Kebanjiran pendatang asing ke malalaysia menyusahkan peibagai pihak terutamanya rakyattempatan .

sejauh manakah anda bersetujui dengan pendapat ini ?
Kesan-kesan positif ::
1.kemasukan tenaga pakar asing dapat membawa teknologi yang baru. *kita masih kekurangan kepakaran dlm pelbagai bidang. *banyak projek pembangunan memerlukan kepakaran asing. *tenaga pakar diimport. *jurutera kita yang bekerjasama dengan mereka akan mendapat pengalaman. *ini secara tidak langsung akan mempercepat pemindahan teknologi .

2.dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga bekerjaan . *dalam bidang pembinaan dan perladangan ,masalah

kekurangan tenaga kerja *rakyat tidak berminat untuk bunur kasar. *dalam sector pembinaan ,banyak projek dan pembangunan tergendala .

 Menimbulkan pelbagai masalah social dan keselamatan – pengambilan perkerja asing dlm sector tertentu mengiliat Negara .Kemasukan bunuh kasar dari Indonesia .dan Negara thai masalah dapat diatasi. Punca-punca :: 1. Mereka hendaklah menjalankan pemeriksaan lebih kerap di kawasan sempadan yang mudah dicerobohi. imigresen dan tentera laut hendaklah bergabung tenaga dan bertindak secara bersepadu. Pihak polis marin. kekurangan pekerja di pelbagai sekto *r aseperti pertanian perdagangan dan pem binaan 2.majikan tempatan suka mengaji p. Langah-langah ::  pihak berkuasa wajar meningkatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pantai dan sempadan negara kita. kemasukan Usaha seumpama tanpa ini izin akan lalu menyukarkan pendatang mengurangkan jumlah PATI di negara kita.asing *kos upah yg rendah *majikan dapat menjimat kos pengeluaran dan mendapat keuntungan lebih lumayan . .Bangladesh .

mereka juga memilih Malaysia sebagai tempat kerja mereka . *walaopun bekerja berbanding tulang. *p.3.asing terpaksa bekerja di Negara kita utk menyara seis keluarga di kampong . *p. .asing bekerja di Malaysia merebut peluang untk mengutip wang dan harta kerana peluang tersebut tidak ada di ngara mereka .kemiskinan dan pegangguran di Negara asing .