Bacaan Luncuran (Skimming

)

Bacaan Ekstensif

Teknik Bacaan

Bacaan Imbasan (Scanning)

Bacaan Intensif

jadual atau carta. Skimming boleh digunakan untuk melihat graf. nama. .membaca tajuk.membaca ayat pertama setiap perenggan (ayat pertama ini memberi idea utama yang ingin disampaikan oleh penulis) Cara bacaan ini sesuai jika pelajar ingin mengetahui tentang sesuatu tarikh.membaca perenggan pendahuluan dan penutup sesuatu teks . sub-tajuk atau melihat gambar rajah atau carta .Bacaan Luncuran (Skimming) Merupakan satu bentuk kemahiran membaca untuk mendapat gambaran keseluruhan atau idea utama dalam sesuatu bahan atau teks bacaan Kebanyakan orang melakukan pembacaan secara skimming apabila mereka mempunyai banyak bahan yang perlu dibaca dalam masa yang terhad. Terdapat beberapa strategi yang boleh dilakukan ketika skimming: . tempat dan maklumat-maklumat yang spesifik seperti data atau fakta ringkas.

.Bacaan Imbasan (Scanning) Merupakan kemahiran membaca untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci. Satu kaedah cepat untuk mendapatkan fakta tertentu dalam buku teks atau buku rujukan. Membantu pelajar menjimatkan masa dan dalam masa yang sama mendapat jawapan kepada persoalan-persoalan yang berkaitan. Membaca secara imbasan melibatkan tindakan menggerakkan anak mata dengan cepat untuk mencari perkataan khusus atau frasa-frasa tertentu. Pelajar boleh mengetahui istilah-istilah baru dan seterusnya mencari maknanya dalam kamus atau glossari dan menjimatkan masa ketika membuat pembacaan sebenar atau bacaan berat untuk pemahaman. Fokus pembacaan ialah mencari kata-kata kunci yang tertentu dalam mencari jawapan.

telaah kata. diskusi umum dan sebagainya. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan.Bacaan Intensif Bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik dari segi sebutan. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat Memberi tekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan Dilakukan berdasarkan petikan yang pendekpendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. nada dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. latihan kosa kata. intonasi. .

meningkatkan kepantasan membaca. .Bacaan Ekstensif Merupakan bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Memberi tumpuan kepada beberapa aspek terutamanya menitikberatkan aspek pengukuhan asas bacaan. Melalui bacaan ekstensif ini murid akan dapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful