Johannes Jensen Brosholm (70

)

Slægtshistorie

No.  70   Johannes  Jensen  Brosholm

Del af maleri af Julius Exner En gammel bonde fra 1700/1800

Forældre     Børn    

:   nr.  140  Jens  Brosholm  og  nr.  141  –  Ane  (ukendt)  Brosholm  (forældrenes  navne  er  noget  usikkert).   :   Anne  Christine  Johannesdatter,  nr.  35  Maren  Brosholm  Johannesdatter  og  Peder  Christian  Johanne-­‐         sen  

Navn         Født   Døbt   Faddere   Gift     Stilling   Død     Dødsårsag    

:   Johannes  Jensen  Brosholm     :   ca.  1760  formentligt  i  Dybe  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt.   :       :     :   1.  Ægteskab,  ca.  1795  med  Maren  Jensdatter,         2.  ægteskab,  den  29.  oktober  1826  i  Hove  Kirke  med  Ane  Cathrine  Pedersdatter  Veje  (71).   :   Selvejerhusmand  og  aftægtsmand.   :   18.  april  1830  i  Hove  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt.        Begravet  fra  Dybe  Kirke  den  25.  april  1830.     :   Alderdom  –  70  år  gammel.    

Johannes  Jensen  Brosholm  blev  født  ca.  1760  og  formentligt  i  Dybe  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt.  Det  har   ikke  været  muligt  at  dokumentere  dette  fra  kirkebøger,  da  Dybe  Sogn  kun  har  kirkebøger  tilbage  til  1784.       Der  er  imidlertid  ingen  registrering  i  Folketællingslisterne  fra  1787  fra  Dybe  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt,   vedrørende  Johannes  Jensen  og/eller  eventuelle  forældre,  som  umiddelbart  har  kunnet  findes.         Første  gang  det  kan  dokumenteres,  at  Johannes  Jensen  Brosholm  boede  i  Dybe,  er  i   forbindelse  med  nedennævnte  barns  begravelse  i  1796  fra  Dybe  Kirke. Johannes  Jensen  Brosholm  blev  gift  (1.  gang)  med  Maren  Jensdatter,  og  formentligt   var   det   omkring   1795,   da   de,   jf.   Kirkebog   for   Dybe   Sogn   1784-­‐1826,   nr.   3   for   begravede   i   1796,   fik   et   barn,   der   dog   ikke   blev   døbt,   men   blev   begravet   navnløs   den   3.   Trin   1796   (tredje   søndag   efter   Trinitatis)   –   12.   juni   1796.   (se   artikel   om   gammel   tidsregning).  

Dybe  Kirke  

I  ægteskabet  fik  de  endnu  et  barn,  en  datter  –  Anne  Christine  Johannesdatter  –  der  er  født  den  12.  juli  1798  i  Dybe   Sogn,   registreret   i   Kirkebogen   fra   Dybe   Sogn,   Vandfuld   Herred,   Ringkøbing   Amt,   1784-­‐1826,   side   16,   hvor   Johannes   Brosholm  og  hustru  Maren  Jensdatter  står  anført  som  ægtepar  og  forældre.         Af  Folketællingslisten  fra  1.  februar  1801  for  Dybe  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt, fremgår  det,  at  Johannes   Jensen  er  41  år,  husbonde  og  beskæftiger  sig  som  husmand  med  jord,  Maren  Jensdatter  er  45  år  og  nævnt  som  hans  
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 1    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

kone.  De  boede  på  Brosholm   (Matr.  nr.  9a  Dybe  Sogn,  et  større  husmandssted)  sammen   med  deres  datter   Anne  Christine,   3  år.  Der  boede  ikke  andre  i  husstanden.       Johannes   Jensen   Brosholm   købte   gården   Brosholm   mellem   1787   og   1801.   I   folketællingen   af   1787   fremgår   det,   at   der   på  Brosholm  gård  kun  boede  enkemand  og  bolsmand  Christen  Pedersen,  62  år.  I  folketællingen  af  1801  fremgår  det,   at  Johannes  Jensen  Brosholm’s  familie  boede  der.       Det  er  overvejende  sandsynligt,  at  han  har  købt  gården  umiddelbart  før  deres  vielse  i  1795,  da  en  Maren  Brosholm,  85   år,  døde  der  i  1795,  og  en  Ane  Brosholm,  69  år,  ligeledes  døde  der  i  1795,  og  da  de  ikke  fremgår  af  folketællingen  i   1787,  er  det  sandsynligt,  at  det  er  familie  til  Johannes  Jensen  Brosholm,  og  det  kan  med  overvejende  sandsynlighed   være,  at  den  ene  af  dem  er  hans  moder.       Henset  til  deres  alder  og  Johannes  Jensen  Brosholm’s  fødsel,  er  det  mest  sandsynlige,  at  det  er  Ane  Brosholm,  der  er   hans  moder,  og  at  Maren  Brosholm  er  hans  far-­‐  eller  mormoder,  men  der  er  dog  ingen  dokumentation  på  dette.  

Her lå Brosholm Gård, matr.nr. 9a

Matrikelkort fra før 1868 over Dybe Sogn, Brosholm Gård ligger øverst, det er ikke til at afgøre, hvor de nedennævnte parceller ligger

Johannes  Jensen  Brosholm  købte  parcel  nr.  1  af  selvejer  Peder  Nielsen  fra  Skidengaard   (Vandborg  Sogn)  på  hartkorn  0-­‐ 4-­‐0-­‐7/8   til   en   pris   på   150   rd.   (rigsdaler).   Købekontrakten   dateredes   den   21.   december   1802,   men   skødet   blev   først   endeligt  i  1811. (se  artikel  om  rigsdaler  som  betalingsmiddel  i  Danmark). Den   23.   december   1812   købte   Johannes   Jensen   Brosholm   parcel   nr.   9   af   Schønau   fra   Skidengaard   (Vandborg   Sogn)   på   hartkorn  0-­‐5-­‐0-­‐3/4  til  en  pris  på  1000  rd.     I  1813  købte  han  endvidere  parcel  nr.  8  af  Schønau  på  hartkorn  også  0-­‐5-­‐0-­‐3/4  også  til  en  pris  på  1000  rd.    
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 2    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

                                                                                                                                        Foto  fra  Bonnet  Lokalarkiv,  Lemvig    

Brosholm  Gård,  som  den  så  ud  i  omkring  årsskifter  1800-­‐1900  

  Fra ”Vort Sogn Historie”

Brosholm Gård, som den så ud i 1950.erne, hvor den var ejet af en Ole Brosholm Svendsen (er ikke i familie med Johannes Brosholm Jensen). Gården findes ikke i dag, da landbruget blev nedlagt og gården revet ned.

Selvejer  Johannes  Brosholm  i  Dybe  solgte  den  30.  september  1818  til  Ole  Laursen  Glistrup  parcellerne  nr.  1  og  nr.  8  fra   gården   Skidengaard   samt   sit   husmandssted   med   bygninger   hartkorn   0-­‐7-­‐1-­‐2½,   i   alt   2-­‐0-­‐2-­‐1-­‐1/8   samt   konge-­‐   og   kirketiende  deraf.       Hvor  parcel  nr.  9  fra  gården  Skidengaard  er  blevet  af,  er  der  ingen  oplysninger  om.       Johannes  Brosholm’s  og  Maren  Jensdatter’s  datter  Anne  Christine   (uddannet  til  gjordemoder     (jordmoder)) blev  gift  med   Ole   Laursen   (Lauridsen)   Glistrup   den   4.   oktober   1818   i   Dybe   Sogn   efter,   at   der   havde   været   lyst   for   dem   den   27.   september  1818.       Det   var   således   Johannes   og   Marens   svigersøn,   som   de   solgte   deres   ejendom   til,   og   de   var   herefter,   som   det   var   almindeligt  på  den  tide,  aftægtsfolk  hos  deres  datter  og  svigersøn.       Den  15.  april  1822  døde  Maren  Jensdatter  66  år  gammel,  og  hun  blev  begravet  den  24.  april  1822,  jf.  Kirkebogen  1816-­‐ 1841,  side  50,  for  Dybe  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  amt,  hvoraf  det  endvidere  fremgår,  at  Maren  Jensdatter   var  aftægtskone  på  Brosholm.      
 

Leif Christensen

Redigeret  02-­‐08-­‐2012  

side 3    

Johannes Jensen Brosholm (70)
Johannes Jensen Brosholms familie i 1. ægteskab

Slægtshistorie

Vedr. Johannes og Marens barnebarn Johannes Brosholm Glistrup skriver Kgl. Toldassistent Christen Glistrup: "Johannes Glistrup var ligeledes Væver og Veteran fra 1848/50 og 1864. Han døde i en meget høj alder som Ungkarl."  

   Fra  PhpGedView       I  1824  blev  Johannes  Jensen  Brosholm  udlagt  som  barnefader  til  Ane  Cathrine  Pedersdatter  Veie’s  (71)  uægte  barn  –   Maren  Brosholm  Johannesdatter  (35)  –  der  blev  født  i  Dybe  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt,  den  27.  juli  1824,   jf.  Kirkebog  1816-­‐1841  for  Dybe  Sogn,  side  14,  nr.  4  for  1824.       I  Kirkebogen  1815-­‐1827  for  Hove  Sogn,  Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt,  side  70  og  71,   nr.   2   for   1826,   ses   enkemand   Johannes   Jensen   Brosholm’s   2.   ægteskab   med   Qvinden   Ane   Cathrine   Pedersdatter   (71)   registreret,   som   indgået   den   29.   oktober   1826   i   Hove   Kirke.       Forlovere   var   skolelærer   og   kirkesanger   Pallesbye   samt   gaardmand   Peder   Christian   Pallesbye.   Johannes   Jensen   Brosholm   var   på   det   tidspunkt   66   år   og   Ane   Cathrine   Pedersdatter  (71)  var  40  år  gammel.    

Hove  Kirke  

Johannes  Jensen  Brosholm  og  Ane  Cathrine  Pedersdatter  Veie  fik  også  en  søn  –  Peder  Christian  Johannesen  –  der  er   født   den   21.   april   1828,   jf.   Kirkebogen   1829-­‐1842 (kirkebogen   starter   dog   i   1827), side   1,   nr.   1   i   1828   for   Hove   Sogn,   Vandfuld  Herred,  Ringkøbing  Amt,  hvor  de  er  registreret  som  forældre  og  ægtepar. Johannes   Jensen   Brosholm   må   således   være   fraflyttet   Brosholm   som   aftægtsmand,   da   han   mødte   Ane   Cathrine   Pedersdatter   Veie   (71),   og   de   flyttede   sammen   til   Hove   i   forbindelse   med   ægteskabets   indgåelse,   ligesom   sønnen   Peder  Christian  jo  også  er  født  der.     Johannes  Jensen  Brosholm,  der  var  fæste  af  Dybemarkhus  i  Hove,  døde  i  Hove  som  70  årige,  den  18.  april  1830,  og   blev  begravet  den  25.  april  1830,  men  fra  Dybe  Sogns  Kirke,  jf.  Kirkebog  1827-­‐1841,  side  66,  for  Dybe  Sogn,  Vandfuld   Herred,  Ringkøbing  Amt.       Johannes   Jensen   Brosholm   må   være   blevet   begravet   i   nabosognet   Dybe,   evt.   efter   eget   ønske,   da   han   formentligt   oprindeligt  stammede  derfra.       Johannes  Jensen  Brosholm  og  Ane  Cathrine  Pedersdatter  Veie  nåede  således  kun  at  være  gift  i  4  år.                                                                                                                                    
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 4    

Johannes Jensen Brosholm (70)
Johannes  Jensen  Brosholm’s  nærmeste  familie  

Slægtshistorie

Kilder:  

Kirkebøger  for  Dybe  Sogn  1784-­‐1826,  side  11,  nr.  3,  vedr.  døde,  side  16  nederst  vedr.  fødte,  side  50,  nr.  3  for  1822   vedr.  døde  kvindekøn  –  1816-­‐1841,  side  15,  nr.  4  for  1824  vedr.  fødte  kvindekøn  –  1827-­‐1841,  side  66,  nr.  3  for   1830  vedr.  døde  mandkøn.   Kirkebogen  for  Hove  Sogn  1815-­‐1827,  side  70  og  71,  nr.  2  for  viede  1826,  1829-­‐1842  (kirkebogen  starter  i  1827),   side  1,  nr.  1  for  1828  vedr.  fødte  mandkøn.             Folketælling  fra  Dybe  Sogn  1801.       Ejendomsudviklingen  1787-­‐1834  i  Dybe,  her  udsnit  vedr.  Jens  Jensen  Brosholm’s  tilkøb  af  jordparceller  og  salg  af   sin  ejendom.     PhpGedView  anetavle  vedr.  familien  fra  1.  ægteskab.   MyHeritage  familieoversigt  for  Jens  Jensen  Brosholm  fra  (Mette  &  Thomas  anetavle).   Vort  Sogns  Historie,  Vejle  Bibliotek.   Bibliotekar  Dorte  Svendsen,  Lemvig  Bibliotek,  hjalp  med  at  finde  dokumentation. Birthe  Falk  Agerbo,  Bonnet  Lokalarkiv,  Lemvig  
side 5    

 

 

Leif Christensen

Redigeret  02-­‐08-­‐2012  

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Kirkebog  –  fødsel  og  dåb   en  navnløs  søns  begravelse  

Kirkebog 1784-1826, for Dybe sogn, side 12, nr. 2 for 1796, vedr. døde Johannes Brosholm navnløse søns begravelse i 1796

Samme Kirkebog - udklip

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 6    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

 

Kirkebog  –  fødsel  og  dåb   datteren  Anne  Christine  Johannesdatter  

Kirkebog 1784-1826 for Dybe Sogn vedr. fødte kvindekøn – side 16 vedr. Anne Christine Johannesdatter, f. 12. juli 1798

Samme Kirkebog - udsnit

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 7    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Folketælling  -­‐  1801  

Folketællingsliste af 1. februar 1801 for Dybe Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt

Dansk  Demografisk  Database   Samtlige  personer  i  husstanden    
Ringkøbing, Vandfuld, Dybe, 18, FT-1801, A0258 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: gift gift ugift husbonde hans kone deres datter Erhverv: Husmand med jord Fødested:

Johannes Jensen 41 Maren Jensdatter 45 Anne Christine 3

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 8    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Dokumentoversigt  over  køb  og  salg  af  ejendom    

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 9    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Kirkebog  –  fødsel  og  dåb   datteren  Maren  Brosholm  Johannesdatter  

Kirkebog for Dybe, Ringkøbing 1816-1842 – fødte kvindekøn – side 15-4 vedr. Maren Brosholm Johannesdatters fødsel den 27. juli 1924

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 10    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Kirkebog  –  fødsel  og  dåb   Sønnen  Peder  Christian  Johannesen  

Kirkebog 1829-1842 for Hygum-Hove Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, fødte mandkøn, side 1, nr. 1 for 1828 Vedr. sønnen Peder Christian Johannesen

Samme Kirkebog - udklip

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 11    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Kirkebog  –  døde  

Kirkebog for Dybe Sogn 1827-1841 – døde mandskøn – side 66, nr. 3 for 1830 vedr. Johannes Jensen Brosholms død den 18-04-1830

Samme Kirkebog - udklip

 
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 12    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Johannes  Jensen  Brosholm’s  underskrift  

Her ses, hvordan Johannes Brosholms håndskrift og underskrift ser ud. Den er fundet i en Kirkebog for Dybe sogn, hvor han som vidne underskriver og bekræfter, at der intet er at indvende mod et pars trolovelse.

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 13    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Ringkøbing  amt,  herreder  og  sogne  

   
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 14    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

  Dybe   er   et   sogn   i   Vestjylland,   Vandfuld   Herred,   Ringkøbing   Amt,   (nu   Lemvig   Kommune),   der   var   ca.   250   indbyggere   i   2010.       Navnet  Dybe  optræder  allerede  i  årene  1330-­‐48  som  Dybek.  Her  er  første  led  ”Dy”  dansk  dialekt  og  betyder  dynd,  og   andel  led  ”bek”   (eller  bæk)  er  Dybe  å.  I  tidens  løb  er  k’et  i  Dybek  forsvundet  i  forbindelse  med  sammensætningen  af   Dybek  Kirke  og  er  blevet  til  Dybe  Kirke.     I   sognet   ligger   den   romanske   Dybe   Kirke   og   forsvarsanlægget   Rammedige,   antagelig   fra   jernalderen,   med   talrige   bronze-­‐  og  jernalderhøje,  som  har  ligget  langs  oldtidsvejen  mellem  Viborg  og  en  udskibningshavn  ved  Trans  vest  for   Dybe  eller  ved  Dybe  Ås  udløb  i  Vesterhavet.     Sognet  består  af  spredt  gårdbebyggelse  og  et  par  mindre  samlede  bebyggelser,  dels  omkring  kirken.  Bonnet  landsby    i   Dybe   Sogn   (nu   Ramme   Sogn)   er   en   sådan   ”mindre   samlede   bebyggelse”,   som   ligger   ca.   7   km   sydvest   for   Lemvig.   Bonnet   er   nævnt   i   historien   første   gang   i   1525.   Navnet   er   et   sammensat   ord   af   –   bund   og   ved   –   som   henholdsvis   betyder   engbund   og   skov,   og   henviser   til,   hvordan   egnen   så   ud   på   den   tid   –   et   fugtigt   moseområde   med   kratbevoksning.     Egnen   blev   kaldt   Storen   –   et   kratbevokset   græsområde.   Netop   der   hvor   Bonnet   opstod   mødes   seks   sogne   –   Houe,   Tørring,  Vandborg,  Dybe,  Ramme  og  Lomborg  i  et  fælles  gammelt  græsningsområde.       Bøgelundvej   i   Bonnet,   der   udmunder   foran   stationsbygningen,   er   byens   hovedgade,   og   her   har   handlen   etableret   sig   i   et  egentligt  strøg,  hvor  husene  i  en  eller  to  etager  ligger  tæt  i  gadebilledet.  Hovedgade  var  tidligere  en  mindre  markvej   før  stationen  blev  opført  i  1879.     I  takt  med  opdyrkningen  af  heden  i  slutningen  af  1800-­‐tallet  var  der  behov  for  nye  byer,  der  kunne  betjene  tilflyttende   hedeopdyrkere,   og   med  anlæggelse  af  jernbanen  i  1879  var  rammerne   for   Bonnets   fremtid   afstukket   og   fra   stationen   voksede  byen  ud  langs  de  ældre  veje  nordpå,  mens  et  mindre  bykvarter  skød  op  lige  syd  for  banen.       Omkring  århundredskiftet  havde  byen  kro,  brugsforening  (1887)  forsamlingshus  (1896),  andelsmejeri  (1908)  foruden   friskole  (1903)  og  smedje.  En  by  med  alsidige  funktioner  var  under  udvikling.      
                                                                                                                                Brosholm  Gård  lå  ude  på  Knakkervej,  yderst  til  venstre  i  øverste  billede  

Dybe  Sogn  

                                             Brosholm  Gård                     Bonnet  landsby  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Foto  fra  Bonnet  Lokalarkiv)                                             Det  er  to  billeder,  der  er  sat  sammen,  hvorfor  det  er  nødvendigt  at  gøre  det  ene  gennemsigtigt.  Derfor  ser  det  højre  lidt  svagt  ud.              

Leif Christensen

Redigeret  02-­‐08-­‐2012  

side 15    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Eftertavle  for  forældrene    
Jens  Brosholm  (140)  og  hustru    Ane  (ukendt)  Brosholm  (141)  
      (det  er  meget  usikkert  om  forældrenes  navne  er  korrekte  –  ikke  dokumenteret)  

Børn     1)   Johannes  Jensen  Brosholm                                                                                      1.    ægteskab                                                                                            Maren  Jensdatter   *  ca.  1760                                                                                                                                                          ca.  1795                                                                                                      *  ca.  1756   Dyne,  Ringkøbing      Dybe  Kirke    Dybe,  Ringkøbing   †  18-­‐04-­‐1830        †  15-­‐04-­‐1822   Hove,  Ringkøbing  (beg.  i  Dybe)      Dybe,  Ringkøbing         Børn:   1. Unavngivet  (død  som  spæd)   2. Anne  Christine  Johannesdatter            2.    ægteskab   Ane  Cathrine  Pedersdatter  Veie  (71)          29-­‐10-­‐1826   *  ca.  1786            Hove  Kirke   Dybe,  Ringkøbing         †  30-­‐08-­‐1871         Lomborg,  Ringkøbing     Børn:   3. Maren  Brosholm  Johannesdatter  (35)   4. Peder  Christian  Johannesen  (død  som  barn)         Børnebørn       Jens  Broholm’s  og  Ane  Broholm’s  børnebørn   1)   Johannes  Jensen  Broholm’s  og  Maren  Jensdatter’s  børn     1-­‐1)  Unavngivet   *  juni  1796   Dybe,  Ringkøbing   †  juni  1796   Begravet  12-­‐06-­‐1796   Dybe  Ringkøbing       1-­‐2)  Anne  Christine  Johannesdatter            gift  med   Ole  Lauridsen  Glistrup   *  12-­‐07-­‐1798        04-­‐10-­‐1818   *  ca.  1783   Dybe,  Ringkøbing        Dybe  Kirke   Sønder  Nissum,  Ringkøbing   †  27-­‐02-­‐1862       †  17-­‐08-­‐1847   Lemvig,  Ringkøbing     Lemvig,  Ringkøbing     Børn:   1. Johannes  Brosholm  Glistrup   2. Karen  Margrethe  Glistrup   3. Therese  Marie  Glistrup   4. Laurine  Glistrup  (død  som  barn)          
Leif Christensen Redigeret  02-­‐08-­‐2012   side 16    

Johannes Jensen Brosholm (70)

Slægtshistorie

Jens  Broholm’s  og  Ane  Broholm’s  børnebørn   1)   Johannes  Jensen  Broholm’s  og  Ane  Cathrine  Pedersdatter  Veie’s  børn     1-­‐3)  Maren  Brosholm  Johannesdatter  (35)    kærester  med   *  27-­‐07-­‐1824           Dybe,  Ringkøbing                                                                                                                           †  16-­‐05-­‐1886       Ørum,  Hjørring       Børn:   1. Gunnild  Marie  Christensen                  gift  med          16-­‐05-­‐1857                                                                                                                                      Uth  Kirke,  Vejle                 Børn:   2. Mette  Marie  Knudsen   3. Johane  Cathrine  Jensen   4. Gertrud  Marie  Jensen   5. Nielssine  Christine  Jensen   6. Petrea  Knudsen           1-­‐4)  Peder  Christian  Johannesen     *  21-­‐04-­‐1828   Hove,  Ringkøbing   †  13-­‐04-­‐1835   Hove,  Ringkøbing         Se  mere  fra  denne  eftertavle  under  nr.  35  Maren  Brosholm  Johannesdatter.      

Christen  Pedersen   *     Ukendt   †     Ukendt  

Jens  Andreas  Knudsen  (34)   *  03-­‐02-­‐1825   Hellevad,  Hjørring   †  19-­‐11-­‐1901   Ørum,  Hjørring    

Leif Christensen

Redigeret  02-­‐08-­‐2012  

side 17    

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.