B1D1E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
BAND 1

Isi tempat-tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.
1. Manusia ialah ciptaan _________________ yang paling istimewa.
2. Setiap agama di dunia mengajar manusia untuk membuat __________________.
3. Selain manusia, __________________ dan ___________________ juga merupakan ciptaan Tuhan
yang harus kita pelihara dan sayangi.
4. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita ialah
a) ______________________________
b) ______________________________
c) ______________________________
d) ______________________________
e) ______________________________

B2D1E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
BAND 2

Jawab soalan-soalan yang berikut.
Segala kelebihan dan kekurangan ditentukan dan dikaruniakan oleh Tuhan.

1. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan nilai _________________________________________.
2. Jelaskan keunikan yang anda lihat ada pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Jelaskan keunikan-keunikan yang terdapat dalam Bumi dan alam semesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B3D1E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
BAND 3

Tandakan (√ ) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah.

Pernyataan
Kita perlu saling menyayangi sesama manusia.
Tumbuh-tumbuhan dan hutan boleh dimusnahkan oleh manusia sesuka hati sahaja.

(√ ) atau (x)

Pemburuan haiwan-haiwan liar akan menyebabkan kepupusan bagi spesies-spesies haiwan
tersebut.
Pembalakan adalah satu kegiatan yang sangat digalakkan dalam kehidupan manusia.

B4D1E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
BAND 4

Tandakan (√ ) pada perkara yang anda lakukan dalam kehidupan.
1. Saya sentiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan kepada saya.
2. Saya berdoa setiap hari untuk menyatakan rasa syukur saya kepada Tuhan.

3. Saya tidak akan sesekali memusnahkan tumbuh-tumbuhan seperti membuat pembakaran hutan
secara terbuka mahupun menebang pokok-pokok sesuka hati kerana takut perbuatan saya akan
dihukum oleh Tuhan.
4. Saya tidak akan sesekali membunuh atau memburu binatang sesuka hati kerana saya tahu perbuatan
itu adalah salah di sisi agama.
5. Saya sentiasa menjaga diri dengan baik dengan tidak melakukan perkara-perkara yang memudaratkan
diri saya seperti merokok, menagih dadah, ponteng sekolah, menyertai gengsterisme dan sebagainya
kerana saya ialah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa.

B1D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.2 Amanah
BAND 1

Jawab soalan-soalan berikut.
1. Apakah peranan anda sebagai seorang pelajar sekolah?
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Apakah yang perlu anda lakukan semasa berada di dalam bilik darjah?
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Apakah perkara yang anda lakukan semasa berada dalam sekolah?
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Apabila guru memberikan tugasan kepada anda, apakah yang perlu anda lakukan?
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B2D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.2 Amanah
BAND 2

Jawab soalan-soalan di bawah.
Pelajar yang amanah akan sentiasa melaksanakan dan menyiapkan
tugasan yang diberikan kepadanya dengan sempurna.

1. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya anda sentiasa menyiapkan tugasan yang diberikan
oleh guru kepada anda.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Seterusnya, ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya anda tidak menyiapkan tugasan yang
diberikan oleh guru kepada anda.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

B3D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.2 Amanah
BAND 3

Tandakan (√ ) pada perkara yang anda lakukan sebagai seorang pelajar.

Saya sedia membantu guru-guru yang memerlukan bantuan daripada saya.
Saya hadir ke sekolah setiap hari untuk menimba ilmu pengetahuan.
Saya sering berasa malas untuk menyiapkan latihan atau tugasan yang diberikan
oleh guru.
Saya sentiasa menyiapkan tugasan dan latihan yang diberikan oleh guru-guru.
Saya akan bertanya kepda guru dan rakan jika saya tidak memahami sesuatu topik
yang diajar.
Saya hadir ke sekolah dengan imej sebagai seorang pelajar yang baik dan
berdisiplin.

B4D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.2 Amanah
BAND 4

Senarai semak guru mengenai kelakuan murid di sekolah. Tandakan (√ ) pada petak yang sesuai.
Murid hadir ke sekolah setiap hari.
Murid sentiasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.
Murid tidak ponteng kelas atau sesuatu mata pelajaran.
Murid sentiasa membawa kelengkapan sendiri ke sekolah seperti buku teks, buku
nota, buku latihan dan alat tulis.
Murid sentiasa menurut arahan yang diberikan oleh guru.

B1D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.3 Harga Diri
BAND 1

Tandakan (√ ) pada petak yang sesuai.

Maruah diri dapat dijaga dengan cara :
Merokok
Menghormati guru
Menghormati rakan
Menagih dadah
Membuli
Menjauhi rakan-rakan yang berpengaruh negatif
Bergaul secara bebas
Ponteng sekolah / kelas

Menghormati ibu bapa
Berbuat baik

B2D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.3 Harga Diri
BAND 2

Jawab soalan-soalan berikut.
Remaja pada masa kini merupakan pemimpin kepada Negara pada
masa akan datang.

1. Setiap remaja harus sentiasa menjaga maruah dan harga diri. Berikan pendapat anda mengapa
demikian.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Apakah nasihat anda kepada golongan remaja yang mula terjebak dengan gejala-gejala negatif?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B3D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.3 Harga Diri
BAND 3

Tandakan (√ ) pada ruang yang sesuai.
Pernyataan
Saya suka bergaul dengan sesiapa sahaja secara bebas.
Saya suka berkawan dengan orang-orang yang baik akhlaknya.
Saya akan menjauhi rakan-rakan yang suka ponteng kelas.
Saya tidak akan menghisap rokok kerana ia memudaratkan kesihatan.

Ya

Tidak

Saya suka membuli murid-murid baru di sekolah.
Saya tidak mahu terlibat dengan ahli gengsterisme.

B4D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.3 Harga Diri
BAND 4

Berikan pendapat anda terhadap situasi-situasi yang berikut.
1. Rakan sekelas anda mengajak anda untuk ponteng kelas Matematik kerana dia tidak suka kepada
guru yang mengajar subjek tersebut. Apakah yang akan anda lakukan? Berikan sebab mengapa anda
bertindak sedemikian?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Jiran anda memberikan sebatang rokok kepada anda dan menyuruh anda mencuba untu
menghisapnya. Apakah tindakan anda?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B1D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.4 Bertanggungjawab
BAND 1

Jawab soalan berikut.
Berikan cara-cara bagaimana untuk menjaga kebersihan dan kesihatan diri di tempat-tempat berikut;
a) Rumah
i.

______________________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________________

b) Sekolah
i.

______________________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________________

c) Bilik darjah/kelas
i.

_______________________________________________________________________

ii.

_______________________________________________________________________

B2D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.4 Bertanggungjawab
BAND 2

Lengkapkan ayat-ayat di bawah.
1. Saya

perlu

sentiasa

menjaga

kebersihan

diri

dan

persekitaran

agar

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Saya

perlu

sentiasa

menjaga

kesihatan

diri

agar

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
3. Saya seringkali melihat rakan sekelas saya datang ke sekolah dalam keadaan yang kotor dan tidak
kemas

dari

segi

pemakaiannya.

Saya

akan

menasihati

rakan

saya

untuk

__________________________________________________________________________________
kerana ___________________________________________________________________________.

B3D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.4 Bertanggungjawab
BAND 3

Nyatakan tindakan anda dalam situasi-situasi yang berikut.
Situasi
Baju seragam sekolah anda telah dikotori dengan
habuk dan berbau peluh setelah anda kembali dari
sekolah.
Longkang di sekitar rumah anda telah dipenuhi
dengan daun-daun kering menyebabkan air dalam
longkang tersebut tidak dapat mengalir dengan
lancar.
Anda melihat kelas anda berada dalam keadaan yang
kotor dan tidak menyelesakan kerana terdapat
sampah-sampah yang bertaburan di atas lantai.
Anda telah mendapati bahawa rakan-rakan sekelas
anda telah membuang sampah secara merata-rata di

Tindakan

kawasan sekolah.

B4D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.4 Bertanggungjawab
BAND 4

Senarai semak guru terhadap murid. Tandakan / pada petak berkenaan.
Kelakuan murid
Murid sentiasa menjaga kebersihan dan kekemasan diri semasa berada di sekolah.
Murid sentiasa menjaga kebersihan kelas.
Murid sentiasa menjaga kebersihan kawasan sekolah dengan tidak membuang sampah
merata-rata.
Murid berupaya untuk menasihati rakan-rakan lain agar menjaga kebersihan kawasan
sekolah demi kesihatan dan keselesaan bersama.
Murid mengutip sampah-sampah yang dilihat bertaburan sama ada di dalam bilik darjah
atau pun di kawasan sekolah.

Ya

Tidak

B1D5E1 / B2D5E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.5 Hemah Tinggi
BAND 1

Nyatakan betul atau salah pada pernyataan berikut.
Individu yang mempunyai adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan akan melakukan perkara-perkara
seperti;
Pernyataan

Betul

Meminta maaf apabila melakukan kesalahan.
Sentiasa memberikan senyuman.
Meninggikan suara kepada ibu bapa.
Melawan orang yang lebih tua.
Mengucapkan terima kasih apabila menerima sesuatu.
Memberikan salam apabila bertemu dengan guru.

BAND 2
Berikan alas an anda dalam situasi berikut.

Tidak

1. Apabila kita bertemu dengan seseorang, kita perlu memberikan senyuman supaya
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Apabila kita menerima sesuatu daripada orang lain, kita perlu mengucapkan terima kasih kerana
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Apabila kita telah melakukan sesuatu kesalahan, kita perlu meminta maaf daripada orang tersebut
supaya
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B3D5E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.5 Hemah Tinggi
BAND 3

Jawab soalan-soalan berikut.
Pepatah ada mengatakan “kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan
binasa” maksudnya : ‘tersalah cakap, padah akibatnya.’

1. Berikan contoh tutur kata yang baik berdasarkan situasi berikut:
a) Anda menerima sesuatu daripada ayah anda. Anda perlu mengucapkan
____________________________ kepada ayah.
b) Anda telah memecahkan pasu bunga kesayangan ibu secara tidak sengaja. Anda perlu
______________________ daripada ibu.
c) Anda bertemu denga mak cik anda semasa pergi ke pasar bersama keluarga. Anda perlu
___________________________ kepada mak cik anda.
2. Berikan contoh tingkah laku yang baik dalam situasi berikut:
a) Semasa menaiki bas kita perlulah sentiasa _______________________________________.
b) Semasa berjumpa dengan orang yang lebih tua kita perlulah_____________________________.

B1D6E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA

:

KELAS

:

TARIKH

:

NILAI

: 1.6 Toleransi
BAND 1

Jawab soalan berikut.

Amalan toleransi
masyarakat Malaysia
ialah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful