuah f~m,gD :la,·'lUl,ya, dan :kOOlpomsi. kedua "l-I gsi itu, t :ll,n i,,~,' 1, :'_\ta ingal' kefflJbaf :ma',komposisi 'D 3.11tar3, .1\
1_
J

,~,,,,")II'lnlglgl-

. '

'.

~-Il-Jn

.,1

rt Q,f'.:t,)l~~ ~: rI\1 aft. (J~
:",1
I_

sebuah :fWlgs;i, den_.gm :~1.I11g,sim:verlllyaJ,! anmm, htin
, 1(X) ;~ ~~~

pa,d,a 'bi],al1ga'D . ,lea]l :yang, ldapa't . '11 d '1 AI,... 1 t. 1 f d'LJJmpolJJ,~htal1,~;aIl8~' a,u.--'3i,gl:__ -_yer,~- • f' ,g,Il". '-8 d cIa:"- L'~k_l ,_etl>adl~CJmnSLa!~ Idj atas, dapif:' di ,-'-rdleh

i:s,aUta ' ,I' dan IJ :adalab fungsi
,8) tft~)I

b, ,2
let-:" -

,r;
4J'- 3
~k! 'or' 1

cL ,2'
rn!'1'
!IiI'.

j(Jt}

=: IfJ{JfJ)

=: (g...]

=~ l-~ =: 1""5

«,-'

IOJ

,OC:;

, v·.·•. 1

0<.. ,0

of) (.t)
-(
.~

SOa11 U~JP1l4[jKi_ll1ilDm
pu
_'111

ID ,(_,,'00 '_- e-

i\,

11!J'_sar~ 2.101'1

'1

K;at~a pad:; :kompo si:;~fUDISi b f(.~ ~: (8-~' I(B O/JI) ttl. 0 D~sa. -,'_p&ng, :' tu,

atu, rifa't a,so.RaiL"

'I '

_aka
U I(J

f(;xJ

=: Ji(f(x)

=: f{(g' =:

,g:~) ("t))1 ......'110 I(B '0 :
10

(flO B to g"]L)(~t) ,Kia!e~Da pad,a kemPO li:sit ,fl.,lngs:i bedahl, sif~'t a so,Dati~'malea ft1[;) =: (if Q g) ,~, ttl . ,-1) .Jam._'~.adCU1, tU31a\O, d,i, Ifbl,s~w.rmt,kj,m IimnulktMl. sem~;~i; eriku '~ b ,~r
lfi!j~""

r»(:t)

"'i'lo"

~ .....:

N:,1

2.

A pa'b', a df! etabui 11<,.1) dan (, 1~,n~t)1maka /(~iJl'= (~l 1m (e 0 fJ) (.:t' Apa.bi:3 dr 'e13Dui "ft) dan if D,,)Ct)1 ma'ka ,ttvJ := I€(f ~", Ii) B ) (.~).
1

2;, .... ,1
'. +.11

m

2.Ai"-'11

,2.r

:2x ,_ :-:1 U- -pm_~ ~ _
-

--

Illimm.. __

Can 011::
,D~.lce ah1J:fUD.gS~. ~ t'daD, S' tetdefi:m si :pad'i bi~a:llga:ll. :_. den·ll.ll,g(X) el~. f(~'4 ii'ka. dike' fBhui
3.. := ~".

5. Te_-__t_=an J

(g '~'fl,,(~t) 3~t~ Tx; := +
,.,j,--

b.
,t-. ,,Ij'

VOB)I(.,~
,ta -t--

= 3x -,5',
-- _ _ _

- _ -_ di _ .... --_ ,A_·I:I·r-umns "~'~ t- - ~a,pa .c :_.g1J11~~n 1_ .'Wi1. penu meaen r ---_d' atas .. ~'" , M,~.!i,'~k~:n-!1.
iii '.CilU

'1- - 't-

'U".1l.

_ . - _ _ - f-:- __ _

--_ mvers ,_'"ogll,- ,',.

:)FA1.'ll

--

•--_

-,B.

':!Ii'ii'!Iil

~ "IiI'' ' !i5 \,..~~
~ J

~"!
~I }.

'''t.~_, 'liF, J,_J~~

,@,

x,= ),-,,5
g'

,~,

~:-l ('}-.... , )~, ....... = ,.'. ,5
'"

Jam". 'R!J,(,,~)I= ~t' 5.
,=

J.

~"

-

2.

f(:r.l = 1(,-'

'01

s' (" 'D,n C. :)

(B o/JI) ft)

b.

f(x)

=

if 0 g)

0

8~}(.t)

rt(3~1~'1x)1 ,+,

if'~ g)1 (B""I'l! t'tJI ]I ',~ '0 8)' (~t' ' 5:) .....
1(..'- 5) ,
'J J'r.
1 ~

~ :3.i! '_ 7.:(:' 51

,_.,n

,-.5

:Pa,da,pe!Dba:ha:S1Ul ,flimg!! :kompolisi lata' ',etah, 'beta,jal:" can :fO,eft,eD'tblll s6'buah flmgs'! jib, 'full,I,s! kom:posi :51, dan fungS), yamg lain diketabui. C'o'ba, Ioerj~ka.lll~cn1lba li :;oal"'loal. dil atas Idellgal1 'C311'3. ang te:~Bh:kJlta, pela,' ari !e,' ",1W1lD,ya :Ba,gaimlana kesimptlJJ3fl;y
co

,1D'U'1

cara '

r,ilfla

:yang le'bih :Pl"akti SJ dlig,1.1 .·akao?

si4
PUllg.ri
':l 10' II!!-!}

,I dan
-~'!I'

B 'lerd1e:ff

in si 'plIJda RJ (him.punan

'bilangan lreal) den.gatl.ft,g =: 2x ,+. .5 dan

LOC

a. b.
c.

!!'. .,' -,~ jt:-I1mn"'1(~t) daD, ,~(~I). ' - lu';-, . 1(('0 ,B)~:ltq d'an (g' Q,/l"",l (..l:).
-".. -

'_'=_~,tu'kacc_

IV~l B~-)(.,,' dan, ",..;1
'0

0 f~l,)

(';1;)-

d.I<,e'sim,pubm a,:pa yang

k:ali'Ul,

pero]"eb,'
=:

2.

a,. Jika fU.l1,gs.i ":pad'B R didefini.sikan oleh ,t(xl
..

,3.l:~J

2,,!

tentukan r'~'(x) dan

(/-1.)1 -I'lex) ? Apt te'sim,plc

b.

')-

., ,:tuika~ ft'Il1;g,si t pada R j it,;, dike'l'ah:1L~, 1) ,f~ (x) :~:z.c - ];

,aOlifi,\'_'"

!iIIIIiIl('.

I·· '-1(1\~1fJ :~,. ".1

iiiIIIIiJl

,-

l!

'10",,'

._".

3-.

d.

1(.1)
,I'

=. :2'~ :lx
:3.. 1
....'Ii; '

·'Ii,,·'

.

.

.. Soal Terbuks
------

_

-'tntnlan ramus f mgsi
,~ !IiiiI_ 'R· ,,).. yo III\.. _, ....1. :=: .!.. _ ,,"::L _'~
ill

f

:ya 1,1, didefl'" sikan :pa,dg hi," ,pl~:na'n,
[!!wi
..:Iii.' •

bi'.can,gan.I.-e:aI. ;oo,e'mikiall1"lipll lebin.gp,
'b.

c.

,1<2, ,-,2.it) =, :3.t" ,_ 5}L~': r ,:2~, :3 ..,.
"(
1'~ <L

'R'1i~ T 11'I III\-... ,...!L. Il J. ,_ '~

.J!!LiI

-,~'

+,' 4", ,~, ~
!IT" IJ

n

Ii

,f(x +, 4)1 = ~:! -3,~t_,,4;

2.

_

L

.-

X-

2 ,~

,•

g........
b.

f( ~ '')== ~. . ,J ,_~
_ _ f(" ,+ 3') ,= , x'?
" , ,•.'

v

+-

'l_

~t~ 8'


I'

'I rt ,Iv

_

M las'!h adl eman ma 'Ieri Y·. 9 :elum, lie,Eii' .. k u as aj:l' Ji' ,a ....•. CIlsk uslk an d eng ,(11 -,~ te'mICil'·,tem 1aJ1 :k',~ian. 1-.:enunJi- kallicn~ apa-,

m .l~aa' ~bel24, _ 'fungsi .om posisi cs d' ~u· si ii n vers m:i k a dilk ,aj "-'k: " dlte:ng .' . g . e:hidlup1an senmi,·lti: .'.~?'

an

Ranlg .uman

--~~

2.
'l!, ,;,J •

K"Q - po,S!JJ.:si '~Utlg!~, 01 f adal-all, nmtu :fUl18;$i yao,,B1 men,g,e~:fakl!- ,f 'tetle'bi b. dab.ulu,~, g' k1erJludja ' dilanjutka:n den,gln, ~l:at't t rg,ltl! je'kti'f.
1,~:,,::"~'Z''''3i(,...

ti;)1 ~

~~r.,',~I'tl_L"""11-m, ,.i!I,,~ __ -iAi" ~I 'fuil1'O'~· '".,' ;>:!" ,,I;;~, a,"!;o;o!'- 'I'n.n,' ' Jt' ~", _' _I ;W;:~!4'1!!,.,

"~I

4.

51.

r

pacta urn c.Dm'ya 'u,(b,k ~Dm'U:t3 'I; b ,~\ii"'!ii~ (=!<'b"~:fc. '~efda,pail,~lJlll,si, ~d,ell,ti'ta,s1(.J;) := x f .f.lta f~LQ&si b~.jettif I: A , _, B YICll,d:, ,yatakau. o,1. eh, _ I' = {(a,~ b) I Q. IE A< an 0' 'E ,S} mak;a, fungsi B'---+' A, ~g =: {(b, a) I b i~: ,B da "a IE A.} di~ebut.invers :f'(l'n,si I.
:I.
.•

":Ii,

allr;;lU~[nl.

lti

r·:

l

Idj ],l.ya: "abo

o'l,eb

'P.id:a, :fongsi komposisi S' dan. - -'III '~f'iII a. l.p' I@ B)I~'= e-''' ~I'-\L; v 'b. (g ~1,fJ-1 = 0 g-l ~ ,

t bet~iatu,

r

,1.

lib /(JQ

:=

r + 4 dan

j{Y)I;::

., maka , .Jy
.....,.

lika,t: R ~ ,R dan " : R ~, R d,~ tefl'tuun,
FJI .....

te 0"" (')1 := .~~~
a,

4"+,,
,f'

3.

l.4,

b.

...... 'b
"

2, +,21 t

e,
d

,~,3 ,,2

t2
1
~,:3
1.

e.
ell -~
1-+.,2

3 ~ Di tetabui fi.;iJ = x ,+

:2

ldan If! g g) (Jcll := 3Lt~ ,4. :RUiIUl(,tj ,~(Jl~'yan_J 1hem1r'~tdalib...~ a B<.. == 3x' 4 d. giJ&) ::: 31(Jf + .I) ~ b, g(:t) = 3~"".:J! 113,. ,t,,) = 3tl,~ + ,3) + c. Itt);; 3.i~ , +'

,4:

-'.

1

:rnketah:uli U ~ ," dan g d;itml.tUkall 0'-C3,"1 lsi ~1Q =,,3~\': Jf ...... danst"- ~:2x, _ 1.. Rwnus _ 1
,r

,10,

o

fungsi
a.
'b
,~

3~~ ,+ 3.t ~,,51
uX '~,L
I

f/ I) (.t1'
0
,
,...... ,

...~ a
r_

jC

.... '~'.
'''i!'

,,'
l--'
.l~

_

."

~",
_'

~'~

'_,
,

"]1 ,:;J

'b.

.""

\'~~-",~

Uof

- '2 + ,- .

c.

'm"I '2': I
11 JJ.
I~

,IE;: ,r +, u~tJI _""Ii ~

d.
6.

,"

'Ii~:b ~,li' =r==

'I ,~.

,'11" ~~ = -

'1
J
',Iill,', ,

lei.
n
'::1'11'

'I(~: "',. .-~ I_J.

, ,l_~
:=' 14!1,~

-:2...: + ,2~'\; 3 -

.Jilt;, te 01j} I(~") : 4",~.' ,4_x daD B(~) = ,maka 1(.t _ 2) ada! ab, .~..,
~ .. + I 2",~, ....... , ' d,.

I

,5.

'FIt ,Dls1,. B . ,~~ ,~ "':, R" dit ," , ~ :10 "1 'b , ',:lell,t.~, ,,308 1(J,e" ,ot -I R ,~ R o \'I!I.' =: ~',_ 31:: + 1, Q:Brn ,"~ nOs;!~ :!e:llillM,a, ff 0 B) (IX) ,=: 2.;-t= ~ O'X I. 'Ft!~g,s-i.
'W '. . 1 !. ,~I -

I:

t

II.

I

-'

'=-00

Itl{) = ,...
a.
'b. e,
'~:,~'+' ,3
iiiIIiP.~'Iil

'~-,-,
, .'~' c, ,,-,{.--.,

"'I', _, 1. 2Jc. + :1 ','-5:'
~~ j
..... '111. '

10. ,Diket'lll'Ui. flJ;lllg,si I: R ,~, R..dengao,
'., _,
R-:-:- ,~

,U\L~eWJJ,ilIl,UJlgSl
A,~,_ 'U"i'II,'III''Ii iI""L ull ,~,ll!I;~ifI;.~iI. .... ~ ~

~'~lio;-"'~,blc"

R- ,A_ .... ,_:: R~:~ ':~U4I!.W,B.
,-'," 1

'_,

R-;-

IU'!ii..iiU~'~'.I\~~JII

A~

,G~,i"II, 'R "111"\

~,

_,

,-Z; &.;"" __
~

'AI"",_

,~

B(.i1t:" = -:',,' 2X z.

1,

':......

:~t~_mu,:s ',,-(,'tj = .~ (f,o g) .. , .. "

''':!Ii ,G.

b.
,...,.,

~~""

2~'E....1.
4,,/" ,+1
~t -,1
'11

,J; ,~ -

-:~,

4
,-2
~

"""".

"Ii"
~~

:;.:.

c.
d,.

,:~L"- 4 +
,4JC

+ 1._~" .:'t~, '~
+",

,'I .Ii

d. e.
1 ,J"~l-!., ~,'

'u

iC

,.t ....L ,
,Ji!'Ijj,

-'r +, 8't'-, ..', "
2
iO ~ -

1_

~, tv.

,~O/,.;

"lJ<'

6
-

.It

-1

t:. R"", ,---,,", ----=

R' 'A! ....,- ' ,S' • ,,', _, R" ,~,~, ,u.ali;l . R"" ----....",: W ,ent'Un.aH
1llO\1!!1o,'iI'Ii,

IJ~ ):, 1,Vler! ,dan,,f(~tJ= ~
,,,A ,~ I-~'I' .•'~J ,~, .....

U, ..... s ":2, adahtb, ,Jc:i')

lJ,

oleh

Itrr;)i ,=, ,2.. + ,SIX dan. ,gt"t) =: ~ ,

,..:_ maka

I.

.t

'(l~',B) r:) = "~ .. a. 4
'b. 3
:2 .....

3..

1('. ,
,

2).

-.1'
,
,

b.
C'.

'i _ .!

1(· -~' ......

, ~'.

"),!J
I~"

~

5,

e
d

I ,iL

'

~ I;"X'-·,_ ·2:) 3 ,

;5, 'it
. _

1

'"
..:::;.,

d.

(

'~
I

_,I

C'
•.

, ,... '_'.~J~

2',,";)5) i"
:~
iiiiii!! ,~'.

e.

[,
1("1 ~ ,IWl 'T
.
l!!r\ir lii;ai! . '.

(r '.... ' 'J'~)'3

.12_ 'Fuogsi /'

,R'~ ,

R dan 8' . ,R~
~

~I

R W",.
B(~t:)

.1.'7. Jik:a diteta:hui f(X;1
~c~

= -x + 31
I, •• Ii

'aka

,Ii III "i~'-I '_ tit j'f\)_ ~ .~ ?!'R .•l\IJ ,-' , lUI ~~I~. , '1Ii~\1 ~, ,
- ~, dan

rum'u slaB deogan,j(/X)I, ' ~.;t'

= :2.~-' 4. :~ dmi 'i]ai
8.

'2,

'

8..

~~:-tit+ ",,- d.
oX'·'.'

-4.t+ 16

(g ID,f)I-:~(10) = .. ~. . ,
.1. St

b.
c.

4
:= ,~

I~.

2.~~4~-0

·4

~~+ ,4:t+ 6
dan ,gft) =: Jt:l +, : man

b-

e.
d.
o,

S 19
:2
'~

J ika f(.t:)
1("

lof o,fjl t~)~ .~ ..
~,,+l ~t1-, :l

,_y

l3.

Jika dl-et~ahu;mft.JI.) =, 2A:'d2o, ~x) =, l ma-!~ (g' Qljj,-:ltt) =' ...'.
li

~,51.'t

n

"""".

~(I,.'" '_' + ~1.:- :I') ~(,3
1, _

3

.Ji'i-' 1fi +
:!,C + 1~1..1;

~
11 JJl

e.

'bc.

6'

+,.11)

, ~, ,1('0 ,_ JC)

1.10
,],

2,~,\.!II"~

-

1Ii"_

3,x ',,4,
b.

:_1_
~ ,3,
J~:~,-

d.

~'1(6, _~,,')

110

--I

~t+4,

3,

~(,6'-J&)
1. _

0

...,J; J .... "',_,~~

,~

'2~

1

c.
d,iiI:!i,',,~'I.
'1;0;;;'

,l4,. Ji'k':a./( x)
,.1& -

,5~da 11, "( X) ~, :i? " :3. 1.1;0' "tlk: 10 maka ,t""-'(B'(~i1 =,3) = ..~.
:=
1

3_

'51,0 &

b.

'51.o.'g tt, .. 3

~r',,' 3)
1)

e, 'SJ"OII

~t : "
~.

(~r' ,3) ~

d~ ,5),og ~~' e. '2, ~og J:

, ~',.J ,~'
'5),log

--

,

(

~<.;';":'_'-:~

]

2

101. Jika/': ,x,~
=,

,~I

m.akaf!I(.iC = ...

:15- bl'vle, s ' '~lDgsi,(x) = ~~ 2-O~"' .' .l 00 , l.ab ,...

3,d3,~

3"

b.
c.

~x S:~,IOg,JX
S],IOg}L

d.

:"'0,1,5x

e.

1,og.51~t

a. f.ltt)
b.

e.
'd.
6
i •

t:n Ct) =: ,1/i + 1101 r C"tl = ,.Ji 'T lOI
t't» = t~ ,
I

=:

(x'_" mO)I~

t!'~= ~""~t":no:
~IO)2
2',:,
"!iio ,itI~J

mnab domain (f'+ B)C~) a,dalah .,'..
~L

,16. li'kaj(x):;:: ,4x ,_:- mak3

'+"
J

'~I
~i

r (!} -= .. ~.
ll

~3 _".' _' x
~j-

~l

b,
C'.
'-I dL

1s
-,~,
"'] ~;;.j

a.
b
C'_

0 ·=1.
.

d.

]

x -c ,- a1:;':1\,1 ~3::s -e to ::5 .",s t 4 ,~: ~t ~ 11 a~' u, , ~ Jt: <',. a3
I'

-,,Il

2

e.

~3 :~: ~ 0 atau ,3 ~ .-~ ,4 x

'~~
I~'II'

I] ~,' (F!@ J ,I 1(- t' \ }. VI -I

(2.)

t,3' \-)
(4)

rt

0

(rQ-l, lQi o~··.J. ~ (0)' I':t\ D .. \


II

,*'

= Je It\.r--'I),)'. . 'V'
='

(Jill! ~

Ilf-1Ct~')~: X
10'
D....1.~'D(

:=,;t ~.

+, ., -~
'__''( .'

~

I)) ".1.

("O e) tt)

=:' .. (.. e l;)

= --

1
'bettl~, cbta

x _:],

Dari pemyal~mdi atas
lab, ~~.~
3.

yaH,S

~... " (i) (,.,~ , (':lI!.) .,~;.I, ean :J

,Pungsi, B lof"'md~i'~,m,si sda pa,53'ngan ~.~~ p
2.

b.
c

(

\ (' ') ua:o. '(," ) 3( 1,~I. I,,.....', AI,
(1)1dal~, (3)
f2~ll an d
\~, ---'~"

(:2) ,da_ _ (

n ldan (.3)
'-'.iI I \~

'b.
C
p

d.

( :,
~
~ -..

Ie'.
~ __

(4) Se1ltmtoy.aJ betlJ
1[:'11
_:}

d,. e.

(.4)
~-~

~.:i;m',"03'.
.~

25,"_ J,l·'NI:"'a "
L_~" ~~UiI:Ul<:i i:'"

.

,

II!

=: ,.'. + :~'~Jl~ ~..I.O~"!, U ~~Ig~.

:3-Ji;

I~

...I~ ~

~~'... ,

,3:

:23. :Oiketaih)ui
.'ft, - II 1\

i<iJ = ~f:~(g l' t"&) =: ~\:J-+ 6x
'0

T'

Igl"

i ,'vers diU], f~ a,Qala'h .. tJ a.

r:(x) ,= .~..

-

~'l~.'~; ~:& ~ ~a

5' =: 2,. 'iU

III

da 11: li1,r!~t) V1/4' ' _ _:'rii~ ,_ '='~,
- -~-. l.J-\JI

'8,", ;'

',' / '"

',,',,I ~~ ~J'

a.
'b c. d, e.
-

.,

:;
4

(LF1JI, - a~l,- jl)(,_
,;I!"e.

10'0

'0,'

"'

,I,

11),

~..4l""l- "'!!!ii:t.1
'iili!i.'U4~\U,

~•••

b, 3,~=,2, '-I
. i' ~.

61
S',
c ,...:II.... ,.... ~
O~, '1 . ' __
i~

.. ,-, 1:
,d·1 '.
,

'2,:"".-,1
,
"

-

.

J"~'~'r'";:J
"" ~
,

'!!..IV,

'f

t dan ftJl:ll(ISi
,(r- ')1
'~I JIj,
=
~'!

,1 !!.\.!I,-

-"'iII'~t' .-"I 'IIliin''lit ,~
'!!illY, "_"

'l'!lll'~·'!r." f'1:1If'I1I !Il'i!l!'li 11. V1¥;!I; '!!o' ..... ~~~.~,
,;<lI

'1i~' ,..''!II
,

-'2
'.....
'I'

g'~den,pn f(:t.} =

~"t':-, ~

dan
1,---

~t-3,

Jt ,;i! ',3-

X ~ "',, :mak:a

0

.

e

~, :2 ,JJt:-,....;,
'--I

.xl

JC>;J!:-:[

_

'0· 1J" hni : u:ng.s1-: f.\U11 S beri 'iIL~'~~:t,\ =~;I '= . ,~.I ~'e't~t_:.:,i[n~ ..::.en.. ,III '\ ~ :3J; + .I ~ 8trc) =: 4.~ ~ dan ,'-( ~: ,5 ,_ 2. .~ .'t) tr.T'Ia tu 'n'''''Ii''i . t,. 0 01 -" ("lii')1 t.L 01 ,A, t 'lIi.~). ,..::I""!i' n '0)· ,".~~ ,~~ -' ~1tJL~a._ V yl~ --'
-c
t \,';~"" }-,

"Ii~,
I!

'rr'en-'1,\ilu-u _1,'v'~r!: .[1'-·B- _ _ __ in -, - - "" 'Q'si-f,unO:~l~ rikut I .... ,!r!.U'!!o, a. f(x) =: ,2..t _, '7
,"',~- -lk ,~~ ~j;J!~

-

I(B

01 ",

01

{J (~Jt)I.

b.
,fi.'.

.

'x) =: "
_I

~Lt+3
..
110··'1~"'IiP 'iiii'
Jill',"

,3,x·-,~
,~.

~

R -.!i\ J"I",rJ.W _,

:;;,L~

,~~

-

'....

~~~

I~

Ten.ttlku

111

~-us :fu~_J:sig(x).

5

:Diketabui, :fungsif: R' -7 R,cbn B : R '-7, ,R. dengan R lli:lD'PU113D, bjJang,an real '. ika 1<';) :=' 3x - 1:01 an ,Bf.-·JI ~ 4:.t + 2k. ·~etltUbn d :IlH3i k 2\pr ('8 'Q /J (x) :_ V 0 ,,) (.1;) .

D· ,~tal1uif: R' ,-+ R! B: ,R R, d.~ilpn, ,R ~ :bim:pu; :-an, b~ ,an,gaD real. J:ik;a, /f.)t) ,~: x ,:2 dan g(.. .. ~ Jt~:T' 5~ fenlllkan <8' 10 dan (f'o Bl"~ lreol'udi:all. &i"m'badab pafik~ ~
~i

1

i

nl-~

Ar~ .. IUlj.l·i~,