You are on page 1of 28

Povrˇinski integrali s

2008/2009

(Povrsinski integrali)

2008/2009

1 / 12

Povrsinski integral prve vrste

(Povrsinski integrali)

2008/2009

2 / 12

y . S (Povrsinski integrali) 2008/2009 2 / 12 . z). Povrˇinski integral funkcije f nad povrˇi S ili s s povrˇinski integral prve vrste obeleˇavamo sa s z f (x. y . (x. y . y ) ∈ D ⊂ R2 } po delovima glatka povrˇ i neka je nad S definisana ograniˇena realna s c funkcija f (x.Povrsinski integral prve vrste Definicija Neka je S = {(x. z) dS . z)|z = h(x. y ).

Povrsinski integral prve vrste (Povrsinski integrali) 2008/2009 3 / 12 .

(Povrsinski integrali) 2008/2009 3 / 12 . z) dS = S D f (x. a p = ∂h/∂x i q = ∂h/∂y neprekidne funkcije nad D. y . tada vaˇi relacija z f (x. y )) 1 + p 2 + q 2 dx dy . h(x.Povrsinski integral prve vrste Ako je f neprekidna nad S. y .

Povrˇina povrˇi S se raˇuna po formuli s s c dS . y . tada vaˇi relacija z f (x. h(x.Povrsinski integral prve vrste Ako je f neprekidna nad S. S (Povrsinski integrali) 2008/2009 3 / 12 . z) dS = S D f (x. y )) 1 + p 2 + q 2 dx dy . a p = ∂h/∂x i q = ∂h/∂y neprekidne funkcije nad D. y .

Povrsinski integral prve vrste .zadaci (Povrsinski integrali) 2008/2009 4 / 12 .

Povrsinski integral prve vrste .zadaci Zadatak 1. Na´i povrˇinu gornjeg dela sfere x 2 + y 2 + z 2 = 1. c s (Povrsinski integrali) 2008/2009 4 / 12 .

zadaci Zadatak 1. z (Povrsinski integrali) 2008/2009 4 / 12 . c s Zadatak 2.Povrsinski integral prve vrste . Na´i povrˇinu gornjeg dela sfere x 2 + y 2 + z 2 = 1. Na´i c S 4 2x + y + z 3 dS gde je S deo ravni x/2 + y /3 + z/4 = 1 koji leˇi u prvom oktantu.

Povrsinski integral druge vrste (Povrsinski integrali) 2008/2009 5 / 12 .

y . y . Neka je S + strana povrˇi S koja je odred s ¯ena jediniˇnom normalom n0 .Povrsinski integral druge vrste Definicija Neka je dato vektorsko polje F (x. (x. R(x. y . z). y ). z)|z = h(x. c (Povrsinski integrali) 2008/2009 5 / 12 . y ) ∈ D ⊂ R2 } . y . gde je S glatka dvostrana povrˇ s s S = {(x. z). Q(x. z) = (P(x. z)) na povrˇi S. y .

y . z). z)dxdz + R(x.Povrsinski integral druge vrste Definicija Neka je dato vektorsko polje F (x. Q(x. z)dxdy = S+ S F · n0 · dS . y . y ) ∈ D ⊂ R2 } . (Povrsinski integrali) 2008/2009 5 / 12 . z) = (P(x. y . y . y . z). y ). R(x. gde je S glatka dvostrana povrˇ s s S = {(x. z)dydz + Q(x. c Povrˇinski integral druge vrste vektorskog polja F nad stranom S + s definisan je relacijom P(x. Neka je S + strana povrˇi S koja je odred s ¯ena jediniˇnom normalom n0 . y . y . y . (x. z)) na povrˇi S. z)|z = h(x.

Povrsinski integral druge vrste (Povrsinski integrali) 2008/2009 6 / 12 .

Povrsinski integral druge vrste Povrˇinski integral s F · n0 · dS S se naziva protok (fluks) vektorskog polja F kroz orijentisanu povrˇ S. s (Povrsinski integrali) 2008/2009 6 / 12 .

Povrsinski integral druge vrste .zadaci (Povrsinski integrali) 2008/2009 7 / 12 .

c Na´i fluks sile A = (z 2 − x)i − xy j + 3z k kroz nju. x = 3 i z = 0 odsecaju od cilindra z = 4 − y 2 jednu ploˇicu. c (Povrsinski integrali) 2008/2009 7 / 12 .zadaci Zadatak 1. Ravni x = 0.Povrsinski integral druge vrste .

Povrsinski integral druge vrste .zadaci (Povrsinski integrali) 2008/2009 8 / 12 .

Ploˇica je odred c s c ¯ena svojom projekcijom D : {(ρ. Na´i fluks sile s c A kroz ploˇicu date povrˇi. Data je povrˇ x 2 + y 2 + z 2 = 9 i sila A = z i − 2xz j + 2xy k.Povrsinski integral druge vrste . α} : 1 ≤ ρ ≤ 2. 4 3 (Povrsinski integrali) 2008/2009 8 / 12 .zadaci Zadatak 2. π π ≤ α ≤ }.

Povrsinski integral druge vrste .zadaci (Povrsinski integrali) 2008/2009 9 / 12 .

zadaci Zadatak 3.Povrsinski integral druge vrste . Data je povrˇ [1] : x 2 + y 2 = z. Na´i fluks sile F = zx i + z 3 j − y k kroz tu ploˇicu. c c c (Povrsinski integrali) 2008/2009 9 / 12 . Povrˇi z = 2 i z = 3 odsecaju od povrˇi s s s [1] jednu ploˇicu.

Povrsinski integral druge vrste .zadaci (Povrsinski integrali) 2008/2009 10 / 12 .

(Povrsinski integrali) 2008/2009 10 / 12 .Povrsinski integral druge vrste .zadaci Zadatak 4. Na´i fluks sile A = x i − x j + 2xy k kroz ploˇicu koju od povrˇi c c √ s 2 − y 2 odsecaju povrˇi x 2 + y 2 = 9 i x = z =x s 3y u I oktantu.

zadaci (Povrsinski integrali) 2008/2009 11 / 12 .Povrsinski integral druge vrste .

Ploˇica je zadata taˇkama c c √ √ A(2. 2. B(0. C (0. luk BC presek sfere i c c √ yz− ravni. 3) i lukovima koji su dobijeni na slede´i naˇin : luk AB je presek sfere i xy − ravni.zadaci Zadatak 5. 0). luk CD je presek sfere i ravni z = 3 i DA je presek sfere i xz− ravni. 3) i D(1.Povrsinski integral druge vrste . (Povrsinski integrali) 2008/2009 11 / 12 . 0). 0. 0. Na´i fluks sile F = zy i + z j + z 2 k kroz ploˇicu ABCD na sferi c c x 2 + y 2 + z 2 = 4. 1.

zadaci (Povrsinski integrali) 2008/2009 12 / 12 .Povrsinski integral druge vrste .

x2 + y 2 + z 2 = 1.Povrsinski integral druge vrste .zadaci Zadatak 6. Izraˇunati c x y z dx dy . koja se nalazi u prvom i (Povrsinski integrali) 2008/2009 12 / 12 . S gde je S spoljna strana sfere petom oktantu.

zadaci za veˇbu z (Povrsinski integrali) 2008/2009 13 / 12 .Povrsinski integral druge vrste .

c (Povrsinski integrali) 2008/2009 13 / 12 . 2. Na povrˇi z = x 2 − y 2 nalazi se jedna ploˇica. Na´i fluks sile F = xy i + y 2 j + z k kroz ploˇicu koju od c c 2 − y 2 odsecaju ravni z = 0 i x = 1. Ta ploˇica je s c c 2 . 0. 0. Luk AB je s presek te povrˇi sa xy − ravni. luk s s √ CD je presek povrˇi i ravni z = 3 i luk DA presek te povrˇi i xz− ravni.Povrsinski integral druge vrste . C (0. z = 0 i nalazi se u prvom oktantu. povrˇi z = x s Zadatak 2. 3) na toj povrˇi. Na´i odredjena sa povrˇima y = x s c fluks sile F = x i + y j + k kroz tu ploˇicu. B(0. 3) i D(1. luk BC je presek te povrˇi sa yz− ravni. 0). 0). 1. s s Na´i fluks sile F = zy i + z j + z 2 k kroz ploˇicu koju zatvorena kriva c c ABCDA odredjuje na toj povrˇi. s Zadatak 3. Data je povrˇ x 2√ y 2 + z 2 = √ i taˇke s + 4 c A(2.zadaci za veˇbu z Zadatak 1.