PROIECT DE LECTIE Obiectul: Geografie – Europa-România-Uniunea Europeană.

Probleme fundamentale Clasa: a – XII – a Subiectul lectiei: Recapitulare – Europa si Romania: Elemente geografice de baza. Tipul lectiei: evaluare Obiective de referinţă: OR1 – Recapitularea de cunoştinţe cu privire la caracteristicile fizico-geografice şi eonomice ale Romaniei si Europei; OR2 – Dezvoltarea capacităţilor cognitive de analiză, sinteză, comparaţie şi generalizare; OR3 – Cultivarea unei atitudini active şi responsabile faţă de cunoaştere; Obiective operationale: O1 – să precizeze, cu ajutorul cunostintelor dobandite pe semestrul I, caracteristile distinctive ale cadrului natural al Europei; O2 – să precizeze, cu ajutorul cunostintelor dobandite pe semestrul I, cateva elemente definitorii de geografie umana ale Europei; O3 – să precizeze, cu ajutorul cunostintelor dobandite pe semestrul I, caracteristile distinctive ale cadrului economic al Europei; Strategia: dirijată, cognitivă, euristică Metode: explicaţia, conversaţia, lucrul cu harta, lucrul in echipa; Material didactic: Harta Fizica a Europei, Harta Politica a Europei, fişa de recapitulare, Materialul bibliografic: Manualul de geografie de la editura CD-Press Nicolae Ilinca, Octavian Mândruţ (2006), Elemente de didactică aplicată a geografiei, Editura CD Press

Anunta elevii ca in saptamana care urmeaza se va face recapitulare din materia semestrului II pe care trebuie sa o reciteasca. Analizeaza raspunsurile echipelor. Noteaza membrii echipei castigatoare. arata la harta. Lucrul cu harta Fisa de lucru Conversatia O3 12' Dirijarea recapitularii Ascuta. rezolva primele 7 puncte. noteaza punctajele fiecarei echipe. citesc pe rand raspunsurile. noteaza punctajele fiecarei echipe. se consulta pe echipa. O1 16' Dirijarea recapitularii Ascuta. Invita echipele sa rezolve punctele 8-12 ale fisei legate de geografia umana a Europei. Analizeaza raspunsurile echipelor. noteaza punctajele fiecarei echipe. arata la harta. Se grupeaza in echipe de 4 si stabilesc conducatorul de grup. Invita conducatorul de grup sa arate la harta elementele care pot fi aratate Ajuta elevii sa gaseasca raspunsuri la cerintele pe care nu au putut sa le rezolve initial. se consulta pe echipa. Lucrul cu harta Fisa de lucru Conversatia Provoacă participarea tuturor elevilor Observarea comportamentului Provoacă participarea tuturor elevilor Observarea comportamentului Provoacă participarea tuturor elevilor Observarea comportamentului Observarea comportamentului 5' Asigurarea feed-back-ului Asculta. Analizeaza raspunsurile echipelor. rezolva primele 7 puncte. citesc pe rand raspunsurile.Obiective operationale 1 Dozare 2 Momentele lectiei 3 ACTIVITATEA DE PREDARE – INVATARE Activitatea profesorului Activitatea elevului 4 5 Strategii didactice 6 Evaluare 7 1 – 2’ 2' Organizarea clasei Anunţarea temei Notarea absenţilor Atenţionarea elevilor asupra momentelor lecţiei Recapitularea materiei din semestrul I su ajutorul unei fise. se consulta pe echipa. Invita conducatorul de grup sa arate la harta elementele care pot fi aratate Invita echipele sa rezolve punctele 13-17 ale fisei legate de geografia economica a Europei. Cumuleaza punctajele fiecarei echipe si anunta echipa castigatoare. noteaza raspunsurile cerintele necompletate. Invita echipele sa rezolve mai intai primele 7 puncte ale fisei legate de cadrul fizico-geografic al Europei si Romaniei. rezolva primele 7 puncte. Pregătirea caietelor documentelor şcolare şi a Observaţia Expunerea Atenţionări Aprecieri Stimularea participării Primesc fişele de lucru. la Conversatia Fisa de lucru 1' Precizarea activităţilor pentru acasă Asculta. citesc pe rand raspunsurile. Invita conducatorul de grup sa arate la harta elementele care pot fi aratate. Se lucreaza pe grupe de cate 4-5 elevi. Fiecare echipa are un conducator care va citi raspunsurile echipei pe parcursul orei la indicatiile profesorului. noteaza in caiete Expunerea Evaluarea finală . arata la harta. Lucrul cu harta Fisa de lucru Conversatia O2 12' Dirijarea recapitularii Ascuta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful