You are on page 1of 50

po usugach

DLa kLieNTW iNsTYTucJoNaLNYch


OBOWIZUJE OD 01.05.2012

Przewodnik

ceNNik usug

Twoje potrzeby. Nasze rozwizania.


www.siodemka.com

Przedstawiamy Cennik i Przewodnik po usugach kurierskich oferowanych przez spk Sidemka S.A. dalej zwan spk lub Sidemka. Opracowujc Przewodnik zaleao nam, aby stanowi on kompendium wiedzy na temat wsppracy z nasz firm, prezentujc kompleksowe rozwizania Twoich potrzeb. Jestemy przekonani, e po zapoznaniu si z Przewodnikiem, bez problemw odnajdziesz odpowiedni usug, a cay proces organizacji wysyki, rozlicze oraz rozwiza dla biznesu bdzie jeszcze prostszy.

Zesp Sidemka S.A.

Strona

02

Nasze Wsparcie TWoich przesYek

Obsuga On-line
Wypenij list przewozowy, wykorzystujc nasze interaktywne narzdzia Wylij przesyk Znajd przesyk Znajd najbliszy oddzia Usugi w serwisie lokalnym Usugi w serwisie krajowym Zosta naszym Klientem Usuga WebPack7 i WebPack7Plus Fan Page

www.siodemka.com
www.siodemka.com/webmobile7 www.siodemka.com/zamow www.siodemka.com/znajdz www.siodemka.com/oddzialy www.siodemka.com/uslugi www.siodemka.com/uslugi www.siodemka.com/wspolpraca www.siodemka.com/webpack7 www.facebook.com/Siodemka.Przesylki.Kurierskie

Obsuga telefoniczna
Nadanie i wycena przesyki Oferta wsppracy Usuga WebPack7 i WebPack7Plus Informacje o przesyce Wyjanienie wpaty pobrania Sprawy rozliczeniowe, zestawienia i faktury

22777 77 77

e-mail
zgloszenia@siodemka.com sprzedaz@siodemka.com webpack7@siodemka.com dok@siodemka.com pobrania@siodemka.com rozliczenie@siodemka.com

Misja
Nadrzdnym celem naszej pracy jest satysfakcja wszystkich Klientw. To im podporzdkowujemy nasze dziaania, gwarantujc najwysz jako usug poprzez cige doskonalenie systemu zarzdzania jakoci.
Nasze sta czwarty rania zostay z rzdu docenio zdobyli n my pie (2009, 2010, e. Po raz rwsze 2011, oglno miejsce 2012) pols w pres w kate kim progra tiowym mie L gorii , Usugi a krajowe Kuriers ur Klienta, , otrzy kie mujc specjaln przesyk tym s e i Potwierd - Grand Prix amym wyrn ie zeniem Laur K lienta 2 nie naszych obsugi 01 wysokic Klienta h stand 2. i 2012 ardw roku ty s otrzyman e w tu i Przeds 2010 ibiorstw Firma Przyja zna Kli o Fair P entowi lay.

Doceni

li nas

Sidemka dzi
Na rynku kurierskim jestemy obecni od 14 lat. Dzi kilka tysicy naszych pracownikw i kurierw w 40 oddziaach codziennie dokada wszelkich stara, by sprosta oczekiwaniom ponad 60 000 Klientw. Zrnicowany pakiet usug, wspierany przez zaawansowane interaktywne narzdzia do zarzdzania przesykami to nasza odpowied na potrzeby nowoczesnego biznesu.

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

Dbajc o wysoki standard wiadczonych usug we wszystkich placwkach naszej Firmy, wdroylimy systemy zarzdzania jakoci oparte na normie ISO 9001:2008, system zarzdzania rodowiskiem oparty na normie ISO 14001:2004 , system bezpieczestwa i higieny pracy PN-N-18001:2004 oraz system zarzdzania bezpieczestwem informacji zgodny z norm ISO/IEC 20071. Wicej informacji o naszych systemach zarzdzania jakoci wiadczonych usug znajdziesz na stronie internetowej

www.siodemka.com

spis Treci

Na skrty do cennika usug Korzystanie z naszych usug jest prostsze, ni mylisz Podstawowe definicje i objanienia Usugi w serwisie lokalnym Usugi w serwisie krajowym Usugi specjalne Usugi dodatkowe Opakowania firmowe Sidemka Zasady bezpiecznego pakowania przesyek Przygotowanie dokumentw do przesyki Nasze wsparcie Twojego procesu wysyki Narzdzia wspierajce na www.siodemka.com Odbir przesyek Po wysaniu przesyki Lokalizacje - czasy realizacji usug Cennik usug Regulamin wiadczenia usug Sidemka S.A. Oglne warunki wiadczenia usug WebPack7 oraz WebPack7Plus

6 7 8 10 12 14 18 22 23 24 26 28 29 30 32 38 47 49

Na skrTY Do ceNNika usug

TWoJa poTrzeba
Informacja o cenach usug i opatach dodatkowych

Nasza propozYcJa
cennik usug w serwisie krajowym 7 Standard 7 Next Day 12:00 7 Next Day 10:00 7 EURO paleta WebPack7 Dopaty do usug w serwisie krajowym cennik usug w serwisie lokalnym 7 Ekspres Lokalny 7 Standard Lokalny 7 Standard Podmiejski Dopaty do usug w serwisie lokalnym cennik usug dodatkowych Cennik usug dodatkowych str. 38 39 40 41 42 43 44 44 45 45 46

Szybkie obliczenie kosztu wysania przesyki, gdy masz dostp do komputera

Narzdzia dostpne na stronie internetowej Odwied nasz stron www.siodemka.com, na ktrej: - pobierzesz aktualny cennik, stawki opat dodatkowych oraz aktualn stawk opaty paliwowej i drogowej, - skorzystasz z kalkulatora kosztw oferowanych przez nas usug, - dowiesz si o rozwizaniach dla firm i osb indywidualnych, obniajcych koszty obsugi przesyek. Narzdzia dostpne w telefonie komrkowym Jeli jeste uytkownikiem telefonu komrkowego iPhone lub innego, opartego na systemie Android, cen przesyki moesz ustali korzystajc z kalkulatora kosztw dostpnego w aplikacji Mobile7. Aplikacj moesz bezpatnie pobra na swj telefon komrkowy: - dla telefonw iPhone, czc si ze sklepem iTunes Store, - dla telefonw z systemem Android, czc si ze sklepem Android Market. Skrt do sklepw, w ktrych dostpne s nasze aplikacje na telefon, znajdziesz na naszej stronie www.siodemka.com

Szybkie obliczenie kosztu wysania przesyki, gdziekolwiek jeste

cennik obowizuje od dnia 01.05.2012 r.

Strona

06
www.siodemka.com

Korzystanie z naszych usug jest prostsze, ni mylisz


1. WYbierz sWoJ usug usugi w serwisie lokalnym usugi w serwisie krajowym usugi specjalne usugi dodatkowe 10 10 12 14 18

2.

zapakuJ sWoJ przesYk opakowania firmowe Sidemka propozycje bezpiecznego pakowania przesyek

22 22 23

3.

WYpeNij DokumeNTY przygotowanie dokumentw do przesyki nasze wsparcie procesu wysyki narzdzia wspierajce na www.siodemka.com

24 24 26 28

4.

WYLij przesYk zamw kuriera

29 29

5.

po WYsaNiu przesYki

30

wszystko, co naley wiedzie o dalszej obsudze po wysaniu przesyki 30

Sprawd take nowe rozwizania w Przewodniku on-line dostpnym na www.siodemka.com

Strona

07
Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

poDsTaWoWe DeFiNicJe i obJaNieNia

DeFiNicJe poDsTaWoWe
przesyka rzecz lub rzeczy przesyane od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy w ramach jednego listu przewozowego. Przesyka moe skada si z jednej lub wielu kopert, paczek lub palet. koperta rzecz lub rzeczy umieszczone w kartonowej kopercie firmowej Sidemki wace cznie z opakowaniem do 1kg. Paczka rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym, zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowice 1 element przesyki. paleta rzecz lub rzeczy o wadze powyej 31,5 kg, skonsolidowane na sztywnej konstrukcji sucej do transportu wikszej iloci rzeczy przyjtych do przewozu. Dorczenia palet odbywaj si w systemie dorcze burta - burta.

roDzaJe WiaDczoNYch serWisW (usug)


serwis lokalny - usugi wiadczone w granicach dziaania waciwego Oddziau Sidemka. W ramach serwisu lokalnego wiadczymy usugi miejskie i podmiejskie. Usugi miejskie - przesyki s odbierane i dorczane w granicach administracyjnych miasta siedziby Oddziau Sidemka. Usugi podmiejskie - przesyki s odbierane i dorczane na terenie dziaania lokalnego Oddziau Sidemka. Serwis krajowy - usugi wiadczone przez Sidemka S.A. na terenie caego kraju.

roDzaJe paczek
paczka standardowa paczka o ksztacie prostopadocianu lub szecianu, z ktrego nie wystaje aden ponadwymiarowy element. Wymiar najduszego boku nie moe przekroczy 120 cm lub suma wymiarw nie moe przekracza 220 cm. paczka niestandardowa paczka, ktrej przynajmniej jeden z trzech wymiarw przekracza 120 cm lub suma wymiarw przekracza 220 cm. Paczk niestandardow s rwnie: elementy o ksztacie okrgym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych ksztatach lub/oraz z wystajcymi elementami; zawierajce lune, cikie elementy lub takie, ktrych rozkad ciaru jest nierwnomierny; umieszczone w lunym opakowaniu. Zasada ta nie dotyczy paczek duycowych.

przYkaD paczki sTaNDarDoWeJ


Wymiar najduszego boku nie moe przekracza 120 cm lub suma wymiarw nie moe przekracza 220 cm.

przYkaD paczki NiesTaNDarDoWeJ


Paczka o ksztacie okrgym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych ksztatach lub gdzie suma wymiarw przekracza 220 cm.

a
a + b + c 220 cm a 120 cm

a
a + b + c > 220 cm a > 120 cm

Strona

08

www.siodemka.com

paczka gabarytowa zazwyczaj jest to paczka lekka, ale objtociowo dua. Wag gabarytow stosujemy zawsze do wyceny paczki w przypadku, gdy waga gabarytowa jest wiksza ni waga rzeczywista paczki. Do wyceny przyjmowana jest wysza waga gabarytowa lub rzeczywista. Waga gabarytowa obliczana jest wedug poniszego wzoru:

dugo cm (a) x szeroko cm (b) x wysoko cm (c) 6000


paczka duycowa - paczka, w ktrej dugo najduszego boku przekracza 200 cm. Maksymalna waga rzeczywista pojedynczej wizki lub elementu nie moe przekracza 31,5 kg. Wag takiej paczki obliczamy, doliczajc do wagi rzeczwistej 100 kg za kady rozpoczty metr dugoci paczki - powyej 200 cm (kady rozpoczty 1 metr dugoci powyej 200 cm =100 kg). Otrzymujemy wtedy wag obliczeniow, wedug ktrej bdzie wyceniona przesyka. Dla przesyek o dugoci powyej 350 cm realizacja usugi jest moliwa po wczenieniejszym uzgodnieniu z lokalnym Oddziaem Sidemka S.A.

a > 200 cm
a

sposb usTaLaNia Wagi paczki


W ustalaniu wagi obowizuje zasada wyboru wyszej wagi paczki / palety: rzeczywistej, gabarytowej lub duycowej. Paczki gabarytowe, niestandardowe, duycowe nadawane s na osobnych listach przewozowych zgodnie z zasad: jedna paczka - jeden list przewozowy. Zasady te obowizuj we wszystkich usugach wiadczonych przez Sidemka S.A.

opaTa paLiWoWa. opaTa DrogoWa. Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych opat (opata paliwowa doliczana do ceny kadej wiadczonej usugi; opata drogowa doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety) zwizanych ze wzrostem kosztw transportu. Informacje o wysokoci stawki opaty paliwowej oraz wysokoci opaty drogowej publikowane s na firmowej stronie internetowej: www.siodemka.com. Wskazane stawki s wice dla Klientw Sidemka S.A. od dnia ich ogoszenia.

Strona

09

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

1 WYbierz usug
2 3 4 5 Zapakuj swoj przesyk Wypenij dokumenty Wylij przesyk Po wysaniu przesyki

usugi W serWisie LokaLNYm


Wybierajac nasze usugi w serwisie lokalnym, bdziesz mg wysa koperty i paczki w granicach obszaru dziaania waciwego Oddziau Sidemka S.A. W ramach serwisu lokalnego wiadczymy usugi miejskie i podmiejskie. Cena wybranej przez Ciebie usugi zaley od czasu dorczenia przesyki, kilometrw, ktre musi pokona kurier oraz od liczby i wagi poszczeglnych paczek. W celu uzyskania szczegowych informacji na temat usug lokalnych, odwied nas na www.siodemka.com/uslugi lub zeskanuj QR kod.

Wicej o usugach

TWoJa poTrzeba
Odbir i dorczenie przesyki tego samego dnia do 1 godziny w obszarze jednego miasta

Nasza usuga
Odbir i dorczenie przesyki tego samego dnia z przewidywanym terminem dorczenia do 1 godziny w granicach administracyjnych miasta siedziby Oddziau Sidemka S.A. Rodzaj przesyki: koperty i paczki. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z lokalnym Oddziaem Sidemka. Odbir przesyek**: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godz.17:00. W ramach serwisu lokalnego oferujemy rwnie usugi dodatkowe. Paczki o wymiarach klasyfikujcych je jako paczki gabarytowe lub duycowe wymagaj wczeniejszego potwierdzenia moliwoci odbioru.

7 ekspres Lokalny*

Odbir i dorczenie przesyki tego samego dnia w czasie do 2 godzin w obszarze jednego miasta

7 standard Lokalny*

Odbir i dorczenie przesyki tego samego dnia z przewidywanym terminem dorczenia do 2 godzin w granicach administracyjnych miasta siedziby Oddziau Sidemka S.A. Rodzaj przesyki: paczki i koperty. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z lokalnym Oddziaem Sidemka S.A. Odbir przesyek**: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godz.17:00. W ramach serwisu lokalnego oferujemy rwnie usugi dodatkowe. Paczki o wymiarach klasyfikujcych je jako paczki gabarytowe lub duycowe, wymagaj wczeniejszego potwierdzenia moliwoci odbioru.

Odbir i dorczenie przesyki tego samego dnia w czasie do 4 godzin poza obszarem jednego miasta

7 standard podmiejski*

Odbir i dorczenie przesyki tego samego dnia z przewidywanym terminem dorczenia do 4 godzin w obszarze dziaania lokalnego Oddziau Sidemka S.A. Rodzaj przesyek: koperty i paczki. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z lokalnym Oddziaem Sidemka S.A. Odbir przesyek**: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godz.17:00. Cena usugi podmiejskiej uzaleniona jest od odlegoci od granicy administracyjnej miasta Nadawcy do siedziby Odbiorcy oraz liczby i wagi poszczeglnych paczek. W przypadku przesyek przewoonych na odlego wiksz ni 50 km - opata jak za usug Ekspres Drogowy, liczona za kady przejechany kilometr trasy w obie strony. Paczki o wymiarach klasyfikujcych je jako paczki gabarytowe lub duycowe wymagaj wczeniejszego potwierdzenia moliwoci odbioru. W przypadku, gdy planujesz wysa przesyk lokaln z planowanym dorczeniem nastpnego dnia roboczego, proponujemy skorzysta z usugi 7 Standard realizowanej w serwisie krajowym. Usuga dostpna jest w kadym Oddziale Sidemka. Odbir przesyek**: 5 dni w tygodniu (pon.- pt.) do godziny 17:00. Szczegowe informacje o usudze 7 Standard znajdziesz w Przewodniku na stronie 12. W celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dziaem Obsugi Klienta pod numerem telefonu 22 777 77 77 lub na stronie www.siodemka.com//uslugi.

Dorczenie przesyki nastpnego dnia w obszarze jednego miasta

Strona

10
www.siodemka.com

* Usuga dostpna tylko w Oddziale Warszawa ** za wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy Ceny usug lokalnych i podmiejskich znajdziesz w tabeli na stronie 44-45 Przewodnika.

Strona

11

1 WYbierz usug
2 3 4 5 Zapakuj swoj przesyk Wypenij dokumenty Wylij przesyk Po wysaniu przesyki

usugi W serWisie kraJoWYm


Wybierajac nasze usugi w serwisie krajowym, bdziesz mg wysa koperty oraz paczki w konkurencyjnych cenach. W przypadku, gdy stoi przed Tob zadanie organizacji dostaw logistycznych towarw do Twoich Odbiorcw w caym kraju, skorzystaj z naszej oferty usug dla przesyek paletowych, ktre dostosujemy do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. W celu uzyskania szczegowych informacji na temat usug krajowych, odwied nasz stron www.siodemka.com/uslugi lub zeskanuj QR kod.

Wicej o usugach

TWoJa poTrzeba
Dorczenie przesyki nastpnego dnia roboczego do godz. 10:00

Nasza usuga
Dorczenie przesyki w serwisie krajowym o wadze rzeczywistej do 31,5 kg i wymiarach standardowych nastpnego dnia roboczego z gwarantowanym terminem dorczenia do godz. 10:00 w wybranych miejscowociach. Usuga dostpna w kadym Oddziale Sidemka. Odbir przesyek*: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00. W ramach usugi 7 Next Day 10:00, do przewozu nie mog by przyjmowane paczki przekraczajce jednostkow wag rzeczywist 31,5 kg lub takie, ktrych wymiary klasyfikuj je jako paczki niestandardowe, gabarytowe lub duycowe. Przed skorzystaniem z usugi sprawd przewidywany termin dorczenia w tabeli: Lokalizacje - czasy realizacji usug znajdujcej si na str. 32-37 Przewodnika.

7 Next Day 10:00

Dorczenie przesyki nastpnego dnia roboczego do godz. 12:00

7 Next Day 12:00

Dorczenie przesyki w serwisie krajowym o wadze rzeczywistej do 31,5 kg i wymiarach standardowych nastpnego dnia roboczego z gwarantowanym terminem dorczenia do godz. 12.00 w wybranych miejscowociach. Usuga dostpna w kadym Oddziale Sidemka. Odbir przesyek*: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00. W ramach usugi 7 Next Day 12:00, do przewozu nie mog by przyjmowane paczki przekraczajce jednostkow wag rzeczywist 31,5 kg, lub takie, ktrych wymiary klasyfikuj je jako paczki niestandardowe, gabarytowe lub duycowe. Przed skorzystaniem z usugi sprawd przewidywany termin dorczenia w tabeli: Lokalizacje - czas realizacji usug znajdujcej si na str. 32-37 Przewodnika.

Dorczenie przesyki nastpnego dnia roboczego do godz. 17:00

7 standard

Dorczenie przesyki w serwisie krajowym o maksymalnej wadze rzeczywistej jednej paczki do 31,5 kg nastpnego dnia roboczego z przewidywanym terminem dorczenia do godz. 17.00 w caym kraju w atrakcyjnej cenie. Usuga dostpna w kadym Oddziale Sidemka. Odbir przesyek*: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00. W ramach serwisu krajowego oferujemy rwnie szerok gam usug dodatkowych. Paczki przekraczajce jednostkow wag rzeczywist 31,5 kg lub takie, ktrych wymiary klasyfikuj je jako paczki niestandardowe, gabarytowe lub duycowe, wymagaj wczeniejszego telefonicznego potwierdzenia moliwoci realizacji usugi.

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Dziaem Obsugi Klienta pod numerem telefonu 22 777 77 77 lub na stronie www.siodemka.com/uslugi. * za wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy Ceny usug krajowych znajdziesz w tabeli na stronie 39-40 Przewodnika.

Strona

12
www.siodemka.com

TWoJa poTrzeba
Dorczenie przesyki paletowej

Nasza usuga
Usuga dla Klientw nadajcych paczki o wadze jednostkowej powyej 31,5 kg lub przesyki paletowej pod jeden adres dorczenia. Przewidywany termin dorczenia przesyki paletowej nastpnego dnia roboczego w miastach strefy A, w miastach strefy B do dwch dni roboczych. Za dodatkow dopat do ceny podstawowej, moliwe jest zastrzeenie dorczenia przesyki paletowej w strefie B nastpnego dnia roboczego. Usuga jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z lokalnym Oddziaem Sidemka. Odbir i dorczenie przesyek paletowych:* 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00. Palety o wymiarach klasyfikujcych je jako palety niestandardowe wymagaj wczeniejszego ustalenia moliwoci realizacji usugi z lokalnym Oddziaem Sidemka. Dostpno usugi w kadym Oddziale Sidemka. Maksymalne wymiary palety: 120 cm x 80 cm x 180 cm. Waga palety: maksymalnie do 800 kg.

7 euro paleta

Przesyka paletowa (Paleta) Przykad palety standardowej

maks. 180 cm

Przesyka Paletowa - to rzecz lub rzeczy o wadze powyej 31,5 kg umieszczone na jednej palecie, w sposb zapewniajcy stabilno i zapobiegajcy uszkodzeniom lub przemieszczeniom w trakcie transportu przesyki. Przesyki paletowe obsugiwane s w systemie burta - burta. Do przewozu przyjmowane s wycznie przesyki na paletach nieuszkodzonych. System burta - burta to przesyki odbierane i dorczane do miejsc dostpnych dla samochodw dostawczych. Usuga nie obejmuje umieszczenia i zdjcia przesyki ze skrzyni adunkowej. Maksymalna ilo palet nadana od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy w cigu jednego dnia roboczego - 2 palety. Nadanie jednorazowo wikszej iloci palet ni 2 do jednego Odbiorcy wymaga wczeniejszego uzgodnienia. W takim przypadku Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyki w terminie do trzech dni roboczych, liczc od nastpnego dnia roboczego po nadaniu.

Paleta standardowa

Przesyka mieszczca si w obrysie podstawy palety, o maksymalnych wymiarach: 120 cm x 80 cm i maksymalnej wysokoci do 180 cm. Maksymalna waga rzeczywista palety nie moe przekroczy 800 kg.

Paleta niestandardowa

80 cm

120 cm

Przesyka paletowa, ktrej jeden z wymiarw (lub dowolny wymiar) przekracza wymiary palety standardowej. Maksymalne wymiary palety niestandardowej: 250 cm x 120 cm przy maksymalnej wysokoci 180 cm.
W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Dziaem Obsugi Klienta pod numerem 22 777 77 77 lub na stronie www.siodemka.com/kontakt * za wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ceny usug paletowych znajdziesz w tabeli na stronie 41 Przewodnika.

Strona

13

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

1 WYbierz usug
2 3 4 5 Zapakuj swoj przesyk Wypenij dokumenty Wylij przesyk Po wysaniu przesyki

usugi specJaLNe
W naszej ofercie proponujemy rwnie usugi specjalne, bdce odpowiedzi na indywidualne potrzeby rnych sektorw rynku. W celu uzyskania szczegowych informacji na temat usug specjalnych, odwied nasz stron www.siodemka.com/uslugi lub zeskanuj QR kod.

Wicej o usugach

TWoJa poTrzeba
Dorczenie paczki w atrakcyjnej cenie bez koniecznoci podpisywania staej umowy o wsppracy z nasz firm

Nasza usuga
Usuga pre-paid obejmujca dorczenie paczek o wymiarach standardowych i wadze do 30 kg w atrakcyjnej cenie bez koniecznoci podpisywania staej umowy o wsppracy. Usuga sprzedawana w pakietach 10, 30, 50,100, 200, 300 szt. listw przewozowych. Oferujemy 6 zrnicowanych pakietw ilociowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Zakupiony pakiet WebPack7 wany jest przez 6 miesicy od daty zakupu. Przewidywany termin dorczenia przesyki nastpnego dnia roboczego w caym kraju. Rodzaj przesyki: 1 list przewozowy = 1 paczka do 30 kg. Odbir przesyek: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00. Ubezpieczenie przesyki: do 5 000,00 z za 1 paczk. usuga Webpack7 umoliwia: - zamwienie pakietw on-line, - patnoci on-line, - wydruk listw przewozowych przy pomocy aplikacji WebMobile7.

webPack7

Dorczenie paczki za pobraniem bez koniecznoci podpisywania staej umowy o wsppracy z nasz firm

Webpack7plus

Usuga pre-paid obejmujca dorczenie paczek za pobraniem o wymiarach standardowych i wadze do 30 kg w atrakcyjnej cenie bez koniecznoci podpisywania staej umowy o wsppracy. Usuga sprzedawana w pakietach 10, 30, 50, 100, 200, 300 szt. listw przewozowych. Oferujemy 6 zrnicowanych pakietw ilociowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Zakupiony pakiet WebPack7Plus wany jest przez 6 miesicy od daty zakupu. Usuga WebPack7Plus zawiera moliwoci pobrania nalenoci za kad paczk do kwoty 1 000,00 z (zwrot kwoty pobrania wycznie na konto). Przewidywany termin dorczenia przesyki nastpnego dnia roboczego w caym kraju. Rodzaj przesyki: 1 list przewozowy = 1 paczka do 30 kg. Odbir przesyek: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00. Ubezpieczenie przesyki: do 5 000,00 z za 1 paczk. usuga Webpack7plus umoliwia: - zamwienie pakietw on-line, - patnoci on-line, - wydruk listw przewozowych przy pomocy aplikacji WebMobile7. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Dziaem Handlowym pod nr tel. 22777 77 77 lub adresem e-mail: webpack7@siodemka.com. Wicej informacji o usudze WebPack7 znajdziesz na stronie www.siodemka.com//pl/srednie-i-duze-firmy/uslugi-1/uslugi-specjalne/webpack7/ Ceny usug znajdziesz w tabeli na stronie 42 Przewodnika.

Strona

14
www.siodemka.com

TWoJa poTrzeba
Zawierasz umowy poza siedzib swojej firmy? Sprzedajesz produkty finansowe przez internet lub infolini? Rozszerzasz sprzeda produktw finansowych na cay kraj poza aktualn sieci punktw sprzeday? Przesyasz dokumenty zawierajce dane osobowe Odbiorcy do rk wasnych (np. wyniki bada lekarskich)? Dorczasz przesyki gwnie do Odbiorcw indywidualnych (osb fizycznych)? Zastanawiasz si nad optymalizacj kosztw dystrybucji dokumentw? Zastanawiasz si w jaki sposb przyspieszy czas obiegu dokumentw pomidzy Nadawc i Odbiorc?

Nasza usuga
usuga przesyka proceduralna
Przesyka Proceduralna to specjalistyczna usuga kurierska dostosowana do indywidualnych potrzeb obsugi przesyek Klientw instytucjonalnych. Stworzona z myl o branach, ktre wysyaj do swoich klientw bardzo wane dokumenty, zapewniajc zgodne z prawem zawieranie umw z Odbiorc poza siedzib wasnej firmy. Uwzgldnia wszystkie wymagania poufnoci i bezpieczestwa danych Odbiorcw speniajce regulacje prawa bankowego, ustawy o ochronie Danych osobowych oraz zalecenia komisji Nadzoru Finansowego. Oferowana usuga Przesyek Proceduralnych doskonale wpisuje si w te potrzeby. Kurierzy zapewniaj najwyszy poziom skutecznoci dorczenia Przesyek Proceduralnych do Klientw indywidualnych Twojej instytucji. Usuga otwiera moliwo obsugi Twojego Klienta wprost przy drzwiach jego mieszkania.

W ramach usugi oferujemy: - usug kuriersk, ktrej obsuga jest zgodna z polskim prawem, w tym ze wiadczeniem usug na podstawie umowy outsourcingowej, - dorczenie przesyek na terytorium caej Polski bez koniecznoci zgaszania si Odbiorcy do wskazanego punktu w najbliszej wikszej miejscowoci, - weryfikacj Odbiorcy zgodnie z jego dokumentem tosamoci podanym przez Nadawc oraz powiadczeniem odbioru przesyki potwierdzonej podpisami kuriera i Odbiorcy, - dorczenia przesyki w miejscu i czasie uzgodnionym telefonicznie bezporednio pomidzy kurierem i Odbiorc, nawet do godziny 22:00, - indywidualnie ustalany cennik usug dla kadego Nadawcy w zalenoci od zoonoci procesu realizacji dostaw przesyek. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Dziaem Handlowym pod adresem e-mail przesylkiproceduralne@siodemka.com

Strona

15
Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

TWoJa poTrzeba
Nadanie przesyki w ssiedztwie bez koniecznoci podpisywania umowy z Sidemk

Nasza usuga
sidemka service point
Nie tra czasu stojc w kolejkach! Sprawd nasz ofert usug dla klientw indywidualnych. Nadawaj swoje przesyki korzystajc z naszych punktw sidemka service point. Wystarczy, e przyniesiesz przesyk do jednego z naszych punktw, a w ramach zryczatowanej ceny otrzymasz: - usug dorczenia paczki o wadze do 30 kg w serwisie krajowym - atrakcyjne ceny w zalenoci od rodzaju wybranego opakowania, - opakowanie w cenie usugi, - ubezpieczenie w cenie paczki do 5000 pln, - pobranie nalenoci za paczk do 1000 pln, - moliwo monitorowania przesyki poprzez Serwis SMS lub Serwis E-mail. Punkty Sidemka Service Point zlokalizowane s na terenie caego kraju i otwarte do pnych godzin wieczornych. Aktualne ceny usug w sieci Sidemka Service Point znajdziesz w kadym punkcie lub na stronie internetowej www.siodemka.com Informacj o najbliszym punkcie, godzinach jego pracy oraz trasach dojazdu znajdziesz na naszej stronie internetowej www.siodemka.com lub uzyskasz w Dziale Obsugi Klienta tel. 22 777 77 77.

Zeskanuj QR kod aby uzyska wicej informacji na temat usug dla Klientw indywidualnych Sidemka Service Point

Strona

16
www.siodemka.com

Strona

17

1 WYbierz usug
2 3 4 5 Zapakuj swoj przesyk Wypenij dokumenty Wylij przesyk Po wysaniu przesyki

usugi DoDaTkoWe
W naszej ofercie znajdziesz rwnie szerok gam usug dodatkowych, ktre dostosowalimy do indywidualnych potrzeb naszych Klientw. Usugi dodatkowe obejmuj wsparcie w procesie obsugi przesyek, specjalne czasy odbioru i dorczenia oraz opcje finansowe. W celu uzyskania szczegowych informacji na temat usug dodatkowych, odwied nasz stron www.siodemka.com/uslugi lub zeskanuj QR kod.

Wicej o usugach

TWoJa poTrzeba
Ubezpieczenie przesyki

Nasza usuga
ubezpieczenie
W sytuacji, gdy wysyasz przesyki wartociowe koniecznie ubezpiecz przesyk. Opata za ubezpieczenie uzaleniona jest od wartoci przesyki zadeklarowanej na licie przewozowym. W przypadku zadeklarowania wartoci przesyki (ubezpieczenia) obowizkowe jest opisanie zawartoci przesyki na licie przewozowym oraz zaznaczenie X w polu Ubezpieczam.

Zwrot kwoty pobranej od Odbiorcy przesyki

Usuga dostpna w serwisie lokalnym i krajowym. Dodatkowo obejmuje dorczenie przesyki i pobranie od Odbiorcy nalenoci za towar w formie gotwki. W przypadku, gdy dostarczasz swoje towary za naszym porednictwem, to idealne rozwizanie gwarantujce Twoim Klientom bezpieczestwo zgodnoci dostarczonego towaru, a Tobie pewno otrzymania nalenoci. Termin zwrotu pobra wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od nastpnego dnia po dorczeniu przesyki. W celu zapewnienia bezpieczestwa dorczenia przesyki za pobraniem, maksymalna kwota pobrania wynosi 11 000 z od jednego Odbiorcy. W przypadku przesyek w kwocie pobrania powyej 6 000 z, Odbiorca zobowizany jest do osobistego odbioru przesyki w najbliszym Oddziale Sidemka. Ubezpieczenie przesyki za pobraniem jest obowizkowe. Wpisujc kwot pobrania na licie przewozowym jeste zobowizany opisa zawarto przesyki, wwczas automatycznie przystpujesz do umowy ubezpieczenia.

pobranie standard

Ekspresowy zwrot kwoty pobranej od Odbiorcy przesyki

pobranie Next Day

Usuga dostpna w serwisie lokalnym i krajowym dla wszystkich Klientw zainteresowanych zwrotem kwoty pobrania nastpnego dnia roboczego po dorczeniu. W przypadku, gdy dostarczasz swoje towary za pobraniem, to idealna usuga gwarantujca Twoim Klientom bezpieczestwo dostawy towaru a Tobie szybki zwrot gotwki maksymalnie 1 dzie roboczy od nastpnego dnia po dorczeniu przesyki. W celu zapewnienia bezpieczestwa dorczenia przesyki za pobraniem maksymalna kwota pobrania wynosi 11 000 z od jednego Odbiorcy. W przypadku przesyek w kwocie pobrania powyej 6 000z, Odbiorca zobowizany jest do osobistego odbioru przesyki w najbliszym Oddziale Sidemka. Ubezpieczenie przesyki za pobraniem jest obowizkowe. Wpisujc kwot pobrania na licie przewozowym jeste zobowizany opisa zawarto przesyki wwczas automatycznie przystpujesz do umowy ubezpieczenia. Usuga jest dostpna w serwisie lokalnym i krajowym obejmuje zwrot potwierdzonych (piecztk i/lub podpisem) dokumentw doczonych do przesyki w terminie 4 dni roboczych, liczc od nastpnego dnia po dorczeniu.

Zwrotu dokumentw zaczonych do przesyki Odbir przesyki poza standardowymi godzinami pracy Dorczenie przesyki w wyznaczonym czasie
Strona

zwrot dokumentw

zastrzeenie godziny odbioru

Usuga dostpna w serwisie krajowym oraz lokalnym. Na Twoje yczenie przesyk moemy odebra ze wskazanego przez Ciebie miejsca poza standardowymi godzinami pracy, midzy 17:00 a 8:00 rano nastpnego dnia. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z Dziaem Obsugi Klienta Sidemka.

zastrzeenie godziny dorczenia

18
www.siodemka.com

W serwisie krajowym przesyk moemy dorczy nastpnego dnia roboczego po nadaniu z zastrzeeniem do godziny: 9:00, 11:00 lub innej wybranej godziny pomidzy: 13:00-18:00, 18:00-22:00 lub 23:00 8:00 rano. Usuga jest moliwa wycznie z zastrzeeniem do penej godziny dorczenia. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z Dziaem Obsugi Klienta Sidemka. W przypadku dorczenia przesyki z zastrzeeniem do godziny 10:00 lub 12:00, skorzystaj z usugi 7 NextDay 10:00 lub 7 NextDay 12:00.

Usugi dodatkowe podlegaj dopatom do cen usug podstawowych, zgodnie z tabel opat wskazan na stronie 46 Przewodnika.

TWoJa poTrzeba
Potwierdzenie dorczenia przesyki

Nasza usuga
Usuga dostpna dla przesyek w serwisie lokalnym i krajowym. Umoliwia otrzymanie kopii listu przewozowego zawierajcego oryginalny podpis Odbiorcy. Kopia listu przewozowego moe zosta wysana do Ciebie faksem, e-mailem lub za porednictwem kuriera. W celu zamwienia kopii listu przewozowego po dorczeniu przesyki prosimy o wypenienie i przesanie faksem pod numer 22 777 77 78 Formularza Potwierdzenia Dorczenia dostpnego na www.siodemka.com.

potwierdzenie dorczenia

Powiadomienie Odbiorcy o nadaniu i szczegach procesu dorczenia przesyki wysany za porednictwem wiadomoci SMS

serwis sms

Usuga obejmuje przesanie informacji o kolejnych etapach procesu dorczenia przesyki za porednictwem wiadomoci SMS wysanej do Odbiorcy na telefon komrkowy. W ramach usugi Serwis SMS Odbiorca otrzymuje informacj o: - nadaniu przesyki przez Nadawc, - numerze przesyki, - wydaniu przesyki do dorczenia, - kwocie pobrania, - pozostawionym awizo, - moliwoci odbioru osobistego w Oddziale Sidemka. Serwis SMS to usuga idealna dla Odbiorcw nie posiadajcych dostpu do Internetu. Warunkiem realizacji usugi jest podanie numeru telefonu komrkowego i zaznaczeniu usugi na licie przewozowym lub aplikacji WebMobile 7.

Automatyczny serwis powiadomie Nadawcy i Odbiorcy o nadaniu i szczegach procesu dorczenia przesyki wysane za porednictwem wiadomoci e-mail

serwis e-mail

Usuga obejmuje przesanie informacji o kolejnych etapach procesu dorczenia przesyki za porednictwem widomoci e-mail wysanej do Nadawcy i/lub Odbiorcy przesyki. Usuga dostpna dla wszystkich Klientw korzystajcych z usug Sidemka S.A. W ramach usugi Serwis e-mail Nadawca i Odbiorca otrzymuj informacj o: - nadaniu przesyki przez Nadawc, - wydaniu przesyki do dorczenia, - kwocie pobrania, - pozostawionym awizo, - odmowie przyjcia przesyki przez Odbiorc, - zwrocie przesyki do Nadawcy (w przypadku braku moliwoci skutecznego dorczenia do Odbiorcy). Serwis e-mail to usuga idealna dla Nadawcw zwracajcych szczegln uwag na otrzymywanie biecych informacji o statusie wysanej przesyki, posiadajcych stay dostp do internetu. Warunkiem realizacji usugi jest podanie adresu e-mail na licie przewozowym lub w aplikacji WebMobile 7.

Dorczenie przesyki w sobot, niedziel i wita

W serwisie krajowym oraz lokalnym przesyk moemy dorczy w sobot, niedziel lub wita. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z Dziaem Obsugi Klienta Sidemka.

Dorczenia sobota, niedziela, wita

Strona
Usugi dodatkowe podlegaj dopatom do cen usug podstawowych, zgodnie z tabel opat wskazan na stronie 46 Przewodnika.

19

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

1 WYbierz poDsTaWoW usug DorczeNia Lub usug DoDaTkoW

TWoJa poTrzeba
Zwrot przesyki do Nadawcy

Nasza usuga
W przypadku braku kontaktu z Odbiorc lub odmow przyjcia przesyki jest ona zwracana do Nadawcy, a koszt przesyki pierwotnej oraz zwrotnej pokrywany jest przez Nadawc. Zwrot przesyki nastpi w terminie 3 dni po ostatniej prbie dorczenia. Usuga dostpna w kadym Oddziale Sidemka. W przypadku, gdy nadana przesyka wymaga zmiany adresu dorczenia, skorzystaj z dodatkowej usugi przeadresowanie przesyki. W celu uzyskania informacji o przeadresowaniu przesyki prosimy o kontakt z Dziaem Obsugi Klienta Sidemka. Przeadresowanie polega na zmianie wczeniej podanego i umieszczonego na licie przewozowym adresu. Przeadresowania moesz dokona na formularzu dostpnym na naszej stronie www.siodemka.com. Usuga dostpna wycznie dla Klientw posiadajcych podpisan umow o wsppracy z Sidemka S.A. Zmiany patnika moe dokona Klient dla przesyki ju nadanej, ale nie dorczonej. Zmian patnika moesz dokona na formularzu dostpnym na naszej stronie internetowej www.siodemka.com. W przypadku przesyek, ktre maj by dorczone niezwocznie po ich odebraniu, w serwisie krajowym proponujemy usug Ekspres Drogowy. Usuga realizowana jest w systemie od drzwi do drzwi wycznie dla paczek standardowych. Czas wykonania usugi uzaleniony jest od odlegoci drogowej midzy Nadawc a Odbiorc. Opata naliczana jest za kady przejechany przez kuriera kilometr w obie strony. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z Dziaem Obsugi Klienta Sidemka.

zwrot przesyki do Nadawcy

Zmiana adresu dorczenia przesyki

zmiana adresu dorczenia

Zmiana patnika na licie przewozowym Natychmiastowe dorczenie przesyki w tym samym dniu nadania na terenie caego kraju

zmiana patnika

ekspres Drogowy

Nadanie lub odbir przesyki z pocigu lub autobusu

przesyka konduktorska

Usuga dostpna tylko dla przesyek w serwisie krajowym. Usuga polega na nadaniu lub odbiorze przesyki konduktorskiej z/na pocig lub autobus przez naszego kuriera. Czas realizacji usugi wynosi do 2 godzin w strefie A. Waga rzeczywista paczki nie moe przekroczy 10 kg a jej wymiary nie mog by wiksze ni 50 x 50 x 50 cm. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z Dziaem Obsugi Klienta Sidemka. Opaty zwizane z realizacj usugi Przesyka Konduktorska znajdziesz w Przewodniku na stronie 44 w rozdziale Usugi dodatkowe.

Dorczenie przesyki do 10 kg w dniu nadania na terenie caego kraju

W przypadku, pilnych przesyek, ktre maj by dorczone w dniu nadania w serwisie krajowym proponujemy usug Ekspres Siedem. Usuga realizowana jest za porednictwem PKP lub PKS, w systemie od drzwi do drzwi. Waga rzeczywista przesyki nie moe przekroczy 10 kg, a jej wymiary nie mog by wiksze ni 50 x 50 x 50 cm. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z Dziaem Obsugi Klienta Sidemka.

ekspres Siedem

Strona

20
www.siodemka.com

Usugi dodatkowe podlegaj dopatom do cen usug podstawowych, zgodnie z tabel opat wskazan na stronie 46 Przewodnika.

TWoJa poTrzeba
Dorczenie przesyki do osoby fizycznej Dorczenie przesyki do sieci sklepw handlowych (marketw)

Nasza usuga
Usuga zapewnia dorczenie przesyki do osoby fizycznej nie bdcej przedsibiorc, dostpna jest w kadym lokalnym Oddziale Sidemka S.A.

Dorczenie do osoby fizycznej

Usuga zapewnia dorczenie przesyki do sieci handlowych (marketw), skierowanej do magazynu sklepu. Podlega dopacie do ceny usugi w serwisie lokalnym i krajowym. Waga maksymalna: 1 paczki 31.5 kg 1 palety 800 kg Usuga dostpna w kadym Oddziale Sidemka. Odbir przesyek: 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00.

Dorczenie do sieci handlowych

Usugi dodatkowe podlegaj dopatom do cen usug podstawowych, zgodnie z tabel dopat wskazan na stronie 46 Przewodnika.

Strona

21
Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

1 Wybierz usug

2 zapakuJ sWoJ przesYk


3 Wypenij dokumenty 4 Wylij przesyk 5 Po wysaniu przesyki

opakoWaNia FirmoWe siDemka

Wicej o usugach

Nadrzdnym celem naszej pracy jest Twoja satysfakcja. Maksymalizujemy nasze wysiki, aby wszystkie przesyki byy dorczane w idealnym stanie. Skorzystaj z naszych firmowych opakowa, ktre zaprojektowalimy z myl o bezpieczestwie Twoich przesyek. Wicej informacji na temat bezpiecznego pakowania znajdziesz na stronie 23 Przewodnika, aby zamwi listy i opakowania firmowe wejd na www.siodemka.com/zamowienie-opakowan lub zeskanuj QR kod.

TWoJa poTrzeba
Zapakowanie dokumentw

Nasze rozWizaNie
W celu wysania dokumentw zawierajcych od 100 do 200 stron A4, proponujemy skorzysta z naszych firmowych kopert kartonowych. Koperty kartonowe dostpne s bezpatnie na kade Twoje yczenie. W przypadku, gdy cyklicznie wysyasz przesyki, proponujemy zamwi wiksz ilo, korzystajc z formularza on-line dostpnego na naszej stronie www. siodemka.com. Twoje zamwienie zostanie zrealizowane w cigu 2 dni roboczych. W celu wysania paskich przedmiotw, ktre ze wzgldu na swoje waciwoci nie s naraone na uszkodzenie, proponujemy skorzysta z maej koperty foliowej. Wymiary koperty: dugo 45 cm, szeroko 35 cm. Koperty foliowe dostpne s bezpatnie na kade Twoje yczenie. W przypadku, gdy cyklicznie wysyasz przesyki, proponujemy zamwi wiksz ilo, korzystajc z formularza on-line dostpnego na naszej stronie www.siodemka.com. Twoje zamwienie zostanie zrealizowane w cigu 2 dni roboczych.

koperta ekspresowa

Zapakowanie drobnych przedmiotw o wadze do 1 kg

Foliopak ekspresowy may

Zapakowanie drobnych przedmiotw o wadze do 3 kg

Foliopak ekspresowy duy

W celu wysania paskich przedmiotw, ktre ze wzgldu na swoje waciwoci nie s naraone na uszkodzenie, proponujemy skorzysta z duej koperty foliowej. Idealne rozwizanie dla dokumentw skadajcych si z wikszej iloci stron lub produktw o wadze do 3 kg. Wymiary koperty: dugo 55 cm, szeroko 45 cm. Koperty foliowe dostpne s bezpatnie na kade Twoje yczenie. W przypadku, gdy cyklicznie wysyasz przesyki, proponujemy zamwi wiksz ilo korzystajc z formularza on-line dostpnego na naszej stronie www.siodemka.com. Twoje zamwienie zostanie zrealizowane w cigu 2 dni roboczych.

Zapakowanie przedmiotw o wadze do 30 kg

pudeka firmowe

W celu bezpiecznego wysyania przesyek, oferujemy pudeka firmowe dopasowane do rnych wielkoci i wag wysyanych przedmiotw. W przypadku, gdy cyklicznie wysyasz przesyki, proponujemy zamwi wiksz ilo opakowa korzystajc z formularza on-line dostpnego na naszej stronie www.siodemka.com., tam te znajduj si aktualne ceny opakowa. Twoje zamwienie zostanie zrealizowane w cigu 2 dni roboczych. Wymiary opakowa: pudo s max 5 kg pudo m max 10 kg pudo L max 20 kg pudo XL max 30 kg
dugo dugo dugo dugo

22 cm szeroko 21 cm wysoko 10,5 cm 35 cm szeroko 24,5 cm wysoko 10,5 cm 42,5 cm szeroko 31,5 cm wysoko 20 cm 49,5 cm szeroko 39,5 cm wysoko 32 cm

Bezpieczne pakowanie przesyek na palecie

Strona

22
www.siodemka.com

W przypadku, gdy wysyasz przesyki paletowe pamitaj, aby odpowiednio zabezpieczy towar do wysyki. Do transportu przyjmujemy palety nieuszkodzone (preferowane s palety EURO lub identyczne pod wzgldem wymiarw i wielkoci). czne wymiary palety: 120 cm x 80 cm x 180 cm. Waga: maksymalnie 800 kg Waciwe zabezpieczenie paczek na palecie: - przesyka musi by trwale przymocowana do palety, - uyj stretch folii, dokadnie okrcajc j wok palety, zaczynajc od dolnego naronika palety kierujc si ku grze. Warto okrci kilkakrotnie palet kilkoma warstwami folii (rys.1), - kada przesyka powinna by zafoliowana minimum dwa razy foli stretch ze wszystkich stron, w tym rwnie na grze (rys. 2), - zwr uwag, aby elementy umieszczone w przesyce nie wystaway poza obrb palety, - w przypadku, gdy zdarzy si, e jaka cz przesyki wystaje poza obrys palety, wwczas przesyka musi by w taki sposb opakowana, aby sama nie zostaa uszkodzona i nie spowodowaa uszkodze innych przesyek, - wszystkie elementy (np. kartony), ktre ukadasz na palecie, powinny zosta uoone wedug zasady: lejsze elementy ukadamy na ciszych elementach. Jeeli wysyasz przesyki paletowe codziennie, warto zastanowi si nad zakupem mechanicznej tamy pakujcej i wykorzystywa naroniki tekturowe do zabezpieczenia w trakcie transportu (rys. 3), - maksymalna wysoko palety, jak moesz nam odda do przewozu, wynosi 180 cm (rys.4).

Nasze propozYcJe bezpieczNego pakoWaNia TWoich przesYek


Dbamy o to, aby na kadym etapie transportu przesyki traktowane byy z naleyt starannoci. Zastosowanie odpowiedniego opakowania do transportu Twoich przesyek oraz prawidowe oznakowanie pozwala nam dorcza przesyki na czas i bez zakce. W trosce o najwysz jako wiadczonych przez nas usug, prosimy o zapoznanie si z poniszymi rozwizaniami dotyczcymi bezpiecznego pakowania przesyek. Zeskanuj QR kod aby otrzyma wicej informacji na temat bezpiecznego pakowania Twoich przesyek Kosmetyki, produkty szklane, kruche
e kady przedmiot umieszczony w opakowaniu kartonowym jest dobrze zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami. Zaklej karton uywajc tamy klejcej min. 5 cm szerokoci. Karton po zamkniciu nie moe posiada adnych wybrzusze ani zaama. Naley take zwrci uwag na to, by przy potrzsaniu tak przygotowanym opakowaniem nie powsta efekt grzechotki. Warto te sprawdzi, czy nacisk na grn cz paczki nie powoduje zapadania sie grnej czci paczki.

Wysyasz kosmetyki, przedmioty zawierajce szko, wyroby ceramiczne, pamitaj o uyciu odpowiednich opakowa przeznaczonych do ich transportu. Przesyki zawierajce takie przedmioty mog wymaga podwjnego pudeka i dodatkowego materiau amortyzujcego. Sugerujemy woy przesyk do grubego opakowania tekturowego i upewni si, e jest dobrze zabezpieczona. Rozmiar kartonu musi by dopasowany do stosowanych opakowa jednostkowych, tak aby po zamkniciu na powierzchni opakowania zewntrznego nie powstay wybrzuszenia i zaamania. Pamitaj, aby przy pakowaniu kosmetykw czy produktw szklanych zapewni odpowiedni amortyzacj oraz odpowiedni dystans z kadej strony pomidzy opakowaniem wewntrznym, a zewntrznym. Pudeko naley zamkn i zaklei metod podwjnej litery T najlepiej przy uyciu tamy klejcej o szerokoci min. 5 cm. Naley pamita, aby karton po zamkniciu nie posiada adnych wybrzusze, zaama oraz uszkodze mechanicznych (zalanie, rozdarcie, zagniecenia). Poinformuj kuriera o zawartoci przesyki i naklej etykiety z napisem ostronie szko. W taki sposb przygotowana do wysyki paczka uzyska gwarancj bezpieczestwa w trakcie transportu.

Sprzt komputerowy, telefony i akcesoria komrkowe

Ksiki, pyty, oprogramowanie

Wysyasz produkty lekkie, midzy innymi: pyty, kasety, MP3, DVD, ksiki czy gry komputerowe. Zapakuj je w odpowiedniej gruboci karton w zalenosci od wagi produktu i jego wraliwoci na dziaania czynnikw zewntrznych (drgania, wibracje, temperatur powietrza itp.). Sugerujemy wolne przestrzenie opakowania wypeni odpowiednimi materiaami amortyzujcymi (np.: folia bbelkowa, kawaki styropianu) - zapobiega to uderzaniu produktu o produkt oraz chroni zawarto przed uderzeniami i wibracjami.

Sprzt komputerowy, telefony komrkowe, sprzt fotograficzny i inne akcesoria musz by zapakowane w oryginalne opakowanie producenta z oryginalnymi profilami. W przypadku braku opakowania oryginalnego, naley kady przedmiot owin w foli bbelkow, a nastpnie umieci w mocnym kartonie. Wolne przestrzenie pomidzy opakowaniem a profilami powinny zosta wypenione odpowiednimi materiaami amortyzujcymi. Tak przygotowane opakowanie naley zaklei tam klejc i woy do opakowania kartonowego stanowicego zabezpieczenie zewntrzne. Opakowanie zewntrzne nie moe nosi uszkodze mechanicznych (rozdarcia, zgniecenia, zamoczenia, zagniecenia itp.). Do wntrza opakowania zewntrznego naley woy odpowiednie profile zabezpieczajce wykonane z pianki lub papieru, ktre stanowi rodek amortyzujcy w przypadku zagniecenia lub uszkodzenia opakowania. Pamitaj, aby przestrze pomidzy kartonem zewntrznym, a opakowaniem wewntrznym zostaa wypeniona odpowiednimi materiaami amortyzujcymi. Karton zewntrzny naley zamkn i zaklei tam klejc zgodnie z metod podwjnej litery T, naley pamita aby po zamkniciu pudeko nie posiadao adnych wybrzusze ani zaama.

Sprzt AGD, RTV, wyposaenie domu

Odzie, obuwie

W przypadku, gdy wysyasz odzie lub buty pamitaj, aby towar starannie zapakowa. Sugerujemy wybra odpowiednio mocne pudeko kartonowe, waciwe do przesyanej zawartoci, ktre zabezpieczy towar przez uszkodzeniami i zniszczeniami zwizanymi z transportem przesyki. W przypadku, gdy musisz ponownie uy pudeka, upewnij si, e jest ono sztywne i w doskonaym stanie, bez przebi, dziur, rozdar lub uszkodze rogw. Usu z pudeka wszystkie etykiety i inne oznaczenia wysyki. Zabezpiecz paczk w rodku, zapewniajc odpowiedni amortyzacj zawartoci paczki. Upewnij si,

Jeli wysyasz sprzt RTV, artykuy AGD lub inne wyposaenie do domu pamitaj, e postpujesz podobnie jak w przypadku wysyki sprztu komputerowego. Sugerujemy, aby wysyany towar w oryginalnym opakowaniu dodatkowo opakowa i zabezpieczy przed wysyk. Przesyki o wadze powyej 31,5 kg naley umieci na palecie. Towar uoony na palecie musi by do niej przytwierdzony i zabezpieczony wg opisu na stronie 22 Przewodnika.

Arkusze, plansze, plakaty, banery

W celu wysania duych arkuszy, plansz lub innych tego typu towarw, zwi je w rulon i wykorzystaj tub kartonow do spakowania arkuszy odpowiednich dugoci.

zasaDY bezpieczNego pakoWaNia paczek Na paLecie

Strona

23
rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4

1 Wybierz usug 2 Zapakuj swoj przesyk

3 WYpeNij DokumeNTY
4 Wylij przesyk 5 Po wysaniu przesyki

przYgoToWaNie DokumeNTW Do przesYki


Proces wysyki wymaga kilku czynnoci przygotowawczych. Zapraszamy do zapoznania si krok po kroku z zasadami wypeniania dokumentw towarzyszcych Twojej przesyce od momentu odbioru do jej dorczenia.

TWoJa poTrzeba
Dokumenty niezbdne do wysania przesyki w sewisie lokalnym i krajowym

Nasze rozWizaNie
Listy przewozowe wypeniane rcznie
Prosimy dokadnie i czytelnie wypenia wszystkie pola listu przewozowego, najlepiej drukowanymi literami. Jedn kopi listu przewozowego zacz do przesyki wysyanej na jeden adres. W przypadku, gdy przesyka skada si z wielu paczek wysyanych na jeden adres, nie zapomnij naklei naklejki okrelajcej ilo paczek lub popro naszego kuriera, by to zrobi. Opisz kad paczk/palet, ktra jest czsci skadow przesyki, imieniem i nazwiskiem, nazw oraz adresem swoim i Odbiorcy. Orygina listu przewozowego zostanie pozostawiony przez kuriera u Ciebie jako potwierdzenie nadania przesyki. Numer podany na licie bdzie identyfikowa Twoj przesyk w trakcie caego procesu dorczenia. Skadajc swj podpis, akceptujesz regulamin wiadczenia usug Sidemka.

Szybsze wypenianie listw przewozowych

Listy przewozowe z danymi Nadawcy

W sytuacji, gdy sporadycznie korzystasz z naszych usug, proponujemy zleci wydruk listw przewozowych zawierajcych w polu Nadawca dane Twojej firmy. W naszej firmie istnieje taka moliwo. Wystarczy przekaza nam odpowiednie dane, ktre powinny znale si na licie przewozowym, a my przygotujemy dla Ciebie odpowiedni pakiet listw. Nasz kurier w krtkim czasie dorczy pod wskazany adres wydrukowane listy przewozowe.

Przygotowanie dokumantacji dla duej akcji wysykowej

etykiety

W przypadku, gdy masz do wysania jednorazowo ponad 50 szt. przesyek, a brakuje Ci czasu na wypisywanie listw przewozowych, proponujemy wydruk gotowych etykiet adresowych. W celu zamwienia etykiet prosimy o wysanie e-maila na adres sprzedaz@siodemka.com lub telefoniczny kontakt z Dziaem Handlowym. Wydrukowane etykiety zostan dostarczone przez naszego kuriera.

Seryjny wydruk listw przewozowych lub etykiet adresowych na wasnej drukarce

aplikacje biznesowe

Wszystkim naszym Klientom oferujemy najbardziej zaawansowane narzdzia automatyzujce i skracajce proces przygotowania listw przewozowych lub etykiet adresowych. Oferowane przez nas narzdzia obejmuj aplikacje on-line obsugiwane z poziomu strony internetowej, jak rwnie aplikacje wysykowe do programw magazynowo-sprzedaowych instalowanych w rodowisku IT naszych Klientw. Wicej informacji o narzdziach wspierajcych proces obsugi przesyek znajdziesz w rozdziale Nasze wsparcie Twojego procesu wysyki na stronie 26 Przewodnika.

W przypadku jakichkolwiek wtpliwoci dotyczcych zasad poprawnego wypenienia listu przewozowego skontaktuj si z Dziaem Obsugi Klienta pod adresem e-mail dok@siodemka.com lub pod numerem telefonu 22777 77 77. Zaley nam, aby zawsze dorcza przesyki w ustalonym terminie, w zwizku z tym prosimy, aby wszystkie etykiety adresowe oraz listy przewozowe umieszcza na rodku boku paczki, upewniajc si, e etykieta lub list s przyklejone w trway sposb.

Strona

24
www.siodemka.com

zasaDY WYpeNiaNia sTaNDarDoWego LisTu przeWozoWego

Standardowy list przewozowy dla przesyek realizowanych w serwisie lokalnym i krajowym Sidemka S.A.

Twoje potrzeby. Nasze rozwizania.


Sidemka S.A. 03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 tel. (22) 777 77 77, fax (22) 777 77 78
Wszystkie informacje o usugach oraz aktualne tabele opat moesz sprawdzi na www.siodemka.com

Prosz poda ten numer w celu uzyskania informacji o przesyce.

Posiadamy Certyfikaty : ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO IEC 27001 PN-N-18001:2004

* Paczki o wadze rzeczywistej przekraczajcej 31,5 kg - dostawa burta - burta. ** W przypadku paczki/palety: niestandardowej, gabarytowej, duycowej przewz nastpuje na odrbnym licie przewozowym dla kadej paczki. *** Usuga moliwa jest wycznie z zastrzeeniem do penej godziny dorczenia, po uzgodnieniu z Dziaem Obsugi Klienta.**** W przypadku zadeklarowania wartoci przesyki obowizkowe jest opisanie zawartoci lub podanie nr faktury.

1
1. STACJA NADANIA

2
2. STACJA DORCZENIA

FORMA PATNOCI: GOTWKA PRZELEW

NR ZLECENIA

11

7. TABELA WAG / ILOCI PACZEK*


Paczki Koperta do 1 kg

Paczki Paczki czna waga czna Paczki Paczki Paczki do 31 powyej paczek ilo ,5 do 5 kg do 10 kg do 20 kg 31,5 kg pow. 31,5 kg sztuk kg

WERYFIKACJA WAGI WARTO USUGI


czna waga

12

3. NADAWCA
Pena nazwa firmy

PROSIMY WYPENI DRUKOWANYMI LITERAMI

NADANIE W ODDZIALE

Palety Palety Palety Palety Palety Palety Palety Palety Palety powyej do 100 kg do 200 kg do 300 kg do 400 kg do 500 kg do 600 kg do 700 kg do 800 kg 800 kg

czna ilo sztuk

czna waga

E-mail

13

PLN BRUTTO

Imi i Nazwisko Nadawcy Adres

Tel. kontaktowy Dugo

/ Szeroko

/ Wysoko

6 000 =

Waga gabarytowa / Waga rzeczywista (kg)

Duyca

Gabaryt Niestandardowa Ksztat

14
Miasto

9. RODZAJ USUGI
SERWIS KRAJOWY 7 Next Day 10:00 7 Next Day 12:00 7 Standard 7 Euro Paleta SERWIS LOKALNY 7 Ekspres Lokalny 7 Standard Lokalny 7 Standard Podmiejski

15 USUGI DODATKOWE
Serwis SMS Serwis E-mail Zwrot dokumentw Odbiorca Osoba fizyczna Odbiorca Market Zastrzeenie godz. dorczenia*** .......................... Dorczenie sobota Dorczenie niedziela Ekspres Siedem Kopia LP e-mail Kopia LP kurier Express Drogowy km: ................

16 DOPATY
Nadanie Strefa B Wypisanie listw przez kuriera Paleta Next Day Strefa B Zmiana patnika Zmiana adresu dorczenia Magazynowanie przesyki dni: ................ Dorczenie Strefa B

Kod pocztowy

4. ODBIORCA PROSIMY WYPENI DRUKOWANYMI LITERAMI


Pena nazwa firmy E-mail

ODBIR W ODDZIALE

km: .............

Scedowanie kosztw Poczta Konduktorska

Imi i Nazwisko Odbiorcy

Tel. kontaktowy

17

10. UBEZPIECZENIE/UWAGI
NIE UBEZPIECZAM
UBEZPIECZAM

18
Opis zawartoci przesyki / nr faktury**** Warto przesyki (z)

Adres BEZPIECZNA KOPERTA Kod pocztowy Miasto NADAWCA ODBIORCA TRZECIA STRONA Nr opakowania

19

11. POBRANIE NALENOCI


POBRANIE NEXT DAY Kwota pobrania (z) POBRANIE STANDARD

5. PATNIK
Nr klienta Sidemka S.A. NIP

W przypadku usugi pobrania obowizkowe jest ubezpieczenie i opis zawartoci

10

PRZEKAZ POCZTOWY

Nr konta

20

6. PODPIS NADAWCY

ODBIR / NADGODZINY NR LISTU Akceptuj warunki dorczenia i odpowiedzialnoci zapisane w regulaminie znajdujcym si na odwrocie. Potwierdzam nadanie przesyki i prawidowo danych zawartych w licie przewozowym. Upowaniam Kuriera Sidemka S.A. do wystawienia faktury bez mojego podpisu.

21

12. PODPIS ODBIORCY Potwierdzam odbir przesyki w stanie nienaruszonym, bez zastrzee.
Data i godzina odbioru Czytelny podpis Odbiorcy/piecztka Podpis i nr kuriera

AWIZO Data i godzina

Data i godzina nadania

Czytelny podpis nadawcy i piecztka

Podpis i nr kuriera

Data i godzina

List przewozowy jest dokumentem doczonym do kadej przesyki, ktry zawiera wszystkie najwaniejsze informacje dotyczce przesyki. Poprawne i czytelne wypenienie wszystkich rubryk eliminuje pomyki i opnienia w dorczeniach. Kady list przewozowy ma unikatowy, trzynastocyfrowy numer, ktry posuy midzy innymi do identyfikacji Twojego zlecenia. Kady numer listu przewozowego jest umieszczony pod kodem kreskowym oraz przy podpisie Nadawcy. Umoliwia ledzenie przesyki w naszym systemie, w caym procesie dorczenia. Aktualny status dorczenia sprawdzisz na naszej stornie internetowej www.siodemka.com.

Jak wypeni list przewozowy dla przesyki lokalnej i krajowej?


1. Stacja nadania. Wypenia Nadawca. 2 i 3 Stacja dorczenia i nr zlecenia. Wypenia Kurier. 4 FORMA patnoci (gotwka, przelew). Wypenia Nadawca odznaczajc odpowiedni form patnoci. 5 Dane adresowe Nadawcy (nazwa firmy, imi i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowo, telefon kontaktowy, adres e-mail). Wypenia Nadawca. 6 Nadanie w Oddziale. Naley zaznaczy, gdy przesyka zostaa nadana w Oddziale Sidemka. 7 Dane adresowe Odbiorcy (nazwa firmy, imi i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowo, numer kontaktowy, adres e-mail). Wypenia Nadawca. 8 Odbir w Oddziale. Przesyka bdzie oczekiwaa na Odbiorc w najbliszym Oddziale dorczajcym. 9 Patnik (Nadawca, Odbiorca, trzecia strona). 10 11 12 13 14 15 16 17 Naley zaznaczy, kto paci za przesyk. Nr klienta Sidemka i NIP. Wypenia Nadawca. Tabela wag/iloci paczek. Ilo elementw do 31,5 kg w poszczeglnych przedziaach wagowych. Warto usugi. Wypenia Kurier. Wymiary paczki/palety. Naley wypeni dla paczek niestandardowych, podajc wszystkie wymiary. Rodzaj usugi. Wybr odpowiedniego rodzaju usugi w serwisie lokalnym lub krajowym. Usugi dodatkowe. Opaty za usugi dodatkowe wybrane przez Nadawc. Dopaty do usug stosowane w serwisie krajowym i lokalnym. Wypenia Kurier. Ubezpieczenie/Uwagi. Wypenia Nadawca, zaznaczajc ubezpieczenie i podajc warto ubezpieczenia przesyki. 18 19 Opis zawartoci przesyki. Wypenia Nadawca w przypadku przystpienia do ubezpieczenia przesyki. Pobranie Nalenoci. Prosimy o zaznaczenie wybranej usugi pobranie i uzupenienie kwoty pobrania oraz numeru konta, na ktry powinna zosta zwrcona kwota. W przypadku, gdy nie zostanie uzupeniony nr konta, pienidze zostan przesane przekazem pocztowym na adres Nadawcy. Podpis Nadawcy. Potwierdzenie przez Nadawc swoim podpisem przesyki oraz prawdziwoci zawartych danych na licie przewozowym. Podpis Odbiorcy. Pole wypenia Odbiorca przesyki lub kurier w przypadku, gdy pozostawia awizo.

20

21

prosimy zachowa orygina listu jako potwierdzenia nadania.

ORYGINA DLA NADAWCY

8. WYMIARY PACZKI/PALETY cm**

Strona

25

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

1 Wybierz usug 2 Zapakuj swoj przesyk

3 WYpeNij DokumeNTY
4 Wylij przesyk 5 Po wysaniu przesyki

Nasze Wsparcie TWoJego procesu WYsYki


Proces wysyki wymaga kilku czynnoci przygotowawczych Sprawd, w jaki sposb, moemy pomc zautomatyzowa ten proces w Twojej firmie. Aby uzyska wicej informacji na temat aplikacji wysykowych wejd na www.siodemka.com/narzedzia lub zeskanuj QR kod

Wicej o aplikacjach wysykowych

TWoJa poTrzeba
Wygodny i najszybszy sposb przygotowania listw przewozowych

Nasze rozWizaNie
sidemka Webmobile7
Wszystkim naszym Klientom bezpatnie udostpniamy aplikacj on-line dostpn z poziomu naszej strony internetowej. Dziki WebMobile7 z dowolnego komputera podczonego do internetu, 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu, bdziesz mg: - tworzy i automatycznie importowa bazy adresatw przesyek, - tworzy listy przewozowe i etykiety dla dowolnej iloci przesyek lub paczek wysyanych na wiele adresw i drukowa je na wasnej drukarce w dowolnym momencie, - tworzy wiele raportw wysykowych, - ledzi statusy przesyek za porednictwem linku do naszej strony. Obecnie dziki systemowi WebMobile7 zintegrowanemu z Managerem Sprzeday na portalu aukcyjnym Allegro.pl moliwe jest automatyczne pobieranie danych Odbiorcw niezbdnych do wysyki Twojego towaru.

Obsuga przesyek w programach magazynowo-sprzedaowych, systemu symfonia, systemu zarzdzania Forte oraz WF-mag presti i WF-mag presti plus.

Staym Klientom korzystajcym z programw magazynowosprzedaowych umoliwiamy pen automatyzacj procesu ich obsugi. oferowane przez nas aplikacje 7 business ship control powstay przy wsppracy z producentami najpopularniejszych programw magazynowo-sprzedaowych (sage sp. z o.o. i asseco business solutions s.a.), dziki temu rozwizanie jest w peni bezpieczne. Aplikacje 7 Business Ship Control w wyniku integracji z systemem Sidemki staj si czci programw magazynowo-sprzedaowych. Korzystajc 7 Business Ship Control bdziesz mg: - przygotowa dokumenty do wysyki w tym samym programie, w ktrym pracujesz bez dodatkowych kosztw integracji z systemami firmy kurierskiej, - tworzy listy przewozowe na podstawie danych z faktury sprzedaowej lub dokumentu wydania, - skrci czas przygotowania towarw do wysyki, - umoliwi pracownikom innych dziaw (magazyn, obsuga klienta, ksigowo, sprzeda) bezporedni dostp do informacji o statusie przesyek, - tworzy listy przewozowe nie powizane z dokumentem sprzedaowym ani magazynowym, - drukowa listy przewozowe na dowolnej drukarce laserowej w formacie A4 lub etykiety samoprzylepne na drukarce termicznej, - przygotowywa i drukowa zbiorczy dokument wydania przesyek kurierowi, - tworzy zestawienia i raporty, W celu utrzymania najwyszego standardu obsugi, prosimy o dokonanie rejestracji na www.siodemka.com/ narzdzia co pozwoli nam na informowanie Pastwa firmy o wszelkich aktualizacjach. Oferowane przez nas aplikacje 7 Business Ship Control s dostpne bezpatnie dla wszystkich Klientw posiadajcych sta umow o wsppracy z Sidemka S.A. Aplikacje dla waciwych programw mona pobra z naszej strony internetowej www.siodemka.com i zainstalowa na dowolnej iloci komputerw lub baz danych. szczegowe informacje o aplikacjach 7 business ship control, a take zasadach instalacji i korzystania, wsparciu technicznym znajdziesz na naszej stronie internetowej www.siodemka.com lub uzyskasz od naszego przedstawiciela handlowego.

7 business ship control

Strona

26
www.siodemka.com

TWoJa poTrzeba
Przygotowanie listw przewozowych i obsuga przesyek w programie Microsoft Outlook

Nasze rozWizaNie
Sidemka jako pierwsza firma w Polsce dla klientw wysyajcych gwnie przesyki z wasnego biura stworzya aplikacj wysykow dostpn bezporednio w programie Microsoft Outlook. Dziki temu kady uytkownik tego programu moe obsugiwa przesyki z poziomu wasnej poczty Outlook. co wicej, w przypadku, gdy korzystasz z poczty outlook na komputerze przenonym podczonym do mobilnego internetu, wysyk bdziesz mg organizowa w dowolnym miejscu i czasie. Modu wysykowy 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook umoliwia: - tworzenie wasnego profilu przesyek, tworzenie i drukowanie listw przewozowych z danymi pobranymi z wasnej ksiki adresowej, - automatyczne zlecanie odbioru przesyek przez naszego kuriera oraz kontakt z Dziaem Obsugi Klienta za porednictwem poczty e-mail, - automatyczne aktualizowanie statusw przesyek oraz tworzenie wasnych raportw, - administrowanie wasnym kontem Klienta w naszej firmie. Modu wysykowy 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook moesz bezpatnie pobra z naszej strony internetowej www.siodemka.com/narzedzia i zainstalowa na wybranym komputerze. W celu rozpoczcia korzystania z programu naley podpisa umow o wsppracy lub zarejestrowa si na naszej stronie internetowej www.siodemka.com/narzedzia

7 office ship control

Obsuga przesyek z Twojego telefonu komrkowego

Jeli jeste uytkownikiem telefonu komrkowego iPhone lub innego aparatu, dziaajcego w systemie Android, moesz zarzdza swoimi przesykami w kadym miejscu i o kadej porze dnia. Wszystkim uytkownikom Mobile7 umoliwia: - kalkulacj kosztw oraz nadanie przesyki za porednictwem naszej firmy, - zamawianie kuriera z miejsca, w ktrym aktualnie si znajdujesz, - ledzenie aktualnego statusu dorczenia przesyki po numerze listu przewozowego, - znalezienie najbliszego Oddziau Sidemka lub Service Pointu, w ktrym bdziesz mg nada swoj przesyk, sprawdzi godziny jego pracy oraz najkrtsz drog dojazdu do niego. Aplikacj Mobile7 mona pobra na telefon komrkowy: - dla telefonw iPhone, czc si ze sklepem iTunes Store, - dla telefonw z systemem Adroid, czc si ze sklepem Android Market. W podanych sklepach, po zalogowaniu w wyszukiwarce, naley wpisa nazw naszej aplikacji Mobile7, pobra i zainstalowa plik na swoim telefonie. Link do waciwego miejsca do wersji instalacyjnej znajdziesz na naszej stronie www.siodmka.com/narzdzia

7 easy ship control

Zaawansowane rozwizania do obsugi przesyek dla rednich i duych firm

Klientom, ktrzy nadaj duo przesyek oferujemy indywidualne integracje systemw magazynowo-sprzedaowych z sytemem obsugi przesyek WebMobile7. Za wykonanie tego zadania odpowiada zesp inynierw IT, ktrzy opracuj i wdro rozwizanie dostosowane do indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Wszystkich Klientw poszukujcych rozwiza automatyzujcych proces dystrybucji towaru oraz obsugi przesyek zachcamy do odwiedzenia naszej strony www.siodemka.com/narzdzia i sprawdzenia w jaki sposb Sidemka pomaga rozwizywa proces organizacji logistyki w redniej i duej firmie. Zachcamy rwnie do omwienia moliwoci integracji systemw automatyzujcych obsug przesyek w Twojej firmie z naszym Przedstawicielem Handlowym.

sidemka pakiet programisty

Strona

27

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

NarzDzia WspieraJce Na WWW.sioDemka.com


Wejd na www.siodemka.com, aby wyceni przesyk, wypeni dokumenty, zamwi kuriera i opakowania, ledzi przesyk, znale najbliszy Oddzia Sidemka lub dowiedzie si wicej o naszych usugach i rozwizaniach.

TWoJa poTrzeba
Wybr waciwej usugi

Nasze rozWizaNie
W module usugi znajdziesz Przewodnik po usugach on-line, zawierajcy szczegowe opisy wszystkich oferowanych przez nas usug w serwisie lokalnym i krajowym oraz zestawienie usug dodatkowych i specjalnych. Przy kadej z usug znajdziesz szczegowe informacje oraz skrt do aktualnych cen. Sprawd na: www.siodemka.com/uslugi Niezalenie, czy mamy odebra przesyk od Ciebie, czy od Twojego dostawcy lub klienta, zrobimy to natychmiast po otrzymaniu wypenionego formularza zamwienia. Skrt do formularza zamwienia kuriera znajdziesz na stronie gwnej www.siodemka.com Posugujc si numerem listu przewozowego moesz szybko sprawdzi aktualny stan procesu dorczenia przesyki, bez koniecznoci kontaktu telefonicznego z naszym Dziaem Obsugi Klienta. Modu ledzenia przesyek znajdziesz na strone gwnej www.siodemka.com. Rozumiejc potrzeby naszych Klientw, udostpnilimy rwnie moliwo przesania wywietlonego wyniku statusu dorczenia do dowolnego adresata za porednictwem wiadomoci e-mail, z moliwoci umieszczenia krtkiego komentarza. W tym miejscu, pobierzesz rwnie formularz zamwienia potwierdzenia dorczenia przesyki, zawierajcy kopi oryginalnego podpisu Odbiorcy przesyki. Bdc Nadawc przesyki z pewnoci nigdy nie masz czasu podawa Kupujcym dugiego numeru listu przewozowego. Jako Odbiorca z pewnoci chcesz wiedzie, czy Nadawca nada przesyk i kiedy moesz spodziewa si jej dorczenia. Z kolei jako uytkownik Allegro nie musisz posugiwa si numerem listu przewozowego, wystarczy, e podasz numer aukcji i nazw uytkownika Allegro w naszym module ledzenia przesyek. Na stronie internetowej www.siodemka.com w module sprawdzania statusu przesyki wprowadzasz tylko numer aukcji Allegro oraz swj Nick. Dziki tym danym system automatycznie j lokalizuje. Funkcja ta dostpna jest dla przesyek, ktrych Nadawca korzysta z udostpnianych przez Sidemk aplikacji do przygotowania listw przewozowych WebMobile7. Dziki nowej funkcjonalnoci sklepy aukcyjne korzystajce z usug Sidemki i aplikacji WebMobile7 bd mogy rwnie usprawni komunikacj z Kupujcymi, a tym samym zwikszy zainteresowanie swoimi aukcjami. Za porednictwem naszej strony moesz korzysta z aplikacji WebMobile7. Szczegow prezentacj aplikacji znajdziesz w poprzednim rozdziale tego Przewodnika. Skrt do moduu logowania do aplikacji WebMobile7 znajdziesz na stronie gwnej www.siodemka.com W przypadku, gdy potrzebujesz skontaktowa si z wybranym Dziaem naszej firmy, nada lub odebra przesyk w najbliszym Centrum Obsugi Przesyek bd te sprawdzi dojazd i godziny pracy lub gdy szukasz odpowiedzi na swoje pytanie, koniecznie odwied nasz modu kontaktowy. Jestemy do Twojej dyspozycji 24 godziny na dob na: www.siodemka.com Bez wzgldu na to czy jeste naszym staym Klientem, czy korzystasz z naszych usug sporadycznie, na naszej stronie sprawdzisz koszty wysania kadej przesyki. Skorzystaj z naszego kalkulatora kosztw, ktry wyliczy cen usugi zgodnie z obowizujcym cennikiem. Sprawd: www.siodemka.com W przypadku, gdy stale korzystasz z naszych usug, zapraszamy do zamawiania naszych opakowa firmowych za porednictwem formularza zamwie opakowa. Skrt do formularza zamwienia opakowa znajdziesz na stronie gwnej www.siodemka.com. W tym samym module moesz zleci nam dostarczenie Listw Przewozowych z wydrukowanymi w polu Nadawca danymi swojej Firmy.

Zamwienie kuriera lub zlecenie odbioru przesyki ledzenie procesu dorczenia przesyki

ledzenie procesu dorczenia przesyki po numerze aukcji Allegro

Logowanie do aplikacji WebMobile7 Skontaktowa si z waciwym Dziaem lub znale najbliszy Oddzia Sidemka S.A. Sprawdzenie ceny usugi i czasu dorczenia przesyki
Strona

28

Zamwienie opakowa firmowych i listw przewozowych Sidemka S.A.

www.siodemka.com

1 Wybierz usug 2 Zapakuj swoj przesyk 3 Wypenij dokumenty

4 WYLij przesYk
5 Po wysaniu przesyki

oDbir przesYek
W momencie, gdy zapakowae przesyk i przygotowae dokumenty przewozowe, pozostaje tylko zamwi kuriera. Odbir przesyki moesz nam zleci na kilka rnych sposobw. Moesz j rwnie nada osobicie w jednym z naszych Centrw Obsugi Przesyek. Odbir przesyek moesz zleci na www.siodemka.com/zamowienie-kuriera lub skanujac QR kod.

Wicej o procesie wysyki

TWoJa poTrzeba
Zamwienie kuriera przez stron internetow

Nasze rozWizaNie
zamwienie on-line
Korzystajc z moduu zle odbir przesyki dostpnego na naszej stronie moesz zleci nam odbir przesyki 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. Po wysaniu zgoszenia, na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu zostanie wysane przez Dzia Obsugi Klienta, potwierdzenie przyjcia zamwienia z podaniem numeru zlecenia, na ktry bdziesz mg si powoa w trakcie caego procesu odbioru przesyki przez naszego kuriera.

Zamwienie kuriera przez telefon

zamwienia telefoniczne

Od poniedziaku do pitku w godzinach 7:0021:00 oraz w soboty od 8:0016:00 moesz zadzwoni do Dziau Obsugi Klienta pod numer 22 777 77 77, by zleci odbir swojej przesyki. Bardzo cenimy szybko dlatego przed wybraniem poczenia prosimy o przygotowanie swojego numeru Klienta, tak aby proces obsugi trwa jak najkrcej. Jeli jeste uytkownikiem telefonu komrkowego iPhone lub innego aparatu, ktry wykorzystuje system Android, w godzinach pracy naszego Dziau Obsugi Klienta moesz przesa swoje zlecenie odbioru przesyki korzystajc z moduu zamwienia kuriera w aplikacji Mobile7 w swoim telefonie. W przypadku, gdy planujesz osobicie nada przesyk w jednym z naszych Centrw Obsugi Przesyek, moesz skorzysta z automatycznego systemu geolokacji, dziki ktremu znajdziesz najkrtsz drog.

Staa obsuga Kuriera

staa obsuga

Od poniedziaku do pitku w godz. 8.0017.00 w przedziale 2-godzinnym moesz umwi si na stay odbir przesyek z siedziby Twojej firmy. Indywidualne godziny odbioru przesyek ustalisz wysyajc zgoszenie na adres e-mail: sprzedaz@siodemka.com lub dzwonic pod nr 22777 77 77. Staa Obsuga dostpna jest dla Klientw posiadajcych sta umow o wsppracy z Sidemka S.A.

Osobiste nadanie przesyki

centra obsugi przesyek

Przesyk moesz rwnie nada w jednym z naszych Centrw Obsugi Przesyek, ktre otwarte s do pnych godzin wieczornych. Dokadne godziny otwarcia zamieszczone s na www.siodemka.com Centra Obsugi Przesyek zlokalizowane s przy wszystkich 40 Oddziaach Sidemka S.A, na terenie caego kraju. Dokadne adresy i trasy dojazdu znajdziesz na naszej stronie internetowej www.siodemka.com

Strona

29
Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

1 2 3 4

Wybierz usug Zapakuj swoj przesyk Wypenij dokumenty Wylij przesyk

5 po WYsaNiu przesYki

WszYsTko, co NaLeY WieDzie o DaLszeJ obsuDze po WYsaNiu przesYki


Sprawd, o czym jeszcze warto wiedzie, gdy ju wylesz swoj przesyk.

TWoJa poTrzeba
Sprawdzenie aktualnego statusu wysanej przesyki

Nasze rozWizaNie
Aktualny status dorczenia przesyki moesz sprawdzi za porednictwem strony internetowej www.siodemka.com, wpisujc numer przesyki wskazany na licie przewozowym w module monitorowanie przesyki. Jeli jeste uytkownikiem telefonu komrkowego iPhone lub innego aparatu, ktry w pracy wykorzystuje system Android, aktualny status dorczenia przesyki moesz sprawdzi z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Wicej informacji znajdziesz na stronie 26 Przewodnika. Modu ledzenia statusu przesyki dostpny jest w naszej aplikacji na telefony komrkowe Mobile7. Sprawd jakie to proste!

Zasady naliczania opaty paliwowej oraz opaty drogowej

Opata paliwowa oraz opata drogowa wyliczane s w nastpujcej kolejnoci: 1. kocowa warto wszystkich wiadczonych usug, 2. procentowa warto stawki paliwowej, 3. ryczatowa warto opaty drogowej doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety. Wysoko stawki opaty paliwowej oraz warto opaty drogowej s aktualizowane co miesic. Obowizujce informacje na temat opat publikowane s na firmowej stronie www.siodemka.com/kontakt

Skrcenie czasu obiegu dokumentw w Twojej firmie

e-faktura

W przypadku, gdy chcesz skrci czas obiegu dokumentw, przypieszy proces ksigowania faktur, proponujemy skorzysta z e-faktury, bdcej elektronicznym odpowiednikiem faktury papierowej. Wszystkie niezbdne informacje znajdziesz na stronie www.siodemka.com Usuga dostpna dla Klientw, ktrzy maj podpisan umow o wsppracy z nasz firm. Formularz zamwienia e-faktury znajdziesz na naszej stronie www.siodemka.com

Patno za usugi

patno gotwk

W przypadku, gdy nie posiadasz podpisanej staej umowy o wsppracy z nasz firm, wszystkie opaty zwizane z usug bd przyjmowane gotwk przez naszego kuriera w momencie odbioru przesyki. Nasz kurier jest zobligowany do wyliczenia kosztw usugi i wystawienia faktury VAT.

patno on-line

Wszystkim Klientom korzystajcym z usugi WebPack7 i WebPack7 Plus oferujemy moliwo zapacenia za usugi kurierskie za porednictwem systemu patnoci on-line, bezporednio z konta swojego banku. Wicej informacji znajdziesz na www.siodemka.com/pl/srednie-i-duze-firmy/uslugi-1/uslugi-specjalne/webpack7

patno przelewem

Wszystkim naszym Klientom oferujemy moliwo podpisania staej umowy o wsppracy, na mocy ktrej moliwa bdzie realizacja patnoci z odroczonym terminem, na podstawie zbiorczych zestawie za okrelony okres rozliczeniowy. W celu uzyskania szczegowych informacji dotyczcych tej formy patnoci prosimy o bezporedni kontakt z dziaem sprzeday, korzystajc z formularza zapytania dostpnego na stronie www.siodemka.com/kontakt

Strona

30
www.siodemka.com

Strona

31

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug


PRZESyKI KOPERTOWE I PACZKI STANDARDOWE O WADZE JEDNOSTKOWEJ DO 31,5 KG

Tabela prezentuje gwarantowane czasy dorcze przesyek standardowych dla usug w serwisie krajowym. W miejscowociach nie wymienionych w tabeli przesyki dorczane s w usudze 7 Standard. Staramy si sukcesywnie dodawa ilo miejscowoci, dla ktrych moliwa jest realizacja usugi 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00. Aktualne zestawienie lokalizacji i czasw realizacji usugi znajdziesz na stronie internetowej www.siodemka.com. lub zeskanuj QR kod aby uzyska wicej informacji. strefy dorczenia strefa a - wszystkie miejscowoci wymienione w tabeli i zaznaczone pogrubion czcionk. strefa b - wszystkie pozostae miejscowoci nie wymienione w tabeli i miejscowoci nie zaznaczone pogrubion czcionk. zeskanuj Qr kod, aby otrzyma wicej informacji na temat czasu realizacji usug

MIASTO
bDziN

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00

NEXT DAy 12:00

ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00

NEXT DAy 12:00


ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

42-500 42-506 42-519 21-500 21-506 21-527

42-505 42-506 42-519 21-502 21-506 21-527 15-377 15-337 15-345 15-349 15-352 15-354 15-378 15-507 15-516 15-519 15-571 15-602 15-621 15-634 15-693 15-959 15-751 15-845 15-583 43-300 43-316 43-319 43-344 43-350 43-382 15-608 58-371 05-840 85-895 85-120 85-124 85-127 85-133 85-138 85-140 85-145 85-149 85-154 85-158 85-305 85-307 85-309 85-312 85-825 85-900 85-980 41-900 41-907

41-909 41-914 chem chorzW ciechaNW


41-910 41-916 22-104 22-118 41-530 06-402 06-410 06-413 61-160 41-254 42-229 42-271 42-280 41-310 42-520 58-200 82-309 82-315 82-317 19-305 08-400 80-033 80-035 80-077 80-078 80-105 80-113 80-114 80-150 80-155 80-178 80-190 80-203 80-206 80-208 80-212 80-213 80-296 80-257 80-298 80-298 80-340 80-342 80-364 80-365 80-407 80-410 80-411 80-413 80-415 80-416 80-426 80-427 80-473

22-100 22-116 41-500 06-400 06-409 06-413

biaa poDLaska

biaYsTok

15-001 15-337 15-345 15-349 15-352 15-354 15-378 15-379 15-516 15-517 15-530 15-601 15-611 15-624 15-637 15-695 15-751 15-845 15-573

CZAPURY czeLaD czsTochoWa

61-160 41-250 42-200 42-271 42-280

DbroWa grNicza DZieROniW eLbLg

41-300 42-520 58-200 82-300 82-311 82-317

ek GARWOLin gDask

19-300 08-400 80-001 80-034 80-036 80-078 80-097 80-107 80-114 80-115 80-151 80-156 80-190 80-201 80-204 80-207

bieLsko-biaa

43-300 43-316 43-300 43-344 43-346 43-382

BOGDAnieC BOGUSZWGORCe BRWinW bYDgoszcz

15-606 58-370 05-840 85-001 85-120 85-124 85-127 85-132 85-137 85-140 85-145 85-149 85-152 85-156 85-303 85-307 85-309 85-312 85-825 85-900

80-210 80-213 80-214 80-257 80-297 80-298 80-299 80-341 80-343 80-365 80-366 80-408 80-411 80-412 80-414 80-416 80-417 80-427 80-430

Strona

32

85-915 bYTom 41-900 41-902

www.siodemka.com

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug


PRZESyKI KOPERTOWE I PACZKI STANDARDOWE O WADZE JEDNOSTKOWEJ DO 31,5 KG

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00

NEXT DAy 12:00

ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00


NEXT DAy 12:00


ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

80-502 80-772 80-774 80-807 80-808 80-809 80-810 80-814 80-818 80-820 80-821 80-869 80-870 80-876 80-877 80-900 80-917 gDYNia 81-000 81-200 81-575 81-578 81-582 81-583 81-587 81-597 81-598 81-601 81-912 gLiWice 44-100 44-109 44-119 44-121 44-122 44-151 44-152 44-164 gogW gorzW wieLkoPoLSki 67-200 66-400 66-413 66-414 GRODZiSK MAZOWieCKi GRUDZiDZ HALinW iMieLin inOWROCAW JASTRZBieZDRJ JAWORZnO JeLeNia gra 05-825 86-300 05-871 41-407 88-100 44-335 43-600 58-501 58-570 58-588 JZeFW kaLisz 05-410 62-801 62-819

80-771 80-772 80-806 80-807 80-808 80-809 80-813 80-817 80-819 80-820 80-868 80-869 80-875 80-876 80-895 80-900 80-980 81-197 81-581 81-575 81-578 81-582 81-597 81-587 81-597 81-598 81-661 81-980 44-107 44-117 44-119 44-121 44-141 44-151 44-152 44-164 67-210 66-412 66-413 66-414 05-825 86-300 05-874 41-407 88-100 44-335 43-600 58-507 58-570 58-588 05-420 62-809 62-819

62-821 kaToWice 40-001 40-203 40-315 40-319 40-321 40-335 40-353 40-374 40-384 40-389 kieLce 25-001 25-351 25-352 KOBieRniCe KOLOniA FASTY KOLOniA KLePACZe KOLOniA SOBOLeWO KOBieL konin 43-353 15-694 15-635 15-513 05-340 62-500 62-504 62-505

62-821 40-950 40-203 40-315 40-319 40-322 40-335 40-353 40-374 40-384 40-389 25-350 25-351 25-960 43-356 15-694 15-636 15-514 05-340 62-503 62-504 62-508 62-510 95-050 75-639 75-640 75-903 62-811 80-180 43-340 30-198 30-199 30-443 30-697 30-698 31-999 31-216 31-221 31-228 31-231 31-234 31-236 31-261 31-271 31-279 31-416 31-419 31-423 38-404 38-411 15-623 05-120 59-214

Tabela prezentuje gwarantowane czasy dorcze przesyek standardowych dla usug w serwisie krajowym. W miejscowociach nie wymienionych w tabeli przesyki dorczane s w usudze 7 Standard. Staramy si sukcesywnie dodawa ilo miejscowoci, dla ktrych moliwa jest realizacja usugi 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00. Aktualne zestawienie lokalizacji i czasw realizacji usugi znajdziesz na stronie internetowej www.siodemka.com. lub zeskanuj QR kod aby uzyska wicej informacji. strefy dorczenia strefa a - wszystkie miejscowoci wymienione w tabeli i zaznaczone pogrubion czcionk. strefa b - wszystkie pozostae miejscowoci nie wymienione w tabeli i miejscowoci nie zaznaczone pogrubion czcionk. zeskanuj Qr kod, aby otrzyma wicej informacji na temat czasu realizacji usug

62-510 KOnSTAnTYnW 95-050 DZKi koszaLiN 75-001 75-640 75-641 KOCieLnA Wie 62-811 KOWALe KOZY krakW 80-180 43-340 30-001 30-199 30-201 30-445 30-698 30-699 31-213 31-221 31-228 31-231 31-234 31-236 31-261 31-271 31-279 31-416 31-419 31-422 kroSno KRUPniKi LeGiOnOWO LegNica 38-400 38-408 15-623 05-120 59-200

Strona

33

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug


PRZESyKI KOPERTOWE I PACZKI STANDARDOWE O WADZE JEDNOSTKOWEJ DO 31,5 KG

Tabela prezentuje gwarantowane czasy dorcze przesyek standardowych dla usug w serwisie krajowym. W miejscowociach nie wymienionych w tabeli przesyki dorczane s w usudze 7 Standard. Staramy si sukcesywnie dodawa ilo miejscowoci, dla ktrych moliwa jest realizacja usugi 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00. Aktualne zestawienie lokalizacji i czasw realizacji usugi znajdziesz na stronie internetowej www.siodemka.com. lub zeskanuj QR kod aby uzyska wicej informacji. strefy dorczenia strefa a - wszystkie miejscowoci wymienione w tabeli i zaznaczone pogrubion czcionk. strefa b - wszystkie pozostae miejscowoci nie wymienione w tabeli i miejscowoci nie zaznaczone pogrubion czcionk. zeskanuj Qr kod, aby otrzyma wicej informacji na temat czasu realizacji usug

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00


NEXT DAy 12:00


ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00


NEXT DAy 12:00


ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

59-217 LeSzno LeSZnOWOLA LiBeRTW LubLiN 64-101 64-110 05-506 05-552 30-444 20-001 20-050 20-051 20-259 20-390 20-516 20-823 20-824 AZiSKA GRne OMiAnKi oma D MAJWKA MARKOWA MiKOW MiSK MAZOWieCKi mYsoWice 43-170 05-092 18-400 18-403 90-001 92-703 15-511 37-120 43-190 05-300 41-400 41-404 41-408 MYSZKW nAKORY niePORT nOWA Wie NoWY scz oLSzTYn 42-300 08-104 05-119 05-126 42-125 33-300 33-300 10-001 10-379 10-382 10-688 11-041 OLSZYnieC oPoLe 58-330 45-001 45-205 45-215 45-291 45-301 45-477 45-512 45-642 45-644 45-650 45-653

59-220 64-106 64-110 05-506 05-552 30-444 20-049 20-050 20-257 20-387 20-510 20-822 20-823 20-960 43-170 05-092 18-401 18-404 92-649 94-413 15-512 37-120 43-190 05-300 41-400 41-406 41-412 42-300 08-104 05-119 05-126 42-125 33-300 33-306 10-369 10-380 10-686 10-959 11-041 58-330 45-145 45-205 45-290 45-291 45-476 45-478 45-641 45-642 45-649 45-652 45-683 45-688 45-701 45-702

45-703 45-710 45-716 45-717 45-720 45-720


45-716 45-710 45-716 45-717 45-720 45-804 45-805 45-811 45-814 45-910 07-400 07-401 07-409 07-410 07-410 07-413 07-417 07-300 05-400 05-402 05-500 58-573 41-945 41-949 64-920 64-920 64-931 64-935 64-970 97-302 97-309 97-312 09-400 09-401 09-402 09-407 09-408 09-409 09-410 89-120 60-184 61-159 61-897 95-030 05-800 37-706 37-720 43-200 44-120 26-600 26-612 26-621 96-300

45-805 45-809 45-814 45-815 osTroka 07-400 07-401 07-409 07-410 07-410 07-412 07-417 OSTRW MAZOWieCKA OTWOCK PiASeCZnO PieCHOWiCe piekarY Lskie pia 07-300 05-400 05-402 05-500 58-573 41-940 41-946 64-920 64-920 64-931 64-934 64-970 pioTrkW TrYbuNaLski 97-300 97-308 97-312 pock 09-400 09-401 09-402 09-403 09-408 09-409 09-410 POTULiCe pozNa 89-120 60-001 60-186 61-161 PRAWDA PRUSZKW przemYL PSZCZYnA PYSKOWiCe raDom 95-030 05-800 37-700 37-720 43-200 44-120 26-600 26-602 26-614 RADZieJOWiCe 96-300

Strona

34

45-684 45-701 45-702

www.siodemka.com

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug


PRZESyKI KOPERTOWE I PACZKI STANDARDOWE O WADZE JEDNOSTKOWEJ DO 31,5 KG

MIASTO
RASZYn RDZinY ROWY RAnY ruDa Lska

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00


NEXT DAy 12:00


ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00

NEXT DAy 12:00

ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

05-090 42-240 76-211 82-335 41-700 41-705 41-706 41-709 41-712

05-090 42-242 76-212 82-335 41-700 41-707 41-706 41-711 41-717 67-210 43-378 44-200 35-211 35-213 35-329 35-330 35-630 35-900 35-959 26-613 08-103 08-119 76-217 41-106 98-210 58-340 32-050 96-101 96-104 60-185 76-205 76-210 76-216 76-218 10-381 15-509 96-505 19-200 15-605 81-702 81-703 81-730 81-731 81-734 81-739 81-740 81-746 81-786 81-803 81-819 81-820 81-824 81-826

81-827 81-830 81-838 81-839 81-860 81-866 81-868 81-869 81-881 sosNoWiec STAniSZW SOSnWKA

81-829 81-837 81-838 81-859 81-865 81-867 81-868 81-880 81-881 41-221 58-500 58-564 58-312 81-198 05-070 16-401 16-433 58-310 70-781 71-696 71-795 97-500 43-370 89-203 64-930 55-093 21-040 41-600 41-608 39-400 39-407 42-605 33-110 96-515 97-280 87-100 87-115 87-116 87-120 82-200 64-100 11-001 42-235 97-300 43-110 36-020 58-350 38-407 59-300 43-450 08-107 37-717

Tabela prezentuje gwarantowane czasy dorcze przesyek standardowych dla usug w serwisie krajowym. W miejscowociach nie wymienionych w tabeli przesyki dorczane s w usudze 7 Standard. Staramy si sukcesywnie dodawa ilo miejscowoci, dla ktrych moliwa jest realizacja usugi 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00. Aktualne zestawienie lokalizacji i czasw realizacji usugi znajdziesz na stronie internetowej www.siodemka.com. lub zeskanuj QR kod aby uzyska wicej informacji. strefy dorczenia strefa a - wszystkie miejscowoci wymienione w tabeli i zaznaczone pogrubion czcionk.

RUSZOWiCe RYBARZOWiCe RYBniK rzeszW

67-200 43-374 44-200 35-001 35-213 35-215 35-330 35-332 35-900 35-959

41-200 58-500 58-562 58-312 81-198 05-070 16-400 16-430 58-310 70-781 71-696 71-795

STRUGA SUCHY DWR SULeJWeK suWaki

saDkW sieDLce SieMiAniCe siemiaNoWice Lskie SieRADZ SieRPniCA SKAWinA (PODBORY) skierNieWice SKRZeWO supsk

26-613 08-100 08-119 76-217 41-100 98-200 58-340 32-050 96-100 96-103 60-185 76-200 76-207 76-215 76-218

SZCZAWnOZDRJ szczeciN

SZCZePOCiCe RZDOWe SZCZYRK SZKOCJA SZYDOWO LiWiCe WiDniK WiTochoWice TarNobrzeg TARnOWSKie GRY TarNW TeReSin TOMASZW MAZOWieCKi Toru

97-500 43-370 89-200 64-930 55-093 21-040 41-600 41-603 39-400 39-401 42-605 33-100 96-515 97-280 87-100 87-100 87-116 87-117

strefa b - wszystkie pozostae miejscowoci nie wymienione w tabeli i miejscowoci nie zaznaczone pogrubion czcionk. zeskanuj Qr kod, aby otrzyma wicej informacji na temat czasu realizacji usug

SUPY SOBOLeWO SOCHACZeW SOJCZYn GRDOWY SOLniCZKi SoPoT

10-381 15-509 96-500 19-200 15-603 81-701 81-703 81-704 81-731 81-732 81-735 81-740 81-741 81-747 81-803 81-804 81-820 81-821 81-825

TRAGAMin TrzebiNY TUAWKi TURZYn TWARDOSAWiCe TYchY TYCZYn USTROBnA USTROnie USTRO (RODZiM) UZiBY WACAWiCe

82-200 64-100 11-001 42-235 97-300 43-100 36-020 38-406 59-300 43-450 08-107 37-716

UniSAW LSKi 58-350

Strona

35

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug


PRZESyKI KOPERTOWE I PACZKI STANDARDOWE O WADZE JEDNOSTKOWEJ DO 31,5 KG

Tabela prezentuje gwarantowane czasy dorcze przesyek standardowych dla usug w serwisie krajowym. W miejscowociach nie wymienionych w tabeli przesyki dorczane s w usudze 7 Standard. Staramy si sukcesywnie dodawa ilo miejscowoci, dla ktrych moliwa jest realizacja usugi 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00. Aktualne zestawienie lokalizacji i czasw realizacji usugi znajdziesz na stronie internetowej www.siodemka.com. lub zeskanuj QR kod aby uzyska wicej informacji. strefy dorczenia strefa a - wszystkie miejscowoci wymienione w tabeli i zaznaczone pogrubion czcionk. strefa b - wszystkie pozostae miejscowoci nie wymienione w tabeli i miejscowoci nie zaznaczone pogrubion czcionk. zeskanuj Qr kod, aby otrzyma wicej informacji na temat czasu realizacji usug

MIASTO
WALenTYnW WALeRY WabrzYch

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00

NEXT DAy 12:00

ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00


NEXT DAy 12:00


ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

27-100 07-402 58-300 58-316 58-390

27-100 07-402 58-309 58-316 58-390 04-998 05-077 62-800 62-800 82-310 11-040 86-105 89-520 05-124 42-700 87-820 86-031 43-365 43-460 96-315 55-100 95-020 32-650 58-379 42-261 87-809 87-818 87-822 97-360 19-404 42-233 37-713 97-310 06-440 95-054 05-200 11-036 20-258 08-110 36-002 26-337 18-100 50-457 50-458 51-180 51-356 51-502 51-504 52-115

52-116 52-117 52-200 52-203 52-327


52-116 52-141 52-200 52-326 52-327 54-413 54-414 54-432 54-433 54-622 95-035 42-263 86-011 42-274 87-300 86-050 11-030 42-290 62-820 55-114 09-411 07-411 41-800 41-803 41-807 41-809 41-810 41-815 41-840 33-140 21-504 58-321 55-120 08-200 32-830 86-302 26-680 42-250 97-330 11-010 16-002 82-316 95-060 42-265 08-108 42-134 22-410 07-407 55-095 42-230 87-811 62-590 05-660 33-112

WarszaWa WarszWka WziNa WiCHROWO WieLKi KOnOPAT WieLKi MDROMieRZ WieLiSZeW WieRZBie WiSAWiCePARCeLe WiLCZe WiLKOWiCe WiSA WiSKiTKi WiSZniA MAA WiTKOWiCe WiTKW WASnA WocaWek

00-001 05-075 62-800 62-800 82-310 11-040 86-105 89-520 05-124 42-700 87-820 86-031 43-360 43-460 96-315 55-100 32-650 58-379 42-261 87-800 87-812 87-822

52-331 54-414 54-424 54-433 54-434 WRBLeW WRZOSOWA WTeLnO WYGODA WYMOKe WYPALeniSKA WYRAnDY WYRAZW WYRW WYSZYnA ZABieLe zabrze 95-035 42-263 86-011 42-274 87-300 86-050 11-030 42-290 62-820 09-411 07-411 41-800 41-803 41-805 41-809 41-810 41-815 41-820 ZACZARnie ZACZOPKi ZAJCZKW ZAKRZe ZAKRZW ZAKURZeWO ZALeSiCe ZALeSiCeKOLOniA ZALeSie 33-140 21-504 55-120 08-200 32-830 86-302 26-680 42-248 97-330 11-010 16-002 82-316 95-060 ZALeSZCZYnY ZALe ZAMYnie zamo ZAORZe ZAPRYn ZARG ZARZeCZeWO ZARZYn ZASTRUe ZAWADA 42-265 08-108 42-130 22-400 07-407 55-095 42-230 87-810 62-590 05-660 33-112

WYSOKi KOCi 55-114

WiniOWA GRA 95-020

WODZiMieRZ WOJnASY WOLA KieDRZYSKA WOLA MAKOWSKA WOLA MOSZCZeniCKA WOLA OSTASZeWSKA WOLA ZARADZYSKA WOOMin WORYTY WLka WLka LeNa WLKA PODLenA WLKA SKOTniCKA WLKA WAnieWSKA WrocaW

97-360 19-404 42-231 37-710 97-310 06-430 95-054 05-200 11-036 20-258 08-110 36-002 26-337 18-100 50-001 50-458 50-501 51-200

ZAGRZe LSKie 58-320

Strona

36

51-376 51-503 51-505

www.siodemka.com

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug

LokaLizacJe czasY reaLizacJi usug


PRZESyKI KOPERTOWE I PACZKI STANDARDOWE O WADZE JEDNOSTKOWEJ DO 31,5 KG

MIASTO

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00

NEXT DAy 12:00

ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

MIASTO
ZYGMUnTOWO ZABiKW ACHTA AneCin ARDeniKi BiKi-KieRZKi DARY DeniCe eBRY-KORDY eBRY-WOSTY eBRY-ZABin eLAZKW eLAZO eLAZWKA eLeniA eLKW eRniKi eROniCe

KOD
OD

KOD
DO

NEXT DAy 10:00

NEXT DAy 12:00


ZASTRZEENIE 18:00 - 22:00

39-200 42-244 64-932 87-821 ZAWADAKOLOniA ZAWADKA ZAWADKi ZAWADY ZAWADY eCKie ZAWADY WOCiASKie ZAWiSnA ZAWiSZW ZAWODZie ZBKi ZDAnY ZDROWA ZDUnKi ZDUnOWO ZDUnY ZDUSKA WOLA 97-200 62-600 06-300 07-100 08-109 19-330 06-420 42-260 58-100 42-262 05-091 08-106 42-270 19-300 12-200 99-100 98-220

39-200 42-244 64-932 87-821 97-200 62-600 06-300 07-100 08-109 19-330 06-420 42-260 58-100 42-262 05-091 08-106 42-270 19-300 12-200 99-100 98-231 95-010 20-515 11-015 87-148 95-100 95-070 10-687 98-100 99-400 65-384 65-960 12-100 86-005 86-005 11-034 59-216 95-015 56-400 86-022 42-151 62-540 39-300 87-162 19-314 62-610 09-520 42-256 97-400 14-100 26-902 36-040 57-200

06-406 21-300 97-371 08-300 11-008 06-408 26-670 62-709 06-415 06-126 07-416 62-817 76-213 33-200 06-450 08-114 62-814 62-730 06-456 07-405 44-240 38-200 62-561 97-350 08-124 42-253 86-100 97-306 96-200 21-307 88-140 95-200 97-320

06-406 21-300 97-371 08-300 11-008 06-408 26-670 62-709 06-415 06-126 07-416 62-817 76-214 33-200 06-450 08-114 62-814 62-730 06-456 07-406 44-240 38-200 62-561 97-350 08-124 42-253 86-100 97-306 96-200 21-307 88-140 95-200 97-320

Tabela prezentuje gwarantowane czasy dorcze przesyek standardowych dla usug w serwisie krajowym. W miejscowociach nie wymienionych w tabeli przesyki dorczane s w usudze 7 Standard. Staramy si sukcesywnie dodawa ilo miejscowoci, dla ktrych moliwa jest realizacja usugi 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00. Aktualne zestawienie lokalizacji i czasw realizacji usugi znajdziesz na stronie internetowej www.siodemka.com. lub zeskanuj QR kod aby uzyska wicej informacji. strefy dorczenia strefa a - wszystkie miejscowoci wymienione w tabeli i zaznaczone pogrubion czcionk. strefa b - wszystkie pozostae miejscowoci nie wymienione w tabeli i miejscowoci nie zaznaczone pogrubion czcionk. zeskanuj Qr kod, aby otrzyma wicej informacji na temat czasu realizacji usug

OCHY ORY KW WinieC UCHOWiCe UKW URAW URAWiA KPA YCHLin YDOMiCe YKi YROSAWiCe YTOWiCe YWOCin

ZeLGOSZCZ 95-010 zemborzYce 20-515 WoJciechoWskie ZeZUTY 11-015 ZGWiRT ZGieRZ ZGnie BOTO zgNiocha ZieLCiCe ZieLKOWiCe zieLoNa gra ZieLOnKA 87-148 95-100 95-070 10-687 98-100 99-400 65-001 65-386 12-100 86-005 86-005 ZieLOnOWO ZieMniCe ZieWAniCZKi ZiMniCA ZA Wie ZOCHOWiCe ZOTKW ZOTniKi ZOTORiA ZOCie ZOFiA ZOFiWKA ZRBiCe ZWieRZCHW ZWieRZeWO KOLOniA ZWieRZYnieC ZWiCZYCA ZWRCOnA 11-034 59-216 95-015 56-400 86-022 42-151 62-540 39-300 87-162 19-314 62-610 09-520 42-256 97-400 14-100 26-902 36-040 57-200

Strona

37
Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

CENNIK serWis kraJoWY

Koszt wysyania przesyki zaley od rodzaju usugi, miejsca przeznaczenia (strefy A, B), iloci i wagi paczek oraz ewentualnych opat dodatkowych. Tabela dotyczy opat podstawowych za paczki standardowe do 31,5 kg. Za kady dodatkowy kilogram powyej 31,5 kg doliczane jest 1,60 z netto. maksymalna waga jednej paczki nie powinna przekroczy 31,5 kg. Tabela nie zawiera opaty paliwowej i opaty drogowej, ktrej wysoko aktualizowana jest co miesic. Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych opat (opata paliwowa doliczana do ceny kadej wiadczonej usugi; opata drogowa doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety) zwizanych ze wzrostem kosztw transportu. Informacje o wysokoci stawki opaty paliwowej oraz wysokoci opaty drogowej publikowane s na firmowej stronie internetowej: www.siodemka.com. Wskazane stawki s wice dla Klientw Sidemka S.A. od dnia ich ogoszenia. zasada naliczania opaty paliwowej oraz opaty drogowej Opata paliwowa oraz opata drogowa wyliczana jest wedug nastpujcej kolejnoci: 1. kocowa warto wszystkich wiadczonych usug, 2. procentowa warto stawki paliwowej, 3. ryczatowa warto opaty drogowej doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety. Ceny podane w tabeli dotycz dorczenia przesyek w strefie A. Dla przesyek z dorczeniem do strefy B naley doliczy dopat za odbir i /lub dorczenie do strefy B zgodnie z aktualnym cennikiem na stronie 43 przewodnika.

7 sTaNDarD
USUGA Z PRZEWIDyWANyM TERMINEM DORCZENIA NASTPNEGO DNIA ROBOCZEGO W MIEJSCOWOCIACH STREFy a I b
WAGA PACZKI DO KOPERTA 1 KG 2 KG 3 KG 4 KG 5 KG 6 KG 7 KG 8 KG 9 KG 10 KG 11 KG 12 KG 13 KG 14 KG 15 KG 16 KG 17 KG 18 KG 19 KG 20 KG 21 KG 22 KG 23 KG 24 KG 25 KG 26 KG 27 KG 28 KG 29 KG

W PRZESyCE

1 PACZKA
24,00 27,00 29,00 29,00 29,00 29,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

W PRZESyCE*

2-5 PACZEK
16,00 17,00 20,00 20,00 20,00 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

W PRZESyCE*

6-8 PACZEK
13,00 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

POWyEJ 8 PACZEK
W PRZESyCE*

12,00 13,00 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Strona

38

30 KG 31,5 KG

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto, naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT. * cena za kad paczk w przesyce

CENNIK serWis kraJoWY

7 NeXT DaY 12:00


USUGA Z GWARANTOWANyM TERMINEM DORCZENIA NASTPNEGO DNIA ROBOCZEGO DO GODZ. 12.00 W MIEJSCOWOCIACH WySZCZEGLNIONyCH W TABELI NA STRONIE 32 - 37 PRZEWODNIKA
WAGA PACZKI DO KOPERTA 1 KG 2 KG 3 KG 4 KG 5 KG 6 KG 7 KG 8 KG 9 KG 10 KG 11 KG 12 KG 13 KG 14 KG 15 KG 16 KG 17 KG 18 KG 19 KG 20 KG 21 KG 22 KG 23 KG 24 KG 25 KG 26 KG 27 KG 28 KG 29 KG 30 KG 31,5 KG
W PRZESyCE

Usuga dostpna tylko dla przesyek standardowych o wadze do 31,5 kg w miejscowociach wyszczeglnionych w tabeli na str. 30-35 Przewodnika. Koszt wysyania przesyki zaley od rodzaju usugi miejsca przeznaczenia (strefy A,B), iloci i wagi paczek oraz ewentualnych opat dodatkowych. Tabela dotyczy opat podstawowych za paczki standardowe do 31,5 kg. Za kady dodatkowy kilogram powyej 31,5 kg doliczane jest 1,60 z netto. maksymalna waga jednej paczki nie powinna przekroczy 31,5 kg. Tabela nie zawiera opaty paliwowej i opaty drogowej, ktrej wysoko aktualizowana jest co miesic. Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych opat (opata paliwowa doliczana do ceny kadej wiadczonej usugi; opata drogowa doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety) zwizanych ze wzrostem kosztw transportu. Informacje o wysokoci stawki opaty paliwowej oraz wysokoci opaty drogowej publikowane s na firmowej stronie internetowej: www.siodemka.com. Wskazane stawki s wice dla Klientw Sidemka S.A. od dnia ich ogoszenia. zasada naliczania opaty paliwowej oraz opaty drogowej Opata paliwowa oraz opata drogowa wyliczana jest wedug nastpujcej kolejnoci: 1. kocowa warto wszystkich wiadczonych usug, 2. procentowa warto stawki paliwowej, 3. ryczatowa warto opaty drogowej doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety. Ceny podane w tabeli dotycz dorczenia przesyek w strefie A. Dla przesyek z dorczeniem do strefy B naley doliczy dopat za odbir i /lub dorczenie do strefy B zgodnie z aktualnym cennikiem na stronie 43 przewodnika.

1 PACZKA
44,00 47,00 49,00 49,00 49,00 49,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

W PRZESyCE*

2-5 PACZEK
36,00 37,00 40,00 40,00 40,00 40,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00

W PRZESyCE*

6-8 PACZEK
33,00 34,00 36,00 36,00 36,00 36,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

POWyEJ 8 PACZEK
W PRZESyCE*

32,00 33,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

Strona

39

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto, naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT. * cena za kad paczk w przesyce

CENNIK serWis kraJoWY

Koszt wysyania przesyki zaley od rodzaju usugi miejsca przeznaczenia (strefy A,B), iloci i wagi paczek oraz ewentualnych opat dodatkowych. Usuga dostpna tylko dla przesyek standardowych o wadze do 31,5 kg w miejscowociach wyszczeglnionych w tabeli na str. 30-35 Przewodnika. Tabela dotyczy opat podstawowych za paczki standardowe do 31,5 kg. Za kady dodatkowy kilogram powyej 31,5 kg doliczane jest 1,60 z netto. maksymalna waga jednej paczki nie powinna przekroczy 31,5 kg. Tabela nie zawiera opaty paliwowej i opaty drogowej, ktrej wysoko aktualizowana jest co miesic. Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych opat (opata paliwowa doliczana do ceny kadej wiadczonej usugi; opata drogowa doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety) zwizanych ze wzrostem kosztw transportu. Informacje o wysokoci stawki opaty paliwowej oraz wysokoci opaty drogowej publikowane s na firmowej stronie internetowej: www.siodemka.com. Wskazane stawki s wice dla Klientw Sidemka S.A. od dnia ich ogoszenia. zasada naliczania opaty paliwowej oraz opaty drogowej Opata paliwowa oraz opata drogowa wyliczana jest wedug nastpujcej kolejnoci: 1. kocowa warto wszystkich wiadczonych usug, 2. procentowa warto stawki paliwowej, 3. ryczatowa warto opaty drogowej doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety. Ceny podane w tabeli dotycz dorczenia przesyek w strefie A. Dla przesyek z dorczeniem do strefy B naley doliczy dopat za odbir i /lub dorczenie do strefy B zgodnie z aktualnym cennikiem na stronie 43 przewodnika.

7 NeXT DaY 10:00


USUGA Z GWARANTOWANyM TERMINEM DORCZENIA NASTPNEGO DNIA ROBOCZEGO DO GODZ. 10.00 W MIEJSCOWOCIACH WySZCZEGLNIONyCH W TABELI NA STRONIE 32 - 37 PRZEWODNIKA
WAGA PACZKI DO KOPERTA 1 KG 2 KG 3 KG 4 KG 5 KG 6 KG 7 KG 8 KG 9 KG 10 KG 11 KG 12 KG 13 KG 14 KG 15 KG 16 KG 17 KG 18 KG 19 KG 20 KG 21 KG 22 KG 23 KG 24 KG 25 KG 26 KG 27 KG 28 KG 29 KG
W PRZESyCE

1 PACZKA
84,00 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00

W PRZESyCE*

2-5 PACZEK
76,00 77,00 80,00 80,00 80,00 80,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00

W PRZESyCE*

6-8 PACZEK
73,00 74,00 76,00 76,00 76,00 76,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00

POWyEJ 8 PACZEK
W PRZESyCE*

72,00 73,00 74,00 74,00 74,00 74,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00

Strona

40

30 KG 31,5 KG

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto, naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT. * cena za kad paczk w przesyce

CENNIK serWis kraJoWY / 7 euro paLeTa

7 euro paLeTa
DORCZENIE PALETy EURO NASTPNEGO DNIA ROBOCZEGO W MIASTACH W STREFIE a DO GODZ. 17:00, W MIASTACH STREFy b DORCZENIE PALETy EURO W CIGU 2 DNI ROBOCZyCH DO GODZ. 17:00
WAGA RZECZyWISTA LUB GABARyTOWA
DO 100 KG DO 200 KG DO 300 KG DO 400 KG DO 500 KG DO 600 KG DO 700 KG DO 800 KG

Tabela dotyczy opat podstawowych za przesyki paletowe. Maksymalne wymiary palety niestandardowej: podstawa/obrys 250 cm x 120 cm; maksymalna wysoko 180 cm. W ustalaniu wagi palety obowizuje zasada wyboru wyszej wagi rzeczywistej lub gabarytowej. Wymiary palety standardowej. 120 x 80 x 180 cm Palety powyej 800 kg podlegaj dodatkowej opacie 2,00 z netto za kady nastpny kilogram. Paleta Next Day w strefie B - dopata 70,00 z netto do kadej palety z zastrzeeniem terminu dorczenia nastpnego dnia roboczego po na-daniu. Ceny podane w tabelach nie zawieraj opaty paliwowej oraz opaty drogowej. Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych opat (opata paliwowa doliczana do ceny kadej wiadczonej usugi; opata drogowa doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety) zwizanych ze wzrostem kosztw transportu. Informacje o wysokoci stawki opaty paliwowej oraz wysokoci opaty drogowej publikowane s na firmowej stronie internetowej: www.siodemka.com. Wskazane stawki s wice dla Klientw Sidemka S.A. od dnia ich ogoszenia. Maksymalna ilo palet, nadana od jednego nadawcy do jednego odbiorcy, w cigu jednego dnia roboczego, to dwie palety. W przypadku nadania wikszej iloci palet ni dwie - zastrzegamy sobie prawo dorczenia przesyki w terminie trzech dni roboczych, liczc od nastpnego dnia roboczego po dniu nadania. W takim wypadku, wymagane jest potwierdzenie realizacji usugi przez lokalny Oddzia Sidemka S.A.

CENA ZA KAD PALET


140,00 180,00 220,00 280,00 340,00 400,00 460,00 500,00

7 euro paLeTa NeXT DaY


DORCZENIE PALETy EURO NASTPNEGO DNIA ROBOCZEGO PO NADANIU W MIASTACH STREFy b DO KOCA DNIA.
WAGA RZECZyWISTA LUB GABARyTOWA
DO 100 KG DO 200 KG DO 300 KG DO 400 KG DO 500 KG DO 600 KG DO 700 KG DO 800 KG

CENA ZA KAD PALET


210,00 250,00 290,00 350,00 410,00 470,00 530,00 570,00

DOPATA DO PALETy NIESTANDARDOWEJ


DUGO SZEROKO
DO (CM) DO (CM)

WySOKO
DO (CM)

DOPATA (Z)
50% + CENA Z TABELI OPAT 7 EURO PALETA/7 EURO PALETA NEXT DAy 100% + CENA Z TABELI OPAT 7 EURO PALETA/7 EURO PALETA NEXT DAy 200% + CENA Z TABELI OPAT 7 EURO PALETA/7 EURO PALETA NEXT DAy 500% + CENA Z TABELI OPAT 7 EURO PALETA/7 EURO PALETA NEXT DAy Strona

120 120 200 250

100 120 120 120

180 180 180 180

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto, naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT.

41

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

CENNIK serWis kraJoWY Webpack7

Przewidywany termin dorczenia przesyki w usudze WebPack7 i WebPack7 Plus - nastpnego dnia roboczego do godziny 17:00 w miastach strefy A i B. Zakupiony pakiet listw przewozowych WebPack7 oraz WebPack7Plus wany jest przez 6 miesicy od daty zakupu. Na jednym licie przewozowym moesz wysa jedn paczk stan-dardow o wadze do 30 kg. Kada paczka w usudze WebPack7 i WebPack7 Plus ubezpieczona jest do kwoty 5 000,00 z. W usudze WebPack7 i WebPack7Plus do ceny netto naley doliczy sta opat paliwow, opat drogow oraz podatek VAT. Usuga WebPack7 Plus zawiera moliwo pobrania nalenoci za kad paczk do kwoty 1 000,00 z. szczegowe zasady zamawiania usugi Webpack7 i Webpack7plus, wysoko opaty paliwowej, opaty drogowej oraz oglne warunki wiadczenia usug dostpne s na stronie: www.siodemka.com/pl/srednie-i-duze-firmy/uslugi-1/uslugi-specjalne/webpack7/ W celu uzyskania szerszej informacji na temat usugi Webpack7 i Webpack7plus prosimy o kontakt telefoniczny z Dziaem handlowym lub pod adresem: webpack7@siodemka.com

Webpack7
usuga pre-paiD OBEJMUJCA DORCZENIE PACZEK O WyMIARACH STANDARDOWyCH I WADZE DO 30 KG W ATRAKCyJNEJ CENIE, BEZ KONIECZNOCI PODPISyWANIA STAEJ UMOWy O WSPPRACy. USUGA SPRZEDAWANA W PAKIETACH LISTW PRZEWOZOWyCH.

ILO LISTW W PAKIECIE


10 SZT. 30 SZT. 50 SZT. 100 SZT. 200 SZT. 300 SZT.

CENA ZA 1 PACZK
21,99 19,99 18,99 17,99 16,99 15,99

Webpack7 pLus
usuga pre-paiD OBEJMUJCA DORCZNIE PACZEK za pobraNiem NaLeNoci, O WyMIARACH STANDARDOWyCH I WADZE DO 30 KG W ATRAKCyJNEJ CENIE, BEZ KONIECZNOCI PODPISyWANIA STAEJ UMOWy O WSPPRACy. USUGA SPRZEDAWANA W PAKIETACH LISTW PRZEWOZOWyCH.

ILO LISTW W PAKIECIE


10 SZT. 30 SZT. 50 SZT. 100 SZT. 200 SZT. 300 SZT.

CENA ZA 1 PACZK
25,99 24,99 23,99 22,99 21,99 20,99

Strona

42

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto. Naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT.

www.siodemka.com

CENNIK serWis kraJoWY / DopaTY

DopaTY Do usug W serWisie kraJoWYm


TabeLa DopaT poDsTaWoWYch
NAZWA USUGI
ODBIR LUB DORCZENIE PRZESyKI W STREFIE B ODBIR I DORCZENIE PRZESyKI W STREFIE B PACZKA NIESTANDARDOWA O WADZE RZECZyWISTEJ DO 31,5 KG PACZKA NIESTANDARDOWA O WADZE RZECZyWISTEJ POWyEJ 31,5 KG WyPISANIE LISTU PRZEWOZOWEGO PRZEZ KURIERA SIDEMKI PRZECHOWyWANIE PRZESyKI (za kad paczk / za kad palet) SPRAWDZENIE (KOREKTA) WAGI I WyMIARW PRZESyKI SCEDOWANIE KOSZTW ZMIANA ADRESU DORCZENIA W RAMACH ODDZIAU ZMIANA ADRESU DORCZENIA POZA ODDZIAEM ZMIANA PATNIKA ZWROT PRZESyKI DO NADAWCy

Tabela dopat podstawowych w Serwisie Krajowym dotyczy usug 7 Standard, 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00, 7 Euro Paleta, 7 Euro Paleta Next Day. paczka standardowa - paczka o ksztacie prostopadocianu lub szecianu, z ktrego nie wystaje aden ponadwymiarowy element.Wymiar najduszego boku nie moe przekracza 120 cm lub suma wymiarw nie moe przekroczy 220 cm. paczka niestandardowa - paczka, ktrej przynajmniej jeden z trzech wymiarw przekracza 120 cm lub suma wymiarw przekracza 220 cm. Paczk niestandardow s rwnie elementy w opakowaniu lub bez o ksztacie okrgym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych ksztatach lub/oraz z wystajcymi elementami; zawierajce lune, cikie elementy lub takie, ktrych rozkad ciaru jest nierwnomierny; umieszczone w lunym opakowaniu lub o niestabilnym ksztacie. Zasada ta nie dotyczy paczek duycowych. Przez usug podstawow w serwisie krajowym naley rozumie usugi: 7 Standard, 7 Next Day 12:00, 7 Next Day 10:00, 7 Euro Paleta, 7 Euro Paleta Next Day, odbir i/lub dorczenie przesyki do strefy B, paczka niestandardowa.

DOPATA NETTO
CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 19,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 38,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 15,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 50,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 2,00 Z 5,00 Z / 30,00 Z za kady dzie przechowania CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 10,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 7,00 Z 15,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 100% CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 10,00 Z CENA USUGI+100%

DOPATA DO PACZKI

DOPATA DO PRZESyKI

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto. Naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT.

Strona

43
Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

CENNIK serWis LokaLNY

Tabela dotyczy opat podstawowych za przesyki standardowe. Za kady dodatkowy kilogram powyej 15 kg doliczane jest 1,60 z netto. Ceny podane w tabelach nie zawieraj opaty paliwowej oraz opaty drogowej. Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych opat (opata paliwowa doliczana do ceny kadej wiadczonej usugi; opata drogowa doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety) zwizanych ze wzrostem kosztw transportu. Informacje o wysokoci stawki opaty paliwowej oraz wysokoci opaty drogowej publikowane s na firmowej stronie internetowej: www.siodemka.com. Wskazane stawki s wice dla Klientw Sidemka S.A. od dnia ich ogoszenia. Przewidywany termin dorczenia przesyki zwrotnej do 4 godzin. Opata za usug wg. cen tabeli opat podstawowych dla usug miejskich. W przypadku, gdy planujesz wysa przesyk lokaln z dorczeniem nastpnego dnia roboczego, proponujemy skorzysta z usug w serwisie krajowym.

7 ekspres LokaLNY
ODBIR I DORCZENIE PRZESyKI TEGO SAMEGO DNIA Z PRZEWIDyWANyM TERMINEM DORCZENIA DO 1 GODZ. W GRANICACH ADMINISTRACyJNyCH MIASTA

WAGA PACZKI
0 -10 KG 11 KG 12 KG 13 KG 14 KG 15 KG

DO 5 KM
31,00 32,60 34,20 35,80 37,40 39,00

5 - 10 KM
33,00 34,60 36,20 37,80 39,40 41,00

10 - 15 KM
35,00 36,60 38,20 39,80 41,40 43,00

POWyEJ 15 KM
39,00 40,60 42,20 43,80 45,40 47,00

7 sTaNDarD LokaLNY
ODBIR I DORCZENIE PRZESyKI TEGO SAMEGO DNIA Z PRZEWIDyWANyM TERMINEM DORCZENIA DO 2 GODZIN W GRANICACH ADMINISTRACyJNyCH MIASTA

WAGA PACZKI
0 -10 KG 11 KG 12 KG 13 KG 14 KG 15 KG

DO 5 KM
16,00 17,60 19,20 20,80 22,40 24,00

5 - 10 KM
18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00

10 - 15 KM
20,00 21,60 23,20 24,80 26,40 28,00

POWyEJ 15 KM
24,00 25,60 27,20 28,80 30,40 32,00

Strona

44

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto. Naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT.

www.siodemka.com

CENNIK serWis LokaLNY / DopaTY

7 sTaNDarD poDmieJski
ODBIR I DORCZENIE PRZESyKI TEGO SAMEGO DNIA Z PRZEWIDyWANyM TERMINEM DORCZENIA DO 4 GODZIN W GRANICACH OBSUGI ODDZIAU.

Tabela dotyczy opat podstawowych za przesyki standardowe. Za kady dodatkowy kilogram powyej 15 kg doliczane jest 1,60 z netto. Tabela dopat dotyczy usug 7Ekspres Lokalny, 7Standard Lokalny oraz 7 Standard Podmiejski realizowane w serwisie lokalnym. Tabela nie zawiera opaty paliwowej oraz opaty drogowej ktrej wysoko aktualizowana jest co miesic. Sidemka S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych opat (opata paliwowa doliczana do ceny kadej wiadczonej usugi; opata drogowa doliczana do ceny kadej koperty, paczki, palety) zwizanych ze wzrostem kosztw transportu. Informacje o wysokoci stawki opaty paliwowej oraz wysokoci opaty drogowej publikowane s na firmowej stronie internetowej: www.siodemka.com. Wskazane stawki s wice dla Klientw Sidemka S.A. od dnia ich ogoszenia. W przypadku przesyek przewoonych na odlego wiksz ni 50 km opata jak za Ekspres Drogowy liczona za kady przejechany kilometr trasy w obie strony.

WAGA PACZKI
0 -10 KG 11 KG 12 KG 13 KG 14 KG 15 KG

DO 30 KM
40,00 41,60 43,20 44,80 46,40 48,00

30 - 50 KM
60,00 61,60 63,20 64,80 66,40 68,00

DopaTY Do usug W serWisie LokaLNYm


USUGA
ODBIR PRZESyKI W GODZ. 17:01-22:00 ODBIR PRZESyKI W GODZ. 22:01-07:59 WyKONANIE USUGI LOKALNEJ W SOBOT WyKONANIE USUGI LOKALNEJ W NIEDZIEL I WITA ZWROT PRZESyKI DO NADAWCy PACZKA NIESTANDARDOWA O WADZE RZECZyWISTEJ DO 31,5 KG PACZKA NIESTANDARDOWA O WADZE RZECZyWISTEJ POWyEJ 31,5 KG WyPISANIE LISTU PRZEWOZOWEGO PRZEZ KURIERA SIDEMKI SPRAWDZENIE (KOREKTA) WAGI/WyMIARW PRZESyKI SCEDOWANIE KOSZTW ZMIANA ADRESU DORCZENIA ZMIANA PATNIKA

DOPATA NETTO
50% CENy USUGI PODSTAWOWEJ 100% CENy USUGI PODSTAWOWEJ 50% CENy USUGI PODSTAWOWEJ 100% CENy USUGI PODSTAWOWEJ CENA USUGI +100% CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 15,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 50,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 2,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 10,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 7,00 Z CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 100% CENA USUGI PODSTAWOWEJ + 10,00 Z

DOPATA DO PACZKI

DOPATA DO PRZESyKI

Wszystkie ceny podane s w wartociach netto. Naley doliczy aktualnie obowizujc stawk podatku VAT.

Strona

45

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

CENNIK usugi DoDaTkoWe

Tabela dotyczy opat za usugi dodatkowe, doliczane do usug w serwisie lokalnym i krajowym.

ceNNik usug DoDaTkoWYch


NAZWA USUGI
Ubezpieczenie przesyki

CENA NETTO
1,50 z ubezpieczenie do 10 000,00 z 2,50 z ubezpieczenie do 20 000,00 z 3,00 z ubezpieczenie do 50 000,00 z 0,2 % deklarowanej wartoci przesyki za ubezpieczenie powyej 50 000,00 z do 100 000,00 z 9,00 z przelew na konto bankowe za kady rozpoczty 1 000,00 z kwoty pobrania 23,00 z - przekaz pocztowy do 1 000,00 z 23,00 z - przekaz pocztowy powyej 1 000,00 z + 4,00 z za kade rozpoczte 100,00 z 1,50 z - za jedno zestawienie dotyczce pobra wysyane na adres e-mail 20,00 z przelew na konto bankowe za kady rozpoczty 1000,00 z kwoty pobrania 12,00 z za kady list przewozowy 3,00 z za kady list przewozowy 2,00 z za kady list przewozowy 9,00 z skan listu przewozowego wysyany na e-mail 12,00 z kserokopia listu dostarczona przez kuriera Strefa A - 120,00 z Strefa B - 120,00 z + opata za Express Drogowy na odcinku najbliszy Lokalny Oddzia Sidemka S.A - miejscowo Odbiorcy w obie strony. Przesyka do 31,5 kg - 1,50 z za kilometr Przesyka powyej 31,5 kg - 1,50 z za kady przejechany kilometr + 1,50 z kady kilogram powyej 31,5 kg Opata za usug Express drogowy naliczana jest za kady kilometr przejechany przez kuriera w obie strony. 50,00 + koszt nadania wg. obowizujcych taryf PKP lub PKS Cena usugi 7 Standard + 120,00 z Cena usugi 7 Standard + 40,00 z Cena usugi 7 Standard + 20,00 z Cena usugi 7 Standard + 30,00 z Cena usugi 7 Standard + 60,00 z 50% ceny usugi podstawowej 100% ceny usugi podstawowej 50% ceny usugi podstawowej Cena usugi podstawowej + 100,00 z Cena usugi podstawowej + 150,00 z Cena usugi podstawowej + 5,00 z Cena usugi podstawowej + 15,00 z 100% ceny usugi podstawowej Bezpatnie Bezpatnie Bezpatnie Bezpatnie

OPATA DO PACZKI

OPATA DO PRZESyKI

Pobranie standard

Pobranie Next Day Zwrot dokumentw Serwis sms Serwis e-mail Potwierdzenie dorczenia przesyki Ekspres Siedem

Ekspres Drogowy

Przesyka konduktorska Dorczenie do 9:00* Dorczenie do 11:00* Dorczenie w godzinach 13:00 - 17:00* Dorczenie w godzinach 18:00 - 22:00* Dorczenie w godzinach 23:00 - 8:00* Odbir przesyki w godz. 17:01-22:00 Odbir przesyki w godz. 22:01-07:59 Dorczenie przesyki w sobot do strefy A Dorczenie przesyki w sobot do strefy B Dorczenie przesyki w niedziel i wito Dorczenie do osoby fizycznej Dorczenie do sieci handlowych Zwrot przesyki do nadawcy Wydruk listw przewozowych Wydruk etykiet adresowych na przesyki Sprawdzenie aktualnego statusu wysanej przesyki e-faktura

Strona

46

* Zastrzeenie godziny dorczenia przesyki nastpnego dnia roboczego po nadaniu. Realizacja usugi jest moliwa po wczeniejszym uzgodnieniu z lokalnym Odziaem Sidemka S.A. Odbywa si wycznie z zastrzeeniem do penej godziny dorczenia.

www.siodemka.com

reguLamiN WiaDczeNia usug siDemka s.a.


1. [Postanowienia oglne] 1.1. Niniejszy Regulamin okrela warunki i zasady wiadczenia przez Sidemka S.A. z siedzib w Warszawie, przy ulicy Matuszewskiej 14 (zwan dalej SIDEMK) usug Przewozu Przesyek oraz Usug pocztowych w obrocie krajowym. 1.2. Zakres dziaalnoci SIDEMKI obejmuje obszar caej Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3. SIDEMKA wiadczy usugi na rzecz osb fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej. 2. [Definicje] 2.1. Cennik - dokument, ktry okrela wag i gabaryty Przesyek wraz z podziaem na kategorie cenowe usug wiadczonych przez SIDEMK oraz okrelajcy terminy, w jakich te usugi mog zosta zrealizowane. 2.2. List przewozowy - dokument stanowicy dowd zawarcia umowy, ktrym moe by take przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierajcy dane. 2.3. Dni robocze - dni od poniedziaku do pitku, z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2.4. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, ktra wysya Przesyk do Odbiorcy. 2.5. Odbiorca lub Adresat - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, ktra jest wymienionym przez Nadawc odbiorc Przesyki. 2.6. Paleta - rzecz lub rzeczy o wadze powyej 31,5 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji sucej do transportu wikszej iloci rzeczy przyjtych do przewozu; dorczana wycznie w systemie dorcze burta-burta. 2.7. Patnik - podmiot dokonujcy zapaty za usug Przewozu Przesyek, Usug Pocztow oraz za inne dodatkowe usugi. 2.8. Przesyka - rzeczy przyjte do przewozu i dorczenia na podstawie jednego Listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego. 2.9. Paczka - rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu. 2.10. Przesyka kopertowa (dalej koperta) - rzecz lub rzeczy umieszczone w kartonowej kopercie firmowej SIDEMKI wace cznie z opakowaniem do 1kg. 2.11. System dorcze burta-burta - Przesyki odbierane i dorczane do miejsc dostpnych dla samochodw dostawczych. Usuga nie obejmuje umieszczenia i zdjcia Przesyki ze skrzyni adunkowej. 2.12. Przesyka za pobraniem - usuga polegajca na dorczeniu Przesyki i pobraniu od Adresata lub Odbiorcy okrelonej na Licie przewozowym kwoty pieninej i przekazanie jej, w terminie do 10 dni roboczych - liczc od nastpnego dnia roboczego po dorczeniu Przesyki - na okrelony adres lub wskazane konto bankowe Nadawcy Przesyki. Za dzie przekazania pobrania okrela si dzie zoenia polecenia przelewu lub przekazu pocztowego. 2.13. Przewz Przesyek - wiadczone przez SIDEMK usugi nie majce charakteru powszechnego, polegajce na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i dorczaniu Przesyek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z pn. zm.) nie stanowice Usugi pocztowej. 2.14. Regulamin - niniejszy regulamin. 2.15. Usuga pocztowa - usuga wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym polegajca na przyjmowaniu, przewozie i dorczaniu Przesyek na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.1159, z pn. zm.) 2.16. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, ktra zleca SIDEMCE wykonanie usugi przewozowej lub pocztowej. Zleceniodawc moe by take Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia pod warunkiem, e pomidzy SIDEMK a t osob trzeci zostaa zawarta odrbna umowa. 3. [Zakres obowizywania] Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawc stanowi dowd zapoznania si i akceptacj treci niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika staj si wice dla obu stron chyba, e postanowienia odrbnej umowy zawartej pomidzy stronami stanowi inaczej. 4. [Wyczenia z przewozu] 4.1. Z przewozu wycza si nastpujce rzeczy: 4.1.1. ktrych przewz jest zabroniony na podstawie odrbnych przepisw prawa, 4.1.2. ktrezpowoduswoichrozmiarw,masylubinnychwaciwocialbo ze wzgldu na urzdzenia SIDEMKI nie nadaj si do przewozu rodkami transportowymi, 4.1.3. niebezpieczne w rozumieniu odrbnych przepisw prawa, w tym w szczeglnoci materiay atwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje rce lub cuchnce, bro i amunicj. 4.2. Ponadto SIDEMKA nie przyjmuje do Przewozu Przesyek: 4.2.1. zawierajcych narkotyki, leki, rodki psychotropowe, z wyjtkiem przedmiotw wysyanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upowanione instytucje, 4.2.2. zawierajcych roliny i zwierzta, 4.2.3. zawierajcych zwoki i szcztki zwok ludzkich, 4.2.4. majcych na opakowaniu lub widocznej czci zawartoci napisy lub rysunki naruszajce dobra chronione przez prawo, 4.2.5. zawierajcych dziea sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bd formie, waluty, zbywalne papiery wartociowe, certyfikaty, 4.2.6. zawierajcych rzeczy atwo psujce si, 4.2.7. wszelkich Przesyek, ktre swoimi waciwociami mog stanowi zagroenie dla zdrowia i ycia osb majcych z nimi styczno bd mogce uszkodzi lub zniszczy inne Przesyki. 4.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawc powyszych postanowie zapaci on kar umown w wysokoci piciokrotnej kwoty nalenej SIDEMCE z tytuu wykonania usugi. Zapata kary, o ktrej mowa powyej nie pozbawia SIDEMKI prawa dochodzenia odszkodowania przewyszajcego jej wysoko na zasadach oglnych. 4.4. SIDEMKA moe odmwi wykonania usugi, w szczeglnoci w nastpujcych przypadkach: 4.4.1. niemonoci jej wykonania z uwagi na okrelony czas lub miejsce dostarczenia Przesyki, 4.4.2. niewaciwego zabezpieczenia Przesyki przez Nadawc, 4.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, i deklaracja zawartoci i/lub wagi Przesyki nie zgadza si ze stanem faktycznym, 4.4.4. gdy warto Przesyki przekracza kwot 100.000,00 z. 5. [Warunki wiadczenia usug] 5.1. Przesyka po telefonicznym bd faksowym zgoszeniu przez Nadawc lub Zleceniodawc jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowoci, bd moe zosta nadana w ktrymkolwiek z Punktw Obsugi Klienta w godzinach otwarcia. 5.2. SIDEMKA przesya Przesyki w przewidywanym terminie dorczenia lub gwarantowanym terminie dorczenia okrelonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowi inaczej. Nadawca moe wyda inn dyspozycj co do terminu dorczenia Przesyki, ktry moe by krtszy ni terminy gwarantowane przez SIDEMK, jeeli SIDEMKA wyrazi na to zgod potwierdzon na Licie przewozowym. 5.3. Zasad jest dorczanie Przesyki do rk wasnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorc jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej Przesyk pozostawia si za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub te w miejscu penicym podobn funkcj. 5.4. W przypadku gdy Odbiorca odmwi przyjcia Przesyki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca take odmwi przyjcia takiej Przesyki, Przesyk przechowuje SIDEMKA na zasadach opisanych w pkt 5.5. 5.5. SIDEMKA przechowuje Przesyk, o ktrej mowa w pkt 5.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyki. Jeli w tym terminie Nadawca nie wskae wykonalnych wskazwek do usunicia przeszkody w przewozie, SIDEMKA na zasadach okrelonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyki. 5.6. Nadawc odmawiajcego przyjcia Przesyki uwaa si za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w caoci Nadawca. 5.7. W przypadku wykonywania usugi Przewozu Przesyek, Usugi pocztowej lub usugi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia nalenoci na rzecz SIDEMKI przez Zleceniodawc, do jej zapaty zobowizany jest Nadawca. 5.8. W przypadku nieobecnoci Odbiorcy, przedstawiciel SIDEMKI pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca moe osobicie (lub przez upowanionego przedstawiciela) odebra Przesyk lub uzgodni kolejn dostaw Przesyki pod swj adres. Termin do odbioru Przesyki przez Odbiorc wynosi 3 dni robocze liczone od dnia nastpnego po dniu pozostawienia awiza. Po upywie terminu odbioru, o ile nie mia miejsca aden z wnioskw Odbiorcy lub Nadawcy, o ktrych mowa w pkt 5.9., Przesyka zwracana jest Nadawcy na jego koszt. 5.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, SIDEMKA moe dodatkowo, odpatnie wiadczy usug przekierowania Przesyki pod wskazany przez Odbiorc lub Nadawc adres. Dokonanie opisanych powyej rozporzdze jest moliwe po przedstawieniu przez Nadawc lub Odbiorc otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opat za przekierowanie Przesyki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowizujcym Cennikiem. Usuga przekierowania nie dotyczy Przesyek za pobraniem. 5.10. Za odmow przyjcia Przesyki uwaana jest odmowa zapaty za cao bd cz wykonanej usugi Przewozu Przesyek lub Usugi pocztowej, a take odmowa uiszczenia nalenoci za dokonanie przez SIDEMK dodatkowych czynnoci, o ktrych mowa w pkt 5.9. 6. [Opakowanie Przesyki] 6.1. Nadawca jest obowizany odda SIDEMCE Przesyk w stanie umoliwiajcym jej prawidowy przewz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia. 6.2. Rzeczy, ktre ze wzgldu na ich waciwoci wymagaj opakowania, Nadawca jest obowizany odda SIDEMCE w opakowaniu, ktre w szczeglnoci powinno by: 6.2.1. zamknite i zabezpieczone skutecznym rodkiem takim jak tama samoprzylepna, plomby czy pieczcie lakowe, 6.2.2. odpowiednio wytrzymae, 6.2.3. uniemoliwia dostp do zawartoci bez pozostawienia widocznych ladw, 6.2.4. opisane gdy wymagaj tego waciwoci lub zawarto Przesyki, poprzez oznakowanie np. gra/d lub uwaga szko, 6.2.5. pozbawione wszelkich cech, ktre mogoby w jakikolwiek sposb uszkodzi t lub inne przewoone Przesyki. 6.3. Opakowanie Przesyki wlicza si do jej masy. 7. [Nadanie Przesyki] 7.1. Przyjcie Przesyki od Nadawcy odbywa si na podstawie Listu przewozowego SIDEMKI. 7.2. Nadawca gwarantuje, i zawarto kadej Przesyki jest prawidowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Licie przewozowym. 7.3. Nadawca ponosi pen odpowiedzialno za wszelkie dane i owiadczenia jakie podaje wypeniajc List przewozowy, a ktre to dane i owiadczenia mog mie wpyw na wykonanie przez SIDEMK usug Przewozu Przesyek lub Usug pocztowych. 7.4. Nadawca korzystajcy z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez SIDEMK obowizany jest do wasnorcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez SIDEMK nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialnoci, o ktrej mowa w pkt 7.3. 7.5. SIDEMKA w kadym czasie moe dokona sprawdzenia wagi lub rozmiarw Przesyki przyjtej do przewozu. 7.6. Jeeli zachodzi taka konieczno SIDEMKA moe take w kadym czasie sprawdzi zawarto Przesyki lub sposb jej zabezpiecze. Sprawdzenia takiego dokonuje si w obecnoci Nadawcy, a jeeli wezwanie go nie jest moliwe albo gdy nie zgosi si w wyznaczonym terminie, przedstawiciel SIDEMKI dokonuje sprawdzenia w obecnoci osoby zaproszonej przez siebie do tej czynnoci. Wynik sprawdzenia Przesyki zamieszcza si w Licie przewozowym albo doczonym do niego protokole. Niniejszy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie do usug przewozu. 7.7. Wykazanie niezgodnoci, o ktrych mowa w pkt 7.5. i 7.6. stanowi podstaw do odmowy przyjcia Przesyki do przewozu, a take zmiany warunkw umowy przewozu okrelonych w Licie przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyki, o ktrym mowa w pkt 7.5. i 7.6. zostan doliczone do ceny wykonywanej usugi, w przypadku stwierdzenia przez SIDEMK niezgodnoci owiadcze zawartych w Licie przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyki. 7.8. W przypadku naruszenia przez Nadawc postanowie niniejszego paragrafu SIDEMCE przysuguje prawo do weryfikacji naliczonych opat za wiadczone usugi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usugi, zgodnie z Cennikiem lub umow. 8. [Oznaczenie Przesyki] Nadawca ma obowizek zamieci na Przesyce bd jej opakowaniu

Strona

47

Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

reguLamiN WiaDczeNia usug siDemka s.a.


podany na Licie przewozowym adres, ktry musi by czytelny, nie moe nosi ladw wycierania lub skrele, a w szczeglnoci musi posiada kod pocztowy, przy czym SIDEMKA zapewnia dostp do pocztowych ksiek kodowych we wszystkich punktach przyjmowania Przesyek. 9. [Zawarto przesyki] Przyjcie przez SIDEMK Przesyki do przewozu nie uzasadnia domniemania, i jej opakowanie oraz zawarto odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie. 10. [Uszkodzenie Przesyki] W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyki przedstawiciel SIDEMKI obowizany jest spisa protok w obecnoci Odbiorcy, w ktrym ujta bdzie data i godzina dorczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyki. Prawidowo sporzdzony protok (podpisany przez Odbiorc i przedstawiciela SIDEMKI) jest podstaw do zapacenia odszkodowania. Wskutek przyjcia przez Odbiorc Przesyki bez zastrzee wygasaj wszelkie roszczenia przeciwko SIDEMCE. Nie dotyczy to jednak roszcze z tytuu niewidocznych ubytkw lub uszkodze przesyki zgoszonych SIDEMCE przez Odbiorc nie pniej ni po upywie 7 dni od dnia przyjcia przesyki. 11. [Cennik] Opata za Przesyki wedug obowizujcego Cennika odbywa si na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy patnoci uzgadniane s kadorazowo z Nadawc. Kady Nadawca ma prawo da aktualnego Cennika SIDEMKI lub wyceny Przesyki w trakcie skadania zamwienia. 12. [Warto Przesyki] 12.1. Nadawca zobowizany jest poda w Licie przewozowym rzeczywist warto Przesyki i opis zawartoci, jeli przekracza ona kwot 100,00 z pod rygorem utraty roszcze przeciwko SIDEMCE przekraczajcych t kwot. 12.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartoci Przesyki wyszej ni 100,00 z SIDEMKA zobowizana jest do ubezpieczenia Przesyki w imieniu i na rzecz jej waciciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Patnik. Postanowienia niniejszego punktu w odniesieniu do umw zawieranych z konsumentami znajduj zastosowanie za wyran zgod Klienta. 12.3. Nadawca i Odbiorca podpisujc List przewozowy z zadeklarowan wartoci Przesyki i opisem zawartoci potwierdza tym samym, i zapozna si z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowizujce w przewozie Przesyek o zadeklarowanej wartoci powyej 100,00 z. 13. [Prawo zastawu] Dopki Przesyka znajduje si w posiadaniu SIDEMKI, SIDEMCE przysuguje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia nalenoci SIDEMKI, w szczeglnoci nalenego jej wynagrodzenia oraz innych kosztw, opat, wydatkw poniesionych w zwizku z wykonywaniem usugi, ktrej dana Przesyka dotyczy, jak rwnie wszelkich innych nalenoci wynikajcych z innych usug wiadczonych przez SIDEMK na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy. 14. [Odpowiedzialno] 14.1. SIDEMKA ponosi odpowiedzialno za niewykonanie usugi w postaci utraty Przesyki, oraz nienaleyte wykonanie usugi w postaci ubytku lub uszkodzenia Przesyki powstaego od przyjcia jej do przewozu a do jej wydania oraz za opnienie w przewozie, w zakresie okrelonym w niniejszym Regulaminie. 14.2. SIDEMKA nie ponosi odpowiedzialnoci, o ktrej mowa w pkt 14.1., jeeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opnienie w przewozie Przesyki powstay z przyczyn lecych po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczeglnoci z powodu niezastosowania si przez Nadawc lub Odbiorc do postanowie niniejszego Regulaminu, nie wywoanych win SIDEMKI albo wskutek siy wyszej. Pod pojciem siy wyszej naley rozumie m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady drg, lub inne nieprzewidziane, niezalene od SIDEMKI zdarzenia. 14.3. SIDEMKA nie ponosi ponadto odpowiedzialnoci za opnienie w dostarczeniu Przesyki lub zwrotu Przesyki jeli: 14.3.1. Przesyka zostaa le zaadresowana (nie podano lub popeniono bd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowoci lub kodzie pocztowym Odbiorcy), 14.3.2. Odbiorca zmieni miejsce zamieszkania lub siedzib, 14.3.3. zawarto faktyczna Przesyki nie zgadza si z zawartoci deklarowan na Licie przewozowym, 14.3.4. waga Przesyki nie zgadza si z wag deklarowan na Licie przewozowym. 14.4. SIDEMKA nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody porednie i utracone korzyci wynike na skutek niewykonania lub nienaleytego wykonania usugi, zarwno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osb trzecich. Postanowie niniejszego punktu nie stosuje si do usug wiadczonych na rzecz konsumentw. 14.5. W razie gdy do wypaty odszkodowania zobowizana jest instytucja ubezpieczeniowa, SIDEMKA nie ponosi odpowiedzialnoci, o ktrej mowa w niniejszym paragrafie. Postanowie niniejszego punktu nie stosuje si do usug wiadczonych na rzecz konsumentw 14.6. Odpowiedzialno SIDEMKI za pobrane od Odbiorcy rodki pienine rozpoczyna si z chwil potwierdzenia przez SIDEMK ich pobrania i jest ograniczona do wysokoci pobranej kwoty. Postanowie niniejszego punktu nie stosuje si do usug wiadczonych na rzecz konsumentw. 15. [Postpowanie reklamacyjne] 15.1. Wszelkie reklamacje z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania usugi przyjmuje Centrala SIDEMKI. 15.2. Podmiotami legitymowanymi do zgoszenia reklamacji (zwanymi dalej Reklamujcymi) s: Nadawca, Odbiorca - w przypadku gdy Nadawca zrzeknie si pisemnie na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszcze, a w przypadku Przesyek za pobraniem - Nadawca lub Odbiorca doczajc dokument zrzeczenia roszcze od waciciela Przesyki. 15.3. Wszelkie reklamacje winny by zgoszone na pimie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczc od dnia nastpnego po dniu nadania Przesyki. W przypadku utraty Przesyki 30-dniowy termin na zgoszenie reklamacji rozpoczyna bieg od dnia nastpnego po dniu, w ktrym zgodnie z treci 16 przesyk mona byo uzna za utracon. 15.4. Reklamacje zgoszone po terminie, reklamacje niecise lub niekompletne (nie speniajce warunkw okrelonych w pkt 15.5.), reklamacje uzupenione po terminie lub reklamacje wniesione przez osob nieuprawnion traktuje si jako niewniesione. 15.5. Zgoszenie reklamacji powinno zawiera: 15.5.1. nazw i siedzib (adres) przewonika (SIDEMKI), 15.5.2. nazw oraz adres Reklamujcego, 15.5.3. tytu reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem, 15.5.4. orygina odpowiedniego protokou/w, o ktrych mowa w niniejszym Regulaminie, 15.5.5. nazw banku i numer konta bankowego albo adres na ktry SIDEMKA powinna przekaza kwot roszczenia; postanowie niniejszego punktu nie stosuje si do usug wiadczonych na rzecz konsumentw. 15.5.6. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. orygina faktury obejmujcej oddany do przewozu towar, 15.5.7. potwierdzenie nadania Przesyki (List przewozowy) - orygina, 15.5.8. kwot roszczenia, 15.5.9. dowody uiszczenia wszelkich opat i nalenoci wobec SIDEMKI orygina; postanowie niniejszego punktu nie stosuje si do usug wiadczonych na rzecz konsumentw. 15.5.10. wykaz zaczonych dokumentw, 15.5.11. podpis Reklamujcego. 15.6. Termin wyjanienia i zaatwienia reklamacji nie moe przekroczy 30 dni liczc od dnia wniesienia prawidowo wypenionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybie proceduralnych zaistniaych w trakcie wnoszenia reklamacji SIDEMKA informuje o tym Nadawc na pimie dajc uzupenienia lub ucilenia dokumentw reklamacyjnych w terminie 14 dni od dorczenia wezwania. Wniesienie w terminie 14 dni od wezwania uzupenionych i ucilonych dokumentw reklamacyjnych uznaje si za zachowanie terminu, o ktrym mowa w pkt 15.3.15.7. Po rozpatrzeniu reklamacji SIDEMKA powiadamia Reklamujcego na pimie o uznaniu, czciowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W kadym z powyszych przypadkw powiadomienie zawiera: 15.6.1. uzasadnienie sposobu zaatwienia reklamacji, 15.6.2. ewentualn kwot odszkodowania oraz termin i sposb przekazania nalenoci. 15.7. Zleceniodawcy nie przysuguje prawo potrcenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszych bd przyszych nalenoci wobec SIDEMKI. Postanowie niniejszego punktu nie stosuje si do usug wiadczonych na rzecz konsumentw. 15.8. Dopuszcza si doczenie zamiast oryginaw dokumentw okrelonych w pkt 15.5. ich kopii powiadczonych za zgodno z oryginaem przez notariusza. 15.9. Zgoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapaty nalenoci za wykonane usugi. 16. [Utrata Przesyki] Przesyk, ktra nie nadesza do miejsca przeznaczenia wskazanego w Licie przewozowym w cigu 30 dni od upywu terminu przewozu uwaa si za utracon. 17. [Usugi pocztowe] 17.1. Do Usug pocztowych maj zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu, z uwzgldnieniem poniszych postanowie. 17.2. SIDEMKA w ramach Usug pocztowych od momentu przyjcia Przesyki do chwili jej dorczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, e przemieszczanie Przesyki moe spowodowa uszkodzenie innych Przesyek lub mienia SIDEMKI, moe da jej otwarcia przez Nadawc, a w wypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia Przesyki jest niemoliwe lub byo bezskuteczne, moe zabezpieczy Przesyk na wasny koszt. 17.3. SIDEMKA w przypadku uzasadnionego podejrzenia, e Przesyka stanowi przedmiot przestpstwa lub jej zawarto stanowi zagroenie dla ludzi lub rodowiska, powiadamia niezwocznie waciwe suby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyk do chwili dokonania ogldzin przez te suby. 17.4. SIDEMCE przysuguje prawo zastawu na Przesyce, celem zabezpieczenia nalenoci SIDEMKI z tytuu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztw wiadczenia usug powstaych z przyczyn lecych po stronie Nadawcy lub Adresata. 17.5. SIDEMKA odmawia zawarcia umowy o wiadczenie Usug pocztowych albo moe odstpi od jej wykonania, jeeli: 17.5.1. nie s spenione wymagania dotyczce wiadczenia Usug pocztowych okrelone w ustawie lub w Regulaminie, 17.5.2. zawarto lub opakowanie Przesyki naraa osoby trzecie lub operatora na szkod, 17.5.3. na opakowaniu Przesyki lub w widocznej czci jej zawartoci znajduj si napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszajce prawo, 17.5.4. Usuga pocztowa miaaby by wykonywana w caoci lub w czci na obszarze nieobjtym zezwoleniem lub zgoszeniem, 17.5.5. przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyki jest zabronione na podstawie Regulaminu. 17.6. SIDEMKA moe ponadto: 17.6.1. odmwi zawarcia umowy o wiadczenie Usugi pocztowej, jeeli Przesyka nie spenia okrelonych przez SIDEMK warunkw wymaganych do zawarcia umowy, 17.6.2. odstpi od wykonania Usugi pocztowej po zawarciu umowy o wiadczenie Usugi pocztowej, jeeli Przesyka nie spenia warunkw okrelonych w umowie. 17.7. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstpienia przez SIDEMK od umowy o wiadczenie Usugi pocztowej z w/w przyczyn, przyjt Przesyk zwraca si Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega take pobrana opata za wykonanie usugi. 18. [Postanowienia dodatkowe] 18.1 Dochodzenie roszcze w postpowaniu sdowym wynikajcych z umw przewozu przysuguje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. 18.2 Spr midzy Nadawc a SIDEMK dotyczcy usugi pocztowej moe by przedoony do rozstrzygnicia w postpowaniu mediacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej lub przed Staym Polubownym Sdem Konsumenckim dziaajcym przy Prezesie Urzdu Komunikacji Elektronicznej. 19. [Postanowienia kocowe] 19.1. Regulamin, Cennik oraz wycig z umowy ubezpieczenia znajduj si na stronie internetowej www.siodemka.com. Powysze dokumenty dostpne s take we wszystkich Punktach Obsugi Klienta SIDEMKI. Nadawca jest zobowizany do zapoznania si z Regulaminem przed przekazaniem Przesyki SIDEMCE. 19.2. Regulamin wchodzi w ycie z dniem 23 wrzenia 2010 r.

Strona

48

www.siodemka.com

ogLNe WaruNki usug Webpack7 oraz Webpack7pLus


(ZWAne W DALSZeJ CZCi OWU)
1.Pojcia uyte w niniejszych OWU oznaczaj: a) b) Sidemka S.A., zwana dalej Sidemk wykonawca usugi WebPack7 oraz WebPack7PLUS W ebPack7 oraz WebPack7PLUS, zwane dalej WebPack - usugi wiadczone przez Sidemk wedug zasad opisanych w niniejszych OWU, przeznaczone dla przedsibiorcw (osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz, osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej) i osb fizycznych (konsumentw) zwanych dalej Klientami, ktrzy posiadaj bd nie posiadaj umowy o wsppracy z Sidemk. W ebPack7 usugi przewozu przesyki z wliczonym w cen ubezpieczeniem do 5 000 zotych, wiadczone na podstawie opaconych z gry listw przewozowych. W ebPack7PLUS usugi przewozu przesyki z wliczon w cen usug pobrania nalenoci do kwoty 1 000 zotych oraz ubezpieczeniem, wiadczone na podstawie opaconych z gry listw przewozowych. C ennik usug WebPack, wiadczonych przez Sidemk, zwany dalej Cennikiem, znajduje si na stronie www.siodemka. com oraz jest dostpny w Punktach Obsugi Klienta Sidemki w caym kraju. F ormularz zgoszeniowy WebPack, zwany dalej Formularzem - formularz wypeniany w formie elektronicznej przez Klienta zamawiajcego usug WebPack. 2. Opis usugi WebPack Usuga polega na moliwoci zakupu przez Klienta pakietu listw przewozowych WebPack7 w ilociach 10/30/50/100/200/300 sztuk, zwanych dalej Listami. Sprzeda usug w formie pakietu listw WebPack odbywa si w systemie przedpaty, tzn. najpierw nastpuje zakup pakietu listw przewozowych przez Klienta, a nastpnie wykonanie przez Sidemk na ich podstawie usug przewozu. Jeden list w ramach zakupionego pakietu listw WebPack upowania Klienta do skorzystania z jednej penej usugi przewozu1 przesyki skadajcej si z jednej paczki standardowej2, o maksymalnej wadze rzeczywistej3 lub gabarytowej4 do 30 kg w ramach dziaania sieci kurierskiej Sidemki. Usuga WebPack jest usug od drzwi do drzwi i obejmuje odbir przesyki od Nadawcy oraz jej dorczenie przez kuriera Sidemki do dowolnego miejsca w kraju. Korzystanie z usugi WebPack nie wymaga podpisywania jakiejkolwiek umowy z Sidemk. 3. Zamawianie usug WebPack i warunki patnoci Klient dokonuje zamwienia usug w formie elektronicznej. Sposb postpowania opisany jest poniej: Zamwienie elektroniczne - skadajc zamwienie elektroniczne Klient zobowizany jest do wypenienia dostpnego na stronie www.siodemka.com formularza zamwienia, w ktrym wprowadza niezbdne do prawidowego wykonania usug przewozu dane, akceptuje niniejsze OWU oraz dokonuje patnoci za porednictwem platformy Payu.pl. Po otrzymaniu od Payu.pl potwierdzenia wpaty nalenoci Sidemka wysya do Klienta na wskazany w formularzu adres e-mail login umoliwiajcy dostp do narzdzia WebMobil7, w ktrym Klient samodzielnie edytuje i drukuje listy przewozowe w zamwionej iloci. Klient ponosi pen odpowiedzialno za zgodno wprowadzonych przez niego w formularzu zamwienia danych ze stanem faktycznym. Zamwienie usugi WebPack nie jest tosame z zamwieniem kuriera realizujcego usug na podstawie listw przewozowych z zamwionego pakietu. W celu zamwienia kuriera Klient musi skontaktowa si z Sidemk pod numerem 22 777 77 77 lub elektronicznie pod adresem zgloszenia@siodemka.com bd tez wypeni formularz zamwienia kuriera on-line dostpny pod adresem: www.siodemka.com/pl/zamowienie-kuriera. 4. Termin wanoci listw przewozowych zakupionych w ramach usugi WebPack Listy przewozowe zakupione w ramach pakietu WebPack, na podstawie ktrych realizowane s usugi, zachowuj wano przez 6 miesicy od daty ich zakupu, tj. daty potwierdzenia patnoci przez platform Payu.pl. Po upywie 6-ciu miesicy od daty zakupu Sidemka nie ma obowizku realizowa wykupionych przez Klienta usug WebPack. 5. Ubezpieczenie przesyek nadawanych w ramach usug WebPack Kada przesyka realizowana przez Sidemk w ramach usug WebPack jest standardowo ubezpieczona do kwoty 100,00 z, jednak moliwe jest dodatkowe, bezpatne ubezpieczenie przesyki do kwoty 5.000,00 z. W tym celu Klient zobowizany jest do wypenienia waciwych pl na licie przewozowym: 1) z adeklarowania wartoci przesyki (stanowicej sum ubezpieczenia) w odpowiednim polu, 2) opisania zawartoci przesyki w polu Uwagi oraz 3) z aznaczenie x pola Ubezpieczam. Deklarujc na licie przewozowym warto przesyki Klient potwierdza zapoznanie si z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia (wycig z umowy ubezpieczenia dostpny na stronie www.siodemka.com oraz w kadym Punkcie Obsugi Klienta Sidemki w kraju) i akceptuje je, jako obowizujce w przewozie. 6. Realizacja usugi Pobranie gotwki za przesyki nadawane w ramach usug WebPack W ramach usug WebPack - wycznie w opcji WebPack7Plus - istnieje moliwo pobrania gotwki (od Odbiorcy) za towar znajdujcy si w przesyce i zwrot pobranej gotwki na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Formularzu zamwienia. Pobranie nalenoci za towar w przesyce odbywa si na podstawie informacji zawartej na licie przewozowym. Aby usuga ta zostaa wykonana, wystarczy na licie przewozowym zaznaczy x w polu Pobranie oraz wpisa kwot pobrania. Maksymalna kwota pobrania w usudze WebPack7PLUS nie moe przekroczy 1.000,00 z. Kwota pobrania zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta w terminie do 10-ciu dni roboczych liczc od dnia nastpnego po dniu dorczenia przesyki. Ubezpieczenie przesyki za pobraniem jest obowizkowe: (wpisanie kwoty pobrania na licie przewozowym powoduje obowizkowe przystpienie do umowy ubezpieczeniowej). Koszt ubezpieczenia jest wliczony w cen usugi WebPack7PLUS. W przypadku, kiedy numer rachunku bankowego wskazany na formularzu jest nieczytelny lub bdny, kwota pobrania zwracana jest przekazem pocztowym Klientowi na jego koszt. 7. Cennik i warunki patnoci Zoenie zamwienia w formie elektronicznej oznacza akceptacj obowizujcego cennika usug WebPack oraz niniejszych OWU. Sidemka zobowizuje si do wystawienia faktury VAT oraz przesania jej na adres wskazany w Formularzu w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania potwierdzenia wpaty z portalu Payu.pl 8. Pozostae zasady dotyczce usug WebPack a) W przypadku nadania na licie przewozowym w ramach usug WebPack przesyki niekwalifikujcej si, zgodnie z niniejszymi OWU jako usuga WebPack, Klient i Sidemka uznaj, i przesyka nadana zostaa na zasadach i wg standardowych cen Sidemki, opisanych w aktualnie obowizujcym Regulaminie wiadczenia Usug i cenniku usug, dostpnych na stronie www.siodemka.com oraz we wszystkich Punktach Obsugi Klienta Sidemki. W przypadkach okrelonym w zdaniu poprzednim, Klient akceptuje zasady oraz ceny usug standardowych i wyraa zgod na wystawienie przez Sidemk faktury VAT za realizacj usugi wg tych zasad i cen. U suga WebPack nie czy si z dodatkowymi usugami, poza wyszczeglnionymi w ofercie WebPack. W ramach usugi WebPack Sidemka nie przyjmuje do przewozu przesyek zawierajcych alkohol. Z a dat nadania paczki wysyanej na podstawie listu przewozowego zakupionego w pakiecie WebPack uznaje si dat faktycznego wydania przesyki kurierowi Sidemki. U suga WebPack jest niedostpna w przypadku dorcze przesyek do sieci handlowych (marketw) na ramp. A dres Nadawcy przesyek jest taki sam na kadym z listw przewozowych zakupionych w pakiecie WebPack. W szczeglnych przypadkach (zmiana adresu zamieszkania bd siedziby firmy w okresie wanoci zakupionego pakietu listw) Klient ma moliwo kontaktu z administratorem systemu pod adresem Webpack7@siodemka.com i zoenia wniosku o wprowadzenie koniecznych zmian podajc login. Sidemka zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzania modyfikacji bez podania powodu. W przypadku, kiedy wacicielem rachunku bankowego wskazanego w formularzu zamwienia (dotyczy tylko usugi WebPack7PLUS) nie jest osoba wskazana jako Nadawca przesyki, Klient jest zobowizany do poinformowania Sidemki o tym fakcie drog elektroniczn pod adresem pobrania@ siodemka.com. W przypadku niedochowania powyszego obowizku Sidemka jest zwolniona od odpowiedzialnoci z tytuu ewentualnego wykonania przelewu do niewaciwego odbiorcy, za jej zobowizanie wobec Klienta uwaa si za spenione. S idemka upowania Klienta do posugiwania si i publikacji nazwy oraz logo Sidemki w celach informacyjnych- w okresie o ktrym mowa w pkt. 4 niniejszych OWU. Upowanienie takie nie stanowi przeniesienia praw wasnoci intelektualnej, znakw towarowych i usugowych bdcych wasnoci Sidemki. W przypadku odmowy przyjcia przesyki przez Odbiorc, przesyka zostaje odesana do Nadawcy na jego koszt, wedug cen zawartych w aktualnym cenniku usug Sidemki. P ozostae warunki wiadczenia usug WebPack, w zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWU, zawieraj aktualnie obowizujce: Regulamin wiadczenia Usug Sidemki, cennik usug Sidemki oraz wycig z umowy ubezpieczenia dostpne na stronie www.siodemka.com oraz w Punktach Obsugi Klienta. 9. Postanowienia kocowe Oglne Warunki Usugi wchodz w ycie z dniem 01 stycznia 2012 roku. Warunki wiadczenia usug WebPack mog ulec zmianie. O wszystkich zmianach i aktualizacjach wprowadzonych do niniejszych OWU Klienci bd informowani na stronie internetowej www.siodemka.com. Ewentualne zmiany dotyczy bd wycznie pakietw usug zakupionych po terminie wprowadzenia zmiany.

c)

b) c) d)

d)

e)

e) f)

f)

g)

h)

i)

j)

Pena usuga przewozu obejmuje: odbir przesyki w godzinach 8:00 16:00 dnia roboczego przez Sidemk z miejsca nadania wskazanego przez Klienta w Formularzu Zgoszeniowym oraz dorczenie do adresata (w granicach Polski) w przewidywanym terminie dorczenia nastpnego dnia roboczego po dniu nadania. Paczka standardowa rzecz bd rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu o ksztacie prostopadocianu lub szecianu, z ktrego nie wystaje aden ponadwymiarowy element. Wymiar najduszego boku paczki nie moe przekroczy 120 cm lub suma wymiarw nie moe przekracza 220 cm. 3 Waga rzeczywista waga przesyki liczona w kg. 4 Waga gabarytowa waga przesyki obliczana wedug poniszego wzoru:
1 2

dugo (cm) x szeroko (cm) x wysoko (cm) -------------------------------------------------------------------6000 Kadorazowo obowizuje zasada wyboru wyszej wagi paczki: rzeczywistej lub gabarytowej.

Strona

49
Dzia Obsugi Klienta 22 777 77 77

sidemka s.a. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa tel. (22) 777 77 77 | fax. (22) 777 77 78 www.siodemka.com