Dr sc.

Radica Stepanović-Petrović
1. antiepileptici 2.ekspektoransi 3.antiaritmici III grupe 4.lokalni anestetici 5.cefalosporini 6.metabolizam lekova 1.Primena lekova u zena, 2.TCA, 3.NSAIL, 4.insulin. 5.β agonisti, 6.N.d.hinolona 1.Primena lekova kod m.dece, 2.BDZ 3.Hipolipemici 4.ergotalkaloidi, 5.laktuloza, 6.Nd konazola 1.preklinicka isp., 2.SSRi, 3.Hipertenzija 4.migrena, 5.tbc, 6.Nd makrolida 1. Stari ljudi i lekovi, 2. lok anestetici, 3. ne bromokriptina, 4. metformin, 5. infarkt miokarda, 6. hipotireoidizam 1.beta blokatori, 2. Hlorpromazin, 3.astma, 4. beta laktami, 5. n.d. nitrata, 6. klinička ispitivanja; 1. klasična angina pektoris 2. ergot alkaloidi, 3.Litijum, 4.rifampicin, 5.n.d. alfa1 blokatora, 6. preklinička ispitivanja lekova 1.odnos doze i efekta, 2.amjodaron, 3.antiepileptici, 4.aspirin, 5.lečenje TBC 6. n.d. klaritromicina; 1.tolerancija i zavisnost, 2.SSRI, 3.antiagregaciona sredstva, 4.migrena, 5.makrolidi, 6.n.d. fozinoprila; 1.eliminacija leka, 2.hipoglikemici, 3.HoBP, 4. ACEI, 5.mehanizam dejstva citostatika, 6.n.d. hinolona 1.Receptori 2.Antiholinesterazni lekovi 3.Hipolipemici 4.Makrolidi 5.Hepatitis B i C 6.Nez. dejstva paracetamola 1.Jonski kanali 2.Atipični antipsihotici 3.ACEI 4.Glikokortikoidi 5.Cefalosporini 6.N.d. doksorubicina 1.antihipertenzivi, 2.klinicka ispitivanja, 3.glaukom, 4.lokalni anestetici, 5.nd sulfonamida , 6.terapija tuberkuloze. 1.Jonski kanali 2.Atipicni antipsihotici 3.ACEI 4.Glikokortikoidi 5.Cefalosporini novije generacije 6.N.d doxorubicina 1.predklinicka ispitivanja lekova 2. antiholinergici 3. srcana insuficijencija 4. bronhijalna astma 5. vitamin A 6. nezeljena dejstva cisaprida 1.Antiepileptici 2.Cefalosporini 3.Ekspektoransi 4.antiaritmici 3.grupe 5.Eliminacija lekova 6.Nezeljeni efekti lok. Anestetika 1.Tolerancija i zavisnost 2.Antiparkinsonici 3.Ulkus 4.Nistatin 5.Ca blokatori 6.Nezeljena dejstva α blokatora 1.Inhibitori Ach esteraze 2.ACE inhibitori 3.Vitamin E 4.Nez. dejstva bromokriptina 5.Tipovi receptora 6.Oralni kontraceptivi 1.Antiemetici, 2.Tipicni antipsihotici, 3.Klinicka ispitivanja, 4.β blokatori, 5.astma, 6.ND morfina. 1. Tolerancija i zavisnot 2. Antiparkinsonici 3.BKK 4.Nistatin 5. ND cisplatina 6.ulkus 1. Klinicka ispitivanja 2. beta-blokatori 3. tipicni AP 4. beklometazol 5. beta-laktamski AB 6. bizmut preparati 1. resorpcija lekova 2. antiepileptici 3. antihipertenzivi 4. aciklovir 5. vit D 6. ND sulfonamida 1. Mehanizam hedjstav lekova 2. Hipertireoidizam 3. Ketokonazol 4. terapija Alchajmera 5. nestabilna angina 6. antireumatici 1. Inhibitori Ach esteraze 2. ACE inhibitori 3. oralni kontraceptivi 4. vitamin K 5. ND rimfapicina 6. receptori

oralni kontraceptivi 4. 1.izonijazid 4.NO 5.d. ND pirazolona 6.beta blokatori.SSRI 4.Antihistaminici 4. Tolerancija i zavisnost.th migrene 5.H1 3. 1. Primena lekova u zena 2. Antireumatici 1.pitanja opioide 1.amjodaron 1. opioidi 6.Oralni kontraceptivi 3. Hipertenzija 4. Deca i lekovi 2.lekovi u th hipertenzije 4. ND interferona 1. Lokalni anestetici 3. H2 blokatori 5. 3.d. Metotrexat 1.Antiagregacioni lekovi 3. . bizmuta 1. aspirin.Barbiturati 4. ND morfina 1. glaukom 5. Migrena 5. lechenje tuberkuloze.NSAIL 2.tipicni antipsihotici. amiodaron. 3. Eliminacija lekova 2.Farmakokin. Nezeljena dejstva izonijazida. antiaritmici III grupe 4.β blokatori. BB (antiepileptici) 3.Odnos doze i efekta leka 2.klinička ispitivanja 2. Klinicka ispitivanja lekova 2. Receptori 2.antiemetici. koksibi. BZD 4.d. Antipsihotici 4.Hipotireoza 5.Diuretici kiji NE stede kalijum 6. antiepi..astma. laktuloza 6. dejstva preparata bizmuta 1. ND makrolida 1. TBC 6. Antiagregacioni lekovi 3.Deca i terapija 2.rifampicin I nezeljena dejstva 3. Barbiturati 3. expektoransi 5. 6. Atropin 4. Miorelaxansi 4. interakcije lekova 2. Antiemetici 5.Miorelaksansi 1.glaukom 5.vit. H1 blokatori (antagonisti) 1. ND mitoxantrona 1.rifampicin. 5. sulfonamida 1. l-tiroxina 1.lokalni anestetici 3. Ergot alkaloidi 5.n.1.oralni antidijabetici 6. Ergot alkaloidi 5. mehanizam dejstva antibiotika 6.mehanizam dejstva antibiotika 5.Putevi primene leka 2. Antiaritmici I gr 3.Resorpcija. SSRI 3. ND metformina 6. TCA.nezeljena dejstva hinolona 1. Primena lekova u starih 1. Astma 6. deca i lekovi 2. Klinicka ispitivanja lekova 2.Klasicna angina pektoris 3. 5. Vit D 6. ND konazola 5. Laktuloza 6.farmakokineticke intrerakcije 2. Diuretici koji stede K 4. 2. ND konazila 1. Antiemetici 5.mehanizam dejstva citostatika 6. Beta blokatori 3. ND sulfonamida 1. 6. FK interakcije. Lokalna anestezija 3. Metabolizam lekova 2.Opioidni analgetici 4.srcana insuficijencija 1.ACEI 2. Pretkomorske aritmije 4. Benzodiazepini 3. diuretici koji ne stede kalijum 3.E. 4. 6..NSAIL.miorelaksansi 2. Aminoglikozidi 5. Opsti anaestetici 3. Pretklinicka ispitivanja lekova 2.N. 4. Metronidazol 5.SI 3.K 4. Diuretici 4.izoniazida 6.farmakoloske interakcije antiagregacijskih lekova 2.digoxin 4. cefalosporini 6.preklinicka ispitivanja 2. nez. Doza i efekat 2.helicobacter pylori. Eliminacija lekova.N. Hipolipemici 3. Glukokortikoidi 6. NSAIL 2.E.Gentamicin 5. Bipolarna psihoza 4.n. Oralni kontraceptici 6. Doza-efekat. ND aspirina 6. ND lokalnih anestetika 1.n. gentamicin 5. Hipotireoidizam 5.makrolida. SI 3..5HT receptori. ND izonijazida 6. Hipolipemici 4.varfarin 6. 2.

antitusici. antiemetici. nd metformina. aciklovir Deca i lekovi. si. deca i lekovi. rifapicin. hipertenzija. nd interferona. hipolipemici. meh. interferon. blokatori Ca kanala. sssr. Receptori *Mala napomena kod profesorke je glaukom=povišen intraokularni pritisak . nd metformina. beta blokatori. tipicni antipsihotici. klasicna angina. doza efekat. acei. oralni kontraceptivi. l. bdz. ne fosinoprila. antiholines.dejstva antibiotika. makrolidi. diuretici. hipolipemici. receptori. antiagregacioni. miorelaksansi. oralni kontraceptivi. h1 blok.. antiaritmici Ergot alkaloidi. Ne hinolona. varfarin.) .anestetici. hipolipemici. ergot alkaloidi. HOBP. klinicka ispitivanja. beta lakzami. Hloramfenikol. doza efekata. bizmut. migrena. Hipotireoidizam .k.opioidi. vitam. nezeljena dejstva heparina Vitamin D. ne laktuloze. Mehanizam citostatika. amitriptilin. nd laktuloze. bz. beklometazon. terapija hipertenzije.klaritromici. cefalosporini. ACE inh.

miorelaxansi 1. 5. 6.Vitamin D I kalcijum u terapiji osteoporoze 4. 4.agonisti.sistemski antimikotici 1. tolerancija i zavisnost.Receptori koji sadrže jonske kanale 2. 5. 5.funkcionalna organizacija CNS 3.fe u anemiji.hipertenzija u trudnoći 3.oralni kontraceptivi.grupe.TCA 4.cefalosporini 1. antiemetici 6. 4.Antitusici 2.rc vezani za G-protein.Glukokortikoidi u dermi 4.aminoglikozidi. L dopa 5. H1 antihistaminici 4.dopamin. 1. sistemske gljivicne infekcije 2.akcioni potencijal celija srca 5.adenohipofiza 6.karakteristike maligne celije.psihostimulansi 3. parcijalni agonisti 2.nesto u vezi neurotransmitara.zamenici plazme 6.klinicka ispitivanja 6.akutna SI.pth.Antiaritmici 4e grupe 6.. opioidni agonisti i antagonista 1. Nenad Ugrešić 1.Antiaritmici 3.hormoni neurohipofize 6.Oralni antidijabetici 6. 4.organizacija CNS-a 3.klinicka ispitivanja 4.Diuretici u hipertenziji 5. 4. insulin 3. 5.Atipicne antipsihotike 3.oralni hipoglikemici 1. 5.imunosupresivi 5.alfa receptori. 6.Ergot-alkaloidi 6.NSAIL i njihov efekat na hipertenziju 1. rc vezani za g proteine.terapija influence 3.glukokortikoidi 2.tetraciklini 3.Fibrinolitici 2.tetraciklini 3. 2. 3.antitusici 2.uticaj NSAIL na KVS 2. 6.diuretici u th hipertenzije 5.AP celije srca.neuroglija. 1.nikotin 3.dejstva morfina.5HT Rc i lekovi 4. 6.purini kao medijatori 2.ergot alkaloidi.Fibrinolitici.Dr sc.infarkt miokarda.Neželjena dejstva BDZ 3. 2. lokalni anestetici 6. grupe 4.kalcitonin.klinička ispitivanja 6.Fe u anemiji. 4.Klinicka ispitivanja lekova 6. i videla sam da je imala zamenike plazme i sulfonamide.sistemski antimikotici.sulfonamidi 4.TCA 4..adrenalin. 3.antitusici 2.antagonisti.ACE inh. karakteristike maligne celije 1. 4. vezani za G protein 3.ND aspirina. vaskularni endotel.Terapija poremećaja štitne žlezde 5.sulfonamidi 1.serotoninski receptori i lekovi 4.medijatori u CNS-u 2.metronidazol.imunosupresivi 5.Enzimi I transporteri kao mejstvo dejstva leka 1. 5.Insulin 1.komb.medijatori u cnsu 5.ACEI.Aminoglikozidi 5. antagonisti .hipertenzija u trudnoći 3.terapija HIV-a.bifosfonati.Rec.Antagonisti H2 1. 6. sa NSAIL kod kvs-a.krvnomozdana barijera 4.makrolidi.opioidni agonisti i antagonisti 2.opioidni agonisti. 2. 5.Makrolidi 5. sulfonamidi.klinička ispitivanja 6. 2.hinoloni.vit D i Ca u osteoporozi.indikacije za benzodiazepine 1. 2. antagonisti i parc agonisti.Antiaritmici 3.Prokinetike 2.Zavisnost I tolerancija 2.inhibitori protonske pumpe 6. .purini kao medijatori 2.mehanizam dejstva 1.zamenici plazme 5.inhibitori agregacije trombocita 4..Funk. 4.neuron.oralni antidijabetici 5. agonisti.th gojaznosti 3..diuretici u hipertenziji 1.vit B12 4. 3.АСЕ inhibitori. 2. 3. 5HT Rc 5. th infarkta miokarda 5.Gvožđe u anemiji 6. 3. 6. 1.sulfonamidi 1. atropin 3.vitamin K.glukokortikoidi u osteoporozi.enzimi i transporteri kao mesta dejstva lekova. 6.ace inhibitori.Tetraciklini 3. kardiotonici 4.makrolidi 1.PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1.noradrenalin kao lekovi.

1.akutna SI 4. 6.petlje (tu ume da pita da mu se crta bubreg) 4.Poremecaji stitne zlezde.vit.Fk interakcije. 5. farmakoloska dejstva morfina.predklinicka ispitivanja slika prostata 1.th AIDS 1.Fe u anemiji. anestetici 5.th gojaznosti 3. 6. 4.Th glaukoma. 6. 2..NO 3. 6.prokinetici 2. 6. 4. 6.Alchajmer.Inervacija srca 1. 4.Diuretici H.adenohipofiza 6.ACEI.Insulin. 4. 2.miorelaksansi.hormoni adenohipofize.Antitusici. enzimi kao lekovi i transporteri. 4. antiaritmici 4 grupe 5. 3. 5.5HT receptori i lekovi 1. 3.Farmakokinetske interakcije.Li 3. 6.Nd bzd.Antiaritmici 3-ce grupe 1. 5. 4. 4. 5.PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1.Putevi primene leka 2.antimikotici sa sistemskim dejstvom 6.inervacija KVSa. 2.antagonisti H2 1.Inh.grupe.oralni antidijabetici 5.nezelj.Ergot alkaloidi.Nezelj.dejstva aspirina.akutna SI 5.atipični antipsihotici 3.Antiaritmici IV grupe.Maligne celije.Rc sa enzimskom i iintracelularnom aktiv.Atropin.hinoloni. 5.zamenici plazme 6.vitamin K. 3.atipični antipsihotici 3. etanol 4.antagonisti. 1.ergot alk.bisfosfonati.nezelj.ACEI. bisfosfonati.preklinička ispitivanja 1.prokinetici 2. 5.Diuretici u hipertenziji.antiaritmici II grupe. 4.dejstva .terapija HIV-a.vit K.Eradik H.putevi bola.stitna zlezda. Gojaznost.1.dejstva morfina. 5. 2. 5.K.Glukokortikoidi u dermi 1.inhib agreg Tro. 4.metronidazol.pylori. 2. Prokinetici 2. 4.psihostimulansi.preklinička ispitivanja 1.Uterotonici 6.Antagonisti H2 Receptora. 6.nezeljena dejstva antipsihotika 3.AT antagonisti. 4.prostaglandini.uterotonici 1.hinoloni. 5. 6. 2.Th.karbamazepin 3. 6. Vitamin k. 3.alfa blokatori 5.alfa blokatori 4.Fe u anemiji. terapija aids 1.sistemske mikoze 6. Beta blokatori-kriterijumi za podelu.Klinicko ispivanje leka. 2. 3. 3.Neželjena dejstva antipsihotika 4. 3. 3.putevi bola 4. 5.Antagonisti AT Rc 5.AP u srcu.insulin. PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1. 1.Makrolidi. 4. 5.antimikotici sa sistemskim dejstvom 6.Li 2. 3.5-HT Rc i njihovi agonisti i antagonisti.vit B12 4.oralni antidijabetici.etanol.Metronidazol.psihostimulansi 3. enzimi i transporteri kao mesto dejstva lekova 2. 2. Hinoloni. 4.AP cel srca.inhibitori agregacije trombocita 4. 4.inervacija KVS 6.Heparin 6. 3. nezeljena dejstva citostatika 1. 2. 6.farmakoloski efekti morfina.Tetraciklini. 2.hinoloni.Putevi bola 2. 5. 2. TCA.L dopa 1.hepatitisa 1.glukokortikoidi 2.opioidni agonisti i antagonisti 2.terapija AIDS-a 1.Opioidni agonisti. ACE inhibitori.dejstva antipsihotika. 6. 3. 5.Antiaritmici 4. 2. 2.AT antagonisti 5.akutna SI 4.Glukokortikoidi-meh dejstva 1.Balansirana anestezija.alfa blokatori 5. 3.bifosfonati. 3. 5HT receptori i lekovi 3.oralni kontraceptivi. terapija glaukoma 6.nikotin. 5. 2.makrolidi 1.rc sa jonskim kanalima. 3.medijatori u cnsu 5.osmotski diuretici i 6.bifosfonati.

Atropin-zamene. posebno iz fiziologije. tu ima i slika i potpitanja koja postavlja.antibiotici) u svakom sl savet da se predje srce skripta i njegova skripta. Inhalacioni anestetici 4. Diuretici henleove petlje 5.maligne celije 1.. 3. Antiaritmici 3. ASPIRIN (NSAIL-kao oce nas)kao i naravno cuvene puteve bola. mislim da on ima pitanja koja favorizuje (hormoni. 5. 6.5HT. osmotski diuretici.tokolitici. 10. 12. Putevi bola. Vitamin K. Psihostimulansi.AP u srcu. 8.klinicka ispit.opioidi. 4. Fe u anemiji.kosti. rahitis i osteoporzu (tu te zakaci i vit Dznaj naravno dnevne doze vitamina). rgot. 3. 9.sve oko kancera.zamenici plazme. 15. grupu pitanja sa spiska. 16. Opioidni agonisti i antagonisti. Ergot-alkaloidi. Alchajmer. 4.Alchajmer. 4. ovo ostalo se podrazumeva. 2. on pita vitamine.Medijatori u CNS-u. 5. zamenike plazme. 13.TCA. Terapija gojaznosti. receptori. Heparin 1.hipertenzija u trudnoci.. 4. Makrolidi. Da se ne iznenadiš ako dobiješ npr. 5. favorizuje 5. ntihistaminici.purini kao medijatori. Nikotin. 2. Sulfonamidi.antiagregacijski lekovi.nezelj dejstva antipsihotika. dijabetes i insulin.sulfonamidi 1.insulin. hepatitis.fibrinolitici. receptore. ntikoagulansi.. Terapija glaukoma. sve je stvar srece. 6. Litijum. 7.. igrena. NO 3.ali svi kazu da voli da mu se odgovara kratko i jasno. srecno svima :) . 14. Adenohipofiza.aspirin. i 6. Nezeljena dejstva antipsihotika. 2. Indikacije benzodiazepina. 3.grupe. farmakokineticke interakcije i atipicni antipsihotici.1. ergotalkaloidi. oralne antidijabetike. još česta pitanja su NO. Putevi primene leka 2. 4 pitanja iz poslednje 2 grupe. Da. 11.

Antihistaminici 2. indikacije. dejstva.th hronicne srcane ins.zamenici plazme 6.funkcionalna organizacija CNS 4. kortikosteroidi u terapiji osteroporoze 6.Antihistaminici 2.dejstva atropina 3. kontraindikacije i neželjena dejstva.Metronidazol 6. 4.litijum 4.terapija influence 1. 4.Inhibicija sinteze holata 1.Terapija hepatitisa B I C 1.oralni antikoagulansi.oralni kontraceptivi 1.jonski kanali kao mesta dejstva lekova 2.primena I nezeljeni efekti 5.Dejstva Ach 3.ACE inhibitori kod dijabeticara 1.NSAIL.inhibitori sinteze folata. 6.Lokalna th gljivicnih infekcija 1. Metronidazol 1.KVS 2.akutna src.antiaritmici IV grupe 5.D 5. gljivicnih infekcija 1.antagonisti AT II receptoradejstva. Intravenski anestetici 4.neurodegenerativne bolesti 4.a kod bkk voli nezeljena dejstva.paracetamol 2.nastanka 4.jer su 2 pitanja iz CNS-a.Funkcionalna anatomija parasimpatikusa i distribucija holinergickih receptora 4. primena i neželjeni efekti.A.Antihistaminici 2.inf 1.inhalacioni anestetici 4.Laksansi 5. i Dopamin kao lekovi 5. Neurodegenerativne bolestiMeh.Oralni antikoagulansi 5.Kod mao inhibitora voli interakciju sa hranom.hronična SI 3.dijabetes 1.Putevi primene lekova 2.Balansirana anestezija.Meh kontrakcije i relaksacije gl.insulin 6. ACE inhibitori u hipertenziji 5. dejstva ACH 3. Cefalosporini 1. misica 5.Osteoporoza 6. Miroslav Savić 1.oralni antidijabetici 6.antituberkulotici 1.influence 6.Dr sc.noradrenergička neurotransmisija .terapija dislipidemije 6.Osmotski diuretici inhibitora ugljene anhidraze 5.Antagonisti alfa Rc 3.nez.Aspirin 2.tipovi lokalne anestezije 3. zamenici plazme 2. lok.Farmakodinamske interakcije 2.Inervacija KVSa 3.Litijum 4.metabotropni rec 2.litijum 4.antacidi 6. Citostatici 4.opioidni agonisti i antagonisti.antireumatici 2.Pylori 6. Eradikcija H.barbiturati.Prokinetici 6.stitna zlezda 1.ACE inhibitori.th primena simpatomimetskih lekova 3.Nociceptivni sistem I mehanizam delovanja morfina 2.th.NORA.nezeljena dejstva statina 3. B blokatori 3. 3.antibiotici koji se vezuju za 30s 4.PTH. 1. antagonisti i invezni agonisti 2.Inhalacioni anestetici 4.ACE inhibitori u hipertenziji 4.HOBP 6.nezeljena dejstva beta blokatora 3. 5.enzimi i transporteri 2.terapijska primena 6.osmotski diuretici i inh. Neobicna kombinacija.agonisti b2 rc 3.Mehanizmi rezistencije na antibiotike 1. kalcitonin.MAO inhibitori 3.terap.Blokatori kalcijumovih kanala u terapiji angine pektoris 5.L-DOPA 3.Mehanizam delovanja I farmakoloski efekat benzodiazepina I barbiturata 4.Mehanizam dejstva I antagonizujuci efekat beta receptora 3. 2.BZD.glukokortikoidi.kardiotonicni glikozidi 5. Tipicni psihotici 3. 1.Terapija hipertenzije u trudnoci 5.BKK 5.antiepileptici(ne mogu da se setim tacno koji) 6.Fibrati 5. Adrenergicki Rc 1.diuretici henleove petlje 4.inervacija KVSa.prijavljivanje i pracenje nezeljenih dejstava lekova 2. dejstva lekova 2.ACE inhibitori kod hipertenzije 6. Organski Nitrati 6.agonisti.dijareja 6.lekovi kod sistemskih gljiv.insuficijencija 5.vit.zavisnost i tolerancija 2.Statini 5.status epilepticus 4.karboanhidraze 5.Hormoni neurohipofize 1.Funkcionalna organizacija CNSa 4.Inervacija KVS sistema 3.nez.

ma sve. ali ne uzime nista za zlo. trazi mnogo vise od ostalih.. pita cak i vitamine :D.da ako ne znas nesto.Angina pektoris….ergot alkaloidi. treba 10 puta da kazes ne znam da bi te oborio. status epilepticus. 4.nezeljena dejstva tokom trudnoce I laktacije 3. 2. vredi pokušati ako si solidno naučio.oralni kontraceptivi 1.1. lepo on tebe saslusa i onda krene sa podpitanjima. Hoce da te navede da razmišljaš i da mu objasniš te silne mehanizme..agonisti. smeje se i krajnje prijatan usmeni.nezeljeni efekti tipicnih antipsihotika 4.laksansi 6. testirao moju opstu informisanost. antacidi..postavi milion podpitanja..antibiotici-inhibitori sinteze celijskog zida 1. nezeljenih dejstava. toksine.a posle ovoliko godina studiranja i sam mozes da procenis kad izvuces pitanja koliko znas.akcioni potencijal 4. jer ako budete znali 1-2 leka nećete dobro proći (znam iz iskustva) :D Drži se onih pitanja i mislim da su mu ok kombinacije (bar sam ja takvu izvukao). mada je u sustini prijatan i korektan. u stanju je.srce 5. hormoni adenohipofize.funkcije endotela 5. hinoloni i fluorohinoloni Prijatan lik. realan je sasvim.D 3. Rc koji sadrze jonski kanal. tiazidni diuretici. transkripcione faktore. 3. kao da ne odgovaras jednu Farmakologiju..Receptori za G-protein 2. selektivnosi i specificnost. A. dodala bih da je profesor bas.. koliko znas to ces i dobiti.dermatoloski kortikosteroidi i 6.antituberkolitici 1. mehanizam relaksacije i kontrakcije gl. tako neke gluposti. voli da povezujes gradivo.misica.NA.ali bas strpljiv.status epilepticus. ali mnogo davi. mene je pitao patofizu. i mnogo tesko obara ako znas..MAO inhib.nezeljena dejstva beta antagonista 2. 5.insulin 4.preklinicka ispitivanja 2.bifosfonati u th osteoporoze 6. moras da znas sva pitanja i da su sva pitanja i moguca. nezelj dejstva acetilholin esteraze. blokatori Ca kanala.Psihostimulansi’Atipicni antipsihotici 3. ne koluta ocima. znaci padas ako ne znas osnovno. nikotin. ali pusta i ako znas samo svoja pitanja.samo da te navede na odgovor. antiepileptici. smiren je.antagonisti 2.Nociceptivni rc i meh dejstva morfina.hepatitis b i c 1. al ja bih opet birala njega. . antireumatici. i sto se tiče lekova i to normalno što više to bolje. puno pita enzime. opušten.vit. ali voli da znaš što više indikacija.ca blok u angini pectoris.Purkinije.D 3. ne vice.

5.Th tuberkuloze 2.Blokatori Ca kanala/ ACE inhibitori 4.HOBP 4.th tuberkuloze 6.Zavisnost i tolerancija 2.Lekovi u Th glaukoma. 5.Farmakoloska dejstva morfina 3. osteoporoze 5.hormoni neurohipofize 6.lekovi 1.Pretklinička ispitivanja 2. nitrati 5.Bisfosfonati 6.funkcije endotela 4..d 2.Th infarkta miokarda 5.v. terapijski indeks i sirina 2.Antituberkulotici 1. antitusici/ ekspektoransi mao inhibitori 3. anksiolitici 4.NO/ Na nitroprusid 3. L-dopa/ Alchajmerova bolest 3.dejstva atropina/acetilholina.Mehanizam dejstva antiepileptika/ karbamazepin 5.fluorohinoloni 5. Katarina Ilić 1. 2. nez. terapija astme 5.Th infarkta miokarda 6.dejstva citostatika/ 6.Antiholinesterazni lekovi 3.neželjena dejstva atropina 6. holinergicka transmisija/adrenergicka transmisija.postupak sa uocenim n.interakcije medju lekovima 2.th efekti morfina 5. 6. efikasnost.Miorelaksansi / Lokalni anestetici 4. nezeljena dejstva glukokortikoida 1.miorelaksansi 3. 4. afinitet. Ca i vit.3 3.poremećaj rada štitne žlezde 1.Noradrenergicki-holinergicki sistem. afinitet. Th akutne srcane insuficijencije 5.HOBP 1.klinička ispitivanja 2.iv/per os primena lekova.dejstva kortikosterioda 1. Antiemetici 6. nez.sprovodni sistem srca 4.terapija hiva (inhibitori hiv proteaze). 2.Diuretici henleove petlje.barbiturati/benzodiazepini 3.D u terap.fluorohinoloni 5. 5. 5.Karbamazepin 3.antiemetici. Funkcije endotela 5. 1.TCA/SSRI. 3. efikasnost. dejstva Ach/ Dejstva atropina i primena 4.HOBP. 6.L-dopa 4.Th hepatitisa/th influence 1. linija borbe protiv hipertenzije 4.Statini 6.estrogeni . 4.bezbednost primene glukokortikoida 6.Per os_intravenska upotreba lekova.noradrenergicka transmisija 3. nez.Bifosfonati. antagonisti/ odnos doze i efekta 2. Etanol 4.Nezeljena dejstva citostatika 1. 6. agonisti. 4.Anksiolitici.bisfosfonati 1. Vitamin B12 i Folna kiselina.Th i profilaksa migrene 3.Terapija infarkta miokarda 5. 4..Dejstva Ach/atropina 3. 2.dopamin 4.diuretici koji štede K 5. bezbednost primene glukokortikoida 1.Karbamazepin 4. SSRI 4. terapija HIV-a 6. glukokortikoidi. terapija tuberkuloze 6. ergot alkaloidi 3. 1. 3. terapijski indeks i terapijska sirina/agonisti. terapija povracanja 1. 1.dejstva lekova/ nez. tipovi Rc 2.kortikosteroidi u dermatologiji 6. 1.Dopamin/serotonin u cnsu (tu je pitala antiparkinsonike) 4. statini 1.dejstva lekova tokom trudnoce i laktacije 2.diuretici henleove petlje i 6.Miorelaksansi.per os primena/i. kardiotonici. 3. karbamazepin 6.Kortikosteroidi u dermi 6. mehanizam dejstva aspirina 3. Tiazidni diuretici.Klinicka ispitivanja 2.Dr sc. 2.MAOI 5. antagonisti i inverzni agonisti. Delovanje acetilholina 3. Antituberkulotici .Kompetitivni antagonizam / Odnos doze i efekta 2.Th glaukoma 5.primena 2.Kompetitivni/nekompetitivn i antagonizam 2. terapija Parkinsonove bolesti.Tokolitici i uterotonici 1. receptori vezani za G protein. Terapija tuberkuloze 1.

Beta2 agonisti 3.Sinergizam 2. afinitet. noradrenergicka transmisija 3.Terapija infarkta miokarda 5.kardiotonicni glikozidi. 4. 4.th sirina. 6.Antagonizam.inverzni agonisti. Prirodni penicilini.TCA.nd antiepileptika.Diuretici koji stede K 5. 4. mehanizam dejstva aspirina 3. Status epileptikus 4. Antiaritmici prve grupe 6.Antitusici 6. litijum.primena Atropin Azot oksid Serotonin III OBLAST Funkcionalna organizacija CNS-a Alchajmerova bolest lekovi u terapiji anksioznih poremećaja sedativi i hipnotici miorelaksansi etanol antiepileptici Th status epilepticusa BZD I barbiturati meh I primena Bezbednost primene bzd I barbiturata SSRI Litijum Karbamazepin Transmisija u CNS-u L-dopa Terapija parkinsonove bolesti Inhibitori MAO TCA Balansirana anestezija Inhalaciona anestezija Intravenska anestezija IV OBLAST diuretici Henleove petlje tijazidni diuretici osmotski diuretici i inhibitori . Dopamin . karbamazepin 6.Nezeljena dejsta glukokortikoida 1. nezeljena dejstva glukokortikoida 1. Terapija hipertenzije u trudnoći 5. Terapija gripa 1. Receptori vezani za G protein 2. odnos doze i efekta. Status epilepticus 5.Miorelaksansi / Lokalni anestetici 4.Metabotropni rc 2. antiholinergici. Ach. terapijski indeks i sirina 2. Status epilepticus 5.dejstva atropina.Kompetitivni antagonizam / Odnos doze i efekta 2. nitrati 5.dejstca Ach. 2. Ampicilini 1. Statini 6.Pretlinicka ispitivanja.Profilaksa migrene 3. Medijatori u CNS-u: Dopamin.efikasnost. statini 6.Ca i vitamin D u metabolizmu kostiju. Medijatori u CNS-u: Dopamin. 2. 5. 3. 3. 5. efikasnost. Serotonin 4. terapija parkinsonizma.kardiotonicni glikozidi.Bisfosfonati 6. hinoloni i fluorohinoloni 1.HIV terapija(inhibitori proteaze) 1. 3. 5.Meh delovanja antiepileptika 4.Sinergizam 2.karbamazepin.odnos doze i efekta.ND benzodiazepina i barbiturata. 6. Ampicilini 1. 2.antagonisti.th i profilaksa migrene. 4.Farmakoloska dejstva morfina 3.organski nitrati.1. A .penicilini pitanja kod Katarine Ilic I OBLAST odnos doze i efekta zavisnost i tolerancija tipovi receptora kompetitivni antagonizam nekompetitivni antagoonizam farmakokineticke interakcije farmakodinamske interakcije nezeljena dejstva lekova preklinicka ispitivanja lekova klinicka ispitivanja lekova paracetamol NSAIL Mehanizam delovanja aspirina Opioidni agonisti I antagonisti Putevi primene lekova Farm efekti morfina Nezeljena dejstva morfina Afinitet.ACEI.funkcije endotela.njihova ND.Th i profilaksa migrene 3.dejstva Ca i vit D na metabolizam kostiju.Antagonizam. 6. anksiolitici 4. agonisti i antagonisti opioidnih Rc. 2.njihova ND.th index Metbotropni receptori II OBLAST holinergička transmisija noradrenergicka transmisija antiholinesterazni lekovi ergot alkaloidi tipovi lokalne anestezije agonisti β2 adrenergickih receptora vitamin K vitamin D vitamin B Nezeljeni efekti beta blokatora Terapija I profilaksa migrene NA.Th i profilaksa migrene 3. 3. Prirodni penicilini.Nezeljena dejstva citostatika 1. Ach. 4. 2. agoniti. Antiaritmici prve grupe 6.metronidazol 1. Serotonin 4. 5. nd citostatika 1.Antagonizam. lekovi prve linije protiv hipertenzije sa osvrtom na acei 5.Klinicka ispitivanja.

pitanjce dva eventualno."Mislim da ne bude sve crno. Zbog toga sam pala. pita samo ono što je ona predavalamada različitih godina je predavala različite stvari.nemas neku preteranu priliku da pokazes koliko znas.a ovo mi je malo skracivanje njenog radnog vremena.od presudnog je znacaja za polaganje ispita!Mene je vala izresetala i mimo koncepta uz izjavu da me "cuva kao dezert za vecu ocenu" Dala mi je 8!Kao da je vredno mojih zivaca!Ali joj necu zaboraviti kad mi je par rokova pre vratila indeks bez da me pita. rekla mi je da posto mi je prvi put verovatno mi se jos nije sleglo i da mi je mrvica falila da prodjem i da je sigurna da cu u sledecem roku proci :). migrenu.karboanhidraze diuretici koji stede kalijum terapija hipertenzije inhibicija agragacije trombocita terapija infarkta miokarda ACE inhibitori – dejstva.a da ne izostavis nista.ne mogu da je gledam kad je spazim na hodniku! Ona je jako čudna.i da obavezno obrati paznju na njena predavanja.pa zakljuci da li si za odgovaranje.bas sam se raspisala : Ne voli ona preobiman koncept...jer obrazlozenje za nesto sto nisam znala da joj odgovorim je bilo"imate u mojim predavanjima. dihidroergotamin.nas 2 smo ostale da pisemo koncept.neces pasti (uglavnom)ako ti prihvati koncept. To su moji utisci. koji sedi najbliže vratima :p Na konceptu napisi sve sto znas o tom pitanju....Rec nisam izustila.a prihvatila je koncept!!!Zivot mi je skratila. Koliko sam primetila... :) ali drugi put sam položila..potom je nas tri pitala ukupno 6-7 minuta. Vremene ima dovoljno za pitanja kakva ona postavlja imas sat vremena da napises koncept koji ona cita. jer mi se cini da to boduje.. Medjutim.ali ne svidja mi se forma usmenog koji se svodi na pismeni. uz neko poređenje mog znanja sa zidanjem kuće (kao fali mi još samo krov).a za dalje.) setila sam se da tu ima i bromokriptin ali od toliko podataka zaboravila sam njegovu upotrebu. Mene je prvi put oborila.jesam polozila.i brzo pisi..bez objasnjenja i logike.a i sat vremena za 6 pitanja je malo tako da sortiraj dobro sta ces da pises... .. i dosta joj zavisi od raspoloženja. navedi sto vise lekova... ergometrin. Valjda nas je bilo dve i sat vremena do sledece grupe pa je krenula da detaljise.I naravno na koju nogu je ustala tog jutra.. primena I nezeljeni efekti Kardiotonici Blokatori Ca kanala Funkcije endotela Th angine Prva linija lekova za th hipertenzije ASI / KSI Organski nitrati V OBLAST terapija astme fibrinoliticki lekovi heparinski antikoagulansi lekovi u terapiji glaukoma terapija gojaznosti hronicna opstruktivna bolest pluca topikalna primena kortikosteroida u dermatologiji retinoidi u dermatologiji lecenje osteoporoze bisfosfonati antitusici I ekspektoransi antiemetici antidijaroici statini VI OBLAST hormoni adenohipofize hormoni neurohipofize terapija herpesa estrogeni oralni kontraceptivi terapija influence terapija hepatitis B i C uterotonici i tokolitici terapija poremecaja rada stitaste zlezde antituberkulotici mehanizmi nastanka rezistencije na antibiotike bezbednost primene glukokortikoida penicilini hinoloni I fluorohinoloni tetraciklini aminoglikozidi glikopeptidni antibiotic nezeljena dejstva citostatika karakteristike kancerske celije Cula sam od ljudi da je ona ok i da ako dobro napises koncept to je to. zaustavljanje krvarenja posle porodjaja. bila sam zadovoljna kako sam napisala i kad sam drugima rekla koliko i sta sam napisala bili su zacudjeni kako nisam prosla.ja volim usmene -USMENE. Najslabije sam uradila ergot alkaloide (doduse opisala sam ergotamin.vec konkretno i sazeto. pa se treba raspitati šta sve. I čini mi se da najviše ispita onog prvog.

blokatori 6. 4.Uterotonici? 1..Hinoloni i Fluorohinoloni.Predklinicka ispitivanja 2.Statini.Statini 5.stitna zlezda.Oralni kontraceptivi 1. A i Dopamin kao lekovi 3.Tipicni antipsihotici. anestetici 6. Antibiotici koji blokiraju sintezu cel.dejstva antimikotika 1.Ca .noradrenalin i dopamin kao lekovi? 3.Th glaukoma 5. 6. 1.antiholinesteraze 3. 3. efikasnost.Inervacija KVS-a 3.Aspirin.Tipovi farmakokinetickih interakcija 2. 4. Aleksandra Novaković 1.migrena.agonisti.NORA.Nitrati 5. zida preko 30S subjed.Receptori vezani za Gproteine? 2.funkcionalna anatonija simpatikusa.Infarkt miokarda 4.Alchajmer 4.fibrati. 5. 2. 5.Organski nitrati.Status epilepticus 4.indikacije bz i barbiturta. predklinicka ispitivanja.Ach .Klinicka ispitivanja 2.Sedativi i antipsihotici? 6. 3. 3. 3.Inhalacioni anestetici..antagonisti i inverzni agonisti. 5.mehanizmi delovanja antiepileptika..Fibrati 6. 3.Balansirana anestezija? 4.Intracelularni receptori. Enzimi. antiholinesteraze 3. 5.ACE inhibitori 4.Hipertenzija . efkasnost. IPP 5. 4. 2.Parkinsonova bolest 1. 1. 5.Agonisti beta2 receptora. 1. 6.v. st.Tipovi lokalne anestezije 6. 6.antihipertenzivi. migrena 3. 2. infarkt 6.pretklinička isp.Antibiotici koji inhibiraju sitezu celijskog zida 1.Terapija astme 3. th astme. 3.Mehanizam dejstva citostatika 1. i.Antagonisti H2 receptora 6. 6.Antagonisti alfa rc. antacidi 6.Antituberkulotici 1. srcana insuficijencija 5.Dr sc. Metronidazol . antagonisti i parc. 4.Akcioni potencijal srca? 5. 4. 4.terapija astme.pylori 6.AP srcanih celija. tipovi lokalne anestezije.eradikacija H.epilepticus 4.akcioni potencial srca.afinitet.Th hipertenzije u trudnoci 5. Afinitet. 3. 6.Karbamazepin 4.Aspirin 2.terapija hipertenzije. th inex i sirina 2.Th astme.Bisfosfonati 6.Eradikacija H. 2.v.prva linija terapije 5. sistemski glukokortikoidi 1.Alchajmerova bolest.Ergot alkaloidi.meh dejstva Lok anestetika i nezeljena dejstva.Jonski kanali 2. 3. ND beta blokatora 3. 2. 1. agonisti 2.parkinson.Meh.Odnos doze i efekta.Simpatikusni adrenergicki receptori 3.Akcioni potencijali celija srca 5.Klinicka primena diuretika 5.SSRI 4.Metronidazol.Ergot alkaloidi 3. 2.Tipicni antipsihotici 4.astma..Adrenalin.Ach 3.Stitna zlezda 6. preuzimanja Ser.Kardiotonicni glikozidi. 5. rc.i.benzodijazepini i barbiturati. transporteri kao mesta dejstva lekova 2. pilori i 6.Sistemski glukokortikotidi 1. 1.stitna zlezda 1.4. TCA 5.Antihistaminici. 5.antagonisti H2 Rc.sistemski glukokortikoidi * 1.Antihistaminici 2..Agonisti.Antagonizam izmedju lekova. selektivni inhib.Atipicni antipsihotici 4.Blokatori At receptora 5. Th sirina.Mehanizam barbiturata i benzodiazepina 4.Mahanizam dejstva antiepuleptika 4. 2. 4. 6. vezani za G-protein 2.Fibrati. 2. klinicka ispitivanja 2. 3.Citostatici mehanizam dejstva 1. 5. akcioni potencijal srca. Anestetici.Atipicni antipsihotici. uterotonici i tokolitici 1.Miorelaksansi 6. 6.Herpes 1.

Alchajmerova bolest 4. sirenje akcionog potencijala i ceo KVS (infarkt. 4. Cefalosporini aspirin.Simpatikusni adrenergicki receptori 3. angina.Herpes 1..jako je neprijatna i prepotentna.Ach .miorelaksansi i 6.i smeje ti se u facu po principu. NORadrenergicka transmisija. 4. Паркинсонова болест.Gleda te kao budalu. th infarkta miokarda.Ach 3.Receptori vezani za Gproteine? 2.sta ti znas. holinergicka transmisija.i.penicilin.Antibiotici koji inhibiraju sitezu celijskog zida 1. 2. glaukom.Akcioni potencijal srca? 5. holinergici.Ja sam polozila kod nje.Th glaukoma 5. Рецептори са ензимском активношћу и интрацелуларни рецептори.antiholinesteraze 3.Ca . antiemetici. 1..bez ijedne reci.1.Mehanizam dejstva citostatika 1. transporteri kao mesta dejstva lekova 2.NORA.nezeljena dejstva betablokatora 3. miorelaxanse.atagonisti i inverzni Ag 2. BKK).AB koji deluju na proteine 30S subjedinice 1. Терапијска примена алфа агониста.Tipicni antipsihotici 4. Blokatori Ca kanala.noradrenalin i dopamin kao lekovi? 3.Jonski kanali 2.atipicni antipsihotici 4. Terapija stabilne i Prinzmetalove angine 5. inhibitori protonske pumpe.Blokatori At receptora 5.triciklicni antidepresivi 4. 6.Hipertenzija . Simpatikus i distribucija adrenergickih lekova. alfa agonisti inhibitori protonske pumpe. Acetilholin 3.Mahanizam dejstva antiepuleptika 4. 1. atipicni antipsihotici.Moj savet je da pricas sto brze.ali mi je frljnula index ko od bede.v. 2. 3. BZD i BBT.Eradikacija H.klinicka primena diuretika 5.Mehanizam barbiturata i benzodiazepina 4. 5. GIT. Штитна жлезда.Tipovi farmakokinetickih interakcija 2. anestetici i 6.Akcioni potencijali celija srca 5.. Miorelaxansi 6. odonos doze i efekta.Antihistaminici 2. A i Dopamin kao lekovi 3. Enzimi.Nitrati 5.Terapija astme 3.antagonisti alfa Rc 3.Tipovi lokalne anestezije 6. 5.Iz prve oblasti najvise drnda na receptorima. mehanizam delovanja lekova.Balansirana anestezija? 4. par pitanja iz antibiotika.Oralni kontraceptivi 1.Kardiotonicni glikozidi.pylori 6. prokinetici. ACE inhibitori. Antihistaminici 2.antituberkulotici.. Hinoloni i fluorohinoloni.afinitet. terapija astme 6.jer te tada tesko prati.Karbamazepin 4.Agonisti beta2 receptora.voli holinergike.Adrenalin. Meh dejstva barbiturata.Odnos doze i efekta.blokatori 6. NSAIL 2.da ne upotrebim gore reci. Jonski kanali kao mesta dejstva lekova. faze ispitivanja leka. pretklinicka i klinicka ispitivanja. ne zamlacivati se na 6tom pitanju tj 6toj oblasti je rona tad upisuje ocenu u index i odatle bukvalno znati po 2-3 recenice!!! A sto se tice mog utiska o njoj. aleksandraMoj savet kod nje da se nauce dobroooooooo gradje receptora to ima na njenim predavanjima. Meh dejstva aspirina. 3.a iz druge cini mi se. Th glaukoma.Alchajmerova bolest.Fibrati 6.Metronidazol 1.ACEI 5. ACE inhibitori antimikotici. nezeljena dejstva beta blokatora. 3. Фибрнолитици.Predklinicka ispitivanja 2.prva linija terapije 5.mozda glupo zvuci ali veruj tako je. 5.Eto to je to najblaze receno! . TI i TS 2. 6.Uterotonici? 1. anksiolitici.Antagonisti H2 receptora 6. 4. Nezeljeni efekti antiepileptika.Inhalacioni anestetici. Диуретици који штеде калијум. anestetike.. 1. efikasnost. status epilepticus.SSRI 4.Sedativi i antipsihotici? 6.Sistemski glukokortikotidi 1.

4.lokalni anestetici 3.stabilizatori raspolozenja 3. inverzni agonisti / 1.odnos doze i efekta.lekovi u th HOBP-a 6.Lekovi u th bronhijalne astme 6.n.aspirin 5.H2 blokatori 5.Rc sa tirozin-kin.beta agonisti 2.Dr sc.atipicni antipsihotici. Antibiotici koji inhibiraju sintezu folata 1.inhalacioni anestetici 4. 2.n.d glukokortikoida 6. 2.Antagonisti histaminskih H2 receptora 6. 1. B12 5. agonisti. akt.d.omeprazol..Lokalni anestetici 1.beta blokatori 2.Diuretici H.aminoglikozidi 6.Ca blokatori u angina pectoris 5.d.. Zida 6.lekovi koji deluju na 5HT Rc 1.meh. 5. antagonisti.odnos doze i efekta 2.i vit.beta agonisti 2. Diuretici koji stede kalijum 4.blokatori kalcijumskih kanala.Inhalacioni opsti anestetici 4.Antagonizam.lekovi koji deluju na 5HT receptore .Atipicni antipsihotici 4.SSRI 3. 2.BKK u th hipertenzije 4. 4. Parenteralni antikoagulansi 6.amjodaron..fibrinolitici 6. glukokortikoida 1.Nezeljena dejstva tipicnih antipsihotika 3.Fe i eritropoetin 6.miorelaksansi 3..antiaritmici III grupe 4.beta blokatori 2.Astma 5.Th hitnih hipertenzivnih stanja 5.enzimi i molekuli nosači 1.Antibiotici inhibitori sinteze ćel.organski nitrati 4.Nezeljena dejstva NSAIL 2.hormoni hipofize 1.ACEI 2. Antagonisti receptora za angiotenzin 5.beta blokatori 3.hormoni neurohipofize 1.Preklinicka ispitivanja lekova 2.diuretici koji štede K 5.Triciklicni antidepresivi 4.Organski nitrati 5.lekovi koji deluju posredstvom 5ht rec 2..terapija migrene.eritropoetin 5.oralni antikoagulansi 6.nezeljena dejstva NSAIL.ligand zavisni jonski kanali kao ciljna mesta dejstva lekova 2.Antagonisti receptora za angiotenzin 5.Antibiotici koji inhibiraju sintezu folata 1.. Lecenje sistemskih mikoza 6. Atipicni antipsihotici 3.stabiliyatori raspoloyenja 4. 6. 3.Lekovi u th giht-a 3. alfa agonisti 2. 3.lekovi u terapiji hepatitisa B i C 1..beta2 agonisti. Karbamazepin 4. 5.miorelaksansi. 6.Metronidazol 1. RC sa enzimskom aktivnoscu i intracelularni RC 2.efekti i terapijska primena glikokortikosteroida 1.glukokortikoidi.petlje 5.Antiagregacioni lekovi 4.Opioidni analgetici 4.dejstva i farmakoloski efekti opoidnih analgetika.. Fe 5.Antagonizam medju lekovima 2.NSAIL-nez. 4.neyeljena dejstva glukokortikosteroida 1.TCA 3.hormoni hipofize 1. Rc 1. 2.ligand zavisni jonski kanali 1.NSAIL 2.jonski kanali 1.antihistaminici 1.farmakodinamičke interakcije 2.Amjodaron 4. Glukokortikoidi 1. 3.selektivni inhibitori preuzimanja serotonina 1. i nukl.vitamin K 5. 6. Fibrinolitici 5.Penicilini 1. Blokatori M receptora 3.glukokortikoidi nezeljena dejstva 6.fibrinolitici.th astme 6.Klinička ispitivanja 2. Lokalni anest.dejstva 2.Inhibitori MAO 4.Inhalacioni anestetici 3.hipertenzija 4.Blokatori kalcijumskih kanala u terapiji hipertenyije 5.oralni antikoagulansi. 3. Th gripa 6.folna kiselina i vitamin B12 6.tiazidni diuretici. Maja Tomić Obavezno pogledajte profesorkina predavanja sa sajta jer pita po njima..n.balansirana anestezija 3..Agonisti alfa adrenergickih receptora 3. NSAIL 3. 5.alfa agonisti 3.Stabilizatori raspoloženja 4.folna kis.

H2 blokatori 5.antagonisti i inverzni agonisti 2.Fe 6.iluzije su ono sto rade madjionicari a deluzije se javljaju kod sizofrenije(tako je objasnio). A 5.Lokalni anestetici 3.Inhibitori agregacije trombocita 6.ako spremate farmakologiju. vec je spona izmedju aorte i plucne arterije. antihistaminici.. I jedna i druga prate predavanja i slajdove.Rc sa enzimskom aktivnoscu i intracelularni receptori 2. HOBP nije lepo odrađen i ekpektoransi. inhalacioni anestetici 4. antitusici i mukolitici. oblast pitanja su super sređene. diuretici Henleove petlje.miorelaksansi jonski kanali kao ciljna mesta lekova. astma. Ugresic pita sta je ductus arteriosus. nezeljena dejstva opoida. klinicka primena inhibitora COXa nezeljena dejstva TCA. i bolje nego u Bošku. sisitemski antimikotici 1. pa da ne pogresite :) . agonisti alfa R 3.Lekovi u terapiji gripa 1.Diuretici koji stede kalijum 5.Inhalacioni opsti anestetici 4.Nezeljena dejstva tipicnih antipsihotika 4.1. terapija repesa Mala napomena:profesor Savic je primetio da svi studenti navode iluzije kao pozitivni simptom sizofrenije. i6. H2-blokatori 6. prvu oblast treba malo dopuniti. imunosupresivi terapijska sirina i indeks.pa samo prepravite u Boskovoj skripti.. antagonisti AT2 receptora.Agonisti.Alfa agonisti 3. Ductus arteriosus nije supljina izmedju pretkomora levog i desnog srca. sistemskin antimikotici 1. U skripti iz farmakologije postoji greska. R vezani za kinaze i IC receptori 2. antiagregacioni lekovi 5. Cuo sam da prof.a zapravo nisu iluzije vec deluzije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful