You are on page 1of 30

1

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

2 SPIS TRECI
DO CZYTELNIKW WSTP 1. NIEMIERTELNI CHICZYCY W czym tkwi sekret?.... Dugowieczni Chiczycy w wietle bada... 2. ZIELE NIEMIERTELNOCI Czym jest Gynostemma Lecznicze dziaanie Gynostemmy w wietle bada. Stosowanie Gynostemmy. 3 5 6 6 8 16 16 19 23

3. TO JU NIESTETY KONIEC.. 26 BIBLIOGRAFIA 28 SPIS RYSUNKW I TABEL 29

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

3 DO CZYTELNIKW
Drogi Czytelniku, piszc ten raport mylaam wanie o Tobie i Twoim yciu, chciaam Ci doradzi, jak y 120 lat, a moe i duej Jeeli zaufasz naturze, nigdy nie zbdzisz. yjc zgodnie z jej prawami, czerpic z jej uzdrawiajcych mocy, moesz by pewny korzyci, tego, e poprawisz swoje zdrowie i pokonasz bez lekw, lkw i napi trapice Ci dolegliwoci i choroby. Ta wanie filozofia jest myl przewodni niniejszego raportu. Zawiera on niezwyke dane na temat dugowiecznoci Chiczykw, ktrzy w zdrowiu doywaj 150 lat. W czym tkwi tajemnica? Ot w chiskim zielu niemiertelnoci. Zapewne znane s Ci waciwoci e-szenia wzmacniajcego ukad odpornociowy i zwikszajcego dopyw energii do organizmu. Istnieje jednake inne zioo azjatyckie, ktre ma korzystny wpyw na dugo ycia ludzi. Chiczycy mwi o nim, e jest takie, jak esze, tylko e jeszcze lepsze. W nim wanie tkwi sia i recepta na dugowieczno. Natura wyposaya nas w system odpornociowy. Jednak w obecnych czasach i warunkach stajemy si coraz bardziej wytworem wiata, ktry nas otacza. Cywilizacja spowodowaa szereg chorb, ktre trudno leczy. Wspczesne ycie w biegu, z cigym wysikiem zwizanym z prac zawodow, yciem rodzinnym i niewaciw organizacj wolnego czasu bardzo obcia nasz psychik. Natomiast nadmierne obcienie stresem w duszym czasie doprowadza do chorb, zwaszcza funkcjonalnych zaburze ukadu krenia i ukadu pokarmowego, a w ostatecznoci do upoledzenia ukadu odpornociowego. Stajemy si wic podatni na wszelkie choroby, a nasz organizm sam nie umie sobie z nimi poradzi. Nasz system odpornociowy zawodzi i wwczas do walki z jego niewydolnoci musimy stosowa immunostymulatory. Tak potrzebne do obrony naszego organizmu immunostymulatory rolinne znajduj si wanie w zielu niemiertelnoci. Dziaaj one na ukad immunologiczny na bardzo rne sposoby. Maj jednak wspln cech: immunostymulacja to przede wszystkim wpyw na nieswoisty, niezaleny od antygenw system obrony naszego organizmu. Dziki niemu organizm produkuje wiksze iloci przeciwcia odpornociowych i dlatego moemy walczy i broni si przed chorobami, a take jestemy na nie mniej podatni. Drogi Czytelniku, czytajc ten raport zaczynasz budowa swoj drog do zdrowia. Nie tra wic czasu w bezowocnym oczekiwaniu na cudowne uzdrowienie, gdy nikt nie

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

4
zatroszczy si o Ciebie lepiej ni Ty sam. Tylko Ty moesz uczyni si zdrowszym i sam moesz znale drog do dugowiecznoci. Jeeli Chiczycy j znaleli, Ty te moesz! Niezwykle serdecznie zapraszam do lektury, gdy Twoje zdrowie jest w Twoich rkach. ycz powodzenia Barbara Gawryluk

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

5 WSTP
Wedug kanonw staroytnej medycyny chiskiej organizm czowieka jest jednym, wielkim, energetycznym systemem, ktrego wszystkie komrki i organy s ze sob cile powizane energi pync po 12 meridianach energetycznych. Kady z nas posiada kilka rodzajw energii, ktra cigle si zmienia, przechodzc z jednego rodzaju w drugi, przy czym kada spenia cile okrelone funkcje [...]Energia tworzy wok naszego ciaa biologiczn obwdk, aur, ktra okrela fizyczny i psychiczny stan naszego ciaa. Peny cykl zmiany energii w organizmie trwa 7 lat i w cigu naszego ycia zmienia si 22 razy, a to znaczy, e z punktu widzenia zgromadzonej w czowieku energii powinnimy y okoo 150 lat. Teoretycznie w cigu siedmiu lat komrki naszego organizmu s w stanie cakowicie si zregenerowa, naley tylko stworzy do tego odpowiednie warunki. Naukowo stwierdzono, e 15% zdrowia czowiek dziedziczy od rodzicw, 15% mog przywrci lekarze, natomiast 70% uzalenione jest od jego trybu ycia1. Mylisz zapewne, e 150 lat to nieosigalne. Moe i tak, istnieje jednak szansa dugiego ycia, a co najwaniejsze bycia zdrowym. Z bada wynika, e organizm starzeje si i choruje wtedy, kiedy chore komrki przewaaj nad zdrowymi. Odwrcenie tego niekorzystnego dla organizmu bilansu wie si z zatrzymaniem staroci2. Bdc nastolatk czsto chorowaam, dlatego czytaam i nadal czytam duo ksiek o zdrowiu i chorobach i wiem, e nic nie pomaga lepiej w powrocie do zdrowia ni ycie w rytmie natury. Czerpanie korzyci z jej dobrodziejstw powinno by naturalnym procesem w naszym yciu. Mnie i mojej rodzinie pomaga w tym naturalny produkt leczniczy Gynostemma dziki ktrej jestemy mniej podatni na choroby i posiadamy wiksze siy witalne. Myl, e Gynostemma jest wielkim przebojem w zioolecznictwie. Dlatego, Drogi Czytelniku, zachcam, abymy wsplnie przeanalizowali ycie Chiczykw, ktrzy doywaj ponad 100 lat, a take sprbowali zrozumie, jaki zwizek ma stosowanie przez nich Gynostemmy na ich dugowieczno. Pomog nam w tym badania naukowe na temat waciwoci leczniczych Gynostemmy i wypowiedzi stuletnich chiskich dziadkw.

1 2

Tombak M., Czy mona y 150 lat, Firma Ksigarska Serwis Sp. z o.o., d 2005, s. 15. Por: Tame s. 16.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

6 1. NIEMIERTELNI CHICZYCY W czym tkwi sekret?


Klasyczne ju badania i obserwacje dotyczce zwyczajw ywieniowych

spoeczestw dugowiecznych poczynione byy wrd Chiczykw yjcych w Grach Poudniowochiskich. Ich dugowieczno jest wrcz legendarna, bowiem wielu Chiczykw yje grubo ponad 100 lat i co ciekawe, odznacza si aktywnoci, witalnoci oraz podzi dzieci. Chiczycy to najduej yjcy ludzie na wiecie. Rzadziej ni Polacy choruj na nowotwory, co przypisuje si ich menu zdominowanemu przez owoce, warzywa i ryby. Kobiety i mczyni doywaj tu rednio 81 lat. Oprcz diety prowadz oni aktywny tryb ycia, unikaj stresw, dlatego te nie maj problemw z otyoci. Przypadki wyleww, zawaw, osteoporozy s niezwyk rzadkoci. Poznaj, w czym tkwi sekret ich dugowiecznoci. Jak oni to robi? Chiskaecepta na zdrowie3:

Gwnym skadnikiem jadospisu Chiczykw jest wprawdzie wieprzowina, ale codziennie jedz take ryby ososia, makrel ktre zawiaraj kwasy tuszczowe omega3 redukujce ryzyko tworzenia si zakrzepw krwi, a tym samym miadycy. Ryby morskie maj duo witaminy D zapobiegajcej osteoporozie oraz witaminy E neutralizujcej wolne rodniki, a take potasu zapobiegajcego nadcinieniu. Spoywajc ryby, obniaj poziom cholesterolu. Wpywaj na rozwj i prawidowe funkcjonowanie siatkwki oka oraz tkanki mzgowej.

Czstym elementem chiskiej diety jest sojowe tofu. Soja zmniejsza ryzyko wystpienia osteoporozy i niektrych rodzajw nowotworu prostaty, piersi i okrnicy. Zmniejszajc poziom cholesterolu, zapobiega chorobom serca. agodzi objawy menopauzy. Zawiera antyutleniacze chronice przed szkodliwym dziaaniem wolnych rodnikw.

Lekiem na wszystkie choroby dodawanym w Chinach do potraw jest e-sze. Z tego korzenia robi si syropy na wieczn modo, dug sprawno seksualn, odporno, stres i wzmoony wysiek. Ma dziaanie odtruwajce. Wpywa na prac gruczow, poziom niektrych hormonw we krwi. Obnia poziom cholesterolu, pobudza czynnoci serca, zwiksza odporno organizmu na infekcje, wspomaga procesy regeneracyjne, a

Trawiska M., Czerpiemy zdrowie z natury i kuchni innych narodw, http://www.kafeteteria.pl 02.09.2006.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

7
take poprawia ukrwienie mzgu, pami i zdolno koncentracji. Jest rozpropagowany na caym wiecie.

Chiczycy w duych ilociach, a w szczeglnoci po obiedzie, pij zielon herbat. Tej miksturze przypisuje si wiele waciwoci. Zapobiega ona rakowi puc, piersi, odka, jelita grubego, prostaty, a take skry. Chroni przed rakotwrczym dziaaniem papierosw.

Co dzie wypijaj nawet 5 filianek uprawianej od ponad 1 700 lat w prowincji Yunan czerwonej herbaty oraz 3 filianki Gynostemmy. Wspomaga ona prac wtroby, obnia poziom cholesterolu, oczyszcza i wzmacnia organizm, pobudza procesy trawienia. Jest nazywana morderc tuszczu atakuje zbdne pokady tkanki tuszczowej i skutecznie walczy z nadwag. Prawidowo parzona odpdza zy humor, a nawet agodzi skutki spoycia alkoholu. By jej waciwoci nie znikny, nie sodz jej cukrem.

Dziennie pij 2 litry niegazowanej wody z du dawk mineraw. Zawarte w wodzie wapno wzmacnia koci, ktre wolniej trac gsto. Przepis Chiczykw na wietn kondycj4:

Nigdy nie najadaj si do syta. Jedz kilka posikw dziennie, ale w maych porcjach i koniecznie o niezmiennych godzinach. Pomaga to utrzyma im stay poziom cukru we krwi, zapobiega magazynowaniu zapasw w organizmie. Nie ma mowy o napadach wilczego apetytu, przejadaniu si oraz tyciu. Menu komponuj w taki sposb, by byo poywne. Dziki czemu zachowuj modziecz figur.

Prowadz aktywny tryb ycia. Spaceruj, jed na rowerze, dbaj o rwnowag psychiczn wicz jog, tai chi i karate. Chiska rada na dobre samopoczucie5:

Dziki silnemu poczuciu wizi rodzinnych i przynalenoci spoecznej zapobiegaj depresji i zachowuj doskonae zdrowie psychiczne.

4 5

Tame. Tame.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

8 Dugowieczni Chiczycy w wietle bada


W cigu jednej minuty w organizmie rodzi si 6 miliardw komrek i 6 miliardw umiera. Jeeli czowiek sam sobie nie skrci ycia, to moe y bardzo dugo. Czowiek moe y 150 lat! Bo tak naprawd czowiek nie ma wieku. Patriarchowie biblijni yli 950 lat. Nasze nerki wedug naukowo stwierdzonego modelu mog wytrzyma 1200 lat. A tymczasem po 35 latach nasze nerki pene s kamieni a po 60 latach czowiek ju jest do niczego i cay czas walczy ze swoimi chorobami6. Badania prowadzone w USA dowiody, e przestrzeganie waciwego trybu ycia w starszym wieku nie gwarantuje doycia pnej staroci. Tak wic wszelkie praktyki zdrowotne po ukoczeniu 65 lat s mocno spnione. Na dugie ycie trzeba bowiem zapracowa w modoci i w wieku rednim. Zmiana trybu ycia i odywiania po dojciu do szedziesitki w zasadzie niczego ju nie mog naprawi, gdy szkody wyrzdzone wczeniej wasnemu zdrowiu s zazwyczaj nieodwracalne7. Natura daa czowiekowi bezcenne bogactwo zdrowie i jedyne, czego zadaa od nas w zamian, to ycie wedug jej praw. Chiczycy yj tak od wiekw i dziki temu doywaj w zdrowiu sdziwego wieku. Japoski lekarz Yabu Anko prowadzc badania w regionie Qu Jing w prowincji Yunnan, napotka dwch ludzi, z ktrych jeden mia 160 lat, a drugi 120. Obaj byli szczupli, taczyli i piewali. Nigdy nie jedli tego, co jest niewiee, wszystkie posiki przyrzdzali tylko na jeden raz i zawsze po posiku pili herbat z Gynostemmy. Obaj byli cigle w ruchu i wci si umiechali. Mieli bardzo pozytywne nastawienie do ycia. W regionie Qu Jing yje jeszcze kilkadziesit ponad 100-letnich osb, a inni ciesz si zdrowiem w wieku 80, 90 i 100 lat. Zastanowio to naukowcw i dlatego przeprowadzono szereg bada i wniosek by jednoznaczny. Sekret ich dugowiecznoci tkwi wanie w Gynostemmie, zielu, ktre nazywali oni zielem niemiertelnoci. Badania wykazay, e ludzie z Yunnan i przylegych prowincji uywaj Gynostemmy w leczeniu nieytu oskrzeli oraz w terapii szerokiej gamy problemw zdrowotnych, a co najwaniejsze, uywaj jej w celu przeduania ycia. Japoscy naukowcy odkryli, e bardzo wielu chiskich osiemdziesiciolatkw pio Gynostemm codziennie.

6 7

Tombak M., Droga do zdrowia, Firma Ksigarska Serwis Sp. z o.o., d 2005, s. 11. Przybylak Z., Tajemnice zdrowego i naturalnego ycia, Fundacja Bioekologiczna Domena, Bydgoszcz 1990, s. 23.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

9
Poniej znajduj si wywiady ze stuletnimi osobami z prowincji, gdzie jak sami oni mwi piewanie 100 lat jest zabronione8:

Prowincja Yunnan. Tu mieszka Liu Yian. Skoczya 117 lat. Jej modszy brat ma 105 lat. W jej rodzinie od pokole nie yczy si 100 lat na urodziny. Jej ojciec rwnie yje w dobrym zdrowiu. Nie wiadomo, ile dokadnie ma lat. W tamtych czasach nie prowadzono dokadnych ewidencji. Takich jak on jest w Chinach wielu. Rys 1. Liu Yian yjca 117 lat

Jest Pani jedn z najstarszych yjcych osb, ktrych wiek jest udokumentowany metryk. Ma pani 117 lat.
8

Zhou Z., Wang Y., Zhou Y., Zhang S., Effect of gynostemma pentaphyllum. Chinese Medical Journal (English Edition). 1998; 111(9), s. 847-850.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

10
Tak... Jak si urodziam, wprowadzili metryki i wiem, ile mam lat. Ale (chwila zastanowienia) lepiej porozmawiajcie z kim starszym, np. z moim ojcem, jak wrci z ryb. ??? Ojciec pojecha ze szwagrem rowerami na ryby. Wrc wieczorem. Rowerami? W tym wieku? Tak, rowerami, wszyscy tutaj jedzimy rowerami (miech). Takie 3-koowe z przyczepk, to si staruszek nie przewrci. Wszyscy w pani rodzinie przekraczaj 100 lat? No nie wszyscy. Jest troch osb poniej 100, np. moja mama zmara w wieku 87 lat, ale ona nie pia xian cao. ??? Ludzi powyej 100 lat jest bardzo duo, ale to nie jest uwaane za jakie osignicie, raczej normalna sprawa. Jaki ma pani przepis na dugowieczno? Czy moe pani zdradzi nam swj sekret? ...(milczenie)... Nie wiem, co mam powiedzie. Chyba nie rnimy si specjalnie od innych. Jemy to, co inni, a i wypijemy czasem (miech). Wspomniaa pani o xian cao. Co to jest? A tak, xian cao (przyp. tum. ziele niemiertelnoci) to jest taka rolina. U nas pijemy j codziennie zamiast herbaty. Moe mi pani pokaza t rolin? No, nie wiem...(miech)... Oczywicie, mwiam, e to nie tajemnica, pijemy j od pokole. (Wychodzimy do ogrodu. Pani Liu Yian podchodzi do drzewa i pokazuje mi pncze o 5-palczastych liciach). Ronie w lesie. Mamy j te w ogrodzie. T z ogrodu jemy te na surowo.

Prowincja Hubei. Tu mieszka Xu Xiaochun. Wanie wczoraj skoczy 102 lata, ma on nieco starsz, ktra ma 105 lat. Obaj ich synowie maj po 85 lat (s bliniakami) i take wiedz, e doyj 100 lat. Mwi, e maj takie zioo, ktre pomaga im dugo y. Pana Xu Xiaochun spotykamy w ogrodzie.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

11
Rys 2. Xu Xiaochun yjcy 102 lata

Co Pan robi? (Pytamy go ze zdziwieniem, gdy widzimy jak starszy mczyzna zrywa licie z czego co przypomina pncze ogrkw.) Zbieram licie z xian cao. A co to takiego? Ja mylaem, e to s ogrki. (Faktycznie dopiero teraz zobaczyem e zamiast ogrkw byy tam ciemne jagody.) (miech) To nasze zioo, ktre uprawiamy od pokole, jest takie jak e-sze, tylko, e lepsze. Zioo, a wic pijecie je jak herbat? Tak, licie zrywamy pnym latem, suszymy i parzymy zamiast herbaty, ktr pijamy od pokole. ona uywa te lici do potraw jako przypraw.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

12
Mwi Pan, e posiada ono waciwoci e-szenia? (chwila zastanowienia) Tak, dodaje nam si witalnych, ojciec mi mwi, e dziki niemu bd dugo y i to samo ja mwi moim synom, a czy to prawda, sam Pan widzi. Takich dugowiecznych rodzin w Chinach s setki i tysice. Czasem yje w nich dziadek, pradziadek i prapradziadek. Wszyscy w dobrym zdrowiu i peni energii. Nigdy nie wiadomo, ile dokadnie maj lat, bo w tamtych czasach, szczeglnie na wsi, nie prowadzono adnych ewidencji ludnoci. Dziwi si, gdy kto z zachodu pyta ich o wiek. Ludzi tych rni bardzo wiele, ale czy jedno. Jeden wsplny element diety. Jedna jedyna rolina potny czynnik witalnoci i dugowiecznoci. Chiczycy mwi o nim, e jest takie jak esze, tylko e lepsze. W Chinach istniej 3 autoryzowane centra dugowiecznoci. S to miasto Rugao w prowincji Jiangsu, miasto Zhongxiang w prowincji Hubei i gmina Bama w Autonomicznym Regionie Guangxi Zhuang. Tabela 1. Liczba stulatkw w badanych miastach Liczba stulatkw Caa populacja Stulatkowie/1milion rednia dugo ycia Rugao 210 1 450 000 145 75.5 Zhongxiang 71 583 700 122 75.88 Bama 78 240 000 325 69.51

rdo: Stulatkowie w Chinach, http://polish.cri.cn/220/2006/09/12/2@47856.htm z [05.06.2007].

Oglna liczba osb, ktre yj co najmniej 100 lat w tych trzech miejscach przeciga przewidywania demograficzne ONZ-u, wedug ktrych na kady milion ludzi yjcych na wiecie bdzie przypada okoo 75 stulatkw. W Polsce sytuacja jest zgodna z oczekiwaniami ONZ-u, ot na kady milion ludzi yjcych przypada jedynie 52 stulatkw!!! A jednak w Chinach sytuacja jest inna. W powiatowym miecie Rugao wystpuje najwiksza koncentracja stulatkw, w powiecie Bama yje najwicej najstarszych ludzi na wiecie. Dla przykadu mona tu poda, e na 510 mieszkacw wioski Bapan w gminie Bama 7 przekroczyo 100 lat9. Czynnikw, dlaczego tak si dzieje, jest wiele.

Chiskie centra dugowiecznoci, http://polish.cri.cn/220/2006/09/11/2@47759.htm z [05.06.2007].

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

13
Rys 3. Mieszkaniec Rugao prowincji Jiangsu stulatek Qin Ruxing

Przeprowadzony w 2006 roku sonda wykaza, e 77% stulatkw w miecie Rugao nie pali papierosw, 67% z nich pije jedynie lokalnie robione wino ryowe. Wykazano, e 90% stulatkw dobrze pi, a 65% uprawia sport lub codziennie si gimnastykuje. Stulatki z gminy Bama kontynuuj wykonywanie prac, ktre wymagaj codziennego wspinania si po grach, co robili i robi przez cae swoje ycie. Sonda pokazaa rwnie, e 80% stulatkw nadal wykonuje drobne prace domowe, a 40% pracuje na polu. Wikszo z nich nie

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

14
potrzebuje adnej specjalnej pomocy. Wszyscy s zdrowi i peni si witalnych10. Mieszkacy gminy Bama maj zwyczaj podawania gociom tak zwanej zupy dugowiecznoci. Jednym z jej skadnikw jest olej z nasion konopi ekstrahowany z konopi, ktre rosn w grach. Ma on wysok zawarto kwasw tuszczowych i jest jedynym olejem rozpuszczalnym w wodzie. Jaka jest reszta skadnikw, moemy si sami domyli. Przecie ju wiemy, w czym tkwi sekret ich dugowiecznoi. Zdecydowana wikszo stulatkw, ktrzy wzili udzia w sondau byo analfabetami. Ogromny wpyw na ich ycie maj jednak nauki Konfucjusza, buddyzm i taoizm. Dlatego te s oni ludmi szczerymi i tolerancyjnymi, a oddanie si rodzinie jest podstawow wartoci moraln w ich yciu. Mniejszo narodowa Bunu Fao yjca w gminie Bama ma zwyczaj pobierania si i zakadania rodziny w stosunkowo wysokim wieku. Modzi ludzie maj wolno przy wyborze partnera, ale nie dziel maeskiego oa do czasu, kiedy s gotowi do zaoenia rodziny i wzicia za ni penej odpowiedzialnoci. Konfucjaska tradycja oddania si rodzinie jest wanym czynnikiem wpywajcym na dugowieczno Chiczykw. W Zhongxiang z 71 stulatkw yjcych tylko dwoje yje samodzielnie. Natomiast 69 pozostaych mieszka w domach, w ktrych yj 4 generacje. yj oni razem ze swoimi dziemi, wnukami i prawnukami. W gminie Bama osoba, ktra ma w swojej rodzinie stulatka, uwaana jest za szczliw, poniewa istnieje tam przekonanie, e osoby yjce dugo przynosz szczcie i rado swoim dzieciom i wnukom, a take daj szans na dugowieczno. Jest tam zwyczajem, e osoby starsze przy podawaniu posikw siedz na honorowych miejscach i wszyscy si nimi opiekuj. Stulatek Qin Ruxing yje ze swoj crk, ziciem, wnukami i prawnukami w miecie Rugao, w prowincji Jiangsu. Codziennie do obiadu zasiadaj tam 4 generacje. ycie pod skrzydami rodziny ma bardzo dobry wpyw na dugowieczno, poniewa daje spokj, poczucie bezpieczestwa i opiek, co poprawia samopoczucie seniorw domu11. Najstarsi mieszkacy Rugao twierdz, e patki zrobione z ryu, mki kukurydzianej i jczmienia, ktre jedz oni codziennie na niadanie i kolacj, wedug zielarzy maj szczeglnie wysokie wartoci odywcze i s niezbdne do utrzymania zdrowego odka i ledziony. Rugao produkuje rwnie te wino, ktre zawiera ogromne iloci protein, enzymw, pierwiastki ladowe i bakterie bifido, ktre przeduaj ycie. Z ca pewnoci sposoby ycia w miecie Zhongxiang w prowincji Hubei, w miecie Rugao w prowincji Jiangsu i w gminie Bama w Autonomicznym Regionie Guangxi Zhuang
10 11

Stulatki w Chinach, http://polish.cri.cn/220/2006/09/12/2@47856.htm z [05.06.2007]. Chiskie centra, op. cit.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

15
si od siebie rni. Jednak wszystkie maj jedn wspln cech dobre rodowisko naturalne, ktre daje rado i dobrze usposabia ludzi. Znawcy tematu twierdz, e wszyscy mog mie dugie ycie, jeli zawsze bd szczliwi i peni humoru, ale to jest tylko cz prawdy. adna ze starszych osb, ktre zmary w gminie Bama, nie chorowaa na cukrzyc, choroby ukadu kreniowego, wysokie cinienie czy raka12. Natomiast w Polsce a 47,5% osb umiera w wyniku chorb serca i ukadu krenia, 23% w wyniku nowotworw, a 7% urazw i zatru. Trapi nas i zabijaj wszystkie choroby wspczesnej cywilizacji13. Wniosek z tego jest prosty: naszym utrapieniem s choroby, ktre nie gnbi dugowiecznych Chiczykw, a to dziki wiedzy i mdroci, jak posiadaj od tysicy lat, a ktr my dopiero staramy si posi.

12 13

Stulatki w Chinach, op. cit. Witkowski J., Wyniki spisu potwierdziy obawy, Wiadomoci onet.pl, IAR/PAP, jkl /2002-11-25.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

16 2. ZIELE NIEMIERTELNOCI Czym jest Gynostemma


Zainteresowanie czowieka zioami datuje si od niepamitnych czasw. Stanowiy one surowiec pierwszych lekw ludzkoci. Wykorzystywane byy rwnie do innych celw. Ludzie, ktrzy znali waciwoci tkwice w rolinach, mieli wadz nad innymi i byli szczeglnie szanowani. Tote swoj wiedz o zioach zaczli otacza tajemnic, co dawao im tym wiksz przewag nad otoczeniem. Posiadali t mdro szamani, czarownicy, kapani i uprzywilejowane rody14. W obecnych czasach wiedza zielarska jest powszechna, jednak zioa nie s czsto uywane przez ludzi, poniewa brak dostatecznej wiedzy na temat ich wszechstronnych waciwoci leczniczych. Wielo zi i rodkw zioowych daje moliwo stosowania terapii naturalnej w przypadkach niemale wszystkich chorb. Oczywicie stosowanie zi jest szczeglnie skuteczne i bezpieczne, jeli jest konsultowane z lekarzem15. Dowiedzmy si, czym jest Gynostemma i jakie ma waciwoci, aby j bezpiecznie stosowa. Chiczycy rozwinli zioolecznictwo na niezwykym poziomie. Na kociach wrebnych z II wieku p.n.e. istniej zapiski o stosowaniu zi w rnych schorzeniach. Chiczycy wierzyli, e przyroda kryje w sobie lekarstwo na kad chorob. Do dzisiaj cay naturalny sposb leczenia zwizany z filozofi i religi Chin nazywa si medycyn chisk. Chiczykom zawdziczamy takie roliny jak rzewie, kamfor, e-sze i Gynostemm oraz umiejtnoci leczenia nakuciami, czyli akupunktur16. W caej historii medycyny orientalnej jest niewiele wzmianek na temat Gynostemmy. Dopiero ostatnio nastpi wyrany zwrot w zainteresowaniu i zastosowaniu tej roliny leczniczej. Jest zioem stosunkowo sabo znanym w Europie, chocia w Chinach stosowana jest od kilku stuleci. Jej waciwoci znane byy ju w XVI w. Popularno naparw zioowych z Gynostemmy wpyna na rozwj jej plantacji. Spotka j mona take jako dziko rosnc i do celw terapeutycznych wanie taka nadaje si najlepiej17.

14 15

Tyszyska-Kownacka E., Zioa w domu, Wydawnictwo Wspczesne, Warszawa 1999, s., 2. http://www.ziololecznictwo.pl 02.09.2006. 16 http://www.zielarnia.pl 02.09.2006. 17 http://www.otes.pl 30.08.2006.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

17
Rys 4. Gynostemma pentaphyllum

Gynostemma (ac. Gynostemma pentaphyllum) wystpuje w Chinach, Korei, Japonii i poudniowo-wschodniej Azji. Jest wieloletnim, liciastym, pncym zioem. W ramach tego gatunku istnieje 13 odmian. Wszystkie wystpuj w Azji. W Chinach ronie 11 odmian, z czego 7 ronie tylko w Chinach i to wasnie one posiadaj zasoby dzikiej Gynostemmy pentaphyllum. Ronie na duym obszarze gr Qin Ling i w 15 prowincjach na poudnie od Jangcy. Uwaa si, e najwyszej jakoci Gynostemma pochodzi znad brzegw rzeki Jangcy (z Regionu Changjiang Gorge), z regionu Shen Nong Jia, z Wu Shan oraz z Xing Dou Shan. Gynostemma jest to pncze o piciolapczastych liciach. Na kocu odygi wyrasta najwikszy listek. Po jej obu bokach rosn po dwa mniejsze listki. Gynostemma naley do tej samej rodziny rolin, co ogrek i melon, jednak nie rodzi jadalnych owocw ani warzyw. Zamiast tego posiada mae, ciemne jagody powstajce z jasnotych kwiatw. Kiedy nasiona kiekuj, Gynostemma zazwyczaj wypuszcza, ktre s sztywnymi przedueniami korzeni rozrastajcych si pod ziemi i wytwarzajcych pdy nowych rolin. Obecnie rolina ta jest uprawiana na skal przemysow w caej Azji poudniowo-wschodniej. Gynostemma jest najczciej uprawiana w szklarniach albo pod otwartymi namiotami, poniewa bezporednie

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

18
wiato soneczne powoduje zamieranie roliny. Zbiory maj miejsce pnym latem. Do produkcji preparatw leczniczych uywa si suszonych lici18. Zgodnie z medycyn chisk Gynostemma jest lekko gorzka, zimna i wchodzi przez kanay puc i serca. W lecznictwie wykorzystuje si korze i nadziemne czci roliny. Podstawowe dziaanie lecznicze polega na oczyszczaniu organizmu i usuwaniu toksyn, nawilaniu puc i pobudzaniu wytwarzania pynw w ciele. Przyspiesza ona oczyszczanie z flegmy. Gynostemma jest wielkim przebojem w zioolecznictwie. Zostaa przebadana w wielu laboratoriach, a badania wykazay silne waciwoci regulacyjne, co skutecznie przekada si na zrwnowaone funkcjonowanie organizmu. Gynostemma zawiera wiele aminokwasw, witamin i mineraw, ktre s bardzo wane dla zdrowia czowieka: selen, magnez, cynk, wap, elazo, potas, mangan, fosfor i inne. Lista korzyci, jakie daje stosowanie zioa, a ktre potwierdziy przeprowadzone badania naukowe, moe przyprawi o zawrt gowy. Gynostemma leczy niemal wszystko, od nadcinienia ttniczego po zapalenie oskrzeli. Gynostemma wykazuje dziaanie oglnie odywcze i wzmacniajce organizm. Jest powszechnie uywana w leczeniu chorb przewlekych, takich jak: astma, migrena, nerwoble, nieprawidowe dziaanie ukad oddechowego i pokarmowego i syndromy wywoane niedoborami pokarmowymi. Jest silnie dziaajcym przeciwutleniaczem, a badania laboratoryjne wykazay, e moe by wykorzystana w leczeniu raka19. Gynostemma drastycznie obnia wszystkie najczstsze problemy zdrowotne wystpujce we wspczesnym wiecie (przyczyny zgonw). Tak, wic20:
18

skutecznie hamuje rozwj nowotworu, reguluje cinienie krwi i poziom cholesterolu, zwiksza wydolno serca (zwikszenie objtoci minutowej serca bez wzrostu czstoci jego skurczw lub cinienia ttniczego), leczy uszkodzenia wtroby i zapalenie oskrzeli, opnia proces starzenia, wzmacnia odporno i zapobiega szkodliwemu wpywowi stresu, likwiduje problemy z zasypianiem i zmniejsza nerwowo,

Chan LY., Chiu PY., Lau TK., An in-vitro study of ginsenoside Rb(1)-induced teratogenicity using a whole rat embryo culture model. Human Reproduction, 2003, 18(10), s. 2166-2168. 19 Wodniak M., Zioo niemiertelnoci dla zdrowia i na dugowieczno, http://www.semma.strefa.pl 30.08.2006. 20 Tame.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

19
jest bardzo pomocna w terapiach odchudzajcych, zwiksza wytrzymao i skraca okres odnowy organizmu. Stosuje si j rwnie w regulowaniu czynnoci organizmu. Jest ona bardzo skutecznym adaptogenem, czyli rodkiem uatwiajcym przystosowanie si do sytuacji i przeciwdziaajcym rnorodnym stresom, dziki czemu utrzymuje organizm w stanie rwnowagi. Reguluje rwnie cinienie krwi, zarwno wysokie, jak i niskie. Gynostemma moe by take wykorzystywana do obniania podwyszonego poziomu cholesterolu, ktry jest niebezpieczny dla zdrowia. Oglnie Gynostemma wzmacnia ukad odpornociowy i harmonizuje wszystkie funkcje organizmu.

Lecznicze dziaanie Gynostemmy w wietle bada


Trudno jest przeceni rol, jak odgrywaj w naszym yciu roliny lecznicze i bogate w witaminy. Organizm czowieka nie syntetyzuje wikszoci witamin, a s mu one niezbdne kadego dnia i o kadej porze roku. Mimo znacznych osigni w chemicznej syntezie wielu preparatw leczniczych oraz w leczeniu antybiotykami, od 30 do 40% preparatw dostarczanych przez przemys farmaceutyczny produkowanych jest z surowca rolinnego. Udzia preparatw pochodzenia rolinnego w leczeniu schorze sercowych, sercowo-naczyniowych, odkowo-jelitowych i nerwowych oraz chorb wtroby i nerek wynosi 8090%. Jak dowiodo dowiadczenie, preparaty sporzdzone z rolin s najbezpieczniejsze i rzadko wywieraj dostrzegalne dziaanie uboczne21. Przeprowadzone badania wykazay, i Gynostemma zawiera ponad 80 rnych gypenozydw. Jest ona najwikszym naturalnym zbiorem saponin wystpujcym w przyrodzie. Gypenozydy te s bardzo podobne do ginsenozydw zawartych w Panax Ginseng oraz do eleuterozydw z Radix Acanthopanax (Siberian Ginseng). Cztery saponiny Gynostemmy maj dokadnie t sam struktur chemiczn, jak saponiny e-szenia, a budowa 11 kolejnych jest niemale identyczna. Podobiestwa te s tak znaczce, e Gynostemma jest obecnie nazywana e-szeniem poudnia22.
21

Czikow P., aptiew J., Roliny lecznicze i bogate w witaminy, Pastwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lene, Warszawa 1983, s. 9. 22 Zhou Z., Tang G., Zhong W., Experimental study on the influence of Gynostemma pentaphyllam [sic] Mak upon point mutation of Ha-ras oncogene in blocking leukoplakia from canceration. [Article in Chinese] Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 2000, 35(2), s. 9194.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

20
Wraz ze wzrostem zainteresowania Gynostemm, przeprowadzono wiele bada laboratoryjnych i klinicznych, ktre miay wykaza skuteczno tej roliny. Poniej znajduje si streszczenie z tych bada: Hipercholesterolemia Wodny ekstrakt Gynostemmy posiada waciwoci obniajce poziom cholesterolu i trjglicerydw23. W badaniu klinicznym 129 pacjentw podzielono na dwie grupy. Jedna z nich otrzymywaa Gynostemm, a druga placebo. Po miesicu u pacjentw przyjmujcych zioo stwierdzono istotne statystycznie obnienie poziomu cakowitego cholesterolu i trjglicerydw w porwnaniu z grup kontroln. Wrd efektw ubocznych wymieniono: 42 przypadki utraty wagi, 28 przypadkw przybrania na masie, 2 przypadki zawrotw gowy, 1 przypadek obnienia apetytu i 4 przypadki powikszenia brzucha24. W innym badaniu czne podawanie Gynostemm i Shan Zha (owoc gogu) rwnie obniyo poziom trjglicerydw i cholesterolu25. Przeciwdziaanie starzeniu Podawanie Gynostemmy wie si z wydueniem oczekiwanej dugoci ycia i spowolnieniem starzenia si zwierzt. Przeprowadzono badanie, w ktrym grup starych myszy podzielono na dwie. Po czterech miesicach zdechy wszystkie myszy w grupie kontrolnej. Natomiast w grupie otrzymujcej zioo cigle yo 50% zwierzt26. W badaniach klinicznych 106 pacjentom podawano Gynostemm trzy razy dziennie przez okres dwch miesicy. Odnotowano znacz redukcj objaww starzenia si, takich jak: zmczenie, brak energii, awersja na zimno, biegunka, osabienie pamici, trudnoci z utrzymaniem rwnowagi i bezsenno27. Ble gowy Pidziesiciu pacjentom cierpicym na ble gowy o rnym nateniu podawano od 30 do 50 gramw Gynostemmy dziennie w postaci herbaty. Oglna skuteczno terapii wyniosa 79,6%28.

23 24

Practical Applications of Modern Herbal Medicine, 1990, 7(1), s. 42. Hunan Medicine, 1991, 8(5), s. 259. 25 la Cour B, et al. Traditional Chinese medicine in treatment of hyperlipidemia. Journal of Ethnopharmacology. May, 1996, 46(2), s. 125129. 26 Study of Chinese Patent Medicine, 1988, 10(3), s. 25. 27 Hunan Journal of Medicine and Herbology, 1991, 7(2), s. 56. 28 Chinese Journal of Practical Internal Medicine, 1993, 13(12), s. 725.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

21
Chroniczne zapalenie tchawicy W badaniu klinicznym 86 pacjentom cierpicym na chroniczne zapalenie tchawicy podawano Gynostemm. Cakowite wyzdrowienie odnotowano u 12 pacjentw, czciow popraw u 23 pacjentw, lekk popraw u 45 osb, a brak zmian u 6 pacjentw29. Chroniczny zanikowy nieyt odka Badaniem objto 151 pacjentw, ktrym podawano 10 gramw Gynostemmy trzy razy dziennie przez trzy miesice. Badanie endoskopowe wykazao znaczc popraw u 28 pacjentw. redni popraw stwierdzono w 57 przypadkach. U 58 osb nie zaobserwowano zmian. U omiu pacjentw nastpio pogorszenie. Wskanik oglnej skutecznoci wynis 56,26%. Nie zaobserwowano adnych istotnych efektw ubocznych30. Choroby wtroby Waciwoci antyoksydacyjne Gynostemmy mog rwnie chroni wtrob przed uszkodzeniami wywoanymi przez niektre leki, chemikalia oraz naduywanie alkoholu. W badaniu na zwierztach Gynostemma hamowaa rozwj wknienia wtroby tworzenie si bliznowatych wkien w wtrobie. Poniewa nieaktywne wkna wypieraj aktywn tkank wtroby, dziaanie narzdu stopniowo zamiera wraz ze wzrostem iloci wkien31. Nowotwory Badania laboratoryjne wykazay, e Gynostemma wpywa hamujco na rne rodzaje komrek nowotworowych odka, jamy brzusznej, macicy, wtroby, ust, przeyku, trzustki, mzgu, puc, nerek, jzyka, piersi i skry. Dziaanie przeciwnowotworowe zaobserwowano rwnie w kilku dowiadczeniach na zwierztach. U myszy, ktrym podawano to zioo, wzrosa przewidywana dugo ycia, w porwnaniu z grup kontroln32. Poniewa Gynostemma jest przeciwutleniaczem, moe mie rwnie waciwoci przeciwrakowe i immunostymulujce. Antyoksydanty chroni komrki ciaa przed uszkodzeniami wywoanymi procesem utleniania. Utlenianie uwalnia wolne rodniki, ktre hamuj dziaanie ukadu odpornociowego. Badania laboratoryjne wykonane na ludzkich komrkach nowotworowych wykazay, e Gynostemma moe hamowa podziay komrek rakowych. W ten sposb zapobiega lub opnia rozwj nowotworu oraz przypuszczalnie niszczy istniejce guzy nowotworowe33.
29 30

Hunan Journal of Chinese Medicine, 1993, 9(4), s. 11. Journal of Integrated Chinese and Western Medicine, 1991, 11(12), s. 713. 31 Zhang C., Yang X., Xu L., Immunomodulatory action of the total saponin of Gynostemma pentaphylla, [Article in Chinese] Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 1990; 10(2), s. 96-70. 32 Modern Study of Traditional Chinese Medicine, vol. IV, 2000, s. 35193556. 33 Lin JM., Lin CC., Chiu HF., Yang JJ., Lee SG., Evaluation of the anti-inflammatory and liver-protective effects of anoectochilus formosanus, ganoderma lucidum and gynostemma pentaphyllum in rats. American

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

22
Wzmocnienie odpornoci Inne badania na modelu zwierzcym wykazay, e Gynostemma moe wspomaga regulacj systemu odpornociowego. Podawano j zwierztom z niedoborem odpornoci oraz takim, ktre wykazyway nadmiern odpowied immunologiczn. W obu przypadkach dziaanie ukadu odpornociowego powrcio do normy. Odkryto, e sportowcy przyjmujcy Gynostemm zyskuj wicej czystej masy miniowej ni ci, ktrzy jej nie przyjmowali. Przypuszczalnie by to wynik wysokiej zawartoci saponin w Gynostemmie. Sportowcy zaobserwowali u siebie wzrost apetytu i lepsze przyswajanie pokarmu. W laboratoryjnych badaniach toksycznoci ustalono, e LD50 (dawka, ktra podana jednorazowo powoduje mier poowy badanej populacji zwierzt. Jest to metoda pomiaru toksycznoci badanego materiau) przy podawaniu doustnym ekstraktu z Gynostemmy wynosi 48,94 g/kg. Przy podaniu w postaci wstrzyknicia dootrzewnowego LD50 wynosi 2,862 g/kg. . Myszom podawano 4 g/kg/dzie przez 90 dni. Po tym okresie nie odnotowano, eby odbiega od normy jakikolwiek z badanych parametrw krwi, wtroby, nerek, serca ani jder34. W skadzie chemicznym Gynostemmy mona wyrni gynozydy, ginsenozydy, rutyn i ombuosidy35.

Journal of Chinese Medicine, 1993; 21(1), s. 5969. 34 New Chinese Medicine, 1988; 20(4), s. 51. 35 Modern Pharmacology of Chinese Herbs, 1997, s. 12271228.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

23 Stosowanie Gynostemmy
Coraz wiksze zainteresowanie zioami i lekami pochodzenia rolinnego sprawia, e dzi nie zawsze mona kupi, nawet i w specjalistycznych aptekach, te preparaty, ktre powinny by stale w naszych domowych apteczkach. Przecitnie warto zi utrzymuje si okoo roku. Zioa nie powinny by przechowywane w temperaturze przekraczajcej temperatur pokojow ani w rodowisku wilgotnym, gdy to obnia ich wartoci i waciwoci lecznicze. Jeeli proste zioa lub mieszanki stosujemy sami, naley pamita o tym, e uywania ich nie naley zbytnio przedua (ponad 3 miesice), poniewa organizm si do nich przyzwyczaja i dziaanie ich si obnia. Przy lekach zioowych, podobnie jak przy wszystkich innych, naley si trzyma cile przepisw ich przyjmowania. Istotna jest tu w rwnej mierze ilo, jak i czas przyjmowania (przed, po, czy w trakcie posikw, przed snem itp.)36. Zioa przeznaczone do naparw lub odwarw przyrzdza si w naczyniach porcelanowych lub szklanych, a nie aluminiowych. Dobrze jest do tego celu uy termosu, w ktrym temperatura parzenia jest utrzymana przez cay czas prawie na jednym poziomie. Naparw i odwarw nie naley pi ani zbyt gorcych, ani zimnych tylko ciepe i w dawkach cile okrelonych37. Zazwyczaj, przygotowujc herbatki zioowe i wycigi napeniamy czajniczek wieymi lub suszonymi limi, kwiatami, ugniecionymi nasionami, kor lub korzeniami i zalewamy je gotujc wod. Napar pozostawiamy do zaparzenia na 5 minut. Uywamy 1 yeczki do herbaty suszonych zi lub jedn wie gazk z 69 listkami na filiank. Przecedzamy przed podaniem do spoycia38. Dzienna racja nie powinna przekracza 25 g zi na p litra wody. Dzieciom oraz osobom starszym i osabionym, naley podawa poow tej dawki. Zioa przyjmuje si zazwyczaj trzy razy dziennie. Jeeli nie mamy specjalnych zalece, pamitajmy, e zioa pobudzajce apetyt i proces trawienia przyjmujemy przed jedzeniem, natomiast silnie dziaajce i podraniajce przewd pokarmowy po posikach, a zioa wykrztune midzy posikami39. Do niektrych zi napotnych lub zbyt gorzkich (pioun) moemy doda odrobin naturalnego miodu pszczelego, ktry nie tylko agodzi nieprzyjemny smak, ale ma rwnie dziaanie lecznicze.
36 37

Tyszyska-Kownacka E., Zioa, op. cit., s., 9. Tame, s. 9. 38 http://www.ziololecznictwo.pl 02.09.2006. 39 http://www.poradnia.pl 02.09.2006.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

24
Musimy jednak wiedzie, e bez wzgldu na to, czy zioa stosujemy doustnie czy zewntrznie, zawsze musimy stosowa si do zalece lekarza albo przepisw znajdujcych si na opakowaniu. Zioa, chocia dziaaj agodniej ni preparaty chemiczne, naduywane lub stosowane niezgodnie z przepisem, mog by toksyczne i wrcz szkodliwe. Napar zioowy z Gynostemmy sporzdzamy podobnie jak najzwyklejsz herbat, ktr przygotowujemy kilka razy dziennie. Dlatego te napar bywa czsto nazywany wanie herbatk zioow. Aby j zrobi, 3 gramy Gynostemmy zalewamy 1 szklank wrzcej wody. Pozostawiamy pod przykryciem na 30 minut. Napar z Gynostemmy pijemy 3 razy dziennie po 1 szklance. Do sporzdzania naparw przydatne s specjalne kubeczki z przykrywk40. W badaniach przeprowadzonych na ludziach w celu obnienia cholesterolu zazwyczaj stosowano dawk 30 mg ekstraktu z Gynostemmy dziennie, przyjmowanej w trzech porcjach po 10 mg. W leczeniu innych przypadkw zalecane dawki dzienne wahaj si od okoo 20 mg do ponad 150 mg41. Normalna dawka dzienna dla osb dorosych wynosi 512 gramw roliny w postaci wywaru i 0,75 do 1 grama w proszku. Z przeprowadzonych bada wynika, e Gynostemma jest relatywnie bezpiecznym zioem. Odnotowano agodne dziaania niepodane, takie jak: zmczenie, ospao, uczucie cisku w piersiach, sucho w nosie, sucho w gardle, wzrost ttna oraz wysypka. Sporadycznie podczas stosowania Gynostemmy mog wystpi nastpujce objawy kliniczne: wymioty lub mdoci poczone z wydzielaniem liny, skrcenie oddechu i przekrwienie klatki piersiowej. Odnotowano rwnie wzrost czstotliwoci ruchw jelit. Inne skutki uboczne nie s znane. Poniewa jednak liczba bada naukowych przeprowadzonych z udziaem ludzi jest stosunkowo maa, by moe nie odkryto wszystkich mogcych wystpi skutkw ubocznych. Jeli podczas stosowania Gynostemmy dowiadczysz niewyjanionych skutkw ubocznych, przerwij spoywanie zioa i skontaktuj si z lekarzem lub farmaceut. Kobiety w ciy powinny unika stosowania Gynostemmy, poniewa badania na zwierztach wykazay defekty u nowo narodzonych zwierzt. Zaleca si, aby mae dzieci i kobiety karmice piersi rwnie unikay spoywania tej roliny, poniewa bardzo mao wiadomo o skutkach jej dugotrwaego stosowania42.

40 41

http://www.poradnia.pl 02.09.2006. Chen JC., Tsai CC., Chen LD., Chen HH., Wang WC., Therapeutic effect of gypenoside on chronic liver injury and fibrosis induced by CCl4 in rats. American Journal of Chinese Medicine, 2000; 28(2), s. 175185. 42 Francis G., Kerem Z., Makkar HP., Becker K., The biological action of saponins in animal systems: a review, British Journal of Nutrition, 2002; 88(6), s. 587605.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

25
Przeciwpytkowe waciwoci Gynostemmy mog zwiksza ryzyko niekontrolowanego krwawienia, jeli podaje si j jednoczenie z niektrymi lekami czy zioami zmniejszajcymi krzepliwo krwi. Przyjmowanie Gynostemmy moe rwnie znosi dziaanie lekw, ktre zapobiegaj odrzuceniu organw po transplantacji. Wykazano, e Gynostemma powoduje wzrost czasu potrzebnego do krzepnicia krwi. Jeli przyjmuje si j cznie z lekami przeciwpytkowymi (zawierajcymi Plavix and Ticlid) i antykoagulantami (zawierajcymi heparyn i warfaryn), moe to spowodowa wzmocnienie dziaania lekw. Skutkiem tego moe by niekontrolowane krwawienie. Ze wzgldu na to, e Gynostemma wzmacnia ukad odpornociowy moe znosi dziaanie lekw przyjmowanych jako supresory ukadu odpornociowego. Takie leki s podawane na przykad po przeszczepach. Przyjmowanie Gynostemmy nie jest zalecane podczas stosowania takich lekw, jak43: azathioprine (Imuran) , CellCept , cyclosporine (Neoral, Sandimmune) , Prograf , Rapamune, Zenapak. Gynostemma moe rwnie utrudnia krzepnicie krwi po zranieniu. Aspiryna rwnie opnia krzepnicie, dlatego nie naley przyjmowa obu preparatw w tym samym czasie. Teoretycznie przyjmowanie Gynostemmy wraz z innymi zioami obniajcymi krzepliwo krwi moe wywoa krwawienie. Najpopularniejsze zioa hamujce krzepnicie krwi to44:
43

danshen, dzarci pazur (hakoro rozesana), eleuthero, czosnek, imbir (w duych ilociach), miorzb japoski,

Lin CC., Huang PC., Lin JM., Antioxidant and hepatoprotective effects of Anoectochilus formosanus and Gynostemma pentaphyllum. American Journal of Chinese Medicine, 2000; 28(1), s. 8796. 44 Tan H., Liu ZL., Liu MJ., Antithrombotic effect of Gynostemma pentaphyllum. [Article in Chinese] Zhingguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1993; 13(5), s. 278280.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

26
kasztanowiec, kasztan, e-sze, papaja. Interakcje pomidzy niektrymi zioami i lekami mog by powane, midzy innymi natomiast agodne. Najlepsz metod na uniknicie szkodliwych interakcji jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o wszystkich aktualnie przyjmowanych preparatach leczniczych, cznie z tymi dostpnymi w wolnej sprzeday, jak witaminy czy zioa.

3. TO JU NIESTETY KONIEC
Mam nadziej, i czytajc ten raport, zdae sobie spraw, Czytelniku, e to Ty jeste odpowiedzialny za swoje zdrowie. Jeeli jeste zdrowy, to Twoja zasuga. Jeeli narzekasz na swoje zdrowie, to tylko i wycznie Twoja wina, e nie yjesz w zgodzie z natur i nie umiesz czerpa korzyci z jej dobrodziejstw. Najwyszy czas to zmieni i tak jak dugowieczni Chiczycy cieszy si zdrowiem i witalnoci. Moe i Ty niedugo zabronisz piewa sobie 100 lat Drogi Czytelniku, zapoznae si ju z tym, co ja mam ci do przekazania. Teraz powiniene zacz dziaa, poniewa im wczeniej zaczniesz myle o zdrowiu i im wczeniej zaczniesz o nie dba, tym masz wiksze szanse, i doyjesz 150 lat i tego wanie Ci szczerze ycz. Co da Ci mj raport? Ot wiesz ju, e Gynostemma wykazuje nastpujce efekty zdrowotne: spowalnia starzenie i zapobiega niedorozwojowi umysowemu w kadym wieku, a szczeglnie zapobiega starczej zgrzybiaoci, usuwa zmczenie, powoduje wzrost wigoru, redukuje niedobr tlenu na duych wysokociach oraz polepsza trawienie, wzmacnia umys i poprawia funkcje seksualne. Istnieje przekonanie, e pomaga uspokoi nerwy i umierza bl. Oglnie Gynostemma wzmacnia ukad odpornociowy i harmonizuje wszystkie funkcje organizmu. Poprawia stan zdrowia i silnie przeciwdziaa zmczeniu. Jest uywana jako lek na bardzo wiele schorze. Gynostemma drastycznie obnia wszystkie najczstsze problemy zdrowotne, wystpujce we wspczesnym wiecie, a wic leczy i zapobiega chorobom serca i ukadu krenia, nowotworom, chorobom puc, chorobom wtroby, jak rwnie chroni DNA przed uszkodzeniami. Stae uywanie Gynostemmy ma wysoce ochronne dziaanie, poniewa

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

27
wzmacnia pojemno adaptacyjn organizmu na wszystkich poziomach jego funkcjonowania. Gynostemm tubylcy nazywaj czarodziejsk traw, traw, dziki ktrej s odporni na wiele chorb i dziki ktrej s dugowieczni. A wic ju i Ty wiesz, w czym tkwi ich sekret dugowiecznoci. Teraz tylko pozostao Ci zada sobie pytanie: Ile lat chciaby y w zdrowiu?. Odpowied jest oczywista, a eby to osign zacznij dziaa ju dzi.

Przylij ten raport wszystkim osobom, ktre znasz, lubisz i szanujesz, na ktrych zdrowiu Ci zaley. Zastanw si, kogo z Twoich znajomych moe zainteresowa ten raport. Ciebie To nic nie kosztuje tylko kilka klikni myszk, a bliskie Ci osoby mog zyska o wiele lepsze zdrowie i samopoczucie. Rozelij ten raport teraz, kiedy o tym pamitasz.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

28 BIBLIOGRAFIA
I Publikacje ksikowe i artykuy
1.

Chan LY., Chiu PY., Lau T., An in-vitro study of ginsenoside Rb(1)-induced teratogenicity using a whole rat embryo culture model. Human Reproduction, 2003. Chen JC., Tsai CC., Chen LD., Chen HH., Wang WC., Therapeutic effect of gypenoside on chronic liver injury and fibrosis induced by CCl4 in rats. American Journal of Chinese Medicine. 2000.

2.

3. 4.

Chinese Journal of Practical Internal Medicine, 1993. Czikow P., aptiew J., Roliny lecznicze i bogate w witaminy, Pastwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lene, Warszawa 1983. Francis G., Kerem Z., Makkar HP., Becker K., The biological action of saponins in animal systems: a review. British Journal of Nutrition. 2002. Hunan Journal of Chinese Medicine, 1993. Hunan Journal of Medicine and Herbology, 1991. Hunan Medicine, 1991. Journal of Integrated Chinese and Western Medicine, 1991. la Cour B., et al., Traditional Chinese medicine in treatment of hyperlipidemia. Journal of Ethnopharmacology May, 1996. Lin CC., Huang PC., Lin JM., Antioxidant and hepatoprotective effects of Anoectochilus formosanus and Gynostemma pentaphyllum. American Journal of Chinese Medicine, 2000.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

Lin JM., Lin CC., Chiu HF., Yang JJ., Lee SG., Evaluation of the anti-inflammatory and liver-protective effects of anoectochilus formosanus, ganoderma lucidum and gynostemma pentaphyllum in rats. American Journal of Chinese Medicine, 1993.

13. 14. 15. 16. 17.

Modern Pharmacology of Chinese Herbs, 1997. Modern Study of Traditional Chinese Medicine, vol. IV, 2000. New Chinese Medicine, 1988. Practical Applications of Modern Herbal Medicine, 1990. Przybylak Z., Tajemnice zdrowego i naturalnego ycia, Fundacja Bioekologiczna Domena, Bydgoszcz 1990. Study of Chinese Patent Medicine,1988.

18.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

29
19.

Tan H., Liu ZL., Liu MJ., Antithrombotic effect of Gynostemma pentaphyllum. [Article in Chinese] Zhingguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 1993. Tombak M., Czy mona y 150 lat, Firma Ksigarska Serwis Sp. zo.o., d 2005. Tombak M., Droga do zdrowia, Firma Ksigarska Serwis Sp. zo.o., d 2005. Tyszyska-Kownacka E., Zioa w domu, Wydawnictwo Wspczesne, Warszawa 1999. Zhang C., Yang X., Xu L., Immunomodulatory action of the total saponin of Gynostemma pentaphylla. [Article in Chinese] Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 1990. Zhou Z, Tang G, Zhong W., Experimental study on the influence of Gynostemma pentaphyllam [sic] Mak upon point mutation of Ha-ras oncogene in blocking leukoplakia from canceration. [Article in Chinese] Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za ZHP, 2000.

20. 21. 22. 23.

24.

25.

Zhou Z., Wang Y., Zhou Y., Zhang S., Effect of gynostemma pentaphyllum, Chinese Medical Journal (English Edition), 1998.

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl

30
II Inne rda informacji strony internetowe
26.

Chiskie centra dugowiecznoci, http://polish.cri.cn/220/2006/09/11/ 2@47759.htm

27. http://www.otes.pl 28. http://www.poradnia.pl 29. http://www.zielarnia.pl 30. http://www.ziololecznictwo.pl


31. 32.

Stulatki w Chinach, http://polish.cri.cn/220/2006/09/12/2@47856.htm z Trawiska M., Czerpiemy zdrowie z natury i kuchni innych narodw, http://www.kafeteteria.pl Wodniak M., Zioo niemiertelnoci dla zdrowia i na dugowieczno, http://www.semma.strefa.pl

33.

SPIS RYSUNKW
Rys 1. Liu Yian yjca 117 lat ..................... Rys 2. Xu Xiaochun yjcy 102 lata Rys 3. Mieszkaniec Rugao prowincji Jiangsu stulatek Qin Ruxing........................ Rys 4. Gynostemma pentaphyllum...... 9 11 13 17

SPIS TABEL
Tabela 1. Liczba stulatkw w badanych miastach... 12

Ebook pobrany ze strony http://www.gynostemma.pl