You are on page 1of 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL ABDUL HALIM SUNGAI PETANI, KEDAH

TUGASAN PROJEK

PROGRAM : PISMP KURSUS : PENGURUSAN SUMBER DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KOD KURSUS : BAM3116 TARIKH MULA: 12/08 /2012

NAMA : SEMESTER : 4

TARIKH HANTAR : 16 / 09/ 2012

1.
1.

Hasil Pembelajaran Kursus :
Menganalisis jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkini dan berkesan untuk pengajaran bahasa Arab sekolah rendah dan mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Bahasa Arab adalah sebahagian daripada kurikulum Pendidikan Islam. berkemahiran dan bersikap positif untuk membangunkan diri. 1. Matlamat Bahasa Arab adalah melahirkan insan guru yang berilmu . kaedah penggunan yang betul dan berkesan dan cadangan kearah penambahbaikan dalan penggunaan. masyarakat . Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1. 2 . 4. 3. berketrampilan. 5. Menghasilkan satu catatan refleksi keseluruhan PROJEK. Menganalisis jenis-jenis ujian dan penilaian bahasa arab dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengujian serta mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pemebelajaran dan Pengurusan Ujian dan Penilaian. Menulis pengalaman penggunaan BBM dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di sekolah. 3.2. Menyenarai jenis-jenis sumber dalam pengajaran dan pembelajaran serta menyedia dan menguruskannya dengan berkesan di dalam kelas.2. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. 3. Oleh itu usaha berterusan dalam penguasaan dan peningkatan dalam aspek membiasakan pelajar mendengar dan memahami rakaman dan siaran Bahasa Arab dan memantapkan kemampuan pelajar dalam memahami konsep Bahan Bantu Mengajar yang baik . 4. membina kemahiran dan memupuk penghayatan Bahasa Arab berdasarkan teks yang pelbagai.3 dan 5 2. Menggunakan Komputer dan laman web Arab dalam pengajaran dan pembelajaran. Menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan terkini dengan berbantukan komputer dan internet. Mengenal pasti dan menguasai konsep BBM yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajara khususnya komputer Menghasilkan satu bahan bantu pembelajaran menggunakan komputer . Tugasan Projek : Bahasa Arab ialah satu usaha berterusan dalam menyampaikan ilmu. Objektif Kerja Kursus / Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut. 2.

2.5 Format rujukan (APA Sistem) Justify 3 . 3 dan 4 menggunakan “Power Point”. 1. 2. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Pendek Tugasan ini adalah tugasan individu. 3. Mencadangkan kaedah penggunaan BBM yang berkesan dalam P&P bahasa Arab di sekolah 5. Menulis satu karangan berkaitan pengalaman penggunaan BBM di sekolah atau semasa menjalankan PBS . Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. Menyediakan contoh BBM Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab bagi satu topik lengkap buku teks samada Tahun 1. 2. Menulis refleksi keseluruhan projek. 4.Berpandukan JPT Projek . 1. 6. 4. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) Font (Traditional Arabic ) Saiz Huruf 18 Langkau 1. anda dikehendaki menyediakan perkara-perkara berikut. Menjelaskan kebaikan dan keburukan penggunaan komputer sebagai BBM bagi pelajar . Menggunakan komputer sebagai BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab meliputi aspek berikut : ‫إستخدام الكومبوتر في تعليم وتعلم اللغة العربية كوسيلة من الوسائل المعينة‬ ‫المفهوم العام‬ ‫أهميته في التعليم‬ ‫إستخدامه في غرفة الصف‬ ‫محاسنه ومساوئه إلى التلميذ‬ "‫نموذج تعليم اللغة العربية باستخدام "باور بوينت‬      3.

Logo IPG Kampus Sultan Abdul Halim Tajuk Tugasan Nama Pelajar dan No Kad Pengenalan Guna Cover Warna Kuning Muda saiz A4 Disediakan oleh: . Bukti-bukti... 6.. 5.... Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa........ Amalan plagiat tidak dibenarkan...... konsisten dan terperinci.... 2.. 4. Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: Liputan isi kandungan yang menyeluruh... Panjang tugasan tidak kurang daripada 10-12 muka surat (tidak termasuk persembahan visual dan lampiran).. Jika pelajar dikesan melakukannya.... bahan-bahan dan ‘citation’ yang boleh menyokong hujah anda hendklah dikemukakan... b... 3...Isi Perbincangan d.... 4 . Bibliografi (tidak kurang dari 5 buah buku/jurnal/artikel) 7... kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara kritikal dan analitikal..... 5... kemungkinan kerja kursus / projek anda akan digagalkan....... Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. c. d.. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah. Rumusan e.......... Disahkan oleh: . 6.. Perbincangan soalan esei mesti mengikut format berikut: a...... Tajuk b... 5.... Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 40%. Muka Depan a.. Pendahuluan c.......4...................... 1.....

Pelajar dapat memahami tentang BBM dan jenis-jenis BBM yang sesuai digunakan . Menjelaskan kaedah berkesan dalam penggunaan komputer untuk P&P bahasa arab di sekolah ‫الكومبوتر أو الحاسوب‬ ‫التعليم‬ ‫إستخدامه في‬ ‫غرفة الصف‬ ‫المفهوم العام‬ ‫أهميته في‬ Pelajar didedahkan dengan konsep umum Komputer . kegunaan dalam P&P . ISMAIL BIN ABDUL MATA PELAJARAN: PENGURUSAN SUMBER DAN PENILAIAN PENDIDIKAN (BAM3116) SEMESTER : 4 TUGAS TAKSIRAN : PROJEK SPESIFI KASI TAJUK Penggunaan bahan bantu mengajar yang digunakan secara meluas dalam P&P Bahasa Arab di sekolah TAHAP TUGAS PEMEROLEHAN PENGUASAAN ILMU ILMU Pelajar didedahkan dengan konsep BBM dan jenis-jenis bahan tersebut . kepentingan dalam P&P. ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH) RAHMAN) JADUAL PENENTU TUGASAN PROJEK (TN. FOKUS TUGASAN Menyatakan tentang Konsep BBM dan jenisjenis. kesesuain penggunaan. . Menyatakan konsep umum komputer. HJ.ulasan dan cadangan Pembentangan tentang penggunaan bahan bantu seperti komputer dalam P&P Bahasa Arab di sekolah 5 .DR. kebaikan dan keburukan kepada murid-murid Pelajar dapat memahami konsep ilmu komputer .

sederhana lancar dan perlu diperbaiki 6 . amat sesuai. tidak lancar dan perlu Penguasaan ilmu 40% 16 – 30  Perancangan dan perbincangan jelas. lengkap dan baik. tidak lengkap & tidak memuaskan. LEMAH 1 – 19  Maklumat yang dikumpulkan tidak tepat. lengkap dan daripada pelbagai sumber 31 – 40  Perancangan dan perbincangan amat jelas.‫محاسنه‬ ‫ومساوئه إلى التلميذ‬ ‫نموذج تعليم‬ ‫اللغة العربية‬ ‫باستخدام "باور‬ "‫بوينت‬ PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) RUBRIK TUGASAN PROJEK KURSUS PENGURUSAN SUMBER DAN PENILAIAN PENDIDIKAN (BAM3116) Aspek yang dinilai dan pemberatan Pemerolehan ilmu 50% Penjelasan isi  Kemahiran mencari sumber maklumat  Isi kandungan yg tepat dan mencukupi.  Pembentangan yang sederhana jelas. sesuai. lengkap dan sederhana. KRITERIA PENTAKSIRAN SEDERHANA 20 – 44  Maklumat yang dikumpulkan tepat.  Penghasilan Kertas Kerja yang lengkap dan jelas. kurang sesuai.  Pembentangan yang tidak jelas. tidak lengkap dan daripada sumber yang terhad 1 – 15  Perancangan dan perbincangan kurang jelas. kurang lengkap dan hanya beberapa sumber. Transformasi maklumat  Kebolehan mentransformasi dan menstruktur maklumat  Kebolehan mengaplikasi dan menghubungkait pelbagai unsur secara kreatif & inovatif. KOMPONEN TUGASAN CEMERLANG 45 – 50  Maklumat yang dikumpulkan tepat.  Kefahaman maklumat.

7 .  Kebolehan membentang hasil tugasan Sikap dan Sahsiah 10%  Refleksi  Komitmen  Pembentangan yang jelas. Kebolehan membuat tafsiran kendiri. 5–7  Dapat membuat refleksi dan menunjukkan komitmen yang sederhana 1-4  Tidak dapat membuat refleksi dan menunjukkan komitmen yang sepatutnya. Catatan : Markah keseluruhan bagi projek ialah 100 dengan Wajaran 40%. lancar dan lengkap diperbaiki 8 – 10  Dapat membuat refleksi dan menunjukkan komitmen yang cemerlang.