INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK JABATAN ILMU PENDIDIKAN

TAJUK PROGRAM : PISMP

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU KOD KURSUS : EDU 3108

SEMESTER : 8 Ambilan Januari 2009 Sesi 2/2012

TARIKH MULA

TARIKH HANTAR

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menjelaskan konsep profesion, etika, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah.

Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru.2 Kemahiran Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran . Standard 3 SGM (Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran) terdiri daripada 4 domain berikut :Domain: 3. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1 hingga 6. Menghasilkan pelan peta perkembangan kerjaya diri yang jelas. Membuat rumusan dan merancang tentang perkembangan profesion diri. agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan. pendidik guru. Tugasan projek (Wajaran 50%) Tugasan Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.6. bagi memantau guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. SGM ini terdiri daripada TIGA standard dan SATU keperluan. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion. 2. Merumus perkembangan profesión dan kerjaya diri 3. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1.

Domain: 3. Mentaksir Dan Menilai Domain: 3. mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut. Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang telah dilalui.3 Kemahiran Memantau. Meneliti setiap gagasan dalam Instrumen Standard 3 SGM dan berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan serta membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam diri anda sendiri . anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. . Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki merancang satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. Seterusnya. c). anda dikehendaki menghasilkan satu laporan yang bersifat kritikal bagi menghuraikan perkara-perkara berikut : a). B).4 Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Soalan Tugasan:Dengan merujuk kepada Instrumen Standard 3 SGM (Lampiran).

Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh : Gaya American Psychological Association) Rajah. Penglibatan setiap ahli dalam menyediakan tugasan akan mempengaruhi mutu esei dan penilaian. 5. d. 4. Kumpulan / Unit Mata Pelajaran Nama Pensyarah Pembimbing : Tarikh Serahan : Satu Minggu Selepas Cuti Intra-semester (September.Arahan Tugasan :1. dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) Bahan-bahan rujukan perlu difotostat dan disertakan bersama dengan hasil kerja. 2012) Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:- . jadual dan gambar hendaklah dilabelkan. Oleh itu kerjasama setiap ahli kumpulan adalah penting. Nama Pelajar No. 2. Tugasan boleh dibuat secara perseorangan untuk bahagian a) dan b). e.P. f. ditaip komputer tulisan jenis Arial font 12 langkau satu setengah baris. Panjang esei kira-kira 2500 patah perkataan/tidak boleh melebihi 10 muka surat. manakala bahagian c) boleh dibuat secara berkumpulan dengan tidak melebihi 4 orang. 3. c. 7. K. b. 6. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: a.

Format dan organisasi fakta dan hujah yang dikemukakan perlu jelas dan koheren. 6. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. konsisten dan terperinci 2. 4.1. Kriteria Pemarkahan . Apa yang mempengaruhi perkembangan profesional seseorang Guru sebagai pembelajar sepanjang hayat Jangkaan dalam perkembangan kerjaya diri anda Rumusan 3. d. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut: a. 5. Persembahan projek harus menunjukkan kefasihan bahasa. kreatif dalam menterjemah maklumat secara visual dan menarik. b. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. c. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah.

Tugasan ini akan dinilai berdasarkan rubrik garis panduan pemarkahan Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh _______________________ ( MOHAMAD BIN HAJI TANGAH) Penyelaras Kursus Tarikh: _______________________ ( AMIR BIN ISMAIL) Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Tarikh: .

Struktur Organisasi Pendidikan vi). meneliti setiap gagasan dalam Instrumen 3 SGM dan berdasarakn skala dan rubik yang disediakan membuat rumusan sejauhmana anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam dir anda sendiri. Perkembangan Profesional Guru vii). Kepimpinan Guru TUGASAN a) Secara individu.SPESISIFIKASI KERJA KURSUS TAJUK PENDEK ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU i). Peringkat perkembangan guru iv). Kod etika dan Akauntabiliti keguruan iii). WAJARAN PEMEROLEHAN ILMU (30%) • • • Kemahiran mencari sumber dari pelbagai sumber Ketepatan Isi kandungan dan mencukupi Kefahaman maklumat PENILAIAN SAHSIAH (10 %) Bahasa Struktur Cara persembahan PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (60%) b) Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. i) Penilaian prestasi kendiri = 10 markah ii) Rancangan pelan tindakan meningkatkan prestasi diri = 10 markah iii) Cabaran-cabaran profesionalisme dan bagaimana menangani cabaran profesionalsimenya = 40 markah Jumlah = 100 markah diwajarkan jadi 50 markah v). Konsep mengajar sebagai satu profession ii). Seterusnya. mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.. Cabaran-cabaran pendidikan . c) Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang akan telah lalui. anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang.

LAMPIRAN DOMAIN: 3. Satu ciri/tiada ciri dapat i. Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran di luar 2.2 Gagasan : Objektif pengajaran dan pembelajaran Harian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Jelas dan eksplisit 4.1. Menepati takwim diamalkan 3. 1 2 3 4 PETUNJUK SKALA: Lemah Kuran Baik Baik Cemerlang Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran ? 3.1 KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ARAHAN : Bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan penilaian anda terhadap setiap item berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan. Satu ciri/tiada ciri dapat i. Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid 3. Boleh dicapai 2. Memeringkatkan isi pelajaran mengikut prinsip pedagogi diamalkan .1 Gagasan : Rancangan Pengajaran Tahunan 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1.1. Dua ciri dapat diamalkan iii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester 4. Kesemua ciri dapat iv.1. Tiga ciri dapat diamalkan iii.3 Gagasan : Isi pelajaran 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Semua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan iv. Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran 1. Dua ciri dapat diamalkan sekolah 3. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini diamalkan ii. Boleh diukur diamalkan ii. Satu ciri/tiada ciri dapat ii.

3.1. iv. Tiga ciri dapat diamalkan 4. v. ii. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. ii. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. ii. 3. Dua ciri dapat diamalkan 3.7 Ciri-ciri : i. iv.6 Menarik perhatian murid Membantu kesediaan murid Memotivasikan murid Sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran Gagasan : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Merangsang pemikiran murid Mencapai hasil pembelajaran Melibatkan murid secara optimum Sesuai dengan tahap kebolehan murid Bahan bantu belajar Gagasan : Ciri-ciri : i. Semua ciri dapat diamalkan . iv.1. iii.1. v. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Selamat dan mudah digunakan Menarik dan merangsang minda Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian bahan bantu belajar Gagasan : Pentaksiran dan penilaian Mentaksiri objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian kaedah pentaksiran dan penilaian Menggunakan maklumat pentaksiran untuk memahami murid Menggunakan maklumat pentaksiran untuk tindakan susulan 2.iii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Dua ciri dapat diamalkan 3. iv. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Dua ciri dapat diamalkan 3.5 Ciri-ciri : i. Dua ciri dapat diamalkan 3. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iv. iii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.4 Penerapan nilai Penyerapan isi mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran Gagasan : Set Induksi Ciri-ciri : i. 3. Dua ciri dapat diamalkan 3. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. ii.1. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iii.

ii. Dua ciri dapat diamalkan 3.8 Gagasan : Rancangan Kokurikulum Tahunan 1 2 3 4 Ciri-ciri : i. iii. Menepati takwim Sesuai dengan kebolehan murid Lengkap untuk sepanjang tahun/semester Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum Rubrik 1. Semua ciri dapat diamalkan .1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.3. iv. Tiga ciri dapat diamalkan 4.

1. ii.11 Ciri-ciri : i.1 Ciri-ciri : i. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1.2. iii.1. ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. 1 2 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat Program boleh dilaksanakan Program sesuai dengan kebolehan murid Program menepati objektif perancangan kokurikulum Merancang aktiviti kokurikulum 3. Dua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.10 Gagasan : Ciri-ciri : i. 3. konsep dan kemahiran Kesemua ilmu dan kemahiran Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran Menghubungkaitkan ilmu dengan kemahiran 1 2 3 4 Rubrik 1. ii. Gagasan : Merancang program kokurikulum 1 1. Semua ciri dapat diamalkan DOMAIN: 3. iii. iv. diamalkan 2.1.9 Ciri-ciri : i. Aktiviti mampu mengesan potensi murid Aktiviti dapat mengembangkan potensi murid Aktiviti yang melibatkan murid secara optimum Mentaksir dan mengambil tindakan susulan Gagasan : Kertas kerja untuk aktiviti Menepati objektif aktiviti Mengambil kira unsur keselamatan Menepati anggaran kos yang sesuai Mengikut prosedur pelaksanaan yang ditetapkan 1. 4. diamalkan 2. iv. Dua ciri dapat diamalkan . iii. Dua ciri dapat diamalkan 3. 3. Gagasan : Menyampaikan ilmu pengetahuan. ii.3. iii.

iv. Semua ciri dapat diamalkan . Menghubungkaitkan ilmu dan kemahiran dengan kehidupan harian 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4.

Penggunaan sumber mematuhi peraturan keselamatan iii. iii. 2. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iii. Gagasan : Membantu membentuk keperibadian diri murid Bersesuaian dengan tajuk / tema yang diajarkan Membantu murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan Prihatin dalam melayani murid Gagasan : Memberikan layanan dengan adil Melaksanakan aktiviti mengikut perbezaan murid Peka terhadap keperluan murid yang bermasalah pembelajaran Menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan murid Gagasan : Prihatin dalam memberi bimbingan kepada murid Melaksanakan aktiviti pemulihan Melaksanakan aktiviti pengayaan Memberikan bimbingan dan kaunseling Mengamalkan sifat kasih sayang Membantu meningkatkan kemahiran berbahasa 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.2.5 Ciri-ciri : i. Tiga ciri dapat diamalkan 4. 3. Dua ciri dapat diamalkan 3. 4.3 Ciri-ciri : i.6 Gagasan : Menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i.2. iii. ii. ii. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. 3.2.2 Gagasan : Mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i. 2. ii. iii. v. 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat diamalkan Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. ii. iv. 3. Mematuhi prosedur penggunaan sumber 2 3 4 Rubrik 1. 3. iv.4 Ciri-ciri : i.2. iv. Dua ciri dapat diamalkan 3. 1. 3. Dua ciri dapat diamalkan 1 .3. Sumber yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan murid ii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Amalan refleksi Aktiviti berpusatkan murid Aktinviti yang mendorong pembelajaran kendiri Menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai Mengajukan soalan aras tinggi untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif Menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran 1.2. v.

4. Sumber pengajaran dan pembelajaran membantu pembelajaran murid 3.iv. Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .

Berupayaan dalam dua ciri 3.3. Berupayaan dalam tiga ciri 4.2 Gagasan : Pelaporan Penaksiran dan Penilaian 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Berkemahiran mentaksir dan menilai Berkeupayaan menjadi jurulatih Menyediakan laporan aktiviti Berkeupayaan menjadi pengawal/penasihat Berkeupayaan menjadi hakim/juri/pengadil / penceramah 3 4 Rubrik 1. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3. Kemahiran fasilitator iv. v. Semua kemahiran generik diintegrasikan 1 2 3 4 Rubrik 1. Kemahiran berfikir iii. Empat kemahiran generik diintegrasikan 4. ii.3.2. Melaksanakan pemantauan secara berterusan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii.3 KEMAHIRAN MEMANTAU.1 Gagasan : Penaksiran dan penilaian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. iv. Kemahiran menyelesaikan masalah vi. iii. Melaksanakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran diamalkan ii. Satu hingga dua kemahiran generik diintegrasikan / tiada diintegrasikan 2. Satu ciri atau tiada ciri dapat i. Dua ciri dapat diamalkan . MENTAKSIR DAN MENILAI Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Kemahiran mentaksir dan menilai v.8 Gagasan : Melaksanakan kokurikulum Ciri-ciri : i. Memberi ulasan terhadap pencapaian murid 1. Berupayaan dalam satu ciri atau tidak berupaya 2.2. Berupayaan dalam empat atau lebih ciri 2 DOMAIN: 3.7 Gagasan : Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran 1 Jenis kemahiran generik : i.3. Semua ciri dapat diamalkan 3. Merekod pencapaian dalam buku persediaan mengajar 2. Kemahiran belajar ii. Tiga kemahiran generik diintegrasikan diintegrasikan 3. Menggunakan strategi pentaksiran dan penilaian yang sesuai 2. Dua ciri dapat diamalkan iii.

4. iv.iii. Merekod pencapaian dalam buku rekod prestasi murid Memberi ulasan prestasi murid kepada ibu bapa 3. Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .

3.2 Gagasan : Sejuahmana guru dapat membina hubungan dan kerjasama dalam bilik darjah Ciri-ciri : i. diamalkan 2.4.3 Gagasan : Mengurus disiplin bilik darjah Ciri-ciri : i. Berbincang kes disiplin yang berat dengan ibu bapa 2 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .4. 2. Persekitaran yang selamat v.1 Gagasan : Mewujudkan persekitaraan pembelajaran yang kondusif Ciri-ciri : i. ii. Peraturan bilik darjah berdasarkan peraturan sekolah ii.4 KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Yang manakah anda mengamalkan ciri-ciri setiap gagasan berikut dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. 4. 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat 3. 4. Mengenal pasti tingkah laku negatif dan mengambil tindakan sewajarnya iii. Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 3 4 1 1. 2. 1 1. Keadaan peersekitaran yang bersih iv. 3. Suasana yang ceria ii. Merujuk kes disiplin yang berat kepada guru disiplin / kaunselor / guru bimbingan iv.DOMAIN: 3. 3.4. Sumber pengajaran dan pembelajaran mudah diakses 3. Hubungan antara guru dengan murid Hubungan antara murid dengan murid Kerjasama antara guru dengan murid Kerjasama antara murid dengan murid 1. Susunan teratur iii. iii. 4. iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful