You are on page 1of 15

Nama Pelajar

Tahun

JABATAN PEI.AJARAN NEGERI KEDAH DENGAN KERJASAMA MAJLIS GURU BESAR NEGERI KEDAH

r"ffi

Bahasa Melayu JULAI 50 minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 6

OlT

- BAHASA ruIELAYU
Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas saalan ini menganCungi 4A soalan.

2.
e

Jawabsemua saalan.

jawapan kamu pada kertas jawapan abjektif yang ciiseciiakan.
4.

Tlapliap soalan diikuti oteh empat pitihan jawapan, iaitu A, B, c dan D. Bagi sefi'ap $aalan, pitih sata jawapan'sahaja, Hitamkan

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang tetah dibuat. Kemudian, hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi tS

nata

bercetak

Soalan 1 - 18

lsitempat kosang dengan iawapan yang paling sesuai'

1..Ami(a,-berduadipilihuntukmenyertaiperkhemahan
Pengakap," kata Sarah kepada Amira'

A B G D

kalian kamu kami kita

2 "Biarlah A B C D
beta... Patik

mengiringi-

ke istana untuk

menghadap tuanku," kata Hang Jebat kepada Hang Tuah'

hamba ... tuan hamba tuan hamba... hamba

Patik... tuanku

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

Pak Hamidun dengan berhati-hati.

bakul yang berisi buah durian dari atas lori

A B C D

menghulurkan
menggugur.kan

menurunkan menaikkan

Hafizah dan Madiha selalu sekolah pada waktu rehat.

setiap kali mereka bersua di kantin

A B C D

bertegur sapa beramah mesra bertemu bual bersuka ria

Soalan 5 berdasa rkan gambar di bawah'

Hamidah berjalan dengan

kerana hujan Yang turun semakin

A B C D

deras... kencang
laju ... banYak

cepat... tebal pantas... lebat
menutup pintu biliknYa dengan

Kamil masuk ke dalam bilik cermat.

A B C D

dqn
lalu

sambil tetapi kepada murid juga guru

Komputer berguna untuk mendaPatkan maklumat.

A B C D

sedangkan ... aPatah

jangankan ... biarPun
bukan sahaja... bahkan

baik... mahuPun

Azman meminta kebenaran sambil belajar ke Melaka.

bapanya untuk menyertai lawatan

A B C D

daripada kepada pada dari

Pondok rehat itu menjaditumpuan murid untuk berbual-bual dan penat setelah seharian belajar.

A
B

melupakan melepaskan membuangkan meninggalkan

c
D

f0

Salmah mempelawa pelanggannya merasa se yang dijualnya.

nangka madu

A
B

biji

butir
ketul

c
D

ulas

11

Nani membeli se

jagung bakar di pasar malam.

A
B

tongkol batang
ketul kaki

c
D

$oalar:

'N*

berdas*rkan garnbar di bawah.

12

$ang Bedal
ikan di sungai.

ekor pada sa!"npan Lernan ketika dia nnengail

A
B

mengibas mengilas melibas

D

melipat

13

Haliza menjemur tilam dan bantal seminggu sekali supaya

tidak membiak.

A
B

reriang lelabah

c
D

jejentik
pepijat

14

Encik Razali mahir menggunakan mesin di kilang itu kerana kerana beliau seorang

A
B

juruteknik
juruelektrik

c
D

jurureka juruukur

15

Rakan-rakannya mengagumi akan mempertahankan diri.

Salim dalam seni

A B C D

kelicikan kelincahan ketangkasan kerancakan

'tG Cikgu Kamarul melarang murid-muridnya
kerana

mandi di kawasan air teriun itu

airnva amat berbahava. --t'

A B C D 17

pusaran percikan pancutan pancaran

Novel "Seindah Sakura" yang saya baca menarik jalan ceritanya.

tebal tetapi

A B C D 18

sekali ... nian terlalu ... amat

paling... benar
terlalu ... betul

Pemandu teksi itu

terbabas kerana jalan licin.

A B C D

sipi-sipi rapat-rapat dekat-dekat nyaris-nyaris

19

Tarmizijatuh tersungkur apabila tersadung akar pokok semasa berburu. Pilih perkataan seerti bagi tersadung,

A B C D
20

terkena terduduk terlanggar tersentuh

.

Penceramah itu menqakhirj ucapannya dengan serangkap pantun enam
kerat.

Pilih perkataan berlawan bagi menqakhiri.

A B C D
Soalan

memulakan memperkenalkan mempersembahkan menyudahi

21-22

Filih ayat-ayat yang rnenggunakan perkataan bergaris denga n betul.

21 I ll lll lV A B C D

Pengalaman Azli hilang seketika apabila kepalanya terhantuk tiang. Bunyi slren ambulans itu semakin hirang dari pendengaran kami. Kebakaran itu menyebabkan ramai keluarga hilang tempat tinggal. Pandangan Malek hilang ketika melaluijalan yang diliputi kabus.

ldan ll lldan lll ldan lV
lll dan lV

22 I ll Ill lV A B C D 23

Murid-murid bangkit apabila guru masuk ke kelas. Amin bangkit daripada tidurnya setelah dikejut ibunya. Debu-debu bangkit ke udara apabila diterbangkan oleh angin kencang. Semangatnya untuk belajar mulai banqkit setelah dia gagaldalam ujian
lalu.

l, ll dan lll l, ll dan lV l, lll dan lV

ll, lll dan lV

Pilih iawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Bqgaimanakah reaksi penonton terhadap persembahan nyanyian Normah itu?

A B C D 24

Penonton-penonton menyambut baik terhadap persembahan Normah. Persembahan Normah itu mendapat sambutan yang baik daripada penonton. Para penonton ternanti-nanti untuk menyaksikan persembaitan nyanyian Normah itu. Persembahan nyanyian Normah mendapat tepukan yang gemuruh daripada penonton.

Pilih ayattanya yang ses{rai bagi ayat di bawah.
Kebersihan rumah perlu dijaga untuk menjamin kesejahteraan dan kesihatan penghuninya.

A B C D

Bagaimanakah cara menjaga kebersihan rumah? Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan rumah? Apakah yang dimaksudkan dengan kebersihan rumah? Siapakah yang bertanggungiawab untuk menjaga kebersihan rumah?

7

Soalan 25 - 26
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

25

"Kita hendaklah sentiasa berhati-hati ketika berada dijalan raya agar selamat," nasihat Puan Suhana kepada Azli.

A Puan Suhana meminta Azli sentiasa berhati-hati dijalan raya agar
selamat.

B
C D

Puan Suhana diminta oleh Azli agar sentiasa berhati-hati dijalan raya
--,-- = ,-. -- --. .-* .a+ auai $Ytctlllar.
--!

Azli menasiha-ti Pua-n Suhana supalra sentiasa berhati-hati ketika berada

dijalan raya agar selamat.
Azli dinasihati oleh Puan Suhana agar berhati-hati dijalan raya setiap masa supaya sentiasa selarnat.

26

Farah sudah memulangkan buku cerita itu pada minggu yang lepas.

A B C D

Buku cerita Farah sudah dipulangkan pada minggu yang lepas Buku cerita itu sudah diputangkan oleh Farah pada minggu yang lepas. Buku cerita untuk Farah sudah dipulangkan pada rninggu yang lepas"

Buku cerita itu sudah dipulangkan kepada Farah pada minggu yang
lepas.

Soalan 27

-28

Pilih ayat yang betul

27 A B C D

Kepetahan Rosdi berpidatd'mendapat pujian daripada orang ramai. Zurina menerima sepucuk surat dari abangnya yang belajar di luar negara. Cikgu Marina berasal daripada Kota Bharu, Kelantan. Separuh dari roti itu telah dimakan oleh Roslan

28 I ll lll lV
A
B

Bayi itu lapar kerana dia menangis. Siti menangis bila mendengar berita itu. Farid berdiri lalu memberikan jawapan. ltik berenang-renang di dalam kolam itu.

ldan ll
ll dan lll

c
D

ldan lV
lll dan IV

Soalan 29

-

30

lsiternpat kasang dengan peribahasa yang sesuai.

29

Encik Haris menghantar projek perumahan yang dibangunkan.

untuk mengikuti perkembangan

A B C D 30
Anas

mata petai mata duitan mata telinga mata kaki

kerana tidak menyangka telah memenangi hadiah

berupa wang tunai dalam peraduan teka silang kata.

A
B

bagai enau dalam belukar seperti kera mendapat bunga bagai ayam disambar helang seperti tikus jatuh ke beras

c
D

Soalan 31 - 35
Baca petikan di bawah, kemudian

jawab soalan-soalan yang berikut.

Pokok misai kucing atau nama saintifiknya Arthosiphon stamineus ialah sejenis herba renek yang banyak terdapat di Asia Tenggara. Misai kucing juga dikenali dengan nama Kumis Kucing. Tumbuhan ini terkenal sejak turun-temurun kerana
pelbagai khasiatnya.

Pokok misai kucing boleh mencapai ketinggian sehingga '1.5 meter.
Daunnya licin, benvarna hijau dan berbentuk tirus. Tangkai daunnya pula pendek dan beruvarna ungu kemerah-merahan. Bunga misai kucing berwarna putih kebiru-

biruan dengan filamen yang panjang menyerupai misai kucing. Batangnya pula
berbentuk segi empat, benrvarna kemerah-merahan, tumbuh tegak dan bercabangcabang.

Walaupun misai kucing

ini berasal dari rantau Asia Tenggara, tetapi

masyarakat Barat telah mengetahui khasiatnya terlebih dahulu. Semasa tentera

Belanda menjajah lndonesia, mereka telah menggunakan herba ini sebagai
minuman kesihatan.

Tentera Belanda telah membawa pulang herba ini ke Eropah. Pokok misai

kucing ditanam secara meluas dan digunakan oleh pakar-pakar herba dari
Belanda, Jerman, Perancis cian England.

Misai kucing dapat menyingkirkan asid urik yang berlebihan di dalam badan

dan melawaskan pembuangan air kecil. Selain dapat merawat penyakit gout, afthritis, reumatisme dan mencegah pembentukan batu karang. Amalan minum
teh herba inijuga dapat mengurangkan kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi.

.-

31

Mengapakah pokok herba ini dinamakan misai kucing?

A B G D 32

Filamen yang panjang

Pokok initumbuh tegak Ketinggiannya mencecah 1.5 meter Tangkainya berwarna ungu kemerah-merahan

Ciri-ciri daun misai kucing adalah

A B C D

tegak dan bercabang-cabang.
Lrerwarna- hrja.ur, Iiein da-n tirus.

berbentuk tirus dan Pendek. pendek dan berwarna Putih.

33 Apakah khasiat utama misai kucing? A B G D 34
Menghilangkan kadar kolesteroldan tekanan darah tinggi' Mencegah pembentukan batu karang dan reumatisme. Menyingkirkan asid urik yang berlebihan dalam badan. Menghapuskan kadar kolesteroldalam badan.

Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan.

A B C D 35

Pokok misai kucing berasal dari Eropah. Bunga misai kucing berwarna kemerah-merahan. Pokok misai kucing ditanam dengan meluas di lndonesia. Pokok misai kucing dibawa ke Eropah oleh tentera Belanda.

Perkataan melawaskan dalam petikan bermaksud

A B C D

melegakan mencepatkan menyerapkan mengurangkan

--

Soalan 36

- 40

Baca petikan puisi di bawah, kemudian jawab soaian-soalan yang berikutnya"

Hendak membeli buah delima, Dijua.l orang di tePijalan; Berbilang kaum hiduP bersama, Bersatu Padu iadikan amalan. Kalau mengambil buah berangan, Elok disimPan di dalam guni; Amalan berbudi jadikan Pegangan, Tentu kita hiduP harmoni. Manis sungguh buah kuini, Apa kurangnya buah belinnbing; Bantu-membantu amalan murni, Bagai awr dengan tebing. Kalau memetik buah keranji, Berilah sedikit kePada teman; Sikap toleransi amat terPuji, Masyarakat berani negara aman.

36

Apakah jenis puisitersebut?

A
B

syarr.

c
D

pantun. seloka. sajak.

37

Maksud rangkap kedua dalam puisi ialah

A
B

c
D

mengamalkan sikap toleransi. mengamalkan amalan murni. hidup saling membantu" hidup mesti berbudi.

gB

Nilai murni yang terdapat dalam peribahasa bagai aur dengan tebing ialah

39

A B C D

ketaatan kerajinan kerjasama keberanian Perkataan pegangan dalam puisi bermaksud pedoman haraPan teladan impian

A B C D 40 A B C D

Pilih pernyataan yang tidak benar tentang puisi?
Hidup tolong-menolong amalan murni. Sikap bantu-membantu melahirkan masyarakat berani. Amalan berbudi melahirkan keharmonian hidup. Masyarakat berbilang kaum hidup bersatu padu.

KERTAS SOALAN TAMAT