BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI

MELAYU
NAMA AHLI KUMPULAN:
PUAN ZAINON BINTI DAUD (SMK SERI PERPATIH)
CIK NORASMAWATI BINTI MOHAMED (SMJK CHI WEN)
PUAN SITI JUWAIRIAH BINTI ZAKARIA (SMA SAINS KUALA PILAH)
PUAN FAIROSE BINTI ISMAIL (SBPI JEMPOL )

BAB 8 : KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU

BAND 1
B1D3E4 – Menamakan kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu
baru
1. Lengkapkan kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu baru di dalam
rajah di bawah.

Kerajaan Melayu
Kerajaan Melayu yang tua
i)
ii) Perak
iii)

Kerajaan Melayu yang baru
i)
ii)
iii)
iv) Negeri Sembilan

B1D3E5
- Melabel lokasi kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan
Melayu yang baru dalam peta Semenanjung Malaysia
2. Berdasarkan peta di bawah, lorekkan kerajaan Melayu yang baru.

BAND 2
B2D3E4 - Menjelaskan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan
kerajaan Melayu yang baru
3. Lengkapkan peta minda berikut untuk menjelaskan ciri-ciri kerajaan Negeri
Sembilan.

Luak :

Negeri
Sembilan
Pengasas :
Hasil bumi :

BAND 3
B3D3E2 – Menerangkan keistimewaan kerajaan Melayu yang tua dan
kerajaan Melayu yang baru
4. Pada kurun ke-18, Belanda menyerang dan menawan Selangor. Terangkan
keistimewaan Selangor yang mendorong Belanda bertindak demikian?
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BAND 4
B4D3E4 – Membandingkan keistimewaan kerajaan Melayu yang tua dan
kerajaan Melayu yang baru (KPS,UP)
5. Lengkapkan jadual berikut bagi menunjukkan perbandingan tentang
keistimewaan Pembentukan Kerajaan antara kerajaan Melayu Perak dan
Terengganu.
Kerajaan

Pembentukan Kerajaan
i)

Tahun pengasasan :

Perak
ii) Sultan Perak pertama :
iii)

i)

Tempat pemerintahan :

Tahun pengasasan :

Terengganu
ii) Sultan Terengganu pertama :
iii) Gelaran :

BAND 5
B5D1E7 – Menilai hubungan luar kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan
Melayu yang baru (KPS)
6.

Apakah rasionalnya Kedah menghantar bunga emas kepada kerajaan
Siam?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

BAND 6
B6D1E1 – Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran
negara serta dunia (KPS,UP)

Istana Lama Ampang Tinggi

Istana Baru Ampang

Tinggi

7. Berdasarkan gambar di atas, pada pendapat anda apakah usaha yang telah
dilakukan oleh pemimpin Negeri Sembilan untuk memajukan negeri.
i)___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ii)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________iii)
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B6D1E2 – Menjadi contoh dalam pengalaman unsur patriotisme (UP).
8. Sebagai seorang pelajar, berikan cadangan anda apakah peranan kita
sebagai warganegara Malaysia untuk mengekalkan kedaulatan negara.
i)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ii)

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________iii)__
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful