ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,APOSTOL D. CULEA”SUDIŢI NR. 788/30.09.

2011

PROCEDURA PRIVIND SERVICIUL PE ŞCOALĂ
1. SCOP : Asigurarea securităţii elevilor pe durata cursurilor; Evidenţa persoanelor care pătrund în incinta şcolii; Anunţarea intervalelor de pauză şi intrarea la ore; Asigură legătura între elevii de serviciu pe clase şi profesorii de serviciu.

2. ARIA DE CUPRINDERE : Elevii de serviciu; Profesorii de serviciu.

3. RESPONSABILI: Elevii de serviciu; Profesorii de serviciu.

4. PROCEDURA : 1. Elevii de serviciu şi profesorii de serviciu pe şcoală se prezintă la posturi la ora 7.45 şi îşi încheie activitatea la ora 14.
- Elevii solicită de la secretariat caietul elevului de serviciu, clopoţelul, ecusoanele; - Elevii sună de ieşire în pauză şi de intrare în clasă conform orarului stabilit; - Elevii legitimează şi notează în caietul elevului de serviciu numele persoanelor străine care au solicitat accesul în instituţie; - Elevii transmit profesorului de serviciu pe şcoală evenimentele deosebite petrecute în timpul orelor / pauzelor; - Profesorii de serviciu se prezintă la post la ora 7.45 şi îşi încheie activitatea la ora 14; - Şeful grupei de profesori de serviciu pe şcoală, care se află în ziua metodică, asigură permanenţa până la ora 14,30; - Profesorii de serviciu controlează şi coordonează activitatea elevilor de serviciu din sectorul pe care îl are în primire; - Profesorii de serviciu supraveghează intrarea elevilor în şcoală/clasă şi interzice accesul persoanelor străine pe uşa de intrare a elevilor; - Uşa de la intrarea elevilor va fi închisă în timpul orelor.

2. Profesorul de serviciu verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe coridoare şi în curtea şcolii;

Sudiţi,Jud.Ialomiţa,Str.Ero ilor nr.1,Cod Poştal,927235 Nr. Tel/Fax:0243278602 Mobil:0741102190 Adresă e-mail: sc_suditi@yahoo.com

9. Profesorul de serviciu ia măsuri de atenuare a conflictelor iscate în şcoală pe perioada pauzei şi informează conducerea şcolii în cazul în care situaţia o cere.com . şeful grupei de serviciu verifică sălile de clasă şi asigură siguranţa cataloagelor. CULEA”SUDIŢI 3.B).Ialomiţa.Jud.Ero ilor nr. după ce a fost luată legătura cu dirigintele elevului. Profesorul de serviciu completează în registrul „Procese verbale – serviciu pe şcoală” evenimentele constatate în timpul programului. Profesorul avizează părăsirea unităţii şcolare de către elevii aflaţi în situaţii speciale. Tel/Fax:0243278602 Mobil:0741102190 Adresă e-mail: sc_suditi@yahoo. Profesorul de serviciu ia măsuri de atenuare a conflictelor iscate în şcoală pe perioada pauzei şi informează conducerea şcolii în cazul în care situaţia o cere. PROF. şeful grupei de serviciu verifică sălile de clasă şi asigură siguranţa cataloagelor. pe bază de proces-verbal. Prezentei proceduri se anexează graficul profesorilor de sserviciu pe şcoală în anul şcolar 20112012. BOITAN MARIUS-DORINEL Sudiţi.1.927235 Nr. La sfârşitul programului.. la orele de dirigenţie.Str. 7. 8. Notă: . Profesorii de serviciu completează în registrul „Procese verbale – serviciu pe şcoală” evenimentele constatate în timpul programului. 11. Profesorul de serviciu verifică ordinea şi disciplina în pauze. Profesorul avizează părăsirea unităţii şcolare de către elevii aflaţi în situaţii speciale. 10. DIRECTOR. 4.Cod Poştal. 5. La sfârşitul programului.APOSTOL D. pe coridoare şi în curtea şcolii.ŞCOALA CU CLASELE I-VIII . Conţinutul acestei proceduri va fi prelucrat la fiecare clasă care îndeplineşte serviciul pe şcoală (aVII-a şi aVIII-a A. după ce a fost luată legătura cu dirigintele elevului. 6.Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii.

Veleanu ŞCOLII Constantin Inst. Oancea Ramona Înv.1.. Urlă Floarea Prof. Prof.Înv. Tel/Fax:0243278602 Mobil:0741102190 Adresă e-mail: sc_suditi@yahoo. Vlad Gheorghe VINERI Prof. Ene Ecaterina MIERCU RI Prof. Vlad Gheorghe Prof.2011 GRAFICUL PROFESORILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral şi consemnat în procesulverbal al şedinţei din data de 22 septembrie 2011. MAR ŞEF GRUPĂ PARTER ETAJ LUNI Prof.Jud.com . Dobrin Daniel Prof. Veleanu FiliuţăGabriela Dima Maria DIRECTOR.738/23. Vlad Paulina ŢI Prof. BOITAN MARIUS-DORINEL Sudiţi. Prof. Prof. PROF.APOSTOL D.Ero ilor nr.927235 Nr. Vlad Paulina Prof.09. Oancea Ramona Prof.ŞCOALA CU CLASELE I-VIII .Înv. Dragomir Cristina Pr.Primar Hoinaru Elvira Prof. Nicoară Claudia CURTEA Înv. Dragomir Cristina Înv.Cod Poştal. Dobrin Daniel Prof.Ialomiţa. Anghel Valentina Prof. Oancea Ramona JOI Pr.Primar Cantă-Bine Geanina Prof.Str. CULEA”SUDIŢI NR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful