You are on page 1of 1

ALAK GERLM HAVA HAT EBEKES GERLM DM

HESAPLARI
1 FAZLI HATLARDA

:%e=k1Lnw+m1LNdw

2 FAZLI HATLARDA

:%e=k2Lnw+m2LNdw

Nw : Watt

3 FAZLI HATLARDA

:%e=k3Lnw+m3LNdw

Ndw : Var

200
k1 =
x.q.V 2

200.Xo
m1 =
V2

X=35m/ mm2 (Al)

75
k2 =
x.q.V 2

75.Xo
m2 =
V2

Gerilim dm:
Kablolarn
gerilim
dm
hesaplanrken omik direnten baka
endktif
empedans
da
gznne
alnmaldr.
Gerilim dm indirici trafo
merkezlerinin
sekonderinden
itibaren
yksek gerilim datm ebekelerinde %
7'yi amamaldr. Ancak ring ebekeler iin
ayrca arza hallerinde ringin tek tarafl
beslenmesi durumu iin gerilim dm
tahkikleri yaplmaldr. Bu durumda
gerilim dm % 10'u amamaldr.
Alak gerilim tesislerinde gerilim dm
% 5'i amamaldr. Kendi transformatr
bulunan tesislerde, transformatrlerin AG
kndan itibaren gerilim dm
bakmndan en kritik durumda olan
tketiciye kadar olan toplam gerilim
dm aydnlatma tesislerinde % 6,5,
motor yklerinde % 8i amamaldr. Ring
olmas halinde yksek gerilim iin
yukardaki aklamalar aynen geerlidir.

: Metre

X=56m/ mm2 (Cu)


q=(mm2) Kesit
V=220 Volt
75
k3 =
x.q.U 2

m3 =

BAKIR
q
(mm2)
10
16
25
35
50
70

100.Xo
3V 2

U=380 Volt

k x 10 7

m x 10 7

TEK FAZ

K FAZ

k1
73,80
46,40
30,40
21,40
14,90
11,20

m1
14,90
14,34
13,74
13,36
12,93
12,40

ALMNYUM
LETKEN

KOT
Numara
4
3
2
1
0
00
000
0000
266800
300000

Ad
ROSE
LILY
IRIS
PANSY
POPPY
ASTER
PHLOX
OXLIP
DAISY
PEONY

k2
27,70
17,30
11,20
8,00
5,60
4,00
KEST
(mm2)
21,14
26,66
33,65
42,37
53,49
67,45
84,99
107,30
135,20
152,10

FAZ

m2
5,90
5,40
5,08
4,86
4,65
4,46

k3
12,37
7,78
5,10
3,58
2,49
1,88

m3
2,55
2,45
2,37
2,28
2,21
2,11

k x 10 7

m x 10 7

TEK FAZ
k1
m1
55,80
14,10
44,30
13,76
35,10
13,50
27,90
13,22
22,10
12,90
17,50
12,60
13,90
12,32
11,00
12,00
8,75
11,70
7,80
11,44

K FAZ
k2
m2
2094
5,24
16,60
5,14
13,15
5,02
10,44
4,89
6,56
4,80
5,56
4,65
5,20
4,54
4,12
4,45
3,27
4,34
2,91
4,26

FAZ
k3
m3
9,40
2,41
7,40
2,36
5,87
2,31
4,70
2,26
3,70
2,21
2,93
2,16
2,33
2,11
1,85
2,06
1,46
2,02
1,30
1,90

OG GERLM DM VE G KAYBI HESABI


MUTLAK GERLM DM:
U=L.I. 3 (R.Cos + X.Sin)

BRMLER

[Volt]

R (/Km) Rezistans
X (/Km) Reaktans
N (kVA) Talep gc
L (Km) Hat uzunluu
U (kV) Hatlar aras gerilim
P (kW) G kayb
Cos =0.8

BAIL GERLM DM

%e =

U
U

R.Cos

100

10

L.N .( R.Cos + X .Sin )


U

+ X .Sin

10 U

= 10

-4

.K

x10

-1

%e=10-4KNL

%e<%10 olmaldr.

G KAYBI:
2

P=3I2RL=

N .R.L
U

P=10-6CN2L

R/U2=10-6C

%G KAYBI:
P
P
x100=
.100
%P=
P
N.Cos

%P=

P
x1.25
N

%P<%5 olmaldr.

K ve C KATSAYILARI
LETKEN ADI

35 KV
K

15 KV
C

6,3 KV
C

AWG3

(Swallow)

0,908

0,902

4,8

4,773

27,211

27,05

1/0

(Raven)

0,547

0,449

2,898

2,37

18,427

13,47

3/0

(Pigeon)

0,428

0,282

2,265

1,49

11,84

8,46