BÀI LÀM Cộng đồng ASEAN được cấu thành từ ba trụ cột, Cộng đồng Chính trị an ninh

(APSC), Cộng đồng kinh tế (AEC) và Cộng đồng văn hóa – xã hội (ASCC). Đây là những liên kết trên cơ sở một hệ thống thể chế và thiết chế pháp lý nhằm đạt được các mục tiêu ASEAN đề ra đối với từng cộng đồng. Mỗi cộng đồng đảm nhận một vai trò chủ đạo trong mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN “cởi mở, năng động và tự cường”. Trong bài tập học kì này, em xin trình bày về mối liên hệ giữa Cộng đồng chính trị - an ninh với Cộng đồng kinh tế.. Cộng đồng kinh tế được thành lập cùng Cộng đồng chính trị - an ninh. Mục tiêu chung của hai cộng đồng này là xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày một vững mạnh và phát triển. Ngoài ra, mỗi cộng đồng lại có mục tiêu riêng: - Cộng đồng chính trị - an ninh sẽ tạo ra môi trường hòa bình và ổn định cho sự phát triển của khu vực Đông Nam Á, để từ đó các quốc gia có thể tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển một cách hài hòa và bền vững. (Kế hoạch hành động ASC). - Cộng đồng kinh tế có mục tiêu là tạo ra một khu vực kinh tế ASEAN phát triển ổn định, thinh vượng, có tính cạnh tranh cao và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, Cộng đồng kinh tế còn có vai trò thực hiện xóa đói giảm nghèo và cách biệt về kinh tế, thông qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hai trụ cột cộng đồng này có mối liên hệ chặt chẽ, luôn gắn bó với nhau trong một thể thống nhất, là điều kiện phát triển và bổ sung lẫn nhau. Việc xây dựng thành công cộng đồng này là điều kiện quan trọng cho việc xây dựng cộng đồng kia. Phát triển kinh tế phải dựa trên nền tảng một nền hòa bình ổn định và ngược lại, liên kết kinh tế sẽ tạo ra sự tùy thuộc và ràng buộc lẫn nhau về lợi ích kinh tế, dẫn tới thúc đẩy các thành viên phải giải quyết xung đột thông qua các biện pháp hòa bình. Không thể nói đến hợp tác kinh tế, xây dựng một “xã hội
1

trong bối cảnh trên. an ninh. như trong quan hệ giữa một số nước trong khu vực. Ví dụ: Trong năm 2010. Gói cam kết thứ 7 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về thương mại dịch vụ (AFAS) cũng đã được ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN 17. tình hình bất ổn ở Thái Lan…Diễn đàn ARF lần thứ 17 đã thông qua nhiều biện pháp tăng cường hợp tác về cứu trợ thiên tai. khiến sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên trở nên chặt chẽ và những ràng buộc về lợi ích kinh tế chung sẽ thúc đầy các quốc gia chung sống với nhau một cách hòa bình. an ninh biển. Cộng đồng kinh tế AEC và Cộng đồng an ninh – chính trị APSC là hai cộng đồng không thể tách rời. chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. 2 . trước hết là giữa các nước liên quan. Ngược lại. Và cũng nhờ APSC có những chính sách giúp ASEAN hòa bình ổn định nên các thỏa thuận và cam kết của AEC cũng được thực hiện thành công. duy trì bầu không khí thuận lợi cho hợp tác. tại khu vực. cùng với Cộng đồng văn hóa – xã hội ASCC tạo nên Cộng đồng ASEAN gắn kết. tranh chấp và bất đồng có thể dẫn tới các nguy cơ xung đột về quân sự. ngày 1 tháng 5 năm 2010. Trên đây là bài tập học kì của em.ASEAN” nếu giữa các thành viên vẫn tồn tại những nghi kị. Tóm lại. do hiểu biết của em còn hạn chế nên mong thầy cô giúp đỡ em hoàn thiện. gìn giữ hòa bình… ASEAN chủ trương kiên trì đối thoại. nảy sinh không ít các diễn biến phức tạp. ổn định và hợp tác ở khu vực. Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) đã chính thức có hiệu lực. vì lợi ích chung của hòa bình. không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các tranh chấp. đối thoại tin cậy và xây dựng về những vấn đề cùng quan tâm. vấn đề Mi-an-ma. những thành tựu về hợp tác kinh tế sẽ là chất kết dính. Cụ thể. Em xin chân thành cảm ơn. phát triển hùng mạnh.

Pháp luật Cộng đồng ASEAN. Chênh lệch phát triển và an ninh kinh tế ở ASEAN. Nxb. 2002. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) . Nxb. Viện nghiên cứu Đông Nam Á. 6. 2. Tập bài giảng của Trung tâm Luật châu Á-Thái Bình Dương. 4. 2006. Hà Nội. Hà Nội.nội dung và lộ trình. Tiến tới một ASEAN hoà bình. Liên kết ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hoá. Chính trị quốc gia. Hợp tác chính trị . 3. Trần Khánh (chủ nhiệm đề tài). Khoa học xã hội.an ninh ASEAN 2010: Đóng góp quan trọng và tích cực cho môi trường hòa bình. Nxb. 2011. Hà Nội. 7. Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên). triển vọng và tác động. TTXVN. lộ trình.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC): Nội dung. 2001. Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Nguyễn Duy Quý. 2008. ổn định và hợp tác khu vực 27/12/2010 3 . 2008. Khoa học xã hội. 5. Nxb. Trần Khánh. ổn định và phát triển bền vững. Hà Nội. Khoa học xã hội.

4 .