You are on page 1of 1

JPNP 01/02/44583

PT/2001

PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD UNTUK MENGIKUTI KURSUS PJJ (KULIAH / INTENSIF / BERSEMUKA/PEPERIKSAAN ) (hendaklah diisi dalam 3 salinan)
01. Nama: 02. Jawatan : 03. Kelayakan Akedemik: 05. Gaji bersih sekarang :

HASIMAH BINTI HASHIM

K/P :

660327-02-6186 6.50205E+11

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA. SPM
RM3270 04. Kelayakan Ikhtisas : 06. Tarikh Mula Dilantik : SIJIL PERGURUAN ASAS

01.03.1988

07. No.& Tarikh Surat Kebenaran untuk mengikuti Kursus PJJ : 08. Bidang Kursus Diambil : 09. Tempat Pengajian Kursus (IPTA) :

KP(BPG) 9131/600/17/2(6186) 6.50205E+11

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( PENDIDIKAN RENDAH ) IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

10.Nyatakan Di manakah Anda Berada Ketika Bercuti : IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 11. Tarikh Cuti Di pohon : 12. Sebab-sebab hendak bercuti : 13. Bilangan Hari : 1 HARI 09.03.2012 MENGHADIRI KULIAH

14. Cuti-Cuti Tanpa Rekod untuk mengikuti kursus (Kuliah/ Intensif/ Bersemuka) yang telah diambil dalam tahun ini. (Nyatakan Tempoh & Bilangan Hari ) :

Tarikh :

05.03.2012 Tandatangan Pemohon

Catatan : 1. Borang hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum bercuti. 2. Sertakan sesalinan yang diakui sah Surat Panggilan dan Jadual Waktu, Kursus (Kuliah/Intensif/Bersemuka) 3. Sertakan Surat Kelulusan Kebenaran Belajar (PJJ) daripada KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERAKUAN PENGETUA / GURU BESAR

Tarikh : Tandatangan Pengetua / Guru Besar & Cop KEPUTUSAN KETUA JABATAN Cuti Tanpa Rekod Diluluskan/TidakDiluluskan mulai Dan Baki Cuti Tanpa Rekod tuan/puan adalah sebanyak hingga hari. ~~~

Tarikh : Tandatangan Ketua Jabatan / cop