'.

"

P'o..dla'babl " _ ,",< ,g",-'I':an', e." :ple ajm,~, tiet.·~'· . 'pie:nc:el. -. - " d,ol~, 'tub-I' .,~ DetnG~ me,m:p _lQ~ .,1, __ :ma~ri padL~ 'bialbIri di~'flj[~apL _ ,And,a Idsp,ft '.mlm_~i '2._ k!BI'te,r:k,.attan an~·M.-a.sh7Lu:ttB!;t- _~ ;-.&5i.,. d,D!l proSE'S seria'telEtiI\Cdl ya:n.a _erjad:ip,ool,o. 5Cs:mm penc1BI_,'c__ ,m ,_'__~, R'hin;G'GO d~ftt ,menget_~_ -:"5.i!L -m :p ncr ~ ~_~.~ P'-:-. ,4 ,m!tmllm.u:l. 5e imn I'tu; And. a, '-llt .~p., d:il"\Braplkan. daps:'t he'l~aha :me:n-,Q-~ a t e s e~hQt,fU" p.: Q, fJ :r:1"S8I"fl p' !'rrtf:!l!':IJ-:"flfllln, :S'I!rl, D, d aplo,. :mJE!: e ,15" _ [gfU'l:G G,Ulm ,o'!t~Otl'~ f'U: P'_ ny ~~: y~S :m,_,_np:in 'timb'- ,_:_ 'i;~' :;.'-',cd!a IQ.rgQn, :1.'_, -~,
1

···',UDci

I.'
~I

m _.'l.." n;_ --,
__ ~~I~IIII,

'I'

P:AJI'

:-in

J
,

'.'
'.'
'.'
i.1

f'mat

.a
Q

.

~

,

.,Ii:!ii

!!o;II iIII!

.

iill

eSQ,
'~-lu'-.~·I.

mGU9
"I

I

-,

~ CI1

·~'b,",~1_@;<'J

,iiii!1

Cmo.h '5.._ 0.iRU'lil, ,m. H aD, __ ._M i_ __
" I. . ....
',I

,
'I

..

1

r

..

,

dibutuhk, __ 'un.'_,~_kP',l;;Il'lSeS; h.idu.p~ :Tl -=-'~__~p:~_. __~.at1;af\,.mar\l.~.'S,~'~_ak -=_-~ nla'_._ .M.alt,M=:_-_, yM.g' ditl1asukk,afiL. ,__11' __ J.arr\, _~_~_= ~ '-,_btm, :ITl.,enp_aJrti :pr ~se:s :pIIlUTU!;e'~i._, _~~_ :s,ee~'~_=-,=~ Iniltk.andk dati. !-~,~~:-Ji-'~~' .f.rtle~ljad_, ,n 'l'oF' 'U~ D' eb II!!IJ-"h'~'i""i" ,w,,,,,,'~! l.ol! .w.'~'A, "-"!IIy' "~ Id'-I~~li!!<b" d," li!!iin'gaE' L" '-p:' 8'nll"'"imi""'n .. Paris H I U'~~ U""' -"",:.:,,~"Ii!!!! .." J £ U, , sed ~_ '!l:01, .~, .'
.1

~~:~,atl&n me:l"Lt.p=~I,an. m'_

'yaflg

S,ettl.ga:,

1& iI...:1!!' ..

'iI

C-U,II;,DI

,.

I

_I.,

.

;,1,_

'I!;;-!I.

.

~

EO

''iI '~' I!.i,,!l;, ".!!ii:::

'!...

I

".1

\o.,l!;l,

'-""i -"r,

'-'mhoNcb~.-:'
• ,]!e1nD.k

.'
'.' mlL:Li',ut
iili
,. .

'p:r,.a'm,m,
,_.,.,.,.,..,.
"'i&~,I~

~

nd-I

'.'

• ' hamn.bunG

. e:rC){n.Gtan~

'''~ .... ".I1"',~"~cll"" .-oil' _~,,",LU _, hal

in:g!k,a.;'~ll ,An1dai" b·.I~an' sistl2m psncsrnaar padama -L1'S,ia? Coba Ul.lga(t ke:mbali :plE!·.·,~ar'an,'I el\l': -', g's:isie!n pancerns ,'ang ~ .... plfe'-I ~, -~i '"
,M:a!I,jh,
.1,

dj,'-,- ·P,·I ~ !~\ ~
I I

.

I

f' ·.I''1i''e ll~
~!

~

A,'1i"'ii;

,C!';::ri.~ ~~~,

'.aVlii.g"
~,~Ii,t.

" ~- ~~""'IL,
,'I
J~

liL'I&II~UA

Inl-'li~,n_ln,v~L· u.. D~ ~ U.ll
-

D.~l

I

..

man
'M' .•.

,:pe, 'lak'u,al1,m ....--, Ian. d.~'d '.. -,.... ' Ic!utgfan,-c!~gan b!1f.",se'b' ,t?
I

-

p--.II!:iI·n·I~'Ii:iiIf"n"I," ~I;;I.,
'

1;;,

"1

,' .

I

"

~aJWl

....:I~I'it"II1

b'~~-, 'a~
-

a. me . :'u-jber ba 11D':'!:!iII'~ rnaeam ,p-_:,)i:!Il<j!!Illl., 'p··:'a· d 'p::'l-!!i'O'~,ii!:!Ii~, .•·~ :pe:l1cel n· .." ','idak d~,·,~ berm .. "1 :Ela.'1 basi, -,.'b'ukl.,j:k. ,'leOla, s,u:su,n,BU':l rnolekul .... at' rnskanan 'scrun,gFI:t kO:Olpl.be:k's sahi ":gt tilti, d_~a't d.is'ie:l'~ iJ'ieh IhJb.'lh. :M:.. 'y- -,B' ki' m d~'.p!'~':' 'p"II!!iI-~ ~11_L.,.~- ~'i'nl ~Ll~, , . !i'l!!i:n~~ ~l.d:QI; :Y' ':g' 'ble'I"bIB d -b IE!: da p1aJ,da. ~ ...... ~J_,. ~ 'mas :mg-:lT\2IlS ,- ~, (Uf~ . P e ncel~n.aan.. O.rl·"r·;·,-l(li:r:·~ " pen;,'-'L., '!:!iIi!F"li,~~1 J~~~JII~~
-,''!:'iI''''''P·'.
~l[t[ .• I

'IJIL~

...

Il

..

.

.lal~

~!WUt.&,l"

1~.!1;;;~

.

,'!ii'~i ~I'ii""ii, !L!.it~~U~

I

.-WiL

I

.11

•.

~~!~

1,-1'

I.

:~: ~T'Ii ;~OU!l;

.,

'1.'

0'. 1Ij;;,

..

~'II.

~

,

."'"'

. ..:-=-~--

I,

leetl"~,

.~.)i' a, ,d'~PI I.'t Arrd __
':1:

p arha
,5'.2~

-,an, pnda G5lI-nb' "

,

p.~

Dl.an1!l.ma,

'U"'lb,lk lebih
·~'~'Di··· .li;'\.,!I;; lbIr'
-

. ,~.....~ " 1IlCU,

K·:.: .

elomp.IQ1L.., 11 .. _ ..l'.
fIj;; ,

marnah

.Im,~,telll,-:an,g o:rgan:-D:rg :'.

penCIi!:fi:ll.··:'

tr .

II. ,I(, IU,

T ~ji

',._ .. m lem2~ - ~~- -r'b·-p In~-== _- (lfl~gan~clr -' i _ ~,~_~_.
!~

"',g' :m!enytl'S '0, ssstern p'lenJc:ern· U

.1'

mariuaia

Al.Jt:

J

·._'ode:~Sms1tll'__ pl!_-_cern'_-

:_.~1 fifml1,t.1SIa

An1l_i.__ mDld.e"_ :sm,tem plle'ncer;,.-,_~~._,_~~~ =-~_, __l~'-=_cl_.-,-_ tJ er,ada di :_'_-_~ iLt'm &_;~~,cf_~~_ ArL,~ _ 10_- ~~.'ta,-

:,

~'__'__ "_'

usia.

~,~_._.'_:g

'2

Lakukan b
.~
,~~iI!!!.~~I~

:plE!!:ngarm', t-I
' ...

,'e:rl~, ,idapl
'p.,lli'!ii"'"
.~·~ __ ~'~~l~._~_·.

ID

G:an,-[J:I~B:rut plenIC:e'-"'rllaarit, itu
'\.1'
';,"

1.:lII~llIlJI~11I

,

rill'li"iiim·lp:iII"'Il1' U.
Ill: U
I

f.

... ~~rIJ~:JI A"""'·I..JI,_
',--"_

1--",. C .~ ,~w:l -Il!_~
A 'ii"lll JMdiLl

t'D:' -_.t:J-=--_.

l-~~l

.=. iIi"'illl~( -' -

Ii!"II 'I~

'. I!§!;;

__

.

,

;"!jj _ ___J"'ltli

I~'.

f_-

__

'.--. 'p., . d'i
-_~_

~I.--.:--

-

b.'U' k~----~-~

<

I

---b"--:_'

~

dl

.. ·,_ · .•

4-

'2 ......

5.

t -,'- - - I-- -.['~ -. ~- -- - - I -' ~- -' - - ----- - d' _.~_a.l____ _ Pi EL--,C:~.1.n~ - .ma;n,u.s la- I!.l - fd" .1.'_'_.as- ,~_,_.-,~t.1_,J,-" P ~.n,c Fn_- - __,-'-- -,,~J~UlQ _er_,U" _ ke enier p":lence'"r'" ..~ 5aiu'1'"afl p-,eru:e 'naan ':el",d'iri dari rnulut 'jekak keronaI . G" knngan, :Imnbun,g. UStlS halus, usus 'bel:' dan be:",elk" .".~. pada Bn,U,S, 'Sedan,gkan, k eleni a:t~"1:p'l!:nc!ern&"ln'ierdiri elm, i ke enjar I udah, k eleni mil lambun g~ ke 'Len,!~'.r-~
lit ~Jl 11 - ."'. ~
r'" (I

'1'

';

.

. .-~ ..

I

'1'

tl .

.

'~

I

I[

.,

. I,

I' _

~

. 1['

l.

l!'

[.

. . . ._j"

. ..

I

..,..."

I

~

,

.

.', . ".

,,' I

I

.

.

,

.

"

','"

I,

"

".

I

,".

,.'.

.,

....

, ..:..1 , ,I. ...

.'

" '.'

,""

,

I.:

~

."

".

..,

,

,

, ."

,el

O!I'

,I

u:s u.'s :h.~ li..._'~·_,_ -_ :P Im,~'.~ r 1m,
j}

"U'r' , . '.' ','

,Ii. Ii!,

'. ~ .. :;u; ~,~t{:l.:..·~,~,gD' . ' 1~lt ,'IE! t'ii"'lllQ': ii!"'Y'i<'~;f!: ~'n ILICI" ,~,,,'

p'

Ii!liI

1\..,I;;;:.!ai"G~

iI""'Ii!!ii'i("n'
~I~

I~

!i"'IIi"'Iii~,·ui!l:!!.'.~ ,adalah O'~aQAI' &~ K"Y,tli ':.."i t=."II, .. LitWj!~i.D;1a, :~i!/;IU . 'OCJ.I
i!:!!.

il!!iJ1r,,~'L'iii ''iii .• ~IL llfi;.~,

t

D,

't

Coba all bercerrnin dan, plE!!:rha:ri'k"Et11 mulut ,Anda! SIElb'u,tkan Of" gan-1o:rgan, :y"lg 'tei~~dlapal, d'~~ Idi :M.' .,:~rl.lg-:mas.:ingO~gml ittl rnsmihk i . gs i tars :l!lnldir i.. Alg: _' h!'b il, ,'u,n
jl!'~asj}' perh ~··tik·an,C·am,bar ,5_31
l,lf:Iiiii . ..,I, - I'J M"U-,-'1 U"I~,ii" ',m.,' ...u'-p.··· '"
I Il!;;.&., . .,

. satu-sahmya 'b'ag' 1=:.II:~' ~~,." i!3,I~'U
'O::!!~'!I.IL,L,;ii;!l I . OL ....
_c.' ,I .

salura
~~~ILJ

" pef1£e:fl1aaml ..... ;an.g' berada d!, lUieYr dan ,.;J t, - .~Lat eh. It nd a tr;l~ ~t-~ - i~'n'u' m ·uk,:k,m, dan ,mle:ngettna'_Ulya:s,ec"~~-"_ lal'GSu'ng, D i,.~·- am, ,m,u 1.ut 't:e'r',d~p,a:t:gi:gt. Ii 'I. '.~ dan
~i~
l'Si1li.,
d··.. :
.ill 1lU;-~ ~

£_ ~!I;;;

~I"'" P-,~I

UJ.IL~_~{"''l'~l

~J[J..

~l

~~l

J

I

~l

__

'

'11j~~ L

'I

L~' f\; ~

.1m1;"'J' J~,iIIJ iiI.

1i , [" :JJJ U'-.J

d.' _1~ A·.··...,·.p··I.'~ r ~ k ii!li!Dill'II.'n~l.
.
t=-Ul !lil" I I ~ 1D.1·'a.-!lliI! ~!Ii

.

::. I

'mill I : I I.

mas.-'l1.,g . uat te:~"'slelbu,17 'U'n,'!: 1.. rna 1;1,",21, pll!laj2d"':-l, rn 'I:~er,i 'be.rik·LIJ,'t :in:~,dengan

in D'1::1 gerah.u:i-,
iii £ 11.1

balk.

!!'

G·i,:g!. me~:t~t:p_I'J' ~_, . J ,I :pe'.nee'.l~nl·_ ~; I, :nk~atil __ yang S~afI~ pent "1, L- ·.31'"'II:na. _:'1 ...'. !:~ ~Plt :mB_)~:b, ""~t. ,a'~.ala:t pencernaan dal yan.:g· un·<k meI."-_,- .~:~aml makanan. Gigi 'y . " g b"" d slehat 'bel~'. rna putih , . 'm idak ber lub an g'.
-1-

G'i:g", me

,p'un:ym

ple;ra.nan,Eln,' .

s~p,e

Ij, ble:l~·il-'U'I' ..

,...

,s.)

b)

'PI! ~1an.llJ.n, dilakukan" nleh.".maearn-macarn . , 'o1D",~, ,an";ar,a lain:• 'ini . .'" . ..... . ,.. " ,.. ,~!''''b'I' .. , .. .. g1,:gi. '$I@ri bel~'I,;u'n' " ::i u ntuk :m@n1.1D' fl.Og' :~',:' ,.aw:l~'.; ~I mI,· '~~'~ '~'~' ~ 'b- . af: . ' ill '!I'n°~.' .1' : 'k' '~~lii"li'n" 'I:, - .. , i"'"""" .....'1... t:)-'~.T"" IT~>GlLl
G.W" ,R iii ~I
~.

,oW: I!I;.~

~.II,

I ~,

11 ~ ,'1II.iJ,.

,iL.1. L!I;;. , '.

'~>Fiii

~, Lib.U.I~"

c)

gi.gi gle,rail. n barf l~,n~". u,n ak ']:~. f5i\1n'.y u~n
-c

1

,1_,

l

til '~,~.__ 'anal1"

:Oengml ,:,,\l:ngsi i.tu Inen:y'eb],ab'kaIl dengan b .ik"
)

enzim :p'en,iC'E!!f'n" . - d '-,at

bakerja

" lD c;:':liDill
r uIIl

'II!. Elf'

Ill.

d~" a:~ ~""""-,, 'b,;~u:rr.'iI~an,b eJ"Uii.,U t " " ~,L. '!til'":! .: . D~ ~O{~
I.: ~I,

:L~pl:is_;_-_ ~.alin.gltll;~~ maht'om gi.gi in.i disebt~t J'N'I'Qilij. y~~lB' ~elV'~~ma :::~~1 . pufih dan, e!:I"',di1"'~ Q;70, zat :m'inle .... ...s,e~llin,'gga beraifa al Sa11,:gat keras,
,.'~'2l51
I

Laoisan
'~. ..

email 'tidak 'me'm'-milki s 'rl'!",af :se'hi11'D'~1 tidak ':e'-"'a5,'a, i'l!. Yli:' aup-· uri sak G. JlQt:lf~ '-,E'F'tlek:arL Bagia11 'y.. , G lebl'~" dalam d:3ri emails dalah fu I.g gigi a tau, dentin,
•. J l. .• I J I

t

_

I

••

It

JI

J....

.

I

_

.•

J

I

.

t_

[

-.-..

J

I

_

I

-

-

·D·.• iFilIli.\~AI 'b--iH;i(~':",~,1. _~" '-''II,i('''~AII~',D---H :~!li!n-: ~ ~",.,.I".lY.!i. !l;..<U.Il;,,y'!i. ~'iI"lII1' J'iIi ,,:,1pj; t.. 8'1''' ~,-I ~;b, .,". ,gl,,-. """'0 ...... __ ._I;S,;~.U ...
I_.~ .. =
I"~'-

'II ~

.~ -

~~

r\.1§;.!I;~

..

-~-

-'-

han'y:,a 'm~'nIPl'"d~lung',A:IO:-'W~
_. _,,_-._ .._'.,: '._._. ...,; . ..,;_._

-erd .. ,El:t :I"ongga :gigj, yan:g disebut pulp«, y ,Ig barisi 'sier'abu,t, aaraf ldan .pem.~ 1l... - -' - th ....:11._,' , ~.". - ..... '~. ~- .• 'iiI._'I.. . b . - ·····S,· . 1- - - . . . uU ur ~:'I ·":"'mgaI~ pjlJlil'pa muan uan'D"m'em·.ler - ~'.at]: k ··h·d'•UP·,aIl 'pa." da I !1}' " tD1 I·.: lQr~:'II ,.... ,,. ~ d"· .: ··.U ma t- a'tau '" '~"US~:t.. " , . - ···a011' l-U~ men-a.·,.:~rru t· d -~','ma.it~rasa, D·' - ...c;. ·, ·1 ••.•... b.:lD1A1n,~ B III p -,. .., ,0'" .1' D-~ ,. -Cr• J • _ J. .• ~ J I I l_ ._ I I •.• • J •••• ~. Ie I I

.

'. _ . , I-'-'

.

-' .. -"- _.'

-,.'" .

.

~.

,~I

.__

r-"~~. dM tip- ..§JjIJd~-·'. rIfo; "...·-~·i!!clllI;D P' ~'if9ii,'U' ~,~, ~ 'b '~·"ID'iFiIi,· . , --·---·-,it]1 'm U' ~1si fi;..~iW; ~a. - ttlme'Y·' Di 'bagi~~1 [eibih~a"1 __._ •..,;. ...,I'---'"i d··-I.en'l·m_ _I U!_.~ _~ . ,.1. 1.''-...,;
.~

=- .. 'm-·-IDI'l"'liBcml.J'II~I·'l"'liI~' Flt"\w... _.__ ~,,,,'.' __ -Yl!i..:l!!·"'·'c ,i"V70
lk l~
.)~.

---.-:_;I~.-I-!I§.-

"""-,'

·-"ii;'m··-·g·-, .... . ·']
~I <Ilorllo~.II;
.

~.U~

:-L'~l'l'~'~'- -=-~'r'~- _.
~.!I;.I"-!1

·d.:-'ID,fll' 'f'i'ii1 ~.rI!.l!, _.--,I~

... -~

----

<Il._!l2'.iI;

__ -_-

!!i!!IiIH

__ "".,I;!5'~

...,;...,;... __:__. . -

_

c.;.

_ .•~ •..,;.

,-=....

,-

_-_,

-

._:I!2lY!.!Ii,

•__

....:..J._

.c.;.

"-'

,. __

.

J_

J

I.

I

I

t

-

I

J

_f

l_'

I

I

I

I]'

.•.

-

'I .

p'

•••..

,

_J

'_,

'"

-

,

,'··r'

I

H'

-

.,

.

.

,

,

..

"

,

,

.

de;n~.in. <_~_~_

pt ,_:P" men' . JJ:b·t\'ngkan __

s-eun'p~_" ke *aI: gJgi~
S
I .

prj,

pada

, 1:"1

:8? ' '~

.

"

,

:Bagi , , , mi lnel~t.l1:p\em.an,.
'~er.hnld~m,:g~' e, •. :gu,s,.. o

;' al_~n..lrne Up_· art _~gl= ,~~ 'cr:iUl.' y ~lg. '°1'"' ~~:m~."·J1!, .. ,,', .[ . · · ....d 'Of~iDr ..
, . I" . "~gl£U1 ",' ,..... .' . . '"" ..
'ta-I.

'5

.

I"

e '-

.!.aaI1g._ 'P ,...d'· UJUI1.gt',ya,--.= _,'t., 'but ,n,y,~ ml211:g',-· d •. ··~ung 'S,:E!:.f',a· ' 'S,8r,m dan .P ambu t" daJ:".ah,~ Bagi -.''~- ,...JI[.-.", -~ l~ li:i]!i;;. ~1IlIi ... ... • dl; 1~!I!'IE;: _, a n ... . !l·Ut·. C.IL\CU~ _L, ... .~
,',
.' 'h. .

~,'L

I

~1IIi

...

~

~~~"

.

~

-

=-

'..

.'

.

.

"

,-.

.

-'

. '. ",'

"._c.

'b-

.'.

~I"

~~.
~l

""

I~

.,

.~,~.

_

I,

,

,_

I,.

J

J,~J

J

.,

..,ii!:rjJ

II-iI !il!i
_I

e·_- ~_.taLl ss I~,n;n tum, Di .. d~·lm'l' sl_---·!I!:n 'tt,:m: sr t·,~~-_:.-~~"buJung' rl,~\t~·- ser,-_.ct yan,g me·... ·
..:::u,to sern
b,u I'_
I

; ,I m ._

~

'Iu EUlD"rah£mJg"" ,D Slell~,at-ser . t :ple':n[g'i . 'a: il1,i b 1E!':-;O-,
I.,
I

.~ik·". ;::lIr
,J

D1IDfiI Itlf-It:J

IiliJ

p•.ada
_. ,
f,

I

,

,

J

J,'

I

'j

.~. !.:II.

"1

_

d n-.
~1!1!i.
1::1

gan'"
.
'_

'.,

J

m-

..

r 'Iii;j"'pjjgan'
I

E-

UJ

[I

Itln:tbli!n '~ __ ..~j"':~ -_:p1. p; rio) dOl1trd'. uli 'btt_u'n~ :~.seb. 'b_.~~I,tWlan giftl· seh .. in~ ,dap':'-Jt· ~nIIL~ed_wll , e~kDn_~ 1.:s Il~.~_-_~IbL~ :s.edaJlg mell.gttny_ ~_ _ .~.~ gI.:gi ,~~jL_ ]:~Jltc/ .~' li.,_-_,~. c . '- p l!1'".ha'tilk n pada Gaanbar .5.,.. ~

, ._

!.'
.,

.-.. ,

,-'

' •.
,

a' lam-·- -. I'.'
,
I ,

-

_-.:.-~~m~.
'';j';~I~

I_~~'_':,'~~._-__

_-_c ...

·b._-_.
,~~~
1

R'lB1 S'US'tt
-<,

G
_

.Ii'I~'"

"I~
~I

'~~i;o'1i.1 I~Ud'.,g -. 1Il:::.,w. Ill.> _ ....,_

'p.

_

, ''L. ...... :t~, '1-·m· - '~I~I"-I .. 1·~:O§o·lI,.,.,;li"!ii1 ,~'-,~,,I~'IM ,~4.h I~.L_,_,__ l!j,dL ~mlli,
I~

!i!'·I,'II.~"!II'1jj . ,1Ilo~1JI 1""11; . 1~~_U,,;;;ll

~'u'lkljj~~.11111,,1,,111, Ii t:},
ii""i""ii'-U'& ·Ii· Ii] ~ 'Ii'

,_,

'mIU"~~"J: _, __ 011.IllL L' iii,

m!'L:-l'o'Cl:lt 1'S _ ~ ,t b
i!:!.
~l~ ~

j;: t:J.l~a~ n- U'~~ ai 01,

bu!!;,iLI
' '.I'

'i!i:!. ~, - !:NiI,il

!WI,1

.•. ,~,

'.

'~'

h· .'-. "y.' a.' '.'
,~.

=-~, i bier. _~:L ._= 'b~t'~an.. Gi,gi :p,er ·tarna, 'afl:G' m\.,tncu.l bl ias, a1iI:!iI'ft["';' 'tll!!ii '" lsbi 'I 11- iI!:Ij'm' - d··.· 'n 1D1111D'ii ""_ .....,•. ' D'_ ":, - . .'u 'n'r-iI 'P" A ....~,l 'iii'm'iI a~·Dt!!!l ~ a. CIa-" 'erakll:'·'- :gigi. :g.Bl'ablml], ,[ BeU, p.,d. us/ - 2·4 bll1afiL G,igi 51 Sll ml
I, ~ J; ~ "
[I l~!Ii',~

.1 J.

t"

~

I~,

'J"

'J

• 'f

"'"

~,'J

'.

-

,

1

:"

1

~1IIm~

I

~:.

~~,

'!:'Ii.

,t

"!

"

l"I~t

'iii.'

~

e. !l;iI, ....LI!I;ii,. Iil:!iiC'""f""iI1I!!Ii

,I '~f!i":=il

I.~

-..,

,.

'I L

.

r

-.oJ

~.,'.

it!ii

n' a.

'oOi!!l~.I!!;;

'!I:!:.

Ii!!ii "

iI:i,'~

,11 -

"

,.

~'OIiii"IIi !I;'Uii;" .. ._:1-

'b-.II!;;,;;oI!. '.- -'" n '" QiiI!
I .

'~

~!inl'

.. I,

,,~,

'1· ._'1-

. -,'.,

d" I'" g"" .,·1 ...'
,. •

"

,'-"!iI ~ ~ I!l, 1~,;Il,

c. eh

[Slgi. p eli'man. en.

I~'

,Et;

Ill

d.e;~ i. .. '

Cigi S'tIS'U ';_el~jlumlM '20 ;btlah.. denlgan ~
1

:pe.r~-_:c:i::_-_c-_ 'se'bap, 'be:-iku't
buah

1)

G·i,:g!, ..If!:ri, .' z ~' Gigi 'sll!ri b,a¥Iah,

,4 b·U.M
,:l

'2) G,i:gi tar'in; ,,'tam C':i'g;.i 'I'.:-'c_~mg 'b~'_-'-,l~'L~
G"i,g.i getJs1ilmn ecil Sit " , ee~ll b .... ·'1 ,.lgI-:-:,' . .. ;1-',.,,,,, G- ~
,-I.
I .
J

2. huah
l-

I-

'2 M- ,~.~ ,,,,,,,.lyU~.

4 buah
lI

gm-:-:' ..
I

~

I

.~,

-

,--:

-

-

,~-:-

.-'

,;r·....

~

~~

4: -U,M.
I" ..

_

' 5 b- l'~"" I,
' ._,

.'

-:oJ

"'.,

.. gtgl Sl~S,U
1 '. . . . ,-,

1 '.""

i.d EqJa. d· .. , 'k" - t .' u. , '. umus!
-",',
tt

1'('

I.

--b~P1' ~, 5,12,.'1'"'' - .',,' ,"j

'@"'"

'Ii'" -

- it' - ",til 't;.
",":,,'1~.-: .- -;!Io..iIi!t: IUl~,
jF'!Ii',...,

2.

1,

1

1

1

2

A:gar' :h!bfh'lelas,~ parh atil 'an s,- -u '..'rur g.~m 's'uS:U , .... CIa IG,c:mnb· ., 5'.•,51 ....D'·" ., -. ,
. ,.,.,., r

I

p'

••

"

,ii,

_.

-

G:igi p.errnanen
"L l!l;O,iIi. ii!!Ii'ii" U
... 1.
["'J

1:

'.

'.

.Ei'I; "..

~'p' ."
."

<~um.b'~,,~'tllg,aJ.
'il"'

Ji.=' ~~

'ifJl~, -iJI ''''"; '.'"- 'm--' "'.Ii,,- . . u'J

L,. C

,-.;t.,.,u-1,1 ,- n', .' CD:
1i!!I1' !li:J 'l~!IlJ "/~

,!II..., 1!l.!J...!II.'

'11m' .._,
. -liD' l IrDI

· .' b"'U- ,- h

ail' . , '0 er ,.. Dl!aS'U1D'"-mm mID' '.. "1 e ,, ., Ie' . , . .
..' 4'
'

" b" all
'-'Ill'

''II.'

D'i!:!Ii~·· D!t:~.

""Ii ~, ..,.,.,.,. LI~IJJ1!li1
I

.

d·l· b 'am1afl ,,'0"'1 . .,.,. --D-"· .. ,. .: 1
c:i!!
",-

'~IP-

~:r' J"

-

dan k,-~ -~, f'aha,~ a'las d-- _" 'b,a".-;-'-_ ~o-' --'_' - - . -I'Ib 'p-:I P - da '~'~m-'-,-- ~---m. tin g--:"~ I· , ".
• ' _' _' •~ _; 1_ _ _ _. _ _ _

- '. --- "

n,IQ:l'
·

t!·t., :m,e:ng:grm"_I1~.~n, • ~ S,Y;StL. 'n d gl,81 lL,-,-=I~_a,
I I . I .. Qt1Wl!·
J •

11."1 . ----

--

-

tI--.......
--~

,'lUi, --- II.

81--:-:"

.,-'.-

..111,

,eo ~ iI1i ~ l~I~:;: . .III.
----.~

. IE:JII. ,;L,il'~ ------

~~iFli"'iII

~b-

'tIm' gll,mD~ 12 'tahLun iD1ID1, DlP,-~ , . am Jat:I'~ DIiIrIDAl a Per,mane~11, kan umbu m,en'D~an-, 'QIQi
r\:Il..an:ui!i.., .. ~,r'," Dt-....' ...'" 'I~'U:~.

u·n'··iD" 101.
.

'lOla' . 1~'-'Ii,'Ii.'~'-""'1 ,1:- ~ '1II.iU";I,,.L

12.""" .

'IU'

~• ,~!.;t., .. 1I'IS!.ya:ng~· -".&.. ,.... buh. gI u,im·- L'a'- ~ .&.::; _'l~~" '. ... ,-Cr.& _It ... ~l'-'!ii
' '_

,. . ·.S·ia·1 1"':

t '.

,I

.::1It.1lIl, ' ...,. .' .. ' nlc;'1SUL .e
1 -

:ge:f'-:. ]/arEl
I~I~ ,Cf~l~f""
J

d a.a

dis ab'"",iI. d a'n,~n ~~_...J...'I"
~~E:~,.' ,·lL_II,ill.

!(

v ~;.

'~"'I"'l'n~"tl IU!I:.i. l~~~.

!W!1[~IU~~l

Cigi psrm ~_-_.l!c_~~PQ::_;~_ 'D!r'~~~4$. : d,!y,IaS,_-_-_ ble_---'ltm;,_:::~~_, 2_:::UL~_-_ ,den:81M pln~mc:i_::-~, 3 ~ I!!ii'~-.A~il ba- . I - t
.~:I
J~'."'

'III

1)

. 4 bual1 4 bl1.M, , 2" buah
, "b'u ~

,~) G' ~ 'L ~ ,~'l:BIger~_-~_-::,_j-~- ~m 1_... ,~eclc__-_'l~, G :l~gi,p,r -~,-~_j'l k lei 'b'-,-,mt1, _

')

Gi:~ p~~attann b'!Si_'~," ,a,'_-=--, G<I:~ pr'=--~2!Illbesar 'b',=_~uml"

'__: _'lU~il

· Ili 'b'U!ail

~,

I

~

,
,l

~

I

'T~'
I

.

,,'J

-

·

1
1,

. .
~

2/;2'

~~

I

'

.

. J

l'"

~ .

· ·

. . 2/2' ~
r ,

1
1

bciI, ") ....

....

,

'be.auJ:
l

G'~IID"l', daoat tW'D
J

~r·~Ll

'm-I~'n'Da11~,iil"!f"!iI" J~I!ilIIiJO~JIlI~-JL 11Il,
I I I

'm, -,
I

~;i!:!!,
~

"

,~:i'CD rL

.' ,~,i',~! , ~

",;,,.d'·.'I'~'~d:--,~ ':,
Jill] ~
I

.

Y.:~,i~ f~~!

d,'l~nD:,~'ii"'l1~ !CII~~
!W

'b_P'I"L ~ ,d,_--'_~ ,~, .~,

EU;t'----", "_
i
I.
_

,ya :g;i:gi. 'le!~Iub\anB" Cob _ Anda ielask am I' gptn ggu- - an d em ikL • Dn' "?
I ':

h

men'~

- B;i:gi da:pa: m)en~

I~~j
I.'

I,

'1," ..

1'11, _ iI _

'.

1:::).[·

.. ···
I I.

",Ii.~
1_

.

I

Il

II';

r

....

,

"

Ad--_, 'bl-~e,~'-~p~'l,,1. yan,g .mer yeb-~bl--' - :g.igi barlubang, ,d,:,·an t'---n'ya ~-,,a ial-,:, se -ap -e.1!!~l-,tt.

TI'~laJ.u ba --'.If '- -' 'mat '--=-: yak ,-,,___: ,___: _I --'_
~_..::...:I,_-, '--_:

--

D1i.J11~-,~ t::!I,I""",, __

:'::U' '~I· C.' .11 .

m_

_l

_~

Inl~'l1Ip.:_I'
:_II!I ... _"

~ti

AiR,

'ml~:t..'~;(~~[If"iI",~fl'"'iI~' i:~~l'~_Ul~ .... .L'~I ~
I _1

p.:......... '1~ti"'i,P.', W'gl~!tll
f ~

Dtvi, 'uri~ pe:

'te - ~,' -1ft '.,

:Gi'ga ,

n alt'i!1t~··,1 " " ' .. " e .",,~" i t'E''''
-. I •.

Dt.iiUi' .

-

'IL u; I~' '~ JI'. il iii arLI",-I~ ;}! __ ,--,CI ,ill, ~1~

, ',-"
.....!

_

,~,A1Ii.n,

~!~¥

1..:11 ( ~I!L,

ml:tfUl",afl:Y'Q, ,~d,aJj,laih, d8:P, " t
:o:rt
~Ri. ~DF

~:Ub&flGi m.unt - · ",'UDl, d, .

fbi 0h/Jl, ba,_ 'ft ' 'OO'po PlerLtsU

m)" -, bet't. a~,~ ID 1't:~'~BlJe"bih, 10=
1

d:~,p,mm·ic~,e.h,lJak t'fl·~ _~.Ie:mbu,s,'u~k _OJ';!. - "-,al-' h y,,~,D' 'terJ'od p:,a:-'- IDrnl.D!lIa.inn~ r Q~Or'~l a,daJab p''!'~iDd'''~ ilis y.ai'~ pler',atlan'~( "copads , , . ... I"", " .. -~,arm':_:_J '1-1 "an:g' :,,1, ,len,du "un:8' :gigi~'ni, d ..-pa'i :,':it,en,gait i~.'ba'· ,m, [g-,goi it _ :1,:g . _It Plf!:n,y,!.: :1:~11, '·'L1~, ,dm,e'b_-~l,_
. . I _:_",'. . lal .1. .
!

.f.

.

IJ''!!·

,

-

"

;,

,,;!! ,

'J,,',_

I

,

'_:

"_

_'

c

z.

k.uat dan, :pe'~w---u, ~~ Pado b_
pe'--:~ b,atm~-, de'"ia' , -, ,SL U 'ml'Un, '. 1tlie' b,-\a,ldm:om ~--------- &------- -- ---:I~~"--I'

:me'l.elle'~-.te·tapi,

;i~

m,flSih
'UD1'W'"

'lte l1P utul~
Qi'!81
j'tl:gG

a Anda :me: mat' ilkla:n :pas,ta, g:igi~ kernungkinan besar y~lg ditoni o ,an" ,adalah :,',CU'l,d;ungan fluor-ida dalam pasta, gigi. Pernahk:~~l.~da, 'ber~p:ikir~, :m,e.n'g-ap~_ dem'ikian,? :Be_~~~,=~,~_.,.t_-:-nhmil, pel'le,~itian, tl:I~' : -_ya.ta diket ..,

Ji'

:m,'u:m.iU'; i

yan'l ...
Dl'"an,'g _
r~

ct

~-.,q.-,~ -~~=T-:,
,I .

'VIm fit.; 1-: ~ ..__ _,_,_'~'_~ . __ _ __ __ _ ~ '" t-' U,1 b _:-':-~__ '_'_,_~,Dr i,da, d.' ~p t· M@n"! --: ,1-;-1" ,~ I la
-1-· ']1;1 ..

.a.:t...r-. _-_"",all
'J'

, .ekua

'~iI'!ii ~·Ii

1D11D1,
laf.al~l

seh
I~.

,:Ir'ln'··Igga. ~.' U 't.' .' . ~:L,.

I

'miil!lJn·IiF""iI!!Ii~''l,'-':Iii:ii'm-, 'P
I
I. ~

!·~'-J~B~11i1

~.I.

'1

B,al.

lei-aft,

sud, _ e,~,-' .e t.,k l\:i'b 1btf.' :1"i.'b u.&I"1,

busuk " gi:gi
I

't.al~'~i' ) halian, .,UDL1Lhny . :sud.ah! . ,-,'IL'U'" 'b .. ;-,-.,Dh ftl1n'-e':l}i, dlebu '~JP! 'm'tap' 'bft~, GlIZml [g1'gi, : -lim-I,- h!(np u'hJh

C--,al'I,:k
'-~i,d . sengat
~~ !Ij;.
i'
I~

i'f;a

s:u,lg:aih

m@n:gl!'('d,ui blM: '-c;_-,,:f~UD""
·m·Iii!:!!! I] 'J!I;;

·)en, jn:g' " n'tlLt,:k :kesre!,',a:t:an, gigi,
..iD"DiII'I
111::1 O[~"

1!l!"iIl!!i'l"'i'i'n~. ~~,~ -'~':",p-a'iii""tl,,~ ~ !Ii rIii O'El"r---lII • .. ~ilJ ,lUI

R'

-.... ' p ~
t .~

,'n

",.

L~

,D4iic1,
O'_"lo.{~J

'yan's' mengandung

,f~:uo-"'da

He ]J'M ,_.tllli 'In.,dt01i1?

.

,'"'

d ~ ... " ,_'L , "'-11_ uan,..~'1,;.. P,.'._, :pSlmu, arr aras ']1U,d1,IIl, L- ~ y"~~ '",@II~'pat ,':ibuaIll 'DnjD:1 _-~:kec:i,lyan,gld'~iebu.'~, d)en,~,
I, , "

:Lidm sI!'bagtM, 'besar te,,: "=i a,tM
"Ill.. " '] • _..JI
''I:

ICI'm'~'.

I

,pn',pl',,;'{1~ yan,g 'lb _i"yak, ter,dap,Cl' ,i)'"ang'ka,l,mt, k emp I!!L]i :s- ,m :Val"1,g :m,I!'m,hl@n,'tu.k ,8~-,';t :i:n.d!t!' _ :Pll!... gleeap d-, :p'I~U~ _b·, P',ad FU!,li~m'u:~ ',,a,t-~~', :pipi.~:1, bu,",dap'a'~'SIi!bpiU,'t· :~!I!n,dil;o. ,
,

:Lui,M, d,.·; ·s't Idi'koiJ . "an '618-' 'bro!,m ~le',rmin,kesehn.t,on. M'le, SOfa Id,' .',_.I, i l' '=, '0, 1

:L idah Sese 0 f',BU1.g herb en tuk hu 1, rnemal1~an~ Dalam 'keadaan bl!~~rte'n J. lidah bJ dap "It dijuillu:r.1(2U\l rnernan ,ang, ,L id. ,h, '-,~-Ijo,m- -, ,~_JI~' ::'.:_:,,p~ - - - - ,r<. m ~.:_,~. '-I'I,~'~ '1' b ."'1--".'_ , ,-, ~.~,I.
I I

'LJtmnumnya. dDk 'm Ilk on, me ,"" m~,msQ, dpb. ,ptssien, y~; U ,_'L'I'i pi '" -~" '-' ',.,Ii,. Su.lii.:~,~ - le"fiIlY' ·1 · l"-,p,eny -' .~Ii,

'~J'.

~rR

~.

l

_

I

•••

J

I

I,

l

,•

l

m]; --- _~"U ~--'-'.,enl!- ,," --:__.
_'L,-

·d' I,finn 'mmi"njQ'~ '·-~r--- ~.-'-'l-D

J

:',L§_

.._: ---.~

,

lil:lii -. ~'!If""IJ,~
J '_ ~~.'~

;D'l"

l~~

I

1
,a) c)

~ ~------------------------------------~I

c)
d)

2)
_

,~ PerlLIDik·etahlu
=

'p --:I. "-.'~ ~'1B4''.' 7' d'~ DlbIOn. d~ -rHldIA I.J.III'l1m Il. l· .... ....• ' . 'I'~_.~ .s.. • 1....
~ ~
I _. _

·~~m:. 11]1: =yil'
J ~

I' .,;-.
_

..-,I..

,'b-';j''"'"7LI ~U:1IrIJ

.. ~'I~-! .I'n_,nj]m ~ ~LlJ ~
',.

~

,YO'W GYIH tJt'2Jhl -. .~ Dn8 ap,abflo, II U!AI~'I an. ha;i'""Iaft
I""

,. ~'~I

. D.1~till
-

~I!ij"'II'iii Ul 111[&.

d~_~y;~, mBa _SCl!'or.
'Hd£ik skand~.tm!----- -- - -='-T"=~
'-","~'1II'!i;1 _'Iii _~'B ,I~, ~~.I~~.I~.

'T''....111.._ ,~.--.. l'D ' ,_,oW, 1p.,g..1t _.7.
~~D~ _' _.
1
.I~~ ..

--~,ml,--"'!"J
_I

--

~_iIfUii. _ ,",'

,n.,~,'L,

g,~-~,'

1ft,

'D,_,_'· - - D'ill"!Odj"
~~~II!~!Iii

'boo,

1i.. ,~~ [!DfJi..!

-

,

'1 '·_..i"!i __

"Y"---;,B'

,il...._,' -' I .~_§:_H["
!-_.

: .. ~;

,_i
Ii
c,,*~

Id'~ _ _;iIi

idah 1cL,-n_,a:t' 'b:Br'"~1t~ak "... -il--r _it 10--' - " ep _ 1 Ii': I P," _,EL I". ,~,IJ,'Ien gI,g1. 81·,81, di daIamt rnu u. I 't . '.-' G·II!'I" aks ' lidah 'U'm11 ~ dao t membalik rnaDen.I~~, 'inc,':
IOi""''''''''''' '"
I' r~ 'I

._

-

,I

-

,

. . ..

. '.

' ,.,:

-

,.:

I"

I

.. ,',

.-

'.

r--

..

I

..

,

I

I

';'~II.ltJl

~.

_

I

I

I

I

...

I

II.J

-_,
. "_=

SELl'

,

,',"

,:.•...-~.'

-'

_;at1,_
I .. I

,'U,:P 'dap'-'t.
. .1 .... .

~~_~J!:nemiDaB:.
~__j-~

'-~~

- •. ~

~

:1-' ~, ,,_. _ ~

.'-'.~~-.art, pada

81~"i.gI~:"&'-',-,-~'..-Igga~ ,~. a :lnuj~,-_-

:''tt

.-·y;-·'~;Wl"

:manm's mles:'
'~ .. __

lUI

.'11

'__

"'.

)

Cob" Anda ce:l:"'ml.'t:i -,:'gnil(1,an ger,ak,an :hdah Anda :s,I!:lak.'ru, mansl 'Dap,'-=_tkall ,,~.-;_.d-:, :~~~: I__:- a r -~,-_.p-= 'me:_I~,ggu:l'_1~'- _- I-I:-_j-I- _ ~~l da .e~nre iidah?
OJ·,

:11'

: idah s at menelan, " -,' ibagian de.,p -, lid,ll u akan 'm,e1fllE!:"arii, " .-git~lan'igit :In'ul,u', dart Idiik'u, Ii. bagian yang lebih be'l . ,',C;Ul,g . . k.,m~t:gM~,akmjd.ah. iruj!' lnak,a, '~arIJ. ~p'a!t' _-~-~e_=_dc)l~c:ng A nW'~,i-_,a1:::C~ te::l"dcu~c,_--G' .kl d~J'~_~~-~ lambun:g- ,~idah Idlap\8.'tm.endol;D!n,g .makM~_- f!ud,,,irrt .•. ma:kan~~,.~ ..l ltli!:r '~Ielmpar _-Ie ,dal-=_.-_~~_'~J!!tl~ p.Qln:Pl_::.~ Dill ",'ika,:I: i" .1 c'e'mla-·IIi!' 8iE!'m"'li·.an

... ·~I!'Ftrlil·,Hf'".·

~

.

'U"
~,

'1:

.
_

-.
r_~~

,~'k-'" ,I.'m'ii!'i"m"lb'ul' I~ I ,._ '"'.
It

..t~L,~ '

J.l&~JILI

""Iiml'
jlljgd_

1_. _,
c

,~,~l~

1-,~·..l·"":"11l'l~l\tI"iI'~' .....·d·· ... m~'' 'l~~l __
'1) ,~~~

~~;§,'g:. '.:__ -r~j:;--Il!ll.l

mel ..11
_l__ ~

1 __ " ~IIL~IAi~cUlll

1'L ~

:yai 1_ ' . ml€U1 G\U: _;,:k _-~_ :-, ,a,__ .k_.' ~ s ar.nb~_J menj"u l!u:I".'J· _ _:_ til? _:k e'lU~U" 'm.u:lu,I ..'$ __.n'-_ il 1_. d ',~ :,'It ':..JL . ... ..,.,~ 'I ep 1,_ dl ,: __" ~ '.- -';:::-.. '-=-. -,pm _'_' S, _~M __ c-:~- . kl,.. 'h,-·- ,-'ik c:::" JC\"]-~.'k-' I _.an.p ...,_ _al ymlg __'_ ,_. __.. ~ e._._ ~ __ _..:.,_,1
':.._._1 -(-:-;-I~""-1 ~'f'

'm"a .~IIUIU .. _, --' r-"~ \p'~iil1- ..,

rI

'--;'1

_!

=

_._: 1_

S,U~,6'l,

'tel~se:btt.?
'.". ~. L..Ig" ~.1Il"ii
• I.~.

'Te::,an·(,'.
'~U.·-', (,',., ~.

d ':'1"'i1,~!!, ,'tl'iI'L".. :U, d.K
L.e;1i;;iII ..
-

'y:atlg

,d,:~.'bll!'F'ik,:an
.
I.

'.',1'-

.i,",.I,

gi:lP. d,e 'p,llidab ,dap\a.t memperjelas

.. _" 'nj I
J\pa 'yafl,g h1d.1 -'" an , .etika 'mJei:ihat ms all' ,II, y" "S' :1:E!I,....,. ,',a:' au, s,ua:ru, , 'Sll=_~~: :me.mlJlay=_:_ _gk an '_~a&,_._, l:)u.dl aetau :lnin.'um'~ __ L-ege'L~_-_'~~-~_:__ J.\n,.._'_ Wal ~ . : ._~? "&'1'"' pun, .A!1Ida, ijldak _-_c-~e_=C_-_-=-~'=_-~l_:~ :~~_~~,-_~~un ~~'adang ... :k:=_d·= -_:g' dati .In.uILl'~'ki'ta -=-~:at· .meliLige'_Lt~_=k,M=~ir lUldaih, H.,-=-.'l ~ep,eu:'ti 111.1. ·s,l!'r'in~_.~=~li. ~ :_I~a ,-=- .-=-_~-j, Di d=-~an:l. __ r'l~]n,~ rru ,U," 'b:!" depa :kem,enj.. 1'- .- dah 'J/" ,I. g b rerf'un,~ i msnghes ilikart ,cUr :liU dah. I :ilka melihaf :ID "aI"lmll, 'yang eza: ~,:mBlka aida, ,"',angsc;ungan, di [IItak ' .ita dan imp ,'I_ ," tu· '~'~I," '~'''''~~I 'F.. ~ S.~ c,u. d,'~ ,~a'L,,~ L-'~.' ,'IIliI'L- iI!:Ii'nJ~~' lu -1~1_'lh, _ 'Sj,il!!i!'ll.lI'~I~gp10: 1!i::"]1 .. I[" t.,,~ ~fi~~' I!;.K il!i!n"I~ , ,0,11; 11_, ,m,., U ,a L . '.I _ .. " ',' ,&: .._ :n1..':ns 12- 'Iresik~ 1udal, 'Ll'n'~~~kmernb ... .:i :mu ..u·t,.Kompon .I!n lu.CUSh. Ih~H".id;·"]l ~ ,a:tas, I, ".'%1' _.,~ dan. 2.~·~) '-Ie:lldu."j'gar' 1dlm1. a:nz;m1, :1'1 ialu,_
II

I ·..

l.

I~'

:.IU~I

Wi. ,.Ii, !Ii,

.Ii. ..,

,II;

'1lCl![,

,II:;

I!;;

• ,~

..

~,!Ii,I.'

~,W, .

IE;

'tt.~-'iII"Ii1 "!!;".,, ~

I~

I.'C:_,~

:0.

muhrt

kita tier~
l c
l

.. : ',:i:~ keh~'n:-,', 1u dah,.
1

1)

Sepasan:g' :kelen'I- al: P'4'J,"O,. fs yang ·'tie=~.lle·tak d:i ·b~rah. dau:n ·telirltga di -=-n.lara crt'ID' pe:n'gLt'n- '.-, d.len~ ',~,'u,Lt, ipi, 'Ca~ -_.;Lu: '.'~~ P ·.-las~ .. :;e'=:-:l~es'in',ya d'ike= ~
-~Iljll-.-:.-- --,,' !!!;';I, _ ..
_l lie]'

'-"-1

'!!iii,~

ti,' -Ii, l' d·."':.·-,,-·L, .~J!I~ . ·U._Ii",
..•. ~..

~'!ii!!

~.~'

C'l·'tlli:lil'n-i!::._-Jan-I
"""', .~.

~I§ .. ,

:l-;a
,I~

,,-,--.
. _

~.·'Ifi"'!Ii'"Ii··I·-·11 ..c...~" ~ '-"nn-"I iu·

<,.::-,'.

"

'--;'U-I

ill 'm-,--al--'1111'i111~ ii:"'.~':-.·"·I' .._. __ '~ . ,~,.~. jj;;_u ...... J ~.<I!. ~ _._-,

"tt

t~'b,anD" hadap·•· di .:
II

D'Ii,lm, a'.lat-]

rno ..

I

I'

lD'Pfa:halTl)' ,'Ct~'.
1 .. 1 !

1.,

ke dua " I'tas,
l 1 . _ . 1.

2.)

Sep,~_an8' ~ 1,_I_,li,ar SU'I&.nlfuld'(uI1r;1 -is ·Y.=----8 I_ul!e.'-, _ I~'~:~-,_, blel=-~'-'~--G dan '~'.I! :_'.' 'san1, -:.:u1,8' __J~':i. :kle:~enj,aJii s,'LJ\,bt:~-_:gu~~~is~ _:1"ann'ya (duk_'rt.s Ii JI.t1'r_:;cU'J) :~_~ ,m,E!tl,u~'U,',Ii! l '.. 'I': i rnngga muhrt di 'b,!!, . ';;,' . g' gigi Sj.er'il,FUE!I!"'mma · 13) Sepasan.g,' I!lle;n'~_, ,sub],iU'_: tA is ',._;', '~er'l.l!:ak d:- ''ba:: .... '-, lidah, -,:8 urann :'8, (dr{\t",s '~in;l'lI';s) ,men'l 'jl~ lantai 1"0:,I,~ -" mlu,.-:U, .'. 'Keti:gti kaleni '-(' 'el~seb'tft ber.~un,:~:i, unfuk me nghmi1kan alI' U','a11,""'y.ang' "0 e:~~flln si untek: g ' .1-.";0< dah p,n,'II"'IiF"It'iiilil'fi'- -. - g 1-.)m-'-: o'm-'bl~!(i'ijj 'm·-· '2.) ,me..,I,gu.bIM amilum ,-"I,en,",d'l maltose, y:ib.'~ anzim pt;:iIIIoo~'_,_ ' 3) :me.,-,:~_-_.dun~ -:i!.ngar _Jl M:=~J-_~~~'~ _ 'b~~',a" 4) rnelindungi :pe""garu:h panas dan Idlin,gin. :Smnyeiknya "_Judah, ~G'dis,l!_f·es,ik.!g1 elah :kle'il!~,,oar :It1dah, ,k\,lrmg .ebla" '2. :ittF-:- sllrti~p heci d .- :lnre:n:~,ld1..'lng· :p:H:: . ".~,a, o~ - tJ,8~
I, i ',.. 1'
1
' __ ' _J~'

t , __

bU ,. ~.Ul ,ll_:.I_~.~~

l'iidli"liAlI' '-1, ~iFiI I~l__ ' .:__._ ~l __' '~. II!J

~'·~I. ~~~!I!l

,_, _._-_-~,

_"

~I,

ln~m1m-', h ~,-m""U~L'L-; D,-,,~_81'81, ,- ·-·'1 -. -,' . '-:-.,-' ..- .-;-, T - '1-- --' -' -:' 5·rmJ;arl:I'UlI1'_-, " _t!... ,t" • . ~ ,..JI~,._ I d ~ uan s'e1c"-~,a nn'1~Il, . . ';, '~' 'I a~:iUa ~ I, af'IlI,;t
iil:!-

~1~'1.1e~1
.. ...

,,b-

't.... ,--- ..... - - - '~'t..
. . ., ".

-

,- - --

,m_'L' artm1, Ullin1", _-,-_,-,-,_1, pl~f''''

----

,-.-. - -

:galml =m . ---

_,

,II'

"

j

.

:,...

.

.

!

'b 18 raak s 'l. dengan
.It Ii]

molekwl-rnolekul
'L·I_ ·~1 .... IK I:Lll

zat rne'-;

~,n

.... kU~,-111..Rn.D' 1 ~LI!~ ILU ~. lJJl ,Jf,-.!IID ~lUlI

A,dat:l',y:a. enaim :p,.:t ",·'n, ,d~p'a:. rnengubah

glukoaa,

Cob a cunyah

.:11..

:na5,~. e Jlap'. beb

S

':. ,iLlu,'.' rneniadi rna team. dan ,. a:t\l s erte 'beberapa lama I as 1.
:1

,elk,' 't.er:!6a rnenia H" ~ ini ,diseb,abk" n :k..,Ii"ena. ,aol' Ium daleu.n ... 'as,,~,d.i'ubah manjadima ,"ios'.' \' :'·.'tu,sleje:nm fPJJa. y:_ ~'II ~.~,asm:1.ya:marti.,s.. 'ad:i" pencerna i _. L.~-_. '11;,,'1~1;--'-J""'" ;t···-,.~ .~:trru., n. arrU.19um. u.u-m~~U, ~RU! mU,IU.,-.' D,.'·~ ro. ~~~<_;,,"'II' '_ ~_._ -'-,F~'-'~ mU.JI,u ,(, ..... v m~atn.m .."':-I~l ,.en,~~~mn~. d~~=-!'pe,-lak;u,= n, yai~_' se:bagai 'beJ~·'I_,t_t.
'1 ',",

1":,-1.,'-,

c __

••

~l!!'

,a.~ Pencerriaan SIE!C,' , a mekanjk , yai'w P'IE!O:gtllfl.:y:aih"aIlJ 'ge' akan ntot-nto I l~dah da11J. :p1m:p!i trr '~'I.k :me'oc.ant:lp'"
,'Oiii,~,~
~,

'~ljIj

'!I,;IU.~.

-..;:I .....i1!"jjL.

,13 ~.

seh .u,ILDDC<!Il. '~ii'!!i,'')!;blli!aln','',,.'k' ', ,,.., ,~,~ 'ii,;U , I"I~' 1i.1k& , !I;; , I.

iil!.;'~ ~ ~I' !i:i! 'LLIIi~. ,

I '[ I

b ",il.1;&~ c",
1

'~'I 'I;~

.", !L.iL.lli.

'Ill 'I~,L!I:. f"" t 1..

d ~'il-a:l III.
"iL
!Ii:; ,

dangan 'g.ilgi" 'pel-' mak 'i",aI'I. den.gam-,
",

b

:Pel1,JC::EL-,naan. slec.=:~'ft ·'~' inl.~/i.j yai'tu pamecahan zat 'Pl~~~.~ ilum) cleh (am :p'tialin meniadi maltosa, Siuanu. bu tti iakth bila ki .. me:ngL1:n~l' as- (za ta. :p,a".t;i)J lama k elamaan ,a.an '~'r.'as, s,le! :1' ,to rnanis ~:IJItied 01 b 18k. eri e. ,d'i r n ngga at. dik rnu .u,t Id1E!·n,Fl :P': '&~3,- b,.B .

• ,_
• J

~;A,

~_~tIIl

d'.,"_ '~fla;p,'I11lr,'!I;iIIll
l

__.'-.>
,

U'11!.. ,>a-!i""ii ~~l"

1~~Lt~Wt

,~,e;Iii""'~

.

,

_l

'm·e.' 'I l~'

ek

,~.I'"iii iWU~L(~

,~'L

dl~

. _ ~_u.jLl

I

'I'

Ul.l.IIII..

~~I"

',11' ,',

.d,·ll·~' ~,li ~~U
. _II
j

.

I

'I
J

m'~,;~lurti'se~-~~r'u,I~ly~'-,:~~tlaro',I:: '

,art~_:-~'~:-'~"-

,did,,::::',c,~-g clte,l, lid-

,--~~Ie,~-_.'u,ju alu'-=1I1 s

·-',Bl,:ya 'I--"~Jrml.:g' i,-'b,:-- '20 ern id- ~~'Ieb - ~ 2,--: . Ci '_ru,- 11, k'Eu:~tOn,gk,onIP1inri, 1,h,.)", ie,y<, _'t's,lel_- - kurang leb.ih c idJErt~ .. Se"E!' ail :~'ru Inak,a11ml. : ran didornng ke dalam :la:rn.bung. :Din,di_ _8 k,lll·Q(~'\gk cng:ltl 'tel~dir~dar:i. rempQ:~ la:P1isM- Lapisan 'mct~k DI-=-_ yM:G' I!:rls:tak di ·ba·"'J-=-n·:_ __ i_-=-_._~~,d~bll:n,_.~ I~'. eleh__~itlel be.I"~~d (p'~plm):yatrt,:8 ditetu:s,:k~_;, ka faring ,eli b Pgia.n. ,a: as dan meng,' lami psrubahen 'yang :me-.yDlo! pada perbatasen > E'roD.gk OI:n:g ,," -Iambung .. rnanjadi @'pi Ie1. 'S e ap is tor',.',"s :pa.da
'I

IDarnbttng. MtllklOsa kerongkongan dalam kaadaan rmrrnal 'bersifaJ::alk' dan ti,Qlak 1a]"aJ.', terh .IClapI is,:i larn:blLl-g . ,'ang s.-,.:p't as am,

i (b ·'.a)

Lapis 1, sub 'u'k,Dsa, :m,eng,aD.dcto:g sal-sa slE!:k,'f'iertcr~. yan.:g mengh . :ilk 1'1 rnul us. M:'u,ku'smamparmu dah ',alannya makanan ."Iak tu rnene.lan dan mil! in.dun:gm mukosa dar'! ~~'Ce,d,er, ,ak,'ib, ,.t zat kimia, :Lap:isarrt ctot ,di. lu' -ersusun c(n.gib.;Jldim~al. ,d.c' di dalam teJ~s1Lm.uns.!1":k.1Lll:iar. Sdeper- j.p.c ,tas.kerong:kC~l'gan, 'daJJah Db:l" :~.", __ :l:._. 51I!d~,"1Glcm 5 e:pe:I"'-.: be' mil a~.1. an, etcl" :PID,'lID5.
.I'~'
1-'

,I

c

I

-I

Da~]I,,",'--';' pe:ral" ·-:,n. 'h~f.'dap'-', di I.eng
C'm]' ,

,d'~rl

m,engand.u,:ng atc t r,'- . [p.-. d. 'n

pD': 11.5~

'ym's' ,dle,mik,~an mel,:ye'b,ab,_:~',m' Ik,lr-c,ngto,ngan d~_p'a't rnelakukan gel'", ;', [J omebs kambang kempis, G,erak'" 'j., d,iseb'u'" ge'-~ak l';:'l!lista,'-ti~· Y IS :m'8'n,ye'b,ab:-, en m 'cm1Jetn, d~ t bsrgerak 'entt.jt_~,Imn:brttng. -1 " ..-:1_1.., . . ....;1_11.. are ,-. • ,Ke_t'l'llln,:~D(n,rgafl, 'lil,~ sepe'~ t· S", ,"-'""BIll, c,e-~,n' '1amD'ya " .'-~ 1 L· , ,pm, ' 'I ','um'l' 'L,~,
St~&'Ltnan, ID'tC':"'C'JJI'_
,I
r

_I,

!-.~~,

,a,tas, 'S.t~IDS:=--_

t11't-=-p i '~arD1:~
U,'I
'i..o1!I

l. ib'l_ 'os

'-=-_

'y~"g'

:=]lli!':n,ll bal. 'atl, u" J'

Pees - "\ an
,U"I, It , "

arrta kIEt["Cn~cn'gclt1, dil,s&'t.1I'
fr!'!m!:J'!i "~ 'II!' l~'"

,~--- p" ""'~imp c~ Ul, ',' ,'~ 0' ']I_'L Ii, ,lI!1;J, atis dib c· ~~,."" .lei, 'n 00 !lLkUL ,I" ,~ mel 'tfJ:r Ik. :-,' _, Illl'gk on, e i -I~
~J

'V:".'=\'lI,DiI 'J ~ "'""""'dl_t....;;!!

ole ' se"',ablu,-!s,eJ:"'abu -:aimpatis ,', ",-:lI':--- fI:,~,.' D P"Ci1fi..,' '~~!Il-" _'iL.. C UuICU, ~p' eu
'i"'ii"'Ii jO," ,.U:, ILl!;;~, ",'
,.;j! ~

d~''i' w ,l1i1"Til' ' ,Y"~' D ,n ll!;"ll! 'L iOo.~'!'nn"~O .: n",'Cj'=='U"'ii'UI', "'n"" ~~klrnemb ". ,-'1.. '., ''!:!'iii!i'''!,jiiinrY·'':::'P.i1co ,1...E\, 1'1 .11:A"-ld:, _ melakukan a, 'pi!!.' ,~'U " .. UG , ~I, baan, y,,,'·~'bLll menalan rnak ,nan, de:ngcu-" p,os,:isi kapala berada di b -. 12th, ,a:tatl, 'posis,i, badan dan kspala t\e~tun,y ir ,a:tau "t',e:ftO;balik di b _ ,. '-, . Ke' ola.na.kml, __ f_~_*ar-~-, yatl!g ~.-~-Ida't.e~-_-_?'~.I,e:~lL\ju ~,~,e ~~1:t-~lu't ,Q~a_-L-, _~- ke L~I-,-~~u'n:g?
'L. I!J'
'TA'

:MakaI1m1, bisa Ine:nc~Eli
.. I~
,

__c

",'

;'i!'~ '

''I\.." i!!i 'I'" 1l"'1li :, ,::,; 11 1,.f.i;.lioo;~ y"
'IDr-L ...

g' lJnICt'an '!bi".";"";'
,Ii,

~',i!

,1",',1,,""

m

bung 'b"I~", on, ,k, " lan, '_ lambung
II; , '

'~1mi,-lel

i!!i'

,iti"'lilt ... '~tnl ::W,~i\~

'~'b-~' D-~,l.' ,::11;0;:r l~ ,".,ii.'-', 'i1... d' ~- .. '1-' P ,~.~I, 1!l,~U"~,~-~,,u,
I!!j;

dl

~i!:!

'!liJ""Ii

I

,,f,i.,,I!l;;,iIl, U

, ';~iI1'i;.

',U,

~IU,IL"

... ~

I!i..,.

~,,!!;i;;

.cu;,.,,",,!Ii.r;;;.~,,1i

,_.!!l;i,

lil"'!'Ii"'IW_, !i;."U

3..
dar.:i -..I!:l"{l~'g:kD'=-gan ~@~~do:rlJlng l<lI! lambuf;1,gi -,i,ba'~ [BiE!:Jr' " PiE!~:.--'talr-;- Se,pl!I"tl 'yan,g s'udah d ~·'eE'IS,:: ndi at '.' - -';i,bu'n,:g d,~ ·,b'"",a, '-, kan aeperti umbung y' -,, 'blel~'tu,gm 'lIO'Ii'Lt.I ...m1eny,irn,pan, m -I,' . -:1BlR .. g' .,g 'beJah d.i bE!' .' u-n,,tul( semen ~~,a,'" k ltt~,. m
'~.I

1-.·

I

_

l~ tn~tng bEn'!'u_~:U'lij,~s'leke~·aill _;__:- --~-~ 'tlt"l,e' -~~',d.'·----cJ-- m l~'Dn,~gga ple:I~U''slebe_' _1-1 :k~~t; dr '- ~>,~-~jl'$,eik,-t r(u~,gga, 'ba~'_ -_-~
I.' _~ ~~_

Dinding leum:bun,g :s,:ilab"ya, lentur, dapat me . [g!E!,m:bmlg _,:,ahila be!-~:is,:i. .. ~~_~ !'_-_, _, dan me·n.,~'mp'ils" J~.:ab,ia" '~IDS,O.llG. j'Ll1L'~J __ ,d'j,J ~ ~-_;n :[:arrlb''Lu:lG 'dapa~, n\'11'1'n1anlpu:11lG :hingp, ],,,~; __ L~, ~Il!:m ..=-_' ',at\an~ D:irlding :L~~_ -lbruf\,g 'ter~e:bt_ : blll~: =_, '__ -m,

me~ijml,_-_-_~~_'_'=-. dart :m"e'nB~i~ap0'" ct
P'Ii!tlYLtSUn

l
-=, ~-

I --,~

...
,

cIap ~.1Il' u ,t'i"'u.t- ;;'li"iII'., "', ... _ W .w.,IL disabut sfi,_'kt~~rkt1'I~in'l y~- ,g ',9, .. msnutup kecu,-' i bila ada m-iL~',m1mlyo-n,g ,m'Ei!'n"de'k,ainya D1a d@ ., •,t pilorus b:!~daJ?·,it 'sf~nkhi'r y.-ng Id'is,e~'bu"tsti~'~'kt~~r PI.illC}.I''"i. 0' 0'. :m,:1 :mlE!'m"'u,:p'.,arl. otot-o D't pules, sehin:g~ bekerj '.aI1, · disadaci. IO'~lJt_, ii"'i~~1i. ',~~ ...bu -'n '0" t...1ii:i1J!..leli"']~~1 d, ..e"n~"'iI L r"'~,,~, b ·elf,-k,~,I,.;<!,,:",·:L~~ ~I~a't rnenek -',I~""I u ILu 11eD~!.·W ~I IU ~ ~ 6~ U. L, ,_ 'L ,d',-' ;,~:llambun g.'., dan ,., Iii, . 1t""~I~p-'.i" ,. 1~~!Il":I<y..... d.-iSlJ'Il"'iI g.:-iSlJ ,C:U; me',~ la't",'Oir~' m····_
,

b

-I-,~'

"

:lu,ar, o'tOlt __ ._elil,gk,af , 'aJll 't~,tl,e't* d:" 'b.~m, fli!n,:fFJl:l ... dan
1
,__ -

l]bun! t1erdim,;o:i atas 10 b:JI't' ~- e'rnmi~'ijan':B 'yan,:g' '~e:l"le'-at ,d~,
fil'tOI·t

m.n~:in.g
Ill.

- - _ B'-:-"
-, -

,

'-]fi~' i'fio !~ •• ,,:1~~ '; ~. ,- /~ I[.~ u;w,. b--- ---

, I~"""'~- ~ ~-:1-l_ -

--

-

iR,§.d....'~ U .!l-G40~ - - -

-

.. -. .
_

-

-

.-~. _ b<~ -

'~j§;:p IL,~, --

-

_.

I,.

~11i. -

ii"'\
-

--

-

--

-,.-

'§;i;;; ~I tE;a, ~ -

._"': .

-',

.,

113'-'

-

, •I

ill

'ltJ.l

!I;;~I. ~. .. ,~~

l

~I

~l

.!k

l

.I1

I. lUI

~'~ll.

~,Ii:il
.;I! ~

. ,~~

JIILII

j

~.

I

J

I

,!I;;,

.~.,;.

J

I

~

I

J

l

~''''I&

.. R;;;ll.

~

,_J

I

~~llll~,lil

~1Ii"i

_l~

'§11~ JiWUlil,

III

l~j~U_II.III.D.

Jill L._

,_. ~1'L

I It I

1

J!I;;I

!L..t~111li..1.

pe.n,c;,er'
I

~,

I

~Lll.

l~l

Ii..

.'

J

~

~.I

L,.

pH'

"

',',

,"

.-

l

_,,~

'---~"'Iio

I~

~I

.. ,,',

I~'

';;

.

a!l1:tL'-'I1.,g.
'
I.

Lamb
'~L&l~;ili;
1,_I

,_.,.

I'

D

erd ~..,~ D ,1';;,1 -.- !U ~ ai'I]'

ti~ b~'D~.-, 'bar ..Ilgr~l': ·wlolJ··
-"liI 1'1. .:
~i'

I'" ·-1

>.

-IU , ~

,~-I,'~-jn~s'if

nl,'!'r'tl:p"ak._L 'b_ ,g~__ tas s,eb~ ~_,__

:p:in,tu :m-_suk 'Jneik, __, ,an, d~_-:_~i di tarn:pu'n'g

:k ~lijClnlg~ ·IDn,gra!l.
b.
PI "'diU's" ada_. l;. bl,agiml bE~ngah , ..{',,b,ttl1,g', 'le'--I,p,al makanan ; .. dan, ffi'l!ngalatn:i :perlak' '~,. . :m:-1.~.

e.

Pillor,ns:~, ,melru.pl·at

. mil, lambung ':""""""', .. '-'1 U~-I~jjII ..... , .~ 111~ 'l!..,.
l_-

an, bagian ba:s,ebaga/ :P'~,t11 ka·-:I~I

,!LItGU,Ii,

.an~ung Idelrl,:~. j' ~ i..:L =: tu:s, ini 'bek 1:'_:. a. ~_ p ~;as,:P e... · :n'8'm~u:-~~ m!aklUlM Al?"a'bi~.a piH'
1

barhubun I ~n" ID~ LI'S'1L_~'5 ... bE!,1Jm Id,t:
.!I;;;iI; ,.

!UL,;!L

,:-._.,

"p:'H;' -

.~.-, ~

·- .....L _ ___;. _ -_ ..

~

§i~

.... ,y.~ ,...

~'I""t'"Ii

1: ....

..l.lI. ,,~~~,

'9Ii ,..... ;~~

,~.

iF!; 'If''!II ,111;;"". !I,;.!I1~.!Is!II ~

otot pilorus mengsndnr sehingga rn e:ll:y e,babltall pin 'W, p 'i.m'lJ ~us terbuk.a dan seb .-~Ilt.nya ·~ilk.,1 m'· .. a :nan, basa, _-_) c 'tIDI't~c'to~:,pl,:lo'_-us Qk.a
,~~ M,

ble_::kDn'b~'-_,·~'s"i. :y--;an.:g: men:ye ... · 'b '-=-__::Jt an p:in",'_\ ~'p:H=: ,rttS n,IB'n til ._I - '.
..

'.Ill; . U 'i ~l ,~~ 11,a:b~ ~I'~'lii ~~ ",:"""""" '1-.: - ". t'li A .1_
I • _ 1

c,
.
.. '. :.1

GI, - ~'L .
~Jll.ll

..

!Dl~l

~'

'1.io

y't~I,

l·-'-·1l...
._.

,I'

-

.•. ~, -.,.-. ,--. ', .... -"',_,_1El -.···~'ua,I,.ce:r, .. ,-b Eu.lue~I,.le,,~,- ·~.;oIII~ un- ,~ , k se .. .. -,-r!li... -...JI--b~ .nt~m1 - -'1 .Q ,,~-.,
, - ...-., .~ -', -'. -.

1-,.,

_,

'. -

m_~u_,· '. :1,.
" - •" -: -. -..

'1_'

--,_L,
.~.

aln.
iIr"'~,~,'fi""

'~nD"'
Jf'~I~IOI I, llU iii ~~.!Ii~

p~41",""",
~~.I

,~1!.,:~,
~,~."

'~m.-·~'·b. rU-·'i'
~ '- .. ~ '..
gsa' II

-~

.• l.., ,-

,LA.
J

.-.......... ' 11.,.

I~

'~'ii

~

.... . l~~ a,l
.. l
~.

rrunuman) ',' ~!, at,:~~_ .32
-: -', -.:

.

seh -i'il"ll
l!iill ~. .l

Ml iii

.I

-.

I ,Idlil

-.......,

,}!W;~ l&~.

Il!:Idfi"liI'i, '['iI··U·
'dill

~-u '~1!'1,D' J"'!III!::I!!!!i"lO
~I!II;,'

. ~1-il'.c;

~U

!,1l1

'~,-~. ~I~,
I ~. i

,...l-.... ~~1Gl 't~JP-::,"='i,~,~lil!l ..

'.

~"'_'U .'ii!!iI'~ lILIl;'t,·._ ~
,-..,

ehatan

~tll~.~-Y,!Ii

,dl,il

: -. ·,JL

.

I

J

'rr'L.,,~-rw [I.

'Ii

mil:ll'n'·~·-_, , I~.
.
I

h

:rryoo
• -.;-

. _~ 1 m
Q ,n
~~.~ I
I I I.

-

ga11_.m1,
iIfi'9lo

,r_'

.- •.

-.- ..

-

•...

kal agm'"' :mak,art,art 'm@--Jad.i, labih :b!:mhl.1l'_:, :s,el,it1.gga ,ak~~ - 'I' '.-'.- -.' -' .' ,. be_an .~arrlbu.n,g u"nh.l.k ~_.~Itu~n_· t,_.~ . :- ,-: - .-" ,-, -. - ..... t.e:rs,(lbu ·1,· .mMmtL.an. r -'. _}'-. - . :-, l.
-:

I,

."
I

']

b
-.

-

.-

-

-

-.

~

I

"

....

·1·-;-

,

,- ...

,':'

·1

me I'lfll'm'~.
I I

m-'- ,-,'~

_;~_~l~

,,

:_)M._,
C
J J

'ill 'ill ' - ..-

''!'iii; ,I· -I - 'I!." -~p~. :....._ ~~.,~~

m:-

'"llIi;'H

~!Ifi'1.- '-....--:-'-: ' - "!Ct' , ."flo ,~~ Y' ,_._:__; 0
1
_:-.!,~~~.~.

tl ' Il'I:,::.
',,1'

'1- QjfJ

'iii, 'I, '--:-}':_'~''_:_'~~_;-Dj!

-I·b.

n-

i)'

t\:-n~
I I I J

'-'~'--

""!"

l.. .' :. f

,~n,~~·'·1
~11~.~,~,I~

b.-:L, ···'u'nft" ]'.. If!n'l$ m.a&. ""I,an
., •

'I
I

'~I.

.

I

J

I.

.

J

J

I

le'n
.,

'~............. ~-I J" '__
J _. _ ~. ~ • ~I I I

~ ~ s!mn~r,"n - :['aLI
_

•.•••

'0 "'"' ~'~,r~I ..... ····,aneb ih . arn.a "
__ _:__,.·.y;~

,"' '~tPill

."..

0

'1-

I

I

I

_

•I

t...IBj'lj~'a "-'.. ... .:,'. U ~.IJ

Id·,J. .~ UCL~lliCIl,!l l.-c.u., Ju I.. -:'U- ,- '~i"i'iI G' ~ .1[~'~l . It
I I~

lamb

.'

~. ~ lil!!ii , ,U [i;I!'::

h.in~.
. -.'

..

ij9 JlJ U

"f'l:~~ IR'
&IiI1

-..

-,,~,:1~ ,'~V'iil 'm· . I~'r IIlI !Iii: , .~,~.....'~~,
~.~

FW""~ .~

&iiI

'I.' ~·n. -,..;. ....~, • I

./

'G= .,.ti: ' '1.-.
I _.

Hlb-~~,~Ii H

'i

I.

."
_

"¥l ~, II L&.!Ib
I

··M··'·",··;L , ----,- ''{r;~II~'' 1,!Io.,~t.;lJF". .'P"~I~""'" lamb U,_, -t]1 ""!"I~' ·iL "'n'-,~IY '- '-'~---'' I ,~, "'1Il:li1 r ~~, ~I.'L "ii.'!ilo""'iliit'\' " ..

'!;,

L --,IL. ~~,_I;i.u.

~

,~'l-~~I 2' "",'~i~""'~ .I!,
. ,g, _ ,;J ~""

L.

'1- ...... ;:'11.;. -' .,-.~
'H,'

.. 'f:'i1l, --

_,__!

I~

·_::_-:~_._blmg men·:rraJarn.J :set',a!-'gk_~ ~_ __ p~-:olses .~:_._!i__· Ii ID~,II!l:Gi ~-=-~, lamb ___g, ~ '.1,1 .. ':"",""" I '2 _.~, _~ -:.:~;.--:, ~I::} ~~t.~ ~a._. =-,,1.-',,=.,11 ,. S IL_. ,1.llEI ._ '.......~1 ., ...._e~.'y~'.fJ- d:-,,~~I-,<.,··L' '_ 0 .1Il.e-lI.'l. :~~;., ,-, 'k-"1_1 e.nJ__, _u'letS ~. _ e. tW al ~2Uf'\. ._.I'C::-:!ll _,_ ~
delam
o. ,"[
~l

1-'::-'

'-1

I

_u-s e'bu ,t ~u·wa-~,d~~:H 'el :YMig' m.e:m,bml·_ __ dldl-=_~_-_ 'p.rCS,IIs""proses, -.len,C::II~.nOOll. .• ·f1u.n.:gsi :H:C't ,all.'_ma. :_~-_. ',:1:. ,a. :m.8' :~.-_ :1-1,,-:at1'.il y~' g 11 :m.r@'ngak ~'lf-,- -. :peps, in01 :-1. me.nj.~ di :pl,e :Ul ;. IC. .me. e, r.:~ep'c:l't 're:·-·s·i . ·.',-t-a.jr,jll :P(l"C',ein" d', 1 :PI~pSin,· d. ,m,enpn"do:r.k '._' pi_o1"us, t.·:_. i!!ln,a:HCl 'be~rs' it mmn d:e_, _--,1 ,;- H: :k'~'lt'!'mg :_e'brill 1~3~1 '_'_-.Jg~.,t:~."' emb_ · 's·is -EL_J-,kerja. :p:iilIDlfLtS Y=----8 SUldM dijll"mm:I.~.~- ,cb,~_.~-=_~ .~.~u'-·us (~Ien.dir) 'ber.ftu:1RS'- 'SI ~"bl,a·:G.'~u.l~pis,an, pelj_c:c dl.= ---8' 'yan:R d.. ap,at·
-I
OJ

<,., I'~" " . - " l,P,a5i e~ ,m.ll k-·l;~,S (.En d-·). dan 'ak to, ,., "m- s·it- ,~ '1- .... ,pepsmo' eOZlD1, ! en,Hll1" '1· . D 'Bnzirn. 'p~lm'p-ls.m *mil memeeatl mcli!'ku'~ p-r'Dh~lm me1fi'·adi ·p-ep-:·'tid~ e. - zim ,-=-J ....:...:.......___:___: __ -·-·,··-·d-'-·- ~m- '-".'-" - ='d'-"-' -. -.- ... --. .c_,,, .. 1m, r lIn m .__.Ian, n L~n~el n __ pi t1 J~ .m s tIS!! menJo.~ Al 'L..- .. I~:....,;~~ 511; ..~ -.-.• ' ._,-:. ~_:_,Ul1 '~.-.{- m-,.-. _ "...:t...,'_ ,' ... -... , ..:1.., :. 'l-":"'-:~"'~"""'~""'~I .-1 ... ,~,;:;;, me.nge. m.U,m 1K. am,.,@m~u;;. Da1lJ.CUr'I., __ ~m..,. '-.--- _J£lJ"d"~' .p.f![ 1,Il ',' U.3fll"iL-:~.:.,n ' ..an,. .It.' :,,.--'1 ,~, u I,ll pl. D d{:!,m P'l!r'~:arna k,a1i drl2ikltk.. ,.." di d.a1·-m la:nilht.'Ulill'Q'~. S,e :_·-=_in 'Ill. e.n,id '-:~pa.t pin;; l=~,"' UafiL :k mnli-=~ ~/J~ m ~_~~_:_-_w, ol1e.h e:n~im~ en.'- ,.U~lfl
.

. tenZ1:f.n
,-" -

.1],

11

',_.

: •.

1)_

_-

'_'

_

I

I

....

!,

.",

,"

..

~,.-

.

.-~.

f:

r-"'

'r-'

~l

I'.

,'....

(,'

'1-1-

~_.-

•...

"1

,"["'t

I-I

I

:

.... ,..

lr'

'1",

.:~

.-,:-

li'J

-

.J

I)

......,

'.

t.

I

I

.

-,'

:--,-1_,

-

_l

,__

,_

___:....:

_':"'_

_'

_:_:.__.

___,!

_i

__:!,_

_: ~"__":,._:,,,,,:

.

__

L

~_":.....J

1 __

l_

____:_.:....:

l_,_:

":c_:"'_

_.

_

:,c __

:.....J

.:;

_

•.•

~,

••__

-~

_....J....:._:::____::___:

~

_:,

.-.. - .. -;-

-'-'-.

-"--',:;;

-'.-

'-1";-"

-,,'

-.-",

-

.-.-

.'.,"'."111

....

'm'1

1"1

.

·!·:·:-·_~I-'I!.-I~'-

,

It]i

'm- '-' '.

iil!I; 'l~tFilld~
11:,;0

.Ji.!Yi

!!i; '-

~ -,.

lun-, t:!II'\I., '1- -- - -,---' _1!kI.. ·,u·-,~'iti"'lll D" D"~ " D
: I~

.~-,- - - 't ~~.. ,II; ,"",~

-"-'

.-;,-

-'

_~'!l.!!i;

1- E'IIfiiFi'li"'lil -, o
~ I~

- - -'

'

'n- D" D~'

(!In,.
~I

~

-

- ~.tP'!i1 ~;§\,fl!'~'L
~~

I!!, ..

r

c;.y. ,.

,. ~

'rllFlirr'
~,1110.!1.~.

m:-I' -:_ 'lJtFii,a'·'-~,
C_:_' •• ~,

I!.~

,_'.

'.-

~r-='....
'''''':._,

"Utl,l85i 1L\:n',

k~_ e.n:gh.as:]k~- 'vi ~..-'~"·-l :B:l!..:Y -: ,1,8; Id..ple~rl -.~'~~, ~ 'lk :m,em'b en,' ,Ilk '1.lI1'

:5Ie1'''5 I!l

s.~~i!.af 'berf,t~:~-~,lIP:J. den,Bf-U' balk.. ~; en F' QidJm,y.a f,ak. 'I01'" 'in'llf"jm,ik" m'i puls .' mat... 'v'ifamin ':n. . di dalam , lambuna di mdunai'j.~· lSI . ,., ,,' ", ' -" ,. ...., , , , 'e' ., ,. iQ'" asarn lamhung sehmgga 'tidElk rusak, :Kh'·~',I,i1,i b,eF,s:~"',,,t asam, dan :menja,di ne 'b~' I e t'l .~' masuk ke dalam '.~,S!US, ,1.2 'I,ar:iel' :1'·"allena ldEMl e "~aJ:kan,oleh :gre~ a tedl, 'bm,a, yant,8 Id~~--,m,._lk,a1', elemlj'=-l_} ,p-=_-~'~rll!\m Yi-=-,__ I 'h!~}id,apa,'t di dal~_:_-_J\ k : U'Sti:S d'ua dm~:;~_ldaaii m·em:b I
all'rut
,i,'

'be.-,m i----'~~,Se-e,L:;·
'•. , . .

'm'en".,~. "a'tk""" . '1.:'i..!1' ·· 1.",-U.,· P "Ie·...sebu .' ··em···td·.I~aJ.l· bercam 'P" ,'1..... ldm,~,' ~ pltatl :~I1.bun,g mernhennsk khi,~usl!:per ~.~ubur y _'-, 1-'-.,', 'LIt j< emudian h \0; kh 's,ediki'~demi '50 '~,-'~>:i,t ldike-'~ ,~:k:_~"!, msnuju 'US'US dua.-= Ie lam :.-~i Ito' . p.ihl. __ 5, bare 1"" ~AI~iilflil tiha 'd~-I'III p- ,;,'1,n;1-~'~1'i;tC:_ d ,rn;,p-.:~. 'lc,~J I~ .:_.lil1lv, a l~ ,_.
. .." I II
..

.'.

,,:., ,

. "....". ','.

......•

"

J

..

I

I

.,;1;.

','11:

I.,

',,. ...

"

,

.

,cJ

,

",I,

..

'!Il,.,

I,

,'"

, .. ,',, ",1,',.

: "ii!<! .

1'_

o

_

~.IL

-'-::-I--"~Bii'll'1
_.:_ ~~!l~.

~-4i!'ftti"'iI"!1iii
~'~

~

~,J

~i~.

~,1~,

r;, _ _

~~~

i§e;

-

~1_

l~

~I

__

'

_.!_,

-

-

__

---I ~

!"Ii
'"

_I

~_~

_

I~,

,":_

,~~r~1

.I_. __

___J.

:-'. enye:bab: ,,' p,'!, '. 1 pi ,CUrtiS tsrb all, du a 'b e1, ,ab:~l '".. :-,Elk,a 'P,i,IOfUS L: , ,. e I tl'tu,p keml
I.
1 I

I~

a,

se . ,',

gga, ', "
.I :.

" k Ie. l~!
,-1ttS,

~ :'l1)eIlU

iu . .s,'us

enY8'11.'bJLh ,Pilo
I~,_:__.

'bag",'" be:
at~ 1;,1, ~ _.L.._-,-- - mt -, -.,'_

.,', ~
-,.-:-..-, y. _;g,_:_,.,Y~l~

p"IOfses,'""
'Iltlrou·
~_~~I_::_~l

~'"',' "':U~J'-~ ~"'IU~
!~j,:_

horm Iw sakratir yang d~at me'mOC'l1 pm"lkrlfr-'- mengaluark ,_~, etal~ pm1Itf'e--:', 'y:~nB' g hersjfa basa sleh:inIBt~'· mle,:nGakiba'tkC1fll pi D'~'US, rnenutup, Lambung :_: .. 'aI1,g Idijellas:l\:.,an di a't,GB d .... juga 'bel'1'-l'lCEalah di Ic',-r;1,'Br,,-'lY'1 adalah penyak,it :maag pat ldan, :kan:kle_~.larn:bu~ng. Ple'ny:ak.i' rnaa;g' m,j, ,dapart f' ;, bu] 'k,al',enc, kalebihan :'Cl, 'P' - fid'-' 'L~. ,,i '-H':-' 'I '!In-,- Y,_ ~ ..,d 'P'I d'~--P-"'l' n '~l :- . 'm-' - :-.-.~~ '_ ._._'__ . d'~n-'I'II'I1'm-''y'--:'§I![ ._II§ _ "i' '" is :ll1_~:,m1,m'. :pedJ~',t an~,olhl__~ :kC'p.~,,, Id..=-n n,-:-.,: m. Se,_~.in Jtu" juga ~P'~'t. d~:it: ,~~. m IIJIeh t -:kalll'n ,P i_c-:~ n, (&' -~Im SIS). As W ' lamb Ll'ng y ~. ='8' le:-~ bl:ilh ,ill ini dap',al ,_I rnangikis d:m .. ding lamhung, :g:ej,ala.:pen,yak.i't m,'! bias~ya:l1.yer, 'i, ld~, bagian dadi " Fl..tn.p,i i'ab-nblt'n:g' d_~a:t dm"i~._ as se'bap.i 'be:rik,__. •. r
I

Se'~n'- -'-, ,-,- at -:__: il~ ,__ ,~ :In_ I_I
-, "~I .__:_,'~!I!il~
'-.~

_:<~, _---'.

-,:\,-.s- ---"P' __ · I~Jl, ,U-_, -s d' i'- beles ..- ..; .'._,_._~~, :--,~ di,j , s' -,'-,- :..JL_,. _:_ , 1'-':".1, ,---L
-' .~ _ -_, __ ,~.

-<~.,- -, '._'_"

...

m--IJi!:Ii'r:- -I~
'§-_'" _

-:' -10"

la~1

'ID

1~...AI~'iIi

UU~1& _.

ml-~ ,~l

-.'

~-'"'li
II',

'ifi'n-- 'i''"lI;'ft~,'lkr'~~,F~-,D
~

·~~I~J~.,,·,l~~,~

"Iifii'fil

,_

'_ I!!..!III ,_ -,;fi,.;~ .11;, ..:..

IC'-:-:..::_.

'_"!!!!I

'_'

~'"

--'

'C"" ~

~'l

_.

.'

":"'''''

.• _~

iF'

_-~

'II

!I!.;I!

~UI. '-~"~

~iFili

._: __ _I_, _.

'iJ"iI'''iI; BrA ~;W; Ii; ~:...' _,!I!.-~,_, c;,)~,

''ii'\''ii 4· ~.-'~

~Iln-' ~ c; -'

. ':..- ~

1.

'f' I'
'.

1'.-

-

:

.

-

p'.
I' .
[."

i'~,~~~~, ~~
:m; _

lii"'l::lI!'n,n--'" '¥~=E

__

-. yt ___~ I, >iI'i Ok " 1 D'_I'l~._._..ft_, '4~I';1-' , __. " '!l.<~ I~ .." r p: :nl~"iil''''''. .
, • ",",,,i!!,

.

"-_ lE'On;iA'i'" _,~, l~. p~""iII81:;_ ,~,I~.
"

,I: _

.'"i~'

~,l~.

1.
'2.
'Sb'1'~t9is dan lJ'enlr~I-.um~~-I;Mitri-.-. ~ d:i~ =.~ r' 'n,~-m:utu,0: ell ,BSUparrl,'~I1J' ,in~, ,r ~ml~anQft1-'m~h:'Lun d~dk· ,~ ,~"=~''=D'='=
OI
~J

on 'te:I'Seb

'seddti'~de'm-i se.dik'i:t d_ice:I~'
Gnrc am g'tu'" 01 e :Dl"~' C,_
~.

F 1btnP"S:~.m ~
morto_IlLm\1W\1,
1 •

___c. __

~-

"""I~

'I

iA""i;'I-',- ,:,,,,,,,d,~ &,iIl.~,e,n uu.,il

,.- -, ,pm,
. ,-

i'II.~'-,,-

111...
I

.

"1_ 1;-' - • ke . eJl, p!!l1T.'" lLifi..e l

an.
-

~I~

....:

-.....:..:.....I"_

."

.~.,

,_,,:

ll_. __ ..:..__"'.-

--

_.

--.-

~,u,

,~,~"..........,.,

1i.Uj, Ii.~

.' 1 . . ~C:l!_jd
.. ':

.

I

I_: I

,I

-

bun;; :me:1ellw I~"o,ntr:at.5i okd~yang me I' '=f1ILd'in~j'9." r
l l~

.m~:n,c· _
I . • "_".' .

-.

p~UJ-nyG
.

.

[~~ ,Ge__ ,_ Q1Tt.. ...
" _" I .

"I

.',.

'=

s.
4.

lSe ~e'siL f' -kter imnJ:lisf' " e'm'un,g-'
I

tink.an ohm,ipsi vi,t'4:tmh, :8. "-,d"N"l
'UlSLts '~. _'1

~m bmllian, d,i3't;a1.~

~.

~'ung". i!'ngosQI . Gtln ",,:b"'-8~ p
Dlia.'~'ur! l',_e.lh. :p~.mibutQQn :9:'_ln'k'~·I~n c .. pUO,ftlS;", yO!'\(; dj,i.:P,f nlM' I·' i lfl' e,11. 'vis-

a It-',
,~,

'm:...,_o:m _m'b{ai.'p'~1-tIU11~,pl ,mn 'm,~'
, anan~·. ',,' m,~ , 'dDi\ •.,-,t;r:arrspo:, -. :
,
"

Se'l: :1'1!:Sl 'm,'11 ,1·'1iJi5:. Y&f'\@; :me,m,b E' ,- r,' ':-, ,lub'-ln@i 'pelinrll:l:.UlI b~ 1, ,lluJllf),

',p

"1'm,,~,Ii:'iffi.a' .' '.. 1 "-U;.lli,'~I1/;;;;~

'·IIi5.i"ii;ii:ii'·fi;~'~ . I!;; ~,~,IL~,!Ii,

I~

U'.

. I"

,',

.ii5 ', .•
!!i;;

·'1

,

,

.

Hati '_ '__ 1_ tS'L11:P,_W, ',1
. 'Od""'!iI,~, L~ IE: II

dis
'_' J I I I.

-' - - D,~-,.'~,:,__;U'_;_ alah d'-l
~l

- - --b-- ' .....lI1_-"-- ---", p~m_U~hl ,&- ~. _.1~ :ym,~. '1:
CLlIl tI

'po '_

.:

t~1L., C'''''la h '.·,le1p'.:Q'J , '0(
• I 1_ •• 1 I

'p-•.•orta
U!:i.

""IDp'.:la'!;.·'I'a. iii Ii: .
I[ ,j •. 1 I

~. -,'.

I~

y.':~i"'!iIg'.l
",'

men'gptm
II ".~

t dtLnID"
• I lie

.

'b'ID"1",'~iI:!!'''j''1,i~ii"'l'~ ,dJ:rU .'• . IE:
&1 ~

....Ji__ . ~",
-

~I

I

I

1I_,~, leU .1 Ii . UD'_ .1'
I I [

g". dan
!l:"UJ
'-

tl

'U-C'S.·:','it:!. • " '-"!iJ!
• _ f

Pada v·.. ra ...• .en
I. J • _

'I

~t:I

~l

J.

I

,Jl'_~' ~. ' 'In'lS,,~'01
' •• 11

1i.mng···

t... _.

10,''5 'npprl1 1,0""
.

e

l"

-

" .p:.... 't.. -7 .. .: '~ 6.mJ:BL
l.!!'!
I

c.

tr:ie:!t sep'ltt~'_,_,as~,_,,_:_, ~,~~in,o = ..:n'JD(nD~ak~__c~1~ ~'t~i;nin, ,g' :_~'·ut da1b~'l v YI,-. ,air ,d.~~n]:m,e.r-' . -!,
,=:_:',a!l nu
. 'H-' -, _.: ,_' -~:_,1 mllD~1 .. -~~I~:_. I

-"'1110' C;W1.:, C'_ L '. 110'
I

...JI ,-.-~ UG1r'

l'

i_I

t-' •

- - - - - . '~Iit-!-'-'tl '11 t 11:1- -.' f- - I!DS.
~i

. ,.:,~ "- ~",,~ ~ ~" '1~

'I

,~,!!;

~l'·~.·.~ __I_,~ ..

-'J

'm -- ,......... ~:m,-_-,,__:__,_,
• ~

'...."[ii!:!Ii -., 1, ,!!i;;,l ~
! -, .......

I. ,,\,1,-.~

'~U!'.:'!f!in 'g' I ~ 'le I "~, ,)"~, ',,_,-.;:./",

,

I,' wu.~,

~-inl

'0'\~ I

~

iii DrPn .mI.O....;'1

u

'Mii!:!i!'~p" r'nd ,.uks ~"I
[', "~llililli[ "," •.•. 1 ,"

!Wt.·1

IC·
.

J,"

.'·'-~~ii"'Iil I ~l~l

em"'p-sad ·I'·;I
'
J

'U.~.J.,-

''\.1'i:lri"''lijlD' IJ~I!li.ID

d···· ~imnn·"'l"'L.~'!i"" .... lIiD~'~'~IIL

- -lIn" "~

uk m'" "·n·
~~,~
,',il:!jj.

~

D"'P,' a~",m'I

'U,

'

',~'L,,' ~~ "'n
': ... ,

tJ.
c.
. .....III.... ~ ,~,~,eup: ,- ,an, gu.'~"lfIi'8· plll!:nYmlpmlleD D': 'B" .'.:. '8"1'-2" _I) g-'- "-.'1'Dgen ''II ·'la1!fi.··]fii·-· A"11 ,'., 'I ,.... ,-" .". V l 'LIII'
:.1._
,..

b er[Jlaga:l• ,Z21;"Sll!plE!~~,l, 1 ~Im,-!I. ,..
dan" (,.,.-

di1!.. ill ,~e,£r!U~~i-. ~an
". _ I . . .. _ I

..11

.

I,

I

I

l.'

I

I

I.

,I

-_~ ':1. '~y,:'U._.:~
ji
. I

,-

Ii.. ,~

b

I

•I _

'h-

';-be""-b'sp' ~ -~ :·l"-'.:'·"~ . ,_:1-,- -.oJ!'... D'1F' :~~-~m,~II.\J'a . IS! '.l!L~~, ~.~, VJi"I . ~
._1

.

t

_

I ...::::::..:. I .

~

I

&

...:::::..

i

'I'-,"-'II~I'.lil . ,'-dll

al (C' le~,; ,I 'UI DI) CIEri",' - n ~ang -··-'ak" (.~ - a·'t \.',-,'1 1'- ""'. cIap1-J _ I:

1_'1

·1···.·.·1

j

_

~.

I

d.

"p"u~a"'I~,'det .... " ... ~, i~'LlUJI""J"1
''I!..,~''1
l

:'ftL.'~1! '7~,Ii., 'l!K~'W'~ ~I ~JIi.
I ... I

.

y;~g 'b'ii!:!io~'~'t';lnd~...:JI_,1I!!i;i"C~,~~', e: 'I ~:,I:L c.""wU,I'··
_" I I.' I

:J

.:

.

I

_

hera cun diubah :m,en''', di. ur ea yan:g ·"'"'e:1 " a' Krebs-Ursa ,di, ': _1_ i __ _;:-_,aii sel
e.
,",

r

II

,~,.\I..1~,1.,;_\UU·
'I.

th

IC"
'!II

•...
I

onil-o"h "N" ·II~···I··
I . I. . . I I I

I'
.

I :s+,

''!:Il-!i''liig ~.II; .",
T. ~.

l:

t·d2i:

heraeur

pada

DI:ElU;'-~

:M:empr'[]ld--k.s:"Pl"DI'hE! ,
.~
I~_'-

~•

urn in,'-fib:I'"m,Qlgel1" pl~DI'h~c\mb:i:nl! heparin). 'iD .~~~ ~to ~ ~~ m' .,Inn ~~n mii!:ili ',-!:!ion ~r:l . n,s ·'; dan 'Ie '.l,...•~,llt '~,l\~n- D'i' '.;III. !aa:!tlIL,iLJ,g, U ..:J ..... L, 4h,,' a . ,C" utJ,";_,~,I,I~ .;iI':~ rrt: ;:, 'tulu:r Dr~';" .,w: "~ ....• : i~U.,IL u ..t ~ ,!~iU D~ ~ JW Ii. a
.
,~<t!' ii!:i!l ~• Ii:!!
I -.__

plas-·.

at (alb

'ii,
~

iii

iii"
~.

·U· ~

_:'~~;I,

_I'lL.-

Hati :mem!eIPlgpe' ' 1' '. an:' , ,d·,:;~"il ..;I!',;:,_:L,~trIii, o1j) h' •.· . .,iK ,]1,1:lliii.
Ig. "
I '.~/

allan,
V·'·,i!!ii·[l·I: .!!i;;.,.
, '_

:PE!'[l, 'm,g'plda
p.
'.D1/ ,~... Ji, IIGL

k _~'_~,l '~erSebIU"~' ,__d~- .,-1_. __ !"bchidJ~a,~oI' U' prcrtem dan. lernak. ,Mlo~-Jas,_,~,',_:~~i_-'_OJ~~ __:'1 ttSU.S, :h.=-Jus Idiub ----~~-~Jadi. Dgtft gl~,' d.is~p\-=_-_,_"~_~~~'__~-_l,at.i (8ilik~lge~ _Isis). 'D.'.11 depnt gjkID8Ini" ~~:is' plQi '-'l_~:~.IDlsasee~,~_.:kID:-_S!':=-,-_ ke'_: __ __ (gjlcoge_'_,oUsis) un,tuk marne ,-,',:1 1,"lebl1.'I-':-, an tubuh. 5!e:blgia'l, glukosa dj, ,ms"labi[)l, 1l$,OllE! dalam j '. "._l,gpED unt .. mlenghas,·(k,af\, ,parkc"'lS, dan dis,irnpan(~·.afll, [JIbJ' ,B'Btt manjadi ~ amak dan diaimpan dalam jaringan subkutan, :Ha,ti jl1l.~,p SIaiJ.p'u mens :~_·tesis G:l:u'~,aSia. dm": p~";o . 'Ie'm eli~.J len_ (g;l!uk 0 ... ga 101ganes is' . Pier .' '-1: Jti. pada rnatahn ismre P'l"DI'IEjjn, per .. g untuk r' hid ip. Pr{J1 e~in :PI' '1~'BLua:li ,~, globu in, dD:~'''~E!s,is 0 sih, hati,

u __ )

iIi.I;,

iWU, III,

..,Ii

iO,

iii;

,~,Q'IIA~I-'~I .ui.a!lll,
.;ill ~ ~

me' abulisme ti;ga'b'l ,"", ..d d. iahso.. p-.~'~ , 'r ,i, U'· ~'-'-'~, D CU ... ~,,_.'l"!ii~iii"Iil
~tL.,.;lII,

'1

~

'~,

.,.'

,Ii,

,,",

.

'"'.

LGU

iii,

'1iI'TiI"'II\~_ ,111,,111, ~L

I~"

_f"

,

t

_-_J

,

.

,P' i!'r.u::er':n.'_.~_~ naka ~ I,an '....l. ,. :'_.~ll 'p-=-_tng p~.-,- ',afl,:g ,y,ll':P'\, :p'-__J-IJ-~ -,fl' .'-,. . kur ang :.eb·il1, b~5 me "@r' darn abar k 'U :I~, ' 1 g lab ill, '25; In ii"·' na t'e I":ad ,,[aht ust:ms halos. P'l!r,mukaan, dir dingt-,ya,
'_!,

s_ I.h~,l.r':~

f.-ij

,!t:
~

.ek u'kan,-·:-.II!'k'~'ka ,. H, ,I,], in,j]ah y'_' .g' ,me:nye~b '=-k_, :',)Ie,_"nlu~, __ :_;n~," __ :m,~n ... ja,d I'btias~ 'Pencernaan di d; ". n ";sus
r

berjonj

CI't

se, :in,g~' b! .lihat 's,(:!:per" i
'I,

_ '1i.J1Dl

,

" j
o.;...;!i

In

d

"

I~-

.

hal,

''3

' Ie'l~mt It::I!~· ~'U,'

ID' 10

s B'c,eu'"'a

'I,

im.i ': "i
I

a:tall1enzimat is. Us'US hahrs

er le talk d.i I'~.as pinl8'P':B dan, 'nie1~pui', ~3:be~i Bian,. B,ag:ian h!'.-sIe!'b'l'il'I dapa'~ ,A4l.d.a d- ~,~JUar'. 'L" 5 >-.i. 'D' - ~r(,-' '-b __ fl ",",\a'I(' pac a, Fi' _at'":l ,, ':'~ 110 . t~'-

• .§
"

!Ioi!i ,.

.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~

dap '-,'t :k:i'~' _liha' b ahl1'l_-- 'bQ:gjml ... bagian
l

USllS,

'halu:s s,eplet'tm

'bIEt~iniku,' '.

'""

'U'S,'l:tS, Mzlk,aREillr:1,

du"a 'be,1 as, j ,~':i barukurs P ,,,jang kurang ebih 25: sen':ime ,11!'-"~ .•1, 'i, laJn'bung '. ble'-~,~",,t, esam, kernudia rnesuk ka usus dua be las
,I -,'

J.

~

@'ii11i"'"i

,:1;.

~,.,

~,~ !I:l,~~iLli.

.

WLII,.iIi,

>m-~I '~n-"'I'~ ,- I,~.'lj'"iil W, ,iI. -'~" ,~Il,

ffl-I ",!I;;;

a,

,,'f

~ "b-G.u

~~

II.U'

0

d",
'.

'~:'II"'i' din H, Ii"

.w. ~'~D" 'U' j!O'u- -~, , Wi .~

~I"I',ft ' , rk " ILilII, ,

'iI~ ,&,11.. L.IIi;;,

Iim;'n-.'1 ai'll.. ':V'"ii!~IJi~I\ ~;'L.e;!Iii"'!i,I~ IIl;K,iJI, !A.Ci!WII.
.;;!! I!l;;.;;!!

hermon-

berikur, 1) Hnemnn S'::~l~;;,tin 'yan.:8' ber,fLt:ngs,i un '-,:,miB:n'",angs '.et~'ld'il'"a b~ en,ziJn= enzirri, 'b 'i!lt:ik \Jt. t. i.
.O.lmo:n
,21)1

,.- g :8112' ~l

:plallkreas, yarl'g'

TI~ipslH barfungs
I I

!

..

It.

[I

J

'b)
IP_',)' ,
b

',~I,r'RS:~

berf

i 'me'l1Y,'1E!"del'hanak," " P"'!-"ID~,elm dafl p-e'p,· tc II "gs,:., me gu-:b,- zal 'JE!:pLl'n,g' meni ~,di.m bOSe!
• ," I" I ,J • J I I .• I • I. •• I. J _ I.. • I. I I

1II"

,

';

'_

'_"

L- j"HAI~' 'ill ,j! 'b__:_.gI, ,_: iI '-n-; -'!O""" ---: I~' _,r ~ 1- iI 111.:..

r _. ~~

'=

iii-'Y'lli
;!Ii, ~

n, Inr!:k --', II!; - 'IC~ '.~~'" n I,~,~,t:~ '~~'m' ..,.:1... ~--' I,,·YJ 'II ~r ,I!~'-'..
WJ
_!~

,-, _~

~,~,iI. IL ~~.' .--,:_, -._:__ -__: -,'

iIli,'ii"'NJ"

ifliiid:---· ,-'.,-" -, - -,

lem

,--I~:.:,. _~

~'iL

....I.-,..!ii "
~~

I~

glisern 1
,!I<!IL

'nn"!!:'.-'!!:Iii'il'"'il'~
'.h~,

y,-_l-'B m,e i'yleb:' 111~r.Wi!iI!.LL[~· bas ~ '5;-!D' ,- • ,- i,':' !ICf!B!! _ .'·"1- 'p'-' '-, ~" 'm'-'o'n-; 'C~ .iomll' h'-In-~m,'· ,'w- . ~ _.' .. ~,_ ·wl .. " ms~'-,Fr,1 'y . g' ber ungsi mll!n·ai~",kadar gu,_a,Idm~all, ;__ '~E!'ap :00,,' .1,.,
-_'~:-:rleas nlra:_~I:g,m'id"Ltng'-~',aH:COs
",ii, 0,", I"
1

Get_:_Ii~l iii

pe

--I~,,-,-

D1i'i!;!!'~'~"

':-'1'"'D
JIIi
~J

-',~

-

J

r""~-- .'!:'Ii1l"li
.~.

!

0,,,

~_:,

'J

I!l ."

'JW~ llii

t''il'il''li!

'L ) 'l,' "

',:, 'nr;m· lull,~ 'lI'\,Iu,_,O!!',~~~_ n"'.'·"'1 111 H' , w r .•. n m' lIi''IiIl '~.Ij,~ v,l\" ..,u~ _
m

i!"'!i

ernpedu d.ibua Idj Geteth ernpedu :menp:1,dU.l1!D" zat '... ',la1~ , . le' ,:l'p·le~ldt~,,",anD' issbut d den~n ,~_) -='b:llu~' -'b,m dan, P-',arrlL ,e'm,peld'u,~ 'ya.i,'I'U nabrium 19:~,uk,cil .I't G'e~'ta1,. e:m,pe,d:u, 'b Ie '_'- ;1,' p,:i_~, _' ,/ r ~'. :lain, s e,p el~· ib er ik 'U t, _ ,tt
~I "" -" ~

Y' ~'g b 1!!;;'-4I,.!l UJ.~, .,. , I, " " ',r,;;.;,:, '. "",J: ,-!;,:~~I, ',w, 1,'··· iOimp d \J'm G'" .. I I~ ~'g ~:_.'·1 _liE" .' da1 ., .1ati. dan dm"it':TI:patl di dalarn kantong arnpedu.
I:,

',~,!I!,'

....

~. iIl!Ii'il"'£~ ,~-

'~.

-,

~

miOt-"'~lnn~"

D

lt ,t

ii!!iI .-" .. ;"Iji !1O;

_'

t.

I.'

.

.'

I.

-

I

l

J

I~~

III

,a,) _,_'@n,gelnt.~,[s,'ican lern ak.

Has,i'i ern '-:1s:i.~. i adalah :g ,is,e ,'iIJ:ldan ..,.sam ,1emak,. Lemak bmlya bisa dicerrta apab:i.l.a, sudah bercampur dan ble:re ·'.si Id.le:n,g,,' get,!l, eDlp II! du II!" Ie'b ilil dall.u 't;]l ~ 'b) I··.· i!'mpe:ng· ul'i Pde;nyer',~p:-,'-, vit .':'Im, K.
r

., ' 'It t;,t.'10

"

'

,

,Il-

p,er.L5lk.u, - 'er11,a,dap ,am:~l..liJm,

,Lmnb'U(l,lg'
U'S,'LtS,

h us
,I

pref:tat'Llan, te'f:h _ldap. '; .-dl.lll'O dlar\ 'P(f [JJ'teI'Ul.. :pem,'.. ua " 'e:l~h'!l'dap' ,j' urn, protein, dan, : emak.
'1.

iO,

:Ome'b·trt U.'S·US :k'osc:ng' :~__ -:,e:r_,a :p'a.da cr'~_--G'~'_!_~g' I'udal,. me:n,:u':~ll' '_,S'tt'S, :i11.i t_.dak ~--__:__ ~! ~S.~~-_.··'21. _'t_:_-_u. ,-"~ ~ os,eln:g. :Du,du~_.g'__ $,·tiUi uli m. ~,:m.p'u~nyai. e:_.e:nj.~-,-~ k r,~-,;:IJ'~_.t;'Ul:' ~~~-~8' ldapai nle:_I-,~ge,l._lar,~:--'- !8'_~~ft 'U,Sl'~S,t =_-_'_~_'_t~ ~~~-_ sa_a,p, b ~l"',iltll.t 1) "-:,,i;:p'si,1,01.111: y2lfl:f£ ke," ,1L~,d.iand,iak;tifk ,", ell!l" l!ntl!ll~fJ\kin'-,e msniadi IIi:!'r'ep~itl, I ",.mlG: berL'L\'n.~,i'u:n, , :m.e':n:GL~b,· eh,pe:p,.lcla, men adi aBaT1, arnirUl_ _ '2.) ,- _,'t)'l'tas'; y' -'8' ble~: ,u;n,gs,i 'U, - 'tu'~ :mIQn,:gu , rna bO:1ha, :mlitnj' I,d'i 18:'JtI(~IDS, ~ 3) ~~'_~il1'}iI',S~ ---:~r - er'_.l.imgs,.i 'u:,-~_,h1k,-. _l~:n~.'b' Y:-=-' 's'_ ,=~ID:sa :me'n:jadii! ~Gl-~,_S,'~_,dan D ._ '_ ruk D:$,~_ 4) LR',ot:as: yang bIBIr,fu'l, "~B?i,,-, 'R,ru ]]ak'[U~j '" meniad glukoa dan, g~al , DS,El
I,
,'-I.
l ,

,5)

Liptl'S;' :811,8 blerfu'nlGS,i untuk

:men,gu,bm~ b!'m' -",'mJ!:n,~ad,i, BlSa!ll ~,emak:, dan
lJS'US l1:S;'-'-'S,

Bibs e~r.= I. :

:M"ak.an.a:n. Y' , "18 masua
ge,tBlh-getah
ktll~~~
m--'IIDfi"ii, ~,,-.~;!!l.I!!,

ke d am
,aL' ,'" ".

USl~IS,'s,e,p,e,ti. .,~"':~ill.
:

Idi
'~,

'~er'ha,'
,~
~1,I.'1fi,..~Y."

~llfL. ~-"

c.:

'''''IFii1m- p-:JR' ~

Il..!!_._. - \- l1;.;li'_' -'~'-

o'n- ... ,,,,. riFiI~'p-:"iii"iI'n-;- ~ ~t.:
W~,~ 11:,--'

:PemeeM~~~ ,an1i1~.t1.m~~.'ro' , .@:~-:~ aw" lemak
'~'ii'"iU _,!M;I"

Pada

in.i rna lld,pa; per:1 aku. dari :kos[ling in,ll len~apl sudah 'per a..,
,I,'

'SII!~-!mgF

u~nI!!'ID' p,-:,~~U "10 'tt ,....: ~,'l,;i,t'"ilID J"'~g,

lL..oliF"f~

~ ~,,,,,,,,,,,,,!t.

'0 'i
,I

US1LllS

dua 'be:" "

J'~

ri dlm, usus'
f_"" __

'",20\\,1 palit1,:g' :. ,aJ'~~:-II',an.'~', :l 1) :PI"c '~e.u-, me:n ~-"d:i, ,SCi,at-nam'il-"Q; '2) ':-. arbohide ,t meniadi mcn,Qs,ak,Et1":i.::_
bentuk
_"i"

,·oS-Dln.'D'- rri ' , 11:3'
,:

anan

d·CIIE!F,l,ak"an,

dalam

m

~)Ie

."ak

e j,.,di 81
I.,

ern .,';,1

m 'B'Hse~IDl.

Kompenen r "'" m:1l",an:g'ha us 'r,l!r.slebtfit ,-." U;S'[_~,S:p leln," er apa1l1, (,·m,eLl'm,).. S'el ~ .j'u.'m,y:, ak:,ar\lda
pan.lru'l....'om.pO.l111:'." , te

didcr.c(ng·mstSt!k, Ice ,,'~' ,:i-" per:[at U'. 'I, ter adap k om-

>csebu,t·:_,~i. ala d

'.I,\t:rn,;~s 'p'm'11',ye.r. ':~,_--' I/]lll:u'm_

,

Iii

( ~UDl)

)
,[~ 1,:1
1

'D· di lDI ,,·,mm[D'

'h " US!l~,S ,1'aiLl~,S, ')2 "S,t:ils'u'n, " '

(1) Diuding lap:isan, luar Dinding :~ apisarl, I'll', 'US'UShalos berupa rnemhr ,'], '$,e['os,~ yai lapisan y;, "'g membalul 'US'US IdJe~nlB81-" iI!''''',a b (2) Din din iG' :1_ '_ ~, ,~s ,~l e_:'o to'_' Dmding :1" isan b 111'"0 hJI't te['di~"i' ",:tam, dl~, ' l' 'F' liS,atl, $!18,rilbllt t, Lapisan ~,'t' p . .- ,'d:~1i 'tasl serahut :i Q,n,girudinll ,dan di 'b[a~mhn'y: ada, apisan tehal e .-er'ldiri atas ser abltl t S if k'ul@:r D~ an 'allie, It adua ' -,,' , isan s e.l~,abut 'blel.'"[lib)'~ inj, '-,erdlap,at :plI!m:bu]u'h, d""an, dan pamhuhih limfa t.. D,i,ii"!ii d 't"1lg" ~llJl bmu iL' 'I]S' ,~ ,0)1 ~ ,-,~ .
·1' ~ l
',I
\..} !

lU 11.".

iii

!iiI

".l'

T

:~l.

",.

!~,

:Dm[ding:' submukesa ,-::I"'ICiap: "t ntnt :sir:k'ui'l1u(" dan l~m[ ,-, yanG 'te,F,d_rumn, e G' :ml!l"'Up'ak" -: :p@:r'b,a, -asartll:y:a :Oil'ldm,:G s'u'bm't~:kc,sl , uti ·~@:I~d;i1!"'!.a;t·-: ' j: " in,[gatl ar eJ.O,·' Yml,:g bel" is,j[ b ' y: epemb ulu] dar ,',~:S ;"t r ,'. irnf at dan :',e,csus S,," ! 'yat':1,:8 d'i;s,e'l:lu', aksus Mie"is,snlel~" (4) Dinding m,t), ,DISCI, dalam
"','", f-

-I

I

:

,I

I

Dindi ,8 mukosa dal ,~,dm,'u'$,ttn be ,u:pa :k,el"'u"t'-, b!'ta:F> '~!!H!:,pl'e.',':~, I, yang j :memb'E!'ri kas an:yar.nan halus, ,Lap.. isan '~'n~ menembah lUClSlnyr,' p'lermu,-, ka , sekrasl dan :pe~ye' ,ap' ' Lapis -1 mu ,.0:38 tni 'ce1'"igl'·,banyak Hpa:tan
"j "

'I,

':~,I'b,e:lijk'u'h:n,

'~~~r

=-,:g~~'elrll..pak,an Ille:
'-e, 'I'

~I',

'at'"

s @d@ir',h,ana

~,e[l_'!m, isi_m,dr::s[o

:yw'G: dO,s e,~a~~_;~i ~p~='

Pada :PII!,mll,'" " " 'vi [, 'te ,dErt.:PIB,[' bcu:,' c,1GUl _,b:i' ; Ij IJ lan : '!1!nl, :8' dise b1L_~,'-: dengan m,:ik,~ ':·i, ,U:51., 01 'TI ~,"i§;I",~'-, iU' I iO' ls -, ,Ii;:;;_,urili, ~
il!iil ,I;,

~g_

,',-,:"'~U,I,U

ifIi-~ §R

I ~'~I

,~~

:m

I,~ rnvihas 'V",\~ 1J1,ji

y-:-'- L ~iO"' ".' 110

mEtl=~~ :I!'tu,p=·
'J

,~.A:_

r-'~~

-

r~

~.JL-

:unm te:rd "pat jo:njot'3.' on,-o', 'usus 'yat"g' di:.. [s e b u t d re:11:8atll r- I ,I us, U,S, ~ Adsnyc_'v,i"li, usus :01' ~~~!,en:ye=
:D~I,dalarn
uS'U,S,

p

bab k an :PI 1E!!''''fi1..'U:k. -,', rnenj ,di U,Et$ 'I' [,18
u _;

.1',

'U Sl_~,S

dapat
~.
c_, ~, _[:... _

:m,eoIDfip' / time) -, an, p'.' IIE!n,';}'le'~, f)_ ~ t£:li'_' - :-1,-:,- --"h [an ,m -=--'~,-- , _ __- -_ _ S'____'= ' "tti!':I,(-' I'-- da'-I'- [t An.da _' ,P'i!:I,, __ , __ _:_ __ iU :lLJ~:U,_,_,__ __ -_p~ _ -=-

-I'

. -__'_~:- _- _

da 1[;- --'b :-i~ ,P__:.: -_,_:_-,,--,11_ all: 5 la' __ __ :....,~. -

G -=- tah 'usus· d,is~_"'Jres,:ik;__.·o:ha'h seJ US,I1S, 50112' iap n ~"jnya,:i: 2000 ce, Ge.' ah l 'usus -11:["" lm~n,a,kuning .- r'nih dan merrultki plH 7~b_ :B:.ll,zim:""la-,zim, ymLg e ,i:l"dc.~,a:td,alam ;gsr"l ltSI S :- '1 ,',- enzir ..In ,tmll,i!' peptic ':~, su 'Irma, :e In tff_ ()Ik, :i1l.es e, IdJan 'l'"i'boftu.~-:le:as e Se:k'l.~le'si '88'tall '~llSL1lS:_:cj d:L~e'n.'d~~'j~I'C,"_ olsh 'r'It._,_,eI<'s, sar~_ ctQrncu'D, _LID1~n:-tCL,_ :kallsit.c_c,:iI1n" ldail, ;&Ie'krrltu-"
j

~OCI

Di dalam usus hat,u's, dihas,-]]k,an getah, 'ySlng. e 'ye pu-.;o·.; an, 'penC:je',~-, n'-'_an $Im:~'~~tt~ m!--'~_,--c_:-'~ G·,e.' -, '-"":ge' llh. il'I"s,le'but" ,m-"t- ,"'a, iaD,,~ (1) 'BF.IE!'ps.:m,'Y' " g Idigunakan untul ffi en,Y empc1m:,-'.·-'·· pe:ru::e1maan protein 'U':~n'D ,'a D' ~.; ' P" linl 't ,-: an '~1· l' .- d:-·, '1 d:-·· " "', ~ e' ,"'~,,~!i ..- ~ '. - ,',-.n d ~ J" ;' d·' t'~I't'b'-'''IiI ,i' ". tr." ~., .,. 'l. ~-ilO~· (2) :Bnter Illi r.i ,-as,Ie' 111 tuk "re;ll,~gg1atk, Ie: i zi ," pr 10 E!' C :F.. , :V ,n:g 'I e::-,,:' :,aJ. Id,~,. f
l 1
~-U
'~l~~l' -

i

1!liJ.

,"tI";!:"M".,l.., 11
~J

,,-lJ~~-"Jl

.' U .. ,It

',"!~

-·l

". -"

·f '.

.J

d

,-,

J

Mi ~

..

1-.

-, -

·ll· OJ

.'

l

I .';

1.

1., ·lW.

I

c,

I

-,,_ . ge ,t'·-~U,·l p'·..1 . I~,). ',.: ,~fl2lS·e "~-'~t~, nlen~,[,:~_.- :0]- _.',o's,a ~-",~Ie:nr_-~-I, '1... -M- '~ " 1... 'b"" ,"... . d' ....:I. \~ ~e'~S'JD,e'. <"':):L 't:--'Il urituk rnangubah m~_~'bJIS-_ m,eo.-,a"di gl:u:~'CCISa, dan :m,- :~-"gtl-,-"l ~,lak' 'os a, ,m,en ,adi g,I,Llk 05:-, di da]a,-J;l .~' ati (.5) ,ntl!'l."'as t! bekeri _= :gu,:
,

,

'ii"'il:Iil.~~
i&1,~,~1

r

_I~_

2)
:0:·
...JI.: ~!!l;;, ...,
1I!!ii-';a,n
I.'· .

IIJI.

,

'U,S, S I
·m· -

ini, ','
.

.m'lat1
_' :.;!!!,

ti~ .. di '.1
ar'iIl:II"" ':)!!,;' .I~,.

.~

lin 'iI ulLJIIO; ,,'
1 "

i!:ih d men .,!C,'!!i.il..,' ind . D'

!il1'- i!:!. - -<II!.

masuk
"~I',,.

p

"-';' I."

.1,

.

...•....

digun ',.

unhsk

:pf'"oses :peF."ru mhuh 'ollfi~~~, ding' d,',-

" dan :p,ler::.e'ffib,atn.'gFUl tubuh, .
-I.

d'l ...,.,-'iI,,~Il

.' pe'm,el: .. I'm
'U' .,',) ,~;-'

g

:111@: '.~ inka 'I 'iOj'm"- ·d·,"~",..ll!!:!ii'p!:!i'" .; '!;;', !,',U'," ~'!Ii, 1u_~,,~,~,I~,

mil~

_"-:,~e~__',Wl.. Di ~ dar ~"1 glt..t]tOiS. diubah ke e ~J~-,,,.'_ bentuk g" '",~'Dge (l~e'h horme - D-'~SU'.:,·'nY:-.-,g :~,~-"~'m'!'~'-' dian disim "d~ ...•. m~ 01'0' dart:h -_'ti. ,~p\abi_'- ,_:,,'-'buh kamba .", ~' ,m~m~bu'rutll<",gl:ultoss, rnak a, B'l·~•. gen dapa t diu bah, ''.emb ali [II lehh Dll rnon ,amne:nal in, :I"IU! nj adi '. 10 D'l' r"':_~ n'S'~1 Djl ;i':1~u ~ G:,Ji~-11S.,~, t
'I!:-li-, USI _'S, : :-~:- as
~'-I
11
'1" ~:~

"~J..

:Prc '~ein.disera ~"c:~"e'hlirl d:ing '\;:tS us ,da1am 'ben'_,_'t~: as,atr\ armno, yaf\\:8:kemu ... d , di ,:1, menu ·,u ldara:h dan diadarkan It, IE! s,re 1-,rlih tub U1". Di dalam hs 'til' ,asam,
am in 01 io,i dipacah
,dan, manghaailkan ,amo'niaik 'yan,g karrurdian 'bereak'si de:n,gan, ,asrun, amine IOIi'nilliin, dan 'COil, mernbanfuk asQ.'~l.alf'~i~10 siirulin.
1

s@' Mliub,y~ '..araaksi d@n:p12lr.1J.Jonmk :m@ ,;-,ben', .';", ':g;inifl dan. '~er .':.:h~ ,akt:lml
diL~'b-'-" :mte.n~·ad:iISfll,ftl nrl1 i.'J'O' (",·tllthin' (
'51,jsa

yan.:8 11,O!fus, dibu,at,.:g

me~".~~ u.r'in.@:. t

dm'l,

U~"l!t,1i=C.-_.~

Ur

'llm,

m.il

lTU!~ll.'p~'·an 7.a.t

:Le1mak, dis,e~,~apnleh UiSUS dalam henluk asam lemak ,deTru, glis'l!r.ot Glise:rc', ,ak.aI1, '.e:rse'l'"ap Iml.gs'un':G~ 'tE!'tapi a52Dll, lemak r as 'ill, 'ble;~,~e" d.te'l\1,p ~",n;;arn -,s;~
If!m,p'edl,_~, dan. .~
en _,' ~,"'

I

:k· ·,-,"bo\na;t.

5. '
'-,~-iliJun' ~_'lk,:I~Qlba __._. 'i ble'l~"lln:gsl ,daJa~ pr CIS, pembl'u'S'uk,an.. Ada, b,eber,i,apa. b,,'te:n~i yan,g .dapa: 12;5, 'men,'ghasi '-.,:,1., v'itam,il';l, :8 dlan :1<. .
'U':S:U_:_

ble!L_-=' be:_-ud, __ :ITL_." d.en"gan ,__

'Ulllm_-~_

,me __ c~~~J

:K s'gia,'ta:n bat mil!ii,fl'
!!iii: , liii"""IO;illi"iiF"ii§1 C'tC~~~t!i!' !!l-&II:. ... ,L~,~~~

tillt'
p-"t;.,n .,g:, U
.: •

..

it... brak '~e'r:_,in i
~",F,i,

1L.. ,'. ,& a:fl

'b'"I!n,'tu--, I, , ,, ' P cial:' i Idll~'-'lU:~ Gas 'yml'.r g-~ d'ihas,'iikm1.I ,dap,;l- ,.",-I,' , menc,_,lai 2 ,~i~E!'f s ehapl 1" rio
,I 1_'"

,~~ii::OL, "l"lIi

I--

, ,Iau" '6.[,l,1511 '" u ,- 'I .'
'U .'. '."

y.. ;-' k· If!
::-' -', '-=:'
"._
,"

~,u.I... "I

.

(bl ap ",' 'm' .. '1"
.
I

e.'Ii"iI' ,~I,~,

d =_c_anl ght~'l'- ·'1
.~ ,,~~ ,
I"

'-' ...4i,,,,,:,'iI.~~ l;~,ar ~_!r1l,
.,'j'"'
,"

I

,

...

,,,~

HI:::::i='J'"B _Ift m,ell"m11~gi

:m,_~,~'__,-;_'~-~

'? -d ...... '"""' . ....1· ,..:reS-I'S :pel,_yer'a_PM au~~,-" :m"tnE!;l~'m, '01,:J, rb t 1 :~_:::w~,_ t :nle.__~-~I,.:_ b· a_i:_ b · dr ~~arJ'1 5_~:..:U~I_ .-1 -=el~s.'L-::,'.I, dal

'bat, te:l"i 'Uf'lhit

d _ IQJ_ ,

d -. I-,! llS'LJlS bess ,- m::, han' , _ 'te.r,dap _ t fl,\a~ .. '.. '. t'k,·· k' :'1 ,an, d, tam blen 1,I'tt " S"ls,a~,s, ms y., ,m.lD-' i:jl f..an. ," a dib 'U·S,'U.K",aJ] "..,'an c ·~,I.Iu,a;np" I'; e' iU,'·~ ,tuu't!t h'. L,t.,., d dib 11.. ~;. 10 , 'h "I '11,···:il... - .. .;;JI-= e a Ui:U ,~,t'1'1'· • ,".S' "b"", .. ' ,~,"~,!.,"H'I'e(b' ,a lb·..-'l.. .-/" .l,S, .. I!cSatI m su ~.m1,.,
I.
'. ,'. -, "-1' . " I' . ", . , . -

go it y'aflG a.il~n·y_ 's,can,GaJ
I-I '. "
I

mt't,n~an,lebih'baJl,'Yok B~ luLi, ,d,enmn, 'W\!1B 'h,e ~
'DI1~Gl~gny~"ad_:_ ~ ,

',ID'-,10m: :k._.--'It!'ft,CiJ,
'l '. ..". ...

Id:~,

~ ;':1.1, ,kc~,'utii"
:.

I

.

.

I"

i

*
. _ IJ~' • I .

'b~at'Il-" d,a:-~ _ ---&- -----.~-1-.

-:,

-

me.:I~ -----

.. -- .

ti

"

I"

..

1

.

I

1..

i..

.

I,

J

I

I.

I

IL,U~.

IL

,i.

""1'

.e . ,;

"~a

j~'

L,

'D~ :'1
I I I

.".,JI.-'I ~amt
..

II

....1.., u's,us 'illlues.ar 'mc:&', - an '-h l,art'U:
I.. • I .1,11'1. • I II.

~

.,.J].....,,'l,.,

'b- a;1!...Ii!!ii;t{'Oi.An U
. !I:: ~.IIlJ ~"
J,

u.atcWTI

.J] ...... ,t...._~

b·iI!l"ll,u&' aIIlP--;eJJS A-".dany~ L, ~,t.. . .... .••.
_. I I

.

'.
1

1:11-1

~i~ii,

,."
I

-

I'

01--'- ml-IIi!Ii,!li"' -, II::
J JlI • _ .~. . I.'

r

D···.·.~
.
1:Ili

~1LLCU'I![

.~~111 ....... ~
_

mtalanan dalam b'E!'11DJk ,festes. d -mn -,~ 'd'- ; 'nllp"' 'U ,~. '=e, OJ ._:_ M s,eseOf'" G '~erjnfe -"s,·~ak,ibabl,ya pen ••',E!l,
••• J

kan

. .

_.

anl'p-.··SS,
• I ,I " J

J

1.!.J

.

,~ 'a 'II... ,'liel;;;'1 5:, = Ii.l ~. ~ 'an mambusuk Y":,aIlIO'" selanJ~'-lkl'y, ak'-l dikeluerk liD" [ .
Ill-.....
• _ J I I • • J I I" .,' _. I •• I

,,I.,an 'm'en gaIam. p··.el1.ViE!'r,~an II~-['I J'_ ~.. llii"!:!"U~ ,~,~,~ m-·····i:L.,,~,'~~ . ....:31,.... 'l.., h ·,li!!!iIl-'"'II'·,;iI'·",I' I'J~u-"ld:<t!"U UJeU til fL rLli~. IU Ii£~ f ~ yal,I.U... ''g . l' 1I!"',IC 'i'!l' CGIlI menyt-·: eD' ,- _. t ...._ ~SC,~ ._ ifs.. :~". 'L,. -'l'"'IIl'"
l
_ .

t.

_

I

J

/

I..

'

.

1,1

I'

i

lJ

;WJ

I~

Jail

I

~I

WUl

IL

1i3.

Ii:

I

~

J.

.

_

J

1IIi!I.

I

I.

,

r,

I

I

.:'

I

..

II

.••

!

','

'1"_

•••

• .•

1_

.•

-

-

':-

_ _,._.' ..~~

-:

,-

," ~

~I

l...:... ,_.,_1 ._ _:_.

:_J _,

~I ~1''lPi1 IUIII~Jl]II!J

._.

_ ~._;

_~

''II,

'ii, ~.
~j

10
~

_'I~1

_

i~

[~

~'iI"

kolom dasar

'f',AR

I,'

d i!:Iii!:!!.-I_'iII . ' ii!!j,..l____ 'U~i!"lIi D' ~u ~.-:~.~~;·Il ~ -:. J-~IIiID ab~ lSlE! U ~.at, d· 'b . de san. geJ.·al ,I,. d~ Ie.. ".'~. ..11·' . S,II!SIE! DF." ,g men ah . n b U,ml,g aU" b ssar '" I __ .'L. .. ,, _.l.. .. , -, '-; ,-', -, .:, ~'b._I'i':1'. ,_ -, --,::-.-:; , . - -: .. IJr~, .. ~ .. ' ,mfl-ny~· ~~ .. _, pl!nyorapem, , b.1e!,~".Ia '1- bnnan sanmgga .- as ss lh '~ ,a; -1,/m18; ~ di ,': mIBI:1Ia;t,:,.1 k e ,as y.' ang, d' bIU· de D~l. , .lS,~ .. le',n,~n ,.,QJfJsti,pa,sl ··,s:m:,mblelli~.) yang Idapa..' mllirn,'ye'b~~b~"C an :pec,atu:,ya, p e:m'b'u,lu,h. =_~~-.ah VIL~',-=_ s ;_~it:=-,_-, '-:-~.-'U:S 'Y.~i:lg gl!~al. fify'~elis ebut de:ngart 'I:n,fo~~oid (amI , "

[',sp-\an ai' ,'-, , ..:," " "
'!"-·!f'~!I,·..J_lJI ',1.:',:
,-,' I . " . -

.,

'h!~~; " ~.'
,I' "
.' -

1~1 IDO'''''
. ,"

/I

511!"
Ii!'""

inO'D'; , ocr
.'

,1~l!iiiliI~!WI1
'. ,I,

'imlii!:!!

~ ...

r

.

I

I

-",'

._!!!

"

.t

I,'.

Ap'

'"

..

,

.

I

.'

j'

.

.

.

,

'.',

I

.

"',-

'-I

.

I

"

.

,,",

~I

",

,'j

'.

I

"ii)I!

,'-'.'

,',

.

'q!!

.-',-:,'
I"·

-";,
',',

-'-'1""'"

""'-'-'1'-

,",

..

-,

-,,-'

•..

I

.

'.~'.

[

-

I'

..

",

I

I

'I

.....

I.

',,"

._

,

11',1

IlJ,Ilmbic ctrl"

't..li§; '1·

U~

I_J~:~'

A'~)
L

jII

A<-' -tJ~ !~iI-.;A'-d':-·1 ,~I,.
_

._

'111i§- ,e,II, II;' ="Lr

mI

J

11i§.'~r"'i!'i"iIl'"'""~fNl- __~ E:'.~~ 1~e:U~. _. - ~I

$1

car'
,I ..

tru'k ttn~ US'lL1LS baser, p!r'hla:-,:ikan.
5., l~

Carn,-

~'h-LIn'ln'~lif'lilIn P- ·n~. d,_,"iiil 'iII'!.lm'i-- ~,·t'·-"-::'n-'U'a --a'n-'I' JiiI't -a -n-ili~'e, I~~ '~[j"~' _l1~1 '~CI'r' ~n<"iil t'nl ....:aI~1I"'Ii1 .-; ·-:-·-,'h--"J'ilf!n'U' ·.--an-'y',t!il'b---' ....- ~n ~,tiI~an' '" . - g-: '--e;r'- - ~, -1"illiCln'n ~~.J~ ~l~,!Ii, ':.1':' b I .~-.- g' '-..~'bIms, . -~" P,"'" OSIe's 'b lt~. ,..g .-.~. m~l- ~:' i dis e l_I.· ':' _'.; '1; kns~;.0 ',Olt-'IO 'bll 't d:·, S Ie' Ic~i,'t-..r" b ,an:tl So 'b .'l'"':k01_-.,' ~_,'elks i s ~h ,m,g _ __,~ :m,em'b' _-_:k-=_an :.,_-_",-_ I tu '-:_r_:- ~,~~-., u.s d eG e'si e,s lo'at'l
'~lo.eDi!t

,I'"' §_~~.;jIJ
~-~~:_;,

.-'L.~n~ ~~.~~~
~''iI

.. ~~,I!

'·~l~:!II,

didliFlI1r-=n d'- ,~, ,-._,i~ .. tl '." !~'~U'
._ ::_; .. ,~',

WiL

-;1 0:" n'
\Dl
1

W

.._j~~.

_'

~

I~,IIE!I'

!51'

"

1IFi
~

!-JW,!3!

..:~

~~,~

.. ~. 1

It

.§.,

)~_

IW

'!!!'i

!IS

I~_..:_:

••

~~~

'J'

~ll.,

"Jl

,!§."

....

~

I~"

l·~~,1i

l~~~I§y.

l

_:__.,f1;

.

~

;",:~,~,:

l.~~,

lilIiD~LIIi

I_J

'~_J-

5.

:PII:ses. 'u:~_-10 d:lh-=-::-<i.---L~~M DdJar'~Qlrl~_!lc p-=,embu_=:-,~_~j' dip-:"e~-~p-=-~:h:_ ol.h, .isrus 1.1" a{~-"I!!!!!!l a~~· 1 D makanan "., 'I'. akanan , , y',mB'bat~y,'ak mll!'npldLtng- _, se'f- t 'kunbruh8fl , , lebi ' ban~,.,'ak __ ,__ ,, , c; ,_' ," _,, " "," ,,',', ,_ ,,' _ ". ' 'meln~asilrk ,,',', - feses "" I,EU'"lelna.su,li't diee "iG ,.Malt, ,,-Ian ,a!1,iD' , "Dr,iII - , , : '''''' , na, - . , ,', . a .I 'U'mU'--I' . va 9S C!fo -, J" , , dap ",t diserap nleh CtSIUS -,ruCtS den 5,'~ :lnenj,ldi kctcran ",':aJambentuk rases. Set i."_,81: ~1.5'% :kalldt.m'~_ffI,.flISltS '~el(·'di'~"i. dati ,air. 'Sis-=-~-~11a a_ ~.~_'~=_L tr't;,1 'b z:a:t Dl~'~ J'~
'!!!

r

.'

-

,-,"

._

-

,"

i

.'

,1·'--

i

c::~_

I_L Per "1. - ,'~i, n CDI'11,' 1]1,1L,. rnakan -',,' , ,'I!-, ....J[_ "b k: senat yanD )el ~paJ' ,paLW- -arru '.:Ji., 1" .c
I'

_;Ii.

"

-'

-",.l_

,'-,

IG'-

,

S

II!!!ii

!!l;;

Ittt;i!iipl,'"
~

,

m--,
"~'"

'I

",,;,,'IL, '-,

'II-:u~'L l!o..

,il

'~'"!j; ~ ,I, ,~. '"

d,':-u-

P' - ,_
'-' -,.

'- 4!r"~'~

,l!;.iII, .:.I"iIj, ~ ~

~I

~iLfi".

~:t. m' ~~ "l:;lLII,
"

II"

u'_.
,

,o;t

'!Il'l ,il.e;!Ii,l m"I" ii!3I m'"'-, b-' .n ~ ,L "I 'll...1''Lailll'''ili l~ ~ 'Sli "II;;;;" "'-ill. IUULIl. PJ.& i:!WII,

,~"ii"'Iii ..... .'!!iii!l""ii ~Ii"!ii ,ill. ,ill. liI~QLL, LClLL L

'L

,i;II I;;

1~'P:--I'~' ~,I,

_COIlIi,

~'Ig" .
I,
,-'I " '_" ,

:hildu:p, :ya_ ,Apa y-: ':~
'1I

,,-"I~'

'~el"ja,d,1jik,

itiiill-- 1!Iii'." ll!iiii' 'ii'"

'iI ,,',

"""".

,--

n ,~,' I
I. I '
",J;

'II

-:t·I-'-. .- ,,"
I

I~D'iI" - 'iI:Ii !Il.,~ Ii, '. I"",

ii"!i'u'hl~? .'.'.n-d" ·
i;.

I, I ~ ,-,

;ii"

'

-"

'k- Ii!:li!'~': ", b ,tiI,'iii"'p'.!'iI ~1ii""!I' Bt II '1.;&'U 's--na 'S!,'''! . ~ Aoa ~ '. D"J\nda · ',SIS, 1:'B!1-" ,J 'Pe:rL~,t ..,'","" s,an 'It lapar 'btl:k,an,? :[,'u,
I

".'~a.-,' mer
!Ii;;
J • ~ ~

.-J

"I;' -

,-:1,

:p er
I .

.y',
"

..-alag·. ,
,.

'iii ~ !L._l'~

~, ':--'l;f.

,~Iil!Ji'l~

~;!.

'.~

iIo,~,n-

I

.~~

~l

,

I,

,,

..

.&~'

'lgl'

,

ef',e:k ··.an,g :p,a:,in.g' mudah dan cep,a". :Kele~"an, at :.. k ekurs n~ [1 lna ... a ,kan:c_" dap,a,t, .e:n,g-j,'batkm:l , ,ibll:h, :se:p'B',,;,,·h. tamp ,'I:, pada IGmn:blar ,5.,,',,3dmt ,5..:---'~,' !'rulpak;,a.n,
.i
1 ,

':2:

I, _

,s

r'
~ ~~~~~~~

,s
~ ~ ~

G

-I
c~..-)

,~, 'ILb._.
,5.13
,:1'----")
.

:~m" ~ , I~L_'ih_,

:5 "

-,

dapa_ n,.,el'8~~·~' iib'=-:~J;:.,an__ t buh ge,m\~.t~ seb~_~ :,ik.n',y-, ~~'e'k'u:r,an·8ar makan ,ak,,;an. :ll,e'n.'~,:_-_-,dJJk·~n ttmhuhkurus. :M:

,art., :y'_-_-_-_:g h e'rle'b "an

funrgsll makanan
,EU,l .a:. ~.ari,

'~l· , ,am:

.er a~

tubu

t,

:Makan,

'~I

',".

ampunyai pe· ,',an. an :P'E!'

, '~'"D' [Ullb'

'per'w,m,bl nan dan parksmbengan tubuh: '2,+ :m,e~-·r=-g'= j =__;='m,gan Nbu~-a'p~ 'i~~ : ru,s,ak =~ 1.
'utlW,
J

G' ,-er~a,di di da tubuh: ,5'. :se'bagpti 'ben.tenI8' ,tu.'b'u11, darj ble'l"b""gaj, m,a:5101 k.. man peO:YE'baib pen:yakit. u :0-:'"':1, semua _ngs,~ Yall,g' d:mle'l-tr~--',an ',w,,, rnarumiukk n. b " ~'-1Zl rnanusi ,hl,d _:p 's'Ii!!W1u, memerlu~'- __-_,~,anan., [S,esecu~ _~~~g',atlg' £16:_ '.U~",=-_, _:gan, ,1~r_,_~,-,=_~_ =~l " at , E'l"ilha,. kurus, ' --,~ci ~ab:i1a :SiI!S,@Of'aIllg 'idak d:ibll!l",. rnakanan idaJlam, jat':gka . 'v.'m y-:_~~!g IDatT.la ~P'=- '\.l~ ~!:g' .. 'tarj:ad:i? : =e-n,lppa 'terj,Q,di det,,:ik~ar'IJ,' :,~: ",'I,all Y II,,g :-, 'i,';a, kensus sehar i-haci 'SI!I:hatu,sE1:'a, Id rse:klE!ldi', leu kup cia, am, ku "timsa'tau ium,:mh'llya s ,:~ 'te~~ j'u,ga harus bai I, I\"ulaliktas-, :nya, ap-;; balk, :pi~t~;- , : leiknya b ,gi 'tlll'blul". h:'~y~, r: ," ,,-,~an 1~ "US llTlII!!'r.tl!f:,lj i , 'Ii- nm' ·p0ili:.· ~I~· ilio """ m'n, ~"'g 'h-' ,&iw L; bIl!:!il1r~!D'1' Ii ~~ D.11:Z1:1L,. d o 'n ~ m tmbana ',. '1'1-, eman ':":'.':~"Ii' ::.! d'":·J~:I.~,·,1 . ~ WI', ,": - UC!· ~1~':U,~I, '. ~"'ICIIII memiliki S'_ ,~_;oa'~_,~s;y=-_-'=_t berik,y,'_'.
I':'
1 ,-

~g 4: .

:s:e"~- =_'~, pden,gh,m,il en e'r,81';' :m e' : , :~ I'f P -'oses'-':p:l~IS,es :k -mOl/a C
l

l

~~,-1,

,'I;

/

1

,it

r,

l'

'[

I'"

",~!I~/'

C!l ~'~"Iil 1!!iiJ.i~~[W;I!r

.

I.

'.,'

I

_~.!.

~'I"'II

Y"

I":

Di("'!f"'II"

,

~F"Ii

I:.

,",.§J

1-

':!,.".:IL., ,,,_, ',~ "
J

"

1

--I ~·i!!iI:·ha·_-"I-'-h'"
. ;.;lIi1l;; ,. ,,'
~'ii!"iIil
I

f,

-

U'

I ',~

!I:!.,

'b·ii!:fIj~':IL.-:~d--I~'iL.''-"Ii'"!iio.·ng;arlld---uo'-h~IL..'i'~'p:-'IiI!!ii'·n--·y"'·"···:t..···-, ''''g'' ,~,U,~,I~,_' ,~,gj,i.:ill';W"U,,, . ,i:m. ,,[Ulk ,,~~I]l .. 1 '~ ii:1..Kl t
.' ,I I!i;; '-',
• '.: I

·d·,-

·.,~,L

i§-'i!"fii'

t'1'~'_'iL.
,~,~

"m'" iI!:Ii ,.I.I!O;;;I~Wl'~"I·'.~···'·
I I I I"

'!c' ~n d- ' '~I
I.).

B
1,1 } I

.,~'
.•

J

y" Ig'
_"I,"

I',

'm· .I.I,·,·UI I I I.

e'm'iL

l,

,'.

l~.

'. "',

.
.•

"n l~iiU,·,' 1i-

.. · ,agl
. . '

!I.., ,- ,"- ,- '1"'1 IL1j..'l·U",~1
_

•~

m,.j:!l!!f,.-· .w··
I I..

I I,)'"
• I._:., •

'I!"'!:'iiii"""'- --I'n ,iIi~'LU,I.~ia,
I • _

,~,---.

,zat

sir te tis 'y "lilO' berbahava (_'"'-'~,I~ e r
'U:n~S;UF'-'UI~'S,'U:~lru1 dalam

,',3"

pe:nyled!apl"

d,afi peng,s··'I!,'t

'2.,'_ •_

jaIilJ,gk,E\, 'p,e', dak 'tick'1k hegitu ' er'ma. bagi 'N,'buh, :1'_~~~, Ida! _~,:~_._:_~_:-':--, 'H":~-:~g' un i ~ pmtljM,g 'it,a :~, S i,'~_,~, men, ,-Lcn'su'ms,inya dapls:t ,m,enye'balb'atl ber.'baF, rnacam pe!:nyakit). 'M··''_1_ .' . "tlr ,'D','b . a ICiiiz ~ h 'gm- 'd' U'iif"'lil Ct' IL.I~,'k'iii 'p.,. 'lL,· rb IIj'II;LilolA; - ,10 1- ~ _'.L , i:,-l1"!'r., .j Oi !tJ~ I, , ,Il., .u'DI lfI;.,... u ii, ,Ii 'J."i","i:W:i dan 'p-,·:,,'I1"'DI'~ii!!ili!i'"!il I~~IU! ,:___:_) p··._Iii!:!;ln-·I'~"!ii a'n" 'm Protein ~ i!!iI,lI""IIa," t: -'"':'1~1 ~mlnlO' b......','11 '. -',' '.' 1t..'U-1 ,~'L D'.... ' , .. iLl, 'L,'" ,. ~ 1'0-1 ';"n' c.' 1i!!iir!l!,a-l'"i~r~1 .~, ii,~iftj ,!I,'L ru,'-'~. m-"'" '~'m, lii!!lil-"',t; I'~ ,kilI,il, ~'I ,,,;,,fl ,J't- lisi IiI trl,~", -10 Mhill ,;~'~ (lIlt) til ~ 51 f ~t 'ro;! "'f t"~I'Pltaf~ V,d 1i ~1.'i -, ,', ,. itt Idbil\1, miner al a~11 ~t, di dalamnva 'V'itmnUl vana rnasuk ke dJaJam 'iubuh diD:1tR ' all SebPJiD;.:'},ii a .... _ ,pe,m~'-:--.-- ----:-,i- ,..~-_- melT\" '"er ..' _~a! ml 1,·lblll·· _,lS"me ,-'-',-,- ,_,,__ I'il'i-- I" . -',' 00":-;-::, z:,a,,'t"I-' ,_,_,G"l,~l =-_Wl .--:_,-." :_4I.dJ '~"I' =-, _,~I_ mllS :J'Y_ v:itam~m,~ :B10I C, ,D .., 'S;!, ,K dan, lain-lain. Sedan,gk,,- I mineral, '-,C; "u,pu,n d=~'-,=_,-';-_, ~_j-mah,S Ied i~. j'u} P e~n"_~m,:g e'k,~ali~,nttd~ .~_~I;rtabl is m,1!1 :n1'm,:' ~-,ya, aliL1l: .~ s t cd, :-,~
~i"i'iI ,1!ii;Y,IL, IE: II;

buats ,

'iF"

~,I!i;;-I!j".:i!I'

~.'i1'l11 'iill~,

ffili!!iiif'"il , '!!;O,& L'I:

•.

IIj"'l'iii

,t il!..i'",~

·dr'· .-

1,

iI!Ii ,_,

,j!'

~,',

".,,Il,

!Il.,I!O;;;"IIl:I.L

,.I:,

c_'"II;;"iTIL_,

11;;,

ii!!ii;·... ~

.uli

J'-'~CI'

~

l!i..-I"

"

.

~"'!I<

J[I~

"I!O;;;,

~

i,L

,,IIi,

,~~iI""'~n"'Il :lL:I,~~,.Ii,!l,

~

.~'

.

-

,

I'

".

.

,

~.;!!!I;;lL"""

!;;>Lo,

I~.II,

~""

:§'il"',

'~~~rl

"lJ!1I.iII~,Ij. "I ~'~',~U"'~:

1

II' .

.

I

J

r

J

l:;

,,:J!

I

[

;,".

ltD!

I

!.

_

'"

j

,ll

I

.J

l'"

I

,r.

I

"'~;-~

[0;-.

I'

_!._

-"I

:fc.sfor
3.

I'

'biE!si

j

:n.'··

iu . ~ dan

,L'_,I;_'

1

..

·'

l,

:M'ak. .afil, 11' rus seimbang, mt:inya Ipi 'yan,g terkandung Idi dalarrmva :t:t' .~rus cukup, sr!stl_li Id!en,gan "_I ebu tu.:han. tt"bu,m1l ,m,as,~' '_g~,mas",~: . , I'G

4.

:M:ak"at.il,=-~~·IU:ga 1,=-~?'uS,_,_,l;t.dal, ,d'£,e:r__ sl'h,in,:G'F. Id,q:..'a.'~, b!'fSIII-ap :_.,

ID-

',imal

oleh

USllS

urr ,- .. mamenu ,'J, 'E!J'DtU,'hlil, _ ,-, tubuh.

,5'~ :M:,', anan h.arus 'm.engat1.,d. :ng cukup
1

U~ 'SMlP'--' :plel11'·~m,~. yaitLt. sle:bapi. pelarl.rt 'ya:n,:R pal.:,:_J8 'bat )._~ ".~-'_ 'us'una, ~ kimi ".n. tubuh ,mar.iillS.~.. me;bih dua per "iga bagian kl.bull berup ,ab~.
'
1

air'. Di ,d·Iam tubuh, "'l~.:,~:l

,~~

h-. '. "mll!:!ii'H' DI~Ul!lild'" D·!tiIi;'i:""Ii, ·.. uns' -. ,-'u'ns,'u."'!· . ,-"blOb 'cU"a:t, e, .. ,', ~ pl.,tOlein~ V-, - • ,1m ," dan mineral. .'Coba in:gal'1 'L, Iil:!iim-' ,··b·· 'u;an': . a.. d' ;.ftI'lII '""!"t.,.,,~ 'U' d d [Bm1 . ,I" -zat ·~l"I!!i;;", . ~ ebu
C!!,- "·.I·:~.CJU,Ii, ~I
'-"l~

d' -"'' Ii d' ~1·1
ID"'

iIl:IIl !iiJu~:-Wj~~,lii

1, ~~

L, '~i1i"'li

'iI:!!

iiii'~

eb

Ii!!ii .l~

'1.

":'1'

"m-'
).",

·.illj'I~~

"'Ii1'U''!:lIiI

\!"'I' LI'.'

',' ....

~·~I

'II'~,

'HI

I

-:.-

·I~.nl '[~J!III:

fI

",

..

",

-

"11'iiI'!:::, 1"-~j)l1

.

"'[!iii

J

I~IIJlA

""I"n"D' "Ell

.1'

7' JlIi

I ,~

c",

g.I~,IL~wl

i!!Ii

'j'.-

",_

~.

~I

7.~'

~.'

,'I!ii :-";!l!_

-'

:M:ak __ ~ _-~pekek sll:'b'a_giell blesm~':p1Ie:n,du,da-,' '_ ~r...::ll- ~ 1","'- ~ , '~mb'~gJ-" pend "u,l.: ~ ,,[ ',.il..:t .. .....l1-l'L Indonesta yan g mak ~~ !!i;;~'[,, I l· '.', ,',
-~ .. -.I ..
J' •• f . ...•

.En"dJD.lrt,eSI ia
•• J

~,j;iI!

[',

I

..

I

:

I

'.'~

J._

', •.
••

".

-

,I

po
-'

berup
. .."..

_.1 '__,'~

:io! :l'anlUft
.. -.

u

oLny~,',,"",, .. ~.,' ,K' . ~
' ,-:' -~FIi '. _' ~Il

'Il"lil . ;I~

~~'gu' ~~.' .:
. .•. I •

1-1~'19i'1111 .....
L~.I!,~-'!~

;-

_.

.A...... ru,'I·

.da

,l_jU_~~_

'--IQn-

~_._.

.... -I

n=- -=:,-,~ '~l-~ ~q.tP'IL;1 I~I'~ ,,!IJ, ~,l ~~-a"!!~:"'li y.

~ftjjl..
1~1~,

_

,,-

" __

,~,:n~'~ID'arii '!iiI!~.U~D~~

'p-::·n; -liI9Ii'L..? ·U!!!!f_W~~

,."a;s,-.'

.-t .. mmlya,da]ah.
Sde-ain pa,da, ·- asi
,d,aft,

'm'"len,a, rn

·-,Zirllan.

'11E!'-,'s,leblu't 'b

~"yaJk :lnengandu'[1,:g

karbahidrat :Sle-,-in:~

dep~',',m,c'n

,asf_r'->,-,-_ kalor:i. ~~tau ie~n.lem":gi

s"ap1J.,. k. ~ ,,--';-,u' ,I,pn ,kaill~'1hlDl-. idlt·',a:,-: 'b,aft.yak d.ijll" ~P ,"I, 'p ada :ken.'~.19J' ga[u::tu!~, jagu_ .. 151 SI'-' 19k:Dn,g~ dan. lain-l - ,-. -. . ii, se· ·~_!ua '. · COlt' nh :,"'_,_:_, !_~:isd!"bl'u,!L1c,afit ,i'N d~PI__ ,d,:C" e't'M:lli 'b,'_~,_Y, __, ~I~arb c':h,:~,d_~eL" 'lM,ya, ,d~,-=_'~ 't l d'·,p'll!, n sh d. :-,-tumbuh .' . :K. rbohidrat '~ersim,pan, dalam b.:m'b'-' ' smhuhan :h,
._:_ '" <_', __ - _j'1;
:....._. _~_

m-'-g

"-=~rl-"-:_'.~-_: - ,:__ ~'-- ~Jl, ~(~,
),1

6-

1.--: -

---

--

'~1'11 ~··m-,!I.,n~'~J~

_:,~~~~

~ ~-:._:,

~.Rn-u--'.-_'_-_. :_- -_.-=-.;1),-:: 2.:_llI'. u,-_.. -g--' -:J' ::_.:~ ,--.,. j ..
-'IIi"'~~!~""
_1'_1,. "

'ifi"lil9l; ~JI; [1;.-=

-1"iiiD,and'\""'n-"':[0 D" !L,IL~ ~ :~-~~

tl''1I'n-·~·<!II' ~I;_,i...:.,~~~-~

~

'L~nS'u.'I" I,jOH",_ dan 0 C
'U·,"
_ I ,.[1 JI
-)

,',er(,ad'i, Sle0:l':.
.: i:i-Ulii. 1·~·IJ
I]
'J I,'J"

"la,
'1,[.," '-11K
I

cu:"ganik~
It

h-~I....J,..~~,~ ~IW

'·J'.n-···'k·. ,""""1I!Ii1n' D1CIi"~-:-'~U'iii. d·' ~n 'm""e·.m' . ·:b·" ··-' d..... 1,,1~,~:t.... _. ] . _ .- ,t•.;tb... d-~-n,~ .. 'm'~'l- '-I,u'L·· '1~ t' ~,~ ", ~ ~lfI.w '~I, _711~'
I.
'f.

'l.Ll'}~·.

,D·"IIiIIIIlCl[J1Ll ..·. ,Ill

• :'~ '~~"

I~'~

.·JIl,~

·i~'-:-:iL."

"Y"""=' kandu ....:_.:.
~I I

"J[~!L

... '_'

_ 'II"'Ii'I~nl ',!liJIC~11i1

;_W_~'l!IJ,

-'I ~l

-(l."~

~.

t...

i_I] _~ l_ _

.,

_ I,~

_ .r

I

_

I

""'111~'1~ ,l.iI!i,ij..'l~a...Jl~n ~.I]. I ~,~.l~ ll~'~J~,t.._--U~1

-..'-1,- _ .,.,'....

_. f

rb amilum (&U
' t . I.", ti
Iii. "~lti'-t

'1 i"'!ii '.'-II! _,

iI,~

I,J

dan kad
Gl~li-11'Gaf'll

,OJ

glu •. sa dalam rnakanan, Amilurn merupekan k ..rbohidrar darj, n pullsakarida, IS, ~ daril,gkGU1, g'l.u,k C$"a, :__ iller'l:,n:p=I-"'"M, ~-',ru~'blol"ti.dr'ia'~ ,dm~i
Dill
I

go D'n> rn,
[1ItI!f'lk:u
. .

I[JSr,ak,J":"·,dl

U,'bl',",

rnengatahui

I,Y

'j.'

cuba I ; .ukan '"egi ~"

tl
._1
.. ' .,:
"

j.'
i.. •••

• _ ~-!.,.! •• , • .i. •. '

'iKEGIATAN' .,'. .. .' .-.~

.!J_

._:

._.J

"_~.

.

M'IE!flrge"-ah:ui dan ,mlE!'mbrLt"tikan ,',
~,_" :1"ilU,t

dungan

___,_~= --'-' ~ :__ I~rut

_c~.

:_,_._,

i.
2.

. -,.

1
2

'!I¥"iII'~'~'l,Ill I: ~1ii:I

.
I

3 2.

Mming-mas,:ing

,_ :minyak 8iDlleng. 'tabw-:t:g' d~bBr'i 5 ',ates "-"U.' ' 'ylad~'um~

3.
",

5.

T

- - "1 iiI , , ,u;,!Iij

,"'

,,,enye,rd~'lj ,Gldanya, k :makaEl,an~

I

Idun,:p1, lJlu, 'Dsa, pada auatu

Tab1u,ng :rl:\aks,~ Pem __ _ ~"~I'L
-I~i.'\",
.~I

~,~lr

~

l~
2:
3.

~lliI!i!p'Al" ~~!_ "~

-_.

~

>ii""i;;§,...;I~,

'V1ii!iImA,'-

~!I;;,cr-_

, -~ ''o/:'''Iii!!i;JinI1Mn~, II. Ji~!Ii;;' _. ... ,..,lru,

,.

1

Ma&in~nlM,_-,g
'_I

'ta-u'n:g teak's", d"ibIIU~i10 '~e'as, ']--_}'tr~at\:B'~11ed~e't. _
ka
d_s[EUTIl ,aU~ P,aIiJJ,as,

:M:,mlin,:g~masin,g tahl'~'l'n,gF,'e,Bsil d'~maml_t'Lkan
1'1_ " ~',i:.\, 2-..:3

m.e'_ _it.

45-

Am'-',,:',all :plejf,--'b--'~8i1. -."",,'-:,"-I:V ':'8 ,Lel~ad~:p-!da t lbl'u'-IB l~eaks:i~1 C-"ta:t'lalt, hm'"my;a, dalam bellttl~k tab!, ap je'[as :pe:'"''be.''~ - ',~In~y;

",~ seperf
,c;u, Ii....,~

.. t;;;;,\I; IL"

,,(,'"

'Dun-~'l' ,,-,,-,~ ~.... ;JI,=-,~"t- 'y~-'~.'"Ii 'iII'I'at-!l'-, ~"-"lld~- -iCr' -=--'-' a......~ L 1U1.=..' ~:_W ",!L,'~' '""D' ,,,,,,11;-' - --""": -,-.~ ~\::c '-- --'-'
'Qll~ .. 1 !CJ~1 ~ .11. [:.II.

-h-- ·
,

!debao:Pri '-p,enfth~u ener',m, 'Narn\Uf.l
'~!.,"

5e:

mnII.

d~,. ~~~ll"'~n . .::'_:~. I~
c_~Ji;.~",".

~''''''

~ ~1'Ik ~'IUI
~

LlII"", j --''''':,I~

'n-;"jji'iin-;'y-':::-~
_:'.

~f.

,J'~

U~~,i 'II --'"

k'-"bDhl~
'-:.'
-~I~,.

rt'j'U'!DA_.,:,··
~111 ""iiI~1

baiun~_ ")"-,
_~,
'-.P'ffI;,

,8

Bin:
0

'Q,~

~,

~ t ~ 'b' 's Ie _.~ .@:l~'U __ ,~,__- ~gl.=.!'--_ gelft ,_,__- __ :karbloh-.d.r',a:t 'Y.'.-. g' bera am, Cjm:,,:
dap'at :men:\ap kesairnb
blerpSitM,

'S'~._

-sb _

~·P'.~n, be , ~
L _.:_ ~

i '."

,-

;eo
~

1

-,_.

-~"~I'L ,~,~,,,

UJl'. I;.I"iU, :5'1(; . .,.

"-'~'1 l~"~ _, _' ~;-E. ,__ d d· ~, Y':=-i.., ~,g 'bef -=_,'~_'_~_=-J.\'~ d3. __ L~-_ ~_-_.n l.:_
,~~,o,
I'

11l-~'

&1 '~' _, 'te:-s'_

jLl.'b-· '., ,.11. I';II!"..~,:_
_"C_,

_,

D:'" fFil':"-'al~m ,___:.:I ,""'"

d !:s -_ I_~.W.~':I,

b.
e.
a.
,"
JJI •

- gem

,a5arJl,

dan basa dalam -', '~,bIU'h,;

dalam, :pe.mble:~~JL1'.. _~_, :~~ P....:-Olte.U--_!=_~~

:l.em-=~~;
.'J
"I
• lil.~

d~ 'b'E!' eran d.' am :P,l, oses me 'tab OJ" is:m!E!: l'b'ul1; ,P b
s e~'l:~S, ','-.-:-: t .;~s,e' enc:,e':sah :rH!mt:u!~i, (S1LtS,-I,-I'tlml,glE!S'
••••:,1.•• iC;~
fU ~.

ii!'1'iI,~a"_.

dap
c_

,~I'1!o

_ ~lIl.l

m-j
j

I

'1Ii!:!i!F'I'I"'iib-\'~Ii"!ii'-II . ~II.II ~
l~

_

-I

p,.iil:iin-·IY· .~
_
J

'K :__'a,_J'.:l,=~:,a.'~~-I-=:'-~81'mlUl d' ,-,c81'll 'I
ii

'w- ~

."

:"\i!lii'r~'p-.::l~n UI:_ n"'s:-I .~l !WI.I"
!~l

~

l

I

1.

. , 'I"
I l..

.ium"~.",,,,,,,~ m""1·.-'1
l ~

III

j

I

~

... -o;ii"!iiII "='iI;r,"'II1 ~lUIl !Ill.
~

di ,3 'It ~-=_:~,-' -,,~,---- -,---, b d ~'e:~·=.:_~,-=-_r_.=,_,.an'um,

-ah __
_j-~

,gtt[8U'S,

'~ fglt__!

:yan,:g :In)E!'n)fUs'u' ,1:"1" ~ Perh tik,.n peda T,aible.:[ 5~2w :K' .:"boh:idr' ."t' ,disimpan. di -'.alam tubuh dalam d!ll .ben Uc#, ".:" ,'~l' .' '., 'te:~,!fnP' ~ . s n -.'.'_._ -.81n, .. tfJl: ,dan, ha i b e'f" ,pa, I:~iko;en, d - 'tI!Fs.imp,ea-" da _' '. dm.".', her I' l,:pa gllt,]k DS a, Ul1..'.1 ' '- :m,en,'. ,d~, rb e~,. . ,-_k,am;- s e:p leI",t i'l' ,{}., ol- idr,a:': '~11!1al- ,-~,So E!r'-.~~_Ig dlf '~ '.ar... ,kc:t'Q.n PI"'IDSles :m,ret'ID isme da a tCt.bl~,-, U':n,', .k mengatahui p1~IC~~H!'s,:ny'a;t.' perl~,,:·itk' ,II, pada G"b, .. ~5. 5 'b,8:,-':ik'-'I,' ini!
I, ,,1,1

'ft'T

,'' !11m 'M:e'I"Lt.pctkan m!E;', - -'lit,:~, a'" s
L "",_:'L, ,.L@,......i!e"L::. ~ __ ~,L!~~,~"",U,,-

gOiDn'Gm:l
,_~,

:Iu:[o sed.e:l"'nano Y'A,l"l:g
,-~I f
,I

.' ~~'i'i,:U~'LI5, ill~ B. ~ ID g,.... t;~
,~I,16U..:'!!'_--"

~:.,.:al,:

IGor fUF,lPafl :im :,;:lue 01 d' ,_,11 Aii- 'II"II'~"" '-'~~u,' I_ _:~"",~~~, ~_'" d" ''"''1-'
'_.il!tii -,~ _,~I~

~.~ i

__

,

~,~,

'"f!"_,ft

'm,a;nj:S _ M,I):ftO 51: -:':-1_ ,ari.d a 'tie:rd.i.ri. a.-t'lls II'm'D:S 9.,

trL1k 'b:J!5a"don ,Sol" .'b:ls'.
2 ......
,~

IlisDkm-"d.,·,

l;i:e1.~,,-'-:pak,flft

80' [lln'8',an, ~u':I,a m"a'llf'
I~

-:m"

, yO;ft,~

'se"",'-"u~h G,u,:8;ium&n, 15;u-,o. IGcd!onr;B!l"'l.,im ,D\le mil:it~, k mm'te'ri,s': - til!tiDk '_~ra5fl\ , 'd" nln~, -~. -, _ ' ',' t .- ..:'. , 'd' 'm·,t", 010 ,- - , J"ii'~~~ .,,' _ ""d' ,
ml ~g,~-~" . .. 11._,' ._ .'
._l~'~l ~ J

memi".iki

'. 'b:ih d"~i

,",'i''Iii7l'', _~I!Ii

fti!.

~_'"

_

'.'

.p--;r.\IA

11

, ~"~_'
~ll~

•.

la,ruGal :~',c dan tidak d,apltJi mc:lti:,¥t'loti ~l1lid
,se Wti,P erilUoo e~,

mem,b1\'Dn,

'~

~nrdm"''''
. -I'
£ -.___::_

"1

.

tr',~ 111--~'1,'g'M

r: ,- rm::
~.,

iiiIl

:B~_g&l di. ,a:tas !nern,Ul,,-'u,k.kaJ1.

~·'-.UI:

men:~-~.SIS,i--'-'.~., I!nergi un,hJlt ,~-. ~-lVia,tul-_uh .. P.fos;a:s di~'tas ~at 's,'lba~~~ 'bl1tr--.~u"t,
~~

rns tahnl

!s,:m.11;

8'_:

sam,p'ai d:ijl'e:~=~,:kam,
" .

6.'n-'iIl-~'la'

!~rul~

.A_I~I_

m....anakon
ti
J 'J

El

. i51~!Ulc&·

·~!"-.·&I~I~I··1

~'iI"1-'!i~1iI!!!'1~

l~dil~~f3£rll.r~-U'

'F'!II"'!ii.,'L,~~

'1n::1l'n'g'
J.·~J!lill ..

'mltliilii"lll~'d·"'iiI'iI!ii"!Ii'1i!"'P't.. .. rbol 'i,dr,.'· a,'~ ','LJ.Jt'IlJD
I' II

JEjlii·!l.D~JI!

I~'

..

U"

','

J

-.

~,~

m· ,I.a ,af'b,o\h'idr',a.'iElk,an rnesuk
1,1
l .lilUJI '='iI"~ l

"8S I!in,L,., , g'I-" 1Iru-..- U~cdi~' ~ah- u,i..~ci. .... ·'UILWIL g' IU'I .osa a'NIe'·b~'L.~1iiI'III .". '~~ '1 ;ijjl"!jjlma 1Ii;;;,Im,I" ""',., .. o=I!'~':I!. g lui'> n'. (C" ) Psmb IE;'~UL' ..L. "L I'" ' Ilgte'n 'UII;!!.Il.t: l .. 'L.~,"'~ ,ak".r, diubah manjadi ,a5arrl :ile:mak'yang'.aIl, disimpan di dalam j,arin.gatl er-; .-'), Dari 'p-Drm"--' ,-::.~'. Anda da -.a'l· men--lli:il--'-,-'-r,-' l-tniV~' '~;n," S(!:sao'itii,'--.D"' JI J' ~ - --' -·_'-tli Y"- --8: :ke_sb' ~. k~ ~'boh..&'!a_·:-,,-~-]!_j.·~di, ~-_.- Gl_~-,c,a, &~a.'~, ,diu.bah, :~~_~ i uk, enjadi gt".~ 'D'BlIr1, de.npl '- ~_.,'itt~an.: ,1_,OrmOn, ,~-_~'l:Xlin,. Pada '~,asus Sle:5eCr~n:g-e~' ~,.-:pn h'D,1 . men ins utin, m -.L- E\, pl:I~IClS, S. pam b 'en,'uk - n :B-,,::I: 01 gl'n, m e.:n,j .d iL g _,U k lo~a _
'I" 1,
I

datstnl s,is,tem :p'Iencler.naan, dan akh,u.ya sampai paid at, 'US'LtS alus s e'h,:in,g;ga, te1:"~adi ple'n'Y1E!'ra:pan ks :b ohideat. Se l ." :~u tn'ya t." ",rb ', o· 'iL '6" ~ d alam~ I.·_·I ir.an al .. .-111 . ,- .. ,-1- d·· I b ~n'"tu g"11,, rk lil'"liiS s· ~) .)!'I &" .. .hi'~'~'''''' '.~!Illi m" 'Il~~ U kamudi ,....ma al'U:~,v'le'" .porta g' 'Uk'DSe), d,ib.,~,.",.'. ke :Ila:f, dan diubah rnenjadi
l ,~;~.,u.'~ ~ t. l~
A!t:; ',_
'iI3Jlll. ~_, _
1W;'[l",

'-I

.

'~r~ ~a:L

tl

. ,,!Ii::'

,.1,"

I

, .. llla

ti

,"

,II

.,'[

~~

.

1," ~
I

_ ..••

-"fij

_l

'I~)

J

J

."

I

I •••

I

I.

1

I

.

J

I~.f

'1 '.~.

I . :,..

~'IIi"!ii'

i

I

I

•.

J.L

"

J

J

J

~

~

.11

II.

I

_

_

.~:I'

I

••.

T.

-'~'-

-

-.~

,"

-

,__

,!IJ

.~~~,

--

-

-

-

,g,1!

'-

'-

-~

'-'---~"'--

-'~

_----

~'----

--'

~

!'

-

_[!Ii

J

-I

'j!!jj'-';"
~',I

,I

~i"Ii"!II ,- ,~" ~"it, ~,~

,'~' "

tlbl ~
"'-

"'~'J~
.

'\T.i~'

, ,; ~,'. .'_.

~.'

I -~ g·'l,-,-[L-'Iil"'II!!.'!!"!!:l!ii1

. ,'IUr;;..Woii!!WIi,·

',I, .. ' . '.'

.

...41_,
~"

.....

'

"

U ,11'""1, 'H!,5f'1iI.~"":'

Oi,n",

·,~~,t - ,-, ~'iI"'II11'.
~!t,

,I

I

.,

J"'1C1

u- n'o'

mendaerta :pllE!'ny' ':', I:t d,iab e 'tes, : ..I E!'litus. Glikogel1.~u,p dapa't' di ibs m1enjadj, gkr ;,·OS.aJ"··~·.abJ'iJJadi1b'u,i. ,-" -...." .-, Idlengan ' .''"a,11nrmon .'drenalin 'M',I! 'Iall~'i 'p- IlS es IP" {' ID.~':is,,--. . 'I", - 'aWE - '1~rlllS 'k m'~ es ··Ii ,r' ,mskl puko ... ;"-~ gtik,f],p!l '-._~_ ' diUllah: - .Imj:' :.di, '_, ',:1pu.uvai 1,-:) ...., ;-Leffll,!d··',· ,me!'_;-)t~i:pf<!~loses, s:ikJis ,rnasuk s,( 'lft's ll';,bs l\TU!nlgti\_"~' ,", t_,""'bc:n d.iQik's,iIJ'_ I, ilk ,kem'll'~'~'·_~, :n1e.1ep -= t_ en~~:'IGi 'ber\l(~ ,P/L_ ,_ • ,Pro _ss, in:! '_Iru< __ -igsUJ),g dan -__~ _. - dl~:u etl2iftl, si'tok1~am (Fl .k_~~'. , pli"u,: :'a:'. 'drd.ak 'S,l!.l,,'umya ~~. "tk :_' J_' ,j~ 'S:~<J__ k:l"le~bs'df m __ S
I",

,menp' b. "i
~_0iiI.Il..
J'I J. ,I

n

:SIE!!s) lerll]I~,ng

'.1,

j

I

.,

_

,I

I

l

I

I

~

l.~

l

,

I~!'

-I
I

,",<

I.,

I

,

~.'

I

J"

_

I,

I

I

1.

'_

I_I

;s,leloagien, • Id,~t(-=_.~\l"~ enjadi. ' =:= _ _:_-~-J 1ak"~~!,~' __ 'c-'·,_.ng Idm,HTlf~~ dj, &:[mr1. J~-'~':~'''F-~ ,~ C'lD',', :-,,~\,~!~,~~:ya18' :_~_:-!.enyle!tl_:::~~-}_ P~:P,dlan ~fdaJ,,,~~d.a, QtD'~k.i~J (G). :Deo:ii.~"~_:_~,inF1. Q'~ID'~ __ . ,~~ 1*'_=-.t ini akan, rua1".',y't olml" dm~~ ,m::-_-·u. __ m,.=-,: i:_- - _:- Idu'bM. :mel"~_~~~. ~n, ~ _~_~_ ~~',p:it~.lv;at~emudiaa k QW,bEth:lbe, I.. glikclgen kembali ".:;).
~~_J

- .~ 0-' '-H'-' b h' ,C_,~ .._,,_ " _~'arl~Cin"lf ..j,~ .--ll~"Cgm.1i' ':_'_-.!__-, - n-"'g)Qn-' ,-§~,_,I I - '1', ~ .-: d'-:-___:,,; - ....:lyl ) ,-~,- ..-.. ..:_ t~d-I ,.,.1 .. .c"
-l .
I::'

Lern .', msrupa , ,', "., ,. -,"
iFIi
'1 '.'

',ml.' is E!I'nU~1a Cr:r'~IIi1I,ilt ,c:;. , ".1' G. >iZ .. , ,t)'-""
-I )

,'1

c.

'-I 1'-'

.

.Ji"grf D

'Il..., ,- - __ ,-,'

I[J

~I.,

I""

.......:.1[_ e ,toe~:~, -, ...-. :.~

.• - ,- - -::.'t "

..:y

y'. arru.~ rnenssandun D' unsur-unau 'U- .. ", '-I=----' ~aYid.,,~ ,~,a=~a',g',~_;_'= - ,-" ..' 'ID[S,:cD(l~ d d"l O_,~-s,-,pn,__ I.c ,~.....J = . da'i • ink -U· . a ~1, .'. ~'~n-I~ ~ I-:: """·U·'· dal_.- _; ,_, 1' --.--; .c'" 1 """. "" 'I n..... ,-:,-, ',
..'
.::_i ,.,

't)

,

...

.

,

.

H

'"'""=

.-

'lIE]

r-

'~.

..

--:,

-,

I'

,~.

"t .

-I .'-', -,--,,_.-,--,..c'

~'iiliii~ ~~

, -.-.

,,_,.II§;

-I

,w. - -_L l~iUl L,~

~u

Yar1,:g' d'is,'e'bl.~:' le ',_ ~I~, nabl~~_'~. -Le-'ffi'----': - - ab-.'i- a- t1"" 'b-'IIS-'- a-: ·d: l-P-' e-::"r- 0-' f:!-·'~:t-·I d·"a,u- ~ - 'm-;'-'.-'.--: -'n-' 1',-· ;;;a-:-' la I·'n- 'k-e- ~- - -I 01-'-1'1" -y-:'-- " ka [ -:,ie\ l(,acm"~"kacanganli" edet=-'~,.QVlo:k ad, za,i'ttl~-!,~_=- ,-, lai:ll:..'_a-in.. ,Adap-;c;:,u:m, DI " , surnber lem'.~t.. _y~ .. .ID'" b,~ ~ ~~ii:!.~ 1.;oJ'-I"'I·, h Id'~ii:!.·~'~'u·, , ,~]I:.Ii: ~ hewani,1~ Lerru U ,I 1I;i!lJ eu;;... .. D .. ucu: 'U, ,'[I' lernak iI!I,'iI"0 J!~ ,I~ -'1""1 ~. LIA~,fl_' h I~' .~.sni b isa d"~'p 11~: d "f" i I~I ~IDF~'i[IIi ~D', :~'I ~I'!!!!!.'UI. 'm-.·'l'iI!In·' Q"!!iII'r~ Lit: '1'1r ,...._ ," ~tJiu D uc;u; U
n

S,u,m:be.:~: ~~e:iTldt~ b,e.l'!'.=--= .=-J ldar:i isa
",
._.,!"_

'tt1mbtlL _an
I .
__

~.

'_'_)_'_

!_l_'

..

I

I

,_

..

~

__

I~

._~

I

I.

'_"

..

,

,

,•.

~ _.

_'!!"!.J'_'

-

_'

I"

I

".~'

1_]

'_"_'_'

1 __

I

,',

i"

_'_'I-

-'1

~-.;=", '.'

I_,

.

I

,

'!

I

, __

,__:_I_l

I

.'

'__

II.

,

I

_'.

_u_,

I

l.__::___

,'_'~'

",'

_~:c

!WI

,;I,

1(;;.

,II!;;

'I

.

.

.i;;.i..

iCir'!ll'A," I!l; \1"'_

. .'I,

,

.

H~

!!l;i

!;;

~

!!l;;,

H'

ny"
",'" t,

It:,

,

~.

_

11,1

I

,~&I'

I,

,

I

I

pi:iJ

iL'_~~

II!

II

I

1l:

I

I

'~I!ii til.::;

~I

"-:

11,1li.J

~

I,~.
~!

Iii\!,

'~I

iI!!ii ,~tli:3

~~I

I

,','

'U':R'.'- ~.,~'m,len'gu.:"ji,

;Q,dja

.~,daknya,Ih_-Idttngan.

leln'~I-

It.·

Irl

'1~Ie:I,

p .•

~

u t!

T~l,j"" ..
.fS:.I jIIJ1..
,11"·,-_ 11-1,,.... 11...

::
S.,-'
"

.~ ~

_ ~_fI.

"i~".JIJ.

i'IflIl

<!i
Iii

2~

s
L,ll~,-!_'--

,3.

115

:pCtl;;;se,le __

4.
e,M,

M:in'ycSk,~ mien,' lega-;r. j re'f uk,
-I
i_

,mat\l.
-i 1

12_

I,ng-:-.' ~l'l. m-·-; - ..:- ,., - Ig-:-·_,'m-:-;-':- ~I' bah ," _ "',

,--

111

I"

l!!!'.

-:§" - _r

~~II!

.'

'-Y' -:--.
,

g-::., ,It-Ci "'-1-I~,I,
I"

II

I

d ['-·1 · _

'p .da lumpang

p[Jrl'S,E!, len.

'Bt''-je'~-kar\.hs __il ltu,m'bu.k_~_ dle __I~_ ~ ,Bu__ 's,e:l',inIBI~,.c " .,:.,..:es, __!_-: __ ,t~_._.
'TII!"-,I!'s:i("afi
1

berb e:n,'wk
IJ

pe:l'"b af},d:ingan, ~'e'teslt_-- :PL11' a»." p.~.d:,.. f!l""'~ kfif,ar\ jU,I.. .-:,: '. d-· d:' .. h; I~n-'gan '- ~- -p-:.. K - -t~i"'iii'""gk~.-:-,,--:.,~, -II" -:!" '~' ~~, g, ,.',
,I, I
'I
I' 1 "

·

,ltlS,in':B~'mas,mg " -.u'tan, :pa.dJa. :kl! 'taa ,'0- ",
~I; -~ ~~

dSll
c ,

sebac_f'·

-I

.. ,

,-.--: 't '. '-Ai·

'.

-:

~~,

"r

-'

-.

~'

J

'

'II

..

~.

-

~!,'

,'ill/iill' ,M -

I

~ ~

II

3.
D.

P -=-c=:h_,~t~~,_,~J :kea~l :YMg' t-@lr\_'~Jd:i pada _)e':I~'I'_,~' _:IDt."_. ~~ lailu _ __ :tilah" 11.asihlya pada l~ __ lfIlt~- -=I:m,lg' ke~"' :_ __ __ 'SI ~Jut
~1 __ I

:Eh•.iI.'a:Iah tab EI", pe rb E!',d~, ·:8- r'"b~; b :ilrh ' elas, Sdl!' an'~u' y,a~, I ·t1l1E\.f'lah, tles:irnpt,~:m dar~, k,egiatm, :~:-I,~,_ :KDn5u~,tm:ik2U1- 'il\n,ya p .Ida :mu'rt,~

y'_ ~,:8 me ;' ~,. - ,pu pe"l_. ":1811,

_I,

,

B -flil,olP

~~

~Hb-:-u·I'
_' --

_:'._-'

.. ·-I·~·n'_-=-,...:

I'~·----' ,- ~~tL;I~t~1 ...:~r·
:._.:I~~~~
!IJIj .
I~ [~.

'f'Ii~iiii,' ,I, I! ~g

-

'l'I' - :

l._lIL_, - - -__:~

L"

~O~O"f-'~'i"'lig-::-,,-~'~'!,-~~:n,D" ,:._:~IUll,11 ,- 'D'm;;,~~ '~'L!1Ii...1 ~~~I~ W___: ~ Ii, :,' .I~~I ~ I!!DI ,:___, [.~~", I!O'~
!.-

Ii!

~ i§'tiap" ~l!'§ "':--';,1]

'ki:~D:gr' ",-, berat baden. Ie' api ,~'ebu,ttthlan, in·, b,e-~ble'da,-'be,~ 'h!f"'gan'run:g' 'us,:ia, _L, ,li.l"V. suh ,.'u-' iA __ ~'1~'_~I_L '11!1J!!jj:~!~~ i!!Iid.:I",,"t· rn .ii!!io,~l,,",U~' fu .I::LK ~~~ '11!!im·' ,-'~'L .,-:'i1.. darip.. ada ~ lu ...,'1"' ~,~I~ ~:!L tl~ I ~ ,U lllIL -= _ JJ
J ~"

~l

l~jcm..

Ii, ~

'I!

t

I

li:iJL.II.,II._U

.

Cu,

Ii

I=:

I

~

UCJ!1

1

.

.. ~

'8 ,de-1m·· :Se'sleOl~m1tg ,yang 'ban:',ak beF.,at'tivit,a5'I' membutul -!,at':l iI!,ma:k :~Ie:b,m b an',y;~-:_~_dari ,: _-~da :YMI :le~'b sle d,~~,: ,~_ ,ti:~'~"i"tas,:n'y , :DI ,tk'l!'l~ml ble:l~su.liJ:.U, ill :i:t a dL~l,gin,:~:~~Ie'b'u,tul,an. ak_-_;'_clem~-~-,' p'~_da ses,lulr,m'liB ju,ga, ,~,~'bm bN1Y~~~: :Oat'"i pen'·eIas.·n itu ~.'Jt k~ta·.·····etahl.11il b "I~m,le"';, sar.t:ga' dibu,tuhk··r', c:-eh 'hib··~' kita, SeblenaLn,~, '.- :,{I.ah_ :fun,p\ :'~,emakb'a:g;i. ,hJtbull" :-,i'_!l? ,LEt,mat. • '~I " ,me:mp ll:n,y.: ·1, peran,~ _.~ ~au,: ,a~ untuk :lnJE!'n~m,ilk _---l kalor i 'Iau ansrgi, b .',~'_,,~e~ ,I' ~:giyang' ,dill1'- .i'lk~" '1, -e . at· ebi ~~ DJl·· diband ~ngk'lan karboh .~dra'.
[If
r

'~-_-_,-',_-I.

,:'

_"

'·1·

,,'"

.

.',

1'1' . ,. '... -'

,.:__',_-,"

.:.:"

'.

I

_"

(.

_~,

'tflll'

_:_:_ .G"
.

, ....

,._

·'1'

".

.. ; '_ ".

,,",,_,.

r:'

"

b

..

's,e'bl~~i p. ,·e -, · ,t V'l'ta:rn'D:l ,dan '~','t-zat lain- '9itmr:l1ln ~tl] amak . I 'a'ia 'i run vil-amin A , 'D, E datl 'K·
l. J ~~':__"' J • ], J. • _ I

1iIIIIIIIi_

J

I

_.

_

,..

J

J

J

I

IJ

'

I

I

_~.

,

daoat 1m""l~t'dalam
_ I, •. _ .

J

,,-

-

-

.,

,'-,

~"

,-

",

f

untuk
_~_, ~

L~t"'~,

m,IBln'b ~~--,i8U,n '['=-cgim,"" ~=-~:glan ')111 de _~':i S,~ ~,. ::S=-cgi'=-_c_,-_ S,e.·'y:m1'8' 't,ll: tt,_ ~ sun _' d__ ' , ,_,_I"IlI'~ a.t"1' le~"-'."'" .~~_ _ ,~~ I 'nambran iii;!. 11'1- : ~,da~~_tk., _¥. _, .
~l . __ ~ !B-:.g,l~ !!iii! _l
If!

d.

ml-'-I-l~~'d.~-',Ij tubuh I l:4l-~'·, uhu - V.~liO" s -. t"-' __'~,D"i L-UUIIii t:J!!!!!l ~ ~. J·~~ai :s,:ebagai b,,' 'tet, 11,:~eimak dan ,plelif1dt~:'lg dan, lambung.
....I-.-t_""i~, ~-rF~.
.~M,~ .

_1~,IIl~'~1

a,ry"""~',~,·

ICU

om-'

dalam, 11lisaln,ya jan,tul'og

Contoh :],e.makseder ... na adalah :m,myak~ lilhn" dan leE '''j/' ,'I,g ,er;S:liS'un ~h- '~~'gc"~~i~~~~'l~J' Lam., &U\. ,~~ _~ " , ~ .... ~·ii"ii,d"- erhana ,;,~ ';-:.,~,~_~ t.. t.. ut~,'~IJi'Nr p-,- .. '~'~m:·'--:-' ... JJIiOiiI! ~.;, ,,_ ~, ,J:\., ,il~,_ , __ ' d_~ . ·~~'hle'- '~, ,_'-==-f"tgli;'@_-',I,' '-:yM,gm~:J'~-'tS;bl'n~len,ak in:~,:mel~pu'ti gli='I!!:I-cr. dan! ,ti,~.asarr"
iiFlI' Y ,~

,,

IU,.aI,

~I

--

!Iiii;,

It'"'"

,0 II.,

_ .L-""I!~

,,·,II!.'ffiir , '1'!ii,-:,11Ie .. _Is:,

l"&4.!!.11.

:

_.
.

_,

.,'~'lFig7D,I_.
-.
'..

,_)~----_,

,- ~,=-

,-:-"~,A~ A~I ~ ,~'!;'"y,,J,I,

I,~"",_

11~1'-

;ll!l-IU,~_,~

tl"liFN,

~'m,- 11" ,~'t" ,__ UJii,."_
i

,-:_,~,_'IlO'U,L,

"11-:' ' 5iiot-Eili'l''9i

"",,y.~IL""

t.. ,~,~ .II'__. ',\,1:l5ii;fi,lfit ,.f~~C'

b-:-I~l.. _ _1II,iOO

b ~d",-.tEiiii""b- _I ~,d,:-:~.~,--:-,d·.',-·~ D" ', '1:~'lFi1 ... _-~, "---"- ~ ,J"~",,'H!'D'
~-~

mamilik] 1)
~'~-_~~,-;!
&"!;,.c.lIIi_ ~ ...•

I",ai

r , [ .'~~ap 'te ~Ii. ada

"it~~, yang '~icb'1i;,"
,dibe,dakan

:B,el~,dm,al'"kml, hal irru,_.,2iS,atrl, emak

m,e:nj' d~,d·u·
!.-'""'

U

~:em--~~', januh, 'yaitu, mam 1~,~~~_'~.=y'-:_,~_g 'ti.dak, memiliki :,-- k.'"\Il, ,f- _c~:g'" ~-~,~ Asarn lern .',, [enuh diseb,u,t, ju,:g:aasn' . Il '.,l,.a'7 ItO'- J'S:,fls.in1 :in,), asam e'maik 'yar:t,:g ,d~, t, disintesis s,e:lld'ir'i, oleh tubuh. Bias - ,5\, asam lemak :i1j~1" 'Li:!ipt..,Iil:i''F'iII.l.:-;'I... 'p' ada..,1:,. C/'o. Llnhn .}~ ~C1I.[l .,..:I~,~_'L '~,+e·'~-"'~It.YGU tl oe,~ ,...;:Ii 'p: I '~:, 'I IU U ~;U~ .. ..T . Il. ,-:ada :11,1-' -1311)., ~C-_.- :-',:h~m--'--' je.~:-"__ pt\I-m.g' 'b~ 'h, _-~y:~L_ d_'be:m _k,~---,:-p ada
L,
1;.:1

~~J!IIl

J~.

!.

!II"!ii ...... ,illl Ii

.Ll L_

.

~

..

,'!:'Ii~''::'i'i''if''lii II. ~WL&11L

[.;II

iWLI,

~J

~W!wu.l&,l..

.

.

j

iL

..

J

I."

I

I

'2.)

~"etm

lemak tak jenu
1
I" .• '

~ .A... 'ran:~'gq?I," ~,B1Tl,!E!I,1

y:mg' 'tidak et.,pat a:in'te'sts SI!__,'d:J!~L ISlu",bIB~as~_, ,~!f ~. &le, :n,i 'he:rasal, . - __' b 'h ble:~-'__'_" C _"L:_-'.., mlS. __-_-:-~y:a,_-~"__,_. ' '-- _-_~,1 '_-_'-,' ~-=_!u_,,~aft_ Pi" '_,:_. :,y__ elit' ,i_' 'Ie_~_, "_ n, &1__ _uL ::__ ~-= :~ ~m,c~,e,a:t,ai,mn, '0 ,=_':~ d~~~-,a,5,mn ,W" :hj,d,IDn,~:'t.. 5Ie'ny,a~,, ... __ s.e'n'y,a1#l':=: :b:"i dilb'l'l-. ::hl .. 'h.t'bull. lki'ta dan be ,',pen·'aIl. dalmn bler'bagai fungsd, is:ilJl[lI,gis~
. @,: ._ ~,~
1 , ~,I, _'
1 __

yarttl asam Ismak Ya.t:1.. ' mem,pltll,ym, '1',',: Ian 8 . 'b·' :~ ,'" 1/."' ,Uln. dl" .: 1S,E!:. ,' 'Iuga, astl'tli'r 1;;1'1, ,I1A ~'fi,S';' "I u IS: l.1' m""do'ya,' .am
t,

I

I

-;e~!':_-~ ')1.~_-_:g S'=-~Iga't. :pe:n _l-_,g~ )lfU ~'=_-~,~Ja dalam pemhentuken s',uk"ttt [' rnembe 'n, sel, :Se: .. f,,~'~, ,BlSanl, amak '-,':1, b..i;l! m'~anl"'IO~'h , 'I ,,:,ol~'U--'!I!.,j~i memerhakan ~~~~ !)PUJ 'P-:QO''t7-b. it ],~''7'''''- p- ','i""iiVo'n'I~'-" oJ I:~ _, ',' . , JI~;LltJl -= I~~~ _... <..... : -m~-' olea'tg' 'ebm'" '2:"% c.:daM-~ -.,.~ ~Il mak anan I be~k-lakn 1· eetia 'p h 'atJ-lIm·-·' _
.As.'-;_-_-_

~e':mak e.s'ensia_ 'm,I'm,Jitl
~: 1.,L.

"1

~

I::

I

'_' !Il::.
."
'I

IUI:,

..

I!t::.

._

r"

':

'"

'.

"

'}c'"

:.",IW' -.. ,-•

.

11:'
J

."

-

1-:

I

!

-

l..

," I
J

. -',

I . _ .,

.

'.
_

I.

••.

I.

I

.,

I

I

••

.

_

~

II

_

I

_

I

•.

t.!IiI..r.!

I.~
J~~
j

~l~

I

_

1:',
: :."

II

~~.I~.L

I

I'li

III

\
I

'.!
••

t'

..

.'

. I 'I,.
I

'I"

:.

I

•.

-

I

l

_

.

I

"

"',

L

gart in,· ',efd;iI, i ,aJ" ",)as·am

emat"
k,(J}""

's,te:l~ct 81i~e1r.·D,t dzal ~~.lcf_ls,'tler,cL[-Cedar
jllE!nis :pe'nY'I~'it

me:a.."e_~lo~ '_in:ggi dap,a'_, mrL-Y'II!:b'ab:k,atl. PI"" nyak_'t ',,-:~--'-_I '-~,8 :kC:t=~cl~er 'yali8" merupakar

dengan f~' ,gka:t

'-I'

ernatian

,paling -in:ggi. :LI!,mak m"e':n'~alarni p=:ro:s,(t:s :kim,i=_. d.i 10 daID.arn .buh, I?i,B:n,ye.r,apl£u-" ,ZE'l: ,emak. ,da:t-, :1 am, 'blen,~lk iasarn lsrnak dar :g' :is,ler;D,~, Idi. jonjo uaus, Prosas ~E!'rslebu,t dap,t diielaskan dE, :p1 b. ,di, :sarn:p,in-_
'J

i

1.

I

_

C =l)la ~e1'".takan dar 'g~l, '_"a.'t,m.~: ··.a ,a Anda G'm11:I~ 5:, -.. ..
'I~ -1

,.R
o
~
,~
l~

1m!
G;j,
fi. -

If!"'LO

~

,~ii'>iI!

iii

-r t '
'D ,~.,~,11.le'gt",ra, k t _ ,-,•._:'~ ak ,m~"""_~_c
I
--~

_~._,I_.

sle'p __ 'Jl -.

'i_'~ _

,.

!'ll.,.

m--'e-'n-pd-Il'n-'g-' 1'- .., ',"_' n--::.._ -:..._:..:...._:_ p-'MI"'-"nm'- '_ J'uga' _ -it'''C-''t'o, il1~ Ii ~,L'·'I a m- --.'- '~"-" '-.,_,:::.....:i ''':,::, :....~'--~,',,- '_ "-' --,,:,' , bany ',ak te:r' ,",.., ,andunlCir'ID dalam " :*an '., ,~ .." A .cia, sle'~inc- Inleni~'IDnsttnlS,i 'mak.anan "a " ~.:' ,, ', ", ", ,, ", CI ' .. 1Er" . ,. , , ", , b . ~"" 'b-" [112d1, cm;.1a:rL :PI, 0 ,I- ~ . be = h, ~"b- -1' ,1iI" ......l'~, :S:U,'U.GU1. ,r......,- ~ ,.. L, -" . = '~,_'iII-, "... _]1 ._L ~I.-. :nlliL~, nera '] "ee !!,E!',Dl, .•.,agt LU 'u,1, Lt:'tL""'U..K'UP ,il, anu , e'I· ',mel'·u:I· pak , , ,Ip.] 0' "", . y, 'ang',.·''1b ,,' , ". ,.'OJ], ,- . irn, baunan " ,'," -"8;' I~e ,.,'b·L'1l'1 11 di emp ··e ,'. I'.' , . d'· •. :',an ,', ···· 8'if.1 •let", " ,.:e ,.. " " ", , ,,' .,' pl~ct~in. naba:_i Sedan,gk,=_.-_ ~,m ,mer'u;ps.k,an pf'D~ei~lyan.g bel~'as_J dis--::i l"e~ Ial, ' :yan':G' d~.s,e,'bu'_.' pt~O'J!':1:n hle("·I\Wl.~- S,e'be'~~)m~ny'~_ ap'~~':."ah Pl:c'_,:ei,n. '~,re~? :Pl;oote:b, ,ml,ru:I,~\ak'=~-J se~y~m or:gan.:~: L-'D'm,pljiL~'s, 'yan,:B 't,f!rdu"i a.~~-= un&t_r e, 'H~ dm, 0 tl..,. ....l,-..; . ,~I---, -" . -,.. - --, " 1 ~. . ....:1'_. t..) "r,r..a~-'g-',a.~ llg :lne'n~..... Ii,d"[ung unsur ,~....l_ oan "p (b' I, Ie el~an:g' oan ", OOJ],(H'.. u 1
~I ~~J~: :. ) I~'_~ ,_.,:=1.,-._<,_ ...: .. __ ,;,.

-"~ -_._

~

'1-'i~D'l~!A

"_-_' _~-w;~

'1.1:-: -0 ._j.!I;.Il __ "-----..1"'-- ,po; '1~'U.;
_:._,__ ', ;':c_, .1_',-......:
.. .

fiI'''''I;'''lf'iII~'ukl

~'-'-"I-,. I.

-"---'g;" -,-"",

,dil~"' 'H1:Bru ,di 'bel"ba~.~ I -,- .-,p- Eli" '-. '---'-"-r'--~ - _' - _'_'-'-ll:ll!~~ ---'_' __"_"_'_' _'
'L .... :-yak:--,l,. t~· .
-'-'
I.. . •

t'. ,'~e.m,pe.i' ,a_;au. _~' d 1 u n],e~ Il':_ ~ u:P<=~'._._:;l
l il~
-'r~~'

J. erl is,
.__ Ll!!;_

'_'__ ._-

'-,:--:'-'1

---

-I, -:'

._._

'.
-

";1'.1'1
~'_"__
I

--'-'-',.1

I

1 lii'="~'

[!A--~:"!ii I;

IVU

l..

'Ji

.

!b

I

I

.

,

-:-,J.., ,-

n,,]

r.uJ,

....,:11,_';1·

_'

l_l

1_

_

_

"

• _"

1

len:~ pro ~e m ada dJ:ua 'y,-=-_:_']U!, p~"0 ~ein, h!e.~ltan~ dan pr Q 'h!,~-~ :n,ab-=-,'j Prn 'tl u, ,i entaea Iai 'bier'as' dm~.i-,[ S'tl'S'U,., ,d,a.g~ g~ te: U:1'" d .. 1 ain-l ain, sdedangk ,- I :PI"DI'~e:i11nabati ,d:i:-;'e'f'ole'h d.m,~i bij:~,-,'b:-'~ia11" i;,acan[g- .',al:' "Fl', dan j !l;l'P 'SyUF.'" _ Pr or e in :h, ~'atlll me b illl 'badt:~ m~ip Id :pr 1:1' ,S in nJaha.t:~ karena e mlen~du'n,g ~,atn,=las -=- ~~_ arr.uftOI li!sens,:i-=-l :yan.g '.cln18~~.ap#, ait :macarn ~~ml ~ b jlUll.lahn'yta.; se~.c~_mg;ga dise~'t~t;Plf."'o'_,em y-=-ng s.~mptllr1'a 'Pr'=: ·te:_ :nabati k,u_:,_-_~_,g' 5, _ , ~_:m-=-_ :kaJ'ltl,a'~'pu:n, men~ld1;tn,8: m'-=~~l, ._':_~-_L_~J) ~:5,ln~.fW, YafTl:g' ~.(!n8Jtap -E! ap i ium ahnya, sadikit, s'E!:h:in:g~, '-r1Jlmliahnya, ti,dak. dap mencukupj 'U~, ,'tux
4, I, I,..
1'

,u

,

u

,

partumbuhan tubuh. :Pl.'"o'tem, san,la"t d:ibl'I'I~·_!.'~-!kan,ICll.~l, '~tbL1.h,,, 'te'- oi ,_',e'btrtu:han:n:~~_'berbled-!l"" 'cadet, urr -', '.. :~,",:g'C""lg, ""'" :'" i ;~Er~gan.'hlng: bsrat bae .ondis ,',125 8' ';'a,t2lrl,,~ ~.,: '.. .~ dan lain-lai . L ,~IA'.... :...:I-,'_ -01"Iy.,ft I . lil"'[iIl~lii!!ii rn ~n" ""1~' ,ilL. ~ 'f!1 ~In' ,i' d, ·.~~,~1I~~1 ,-_ ,-l-uh,,- -_ '~' 1I_,,~,,""ii. ,U . ~ ~
,P,I[)S@S,
m

,

'P,' ~

"~LUiC1

~

_,

.. ~,
.'

p'

.....

,iii,

'M

U

~i~' Ii, II:; Wi, Il.,

!!I:;,.

,U'i!;. ,im"

.IIi,I!i._1Il.

1'85" ",' '.

....

~!IIILlI,

iii,

,

II'~'

II,

!i;..~~1"'.'

lo_iI3W, .

,~,

I."

,il.

b.

,m,lm,ghas,ilk-_- e -_,It'''81daI, :k.alori.:k ~.Ot:i.yan,g,d.itl1a&i'-'a,n, dati pifDt,e:in~:yai:bl, s e'-,lap 1 warn rnengha .ilkan 4~1 nrf: k," s e;'be\~,i, ttnsttr p~· em'b,an,Dr11J.I:n J' ar -'n,Da~, 'Y"-'- D.i :l~l./S.ak ..r ,: a~~ !tli""!Ii!i D~-~! ~
J

!!!

..

=. ~

c.
d

'U11ttlk

sab 2m,~_:__._. elm, 'b~a; !!. dap'at mernhentek e, '..... I, errnen IdeYfil., p,~'pen,· im, f. :m,@'m:ban.w, proses, lnt!!'toololi.s:me tubuh. :Pe :,.. ·s' sekali ".k '~,-, pe:I~, . :".r'o'~e,in,bagi tu. uh? C'uba, 'b""~': ;"gkan, ,ap,ahiLa ' 'rut,'bu'hki . kskur P' D'tetin in" / .. -,a yan,g ..' [I.'. -:.1, r·l.ad~'? Pada u~daanak_ .! pil!!lii-··· zat prntein iC:a,t pen ~~ii'nlCt~,a'L._1~ J',:;L'~'1-.fio. mJ:bU,IIi;,.,·L,_-- ,_'L~1i!'"ii p"r,",lk-tin ~I~, . . .1, ul Dr:.•...: ~l, i. 1I!;;'~~~,1'1~u . Iu 1!I.tt::"~ '~I..Ji"'""L. ~~L',~I ·b·U-I'h,··~1 anak-an, .: 1J......1,...;h··,~'i""i""ilb.··~I,r.;oJl--1~"Ji!!ils;P.:'.lo,.·n'-li U-.'pi, ,iI"iI;,iLC& ,I ~I! 'e'rh,~pl s . \af-'Sl~- at m[l(o:rU:. 'bet'"':J,uran,:g~ 'I<ron,d'lsd ini Idinm-na1caJI1, ~:i,l'QS, ',(arlor (IDapm" giz~)1dan, 'mar'asmus,~Keadaan mi IdaP'S1t't Anda Wl:~ pada Gam'.m~ ,5. ,,'.
:lgFlO :, 'I.
• ',; . I,'

:m~'mb ", 'N, per' ~ mbuhan 'Rl'buh; __ ~is,tlm,bu~f'erl! ar'tmya da:P\!a,'t :m,e.c_jap, :kl's'le,in1,bl~~ .~, B'W',

I."

~

LI!Oii':U::, :~ p-.i!!!ii'Ii'"'. ~Ja"
_'

i!:!!..

, ,II ,-

I. , ..

I"",

el'

'~

1!liO-.,

1~'U'w'tw, _~ ..
L

(,

~~,!I;,

~'"

I~

.

.JIi,~

,iI'\a'iI"'oI""t,tl'L

ILI!I;;;.II;,""-"""!II.K.

,:L,If

~I,

. _,

.'

~U,

iii,

C;U,

L~

".

,,'i.~i"'ii . .,~,

L,

Il!l::l,

1jQ,~,

,Ii,

!Ii::

.

1_

'_'

~----------------------------------------~,.g Id~
·~r,IDe-

~

:m,m~USI

IA

k-""t;""n' iI:!!'!jjlll'liI'Y'IiIl~ ~l . '. .
, U . ~1!I.tUI;,iL,I~.Ii.

:I(,Q:Se,imb,'=--,--2gm" prill
'Ii, .:.. ' -::
.,

d ik a't-=i~,,-=.n11D f'mal ,ap,a_ElI i,~'a. P_- Ite i'n, Q cuk 'u'-'p-.:'~ b rub- o§'1 tub r- ,-, dan 'n""'ii~J -I ' ~'-;!I!""~ ~ 'Dnl " ··:.U-,'-I " ,a'l t ;i"¥"II,'~nl~-, .'. I·
,Ie' i11l
L

')rail, g'
"'1' '..
,":.

,

,Ii,.ml,!IlI!!;;

.

",.:I,

~! _I!;;.

.

..

I!;.U,'I;....

,

1,"',

"iIl"im,

I~

,,~.:i!!

~el.,

k.ita ,- di k
(::.: ,!Ii; 'l-liI!!ii,~-, ,~

11..,

l';;.'

i!!!i c!.

!!i;;;'.;;IJ

~t!..., ~.!i"'!iI 'lh'~u., L,.

'yo ~ ~ ,'!O..w,..
1_,"

'U:ns:U'I'"~ttnsur' p!"Cllte Un. :m,e _~ il'W' eb 'agal.' " "I!1;;i: ':'L"U ,!l.,lin, :Ui!.1
'iI!!
~'!!;i;;, .... "
t. ' • .'

i!lii

ii!O

' ••

",' "::-dW-n
A~t"', ~'
,",

t d'
"

.ammo'
p-'". ~ -, ['tar

~!!.c~I;'~··1

~1If!'2t 't'~"

eSIBI.1 S'.·~'j!!

m -.--, . u- iO' 1-, i' ,. D " -, -,1-: '1"-: :mcle. 'IS~ll . e~ttsin"j.'1 :min~.-, Er i'cn:in',1 '> lin, ItrefJlr
,;I, ,1; .. ,

l:se'ftS,,~~;'I,
~
,'. ,.

i-,

d= :-,:-,t

,·"[,'~'ll-,'t

"'II - -I L ',.

'iii''''_' , -:.- ,!&.!JU, ,1,,1 '.

..1.,.

:se:na,'~:i -l eh ,', ,buh, ser mgga . -; A":--~' 10" m'-"'- -,.- - -I,!/,;,..;w ',. ~.- .-.-. -"m-'" -,I.w. inA
l
-. ~,-.' '. '. . . _ ' . '"

~,II!;;;!II

,-I,

'e.ni
teru 1Il,t;;;;

'at-,n
. 'I , -:"'!!!ii'~"!ii>01 ,!;,Ll.I. ,Ii; I~GI.

'h,"'~'!Il!J~Id·." ,ri'if"li d ~t~ ~ 'D"~''llin~'ii''iiIA,~ dihu -,.hk p, da mas"s., an '_11, '-IS1f'i: '
-'I"~'p::J'Iir.nlf·;~~I_, , , ~,_ . l,u .~,
'" ~

oil,

,,0

I.

,~

Ii

..,

h!

Ci"IWIi,

D.IL

..M],

D",ii'~'-' 0 U IL"

,I den
" ~.

L,

'h-I;~lIi.iII. '~'~,dO'l;i"'Il ~~"o.,~,~
" 1II,.;;!! .cibl/, Ii
~.;lI!

'Il;;' [I,

'lLo=t

~"-'~ .m.Gl1

'"

-buh, GolooBPfl' 01,1 terdn~ia' 11
I'_t,

!~.

,',

,ae _ I_tn,
tin, ..u, • ".;1;.

.. -

Pi~_:"~,a.'_~~ :1S' '1l'.,iI'
~J

_,:_:'-'.arrt\,

~'11 'Ii"' IIFiII ,t;Fii; ~

~_Uil ~ ~

l'._,

"UI" ,I ....

Til,' -)leIj 5~S:

BSI

,II

t.

'<,0'11

',',

i

1. '2. !I.
4.

·. .. ,!~,~" ~...O']II:i'ii'iiliiI:!!'~n··· .' "L' • ,·e'US;ID

"L'· .
ti

-.
I}!

1.

~r~~~Q~~J

A '''""'1:11n;;t;"'A'I,~,,~;;A

"C'!"~-J

~tUIIJ

5.
b.

V'_.'1· _ ~JL~' "p' ,g,m '. m-un, . aJ . ,,
'. ,(,". i' ," '. { . '..

9, 4. ,5.

kmn.
A. -nue;;;.'i~ ~r'~Jl~' i'.t"!lot-·

7.
'9.

6. 7.

~~_~

- ... gl'U ~.,..,.- '''.: I't·- -..
~,
• I

I'~

.

.~

~. ..

I

b'IS,e'1n,

'T' . .:Il.-f an, .,:npll!lur'
"H" ,:;-;:'~S;
n

-..::II·

'u,:mn

S. q.

O.JiS'il'f\, G, '",t8Dlin,

lei.

1.01.
i, .

SelID
firo 'lin

P:"IDI~e:il, di Idalarn. hl~ -=J1, di,p11eCM, men, .... '~aldi GIS, arnin,tll d ,-',1 rnengalamt , s,eJ~an:g-'

.aian :PI:l'"'IOSIE!IS matabolisrna k,m"'bDh,~dt'l'" ,t mla.lt,p'l~t'n lemak. PII!n,y e '1'" , . ,plan, prntein da.lam 'rb I!!:n tuj'-=-=
•• ,iii. ,

~~11, arn:in, Q bItll~ ~an.'lfi _'1' 'g' d.~
'II

ters I!bu r, P Il~llft_ik,an. 'bagan :p',ad.L ~ IG~, n~,_]~.
,..)1.

onJ CL 'U.s'us .. ,~~ o~

,lIj,(!Y:ilJl J '1IElLm, let,e'~-_~ft, '--,rO:5115 C~'"!!
I"J

l... ~l·

,~

11:'

la ,,01'
l

~ ~ ~

i!II;Jl

G~,1b:ar. 5.18],

r,'

,I

-o~e

pm:,-,m,

jKE'·~·:G·~.'TA~~'-", __~. i' ,~an~~-,,~ ..
,II,. _". -.

-

I

T",Jlb,aII
10,

'M: 'I!:lilyrllid,~
: 'i1"" ~_-.,.W·L m'.... '

~i.~
~
i!l!!!,,

1 -" .]"

IT,..,:I.... -, · ,1'dUu'n,:g Pi,p,e"I'
I'I.:U:ll ',,'

II, "

2,. L;umpan.g pDm,~selen,

'tetes
sepe'f,I- i, put"l;;', 'b!luf',l" bfi I., ,', I_I~
I,

M~_1'~1.an..t
5"

It Ie lap

deu,

f1r

CI._~, ~ ,; Ka,jl

'"

'Tumb'u,

I

bahan-bahaa

yang mas,dl,
'".IE!r,&leb ~ ,to

':.a5,

,'I'

se', in.gga mefl,'~,ald,l·

hi ,Ius dan, ,~,I!mu',,~ men

't -~akan-'u,mp'-~ I,g PClfS:!!'

Il!n.

2~"

BnCJ~'f~;~:-:_~ _ ~~,~' tumbukan 'mll!n~tt:u!'nJ ~'I, ~'...:u ,
I~
1 _.

drinl,~~-'-C,._~~,u.'

.dre's

5, -:-'~,in,'8ea

'T:EUJ."'uh,lah, masmg-maaing
'SIt.1Qah,

d ,., dl1L 'abun,g :~!"eak,sliyan'g 8 dlibel,'i, l~~_el :kle<~,~r~_,_1 ~,_ 'te_~:~ebilldMu~u lerutan
'tiE!

ung

rie': I·'·'S~,"
"'

5.
Ig.

J.\mati.~·-;.p,e -u.ll,

-II~'~

'~-·:~--:-~:n .' yro"g 'talc'· di.~'~~Ie'muld~cata;t'-_
;-1.

-I

'~---

'j,:t

'pien.:_:_· . _tan, ;Oo~lC1a,:mm~
=~

._,.. 'lalJelagal."

le'bih

-E!",

p:erbeu::'CiIi!'

:;0:,

'D.is:k.'us,~:an.h,a5,il 'Icllr"l,garna{--_-- i~. _'_l!fSarna ·tle~man,-blman klda _ ,. b --I - _ k ~ S. E!I~_: __ J __b'¥-=-_ ~ '~L::jc__~. IS _~_--,pl_i~_

J\pak.,ah. fun~i 'y,~.tcrunin 'bagi,tubuh t.illar' B,agaimSl"la, pul hi _: tubuh kita mengp·l~l.l decisi1il'ns:ivitarllin? V~r~~nin erupakan se_ y_.~~·la m or,~an:iky_--. 'g s.angat dib~~,ttlhk,aJ-', nleh 'ru.b __ '_-'i!~'--~_-:::_:_~n'_pun:_·'-'~~_~~,_-_ . _J __ lal1. yan:G' s.e:dikit. :1,an1:un fun - .inya. san.ga't pe:_-,,'ting ._~_=__-_ 'ti~-,k:__~.,-t ,digan·it.arrt. o:I.I&!:hunSllt ... uns,ur'l £Un. b n'f- , .. US" :~ U"o L. ~,·It·.· m' a iii!' 'lpflf'" os 'm-r-" . I uJl~I~HI a, '~'U'b. ~'I h .,J ..
:,~
1& ~Ul!U

't-~fiiF"iii"'ii1;:~ !IlD.II

.~ ••• I ii, ~I'f"ii u.JL.·L.

I

Il'~

,.

I

iE!i1m-I . I II1 l~ I
p'

.

.11::.&1 I ~

·~I.t'" IlL~ ~

lJil

AiIt'i. Uii:l! ~ it

I

1 I'~ii!!!Ii 't-ahlli'"!ii'~ .

,i'ii!!"~1 till::

'II '-II.

I

1

Lle.:~1

~~I

III

~I;-

~'" .'-'" I~I~.~,. ~r~'
U!.~.

·m·a"n-~l"!ii -=:, ItJfril
I

.

II.

._)llIL,~"'iii . &lK!Il3II'L

~1"nnr"M 'D·.·l~ ,...J-1<1".,,E:, }~

llC'-it-1i
1Ji!ii;·

I

~

--

I'
.,i;I!

-I

tuhuh I. _'v.·<i,'--· .~~ '~alt.;..ii'!iI.pi ~ II;;L u. I , ~. U,IL u ~.wl
-~'¥jII JI. 'I.

'1,,",,,.10 ...... ~~.I~1Ii. '1 ~'~A .l'ii;.. . ,[.j!u.~

f"

1"'-' "" - .U.[,1j!1jj ~"~~I'Ib." I :m-·- -1 ILU ~,.1 .J .!Id.JIi,IIIJJ.,ll ...
t,

10 .~,

'm- ':.'IP"

1Ii:;]l '\Ii""'t!!!ioIP'~I"'"I,-a ~,IIii: •.. \g: l,

,r",",

-l:.el.,~_

~'a·""ilk.,S, .1 ,.. ,U ,iI. lI.lil3i. c_~ t - -.' '~'!I'¥iiI." ,'i§oI~I: .... 1 [~~

It, 'ib\~Jth. 'i LiL~ lUI

1 a~ I

sehas '. { ·,i

I

'u .Ai' r. ~iC , 'i!i',:t,ennl1,l·tl'~:S:U',

t ,f(e·~·'u'.. '1_ ..,

. 'V ilamin.

dibe dakan menia

Id -,

du.a

'II'

Ianis vita "in, mi, arlh:"lra lain 'vi am in, ,BIIdaJ"t C. :Fu,n,~- 'vi. in, B dan tJ~ de::':i.si1eminya l!er:hacb"1p tubuh, clap'.:t ,An,da k;,etallui dari Tabem ,5.4: ibe'f'lli"tl,t
~

,". it,ml:i ~ 'y,ill,t>~;:lar-a:-, Idialan ,Air
"~!"'i'_
P:_,JI_~_ DO '1-~ 1:"'-'_"I~JD
~:..

.. '!!!i~_"....! ~__ [~~~In
-iUl

~

,_,HiI~:p,p :nM~'U _~
'. :~~ Dl_" '~;mi' :~~~

...

3.

;B,~-

--#I

'~"'!m'!Ii-1.Umi.
'''''''_';' --,

- _ -,

.~

d

!f.i\I'_.ll! ~ ik~' [

.

..

,~

't 'i:i!, ,LI!I!It,ib"

.

_.

-_

_i:_. ~""
,~c~

.
'[

m:rman,G;
.

,"' :_._:~f~l
lrm\,lg
_'.~.I_:_:_.

odi· -'. :' ",

:&!.

'be'-,_ 'l~' ~.=:i·DI:''b':!Sl;i :m,a;. di" I ~, ,..~p.:,~ __
f:ft~~

I;U

''''''~-Il&.',.j .

I~

...
~.)
ill31 'Rill 'I ............ ~, .

A"
:1:: Mbc;hidntt ,__,

I~'II:!!'I~

.

.~.'IIiiI!Iii!!r-''''''ak"''' .F-"" ,
" , .1' '~'~"~

~. '.'
:

Dfie:m.;mn
~ib' _',

i',_'

:::.

~,!!,;~

..,

...

.

_n,
~!!!.

I

.

.

,4~'pm,m
-

,4m~

MetD~

~

[soL',
I_

,IU'mlI~ll,

!M&mi~

,Mud~ ]le'mh

h .' . - ~__~p_'!ri~~. .
I

if __ ~_, ,

:lmn, p:£c\i:ie~ mJe'~D'"

~ D~p~

.~.ID~

...:I&'_~~
~ ~!.alL"l'
'~

:.,~h ;b__ '!k~ ,.I~, .-m:1bD\~

1

_;i!io~ii'\~

:~,_:\~'~l

m!il.k~, 'il; :r. 'u:.~

.&m.p
'.- IDte!m.aan,

~I

'm,fl)!~~;b...~ __._~~,tiI .
.~ .. 'Fn~i;;;;;'.~iFii' 'i'}.. "'_r-".,!iI!fIi'D~~rJi,

..j1·... 1""''"'''''' U~']l

pe'm'br!'R'hJilan
~t.l,

'DN"A
."

.. Me,m.pe:npulci ..pie'.....
'L'iI!j,'i'ill~' ~ E'~~I~
.__

Rolf A,

:Kerm~ilm.

I

,':u]jj)t,

'1 ;il"i;""n.!~'_, . .. ~~~. . _'~'!!I

'~.'

I"~

~- ,d~

, ,"'_,i'Ij B'!Ii.ln~"Iirlr.JIl~.\11., H ,~iIi~~~~~,r'~'~'~'~~

,pYDmm,
,8.
''D,;::_iI;:,_

m-~~'do

-

ID~rWlL
!!.JI'iIl',~

'It..!JI.'_~
,~~

!'9I.'i'!:i'Il'l
-~~

''IniII'':Ii,'ll~'!PO Ii!!!',,.
~'~I~~'~

..

':, 'af:;t,1

mak;Dl! 'her

'1J'II,"

""lI!~. ~.!A J,

~. ;~-

jJ.m.'~, - -- ~~'"!!!I

't..

,IO:I"""'ii"~I.· -- ~ --

-l,_,

I~'W'IJI'I';:'!O''' I~J. --=-.t..!lII,;_l..

... :m'udah.,

~'I:

:kIh

(I~~; ,as,Qr.ibonal

,~6:<f.:
_"""

....

"",,IIj,,;;.t_;Q_ill.

;i."m"; _"
,.
-,,-'!PO

..

',1.1fJJ~iMIJI',b"~' :1"'';.. ,...., 1~'1",
,~'~

n~mm diDl
-----

~.

~mru:
~!II.J

1~~1

-~---

_"_

'-~---"-'

'm'.l.' - - - - .... ~~-~~~, , ~ 1'·:"'·-.' ... --

mrb ,~
--

'" 'M.empe mp'Uhi. ~_m.'II_ D.'hll:~

d.im .I 'm at tel'mrut1~ '1M', 'n:MlGU mo..
Pl\\DI' .
--

in,
-

--

I~

-

-

-

-

--

_ '~_~_e:~.
,pi!,m.'wuh ,tl~
..

:l,tl~FD

:~
• .,

bef.k·~:!"
'. I

n:Y"J!I!J,ri,
.

~rmt1'

~'iI'::' . 'IL.. _ , t'w!l.. ,I;~,

,..

" I"

'vi' . ys er 'ta, def ~s ensi "vit .' ru i 'T,aD al 5·~.5!
111,is

", D'::" B.I
• .....
I ~"

I ,Ii!
Fl'

(;;011'_""1"
~l~l

-.

r

, ,."i

~,... , 1Ll, h!'h~ , ... :PI hrbu
1~ . ~' .. ','. 1...
Oil ~

I~~,

..JI~

L'Ii!!i'

fi;;. ~

_'LII, iiaJ

~"."

~

p\i . .'- dl. 1

F-'U'~6'-I' gs . '--',tl .

-ilb·I-,iTL_·.=__:, _

I~' I,· '1·f;.. ~1..,_)Vb..:.iI:

,t -..-.-.:~, 1'_,1, l ,-. .-,';-'-"-. -'I.~., 11,:1.0

'-..::.J!Ii".,....

U, _: 1,-,-,tIU_·m;~1 .

"f d~-',,,,,.',,,,- -.-

..."
~~

.II!!
'

1.

,IO'~'

.~. ~l~~I_I

I

['

A

'J

M'en~,

'I

Jetse.bbn,

M!~l;1~~ -,: ~,t' ' . 'L~,-

.~
pm .. ,
~

-

'mam, 'm}e:~!:IBG,

::-··W,'I
'Ple'n~
, 0-. ~ '.

IP;i
't:.::~ Y~l;il,A.U;Jim

•.uli

'K'uh"t i:,~
'f '.

'D I ..

,_.ItI:m,'pe D, ~,
~, ~l__:_
,-'L~

-

.:_~

.~ _~~

Iman OstEo1l1.~"W

"h.'Ihln.'G paim,

, > iel]D-,lilu.1r,jlL, tula.rg

dB
'~'-'f!;'{)

... M- 'm,b'UD ub, abtllcn:'Sii
~:Ol!I:Or.
''1:.;~'~

v,li:~,~

;_'_:~ 'l:d-~ , :.' :e_:._~.'- _, ~ 1biJi~:'~iI po;W!n 1:- .~' ~,ki,~. p.d!" ~ ~ __
'~.Ct

.... M!I!i':o.yUh1l.tF.,. an,
~--

'PMilJ,

'",

SaaJ'i ri ienis : aikm1.m1 Sai[i]I~t 'bE!l"'a~If"n' '[1 un Hd semua mak a1 !C~!IIIiIiJ bergut:nIEl, bagi 'hu,,[buh . ita, bllt ,:':an,? :S,e'b,aiknya, kita mangonsums.i makanam 'Y:-'-~'m-, J~'n-:-!I-~-·ndI~1.-1R' '\lil5ilifllflr' d,~-:, ~,:t"-t"ill ,- _ ,L,'iiI'b-:'ll'-- ..,J1 1..... ..... 1 ~ ,. \,~ng-·,m-:-··J~·-- ;,.. ' [,;,1__:ti~ _. 1 ...:1Ik ~ - IJ ~"~D iiJ~~~ ---- _ ~~,I.·i I, J·~~I.
• • _ I

~I

I

I..

.•

.•

I.

J

llDrlll.-'l'II.

.

1

J

IiIiJ

11i'1

I

r'

I

I.

II

T

!l,

J

••

_

I

_

I

_

-Dl'-'-i

-~-j

i_~~

"':Cl'__

~-:-'~,",,~-I

.,-_.II! -~.

-'~-'-

_1-

-'

1,1

,,,,,:,,_,

_~,_,

__

J_...:

. ..1,.... ; UiSI~"

'U'n"

manguji
iOI:~

I".,

11 .. IlJ 'J .

rnak an'-'a!"-l 'lak· , ,.
.: '.
l

I.
j.

.,

.,
.

I

.

I.

,

I.

"

....•..,II!'ID"1;:::]I:L<W: I~ Or~

"..._,_,

K,t! .Oln' ok Ib 'berik'u,' , mL
_
. ;;1

i'. 1\1:]' ~ tab i kand fun,~, "_,,IE!R01P ,··,Ul, ..,all, .. 'm" ,~,'L. .
.. , . , . I·' . I. .~
., ,'. "

I·," - ,-,

I

'.

.

.

V ~tam" C-'] I Ul '
,, " , ., ' <: '

d, ..amn
.,',

:1

.

~1I1'"'ii

l]']~

_._

~]'

Bmpa
2,.

.....UI L _~.W. •

ID'" 'iil"C!,~'L:':s'il, UI ~ l!!iii3~_~._ [ill,

L'U01:p,at-'g' pOi~S,e~,en,
'e!

"3.

'~ ... 11 b U~,IL ,t\'1 U ' :,' l! .' .ii",:I... ~e
r

'-I

.,

.

;i'

'l,.. Alliio

~n' ~.y",,:C'~' D"
I
'~t""'(

AIIiiii

'.1,

. ~.:~,'

":r.=I''iI'''li.g
I"~j

L]

,'.1.

rn~r ell lt~'·ii.:t""'li
:.:~]

'LI

~,.

A 'iL,., 'UI

G,..

ad

iil!iiii:!i, ~.:lI!

~ ··,uJI.'- ~ .. ·

"~.asing-.,' - .-'~ing 'mat, :~-_andfbu ·~,tIda' ,~--- bl~-:,'tu_k IcaB'"_ Un' ile 'buah~ O,tnn,'b, '~"1:LI ~, ~ '~'ny'_~ 'UI' '1-' ,1.." :i'-;Dml" lU ,~ ... tL.. llil til'~ '~13J'iI":1-,eb ,~'~ Il W:IL1~' LUlf'j. ~ I!.~~.IJ IU:IL .,-' -- 'U-'- l1~,- 't"'liIl!ii'~I)u-d".. '·b-.e-·~11"",,',L, 'Si,:jlil" '·'L. &~~I ~ ~,~. 1l}U:~ 'mam, .Ll~'- ~,~t"'~H 0'1' ~,,~~.w, ',;'O'''"Iii~,~ 'm--·--' - ~'m---:----;'-'·-·'nD' --~~'ilI'ill"n- ID"' '-"In, -'-,-:-~,~ ~,~,~ ~ - ,.:__ ,~'m '-, -:.. ii"fif'l~n-'fii"iii'l- "";",' i§_,I_,y,_ I;;;I,,---,---,'~ F s",~. , --,1-- -' '--0 ''';' ----=--,~ ~D IE:!! ,~yang s,~~-_ ,~_i-=e"" 1~~llet .1a:b'e,l ,- 'un':_'lk jer"~'-'~, 'ttn'wk -;-_~-~m,\'3 'ntuk i 2
I~J

II

00; ~,_~

~l

tIJ

,'"

'~I.

10 IL

1

~UJ-~l

-;--1

I

III

,.1 ~

oj,'~

'm---,

I

--

• ,.II

I

J

I

~l

fOfii"'1
[Ill

!

~]_&~!IL

.ml' 'L~I'iI"i .
~j

II.

I~

,I

I_~I'I

I~

kAHil, ,Ill

,.

't ...

I

'1Itln' .....

II.

.

I

lll;

I

I

I

}1!Ii;:

II

lD

1M. ~!III'1

~I'!I.,

',~u,,~_Ul

'-i,ai"'lil'ill':il'.'-

1!WrLIi

U1111 . ,"

·d-

,Y,_,

"'111''11

1Ii4,~

_cr;.§!!

~

-~~I,

:k'efi,tang;; dan 4, 'un'klk b ',~.",-g merah ..

3-

~tf'

5.

C' ta:t~ah, j1u,mlab, te -,le'san yEml',B d·pler'l.u,k, " '~ bua Iah

"",,"c

~

•.

'i.

am ben -.~':L ,

'a1b.e'- , .. --- - ~~--:
----," "_ t' ]___J _'

,-ft~,
_, _._._" ~

,Dis ",ttsik,

I,

ld,e·.gao bamm1-. srnan
-_ Ie

dal

J

.

:kelDmpok.~
,I I'$,'U, ~15:· .:;'

:1;, Ies imp U .arIi. dar'l

~.,'ta:n PiE!'fC,Q b - an, ~. i. K o

:p_".~_'-~- glJt:r~ p'll!lngmn,pu.

:D--":i 'kegia' ,milpsrcobe in erssbut, ,An,.•• I~at ,-..I!nl5iB't-~,'u,i .... '"i-' -II nya ,-la" da 1L.; and 'U' n g;Clfl V";'w.~'ii"'!I:"'II'~'i"!i; C ....;:I..,..'~,~ 'iiI'!i"'!i,~,/iIL..'~'ii"Ii'I~ 'U" "nlo.... , m,il!!ii',',,",. . l-""ig12" '·UI· 'p., ,_..;i-I ieriis ,fi,. ~ Ii.wl. U, iR.,,,w
I, .'.' ,, I· .'.

.

"

. _i

I, I~G;U,~

Ii,

-

~E.-Q;.,II;

II;

,1I;,iL,

I~_~~,

~,

''1'-,''"11

,.

.

IJ;

iI;'

_'.'' .'.
.

. "_

.

-,

~

E

'iiI'TIl"'lII,!:!ii

,111,.111,1""",-'

kanan IDamn,yCl;., Anda dapa me'ak'tm,an, ,pe:t~ClJbaall dangan 'm,8Jt-11-:angk.'lll ''1~ g... ~I ds ·11fl".atI! ~ .~~In' m, ·:t.. _ -'. 'Y;' -- - -I- g'--.- b...·,a~b.·~· · lli!iil~~ ,I, ." !I1;;lla,
I"':_, ~IL

.~

I

.

~.f ~.

_

,~I,

'!ii;.

1":""___1

11:;;;,

,~!i!!'. ~

"~.

··-I· ..

tIl;iI;I,1,

~>ii"ii'

...:_"

,

!lii;JIl.

'-

'"'

i
',_,,:ineF,a],
S:i--,II~'I'

dibutuhkan lole'h
prose's
-+,
u__ ,~,

sbuh. Defisians.i :m'in.er,a;l dalamfubuh

,aik,M
L" ,_ _

na -',-..-'"nIH"-J~m,,· :
"~

m,'e!:n,:g:g--I~I,ggu
'_' _,~~_"

!IB!! ~;'---'~

~n-

:m.@';abIDl:i;s:m@~

lerus

,~·~,~:n'flf'-~J. ad~_,

dua, :y:a.i'tu,

,d"

,-__ ,ii;!Y,,"

:-.~Fii

'_' ,

~'Kr"'iFliln, ,~,~- 11i"iiof.il-· a' " ~ '"" y~

n ·' .....,t.."II( .. nalemen m--' dibut -'-',__.. 'tlll'iII'm'--I'iIi"'ili .!11.rI;;;' . , -,iI;;;:-,tL!L,r- .,~, e;u, 'U~I'~ J I ~U, I. ·d··_..... ,'II~ .'. ~1r11. '" .1m tJ -.yErik,. 'UnS'Ul""-.'U' "S't;t';,' 1--ak~~CI~ lemen, . !;--", , lam ~~'1s"~'t':';-"~ -tl":·U'ln~,: ,~,IBl- e-' 'n ,s,i, :.,~,'alr am, fos,:fi(Jr~ ·.mr, dan ',-'el'lar" . ,.,g~ Un. -:k .-'1'[ '~I.:ge't . - i ,'-'n,gs,-I, ~'ltl~. . ,,' -in!g-', :'E1SDl,:g' lI!!' amen d sumber ,(Y'.-··" serra Id)efis:iLe:ns,in,y~l. terh .dapl ; ,_:1 ouh,
" t~;!!!>,-!I",;II
!!Ii;, ,!W~ iii, ,_

liil!iI(r'lll'lll'~~'

'I

~

Ii. ,~,IILII.P

~t;II,nllnl-"""'llI

I~!b'- ,

eM. IIi.,tll---

1.1g,;J!I:.!L,

1i.."!lbl",,~,'li...,
1l~_1Il

_I

-,

!~!L"

l~

!_~,

:1

·.1

P'E!-,,,""'h,.,
l I

,~r
lIl.:l

·"~I~
~!lljl

!Il]

!"I!:!It'b-;[li:ii, .~L_ 1;,
I

I

5' .0 he.~
'~I

.L I

I,
t

Ul

'~I

ILl:

,~",,!:"',',~,
=

.~''Iie

~,D

,:~~:

Mem
fi!M'~

~

MJen'i~~

f .---;g~iJ,

'pH h_ihUh,

-e'l
,-'m ~

,

-'1),. .... ;n, ~~l!J}~ll

"""'fiN,

,: !c-~ -

B: ~t __

l-

~ 'T:'~ _i,G:d;~ IiGi~. ,., :~ -~ulk~ :me.=_-]~U
- ',' pn.. 'O'm' r;:

., :ref.tullD:b~
hi1;t:
V~"" I

'lelb.-m-

"'":U.'In1,

---

Ir'-\

\:"-"i

S_' ,

~,(!!

'itJ.
~I,~

U,~.!
b1iji1an,iJ' -

,,. JiJDDm'G, mlndah
~

ie,KIj ..

',F,lo'il,c: '\ 'bl~

'~ki~:I~'~~~'~-

~ ,DeD~ -.,--,tuB:@;: Itid.M .o:n:;b_ ,_,[5,1. d.Bi,
IDiIW"

~ Me:D, :~hu'

:M-m~,

..
=

1~,:~UGit

'_;~~ :PH tul!nuh,
'e"m-' ''''ll;~
ai-

'"' ,LeJDi~p.IDm' ,,. 1~~G~ :mlIp1.~, :~ !tlf

d~:~l~uh
Se"illp,~alQl'

T~m;i

-,e~~ :

'Jm'puk samf: Idenrul 'p,a:ottmr;;
I'

",. P\em'li_,m.:-

aD.

IP:I;,i

d.i:iI:m.

'V _ 'I':'

~ii.i.Ii.w.lDliDi.

' '1.,1;;';'

trl')

:C-;-'~~1b'wl

~!l"

sa:& ~

5_,'~pi
,-:'-a

,~~ml§il!m_c :~,_M~i.

''T''",,_'__ ..3 ,&.~ - --- -- ~ iUa:n. gl - -----

d\aJgH1,&

~ SiDte~ :pro-

,m

'PO";
~
~ J

'~,,-_:-- ~g Nalsu :~.aki!Ql, 'Ite'~ 'u-

- 'I.._--,'.....-A, 1iII ... _ ~Jlil

L,-;-,""l"" 1Ii_~1 Idj~I~::t

Susu. Cb:11~'~ a.iDl'l .. : "tmdn..,15, 't -;l_~ 1k~,G, .. ,PQ.lJ~n1'·:pIDlo,ng,~;!
''''-'l-.e;jti~. ",.

IQmg~ .. ,_.-:~', '~_ah,
[OJ

iomi:
I_ ..

m~r~i ,d~

_.-~'_~~

1;_,_,- __. ~I~
'~{e"
----L1

l__

.r-

':-mm
._Bmli.ptur

dk:'l~,~"lli,;-

I:a!!"
-L

e~

DR'"

5.

~~~MlDB, =--~

I

•-,~i .. :1"1

'-1.~,

'

~~'

l)Qlo ~ 1-"p'ilJlo,nI,~, d~DI·

~m,G)~,

Ke:~aD

--',' ,-- ,I;
:1'

IiDja! diaB l~,

'M:tdah

S

__ '8

_

__ ~4-~ ._. ')ii¥i!&!l~

.'

"~i·"'-'Il.·' __

~

._,oj! ..

_ D.iD'li. O'Uil

-,~L__

.

_

,~

!D~'Ii..~~

~WD
______

!l

. l~

...Ji::~l.. &-.L,

nm.1D.
_

-

II'

m:~',IBl"m y. .g b ry , .- ,d,ibrU tt~'-'-.'.'1 .'. uh, . maka :in:'T'De Ierne'. me ~u,p, ~ ,:m,in,ie: . yang dibutuhl .,~. dlaJam· umlah sed il~" it, il;,~ t'&1rf'"'!l'~ ,d.··.· iI!lI/-"~~'tl!il'n~'l·n·V, dap t" m:!e'n!~~'" U . ,,'IL.:, . , '.r.p.: -1~1:I!:!L,e~. m'I,II!!II':~~I"'I~~'m'liI!!iIl J ..~ 6~ fi ~U f!:l'"gan,ggu,. U:ns!tl:f-'u'nSUl~ rrukrnalemen, laR't .I-a. ,laifl-I!S:i, :V1c]!di.u.mll, ',emb,a~ fluor, :m2Uipri" k'il'ba]:t~k,.~D,mi.t;uTI,r dan. se enium .. ita makr .. Jle]emen mer [
Iii"

llpakaml,

!&J! ~

!Ih

11.

iii:;

. /~.

t=l

Ii: [

tW:~

r~,
I

[:iiI

~l

,

~

I

I

I

j.

J

J

I

I

I

U §.l

1iW1!

J

~

U

1~1

1.1':=

'U,-' -, ,_ -.,

, .•

,-

_

,1Il,_, ._"""

'ffi'-: -I·.l~n- g-:-:·~tah' _ "'"
I.
I

-: 1-

'iII'~~

, u. 'y,,.,.~._

'n-'gs-:-,~"i _"",
. I

I~

-~

._' _ ,--: ~
t •

~~, ~'"

_

-18::- .". ~,~", :""111-- '~'iili"lg-:-"
I..

~~Im,m,-'-!An-I-';l,-","",iI!,l!;O;, .• _.~ ",

.' _

i..

~,~,'ii"m-: t..~l~'ifi"ii'~--c,~-.. ,~I~._.. ,L.;I ~_, ~ Ill; ,
.'

serta

,de'jsli;ens,~; ,y;a . em~'h',d.ap ,tu:b'uil

PdE![

·Ia.t'~'an. 'tabeJ. 5.71

T
:'·'01"
'!'7_il..", )

ell. 5,~.7t1:II'5'•. I'-·~-Q.S_:_1 ~-.:i'krD=

,~~

__

,~~,

._' 1- . I

S1.:;m,l.'.~ ,dapn,~g" btij<
:~. 'II1''II'iI'II''~_H. ~-_~l!I

p' at

',1'. ._,!: -~

=

'.

_,. ~.""''''''
,~~.~

..~.~

"'Ill!!; _r~

, _ .. .i.-'Ib ..••• I.1!..... -,-"-" , ....... ~~:~

:'1

ft~'.:i"i
~.~r~1I

: ',mm'entuk
.. rl
~ I

'[I.-~ ~'1:. !1iII~",,~~;.~
u

,~-nn,_w

'ib.4"~~pnrt ICO!II. k dm'L. ,dl';:;i!i-iJ,:~f '.
':; - , \""'

:h~m.o~.m

- :,-:-'D:pfjr,t)~ k-: - D,'Jioid
... 'D
l~l._.1~._

~II ,~,
,~Imlla

m'L ..._,~_'Il.. _ . \g ~""lL~I~1~
I,

11.. _ _".

gLgr~~HI• .{~~,~_i Ig~_~

..... ._

·..31....

_.

l'.:i:.., ~_ -. ' ..:lI~1...... ' ) __ 11, g-r-ag y

:kun.
2'

'!!lmntjM 'mold.

_.

~~J,Iii!~LJ

.~
'if
.~I·_'iL;:;'1 ........

'-,~.Uhml

',-,-~l!anl,-

,_~I~;biff - rm'll.·-'_ .-_1!Uf

3,.

I'

2,. G1I.:m'U.\I! " . 1l.U:' I It hij dlalriYiiJ~' ~ ~. ~UR ... ,,,,",. . e~~g,f

:_._,'~.. 'iliJa.d:~ 'h.ld~G: d.~. '_' ~~:~. ,

d,Dm.

,:IP

. ,- .

Gao,"~' 'sls'te1m pencern bias ....',' hidup .... " 11'leks·,~. ··~ 1~p-t.'
e)I!"'" J I

ctap.a:
I
I~'

It:!lifii'

R'QI'\Diii'Dl
.

8t~.an ·ym.g tl!.~:iald'~, dal~~ e'nc.e:r:n~-=-~I !,~_ --:' m

a-D"~· .

!!!'''!._

1.

Parattti», disebut
m_

juga :peny:

'II. :·t 8)OIn dD[1,g. Pl1en,y ItI:i't
1

in:i disebabl .an oleb

mlelt~:p.·'811 st_~aru,',:onldm,i"

'yaiw
1
1

t'e'l'"'~,ad,inya·' "-'Ie'ks,~,pada
i'!iid'~,:L~,.. . ~_:V:g,. S I~':_.~ :h.~-_~ -

. 'p
'2-.

ntis,
:., __ -

~,iii"IlI~1 'X"- J ......,-,A-~--·- '" knl'I .... __ ,.;. ~',Z,v·hUIII _. ~ ,Wl!Jl1l!.ll~-~,

-y

Ia' -:tJ' '

~

..... ~A L··I ~ _--yn'b- '~·U.,L,~, '~:I~ _:_

"r,y

P -1i""ii...1 _ is. I 'U:U
~

~

~_

_'

4~ ,DI.~fQgit1!(j. aid, '.
'l"·'~iI""'.·' 'ill nl" , ~!L.t~ '!Ii
,
it!iirp' .,!I;;:I:,

'I.

;

'ead ...,"-. la-nbu'ng yang" ,

us •..

.:iba't.

.1011·.ll, dan s/ua, bJ,

ii!!i.'n·I
'!l;;,

'-I

III clli,.

,P~~~it"'J,i,'"is" 'tGn~·-atd- '~~~':ia·t •~Ileraclat\tp yan:g tIIUt"jad.ipada~, seJ-l?i~\'_.·,PI@!"U.'t. fJ.. ,H;:P'tltiis y~~.'t\ll _ n,:fe;~.~'sil y~_igd:meb_:_-;-~I.kanch!l~ '-:-~~ir'us :ha'_.~ ~;_II:p=:·t,~.js. :PI'~'~'ii!~ ~-_i d.~p;!t· '_~,en.'uar :m,lelall,tt~ :maik.arrtart a tau, '_~_--"U-161.'_~'.Wl~ .t• '"~"alslfu'SI d~·I'.aho!' .hub~t.n.:~ j s--','sual pll,m~,<= jarum s'u:n,tik lm:'bl,~'h dari s ·b.'~ICll~al,:g~ U ,'!:iIi1 0" ;'1" iO" . -I:~,'U-7'. , ,'~ lI:,tA',i~1i:!!iti~ 10:. Ii:'iIU)a:b.,-It- n"'.'" -;-" 'fl.,.', iI:!I;'n; " -:I ~U'ml1J" [ I~.:J ~I D. U-""iI. I." D ,iIi-'II:Ii,1i." ·'1' . di 'p: sad ,_,,-, ~lr '1 ~ bu :Ii... ,., 'K':' ii!!i;a, '-'0 tl, -b. '';~'~.'I, d· .. " b ...•.•: , ~'i"'ii!!i;'n-'a m" 'I-'L, y" . . ICIi" 'm'" iamb 'u- - ~'. xk
..
i
[ j' riI "

iII·lj1; til

III~ ~

~.

II;;

iI:!i

~lL'J

I;;

~HJI

J.

••

lr~

1 !I;; ,

~.

'LICDl

't

iW-t~

~

I~j!li;

1.

,~ual;:"

~

II!!

UII ..

,

IIi,U.

,

.!I;;..

..

if-""i,·.

I,

L

~~,", .IIi.Ii, 1.Ii

I ~E.Ii

~!I;;;

~~.It!ii ...

'~I- , .' jC:~W,C;LI:.

-.:

1!j;j,!;'L,;,

~,;i;iiWll,

.'~iii"'!i;.~

11,~,:Ii,

,.

,,'.

"CI

' ,',

,iL,,I;, li!I,

I.

:iOlII',,",.K

_'

',;

,'a ls~ip'a's.i disabu

'ju:ga, 'siembe:~jl.. / iLl. k ea,daan su.li t 'b,tr-; 1'15 '-'~~ bes _','PIQa, .y
I,

s reste1i'l1'"art:S·. M: -j bis a d,ise'b,ab':,~_- karana

P'Ii! - yer'ap'EUl,
I.

,au'" d,:·, dalam
S tres

'US,t.1S,

'b!es:m,~ Yml,g' b e'f', fib ih
tn'u, ,~j t.n
IQ.
;;a

SIt!

;,m,
,'.

,:e'sJiI!S

menjadi
·'S,:l

:t e:r - :Pe-maan,

dan

Id!.;~p,a;,:m,g' r ~OJ,n'

DiaJ';O!" pe' " .'-.'!:',it ini dw~b,a' can

0,·

eh il-ne

ibak'teJ.'"':ipada

:m,@n,gakib,~,tkan, ~,ggu,ar\.
encIEu....:_"' _al.-=: _ :_'-'- It_:_JC" II! ,t

:pa'-~!:pl!nye-~·~

kDmDrn, S,12.. mgga aU~",z1kl~b,a.~ya ,~'Ie,s,e;s :~'-llnjadi

1,0. Hemoroid,

pe,nyak.:it :'n,~ munci 1 :, rena pecahnya pembu uh VlI!'n . di dael""ll anULS. S,[elnble~,it' dapat marnicu '.erj, .dmyac kelain .'-', mJJ,.

.18'5 .. lr~1 dat~'~:p'ada. :m..' "US:', ,"

pnda :mlus"a7 'Pe'i"haik,an, pU,', bagaimana, c'm',a,s,ap,i makan, 'get'I:'am:1]llattangnya, giginy~ dan c . "B men:gt1JlyahnyS1l! e'll ',eJ~dapa't'bmlyak :per"bed:aan Ide gan, ,mantES,· .. t.. k al,,: C".ehalah ,_,_-_~ ., ~I"'" :srt!'_,U,'l/.Ii;.,ati per':=bee '_'all=pe_: 'b e"~_Q:', ~.l~t.,~'l1;o b lit.. . ~ ~I''''''''''·z.;;;. r AD' ~ =-,Ufll . 11~' IJU._ ::.em:Uli Ani!:_ ~eb ~L, Je~ denp s,~~ ',~,eJ'CIEH\\jl ~~_,-~:f ~~,,-_ ta_-~-_ - :in2!lftS1~~. ~ @,~_.. =-~.til_.~, I,~_-_!l;,~,el"ibe'_-:ik'i._'_ t m.'~dll!n'~ _ ' lD~I~
101"'15

a ..i,

penJl:l!rnallZlnnrya? :5',

,I

_:,'1]

dengan

pie

ICSl'"naan

I

I

h'i

'I

I'.

bait!

; :-,.' ~lm,i1',m1;S a :8~p I!r 'I i :;-i Id -~I k er b a'Ll, msmpu i I']

.-I'y:-aj, 'I~ 1" -C,I'
_. I

~n~'," _,n

, , berbed __de:'!1.:~ :man1U'SI~_ ~ Pada be gi_n J,:;lu.'_:__,:' _~ h.ef1\t\lWiIl ,ali 'mllm.il~_.i'r_~_~~.~. ~:g"blesar sle:h,m:gga :gipgi,gi, 8!1~_~iL :g ~'~_ ~:_-_:_--,ya '_:_:eif'u,t'W: besardan 'at ..,.·~ !nlii!ii~ '1'~~ Idi' en Pl",,:: m. ..'. c.u, ~"""y.",'~ b ii!:!JI'''"'U p...,' ,I.,. '"' rnb. U'','. '11'"jj 'yan..'.. 'IUc.a, y,' .,,': ..... ':' L~;n' U ,~u..,. ~ I L!!l,J,,g:,, , J: ,men,;' , IdU'11g' S,i!!:-',LtJ,[lIS,a-.-: b,el"",s,ilf,8;',t leb m, It 'r!r'las,~ :g.tgi ip'l~ ..mlJ, 1- i, her ungsi "E u ,bit m,en,c;ab:Ut dm, mll!n"IGi,las :mat,Mlanftya IU,P_ y,~-, haneur. SI!IQan,pan gigi, Sd!:I":i be:_:ul(.'ur,m'_lles=_'~ ,:_- -,.l,e~b~._;blle~~=-e:~!'ttlk __ :p,_.~~.a'" 'b1u.~.'un'lPi 'u:n.'ruk rnemeo;n'IC' dan rr J!:fru:,Mlik mak'_ ~-M Slf!l~ 'u.'_, !h.L~~ _em,p~ r ~,:ta _ _~ leeil 'Ul\t'LLt~'_:_ n'-'-a, _,~_
''l!...IIil!ii!il!·,'lIi::.o=I!.
_ "L 1Ii::':.iit '-'. ~

'ii,

.

I!i::.

,_

'1','·'

""

U, I.

. Coil.

~.,

.

L~

~I

Ii,

,

.

Ig-. "
~.

I.

.,

_'

,'<_,

I

,

~cm

'mi'
I

I

1'1 "I u.cui III ...;I,,_:iIl... ~~

Id _ ~" 'U.''<nr'J':~:L: ... ~JJ~ '[I.
..all

memilL:.i.,H k u}~---J'B'deu~:ial,~'ita, k ita perha -, ,an,sapi sa at makan, '~Hhat senlah-olah sapi me:lakukan m'" """"yah"~i'"a tli!!i;"", m" Ii,l~ ~1··.. ,,: -'''S M' SPP' .- a b i~ ~, ~a'd - ep' ~ ii, ,i 'LU. ....,~'7 i" I. . Ii,' .' ge If·" - , .' 'T'er~nya, s ':pli, 's,ermg me Iuntahkan klelm'bali mak -- dar:i. b, . _ lamhung, .an n
I
00iI"III, GU,11i

:K.II,'_cen'j;;_- '_.~_,ttah di dalam, mulut meL~-,s,e'k:-;leSL-,m ,.au~ ~.i,u_-IdaJarn 'u:m _ _=:t, s'latl,ga; 'banyak dan m,IE!:n'Gi'.I' dung natr ium 'bik!a!~blol:na'il sehu gg,', dapat 'me'm'basl,ahi makanm1. dan :m,enj,. kondisi rumen ,- :un'b '.,g)1 sal alu Iembap. 1.::~',~fV'b . "a-t, rnern tlb· 1i!!ii'''';~It..·I·~I!F"ii!!l!.~I;I.~·~,~t'[i""iI· \.,., ~,O 'p.,a,· ~, rnak ~!ir'jjI~I!n y.'~,iI'~U-I'..·n n, .. ., , d.,-" Na'~'iu~' -.. 1..... !U:~~, llJ'i\. ~ ~
,O.ml. " ,!Ii;; " _ 1!1;;

L,

~

!!O.ol,~

~,IL

U.

ii:I.w.L,

..

G!II,

~

I!W!U, 1I.~U.li,

.,~, .'

I~,

iIl!Ii,""" ., II!;;;;';' L .~. , - 'oJ:,
to"
I,

.1

i

ill! i!li!tI!"'" I ~!!i;;~g,

",

.'!;;

iii '-!I!, 11I;;1.il!!,-,

~,il""lil i!!Ii.'i".. !I!;;;~

·,I!;; .

~,'i"'!ii .I..IL

,.

_,'

I

I

'.l

-j

..

,..~Cilj,

!. l~l.· iilii

'.' '.

C!!. ,.;I"

_II!;;,

!

.

.~

JI,

I

J

J

:y j ru ,~~ ,.;-t,,.krll'n
I .~I .~: ....~~ .~.

,rIln~}~,-, (I·l~tfile'n.dan
r l I ~~-

r .r~Lk,'uI'~m,!n) :ke m,tllu. t un. '~lJl:k 'Y" ,_'11-'1 k IImm-' b '.it..~ T' J. ,_" 'Yd ~L
~ll.

III 'iii,

-I,

-'

:.·:I~l

'!:'IIII

I' nhik 'mlen,ghl lus ,-- I
',v.:' '. J . ., '
1,1

: ,.,:,."

'.
I~

. . ,_ ~~, I'n."ijjIIII'pilial~1 lli.;;;l! ,.L__ . ~ ~\" 1II.e_~." II; Q 1"~!!lIIi,

g . w :~.I,~, 'L ~.'~ II;;. er .1-.',:iI,c;~ m'C!:.~1nl 1_ om' 'ud~'!!'!iifiii"lil dite:12lf1 e'mb,ali~ ,'m~'E!, perisf: •. '. ii,f __ ,,: '~', d:i5le:bu, ~~IIe!.' S'
fij.",.'
'!;;;i~,

I

I',

I,

_r ~I~,

Lambung rumin ,I,s,ia dapa.'1

dibed
depan

'I,'

rnenjadi

ba.,gi·.

b eS~!..c",t: Id'-=~ OI,f,fII\1S II ", S e1:' ta ba~gi·~l y__g' -'. ber ada d,1 blll!l:;-. -18" dlm'-' g 11
11
-c

Id,en"B,an lL'~,ku,~,an, 'yan,g' 'y-=~·tu,ru'UJ'r,'" ,'~~ltr':'U r-Il. ~-

~I'

'U' . "'-.• : I." ur-

an-'"

'~I ,iIi,JIi;:

eb ,=t,

'.,]!I, L, '"

'1L..li!!i;C Ill:;

111 .IIi.

U J

--"!ii!D" -' ,111.0

·d·

..•. ,~'I!;U

.

;~

li!!;1... - - ,

1I',&O'11111.S U' ~f S~
r'"

,L ,ill fl,

:11

struk tur-

U .. _~J~Iu.&_ ~ _.Ii;IIlI;

"'""!'"""'"

'!Ii"._...,

[i!::,

-' _ '_'

:n','·_.P sda Oamhar

5.'20!

_u:~~I' -"-~l~( 'b·

,~,~ ~ ~.!I!, '~.
~'P'!Ii'

ad' -all' lab, .. ' ..
.1 •.•.

,d·--,~_-_rul;;k:~_-_di dalarn, rrrulut dicampur de~~_p, ~i;',,"'-~' ' Id'--- dl--' ,;i 'itm '1 J...._, ,~.__ U· 'I,.;. ~, -; n- ''DrE.!!!.!!!- ~Jf1 ('''',~n C' 'lI.tf,~,) cr~ "n- ~,I~. \"""'I!.!!" D' ,',.. .~.JJ.·~_:__I.,I~ti" Dr'_ 'u - _,~; ~--:ht n., -.. ,j pada bagian rsiikuto-ru» ;'1 . D':i dalam ref .ulo-rumen :ftl.i makanan dicerna msniadi bu I'u'r dengan [gie:rak· -rR 'me:ng idu ' ,daM·'i :-l, COU'",al::s,i 01'- ct d~l\ldin,'g' rafikuln-ruman. S'e' d21alli'iU, makanan dimuntahkan k arnhali :m,e'~,1e'-,:a,r l, kllW'On~flJn!~;fl l"'u}: k ,-I~' ,- -;-- Inu'l,tl" 'II tLlk Id'J-I'u'n\"a], '_' --,.-'---'.----.- Slm~lkl':''-'-'--'-:';"'--_' 'kemibali - _'--,---"'---IB~-rJ"_'-'11\-, 'k --:-.- b -.-_' "- - ' ,'-, _11.1:_,,_, ·~'n-:,-'D' ~- lam ~'-.11 -e ,'1' 'b - '.-: .-:' -" I llAl;~r-::u'- bit a1: - - - '-rl- D'b- (b' mil, Pr C tr!- - - _ d J~.~.gat--, ' _c__ "__ _ - 1\ mas- m,g _ - - - . - g _ "'''- - - - '1- _ -_ - n_- - .". ~ 'D'- ~ - - - ' - _ _k lor· "' - - "._c - IlJ~ --'; ,e .,iap' cc dan 01' s.. ti '~p dar:i ~,:i rumen, AJt;;, tiv= tas bat te,~:nldan Pro 'bozo a, ini e ICC:
.~~; , .---. ..-.!I.,' ...... "--~~
-In.'

:M:ak~~-_-=-~~_, 'yang sudal,

,-I ._J.. '-.~

~,~..1

ttIIi'iiJ!' iIFii

y,~

_1!'II,OI!!il!!l~.

.o'!Ii

'ifi"'lil'"iil~-

",,~~__:__I_.:Jlii..

......2_.

__

'

-'ID~·!!1

-'-.----.----

'--"_

-------.-

-

-.----'---

-

'I ,A ~.ll! ---"_' -__

'__

L

__

l __

-

- ~-_ , ,-

_

1~-

;I

__

'I',.'

1-'-

_.!15_. _.

_

~I .~_ ill; .. __ - I'

.' -,

.

---I _;l!!§. 'P~I~' _
'-,1

_

__._I!;;;!!J

._.

. _~._

0.,-

_

"'I~) ~ ,:- ._115_ -_~

-- _-_ . _

_

__.II5_.iI;

~j

tI

L~'--

_FIi

y

~

.

:

.

'I'

-

1- :i"', - ~ -

CC

"'~.
~~

",

I·.j

,="·'·_

';

. '"

·'~''liI-~~'F'IiI

_j~,_:___

_

_A~'_.y,"18'

.. ,

'b.- .:'( ., - - 1 .c___. _'

-_:_

.. ,'

!

r.

'i11 iI'!ii,
~!lilililIiJ

I

U-,-

II

,

J

m, I ~'n" 'errnen '.l1.i~
f.

I

I

11::'[

11::'

&.I·LI

'~"~~j

~I'~' .~'I"'i ~_Ii\.~IL

ffi"
I

J

_ :-:
••

'~>iI"'ii,,~tii"!li
~IIiJ~I~1i

dl'l=
. _I

till

iI"lt!iI ",~1eo'~i[ '>ii" 1::.
I~J~

1,1"'-"Ji.'"U-, U
II..

-,m'i!!iiO!
J I

!Iii::

I

I.

~I~ U~

'1.

u- 1~1!jiI~~1
JlJU~~

diubah meniadi selobiosa dan kemudian

diubah :m,e'·:~,ald:i. 8'rl.tik.iDsa-l-,fiIls,fat

:M:,ak.m'·;_:_-~; ~.~. ·e·m\:~ im m ~_ d ...
SIU '

It e Ida'
I'

,F

o:r:nas "lll ~ das
,-''I''''D'' .tI<,&~!..JL, dUo '~!!!:IIie'ilil

dj- L.!L~ ." , 'I, ~,~ ''-'if'' rsl , ,IU:=.iIi,

,KI!);;

'~'m- ,I' -~o I I lm:n 10"
l '

merupak
I""

11 e:r~ 'U.~ _:gs :i-_.c.-'
m ·1'-;'~~i!"lII!·anl'I.
lJ~~IIJ

~anlbltln':8;'slE!:be m,~n .. y:-~.~_.-. .:'i ,d=J!~~n ~,!jbIDl=n,DS'um _.Uck.'"1p ~_·t :ge. ._.lmncul1.'Jg" ·y·at\·:8
~ ·_1..111\ _.~:_lm.nC.e:r:n.__

'M 10

:~
:~
.

,,.,gi

I

-P.i

IU

I

:Dari _/Jorm
.ataS'U~ ,_'.II:_,_
\L.
'I' ,-

_~'U ~~ t
'I_"

,-_I

laI1al1
~. -•

,..9

.~

~_,~, _,

, ,ie. ",. ,al pa,.,a, ...,_'" . ··'t' - .'. - da 1Usus
! ~

5,U;S_ ~lpRr'_.1 C"',". ",m··lfI,'..... c,._·,~ b 5;?1 .
I·· .. I
m

IrQ

.9

ns a b re-,·"U:.U', I abih oaniana c .'. -"'i"~lld· ~, hev .'~ ,J0
:r:'., m,~'.1
'l 1 ' .. l' lr-~' ~~ ~l·rt'·~

. ,I,ID'
I~J

'uk-r,

-

" tubuhrwi Jj
ICC', _,'.

'so

'p'

Su,'[,'()Sa, diubah meni adi fruk ',('lse, d.a-, G: U,I.. nsa lCllle'h sukrase "b'-, 'teri dalam . D: tuzna D"/'~i~ 1'~ ha 1~''''~ seh ~ p,~,~, .K tl te .I-~ d,-I-·· '~'1" '~'r1 11 ~~~ ~ 'b--~.'L.",oJi;"''"'ij, m-" 1 u t:l ,11 .aL~g ell ii, 'rWJ~:~ ansk blerm,~. da"'_ rump t 'ymtg· .: e',m Id nding se.~l:Y~·_
.
....

Hal, :tni 'am,'e;b'ab'i, an, k ,',"e'n'_~:n'_~~ ·art'!d), dieeffi_,~ ,dllem~:.·_,-n- _ ·c· '~:l'tu,!Il'0 .;-t '~t! j.'~. 'ru :i·,an.1_. l di dr' _m 'USil ~ s-;·. '.'d'i:c. :rn'- :5 e:d:·~'·t· dami sadik ir. B- .•i~er.r,_b'.~i~eri in~ elak'uk ~11 ..~ fis.r:ll1eil't...1. s e:lJu' clsa dan membebesk _ ,11~'i 51!. 'I'.,' rnb ' hen se:~l:·ngga. muda 1, dicerna. I:Ji '. t!~ dicerna oleh anli, ' ',e 'o- .-'b!'~'!m dan :P' .obJ,z.o rna ,,:'[ ,eli' :lrutO.SD .l . dan isumaltnsa, O~eihmru:mlE! diubah menjadi glLtko:s,a.dan gllukCS,~EJ;-'IJ1S,'I,at
I,

. ,II.

'j"

.

I!U! ,.r;..

!bolo.

~.

,C;!II,

.L L.Ii.

~

11:;,.

,.111,&, L.

~1'Fii

~i~'

&

'Io-,~ 1I.,i!;,iL

1II.,,ii,

..

1il'.Ii,' 1Ii::..

c;,I;lL

II;

'Ij"""~

"

I,'

1"',r'3illi"lii,~;iiI'"N' ~ ~~ I~

S,elu.bls,:·_ ·tt< I
ICIlu'".na

tercerna

D._.e!I_

D.leh. bakteri

dan

P:;oDI'~·Cz!O\ _ _

.r:I~~n ,ml", I .e"t:~i depa terSilEJ.lai-n,itLt ·b~L~;·tf!'ri idapa.t me_- Ei' ~l,·~-='.dk~_-_ vi _~_""
I!~ ·~iln ... f'1Z~'-1 .pe' e
III

1.2. .... M',',~,
I~ •

'1" '.S, . _' bm;U'("-'t.'MU'ur

',ang

,aJh;,~,'arblcth:l dr .,''~, lernak ~ r 3. :Def:is:=lensi dm!li '?!at mak" . ,"an 'berSiebrut
.',1

cpa: men,yebabli .an ganBBU8ll

P

IP! 1i!"Ii~ 111. U~

E:~~

i!!iiI!!,

'!ii"'io"lIIo Iil!!il

IjJlIl. 11.1Ii:;;~

,1l.~'t.,.ln

U lldl.;;;J.lllilllj. ~IU=I.

'iI ~!E'!ii"'rii"fiJ

i!!ii,

S,is te'm
',.'m

ple'IlC:IIL~1laan p
l,~
,-."',

,I;, erCJ,n.~lon8BI

'D,'; d,-',,, .w, , "~ ,k lef)!,nj> -6.

,',

'I"III"'i: ,iL I!,,!!',

'--=::.'

t'!'r'dL_-:i ,_,,,'ta; -'etRiaftJ. -=-~I_ulu,'l-~ lambung, 'US' "S :h."'U'S,~ dan usus '1_ it'S, r. 01"'I'" 1I:.'~'!'f"~ '1,-" '1'-1, _ J~_,~'11"., tLU ", ..... O:~'~'_ " 11l.~~, " IL' ruJ__ u.lll.ur-'I 'I~,d.·:,~L, de, ..' CU:-II., _
,'11~;
'LoIIL,_I!i..III,

=_d'=~mJal1:u;,s ia.

','1·""",',' ''''.

"ii,_

,),11.;1:

dah.

P'·'1 ,Jor'1US,~

Ol'"gat-" :l!amb'u:ng ',e:rd:il"i

,ams

bagian-,bagian

. '16\'I"'d:'· cs, fundus, dan, .

8

8,a·':-,i---- d,_~~-i'US'U'5, ~ ~,_Jus'ter'dir~ a~_,:,:_' 'l'"S'U'-~' ~'2.j_~::i. (d;'o,_'_-~ h'U;;rl)'lf '_''S,tlSl 'k osong' (j:jl'ritl'~ n) dan us -ts pe:n'yl2,~'aJlml (it.~'~,. ) 'D/'·' I~""'~~: U-'-~"'II-I;I!" bas ~ [ 'm'l, ;l"""f"n~.IP'" ,~ 'i;li!"m, la, 'P' ~,"Ii -; yliO'.!'~ 1,........,'i,. Ii!o'il!!!ii!l'""~_ , _, ~;i£'I, . U~i3!1;.1;1.· iI......1 :lfirr.iI:. .~UuIl.'Lt [J~l~"" Es:c 1,,; ridi« ",01i yan,g bier _'LI!, .~ i U,11 ruJ~,:mel\n,bu,;s'l'lk.k .~,J is ,_"'"$1 is _._
..oi!II!I,;, . ..:II

Il,t::o_

'Clap,'

:;.

"~'"

!!;AI,,,,

UU~

.

_

~"

i~,

.~,

.,11;,

'!jj

'_'

-'___'

".

03!

:Peo,c:e',0 .am :P' da :he'laD, rumi ··.Iansis,., bsrbada

de'np m
,I ;

.·-l,t~-

'5/, taru. .."-,1 dis,eblab"mlJ,:k. ~Iea, ll,',(or m~,' .1,. :M,'i,. nlmiLS,,·'. btt@ upa ,I,' m:bnh' n yatn,g bll!f"d,if'uim:g' se], ku 9 d

'>an rurnie ",' .

1.

Prcses
II:;

pe:nce:,
1'-

rt

j

.'1
..

:
I' ,:Ii

1a1],g be'!"j', d,:~ :m:-'-,:[!uJ barlangau Idi
,III:; , "

rnek !fi!..c.u, ~"l!l\, ~~IL, ,~ ~'iL.~I'~
,

lis".
<

'I" 'm-

,_.,

r ~I''': ' ,..'
, • I~~~~

'

. ".' Za' t "",. " I_::::'" "., byan.- 'g di....',
"!I'III ,,'!O.;JIl,

, .' ,; ,II. .u..,gj,

mi ....,~, d ian'" .-, m' ,
,'"
"'.J

~>r"iii ,~.II.

'-n'" , .'
!.

~('it"'iil ,c;.u iii,

a~,.".'~~. "':;.lII, l~.u.&.lm.

S·.. a ' !Ii::·I_.,_.I.;~.1IW _,
, p'- , 'II -"'an I
" ,,'

,'- -

" .. d-en .... di- ~1 ,_'-- • am'" ',-m 'lU', '~-t-,t ::-" pl'' dal ,', .
,
_' , , ,
'c, "" ' "_:_.'

e

I _

-:;0 '

II§n- ':-,
~~ •

-.

-·:-I~.~I~

-I L
,

v,~ 'tarn, il,

d.
I!.
1~~illll.~

,bl aI,
'~iI!iI"m"'~'~

~ldt.'!

:a't

b
C.

mmel('al
pili 0.1

'm in

2~ B ,gian Idjari,salu pencernaan :yan,~g lrn,iemj'~ik-daaeah parmut '( b· '1 k 1,- , ___ ~, '~e,r',_'uas.u:ntti~~:__ ilL_, " ,- SO,1~_IS.:1 OlIO,_e~:'u_ I~J_~' _ _Jl !\:_'__._' ,- ~,"~ i , 'k
I". ' __j

a
b.
C.

lamhung
B:S1mf.aguts

Id
e.

ko on,
'~,' lewn

dundenum

3~

Ge,'rm1, plene'Eu~:naatrl 'pa,da, 'us'u.s (sucu-" Jt,~·:i_, ,ns) te.f'd:iri ,_Ims

e LCU~'11 .. ank B2 &._,_ '-P' ,;'"
·.liWUl Ii ""'&I!' '-'

b.
C.

d,

,ge:'tal~,d,' , d,mg 'US'US, halus Icab~:an, em,p'Bl,d __ :Gf!'t.=---- ,~,'=-~~'treas, dan IRf!'tah, d.indin g' U'S'I.I Sl
'1
,1I

,1,'.... 1I,US _

't... -;,11,

-

e.

d,in,d:l1llg

'l'UJt.J:S

_-~alw
Sc'

,f~ O'-II:geu,t :pe:nCIE!:I"-n' ,'n 'I,erd.:i dar"i.

U:I'" ,

, !!;

iI!!ii

-

Q'n',l',
~,

-

I

't1ef'gDllo:ng ke]!enjeu~ "'Ida. h "~·...:al , ,P" .: ,'"~, IB'as .". -. ,I. ,u'wt
b.
c.

Or~, ',,. -"D' , ' 'Ia-'~'.; ., a

1.

'usus :hallu'!31 dan:,.

lU'!,

5,.

'us'us b e'smr dan l,~e:rlllill-' .-: il]:npm, ! ,;~I agi.an .~'~,~,",',t l~ICllfn-' -n, ,-- -',- - 1-' -" Y'~-:8: tid -',-:ble -,fLt'n~, - meno-:!~p,e - ~" _'i..; ·-1' n~I~' :Bll ,-,anm' Silt: -11"-, , - '-a, ,- ,--, '-:I[
I '"
I -:;u ..

d. e.

re_-'t~nn dan-=-:rnlbu'ng' :_"elen~ '_l;1,dedl ,d_ kerer gkDI'P-~ _.~'
I

'-L

I•

:1;0 1,l8'1BO l"t~iU, m
'U;SllS

e.
,I

L,.

'haJI,ll' )
,'-~an L-'~,~"-"M

Ibl

SI aluran

pl-ncIEL"

-_L" y-'~~R:~~~e-gh,urb'u'~g:k"__~ ~-"u''U!'t d
e,

dsngan lalIlbu,n,g aldal£lh 'usus hal\;1;S,

b.
!L.

:krfL-C,ftS)tD __'~:_:_-_
''!I1'!rieo '- .:;1L.. "'-Iij'i:!! '.¥'!~' mU 111.l:Wl
j' I

e.
SIE!'II-,:"

17

berpa
l

pank rile,' P 'n;r' e
_ iiI:!ii l~1 1'-1'

-"!il"'II 'i!:'!iI i!3!ii"lii1 'I II !lij.~~LIII III

srebagai, endokri ",,~',elJenj',-, :pulatl L:m,rge~:hlansl pada .'~ Cl'GF'IS,[E!~'b.i 1121" ,', 'r{, "I:k', ~en " 'm,eoghletS t: ' ',"S, BiE! I] P"~ U
I"

I

'1l.,.lIil:II'ii 'II 'il !lii;;111. ~-1l1_

)~11l

••••

a.

,Clr:rn"iase

b. c. d. e.

N,~/U'CO'--5 @ft'h!,t;(lik ,=. ",as li!
_,_~J.,

,~",-~_-~:"anan
"l

'-'~-".j-g 'S,'E!,dil~h--~,_--:, 5" =--~p-'-~-ya,di. 'lIS, '-, halus dis,s=" :-,IQ,leh'vli ' h"I,J' 'Ul~ V~lt.-.:-.-. .~~ It, min ~1-!Il,~"1 u ..-.at m:-:-' anl-.'t lUI -[,-. 'p: [~. ~ ,~, ,tUJ J" D ',
1,i'

'y -'-,8 'te~l- dtearn --: enj ~dJi :-nIDJel(u[-m'c,~,a~~u[ m
~ ',jlua, ,""'"
,!!1;;l"

,oL,

'-

- -'

'-'!I;,

l!ii l:r!l

-,

~'_

I~.-

"

-,II;

iCii!fl! !!iiO'&,

:1,

.

--

_l,

'~.I~;~IU-' ~·,!L,1l~1'~'

.fi~

1k'~'~'_;p,~rl~'r-= ~
~I

. ~_~,_

!g,

daa -m _'i--, ,m,D menuju ke pemb'uJu: , c:hyl '.:, "I'~- ,IO~:gl1Jkosa,ser '_ ",,; ",'1,1-,', '_. mrmu~_"re penlbuluh dlyl @ ,aBaD'l leDlak dan. :glisII!F':irrt. manuju ka pemhukrh dl:y, sadangk: - as, om, mIlij D,,,-, :gtuk os _ vi min ._', :1 mm,Ie:~, 'I ke k'GIf'iltef' .. : _ '('Rn,' te l'"m1Ul$It __" ~ __ :mait :_an mikro (mik f'Oll'U '_1 ien ,. ,ada k t '=-1, :k':=- l~1=hidr,8't dan air ~ 'tit . P(l~ 'te:in d '-[1 :m in,:l!ral, n
c. d.
i

_~L_

.,,_.

Ill"'" 1!Ii...

,'I!l;

ii!Ii"

-''IL. a;V,ii;"

,d' ' __
j

-_ _, "

'v':,~, ,- - I'·'n
"JI. _ "

d. e.
1101. Be,)] a. b.
c,

lan -

d - -, k'--blo;

-Iar' -, I.

,II!,-,u- '-,'--,

-

d.
~

, -,

'U~SfU,~S,,k
;_Je~l" -: e

_'-~,

de'_'-=~· '_~ :i.

-' .'II!: -~a- IdJ_-Y"· pany 'IB1'"OP--, [/ Ir" . , 1'~ll'"I-- di kera - d,· )B,b t ,~ .. d hS'__II!!clid.
B' ,_:-_ID--,-S!~_pmJI

_J '

b .~ P _ If']!Il; --,,--:k l!'.. --__
e. pe~"i'tis ~_,i'I~'ii"'ii'-"-y";--:~1 1_2:-:, .: mu: 'l'u-,'- : liI:!:a-'iI'lI!"'iI!p !L'a~'m-----',p-, '_',a":a,,-U--'il"iiliL,~,-:
.~.~,., .'-, 'caJI!~U,

IL_

'

r

'!.ii!ll

,---I:c-,,-,_,' ..'

- i!lli

.=

,-~A~,
.

~--"L.Uii.~ 1.1l1!iiO:··
[L,

!L~-c .. ;-:-·.

"-,,I~

m;--:'Am'--:-"-"'-'--"II,...
,: .. - ,;

~~,IL

,

~-

~-

-,

~

. ...::I,-;;;~

UC;

Jl

II.

I.

1~!c.U:ilJ 1

,"i='~I~
~J

_

I~~!E::..

Jl

I

~

ILl

':=',...~ ~~_tI.

I[W,II1ILU -I _,

11'~oi'¥"i'L'u'n~" r£'i', a
,1,-

'·~_111,~'il: ... ~fL

II

•••

1

mulut
_I,

-

D'---I~ -U-~· -

Gtblam'-~,'

e .-caili ke mu'

i

U, '_ :I~t~mln

00;

:I"et!·: rulum

:mt;~_;u't; ." ,'umtn1. - :r _ ,tik'u,~um
iabICltmas,um,
'mi'-', 'ui

_J!t:ln.:::' i :1<11
,~

mU,'-1 ut

"'"

c.

'_' " ....:. _

_. L

......

,

=- '--Ii!!iII;,"" '-"~ ':'iL."'Ii'l,'l :........: , , ~.........: . ' !l§i _.~ ._ ~~"

wn,

--'I· ...

ii"'lIi"-'-'-"'~I'tl'm-- ! ---l ._. '~, ',:_: ,

ke :~--t\l,' 1

@.

m'u~ltl'~'_-::U.Il.lI'll, ...
,cm11i],mm,um

_.. ,__-==tiku.l.

'~_-_ ...

O_filmu'm . .,. kem~,~li. k'I' :tTbU,--,U ~ ""

1,:3. P da

.-lK Siapi\l'- ,am' susu ':,artg Idis,re'l~'ap ,dmri mdu,'nya :a!l[8Su'n,g
m karena ....
-~y-

mesuk :ke abDm·,I :salUl"'~. lnak'
b.

i~I,y;,.."

i"'i - - lut .-,

~~dak I-:"l!rltll ,dikttn"~~ :yl~' :r-'I,:m,len .. re ,ik'u,I-u:m dan , :k,II!C::il dart, halurn 'bu~u:ngs,i I. :s"is'_e'm p'm f!l"_ L __ m_ = "-:__ _~" 'ble~l1:m~J!I-~'U:I,p,i ri --,4. R'J~'~:-rt,ID" adst run '-~- s- -:i J" D S -,,--I,a, dleJl'~:-~. lanl,bu:nD' '~_,' - -,&:,.p'. -g~ U~-·D" .: , 10 ' ;" . D ~ d ah 40 ., 1 :1" elL _':tt u m
c; d,.
'SU,
J • ," I J

anBik ,a1'l~ s

Sap:1 -.~~

larnb,t- .·~:ya

g ,<Ie ,atlllll:lnasuin 'b'e .. .. 'ta:~,'1j1~gil-'bagi

'os'

"

_

_

....

n

b.

:1'"'U ~--

,s'n

,p,l!lJ,.~ on
I. "1
fiiii"!l!!['

_. t
I

I'

.

[J

- ss 'I.'

Id·- ~ --

I

e.

d.iate ~~~ ,t __ hlkak - im:-H,b1JJ----B ------- --- - -- - ,.~"

O'm"'[g'·l ·~~p,a saJa
"'..
i

'.

DC!.. ~'" t. iiiiIII,
i
~tllI
I I ..

B~~D:aliL'n'la[nl~ .p,,~ .. "~D'_'-~- ~-~
!ilj~, ~

'y,artIR

mI!D,:y'U'5<U
_.
l;j ," l I~

sist :m, :penC:l!r',n,~' _ pada
£l!~!

~tlJ

'p,m'r"1-:LU·I~ & .~~-y!IL,
,I

'i!'lil"li1~'iI!...
~~l~,IL

~ii"!jj

t

1

.

'p."JI,_
_".' ~

U~

n'ili"'~

I

.f"

,

,I/;. ~-

-"' ...

I!I!~'IJ.,..U· ~!~IU.

'1 ~__~
._-.2

kan ----,-;-~---,n'P,:- It,~,- d' D-'=--~"~- - .Ig~. '5, aha il!~
IT J'_,'

~---..
• _' '_

"t

'-Y'
1-,"

C"Cat\ 10' ---'101

h =-'--'-

~'1Lll'S, ---

d;i~1" - 'u'h i p: ad- lnaik.,~ ,- '--'-r
--'-'--__I_"-'

.-.-_.-_._.....!

_''-=--'-

-'---.--

-

~

___,!

__

--.2._-

I•.

B ·pCl:ail!mlan c'ar. mel'nD1'~'~i ..5lI1 m ' .anan be ' OJ Cl'~ ,. •'i •. '!I ..... '11... " 2i!n:1l1l.;lffi,. prD ,@:lftj! ( ... JI!@)-!:'~-I . , . I I, _.

~l'anD" mlE!'nc.aD,d -nO' J-' lei II:I!: I!D
I I, I.! I I.

,L

S!Sib - .':~' _- p arbl e' d -.- yan,g '~'e) .-Idi· P'. ,dla 5,is ,--,.- us!:ia dan 'prl ,hI!TI'~-:- - ,: uminana ~- f
u-~, ,!,,_:

b!'Ol '

....,p~
I~

,- -- . ·n·- .gs-.-:-;~'~ I.·
"I .
_ ~'~'_ I,

L....

_,~._

-i ~= =-~ _'"IQ 'I~'-J·I'- -= ~ I~ ~I,I~~~ _'~
'

-: 1j§'n.-iIf'!l~'~n--I, ~ -, -

~_,~~~~

_

.,

I

.,
~'

1 ~·=·en-:;.i=-l
U'~,tI"'_'
o!!ii!!I; _;-

<k·'· -'-

' s,ee~'or :s ap'~' _=-~~_P_I- ~ '_=_-_P1ft tUJ("h,lll
--;-'-''11, 'II, -, ~~~, '!!..l.

"l', "J: - , -.]"

m-':- nont'-'DI"",",'--'-J'~l t m-, ,, '1~, -. m__.1.n-·u...,.,·1l... ...... ,._~,_...,I_~,II!,J'I~UJI'l'~lll".'

~fll'
i',
t'

~_t_J'~L~_~_

SI&L __'~_

,n-'I!~-_~
m·. I I
'~lilili

T

'Ii-!I"rii . _·!LI~~~li

..oi.I_'1!..,~

p""

,",lilt1I:;'~f'

'Ii!!i."'f

~lI'll1l!iin -, - r~.~.d.l[l , _illan _1... 1Ii:.!.

"'J.:~ g"', '11 '.,.~ ~'~., .. ~·u"~ ,A''"'''!"'da!'

I

!'" '"

,U.l'_

16. .'

, ' ti!!i! ,~_;L. '~i 'A:;llilll\i.C-"

)t!Ii'il-

d'ff.1re'? B_~-_ (, ."n' ._ ,pu~a '~in"d_ ,_ M,d.a, t.',n'_.-_ k me: ~,,--_~tasi ~~,_ s,ak_:,t '_._:_~ ? Jet-~!lt"M L-'-~--J,~_--, .~-'_~Id.:=-_ d:ISI:l'"lt.~ '_I_~_.~, y_=-,ug; ,l-=P_',_ SltS'UaJ, IJe~cu"~~ _'G "_1m', An,':_~a I'llW _~ _:._:_"t y.~_)
-hi ~p"_11I!ii '.' .~ '1-''aliIf¥'II' _ ~~'
. I: IlL . ,it ~_~

derrta

,~p

I,ab,

Idaftllp,a!k",
l~IIU Ii

f,

g mu,'n,~ in, 't'I!'l:'-a,ld,'i bl~lak ita me-,gaarrrt:i
I I ,II I
'~

~'II"1ii

0" . ti!'t, ;~~ ii:I ~

,. . _ !tr~_lI1

I"~'

'II.

h-·. ,~,p.' ta"lii"'m '~'II'l'" -=~.
1 ,0

,~~

iIl!!I;!~

_1 aJIL

11 t- D ii, "~"!ii ~Id . !Ii:: III JII L~~

~~
-

,

k. ,a~

., !E:ii3 ~

a .I

a'

..

'~ft , !I:iI.L, It, ~

Set - -,~ng ,in:i 'b~~',Y\~' 'tm:rsle'd!a,_!i*,an.~·~'1I1s.'_-=na' ~_ cle,p-=-~t'~:i.y-=- ~'g u
mu dab, dan, :prak't:is" M:,I!'n '--!ll,t Anda bl,apim " a men'yik~li keadaan sle:pe:r'ti i,tut'?Apakah makanan-rnakanan 'Lllmpn~i'~~ -Iil:!i; m2~....::1-.-- ~1!l;i;:U:'iIi;IIi_~"Il.:g, t'iOi,~a'b- - t!!l!.- -_.",3,_L m,mmp- -n '~,11i.I: _ ;, ; ,_'u,ci,wll, ~eh C)' 'UI~ ,g!i..-~'"Il;ll;url, !l!lil:!Iit'~'ba'if'lii.,D' ~u, .,"",'U~;I,,' . ~:. . :U";, pemb'- sa
' ~.II.".;iIi

ml'f.],ya,

'i!:!'!ii,~

,damp~i, 'c_~-~=~,~~ ~_=~--"J!fS e-='LI ~ b.'~-'Gi:p1e_c=· _~e'_-c_-_'~'M.gmli :~~ eSI=_,ha'_ -=-_-_ '~_,biU:_~_,? S-=-~"=_-_ ,_::- :ak '~~mlg~_=-~p,a,,~ ,An da ~ =~-_, -=ler:ikan, 'l,n'w_~Inen"gll.~_:~,--=,:i. '~, e.1",m=--=~_~_-_,ml ,mil : PI!, a,tikan :me,n,l:1 mak,,' .', An,d;'.· sf!'iiap hm;o:iI' &lJld-'" tab, menu 't'I'--=S fib1l1, ,t :m1e-:-:I. 1,~-lt,n'G 'll- $,L1r.... , Sllf.'-'m1:1 dip e:t."lt~ ,.~, tUl'bt~:h.? u ,~-=B'!ll~,=',1 ,e,M, k e'k l:], ~=-'~ --,-', sa., ~-=- ssf,-ll unS;ll ,:1"'--:--akart,~~;',dap"- ,t m,le'n,:~ ~ gm1'g~, EH;,lj,:1 . bu. '.'? :MII!, '~pa bisa Id,em:-"·:~.'1?
-=I'::'-;-,fii. ,~,~ ese:h~_'t~.~,?'Apak.=-_-_
I .-'-,' r-

:oilII'l!l;; "

' I,.-t

'I