{ :Oi\IJl( J( l\l

ICi(1iI1m

HA

l

LEO

NARD

FULL

ORe

H E 5 TR

A

Music' From GLADIATOR
(Barbarian Horde • The Battle. Earth)

From the ))reamWorks Film GLADIATOn

Written by HANS ZIMMER An'rInged by .JOHN IVLSSO;V
I NSTltliM EN'fA T ION
, CI.IIHlilChw

11'1111(1' 1- Til'lI.l<l111
~ - 1:)i'f('IIS~ioll
LOll

I' FIllip I I ' 1'11111' ~. l' (lbol' I ' Bb Lhl'illPj I I - Il~Clarilll'[ :::
I . 1110 ll,bs (:I;u'illd

I ISLIs. C,I In .. ILii
II

\ j,lI"a cas.

·11J111. SlIill"i' 1)1'11111, FiIlW'1' Crill ..
TI'I'I'.

\1,11'1,
1'.01\

S[irl~)
SLirk.
Bass 1)1'111.11.

~ - 1'I'I'l'IISSlOIl ~

maill

'let!!1.SIIS.

CHI!..

\Iilr~ Tn~'.CI: CI'IIi.l

I - Has ..>lloll
I I Il~'il'!lIilPloi I lib 'l"l'lIl1lpl'[ :1

I -I'i<lllil
K· \llllili I .K - \iollll'::: K· \ill1<1

I -Hb Thllllllt'l ~ I F Horu 1.2 I - I 1101'11 J. 1 I - I'l'IllldlOIll' I I - lrllllll)lllil':; I . i'roll d Jill II , :t h
11'01('0111111('101'

1("\10 1 - ;-;ll'iH~ Hd~~

Il)s~tOlliml I .s . .'.;'I.~11 I .S.

l.vlra

l"ll'b

":l.on

LC~ER~Y;LA~E I>R:EAM.""\t\bRKs
• MUSIC COMPANY
Quality in Printed Music

PICTURES

Music From GLADIATOR
Flute L!

From the Drcarnworks

film GLADIATon

Written by UANS ZIMMER \ITJm:~ed'I'y IOHN WASS()N

Ohm'

,I
F Hutn

~:~~:-~~~~~~.--~-~~~~~~~~~~
II ~.

I. 2

F Horn J. ~

Trunrbnnt>.1.2

'homoont"

"

.'\,1)

Timpani

'"P
Percnsslnn 2 Rail! S(id

_-

':.~'.-m'}J

--

--::~=---

]I

Plane

"jlllini

--1

I

Villllill

Cl'IJ()

i:~"'II>I:I:-:
t',i:l~~I••I, I~

C"f1Yli,:!ill (~12rlljO,Sr;(; Slln:-:~ I~\SC\PJ a~'i:d Umverval i\..lu.... CUfl1. I .. ~C."~l~ ic V Till ~ 'il·r;LlI~~·Ill~'r~ I ('I,lIlYI i~llr") ~rH}I 51-: ')l1ng~ ! AS{"AP') .uul t__rlli\'~'I'~,iI ,\.h~>Ito',C~·'lp 1,.\S ("_..I, l' ~ G \\.'LII hh'I,!~' ~ 1~11I~lor -,ike SPllr~ ..\dll1inl~'\·I'\;d h_\' CI~";IT~ l.anc- ,\III~i( j'·LJt;,j ...lllli::: CIIIllI';HIY ln .. : l:1h'r:l;llhm~lf C'!l'yn~tlt Sl·1.;I~I' All Nl~hl~ R"\.'\<:I\'l',l

.
L

-~t----·'111, ., 1

.- ...~:

'..._-'

.HII.

J;.. ~

._!.

~

.J

I

l'Ini -.J

tly

IF'-··

=.~.
::e:
l'irtip.

~.
·11~11

~----~
...~.•
/lip"

u.~_
!m'el.liN

..

"'.

LowTom

_-~-'

>..:;.:..>..:;.:..>

01>

1 .,"·I~·.\L {'PH' ~IIIIH·{'
..

>~>,.;:.....:~~
:]_ ..

L

JIll
~~>~.~~

..

L ~>~~~·>~L·

p

r~-.'i--~

" ... J _.." _._.

c"~ILl).

'Ii

I' i ~1II"

\·111 .: ~

.\"t"

.f~f¥~~=>;~-~·~'~·
I

-.

/IIP

'"

, hJ~'r"li\
I'
!~

Fl. 1.2

.--t

«:

-+-

~
Oh. I. ~I CI.
I.

"if~ nifF=

Z

" "------, r

r <z:»
~

B~.Clar.

~.

~....__

Bsn.

J1 "_ ·u fl ..
.~

~-

Tpl. I

~-.J!

mJ
'mp Imrmll,1

1

a2

_

~

"'-pt.

Z,

j .)

1'1'

Hn.

1,1 OJ
1

~

fill.J.,-t
.0)

Ton, 1.

Z

Thn.3

Tuba

1
>~>~>~.L
,~~>~>~

Timp.

;~:;:= L

Perc.

L

r~3----,

.

__

.

-,
Vln. I

"'\

ViII. 2

~
VIJI.

-

'----,.,

o.

-

ve.
-t"lo-._

~
ce.
·~;:::5tlO-4(:1 C!,ldL.:JlfJr

l

F~. I.

C1.

I.

Z

Rs. Ciilr,

,11' ::_-~-::..__= . __.:-===--Bsu,
I

U.

"'IT nip

Tp'- 1

I"

-

lIif r-,-'

.:'·c?_='-=~"-

'"1'

r=>.

~
Tpt. Z.J

.,
"

-J

I I

Jln.

1,2

Tbn .. 1

Tuh:.J

"if---Tlmp.

-

>~>..!..>~
Perc; I

L

n~ >~>~?~

~",,=,-:c:-=:,-==

L

,if
>~>~>~

L

>~>~>-~

L

--3--

r--3---.

Vlu_

I

Ilif___ ~ ._·.,=
.fL--.

,_,,-~-nlp

.......,

(,\"{a.I\.l';tThrlH-dIflJl,q('\;

._,-

--=_ =

Vln.2

Yc,

Cb.

-

Tpl. I
of.';

-~=
_hJ_

fp~. :2. J

..,
s:
.;

HIl. 1, 2

'~

::::::

Mo., 3. 4

,
U

=..
ii{
,II.:.

II!!

-r-r==i=
.

=
::.= =
.~

=
==

-

I

#
ru». 1,2

Thu.3

...

_
::::

=

Ttlha

Tfsup,

Perc. I

V"lR.

I

(Oh.

~e::;~; l-ili~
C~J.\I;" (e'l

,

...

-,~-

.:,

1'1.1.

("I. I.~.

B..IL

("pl. I

I'P.I.! .. 1"

Hu. l~l

Hn. J. ~

TIIII,1.2

TIIII,

:\

Till)!l.
--

-c-....!.."...!...>L~
~.-__ AL. ... :._ .............. _

L

>.,.l..."~
,

4-,1 0;.L."...;!.."...;!;:

'Ff-'.

;1 . '""..l. .-.~ -t-

>

...:!.;;

1.

,_.

···.Y . -

1C_~._.

I'i:um

II:

\"'n.

\c

(b

I ~!__ .1

i :.,

Q2]
FI. ),1

1\lIcg~'I),,""'hh 11IliJdl"ng intensity ( ...= 16H?16H)

Oh.

CL 1.2

Ils. Clar.

Hsn.

, t.• ' Tp', J
.~

r~., J 2,
oJ

.\ ~~~n"l, 2

,~,V

,.,
Hn.·),4

if
,\

oJ

:il'
Tho, !,2

:; "
.\

if
Tbil. J
I

.\

h-<-,Tub:.

if~
if f

~'------------------------~'-----------------~----~'----------------------Tlmp. S,D,

_>7, _____

'11

...

"'1"

r

'"P

'rTTi '[·'------------f' ~·i'~
fl_

'rTTi -

i"-i'-F'-------------F'-j

j

Allegro, wlth blliiding intensity (J = Ifill,16K)

Vln, I ~Ytn.
Z'

,,'

ve,

-< "

!
Cb,
~1:::!:;;nO-Hl:< GI.ld; ...n.r

fEr'>
:-.

I.'

FI.I,1

ob.

CI. 1.1

t
f!

~--~----~-:~-~--l~--'~-----.
-~
-_J_

-··· --~12

--_~n:-=--

-==-1;----- ---------.--.
- -_ - ---'--'-

------

---=-...;:...:

~i

-----:--

-

-I

-_. _ ..-

~-----==
..--.=--==-

--

T=

~

.~-

B~n.

Tpr. I

~-

t.-. u

-.

Tp1.2.i

Hn. 1,1

~-.
. Il
V

f!

--

~'f!

U

Uti. J. 4

~.

TIIII.1,2

~_.
-+~.
NIp
.... -

_.-,---_

..

--f-_-

Thl~, :\

ruh:,'

:j'~
mp Tfmp.

:;;:I.

~.
>

<iI'

r.j!h·,

I

tit

-1":_,:
L~;\\'Tom

-

"""_--'-~-

-

Pcre. 2

[;:;.:::~
IUp

\'111. I

:>

~.

.~.~

...

Vln.2

. ~

"i

i-

!
"

>~
,~

.

~
r1
.!o ~.

~. --=


~.-

. . - - - .. ~~
.. --.....:0

V

r-

';I

,.

>...__;
."1

,.

.~

V

\'im,

~"fI ;:o.~

. - _.

-

>--'-..

.-:~~~1==

Yr.

-

-

Ch.

;'·'.,:·C

F.I, 1.:2

CI.1.2

n~. br. C

n.... L

JEE

_.bz ....
q
-i----.
I--{- .. .. _

>

\'in.

l

Vln.2

.Ch

Fl. I. ~

·{)h ..

Cl.l.l

Ih.CI:u'

TI)jcl

c(~C=t:
ll...~".

4-Jj'-

.~
A

I
P

I

I

I

I

I

r

I

I

II

I

~ ··tld'·

Tpf. Z,J oJ :Hn.l,2 .J (Iiqrwr/r

fl
l-l n: .1. 4
"0)

Tim.

1,1
r "~' II

TllII.,l

Tulia

~~.
1--

i

'Tin-III·

Perc. I

1'1"

c-

-

-

l'c r,: ~

1'i:11111

'>~

" '>

__

.

....

itJ I J '(,

i

••

r-T-'ri-'T"':'IJ,

J .I J

I"

rT l

I

r
"

i

I!

FL

l.

Z

os.

CI.

r, 2

Us. Clar.

..

'

.~~- i:r .
_

__
,~

-... __ --_-

-_'_\---

I
Tpt,
t

•• __

, •••

--_. -_._--,------_ ._u' __

"__

._._.

,~~-

.If

~j'u
1\ "

"

~~-".'", " "-------tc-=,=-==:::~,;,=_=~ ..

... --,;.....

I'pt, 2, J

Hn;

I,

r .ff
112

>>-

""'-'I

,

".

I

Hn.3.4

.If
Thn. 1. 2

>

,,_

>

L ,I

"
~

,\

~

'\ Tbn. }

0\
'1--

fTuba

ff

~~
Ttmp,

.I _'_ -

-, '~:~.-"=,=,~--,-:-,--;:-'~-';:-----_-

,~

--'F

"
-fj

~=I"

~

--if
ff
:>

R-

..

.\

>!
t

~._

~-

~

.
._

.1.1
Perc.
J

.............

Perc. 2

-

-~"--_,.:_-::__-- sr
_>

.-1, ,,\'

._

---fI

-I'
.\

Plane

~. ..
~~
1"\
'>

I'
,I

.,
~'

.,

!"'I
"In. I

'/

..,

J:.~~

-~-

"
r"'!

r-,

..,

.,.,
v».
..,
I V __

n

r,

vc. '!' eh.
~1~5r:I]";~ ~:> [i~"di,l~-"1..
L

7

~~~q];~~~~f~~~"':~~-~-~~~~~~~~~~~~\~~-~S~=~~T~1~~
'I

-

I'L 1,2

()h;

('1,1. 2

ik,CI:fr.

),
Tp.E, I

'.1

\

...............
''~

~~f

if. ,.\
'if

,--_ .-II!' •

Tpr .. 2.·J

..~.

'

..
\
.\.

•. · 1

.~.

."
'~.

,:\

'~

- -.-~!tJ-1fI~"
.x \
s ,~,

-, tlif:

.
.

.'

I.

.. r-rIl
if
.~ L\
I

Perc. 2

Vh .. !

Via.

Ch.

-


.__ ._.··~
-

.

·._,·._ .' ..-.cw.·.·,,··

1'1.

I. ~

()h.

0. I.~

n ...

C~·.

Ihfl

fpl. :.1

Bu.

l_~

1"111 ..

1.

.:1;

TIJII.~.'2

. ~.
4"'_

.:....:.....:__ .

"

11ff

r'>il

-

~-'

rhll.,~

f-"",

~
~.

rllh~

~.

Pvrv.t

- c:-'------

]
\ 1:1"

eh.

Fl.. Li

--

. _-=
:~
oj . 1
1 ~.

Inp·

()h.

. ·fl ;;..

'

.

I.

Tuba

~~.
ffirrip..;

.~.
~

q~:
~fi.p

,.if
Perc. I

S",:<:ym
Perc.
Z ''''r

----,,_

.

i1
Piano

-~
-.

-;;rJ

'oJ

"if (

___i I~~i: ~~!>~;; ! _M~q~t
0J

~

---w

,J
'I
"[:111',"

J

J

J

J

" ~-<r:~~----~VII"1.2

~--"~~-' -----~-.-'
---e-'

Half'.i.mpo(J

~Il.

VI:I ..

"{,if
Cb_

I~-":~
I f-L--'.,-'

~

.
mp ; _
:i.l

em
1'1.
I.

I.

[~

~

--~---~

...,----::=----,--.-~-.--

(lh.

.~~~:
[.2

.. ~--§-~~~~§ •.
.-~.:!_-

~~~~i~····~.~~:;~=~:~
---~
.c-=.

.•.. ~-.~~~~~~~~~~~~~~~

C[

":;Q~j!iI ~

f=-_

Bxn.

rpL I

r-7--'
I'i

.~
._,
I
I
_l

Tpr. 1. J

t-I'*, .~ . .11--,,-

,HII. L 1

~_:. tJ I'i mp
IL~

HII.3.,4 oJ

"ip.

Tbn . .,

I

Tfrnp.

Perc.

I

.... ,
'.~
-'ilc'l:.',/';:uillll' 1'.,-

mp

SU$, ."

CYIU.

h'rc.l

'P~

....
J
I

....

IJ
I

0'

J

1
I

~.

1J
I

0'

J

J

<0'

J
I

J

\'111.1
i ,)

Ii
\'IIL 2

i

I;

to

Will ,

-

~

~
1"_~
r"1

Ii
Ii 'I"

..

r
..

I

~i}~

!
I

Ii
'~
-~~

-,'~

... £

!

~.=-: -.

.---1......1--.

(-"11.

~I::!;:·,(~i!:\

x)

Ci.Jdf,H,·,.

I~

Fl.

l.!

OlJ

CI.I .. 2

~.

--;-

I
B~.Cb[".

m]'

~f!

.-"--

~~

"k-i

~~

.~
-i!~'
~.

1I~

,if

-- ~'-~'-- ._
W~· W'"

~,if'
1\

u

SiJif'

~ ~

~

Tp.

I

<c::»:

-

~'

'oJ,. u
Tpl. 2,:<

mf

Hn.I .... 2

~ ~
~)

" "
~~

·lln. 3,'

\:

Tbn. 1.2

L

I'

Th.,_3
Tuba
'(f.

Ii
I'

~.·!if
Finger Cymha\"

~ ..

!'
}I

Timp. Mark
Tree

\:

,."

pe..-c.

t SLl~.C)'1ll.

>_

Perc. 2

I:
Piano

\:

\.110.

L ,t)

, Vln.2

1\

lIIf

'==r
J

i
!'if
:-

.rL~

ve.

CII.

~-¥==

I
I

==hI ¥7
f

!

1/

"if

--1.
..'
() I

~

:J

I

,...~...
t-: ..

.i:"c.------- _.~
_te,

_~~t-.

I

.ou.

n. Li

Ihn:.

rp~. I

~-

. rpr.

2 . .1

HII . ..!.. 2,

"

'::!
d2 llll.).4.

'::!

"
.~

>!
;;;

~
Q

~
_Q

R",

,.
S:

:z:t

~

;:;

B

. ---,-+-. ,_._-

....

Timp .. Murk T;'Ct" _-"'

....

"'1'

>Pprc. 2. p~":::__

'mf

.r,

'P.iatir.i

)

u.

~'~

i

..

~

f?:'
Yin; 1

..,

i
\"In .. 2

>!

.,.

_:------._

~.
ch
i·'

k '/

roI'

-4
1'1.1. "

~f~._-

"H;ubllri;l"

Hllrt.k"·

.~

~t:2_
dim .

Wi.lh,~n,c

of foreboding

{I ~ Rl!l

H,,---·

. '~.
Oh.
0)

~

,i;",.
-~

1l_!L CL I.l
.j

~:'I;.Cl:i1r.

f-4"',
OJ

~ dim

~

,hili.

<,,~-~~-----r
sur;

=

=

=
~

r:

---":::-h

\'

_1":"1

rJ.:::::==-

_ ~-.---==---

--U'-_-rr~-o'"'1'
EJ"P. FI,o ti

_

SUli

r

-

'"-

I,

I

!

n. r.

0".
CI. 1.2

BSII.

mf~

-

.tf-

Un.

I.

2

"'U" .1

-zy.~-OLTL'~F

In~(,HIIlmn~

--------------~~~
nif

ff~'"

r.-.

~-I

••p

PE'rc.l

B.D.mp

('r-t''''L tJO~'O EO

poe.·.

)1~F:;~~~~~"e!
\'In.l \'1
~L

~.~I:

Cn.

II. 1,1

ct.

I, ~

B':i,Oar.

Bsn.

fl ~ Tpl. 1
•!

~
ll~
OJ

.

I
_.

TpE . .2,J ~.lIl fl n.

-• "l"-c'rl'.'c.
(UICrI

L2
oj

.!1.
Hn; 3, 4
.)

l'

','):£IW

u

JlI)f'(!

~'d.

Tbn.

L,.2

~f------.

,
=__,
,

P

kl!iIIo

':J.'
ITl'JC.

#""
poco()

:J.
"0('(1

~d·
l L • ~ ...

Thn.

J

f--'

.

P

1«.~IU(l

P
rubs ~-¥-.

h'gom

=-~
('fl'.\:::,-:. p:::,,-n-'

·mf

;:-.
TElllp.

a-'.-"-.,,------

'Tf".

P S.D.
PI"'--C. I

p
Su~, C~I~

dh'w/!llr
r>.

Perc. 2 :I'

_

-=
..

I
~.
-~~.:=--

..

-<+-'.

With motion (J = DRI
Vlu.1

---:----_~-----~.
I

Vin.2

Via.

\'1; ..

CIl.
11~:;r~l-l[ji
l~l<l.i:.~lll[

FI. I.

()Ii.

("L1.1

IIII,'[.!

09'

P
k rllII.1.2 p ~_

-

'nHl.

=
·Cy e ,
-_-_-

",r"',-,

P
Tinlp.

P...-..::, !

Pian

II

\'111,1

\h,.1

\'Ia .

. I~

I

,'."1"

\

'-.;-"i:.':"

FI. 1.2

Oh

CI. Ll

Hs. Cla;r,.

l'pl.1

Tpt. 2,]

Hn. 1,2

-=:::c=_ .. nif
IIn •.3,4

Tbn.

L2

Thn.J

""{T,

Thnp~

Perc. ]

L

SD.

P

P
Sus. Cym Perc. 2

di_I,/(tJul_I'

-~.------:::.~

71If

p

Piano

n:::,.----

I1.ITl
vtn.. I

~' ... With millioo (J ='lJ8j

----~----------------.~.

Vln.2

\'la.

-:"~.:-~.=="::~_':==--'
Vc.

_".=;,.-;-.

,.;:'':

II;

, '1-1

_:"-:-":'=_.-.

I

JIl!

/' 1

I

.....

mlil'~1

.r
~a
--

..,_

.

~----:r==-=...::::_ ..

II'I~/;J

f

.~
I,e_

~

nlfl~/{'

f---

Fubn

___;,

-,~-----

..

f

-

Pl'H.

)

== -

I' i..~1rn

~

_.
\'1n. I
\'ill ..

:rr. ~

~.

-~

1

\h.

CII

~.. "f -~."

J':"I: 1.2

.0. 1,2

8i.CI",r.

fJ,n,

~
Tpl, I
oj

~.
.I

j
I
r

Hn.l.l

. ~,

~

f

IJ('sall/("

mll'fo

'1

n, ), ~

..
, ~,

~~


.

:~~':"\'L
"';

W(!}}II

Tbn.l 1
l

~.
.
.,;

,.


"

~ ....

..

ri·

.~.

:

•• ~:t~.
.--

~.

b~.-~

~~'

J
J

!

tresc. mnirrf Th u. J

--- ---.
-.I-.i -.I ..; -.i -.I.. -.1 ............
I"rz'~("

-.1

............
..... I

'"If'-"}'Ufl"("-il{U

mol!"

Tteap.

f
Fe-re. "1

.,
1

T
rerc.2

-

--

-

S~I"_C\lm.
~>-

- . ..~'Ii
I

....

-----==::-..=.

Piano

)_::,
I

"

n
-;,

1Jif~r"f'(IIO

-- -

I

nl
r-:

;,;

.....

--

ril

n

,....,

-- -

I

I

I

n
r-:

-I
--1

-

....

-.I ••

\"In.

Yla.

.:.-~'_---

---t=rlIi ~

-+---+

'Ii.

,!ii" "

>i
"

I ff:]=;-

J

r

\l'

""

.

FI. 1.-2

-~

nh.

~I

n·!;l

Ih;, Chit".

,.'ut.·.,

c. j)rl~"j

i

I

BSII.

.----~

Tpl. t

TIl,·2.}

.)
lin. L..l

.

ff

rrrsc.

ro(_"o

l! iJfW/J

1111.

J,",

!~,.
~
~.--;
f-L.

.•~ ff ~:-~ ..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ...

"""" '. 1'<".""1'''''''

Thn.I,2

n.

Tir~~p.

ff
L..J
...---..>',-..

''7'
L.-.I L..J'

~I

L..J

U

L..J

L..J

Vln. 1

VIII.

'·C·,

'.lJ;,-!;nllli {,[.l,li;'l\,-.r

! .:'"'

-x

(I. 1•.2

JI~Oar.

JpL

r

l,t, 2,.1

HI.],4·

~

'.L..I
....,.-.--:--..._::::-_:.-..

w

w

----:.>.-

):~
\'~a.

.~€ ~ t~~ € ~ ~g~~,oo ... ~. .~.~ ~

t~~.
~
u
W.
_

W

_t J .fit, ~ ~'~.€t~ -~~' •. ~.
-'-+

W ..

'--.~. ,
~'ITc:.
1\.

T-iT-:=---

-r-c- --

=1~~==~'-- :_/_-~.:. I --1-::~.·I -::C'

··4;:~:;:';::::··"=··==;:::·.=m-'~~~'-

~_<;>"
i.~ .

.·:==;-=-.::c ....::j

Fl.1,1

Oh.

(1.1.

Bvu.

T.llt.1

p.wv

Hn. 1,2

_._Hu.

p-ndt.

J .. ..!

-Tuha

'Tlmp. »> > > >~

",,;;,;: ff J fff

1

CI'.G'ym, :>

L....J
Sus. Cym

,--Pi>-,will/if

-=
.\ '\
.\

m

~~. '-----'.n.
[,:e:.

f
.~ A

vin.

I

\'l'

Cli.
:(''>,IIIJ:I'

I.,!

~ . ;.LL '.:.: ['.

,FL I. 2

--,

;

Oh.

CI. 1,2

115; Clar.

, I'l 'lpt.1

~
-~"

-\

~

~

,I

~

,.

>
".

;~
".;\

,I,

..

-I'~"
~"

.-~,
.. I .\ '\ ,\

"-t!
A

i\

~
..\

.\

;

.~

~
>-

,.,

~,

TPI, 2, J
t.!

11
Hn ... 2
U

-r12

i..

".

,\

.\

..\

"

>

o-

_.-?-"f-fr

I'l Ih-.:l,4 'V

..\

\

;:

/\

"

I

~ ~
A

w.
~ ~

;:

A ..\

,\ .\

Tbn, 1.2

"

:>

..\

r. .. I Tb". J ,\ Tuba ,\ 1\ A

"> c>>

;:

.~

'\ Tenp.

.\

.\

f
Perc. ~

,. ,.
I I

L
~

.,..

.,..

.,..

cPt'TI;.2

:>

>

.>

Pianu

,.,
Vln. I

E
., V
>" .'\

\

v ,.
,

'>

'/

.,
..

\

VI".2
..

\

~

,.-1"'1.\

1"',
~I

Co,
HI


It

FL

1.1

cr.

I,"

1

.:
,\

q~ ~
Bs n.

~"

~

_J'!..
Tpl.1

''';]_
~
t, "
)

:

\

_..;.f,; __
.~,A '--'
r-""\

i"""':,.

.

'fR'(.!..l

I1n.I.-1

~

.. "
fJ.
•j

. r.-p~.

r"-

,. .
':' R* ":' ,.
,;. L~, •

,. .
-\ ':' ~ ":' '> •

Hn , J.4

.

":' R~ ':' ~
..

.

'rhn. 1'. 2

~

f

";

".

.

,;.

.

';'L~.""

~i>~

I.'

_b;

.b~..Il.·

.L.J." ..

Thin._1

--_
..

'\

.-

r
.\

r
.\ .\

Tirnp,

... -.

·PL'j',:.!

---

-

-

-

\~,

I·..~ ,"" .\
, .. -+-~ ~ -.I

: .r """,,,',,m"/I"

VIII.

I

nn.2

\")":1.

("'h.

1
':'" . ,.' '-.. ,'~_'.:1,';-.

~

1

!lb.

CL L 2

Ib.Clar.

J
~[f' -,'_,cc'cc..~,-,~ f.ff

HSTI.

'(pL,'

.,
..\ oJ

.. ;;,
I \

~,

ra

=
,.\ '\

»:
11n. 3,';

J :J ,:J

"
tJ

;\

"
~,

!

Tbn.

I, 2

f-"-'

~'.
'\ ,'I

'\

,\

,\

.sr;
fff~

,\

~I:

,\


L.o...J

,~~
I

~~

.\

'~

.'1 Tb:n. ;; .1 Tuba

'-+J

'\

.~
'L
,..-

j

Timp.

r
> Perc. ]

,I

'>

iff, -~_~-=c=c-_:_::
,

:::':::C::'-~

~

fff
>
"_

------I

"~

"_

iff
.ff

1.

Peru . .!

~O-+---,
Piano

L
_..
...."-"- ......._ ................~
~

,_

..... r h~,lf. l'P) " 11°'"

tr-: .......... " ............ "'_:!'10-

vrn,

I

_.

---

--

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful