Betreft

Datum

Pagina 2 van 53

Jaarrapport 2007
11-01-2007

NOOT
Dit rapport heeft betrekking op het jaar 2007. Regelmatig wordt in het
jaarrapport een vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar 2006. Er zijn in de
loop van die twee jaren een aantal zaken verandert in het TV-landschap. U vindt
de belangrijkste wijzigingen hieronder.
De naam van de zender The Box is gewijzigd in Comedy op 2 januari 2007.
De zender Tien heeft in 2007 niet het gehele jaar uitgezonden. Dit betekent dat
Tien voor de periode vanaf 18 augustus 2007 voor resultaattypen zoals
kijkdichtheid, marktaandeel en absolute aantallen is ingerekend met nul.
De zender RTL8 heeft in 2007 niet het gehele jaar uitgezonden. Dit betekent dat
RTL8 voor de periode tot 18 augustus 2007 voor resultaattypen zoals
kijkdichtheid, marktaandeel en absolute aantallen is ingerekend met nul.
De zender Het Gesprek heeft in 2007 niet het gehele jaar uitgezonden. Dit
betekent dat Het Gesprek voor de periode tot 2 oktober 2007 voor resultaattypen
zoals kijkdichtheid, marktaandeel en absolute aantallen is ingerekend met nul.
HD (Hard Disk Recorder gebruik) werd in de periode van 1 januari t/m 12 februari
2006 niet apart gemeten. Voor resultaattypen zoals kijkdichtheid, marktaandeel
en absolute aantallen is HD voor deze periode ingerekend met nul.
Begin september 2006, heeft de Nederlandse Publieke Omroep een wijziging
doorgevoerd in de programmering van haar drie zenders.

Pagina 3 van 53

SAMENVATTING ___________________________________________ 1
1

KIJKDICHTHEDEN ______________________________________ 3
1.1
Kijkdichtheid per halfuur, alle zenders, 6+ ____________________ 3
1.2
Meest bekeken programma’s, 02:00-26:00 uur, 6+, top 25 _______ 4
1.3
Meest bekeken programma’s, 02:00-26:00 uur, 6-12, top 10______ 5
1.4
Meest bekeken programma’s, 02:00-26:00 uur, 6+, top 5 per zender
______________________________________________________ 6

2.

MARKTAANDELEN _____________________________________ 10
2.1
Marktaandelen, 02:00-26:00 uur en 18:00-24:00 uur, 6+ _______ 10
2.2
Marktaandelen, per tijdvak, 6+ ____________________________ 12
2.3
Marktaandelen, 02:00-26:00 uur en 18:00-24:00 uur, per doelgroep
_____________________________________________________ 13

3.

KIJKTIJD ____________________________________________ 17
3.1
Kijktijd per zender, 02:00-26:00 uur, 6+ ____________________ 17
3.2
Kijktijd per doelgroep, 02:00-26:00 uur _____________________ 18
3.3
Kijktijd per weekdag en per tijdvak, 6+ ______________________ 19

4.

PROGRAMMAGENRE ____________________________________ 20
4.1
Kijktijd naar programmagenre _____________________________ 20
4.2
Uitzendtijd naar programmagenre __________________________ 22

5.

BEREIK______________________________________________ 24
5.1
Gemiddeld dagbereik, 6+, 02:00-26:00 uur __________________ 24

6.

KIJKERSPROFIEL PER ZENDER____________________________ 25

7.

TOTAALKIJKEN/BASISKIJKEN/EXTRAKIJKEN ________________ 34
7.1
Kijkdichtheid per halfuur, alle zenders, 6+, totaalkijken en basiskijken
_____________________________________________________ 34
7.2
Marktaandelen, 02:00-26:00 uur, 6+, totaalkijken, basiskijken en
extrakijken ____________________________________________ 35
7.3
Meest bekeken programma’s, 02:00-26:00 uur, 6+, totaalkijken en
extrakijken, top 25 ______________________________________ 36
7.4
Meest bekeken programma’s, 02:00-26:00 uur, 6+, extrakijken, top
25 ___________________________________________________ 37

TOELICHTING ____________________________________________ 38
DEFINITIES _____________________________________________ 39

Pagina 4 van 53

BIJLAGEN:
1.

Kijkdichtheden, 02:00-26:00 uur, 6+, per zender, per maand

2.

Kijkdichtheden, 18:00-24:00 uur, 6+, per zender, per maand

3.

Marktaandelen, 02:00-26:00 uur, 6+, per zender, per maand

4.

Marktaandelen, 18:00-24:00 uur, 6+, per zender, per maand

5.

Kijktijd, 02:00-26:00 uur, 6+, per zender, per maand

6.

Kijkersprofielen per zender, getallen

7.

Steekproefgroottes

8.

Kijkcijfers Tien periode 1 januari t/m 17 augustus 2007 en 2006

Pagina 5 van 53

SAMENVATTING
In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het kijkgedrag van het jaar
2007 weergegeven.
In 2007 bedroeg de gemiddelde kijktijd over de gehele dag 186,3 minuten. In
2006 was dit 197,0 minuten.
De drie best scorende programma’s in 2007 zijn: de huldiging van het WK
Allround schaatsen bij de heren (Nederland 1), de 10 km schaatsafstand heren bij
ditzelfde WK Allround (Nederland 1), en de EK kwalificatie voetbalwedstrijd
Nederland – Roemenië (SBS6).
Het marktaandeel van de Nederlandse Publieke Omroep bedroeg in 2007 over de
gehele dag gezamenlijk gemiddeld 31,3%. In 2006 was dit 32,8%. De RTL
zenders behaalden in 2007 een marktaandeel van 23,5% en de SBS zenders
18,2%. In 2006 was dit respectievelijk 23,1% en 16,9%. In het avondtijdvak
(18-24 uur) behaalde de Nederlandse Publieke Omroep in 2007 een marktaandeel
van 33,2%, de RTL zenders 26,3% en de SBS zenders 21,9%. In 2006 was dit
respectievelijk 34,0%, 25,9% en 20,5%. Tien kende over geheel 2007 een
marktaandeel van 3,0% over de gehele dag en een marktaandeel van 3,8% in
het avondtijdvak.
In de toplijst van ‘extrakijken’ (bij anderen thuis kijken) staat Mooi weer in 2008
De Leeuw (Nederland 1) bovenaan. Hierna volgt de cabaretuitzending
Onderbewust van Jan Jaap van der Wal (Nederland 1), en de EK Junioren
voetbalwedstrijd Nederland – Servië (Tien). Programma’s die niet in de reguliere
toplijst voorkomen, maar wel hoog in de toplijst ‘extrakijken’ staan, zijn o.a. Mooi
jaar weer De Leeuw (Nederland 1), TV moment van het jaar (Nederland 1) en
Villa Felderhof (Nederland 1). Deze programma’s zijn relatief vaak bij anderen
thuis bekeken.
Marktaandeel per zender, 10 grote zenders, 6+, 02:00-26:00 uur, 2007
2007

Nederland 1
17,8%

Overige zenders
24,0%

Nederland 2
6,9%
Tien*
3,0%
Nederland 3
6,6%

Vero nica
3,7%
Net5
4,5%
SB S 6
10,0%
RTL7
RTL8**
4,6%
0,7%

Pagina 1 van 47

RTL4
12,9%
RTL5
5,3%

Marktaandeel per zender, overige zenders, 6+, 02:00-26:00 uur, 2007

MT V
T MF
Comedy
Nic kelodeon
Jet ix
Disc overy Channel
Nat ional Geographic Channel
Animal Planet
Eurosport
Het Gesprek* * *
AT 5
ORN T V
Video
DVD
HD
Overige zenders

Madl
0,8
0,8
0,7
2,1
1,8
1,7
0,8
0,7
0,9
0,0
0,2
2,0
1,5
3,8
1,0
5,2

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 2 van 47
Pagina 2 van 53

1

KIJKDICHTHEDEN

1.1 Kijkdichtheid per halfuur, alle zenders, 6+
De onderstaande grafiek geeft weer hoe het gemiddelde verloop van het totale
percentage televisiekijkers in de loop van de dag er uitziet. Hieruit blijkt dat
tussen 21:30 en 22:00 uur de hoogste totale kijkdichtheid is behaald; dit patroon
was ook in 2006 te zien.
Kijkdichtheid per halfuur, totaal zenders, 6+, 2007 en 2006

50
45
40
35
30
%25

2007

20

2006

15
10
5
0
0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Tijd

Pagina 3 van 47
Pagina 3 van 53

1.2 Meest bekeken programma’s, 6+, top 25
De top 25 van de meest bekeken uitzendingen wordt in 2007 aangevoerd door de
huldiging van het WK Allround schaatsen bij de heren (Nederland 1). Na dit
programma zijn de 10 km heren WK Allround schaatsen (Nederland 1) en de EK
kwalificatiewedstrijd voetbal Nederland – Roemenië (SBS6) de meest bekeken
programma’s in 2007. Het best bekeken programma dat geen betrekking heeft op
sport is het Journaal 20 uur van 18 januari (Nederland 1) en staat op de 5e plaats.
Top 25 meest bekeken programma's 6+, 2007
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DatumProgramma
11-02 SCHAATSEN WK ALLROUND HEREN HULDIGING
11-02 SCHAATSEN WK ALLROUND 10 KM HEREN
24-03 VOETBAL EK KW NEDERLAND-ROEMENIE
17-10 VOETBAL EK KW NEDERLAND-SLOVENIE
18-01 JOURNAAL 20 UUR
06-05 VOETBAL BR AZ-AJAX
30-12 BOER ZOEKT VROUW
12-09 VOETBAL EK KW ALBANIE-NEDERLAND
23-06 VOETBAL EKJ NEDERLAND-SERVIE
01-01 BOER ZOCHT VROUW
11-02 SCHAATSEN WK ALLROUND 5 KM DAMES
28-03 VOETBAL EK KW SLOVENIE-NEDERLAND
29-01 SPOORLOOS
08-09 VOETBAL EK KW NEDERLAND-BULGARIJE
16-11 DOMINO DAY
17-11 VOETBAL EK KW NEDERLAND-LUXEMBURG
10-01 40 JAAR HUWELIJK HKH PRINSES MARGRIET...
07-10 RTL VOETBAL EREDIVISIE
29-12 YOUP VAN 'T HEK SCHREEUWSTORM
13-10 VOETBAL EK KW ROEMENIE-NEDERLAND
16-11 DOMINO DAY DE UITSLAG
04-02 WEDSTRIJDEN ZONDAG
21-10 OP ZOEK NAAR EVITA
10-02 SCHAATSEN WK ALLROUND 3 KM DAMES
07-03 VOETBAL CL ARSENAL-PSV

Pagina 4 van 47
Pagina 4 van 53

Zender
Ned1
Ned1
SBS 6
SBS 6
Ned1
Tien*
Ned1
RTL4
Tien*
Ned1
Ned1
Tien*
Ned1
SBS 6
SBS 6
SBS 6
Ned1
RTL4
Ned1
RTL4
SBS 6
Tien*
Ned1
Ned1
Ned3

Kijkers
KDH x 1000 MADL
22,7 3391 63,7
21,4 3201 69,8
20,8 3107 45,5
20,5 3058 42,8
20,2 3012 38,3
20,0 2982 47,7
19,5 2917 36,3
19,5 2915 44,2
19,3 2886 45,5
18,4 2742 33,9
18,3 2738 72,1
18,3 2728 41,0
18,1 2705 37,0
18,0 2691 42,2
17,8 2658 36,8
17,2 2568 36,2
17,1 2555 37,5
17,0 2538 39,8
16,7 2496 32,0
16,6 2471 40,1
16,4 2453 38,2
16,2 2421 35,2
16,0 2396 36,8
15,8 2361 68,3
15,8 2352 33,5

1.3 Meest bekeken programma’s, 6-12, top 10
Het meest bekeken programma in de doelgroep 6-12 jaar in 2007 is Kameleon 2
(Nederland 3). Op de tweede plaats staat Domino Day (SBS6). Daarna volgt de EK
Junioren voetbalwedstrijd Nederland – Servië (Tien).
Top 10 meest bekeken programma's 6-12 jarigen, 2007
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datum
03-11
16-11
23-06
24-11
14-12
17-11
24-03
16-11
08-12
16-11

Programma
KAMELEON 2
DOMINO DAY
VOETBAL EKJ NEDERLAND-SERVIE
PAARD VAN SINTERKLAAS
HUIS ANUBIS
INTOCHT SINTERKLAAS
VOETBAL EK KW NEDERLAND-ROEMENIE
DOMINO DAY VOORBESCHOUWING
JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST
DOMINO DAY DE UITSLAG

Pagina 5 van 47
Pagina 5 van 53

Zender
Ned3
SBS 6
Tien*
Ned3
NICK
Ned3
SBS 6
SBS 6
Ned3
SBS 6

KDH
22,6
22,5
19,4
18,8
18,6
16,5
16,2
16,1
16,0
15,5

Kijkers
x 1000 MADL
312 59,9
311 77,3
267 60,5
260 55,5
257 59,9
228 56,4
224 52,7
222 49,8
220 45,9
214 84,6

1.4 Meest bekeken programma’s, 6+, top 5 per zender
Onderstaande tabellen bevatten de top 5 van de meest bekeken uitzendingen per
zender.
Nederland 1
Pos.
1
2
3
4
5

Omroep
NOS
NOS
NOS
KRO
KRO

KDH
22,7
21,4
20,2
19,5
18,4

Kijkers
x 1000
3391
3201
3012
2917
2742

MADL
63,7
69,8
38,3
36,3
33,9

Omroep
NOS
NOS
NOS
NOS
NOS

KDH
12,2
10,1
9,9
9,1
8,3

Kijkers
x 1000
1818
1508
1479
1355
1240

MADL
22,4
18,4
19,0
19,8
18,3

Omroep
NOS
NOS
NOS
NOS
NOS

KDH
15,8
14,0
13,5
13,2
13,2

Kijkers
x 1000
2352
2090
2017
1975
1969

MADL
33,5
35,3
29,7
30,5
29,3

Dat um Programma
12- 09 VO ETBAL EK KW ALBANIE-NEDERLAND
07- 10 RTL VO ETBAL EREDIVISIE
13- 10 VO ETBAL EK KW RO EMENIE-NEDERLAND
24- 12 ALL YO U NEED IS LO VE KERSTSP EC IAL
19- 08 RTL VO ETBAL

KDH
19,5
17,0
16,6
14,8
14,3

Kijkers
x 1000
2915
2538
2471
2213
2132

MADL
44,2
39,8
40,1
31,8
39,5

Dat um Programma
23- 01 C SI MIAMI
14- 01 BO NES
04- 02 C RIME SC ENE INVESTIGATIO N
09- 02 13 GO ING O N 30
22- 03 C SI NY

KDH
8,2
8,1
7,8
6,6
6,1

Kijkers
x 1000
1227
1213
1165
981
908

MADL
18,1
15,9
14,6
13,6
13,9

Dat um Programma
11- 02 SC HAATSEN W K ALLRO UND HEREN HULDIGING
11- 02 SC HAATSEN W K ALLRO UND 10 KM HEREN
18- 01 JO URNAAL 20 UUR
30- 12 BO ER ZO EKT VRO UW
01- 01 BO ER ZO C HT VRO UW

Nederland 2
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
18- 01 NETW ERK
18- 01 JO URNAAL EXTRA
18- 01 JO URNAAL 22 UUR
18- 01 NO VA/DEN HAAG VANDAAG
09- 02 SC HAATSEN W K ALLRO UND 5 KM HEREN

Nederland 3
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
07- 03 VO ETBAL C L
23- 05 VO ETBAL C L
20- 02 VO ETBAL C L
19- 09 VO ETBAL C L
23- 10 VO ETBAL C L

ARSENAL-P SV
AC MILAN-LIVERP O O L
P SV-ARSENAL
P SV-C SKA MO SKO U
P SV-FENERBAHC E

RTL4
Pos.
1
2
3
4
5
RTL5
Pos.
1
2
3
4
5

Pagina 6 van 47
Pagina 6 van 53

RTL7
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
21- 11 VO ETBAL EK KW W IT RUSLAND-NEDERLAND
05- 04 VO ETBAL UC AZ-W ERDER BREMEN
31- 10 VO ETBAL BR AJAX-SC HEERENVEEN
26- 09 VO ETBAL BR FEYENO O RD-FC UTREC HT
01- 11 VO ETBAL BR FEYENO O RD-FC GRO NINGEN

KDH
11,3
10,9
10,1
8,5
8,2

Kijkers
x 1000
1693
1631
1511
1275
1218

Dat um Programma
05- 10 C ISKE DE RAT
18- 11 IDO LS
27- 12 NELL
06- 10 AGATHA C HRISTIE P O IRO T THE HO LLO W
25- 12 ALL YO U NEED IS LO VE KERSTSP EC IAL

KDH
3,6
3,1
2,8
2,5
2,5

Kijkers
x 1000
533,0
458,0
411,0
374,0
371,0

MADL
8,1
6,1
5,8
5,9
6,5

Dat um Programma
24- 03 VO ETBAL EK KW
17- 10 VO ETBAL EK KW
08- 09 VO ETBAL EK KW
16- 11 DO MINO DAY
17- 11 VO ETBAL EK KW

KDH
20,8
20,5
18,0
17,8
17,2

Kijkers
x 1000
3107
3058
2691
2658
2568

MADL
45,5
42,8
42,2
36,8
36,2

KDH
5,7
5,2
5,1
4,6
4,5

Kijkers
x 1000
853
770
765
692
677

MADL
10,6
10,8
11,1
10,6
11,0

KDH
7,4
5,3
5,1
5,1
4,8

Kijkers
x 1000
1101
789
761
758
722

MADL
15,8
15,2
11,2
10,2
11,3

MADL
32,1
24,5
23,1
20,3
18,7

RTL8**
Pos.
1
2
3
4
5
SBS 6
Pos.
1
2
3
4
5

NEDERLAND-RO EMENIE
NEDERLAND-SLO VENIE
NEDERLAND-BULGARIJE
NEDERLAND-LUXEMBURG

NET 5
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
01- 01 TW O W EEKS NO TIC E
22- 01 GREY'S ANATO MY
04- 01 MISS C O NGENIALITY
10- 05 TERMINAL
15- 11 W EDDING DATE

Veronica
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
12- 01 DARTS W K LAKESIDE
24- 05 P IRATES O F THE C ARIBBEAN THE C URSE O F...
28- 02 NAVY NC IS
25- 02 FUGITIVE
04- 04 C RIMINAL MINDS

Pagina 7 van 47
Pagina 7 van 53

Tien*
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
06- 05 VO ETBAL BR AZ-AJAX
23- 06 VO ETBAL EKJ NEDERLAND-SERVIE
28- 03 VO ETBAL EK KW SLO VENIE-NEDERLAND
04- 02 W EDSTRIJDEN ZO NDAG
20- 06 VO ETBAL EKJ NEDERLAND-ENGELAND

KDH
20,0
19,3
18,3
16,2
12,4

Kijkers
x 1000
2982
2886
2728
2421
1854

MADL
47,7
45,5
41,0
35,2
38,9

Dat um Programma
28- 01 C RIBS
15- 07 MY SUP ER SW EET 16
17- 02 JAC KASS
18- 02 RO O M RAIDERS
04- 01 I W ANT A FAMO US FAC E

KDH
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9

Kijkers
x 1000
155
144
136
134
132

MADL
4,6
6,9
2,1
4,0
2,6

Dat um Programma
27- 10 TMF AW ARDS 2007
27- 10 W INNAAR TMF BO RSATO AW ARD
06- 10 W AKKER W O RDEN O P VAKANTIE
11- 05 TMF JUMP
18- 02 NO N STO P VIDEO S

KDH
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5

Kijkers
x 1000
106
95
91
87
80

MADL
1,9
1,3
2,1
1,3
1,1

Dat um Programma
14- 12 HUIS ANUBIS
02- 12 AVATAR
26- 11 O NTBIJTP IET
28- 10 SP O NGEBO B SQ UAREP ANTS
05- 11 SUP ERSTER THE BATTLE

KDH
2,8
2,2
2,0
1,9
1,9

Kijkers
x 1000
421
335
306
291
282

MADL
8,7
8,7
6,0
20,3
5,2

Dat um Programma
25- 11 FEEST VAN SINTERKLAAS
11- 11 C LUB VAN SINTERKLAAS
02- 12 C LUB VAN SINTERKLAAS C O NC ERT
18- 11 JETIX STUDIO
18- 11 KIM P O SSIBLE

KDH
4,2
2,8
2,4
2,2
2,0

Kijkers
x 1000
622
426
365
322
306

MADL
19,9
12,0
9,8
19,8
18,2

MTV
Pos.
1
2
3
4
5
TMF
Pos.
1
2
3
4
5

Nickelodeon
Pos.
1
2
3
4
5
Jetix
Pos.
1
2
3
4
5

Pagina 8 van 47
Pagina 8 van 53

Discov ery C hannel
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
31- 10 ULTIMATE SURVIVAL
21- 01 DEADLIEST C ATC H
27- 08 DIRTY JO BS
10- 10 FO O TBALL HO O LIGANS INTERNATIO NAL
09- 12 RAY MEARS' EXTREME SURVIVAL

KDH
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0

Kijkers
x 1000
181
168
164
145
144

MADL
2,7
8,5
2,8
2,6
8,0

KDH
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Kijkers
x 1000
33
21
20
20
19

MADL
0,9
0,3
0,5
0,3
0,3

KDH
1,4
1,1
1,0
1,0
0,9

Kijkers
x 1000
207
169
156
147
128

MADL
2,7
2,9
19,5
14,1
2,0

Het Gesprek***
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
02- 10 SP RAAK MAKERS
02- 10 GESP REK VAN DE DAG
28- 10 W ANDELING
29- 11 S.T.A.P .E.L.
29- 11 SP RAAK MAKERS IDFA

C om edy
Pos.
1
2
3
4
5

Dat um Programma
30- 12 SO UTH P ARK
03- 10 THAT '70S SHO W
27- 05 W O RLD STANDS UP
27- 05 RENO 911
06- 12 FAMILY GUY

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 9 van 47
Pagina 9 van 53

2.

MARKTAANDELEN

2.1 Marktaandelen, 02:00-26:00 en 18:00-24:00 uur
Het marktaandeel van de Nederlandse Publieke Omroep over de gehele dag
bedroeg in 2007 gezamenlijk gemiddeld 31,3%; dit is 1,5% lager dan het aandeel
in 2006. Deze afname wordt veroorzaakt door een daling in het marktaandeel van
Nederland 2, ondanks de toename in marktaandeel van Nederland 1 en Nederland
3.
De RTL zenders behaalden in 2007 een marktaandeel van 23,5%; in 2006 was dit
23,1%. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van RTL7 en de
introductie van RTL8. RTL4 en RTL5 kenden een daling.
Het marktaandeel voor de SBS zenders steeg ten opzichte van 2006: van 16,9%
naar 18,2%. Deze groei wordt veroorzaakt door een stijging van SBS 6, Net 5 en
Veronica.
Over heel 2007 was het marktaandeel van Tien 3,0%.
Marktaandelen, 02:00-26:00 uur, 6+, 2007 en 2006

2007

Overige
zenders
24,0%

2006

Nederland 1
17,8%

Nederland 2
6,9%

Tien*
3,0%

Nederland 3
6,6%

Veronica
3,7%

Overige
zenders
22,8%

Nederland 1
13,1%

Nederland 2
13,5%

Tien*
4,4%
V eronica
3,3%

Nederland 3
6,2%

Net 5
4,0%

Net5
4,5%
SBS 6
10,0%

RTL7
RTL8** 4,6%
0,7%

RTL4
12,9%
RTL5
5,3%

SB S 6
9,6% RTL7
4,0%

RTL5
5,5%

RTL4
13,6%

*Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 10 van 47
Pagina 10 van 53

In het tijdvak 18:00-24:00 uur bedroeg het marktaandeel van de Nederlandse
Publieke Omroep 33,2%; dit is 0,8% lager dan het aandeel in 2006. In deze
periode is het marktaandeel van Nederland 2 gedaald, terwijl het marktaandeel
van Nederland 1 en Nederland 3 toenam.
De RTL zenders behaalden in het avondtijdvak een marktaandeel van 26,3% ten
opzichte van 25,9% in 2006. In deze periode is het marktaandeel RTL4 en RTL5
gedaald, terwijl het marktaandeel van RTL7 is toegenomen en RTL8 werd
geïntroduceerd.
Voor de gezamenlijke SBS zenders was het aandeel in het avondtijdvak 21,9%.
Dit is een stijging van 1,4% ten opzichte van 2006. Deze stijging is te danken aan
een toename van alle drie de zenders.
Over heel 2007 behaalde Tien in het avondtijdvak een marktaandeel van 3,8%.
In bijlage 8 wordt 2007 met 2006 vergeleken in de periode waarin Tien heeft
uitgezonden in beiden jaren (1 januari t/m 17 augustus).

Marktaandelen, 18:00-24:00 uur, 6+, 2007 en 2006
2007

Overig e
zenders
14,9%

2006

Tien*
3,8%
V eronica
4,9%

Nederland 2
6,8%

Net 5
5,2%

SB S 6
11,8%
RTL8** RTL7 RTL5
0,9% 4,8% 6,5%

Overige
zenders
19,6%

Nederland 1
19,0%

Nederland 3
7,3%

Nederland 1
14,0%

Tien*
0,0%
V eronica
4,3%

Nederland 2
13,2%

Net 5
4,7%

Nederland 3
6,7%

SB S 6
11,5%
RTL4
14,1%

RTL7
RTL5
4,2%
7,1%

RTL4
14,7%

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 11 van 47
Pagina 11 van 53

2.2 Marktaandelen, per tijdvak, 6+
In onderstaande tabel worden de marktaandelen per zender of zendergroep
weergegeven voor drie tijdvakken. Hieruit blijkt dat in het tijdvak 07:00-18:00
Nederland 1 in 2007 marktleider is. Nederland 1 is in 2007 ook het sterkst in het
tijdvak 18:00-24:00 met een aandeel van 19,0%. Over de gehele dag (tijdvak
02:00-26:00) scoort ook Nederland 1 het beste in 2007 met een aandeel van
17,8%. RTL4 neemt de tweede plaats in met een aandeel van 12,9%.
Marktaandelen, per tijdvak, 6+, 2007
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RT L4
RT L5
RT L7
RT L8* *
SBS 6
Net 5
Veronic a
T ien*
MT V
T MF
Comedy
Nic kelodeon
Jet ix
Disc overy Channel
Nat ional Geographic Channel
Animal Planet
Eurosport
Het Gesprek* * *
AT 5
ORN T V
Video
DVD
HD
Overige zenders
T ot aal zenders

07:00- 18:00 18:00- 24:00
16,0
19,0
7,5
6,8
4,7
7,3
11,5
14,1
2,5
6,5
4,6
4,8
0,3
0,9
5,3
11,8
2,4
5,2
0,0
4,9
1,1
3,8
1,6
0,5
1,7
0,4
0,0
0,6
6,2
0,6
6,8
0,0
3,0
0,9
1,0
0,5
1,6
0,3
2,0
0,5
0,0
0,0
0,2
0,2
2,5
1,6
2,3
1,0
5,4
3,1
1,3
0,9
8,4
3,7
100,0
100,0

02:00- 26:00
17,8
6,9
6,6
12,9
5,3
4,6
0,7
10,0
4,5
3,7
3,0
0,8
0,8
0,7
2,1
1,8
1,7
0,8
0,7
0,9
0,0
0,2
2,0
1,5
3,8
1,0
5,2
100,0

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 12 van 47
Pagina 12 van 53

2.3 Marktaandelen per doelgroep
In de volgende vier tabellen is per zender te zien wat in 2007 de marktaandelen
zijn geweest in de verschillende doelgroepen.
Marktaandelen, 02:00-26:00 uur, per doelgroep, 2007
Ne de rla nd 1
Ne de rla nd 2
Ne de rla nd 3
RTL4
RTL5
RTL7
RTL8**
SBS 6
Ne t5
Ve ro nica
Tie n*
MTV
TMF
C o me dy
Nicke lo de o n
Je tix
Dis co ve ry C ha nne l
Na tio na l Ge o g ra p hic C ha nne l
Anima l P la ne t
Euro s po rt
He t Ge s pre k***
AT5
O RN TV
Vide o
DVD
HD
O ve rig e z e nde rs
To ta a l z e nde rs

6+ M6+
V6+
13+ 6-12 13-19 20-34 35-49
50+
17,8 17,7 17,8 18,5
6,2
7,0
9,9 15,4 25,6
6,9
6,2
7,5
7,2
1,6
2,3
3,6
5,5 10,5
6,6
7,2
6,2
6,5
9,5
6,2
7,4
7,3
5,6
12,9 10,6 15,0 13,3
7,1
8,9 14,5 13,0 13,5
5,3
4,9
5,6
5,3
4,0
8,1
7,9
6,0
3,5
4,6
5,9
3,5
4,8
2,4
3,7
5,3
5,4
4,3
0,7
0,6
0,8
0,7
0,3
0,7
0,9
0,9
0,6
10,0
9,3 10,8 10,3
6,5
7,6
9,7 11,6 10,1
4,5
3,4
5,5
4,7
2,3
7,0
7,5
5,3
2,7
3,7
4,6
2,8
3,7
2,6
7,1
5,1
4,8
2,0
3,0
3,4
2,6
3,0
2,6
3,2
3,3
3,3
2,7
0,8
0,8
0,8
0,7
1,0
4,3
1,4
0,4
0,1
0,8
0,8
0,8
0,7
1,3
4,3
1,3
0,6
0,1
0,7
1,0
0,5
0,7
0,8
3,3
1,2
0,7
0,1
2,1
2,3
1,9
1,0 20,1
6,0
1,2
1,0
0,2
1,8
2,1
1,5
0,9 16,6
5,4
1,0
0,8
0,2
1,7
2,5
1,1
1,8
0,9
2,4
2,7
2,3
1,1
0,8
1,1
0,5
0,8
0,4
0,7
0,9
1,0
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,4
0,6
0,6
0,7
0,9
0,9
1,1
0,7
0,9
0,6
0,6
0,5
0,8
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,2
0,3
0,2
2,0
2,0
2,0
2,1
0,6
0,6
1,4
1,7
2,8
1,5
1,2
1,7
1,4
1,8
1,0
1,3
1,4
1,6
3,8
4,0
3,7
3,7
6,2
5,6
5,9
3,5
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,9
1,2
0,5
5,2
5,4
4,9
5,3
3,2
2,2
3,5
4,8
6,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 13 van 47
Pagina 13 van 53

Marktaandelen, 02:00-26:00 uur, per doelgroep, 2007, vervolg

Ne de rla nd 1
Ne de rla nd 2
Ne de rla nd 3
RTL4
RTL5
RTL7
RTL8**
SBS 6
Ne t5
Ve ro nica
Tie n*
MTV
TMF
C o me dy
Nicke lo de o n
Je tix
Dis co ve ry C ha nne l
Na tio na l Ge o g ra phic C ha nne l
Anima l P la ne t
Euro s po rt
He t Ge s pre k***
AT5
O RN TV
Vide o
DVD
HD
O ve rig e z e nde rs
To ta a l z e nde rs

BDS
M
M2049
M
V
20-49 20-49 20-49
a b 1 10-15 16-24 20-34 20-34
13,0 13,0 13,8 14,7
6,8
8,5 10,5
9,5
4,7
5,0
4,7
5,1
1,9
3,0
3,6
3,5
7,4
7,2
7,9
8,7
7,4
6,4
8,0
7,0
13,7 14,4 11,3 10,5
8,5 11,9 12,2 16,3
6,8
6,9
6,2
6,2
6,7
8,4
7,3
8,3
5,4
4,8
6,7
6,4
3,1
4,7
6,9
4,0
0,9
1,0
0,7
0,8
0,6
0,9
0,7
1,0
10,8 10,6 10,0
8,6
7,5
8,7
8,9 10,2
6,2
6,8
4,5
4,7
4,3
8,1
5,1
9,2
4,9
4,5
5,9
6,2
5,5
5,8
6,3
4,3
3,3
2,8
3,6
3,6
2,9
3,8
3,7
3,0
0,9
0,8
0,8
0,9
2,7
3,3
1,4
1,5
0,9
0,9
0,9
0,9
2,9
3,2
1,4
1,2
0,9
1,0
1,1
1,0
2,4
2,4
1,6
0,9
1,1
1,2
1,0
0,8 13,1
2,3
1,0
1,3
0,9
0,9
0,7
0,6 10,3
2,2
0,8
1,2
2,4
2,1
3,3
3,3
1,7
2,7
3,8
1,8
1,0
0,9
1,3
1,3
0,5
0,9
1,3
0,7
0,6
0,7
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
0,5
0,6
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,3
0,4
0,1
0,1
0,2
0,2
1,6
1,6
1,8
1,5
0,6
0,9
1,7
1,2
1,4
1,6
1,1
0,7
1,3
0,8
0,9
1,7
4,5
4,3
4,8
4,9
5,0
6,2
6,1
5,7
1,5
1,5
1,5
1,6
1,0
0,9
2,0
1,8
4,2
4,6
4,5
5,1
2,2
2,6
3,5
3,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 14 van 47
Pagina 14 van 53

Marktaandelen, 18:00-24:00 uur, per doelgroep, 2007
6+ M6+
V6+
13+ 6-12 13-19 20-34 35-49
50+
Ne de rla nd 1
19,0 18,3 19,6
19,4
9,7
8,3 10,0 15,4 26,7
Ne de rla nd 2
6,8
6,2
7,4
7,0
2,2
2,1
3,2
4,9 10,4
Ne de rla nd 3
7,3
8,3
6,5
7,2
9,8
7,3
8,0
8,0
6,5
RTL4
14,1 12,3 15,8
14,2 12,1 10,7 15,0 13,8 14,6
RTL5
6,5
6,2
6,8
6,5
7,9 11,9 10,1
7,5
3,8
RTL7
4,8
6,0
3,7
4,8
4,1
4,6
5,5
5,5
4,1
RTL8**
0,9
0,7
1,0
0,9
0,6
1,0
1,1
1,0
0,7
SBS 6
11,8 11,0 12,5
11,8 12,3
9,9 11,2 13,5 11,3
Ne t5
5,2
3,9
6,3
5,2
4,0
8,6
8,8
6,0
2,9
Ve ro nica
4,9
6,2
3,7
4,9
5,5 10,6
7,0
6,2
2,6
Tie n*
3,8
4,5
3,3
3,8
5,0
4,3
4,1
4,1
3,4
MTV
0,5
0,5
0,4
0,4
0,9
2,6
0,9
0,3
0,1
TMF
0,4
0,4
0,4
0,4
1,0
2,1
0,7
0,3
0,1
C o me dy
0,6
0,8
0,4
0,5
1,6
3,5
0,8
0,4
0,1
Nicke lo de o n
0,6
0,7
0,6
0,3
9,4
1,7
0,2
0,4
0,1
Je tix
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dis co ve ry C ha nne l
0,9
1,4
0,5
0,9
1,0
1,5
1,5
1,2
0,5
Na tio na l Ge o g ra phic C ha nne l
0,5
0,8
0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,4
Anima l P la ne t
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2
0,2
0,3
0,4
Euro s po rt
0,5
0,6
0,3
0,5
0,6
0,4
0,3
0,4
0,6
He t Ge s pre k***
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
AT5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,2
0,3
0,2
O RN TV
1,6
1,7
1,6
1,6
0,7
0,5
1,0
1,3
2,3
Vide o
1,0
0,9
1,1
1,0
1,7
0,8
0,8
1,1
1,0
DVD
3,1
3,3
3,0
3,0
5,8
4,4
4,8
3,0
2,1
HD
0,9
1,0
0,8
0,9
0,9
0,7
1,8
1,2
0,4
O ve rig e z e nde rs
3,7
3,8
3,5
3,7
2,3
1,8
2,2
3,1
4,9
To ta a l z e nde rs
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 15 van 47
Pagina 15 van 53

Marktaandelen, 18:00-24:00 uur, per doelgroep, 2007, vervolg

Ne de rla nd 1
Ne de rla nd 2
Ne de rla nd 3
RTL4
RTL5
RTL7
RTL8**
SBS 6
Ne t5
Ve ro nica
Tie n*
MTV
TMF
C o me dy
Nicke lo de o n
Je tix
Dis co ve ry C ha nne l
Na tio na l Ge o g ra phic C ha nne l
Anima l P la ne t
Euro s po rt
He t Ge s pre k***
AT5
O RN TV
Vide o
DVD
HD
O ve rig e z e nde rs
To ta a l z e nde rs

BDS
M
M2049
M
V
20-49 20-49 20-49
a b1 10-15 16-24 20-34 20-34
13,1 13,3 13,2
13,7
8,8
8,8 10,1
9,9
4,2
4,4
4,2
4,8
2,0
2,6
3,2
3,2
8,0
7,6
9,0
9,8
8,2
7,7
9,1
7,2
14,3 14,8 12,4
11,4 11,9 13,1 13,3 16,3
8,6
8,7
7,9
7,7 10,7 11,4
9,3 10,6
5,5
5,1
6,7
6,4
4,4
5,3
6,9
4,5
1,1
1,2
0,8
0,9
0,8
1,1
0,8
1,3
12,5 12,5 11,6
10,0 11,3 10,6 10,2 11,9
7,2
8,0
5,1
5,3
5,9
9,6
5,8 11,1
6,6
6,1
7,7
8,0
9,2
7,9
8,3
6,0
4,1
3,5
4,6
4,5
4,3
4,9
4,5
3,7
0,5
0,5
0,5
0,6
1,8
1,9
0,9
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1,7
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,8
3,4
1,8
1,1
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
4,6
0,5
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
1,2
1,9
2,0
1,4
1,4
2,2
1,0
0,7
0,6
0,9
1,0
0,4
0,6
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,4
0,3
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
1,2
1,1
1,4
1,1
0,6
0,7
1,1
0,9
1,0
1,1
0,8
0,6
1,1
0,7
0,7
0,9
3,8
3,5
4,1
4,3
4,2
4,9
5,1
4,6
1,4
1,4
1,6
1,7
0,9
0,6
2,2
1,5
2,7
3,0
2,9
3,5
1,9
1,6
2,2
2,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 16 van 47
Pagina 16 van 53

KIJKTIJD
3.1 Kijktijd per zender, 02:00-26:00 uur, 6+
In 2007 bedroeg de gemiddelde kijktijd over de gehele dag 186,3 minuten. In
2006 was de kijktijd 10,7 minuten langer. Vooral naar de zenders Nederland 1,
RTL7, Comedy, TMF en MTV is meer gekeken dan in 2006. Ook is er aanzienlijk
meer HD gekeken dan in 2006. In 2007 is daarentegen o.a. minder Nederland 2,
Jetix, AT5 en Video gekeken dan het jaar daarvoor.
Kijktijd in minuten per zender, 02:00-26:00 uur, 6+, 2007 en 2006
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RT L4
RT L5
RT L7
RT L8* *
SBS 6
Net 5
Veronic a
T ien*
MT V
T MF
Comedy
Nic kelodeon
Jet ix
Disc overy Channel
Nat ional Geographic Channel
Animal Planet
Eurosport
Het Gesprek* * *
AT 5
ORN T V
Video
DVD
HD
Overige zenders
T ot aal zenders

2007
33,1
12,9
12,4
24,1
9,8
8,6
1,3
18,7
8,4
6,8
5,6
1,4
1,4
1,3
3,9
3,3
3,3
1,5
1,3
1,6
0,0
0,4
3,7
2,7
7,1
1,9
9,6
186,3

2006
25,7
26,6
12,3
26,8
10,9
7,9
0,0
19,0
7,9
6,5
8,8
1,3
1,2
0,7
3,6
3,7
3,3
1,5
1,5
1,8
0,0
0,5
4,0
3,9
7,0
0,7
10,0
197,0

index
129
48
100
90
90
110
99
107
106
63
109
114
178
109
89
99
101
91
91
78
93
71
102
263
96
95

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 17 van 47
Pagina 17 van 53

3.2 Kijktijd per doelgroep, 02:00-26:00 uur
De gemiddelde kijktijd in de doelgroep 6+ bedroeg in 2007 186,3 minuten ten
opzichte van 197,0 minuten in 2006. Met name in de doelgroepen 6-12, 13-19 en
10-15 is de kijktijd afgenomen.

Kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, 2007
en 2006
6+
M6+
V6+
13+
6-12
13-19
20-34
35-49
50+
20-49
BDS20-49
M20-49
M20-49AB1
10-15
16-24
M20-34
V20-34

Pagina 18 van 47
Pagina 18 van 53

2007
186,3
177,4
195,0
193,5
115,5
121,5
166,6
184,1
236,7
176,0
189,5
168,3
152,9
124,0
133,9
150,8
180,7

2006
197,0
189,3
204,2
204,1
126,4
131,7
175,1
194,8
247,4
185,7
196,6
181,2
161,9
134,9
144,3
163,6
184,5

index
95
94
96
95
91
92
95
95
96
95
96
93
94
92
93
92
98

3.3 Kijktijd per weekdag en per tijdvak, 6+
In 2007 is, in vergelijking met 2006, op alle werkdagen korter televisie gekeken.
In het weekend is er zowel op zaterdag als op zondag minder gekeken. De
grootste daling in kijktijd heeft op dinsdag en vrijdag plaatsgevonden. In alle drie
de tijdvakken 07:00-18:00, 18:00-24:00 en 02:00-26:00 is een daling in kijktijd
zichtbaar. De kijktijd daalt echter met name overdag. In het avondtijdvak (tussen
18:00 en 24:00 uur) wordt ongeveer tweederde van de kijktijd gerealiseerd; in
het dagtijdvak (tussen 07:00-18:00 uur) iets meer dan een kwart.

Kijktijd in minuten per weekdag, 02:00-26:00, 6+, 2007 en 2006

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Totaal

2007
185,0
176,0
175,4
174,5
183,4
191,3
218,4
186,3

2006
189,9
186,7
185,6
181,9
194,9
204,9
234,4
197,0

index
97
94
95
96
94
93
93
95

2006
54,2
130,0
197,0

index
89
96
95

Kijktijd in minuten per tijdvak, 6+, 2007 en 2006

07:00-18:00
18:00-24:00
02:00-26:00

Pagina 19 van 47
Pagina 19 van 53

2007
48,3
124,3
186,3

4.

PROGRAMMAGENRE

4.1 Kijktijd naar programmagenre
In onderstaande tabellen wordt de gemiddelde kijktijd per programmagenre
weergegeven voor elke zender.
Kijktijd in minuten (per dag) naar programmagenre, 6+,
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RT L4
RT L5
RT L7
RT L8* *
SBS 6
Net 5
Veronic a
T ien*
Het Gesprek* * *
MT V
T MF
Nic kelodeon
Jet ix
Disc overy Channel
Publieke Omroep
RT L Nederland
SBS
T ien*
MT V Net works
Disc overy Net w orks
T ot aal

info
16,6
8,1
2,9
9,9
2,8
2,1
0,4
7,5
0,8
0,7
0,3
0,0
0,4
0,1
0,0
0,0
2,6
27,6
15,2
9,0
0,3
0,5
2,6
55,2

fic t ie
2,5
1,5
1,1
5,1
3,8
2,8
0,5
4,1
5,4
4,4
0,8
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
5,0
12,3
13,9
0,8
1,1
0,0
33,2

amu
4,0
1,3
1,2
3,2
1,2
0,3
0,1
2,1
0,2
0,3
1,8
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,1
6,5
4,7
2,6
1,8
0,7
0,1
16,5

sport
5,1
0,2
2,9
1,0
0,0
2,0
0,0
1,2
0,0
0,2
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,2
3,0
1,4
1,7
0,0
0,0
14,3

muz
0,8
0,3
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,1
0,0
0,0
1,3
0,0
2,9

kind
0,3
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,0
0,0
3,2
0,0
0,2
0,0
3,5
0,0
9,9

t ot
29,2
11,3
11,3
19,2
7,8
7,2
1,1
15,0
6,6
5,6
4,6
0,0
1,2
1,2
3,6
3,0
2,7
51,9
35,4
27,2
4,6
7,1
2,7
131,9

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld
Bovenstaande tabel is gebaseerd op de programmatypen ‘Programma’s’ en ‘Postbus 51’. De
programma’s zijn ingedeeld in de SKO categorieën Informatie/Educatie, Fictie, Amusement, Sport,
Muziek en Kinderen. Voor nadere informatie over de SKO hoofdindeling zie Het Kijkonderzoek:
Methodologische Beschrijving, Amstelveen 2008. De kijk- en uitzendtijd is berekend op basis van de
uitgezonden programma’s, afgekapt op hele minuten. Hierdoor kan sprake zijn van dubbeltelling van
een minuut.

Pagina 20 van 47
Pagina 20 van 53

Verdeling kijktijd in % (per dag) naar programmagenre

Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RT L4
RT L5
RT L7
RT L8* *
SBS 6
Net 5
Veronic a
T ien*
Het Gesprek* * *
MT V
T MF
Nic kelodeon
Jet ix
Disc overy Channel
Publieke Omroep
RT L Nederland
SBS
T ien*
MT V Net works
Disc overy Net w orks
T ot aal

info
56,7
71,4
25,6
51,5
35,8
29,5
36,0
50,1
12,0
11,7
6,5
94,3
33,7
7,5
0,0
0,0
96,9
53,1
43,0
33,0
6,5
7,2
96,9
41,8

fic t ie
8,4
13,0
9,5
26,5
49,0
38,8
50,3
27,4
82,9
78,1
17,2
0,0
5,3
0,0
3,3
0,0
0,0
9,7
34,7
51,2
17,2
15,9
0,0
25,2

amu
13,9
11,3
10,7
16,4
15,0
3,5
13,3
13,8
3,7
5,7
39,8
0,0
40,8
3,2
0,0
0,0
2,2
12,6
13,4
9,7
39,8
9,2
2,2
12,5

sport
17,5
1,4
25,7
5,2
0,1
27,9
0,3
7,7
0,1
4,2
35,9
5,7
0,1
0,1
0,0
0,0
0,9
15,8
8,5
5,2
35,9
0,0
0,9
10,8

muz
2,6
2,6
3,2
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,0
0,1
0,4
0,0
19,5
89,2
0,5
0,5
0,0
2,8
0,2
0,1
0,4
18,8
0,0
2,2

kind
0,9
0,3
25,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,9
1,4
0,2
0,2
0,0
0,5
0,0
96,2
99,5
0,0
6,1
0,1
0,9
0,2
48,9
0,0
7,5

t ot
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld
Bovenstaande tabel is gebaseerd op de programmatypen ‘Programma’s’ en ‘Postbus 51’. De
programma’s zijn ingedeeld in de SKO categorieën Informatie/Educatie, Fictie, Amusement, Sport,
Muziek en Kinderen. Voor nadere informatie over de SKO hoofdindeling zie Het Kijkonderzoek:
Methodologische Beschrijving, Amstelveen 2008. De kijk- en uitzendtijd is berekend op basis van de
uitgezonden programma’s, afgekapt op hele minuten. Hierdoor kan sprake zijn van dubbeltelling van
een minuut.

Pagina 21 van 47
Pagina 21 van 53

4.2 Uitzendtijd naar programmagenre
In onderstaande tabellen wordt de uitzendtijd weergegeven voor elke zender, per
programmagenre.
Uitzendtijd in uren naar programmagenre, 02:00-26:00 uur, 2007

Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RTL4
RTL5
RTL7
RTL8**
SBS 6
Net5
Veronica
Tien*
Het Gesprek***
MTV
TMF
Nickelodeon
Jetix
Discovery Channel
Publieke Omroep
RTL Nederland
SBS
Tien*
MTV Networks
Discovery Networks
Totaal

info
5098
5774
1643
3639
2318
3402
600
2795
1219
1484
375
1733
1276
438
0
0
6629
12515
9960
5498
375
1763
6629
38473

fictie
419
685
495
1514
1059
1085
400
1326
2961
1700
569
0
335
0
176
0
0
1599
4057
5987
569
2552
0
14764

amu
371
521
335
988
427
171
89
2024
629
292
1848
0
1521
102
0
0
223
1227
1676
2944
1848
1933
223
9851

sport
823
78
482
84
5
791
7
252
9
60
264
105
13
6
0
1
89
1384
888
321
264
19
89
3071

muz
266
242
367
13
12
6
2
5
3
6
19
70
4084
6882
26
19
1
875
33
14
19
11429
1
12459

kind
211
56
4322
21
0
11
0
73
240
5
7
0
33
0
4889
3978
0
4589
32
317
7
4922
0
13845

tot
7189
7356
7644
6260
3821
5466
1098
6475
5059
3547
3083
1908
7263
7428
5091
3998
6941
22189
16645
15082
3083
22618
6941
92463

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld
Bovenstaande tabel is gebaseerd op de programmatypen ‘Programma’s’ en ‘Postbus 51’. De
programma’s zijn ingedeeld in de SKO categorieën Informatie/Educatie, Fictie, Amusement, Sport,
Muziek en Kinderen. Voor nadere informatie over de SKO hoofdindeling zie Het Kijkonderzoek:
Methodologische Beschrijving, Amstelveen 2008. De kijk- en uitzendtijd is berekend op basis van de
uitgezonden programma’s, afgekapt op hele minuten. Hierdoor kan sprake zijn van dubbeltelling van
een minuut.

Pagina 22 van 47
Pagina 22 van 53

Procentuele verdeling van de uitzendtijd naar programmagenre, 02:0026:00, 2007
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RT L4
RT L5
RT L7
RT L8* *
SBS 6
Net 5
Veronic a
T ien*
Het Gesprek* * *
MT V
T MF
Nic kelodeon
Jet ix
Disc overy Channel
Publieke Omroep
RT L Nederland
SBS
T ien*
MT V Net w orks
Disc overy Net works
T ot aal

info
70,9
78,5
21,5
58,1
60,7
62,2
54,7
43,2
24,1
41,8
12,2
90,8
17,6
5,9
0,0
0,0
95,5
56,4
59,8
36,5
12,2
7,8
95,5
41,6

fic t ie
5,8
9,3
6,5
24,2
27,7
19,8
36,4
20,5
58,5
47,9
18,5
0,0
4,6
0,0
3,5
0,0
0,0
7,2
24,4
39,7
18,5
11,3
0,0
16,0

amu
5,2
7,1
4,4
15,8
11,2
3,1
8,1
31,3
12,4
8,2
59,9
0,0
20,9
1,4
0,0
0,0
3,2
5,5
10,1
19,5
59,9
8,5
3,2
10,7

sport
11,5
1,1
6,3
1,3
0,1
14,5
0,6
3,9
0,2
1,7
8,6
5,5
0,2
0,1
0,0
0,0
1,3
6,2
5,3
2,1
8,6
0,1
1,3
3,3

muz
3,7
3,3
4,8
0,2
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,6
3,7
56,2
92,6
0,5
0,5
0,0
3,9
0,2
0,1
0,6
50,5
0,0
13,5

kind
2,9
0,8
56,5
0,3
0,0
0,2
0,0
1,1
4,7
0,1
0,2
0,0
0,5
0,0
96,0
99,5
0,0
20,7
0,2
2,1
0,2
21,8
0,0
15,0

t ot
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de programmatypen ‘Programma’s’ en ‘Postbus 51’. De
programma’s zijn ingedeeld in de SKO categorieën Informatie/Educatie, Fictie, Amusement, Sport,
Muziek en Kinderen. Voor nadere informatie over de SKO hoofdindeling zie Het Kijkonderzoek:
Methodologische Beschrijving, Amstelveen 2008. De kijk- en uitzendtijd is berekend op basis van de
uitgezonden programma’s, afgekapt op hele minuten. Hierdoor kan sprake zijn van dubbeltelling van
een minuut.

Pagina 23 van 47
Pagina 23 van 53

5.

BEREIK

5.1 Gemiddeld dagbereik, 6+, 02:00-26:00 uur
Het gemiddelde dagbereik van televisie daalt van 79,1% in 2006 naar 77,6% in
2007. Het gemiddelde dagbereik is in dit rapport gedefinieerd als het percentage
personen van 6 jaar en ouder dat gemiddeld per dag in het aangegeven tijdvak
minimaal 15 minuten aaneengesloten naar een bepaalde zender heeft gekeken.
Gemiddeld dagbereik, 6+, 02:00-26:00 uur, 2007 en 2006
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RT L4
RT L5
RT L7
RT L8* *
SBS 6
Net 5
Veronic a
T ien*
MT V
T MF
Comedy
Nic kelodeon
Jet ix
Disc overy Channel
Nat ional Geographic Channel
Animal Planet
Eurosport
Het Gesprek* * *
AT 5
ORN T V
Video
DVD
HD
T ot aal zenders
Publieke Omroep
RT L Nederland
SBS
T ien*
MT V Net works
Disc overy Net works

2007
35,1
17,3
17,1
26,9
12,7
10,6
1,8
22,0
9,8
8,0
6,9
1,6
1,6
1,5
5,0
4,7
4,1
2,0
1,8
1,8
0,0
0,6
6,1
3,6
5,8
2,0
75,4
47,4
39,1
33,0
6,9
8,5
5,6

2006
30,4
27,2
17,4
29,1
14,3
10,3
23,0
9,6
8,0
11,5
1,5
1,5
0,8
5,1
5,4
4,2
2,0
1,9
2,0
0,8
6,8
4,8
5,8
0,8
77,1
50,5
40,8
33,5
11,5
8,0
5,8

* Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0
gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 24 van 47
Pagina 24 van 53

6.

KIJKERSPROFIEL PER ZENDER

In onderstaande grafieken wordt een vergelijking gemaakt tussen het profiel van
een zender en het totale kijkerspubliek, ‘TV Totaal’ (zie bijlage 6 voor de
specifieke getallen).
Kijkersprofiel per zender, 02:00-26:00 uur, 2007
Profiel Nederland 1 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Ned1
Tot

Profiel Nederland 2 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Ned2
Tot

Profiel Nederland 3 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Ned3
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 25 van 47
Pagina 25 van 53

Profiel RTL4 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

RTL4
Tot

Profiel RTL5 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

RTL5
Tot

Profiel RTL7 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

RTL7
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 26 van 47
Pagina 26 van 53

Profiel RTL8** vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

RTL8**
Tot

Profiel Tien* vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Tien*
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 27 van 47
Pagina 27 van 53

Profiel Net5 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

NET 5
Tot

Profiel SBS 6 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

SBS 6
Tot

Profiel Veronica vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Ver
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 28 van 47
Pagina 28 van 53

Profiel MTV v s Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

MTV
Tot

Profiel TMF vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

TMF
Tot

Profiel Comedy vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

C omedy
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 29 van 47
Pagina 29 van 53

Profiel Nickelodeon vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

NIC K
Tot

Profiel Jetix vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Jetix
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 30 van 47
Pagina 30 van 53

Profiel National Geographic Channel vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

NGC
Tot

Profiel Discovery Channel vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

DISC
Tot

Profiel Animal Planet vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

ANIM
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 31 van 47
Pagina 31 van 53

Profiel Eurosport vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

EURO
Tot

Profiel Het Gesprek*** vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Het Gesprek***
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Pagina 32 van 47
Pagina 32 van 53

Profiel AT5 vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

AT5
Tot

Profiel ORN TV vs Totaal zenders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V 2034

M 2034

16-24

10-15

M2049AB1

M2049

BDS2049

20-49

50+

35-49

20-34

13-19

6-12

TOT 13+

VRW6+

MAN6+

Regio
Tot

Het profiel geeft inzicht in de samenstelling van de kijkersgroep. Het profiel is gebaseerd op de
gemiddelde kijkdichtheid in 2007.

Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet apart gemeten: voor die periode is het resultaat op
0 gesteld

** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet apart gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet apart gemeten: voor die periode is
het resultaat op 0 gesteld

Pagina 33 van 47
Pagina 33 van 53

7. Totaal-, basis- en extra kijken
7.1 Kijkdichtheid per halfuur, alle zenders, 6+,
totaalkijken en basiskijken
De onderstaande grafiek geeft weer hoe het gemiddelde verloop van het
percentage totaal televisiekijkers in de loop van de dag er uitziet voor
‘totaalkijken’ en thuis kijken (‘basiskijken’). Hieruit blijkt het bij anderen thuis
kijken (‘extrakijken’) een grote bijdrage levert aan het ‘totaalkijken’ tussen 20:30
en 22:30 uur.
Kijkdichtheid per halfuur, totaal zenders, 6+, totaalkijken en basiskijken,
2007

50
45
40
35
30
% 25
20

6+ basis

15

6+ totaal

10
5
0
0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Tijd

Pagina 34 van 47
Pagina 34 van 53

7.2 Marktaandelen, totaal-, basis- en extrakijken
Uit onderstaande tabel is per zender en per zendergroep op te maken welk
marktaandeel wordt behaald in ‘thuis kijken’ (basiskijkgedrag) en welk
marktaandeel in ‘bij anderen thuis kijken’ (extrakijkgedrag).
Marktaandelen, 6+ per kijktype, 2007
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RTL4
RTL5
RTL7
RTL8**
SBS 6
Net5
Veronica
Tien*
MTV
TMF
Comedy
Nickelodeon
Jetix
Discovery Channel
National Geographic Channel
Animal Planet
Eurosport
Het Gesprek***
AT5
ORN TV
Video
DVD
HD
Overige zenders
Totaal zenders
Publieke Omroep
RTL Nederland
SBS
MTV Networks
Discovery Networks

Totaal
17,8
6,9
6,6
12,9
5,3
4,6
0,7
10,0
4,5
3,7
3,0
0,8
0,8
0,7
2,1
1,8
1,7
0,8
0,7
0,9
0,0
0,2
2,0
1,5
3,8
1,0
5,2
100,0
31,3
23,5
18,2
4,3
2,5

Basis
18,0
7,0
6,6
13,0
5,2
4,6
0,7
10,1
4,5
3,7
2,9
0,7
0,7
0,7
2,1
1,7
1,7
0,8
0,7
0,9
0,0
0,2
2,1
1,5
3,6
1,0
5,1
100,0
31,7
23,6
18,2
4,2
2,5

Extra
14,2
4,6
6,5
12,0
5,8
4,6
0,7
9,8
5,2
3,8
3,6
1,3
1,2
0,9
2,3
2,5
1,9
0,8
0,7
0,8
0,0
0,2
1,3
1,4
6,7
1,5
5,5
100,0
25,3
23,1
18,9
5,8
2,6

*Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat
op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het
resultaat op 0 gesteld

Pagina 35 van 47
Pagina 35 van 53

7.3 Meest bekeken programma’s, totaal- en extrakijken
In onderstaande tabel is te zien welke bijdrage het bij anderen thuiskijken
(‘extrakijkgedrag’) aan de kijkdichtheden van de meest bekeken programma’s
levert (zie ook paragraaf 1.2).

Top 25 meest bekeken programma's 6+, totaalkijken + extrakijken, 2007
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Datum
11-02
11-02
24-03
17-10
18-01
06-05
30-12
12-09
23-06
01-01
11-02
28-03
29-01
08-09
16-11
17-11
10-01
07-10
29-12
13-10
16-11
04-02
21-10
10-02
07-03

Programma
SCHAATSEN WK ALLROUND HEREN HULDIGING
SCHAATSEN WK ALLROUND 10 KM HEREN
VOETBAL EK KW NEDERLAND-ROEMENIE
VOETBAL EK KW NEDERLAND-SLOVENIE
JOURNAAL 20 UUR
VOETBAL BR AZ-AJAX
BOER ZOEKT VROUW
VOETBAL EK KW ALBANIE-NEDERLAND
VOETBAL EKJ NEDERLAND-SERVIE
BOER ZOCHT VROUW
SCHAATSEN WK ALLROUND 5 KM DAMES
VOETBAL EK KW SLOVENIE-NEDERLAND
SPOORLOOS
VOETBAL EK KW NEDERLAND-BULGARIJE
DOMINO DAY
VOETBAL EK KW NEDERLAND-LUXEMBURG
40 JAAR HUWELIJK HKH PRINSES MARGRIET...
RTL VOETBAL EREDIVISIE
YOUP VAN 'T HEK SCHREEUWSTORM
VOETBAL EK KW ROEMENIE-NEDERLAND
DOMINO DAY DE UITSLAG
WEDSTRIJDEN ZONDAG
OP ZOEK NAAR EVITA
SCHAATSEN WK ALLROUND 3 KM DAMES
VOETBAL CL ARSENAL-PSV

Pagina 36 van 47
Pagina 36 van 53

Zender
Ned1
Ned1
SBS 6
SBS 6
Ned1
Tien*
Ned1
RTL4
Tien*
Ned1
Ned1
Tien*
Ned1
SBS 6
SBS 6
SBS 6
Ned1
RTL4
Ned1
RTL4
SBS 6
Tien*
Ned1
Ned1
Ned3

extra extra
KDH x1000 MADL KDH x1000

22,7
21,4
20,8
20,5
20,2
20,0
19,5
19,5
19,3
18,4
18,3
18,3
18,1
18,0
17,8
17,2
17,1
17,0
16,7
16,6
16,4
16,2
16,0
15,8
15,8

3391
3201
3107
3058
3012
2982
2917
2915
2886
2742
2738
2728
2705
2691
2658
2568
2555
2538
2496
2471
2453
2421
2396
2361
2352

63,7
69,8
45,5
42,8
38,3
47,7
36,3
44,2
45,5
33,9
72,1
41,0
37,0
42,2
36,8
36,2
37,5
39,8
32,0
40,1
38,2
35,2
36,8
68,3
33,5

2,4
1,9
2,5
1,6
0,8
2,5
1,5
1,6
3,2
1,4
1,5
1,4
0,3
2,3
1,5
1,8
0,5
1,3
0,9
2,1
1,6
0,9
0,8
0,9
0,7

356
287
378
234
123
380
229
236
481
214
231
206
39
350
224
273
77
192
132
314
232
127
117
131
108

7.4 Meest bekeken programma’s, extrakijken, top 25
De toplijst van ‘extrakijken’ wordt in 2007 aangevoerd door Mooi weer in 2008 De
Leeuw (Nederland 1). Ook zijn de cabaretuitzending Onderbewust van Jan Jaap
van der Wal (Nederland 1) en de EK Junioren voetbalwedstrijd Nederland – Servië
(Tien) vaak bij anderen thuis bekeken. Programma’s die niet in de reguliere
toplijst voorkomen, maar wel hoog in de toplijst ‘extrakijken’ staan, zijn o.a. Mooi
jaar weer De Leeuw (Nederland 1), TV moment van het jaar (Nederland 1) en
Villa Felderhof (Nederland 1). Deze programma’s zijn relatief vaak bij anderen
thuis bekeken.
Top 25 meest bekeken programma's 6+, extrakijken, 2007
Pos. Datum
1 31-12
2 31-12
3 23-06
4 06-05
5 31-12
6 24-03
7 11-02
8 08-09
9 31-12
10 26-08
11 13-10
12 26-12
13 11-02
14 31-12
15 17-11
16 29-04
17 27-10
18 27-10
19 24-02
20 31-12
21 23-12
22 31-12
23 24-12
24 31-12
25 31-12

Programma
MOOI WEER IN 2008 DE LEEUW
JAN JAAP VAN DER WAL ONDERBEWUST
VOETBAL EKJ NEDERLAND-SERVIE
VOETBAL BR AZ-AJAX
MOOI JAAR WEER DE LEEUW
VOETBAL EK KW NEDERLAND-ROEMENIE
SCHAATSEN WK ALLROUND HEREN HULDIGING
VOETBAL EK KW NEDERLAND-BULGARIJE
TV MOMENT VAN HET JAAR
RTL VOETBAL EREDIVISIE
VOETBAL EK KW ROEMENIE-NEDERLAND
VILLA FELDERHOF
SCHAATSEN WK ALLROUND 10 KM HEREN
TOP 2000 IN CONCERT
VOETBAL EK KW NEDERLAND-LUXEMBURG
WEDSTRIJDEN ZONDAG
SO YOU WANNA BE A POPSTAR DE UITSLAG
COMPILATIE STERREN DANSEN OP HET IJS
X FACTOR
NIGHT OF THE PROMS
BOER ZOEKT VROUW
ANDRE VAN DUIN SHOW
ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL
GUIDO WEIJERS DE OUDEJAARSCONFERENCE
JOURNAAL 20 UUR

Pagina 37 van 47
Pagina 37 van 53

Zender
Ned1
Ned1
Tien*
Tien*
Ned1
SBS 6
Ned1
SBS 6
Ned1
RTL4
RTL4
Ned1
Ned1
Ned3
SBS 6
Tien*
SBS 6
SBS 6
RTL4
Ned2
Ned1
RTL4
RTL4
SBS 6
Ned1

Kijkers
KDH x 1000 MADL
3,5
522
33,8
3,3
491
33,5
3,2
481
69,3
2,5
380
67,2
2,5
381
30,8
2,5
378
62,0
2,4
356
64,7
2,3
350
59,4
2,2
336
22,9
2,1
315
68,5
2,1
314
59,0
2,0
304
35,4
1,9
287
70,1
1,9
281
19,4
1,8
273
50,6
1,8
272
51,8
1,8
269
35,5
1,8
267
33,5
1,8
265
42,8
1,8
265
16,8
1,7
255
42,4
1,7
251
19,0
1,6
246
37,9
1,6
242
17,0
1,6
242
27,5

TOELICHTING
Het kijkonderzoek wordt in opdracht van Stichting KijkOnderzoek (SKO)
uitgevoerd door de bureaus Intomart GfK en MediaXim BV.
SKO is een samenwerkingsverband van de Stichting tot Promotie en Optimalisatie
van Televisiereclame (SPOT), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), het
Platform Media Adviesbureaus (PMA) en de bond voor adverteerders (BVA). Doel
van SKO is het laten uitvoeren van betrouwbaar, valide, marktrelevant en
innovatief kijkonderzoek.
In het kijkonderzoek wordt van een representatief panel dagelijks gemeten wie
op welk moment naar welke zender kijkt. Het televisiepanel bestaat uit circa
2.700 personen van 6 jaar en ouder, behorende tot ongeveer 1.245 huishoudens.
De meting van het kijkgedrag gebeurt met behulp van een zogenaamde
kijkmeter, die aangesloten wordt op alle televisies in de panelhuishoudens. De
kijkmeter verzamelt de gegevens over het kijkgedrag en seint ze over naar een
centrale computer.
Net als bij ieder ander steekproefonderzoek wordt de betrouwbaarheid van de
uitkomsten van het kijkonderzoek bepaald door de aard van de steekproef, de
grootte van de steekproef en de verdeling van de antwoorden (kijkgedrag). De
omvang van de steekproef speelt een belangrijke rol. Hoe groter de steekproef,
hoe groter de betrouwbaarheid van de cijfers. Onderzoeksuitkomsten zijn 100%
betrouwbaar wanneer alle Nederlanders aan het onderzoek zouden meewerken.
Bij kleine steekproeven kunnen de resultaten afwijkingen vertonen door toevallige
steekproefafwijkingen. Met behulp van kansberekening kan worden vastgesteld
hoe groot de marge is, waarbinnen de resultaten van een steekproef
waarschijnlijk zullen vallen. Zo kan men zeggen dat de resultaten van een
aselecte steekproef met 95% zekerheid niet meer dan een bepaald percentage
van de werkelijke waarde zullen afwijken.
De door Intomart GfK verzamelde gegevens over het kijkgedrag worden
gekoppeld aan de door MediaXim geregistreerde en gecodeerde uitzendgegevens
van 17 televisiezenders in 2007.
SKO vat de belangrijkste uitkomsten uit het kijkonderzoek samen in dit bulletin.
Bij elke meer dan terloopse vermelding van de gegevens uit dit bulletin dient
vermeld te worden: ’Bron: Stichting KijkOnderzoek. Geen hergebruik toegestaan
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting KijkOnderzoek’.
Meer informatie over SKO is beschikbaar op de website www.kijkonderzoek.nl.

Pagina 38 van 47
Pagina 38 van 53

DEFINITIES
De volgende definities zijn behulpzaam om de tabellen in dit maandrapport te
kunnen interpreteren:
Totaalkijken, basiskijken, extrakijken
Het totaalkijkgedrag bevat zowel het kijken naar de televisie
(basiskijkgedrag) als het kijken bij anderen thuis (extrakijkgedrag).

thuis

Kijkdichtheid (KDH)
De kijkdichtheid (KDH) is gedefinieerd als het percentage van de betreffende
doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. De kijkdichtheid
wordt per seconde bepaald en gemiddeld over het tijdvak of de duur van het
programma.
Kijkers x 1000
Het aantal kijkers in duizendtallen geeft het absolute aantal personen in een
doelgroep aan dat gemiddeld per seconde naar een programma of zender heeft
gekeken.
Marktaandeel (MADL)
Het marktaandeel is het percentage kijkers naar het programma of de zender,
gepercenteerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep.
Gemiddeld bereik
Het gemiddelde bereik is in dit rapport gedefinieerd als het percentage personen
in een doelgroep die gemiddeld per dag in het aangegeven tijdvak minimaal 15
minuten aaneengesloten naar een bepaalde zender heeft gekeken.
02:00 - 26:00 uur
Een dag in het kijkonderzoek loopt niet van 0:00 uur tot 24:00 uur, maar begint
om twee uur ’s nachts en eindigt om twee uur ’s nachts op de volgende dag.
Vandaar dat de dag wordt omschreven met 02:00-26:00 uur. (Voorbeeld: 25 juni
begint op 25 juni om 2:00 uur en eindigt op 26 juni om 2:00 uur)

Pagina 39 van 47
Pagina 39 van 53

BIJLAGE 1
Kijkdichtheden, 02:00-26:00 uur, 6+, per zender, per maand
N ed1 N ed2 N ed3 P ubl R T L4 R T L5 R T L7 R T L8** R T L SB S 6 N ET 5 Ver SB S T ien* M T V T M F C o m edy N IC K Jetix D ISC N GC A N IM

EUR O GESP A T 5 OR N tv VID D VD H D R es t T o t

2006
januari

1,8

2,1

0,9

4,8

2,2

0,8

0,6

3,7

1,6

0,7

0,5

2,8

0,7

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,3

0,5

0,0

0,9 15,5

februari

1,8

3,6

1,0

6,5

2,1

0,8

0,6

3,4

1,3

0,6

0,5

2,4

0,7

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,3

0,5

0,0

0,8 16,4

m aart

1,8

1,8

1,0

4,5

2,2

0,8

0,6

3,6

1,4

0,6

0,5

2,6

0,7

0,1

0,1

0,0

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,5

0,0

0,8 14,6

april

1,7

1,6

0,9

4,2

2,1

0,8

0,5

3,4

1,3

0,6

0,5

2,4

0,7

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,5

0,0

0,7 13,9

m ei

1,5

1,4

0,8

3,7

1,9

0,8

0,5

3,1

1,3

0,6

0,5

2,4

0,5

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,4

0,0

0,7 12,8

juni

1,2

4,0

0,5

5,8

1,3

0,5

0,5

2,3

1,0

0,4

0,4

1,8

0,5

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

0,4

0,0

0,6 13,0

juli

1,1

2,3

0,5

3,8

1,1

0,5

0,5

2,1

1,0

0,4

0,4

1,7

0,3

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,2

0,4

0,0

0,6 10,5

augus tus

1,4

1,4

0,6

3,4

1,6

0,7

0,6

2,9

1,4

0,5

0,4

2,3

0,5

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,5

0,0

0,7 12,2

s eptem ber

1,8

1,0

0,9

3,7

1,8

0,7

0,5

2,9

1,4

0,5

0,4

2,3

0,6

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,4

0,1

0,6 12,5

o k to ber

2,2

1,0

0,9

4,1

1,9

0,9

0,5

3,3

1,5

0,5

0,4

2,4

0,7

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,5

0,1

0,6 13,7

no v em ber

2,6

1,1

1,1

4,8

2,2

0,9

0,6

3,6

1,3

0,5

0,5

2,3

0,7

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,2

0,5

0,1

0,6 14,5

dec em ber

2,5

1,1

1,1

4,7

2,1

0,8

0,7

3,6

1,3

0,6

0,4

2,3

0,7

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,7

0,1

0,7 14,8

januari

2,8

1,0

0,8

4,6

1,9

0,8

0,6

3,4

1,5

0,6

0,5

2,6

0,6

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,3

0,6

0,1

0,8 14,8

februari

2,6

1,0

0,9

4,5

1,9

0,8

0,6

3,3

1,2

0,6

0,5

2,3

0,7

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,2

0,6

0,1

0,7 14,2

m aart

2,2

1,0

1,1

4,2

1,7

0,7

0,6

3,1

1,3

0,6

0,4

2,4

0,7

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

0,5

0,1

0,6 13,3

april

2,1

0,8

0,9

3,8

1,5

0,6

0,6

2,7

1,1

0,5

0,4

2,1

0,7

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

0,4

0,1

0,6

m ei

2,0

0,9

0,8

3,6

1,6

0,7

0,5

2,8

1,2

0,6

0,5

2,3

0,7

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,2

0,5

0,1

0,6 12,5

juni

1,9

0,8

0,5

3,2

1,5

0,7

0,6

2,7

1,1

0,5

0,5

2,1

0,7

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,2

0,5

0,1

0,7

juli

2,5

0,8

0,6

3,9

1,2

0,6

0,6

2,4

1,2

0,5

0,5

2,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,2

0,5

0,1

0,7

11,8

augus tus

1,8

0,8

0,6

3,2

1,3

0,6

0,5

0,1

2,6

1,2

0,5

0,5

2,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,3

0,1

0,5

0,1

0,6

11,0

s eptem ber

2,3

0,9

0,8

4,0

1,7

0,6

0,6

0,2

3,2

1,3

0,6

0,5

2,4

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

0,1

0,7 12,6

o k to ber

2,3

0,9

1,1

4,3

1,8

0,7

0,6

0,2

3,3

1,4

0,6

0,5

2,5

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

0,2

0,6 13,2

no v em ber

2,3

0,9

1,2

4,5

1,8

0,7

0,7

0,2

3,5

1,5

0,6

0,5

2,6

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,2

0,5

0,2

0,7 13,8

dec em ber

2,8

0,9

1,1

4,7

2,0

0,7

0,6

0,2

3,6

1,5

0,7

0,5

2,7

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

0,6

0,2

0,7 14,3

2007

*

Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

Pagina 40 van 47

11,9
11,8

BIJLAGE 2
Kijkdichtheden, 18:00-24:00 uur, 6+, per zender, per maand
N ed1 N ed2 N ed3 P ubl R T L4 R T L5 R T L7 R T L8** R T L SB S 6 N ET 5 Ver SB S T ien* M T V T M F C o m edy N IC K Jetix D ISC N GC A N IM

EUR O GESP R A T 5 OR N tv VID D VD H D R es t

To t

2006
januari

5,2

4,8

2,5

12,5

6,5

2,9

1,7

11,0

5,3

2,0

1,8

9,1

2,4

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

0,8

0,6

1,1 0,0

1,6 40,4

februari

5,1

7,8

3,0

15,9

6,1

2,7

1,5

10,3

4,1

1,9

1,6

7,6

2,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,4

0,2

0,1

0,3

0,1

0,7

0,6

1,1 0,0

1,4

41,6

m aart

4,8

5,1

2,8

12,7

6,4

2,9

1,5

10,7

4,5

2,0

1,7

8,2

2,5

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

0,7

0,6

1,0

0,1

1,4

39,1

april

4,4

4,7

2,7

11,7

6,2

2,9

1,4

10,5

4,0

1,9

1,7

7,6

2,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,5

1,0

0,1

1,4 37,2

m ei

4,3

4,3

2,1

10,7

5,4

2,6

1,5

9,6

4,1

1,8

1,8

7,7

1,9

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,6

0,5

0,9

0,1

1,2 34,5

juni

3,5

11,5

1,4

16,4

3,5

1,8

1,2

6,5

2,9

1,3

1,3

5,5

1,8

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,5

0,5

0,8

0,1

1,1 34,3

juli

3,0

5,3

1,3

9,5

3,0

1,6

1,2

5,9

3,0

1,2

1,2

5,4

1,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,6

0,4

0,8

0,1

1,1 25,8

augus tus

3,9

3,9

1,5

9,3

4,3

2,3

1,8

8,5

4,5

1,4

1,4

7,4

1,8

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

0,7

0,5

1,1

0,1

1,4 32,2

s eptem ber

5,3

2,5

2,8

10,7

4,9

2,4

1,3

8,6

4,5

1,6

1,4

7,5

2,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,5

1,0

0,1

1,2 33,8

o k to ber

6,9

2,5

2,7

12,0

5,4

2,9

1,3

9,6

4,6

1,7

1,6

7,9

2,8

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,5

1,0

0,2

1,2

no v em ber

7,5

2,7

3,3

13,5

6,2

2,8

1,6

10,6

4,3

1,6

1,8

7,7

2,8

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,6

0,5

1,1 0,2

1,1 39,1

dec em ber

6,9

2,6

3,2

12,7

6,0

2,8

1,8

10,5

4,1

1,8

1,5

7,4

2,6

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,6

0,5

1,4

0,3

1,4 38,9

januari

7,4

2,7

2,2

12,4

5,7

2,8

1,8

10,3

4,7

2,0

1,7

8,4

2,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

0,7

0,4

1,4

0,3

1,4

39,1

februari

7,0

2,8

2,8

12,7

5,4

2,6

1,8

9,7

4,0

2,0

1,7

7,6

2,5

0,2

0,2

0,1

0,2

0,0

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,7

0,4

1,2

0,3

1,4

38,1

m aart

6,6

2,6

3,4

12,6

5,0

2,5

1,6

9,1

4,3

1,9

1,5

7,7

2,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,5

0,4

1,0

0,3

1,2 36,7

april

6,2

2,1

2,8

11,1

4,3

2,2

1,6

8,1

3,5

1,8

1,5

6,7

2,3

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,5

0,4

0,9

0,3

1,1 32,8

m ei

6,1

2,3

2,2

10,6

4,6

2,3

1,4

8,3

3,7

1,8

1,8

7,3

2,4

0,2

0,1

0,2

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,5

0,4

1,0

0,3

juni

5,4

2,1

1,4

9,0

4,2

2,2

1,4

7,8

3,6

1,6

1,6

6,8

2,5

0,2

0,1

0,2

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,3

1,1 0,3

1,3

juli

5,9

2,2

1,6

9,7

3,4

1,9

1,5

6,8

3,6

1,4

1,6

6,6

1,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,6

0,3

1,0

0,2

1,3 29,2

augus tus

5,3

2,2

1,6

9,1

3,8

1,9

1,4

0,4

7,5

4,0

1,5

1,7

7,2

0,6

0,2

0,1

0,2

0,1

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,3

1,1 0,3

1,3 29,3

s eptem ber

6,5

2,3

2,4

11,3

5,2

2,0

1,7

0,7

9,7

4,1

1,8

1,8

7,7

0,1

0,1

0,2

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,0

0,1

0,5

0,3

1,0

0,3

1,2 33,6

o k to ber

7,1

2,4

3,3

12,8

5,4

2,1

1,9

0,8

10,2

4,6

1,8

1,8

8,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

0,5

0,3

0,9

0,4

1,2

no v em ber

7,2

2,3

3,7

13,3

5,4

2,3

2,0

0,8

10,6

4,6

1,9

1,8

8,4

0,2

0,1

0,3

0,3

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,1

0,5

0,4

1,0

0,4

1,2 37,5

dec em ber

7,8

2,2

3,0

13,0

6,1

2,2

1,7

0,8

10,9

4,3

2,0

1,8

8,0

0,1

0,1

0,3

0,3

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

0,5

0,3

1,2

0,5

1,4 37,5

37,1

2007

*

Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld,

** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

Pagina 41 van 47
Pagina 41 van 53

1,1 33,5
31,1

36,1

BIJLAGE 3
Marktaandelen, 02:00-26:00 uur, 6+, per zender, per maand
N ed1 N ed2 N ed3 P ubl R T L4 R T L5 R T L7 R T L8** R T L SB S 6 N ET 5 Ver SB S T ien* M T V T M F C o m edy

N IC K J etix D ISC N GC A N IM

EUR O GESP R A T 5 OR N tv VID D VD H D R es t

To t

2006
januari

11,8

13,4

5,9

31,1

14,3

5,4

4,0

23,7

10,6

4,3

3,3

18,1

4,2

0,7

0,6

0,3

1,7

2,0

1,7

0,8

0,6

1,3

0,3

2,2

1,9

3,4

0,0

5,5 100,0

februari

11,1

22,1

6,3

39,5

12,6

4,9

3,4

20,9

7,9

3,7

2,8

14,3

4,3

0,6

0,5

0,2

1,7

1,8

1,6

0,6

0,6

1,1

0,2

2,0

1,8

3,3

0,1

4,8 100,0

m aart

12,2

12,4

6,5

31,1

14,9

5,7

3,8

24,4

9,8

4,4

3,3

17,5

4,5

0,6

0,6

0,3

1,6

2,0

1,8

0,8

0,7

0,8

0,3

2,0

2,0

3,5

0,2

5,2 100,0

april

12,0

11,7

6,6

30,4

15,1

6,0

3,7

24,7

9,3

4,4

3,4

17,1

5,0

0,6

0,6

0,3

1,7

1,8

1,7

0,8

0,7

0,9

0,3

2,1

2,1

3,6

0,3

5,2 100,0

m ei

11,9

11,3

5,9

29,1

14,6

6,0

3,9

24,5

10,4

4,6

4,1

19,0

4,1

0,8

0,7

0,4

1,8

1,8

1,7

0,8

0,9

1,1

0,3

2,0

2,2

3,4

0,4

5,3 100,0

juni

9,5

30,9

4,1 44,5

10,2

4,1

3,5

17,8

7,6

3,5

2,9

13,9

3,8

0,7

0,6

0,3

1,6

1,6

1,4

0,6

0,9

0,8

0,2

1,8

1,8

2,8

0,3

4,6 100,0

juli

10,1

21,5

4,7

36,4

10,7

4,7

4,5

19,8

9,2

3,9

3,4

16,5

2,7

0,9

0,8

0,5

2,4

2,1

1,8

0,8

0,9

0,6

0,3

2,4

1,8

3,4

0,4

5,6 100,0

augus tus

11,3

11,5

4,9

27,6

12,7

5,7

5,2

23,5

11,6

3,8

3,3

18,7

3,9

0,8

0,8

0,5

2,2

2,0

1,9

0,8

0,8

1,1

0,3

2,5

2,1

4,1 0,3

5,9 100,0

s eptem ber

14,4

8,0

7,5

29,9

14,1

5,6

3,8

23,5

11,0

4,1 3,3

18,4

4,9

0,6

0,6

0,6

1,9

1,8

1,7

0,8

0,8

1,1

0,2

2,1

2,2

3,6

0,4

5,0 100,0

o k to ber

16,1

7,2

6,7

29,9

14,0

6,4

3,7

24,1

10,6

3,9

17,8

5,4

0,6

0,7

0,5

1,9

1,9

1,7

0,7

0,8

1,0

0,3

1,9

2,0

3,5

0,6

4,6 100,0

no v em ber

18,2

7,3

7,6

33,1

14,9

6,0

4,0

24,8

9,2

3,6

3,5

16,2

5,0

0,5

0,6

0,4

1,7

2,0

1,5

0,7

0,7

0,6

0,2

1,9

1,7

3,4

0,6

4,2 100,0

dec em ber

16,9

7,1

7,4

31,4

14,2

5,7

4,6

24,5

8,8

4,0

2,9

15,7

5,0

0,7

0,6

0,3

1,9

1,9

1,6

0,7

0,7

0,7

0,2

1,9

1,8

4,5

0,7

5,1 100,0

januari

18,8

6,9

5,3

30,9

13,1

5,6

4,4

23,1

10,1

4,3

3,3

17,6

4,3

0,8

0,8

0,4

1,7

1,6

1,8

0,7

0,8

1,3

0,2

2,1

1,7

4,3

0,7

5,2 100,0

februari

18,2

7,3

6,5

31,9

13,1

5,5

4,4

22,9

8,7

4,3

3,2

16,3

5,2

0,9

0,9

0,4

2,0

1,7

1,7

0,7

0,7

0,8

0,2

2,1

1,6

4,2

0,8

5,2 100,0

m aart

16,3

7,3

8,0

31,7

13,0

5,6

4,5

23,1

10,1

4,5

3,1

17,7

5,0

0,8

0,9

0,5

1,8

1,6

1,8

0,7

0,7

0,8

0,2

1,8

1,5

3,6

1,0

4,7 100,0

april

17,9

6,5

7,5

31,9

12,5

5,4

4,8

22,7

9,2

4,5

3,6

17,4

5,6

0,8

0,7

0,5

1,8

1,8

1,6

0,8

0,6

0,7

0,2

2,0

1,5

3,5

1,0

4,8 100,0

3,3

2007

m ei

16,0

7,0

6,1

29,1

13,1

5,4

4,0

22,5

9,5

4,6

4,2

18,3

5,6

0,8

0,8

0,8

2,2

1,9

1,7

0,8

0,7

1,0

0,3

2,0

1,5

3,9

1,0

5,1 100,0

juni

15,9

6,9

4,5

27,4

12,8

5,7

4,8

23,2

9,7

4,5

3,9

18,1

6,1

0,8

0,8

0,9

2,1

1,8

1,6

0,8

0,7

1,1

0,2

2,2

1,4

4,1

1,0

5,7 100,0

juli

21,5

6,8

5,1 33,4

10,4

4,9

5,3

20,6

9,8

4,0

3,8

17,5

3,0

0,9

0,9

0,9

2,3

1,9

1,6

0,8

0,7

0,6

0,2

2,4

1,4

4,0

0,9

6,0 100,0

augus tus

16,2

7,5

5,2

28,8

11,7

5,4

4,8

1,3

23,3

11,1

4,7

4,4

20,2

1,6

0,8

0,8

0,9

2,2

1,8

1,9

0,9

0,8

1,0

0,3

2,4

1,3

4,3

0,9

5,8 100,0

s eptem ber

18,2

7,2

6,6

32,0

13,8

4,9

4,9

1,9

25,4

10,3

4,8

3,9

19,0

0,7

0,7

0,8

2,1

1,7

1,8

0,9

0,7

1,0

0,0

0,2

1,9

1,3

3,5

1,0

5,2 100,0

o k to ber

17,8

6,9

8,0

32,7

13,4

4,9

4,8

1,9

25,1

10,9

4,6

3,7

19,2

0,6

0,7

0,8

2,5

1,7

1,9

0,8

0,7

0,9

0,0

0,2

1,8

1,4

3,2

1,2

4,7 100,0

no v em ber

16,8

6,7

8,8

32,3

13,3

5,2

4,8

1,8

25,1

10,7

4,7

3,7

19,1

0,7

0,6

0,8

2,4

2,1

1,8

0,8

0,8

0,7

0,0

0,2

1,8

1,5

3,4

1,2

4,9 100,0

dec em ber

19,3

6,2

7,4

32,8

14,2

4,8

4,3

1,7

24,9

10,3

4,9

3,5

18,7

0,7

0,6

0,9

2,3

1,7

1,8

0,7

0,7

0,6

0,0

0,1

1,8

1,3

3,9

1,5

5,0 100,0

*

Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

Pagina 42 van 47
Pagina 42 van 53

BIJLAGE 4
Marktaandelen, 18:00-24:00 uur, 6+, per zender, per maand
N ed1 N ed2 N ed3 P ubl R T L4 R T L5 R T L7 R T L8** R T L SB S 6 N ET 5 Ver SB S T ien* M T V T M F C o m edy

N IC K J etix D ISC N GC A N IM

EUR O GESP A T 5 OR N tv VID D VD H D R es t

To t

2006
januari

13,0

11,8

6,2

31,0

16,0

7,1

4,1

27,2

13,0

5,0

4,4

22,4

6,0

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

1,0

0,5

0,3

0,6

0,2

1,9

1,4

2,7

0,0

3,9 100,0

februari

12,4

18,8

7,1 38,3

14,6

6,6

3,7

24,8

9,9

4,5

3,9

18,3

6,3

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,9

0,4

0,3

0,7

0,2

1,7

1,3

2,5

0,1

3,4 100,0

m aart

12,3

13,1

7,2

32,6

16,3

7,4

3,8

27,5

11,5

5,0

4,4

20,9

6,3

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

1,0

0,5

0,3

0,4

0,2

1,7

1,4

2,6

0,2

3,6 100,0

april

11,7

12,6

7,3

31,5

16,5

7,7

3,8

28,1

10,7

5,1 4,5

20,3

6,9

0,4

0,3

0,2

0,0

0,0

0,9

0,5

0,3

0,4

0,2

1,7

1,5

2,8

0,3

3,6 100,0

m ei

12,5

12,5

6,1

31,0

15,7

7,6

4,4

27,7

11,8

5,2

5,3

22,3

5,6

0,4

0,3

0,2

0,0

0,0

1,0

0,6

0,5

0,5

0,2

1,6

1,5

2,7

0,4

3,5 100,0

juni

10,2

33,6

3,9

47,8

10,3

5,2

3,5

19,1

8,5

3,9

3,8

16,2

5,3

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

0,9

0,4

0,5

0,4

0,2

1,5

1,3

2,2

0,3

3,2 100,0

juli

11,6

20,5

4,9

37,0

11,7

6,3

4,8

22,8

11,5

4,6

4,8

20,8

3,9

0,6

0,5

0,2

0,0

0,0

1,2

0,7

0,5

0,4

0,3

2,2

1,4

3,1 0,4

4,2 100,0

augus tus

12,2

12,0

4,8

29,0

13,3

7,2

5,7

26,3

14,1

4,4

4,4

22,8

5,6

0,5

0,5

0,2

0,0

0,0

1,2

0,6

0,4

0,6

0,3

2,2

1,5

3,4

0,3

4,5 100,0

s eptem ber

15,8

7,5

8,4

31,7

14,5

7,0

4,0

25,5

13,2

4,7

4,3

22,2

6,7

0,3

0,3

0,4

0,0

0,0

0,9

0,6

0,3

0,7

0,2

1,7

1,6

2,9

0,4

3,4 100,0

o k to ber

18,5

6,7

7,2

32,4

14,6

7,8

3,6

26,0

12,5

4,6

4,3

21,3

7,4

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

1,0

0,5

0,3

0,4

0,2

1,6

1,4

2,6

0,5

3,1 100,0

no v em ber

19,1

6,9

8,5

34,4

15,9

7,2

4,0

27,1

10,9

4,1 4,6

19,6

7,0

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

0,9

0,4

0,3

0,3

0,2

1,5

1,2

2,7

0,6

2,8 100,0

dec em ber

17,8

6,8

8,2

32,8

15,3

7,1

4,6

27,1

10,5

4,6

3,9

19,0

6,6

0,3

0,3

0,3

0,5

0,0

0,9

0,5

0,3

0,4

0,2

1,6

1,3

3,7

0,7

3,6 100,0

januari

19,0

7,0

5,7

31,6

14,6

7,0

4,6

26,3

12,0

5,2

4,3

21,6

5,6

0,4

0,4

0,4

0,5

0,0

0,9

0,5

0,4

0,5

0,2

1,8

1,1

3,5

0,7

3,6 100,0

februari

18,4

7,4

7,5

33,2

14,2

6,8

4,7

25,6

10,5

5,2

4,4

20,0

6,6

0,5

0,5

0,4

0,6

0,0

0,9

0,5

0,3

0,4

0,2

1,7

1,1

3,3

0,7

3,6 100,0

m aart

18,0

7,1

9,3

34,3

13,5

6,8

4,4

24,8

11,6

5,2

4,1

21,0

6,2

0,4

0,5

0,4

0,7

0,0

1,0

0,5

0,3

0,4

0,2

1,5

1,0

2,8

0,8

3,2 100,0

april

18,9

6,3

8,6

33,7

13,2

6,7

4,8

24,7

10,7

5,4

4,5

20,6

7,2

0,5

0,4

0,4

0,6

0,0

0,9

0,5

0,3

0,4

0,2

1,5

1,1

2,9

0,9

3,4 100,0

2007

m ei

18,3

6,9

6,5

31,7

13,8

6,8

4,1

24,7

11,1

5,3

5,5

21,8

7,2

0,5

0,4

0,5

0,7

0,0

0,8

0,6

0,3

0,5

0,2

1,6

1,1

3,1 0,9

3,3 100,0

juni

17,5

6,8

4,5

28,8

13,5

7,1

4,5

25,2

11,6

5,2

5,2

21,9

8,1

0,5

0,4

0,6

0,6

0,0

0,8

0,5

0,3

0,7

0,2

1,8

1,0

3,5

4,2 100,0

juli

20,2

7,6

5,6

33,3

11,8

6,5

5,0

augus tus

18,0

7,6

5,3

30,9

13,0

6,6

4,8

s eptem ber

19,5

7,0

7,3

33,8

15,6

6,0

o k to ber

19,7

6,5

9,2

35,4

15,0

5,8

no v em ber

19,3

6,3

9,8

35,3

14,4

dec em ber

20,7

5,9

7,9

34,6

16,3

*

23,3

12,4

4,7

5,5

22,6

4,0

0,6

0,5

0,7

0,5

0,0

0,9

0,6

0,5

0,4

0,2

2,1

1,1

3,5

0,8

4,5 100,0

25,7

13,6

5,2

5,8

24,7

2,0

0,5

0,4

0,7

0,5

0,0

0,9

0,6

0,4

0,6

0,2

2,0

0,9

3,7

0,9

4,3 100,0

5,2

2,1 28,9

12,3

5,3

5,3

22,9

0,4

0,4

0,6

0,6

0,0

0,9

0,6

0,3

0,6

0,0

0,2

1,4

0,9

3,0

0,9

3,5 100,0

5,1

2,3

28,2

12,7

5,0

4,9

22,5

0,3

0,3

0,6

0,9

0,0

1,0

0,6

0,3

0,4

0,1

0,1

1,4

0,9

2,6

1,0

3,3 100,0

6,2

5,4

2,2

28,1

12,3

5,1 4,9

22,3

0,4

0,3

0,7

0,9

0,0

1,0

0,6

0,4

0,4

0,0

0,1

1,3

1,0

2,8

1,0

3,3 100,0

6,0

4,7

2,2

29,1

11,4

5,2

21,3

0,4

0,3

0,7

0,7

0,0

1,0

0,5

0,4

0,4

0,0

0,1

1,4

0,8

3,2

1,2

3,7 100,0

1,2

4,7

Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

Pagina 43 van 47
Pagina 43 van 53

0,9

BIJLAGE 5
Kijktijd in minuten, 02:00-26:00 uur, 6+, totaal zenders, per maand
TV-kijktijd per maand (gemiddeld aantal minuten per dag), 6+

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
jaar

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
131 174 166 177 174 181 184 193 183 194 185 190 188 216 217 218 224 213
134 172 171 176 179 174 182 178 181 194 175 181 200 202 210 213 236 205
124 147 153 154 160 164 169 165 170 179 169 179 181 202 200 206 210 191
112 141 147 140 152 150 147 155 166 166 159 173 177 187 191 195 200 172
97 136 122 132 139 134 148 143 145 152 147 148 172 173 180 185 184 179
124 133 125 120 138 127 139 127 163 141 159 144 167 157 186 166 187 170
97 101 121 120 113 111 132 121 151 121 145 137 148 149 164 171 152 170
91 103 126 124 125 115 130 111 131 135 128 135 142 151 173 171 176 158
113 124 133 140 153 150 146 150 157 147 166 175 165 178 180 181 180 181
129 144 156 158 163 157 156 164 173 170 170 169 192 198 195 197 197 190
138 152 163 166 165 168 170 175 180 177 176 179 199 212 206 215 209 199
146 159 169 167 169 179 180 182 183 182 182 188 216 215 209 218 213 206
120

Pagina 44 van 47
Pagina 44 van 53

140

146

148

152

151

157

155

165

163

163

166

179

187

192

195

197

186

BIJLAGE 6
Kijkersprofielen zenders, 02:00-26:00 uur, 2007 (behorend bij Hoofdstuk 6)
D oelgroep
MA N6+

Ned1 Ned2 Ned3 RTL4 RTL5 RTL7 RTL8**
47,1

42,3

51,0

38,8

44,0

60,1

39,7

SBS 6
43,5

NET 5

V er Tien*

35,9 59,8

MTV

TMF C om edNIC K Jetix D IS C

53,8 48,0 47,2

64,1

52,7 54,9

66,8

NG C
64,3

A NIM EURO G esprek A T5 Regio
45,1

59,9

55,7 53,2

Tot

47,0 47,2

V RW6+

52,9

57,7

49,0

61,2

56,0

39,9

60,4

56,6

64,2 40,1

46,2 52,0 52,8

35,9

47,3 45,1

33,1

35,6

54,9

40,0

44,2 46,8

53,0 52,8

TO T 13+

98,0

98,7

91,8

96,9

95,7

97,0

97,4

96,3

97,0 95,9

94,9 92,3 90,1

93,5

45,2 46,7

97,1

97,2

96,5

95,9

99,2 98,3

98,4 94,3

2,0

1,3

8,2

3,1

4,3

3,0

2,6

3,7

9,9

6,5

54,8 53,3

2,9

2,8

3,5

4,1

6-12

3,0

4,1

5,1

7,7

13-19

2,4

2,0

5,6

4,2

9,2

4,8

6,3

4,5

9,3 11,6

6,5 34,0 33,8

28,7

17,3 18,3

8,4

5,6

4,9

4,2

20-34

10,8

10,0

21,7

21,8

28,9

22,1

24,3

18,6

31,9 27,2

21,3 36,5 33,1

32,4

11,0 11,0

29,7

23,0

15,7

10,3

26,2

12,4 11,5

35-49

21,7

20,2

27,8

25,4

28,8

29,5

31,8

29,0

29,5 32,9

27,6 14,6 18,4

50+

63,0

66,5

36,7

45,5

28,7

40,7

35,1

44,1

26,3 24,2

39,5

4,7

6,2

20-49

32,6

30,1

49,5

47,2

57,7

51,5

56,0

47,6

61,5 60,1

48,9 51,1 51,5

B D S 2049

18,9

18,6

27,9

28,7

33,8

26,9

34,3

27,4

38,8 31,8

24,4 27,7 29,7

M2049

16,7

14,7

25,6

18,7

25,3

30,9

22,2

21,4

21,4 34,4

26,0 23,3 24,8

10,2 16,7

M2049A B 1

8,1

7,3

12,9

8,0

11,6

13,7

11,1

8,4

10-15

2,1

1,5

6,0

3,5

6,8

3,6

4,2

4,0

16-24

4,0

3,7

8,1

7,7

13,3

8,5

10,0

M 2034

5,2

4,6

10,7

8,3

12,2

13,3

8,8

V 2034

5,6

5,4

10,9

13,2

16,5

9,1

15,1

*

7,1

1,1

1,2

18,0 20,8

1,6

5,7

1,8

6,0

13,5 19,4

32,7

33,2

23,6

23,9

25,2 39,6

21,3 25,1

26,4

35,4

52,3

57,6

54,9 36,7

61,8 43,7

58,6

23,5 22,5

62,3

56,2

39,3

34,2

43,2 60,4

34,8 44,5

36,7

14,6 13,5

31,4

30,8

25,0

20,8

24,4 42,5

20,1 25,8

35,1

10,2

8,8

41,2

35,0

15,0

21,6

25,8 35,2

19,5 21,5

3,6

19,5 16,8

12,0 11,5 11,3

14,4

3,4

18,7

16,7

6,8

10,2

8,0

5,2 19,3 20,5

18,7

33,5 31,2

5,4

3,5

3,8

3,2

7,3

15,0 13,3

10,8 35,8 35,2

28,6

9,3 10,5

12,8

10,0

7,2

6,0

1,5

3,6

3,6

8,4

7,9

10,0 15,1

10,8 16,3 16,2

19,8

4,3

3,7

19,3

14,5

5,8

7,3

11,2

8,7

7,3

8,8

10,6

21,2 12,2

10,5 20,0 16,9

13,0

6,6

7,0

10,9

8,9

9,6

3,2

5,1

** RTL8 werd in de periode 01/01 tot en met 17/08 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld
*** Het Gesprek werd in de periode 01/01 tot en met 01/10 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

Pagina 45 van 53

1,7

5,9

4,4

Tien werd in de periode 18/08 t/m 31/12 niet gemeten: voor die periode is het resultaat op 0 gesteld

Pagina 45 van 47

0,8

0,9

1,4

7,0 11,8

7,2

9,9

1,5

5,4

6,3 10,4

BIJLAGE 7

Steekproefgroottes, 2007 en 2006

Doelgroep
Totaal 6+
Mannen 6+
Vrouwen 6+
Totaal 13+
6-12 Jaar
13-19 jaar
20-34 jaar
35-49 Jaar
50 jaar en ouder
20-49 jaar
Boodschapper 20-49 jaar
Man 20-49 jaar
Man 20-49 Sociale Klasse AB1
10-15 Jaar
16-24 Jaar
Mannen 20-34 Jr
Vrouwen 20-34 Jr

Pagina 46 van 47

Gemiddelde steekproefgrootte
2007
2006
2719
2764
1309
1350
1410
1414
2427
2434
292
330
253
245
455
474
722
745
997
970
1177
1219
672
683
549
575
303
371
246
246
259
271
200
215
254
259

BIJLAGE 8
De zender Tien is op 18 augustus gestopt met uitzendingen. Voor een goed
vergelijk van 2007 met 2006 voor deze zender moet de periode 1 januari t/m 17
augustus vergeleken worden.

Kijkcijfers 6+ Tien periode 1 januari t/m 17 augustus 2007 en 2006
2007
avond 18- 24
kdh
madl
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RT L4
RT L5
RT L7
SBS 6
Net 5
Veronic a
T ien
Overig
T ot aal

Pagina 47 van 47
Pagina 47 van 53

6,3
2,4
2,3
4,6
2,3
1,6
3,9
1,7
1,6
2,1
5,1
33,8

18,5
7,0
6,8
13,5
6,8
4,6
11,5
5,2
4,8
6,2
15,0
100

2006
avond 18- 24
kdh
madl
4,3
6,0
2,2
5,2
2,5
1,5
4,0
1,7
1,6
2,1
4,8
35,7

12,1
16,8
6,1
14,5
6,9
4,1
11,2
4,8
4,4
5,8
13,3
100

Pagina 48 van 47
Pagina 48 van 53

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful