Prezentarea unei metode de predare bazată pe strategia inductivă Tehnica: Știu – Vreau să ştiu – Am ȋnvăţat

Voi aplica această metodă pentru o lecţie de fixare a cunoştinţelor la adverb, clasa a V-a. La ȋnceputul orei voi ȋmpărţi clasa ȋn grupe egale de elevi. Le voi da apoi sarcina să realizeze o planşă cu un tabel, ce va conţine trei coloane: ȋn prima vor nota cea ce ştiu despre adverb, ȋn cea de a doua neclarităţile, ceea ce vor să-şi lămurească, iar cea de a treia va rămâne de completat la sfârşitul orei. Fiecare reprezentant de grupă va ieşi ȋn faţa clasei şi va aşeza pe panou planşa grupei. Împreună cu elevii, vom citi şi discuta planşele. În timpul discuţiei, elevii ȋşi vor lua notiţe. Elevii ȋşi vor prezenta planşele, ȋşi vor adresa ȋntrebări şi răspunde reciproc. Voi avea grijă să nu se strecoare erori şi să nu rămână ȋntrebări fără răspuns. La sfârşitul orei, elevii vor completa şi cea de a treia parte a tabelului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful