BST / 8/9 2008

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN

SEMAKAN TUGASAN / NOTA DAN LATIHAN PELAJAR
Lengkapkan dalam 2 salinan – 1 untuk fail dan 1 untuk salinan guru berkenaan

Nama Guru Subjek :
Tingkatan :

Jenis Latihan atau
Tugasan
Yang Dipantau

Jumlah Tugasan Yang
Diberikan

Kesesuaian Bahan
Tugasan / Latihan / Nota

Mata Pelajaran :


Helaian nota / latihan

........................................................................................................

Terlalu banyak


Agak mencukupi

........................................................................................................Sangat sesuai
Kurang sesuai
Sesuai

Agak biasa tetapi boleh diterima

Telah ditanda dengan terperinci
Telah ditanda dengan baik


Perihal Penyemakan
Tugasan Oleh Guru
Subjek

Kekemasan Bahan
Tugasan Pelajar

Buku nota / latihan
Folio / Fail Pelajar
Kerja lukisan
Kerja kursus / bahan eviden
Buku kerja

Tidak mencukupiDitanda pada bahagian tertentu sahaja

.........................................................................................................

Kemas rapi & menarik

.........................................................................................................

Penandaan yang biasa / boleh diterima
Tarikh semakan kadangkala tidak ditulis

Boleh diterima / biasa
Bahan tidak tersusun dan sukar untuk dirujuk
Bahagian tertentu mempunyai contengan pelajar
Tarikh tugasan dibuat tidak ditulis oleh pelajar

CADANGAN :

Adakan muka khas indeks / kandungan untuk
menyenangkan dirujuk oleh pelajar semasa
ulangkaji

Gunakan “Ring File” dan bukannya “Pocket File”
yang mudah koyak untuk menyimpan helaian bahan

.............................................................................

.......................................................
T.Tangan / Cop Pegawai Pemantau

Tarikh ..................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful