Bibliotheek Leeuwarden t.a.v. de heer A.

Tiemersma Postbus 2556 8901 AB Leeuwarden Groningen, 16 juni 2009 betreft: vacature Coördinator Muziekbibliotheek Geachte heer Tiemersma, Jeroen de Boer jeroendb@xs4all.nl http://www.linkedin.com/in/ jtdeboer Bij deze reageer ik op de vacature voor Coördinator Muziekbibliotheek bij de Bibliotheek Leeuwarden. Ik werd op de vacature geattendeerd door een familielid. Het gewenste profiel zoals u dat in de vacaturetekst beschrijft past binnen de manier van werken die mij voor ogen staat en waarin ik veel ervaring heb opgebouwd. Zoals u inmijn cv kunt lezen ben ik een groot muziekliefhebber, in zowel actieve als passieve zin. Daarnaast heb ik een grote affiniteit met (vraagstukken rond) nieuwe media en ben ik erg geïnteresseerd in de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot open(bare) informatievoorziening. Zoals beschreven in de Agenda voor de Toekomst is er in toenemende mate sprake van een overvloed van digitale informatie. De wijze waarop gebruikers vandaag de dag omgaan met digitale media vraagt om een ander soort dienstverlening dan dat de bibliotheken gewend zijn. Klanten wensen in toenemende mate snelheid van service & resultaten en willen op maat bediend worden. Dit betekent dat het van groot belang is digitale content beter vindbaar en openbaar te maken. Tegelijkertijd hebben gebruikers er in toenemende mate behoefte aan het aanbod op een eigen wijze te organiseren, bijvoorbeeld met behulp van gebruikersprofielen. De leengegevens waarover de bibliotheek beschikt kunnen hiervoor een prima basis vormen. Daarnaast hebben actuele ontwikkelingen als bijvoorbeeld Hyves en Twitter ervoor gezorgd dat gebruikers elkaar op het Internet eenvoudig kunnen vinden en op de hoogte kunnen houden van hun doen en laten. Deze verworvenheden kunnen ook door de bibliotheek gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de uitwisseling van luistervaringen. In het telefoongesprek dat ik met dhr. Algra voerde werd aangegeven enkele voorbeelden te geven van mogelijke initiatieven. Uitgangspunt moet in mijn ogen in alle gevallen het creëren van meerwaarde zijn. 1. Gesuggereerd werd iets te ondernemen met Friese popbands. In dat kader zou het mogelijk zijn de samenwerking te zoeken met 3voor12Friesland en de Academie voor Pocultuur. Zij hebben rechstreeks toegang tot de Friese bands. De bibliotheek kan de infrastructuur bieden om de content op een aantrekkelijke wijze aan te bieden. 2. Gebruik de leengegevens van gebruikers en ontwikkel een voor gebruikers gepersonificeerde webomgeving waarbinnen zij attent worden gemaakt op releases, maar ook verwante uitgaven als boeken en dvd’s. 3. Biedt de mogelijkheid luistervaringen te plaatsen. Het succes van muziekweblogs toont aan dat de mening en opinie van andere luisteraars erg wordt gewaardeerd en gebruikers prikkelt. 4. Voorzie de collectie van de bibliotheek van tags (en laat gebruikers dat ook doen, zoals bijvoorbeeld bij Last.FM), zodat muziek ook gevonden kan worden op basis van termen en (emotionele) omschrijvingen.

Jeroen de Boer jeroendb@xs4all.nl http://www.linkedin.com/in/ jtdeboer

5. Spring in op of initieer zelf acties, bijvoorbeeld een week rond een bepaalde componist of muziekstroming. Digitaliseer waar mogelijk muziek, maar ook tekst en (bewegend) beeld en biedt dit als pakket aan. 6. Naar voorbeeld van het Nederlands Muziek Instituut/Het Geheugen van Nederland: digitaliseer bijzondere uitgaven uit de collectie, bijvoorbeeld met een link naar Friese cultuur, en biedt dit aan. 7. Digitaliseer de bladmuziek en probeer gebruiksovereenkomsten te sluiten met conservatoria en andere muziekopleidingen. Biedt waar mogelijk het beschikbaar stellen van gerelateerde opnames aan. Uiteraard dient het aanbod eenvoudig te vinden te zijn. 8. Zoek de samenwerking met andere bibliotheken en maak gebruik van open standaarden en open source-software, zodat in de toekomst eenvoudig koppelingen en uitbreidingen aangebracht kunnen worden. Ook het kostenaspect kan hierbij baat hebben. Ik ben een praktische organisator die beslissingen in concrete werkzaamheden weet om te zetten. Daarnaast heb ik een hart voor het werken als professional binnen de culturele en creatieve sector. Twee jaar geleden heb ik een managementleergang Nieuwe Leidinggevenden gevolgd. Als conclusie daaruit kwam dat mijn kernkwaliteiten creativiteit en scheppingsvermogen zijn. Binnen een team ben ik iemand met plotselinge ideeën, maar weet die ook kritisch tegen het licht te houden. Naast het zelf bedenken van ideeën en voorstellen weet ik deze ook extern te vinden. Mijn ambitie is binnen een professionele creatieve organisatie werkzaam te zijn die zich bezighoudt met hedendaagse mediaverschijnselen. Ik hoop daarom dat deze brief u het vertrouwen geeft in mij als kandidaat voor deze functie en dat ik de kans krijg u van mijn kwaliteiten te overtuigen in een gesprek.

Hoogachtend,

Jeroen de Boer