You are on page 1of 28

ELEMEN 2

SEJARAH PENTADBIRAN TEMPATAN (FELDA)

SENARAI KANDUNGAN

Tajuk
Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian

Muka Surat

Rumusan Kajian Lampiran

Rujukan

PENGHARGAAN
Saya Amir Hasif Bin Zulkifli, dari kelas 3 Amanah berasa amat bersyukur kepada Allah S.W.T kerana dapat menyiapkan Folio Sejarah ini yang bertajuk Sejarah Pentadbiran Tempatan (FELDA). Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong saya dalam menyiapkan Folio Sejarah ini. Pihak yang pertama saya ingin berterima kasih ialah guru mata pelajaran Sejarah saya iaitu Puan ________________ _________ yang telah memberi bimbingan dan pertolongan dalam menyiapkan Folio Sejarah ini. Tanpa beliau saya tidak dapat menyiapkan Folio Sejarah ini dengan sempurna. Selepas itu, saya ingin berterima kasih kepada ahli keluarga saya. Mereka telah bertungkus lumus menolong saya menyiapkan Folio Sejarah ini. Tanpa mereka mungkin Folio Sejarah ini tidak lengkap. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah membantu dalam menyiapkan folio sejarah ini. Sekian, Terima Kasih.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kerja kursus Sejarah pada tahun 2011 ini adalah untuk mencari dan mengumpul fakta tentang informasi-informasi yang penting tentang Pentadbiran Tempatan Malaysia daripada sumber yang sahih. Selain itu, objektif keja kursus Sejarah pada tahun ini juga adalah untuk menyemai perasaan bangga terhadap Pentadbiran Tempatan Malaysia kita yang berusaha untuk memajukan Negara. Di samping itu, ia juga memberi kita peluang untuk merekod informasi yang berkenaan dengan Pentadbiran Tempatan Malaysia kita. Akhir sekali, objektif kajian ini bertujuan untuk melahirkan semangat patriotisme terhadap Negara tercinta iaitu Malaysia dan bangsa kita.

KAEDAH KAJIAN
Kaedah-kaedah yang digunakan adalah:

a)Kaedah Pemerhatian Saya telah memperoleh pengajaran daripada guru sejarah saya. b)Melayari Internet Saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat di laman web c)Buku Ilmiah Saya telah meminjam beberapa buah buku yang berkaitan dengan pentadbiran tempatan d)Temu bual Saya telah menemu bual ibu bapa saya untuk mendapatkan maklumat

HASIL KAJIAN
1) Institusi

Pentadbiran Tempatan

Dikenali sebagai : Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau dalam bahasa inggeris, Federal Land Development Authority (FELDA). a) Lokasi-lokasi FELDA di Malaysia : Felda Wilayah Raja Alias
Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah Felda Wilayah

Segamat Gua Musang Kuantan Trolak Johor Bahru Mempaga Terengganu Alor Setar Jengka Sahabat, Lahad Datu

b) Visi dan Misi FELDA Visi : FELDA sebagai peneraju industry sawit dan warga peneroka berpendapatan tinggi.

Misi : Meningkatkan kesejahteraan hidup warga peneroka FELDA melalui : Penghasilan kebun yang tinggi

Menyediakan

kemudahan dan infrastruktur moden Meningkatkan potensi dan kualiti modal insan Mewujudkan budaya inovasi dan kreativiti Mempelbagaikan sumber ekonomi bagi menjana pendapatan tinggi Memantapkan pengurusan FELDA bertaraf dunia Memupuk budaya kecermelangan

c) Matlamat FELDA FELDA ditubuhkan dengan matlamat seperti berikut: Menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah. Memaju, memudah dan melaksanakan pembangunan, pengurusan dan perkhidmatan ekonomi, sosial, pertanian, penempatan, perindustrian dan komersial serta aktiviti sampingan yang lain di kawasan dimana FELDA diberi kuasa melaksanakan projek pembangunan tanah atau kawasan yang dimiliki oleh FELDA dan syarikatnya. Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu memodenkan sektor pertanian di kawasan dimana FELDA diberi kuasa mentadbirnya terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran hasil keluaran pertanian dan ternakan.
Membantu,

membimbing, menasihati, mengurus dan menyelaraskan kegiatankegiatan sosial penempatan, pertanian, industri dan komersial dalam kawasan FELDA.

d) Carta oraganisasi

e) Lembaga Pengarah FELDA

Tan Sri Mohd Isa Abdul Samad (Pengerusi FELDA) Ahli ahli FELDA : _______________________________________________________________________

Y. Bhg. Dato Dzulkifli Abd Wahab (Pengarah Besar FELDA)

Y. Bhg. Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz bin Wan Abdullah (Ketua Setiausaha Perbendaharaan)

Y.Mulia Datuk Raja Sharifuddin Hizan bin Raja Zainal Abidin (Pengerusi Malayan Sugar Manufacturing Co.Bhd)

Encik Shamsudin bin Othman [Naib Pengerusi Gabungan JKKR Johor Bahru (Wakil Peneroka)]

Dr. Omar B Salim (Ketua Unit Kawal Selia Jabatan Perdana Menteri)

Y.B. Dato' Haji Tan Mohd Aminuddin bin Haji Ishak (Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Hal Ehwal FELDA Negeri Pahang)

Y.B. Datuk Mohd. Suhaili bin Said (Presiden Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah)

Y.Bhg. Dato' Noriyah bt Ahmad (Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri)

Y.B Ir. Haji Hamim Haji Samuri (Ahli Parlimen Ledang)

Y.B. Dato' Haji Ismail bin Haji Abd Muttalib (Ahli Parlimen Maran)

Y.Bhg. Dato' Sabri Ahmad [Group President/ Ketua Pegawai Eksekutif Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd (FGVH)]

2) Latar

Belakang

a) Logo-logo FELDA sejak penubuhan hingga sekarang.

b) Sejarah penubuhan FELDA atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan diasaskan di bawah Akta Kemajuan Tanah 1956 pada 1 Julai 1956, ditubuhkan pada 6hb Julai 1956 dan diaktifkan pada Julai 1958. Ia adalah sebuah Agensi kerajaan yang menangani migrasi penduduk luar Bandar yang miskin ke kawasa-kawasan yang baru dibangun agar dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Pada waktu itu ianya ditadbirkan oleh sebuah Lembaga yang bertanggungjawab kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri. Skimskim FELDA hanya di khaskan untuk orang-orang Melayu yang membentuk sebilangan besar penduduk Malaysia. c) Undang-undang tubuh/ Undang-undang kecil/ Garis panduan penubuhan. Fungsi Felda yang di peruntukkan di bawah Akta (Pindaan 1991) adalah seperti berikut :
Menjalankan

dan melaksanakan projek pembangunan tanah Memaju, memudah dan melaksanakan pembangunan, pengurusan dan perkhidmatan ekonomi, social, pertanian, petempatan, perindustrian dan kemomersial serta aktiviti sampingan yang lain di kawasan di man FELDA diberi kuasa melaksanakan projek pembangunan tanah atau kawasan yang dimilik oleh FELDA dan syarikatnya. Melakasanakn kegiatan yang dapat membant memodenkan sector pertanian di kawsan di mana FELDA diberi kuasa mentadbirnya terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran hasil keluaran pertanian dan penternakan. Membantu, membimbing, menasihati, mengurus dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan social penempatan, pertanian, industry dan komersial dalam kawasan FELDA. Mulai bulan April 2004, FELDA diletakkan di bawah Jabatan Perdan Menteri dan Menteri yang bertanggungjawab ke atas FELDA ialah YAB Dato Sri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Kini beliau dibantu oleh Timbalan Menteri di jabatan Perdana Menteri YB Datok Ahmad Maslan. Pada asalnya, skim-skim FELDA direka bentuk sebagai koperasi yang sebagai ganti untuk setiap peneroka memiliki tanah sendiri, mereka memiliki sebahagian pemilikan yang sama bagi skim mereka. Bagaimanapun, peneroka-peneroka tidak suka kan skim ini kerana pekerjapekerja yang tidak berusaha masih akan menerima manfaat yang sama. Oleh itu, kerajaan kemudian mencipta sebuah rancangan yang terdiri daripada tiga fasa. Dalam fasa pertaa,

koperasi itu masih merupaka makanisme bagi peneroka-peneroka belajar bagaiman berladang. Dalam fasa kedua, setiap peneroka diberikan tanah tertentu dan akhir sekali fasa ketiga, mereka diberikan hak milik tanah mereka. Bagaimanapun, peneroka-peneroka dilarang menjual tanah tanpa kebenaran FELDA atu kerajaan peresekutuan. Kos memperoleh dan memajukan tanah ditanggung oleh peneroka FELDA melalui pinjaman yang dibayar balik melalui ansuran-ansuran bulanan yang dipotong daripada pendapatan peneroka selam 15 tahun. d) Perincian peranan/ Tanggungjawab bidang tugas pentadbir FELDA berperan untuk memajukan tanah baru untuk di jadikan lading pertanian yang produktif melalui pengurusan pertanian yang berkesan di kalangan peneroka serta menggalakkan pertumbuhan masyarakat yang maju dan bedisiplin. Peneroka-peneroka adalah terdiri daripada orang melayu yang termiskin berumur di antara 21 tahun dan 50 tahun, berkahwin dan sihat tubuh badan. Keutamaan akan diberikan kepada yang tidak pernah mempunyai tanah ladang. Peneroka baru yang di peruntukkan tanah setiap sekeluarga seuas 10 ekar (4.0 hektar), 12 ekar (4.9 hektar) atau 14 ekar (5.7 hektar) di minta untuk menanam sama ada getah atau kelapa sawit. Semua peneroka di mestikan tinggal di kawasan tanah yang dianugerhkan oleh kerajaan, dan diperuntukkan tambahan tanah seluas 0.25 ekar (0.10 hektar) di dalam kampong terancang di mana rumah mereka siap dibina oleh FELDA. Pada awal penerokaan tanah, perkhidmatan letrik dan bekalan air tidak dibekalkan begitu menyeluruh tatapi sekarang kerajaan telah menyediakan segala kemudahan menjadi sebuah penempatan yang moden dan mempunyai infrastruktur dan kemudahan-kemudahan asas yang amat baik seperti jalan raya yang luas diturap sepenuh, sekolah, pusat perubatan, suarau, kedai-kedai, pusat komersial dan sebahagian tempat penyediaan internet. FELDA mempunyai tiga peringkat pengurusan iaitu : Ibu pejabat Pejabat kawasan Rancangan

e) Cara pelantikan pentadbir tempatan Ahli-ahli lemgaga pengarah FELDA adalah dilantik atas penilaian, persetujuan dan budi bicara YAB Perdana Menteri Malaysia secara kontrak. Ahli-ahli lembaga pengarah yang dilantik menrangkumi dari latar belakang ahli-ahli politik, kakitangan kerajaan, badan-badan berkanun dan syarikat-syarikat multi-nasional. Pengurusan-pengurusan kanan FELDA adalah dari lantikan terus atau kontrak mengikut skim gaji, syarat-syarat dan terma-terma yang telah ditetapkan oleh Agensi-agensi kerajaan.

3) Peranan
a) Ekonomi
Mempelbagaikan ekonomi FELDA telah mempelbagaikan kegiatannya daripada kegiatan pembangunan tanah yang asal kepada usaha-usaha ekonomi yang lain sebilangannya kegiatan itu langsung tidak berkait dengan petempatan semula. Walaupun FELDA mempunyai anak-anak syarikat yang terlibat dalam perniagaan-perniagaan sepertipemasaran, pengangkutan, dan kilang-kilang , ia juga telah dilaporkan mempunyai kepentingan di sebilangan bank Malaysia yang utama, umpamanyaMaybank.

b) Kebajikan Bagi membantu peneroka meningkatkan taraf hidup serta menjadikan warga peneroka sebagai golongan pertengahan, FELDA sentiasa memberikan pelbagai kemudahan bantuan dan pinjaman. Tabung Bantuan Kebajikan Peneroka Tabung ini diwujudkan untuk membantu warga peneroka yang menghidapi:

Penyakit kronik Bencana alam Memerlukan alat bantuan Sumbangan ini diberikan bagi meringankan beban tanggungan yang terpaksa dipikul oleh mereka.

Tabung Pinjaman Perumahan Peneroka Kadar pinjaman bagi seorang peneroka yang layak adalah minimum RM10,000 dan maksimum RM40,000.00. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi : i) Terbuka pada peneroka yang berumur tidak melebihi 70 tahun semasa permohonan dibuat. Perlu mempunyai 2 orang penjamin yang berpendapatan tetap (salah seorang mestilah terdiri daripada anak atau waris kadim pemohon). Bagi pinjaman yang tidak melebihi RM15,000.00, gaji penjamin mestilah tidak kurang RM500.00 sebulan. Manakala pinjaman yang melebihi RM15,000.00, gaji penjamin mestilah tidak kurang dari RM800 sebulan. ii) Tidak mempunyai rekod tatatertib dengan FELDA

iii) Peneroka mesti menghantar semua hasil ke kilang FELDA atau melaksanakan tanam semula bersama FELDA. iv) Tempoh minimum Bayaran Balik Pinjaman ialah 10 tahun. Manakala tempoh maksimumnya ialah 20 tahun. v) Pembayaran balik pinjaman ini juga meliputi:

Kos perkhidmatan 2.5%

c) Pelancongan Sektor Pelancongan 45. Program Tahun Melawat Malaysia 2007 telah berjaya menarik lebih ramai pelancong. Sehingga Jun, seramai 10.7 juta pelancong telah melawat Malaysia berbanding dengan 8.6 juta pelancong dalam tempoh yang sama tahun 2006. Ini adalah pencapaian yang cemerlang. Untuk meningkatkan lagi daya tarikan negara sebagai destinasi pelancongan utama, Kerajaan memperuntukkan 858 juta ringgit bagi pelaksanaan pelbagai program, termasuk penyediaan dan peningkatan kemudahan pelancongan serta mempelbagaikan produk pelancongan. Peruntukan sebanyak 22 juta ringgit disediakan untuk meningkatkan aktiviti homestay bagi 47 buah kampung terpilih. Di samping itu, pembangunan projek ekopelancongan akan dilaksanakan untuk menjana pendapatan penduduk luar bandar danmasyarakat Orang Asli d) Pendidikan Bagi membantu peneroka meningkatkan taraf hidup serta menjadikan warga peneroka sebagai golongan pertengahan, FELDA sentiasa memberikan pelbagai kemudahan bantuan dan pinjaman. Tabung Bantuan Kebajikan Peneroka Tabung ini diwujudkan untuk membantu warga peneroka yang menghidapi:

Penyakit kronik Bencana alam Memerlukan alat bantuan Sumbangan ini diberikan bagi meringankan beban tanggungan yang terpaksa dipikul oleh mereka.

4) Perkembangan
a) Sumber Kewangan KOTA TINGGI 17 Feb. - Taman Dapur atau taman sayur-sayuran merupakan antara tarikan utama di Homestay FELDA Semenchu dan ia merupakan satu-satunya lokasi yang mempunyai lokasi dengan tema tersebut di negeri ini. Omar berkata, Taman Dapur itu merupakan antara usaha penduduk FELDA tersebut dalam mewujudkan kelainan berbanding homestay lain yang terdapat di sekitar negeri ini. Beliau berkata, kebiasaannya pengusaha lain akan mempertaruhkan tarikan semula jadi yang ada di kawasan mereka untuk menarik pelancong menginap tetapi Homestay FELDA Semenchu mengambil pendekatan berbeza. "Pada kebiasaannya, orang ramai akan menanam bunga hiasan di halamanrumah masingmasing untuk mengindahkan landskap, tetapi kami di FELDA Semenchu menanam sayur-sayuran sebagai hiasan landskap. "Landskap akan menjadi lebih cantik daripada kebiasaan apabila dihiasi dengan pokok terung, kobis, kacang panjang dan pokok-pokok herba. Ada juga yang lebih kreatif, menghiasi pintu masuk halaman rumah dengan pokok markisa," katanya. Seorang pengusaha homestay di sini, Subari Radyo, 62, berkata, pelbagai sayur-sayuran ditanam di halaman rumah dan ada sesetengah pengusaha di sini turut mengusahakan tanaman herba bagi menambah sumber pendapatan, di samping menghiasi landskap kediaman masing-masing. Katanya, antara yang ditanam termasuk halia bara, kunyit putih, mas cotek, pecah beling dan pelbagai lagi herba lain. "Tanaman herba ini semakin mendapat perhatian daripada masyarakat luar. "Ada juga orang dari luar sanggup datang ke sini untuk mencari tanaman ini kerana di sini harganya lebih murah berbanding di tempat lain. "Sejak kebelakangan ini, bilangan jumlah tanaman seperti sayur dan pokok herba semakin berkuranagan. "Ini kerana yang mengusahakannya adalah golongan warga emas dan kebanyakan anakanak mereka tinggal di bandar," katanya.

b) Pembangunan Prasarana KEMUDAHAN PRASARANA DAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR FELDA Bukit Bading sememangnya terkenal dikalangan warga-warga FELDA di Terengganu selain dari FELDA Jerangau dan Kerteh.Umum mengetahui bahawa FELDA amat mementingkan keselesaan,kemajuan,pembangunan,keselamatan dan keceriaan kepada peneroka dan tanah rancangan itu sendiri. Disinilah kerjasama dan kesepakatan peneroka ditagih untuk merencana dan merancang pembangunan bagi membina sendiri tamadun bangsa terutama dari golongan belia dan terus menerus menjadikan FELDA ini sebagai lambang kebangkitan masyarakat melayu.Sejak dari awal rancangan untuk menubuhkan FELDA ini lagi pada akhir tahun 50-an iaitu di zaman Tun Razak,kita sepatutnya melihat apa yang menjadi agenda mantan Perdana Menteri itu kepada kepentingan kaum Melayu dan hari ini umum akur akan keberkesanan dari ideologi dan pemikiran jauh para pemimpin terdahulu biarpun pada waktu itu banyak suara sumbang yang menidakkan tujuan baik Kerajaan Perikatan pada waktu itu. Hari ini tibalah masa agenda-agenda ini diteruskan mengikut arus peredaran zaman dan mengikut ideologi terkini pemimpin oleh peneroka dan para belia felda yang menjadi anak emas kepada FELDA sebenarnya.Usaha ini adalah sedang diteruskan di FELDA kami dan hasilnya tidaklah perlu sesiapa menafikan dan ini akan terus menjadi kabanggaan kami dan kami sebagai belia yang diberi amanah untuk meneruskan agenda ini berjanji akan terus menabur bakti untuk melihat pembangunan yang akan mendatang. c) Kemajuan yang Dicapai Kejayaan 2003-2007

Anugerah Persatuan Belia Terbaik (Khidmat Masyarakat & Kesukarelaan) di Anugerah Belia Felda Malaysia 2007, di PICC, Putrajaya.

Anugerah Persatuan Belia Terbaik (Sukan & Kebudayaan) di Anugerah Belia Felda Malaysia 2006, di PWTC, KL.

Johan Persatuan Terbaik pada Anugerah Belia Felda Terengganu 2005/06 Johan Persatuan Terbaik pada Anugerah Belia Felda Terengganu 2003/04 Johan Anugerah Perdana Pertubuhan Belia 2006 Peringkat Daerah Kemaman Johan Anugerah Perdana Pertubuhan Belia 2005 Peringkat Daerah Kemaman Seorang ahli telah mendapat tempat pertama Kejohanan Orienteering Peringkat Negeri Terengganu 2003

Seorang ahli dianugerahkan Tokoh Belia (Kepimpinan) pada Anugerah Belia Felda Terengganu 2003/04 (Mohd Fauzi bin Mat Adam)

Seorang lagi ahli dianugerahkan Tokoh Belia (Berjasa) pada Anugerah Belia Felda Terengganu 2003/04. (Mohamad b Jusoh)

Seorang ahli terpilih mewakili Malaysia ke Program Kapal Belia Asean-Jepun 2004. (Norkawana bt Ramli)

Seorang ahli telah terpilih mewakili Terengganu SUKMA 2004 (Silat Puteri) (Nik Nor Afieza bt Nik Mustapa)

Seorang ahli terpilih dan telah mewakili Terengganu SUKMA 2006 (Silat Putera) (Mohd Azlan bin Mohamad)/ Pingat Gangsa.

Ahli Unit Seni Silat PBGPFC sentiasa mengondoli pingat dan menguasai kejohanan di peringkat Daerah Kemaman sepanjang 2005/06

d) Perancangan Masa Hadapan KUALA LUMPUR 24 April - Generasi baru Felda perlu kekal berada di landasan bagi memastikan orang Melayu menikmati kehidupan setanding dengan masyarakat lain. Pengerusinya, Tan Sri Mohd. Isa Abdul Samad berkata, sebagai masyarakat contoh bagi luar bandar, kerjasama dan sokongan mereka amat penting bagi menjayakan setiap dasar yang dirancang oleh kerajaan. Justeru, beliau berharap generasi baru Felda dapat menjadi benteng pertahanan untuk mengekalkan organisasi tersebut dalam keadaan baik. Suka atau tidak, generasi baru ini yang akan mengambil alih peranan dan mereka perlu mempunyai semangat dan wawasan yang selari dengan hasrat kerajaan khususnya menjayakan lima teras utama termasuk pembangunan generasi baru Felda. Saya percaya, kalau kita berjaya memenuhi hasrat itu maka Felda akan terus menjadi organisasi yang terkenal, katanya. Beliau bercakap pada sidang akhbar selepas merasmikan penutupan Konvensyen Generasi Baru Felda 2011 di Tapak Ekspo Pertanian Malaysia (Maeps) di Serdang, dekat sini hari ini. Konvensyen dua hari yang dihadiri 700 warga muda Felda itu turut menggariskan 12 resolusi antaranya menjadikan Felda sebagai hab halal yang berwibawa dan dihormati serta menimbang membeli KFC Holdings (M) Bhd. (KFCH) untuk merancakkan pembangunan ekonomi Felda bersama generasi baru. Mohd. Isa berkata, sebagai aset kepada organisasi tersebut, generasi baru Felda perlu komited untuk memakmurkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Justeru, tegasnya, mereka perlu menghayati dan memahami peranan penubuhan institusi itu agar berupaya menangkis tohmahan pihak tidak bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut. Dalam pada itu, Mohd. Isa berkata, hubungan rapat antara Felda dengan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) amat diperlukan bagi mendengar pandangan dan saranan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan termasuk dalam kalangan generasi baru. Malah, katanya, pihak pengurusan Felda akan meneliti dan melaksanakan dengan segera setiap resolusi yang dicapai pada konvensyen tersebut.

RUMUSAN
Kesimpulan yang saya dapati dalam hasil kajian ini ialah saya dapat mengenal pasti asal-usul pentadbiran tempatan iaitu FELDA. Dengan membuat kerja khusus ini juga saya mendapat tahu bahawa sejarah sebenar pentadbiran tempatan tersebut, saya terus berasa sangat berbangga terhadapnya. Saya juga berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana negara Malaysia memberi kemudahan yang sempurna kepada semua rakyatnya. Dengan membuat kerja khusus ini juga, membuat saya ingin berusaha memajukan bangsa dan negara saya yang tercinta.

LAMPIRAN

ANTARA LOKASI DI FELDA KUMAI

ANTARA LOKASI DI FELDA JOHOR BAHRU

RUJUKAN

Internet 1. http://www.felda.net.my/feldav3/ 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Land_Development_Authority 3. http://maps.google.com.my/maps?hl=en&tab=wl 4. http://maps.google.com.my/maps?hl=en&tab=wl

Majalah 1. Kenali negeri kita edisi Pahang

Buku Ilmiah 1. Pendidikan Moral Tingkatan 5

ELEMEN 3

Tugasan Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan ini. Soalan : Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh intergrasi nasional di negara kita ?

Terdapat banyak pentadbiran tempatan yang giat diusahakan di negara Malaysia. Dalam tugasan ini, saya memilih pentadbiran tempatan FELDA yang telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956. FELDA bermula dari sedikit demi sedikit sehingga mencapai banyak anugerah. Untuk mengekalkan prestasi mereka di negara Malaysia, mereka memerlukan banyak kaedah. Antaranya ialah, memperbanyakkan tempat untuk mereka bergiat. Untuk pentadbiran FELDA, mereka mempunyai banyak cawangan di sekeliling Malaysia. Antara cawangan FELDA juga telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Dato Seri Najib bin Tun Razak. Ini telah menyebabkan FELDA sentiasa bergiat maju di Malaysia. Selain itu, FELDA juga telah banyak membuat eksport barangan mereka dari Malaysia ke luar negara. Kerajaan FELDA akan mendapat banyak keuntungan terhadap setiap kegiatan eksport yang dilakukan. FELDA juga telah banyak memoden dan menaik taraf pentadbiran mereka menggunakan keuntungan-keuntungan tersebut. Akhir sekali, antara sebab FELDA sentiasa bergiat di Malaysia kerana mereka banyak mendirikan hotel, pusat peranginan dan juga homestay di sekitar negara Malaysia. Setiap pelancong akan sentiasa singgah di pusat peranginan FELDA untuk bermandi-manda di kawasan air terjun. Ini juga sebenarnya telah meningkatkan semangat orang lain yang berkunjung di situ untuk sentiasa menjaga alam sekitar. Disebabkan perkara ini juga FELDA dapat mengumpul banyak keuntungan untuk sentiasa bergiat di negara Malaysia. Kita haruslah mencontohi pentadbiran FELDA yang bermula dari kosong hingga maju sehinggi kini. Seperti kata pepatah Sikit-sikit lama-lama jadi bukit yang bermaksud jika kita sentiasa berusaha untuk mencapai sesuatu kejayaan, lama-kelamaan kita akan mencapainya.