You are on page 1of 95

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN TAHUN 2012

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E8, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62604 PUTRAJAYA TEL: 03-8884 6077 ; FAX: 03-88894548

Disediakan oleh

Bahagian Pendidikan Guru
Aras 2-6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya Tel: 03-8884 1000; Faks: 03-8884 1202, 03-8884 3507

Kementerian Pelajaran Malaysia

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

Jawatankuasa Pelan Operasi Latihan
Penasihat
DATUK Dr KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Pembangunan Profesionalisme Keguruan)

Pengerusi
DATO’ HJ. MOHD GHAZALI BIN AB. RAHMAN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Timbalan Pengerusi 1
EN. SUKEMAN BIN SURADI Timbalan Pengarah, BPG (Pembangunan Profesionalisme)

Timbalan Pengerusi 2
CIK HJH. FATIMAH BINTI OTHMAN Timbalan Pengarah, BPG (Pengurusan Governan)

Penyelaras
EN. AHMAD ZAKI BIN SALLEH Ketua Penolong Pengarah, Sektor Kompetensi Pembelajaran dan Pengajaran, BPG

Setiausaha
EN. MOHD. AJNI B. SULAIMAN Penolong Pengarah, Sektor Kompetensi Pembelajaran dan Pengajaran, BPG

Bendahari
YM. TENGKU ADLI BIN RAJA OMAR Ketua Penolong Pengarah, Sektor Pengurusan Pengambilan Pelajar, BPG

Ahli Jawatankuasa
-Bahagian Buku Teks (BBT) -Bahagian Kokurikulum dan Kesenian (BKK) -Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) -Bahagian Pendidikan Guru (BPG) -Bahagian Pendidikan Islam (BPI) -Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) - Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK)Sekolah -Bhg. Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan -Bahagian Sukan (BS) -Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) -Semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) -Bahagian Tajaan Pendidikan (BTjP) -Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) -Lembaga Peperiksaan (LP) -Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) -Institut Aminuddin Baki (IAB)

14 Bahagian yang menyediakan program/ kursus kepada guru dalam perkhidmatan (IAB menyediakan takwin yang berasingan)

i

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

ISI KANDUNGAN
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Perkara
Jawatankuasa Pelan Operasi Latihan Guru Dalam Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2012.................................................. Isi Kandungan .......................................................................................................................................................................................................... Pengenalan ............................................................................................................................................................................................................. Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia ............................................................................................................................................. Maklumat Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (Jawatankuasa POL KPM 2012) ……………….................................................. Pelan Operasi Latihan Bahagian Buku Teks ................................................................................................................................................................................. Bahagian Pembangunan Kurikulum …...................................................................................................................................................... Bahagian Kokurikulum dan Kesenian…………………………………………………………………………………………………………….. Bahagian Pendidikan Guru ....................................................................................................................................................................... ELTC ......................................................................................................................................................................................................... Bahagian Pendidikan Islam ...................................................................................................................................................................... Bahagian Pendidikan Khas ....................................................................................................................................................................... Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional ........................................................................................................................................... Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Kecemerlangan ........................................................................................... Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan ..………………………………………………………………………………….. Bahagian Sukan ......................................................................................................................................................................................... Bahagian Tajaan Pendidikan...................................................................................................................................................................... Bahagian Teknologi Pendidikan ................................................................................................................................................................ Lembaga Peperiksaan ............................................................................................................................................................................... Majlis Peperiksaan Malaysia ………………................................................................................................................................................ JPN Perlis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… JPN Kedah ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. JPN Pulau Pinang ……………………………………………………………………………………………………………………………………. JPN Perak …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. JPN Selangor …………………………………………………………………………………………………………………………………………. JPN WP Kuala Lumpur ………………………………………………………………………………………………………………………………. JPN WP Putrajaya ……………………………………………………………………………………………………………………………………. JPN Negeri Sembilan ………………………………………………………………………………………………………………………………… JPN Melaka …………………………………………………………………………………………………………………………………………… JPN Johor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... JPN Pahang …………………………………………………………………………………………………………………………………………… JPN Terengganu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… JPN Kelantan ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. JPN Sarawak ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. JPN Sabah …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. JPN WP Labuan ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Catatan …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Halaman
i ii iii vi vii 1 8 9 10 19 20 23 25 32 35 36 37 38 41 49 52 53 55 57 59 61 63 65 67 70 72 74 76 79 81 84 86

ii

pendekatan kurikulum standard dan kaedah penilaian baru. Mempertingkatkan pelaksanaan Program LINUS. kerjasama dan sokongan daripada Kementerian lain seperti Kementerian Pengajian Tinggi amat dialu-alukan. vi. Memperluaskan penguasaan kurikulum baru dan pentafsiran berasaskan sekolah kepada semua guru. vii. B. Mempertingkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran guru sekolah luar bandar dan pedalaman. Prasekolah dan Pendidikan Khas. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). iv. kepelbagaian program latihan merangkumi aspek Memartabatkan Bahasa Melayu Memantapkan Bahasa Inggeris (MBMMBI). Mempertingkatkan program-program peningkatan profesionalisme guru melalui kursus-kursus jangka pendek dan jangka panjang. kerjaya guru dan kebajikan guru diberi fokus bagi memastikan guru yang berkualiti kekal dalam Sistem Pendidikan Negara dan kekal berkualiti sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Memperluaskan dan mempertingkatkan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. ii. KPM memandang berat dan amat prihatin terhadap isu beban tugas guru. Pengetahuan profesional (professional knowledge) i. pedagogi. viii. v. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. latihan ICT dan pelbagai lagi program peningkatan profesionalisme guru akan dilaksanakan pada tahun 2012. faktor kejayaan dasar tersebut juga bergantung kepada kerjasama dan sokongan yang perlu diwujudkan dengan Bahagian-Bahagian lain di KPM. PPD dan sekolah merancang dan mengurus tadbir kursus/aktiviti yang melibatkan guru. Pengayaan Literasi dan Numerasi (LINUS). Mempertingkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pendidikan Guru (BPG) selaku agensi yang diamanahkan sebagai urus setia Jawatankuasa Khas Menangani Isu Beban Tugas Guru (JKMIBTG) dan agensi pelaksana latihan guru dalam perkhidmatan. dipertanggungjawabkan untuk menyelaras penerbitan POL KPM bagi tahun 2012. Memartabatkan penguasaan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan kemahiran Bahasa Inggeris di kalangan semua guru. Pentadbir sekolah diberi pilihan untuk menentukan guru menghadiri kursus/aktiviti/mesyuarat/latihan tanpa menjejaskan kepentingan perkhidmatan dan organisasi. Mempertingkatkan kreativiti melalui inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Program 1 Murid 1 Sukan. BPG sebagai agensi pelaksana Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) khusus kepada guru dalam perkhidmatan telah merancang dan mereka bentuk program/kursus yang memberi peluang yang luas untuk guru memenuhi keperluan tersebut. Memperluaskan program peningkatan akademik melalui program pensiswazahan dan persarjanaan guru. ii. Justeru itu penerbitan POL ini diharap dapat membantu JPN. Untuk itu. Transformasi Kurikulum Teknik dan Vokasional. iii . Di samping itu. Namun begitu. Pelbagai tugas rencam didapati menjejaskan masa yang berkualiti untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang merupakan tugas utama guru. KPM 2006 – 2010 telah menyarankan aspek kualiti guru. Sehubungan itu. Fokus Bidang Latihan 2012 Fokus Latihan Dalam Perkhidmatan adalah bagi meningkatkan ‘outcomes’ murid melalui peningkatan profesionalisme guru khususnya dalam perkara-perkara berikut: A. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). iii. Mempertingkatkan komunikasi berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.6/2005 untuk memastikan anggota perkhidmatan awam di semua peringkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 PENGENALAN Pelan Operasi Latihan (POL) Guru Dalam Perkhidmatan ini merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mewujudkan satu tindakan sistematik bagi menjayakan dasar penting Kerajaan Malaysia melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kemahiran profesional i.

Enam minggu e. Lebih dari setahun ( Program Pensiswazahan Guru ) 2. Kursus Jangka Pendek/Sederhana. Kumpulan Guru Simpanan Kerajaan Negeri Daerah Sekolah Bahagian/ Jabatan/ PPD Sekolah Kumpulan Sasaran Kursus yang direka bentuk adalah disasarkan kepada semua guru sekolah dalam perkhidmatan. Nilai dan amalan profesional keguruan i. Institut Pentadbiran Awam Negara (INTAN). Tempoh Latihan Tempoh Latihan Dalam Perkhidmatan yang akan dilaksanakan dikategorikan seperti berikut: 1. Tiga hari b. Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Satu minggu c. 12 minggu Penceramah/ Fasilitator/ Jurulatih dicadangkan seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 SUMBER KEPAKARAN Perunding/ Pakar Pensyarah Pensyarah/ Pesara Kerajaan Jurulatih (pelbagai bidang) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Guru Cemerlang /Guru Pakar INSTITUSI Agensi kerajaan. Institut Aminuddin Baki (IAB). Memperluaskan program-program ke arah peningkatan integriti. Mempertingkat dan memantapkan lagi amalan sahsiah serta nilai profesional keguruan.000 iv . NGO dan Agensi Bukan Kerajaan dalam dan luar Negara. Institut Pendidikan Guru (IPG).KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 C. Biro Tata Negara (BTN) dan lain-lain. ii. Bilangan guru yang terlibat adalah seramai 400. Kursus Jangka Panjang. a. Mempertingkatkan program-program yang berkaitan dengan peningkatan jati diri (Emotional Spiritual Quotients-EQS) iii. a. Dua minggu d.

Pusat Kegiatan Guru (PKG). Dilaksanakan sepenuh masa di Institut Pendidikan Guru (IPG).gov. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)..my/bpg v . Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dinasihatkan seboleh-bolehnya menggunakan premis kerajaan sebagai tempat kursus.000. IPG dan sekolah. Kursus Jangka Panjang. Bagi Kursus Jangka Pendek.000. 62064 Putrajaya. 03-8889 3570 Faks : 03-88841218 http://apps. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kewangan Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan tahun 2012 diperuntukan kewangan sebanyak RM 36. Tempat Kursus Bermula pada tahun 2012. Tel: 03-8884 1308 / 1255 . semua Bahagian. Blok E13.00. Sekiranya berlaku kekurangan tempat di premis kerajaan barulah alternatif lain boleh digunakan sesuai dengan mod kursus yang akan dilaksanakan. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN). pusat kursus yang biasa digunakan adalah Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan (PLGDP). Kursus Jangka Pendek (Kurang dari 14 minggu) “On-Site” “School Based” Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI) Modular (“Self Access Learning”) “Web Portal” 2. Kompleks Kerajaan Parcel E. Maklumat Lanjut Untuk maklumat lanjut program/ kursus sila hubungi: Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2 – 6.moe.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 Mod Latihan Mod kursus Latihan Dalam Perkhidmatan adalah seperti berikut: 1.

moe.gov.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN-BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bil. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempunyai 36 bahagian yang beroperasi bagi melaksanakan pelbagai tugas dan amanah yang berkaitan urusan pendidikan negara. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bahagian Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Bahagian Psikologi dan Kaunseling Bahagian Sukan Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Aminuddin Baki Institut Pendidikan Guru Malaysia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia Unit Komunikasi Korporat Dewan Bahasa dan Pustaka Majlis Peperiksaan Malaysia Institut Terjemahan Negara Malaysia Singkatan BPSBPSK BPSM BPPDP BPPA BPsK BS BTjP BTP IAB IPGM JNJK LP MBKM UKK DBP MPM ITNM Petunjuk Bahagian Yang Menyediakan Program/ Kursus Kepada Guru Dalam Perkhidmatan Bahagian Yang Menyediakan Program/ Kursus Kepada Kumpulan Pengurusan Bahagian Yang Menyediakan Kursus Kepada Guru Praperkhidmatan Bahagian/Unit Yang Tidak Menyediakan Kursus Kepada Guru Dalam Perkhidmatan ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Pada masa ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bahagian Bahagian Akaun Bahagian Audit Dalam Bahagian Audit Sekolah Bahagian Buku Teks Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Bahagian Kewangan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Bahagian Matrikulasi Bahagian Pembangunan Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Swasta Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Singkatan BA BAD BAS BBT BDHA BK BKP BKK BM BP BPPK BPK BPG BPI BPKhas BPS BPTV BPM BPSH Bil. boleh dirujuk pada laman web rasmi di http://www.my vi . Maklumat lanjut mengenai lokasi dan organisasi setiap bahagian di KPM.

Jalan Usahawan 1.my BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN Jabatan Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian Ketua Jabatan Pengarah Tn.gov.my/bp Alamat e-mel BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Jabatan Bahagian Pembangunan Kurikulum Ketua Jabatan Pengarah Alamat Aras 4-8. 63000 Cyberjaya. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.3.moe.moe.gov.gov.my/jpkhas/ Alamat e-mel BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Jabatan Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Ketua Jabatan Pengarah Tuan Haji Ahmad Tajudin bin Jab Alamat Aras 5 dan 6. Alamat Aras Bawah dan Aras 2 No. Hj. Kompleks E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya. Rahman Alamat Aras 2 .my/bpk Alamat e-mel BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Jabatan Bahagian Pendidikan Guru Ketua Jabatan Pengarah Dato’ Hj.gov. 63000 Cyberjaya Selangor DE Nombor telefon 03-8321 7200 Nombor faks 03-8321 7201 Laman web http://www. Jalan Usahawan 1. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Jame Alip Alamat Aras 1 .moe. Kompleks E. Ghazali bin Ab. Nombor telefon 03 8884 2000 / 2002 / 2001 (Pengarah) Nombor faks 03 8888 9917 / 0793 Laman web http://www.my Alamat e-mel tajudin. Muhamat Roli bin Hj. Blok E2. Hassan Alamat Aras 3.my/bpg Alamat e-mel BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM Jabatan Bahagian Pendidikan Islam Ketua Jabatan Pengarah Hj. Blok E13.my BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Ketua Jabatan Pengarah Tuan Hj.webs. Mohd. Bong Muk Shin Alamat Aras 2.emoe. Selangor DE Nombor telefon 03-8321 7400 Nombor faks 03-8321 7403 / 7402 / 7401 (Pengarah) Laman web http://bpsbpsk. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-88844275 / 4496 / 5027 Nombor faks 03-88886859 / 6861 Laman web http://www. Blok 2251.6. 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-8884 5154 / 5031 Nombor faks 03-8884 5047 / 5083 (Pengarah) Laman web http://bptv.moe. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.my/bbt Alamat e-mel webmaster.gov.moe. 2251.gov.jab@moe. Blok E9. Kompleks E. 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-88849190 / 9138 Nombor faks 03-88886659 / 6670 (Pengarah) Laman web http://www.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 MAKLUMAT BAHAGIAN-BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ( Jawatankuasa Pelan Operasi Latihan. 62604 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-88721610 Nombor faks 03-88721608 Laman web http://www. Blok E9. Blok E14. Kompleks E.bbt@bbt. Blok E15.edu. Rosland bin Hussein Alamat Aras 3.bpi. KPM 2012 ) BAHAGIAN BUKU TEKS Jabatan Bahagian Buku Teks Ketua Jabatan Pengarah En. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-88841168 Nombor faks 03-88841179/03-88843570 Laman web http://apps.my Alamat e-mel - BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS Jabatan Bahagian Pendidikan Khas Ketua Jabatan Pengarah En.com Alamat e-mel - vii .edu. Abdullah Bin Md Din.gov.

Faridah binti Abu Hassan Alamat Aras 1.my MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA Jabatan Majlis Peperiksaan Malaysia Ketua Jabatan Ketua Eksekutif Puan Maziyan bt. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.8884 3783 / 3010 Laman web http://www. Kompleks E.my Alamat e-mel rosnani@moe.my BAHAGIAN SUKAN Jabatan Bahagian Sukan Ketua Jabatan Pengarah Puan Ee Hong Alamat Aras 1 & 7.gov. Persiaran Bukit Kiara. Na’imah binti Ishak Alamat Aras 1.gov.moe. Blok E13. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pahang Darul Makmur Nombor telefon 03-61056100 Nombor faks 03-61056299 Laman web http://www. Jalan Usahawan 1. Blok E8.edu. 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-8884 1002 Nombor faks 03-8889 6790 (Pengurusan)/ 88841034 (Pengarah) Laman web Alamat e-mel BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN Jabatan Bahagian Tajaan Pendidikan Ketua Jabatan Setiausaha Bahagian Pn . Selangor Darul Ehsan Nombor telefon 03-8321 7100 / 7041 Nombor faks 03-8321 7101 Laman web Alamat e-mel - LEMBAGA PEPERIKSAAN Jabatan Lembaga Peperiksaan Ketua Jabatan Pengarah Dr.my BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Jabatan Bahagian Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengarah Puan Rosnani bt. Kementerian Pelajaran Malaysia. Parcel E.2.my/bppdp Alamat e-mel INSTITUT AMINUDDIN BAKI Jabatan Institut Aminuddin Baki Ketua Jabatan Pengarah Alamat Sri Layang.iab.edu. Nombor telefon 03 2098 7710 / 7724 Nombor faks 03 2092 3763 Laman web http://www. KPM 2012 ) BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN (EPRD) Jabatan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Ketua Jabatan Pengarah Dr.my viii .my Alamat e-mel iab@iab. 69000 Genting Highlands.edu. Hamzah Alamat Bangunan MPM.moe. 50604 Kuala Lumpur.my/lpm Alamat e-mel weblpm@moe. Mohamed Ali Alamat Bahagian Teknologi Pendidikan. Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 Batu Caves Selangor DE Nombor telefon 03-61369663 Nombor faks 03-61375581 / 61375581 (Pengurusan Personal) / 61361488 (KE) Laman web http://www. Blok E11.8884 3787 / 3002 Nombor faks 03 .5 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 MAKLUMAT BAHAGIAN-BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ( Jawatankuasa Pelan Operasi Latihan. Blok 2251.moe.Ruhana binti Abd. 63000 Cyberjaya.edu. 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-8884 6461/ 6444 / 6441 Nombor faks 03-88846439/ 5718 (Pengarah) Laman web http://www. Parcel E.4.13.edu. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.mpm.my Alamat e-mel ceo@mpm. Rahman Alamat Aras 1.edu. 62604 Putrajaya. Nombor telefon 03 .gov.

440.518. Selangor 77. KSSRPK.780. Panduan Dan Kemahiran Kepada CalonCalon Penilai Mengenai Aspek Teknikal Penerbitan Buku Teks Memberi Latihan Penilaian Bahan Bacaan Tambahan Kepada Guru Bakal Penilai Menyediakan Penilai Yang Berkemahiran Dalam Aspek Teknikal Penerbitan 15-18 Apr 2012 Hotel The Summit Usj.00 SUMBER Bengkel Kerja Tranfomasi Penerbitan Buku Teks Sekolah Menengah 1 BBT Menghasilkan Konsep Buku Teks Sekolah Menengah Yang Bersesuaian Dan Menepati Keperluan Taraf Pendidikan Melatih GuruGuru Untuk Menilai Bahan Kandungan Buku Teks Kandungan Buku Teks Yang Diperlukan Lebih Berkualiti Dan Menepati Keperluan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Kandungan Buku Teks Yang Diperakukan Lebih Berkualiti Dan Menepati Keperluan Pengajaran Dan Pembelajaran Sekolah Persediaan Menghadapi Penerbitan Buku Teks Masa Kini Dan Akan Datang Untuk Menghasilkan Buku Teks Yang Lebih Berkualiti 23-26 MEI 2012 (Rabu-Sabtu) Kuala Lumpur Akaun Amanah Taklimat Penyediaan Penilai Buku Teks Kbsm Kegunaan Mulai Tahun 2013. 2014 Dan 2015 2 96 BBT Menyediakan Penilai Yang Berkualiti Dengan Penilaian Kandungan Buku Teks 21-23JUN 2012 (KhamisSabtu) 5-7 JUL 2012 (KhamisSabtu) Sabah & Kelantan 116. Subang Jaya.828. KSSR.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN BUKU TEKS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 88 BBT PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Menyediakan Kandungan Buku Teks Yang Berkualiti “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 174. KBSM Dan KSSM 2012 60 BBT Memberi Pendedahan.00 Akaun Amanah 1 .00 Akaun Amanah 3 Taklimat Penyediaan Pegawai Penilai Aspek Teknikal Penerbitan (Atp) Kepada Calon Penilai Buku Teks KBSR.00 Akaun Amanah 4 Taklimat Peningkatan Kemahiran Penilaian Dan Penggunaan Bahan Bacaan Tambahan Kepada Bakal Penilai Bahan Bacaan Tambahan 80 BBT Menyediakan Penilai Bahan Bacaan Tambahan Yang Berkemahiran Dalam Penilaian Bahan Bacaan Tambahan Bahan Bacaan Tambahan Yang Diperakukan Lebih Berkualiti Dan Menepati Keperluan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah 23-26 APR 2012 10-13 OKT 2012 (Rabu-Sabtu) Terengganu & Johor 109. Pengetahuan .

“OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 675.40 Akaun Amanah 2 . Proses Pemesanan Buku Teks Terbitan Baru. Pendedahan Kepada EPemantauan Dapat Mengenal Pasti Status Pembekalan Buku Teks Ke Sekolah. Memberi Ruang Dan Peluang Kepada GuruGuru Spbt Menyuarakan Pandangan Dan Pendapat Masing-Masing Bagi Mewujudkan Jaringan Kerja Yang Mantap Dalam Pengurusan Buku Teks.50 SUMBER 5 Taklimat Pengisian Penentuan Buku Teks Btbt 190/170 Kegunaan Tahun 2013 Bagi Jabatan Pelajaran Negeri. Memberi Pendedahan Kepada Guru-Guru Yang Memerlukan Input-Input Berkaitan Pengurusan Buku Teks Terutamanya Guru-Guru Spbt Yang Baru Dilantik.801.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN BUKU TEKS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 10. JUL-SEPT 2012 Seluruh Negara 258. Tidak Berlaku Sebarang Pembaziran Dan Tiada Kesilapan Atau Keciciran Semasa Membuat Pesanan Buku Teks. Perancangan Dan Pemesanan Buku Teks Kegunaan 2013 Dibuat Secara Berhemah.116.357 BBT PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Meningkatkan Amalan Pengisian Btbt190/170 Mengikut Tatacara Yang Betul Bagi Mengelakkan Sebarang Kesilapan Teknikal Seperti Keciciran Pesanan Dan Judul Buku Bagi Setiap Sekolah Di Seluruh Negara. 371 BBT Meningkatkan Kesedaran. Pejabat Pelajaran Daerah Dan Guru-Guru Spbt Seluruh Negara BBT Mendedahkan Guru-Guru Spbt Dengan MaklumatMaklumat Berkaitan Kaedah Pengisian Btbt 190/170. Cetakan Semula Serta Agihan Buku Teks. FEB 2012 Seluruh Negara Akaun Amanah 6 Kursus Peningkatan Pengurusan Buku Teks Bagi Guru-Guru SPBT Oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Seluruh Negara. Pengetahuan Dan Kemahiran GuruGuru Spbt Dalam Menangani Tugas Dan Tanggungjawab Sebagai Penyelaras Spbt Sekolah.

00 ABM BBT 24 MEI 2012 (Khamis) 3 .500.00 ABM BBT 7 APRIL 2012 (Sabtu) 9 Kursus Pengurusan Fail & Rekod 30 (Pegawai BBT) BBT Mengetahui Perkembangan Dan Amalan Terbaru Dalam Pengurusan Fail Dan Rekod Oleh Arkib Negar Malaysia Menambah Pengetahuan Mengenai Aspek Perundangan Serta Piawaian Pengurusan Rekod Kerajaan Memperbaiki Serta Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Fail Dan Rekod Semasa BBT 1. Nanyang Technological University. Singapura Akaun Amanah Kursus Penulisan Surat Dan Minit Mesyuarat 8 42 BBT Mendedahkan Para Pegawai Mengenai Tatacara Penulisan Surat Dan Minit Mesyuarat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Penulisan Yang Berkualiti Memberi Fokus Kepada Pemilihan Laras Bahasa Serta Struktur Ayat Yang Sesuai Bagi Penulisan Surat Dan Minit Mesyuarat Maklumat Membabitkan Dokumen Rasmi Kerajaan Dapat Disampaikan Dengan Jelas Dan Difahami Untuk Diambil Sebarang Tindakan BBT 1.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN BUKU TEKS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 10 BBT PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Penekanan Kepada Pembinaan Senarai Semak Kandungan Dan Merekabentuk Taksonomi Soalan-Soalan Latihan Dan Aktiviti Yang Sesuai “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 157.020. Singapura BBT Pendedahan Kepada Reka Bentuk Kandungan Buku Teks Berasaskan Instructional Design Untuk Penerbitan Buku Teks Memudahkan Pembinaan Item Penilaian Kualiti Buku Teks Yang Lebih Terperinci OKT 2012 Nanyang Technologi-Cal University.930.00 SUMBER 7 Kursus Instructional Design Di National Institute Of Education.

144. Mengetahui Kandungan Ucapan Serta Mempelajari Kaedah Bagi Menarik Perhatian Audien.00 ABM BBT 12 Kursus Akauntabiliti Pengurusan Kewangan 15 BBT Menerapkan Prinsip Serta Amalan Pengurusan Kewangan Yang Berhemah Dalam Kalangan Pegawai Penekanan Kepada Konsep Integriti Dalam Pengurusan Kewangan Memastikan Wang Awam Dibelanjakan Dengan Cekap Dan Teratur.276. Vlookup.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN BUKU TEKS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 20 BBT PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Mengkaji Dan Menilai Audien. Serta Mematuhi UndangUndang. Penilaian Penggunaan Buku Teks & Buku Aktiviti Kssr Dan Lain-Lain JUL 2012 BBT 8. Pivot Table Serta Aplikasi Fungsi Formula Seperti Auto Fill.00 ABM BBT 4 . “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 1. Rank Dan Countif Membantu Penyediaan DataData Penyelidikan Dalam Kajian Impak.200. Prosedur Dan Arahan Semasa Yang Telah Dikuatkuasakan OGOS 2012 BBT 1. Laporan Pemantauan Pengurusan & Pembekalan Buku Teks.00 SUMBER Kursus Professional Presentation & Public Speaking 10 BBT Meningkatkan Kemahiran Asas Pengucapan Awam Dalam Kalangan Pegawai Kesediaan Dan Keyakinan Dapat Ditingkatkan Khasnya Apabila Bahagian Menerima Pelawat Dari Pelbagai Organisasi Dalam Dan Luar Negara JUN 2012 BBT ABM BBT Kursus Microsoft Excel (Advanced) 11 20 BBT Mendedahkan Kaedah Pengurusan Data Menggunakan Perisian Ms Excel Lanjutan Mempelajari Penggunaan Conditional Formatting.

Saiz Warna Dan Ton “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 1. KL 1980. Pelanggaran Hak Cipta. Imej.00 SUMBER Kursus Penulisan Penyediaan Buku Program Dan Brosur 13 BBT Menambahkan Pengetahuan Dan Kemahiran Baru Dalam Penulisan Buku Program Serta Brosur Pengetahuan Serta Kualiti Penyediaan Buku Program Dan Brosur Dapat Ditingkatkan SEPT 2012 BBT ABM BBT Program Effective Personal Leadership (Epl) 14 1 BBT Meningkatkan Skil Kepimpinan Berkualiti Secara Lebih Efektif Memfokus Kepada Skil Rundingan Dan Komunikasi Dalam Pelbagai Situasi Kecekapan Operasi Serta Pengurusan Organisasi Dapat Dipacu Dan Dipertingkatkan 21 FEB 2012 Eastin Hotel. Corak.00 ABM LDP 16 21st Melta International Conference 6 BBT Perkongsian Maklumat Mengenai Keperluan Epistemologi Baru Pendidikan Bahasa Inggeris Di Dalam Dan Luar Negara Tumpuan Kepada Dapatan Kajian Mengenai Penggunaan Buku-Buku Teks Dan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Memantapkan Lagi Program Penerbitan Buku Teks Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah Di Bahagian Buku Teks 28 – 29 MEI 2012 Sunway Putra Hotel. PJ 1000.00 ABM LDP 5 .860.00 ABM LDP 15 Seminar Hak Cipta 2 BBT Meningkatkan Pengetahuan Serta Mengetahui Perkembangan Terbaru Mengenai Perlindungan Hak Cipta Di Malaysia Penekanan Kepada Hak Pengurusan Harta Intelek.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN BUKU TEKS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 30 BBT PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Mempelajari Aspek-Aspek Reka Bentuk Persembahan Seperti Grafik. Hak Cipta Karya Adaptasi Dan Hak Moral Penulis Mengetahui Hak Eksklusif Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang Khasnya Kepada Karya PenerbitPenerbit Buku Teks 3 MEI 2012 PWTC 200.

000.00 19 Kursus Creative & Critical Thinking Dalam Penulisan Buku Teks 30 BBT Menghasilkan Penulisan Buku Teks Berkualiti Berlandaskan Keupayaan Berfikir Secara Kritikal Dan Kreatif Mempelajari Pelbagai Teknik Dan Kaedah Bagi Mencetuskan Idea Baru Yang Unik Dan Menarik Dalam Penulisan Buku Teks ABM LDP 6 . Strategi Dan Kaedah Sesuai Dalam Prinsip Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dalam Program Penerbitan Buku Teks Penekanan Kepada Bentuk Taksonomi Soalan-Soalan Latihan Dan Aktiviti Dalam Buku Teks Berasaskan Prinsip Pbs ABM LDP JULAI 2012 Kemahiran Yang Dipelajari Dapat Disepadukan Dalam Kerja-Kerja Penerbitan Buku Teks Yang Lebih Berkualiti SEPT 2012 BBT 2.00 18 Kursus Pembinaan Aktiviti Dan Latihan Mengikut Prinsip Pbs Dalam Buku Teks 30 BBT Menambahkan Pengetahuan Mengenai Tatacara.285.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN BUKU TEKS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Mempelajari Pendekatan Berfokuskan Media Sebagai Satu Pendekatan Instruksional Menggunakan Rajah BBT “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 17 Kursus Instructional Design (Reka Bentuk Kandungan Buku Teks) 30 BBT Mendedahkan Pegawai-Pegawai Bbt Mengenai Kaedah Terkini Reka Bentuk Penghasilan Buku Teks Kandungan buku teks yang diperakukan lebih berkualiti dan menepati keperluan pengajaran dan pembelajaran di sekolah ABM LDP JUN 2012 BBT 5.620.00 BBT 1.

KL 200.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN BUKU TEKS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT BBT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 20 Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru MalaysiaIndonesia (Sppg-Malindo) 1 BBT Meningkatkan Pemerkasaan Penyelidikan Pendidikan Melalui Pembentukan Smart Partnership Dan Pemikiran Intelektual Dalam Kalangan Pendidik Di Malaysia Dan Indonesia.698.90 Pelbagai 7 . Tumpuan Kepada Dapatan Kajian Mengenai Penggunaan Buku Teks Dan Bahan Bacaan Tambahan (Bbtm) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Malaysia Dan Indonesia Menambahkan Kefahaman Tentang Penggunaan Serta Keperluan Buku Teks Dan Bbtm Di Sekolah Serta Pasaran Terbuka 2 – 4 OKT 2012 IPG Kampus Ilmu Khas.597.00 ABM LDP JUMLAH 11.319 JUMLAH 1.

988 JUMLAH 7.000. semua agensi pelaksana. Model Program amalan Terbaik Dalam P&P Prasekolah didokumentasikan untuk edaran kpd. Jun-Julai 2012 Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu RM 300.00 NKRA 6 Kursus Pengajaran Pedagogi Peribumi untuk guru sekolah Orang Asli 400 guru BPK & BPG Menambahbaik pedagogi sedia ada Mendapat Band 5 April.000 guru (Ikut Zon) 1588 guru mata pelajaran dan pentadbir sekolah Pegawai BPK Pelantikan Jurulatih Utama KSSR Tahun 3 Mendapatkan maklum balas kesesuaian dan kebolehlaksanaan kurikulum di peringkat sekolah Mendapatkan pengiktirafan melalui sijil/surat pengtauliahan Jurulatih Utama Prasekolah Kebangsaan.20 Julai 2012 Seluruh Negara (5 zon) RM 4 juta MBM MBI 3 Taklimat Uji Rintis KSSR Tahun 5 Pegawai BPK Oktober 2012 Kuala Lumpur RM 1.000 Pengurusan BPK (KUDAP) Pelbagai JUMLAH 5. Mei 2012 Cameron Highlands dan Johor RM376.2 juta MBM MBI 4 Kursus Peningkatan Profesionalisme Jurulatih Utama Prasekolah Kebangsaan 300 guru Pegawai BPK Menambahbaik program dan aktiviti sedia ada.00 8 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH -Memberi pendedahan KSSR Tahun 3 -Mendedah perubahan terkini kurikulum KSSR Tahun 5 Memberi pendedahan KSSR Tahun 3 Mendedahkan perubahanperubahan terkini dalam kurikulum KSSR Tahun 5 BPK “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Kursus Induksi JUK KSSR Tahun 3 500 guru Pegawai BPK Meningkatkan dan memantapkan kefahaman guru kepada KSSR Tahun 3 & 5 Meningkatkan dan memantapkan kefahaman guru kepada KSSR Tahun 3. 11 Jun.000.00 NKRA 5 Program amalan Terbaik Dalam Pengajaran & Pembelajaran Prasekolah 200 guru Pegawai BPK Menambahbaik program sedia ada Oktober 2012 Kuala Lumpur RM 400. Meningkatkan tahap profesionalisme melalui pendekatan pedagogi berkualiti Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui perkongsian model amalan terbaik dalam P&P prasekolah Meningkatkan Penguasaan Pengajaran Pedagogi Pribumi. Pelantikan Jurulatih Utama Kebangsaan KSSR Tahun 3 22-26 Mei 2012 (Rabu-Sabtu) Hotel RM 1 juta MBM MBI NKRA 2 Kursus Induksi JU KSSR Tahun 3 3.276.000. Menguji kebolehlaksanaan kurikulum KSSR Tahun 5 yang telah dirangka.

Selangor Seri Malaysia Hotel. Sepang.360. Gambang.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN BIL PROGRAM/KURSUS (PBB) Kursus Hakim Pancaragam (Rendah & Menengah) (MBM) Kursus Pengurusan Koakademik BM (Rendah & Menengah) (SSLP) Kursus Kejurulatihan Kokurikulum Teknikal SSLP (PBB) Kursus Pegawai Kanan KRS (Rendah & Menengah) (MBI) Kursus Kejurulatihan Kokurikulum Teknikal BI (Rendah & Menengah) (PBSK) Kursus Kurikulum Kokurikulum Kesenian (Rendah & Menengah) (PKKKej) Kursus Pengurusan Aset Alih Pusat Kokurikulum (SMT) Kursus Teknikal.200. Inovasi dan Kejuruteraan (Rendah dan Menengah) (SSeM) Kursus Kejurulatihan Kesenian (Rendah & Menengah) (KPPL) Kursus Kejurulatihan Guru Koperasi Sekolah (Rendah & Menengah) JUMLAH BKK OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” Mendapat sijil pegawai sekretariat SASARAN PESERTA 18 Guru PELAKSANA Guru Teknikal PBB & Pegawai BKK TARIKH TEMPAT Goldcourse Hotel.00 7 40 Guru Guru Pusat Kokurikulum Guru teknikal sains. KL 8. matematik. Gerik.305.00) LDP (BPG 9 . Pahang ANGGARAN PERBELANJAAN 6.200.00 8.400. Nilai.720.00 3 32 Guru Guru teknikal SSLP Guru Kanan KRS & Pegawai BKK Menambah Meningkatkan jumlah guru kemahiran guru kokurikulum kokurikulum berkemahiran Mendapat sijil teknikal SSLP 8.00 (82.00 LDP (BPG) 6 60 Guru Guru teknikal kebudayaan Mendapat sijil teknikal piñata bunyi muzik Mendapat sijil kejurulatihan Allson Klana. matematik. Pahang JKKN Kelantan. Perak Bukit Gambir Resort.220.200. Genting Highland.00 10 34 Guru KLIH. Klang.00 SUMBER 1 5-7 April 2012 (KhamisSabtu) 5-7 April 2012 (KhamisSabtu) 22-24 April 201 (Ahad-Selasa) 9-12 Mei 2012 (Rabu-Sabtu) 10-12 Mei 2012 (Rabu-Sabtu) 9-12 Mei 2012 (Rabu-Sabtu) 9-12 Mei 2012 (Rabu-Sabtu) 9-12 Mei 2012 (Rabu-Sabtu) 23-26 Mei 2012 (Rabu-Sabtu) 25-27 Mei 2012 (JumaatAhad) 2 32 Guru Guru teknikal BM Mendapat sijil pengurusan BM 8. KL 8.220.00 8 32 Guru 9 24 Guru Mendapat sijil kejurulatihan sains. Pahang Concorde Inn KLIA. NS Pulau Pendidikan. Selangor PLGDP Temerloh.00 332 Guru JUMLAH 81.00 4 20 Guru Mendapat sijil pegawai sekretariat 1. fizik & kimia Mendapat sijil teknikal piñata bunyi muzik Mendapat sijil koperasi 8. Kelantan 16. fizik & kimia Guru teknikal kebudayaan Guru Koperasi & Pegawai BKK 8.200.00 5 32 Guru Guru teknikal /hakim BM Mendapat sijil asas perkhemahan Regency Hotel.480.970.

Sept Mengikut Negeri Masingmasing 1.00 MBMMBI 2 Kursus Dalam Perkhimatan 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu 1. PLGDP 985. BTP. JPN. IPG.00 MBMMBI 3 Latihan Guru Bahasa Melayu Program Kolaboratif Dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) 1.072.425 Pensyarah IPG. Guru Cemerlang Memberi Pendedahan kepada Guru-guru Bahasa Melayu bagi Peningkatan Profesionalisme dalam P d P Guru-guru didedahkan dengan teknikteknik terkini pengajaran IPG.00 MBMMBI 1 Program Peluasan Dan Pemantapan Pedagogi Guru Opsyen Bahasa Inggeris 2700 BPG/JPN/IPG Memantapkan keberkesanan pengajaran (pedagogi) bahasa Inggeris guru opsyen Memantapkan pedagogi p&p bahasa Inggeris Berkongsi pengetahuan dan kemahiran dalam p&p berkesan dan memberi pendedahan terhadap kaedahkaedah terkini dalam p&p yang berkesan dalam bilik darjah Apr .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BIL A BPG PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER PROGRAM/KURSUS MBMMBI .585. PLGDP 1. Murid-murid lebih berminat mengikuti P d P dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Melayu Apr – Sept.360. Guru Cemerlang Memberi Pendedahan kepada Guru-guru Bahasa Melayu bagi Peningkatan Profesionalisme dalam P d P Guru-guru didedahkan dengan teknikteknik terkini pengajaran dan peningkatan kompetensi .00 MBMMBI JUMLAH B MBMMBI .MBM SASARAN PESERTA 1 Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI) 7. IPG.00 MBMMBI 10 .800.370.425.752. Mac – Sept.518.000 Pensyarah IPG.440 Tenaga Pakar dari DBP Meningkatkan tahap kompetensi guru dalam berbahasa Guru-guru memperolehi teknik-teknik terkini untuk PdP Murid akan lebih berminat untuk belajar dan meningkatkan prestasi Bahasa Melayu Mei – Sept. PKG. PLGDP 568.865 JUMLAH 3.MBI 9.

00 JUMLAH 6770 JUMLAH 1. Guru kontrak yang telah dilantik di sekolah diberi pendedahan secara induksi perkara terkini dan isu dalam pendidikan kebangsaan TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 2 Program Peluasan Dan Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris 2700 BPG/JPN/IPG Memantapkan kefasihan bahasa Inggeris guru bukan opsyen Apr – Sept Mengikut negeri masingmasing 2.444.437.570.00 MBMMBI 1 Kursus Pemantapan Pedagogi Sains 6500 Guru Cemerlang Meningkatkan pedagogi dan kemahiran proses sains guru-guru sains Mendedahkan kepada guru-guru sains kaedah pengajaran dan pembelajaran secara hands-on. Bhd.110. hearts-on dan minds-on Meningkatkan lagi pencapaian sains ke tahap yang lebih cemerlang April – Sept Premis kerajaan dan Hotel 1.SAINS 5600 JUMLAH 4.770.00 2 Program Kolaboratif bersama Pusat Sains Negara (PSN) 120 Penceramah PSN Menambah baik modul sedia ada Mempercepatkan usaha menarik minat pelajar dalam pembelajaran sains Mei – Julai Premis kerajaan 27. 150 Penceramah Petrosains Mendedahkan idea kreatif dalam PdP sains Jun .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Memantapkan kefasihan bahasa Inggeris BPG “OUTCOMES” Memperkembang kan pengetahuan dan kemahiran dalam p&p dan menjamin p&p yang berkesan dalam bilik darjah.00 MBMMBI JUMLAH C MBMMBI .415.300.670.Okt Premis kerajaan 80.00 MBMMBI 11 .00 MBMMBI 3 Latihan Guru Kontrak Bahasa Inggeris 200 BPG/JPN Perekayasaan guru kontrak bahasa Inggeris kepada perkara terkini dan isu dalam pendidikan kebangsaan Pendedahan kepada perkara terkini dan isu dalam p&p bahasa Inggeris Apr – Mei Mengikut negeri masingmasing 219.010.00 MBMMBI 3 Program Kolaboratif bersama Petrosains Sdn.328.780.

770.Okt Premis kerajaan 80.570. Selangor.00 MBMMBI 3 Program Kolaboratif bersama Petrosains Sdn. Melaka.400.000. Bhd.670. April 559.437.MATEMATIK SASARAN PESERTA 6500 1 Kursus Pemantapan Pedagogi Matematik Guru Cemerlang Meningkatkan pedagogi dan kemahiran proses matematik guruguru matematik Mendedahkan kepada guru-guru sains kaedah pengajaran dan pembelajaran secara hands-on.00 MBMMBI 6770 E LINUS Kursus Pendedahan Modul Asas Tahun 3 kepada FasiLINUS Peringkat Kebangsaan BPG/BPK/BP SH JNJK/LPM/ JPN Meningkatkan pemahaman dan kemanhiran Fasilinus Menambahbaik modul dan pemahaman Kedah.00 2 Program Kolaboratif bersama Pusat Sains Negara (PSN) 120 Penceramah PSN Menambah baik modul sedia ada Mempercepatkan usaha menarik minat pelajar dalam pembelajaran Matematik Mei – Julai Premis kerajaan 27. hearts-on dan minds-on Mendedahkan idea kreatif dalam PdP matematik Meningkatkan lagi pencapaian matematik ke tahap yang lebih cemerlang April – Sept Premis kerajaan dan Hotel 1. Terengganu.00 JUMLAH 1.00 2 Kursus Pemantapan Kurikulum Dan Pedagogi Guru-Guru Linus Yang Pencapaian Di Bawah 70% Saringan 6. Mac.00 12 .Okt Seluruh Negara 410.328. Kota Kinabalu 1 640 Mengukuhkan kemahiran Feb. JUMLAH 150 Penceramah Petrosains Jun .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BIL D BPG PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER PROGRAM/KURSUS MBMMBI . 2012 500 BPG/JPN Meningkatkan pemahaman dan kemanhiran GuruGuru Linus dalam PdP Mengguna kan kaedah PdP mengikut kesesuaian berdasarkan modul untuk mencapai sasaran NKRA Mengukuhkan kemahiran dan meningkatkan pencapaian pelajar Mei. Kuching.010.

00 5 Kursus Kelestarian Literasi NKRA Tahun 3.000.00 NKRA Prasekolah 800.600.00 NKRA Prasekolah 2 2000 JPN 4000 JUMLAH 1. 2012 660 BPG/ Bahagian/ IPGM/JPN Meningkatkan Kualiti P&P Meningkatkan kualiti Linus dan celik huruf serta kemahiran numerasi Mei .Okt Seluruh Negara 198.480.518 JUMLAH 1. 2012 660 BPG/JPN Meningkatkan pemahaman dan kemahiran guru melalui penyesuaian modul Meningkatkan kualiti Linus dan celik huruf serta kemahiran literasi NKRA Mac .00 NKRA 2000 JPN Memberi pendedahan awal kepada penggunaan BI Menambahbaik modul sedia ada Meningkatkan kualiti pendidikan Prasekolah Mac .690.Okt 800.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BIL PROGRAM/KURSUS Kursus Pendedahan Program Pemulihan Khas Kepada Guru Pemulihan Khas Linus (GPML) BPG PELAKSANA OBJEKTIF Memberi pendedahan asas prog pemulihan khas kepada guru pemulihan LINUS yang bukan opsyen Mengenalpasti isu dan cadangan penyelesaian berkaitan dgn pelaksanaan PnP LINUS Mengenalpasti isu dan cadangan penyelesaian berkaitan dgn pelaksanaan PnP LINUS SASARAN PESERTA NILAI TAMBAH Meningkatkan kaedah mengatasi Linus Tegar “OUTCOMES” Mencapai sasaran pelajar boleh menguasai asas konstruk TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 3 1098 BPG/ Bahagian/ IPGM/JPN Mei .000.00 13 .Jun Seluruh Negara Jun .00 4 Kursus Kelestarian Numerasi NKRA Tahun 3.Mei Seluruh Negara 198.000.000.00 JUMLAH F 1 PRASEKOLAH Kursus Bahasa Inggeris Untuk Prasekolah Kursus Pembelajaran Menyeronokan Untuk Guru Prasekolah JUMLAH 3.Sept Seluruh Negara 325.040.040.

860.000 BPG/JPN tahun 3. dengan BPS kaedah yang tepat Tkn. dengan BPS kaedah yang tepat Tkn. 2 dapat Berasaskan Sekolah 36.000 BPG/JPN kepada guru Tkn.00 Peruntukan LDP H 1 TRANSFORMASI KURIKULUM TEKNIK dan VOKASIONAL Kursus Peningkatan Pembangunan Profesionalisme Guru Meningkatkan 320 Teknik dan Vokasional IPG dan profesionalisme Di Sekolah Menengah agensi yang guru teknik dan Harian diiktiraf vokasional (SKM Tahap 1 @ 2 ) Meningkatkan kemahiran guru dan akan ditauliahkan dengan SKM tahap 1 @ 2 (SM Harian) dan SKM tahap 3 @ 4 (SM TV) Meningkatkan pencapaian mata pelajaran Teknik dan Vokasional murid di SM Harian dan SM Teknik dan Vokasional.980. 2013 semua mata dengan KSSR pelajaran.00 LDP Ogos – Okt. 1 Memberi Kursus Pentaksiran pendedahan Murid Tkn.250.501.000 Julai – Okt Premis kerajaan 16. Premis Kerajaan 6. 2013 pendedahan akan diajar dengan Penyebaran KSSR dan kepada guru KSSR Tahun 3 bagi PBS Tahun 3 88.00 JUMLAH 29. 2 JUMLAH 160.700. dinilai dengan Tingkatan 2 2.250. IPG/Agensi 500.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BIL G BPG PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 1 3 4 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) dan PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Memberi Murid Tahun 3.000 BPG/JPN kepada guru Tkn.000.00 Peruntukan LDP 14 . dinilai dengan Tingkatan 1 1.000.Dis.00 Peruntukan LDP JUMLAH 320 JUMLAH 500. dan BPS bagi 20 mata pelajaran Memberi Menambah JU di Kursus Pentaksiran pendedahan Murid Tkn.860.003.00 Mac – Mei Premis Kerajaan Peruntukan 6. 1 dapat peringkat negeri Berasaskan Sekolah 36. Mac .

menguasai komponen literasi maklumat. fleksibel.00 Peruntukan LDP Hotel 273. berpemikiran kreatif.000.00 LDP Peruntukan 2282 JUMLAH 400.723 Guru BPG BPK JPN Melahirkan pelajar yang literasi ICT Mac . Jan . PAJSK) JUMLAH Feb – April Peruntukan 1 2282 LP JPN/PPD 400.600. globalisasi dan berinovasi.552.00 Peruntukan LDP 2 Kursus Transformasi Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran : Murid Natif Digital (Pembangunan Modul) 282 JU dari setiap PPD BPG 3 Kursus Transformasi Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran : Murid Natif Digital (6 Zon) 575 BPG melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran ICT. proaktif.00 Peruntukan LDP 15 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BIL I BPG PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PENATARAN SISTEM PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN dan KOKURIKULUM (PAJSK) SEKOLAH MENENGAH Kursus Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS .000.Mei 2012 Melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran abad ke-21 Mei .2655.100. 2012 Pilihan JPN masing-masing (Onsite) 832.Apr.400. kemahiran berkomunikasi dan berkolaborasi.00 Peruntukan LDP JUMLAH 8857 JUMLAH 1. kritis.00 LDP J PROGRAM ICT Memastikan guru mempunyai kompetensi yang diperlukan bagi melaksanakan Program ICT Literacy for Primary Schools Year 5 kepada Guru Bahasa Inggeris Tahun 5 1 Kursus Peningkatan Profesionalisme Literasi ICT Tahun 5 kepada Guru Bahasa Inggeris Tahun 5 Peringkat Negeri 7.Jun 2012 Hotel (Zon Tengah) 26.

00 Peruntukan LDP 16 . PPD.000.722. tepat dan betul.Jepun yang berkualiti Jan 2012 – Jan 2013 IPGKBA 126.722. Membangun kan modul baru Murid tidak ketinggalan dalam PdP semasa berada di wad. Pakej Mengikut Zon (Hotel) Peruntukan 151. 271 BPG Membangun kan modul baru Mendapat data yang cepat.00 Peruntukan LDP JUMLAH M 1 HATI NURANI Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Dalam Hospital (3 Siri) 15 JUMLAH 126.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BIL K BPG PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA e-SISTEM PENGURUSAN LATIHAN GURU (e-SPLG) Mendedahkan kaedah dan modul pengemaskinian data secara online(modul daftar kursus secara school based. Guru dapat melihat prestasi kehadiran kursus Mac – Apr.00 Peruntukan LDP JUMLAH 87 JUMLAH 100.245. Modul Kewangan 1 Kursus Sistem Pengurusan Latihan Guru (e-SPLG) Kepada Jurulatih Utama. modul book riview. multigred dan multiage serta PdP dalam wad.000.JPN. Pakej Hotel 100. modul kehadiran kursus luar.00 LDP JUMLAH L BAHASA JEPUN Kursus Dalam Perkhidmatan Bahasa Jepun 271 JUMLAH 151.00 Peruntukan LDP 87 BPG Memberi pendedahan dan peningkatan pedagogi.00 Peruntukan LDP 1 15 BPG Ke arah melahirkan Masyarakat Malaysia yang multi lingual dan fasih berbahasa Jepun Menyediakan guru B. Modul sok. pengetua. Mei – Nov.245.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
BIL
N

BPG
PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER

PROGRAM/KURSUS
SEKOLAH INTEGRITI Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Integriti JUMLAH

SASARAN PESERTA

1

100 100

BPG / Jab. Penjara

Memberi motovasi dan menangani stres

Meningkatkan pencapaian pelajar

Mei – Jun

Pusat Lat. Penjara Langkawi JUMLAH

30,000.00 30,000.00

Peruntukan LDP

LDP

O

PROGRAM TAMBAH OPSYEN Program Intervensi Tambah Opsyen (PITO) Guru Sekolah Menengah JUMLAH Mengurangkan Isu salah padanan (mismatch) dalam sistem pendidikan Meningkatkan penguasaan kandungan mata pelajaran Meningkatkan pencapaian pelajar Sept-Dis (12 Minggu) -FtF- 6M -OL-6M JUMLAH

1

120

BPG / IPTA

803,400.00

NKRA

120

962,400.00

NKRA

P 1

BAHASA IBAN DAN KADAZADUSUN / KELAS DEWASA ASLI PRIBUMI / SOSIOBUDAYA PRIBUMI ASLI/PENAN KDP 6 Minggu Peningkatan Pro. Guru Bahasa Iban dan Kadazandusun Kursus Kelas Dewasa Asli Penan / Peribumi (KEDAP) Kursus Peningkatan Profesionalisme Sosio Budaya Guru Sekolah Orang Asli dan Pribumi. JUMLAH BPG/ IPG/JPN BPG/ JPN BPG/ JPN Pendedahan tentang PdP dan teknik pengajaran Pendedahan kepada tenaga pengajar Memberikan etos dan situasi sebenar Kepada guru baru IPGSarawak & Keningau PLGDP/IAB Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP

60 130

Jun - Julai Menambah baik modul sedia ada Meningkatkan pencapaian pelajar Apr - Mei

60,000.00 50,000.00

2

105

3

Apr - Mei

PLGDP/IAB

30,000.00

295

JUMLAH

140,000.00

LDP

Q

PROGRAM PENDIDIKAN KESIHATAN DAN REPRODUKTIF (PEERS) Meningkatkan pedagogi dan kemahiran p&p guru-guru Pendidikan Kesihatan Menambah baik modul sedia ada menambah bilangan Jurulatih Negeri Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap pendidikan kesihatan dan pencapaian pelajar ke tahap yang lebih cemerlang

1

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Kesihatan (PEERS) 2012

314

Guru Cemerlang

Jun - Okt

PLGDP/ BTPN

175,950.00

Peruntukan LDP

JUMLAH

314

JUMLAH

175,950.00

NKRA

17

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
BIL
R

BPG
PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER

PROGRAM/KURSUS

SASARAN PESERTA

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru SBT Tahun 2012 JUMLAH Meningkatkan tahap profesionalisme Guru SBT Kohot 3 Menyemak dan Membuat penambahbaikkan modul Meningkatkan pencapaian pelajar supaya terus cemerlang April – Julai Ikut Zon ( 6 Zon ) Peruntukan NKRA

1

100

BPG

50,000.00

100

JUMLAH

50,000.00

Peruntukan NKRA

S

KOKURIKULUM Kursus Profesionalisme Leftenan Muda KRS Kursus Profesionalisme Guru-guru Pengakap Kursus Profesionalisme Pergerakan Puteri Islam Malaysia Kursus Profesionalisme Jurulatih Sekolah Bulan Sabit Merah Malaysia Kursus Profesionalisme Pemimpin Guru-guru Pergerakan Pandu Puteri Kadet Malaysia Kursus Profesionalisme Jurulatih Sekolah St. John Ambulans Malaysia 120 Meningkatkan profesionalisme Guru KRS Meningkatkan profesionalisme Guru Pengakap Meningkatkan profesionalisme Guru Puteri Islam Meningkatkan profesionalisme Guru PBSM Meningkatkan profesionalisme Guru Pandu Puteri Kadet Malaysia Meningkatkan profesionalisme Guru St. John Ambulans Malaysia BPG, JPN & IPGM Meningkatkan profesionalisme Guru Berkenaan Memberi pentauliahan kepada peserta mengikut aktiviti kokurikulum berkenaan Penambahbaikan aktiviti dan pengetahuan kokurikulum di kalangan murid di sekolah Mac - Apr Kota Kinabalu & Kuching PLGDP Sg. Karangan PLGDP Bdr. Tenggara Shahzan Inn Bkt. Fraser 43,200.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP

1

85

Mei

21,900.00

2

3

75 BPG, BKokurikulum dan Kesenian, JPN serta IPGM

Apr.

21,900.00

4

60

Jun

21,900.00

5

60

Mei

Terengganu

21,900.00

Peruntukan LDP

6

60

Julai

Pusat Lat. Belia Antarabangsa Cheras, KL

21,900.00

Peruntukan LDP

7

Kursus Pengendalian Aktiviti Air/Pelayaran Tunas Samudera.

72

Jun dan Okt (2 Siri).

Lumut Perak

39,280.00

Peruntukan LDP

JUMLAH

532

JUMLAH

191,980.00

Peruntukan LDP

18

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE MALAYSIA
BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH
Meningkatkan strategi pemantauan Program OPSEnglish di SM

ELTC
“OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER

1

Projek Rintis Program Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPSENGLISH) – Latihan Kepada JNJK dan Pegawai dari KPM (BPK, EPRD, BPG, BBT)

15 Peserta

Pensyarah ELTC

2

Projek Rintis Program Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPSENGLISH) – Latihan Kepada Guru SM Tingkatan 1 dan Pegawai Bahasa Inggeris JPN

Meningkatkan kemahiran dan membiasakan peserta dengan isi kandungan bahan OPS-English dan strategi pelaksanaan program di 20 buah sekolah rintis

Mendapat pengetahuan dan kemahiran untuk melakasanakan pemantauan Program OPSEnglish di dalam bilik darjah Mendapat pengetahuan dan kemahiran untuk menjalankan Program OPSEnglish di dalam bilik darjah

17 – 18 Jan

ELTC

RM8,000.00

MBMMBI

82 Peserta

Pensyarah ELTC

Meningkatkan P&P guru bahasa Inggeris di SM

14 – 17 Feb

ELTC

RM38,214.00

MBMMBI

3

Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH)Pemantauan dan Penyelidikan

35 pegawai

Pensyarah ELTC, Pegawai Bahasa JPN & Nazir, pegawai KPM

Mendapat maklum balas tentang latihan kepada JU, latihan kepada guru dan dan bahan P & P Meningkatkan kemahiran P & P bahasa Inggeris

Menambahbaik modul sedia ada

Penambahbaikan Program OPSEnglish

Mac - Jun

Sekolah Menengah

RM85,000.00

MBMMBI

C-PELT 4

300 guru bukan opsyen

Pensyarah ELTC

Guru bukan opsyen dapat menguasai pedagogi pengajaran bahasa Inggeris Menambahbaik kemahiran penyampaian kuliah. Membolehkan guru BI memahami kaedah penggunaan fonik dalam bilik darjah

Tambah opsyen

Feb - May

BTPN/ PLGDP

RM3,100,000.00

MBMMBI

5

ELITE-TOT (2 Kump)

120 Pensyarah IPG

Pensyarah ELTC

Meningkatkan kemahiran kejurulatihan Meningkatkan pedagogi dalam pengajaran fonik dalam bilik darjah (SR)

Pensijilan

May-Jun

Hotel

RM376,050.00

MBMMBI

6

Teaching of Phonics (8 Kump)

320 guru SR

ELTC

Peningkatkan kemahiran guru BI dalam P & P berkaitan dengan fonik

Feb – Aug

BTPN/PLGDP

RM298,448.00

MBMMBI

19

800.00 SUMBER 7 Subject leadership Fasa 1 & 2 (3 Kump) ELTC Meningkatkan kemahiran kepimpinan dalam P & P BI Peningkatan kemahiran kepimpinan dalam pengurusan P & P BI Peningkatan kemahiran P & P dalam semua genre KOMSAS Feb .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE MALAYSIA BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 210 guru SM ELTC NILAI TAMBAH Memantapkan kepimpinan sekolah dalam pengurusan P & P BI Memantapkan pengetahuan dalam pengajaran KOMSAS di dalam bilik darjah Membolehkan guru menggunakan kepelbagaian dalam P & P Meningkatkan pengetahuan penggunaan ICT dalam P & P yang berdasarkan projek Meningkatkan pengetahuan penggunaan ICT dalam P & P yang berdasarkan projek Meningkatkan kaedah.Jun BTPN/PLGDP MBMMBI 8 Literature for Secondary Schools (8 Kump) 320 guru SM ELTC Meningkatkan kemahiran P & P dalam kesusasteraan Sep BTPN/PLGDP RM298.00 MBMMBI 10 Project-Based App in ELT (2 Kump) 48 guru SR ELTC Peningkatan kemahiran asas ICT dalam pelaksanaan P &P Feb .Oct ELTC RM43.448.830.300.May ELTC RM140.00 MBMMBI 11 Project-Based Learning in ELT (2 Kump) 48 guru SM ELTC Menambahkan ilmu serta kemahiran guru dalam P & P yang berasaskan projek Peningkatan kemahiran asas ICT dalam pelaksanaan P &P Sep .00 MBMMBI 9 Digital Stories 24 guru SM ELTC Meningkatkan kemahiran dalam menggunakan media digital untuk P & P Menambahkan ilmu serta kemahiran guru dalam P & P yang berasaskan projek Peningkatan kemahiran P & P dalam media digital Sep ELTC RM18. sumber dan penggunaan aplikasi ICT dalam P & P BI PELAKSANA OBJEKTIF “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM402.Mac ELTC RM31.00 MBMMBI 12 Partners in Learning ((4 Kump) 96 guru SR ELTC Memantapkan penggunaan ICT dalam P & P BI Peningkatkan kemahiran menginterasikan ICT dalam P & P Feb .900.700.00 MBMMBI 20 .

00 MBMMBI 18 English at the Workplace (4 Kump) 120 pegawai KPM ELTC Meningkat keyakinan dan kemahiran bahasa Inggeris.Nov Hotel RM212.900.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE MALAYSIA BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 48 guru SM ELTC NILAI TAMBAH Membudayakan amalan penyelidikan dalam P & P BI PELAKSANA OBJEKTIF “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM146. Apr-Nov ELTC RM176.00 MBMMBI 15 Task-Based Grammar (3 Kump) 70 guru SM ELTC Menambahkan kemahiran P & P dalam tatabahasa BI Peningkatkan kemahiran guru dalam P & P tatabahasa BI Sep ELTC RM112.00 MBMMBI 17 Primary Innovations (3 Kump) 160 guru SR ELTC Memantapkan kemahiran P & P guru BI Menambah bilangan JU yang berkeupayaan untuk menggerakkan program di SR Pegawai KPM lebih yakin menggunakan bahasa Inggeris. Okt .800.May ELTC MBMMBI 14 Test Construction (2 Kump) 70 guru SR ELTC Menambahkan pengetahuan dalam pembinaan item pentaksiran dalam BI Meningkatkan kemahiran dalam pembinaan item pentaksiran dalam BI Memantapkan pengajaran tatabahasa BI dalam bilik darjah Memantapkan kaedah penulisan BI dalam bilik darjah Pemantapkan kemahiran dalam pembinaan item pentaksiran Jun ELTC RM112.00 SUMBER 13 Action Research Fasa 1 & 2 ELTC Menambah dan mempraktikkan alaman kajian tindakan dalam P & P BI Peningkatkan kemahiran amalan kajian dalam P & P BI Feb .00 MBMMBI 16 Teach to Write (3 Kump) 70 guru SR ELTC Menambahkan kemahiran kepelbagaian dalam P & P berkaitan dengan penulisan BI Meningkatkan keupayaan guru sebagai jurulatih utama/fasilitator untuk guru BI SR Meningkatkan kemahiran penggunaan BI dalam komunikasi dan pekerjaan Peningkatkan kemahiran guru dalam P & P penulisan BI Sep ELTC RM112.900.760.900.00 MBMMBI 21 .100.

130.Okt PLGDP/BTPN RM1.366.00 MBMMBI 22 .00 21 Reinforcing ELT for Nonoption Teachers of English (RELTNOTe) (14 Kump) 448 guru bukan opsyen BI ELTC Meningkatkan kemahiran P & P bahasa Inggeris Guru dapat menguasai pedagogi pengajaran bahasa Inggeris Memantapkan kemahiran P & P guru BI Mac .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE MALAYSIA BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 32 Ketua Panitia guru BI ELTC NILAI TAMBAH Meningkatkan kemahiran kepimpinan dalam P & P BI PELAKSANA OBJEKTIF “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM68.018.00 SUMBER 19 Reinforcing ELT: Maximising resources.230. Enhancing pedagogy (RELTmax) ELTC Meningkatkan keupayaan Ketua Panitia BI dalam pelaksanaan program perkembangan profesionalisme guru BI di sekolah rendah Meningkatkan kemahiran kejurulatihan dalam bidang ELT Penambahkan bilangan Ketua Panitia BI yang berkeupayaan untuk melaksanakan program perkembangan profesionalisme guru SR Penambahkan bilangan JU yang berkeupayaan untuk menggerakkan program ELT Peningkatan kemahiran guru bukan opsyen BI dalam P&P May-Jun ELTC 20 Training of Trainers (3 Kump) 90 Jurulatih Utama ELTC Menambahbaik kemahiran penyampaian kuliah Sept .075.00 22 Kursus Pemantapan BI untuk Guru Teknik & Vokasional (4 Kump) 120 guru BI Sek Teknik & Vokasional ELTC Meningkatkan kemahiran P & P bahasa Inggeris Peningkatkan kemahiran guru BI dalam P & P Jun .477.Okt (Hotel) JUMLAH 2.Okt Hotel RM564.846 JUMLAH 7.

SPI Siri 1 30 BPI Meningkatkan penguasaan BI Pembentangan dalam BI yang mantap Mac Negeri Sembilan 17.625.00 LDP BPG 6 30 BPI/SPI Peningkatan profesionalisme kemahiran profesionalisme dan insaniah hasil kerja lebih mantap Mei Kuala Lumpur 12. SPI.100.00 LDP BPG 23 .600. SABK. SMKA Siri 1 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pemimpin Pelapis DG44 BPI. SPI. SABK. SPI.600. salah laku disiplin murid asrama dikurangkan laporan pelaksanaan latihan pantas dan berkesan Apr Terengganu 12.600.00 LDP BPG 8 104 BPI Peningkatan profesionalisme kemahiran profesionalisme dan insaniah hasil kerja lebih mantap Jan-Dis BPI 9.00 LDP BPG 4 Kursus Sehari Pengurusan Panitia dan Warden SABK/SMKA seluruh Malaysia (di premis k'jaan) Kursus Sehari Sistem Pengurusan Latihan Guru SPLG SABK/SMKA seluruh Malaysia (di premis k'jaan) Kursus Peningkatan Profesionalisme Pemimpin Pelapis DG44 BPI.600. SPI Siri 2 30 BPI Amal Jama'ie Kerja sepasukan Jul Perak 12.00 LDP BPG 2 30 BPI Amal Jama'ie Kerja sepasukan Pembudayaan semangat saling membantu Pembudayaan semangat saling membantu peningkatan band NKRA.00 LDP BPG 7 30 BPI/SPI Peningkatan profesionalisme kemahiran profesionalisme dan insaniah hasil kerja lebih mantap Nov Selangor 12.625. Pengetua Retreat BPI. SMKA Siri 1 Siri Bengkel Dalaman BPI Untuk Peningkatan Profesionalisme Berterusan (24 siri x 2 jam x 104 warga) 665 BPI/SPI Pengurusan Panitia dan Warden yang cekap panduan pengurusan panitia & warden asrama Apr-Mei Mengikut Zon 16.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH BI untuk pembentangan BPI “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Kursus English For Presentation untuk pegawai atasan BPI.00 LDP BPG 3 Retreat BPI.00 LDP BPG 5 225 BPI/SPI Pendedahan SPLG Pelaporan online Apr-Mei Mengikut Zon 5.600.

500.850.500.00 LDP BPG 10 170 BPI/SPI Pengurusan Hal HEM yang cekap Masalah disiplin dikurangkan Jun Mengikut Zon 25.00 LDP BPG 11 170 BPI/SPI Pengurusan Pentadbiran & Kewangan yang cekap Laporan Audit Berteguran dikurangkan Jul Mengikut Zon 25.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH panduan pengurusan kokurikulum panduan pengurusan HEM panduan pengurusan pentadbiran & kewangan BPI “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 9 Kursus Pengurusan Kokurikulum PK Koku SABK (3 hari di premis k'jaan) Kursus Pengurusan Murid PK HEM SABK (3 hari di premis k'jaan) Kursus Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan PK SABK (3 hari di premis k'jaan) 170 BPI/SPI Pengurusan Kokurikulum yang cekap Pencapaian kokurikulum meningkat Mei Mengikut Zon 25.00 Peruntukan LDP 24 .500.00 LDP BPG JUMLAH 1654 JUMLAH 175.

400.00 (RM5.000 x 16 JPN) LDP (JPN) 25 .000. Harian Biasa Bagi Pendidikan Inklusif (Rintis) 480 guru (30 guru x 16 JPN) JPN Memberikan pendedahan dan pengetahuan pelaksanaan pendidikan inklusif prasekolah Peningkatan kompetensi guru dalam membantu pelaksanaan inklusif Ogos PPD RM80.00 (RM16.400 x 16 JPN) LDP (JPN) 5 Taklimat Bagi Guru Prasekolah di Sek.00 (RM16.00 (RM16.400 x 16 JPN) LDP (JPN) 3 Kursus Peningkatan Pendidikan Khas Guru Sek.400. Rendah Pendidikan Khas Sek.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 640 guru (40 guru x 16 JPN) BPKhas PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Peningkatan kompetensi guru dengan perkembangan terkini & amalan terbaik P&P “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM262. Menengah Pendidikan Khas Sek. Khas dengan perkembangan terkini & amalan terbaik P&P Peningkatan kompetensi guru yang mengajar murid berkeperluan khas Julai PPD RM262. Di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 640 guru (40 guru x 16 JPN) JPN Memberikan pengetahuan dan kemahiran pedagogi pendidikan khasguru bukan opsyen pend.400 x 16 JPN) LDP (JPN) 4 Kursus Peningkatan Pendidikan Khas Guru Sek Menengah di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 640 guru (40 guru x 16 JPN) JPN Memantapkan kemahiran kaedah P&P dengan best practices Peningkatan kompetensi guru yang mengajar murid berkeperluan khas Julai PPD RM262. Rendah di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 640 guru (40 guru x 16 JPN) JPN Memantapkan kemahiran kaedah P&P dengan best practices Peningkatan kompetensi guru dengan perkembangan terkini & amalan terbaik P&P Peningkatan kompetensi guru dengan perkembangan terkini & amalan terbaik P&P Meningkatkan pengetahuan guru bukan opsyen pend. khas Peningkatan kompetensi guru dengan perkembangan terkini & amalan terbaik P&P Peningkatan kompetensi guru yang mengajar murid berkeperluan khas Jun PPD RM262.400 x 16 JPN) SUMBER 1 Kursus Pendedahan Pendidikan Khas Guru Sek.00 (RM16. Di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) JPN Memberikan pengetahuan dan kemahiran pedagogi pendidikan khasguru bukan opsyen pend.400.400. khas Peningkatan kompetensi guru yang mengajar murid berkeperluan khas April PPD LDP (JPN) 2 Kursus Pendedahan Pendidikan Khas Guru Sek.

000 x 16 JPN) SUMBER 6 Kursus Bagi Guru Multiple Disabilities (Keupayaan Pelbagai) di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) di sekolah harian biasa. JPN Meningkatkan kompetensi PPM dalam mengendalikan murid berkeperluan khas yang mempunyai lebih dari satu kecacatan Kompetensi guru dalam membantu mengurangkan halangan murid utk belajar & memaksimakan potensi murid Ogos PPD LDP (JPN) 7 Kursus Bagi Guru Pemulihan 2012 800 guru (50 guru x 16 JPN) JPN Meningkatkan kemahiran guru pemulihan Pertambahan keyakinan guru yang mempunyai kemahiran mengendalikan murid pemulihan Kompetensi guru dalam membantu mengurangkan halangan murid utk belajar & memaksimakan potensi murid Sept PPD RM136.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 480 guru (30 guru x 16 JPN) BPKhas PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Pertambahan guru yang mempunyai kemahiran khidmat sokongan melalui terapi dan sebagainya “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM80.00 (RM5.800. 2/2012 45 guru sekolah pendidikan khas BPKhas Meningkatkan kemahiran mengurus murid.460.500.00 (RM8.000.000.00 LDP (BPKhas) 9 Kursus Peningkatan Pendidikan Khas Bil.00 LDP (BPKhas) 26 .00 x 16 JPN) LDP (JPN) 8 Kursus Pendedahan Pendidikan Khas Bil 1/2012 45 pegawai (KS dan KU Bahagian & JPN) BPKhas Memberi pendedahan dan pengetahuan terkini dalam pendidikan khas Meningkatkan ilmu dalam merancang dan mengurus program pendidikan khas. kelas dan kaedah instructional Meningkatkan kemahiran guru bagi perlaksanaan rancangan pengajaran individu Meningkatkan kompetensi guru Ogos Hotel RM27. Mempertingkatkan ilmu tentang pendidikan khas dgn amalan best practices Mei Hotel RM26.

00 LDP (BPKhas) 13 Kursus Pemamtapan Kepakaran Pegawai Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 1.680.000.00 SUMBER 10 Kursus Penggunaan Assisitive Technology & ICT dalam P&P Guru Pendidikan Khas BPKhas Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan guru dalam mengaplikasikan teknologi dalam PDP Meningkatkan kompetensi guru Sept SPK (In-House training) LDP (BPKhas) 11 Kursus Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Menggunakan Kemudahan Pusat Sumber Sekolah 30 guru sekolah pendidikan khas BPKhas Meningkatkan kemahiran mengendalikan pelbagai kefungsian murid berkeperluan khas Meningkatkan kemahiran guru dalam pelaksanaan P&P Meningkatkan kompetensi guru Sept SPK (In-House Training) RM5.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 480 guru sekolah pendidikan khas BPKhas PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Meningkatkan kemahiran guru mengaplikasikan teknologi dalam P&P “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM7.500.00 LDP (BPKhas) 27 . 15 pegawai Pusat Perkhidma tan Pendidika n Khas BPKhas Meningkatkan kemahiran perkhidmatan sokongan (terapi dan rehabilitasi) Meningkatkan kemahiran pegawai perkhidmatan sokongan dengan kaedah terkini dalam intervensi dan rehabilitasi Meningkatkan kompetensi pegawai dalam menyediakan perkhidmatan sokongan Okt In-House Training di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) RM7.000.00 ABM (BPKhas) 12 Kursus Peningkatan Kompetensi Bahasa Isyarat dan Kod Braille 70 guru sekolah pendidikan khas BPKhas Memahirkan guru teknik mengajar yang berkesan Meningkatkan kemahiran guru dalam pelaksanaan P&P Meningkatkan kompetensi guru Okt SPK (In-House Training) RM13.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 55 JU BPKhas PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Peningkatan kemahiran melalui kaedah terkini & best practices dalam P&P pendidikan khas “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM29.00 LDP (PPG) 18 Kursus Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Bagi JU Masalah pembelajaran 65 JU LD BPKhas Peningkatan kemahiran guru mengendalikan murid masalah pembelajaran Kemahiran terkini dan best practices Meningkatkan kompetensi JU Jun PPD (Zon Selatan) RM8.830.850.750.00 LDP (PPG) 28 .950.00 LDP (PPG) 17 Kursus Kemahiran Menguruskan Murid Pelbagai Kecacatan (multiple disabilities) bagi JU MD 65 JU MD BPKhas Peningkatan kemahiran guru mengendalikan murid pelbagai kecacatan Peningkatan kemahiran mengendalikan murid lebih dari satu ketidakupayaan Kompetensi JU MD Jun PPD (Zon Tengah) RM8.00 LDP (PPG) 16 Kursus kepakaran Bahasa Isyarat bagi JU Masalah Pendengaran 50 JU Pekak BPKhas Peningkatan kompetensi bahasa isyarat Peningkatan kemahiran mengendalikan murid masalah pendengaran Kompetensi bahasa isyarat Mei BTPN RM14.00 SUMBER 14 Kursus Peningkatan Profesionalisma Jurulatih Utama Pendidikan Khas BPKhas Peningkatan kompetensi JU pendidikan khas semua kategori (aspek perancangan & pengurusan) Mempertingkatkan kompetensi guru Nov Hotel LDP (PPG) 15 Kursus Kepakaran Khusus Kod Braille & Low Vision bagi JU Masalah Penglihatan 50 JU Buta BPKhas Peningkatan kompetensi braille dan low vision Peningkatan kemahiran mengendalikan murid masalah penglihatan Kompetensi Braille dan low vision Nov Hotel RM27.850.

00 LDP (PPG) 22 Kursus Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Bagi Jurulatih Utama Program Pemulihan Khas Sarawak 75 JU BPKhas Peningkatan P&P dengan bahan bantu mengajar yang berkesan Peningkatan kompetensi guru Pemantapan kaedah P&P berkesan Jun PPD (Sarawak) RM20.00 LDP (PPG) 21 Kursus Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Bagi Jurulatih Utama Program Pemulihan Khas Sabah 75 JU BPKhas Peningkatan P&P dengan bahan bantu mengajar yang berkesan Peningkatan kompetensi guru Pemantapan kaedah P&P berkesan Jun PPD (Sabah) RM20.00 LDP (PPG) 24 Kursus Pemantapan Pedagogi Bagi Jurulatih Utama Pemulihan Khas (zon timur) 40 JU BKhas Peningkatan P&P dengan bahan bantu mengajar yang berkesan Peningkatan kompetensi guru Pemantapan kaedah P&P berkesan Jun PPD RM11.600.000.600. Johor RM11.00 LDP (PPG) 23 Kursus Pemantapan Pedagogi Bagi Jurulatih Utama Pemulihan Khas (zon selatan) 40 JU BPKhas Peningkatan P&P dengan bahan bantu mengajar yang berkesan Peningkatan kompetensi guru Pemantapan kaedah P&P berkesan Jun PLGDP Bandar Tenggara.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 70 JU BPKhas PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Kemahiran terkini dan best practices “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM20.00 SUMBER 19 Kursus Penggunaan Assisitive Technology & ICT dalam P&P JU Pendidikan Khas BPKhas Peningkatan kemahiran kaedah penggunaan teknologi dalam P&P Meningkatkan kompetensi JU Julai BTPN LDP (PPG) 20 Mesyuarat Penyelarasan dan Pemurnian Modul Kursus Bagi Guru Pemulihan 25 JU BPKhas Penyelarasan modul latihan Updated bahan dan modul Penambahan maklumat March PPD (Zon Tengah) RM5.000.550.000.00 LDP (PPG) 29 .

600.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 40 JU BPKhas PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Peningkatan kompetensi guru “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM11.00 SUMBER 25 Kursus Pemantapan Pedagogi Bagi Jurulatih Utama Pemulihan Khas (zon utara) BPKhas Peningkatan P&P dengan bahan bantu mengajar yang berkesan Pemantapan kaedah P&P berkesan Jun PPD LDP (PPG) 26 Kursus Kemahiran Vokasional SKM/VTO Guru Pendidikan Khas Vokasional 30 guru BPKhas Memenuhi syarat kemahiran vokasional guru yang mengajar SKM Kemahiran vokasional utk mengajar SKM dan Penilai folio murid Peningkatan kompetensi guru dalam kemahiran vokasional Sepanjang tahun (6 bulan) In-House Training di Sekolah (Sekolah adalah Pusat Pengtauliahan SKM) RM25.600.000.400.00 ABM (BPKhas) 28 Kursus Penyelenggaraan Peralatan Khas Pend.00 ABM (BPKhas) 30 .00 ABM (BPKhas) 27 Kursus Kemahiran Menguruskan Murid Pelbagai Kecacatan (multiple disabilities) bagi guru pendidikan khas di sarawak 60 Guru BPKhas Meningkatkan kemahiran guru yang mengajar murid pelbagai kecacatan Mempertingkatk an kompetensi guru dalam kaedah P&P berkesan Mempertingkatkan kompetensi guru April PPD (Sarawak) RM13. Khas 40 Guru BPKhas Meningkatkan kemahiran guru dan juruteknik dalam menyelenggara peralatan khas seperti mesin braille Membantu guru dalam mengendalikan dan menyelenggara peralatan khas Mempertingkatkan kompetensi guru Oktober BTPN RM11.

620. BPKhas & IAB Meningkatkan kompetensi pentadbir (Guru Besar/Pengetua/ GPK/Penyelaras/ Pegawai Peningkatan kompetensi guru pendidikan khas Jun & Sept IAB Budget IAB 30 Kursus Kejurulatihan sukan bagi 1 murid 1 sukan -Bowling -Pentaeq -Olahraga 180 Guru BPG BPKhas Meningkatkan kemahiran guru sebagai jurulatih bertauliah Kelayakan JU ke peringkat antarabavngsa Kompetensi JU Jun .000.00 (pakej 5 hari) LDP (BPG) JUMLAH 6.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 40 Guru BPKhas PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Penambaikan modul dengan perkembangan terkini & amalan terbaik P&P “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 0 SUMBER 29 Kursus Pengurusan Pendidikan Khas Bagi Pentadbir Pendidikan Khas.Sept Pusat KOKO RM97.005 JUMLAH RM1.770.00 PELBAGAI 31 .

1/2012 (PAV/KV/SMV) BPTV Indah Tetap Enterprise Memberi pendedahan dan pengalaman kepada para guru PAV /KV/SMV kaedah dan cara untuk membina folio SKM Memberi pendedahan dan pengalaman kepada para guru PAV /KV/SMV kaedah dan cara untuk membina folio SKM Meningkatkan kemahiran guru=guru PAV mengenai penanaman tanaman makanan dengan kaedah terkini dan memberi hasil yang lebih baik Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada peserta untuk membolehkan mereka mengambil SKM kelak.152.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 36 BPTV NILAI TAMBAH Dapat membantu para guru terlibat mencapai pengiktirafan kemahiran mereka PELAKSANA OBJEKTIF “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM 15 192.00 LDP BPG 32 .00 4 Kursus Induksi Ppersijilan Pentauliahan SKM untuk guru-guru PAV siri 1/2012 47 BPTV (Pakej) Pengiktirafan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran Para peserta boleh meneruskan untuk mendapatkan SKM ke tahap yang lebih tinggi. 24-28 April 2012 (Rabu-Sabtu) Hotel Titiwangsa Cameron Highlands RM 48 000. 2012 Hotel De Palma Shah Alam LDP BPG 2 Kursus Pembangunan Folio SKM-PPT untuk guru PAV 35 BPTV (Pakej) Dapat membantu para guru terlibat mencapai pengiktirafan kemahiran mereka Para peserta dapat mencapai pengiktirafan SKM Tahap 3 1-4 April 2012 (Ahad-Rabu) Hotel Heritage Ipoh RM 12 960. 3-5 Mei 2012 (KhamisSabtu) Hotel Allson Klana Nilai JUMLAH 138 JUMLAH 76.00 SUMBER 1 Kursus Pembangunan Folio SKM_PPT Bil.00 LDP BPG Kursus Fertigasi Tanaman untuk guru-guru PAV 3 20 BPTV (ANQR Flash Stamp Agency) Pendedahan kepada teknologi terkini dalam bidang fertigasi tanaman. Para peserta dapat mencapai pengiktirafan SKM Tahap 3 22-23 Feb. Guru-guru dapat mengajar dengan menggunakan cara serta teknologi yang lebih baik.

000 BPG 3 Kursus Lesson Study Untuk Guru Bahasa Antarabangsa (5 Zon) 200 BPSBPSK Meningkatkan pengetahuan pedagogi Mempelbagaikan metadologi aspek BBM P&P semakin menarik Mei. Jun SBP BPG 2 Kursus Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Guru-Guru Tingkatan 1 SBP 55 BPSBPSK Pemudahan dalam menyelesaikan masalah bilik darjah P&P semakin menarik dan kurang masalah pembelajaran April. Jun. Julai BTPN RM4.000 BPG 7 Kursus Pemantapan GPK Ko-Ko SBP (5 Zon) 80 BPSBPSK Meningkatkan prestasi kokurikulum SBP Ko-kurikulum SBP Terbilang Jun BTPN RM3. Julai BTPN RM5.000 BPG 33 . Mei. Jun BTPN RM3.000 BPG 6 Kursus Induksi Untuk Pengetua-Pengetua Baru SBP 30 BPSBPSK Memperkasakan kepemimpinan Pegetua SBP Stail dan hala tuju kepemimpinan organisasi semakin mantap Kemahiran menyelaras bidang kokurikulum Pengetua cemerlang Ogos Hotel RM13.000 BPG 4 Kursus Team Teaching Untuk GPK (5 Zon) 130 BPSBPSK Meningkatkan mutu dan kualiti keguruan Kekuatan sekolah mesti berada kepada kumpulan kerja yang jitu Menjamin program system rumah lebih berkesan Sasaran P&P berkualiti Mei. Jun. Mei.000 BPG 5 Kursus Pemantapan Warden/Penyelia Asrama SBP (5 Zon) 130 BPSBPSK Meningkatkan kualiti pengurusan asrama SBP Asrama SBP Terbilang Mei.000 PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Kepelbagaian P&P dan inovasi baru “OUTCOMES” SUMBER 1 Kursus Soft Skills Untuk GPK SBP (5 Zon) BPSBPSK Meningkatkan pedagogi gutu melalui kaedah soft skills Meningkatkan kemahiran dalam KSSM Prestasi akademik tercapai April.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH SEKOLAH KECEMERLANGAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 130 BPSBPSK TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM3. Jun BTPN RM5.

000 BPG JUMLAH 1515 JUMLAH 81.000.000 BPG 13 Kursus Pemantapan Guru Cemerlang SBP 380 BPSBPSK/ MGC Melahirkan GC SBP yang jitu dan terbilang GC SBP Terbilang Mei BTPN RM11.000 BPG 11 Kursus Penaziran Sekolah Untuk Pegawai-Pegawai SBP 50 BPSBPSK/ JNJK Meningkatkan ilmu penaziran dan pemeriksaan SBP SKPM dan Punca Kuasa dapat difahami dan digunapakai BTPN Jun RM15.000 “OUTCOMES” SUMBER 8 Kursus Guru-Guru Baru SBP ambilan 1 dan 2 100 BPSBPSK Memberi pendedahan pelbagai aspek P&P dan pengurusan sekolah SBP sebagai pusat kecemerlangan sukan Meningkatkan prestasi dan kualiti kaunselor SBP Guru SBP yang terpimpin dan berkualiti Mei dan Jun Sekolah Sri Puteri BPG 9 Kursus 1 Murid 1 Sukan 80 BPSBPSK Pusat Kecemerlangan Sukan KPM Melahirkan lebih ramai atlit berkelas dunia April.00 BPG 34 .000 BPG 12 Kursus TMK Sekolah Menengah Untuk SBP 70 BPSBPSK/ BTM Meningkatkan keupayaan ilmu ICT pegawaipegawai SBP Memperkasakan keupayaan GC SBP Pegawai-pegawai SBP bijak ICT Mei BTPN RM10.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH SEKOLAH KECEMERLANGAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Memantapkan kesediaan menjadi guru yang berilmu BPSBPSK TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM3.000 BPG 10 Kursus Pemantapan Kaunselor SBP 80 BPSBPSK Kaunselor akan mendapat banyak maklumat dan ilmu kaunseling terkini Pegawaipegawai mendapat kemahiran penggunaan SKPM Keupayaan yang tinggi dalam penggunaan ICT Kaunselor SBP berkualiti April Sekolah Sri Puteri RM3. BTPN RM3.

815.00 LDP BPG JUMLAH 270 JUMLAH 63.PPD.Mei Premis Kerajaan/Kolej Matrikulasi/ Hotel Sri Malaysia 63.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH Kutipan Data Emis secara online dapat dilaksanakan dengan cekap BPPDP “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Kursus Peningkatan Profesionalisme EMIS onLine 270 (JPN.815. JU) BPG & BPPDP Meningkatkan profesionaloisme pegawai Data JPN. PPD dan JU Kutipan Data Emis secara On-Line dapat dilaksanakan dengan cekap Apr .00 LDP BPG 35 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

BAHAGIAN SUKAN
BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA
640 guru (16 jenis kursus)

BS
PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER

1

Kursus Sains Sukan

BS

Meningkatkan profesionalisme kejurulatihan guru sukan

Mendapat Sijil Pengiktirafan SPPK Majlis Sukan Negara (MSN)

Seluruh Negara Feb - Dis RM 384,000 BPG

2

Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik

928 guru (24 jenis kursus)

BS

Meningkatkan profesionalisme kejurulatihan guru sukan

Mendapat Sijil Pengiktirafan SPPK Persatuan Sukan Kebangsaan dan MSN

Seluruh Negara Feb - Dis RM 631,680

BPG

3

Kursus Kepegawaian Sukan Spesifik

960 guru (24 jenis kursus)

BS

Meningkatkan profesionalisme kepegawaian guru sukan

Mendapat Sijil Pengiktirafan Persatuan Sukan Kebangsaan dan MSN

Seluruh Negara Feb - Dis RM 576,000 BPG

JUMLAH

2528

JUMLAH

1,591,680.00

BPG

36

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN
BIL PROGRAM/KURSUS
Hadiah Latihan Persekutuan (Sarjana & kedoktoran) Cuti Belajar Bergaji Penuh (Sarjana & Kedoktoran) Program Khas Pensarjanaan Pensyarah IPG (Separuh Masa/ Sambilan) Sarjana & Kedoktoran

BTjP
OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN
46,963,396.00

SASARAN PESERTA
240

PELAKSANA
Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan & Institut Pendidikan Guru Malaysia Bahagian Tajaan Pendidikan, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa & Jabatan Perkhidmatan Awam Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan & Jabatan Perkhidmatan Awam

SUMBER

1

11 Sept. 1. Memastikan pemilihan calon biasiswa dan cuti belajar yang diuruskan BT dibuat melalui Jawatankuasa Penyelarasan Pemilihan Calon Biasiswa KPM. 2. Memastikan 90% pelaksanaan pemantauan kebajikan dan prestasi akademik PPP. 3. Memastikan 100% pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan jawatan katihan di dalam sisitem HRMIS.

IPTA

2

200

11 Sept.

IPTA

6,278,391.00

3

110

Mac

IPTA

1,502,700.00

4 Program Tajaan Selain KPM (Sijil, Sarjana & Kedoktoran)

30

Pembangunan Kompetensi

Peningkatan kualiti pengurusan Tajaan KPM

Jan-Dis Luar Negara

627,839.00

Anggaran Belanja Mengurus 2012

5

Program Cuti Belajar Separuh Gaji/Saluran Kedua UPU Program Cuti Belajar Tanpa Gaji Program Cuti Belajar Separuh Gaji/ Tanpa Gaji bagi Pegawai Khidmat Sokongan (Diploma & Ijazah Pertama) JUMLAH

30

Jan-Dis

IPTA

301,014.00

6

50

Jan-Dis

IPTA/Luar Negara -

7

43

Jan-Dis

IPTA JUMLAH 55,673,340.00 ABM

703

37

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA
450 guru (50 guru x 9 negeri)

BTP
OBJEKTIF NILAI TAMBAH
Penyediaan kepada Digital Citizenship

PELAKSANA

“OUTCOMES”

TARIKH

TEMPAT

ANGGARAN PERBELANJAAN
RM10,000.00

SUMBER

1

Program DiGi – CyberSAFE in Schools (Program Kesedaran 1 Hari)

BTP bersama JU daripada CyberSecurity Malaysia

Guru mempunyai kesedaran tatacara penggunaan internet secara selamat dan beretika, isu berkaitan keselamatan dalam penggunaan internet serta ancaman dan trend masa kini

Mengamal dan menggalakkan persekitaran digital yang selamat melalui pengurangan risiko keselamatan

Jan, Sept

School Based

Peruntukan Pengurusan BTP (Hanya melibatkan T&T)

2

Program Pemantapan 88 Sekolah Bestari & Sekolah 5 Bintang

500 pentadbir sekolah

BTP

Meningkatkan kemahiran pengurusan bestari

Berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan guru dan pihak berkepentingan dalam memajukan penggunaan teknologi dalam pendidikan Berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan guru dan pihak berkepentingan dalam memajukan penggunaan teknologi dalam pendidikan

Pentadbir mengurus sekolah secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi

Mac, Sept

Perak, Johor

RM244,000.00

Peruntukan Pengurusan BTP

Program Outreach Sekolah Bestari Luar Bandar 3

506 orang pentadbir sekolah

BTP

Meningkatkan kemahiran pengurusan bestari

Pentadbir mengurus sekolah secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi

Mac

Terengganu

RM66,950.00

Peruntukan Pengurusan BTP

38

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 6.000 sekolah.645. BTPN DAN IPG Mengoptimumka n penggunaan bahan sumber pendidikan dalam p&p.000. syarikat buku Mengamalkan budaya membaca dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat 19-21 Apr 2012 (KhamisSabtu) KL RM50. GPB JU BTP.550. Nov School Based RM50. Mac.320 orang guru BTP OBJEKTIF NILAI TAMBAH Dapat mengoptimumka n penggunaan dan pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan ICT dalam P & P di kalangan guru sekolah PELAKSANA “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM1. 20. & 3) JU BTPN Meningkatkan kompetensi penggunaan dan pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan ICT secara meluas dalam pendidikan di sekolah Peningkatan ke tahap 5 bintang dalam penarafan SSQS bagi indikator pengintegrasian bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi dalam proses PnP serta kompetensi ICT dalam kalangan guru di sekolah Mengamalkan budaya membaca dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat Mengamalkan budaya membaca dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat Feb. 2. agensi luar.620. Apr 15 BTPN di setiap negeri Peruntukan Pengurusan BTP 5 Program Galakan Tabiat Membaca Anugerah NILAM Kebangsaan 2012 15 orang guru 56 orang murid BTP Membina budaya membaca dalam kalangan murid Perkongsian pintar dengan PBAKL.000 guru dan 1 juta orang murid BTP dan rangkaian serta sekolah di Malaysia Memberi akses kepada murid dalam aktiviti pembacaan dan pendidikan berkualiti tanpa mengira keturunan dan tahap sosioekonomi Meningkatkan kompetensi penggunaan dan pengintegerasian sumber pendidikan berasaskan ICT secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran.00 Peruntukan Pengurusan BTP 39 .000. Peningkatan ke tahap 5 bintang (penarafan SSQS) bagi indikator pengintegerasian bahan p&p di sekolah Mei.00 Peruntukan Pengurusan BTP Kem Membaca 1 Malaysia dan READ 2012 (Pelancaran) 6 2.00 Peruntukan Pengurusan BTP 7 Pengintegrasian ICT (Learning Object) 26 orang GPM.00 SUMBER 4 Bengkel Mengoptimumkan Penggunaan dan Pengintegrasian Sumber Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ke Arah Pembestarian Pendidikan(Kohort 1. Jun Hotel RM93.

815.00 Peruntukan Pengurusan BTP 40 .00 Peruntukan Pengurusan BTP JUMLAH 9937 JUMLAH 2.00 Peruntukan Pengurusan BTP 10 Bengkel Pemurnian Skrip (Rendah & Menengah) 40 orang guru JU BTPN Penyediaan skrip penggambaran untuk rancangan terbitan Penerbitan mengikut Needs Assesment Rancangan terbitan menepati keperluan pengguna 28-30 Jun (KhamisSabtu) Hotel RM26.00 SUMBER 8 Rancangan Kurikulum EduwebTV Mesyuarat Penentuan Tajuk Rancangan Kurikulum EduWebTV (Rendah & Menengah) Bengkel Penulisan Treatment Rancangan Kurikulum EduwebTV (Rendah & Menengah) JU BTPN Mengenal pasti dan menentukan tajuk rancangan yang akan diterbitkan Rancangan terbitan menepati keperluan pengguna Feb BTP (Localised) Peruntukan Pengurusan BTP 9 40 orang guru JU BTPN Penyediaan konsep dan corak rancangan terbitan Penerbitan mengikut Needs Assesment Rancangan terbitan menepati keperluan pengguna 26-28 Apr (KhamisSabtu) Hotel RM26.000.117.000.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 40 orang guru BTP OBJEKTIF NILAI TAMBAH Penerbitan mengikut Needs Assesment PELAKSANA “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN RM600.

SPPMRR.100.00 KWALP 2 Mesyuarat Penyediaan Modul Latihan Pemeriksa PMR 2012 100 Unit PMR.300.LP 24-26 Mei (KhamisSabtu) ZON TENGAH 204.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF Menyediakan Modul Latihan Pemeriksa UPSR untuk setiap matapelajaran yang akan digunakan untuk latihan pemeriksa baru UPSR.200. Menyediakan Modul Latihan Pemeriksa PMR untuk setiap matapelajaran yang akan digunakan untuk latihan pemeriksa baru PMR. SPPMRR.LP Modul Latihan Pemeriksa PMR untuk setiap matapelajaran 2-4 Feb (3H2M) ZON TENGAH 107.LP Modul Latihan Pemeriksa UPSR untuk setiap matapelajaran 8-10 Feb (3H2M) ZON TENGAH 105. Membuat pemeriksaan semula kepada semua skrip jawapan calon yang memohon semak semula keputusan PMR Menyediakan kriteria dan spesifikasi Sistem Pelaporan LPC/LPU Memberi maklumat serta menyediakan garis panduan tentang Pengoperasian PAJSK kepada Jurulatih Utama UPSR & PMR LP NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Mesyuarat Penyediaan Modul Latihan Pemeriksa UPSR 2012 100 Unit UPSR. SPPMRR.00 KWALP 3 Mesyuarat Berpusat Semak Semula PMR 2011 110 Unit PMR.LP 14-16 Feb (3H2M) ZON TENGAH 80. SPPMRR.00 KWALP 5 Mesyuarat Pengoperasian Jurulatih Utama PAJSK UPSR & PMR 210 Unit UPSR.LP Semua skrip jawapan calon semak semula dapat diselesaikan mengikut tarikh yang ditetapkan Kriteria dan spesifikasi Sistem Pelaporan LPC/LPU yang tepat Jurulatih Utama UPSR & PMR yang mempunyai kefahaman yang mantap dan seragam tentang pengoperasian PAJSK 8-12 Feb (5H4M) ZON TENGAH 144.600.00 LDP 41 . SPPMRR.600.00 KWALP 4 Mesyuarat Pra Pembinaan Sistem Pelaporan LPC/LPU 70 Unit PMR.

LP Protaip Sistem Pelaporan LPC/LPU Jurulatih Utama yang mempunyai kefahaman yang mantap dan seragam tentang Penjaminan Kualiti 6-8 Mac (3H2M) ZON TENGAH 54. LP NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 6 Mesyuarat Pengoperasian PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah 210 Unit PMR. SPPMRR.00 KWALP 7 Mesyuarat Pembinaan Sistem Pelaporan LPC/LPU 40 Unit PMR.200.100. SPPMRR.600.LP 5-7 April (KhamisSabtu) 5-7 April (KhamisSabtu) ZON TENGAH 148.LP Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan ZON SELATAN 148.00 KWALP 11 Mesyuarat Profesionalisme Petugas Pemeriksa Baru UPSR Zon Utara 150 Unit UPSR. Memberi pendedahan tentang ilmu pemeriksaan kepada pemeriksa baru bagi setiap matapelajaran yang kekurangan pemeriksa.00 KWALP 9 Mesyuarat Profesionalisme Petugas Pemeriks Baru UPSR Zon Tengah Mesyuarat Profesionalisme Petugas Pemeriksa Baru UPSR Zon Selatan 150 Unit UPSR.00 KWALP 42 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF Memberi maklumat serta menyediakan garis panduan tentang Pengoperasian Pentaksiran Pusat Menengah Rendah kepada Jurulatih Utama Menyediakan prototaip Sistem Pelaporan LPC/LPU Memberi maklumat serta garis panduan tentang Penjaminan Kualiti kepada Jurulatih Utama Memberi pendedahan tentang ilmu pemeriksaan kepada pemeriksa baru bagi setiap matapelajaran yang kekurangan pemeriksa. SPPMRR.LP 20-22 Mac (3H2M) ZON TENGAH 194. SPPMRR.00 KWALP 10 150 Unit UPSR. SPPMRR.LP Jurulatih Utama yang mempunyai kefahaman yang mantap dan seragam tentang pengoperasian Pentaksiran Pusat Menengah Rendah 27-29 Feb (3H2M) ZON TENGAH 204.LP 5-7 April (KhamisSabtu) ZON UTARA 148.100.100.000.00 KWALP 8 Penataran Pengoperasian Penjaminan Kualiti Peringkat Sekolah 200 Unit PMR. SPPMRR.

LP 11-13 April (RabuJumaat) ZON TIMUR 140.LP 12-14 April (KhamisSabtu) ZON SABAH/ SARAWAK 123.00 KWALP 5-7 April (KhamisSabtu) ZON UTARA 140.00 KWALP 43 .00 KWALP 17 Mesyuarat Profesionalisme Pemeriksa Baru PMR Zon Timur 140 Unit PMR.LP 12-14 April (KhamisSabtu) ZON SABAH/ SARAWAK 122. SPPMRR. SPPMRR.00 KWALP 18 Mesyuarat Profesionalisme Pemeriksa Baru PMR Zon Sabah dan Zon Sarawak Mesyuarat PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (Pengumpulan Soalan) 120 Unit PMR. SPPMRR. SPPMRR.500.LP 5-7 April (KhamisSabtu) ZON TENGAH 140. SPPMRR.00 KWALP 14 140 Unit PMR. SPPMRR.500.600.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan Calon pemeriksa yang mempunyai pengetahuan yang mantap tentang pemeriksaan Bank Item yang menepati kriteria PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah LP TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 12 Mesyuarat Profesionalisme Petugas Pemeriksa Baru UPSR Zon Timur Mesyuarat Profesionalisme Petugas Pemeriksa Baru UPSR Zon Sabah dan Zon Sarawak Mesyuarat Profesionalisme Pemeriksa Baru PMR Zon Tengah 150 Unit UPSR.00 KWALP 15 Mesyuarat Profesionalisme Pemeriksa Baru PMR Zon Selatan 140 Unit PMR.LP Memberi pendedahan tentang ilmu pemeriksaan kepada pemeriksa baru bagi setiap matapelajaran yang kekurangan pemeriksa.LP 26-28 April (KhamisSabtu) ZON SELATAN 149.500.00 KWALP 19 150 Unit PMR. SPPMRR.300. 5-7 April (KhamisSabtu) ZON SELATAN 140.100.500. SPPMRR.LP 16 Mesyuarat Profesionalisme Pemeriksa Baru PMR Zon Utara 140 Unit PMR.LP 11-13 April (RabuJumaat) ZON TIMUR 148.00 KWALP 13 120 Unit UPSR.300.

600.LP Memberi maklumat serta garis panduan tentang Pementoran & Pemantauan PBS kepada Pentadbir Sekolah Rendah Membuat penyelarasan skor kepada tugasan yang diberikan bagi semua matapelajaran yang mempunyai elemen PBS 10-12 Mei (KhamisSabtu) ZON SARAWAK 150.00 KWALP 44 .900.600.00 KWALP 23 150 Unit PMR.LP 7-9 Jun (KhamisSabtu) ZON SELATAN 211.800.00 KWALP 21 150 Unit PMR. SPPMRR.LP Mengumpulkan serta menapis soalan-soalan yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam Bank Item PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah 26-28 April (KhamisSabtu) ZON UTARA 149. SPPMRR.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN PROGRAM/KURSUS Mesyuarat PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (Pengumpulan Soalan) Mesyuarat PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (Pengumpulan Soalan) Mesyuarat PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (Pengumpulan Soalan) Mesyuarat PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (Pengumpulan Soalan) LP PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” Bank Item yang menepati kriteria PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah Bank Item yang menepati kriteria PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah Bank Item yang menepati kriteria PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah Bank Item yang menepati kriteria PBS Pentaksiran Pusat Menengah Rendah Pentadbir Sekolah Rendah yang mempunyai kefahaman yang mantap dan seragam tentang Pementoran & Pemantauan PBS Ketua Pentaksir Kebangsaan dan Ketua Pentaksir Negeri yang mempunyai kefahaman yang mantap serta seragam tentang skema penskoran PBS masing-masing SASARAN PESERTA TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 20 150 Unit PMR. SPPMRR. SPPMRR. SPPMRR.600.LP 24-26 Mei (KhamisSabtu) ZON TENGAH 308. SPPMRR.LP 22 150 Unit PMR.00 KWALP 24 Mesyuarat Penataran Pementoran & Pemantauan PBS 330 Unit UPSR.LP 26-28 April (KhamisSabtu) ZON TENGAH 149.00 KWALP 25 Mesyuarat Penyelarasan Skor PBS UPSR & UPSR (PBS sedia ada) 220 Unit PMR.600.00 KWALP 10-12 Mei (KhamisSabtu) ZON SABAH/ LABUAN 150.

LP 3-5 Julai (Ahad-Selasa) ZON TENGAH 54. SPPMRR.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF Memberi maklumat serta garis panduan tentang Pementoran & Pemantauan PBS kepada Pentadbir Sekolah Menengah Memurni serta memantapkan protaip Sistem Pelaporan LPC/LPU Memberi maklumat serta garis panduan tentang Pementoran & Pemantauan PBS kepada Pentadbir Sekolah Rendah Menyelaras Peraturan Pemarkahan serta menyediakan skrip contoh bagi setiap mata pelajaran Memberi pendedahan kepada Ketua Pasukan baru tentang pentadbiran serta pengurusan pemeriksaan skrip LP NILAI TAMBAH “OUTCOMES” Pentadbir Sekolah Menengah yang mempunyai kefahaman yang mantap dan seragam tentang Pementoran & Pemantauan PBS Protaip Sistem Pelaporan LPC/LPU yang sudah boleh diujilari Pentadbir Sekolah Rendah yang mempunyai kefahaman yang mantap dan seragam tentang Pementoran & Pemantauan PBS Peraturan Pemarkahan yang mantap serta skrip contoh yang sesuai bagi setiap mata pelajaran TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 26 Mesyuarat Penataran Pementoran & Pemantauan PBS 300 Unit PMR. 20-22 Sep (KhamisSabtu) ZON TENGAH 149.00 KWALP 45 .00 KWALP 28 Mesyuarat Penataran Pementoran & Pemantauan PBS 300 Unit UPSR. SPPMRR.00 KWALP 27 Mesyuarat Pemurnian Sistem Pelaporan LPC/LPU 40 Unit PMR.000.600.600.LP Ketua Pasukan baru yang kompeten.LP 14-16 Jun (KhamisSabtu) ZON SELATAN 280. SPPMRR.LP 15-18 Sep (SabtuSelasa) ZON TENGAH 184.00 KWALP 29 Mesyuarat Penyelarasan Pertama UPSR 150 Unit UPSR.LP 3-5 Julai (Ahad-Selasa) ZON M'SIA TIMUR 280.00 KWALP 30 Mesyuarat Pemantapan KPs Baru UPSR 150 Unit UPSR. SPPMRR.200. SPPMRR.600.

00 KWALP 34 80 ZON TENGAH 107.LP Unit UPSR. SPPMRR.00 KWALP 46 . SPPMRR.LP Menyelaras Peraturan Pemarkahan serta menyediakan skrip contoh bagi setiap mata pelajaran Peraturan Pemarkahan yang mantap serta skrip contoh yang sesuai bagi setiap mata pelajaran 13-16 Okt (SabtuSelasa) ZON TENGAH 187. SPPMRR.700.LP 32 Mesyuarat Penyelarasan Kedua BM UPSR Mesyuarat Penyelarasan Kedua BI UPSR Mesyuarat Penyelarasan Kedua BC dan BT UPSR 300 Unit UPSR.LP Menghasilkan laporan lengkap tentang Pelaksanaan PBS 2012 UPSR & PMR (PBS sedia ada) Laporan Pelaksanaan PBS 2012 UPSR & PMR (PBS sedia ada) 28-30 Okt (Ahad-Selasa) KWALP ZON TENGAH 208.00 KWALP 37 Mesyuarat Penyelarasan Pertama PMR BM / BI / SC / Mat / BC / BT / PI / BA / BIb / BKD 166 Unit PMR.LP Unit UPSR. Ketua Pemeriksa Bersama (KPB) dan Ketua Pasukan (KPs).600.00 KWALP 20-24 Sep (Khamis-Isnin) 20-24 Sep (Khamis-Isnin) 20-24 Sep (Khamis-Isnin) ZON TENGAH 349.LP 33 300 Menyelaraskan pemeriksaan dan pentadbiran pemeriksaan skrip di antara Ketua Pemeriksa (KP).600.600.280. SPPMRR.LP Menghasilkan Laporan Prestasi Calon dan Laporan Prestasi Ujian bagi setiap mata pelajaran Laporan Prestasi Calon dan Laporan Prestasi Ujian yang komprehensif dan diskriptif bagi setiap mata pelajaran 14-16 Okt (Ahad-Selasa) ZON TENGAH 70.300. SPPMRR. SPPMRR.00 36 Mesyuarat Penyediaan LPC dan LPU UPSR 60 Unit UPSR.00 KWALP ZON TENGAH 349.600. 23-25 Sep (Ahad-Selasa) ZON TENGAH 294.00 KWALP 35 Mesyuarat Pelaporan Pelaksanaan PBS 2012 UPSR & PMR (PBS sedia ada) 220 Unit PMR.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” Petugas Pemeriksaan yang mempunyai maklumat pemeriksaan dan pentadbiran pemeriksaan yang selaras dan mantap LP TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 31 Mesyuarat Penyelarasan Kedua Sains UPSR 250 Unit UPSR. SPPMRR.

SPPMRR.LP 19-21 Nov (JumaatAhad) ZON TENGAH 72.800.600.00 KWALP 47 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF Memberi pendedahan kepada Ketua Pasukan baru tentang pentadbiran serta pengurusan pemeriksaan skrip Menyelaraskan pemeriksaan dan pentadbiran pemeriksaan skrip di antara Ketua Pemeriksa (KP).LP Menghasilkan Laporan Prestasi Calon dan Laporan Prestasi Ujian bagi setiap mata pelajaran Laporan Prestasi Calon dan Laporan Prestasi Ujian yang komprehensif dan diskriptif bagi setiap mata pelajaran 17-21 Okt (Rabu-Ahad) ZON TENGAH 99. Ketua Pemeriksa Bersama (KPB) dan Ketua Pasukan (KPs).00 KWALP ZON TENGAH 276.Iban/B. Arab PMR Mesyuarat Penyelarasan Kedua BC/BT/Bah. 17-21 Okt (Rabu-Ahad) 17-21 Okt (Rabu-Ahad) 17-21 Okt (Rabu-Ahad) 17-21 Okt (Rabu-Ahad) ZON TENGAH 276. LP NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 38 Mesyuarat Pemantapan KPs Baru PMR 150 Unit PMR.00 KWALP 39 Mesyuarat Penyelarasan Kedua Matematik PMR 230 Unit PMR. SPPMRR.00 KWALP ZON TENGAH 265.600.LP Petugas Pemeriksaan yang mempunyai maklumat pemeriksaan dan pentadbiran pemeriksaan yang selaras dan mantap 17-21 Okt (Rabu-Ahad) ZON TENGAH 276. SPPMRR.LP Unit PMR. Ketua Pemeriksa Bersama (KPB) dan Ketua Pasukan (KPs).00 KWALP 45 Mesyuarat Penyediaan LPC dan LPU PMR 60 Unit PMR. SPPMRR. SPPMRR. SPPMRR.00 KWALP 41 230 42 230 43 220 Petugas Pemeriksaan yang mempunyai maklumat pemeriksaan dan pentadbiran pemeriksaan yang selaras dan mantap ZON TENGAH 276.00 KWALP 44 72 Unit PMR.Punjabi/ Kadazandusun PMR 230 Unit PMR.LP Menyelaraskan pemeriksaan dan pentadbiran pemeriksaan skrip di antara Ketua Pemeriksa (KP). 14-16 Okt (Ahad-Selasa) ZON TENGAH 148.00 KWALP 40 Mesyuarat Penyelarasan Kedua Sains PMR Mesyuarat Penyelarasan Kedua BM PMR Mesyuarat Penyelarasan Kedua BI PMR Mesyuarat Penyelarasan Kedua Pendidikan Islam dan Bah.600.600.600. SPPMRR.700. SPPMRR.LP Unit PMR.LP Unit PMR.LP Ketua Pasukan baru yang kompeten.600.

880. Membuat pemeriksaan semula kepada semua skrip jawapan calon yang memohon semak semula keputusan UPSR LP NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 46 Mesyuarat Pelaporan & Post Mortem Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti PBS 150 Unit UPSR.LP Semua skrip jawapan calon semak semula dapat diselesaikan mengikut tarikh yang ditetapkan 11-15 Dis (KhamisSabtu) ZON TENGAH 140. SPPMRR.600.00 KWALP JUMLAH 7.LP Laporan yang komprehensif dan diskriptif tentang Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti PBS 8-10 Nov (KhamisSabtu) ZON TENGAH 151.00 KWALP 48 .00 KWALP 47 Mesyuarat Berpusat Semak Semula UPSR 2012 110 Unit UPSR.561.988 JUMLAH RM8.600.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF Membuat post mortem dan menghasilkan laporan lengkap tentang Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti PBS. SPPMRR.

2012 Premis Kerajaan 15.00 MPM 4 Mesyuarat Penyelarasan MUET Speaking-Peringkat Kebangsaan (Sesi Julai 2012 dan Sept.Mempercepat kan proses pemeriksaan .700.000. MPM OBJEKTIF Memberi pendedahan kepada JU Negeri tentang pelaksanaan dan Suk.00 MPM 7 Mesyuarat Penyelarasan MUET Speaking-Peringkat Negeri/Zon/Kawasan (Sesi Nov.00 MPM Julai 2012 Premis Kerajaan 15.00 MPM 5 1280 JPN dan Ketua Kumpulan (KK) Menyelaras kerja pemeriksaan terhadap calon 6 Mesyuarat Penyelarasan MUET Speaking-Peringkat Negeri/Zon/Kawasan (Sesi Julai 2012) 1280 JPN dan KK -memastikan semua calon mendapat markah yang standard mengikut pencapaian -memastikan pemeriksan mempunyai kualiti. Sistem Pentaksiran Modular STPM SASARAN PESERTA JU Lain-lain 353 8832 (guru Tkn.360. 2012) 1280 JPN dan KK Nov.360.360. 6-isi 2011) PELAKSANA NILAI TAMBAH Meningkatkan kefahaman dankemahiran JU dalam pelaksanaan Sistem Pentaksiran Modular STPM .6 oleh JUPeringkat Negeri.000.mengawal kualiti pemeriksaan sepenuhnya -mengurangkan kerja perkeranian pemeriksa “OUTCOMES” Melahirkan JU yang berkemahiran dalam Sistem Pentaksiran Modular STPM Melahirkan guru yang berkemahiran dalam Sistem Pentaksiran Modular STPM -meningkatkan kualiti pemeriksaan kertas MUET -menjimatkan kos -Pengeluaran keputusan peperiksaan/ujian dipercepatkan TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 600. Pel. 2012) Mesyuarat Penyelarasan MUET Speaking-Peringkat Negeri/Zon/Kawasan (Sesi Mac 2012) 55 MPM Memastikan semua pemeriksa memberikan markah mengikut standard yang ditetapkan semasa mesyuarat penyelarasan pemeriksaan Julai 2012 Hotel di Lembah Klang 29.00 MPM 49 . Mac 2012 Premis Kerajaan 15.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA BIL PROGRAM/KURSUS Taklimat Pelaksanaan Sistem Pentaksiran Modular STPM Kepada JU Kebangsaan Taklimat Pelaksanaan Sistem Pentaksiran Modular STPM Kepada Guru Tkn.00 SUMBER 1 MPM Jan – Feb 2012 Hotel di Lembah Klang MPM 2 JPN dan JU Mac – Apr 2012 Negeri Masingmasing MPM 3 Latihan sistem e-Marking kepada pemeriksa MUET (Training of Traners) 60 MPM Memberi pendedahan dan meningkatkan kemahiran penggunaan sistem e-Marking Feb 2012 Intan Bukit Kiara 50.

00 MPM 10 63 MPM Menyelaras kerja pemeriksaan terhadap calon 487 KK 11 Memastikan semua pemeriksa memberikan markah mengikut standard yang ditetapkan semasa mesyuarat penyelarasan pemeriksaan Julai 2012 -Memastikan semua calon mendapat markah yang standard mengikut pencapaian -Memastikan pemeriksan mempunyai kualiti.00 MPM 9 487 KK Mac 2012 Premis Kerajaan 5. 2012) MPM OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER SASARAN PESERTA PELAKSANA 8 63 MPM Mac 2012 Hotel di Lembah Klang 68.844.00 MPM 13 487 KK Nov.040. Tim. Hotel di Lembah Klang 68. Tim.040.00 MPM Julai 2012 Premis Kerajaan 5. Tim.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA BIL PROGRAM/KURSUS Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan MUET antara Ketua Pemeriksan. Ketua Pemeriksa dan Ketua Kumpulan (Sesi Nov 2012) Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan MUET antara Ketua Kumpulan dan pemeriksa (Sesi Nov.00 MPM 12 63 MPM Nov.844. 2012 Premis Kerajaan 5.00 MPM 50 . 2012 Hotel di Lembah Klang 68.040.844. Ketua Pemeriksa dan Ketua Kumpulan (Sesi Julai 2012) Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan MUET antara Ketua Kumpulan dan pemeriksa (Sesi Julai 2012) Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan MUET antara Ketua Pemeriksan. Ketua Pemeriksa dan Ketua Kumpulan (Sesi Mac 2012) Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan MUET antara Ketua Kumpulan dan pemeriksa (Sesi Mac 2012) Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan MUET antara Ketua Pemeriksan.

364.600.00 MPM 17 Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan STPM 2012 antara KK dan pemeriksa 1971 MPM Menyelaras proses peperiksaan Melahirkan penjawat peperiksaan yang efisien Dis.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan penjawat peperiksaan tentang pengurusan peperiksaan Meningkatkan pengetahuan penjawat peperiksaan tentang pengurusan peperiksaan Menyelaras proses peperiksaan MPM NILAI TAMBAH Menambah baik pelaksanaan pengurusan peperiksaan STPM dan MUET Menambah baik pelaksanaan pengurusan peperiksaan STPM dan MUET Menambah baik pelaksanaan pengurusan peperiksaan kertas STPM dan MUET.00 MPM 51 .00 MPM JUMLAH 27. 2012 Premis kerajaan 100.00 MPM 16 Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan STPM 2012 antara KP / TKP / KK 543 MPM Melahirkan penjawat peperiksaan yang efisien Dis.00 MPM 15 Taklimat Pengurusan Peperiksaan STPM dan MUET 2012 antara PPD/ Penyelia Kawasan/ Pengawas Peringkat PPD 8401 PPD Melahirkan penjawat peperiksaan yang efisien Nov. Menambah baik pelaksanaan pengurusan peperiksaan kertas STPM dan MUET. “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 14 Taklimat Pengurusan Peperiksaan STPM dan MUET 2012 antara JPN/ PPD/ Penyelia Kawasan/ Pengawas Peringkat PPD 1110 JPN Melahirkan penjawat peperiksaan yang efisien Nov.315 JUMLAH 1. 2012 Hotel Seluruh Negara 177.460. 2012 Premis Kerajaan 23.652.956. 2012 Hotel di Lembah Klang 115.812.

00 7 110 BPG/JPN Jun Mac – Apr Mac – Apr 11.000.830 BPG/JPN Jan-Dis Sekolah 72.100.00 Mac – Apr.100.000.00 Peruntukan LDP 11 e– Sistem Pengurusan Latihan Guru (e-SPLG) 202 BPG/JPN Mac – Apr Premis Kerajaan 6.193.840. 8.310. Mac 2.00 5 272 DASAR/JPN 6 80 BPG/JPN Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru 17.00 10 4.00 SASARAN PESERTA 906 PELAKSANA SUMBER 1 DASAR/JPN Sept – Okt Premis Kerajaan Peruntukan LDP 2 30 DASAR/JPN Sept Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 1.00 52 .00 8 30 BPG/JPN 3.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 6.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS BIL PROGRAM/KURSUS Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 Program 1 Murid 1 Sukan Kursus Literasi ICT Tahun 5 Kursus Ict Dalam P&P:Murid Natif Digital Kursus TMK Sekolah Menengah Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri JPN PERLIS OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 122.728 JUMLAH 255.450. kemahiran dan sikap Mei – Jun 2.680.150. kemahiran dan nilai amalan.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP 3 30 DASAR/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.363.00 4 30 DASAR/JPN Okt Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 9 104 BPG/JPN 8.200.

00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP 4 5 179 DASAR/JPN Oktober 43.454.402.00 8 6099 KEMAJUAN STAF Apr-Julai 149.00 316 DASAR/JPN Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Mei/Jun 30.00 7 719 BPG/JPN Jun 161.362.00 9 719 DATA Feb/Mac Premis kerajaan 2. kemahiran dan sikap Apr/Mei Premis kerajaan Premis kerajaan Premis kerajaan Premis kerajaan Premis kerajaan School Base 297.SPLG 539 BPG/JPN Feb/Mac 116.060.106.172.247. kemahiran dan nilai amalan Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 6 Kursus Literasi Ict Tahun 5 Kursus Ict Dalam P&P:Murid Natif Digital Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E .00 Peruntukan LDP 3 3001 DASAR/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 PELAKSANA SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Kssr) Dan Pbs Tahun 3 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian Pajsk Sekolah Menengah Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 Program 1 Murid 1 Sukan DASAR/JPN Ogos Premis kerajaan Peruntukan LDP 179 DASAR/JPN Sept 2 Premis kerajaan 14.157.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 5832 JPN KEDAH OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 2.226.00 Peruntukan LDP 53 .818.

510.00 Peruntukan LDP 54 .00 12 20065 JUMLAH 3.00 11 Peruntukan LDP Peruntukan LDP 60 BPG/JPN Jun Premis swasta 29.145. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.820. kemahiran dan sikap Apr/Mei Premis kerajaan Peruntukan LDP 720.00 PELAKSANA SUMBER 10 Memartabatkan Bahasa Malaysia Dan Memperkukuh Bahasa Inggeris Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (Kissm) Kursus Bahasa Inggeris Untuk Guru-Guru Prasekolah (Eece) JUMLAH BPG/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.228.00.00 BPG/JPN Apr-Jun Premis swasta 209.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 1702 JPN KEDAH OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 194.

00 SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 Ogos 3.00 55 .00 9 Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) 500 BPG/JPN Apr .00 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 446 BPG/JPN Jun Premis Kerajaan 69130.00 8 Kursus MBMMBI & Pedagogi Sains Matematik Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah 1893 BPG/JPN Apr .136 DASAR/JPN Premis Kerajaan 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 150 DASAR/JPN Sept Premis Kerajaan 8250.00 Peruntukan LDP Mac . kemahiran dan sikap Okt Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 224625.00 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 2425 DASAR/JPN 5 Program 1 Murid 1 Sukan 600 DASAR/JPN 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 301 PPG/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 Jun 63200.00 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 2425 DASAR/JPN Mac Premis Kerajaan 224625.Jun Pakej Hotel 139000.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH JPN PULAU PINANG TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 1034880.Apr 30005.Julai Premis Kerajaan 197900. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.

kemahiran dan sikap Jan – Dis School Base 98000.052 JUMLAH 2.Apr Premis Kerajaan Peruntukan LDP JUMLAH 33.00 Peruntukan LDP 56 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH JPN PULAU PINANG TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 10 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 20676 KEMAJUAN STAF/JPN 11 500 BPG Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.615. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.089.00 Mac .

285. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 Peruntukan LDP 9 Kursus Sosio Budaya Peribumi 28 BPG/JPN Mei .00 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 1.600.00 Peruntukan LDP 8 Kursus TMK Sekolah Menengah 241 BPG/JPN Mac – Apr Premis Kerajaan 60.00 Peruntukan LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 241 DASAR/JPN Mac – Apr Premis Kerajaan 39.315 DASAR/JPN Sept – Okt Premis Kerajaan 3.380.200.850.093 BPG/JPN Jun Premis Kerajaan 242.370.600.00 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 848 BPG/JPN Mac – Apr 181.400 DASAR/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 Peruntukan LDP 57 .000.285.400.00 Peruntukan LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 241 DASAR/JPN 5 Program 1 Murid 1 Sukan 2.Jun Premis Kerajaan 6.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Mei – Jun 544.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN PERAK ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 9. kemahiran dan sikap Okt Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 39.00 Peruntukan LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 241 DASAR/JPN Sept Premis Kerajaan 20.

595.00 Peruntukan LDP 13 2.Apr Premis Kerajaan 163.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 30 JPN PERAK OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 6.093 BPG/JPN 12 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 40.Apr Premis Kerajaan JUMLAH 157.202.220.173 BPG/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 58 .360.755.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 58130 5. kemahiran dan sikap Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Mac . kemahiran dan nilai amalan Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 Peruntukan LDP Jan-Dis Sekolah 602.00 PELAKSANA SUMBER 10 Kursus Kelas Dewasa Peribumi/Penan (Kedap) BPG/JPN Mei – Jun Premis Kerajaan Peruntukan LDP 11 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data 1.800.186 BPG/JPN Mac .

00 Peruntukan LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 4000 Meningkatkan Pemahaman Guru Mac/Apr Premis Kerajaan 429.700.00 (peruntukan sebenar) Peruntukan LDP 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 761 Meningkatkan Pemahaman Guru Feb .800.00 Peruntukan LDP 59 .250.600.00 (peruntukan sebenar) 42.00 Peruntukan LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 316 Meningkatkan Pemahaman Guru Okt Premis Kerajaan Premis Kerajaan Peruntukan LDP 5 Program 1 Murid 1 Sukan 917 Meningkatkan Pemahaman Guru Mei – Jun 56.Apr Premis Kerajaan 6.00 (peruntukan sebenar) 206.Mac Premis Kerajaan 37.00 Peruntukan LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 316 Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus September Premis Kerajaan 22.120.00 Peruntukan LDP 9 Kursus Kelas Dewasa Peribumi/Penan (Kedap) 34 Meningkatkan Pemahaman Guru Mac .118.950.00 Peruntukan LDP 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 1033 Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Meningkatkan Pemahaman Guru Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Jun Premis Kerajaan Peruntukan LDP 8 Kursus Sosio Budaya Peribumi 15 Meningkatkan Pemahaman Guru Mac .660.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 7915 JPN SELANGOR OBJEKTIF NILAI TAMBAH Menambahbaik modul yang sedia ada PELAKSANA “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 Jurulatih Kebangsaan/ Negeri Peluasan Standard Kurikulum Tahun 3 Meningkatkan Pemahaman Guru Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Ogos/Sept /Okt Premis Kerajaan 2.611.Apr Premis Kerajaan 2.128.

00 (peruntukan sebenar) 5.00 (peruntukan sebenar) 10.000.00 (peruntukan sebenar) 19.094. Selatan.360. kemahiran dan nilai/amalan Meningkatkan Pemahaman Guru-guru JPN SELANGOR NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 10 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri 60347 JPN/Sekolah P&P yang lebih cemerlang Melahirkan guru yang berketrampilan dalam ASK (Attitude.00 (peruntukan sebenar) 360.568.Mei Pakej Peruntukan LDP 13 Program SISC 51 JPN Meningkatkan Pemahaman Guru Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Menambahbaik modul yang sedia ada Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Dapat mentaksir murid dengan lebih telus April . Skill & Knowledge) Sepanjang Tahun Sekolah 271.00 (peruntukan sebenar) Peruntukan LDP 11 E – SPLG 20 BPG/JPN Menambahbaik modul yang sedia ada Dapat mentaksir murid dengan lebih telus Mac .Apr Premis Kerajaan 3.Sept Lawatan ke Sekolah Peruntukan LDP 14 Program LINUS 100 JPN Meningkatkan Pemahaman Guru Jun September PPD Peruntukan LDP 15 Pedagogi Matematik & Sains 5 JPN Meningkat`kan Pemahaman Guru Jun .00 Peruntukan LDP 12 Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia 850 JPN Apr .00 (peruntukan sebenar) 4.00 (peruntukan sebenar) 10.200.980 JUMLAH 60 .000. Tengah Sekolah PLGP Peruntukan LDP 16 MBMMBI 300 JPN Meningkatkan Pemahaman Guru Jun .360.000.814.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF Meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.Ogos Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 76.Sept Zon Utara.

653.540. kemahiran dan sikap Okt Premis Kerajaan Premis Kerajaan Peruntukan LDP 5 Program 1 Murid 1 Sukan 298 DASAR/JPN Mei – Jun 12.Dis Premis Kerajaan 87.00 (peruntukan sebenar) Peruntukan LDP 61 .00 (peruntukan sebenar) 52.00 (peruntukan sebenar) Peruntukan LDP 9 E – SPLG 620 BPG/JPN Mei JPN 2.390.00 Peruntukan LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah DASAR/JPN 118 September Premis Kerajaan 3.00 (peruntukan sebenar) Peruntukan LDP 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 220 BPG/JPN Mac – Apr Premis Kerajaan 23. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.898.00 Peruntukan LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 1706 DASAR/JPN Mac/Apr Premis Kerajaan 177.778.370.898.600.100.405 BPG/JPN Jan .240.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 3274 DASAR/JPN Sept-Okt JPN WP KUALA LUMPUR TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 Premis Kerajaan 1.00 Peruntukan LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 1706 DASAR/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 (peruntukan sebenar) 177.00 Peruntukan LDP 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 338 BPG/JPN Jun Premis Kerajaan Peruntukan LDP 8 Program Peningkatan Professionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri 18.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 480 JPN WP KUALA LUMPUR TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 135.00 (peruntukan sebenar) 2.Ogos Sekolah PLGP Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 27.00 (peruntukan sebenar) 5.500.000.00 PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” SUMBER 10 Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia JPN Apr .619 JUMLAH 62 .000.00 (peruntukan sebenar) 1.Sept Zon PPW Peruntukan LDP 14 MBMMBI 298 JPN Jun .366.Mei Pakej Peruntukan LDP 11 Program SISC 51 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.314.Sept Lawatan ke Sekolah Peruntukan LDP 12 Program LINUS 100 JPN Jun September PPD Peruntukan LDP 13 Pedagogi Matematik & Sains 5 JPN Jun .000.000. kemahiran dan sikap April .00 (peruntukan sebenar) 18.00 (peruntukan sebenar) 16.

00 LDP 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 21 JPN Jun 3. kemahiran dan sikap Okt Premis kerajaan Premis kerajaan 1.610.00 LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 10 JPN Sept Premis kerajaan 585.Apr Premis kerajaan Premis kerajaan 1.035.00 LDP Mei .240.Apr Premis kerajaan 1.00 LDP 63 .00 LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 10 JPN 5 Program 1 Murid 1 Sukan 240 JPN Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.040. kemahiran dan nilai amalan Mac .00 LDP 8 Kursus TMK Sekolah Menengah 6 JPN Mac .Apr Premis kerajaan 1.00 LDP 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 11 JPN Mac .Apr Premis kerajaan 1.040.060.105.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH JPN WP PUTRAJAYA TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 124 JPN Ogos Premis kerajaan 37.00 LDP 9 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data 21 JPN Mac .920.00 LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 10 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.Jun 36.

912 JUMLAH 122.525.320.00 LDP 64 .00 LDP 11 21 JPN Mac .160.Apr Premis kerajaan 2.00 LDP JUMLAH 1.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH JPN WP PUTRAJAYA TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 10 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 1395 Kemajuan staf/ JPN Jan-Dis Premis kerajaan 36.

380.00 Peruntukan LDP 9 Kursus Kelas Dewasa Peribumi/Penan (KEDAP) 36 BPG/JPN Apr Premis Kerajaan 7.00 Peruntukan LDP 65 .640. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.Apr Premis Kerajaan 30.00 Peruntukan LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 147 DASAR/JPN Sept Premis Kerajaan 17.00 Peruntukan LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 147 DASAR/JPN 5 Program 1 Murid 1 Sukan 1632 DASAR/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 Peruntukan LDP 8 Kursus TMK Sekolah Menengah 153 BPG/JPN Mac .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH JPN NEGERI SEMBILAN TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 4412 DASAR/JPN Sept .00 Peruntukan LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 147 DASAR/JPN Mac Premis Kerajaan 19.00 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 383 BPG/JPN Mac .845.200.Apr 76.600. kemahiran dan sikap Okt Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 19.845.400.Jun 326.610.200.600.Okt Premis Kerajaan 1.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Mei .00 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 536 BPG/JPN Jun Premis Kerajaan 107.

360.00 PELAKSANA SUMBER 10 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data BPG Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.Apr Premis Kerajaan Peruntukan LDP 11 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 18.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 27.00 66 . kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan. kemahiran dan sikap Mac .673.680.000.Apr Premis Kerajaan JUMLAH 115.093 2.000 BPG/JPN Jan-Dis Sekolah 270.00 Peruntukan LDP 12 964 BPG Mac .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 536 JPN NEGERI SEMBILAN OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 72.750.

Mei PPD 5800.00 10 Bengkel pengaturan majlis dan penulisan teks 50 JPN Julai Melaka 900.240.00 Sekolah 3 13504 JPN 4 13504 JPN Sekolah 5 30 JPN Melaka 6 30 JPN 7 30 JPN Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru 11 Mei Melaka 270.00 11 Kursus Akrab Tahap 2 50 JPN 17-20 Jun (Ahad-Rabu) Balau.00 9 JPN 21 Mei Melaka 270.00 12 Peningkatan Integriti Dan Kepintaran Emosi Untuk Pegawai JPN / PPD 75 JPN 19-21 April (KhamisSabtu) Mersing 15000.00 LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) PELAKSANA 1 LDP ‘SCHOOL BASED’ 1 LDP ‘SCHOOL BASED’ 2 LDP ‘SCHOOL BASED’ 3 LDP ‘SCHOOL BASED’ 4 Bengkel Perisian SPSS Kursus pengetahuan keselamatan data Bengkel perundangan dan tatacara pengurusan kewangan Taklimat ‘School Based’ Dan E-Splg Kepada Semua SULDP Bengkel Pengauditan JPN 24 Mac 2012 28 Apr 2012 (Sabtu) 23 Jun 2012 (Sabtu) 23 Sept 2012 (Ahad) 4 April 2012 Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 4 Jun Melaka 270. Kota Tinggi 13500.00 LDP (3P) 67 . kemahiran dan sikap Sekolah 2 JPN Sekolah 204. kemahiran dan nilai amalan Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 8 310 30 JPN April.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI MELAKA BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 13504 13504 JPN MELAKA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP 270.

00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP 22 94 BPG/.Jun 18900.00 Peruntukan LDP 68 . 8 NOV 2012 MELAKA 2565.JPN SEPT/OKT Premis Kerajaan 999570. kemahiran dan sikap PPD 57420.00 SUMBER LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) LDP (3P) 13 JPN PD 14 100 JPN MELAKA 1800. kemahiran dan nilai amalan Jun .JPN SEPT Premis Kerajaan 4700.00 19 3029 BPG/. 30 OGOS .00 17 15 JPN 18 638 JPN Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 Peruntukan LDP 21 94 BPG/.00 16 100 JPN MEI Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.JPN Mei .JPN MAC Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 127652.Nov 30 APRIL.JPN Okt 23 816 BPG/.00 6200.00 15 120 JPN MEI MELAKA 3240.00 Peruntukan LDP 20 94 BPG/.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI MELAKA BIL PROGRAM/KURSUS Kursus Asas Siasatan dan Aduan JNJK Bengkel Peningkatan Profesionlisme guru SABK Bengkel Penyelidikan Kajian Tindakan bersama IPG Cwn Melaka KursusPemulihanKhas Kursus/ bengkel/ Seminar High Impact Course Taklimat Dan Pengumpulan Data ESPLG PelaksanaanKurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah Pentaksiran Berasaskan SekolahTingkatan 1 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 Program 1 Murid 1 Sukan JPN MELAKA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH 21-23 Jun (KhamisSabtu) MEI SASARAN PESERTA 23 PELAKSANA TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 5200.

00 PTM 25 KISSM Kohot 2 90 JPN PD 18000.00 69 .00 KL 18000.00 SUMBER Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Kualiti Guru 24 BPG/.Apr 25 100 JPN April 2700.507.00 PTM 26 KISSM Kohot 3 100 JPN Muar PTM Peruntukan LDP JUMLAH 61948 JUMLAH 377.00 26 Kursus-kursus MBI 200 JPN 23 Taklimat Mentor PPGB 150 JPN 24 KISSIM Kohot 1 90 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI MELAKA BIL PROGRAM/KURSUS KursusLiterasi ICT Tahun 5 Kursus SAR JPN MELAKA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT Premis Kerajaan Melaka Premis Kerajaan Melaka SASARAN PESERTA 262 PELAKSANA ANGGARAN PERBELANJAAN 17685. kemahiran dan sikap Mei.Julai 60690.00 Jun 24-26 Mei (Kha-Sabtu) 8-10 Mei (Selasa-Kha) Julai 1175.JPN Mac . kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN JOHOR ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 16002 DASAR/JPN Sept/Okt Premis Kerajaan 6198660.00 Peruntukan LDP 8 Kursus TMK Sekolah Menengah 248 BPG/JPN Mac .Apr 84455.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Mei / Jun 204000.Apr Premis Kerajaan 23560.Apr Premis Kerajaan 14820.400 DASAR/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 Peruntukan LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 248 DASAR/JPN 5 Program 1 Murid 1 Sukan 2.00 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 889 BPG/JPN Jun Premis Kerajaan 84455.00 Peruntukan LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 248 DASAR/JPN Mac Premis Kerajaan 19840.00 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 889 BPG/JPN Mac .00 Peruntukan LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 248 DASAR/JPN Sept Premis Kerajaan 16120.00 Peruntukan LDP 70 . kemahiran dan sikap Okt Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 19840.00 Peruntukan LDP 9 Kursus Kelas Dewasa Peribumi/Penan (KEDAP) 156 BPG/JPN Mac .

614.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 1137 JPN JOHOR OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 90960.421 7. kemahiran dan sikap Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Mac / Apr Premis Kerajaan Peruntukan LDP 11 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 47682 BPG/JPN Jan-Dis Sekolah 715230.701.Apr Premis Kerajaan JUMLAH 147810.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 72.00 PELAKSANA SUMBER 10 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data BPG Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 Peruntukan LDP 12 2274 BPG Mac .00 71 . kemahiran dan nilai amalan Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.

229.00 10 Kursus Sosio Budaya Peribumi 32 BPG Mac 6.600. kemahiran dan sikap Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 53.00 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 841 BPG/JPN Jun Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 242.620. kemahiran dan nilai amalan Okt Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.400.200.800.Apr 119.00 Peruntukan LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 266 DASAR/JPN 5 Program 1 Murid 1 Sukan 3014 DASAR/JPN 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 598 BPG/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.Apr 230.00 Peruntukan LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 266 DASAR/JPN Mac Premis Kerajaan 53.00 SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 8499 DASAR/JPN Sept/Okt Premis Kerajaan Peruntukan LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 266 DASAR/JPN Sept Premis Kerajaan 53.00 Mac .00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP 8 Kursus Bicara Intelek Guru 200 BPG/JPN Mac .600.00 72 .200.00 9 Kursus Penyebaran Peers 788 BPG/JPN Mac .00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP Mei/Jun 602.200.600.Apr 3500.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN PAHANG ANGGARAN PERBELANJAAN 3.

00 Peruntukan LDP 13 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Tingkatan 6 62 BPG/JPN 14 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Cemerlang 35 BPG/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 43.00 Peruntukan LDP Jun Hotel 12.00 73 . kemahiran dan sikap Mei Hotel 33.800.465.580.540.00 Peruntukan LDP 16 1622 BPG/JPN Mac .319 5.755.Apr Premis Kerajaan JUMLAH 113.595.00 Peruntukan LDP 15 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 26046 BPG/JPN Jan-Dis Sekolah 602.775.00 PELAKSANA SUMBER 11 Kursus Kelas Dewasa Peribumi/Penan (Kedap) BPG/JPN Feb Premis Kerajaan Peruntukan LDP 12 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data 848 BPG/JPN Mac / Apr Premis Kerajaan 163.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 34 JPN PAHANG OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 6. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.584.

kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.416.032.00 Peruntukan LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 169 DASAR/JPN Mac Premis Kerajaan 16.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP 9 Kursus Penyebaran Peers 546 BPG/JPN Mac .00 74 .00 Peruntukan LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 169 DASAR/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.131.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH JPN TERENGGANU TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 1.464.224.Apr 55.00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP Peruntukan LDP 5 Program 1 Murid 1 Sukan 1904 DASAR/JPN Mei/Jun 268.00 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 391 BPG/JPN Jun Premis Kerajaan 55.Apr Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 25. kemahiran dan sikap Okt Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 16.00 SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 4018 DASAR/JPN Sept/Okt Premis Kerajaan Peruntukan LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 169 DASAR/JPN Sept Premis Kerajaan 8.00 Peruntukan LDP 8 Kursus TMK Sekolah Menengah 183 BPG/JPN Mac .Apr 52.00 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 391 PPG/JPN Mac .309.803.224.00 10 Kursus Sosio Budaya Peribumi 2 BPG Mac 1.868.619.131.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 4 JPN TERENGGANU OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 2.00 Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.290.00 Peruntukan LDP 13 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Tingkatan 6 65 BPG/JPN 14 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Cemerlang 38 BPG/JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 75 .00 Jun Hotel Peruntukan LDP 15 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 333.732.056.326. kemahiran dan nilai amalan 30.00 21619 BPG/JPN Jan-Dis Sekolah Peruntukan LDP 16 1012 BPG/JPN Mac .00 Peruntukan LDP Peruntukan LDP JUMLAH 31. kemahiran dan sikap Mei Hotel Peruntukan LDP 13.364.Apr Premis Kerajaan JUMLAH 61.191 2.299.064.908.00 PELAKSANA SUMBER 11 Kursus Kelas Dewasa Peribumi/Penan (Kedap) BPG/JPN Feb Premis Kerajaan Peruntukan LDP 12 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data 511 BPG/JPN Mac/Apr Premis Kerajaan 49.

00 BPG KPM Mei 14000.00 PETRONAS MALAYSIA 76 . Pelaksanaan PBS sepenuhnya di Tahun 1 dan 2 BTPN LDP 5 Kursus Induksi 120 guru JPN Kelantan 6 kursus Induksi 120 guru JPN Kelantan Untuk Pengesahan dalam Jawatan Untuk Pengesahan dalam Jawatan Guru akan bertindak sebagai JU dalam mengendalikan program-program PPD 2. Petani Kedah 12500. BM 360 SPA Meningkat P&P Guru T6 Prestasi Akademik MP STPM PNGK >2.00 SUMBER 1 SPA Meningkat profesionalisme GA T6 Meningkat profesionalisme P&P Guru T6 Prestasi Akademik STPM PNGK >2.00 LDP 3 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Kanan Sekolah Menengah: Bahasa Teknik & Vokasional Unit Bahasa JPN/ PPD 167 167 Unit Teknik & Vokasional JPN / PPD Meningkatkan kemahiran pengurusan kurikulum Menghasilkan modul pengurusan kurikulum sekolah Modul Pengurusan Kurikulum yang standard BTPN Unit Menengah 4 Kursus penyebaran Kaedah pelaksanaan PBS Tahun 1 kepada Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Rendah 418 SPA & SPP PPD Memantapkan pelaksanaan PBS Tahun 1 Intsrumen pemantauan pelaksanaan PBS disediakan.20 Feb 22 – 23 Feb 1 – 2 Apr 4 – 5 Apr 8 – 9 Apr 11-12 Apr 22-23 Apr 25-26 Apr 2 – 3 Mei 6 – 7 Mei Apr TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 3600.5 Pakej 79200.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN BIL PROGRAM/KURSUS Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Tingkatan 6 JPN KELANTAN OBJEKTIF NILAI TAMBAH Meningkat kualiti pengurusan folio SASARAN PESERTA 300 PELAKSANA “OUTCOMES” TARIKH 2-3 April 9-10 April 14-15 Mei 21-22 Mei 5-7 Mac 19-21 Mac 7-9 Mei 28-30 Mei 12-14 Jun 26-28 Jun 5 – 6 Feb 8 – 9 Feb 12 – 13 Feb 15 – 16 Feb 19 .5 BTP LDP 2 Kursus Pemanatapan Adragogi Guru T6 MP : Pengajian Am . Sg.JU program akan melatih 100 org pelajar sekolah dalam program PPDa Demong Beach Resort Hotel Sri Malaysia 14000. sejarah.00 BPG KPM 7 Kursus Jurulatih Utama Program Sahabat PPDaPETRONAS 55 guru Unit PPDaJPN Kelantan Menambah kefahaman guru berkaitan program pendidkan pencegahan dadah Guru akan lebih sedar dan faham bahaya ancaman dadah terhadap pelajar sekolah Feb / Mac Cinta Sayang Resort.

00 KPM 7500.00 KPM 16 4328 Ogos Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan. Jun LNPT 80% ke atas Feb.628. kemahiran dan sikap On-Site 1.00 KPM 15 TOT Kayak Star One Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 (5h) Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah (1h) Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 (2h) Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 (2h) 60 24-29 Jun 2012 Pusat Kokurikulum 7500. Mei.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 1500 JPN KELANTAN OBJEKTIF Meningkatkan dan menetapkan profesiesi guruguru Meningkatkan dan menetapkan profesiesi guruguru Menguji tahap kecergasan fizikal personel Meningkatkan kemahiran kawad dan protokol Meningkatkan kemahiran Bantu Mula Meningkatkan kemahiran renang Meningkatkan Kemahiran Menyelamat Kecemasan di Air (Bronze) Meningkat kemahiran Kayak Star One PELAKSANA SPSK NILAI TAMBAH Menambah baik kualiti guru “OUTCOMES” LNPT 80% ke atas TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 30000.00 LDP 17 167 DASAR / JPN / PPD DASAR / JPN / PPD DASAR / JPN / PPD Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Sept On-Site 12.00 LDP 77 .00 SUMBER 8 Kursus Profesionalisme Pendidik SM Feb. Apr. Mac. kemahiran dan nilai amalan Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 KPM 14 TOT Menyelamat Kecemasan di Air (Bronze) 60 27-31 Mei 2012 Pusat Kokurikulum 7500.00 LDP 18 162 Mac On-Site 24.00 KPM 10 150 11 TOT kawad dan protokol 60 12 TOT Bantu Mula 60 13 TOT Renang 60 Jurulatih Pusat Kokurikulum Jurulatih Pusat Kokurikulum Jurulatih Pusat Kokurikulum Jurulatih Pusat Kokurikulum Jurulatih Pusat Kokurikulum Jurulatih Pusat Kokurikulum DASAR / JPN / PPD Rekod kecergasan fizikal personal Pusat Kokurikulum Pusat Kokurikulum Pusat Kokurikulum Pusat Kokurikulum 6500. Apr. Mei. Jun Jurulatih yang ada kecergasan fizikal Jurulatih yang mengetahui SOP Bantu Mula Jurulatih yang mengetahui SOP Bantu Mula Jurulatih yang mengetahui renang Jurulatih yang mengetahui SOP Menyelamat Kecemasan di Air (Bronze) Jurulatih yang mengetahui SOP Kayak Star One 1 dan 2 Feb 2012 26-29 Feb 2012 25-29 Mac 2012 22-26 April 2012 BTP KPM SPSK 9 Kursus Profesionalisme Pendidik SR Ujian Kecergasan Fizikal Personel Pendidikan Luar 1500 Menambah baik kualiti guru BTP 30000.070.00 KPM Membina modul latihan berdasarkan keperluan berdasarkan latihan 7500.00 LDP 19 162 Okt On-Site 23.175.130. Mac.00 KPM 7500.770.

00 LDP Apr On-Site 101.Apr Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.SPLG JPN KELANTAN OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 436.00 99.975. kemahiran dan sikap On-Site On-Site 7.Apr On-Site 131.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN BIL PROGRAM/KURSUS Program 1 Murid 1 Sukan (240/PPD) 3h Kursus Literasi ICT Tahun 5 (3h) Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital (3h) Kursus TMK Sekolah Menengah (3h) Kursus Penyebaran Peers (2h) Kursus Kedap (3h) Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data (2h) Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Tingkatan 6 (Pakej 3h2m) Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Cemerlang (Pakej 3h2m) Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E .00 LDP LDP 25 20 26 584 Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan. kemahiran dan nilai amalan Apr / Mei On-Site 3.740.640.452.00 102.00 Pelbagai 78 .311.Apr Mac .741.Dis On-Site - LDP 30 1168 Mac .00 76.700.00 LDP JUMLAH 36.096.450.335.963.00 LDP 28 34 BPG / JPN Kemajuan Staf BPG Jun Pakej 14.180.785 JUMLAH 1.00 LDP 27 59 Mei Pakej 30.00 SASARAN PESERTA 2400 418 584 PELAKSANA DASAR / JPN / PPD BPG / JPN / PPD BPG / JPN / PPD BPG / JPN BPG / JPN / PPD BPG / JPN / PPD BPG / JPN / PPD BPG / JPN SUMBER 20 21 22 Mei/Jun Mac / Apr Jun On-Site On-Site On-Site LDP LDP LDP 23 24 41 584 Mac .00 LDP 29 29388 Jan .

970.513 Jun Premis kerajaan 301.107. kemahiran dan sikap Premis kerajaan Premis kerajaan 1.474 JPN Apr .00 LDP 9 Kursus Kedap (Kelas Dewasa Asli Peribumi/Penan) 11 JPN Apr / Mei Premis kerajaan 3.Mei Premis kerajaan 289.Nov Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.451 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.50 LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 2.180.Sept 1.368 JPN Ogos Premis kerajaan 5.265.310.00 LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 370 JPN Sept Premis kerajaan 24.00 LDP 8 Kursus Sosio Budaya Peribumi 11 BPG Apr .170.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN SARAWAK ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 15.50 LDP Apr .00 LDP Mac .693.Mei Premis kerajaan 2.474 JPN 5 Program 1 Murid 1 Sukan 8.265.00 LDP JPN 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 1.800.800.00 LDP 79 .270.Jun Premis kerajaan 1.00 LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 2. kemahiran dan nilai amalan Okt .530.494 JPN 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 1.360.

780.470.00 NKRA 15 SISC dan PLC 500 JPN Jan .Sept 500.00 MBMMBI JUMLAH 41.440 JUMLAH 11.000.00 NKRA 16 MBM 1.Mei IPG 6.020.000.00 MBMMBI 18 Pedagogi Sains & Matematik 1.700 JPN Feb .Okt IPG 250.748 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.000.00 MBMMBI 17 MBI 1.00 NKRA 14 NKRA PRASEKOLAH 1.00 LDP 13 NKRA LINUS 1.000 JPN Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Mac .000.661.00 Pelbagai 80 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN SARAWAK ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 10 Kursus Dalam Perkhidmatan 6 Minggu Bahasa Iban Kadazan Dusun 34 IPG Apr .Okt IPG 230. kemahiran dan nilai amalan Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.400 JPN Feb .Dis Premis kerajaan 200.00 LDP 11 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 600 Kemajuan staf/ JPN Jan .00 LDP 12 1.200 JPN Feb .100 JPN Mac .Nov 100.000.Sept 350. kemahiran dan sikap Apr – Mei Premis kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 113.Sept Premis Kerajaan 466.00.639.

Apr Premis kerajaan Premis kerajaan 242.Apr Premis kerajaan 16.214 JPN Mac .438. kemahiran dan sikap Okt Premis kerajaan Premis kerajaan 38.00 LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 285 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.180.00 LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 285 JPN Mac .115.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN SABAH ANGGARAN PERBELANJAAN 4.Mei 2.060.00 LDP 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 1.400.338 JPN Ogos Premis kerajaan 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 357 JPN Sept Premis kerajaan 24.Apr Premis kerajaan Premis kerajaan 303.00 LDP 81 .262 Jun LDP 251.270.576 JPN Mei / Jun 1.00 LDP 5 Program 1 Murid 1 Sukan 6.115.311.00 LDP SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 13.080.Apr Premis kerajaan 38.350.523 JPN Mac .00 LDP JPN 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 1.00 LDP 9 Kursus Penyebaran Peers 1.120.00 8 Kursus TMK Sekolah Menengah 82 JPN Mac .440.00 LDP 10 Kursus Sosio Budaya Peribumi 11 BPG Apr . kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.

Sept 195.818.710 JPN Jan-Dis Premis kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan 188.100.Sept 350.00 NKRA 19 Kualiti Guru JPN Mac .00 NKRA 82 .00 LDP 17 Program Linus 1100 JPN Mac .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 1.Apr 500.Dis Premis kerajaan 1. kemahiran dan sikap Mei Premis kerajaan 31.00 PELAKSANA SUMBER 11 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data JPN Apr / Mei Premis kerajaan LDP 12 Kursus Dalam Perkhidmatan 6 Minggu Bahasa Iban Kadazan Dusun Mac .Mei Premis kerajaan 25. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.000.415 Kemajuan staf/ JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.780.280.00 LDP Jan .00 LDP 16 2.980.675.000.523 JPN SABAH OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 204.00 NKRA 18 Prasekolah 1000 JPN Mac .00 LDP 13 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Tingkatan 6 126 JPN Apr .00 LDP 14 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Cemerlang 108 JPN 15 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 40.405.Apr IPG 34 IPG 6.000.

249 JUMLAH 9.00 PELAKSANA SUMBER 20 MBM JPN 21 MBI 1200 JPN 22 Pedagogi Guru Sains & Matematik 1400 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.00 MBMMBI FEB-SEP Hotel 466.000. kemahiran dan nilai amalan FEB-OKT Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.000.00 Pelbagai 83 .931. kemahiran dan sikap IPG MBMMBI FEB-OKT IPG 230.370.020.00 MBM JUMLAH 76.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA 1700 JPN SABAH OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT ANGGARAN PERBELANJAAN 250.

330 LDP 2 Pelaksanaan Sistem Pengoperasian PAJSK Sekolah Menengah 260 JPN Sept Premis kerajaan 64. kemahiran dan nilai amalan Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.Apr Premis kerajaan 61.480 LDP 3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 1 270 JPN Mac .Oktober 12432 LDP 10 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Tingkatan 6 27 JPN Apr . kemahiran dan sikap Okt Premis kerajaan Premis kerajaan Premis kerajaan 61560 LDP 5 Program 1 Murid 1 Sukan 1266 JPN Mei / Jun 260000 LDP 6 Kursus Literasi ICT Tahun 5 34 JPN Mac .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN WP LABUAN ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan PBS Tahun 3 510 JPN Ogos Premis kerajaan 246.560 LDP 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tingkatan 2 270 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.Apr 8400 LDP 7 Kursus ICT Dalam P&P:Murid Natif Digital 260 JPN Jun Premis kerajaan 59480 LDP 8 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Data 32 JPN Apr / Mei Premis kerajaan Premis kerajaan 7600 LDP 9 MBMMBI 200 JPN Mac .Mei Premis kerajaan 6340 LDP 84 .

818.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN BIL PROGRAM/KURSUS SASARAN PESERTA PELAKSANA OBJEKTIF NILAI TAMBAH “OUTCOMES” TARIKH TEMPAT JPN WP LABUAN ANGGARAN PERBELANJAAN SUMBER 11 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Cemerlang 108 JPN Mei Premis kerajaan 31.000.00 NKRA 17 MBM 1700 JPN FEB-OKT 250.726 JUMLAH 4.00 LDP 12 Program Peningkatan Profesionalisme Di Jabatan Pelajaran Negeri E – SPLG 40.415 Kemajuan staf/ JPN Jan .000.00 LDP 14 Program Linus 1100 JPN Mac .980.000.00 LDP 13 2.00 Pelbagai 85 .Dis Premis kerajaan 1. kemahiran dan nilai amalan Melahirkan guru yang berketrampilan dalam pengetahuan.00 MBMMBI 18 MBI 1200 JPN FEB-OKT IPG 230.Sept 350.00 NKRA Mac .137.00 MBMMBI JUMLAH 52.00 NKRA 15 Prasekolah 1000 JPN 16 Kualiti Guru JPN Peningkatan Profesionalisme dan kualiti guru Mac .000.00 MBMMBI 19 Pedagogi Guru Sains & Matematik 1400 JPN FEB-SEP Premis Kerajaan 466.818. kemahiran dan sikap Jan-Dis Premis kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan Premis Kerajaan IPG 188.Apr 500.710 JPN Meningkat profesionalisme guru dalam bidang pengetahuan.280.020.Sept 195.000.675.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELAN OPERASI LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN 2012 CATATAN: 86 .