Tekla Structures - Steel Detailing

Instrucţiuni de bază - Madelarea

Versiune 13.1 Decembrie 2007

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 1

Cuprins
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.12 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 Pornirea software-ului Tekla Structures................................................ Crearea unui model nou........................................................................ Introducerea proprietăţilor proiectului.................................................... Deschiderea unui model........................................................................ Vederi.................................................................................................... Crearea unei vederi 3D......................................................................... Descrierea proprietăţilor vederii............................................................. Afişarea................................................................................................. Crearea sistemelor de axe.................................................................... Crearea unei vederi de sus................................................................... Crearea vederilor prin axe..................................................................... Crearea unei vederi cu trei puncte........................................................ Crearea vederilor în plan de-a lungul liniilor de axă.............................. Deschiderea, închiderea şi ştergerea vederilor..................................... Elemente............................................................................................... Alte tipuri de profile................................................................................ Moduri de selecţie................................................................................. Fixarea (Snap)....................................................................................... Crearea punctelor.................................................................................. Detalierea profilurilor............................................................................. Şanfrenul............................................................................................... Scindarea şi combinarea pieselor......................................................... Amplasarea şuruburilor......................................................................... Sudură................................................................................................... Butoanele de selecţie............................................................................ Zona de lucru........................................................................................ Crearea planurilor de tăiere................................................................... Planul de lucru....................................................................................... Copiere, translatare şi oglindire............................................................. Solicitarea informaţiilor.......................................................................... Noţiuni generale despre componentele personalizate.......................... Detaliile, îmbinările şi componentele..................................................... Contravântuirile..................................................................................... Phase manager (programul de gestiune a fazelor)............................... Catalogul profilelor................................................................................. Utilizarea profilurilor parametrice definite de utilizatori.......................... Baza de date a materialelor ................................................................. Sugestii.................................................................................................. Exemple de componente....................................................................... Shortcut-uri rezervate în Tekla Structures............................................. 3 5 7 8 11 13 14 15 17 20 22 23 24 26 27 33 47 48 58 59 64 65 67 72 73 79 82 84 85 93 96 99 110 122 129 133 135 137 141 159 Pagina 2

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte din conţinutul prezentului manual nu poate fi reprodusă sau transmisă fără permisiunea Construsoft Inc. Construsoft Inc. nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciuna dintre consecinţele apărute în urma folosirii programului Tekla Structures.

1.1

Pornirea software-ului Tekla Structures
Înainte de a porni Tekla Structures, conectaţi-vă. Apoi, daţi dublu click pe icon-ul Tekla Structures. Se va lansa Tekla Structures. În acest manual utilizăm diferite tipuri de caractere pentru a evidenţia diferite elemente. • Tipul Bold – trebuie să daţi click cu mouse-ul. • Orice text scris Italian apare pe monitor.

Note
Utilizăm diferite tipuri de casete de note, marcate cu diferite iconuri. Funcţiile acestora sunt explicate mai jos: Sugestie poate indica un shortcut sau alternative pentru anumite operaţii. Sugestiile nu conţin informaţii absolut necesare.

Notă atrage atenţia asupra detaliilor pe care este posibil să le treceţi cu vederea. De asemenea, notele pot face trimiteri la alte informaţii din acest manual care vă pot fi utile.

Este recomandat să citiţi de fiecare dată Notele şi avertizările importante, ca aceasta. Ele vă vor ajuta să preîntâmpinaţi erorile şi să nu vă irosiţi timpul.

Acest simbol indică informaţii de nivel avansat sau informaţii tehnice, de care sunt interesaţi, de obicei, doar utilizatorii avansaţi. Nu este necesar să asimilaţi acest tip de informaţii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 3

Butoanele cel mai des întâlnite
Majoritatea casetelor de dialog din Tekla Structures conţin butoane des întâlnite. Aceste butoane au aceaşi semnificaţie în toate casetele de dialog. Butoanele des întâlnite sunt: Buton Descriere Salvează modificările proprietăţilor. Tekla Structures salvează proprietăţile în fişierul indicat în caseta listă. Încarcă toate proprietăţile salvate anterior în caseta de dialog. Tekla Structures încarcă şi proprietăţile casetelor de sub-dialog, chiar dacă acestea nu sunt deschise. Puteţi selecta denumirea fişierului pe care doriţi să îl utilizaţi din caseta listă. Salvează proprietăţile din caseta de dialog cu denumirea din câmp. Tekla Structures salvează fişierele proprietăţilor în directorul modelului. Fişierele includ şi proprietăţile din casetele de sub-dialog. Extensiile fişierelor diferă în funcţie de casetele de dialog. Stochează proprietăţile din caseta de dialog şi închide caseta de dialog. Tekla Structures va utiliza aceste proprietăţi atunci când veţi crea din nou un obiect de acest tip. Stochează modificările proprietăţilor. Tekla Structures salvează proprietăţile în fişierul indicat în caseta listă. Modifică obiectul(ele) selectat(e) utilizând proprietăţile din caseta de dialog, fără a le stoca. Completează în caseta de dialog proprietăţile obiectului selectat. Atunci când selectaţi mai multe obiecte, Tekla Structures alege aleatoriu proprietăţile unuia dintre obiectele selectate. Bifează şi debifează toate căsuţele pentru modificarea filtrului din casetele de dialog. Închide caseta de dialog fără să stocheze proprietăţile din aceasta şi fără să modifice obiectele.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 4

1.2

Crearea unui model nou
În meniul derulant, selectaţi File > New... sau daţi click pe icon-ul New. Apare următoarea casetă de dialog:

Denumirea modelului:

Înlocuiţi denumirea New model din câmpul Model name (Denumirea modelului). Introduceţi: Model_1. Nu utilizaţi caractere speciale (/ \ . ; : | ) în denumirea modelului!

Locaţia modelului:

Introduceţi locaţia pentru model în câmpul Save in (Salvare în) sau acceptaţi locaţia implicită: disk:\TeklaStructuresModels. Daţi click pe butonul Browse (Navigare) pentru a deschide caseta de dialog Browse for folder, în care puteţi căuta un director sau crea unul nou. Puteţi, de exemplu, crea noi sub-directoare, pentru a salva modelele separat.

Single/multiuser:

Utilizaţi câmpul Model type (Tipul modelului) pentru a stabili dacă modelul este accesat de un singur utilizator (single-user) sau de mai mulţi utilizatori (multi-user); implicit, tipul modelului este setat ca single-user. Pentru a defini modelul ca multi-user, introduceţi denumirea serverului în câmpul Server name. Pentru mai multe informaţii privind lucrul în modul multi-user, vezi documentul Tekla Structures.pdf în directorul: disk:\Tekla Structures\version\environments\europe\pdf. Pagina 5

Vezi, de asemenea:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Daţi click pe <OK> Se generează o vedere 3D fiind utilizate proprietăţile standard ale vederii.

Salvaţi modelul o dată pentru a vă asigura că denumirea acestuia este corectă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 6

1.3

Introducerea proprietăţilor proiectului
Pentru mai multe informaţii privind lucrul în modul multi-user, vezi documentul Tekla Structures.pdf în directorul: disk:\Tekla Structures\version\environments\europe\pdf. Introduceţi informaţiile privind proiectul la începutul acestuia, pentru ca rapoartele şi desenele să afişeze informaţiile corecte în mod automat. Pentru a introduce informaţiile privind proiectul, daţi click pe Properties > Project.... Apare caseta de dialog Project properties. Tekla Structures afişează aceste informaţii în diferite rapoarte şi în titlurile desenelor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 7

1.4

Deschiderea unui model
Pentru a deschide un model, selectaţi File > Open... sau daţi click pe icon. Apare caseta de dialog Open:

Selectaţi un model din listă şi daţi click pe <OK> pentru a-l deschide (sau daţi dublu click pe denumirea modelului în caseta de dialog) sau daţi click pe butonul Browse… pentru a deschide caseta de dialog Browse for folder pentru a căuta un model:

Selectaţi un director şi daţi click pe <OK>. Caseta de dialog Open afişează modelele care se află în directorul selectat. Selectaţi un model din listă şi daţi click pe <OK> sau daţi dublu click pe denumirea modelului în caseta de dialog pentru a deschide modelul respectiv. Informaţiile din coloanele Designer (Proiectant) şi Description (Descriere) provin din caseta de dialog Project properties.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 8

Ultimul model deschis:

Ultimele 10 modele deschise sunt păstrate automat, astfel încât, le puteţi deschide cu uşurinţă din caseta de dialog Open. După ce reporniţi Tekla Structures, se introduce automat denumirea ultimului model deschis în câmpul Model name.

Salvarea unui model sub o altă denumire
Pentru a salva un model sub o altă denumire, daţi click pe File > Save as... şi introduceţi o denumire în câmpul Model name. Daţi click pe <OK>.

Deschiderea unui model multi-user ca model single-user
Pe rândul Model type se indică tipul modelelor: single-user sau multi-user. Selectaţi un model multi-user în caseta de dialog Open, daţi click dreapta şi selectaţi opţiunea Open as single-user model.

Atunci când deschideţi un model sau creaţi un nou model, Tekla Structures listează ultimele modele salvate în casetele de dialog Open şi New model în câmpul Look in (Caută în). TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 9

Deschiderea unui model din versiunea anterioară
Dacă deschideţi un model care a fost creat folosind o versiune anterioară a Tekla Structures, apare o casetă de dialog. Aceasta afişează un mesaj conform căruia, dacă modelul este salvat în versiunea curentă, el nu va mai putea fi deschis în versiunea în care a fost creat iniţial:

Daţi click pe <OK>. Se va deschide modelul. În cazul în care închideţi Tekla Structures sau deschideţi un alt model fără să salvaţi modelul curent, aveţi posibilitatea de a deschide şi edita modelul în versiunea în care a fost creat iniţial. Dacă daţi click pe butonul <Save> , va apărea următorul mesaj:

În acest moment, dacă daţi click pe <Yes>, modelul va fi salvat şi nu va mai putea fi deschis sau editat în versiunea Tekla Structures în care a fost creat. Dacă daţi click pe <No>, modelul nu va fi salvat şi va putea fi deschis în continuare în versiunea originală.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 10

1.5 Vederi
Noţiuni generale
Atunci când începeţi modelarea cu programul Tekla Structures, trebuie, mai întâi, să creaţi vederi. Există mai multe tipuri de vederi pe care le puteţi crea în Tekla Structures. De exemplu, puteţi crea vederi: • ale întregului model (de exemplu, o vedere 3D) • ale unei (unor) piese şi componente selectate (de exemplu, o vedere de bază a unei piese sau o vedere de bază a unei componente) • de-a lungul sistemului de axe (vederi axiale)

Simbolul sistemului de coordonate
Simbolul sistemului de coordonate indică direcţia modelului. Acesta se află în colţul drept inferior al vederii modelului. Simbolul sistemului de coordonate urmează planul de lucru.

Simbolul coordonatelor este vizibil doar în vederile randate, nu şi în cele wireframe.

Bara de instrumente View

Views (Vederi)

Work area (Aria de lucru)

Work plane (Plan de lucru)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 11

Descrierea icon-urilor

Crează vederi de bază, vezi Crearea unei vederi 3D Crează o vedere prin trei puncte, vezi Crearea unei vederi prin trei puncte Crează o vedere prin două puncte, vezi Crearea vederilor prin axe Deschide lista vederilor salvate, vezi Deschiderea, închiderea şi ştergerea vederilor Alege aria de lucru, vezi Selectarea ariei de lucru în funcţie de piesele selectate în vedere, vezi Delimitarea zonei de lucru în funcţie de piesele selectate în vedere Delimitarea zonei de lucru în vederile selectate, vezi Delimitarea zonei de lucru în vederile selectate Setează planul de lucru paralel cu planul xy, xz sau yz, vezi Setarea planului de lucru Setează planul de lucru prin trei puncte, vezi Setarea planului de lucru prin trei puncte Setează planul de lucru pe planul unei vederi selectate, vezi Setarea planului de lucru pe planul unei vederi selectate Setează planul de lucru în planul din faţă, de sus, din spate sau de jos al unei piese selectate. Icon-ul este pentru planul de sus al piesei, vezi Setarea planului de lucru pe partea de sus a piesei

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 12

1.6 Crearea unei vederi 3D
Pentru a crea o vedere 3D, daţi dublu click pe icon-ul Create basic view. În caseta de dialog View properties (Proprietăţi de vederi), selectaţi setarea 3D din listă, aşa cum este arătat mai jos, în caseta de dialog şi daţi click pe <Load>. Apoi, daţi click pe <Apply>

În caseta de dialog Create basic view, introduceţi 0.000 pentru coordonata de nivel. Apoi, daţi click pe <Create> pentru a crea vederea 3D.

Parametrii de adâncime ai vederii, Up şi Down, definesc grosimea porţiunii afişate din planul vederii în model. Nivelul planului vederii este coordonata definită în caseta de dialog Create basic view.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 13

1.7 Descrierea proprietăţilor vederii

Câmp: Name: Angle: Projection: Rotation: Around Z: Rotation: Around X: View type:

Descriere: Denumirea vederii Selectează Plane (plan) sau 3D (shortcut: <Ctrl> + P) Disponibil doar pentru tipul de vedere Rendered (Randat). Opţiunile sunt Perspective şi Orthogonal Rotaţie în jurul axei z. Valoarea standard este –30 Rotaţie în jurul axei x. Valoarea standard este 20 Defineşte aspectul vederii. Opţiunile sunt: Wireframe (reprezentare prin linii) şi Rendered (reprezentare randată) Adâncimea vederii în sus de la planul vederii Adâncimea vederii în jos de la planul vederii Vezi şi Afişarea Vezi şi Butoanele de selecţie Pagina 14

Color and transparency: Vezi şi Reprezentarea fazei în vederile modelului View depth: Up: View depth: Down: Visibility of object types: Visible object group:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

1.8 Afişarea
Această casetă de dialog conţine două tab-uri (pagini).
Settings

În acest tab puteţi defini vizibilitatea diverselor obiecte. Puteţi, de asemenea, defini reprezentarea pieselor modelului şi a conexiunilor; aveţi 5 opţiuni, de la modul wireframe la rendered (randat).

Acum puteţi bifa toate căsuţele simultan în caseta de dialog Display, selectând All (pentru In model şi/sau In components). Căsuţele superioare se debifează automat dacă debifaţi una din căsuţele de sub acestea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 15

Advanced :

În acest tab puteţi activa sau dezactiva axele şi/sau liniile de referinţă ale pieselor. De asemenea, puteţi defini dimensiunea punctelor, iar în câmpul Part label aveţi opţiunea de afişare a proprietăţilor pieselor selectate, a proprietăţilor definite de utilizator şi a proprietăţilor şablonului:

Uneori, aria de lucru din model poate fi imensă deoarece, de exemplu, punctele pot fi poziţionate departe de originea modelului. Pentru a afişa aceste puncte şi a le şterge, modificaţi valoarea parametrului Point size la 1000 sau 1500, de exemplu.
Autostick:

Aceasta este o setare a vederii pentru cazurile în care efectuaţi operaţii de zoom (mărire/micşorare) într-un model. Deplasând instrumentele de glisare puteţi defini distanţa la care să afişeze Tekla Structures obiecte sub formă linie, în loc de obiecte exacte. Această opţiune este disponibilă doar în vederile wireframe.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 16

1.9 Crearea sistemelor de axe
În programul Tekla Structures puteţi crea sisteme de axe şi linii unice de grilă (axă). Ambele pot fi modificate, copiate şi deplasate.

Crearea sistemelor de axe
Daţi click pe icon-ul Create grid de pe bara de instrumente Points (Puncte) sau daţi click pe Points > Grid... Puteţi seta proprietăţile sistemei de axă introducând coordonatele X, Y şi Z şi denumirile etichetelor liniilor sistemului de axă: •Coordonatele pe direcţiile X şi Y sunt distanţe relative •Coordonatele pe direcţia Z sunt distanţe absolute

Folosiţi un zero la început, pentru a reprezenta o grilă cu coordonata 0,0 şi spaţii ca separatori pentru coordonate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 17

Pentru a crea un sistem de axe, daţi click pe <Create>. Daţi click pe butonul <OK> pentru a închide fereastra. Iniţial, apare un mic sistem de axă în colţul stâng inferior al vederii. Pentru a mări axa, daţi click în vedere pentru a o activa. Apoi, daţi click pe View > Fit work area.
Magnetism:

Puteţi utiliza opţiunile Magnetic grid plane (Plan axă magnetică) şi Extension for magnetic area (Prelungire pentru zonă magnetică) pentru a efectua o legătură între profiluri şi axă, astfel încât profilurile să fie ajustate automat dacă sistemul de axe se modifică. Puteţi „bloca” sistemul de axă, astfel încât, puteţi fi avertizat atunci când altcineva deschide modelul pentru a modifica sistemul de axă.

Alte setări:

Crearea unor axe secundare
Daţi click pe icon-ul Create grid de pe bara de instrumente Points sau daţi click pe Points > Grid... Pentru a crea un al doilea sistem de axă, software-ul vă va solicita să selectaţi un punct într-o vedere, de exemplu E-6. Coordonatele punctului ales apar în caseta de dialog Grid ca X0, Y0 şi Z0. Introduceţi coordonatele şi etichetele şi daţi click pe <Create>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 18

Crearea unei sistem de axă pe un plan de lucru translatat
Planul de lucru curent defineşte sistemul de coordonate local al unui model Tekla Structures. Puteţi poziţiona planul de lucru curent în orice poziţie selectând 3 puncte, după cum veţi vedea ulterior în acest manual. Planul de lucru curent este specific pentru model, astfel încât este valabil pentru toate vederile.

Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii privind planul de lucru, vezi Solicitarea informaţiilor (Inquire).

Adăugarea de linii individuale la un sistem de axă existentă
Daţi click pe icon-ul Create grid line de pe bara de instrumente Points sau daţi click pe Points > Grid line. Va apărea următoarea casetă de dialog:

Dacă este nevoie, ajustaţi proprietăţile grilei. Apoi, daţi click pe <Apply> sau <OK> şi selectaţi grila conform modelului. Alegeţi punctul de pornire şi al doilea punct pentru a determina linia de grilă. Linia individuală se adaugă grilei.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 19

1.10 Crearea unei vederi de sus
Pentru a crea o vedere de sus, daţi dublu click pe icon-ul Create basic view. În caseta listă, selectaţi setarea Foundation plan (Plan fundaţii). Daţi click pe <Load>. Sunt definite setările vederii planului de ancorare. Daţi click pe <Apply>

Valoarea parametrilor de adâncime ai vederii, Up şi Down, este modificată la 500; aceasta reprezintă dimensiunile porţiunii afişate din planul vederii în model. În caseta de dialog Create basic view, introduceţi „0.0” pentru coordonata de nivel. Apoi, daţi click pe <Create> pentru a crea vederea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 20

Crearea unei vederi de sus la un nivel
Creaţi o vedere de sus pentru un etaj la nivelul +4500. Introduceţi denumirea în caseta de dialog View properties, de exemplu Floor +4500 şi daţi click pe <Apply>. Introduceţi coordonata „4500” în caseta de dialog Create basic view şi daţi click pe <Create>. Repetaţi operaţia pentru o vedere de sus la nivelul 10.000.

Modificarea coordonatei Z într-o vedere în plan
Puteţi transforma coordonata Z într-o vedere în plan - vederea în plan în direcţia XY. Pentru aceasta, selectaţi vederea; un cadru roşu apare pe marginea vederii. Vederea este, în acest moment, activă. Daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi comanda Move > Translate... din meniul contextual sau daţi click pe icon-ul afişat în stânga. Introduceţi valoarea dorită în caseta de dialog Move - translate, adică 1700. Apoi, daţi click pe <Move>; apare următoarea casetă de dialog:

Daţi click pe <Yes>. Apoi, daţi dublu click în vedere pentru a deschide caseta de dialog View properties. Acum puteţi modifica denumirea vederii – de exemplu Floor +6200.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 21

1.11 Crearea vederilor prin axe
Creaţi vederile prin axele 1 şi A. Daţi click pe icon-ul Create view by two points. Încărcaţi setarea Axis (Axa). Nu este necesar să daţi click pe <OK>; este suficient să daţi click pe <Apply>. Denumirea vederii este AX A. Puteţi modifica denumirea înainte sau după ce creaţi vederea.

Selectaţi primul şi al doilea punct de pe linia de axă A; apar două simboluri sub formă de săgeţi:

Aceste simboluri indică direcţia vederii. Modificaţi, în caseta de dialog View properties, denumirea, introducând AX 1. Daţi click pe <Apply> şi selectaţi două puncte pe linia de axă 1. Pentru a modifica ulterior denumirea vederii, daţi dublu click pe vederea respectivă. Modificaţi denumirea şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 22

1.12 Crearea unei vederi cu trei puncte
Puteţi utiliza această funcţie pentru a verifica, de exemplu, cotarea găurilor într-o consolă. Mai întâi, trebuie să creaţi o vedere în care planul vederii este echivalent cu planul consolei. Daţi dublu click pe icon-ul Create view by three points. Încărcaţi (Load) setarea Axis.

Selectaţi trei puncte ale consolei; primul reprezintă originea planului vederii, al doilea indică direcţia axei X, iar al treilea, direcţia axei Y.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 23

1.13 Crearea vederilor în plan de-a lungul liniilor de axă
Utilizaţi această comandă pentru a crea toate vederile de-a lungul sistemelor de axe selectate. Există două opţiuni: 1. În meniul derulant, daţi click pe View > Create view > Grid views... 2. Selectaţi sistemul de axă, daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Create view > Grid views... din meniul contextual. Apare următoarea casetă de dialog:

În această casetă de dialog puteţi defini mai multe setări. De exemplu: numărul de vederi, denumirile vederii etc. Selectaţi, dacă este necesar, sistemul de axă din model şi daţi click pe <Create>. Vederile create nu vor fi vizibile decât atunci când le veţi muta în vederile vizibile din caseta de dialog Views.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 24

Direcţia tuturor vederilor grilelor este „spre” model.

Direcţia ultimelor vederi (AXIS 6 şi AXIS A) este în afara modelului. Puteţi să ştergeţi aceste două vederi şi să le creaţi manual.
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii, vezi Crearea vederilor prin axe

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 25

1.14 Deschiderea, închiderea şi ştergerea vederilor
Pentru a deschide, închide şi şterge vederi, daţi click pe icon, daţi click pe View > Named views sau folosiţi combinaţia <Ctrl> + b pentru a se afişa caseta de dialog Views.

Pentru a afişa sau ascunde vederile, selectaţi vederea(-ile) şi utilizaţi săgeţile dintre liste. Pentru a selecta mai multe vederi, ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi deplasaţi mouse-ul în jos. Apăsaţi <Ctrl> + <Tab> pentru a comuta între vederi.

Mutarea unei vederi în partea superioară

Acum, când selectaţi o vedere în lista Visible views din caseta de dialog Views, vederea selectată se mută în partea superioară. Dacă aţi selectat mai multe vederi, toate vederile selectate vor fi mutate în partea superioară, prima de sus fiind prima din listă. De asemenea, atunci când selectaţi o vedere în model, aceasta este selectată automat în lista Visible views. Pentru a şterge o vedere care are denumire, selectaţi-o şi daţi click pe Delete. Numărul de vederi cu denumire care pot exista este nelimitat, însă maxim 9 vederi pot fi deschise pe ecran.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 26

1.15 Elemente
Elementele sunt create cu ajutorul icon-urilor de pe bara de instrumente Steel.

Ca alternativă la icon-uri, comenzile (pentru stâlpi, grinzi etc.) se găsesc şi în meniul derulant Parts. Dacă doriţi să setaţi proprietăţile profilului din meniul derulant înainte de a crea profilul, ţineţi apăsată tasta <Shift> şi selectaţi unul dintre profilurile din meniul derulant; se va deschide caseta de dialog.

Stâlpi
Pentru a crea stâlpi, daţi, mai întâi, dublu click pe icon-ul Column. Completaţi caseta de dialog Column properties afişată mai jos şi apoi daţi click pe <Save>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 27

Modificarea seriilor de numerotare

Puteţi modifica seriile de numerotare ale profilurilor dacă bifaţi separat căsuţele pentru Prefix şi Start number din caseta de dialog: Astfel, puteţi modifica setarea numerotării - numerele de pornire pentru grinzi şi stâlpi, care au prefixe diferite, în acelaşi timp.

Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii privind suprapunerile în numerotări, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul. disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Selectaţi punctul de intersecţie a liniilor de axă A-1 în vederea 3D pentru a crea stâlpul. Consultaţi Anexa 1 de la sfârşitul acestui manual şi amplasaţi stâlpii conform indicaţiilor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 28

Explicarea parametrilor din caseta de dialog Column: Part Prefixul elementului (numărul) este setat la „Pr”, iar parametrul Start Number (numărul de pornire) este setat la valoarea 1. După numerotarea modelului, un număr posibil pentru acest stâlp este Pr25. Dacă Start Number este setat la „100”, cel mai mic număr care poate fi atribuit unei piese va fi Pr100. Assembly Name Profile Material Finish Class Prefixul ansamblului este setat la „K”, iar numărul de pornire la 1. După numerotarea modelului, un număr posibil al ansamblului pentru stâlp este K17. Aici poate fi introdusă denumirea stâlpului definită de utilizator. Profilul este HEA240. Se poate introduce şi HE240A. Daţi click pe Select pentru a deschide catalogul care conţine toate profilele. Materialul este setat la „S235JR”. Este disponibil şi un catalog pentru materiale, din care se poate alege materialul dorit. Aici se poate introduce un text de sfârşit definit de utilizator. Acesta poate fi inclus pe desene şi extrase. Pentru a seta culoarea în vederile modelului:

Vertical Position Rotation Horizontal Position Bottom level Top level Userdefined attributes
.

Poziţia verticală a stâlpului, relativă la punctul său de referinţă. Opţiunile posibile sunt Up (sus), Middle (mijloc) şi Down (jos). Defineşte rotirea profilului în jurul axei sale. Poziţia orizontală a stâlpului, relativă la punctul său de referinţă. Opţiunile posibile sunt Left (stânga), Middle (mijloc) şi Right (dreapta). Poziţia bazei stâlpului faţă de cota 0,00. Introduceţi valoarea în milimetri. Poziţia superioară a stâlpului. Introduceţi valoarea în mm. Acest buton deschide o casetă de dialog care conţine proprietăţile definite de utilizator; daţi click dreapta cu mouse-ul pentru a o deschide.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 29

Grinzi
Pentru a introduce o grindă, daţi mai întâi dublu click pe icon-ul Beam. Cu această comandă se pot introduce grinzi, bare comprimate, contravântuiri, plăci, ţevi etc. În linii mari, caseta de dialog Beam properties seamănă cu caseta de dialog Column properties. Numai opţiunile din tab-ul Position diferă.

Funcţia de evidenţiere (preselecţie)
Cu ajutorul funcţiei Rollover highlight, obiectele se selectează mai uşor, deoarece fiecare piesă este evidenţiată cu galben pe măsură ce mişcaţi cursorul pe ea în vederile randate.

Activarea

Pentru a activa funcţia Rollover highlight, daţi click pe H sau selectaţi Setup > Rollover hightlight din meniul derulant.

Mutarea punctelor de capăt
Atunci când selectaţi o piesă, primul punct de referinţă va fi evidenţiat cu galben, iar al doilea punct de referinţă în culoarea violet. În acest moment, ambele capete pot fi mutate. Este de preferat să nu utilizaţi opţiunile Dx-, Dy- şi Dz din tab-ul Position al casetei de dialog pentru mutarea capetelor profilului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 30

Există două modalităţi mai bune de a efectua această operaţie: 1. Selectaţi profilul care trebuie mărit/scurtat. Se vor evidenţia punctele de referinţă: primul, în galben, iar al doilea, în violet. Ţineţi apăsată tasta <Alt> şi selectaţi piesele din nou dând click şi deplasând mouse-ul de la stânga la dreapta pentru a defini o selecţie în fereastră (1) şi mutând punctul (2) cu comanda Move > Translate. Profilul va fi mărit sau scurtat (3). 1 2 3

2. Selectaţi profilul care trebuie mărit/scurtat. Punctele de referinţă vor fi evidenţiate: primul, în galben, iar al doilea, în violet. Acum se poate muta un punct de referinţă prin selectarea acestuia şi ţinerea butonului stâng al mouse-ului apăsat (Drag and drop). Profilul va fi apoi mărit sau scurtat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 31

TSD

Reţineţi că setarea Drag and Drop (Setup > Drag and drop) este bifată. În vederea Tekla Structures, aceasta va fi afişată cu caracterul „D” pe bara de stare. Acelaşi lucru este valabil pentru comenzile XSnap (T) şi SmartSelect (S).

Pentru a şti în ce direcţie se mută capătul unui profil este important să se cunoască modul de setare a sistemului local de coordonate al profilului.

Raza
Un profil drept poate fi transformat cu uşurinţă într-unul răsucit sau curbat. Această operaţie se poate efectua prin setarea unei valori pentru „Radius” (Rază). Se poate seta şi planul în care să se încurbeze profilul (planul XY sau XZ).
Nr. de segmente

Dacă se setează valoarea razei, atunci se poate stabili numărul de drepte din care va fi constituită grinda, cu ajutorul numărului de segmente (number of segments). Pagina 32

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

1.16 Alte tipuri de profile
Grindă curbă
Grinda curbă este o grindă care trece prin 3 puncte. Caseta de dialog corespunde casetei de dialog Beam properties. Raza grinzii este calculată automat pe baza celor trei puncte alese. Nu se pot genera fişiere NC ale grinzilor curbe. Utilizaţi, în locul acestora, bare poligonale.

Bară poligonală
Bara poligonală este un profil care trece prin mai multe puncte.

În plus, la fiecare îndoitură există un punct caracteristic. Scopul punctelor caracteristice este de a adăuga un şanfren. După ce daţi dublu click pe punctul caracteristic apare caseta de dialog Chamfer properties. Aici puteţi seta dimensiunile şi forma şanfrenului. Nu introduceţi valori pentru rază sau numărul de segmente la proprietăţile barei poligonale, deoarece vor afecta în mod negativ rezultatul! În cazul grinzilor curbe, puteţi introduce valori pentru rază sau pentru numărul de segmente.
Fişierele NC

Atunci când modelaţi bare poligonale, modelaţi-le întotdeauna puţin mai scurte (1), pentru a le integra apoi sau a le conecta folosind o componentă (2): 1 2

Doar astfel vor fi introduse informaţiile corect în fişierele NC.
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii, vezi Noţiuni generale despre componentele personalizate. Mai întâi, trebuie amplasat un număr de puncte. Capătul liber al grinzii este întotdeauna cel dintre penultimul punct ales şi ultimul punct ales (este punctul de început). De asemenea, plăcile îndoite (Folded plates) trebuie modelate ca bare poligonale.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 33

Forma unei plăci îndoite poate fi modificată prin selectarea şi mutarea simbolului şanfrenului. Această operaţie se poate efectua cu ajutorul comenzii Move > Translate sau folosind Drag and Drop.
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii, vezi Mutarea punctelor de capăt. Alegeţi cel puţin trei puncte prin care doriţi să treacă grinda şi daţi dublu click pe punctul de final sau daţi click pe butonul din mijloc al mouse-ului pentru a finaliza intoducerea elementului.

Grindă perpendiculară
Caracteristica tipică a grinzilor perpendiculare este că profilul este întotdeauna amplasat perpendicular faţă de planul de lucru. Caseta de dialog corespunde casetei de dialog Column.

Profiluri paralele
Cu ajutorul comenzii Twin Profile se pot crea două profiluri paralele. Caseta de dialog corespunde în mare parte cu caseta de dialog Beam properties, cu diferenţa că în tab-ul Position este adăugat un cadru în care se poate seta poziţia reciprocă – vezi imaginea de mai jos:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 34

Placă poligonală
Plăcile poligonale sunt plăci cu formă liberă. Forma este determinată de punctele selectate. În setarea profilului se poate defini doar grosimea plăcii (de exemplu, PL20); forma este determinată de punctele introduse.

Orientarea plăcii poligonale

Puteţi seta axa principală a plăcii poligonale astfel încât să urmeze linia creată de primul şi al doilea punct selectat. Astfel, puteţi defini manual orientarea plăcii în desene sau extrase.

Pentru a defini orientarea plăcii poligonale folosind primul şi al doilea punct selectat: TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 35

• Creaţi placa poligonală. Cele două puncte intoduse definesc, de asemenea, şi axa principală a plăcii. • Daţi dublu click pe placă pentru a deschide caseta de dialog a proprietăţilor Contour plate. • Daţi click pe User-defined-attributes şi selectaţi tab-ul Orientation.

• Selectaţi From 1st to 2nd point (De la primul la al doilea punct) în caseta listă Main axis direction (Direcţia axei principale). • Daţi click pe Modify (Modificare) şi închideţi caseta de dialog. • Daţi click pe Tools > Numbering > Modified pentru a actualiza numerotarea. • Pentru a vizualiza orientarea plăcii, creaţi un desen de debitare cu elementul respectiv. 1

2

În model: Primul şi al doilea punct de definire

.

Desen de debitare: Parametrul definit de utilizator Main axis direction are valoarea From 1st to 2nd point
Adăugarea unui colţ

Desen de debitare: Desenul piesei unice: Parametrul definit de utilizator Main axis direction are valoarea Automatic

Adăugarea unui colţ unei plăci poligonale se efectuează după cum urmează: Pagina 36

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

1. Selectaţi placa poligonală. 2. Selectaţi Edit > Polygon shape 3. Alegeţi poziţiile colţului (1 - 2 - 3)
Eliminarea unui colţ

Eliminarea unui colţ al plăcii poligonale se efectuează după cum urmează:

1. Selectaţi placa poligonală. 2. Selectaţi Edit > Polygon shape 3. Alegeţi poziţiile colţului (1 - 2) 4. Alegeţi colţul care să fie eliminat (3)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 37

Modelarea grătarelor şi a plăcilor profilate anti-alunecare
Grătarele şi plăcile profilate anti-alunecare, create în Tekla Structures ca plăci sau plăci poligonale, primesc întotdeauna aceleaşi numere. Acest lucru este datorat faptului că părţile superioare şi cele inferioare ale plăcilor nu diferă. Aveţi însă nevoie de numere diferite pentru grătare şi plăcile profilate anti-alunecare.
Exemplu

Grătare create ca plăci:

Pentru ca grătarele să aibă numere diferite, puteţi selecta setarea GRATING în caseta de dialog Beam properties:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 38

În cazul în care modelaţi grătare, valoarea pentru şanfren (valoarea c) este implicit setată la 2. Această valoare poate fi însă, omisă. Se utilizează un profil parametric. Acest profil conţine o (mică) faţetă pe o latură. Numărul profilului simetric diferă de numărul profilului original. Faţeta se află acum pe cealaltă latură.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 39

Aveţi, de asemenea, posibilitatea de a crea un grătar în realitate. Pentru aceasta, puteţi utiliza componenta Generation of profiles (48) (Generarea profilurilor). Această componentă conţine setarea „grating”. Încărcaţi setarea şi alegeţi 3 puncte:

Sudaţi toate profilele sau, şi mai bine, puneţi toate profilele împreună!
Componenta personalizată Grating_dejo

Puteţi, de asemenea, importa o componentă personalizată Grating_dejo. Apoi, componenta personalizată va fi disponibilă direct în toate modelele: 1. În Windows Explorer, deschideţi directorul ...europe\custom-components\std şi extrageţi fişierul Grating_dejo.zip, fişierul *.uel şi setarea(-ile) componentelor suplimentare. 2. Porniţi Tekla Structures şi creaţi un nou model. 3. Daţi click pe icon-ul Find a component de pe bara de instrumente Components sau utilizaţi combinaţia <Ctrl + F> pentru a deschide caseta de dialog Components catalog şi setaţi opţiunea Custom pentru lista din care efectuaţi selecţia, pentru a se afişa componentele personalizate. 4. Daţi dublu click pe GRATING_DEJO, iar componenta personalizată şi setările vor fi disponibile:

Grătarele şi plăcile profilate antialunecare în desene

Pentru a reprezenta mai clar grătarele şi plăcile profilate anti-alunecare, puteţi utiliza tratamentele de suprafaţă. Mai întâi, modelaţi grătarele şi plăcile profilate anti-alunecare aşa cum este descris mai sus.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 40

Etape

• În caseta Surface treatment properties, selectaţi tipul Special mix, iar pentru Surface treatment name selectaţi una dintre următoarele haşuri:

• Adăugaţi unul sau mai multe tratamente de suprafaţă • Tratamentul de suprafaţă va fi reprezentat în felul următor în desen:

Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii privind tratamentele de suprafaţă, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 41

Profilele în desene
Profilele sunt amplasate în desene în funcţie de orientarea lor în model.
Exemplu

Este posibil ca o grindă cu console pentru pană să fie afişată invers în desen (consolele fiind afişate în partea inferioară a grinzii). Model

Desen Cauza este orientarea piesei primare (grinda). Pentru a corecta acest lucru, modificaţi rotaţia grinzii (Rotation) cu 180 de grade. Puteţi evita astfel de greşeli dacă setaţi componenta 1011 (U stub - consolă) la direcţia AUTO. Acum, când generaţi această macro/component în model, iar profilul este orientat invers, consola va fi generată în partea inferioară a profilului.
Exemplu

Pentru profilurile I şi UNP, este uşor să se determine rotaţia profilului. Pentru ţevi este însă mai dificil. Este util ca profilul să fie schimbat temporar într-un profil tubular dreptunghiular. Pentru aceasta, modificaţi pur şi simplu notaţia profilului din PD sau TUBE în RHS.

O altă soluţie este de a seta direcţia componentului la AUTO. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 42

Crearea unui model de referinţă
În Tekla Structures se pot introduce modele de referinţă, care servesc ca exemplu pentru modelarea structurii. Pentru a introduce un model de referinţă, daţi dublu click pe icon-ul alăturat. Va apărea următoarea casetă de dialog:

Fişierele XML Exemplu

Puteţi utiliza formatele de fişiere DWG sau DXF şi, de asemenea, DGN (Microstation). Puteţi utiliza şi modele webviewer create în formatul XML. Un model existent necesită o adăugire, în acest caz, o marchiză. Mai întâi, salvaţi modelul existent ca Webmodel. Pentru aceasta, selectaţi File > Publish as Web page... În directorul modelului, în sub-directorul ..\PublicWeb, este stocat fişierul Model.xml. Acest fişier va fi folosit ca model de referinţă. Ştergeţi toate modelele din modelul curent şi adăugaţi fişierul Model.xml ca model de referinţă.

Hol ca model de referinţă TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Windfang Pagina 43

Pentru a putea selecta un model de referinţă complet, activaţi Select components pentru a selecta modelul de referinţă la nivelul cel mai de sus. Pentru a activa sau dezactiva unul sau mai multe layere din modelul de referinţă utilizat, folosiţi butonul Select layers…. Modelele de referinţă vor menţine dimensiunea fişierelor Tekla Structures ale modelelor, relativ redusă, deoarece fişierele de referinţă sunt considerate obiecte unice. Dacă există mai multe modele de referinţă în modelul Tekla Structures, este indicat ca acestea să fie „ascunse” separat. Această operaţie se poate efectua în caseta de dialog Reference models. Pentru a deschide această casetă de dialog, selectaţi File > Reference models. Va apărea caseta de dialog de mai jos:

Atunci când selectaţi un rând din această casetă de dialog, modelul de referinţă corespunzător va fi evidenţiat în model. Invers, atunci când selectaţi un model de referinţă din model, se va evidenţia rândul corespunzător din caseta de dialog. În coloana Visibility poate fi setată vizibilitatea mai multor modele de referinţă. Dacă daţi click pe setarea curentă din coloana Visibility va apărea o casetă listă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 44

Opţiunile sunt Visible (vizibil) şi Hidden (ascuns). Dacă porniţi din nou Tekla Structures, modelul de referinţă va fi, iniţial, invizibil. Pentru a-l afişa din nou, bifaţi opţiunea Reference model în View Properties > Display. Textul afişat în coloanele Description, Name şi Info text din caseta de dialog de mai sus poate fi introdus în proprietăţile definite de utilizator (User Defined Attributes).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 45

Actualizarea modelelor de referinţă
Puteţi actualiza cu uşurinţă modelele de referinţă din modelul dumneavoastră în cazul în care au fost efectuate modificări în modelele de referinţă iniţiale după ce le-aţi încărcat în Tekla Structures. Pentru a actualiza toate modelele de referinţă: • Daţi click pe File > Reference models... • Daţi click pe <Reload all>. Tekla Structures va updata toate modelele de referinţă.

Gestiunea modelelor de referinţă de dimensiuni mari
Fixarea la modelele de referinţă

Atunci când efectuaţi o fixare la modele de referinţă de dimensiuni mari şi având multe detalii, este posibil să se găsească un număr mare de puncte caracteristice. Din cauza aceasta, poate dura mai mult această poziţionare. În astfel de cazuri, este indicat să se dezactiveze snapurile (punctele caracteristice) care nu sunt necesare la momentul respectiv. De exemplu, dacă trebuie găsit un punct de capăt, poate fi utilă dezactivarea celorlalte snapuri. Afectează viteza de selecţie, deoarece un fişier .dgn este un obiect solid şi durează un anumit timp până va fi găsit punctul de selecţie corect.

Decuparea modelelor de referinţă

Decupaţi modelele de referinţă de dimensiuni mari în modele mai mici. Astfel, vor fi reprezentate doar piesele de care aveţi nevoie în vederea modelului. Aceasta va influenţa, bineînţeles, viteza.

Ştergerea unui model de referinţă
Pentru a şterge un model de referinţă, deschideţi caseta de dialog Reference models selectând File > Reference models... Apoi, selectaţi modelul şi daţi click pe icon-ul Delete sau selectaţi modelul de referinţă din model şi daţi click pe Delete sau apăsaţi tasta <Delete>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 46

1.17 Moduri de selecţie
Puteţi selecta elementele în diferite moduri atunci când modelaţi sau editaţi desene. Puteţi activa sau dezactiva această opţiune în meniul derulant Setup > Crossing selection. Daţi click şi deplasaţi mouse-ul de la stânga (1) la dreapta (2) pentru a selecta toate piesele care se află în întregime în aria selectată!

Daţi click şi deplasaţi mouse-ul de la dreapta (1) la stânga (2) pentru a selecta toate piesele care au o porţiune în aria de selecţie!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 47

1.18 Fixarea (Snap)
Funcţia Xsnap vă ajută să efectuaţi fixarea la punctele corecte prin indicaţii vizuale. Pe măsură ce îndreptaţi cursorul spre un obiect, Tekla Structures evidenţiază automat punctele la care vă sugerează să efectuaţi fixarea. Pentru a activa şi dezactiva funcţia Xsnap, folosiţi tasta T sau selectaţi din meniul derulant Setup > Xsnap. Implicit, această funcţie este activată. Tekla Structures conţine un set suplimentar de instrumente pentru fixare, de exemplu puteţi folosi bara de instrumente Enter a numeric location în combinaţie cu funcţia Xsnap pentru a indica locaţiile. Utilizaţi-o pentru a introduce coordonatele locaţiei unde doriţi să efectuaţi fixarea.

Tekla Structures indică poziţiile disponibile pentru fixare.

Ţineţi apăsată tasta <Ctrl> pentru a alege puncte de referinţă temporare care să fie utilizate ca origine.

Utilizaţi-o pentru a nu lua în considerare, pentru moment, setările curente pentru butoanele de fixare.

Butoanele de fixare
Puteţi utiliza butoanele de fixare atât în modul Modeling (modelare), cât şi Drawing (desenare):

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 48

Icon

Poziţii pentru selecţie Fixare la puncte şi intersecţii ale axelor Fixare la punctele de capăt Fixare la punctele de centru Fixare la punctele de mijloc Fixare la punctul de intersecţie Fixare la punctele perpendiculare

Icon

Poziţii pentru selecţie Fixare la cele mai apropiate puncte Fixare în orice poziţie Fixare la liniile / punctele de referinţă Fixare la linii / puncte pe geometria elementelor Pentru componentele personalizate

Fixarea perpendiculară
Utilizaţi shortcut-ul O (Setup > Ortho) pentru a efectua fixarea la poziţii în direcţii perpendiculare pe planul de lucru (0, 45, 90, 135, 180 de grade etc.).

Fixarea numerică
Utilizaţi bara de instrumente Enter a numeric location pentru a introduce coordonatele poziţiei la care doriţi să efectuaţi fixarea.

Pentru a afişa bara de instrumente, iniţiaţi o comandă pentru care este necesar să alegeţi poziţii şi apoi faceţi una dintre următoarele operaţii: • Introduceţi coordonatele folosind tastatura. • Daţi click pe Setup > Enter a numeric location şi selectaţi o opţiune sau apăsaţi tasta R şi introduceţi una sau mai multe valori. Următorul tabel explică tipurile de informaţii pe care le puteţi introduce:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 49

Exemplu

Descriere Coordonatele x, y şi z ale unei poziţii, separate prin virgulă

O distanţă, un unghi în planul xy şi un unghi de la planul xy, separate prin paranteze Unghiurile cresc în direcţia inversă acelor de ceasornic. Coordonatele în funcţie de originea planului de lucru.

Coordonatele faţă de ultima poziţie aleasă, de exemplu @1000,500 sau @500<30 O distanţă până la o direcţie indicată.

În cazul în care aţi omis valoarea ultimei coordonate (z) sau a unghiului, programul va considera că valoarea acestora este 0. În desene, Tekla Structures ignoră a treia coordonată.

După ce introduceţi coordonatele, apăsaţi pe <Enter> sau daţi click pe <OK> pentru a efectua fixarea în poziţia menţionată.

Puncte de referinţă temporare
Puteţi crea un punct de referinţă temporar care să fie utilizat ca origine locală atunci când efectuaţi operaţii de fixare în modele sau desene. • Iniţiaţi o comandă pentru care este necesar să alegeţi poziţii • Ţineţi apăsată tasta <Ctrl> şi alegeţi o poziţie. Un semn, sub formă de X verde, indică faptul că în acea poziţie se află un punct de referinţă temporar. • Utilizaţi acest punct de referinţă temporar în combinaţie cu instrumentele de fixare în vederea definirii direcţiilor şi a distanţelor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 50

Exemple de fixare
O grindă de o anumită lungime

• Daţi click pe Create beam • Selectaţi primul punct dintre axele A-1 şi B-1 sau introduceţi coordonata Relative faţă de poziţia planului de lucru

Relative faţă de ultimul punct ales, utilizând tasta R

• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia axei B-1:

• Acum selectaţi al doilea punct al grinzii sau introduceţi lungimea grinzii

• Apăsaţi pe <Enter> sau daţi click pe <OK>; se va crea grinda

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 51

O grindă translatată de o anumită lungime

• Daţi click pe Create beam • Selectaţi primul punct sau introduceţi coordonata faţă de poziţia planului de lucru sau faţă de ultimul punct selectat, folosind tasta R Direcţia axei x a planului de lucru este întotdeauna cea a axei de la 0°!

• Introduceţi lungimea şi unghiul grinzii translatate faţă de planul de lucru, folosiţi tasta R şi simbolul „<“ pentru a separa valorile

• Apăsaţi pe <Enter> sau daţi click pe <OK>, se va crea grinda

O grindă folosind un punct de referinţă temporar

• Daţi click pe Create beam • Ţineţi apăsată tasta <Ctrl> pentru a alege un punct de referinţă temporar, indicat de un semn verde, în formă de X, pentru a-l utiliza ca origine (1)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 52

• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia punctului de început al grinzii şi introduceţi o valoare sau selectaţi primul punct al grinzii (2)

• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia celui de-al doilea punct al grinzii şi introduceţi o valoare sau selectaţi un punct (3)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 53

• Se va crea grinda
O grindă în cazul în care nu se iau în considerare, pentru moment, setările curente ale butoanelor de fixare

• Daţi click pe Create beam • Utilizaţi un punct de referinţă temporar pentru a alege poziţia grinzii în centrul liniei de axă (1)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 54

• Daţi click dreapta cu mouse-ul pentru a suprascrie temporar setările pentru fixare sau utilizaţi opţiunea Snap override de pe bara de instrumente

• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia celui de-al doilea punct al grinzii şi introduceţi o valoare sau selectaţi un punct (2)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 55

• Se va crea grinda

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 56

Tastele X, Y şi Z
În Tekla Structures puteţi utiliza cu uşurinţă tastele X, Y şi Z pentru a bloca cursorul mouseului într-o anumită direcţie.
Exemplu

Doriţi să creaţi o grindă la un anumit nivel:

Etape

•Daţi click pe icon-ul Create beam şi alegeţi prima poziţie (1)

• Efectuaţi fixarea la primul punct ales şi apăsaţi tasta Z: direcţia z este acum blocată Trebuie întotdeauna să efectuaţi fixarea la un anumit punct pentru a bloca cursorul mouse-ului! • Alegeţi a doua poziţie (2) pe axa B-3; având în vedere că direcţia Z este blocată, al doilea punct al grinzii este poziţionat automat în direcţia z.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 57

1.19 Crearea punctelor
Pentru a poziţiona un obiect ale cărui linii sau obiecte nu se intersectează este necesar să selectaţi puncte; bineînţeles, este de preferat să folosiţi funcţia Numeric snapping, descrisă în Fixarea.
Bara de instrumente Points ,implicit, invizibilă

Bara de instrumente Points nu este implicit vizibilă. Desigur, puteţi face ca bara de instrumente Points să devină din nou vizibilă. Pentru aceasta, selectaţi Window > Toolbars şi bifaţi Points. Pentru a crea puncte puteţi utiliza comenzile de pe bara de instrumente Points: Axe Puncte

Linii ajutătoare şi cercuri De asemenea, puteţi crea axe şi linii/cercuri ajutătoare.
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii despre proprietăţi şi despre modalitatea de utilizare a punctelor, a axelor şi a liniilor/cercurilor ajutătoare, vezi Tekla Structures Online Help (programul de asistenţă online al Tekla Structures). Casetele de dialog ale proprietăţilor pentru toate icon-urile de pe barele de instrumente pot fi deschise rapid dacă ţineţi apăsată tasta <Shift> în timpul activării comenzii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 58

1.20 Detalierea profilurilor
Ajustarea
O operaţie de ajustare potriveşte capătul unui profil cu linia de ajustare selectată. Operaţia de ajustare se poate face o singură dată la ambele capete ale profilului. În cadrul ajustării, partea cea mai scurtă a profilului se şterge automat.

Pentru scurtarea profilurilor utilizaţi întotdeauna comanda FIT. Atunci când se foloseşte comanda Line-cut pentru scurtare, valorile lungimii profilurilor din fişierele NC pot fi greşite!
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul: disk:\Tekla Structures\version\environments\europe\pdf.

Decuparea liniară
O altă metodă pentru scurtarea profilurilor este utilizarea comenzii Line-cut. Capătului unui profil i se pot aplica mai multe decupări liniare sau o combinaţie de o ajustare cu comanda Fit şi una sau mai multe decupări. Atunci când utilizaţi decuparea liniară pentru scurtare, trebuie să selectaţi întotdeauna partea profilului care trebuie înlăturată. Atunci când profilurile sunt scurtate pe direcţia longitudinală folosindu-se comanda Fit sau Line-cut, notaţia profilului nu se va schimba în rapoarte. L100/10 În acest exemplu, un cornier din oţel L100/10 trebuie modificat la L100/75/10. GREŞIT: Se va înlătura o porţiune de 25 mm utilizând comanda Fitting sau Line-cut CORECT: Se va modifica profilul la L100/75/10 în caseta de dialog a proprietăţilor profilului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 59

Decuparea unei piese
Cu ajutorul comenzii Part Cut se poate efectua un decupaj într-un profil, utilizând alt profil. • (Dacă este necesar, poziţionaţi un profil printr-un alt profil) • Detailing > Part Cut sau daţi click pe icon • Selectaţi profilul din care să se decupeze • Alegeţi profilul care va fi decupat. Liniile colorate în albastru închis reprezintă conturul pe care se va decupa. Puteţi da dublu click pe conturul de decupare şi îi puteţi modifica forma şi dimensiunea. Puteţi chiar să ştergeţi profilul decupat din celălalt profil. Decupajul va rămâne! Găurile circulare pot fi făcute cu comanda Part Cut. Aceste tipuri de găuri sunt cotate şi pe desene. Totuşi, atunci când doriţi să efectuaţi găuri circulare, este mai bine să folosiţi comanda Bolt (şurub). Pentru găuri mai mari, măriţi pur şi simplu toleranţa şurubului.
Eroare permanentă

Se poate întâmpla ca, după utilizarea comenzii Part Cut, să apară o eroare permanentă (SOLID ERROR). Acest tip de eroare apare atunci când Tekla Structures întâmpină greutăţi în calcularea operaţiei de decupare a piesei. În astfel de cazuri, profilul decupat va fi evidenţiat într-o culoare transparentă. În majoritatea cazurilor, decuparea piesei poate fi efectuată dacă se aplică o rotire a profilului decupat (vezi imaginea).

O eroare permanentă poate apărea şi atunci când se aplică componenta 23 (Round tube – ţeavă circulară). Pentru a rezolva această problemă, setaţi o uşoară rotaţie pentru componentă. Erorile permanente trebuie întotdeauna remediate. Dacă nu remediaţi eroarea, lungimile profilurilor pot fi greşite şi nu veţi putea crea desene. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 60

Decuparea poligonală
Cu ajutorul comenzii Polygon Cut se decupează un contur aleatoriu dintr-un profil.
Etape

• Creaţi puncte pe un profil • Detailing > Polygon Cut sau selectaţi iconul • Selectaţi profilul din care să se decupeze • Definiţi forma dând click pe puncte. Finalizaţi cu punctul de început.

Liniile de culoare albastru închis care sunt vizibile reprezintă conturul de decupare; acest simbol de decupare se poate copia. Proprietăţile şanfrenului pentru vârfuri (colţuri) pot fi editate dacă daţi dublu click pe punctul caracteristic al colţurilor. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 61

Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii, vezi Noţiuni generale despre componentele personalizate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru plăcile poligonale şi profilele poligonale.

Forma unui contur poate fi modificată prin deplasarea şanfrenurilor: • Selectaţi un şanfren • Daţi click pe Move > icon-ul Translate şi introduceţi o valoare • Daţi click pe <Move> şi pe <OK> • Conturul se va modifica Nu lăsaţi conturul de decupare să coincidă cu conturul profilului decupat: poate apărea un comportament neaşteptat. (vezi imaginea de mai jos).

Aşa NU!

Aşa DA!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 62

Operaţii repetabile
Operaţiile menţionate mai sus pot fi, de asemenea, utilizate pentru mai multe profile în acelaşi timp. De exemplu, sudarea şi ajustarea: • Selectaţi comanda Create weld (sudură)

• Acum selectaţi piesa principală şi apoi piesele secundare, folosind selectarea prin fereastră.

• Toate cele 5 profile sunt sudate simultan. Acum puteţi să şi ajustaţi toate profilele simultan.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 63

1.21 Şanfrenul
Puteţi modifica şanfrenurile plăcilor poligonale şi barelor poligonale:

Şanfren cu valoarea default
Selectarea punctului caracteristic

Şanfren modificat

Pentru aceasta, trebuie să selectaţi punctul caracteristic al unui profil. 1.Selectaţi obiectul 2.Ţineţi apăsată tasta <Alt> şi deplasaţi cursorul mouse-ului de la stânga la dreapta pentru a selecta punctul(-ele) caracteristic(-ce). Tekla Structures va evidenţia punctul(-ele) caracteristic(-ce) profilului. Elementul de deplasare al primului punct selectat va fi galben, restul vor fi violet: 3. Daţi dublu click pe punctul caracteristic selectat sau daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Properties..., se va deschide caseta de dialog Chamfer properties 4.Selectaţi o opţiune şi introduceţi valorile, apoi daţi click pe Modify Utilizaţi câmpurile dz1 şi dz2, de exemplu, pentru a da plăcilor grosimi variabile. Mută suprafaţa superioară (dz1) sau cea inferioară (dz2) a colţului piesei în direcţia locală z a piesei.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 64

1.22 Scindarea şi combinarea pieselor
În Tekla Structures, piesele pot fi scindate şi combinate. Aceasta se poate realiza şi cu componenta (1047), dar aceasta are dezavantajul că celelalte componente existente legate de profil vor fi şterse atunci când va fi utilizată aceasta.

Scindarea
Selectaţi Edit > Split sau utilizaţi icon-ul alăturat. Selectaţi piesa care doriţi să fie scindată şi apoi punctul în care doriţi să se efectueze scindarea. (Creaţi mai întâi punctul, dacă este necesar)

În poziţia de scindare se amplasează noi puncte de început şi final. Dacă numerotarea a fost deja efectuată, atunci piesei i se atribuie numărul piesei şi al ansamblului cel mai apropiat de punctul de începere iniţial al profilului. Cealaltă piesă primeşte un număr nou, care trebuie menţionat în desene. În cazul în care piesa scindată conţine un grup de şuruburi şi este scindată în locul în care este amplasat grupul de şuruburi, atunci şi grupul respectiv trebuie scindat manual. Nu există funcţie pentru o astfel de scindare!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 65

Combinarea
Selectaţi Edit > Combine sau utilizaţi icon-ul. Apoi, selectaţi două piese care trebuie combinate.

Spaţiul va fi completat după combinare

Cea mai mare distanţă dintre punctul de început şi de final

Profilele ale căror linii centrale nu sunt aliniate cu celelalte vor fi combinate luându-se cea mai mare distanţă dintre punctele de început şi final ale ambelor profile. Toate proprietăţile primei piese selectate (profil, clasă, proprietăţi definite de utilizator etc.) sunt transferate piesei combinate. Reţineţi că, în cazul combinării unei bare circulare de Ø32mm cu o bară circulară de Ø16mm, noul profil va primi proprietăţile primului profil selectat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 66

1.23 Amplasarea şuruburilor
Grupurile de şuruburi sunt utilizate pentru conexiunile dintre profile. Sunt necesare două puncte pentru amplasarea şuruburilor. Şuruburile pot trece atât printr-un profil, cât şi prin mai multe elemente. Pentru a insera un grup de şuruburi este întotdeauna necesar să selectaţi două puncte. Aceste două puncte determină direcţia locală X a grupului de şuruburi. Pentru amplasarea şuruburilor urmaţi procedura de mai jos: • Creaţi cele două puncte necesare pentru amplasarea grupului de şuruburi • Daţi dublu click pe icon-ul Bolts • Selectaţi o setare dorită şi daţi click pe <OK> • Selectaţi piesele care trebuie înşurubate şi finalizaţi selecţia cu butonul din mijloc al mouse-ului. În imaginea de mai jos trebuie selectată doar placa de la bază. • Selectaţi punctele de început şi de final pentru amplasarea grupului. Aceste puncte determină direcţia X pentru grup (importantă pentru distanţele de amplasare ale şuruburilor). • Se inserează şuruburile În imaginea de mai jos, se introduce un grup de şuruburi în placa de bază, având setările corespunzătoare cu cele din caseta de dialog de mai sus. Cele două puncte care trebuie selectate înainte ca şuruburile să fie amplasate sunt indicate de Point 1 şi Point 2.

Puteţi muta şurubul în direcţiile x, y şi z folosind opţiunea Startpoint (din cadrul Offset from). În exemplul de mai sus, deplasarea de la punctul de început în Dx este setată la 35, ceea ce înseamnă că grupul de şuruburi va fi mutat cu 35 mm în direcţia x, faţă de punctul de început (= punctul 1).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 67

Explicarea celorlalţi parametri din caseta de dialog Bolt properties
Bolt size Bolt standard Bolt type Diametrul şurubului. Diametrele disponibile depind de standardul de şurub ales (Bolt standard) Standardul (calitatea) şurubului. Folosind această casetă se poate alege momentul de montare a şuruburilor – încă din atelier sau pe şantier. Setarea implicită este Site (şantier). Dacă şuruburile se montează în atelier, utilizaţi opţiunea „Workshop”. Stabileşte dacă filetul poate fi situat în lungimea fixă Adâncimea zonei, de obicei de 3x lungimea fixă. Dacă doriţi să forţaţi un şurub să aibă o anumită lungime, introduceţi o valoare negativă pentru lungime (de exemplu, -60). Extra length Shape Bolt dist. X Bolt dist. Y Tolerance Slotted hole X Slotted hole Y Bolt size
.

Thread in material Cut length

Lungime suplimentară pentru şurub Forma grupului de şuruburi. Opţiunile sunt: Array (setare implicită), Circle (cerc) şi XY-list (listă XY) Distanţa(-ele) de amplasare a şuruburilor în direcţia X. O distanţă înseamnă 2 rânduri, 2 distanţe înseamnă 3 rânduri etc. Distanţa(-ele) de amplasare a şuruburilor în direcţia Y. Diferenţa dintre şurub şi gaură Dimensiunea găurii ovalizate în direcţia X. Parametru funcţional doar în combinaţie cu căsuţele de deasupra imaginii din caseta de dialog Dimensiunea găurii ovalizate în direcţia Y. Parametru funcţional doar în combinaţie cu căsuţele de deasupra imaginii din caseta de dialog Diametrul şurubului. Diametrele disponibile depind de standardul de şurub ales (Bolt standard) Un grup de şuruburi poate conţine maxim 100 de şuruburi sau găuri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 68

Găurile ovalizate
Pe lângă găurile circulare, este posibil să se creeze şi găuri ovalizate folosind comanda Bolt. Găurile ovalizate pot fi efectuate în două direcţii, X sau Y. Lungimea găurilor ovalizate se setează în câmpurile Slotted hole X şi Slotted holeY (marcate cu cifra 2 în imaginea de mai jos). Această distanţă indică distanţa dintre centrele celor două cercuri exterioare.
Exemplu

Dacă se selectează valoarea 16 mm pentru Bolt size, 2 mm pentru Tolerance şi 30 mm pentru dimensiunea Slotted hole, se creează o gaură ovalizată cu dimensiunile maxime 48x18 mm. Atunci când un (grup de) şurub(-uri) trece prin mai multe profile, puteţi stabili pentru fiecare profil în parte, dacă trebuie sau nu, să se creeze găuri ovalizate. Aceasta se realizează prin bifarea uneia sau a mai multor căsuţe de deasupra imaginii şurubului (marcată cu cifra 1 în imaginea de mai jos). • Semnul 1: selectaţi profilul care ar trebui să conţină gaura ovalizată (bifaţi). Dacă nu se bifează nici un profil, nu se va crea nicio gaură ovalizată! • Semnul 2: setaţi dimensiunea şi direcţia găurii ovalizate.

Diferite tipuri de găuri:

even

odd

paralel

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 69

Grupurile circulare de şuruburi
Implicit, grupurile de şuruburi sunt dreptunghiulare. Setarea care determină acest lucru este Array (setare implicită), din caseta listă Shape (Forma). Pentru a obţine un grup circular de şuruburi, setarea trebuie schimbată în Circle (Cerc). Cele două câmpuri de sub caseta listă se vor schimba în Number şi Diameter.

Editarea grupurilor de şuruburi
În cazul în care şuruburile nu se găsesc în profilele corecte, acest lucru poate fi uşor corectat: • Selectaţi (grupul de) şurubul(-uri) şi apoi selectaţi Edit > Boltparts în meniul derulant sau daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Boltparts din meniul contextual. • După selectarea grupului de şuruburi, piesele corespunzătoare vor fi evidenţiate în culori diferite (roşu, galben, alb) • În bara de comandă, va apărea un mesaj care vă va solicita să selectaţi din nou piesele care vor fi conectate. • Lungimea şurubului se va ajusta automat noii grosimi a materialului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 70

Introducerea unui grup de şuruburi divizat
Cu ajutorul comenzii Bolt se poate diviza automat un grup de şuruburi pe mai multe profile. Această operaţie nu poate fi efectuată ulterior, trebuie setată anterior. În exemplul de mai jos, două grinzi (IPE300) sunt conectate şi îmbinate prin intermediul unei plăci.

Proprietăţile şuruburilor se introduc în caseta de dialog „Bolt properties”. • Pe direcţia X sunt setate 4 rânduri (Boltdist.X = 3*100) • Închideţi caseta de dialog selectând <Apply> şi <OK>. • Selectaţi piesele care trebuie conectate. Alegeţi mai întâi grinzile şi apoi placa (ordinea de selecţie: 1-2-3; vezi exemplul). Apoi, selectaţi punctele şi se va crea grupul de şuruburi. Grupul de şuruburi va fi divizat automat între cele două grinzi. În exemplul de mai sus, grupul de şuruburi este divizat pe două profiluri. Grupurile de şuruburi pot fi însă divizate pe mai multe profiluri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 71

1.24 Sudură
Această comandă este folosită la crearea ansamblurilor. Un ansamblu este întotdeauna format dintr-o piesă principală şi una sau mai multe piese secundare. Dacă tipul şi dimensiunea sudurii sunt esenţiale, atunci setările din caseta de dialog sunt importante. În cazul unor suduri mai puţin importante, adică cele a căror apariţie în desene nu este necesară, setările nu sunt la fel de importante. Doar dimensiunea sudurii este importantă. Aceasta trebuie setată la o valoare inferioară dimensiunii standard a sudurii. În cazul operaţiilor de sudare este important ca piesa principală să fie selectată prima, urmând piesa(-ele) care trebuie sudată(-e) la piesa principală. Ordinea de sudare determină care piesă a ansamblului va fi cea principală! În majoritatea cazurilor se va alege sudarea în atelier (workshop). Bineînţeles, este posibil să fie necesare şi sudări pe şantier, de exemplu, pentru piesele sudate la o structură existentă. În astfel de cazuri selectaţi şi sudări pe şantier (site). Dacă selectaţi sudări pe şantier, piesele nu vor fi sudate în realitate. În desene va fi reprezentat un steguleţ care va indica sudura care se va efectua pe şantier. Nu utilizaţi comenzile de creare a sub-ansamblurilor şi a supra-ansamblurilor pentru a suda, de exemplu, o consolă la o grindă.

Setarea unei noi piese principale a ansamblului

În unele cazuri, de exemplu, după sudarea unei grinzi cu zăbrele complexe, se poate întâmpla ca piesa principală a ansamblului să nu mai fie piesa principală corectă. Piesa principală a ansamblului poate fi redefinită foarte uşor: • Selectaţi piesa principală corectă a ansamblului • Daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Set as new main part of assembly în meniul contextual • Profilul selectat va deveni piesa principală a ansamblului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 72

1.25 Butoanele de selecţie
Bara de instrumente Select switches conţine butoane care controlează selecţia obiectelor.
De exemplu

Dacă butonul Point este singurul activ, Tekla Structures selectează exclusiv puncte:

Dacă ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi desenaţi simultan un dreptunghi cu mouseul, se vor selecta şi evidenţia toate obiectele din zona respectivă. Pentru a selecta toate obiectele din model puteţi utiliza comanda Edit > Select all objects sau combinaţia <Ctrl> + a. Comanda Select all objects (Selectarea tuturor obiectelor) ia în considerare setările din Select switches, precum şi setările filtrului de selecţie de la momentul respectiv, de exemplu, filtrul pentru stâlpi sau grinzi. Principalul avantaj este că nu va fi omis niciun obiect la selecţie! Această comandă nu ia în considerare setările filtrului pentru vedere! Dacă, de exemplu, este setată faza 1, se vor selecta şi toate celelalte obiecte din celelalte faze!

Pentru a selecta sau deselecta manual obiecte din model, apăsaţi tasta <Shift> sau <Ctrl> şi selectaţi simultan obiectele. Tastă SHIFT CTRL Descriere Adăugare de obiecte la selecţia curentă Activarea şi dezactivarea selecţiei curente. Tekla Structures deselectează obiectele care au fost selectate şi le selectează pe cele care nu au fost selectate anterior Selectarea întregului ansamblu care conţine piesa respectivă SHIFT + ALT

ALT ALT Gr

.

Butoanele de selecţie sunt predefinite să selecteze toate obiectele, cu excepţia şuruburilor (sau găurilor) dintr-un grup de şuruburi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 73

Explicarea icon-urilor:
Select All Connections Parts Surface treatments Points Grid Grid lines Welds Cuts Views Bolts Single bolts Reinforcing bars Loads Planes Distances Select component Select objects in components Select assemblies Select objects in assemblies Filter Select filter dialog box

Butoanele de selecţie Reinforcing bars şi Loads se utilizează doar la modulele Concrete (Beton) şi/sau Analysis & Design (Calcule) pentru selecţia armăturilor şi a încărcărilor. Planes (Planuri) şi Distances (Distanţe) se utilizează pentru componentele personalizate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 74

Selectarea filtrelor

Tekla Structures conţine mai multe filtre de selecţie standard. Utilizând filtrul de selecţie (Select Filter) puteţi selecta mai multe obiecte specificate. Dacă folosiţi, de exemplu, column_filter, se vor selecta doar stâlpii din model. Caseta listă a filtrului de selecţie conţine filtrele standard: Pentru a activa filtrul, selectaţi unul din lista

Pentru a activa filtrul, selectati unul din lista

Definiţi şi adjustaţi filtere

Definirea propriilor dumneavoastră filtre

1. Utilizaţi butonul Display select filter pentru a deschide caseta de dialog Select filter 2. Căutaţi un filtru apropiat de setările de care aveţi nevoie. 3. Modificaţi setările şi apoi introduceţi o nouă denumire în câmpul Save as. 4. Daţi click pe <Save> şi apoi pe <OK> pentru a închide fereastra. Acum puteţi selecta noul filtru din listă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 75

Selectarea
Icon-urile de pe bara de instrumente Select Switches se utilizează la definirea obiectelor care pot fi selectate:

Dacă activaţi butonul 1 puteţi selecta orice nivel al unei componente, de la cel mai mare până la nivelul cel mai mic. Dacă activaţi butonul 2, ordinea de selecţie este inversă: de la nivelul cel mai mic până la cel mai mare. Dacă activaţi butonul 3 puteţi selecta orice nivel al unui ansamblu, de la cel mai mare, trecând prin sub-ansambluri, până la elementele care au nivelul cel mai mic. Puteţi utiliza acest buton pentru a copia corect obiectele, prin care se selectează şi copiază toate piesele unui ansamblu. Astfel, cu ajutorul acestui buton, puteţi selecta ansambluri complete.
Exemplu

Consideraţi următoarea situaţie:

O grindă cu componenta End plate detail (Detaliu placă de capăt) (1002). Pe lângă componentă, s-au adăugat două găuri de zincare; acestea au fost adăugate manual la placa de capăt.

Activaţi butonul 3. Selectaţi grinda şi copiaţi-o:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 76

Ansamblul selectat, inclusiv găurile de zincare modelate manual, se copiază corect. Dacă activaţi butonul 4, ordinea de selecţie este inversă: de la piesele cu nivel mai mic până la ansamblul complet (cel mai mare nivel). Nivelul unui ansamblu selectat este afişat în Status bar (Bara de stare):
Level 0 Level 1

Pentru a trece la un anume nivel dintr-un ansamblu atunci când ansamblul este evidenţiat, ţineţi apăsată tasta <Shift> şi mişcaţi rotiţa mouse-ului. Ansamblului mare i se atribuie 0, ansamblului mai mic, 1 ş.a.m.d.. Puteţi continua până la nivelul 9:

Nivel 0 (Level 0)

Nivel 1 (Level 1)

Cele patru butoane de mai sus funcţionează doar în vederile randate, nu şi în vederile wireframe.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 77

Generarea datelor de ieşire
Pentru generarea extraselor, a desenelor, a fişierelor NC sau a altor tipuri de date de ieşire trebuie să folosiţi întotdeauna butonul de selectare 2 pentru a selecta toate piesele! Butonul de selectare 1 selectează la nivelul cel mai ridicat şi, din această cauză, plăcile de rigidizare sau plăcile de capăt, create de o componentă, vor fi evidenţiate, dar nu vor fi selectate.
Exemplu

O grindă + 2 plăci de capăt.

Dacă activaţi butonul 1, în listă va apărea doar grinda:

Dacă activaţi butonul 2, atât plăcile de capăt, cât şi grinda vor apărea în listă:

Superansambluri

Sub-ansamblurile şi piesele se adaugă unor ansambluri deja existente. Sub-ansamblul este un ansamblu adăugat unui alt ansamblu pentru a forma un ansamblu ierarhic. Pentru acest tip de ansambluri folosim termenul de super-ansambluri. Folosirea super-ansamblurilor este utilă atunci când modelaţi grinzi cu zăbrele scindate, console, balustrade sau stelaje pentru ţevi, de exemplu.

Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii privind super-ansamblurile, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Pagina 78

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

1.26 Zona de lucru
Puteţi defini zona de lucru la nivelul unei piese, de exemplu, dar şi la nivelul mai multor piese sau al întregului model sau doar la nivelul unei părţi a modelului. Definirea zonei de lucru face ca lucrul cu modelul să devină mai rapid şi mai uşor. În Tekla Structures, zona de lucru a unei vederi este indicată de linii întrerupte de culoare verde. Zona de lucru

Simbolul sub formă de săgeată indică planul de lucru. Cubul verde din vederea modelului reprezintă sistemul global de coordonate şi este localizat în punctul de origine global.

Delimitarea zonei de lucru în funcţie de piese în vederile selectate
Folosiţi acest icon pentru a delimita zona de lucru în funcţie de piese în vederile selectate. Selectaţi una sau mai multe piese şi daţi click pe icon-ul Fit work area by parts in selected views sau selectaţi View > Fit by parts din meniul derulant. (Obiectele din afara zonei de lucru continuă să existe, dar sunt invizibile).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 79

Selectarea zonei de lucru
Utilizaţi acest icon pentru a defini o zonă de lucru pentru situaţii speciale. Puteţi micşora sau mări zona de lucru selectând colţurile noii zone de lucru. Daţi click pe icon-ul Pick work area sau selectaţi View > Pick work area şi daţi click pe două poziţii:

Pentru a dimensiona zona de lucru pe axă: • Daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Fit work area sau • Selectaţi View > Fit work area > All views sau Selected views din meniul derulant sau • Daţi click pe icon-ul Fit work area in selected views.

Delimitarea zonei de lucru în vederile selectate
Folosiţi acest icon pentru a delimita zona de lucru în vederile selectate. Zona de lucru va fi dimensionată după axă: Daţi click pe icon-ul Fit work area in selected views sau selectaţi View > Fit work area > Selected views/All views din meniul derulant.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 80

Zonă de lucru supradimensionată în vederea modelului
Se poate ca zona de lucru în vederea unui model să fie supradimensionată. Cauza ar putea fi reprezentată de faptul că unul sau mai multe puncte sunt poziţionate departe de originea modelului, ca urmare a unei copieri incorecte. De asemenea, se poate ca modelele de referinţă să fie poziţionate departe de originea modelului. În astfel de cazuri, comanda Fit work area > All views nu mai funcţionează. Pentru a delimita zona de lucru cu vederea modelului trebuie să luaţi următoarele măsuri:
Punctele

• Setaţi bara de instrumente Select switches astfel încât să selecteze doar puncte şi asiguraţi-vă că al doilea buton este activat:

• Selectaţi Edit > Select all objects sau utilizaţi <Shift> + A: se vor selecta toate punctele • Verificaţi numărul de puncte selectate pe bara de stare şi apăsaţi butonul <Delete> • Veţi vedea că unul sau mai multe puncte sunt şterse • Acum delimitaţi zona de lucru
Modelele de referinţă

• Pentru a putea vizualiza modelul de referinţă în model, selectaţi File > Reference models... • Acum selectaţi modelul de referinţă respectiv în caseta de dialog Reference models • Daţi click pe icon-ul Fit work area by parts in selected views, iar zona de lucru va fi redimensionată la dimensiunile modelului de referinţă • Acum puteţi muta modelul de referinţă

Ascunderea zonei de lucru
În Tekla Structures, zona de lucru poate fi ascunsă. Astfel, puteţi beneficia de o vedere şi mai bună a modelului.
Ascunderea

Pentru a ascunde zona de lucru, ţineţi apăsate tastele <Ctrl> şi <Shift> şi selectaţi Window > Redraw all în meniul derulant. Zona de lucru este acum ascunsă. Pentru a afişa zona de lucru, selectaţi Window > Redraw all din meniul derulant sau apăsaţi tasta g. Zona de lucru este din nou vizibilă.

Afişarea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 81

1.27 Crearea planurilor de tăiere
În Tekla Structures puteţi crea planuri de tăiere. Puteţi crea maxim şase planuri de tăiere în orice vedere randată a modelului. Pentru a crea un plan de tăiere: • Selectaţi o vedere randată a modelului. • Daţi click dreapta şi selectaţi Create clip plane din meniul contextual.

• Pentru a selecta poziţia planului de tăiere, daţi click pe un plan. • Pentru a termina operaţia, daţi click dreapta şi selectaţi Interrupt. • Simbolul planului de tăiere apare în model:

Plan selectat

Simbol Clip Plane

• Pentru a muta planul de tăiere, daţi click pe simbol şi deplasaţi-l prin drag and drop într-o nouă poziţie. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 82

Planul de tăiere poate fi doar mutat în ambele direcţii ale planului. Puteţi modifica locaţia simbolului apăsând tasta <Shift> şi mutând simbolul.

• Pentru a şterge un plan de tăiere, daţi click pe simbolul planului de tăiere şi apoi daţi click pe Delete.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 83

1.28 Planul de lucru
Simbolul roşu sub formă de săgeată al coordonatelor indică planul de lucru, care coincide cu sistemul local de coordonate curent al modelului. Simbolul indică planul xy. Direcţia z urmează regula mâinii drepte. Planul de lucru este acelaşi în toate vederile. Puteţi seta planul de lucru manual. Acest lucru este util la modelarea pieselor înclinate, de ex. a căpriorilor.

Setarea planului de lucru
Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru paralel la direcţia xy, xz sau yz. Puteţi, de asemenea, să îl mutaţi într-o altă poziţie. Daţi dublu click pe icon sau selectaţi View > Workplane > Workplane…, va apărea următoarea casetă de dialog:

Selectaţi un plan şi/sau o coordonată a adâncimii şi daţi click pe Change. Pentru a seta planul de lucru astfel încât să coincidă cu planul unei vederi selectate, folosiţi icon-ul Set work plane to view plane sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

Setarea planului de lucru prin 3 puncte
Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru folosind trei puncte selectate. Primul punct pe care îl selectaţi este originea, al doilea defineşte direcţia x, iar al treilea defineşte direcţia y a planului de lucru. Daţi click pe icon sau selectaţi View > Workplane > With three points. Pentru a seta planul de lucru să coincidă cu planul unei vederi selectate, folosiţi icon-ul Set work plane to view plane sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

Setarea planului de lucru pe planul vederii
Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru astfel încât să coincidă cu planul unei vederi selectate. Daţi click pe icon sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

Setarea planului de lucru în funcţie de partea de sus a unei componente
Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru paralel planului superior al unei piese selectate. Daţi click pe icon sau selectaţi View > Workplane > To part plane > Top. Acum selectaţi un profil. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 84

Atunci când creaţi o vedere, lucraţi iniţial în planul care aparţine vederii respective. Dacă doriţi să lucraţi, de exemplu, în planul acoperişului, presupunând că acesta este în ape, trebuie să deplasaţi planul de lucru. Pentru a seta planul de lucru astfel încât să coincidă cu planul unei vederi selectate, folosiţi icon-ul Set work plane to view plane sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

1.29 Copiere, translatare şi oglindire
Atunci când copiaţi grinzi, stâlpi sau alte profile, Tekla Structures ia automat în considerare îmbinările, sudurile, fitingurile, decupajele liniare şi şuruburile respectivelor profiluri. Atunci când copiaţi piese, nu trebuie să selectaţi decât piesele principale. Icon-urile pentru comenzile de copiere, mutare şi oglindire se găsesc pe bara de instrumente Edit.

Atunci când mutaţi piese, şuruburile şi sudurile trebuie să facă parte din selecţie. Datele grupurilor de şuruburi asimetrice şi ale componentelor nu vor fi oglindite atunci când se folosesc comenzile Copy, Translate sau Mirror. Doar poziţia componentului va fi oglindită.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 85

Oglindirea unui stâlp asimetric
Atunci când se oglindeşte un stâlp asimetric (de exemplu, UNP240), profilul oglindit va căpăta proprietăţi de grindă. Totuşi, stâlpul original îşi va păstra proprietăţile de stâlp. Pentru a atribui proprietăţile corespunzătoare stâlpului oglindit, efectuaţi următoarele operaţii • Selectaţi stâlpul oglindit • Daţi dublu click pe icon-ul Orthogonal beam • Daţi click pe <Get>, <Modify>, <Apply> şi <OK> Apoi, daţi dublu click pe stâlpul oglindit şi observaţi că stâlpul are proprietăţile corecte.

Copiere
Tekla Structures include următoarele opţiuni pentru copierea obiectelor: • Copy special > Translate (shortcut: C): copierea obiectelor selectate şi mutarea lor la o anumită distanţă faţă de poziţia iniţială, introdusă de utilizator • Copy (shortcut Ctrl + C): selectarea mai multor locaţii pentru crearea cu uşurinţă a mai multor copii ale obiectelor selectate în locaţiile selectate

Copy special > Translate Copierea obiectelor într-o nouă locaţie: • Selectaţi obiectul(-ele) care va/vor fi copiat(e) • Daţi click pe Edit > Copy special • Apare următoarea casetă de dialog şi aveţi două alternative: 1.fie introduceţi distanţa(-ele) în caseta de dialog, 2. fie alegeţi o origine şi punctul de destinaţie pentru a selecta distanţa de translaţie cu mouseul. Distanţa dintre puncte va fi calculată automat şi afişată în caseta de dialog. 3. Daţi click pe <Copy>. Piesele vor fi copiate. Exemplu: Copierea unui decupaj poligonal

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 86

Selectarea

Casetele de dialog Copy - translate şi Move - translate conţin un nou buton Pick (Selectare). Dacă doriţi să selectaţi un nou punct de destinaţie pentru copiere sau mutare, iar această casetă de dialog este deja deschisă, dar comanda nu mai este activă, nu trebuie să efectuaţi din nou comanda, selectaţi pur şi simplu butonul Pick.

Avertizare

Când încercaţi să copiaţi un obiect în poziţia sa curentă, iar câmpurile sunt setate la zero, Tekla Structures afişează următoarea avertizare:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 87

Utilizarea formulelor în operaţiile de copiere şi mutare

Pentru a copia o piesă la trei intervale de măsurare mai departe, introduceţi 3* şi mărimea intervalului în câmpul dY. Formula trebuie să înceapă cu semnul egal (=):

Copierea Copierea obiectelor într-o nouă locaţie: 1. Selectaţi obiectele pe care doriţi să le copiaţi. 2. Daţi click pe Edit > Copy. 3. Selectaţi originea pentru copiere. 4. Selectaţi punctul de destinaţie. Obiectele sunt copiate imediat. 5. Puteţi continua şi selecta alte puncte de destinaţie – obiectele vor fi copiate în toate aceste locaţii. Dacă daţi click pe Edit > Undo, se anulează ultima operaţie de copiere, dar comanda Copy rămâne activă. 6. După ce se efectuează toate copiile, daţi click dreapta şi selectaţi Interrupt din meniul contextual.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 88

Copierea / mutarea prin trei puncte
Utilizaţi aceste comenzi pentru a copia sau a muta obiectele selectate dintr-un plan (Axa 1) într-un alt plan (Axa C) şi posibil, într-un al treilea plan etc.

Dacă situaţia iniţială nu corespunde celei noi, unele sau toate componentele trebuie introduse din nou!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 89

Copiere din model
În caseta de dialog Copy from model, puteţi copia numerele de fază dintr-un model existent în modelul curent. De asemenea, puteţi utiliza această comandă atunci când mai mulţi proiectanţi lucrează la acelaşi model. În caseta de dialog Copy from model trebuie să definiţi modelul şi numărul(-erele) de fază care trebuie copiate în modelul curent.

Atunci când introduceţi mai multe faze, numerele lor trebuie separate de un spaţiu. Desenele nu pot fi importate în model!

Mutarea
Comenzile Move funcţionează în acelaşi mod ca şi cele Copy, singura diferenţă fiind aceea că obiectele sunt mutate (obiectul original dispărând).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 90

Rotirea
Cu ajutorul comenzilor Copy > Rotate şi Move > Rotate este posibil să se rotească obiecte în jurul unei axe definite. • Selectaţi obiectul(-ele) care va/vor fi rotit(e) • Daţi click pe icon-ul Copy > Rotate. Va apărea caseta de dialog de mai jos:

Introduceţi valorile în caseta de dialog sau modificaţi setarea şi daţi click pe <Copy>
Exemplu

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 91

Oglindire
Cu ajutorul comenzilor Copy/ Mirror şi Move/ Mirror, obiectele pot fi oglindite faţă de o axă definită. • Selectaţi obiectele care vor fi oglindite. (doar piesele principale, componentele vor fi luate automat în considerare!) • Daţi click pe icon-ul Copy/ Mirror sau Move/ Mirror • Selectaţi dreapta care va fi utilizată la oglindirea obiectului(-elor) • Daţi click pe <Copy>, iar obiectele vor fi oglindite Atunci când oglindiţi obiecte, asiguraţi-vă că planul de lucru corespunde întotdeauna cu dreapta de simetrie definită.
Exemplu

Modificaţi întotdeauna componentele asimetrice: direcţia trebuie modificată!

Comanda Rotate este întotdeauna preferată comenzii Mirror!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 92

1.30 Solicitarea informaţiilor
Informaţii despre obiecte
Comanda Inquire > Object afişează toate informaţiile relevante referitoare la obiect (piesă, şurub, component, sudură etc.) în caseta de dialog Inquire Object. Informaţiile sunt afişate în funcţie de obiectul care este selectat. Obiectul selectat şi toate piesele acestuia vor fi evidenţiate.

O altă metodă de a afla care piese aparţin unui grup de şuruburi este de a selecta şuruburile, de a da click dreapta şi de a selecta Bolt Parts din meniul contextual. Folosind această metodă, este posibil să se schimbe piesele care fac parte din grupul de şuruburi!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 93

Informaţii despre ansambluri
Această comandă specifică piesa principală şi piesele secundare ale unui ansamblu. Profilul evidenţiat cu roşu este întotdeauna piesa principală, iar piesa(-ele) secundară(-e) este/sunt evidenţiată(-e) cu galben. N-ar trebui să utilizaţi în timpul modelării culorile roşu şi galben drept culori ale profilelor. Materialele din categoria „CONCRETE” vor fi evidenţiate în culoarea albastru deschis şi nu în roşu sau galben. Această comandă este, de asemenea, accesibilă din meniul contextual (trebuie mai întâi selectată o piesă).

Afişarea tuturor obiectelor pieselor
În unele cazuri poate fi util să se vizualizeze toate obiectele pieselor, de exemplu, pentru a se verifica dacă o piesă a fost sudată greşit:

Etape

• Selectaţi piesa • Daţi click pe <Delete> • Apăsaţi pe <Ctrl> + Z sau daţi click pe icon-ul <Undo>

Se afişează piesa, împreună cu toate accesoriile, precum componentele, sudurile, fitingurile etc.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 94

Cotele şi unghiurile
În timpul modelării, verificarea cotelor sau a unghiurilor poate fi foarte utilă. Selectaţi Tools > Measure sau daţi click pe unul dintre icon-uri:

Centrul de greutate
Pentru a obţine informaţii privind centrul de greutate al unui obiect (ansamblu sau piesă), trebuie să selectaţi obiectul, să selectaţi Inquire > Center of gravity sau să daţi click dreapta cu mouse-ul şi să selectaţi Center of gravity. Şuruburile şi sudurile nu sunt luate în considerare. Decupajele poligonale ale pieselor, precum şi fitingurile şi decupajele liniare se iau în considerare.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 95

1.31 Noţiuni generale despre componentele personalizate
Folosind componentele puse la dispoziţie, se pot crea aproape toate tipurile de conexiuni. În unele cazuri, însă, componentele disponibile nu sunt suficiente. Prin urmare, conexiunile trebuie create manual. Având în vedere că această operaţie poate dura mult timp, Tekla Structures oferă posibilitatea de a crea conexiuni şi detalii, aşa-numitele componente personalizate. Puteţi atribui parametri acestor componente personalizate, ceea ce înseamnă că vor putea fi folosite în mai multe situaţii!

Tipuri de componente
Atunci când creaţi o componentă personalizată, puteţi alege tipul acesteia:

Pentru o bună funcţionare a componentelor personalizate, este esenţial să se introducă tipul conexiunii. Mai jos, puteţi vedea diferenţele dintre următoarele tipuri: • Connection: Se creează o conexiune între două sau mai multe elemente. • Detail: Pentru crearea detaliilor trebuie să se selecteze un profil (profile) şi punctul de inserţie (insertion point). Exemplele sunt detaliul consolă, detaliul placă de rigidizare sau detaliul placă de bază.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 96

Detaliul placă de bază

Etape

• Creaţi manual o placă de bază aşa cum este afişată în imaginea de mai sus • Selectaţi toate piesele care vor fi incluse în componenta personalizată (în acest exemplu: placa de bază, sudura, linia de ajustare şi grupul de şuruburi) • Selectaţi Detailing > Define custom component... • Setaţi Detail pentru Type, în caseta de dialog şi introduceţi denumirea componentei personalizate:

Urmaţi etapele din programul wizard; se va crea componenta personalizată.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 97

Disponibilitatea componentelor personalizate
Componenta personalizată de tip placă de bază (Baseplate) este disponibilă în modelul curent: • Daţi click pe icon-ul Find a component de pe bara de instrumente Components sau utilizaţi combinaţia <Ctrl + F> pentru a deschide caseta de dialog Component catalog • Setaţi caseta listă la Custom, pentru a putea selecta componenta personalizată

Modelele noi

Pentru a putea utiliza componenta personalizată în toate modelele noi, trebuie să exportaţi componenta: • Selectaţi componenta personalizată în caseta de dialog Component catalog, daţi click cu butonul drept al mouse-ului şi selectaţi Export.... • Salvaţi componenta personalizată utilizând denumirea baseplate.uel în directorul ...\environments\europe\components_sketches\std_sde (aceasta depinde de modulul pe care îl folosiţi) • Porniţi din nou Tekla Structures şi creaţi un nou model, având la dispoziţie componenta personalizată Baseplate.

Modelele existente

Pentru a putea folosi componenta personalizată în toate modelele existente: • Daţi click pe icon-ul Find a component pentru a deschide caseta de dialog Component catalog • Daţi click cu butonul drept al mouse-ului şi selectaţi Import.... • Selectaţi fişierul baseplate.uel din directorul ...\environments\europe\components_sketches\std_sde • Daţi click pe <OK>, componenta personalizată Baseplate este disponibilă

Toate componentele personalizate disponibile

Directorul ..\europe\components_sketches\std_sde conţine toate componentele personalizate disponibile.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 98

1.32 Detaliile, îmbinările şi componentele
Folosind detalii, îmbinări şi componente, puteţi adăuga cu uşurinţă piese şi conexiuni modelului. Sunt disponibile 3 tipuri de conexiuni: • Detail: Pentru a adăuga piese unui profil într-o anumită poziţie (de exemplu, o consolă). Aşadar, un detaliu nu uneşte două sau mai multe profile. • Joint: Pentru a uni două sau mai multe piese (de exemplu, o conexiune stâlp-grindă) • Component: Pentru a crea un obiect (de exemplu, scări) Utilizaţi icon-ul Find a component de pe bara de instrumente Components sau combinaţia de taste <Ctrl + F> pentru a deschide caseta de dialog Component catalog, în care puteţi căuta componente. Puteţi, de asemenea, să creaţi o listă a componentelor des utilizate (favorite).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 99

Puteţi seta vederea în modul Details (Detalii) sau Thumbnails (Miniaturi).

În caseta listă puteţi selecta mai multe grupe de componente standard. În listă vor apărea componentele adiţionale, de exemplu, oţelul.
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii privind Component catalog (Catalogul componentelor), vezi Tekla Structures.pdf din directorul disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Apăsaţi butoanele cu săgeţi pentru a naviga printre paginile de componente disponibile. Componentele sunt disponibile pentru majoritatea tipurilor de conexiuni. În prezentul manual se foloseşte termenul „componentă”, care face însă referire şi la îmbinări şi detalii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 100

Principalele avantaje ale componentelor
1. Setările unei componente pot fi salvate într-un fişier. Ulterior, aceste setări pot fi utilizate în toate celelalte proiecte. 2. Atunci când modificaţi un profil, toate detaliile/îmbinările ataşate respectivului profil se actualizează automat în funcţie de noua situaţie. 3. Atunci când multiplicaţi profilele, de exemplu, atunci când copiaţi sau efectuaţi o operaţie de oglindire, toate detaliile şi/sau componentele vor fi, de asemenea, copiate. Detaliile/componentele copiate sau oglindite sunt identice cu cele originale. Vor fi, prin urmare, aceleaşi plăci, şuruburi, suduri etc.

Funcţiile generale ale detaliilor, îmbinărilor şi componentelor
Pentru a aplica detalii şi îmbinări, trebuie să fie disponibile anumite profiluri. În tab-ul Picture al componentei sunt afişate, cu albastru, principalele profiluri care trebuie să fie disponibile. Piesele care pot fi create folosind componenta sunt afişate cu galben. După ce selectaţi profilul principal, Tekla Structures vă va solicita să selectaţi un punct (în cazul unui detaliu) sau un alt profil (în cazul unei îmbinări). De exemplu, atunci când aplicaţi o componentă de tip placă de bază, aveţi un singur profil (stâlpul), astfel că Tekla Structures vă va solicita să selectaţi un punct pentru stabilirea nivelului plăcii de bază. Atunci când aplicaţi o conexiune, de exemplu, între un stâlp şi o grindă, există, evident, mai mult de un profil (o piesă principală şi o piesă secundară). În cazul unui obiect complet, de exemplu o scară, nu există nicio piesă înainte de aplicarea componentei. Componenta va crea toate piesele. Componentele se amplasează între două puncte selectate. Un detaliu sau o îmbinare trebuie întotdeauna amplasate pe o anumită direcţie. Opţiunile sunt: +X, -X, +Y, -Y, +Z şi -Z. În plus, faţă de acestea, există opţiunea Auto. Dacă selectaţi această opţiune, Tekla Structures va căuta în mod automat cea mai potrivită direcţie pentru respectiva componentă. Direcţia unei componente este indicată de o săgeată. Toate componentele au o direcţie optimă, în care funcţionează cel mai bine. Puteţi găsi această direcţie optimă în tab-ul Picture al componentei sau apăsând pe butonul Help din caseta de dialog a componentei. Pentru componente se utilizează un simbol diferit (vezi imaginea )

Detaliu sau Îmbinare

Macro

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 101

Modificarea componentelor conceptuale
Atunci când creaţi un model în modulele Standard Design sau Reinforced Concrete Detailing şi îl deschideţi în modulul Steel Detailing, acest model poate include şi aşa-numitele componente conceptuale. Programul de detaliere ia apoi componentele conceptuale şi crează componente care conţin toate detaliile şi includ toate informaţiile necesare fabricării. Configuraţia Tekla Structures pe care o folosiţi determină componentele pe care le puteţi crea: Tip Conceptual Simbol Configuraţie Standard Design Reinforced Concrete Detailing Descriere Componenta conceptuală nu creează ansambluri, planuri de armare sau bare de ranforsare. Caseta de dialog este aceeaşi ca aceea pentru componenta detaliată, dar nu conţine câmpuri pentru poziţiile piesei şi ale ansamblului. Componenta complet detaliată conţine câmpuri pentru numerotarea pieselor şi a ansamblului şi crează ansamblurile, planurile de armare şi barele de ranforsare necesare.

Dreptunghiular

Detaliat Circular

Steel Detailing Precast Concrete Detailing Full Detailing

Modificarea tipului componentei

Pentru a modifica componenta conceptuală într-o componentă detaliată: 1. Selectaţi simbolul componentei. 2. Daţi click pe Tools > Change to detailing component Modificarea proprietăţilor piesei, ca de exemplu, modificarea dimensiunii piesei principale, nu modifică automat tipul componentei. Astfel, cineva care utilizează configuraţia Steel Detailing poate modifica modelul fără să se transforme automat componentele conceptuale în componente detaliate. Simbolurile componentelor şi ale îmbinărilor pot avea trei culori: verde, galben şi roşu. Aceste culori au următoarele semnificaţii: •Verde: Distanţele dintre şuruburi şi margini sunt suficiente; Tekla Structures verifică dacă distanţele până la margini sunt suficiente faţă de valoarea introdusă în caseta de dialog Options (Tools > Options...)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 102

Simbolul componentei este întotdeauna afişat cu albastru. Pentru a verifica dacă se pot monta şuruburile puteţi utiliza opţiunea Clash Check.

•Galben: Distanţele până la margini nu sunt suficiente. •Roşu: Tekla Structures nu poate calcula o soluţie pentru îmbinarea respectivă. Pot exista mai multe cauze pentru acest lucru – de exemplu, direcţia greşită a îmbinării, plan de lucru greşit, detaliu sau îmbinare nepotrivite. Atunci când aplicaţi o componentă între două sau mai multe profiluri, Tekla Structures vă solicită mai întâi, să selectaţi profilul principal şi apoi să selectaţi unul sau mai multe profiluri secundare. După ce aţi selectat toate profilurile necesare, apăsaţi butonul din mijloc al mouseului. Se va crea îmbinarea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 103

Exemplu: Detaliu placă de bază #1004
Daţi dublu click pe icon sau folosiţi combinaţia <Ctrl + F> pentru a căuta componenta. Pentru a crea componenta: • Încărcaţi setarea denumită standard • Daţi click pe <Apply> şi <OK> • Selectaţi stâlpul • Selectaţi un punct. Placa de bază va fi amplasată sub stâlp. Pentru a edita o componentă: • Daţi dublu click pe simbolul plăcii de bază. • Se va deschide caseta de dialog. Principalele setări ale acestui detaliu sunt: Aici pot fi setate marginile plăcii de bază de la marginile stâlpului. În plus, există câmpuri pentru o (posibilă) grindă suplimentară.

Tab-ul Picture

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 104

Tab-ul Parts

Aici poate fi setată grosimea plăcii de bază. De asemenea, este posibil să se seteze existenţa unei grinzi suplimentare şi a unei plăci de distanţare.

căutaţi în catalogul de profile
Tab-ul Parameters

Acest tab conţine câteva câmpuri pentru adăugarea unei găuri de injecţie a mortarului în placa de bază. De asemenea, este posibil să se introducă o valoare maximă pentru distanţa dintre placa de bază şi stâlp (pentru ca stâlpul să poată fi scurtat în unghi drept).

valoarea maximă pentru distanţa dintre placa de bază şi stâlp TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 105

Tab-ul Bolts

În acest tab se pot seta toţi parametrii pentru grupul de şuruburi/de ancorare.

alinierea şuruburilor la centrul stâlpului

numărul de grupuri de şuruburi, distanţele dintre centre şi dintre şuruburi şi margini

Puteţi introduce valori pentru parametrii Bolt size şi Bolt standard. Dacă selectaţi <Default>, Tekla Structures va prelua automat setările standard introduse în Setup > Options. Pentru Tolerance, introduceţi spaţiul liber pentru şurub comparat cu gaura. În acest caz, dimensiunea găurii va fi 16mm + 2mm = 18mm. Alinierea grupurilor de şuruburi (atât pe verticală, cât şi pe orizontală) este setată la valoarea Middle. Celelalte opţiuni sunt: pentru verticală: Up şi Down şi pentru orizontală: Left şi Right. Aceste setări specifică modul de aliniere a şuruburilor. În acest caz şuruburile sunt aliniate de la centrul stâlpului. În partea dreapta jos a imaginii, poate fi introdus numărul de rânduri de şuruburi, cu distanţele corespunzătoare de la centru şi de la margini. În acest exemplu, se amplasează 2 rânduri de şuruburi atât pe verticală, cât şi pe orizontală, cu o distanţă de la centru de 70 mm în ambele direcţii. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 106

De asemenea, placa de bază este sudată de stâlp, iar coloana aliniată faţă de placa de bază. Daţi click pe butonul Welds... pentru a vedea cum este sudată placa de bază de stâlp. Coloana va fi aliniată în partea superioară a plăcii de bază.
Tab-ul Anchor

Aici pot fi setate tije pentru amplasarea şuruburilor sau a elementelor de ancorare.

Dacă selectaţi Anchors, trebuie să introduceţi tipul de ancorare al piuliţelor şi al şaibelor. De TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 107

asemenea, este posibil să se utilizeze o placă de poză. Forma elementelor de ancorare poate fi selectată dintr-o casetă listă.
Exerciţiu

Înlăturaţi plăcile de bază existente din model. Asiguraţi-vă că fitingurile asociate sunt, de asemenea, înlăturate. Acum reconstruiţi plăcile de bază folosind componenta 1004. Placa de bază va fi amplasată sub stâlp, incluzând toate sudurile, şuruburile şi găurile. Distanţa de la margine pentru placa de bază poate fi setată în două moduri: în funcţie de profil (de exemplu, 5 mm în interior de la marginea stâlpului) sau în funcţie de şuruburi (de exemplu, 30 mm de la centrul găurii). Atunci când conectaţi profiluri de ţevi este recomandat să nu introduceţi în tabul Picture marginile plăcii de la marginile ţevii (pentru sudare), ci să setaţi marginile plăcii cu distanţele de la margine la şuruburi. Astfel, obţineţi valori rotunjite ale cotelor obiectelor.

Stocarea setărilor componentelor
Pentru un anumit stâlp se creează o setare. Dacă doriţi să stocaţi această setare, efectuaţi următoarele operaţii: • Daţi dublu click pe simbolul componentei; se deschide caseta de dialog • Introduceţi o denumire uşor de recunoscut în câmpul din dreapta butonului <Save as>, de exemplu HEA140 (fără spaţii!) • Daţi o dată click pe <Save as> Pornind de la această setare se creează un fişier, care este salvat în directorul modelului dumneavoastră curent Tekla Structures. La momentul prezent, setarea este utilizabilă doar în modelul curent. Dacă doriţi să utilizaţi această setare în toate modelele, atât noi, cât şi vechi, acest fişier va trebui copiat în directorul ts: În Tekla Structures puteţi deschide foarte rapid directorul modelului fără să deschideţi mai întâi Explorer-ul şi să căutaţi directorul modelului. Acest lucru este valabil pentru programul de editare pentru modelare şi desenare: • Selectaţi Tools > Open model folder în meniul derulant sau • Apăsaţi tasta „4” (notă: nu în partea numerică a tastaturii) Fişierul poate fi recunoscut cu ajutorul unui număr. De exemplu, detaliul placă de bază are nr. 1004. Extensia fişierului este j1004.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 108

Crearea vederilor de bază ale conexiunilor
Pentru a verifica o componentă şi cotele acesteia este util să se creeze aşa-numitele vederi de bază ale componentelor în Tekla Structures: Selectaţi o componentă, daţi click dreapta şi selectaţi Create view > Component basic views. Tekla Structures va crea 4 vederi pentru a se afişa conexiunea în diferite vederi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 109

1.33 Contravântuirile
Modelarea contravântuirilor este puţin mai dificilă decât cea a stâlpilor sau a grinzilor, în special, atunci când contravântuirile trebuie modelate într-un plan oblic al acoperişului. Mai întâi, vom modela o contravântuire într-un plan vertical şi apoi, în planul acoperişului.

Contravântuirile într-un plan vertical
• Daţi dublu click pe icon-ul grinzilor şi încărcaţi setarea „bracing” (contravântuire). • În mod implicit, prin „Profile” se încarcă un profil de cornier din oţel. În cazul contravântuirilor în planurile verticale, se folosesc adeseori contravântuiri plate, astfel încât, trebuie să modificaţi profilul. De exemplu, la FL10*60. • La „Position in plane” (Poziţia în plan), introduceţi următoarele valori: „Right” (dreapta) şi „5”. Contravântuirea va fi amplasată pe partea dreaptă, la o distanţă suplimentară de 5 mm. • Daţi click pe <Apply> şi <OK> • Utilizând comanda Beam, amplasaţi un profil de contravântuire din partea inferioară stânga spre partea superioară dreapta. • Poziţionaţi contravântuirile în centrul stâlpilor. • Selectaţi un component (de exemplu, macro #11, pagina 4) şi legaţi contravântuirile de stâlpi.

Contravântuirile într-un plan drept al acoperişului
În cazul în care contravântuirile trebuie poziţionate în planul acoperişului, în general, se poate păstra aceeaşi ordine a operaţiilor ca aceea descrisă în paragraful de mai sus, „Contravântuirile într-un plan vertical”. Ceea ce diferă, de obicei, este tipul profilului; de regulă, se utilizează corniere de oţel, datorită rezistenţei mai bune a acestora la defecţii. Trebuie mărite valorile pentru parametrul „Position in space”, astfel încât contravântuirile să se intersecteze într-un mod corespunzător. De exemplu, pentru un profil L660/6, deplasarea trebuie setată la „30” sau poziţia în adâncime („position in depth”) la „front” (în faţă) sau „behind” (în spate). De obicei, în cazul intersectării contravântuirilor din cornier de oţel, contravântuirile sunt amplasate cu partea închisă unele faţă de celelalte. Acest lucru înseamnă că o contravântuire trebuie rotită cu 180 de grade, schimbând rotaţia de la „below” (sub) la „above” (deasupra). În cazul în care două contravântuiri sunt conectate la un guseu, grosimea guseului trebuie luată în considerare atunci când se setează spaţiul liber pentru contravântuiri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 110

Exemplu în care contravântuirile doar se ating

Contravântuirile într-un plan oblic al acoperişului
În vederea introducerii contravântuirilor într-un plan de acoperiş oblic, este recomandat să se mute planul de lucru astfel încât să fie paralel cu planul acoperişului. Acest lucru se poate realiza folosind icon-ul alăturat (Set workplane to part top – setarea planului de lucru în funcţie de partea de sus). Apăsaţi pe icon şi selectaţi o grindă a acoperişului: planul de lucru va fi setat la panta grinzilor acoperişului. Dacă planul de lucru este egal cu grinzile acoperişului, se poate crea o vedere egală cu planul oblic al acoperişului. Există două modalităţi de a efectua această operaţie:
Prima opţiune

• Setaţi planul de lucru la grinda acoperişului • Selectaţi View > Create view > To workplane

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 111

Se crează o nouă vedere prin care puteţi privi perpendicular pe planul acoperişului. Amintiţi-vă că vederea care a fost creată are aceleaşi proprietăţi ca vederea curentă. Denumirea vederii este între paranteze, ceea ce înseamnă că este o vedere temporară, ce nu va fi stocată după închiderea ei. Dacă doriţi ca vederea că fie stocată, trebuie să-i schimbaţi denumirea într-o denumire unică: • Daţi dublu click pe vedere • Modificaţi denumirea vederii • Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>
A doua opţiune

• Daţi dublu click pe comanda „Create view by three points” pentru a crea o nouă vedere • Selectaţi setarea „foundationplan” (privind adâncimea de afişare de +/- 500mm) şi modificaţi denumirea vederii, de exemplu: roof-plane • Selectaţi 2 puncte pe grinda acoperişului pentru a defini planul noii vederi

Dacă se creează o vedere conform uneia dintre metodele de mai sus, se pot efectua următoarele operaţii: • Dacă este necesar, introduceţi puncte de referinţă pe grinda acoperişului pentru poziţionarea contravântuirilor • Încărcaţi setarea „bracing” şi poziţionaţi contravântuirile • Modificaţi poziţia contravântuirilor astfel încât să nu se intersecteze una cu cealaltă.
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii, vezi Contravântuirile într-un plan drept al acoperişului. • Conectaţi contravântuirile la grinzile acoperişului, folosind, de exemplu componenta Gusset #11 (pagina 4) O alternativă la modelarea contravântuirilor fără crearea vederii(-ilor) acoperişului o reprezintă următoarea metodă:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 112

• Într-o vedere axială, introduceţi punctele de referinţă pe grinda acoperişului • Copiaţi punctele de referinţă pe următoarea linie a axei • Într-o vedere 3d, comutaţi la afişarea „points” şi setaţi planul de lucru astfel încât să fie echivalent cu planul acoperişului • Modelaţi contravântuirile în vederea 3D efectuând fixarea la punctele de referinţă

Introduceţi punctele de referinţă în vederea axială

Poziţionaţi contravântuirile într-o vedere 3D Măsurile necesare pentru evitarea intersectării contravântuirilor sunt aceleaşi ca acelea descrise în paragraful anterior.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 113

Scurtarea contravântuirilor
Scurtarea contravântuirilor se efectuează prin setarea unei valori în câmpul „Shorten”. Daţi click pe butonul User Defined attributes pentru a deschide caseta de dialog, vezi imaginea de mai jos:

După ce aţi introdus o valoare pentru scurtare, apăsaţi pe <Modify> şi <Cancel> sau pe <Modify> şi <Close Window>. Dacă apăsaţi pe <Apply> şi <OK>, este posibil ca valoarea de scurtare introdusă să se aplice noilor grinzi amplasate, rezultând grinzi prea scurte. Efectuaţi scurtările doar după finalizarea modelului. Astfel, vă asiguraţi că celorlalte grinzi nu li se vor atribui valori micşorate!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 114

Verificarea contravântuirilor
Există două opţiuni pentru a verifica dacă scurtarea contravântuirilor a fost efectuată corect:
Extrase

Puteţi utiliza extrasele UDA (User Defined Attributes – proprietăţi definite de utilizator) şi id_part_list. În aceste extrase sub coloana Shorten se afişează profilele care au fost scurtate.

Reţineţi că atunci când introduceţi valori în câmpul Value (de exemplu, Shorten): Există o diferenţă între introducerea valorii „0” şi neintroducerea vreunei valori!

Reprezentarea vederii

Puteţi folosi reprezentarea vederii pentru a verifica scurtarea profilurilor. Selectaţi Setup > Object representation... Apare următoarea casetă de dialog:

Selectaţi setarea Shorten din caseta listă. Daţi click pe <Load> şi <Modify>. Toate vederile vor afişa profilele care au o valoare mai mare de „0” pentru scurtare cu culoarea galben.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 115

Scurtarea: cum funcţionează?
Exemplu

O contravântuire are o lungime de 6000 mm şi este scurtată cu 4 mm. Lungimea contravântuirii ar trebui să ajungă la 5996 mm. Ambele capete ale contravântuirii au găuri, distanţa de la şuruburi este de 60 mm, distanţa de la margini este de 40 mm. Dacă nu se aplică scurtarea, distanţele sunt următoarele: 40-60-5800-60-40. Ce face Tekla Structures? Mai întâi, se împarte lungimea totală după scurtare la lungimea iniţială a contravântuirii. În acest exemplu: 5996 / 6000 = 0,9993. Apoi, fiecare distanţă se înmulţeşte cu acest factor. 0.9993*40 = 39.973 mm 0.9993*60 = 59.960 mm 0.9993*5800 = 5796.133 mm Implicit, dimensiunile sunt rotunjite la milimetri. Astfel, cotarea va fi următoarea: 40-60-579660-40. Valoarea de scurtare de 4 mm va fi aplicată celei mai mari distanţe, adică distanţa dintre cele două grupuri de şuruburi. În acest caz, nu va apărea nicio problemă de cotare. Dar în cazul în care contravântuirea este mai scurtă sau valoarea de scurtare este mai mare, pot apărea probleme de scurtare.

Exemplu

Contravântuire, lungimea 2000 mm, valoarea de scurtare 20 mm. Ce se întâmplă în Tekla Structures? Mai întâi, se împarte lungimea totală după scurtare la lungimea iniţială a contravântuirii: 1980/2000 = 0,99. Apoi, fiecare distanţă se înmulţeşte cu acest factor. 0.99*40 = 39.6 mm 0.99*60 = 59.4 mm 0.99*1800 = 1782 mm Implicit, cotarea în Tekla Structures este aproximată la numere întregi. Prin urmare, valorile de cotare vor fi 40-59-1782-59-40. Scurtarea de 20 mm nu se aplică doar distanţei celei mai mari, ci şi distanţelor dintre şuruburi!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 116

Utilizarea componentei 11 – guseu înşurubat
Guseul

Nu introduceţi, în tab-ul Gusset, valori pentru b şi h. Dimensiunea va fi aleasă din tabelul de dimensiuni. După aceea, puteţi modifica înălţimea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 117

Tab-ul Gusset

Pentru conectarea unei contravântuiri la o bară comprimată folosind un guseu, vezi imaginea de mai jos:

În tab-ul Picture, introduceţi o valoare în acest câmp

Guseul nu recunoaşte placa de capăt

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 118

Grup de şuruburi asimetric

În cazul în care şuruburile nu sunt poziţionate exact în centrul contravântuirii, este posibil ca după o operaţie de oglindire, şuruburile să nu se afle în poziţia corectă. Acest lucru se poate remedia prin setarea componentei, conform imaginilor de mai jos. Tab Brace bolts 1:

Înainte de oglindire

Tab Brace bolts 2:

După oglindire

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 119

Mutarea guseului

Exemple
Mai jos sunt prezentate câteva exemple ale setărilor standard pe care le puteţi utiliza:
Conexiune sudată

Înşurubată şi în cruce

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 120

Sudată şi în cruce

Sudată şi înşurubată în cruce

Bandă de tablă

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 121

1.34 Phase manager (programul de gestiune a fazelor)
În cazul modelelor foarte mari (sau care vor deveni foarte mari), poate fi util ca acestea să se împartă în mai multe faze. Doar profilele pot fi divizate în faze; grilele şi punctele nu pot fi împărţite în faze! Pentru a deschide Phase manager, selectaţi Properties > Phase number... sau Setup > Phase number... sau apăsaţi tasta F:

În bara de stare Tekla Structures se va afişa acum şi denumirea fazei, pe lângă numărul fazei. Descrierea casetei de dialog
Filter Set current

Casete text pentru filtru atât pentru numerele, cât şi pentru denumirile fazelor. Cu acest buton puteţi stabili faza căreia îi vor aparţine noile obiecte introduse. Faza curentă este indicată de un caracter @. Pentru a comuta de la o fază la alta, selectaţi o fază şi apoi apăsaţi pe butonul Set Current. De asemenea, dacă daţi dublu click pe o fază, o puteţi seta astfel încât să fie faza curentă. Cu acest buton se pot adăuga noi faze. Numerotarea continuă automat (faza 1 - faza 2 - faza 3 - ….). Dacă daţi click pe câmpurile Number, Name , Phase comment1 sau Phase comment2, puteţi edita textul după cum urmează: Number Name Phase comment 1 Phase comment 2 Acest câmp poate conţine doar numere Acest câmp poate conţine atât litere, cât şi numere Poate conţine atât litere, cât şi numere Poate conţine atât litere, cât şi numere Pagina 122

Add

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Numărul fazei nu poate fi modificat atunci când faza conţine obiecte. Va apărea următoarea avertizare:

Dacă faza pe care doriţi să o modificaţi este faza curentă, va apărea următoarea avertizare:

Denumirea fazei poate fi însă modificată în orice moment.
Delete

Folosind acest buton, o fază selectată poate fi ştearsă din model. Faza nu poate fi ştearsă dacă mai conţine încă obiecte. Va apărea următoarea avertizare:

sau

O fază poate fi ştearsă doar dacă se introduc toate obiectele într-o altă fază.
Phases by objects Objects by phases Modify phase

Cu ajutorul acestui buton se poate afla cărei/căror faze aparţin obiectele selectate. Dacă se selectează mai mult de un obiect şi acestea aparţin unor faze diferite, se vor afişa toate fazele. Cu ajutorul acestui buton se pot afla obiectele care aparţin fazei selectate. Obiectul va fi evidenţiat în model. Cu ajutorul acestui buton se poate modifica faza pentru unul sau mai multe obiecte. Metoda: Selectaţi obiectele din model. În Phase manager, selectaţi faza în care ar trebui mutate obiectele. Apoi, daţi click pe butonul Modify phase.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 123

Reprezentarea fazelor în vederile modelului
Puteţi reprezenta fazele în vederile modelului utilizând funcţia Object Representation manager (gestiunea reprezentării obiectelor). Object Representation manager setează culoarea şi vizibilitatea obiectelor în vederile modelului. Aceste obiecte sunt grupate în funcţie de un set de reguli şi condiţii de reprezentare în vederile modelului. Modificarea setărilor în Object Representation manager se aplică în TOATE vederile modelului.
Etape

Selectaţi Setup > Object representation... sau daţi click pe icon; se va deschide Object Representation manager:

Selectaţi faza în caseta listă şi daţi click pe <Modify> şi <OK>. Profilele modelate în faza 1 sunt reprezentate în culoarea azuriu (cyan), profilele modelate în faza 2 sunt reprezentate în culoarea verde etc. Dacă doriţi să selectaţi doar elementele din oţel („steel”) din model, utilizaţi setarea only steel astfel încât să se afişeze doar profilele din materiale din grupa steel. Implicit, sunt incluse câteva setări standard, dar puteţi crea şi dumneavoastră setări ale reprezentării obiectelor.
Exemplu:

Vom crea un nou Object Group (grup de obiecte) în care stâlpii vor fi reprezentanţi în albastru - 70% transparentă. • În caseta de dialog Object Representation, daţi click pe <Add row>. Se va adăuga un al doilea Object group, care are iniţial aceleaşi proprietăţi ca primul grup de obiecte. • Daţi click pe <All>. Va apărea o listă cu mai multe opţiuni. Acestea sunt opţiunile standard pentru grupurile de obiecte. Nu există nici o opţiune pentru ascunderea stâlpilor, aşadar selectaţi <Create new group...> • Apare caseta de dialog Object group - representation. • Păstraţi opţiunea Part la Category.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 124

• Păstraţi opţiunea Name la Property, vom utiliza denumirea piesei pentru a selecta stâlpii. • Păstraţi opţiunea Equal to la Condition. • La Value, introduceţi COLUMN (atenţie: cu majuscule!). Caseta de dialog trebuie să arate după cum urmează:

• Salvaţi setarea drept column, pentru a putea utiliza noile condiţii şi în alte modele. • Daţi click pe <Close>.

Şuruburile în faze
Şuruburile pot fi, de asemenea, împărţite în faze. Prin selectarea tuturor şuruburilor aparţinând unei anumite faze se poate genera cu uşurinţă o listă a tuturor şuruburilor din faza respectivă. În timpul modelării, şuruburile sunt împărţite automat în faza curentă. Pentru împărţirea ulterioară a şuruburilor în faze, trebuie să selectaţi şuruburile manual şi să le împărţiţi în faza respectivă.

Verificarea modelului
După finalizarea modelului, următoarea etapă este generarea desenelor. Pentru a evita însă apariţia eventualelor greşeli în model, este bine să se efectueze o verificare completă. Aceasta se poate efectua în mai multe moduri: vizual, folosind comanda Clash check sau cu ajutorul rapoartelor şi al desenelor. Metodele disponibile pentru verificarea modelului sunt: Clash Check Fly Semnal sonor Dynamic zoom Extrase Verifică dacă obiectele se intersectează Pentru „navigarea” prin model (în vederile randate doar cu proiecţie în perspectivă) Verifică sudurile/fitingurile incorecte Verificarea modelului cu ajutorul unei vederi „zoom” (mărire) (disponibilă exclusiv în vederile wireframe) Verificarea cu ajutorul numerelor ansamblurilor şi ale pieselor etc.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 125

Clash Check
Folosind comanda Clash check (din meniul Tools), se verifică dacă obiectele (profilele, şuruburile etc.) se intersectează necorespunzător. Dacă se găsesc astfel de neconcordanţe, se emite un semnal sonor şi obiectele în conflict vor fi evidenţiate cu galben. • Selectaţi obiectele pe care doriţi să le verificaţi • Selectaţi comanda Clash Check, care se află în meniul Extra. Comanda poate fi activată şi din meniul contextual. Dacă apar conflicte, obiectele în cauză vor fi evidenţiate cu galben şi se va afişa o listă a numerelor de identificare (ID-numbers) ale obiectelor în conflict:

Etape

Atunci când efectuaţi selecţiile în listă, obiectul(-ele) va/vor fi evidenţiat(e) în model. În cazul în care obiectele sunt greu de găsit, ajustaţi zona de lucru în funcţie de piesele selectate. Daţi click pe icon sau selectaţi View > Fit by parts. În cazul în care sunt evidenţiate multe obiecte poate fi dificil de apreciat locaţia exactă a conflictului. În astfel de cazuri, este de preferat să se scadă numărul de obiecte selectate.

Operaţia Clash Check pentru şuruburi
Şuruburile pot fi, de asemenea, luate în considerare în operaţia Clash Check. Se va verifica dacă şuruburile intră în conflict cu profilele şi dacă există suficient spaţiu pentru a monta un şurub. Spaţiul liber minim pentru şurub poate fi setat în categoria Clash check în caseta de dialog Options din meniul derulant Tools > Options. Vezi imaginea de mai jos:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 126

Pentru a elimina culoarea care indică existenţa unui conflict, daţi un click în fereastră.

Fly
Folosind comanda Fly, puteţi „naviga” prin model. Calea urmată în cadrul navigării poate fi modificată prin mişcarea mouse-ului. Cu cât cursorul este îndepărtat mai mult de punctul de plecare, cu atât imaginea este mişcată mai repede. Viteza de navigare poate fi modificată cu ajutorul rotiţei mouse-ului. Comanda Fly este aplicabilă doar în vederile randate şi dacă opţiunea Perspective este setată la Projection. Pentru a începe navigarea, selectaţi comanda Fly din meniul derulant Window sau daţi click pe icon-ul corespunzător. După lansarea comenzii Fly, cursorul îşi modifică forma; vezi imaginea de mai jos.

Imediat după mişcarea cursorului, lângă acesta apare o săgeată care indică direcţia de navigare. Pentru a opri procesul de navigare, selectaţi comanda Interrupt sau apăsaţi tasta Esc.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 127

Eliminarea semnalului sonor dintr-un model
Un semnal sonor indică fitinguri sau suduri incorect aplicate. În modelele care conţin fitinguri sau suduri incorecte se va emite un semnal sonor atunci când se deschid vederile modelului. Se recomandă ca aceste semnale sonore să fie eliminate. Acest lucru se poate realiza prin înlăturarea profilurilor (unul câte unul) şi prin apăsarea butonului <Undo>. Profilul şi celelalte obiecte vor reveni la modelul cu semnal sonor atunci când un profil este sudat sau ajustat incorect.

Verificarea cu ajutorul extraselor
Informaţiile conţinute în modele pot fi transmise în extrase. Aceste informaţii pot consta în liste ale desenelor, ale şuruburilor, ale pieselor etc. Extrasele pot conţine informaţii provenite de la anumite piese selectate sau de la întregul model, această modalitate de verificare fiind foarte comodă. Printre altele, puteţi genera extrase ale: • listelor şuruburilor, piuliţelor, şaibelor, materialelor • listelor de identificare (ID list), principala caracteristică a acestor liste fiind aceea că rândurile care conţin profilele pot fi selectate. Prin urmare, profilul va fi evidenţiat în model. Această opţiune poate fi utilă în cazul în care un profil este greu de localizat. • listelor proprietăţilor definite de utilizator, pentru a verifica dacă s-a efectuat operaţia de scurtare pentru profilurile corecte.
Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Extrasele pot fi generate după cum urmează: • Selectaţi Tools > Numbering > Full • Selectaţi File > Reports sau daţi un click pe icon-ul alăturat. Selectaţi un extras şi daţi click pe „Create from all” (creare pentru tot modelul) sau „Create from selected” (creare pentru elementele selectate). Daţi click pe Show pentru ca extrasul să se afişeze pe ecran.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 128

1.35 Catalogul profilelor
Selectaţi File > Catalog > Profile > Modify... sau daţi click pe icon-ul alăturat pentru a deschide catalogul profilelor; va apărea următoarea casetă de dialog:

Structura arborescentă

În Tekla Structures, profilele sunt afişate în aşa-numita structură arborescentă. Profilele sunt grupate în funcţie de reguli precum tipul profilului (de exemplu, profile I) şi subtipul profilului (de exemplu, HEA). În arbore, diferite icon-uri reprezintă tipurile profilelor, regulile şi profilele: Icon Indică Regula tipului profilului. Diferitele icon-uri indică diferite tipuri. Regula Profil de bibliotecă Profil parametric Catalogul profilelor este setat astfel încât profilele să poată fi localizate şi selectate cu uşurinţă. Câmpul Filter reprezintă filtrul pentru tipurile profilelor. De exemplu, dacă introduceţi L* şi , se vor afişa doar denumirile profilelor care încep cu litera „L”.

Filter

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 129

Profile type Profile properties

Update OK

Acum puteţi selecta profilul dorit, iar denumirea şi detaliile profilului selectat vor fi afişate în caseta de dialog. Secţiunile transversale disponibile ale profilelor. Tab-ul General afişează informaţii despre tipul profilului şi dimensiuni. Tab-ul Analysis afişează informaţii privind proprietăţile profilului şi este utilizat la analiza construcţiei, ca de exemplu, la verificarea proiectării atunci când se calculează conexiunile. Tab-ul User attributes se foloseşte la vizualizarea şi atribuirea proprietăţilor definite de utilizator profilului. Valorile înălţimii şi lăţimii, h şi b, au semnificaţii speciale în „User defined profiles”. Aceste valori trebuie să corespundă exact valorilor reale ale secţiunii transversale a profilului, în caz contrar, pot apărea probleme la aplicarea componentelor. Valorile înălţimii şi ale lăţimii sunt luate în considerare şi la aplicarea deplasărilor la dreapta/la mijloc/la stânga. Stochează toate modificările în memorie. Modificările aduse catalogului se stochează permanent doar dacă se apasă butonul <OK>. Stochează modificările aduse catalogului şi îl salvează pe hard disk. Va apărea o casetă de dialog pentru confirmarea acţiunii de salvare. Catalogul modificat al profilelor va fi salvat în directorul modelului curent şi va fi disponibil doar pentru respectivul model. Pentru ca acest catalog să fie disponibil pentru toate modelele, copiaţi fişierul catalogului (profdb.bin) în directorul TS.

Cancel

Butonul <Cancel> se foloseşte la închiderea casetei de dialog fără salvarea modificărilor; modificările efectuate anterior prin apăsarea butonului <Update> nu vor fi salvate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 130

Editarea profilelor în catalog
Etape

Folosind această funcţie, puteţi edita parametrii profilelor existente. • În coloana „Value”, cotele pot fi modificate printr-un click pe câmpul de date • După efectuarea tuturor modificărilor, daţi click pe <Update> şi pe <OK>.

Ştergerea profilelor din catalog
Etape

• Selectaţi profilul care trebuie şters şi daţi click dreapta • Selectaţi opţiunea Delete profile • Apăsaţi pe <OK> şi confirmaţi ştergerea; profilul va fi eliminat din catalog.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 131

Adăugarea profilelor în catalog
Etape

Adăugarea unei grinzi-dulap, RHS80*40*6.3. • Selectaţi un profil existent care să corespundă cel mai bine noului profil • Daţi click dreapta • Selectaţi opţiunea Copy profile

Se adaugă profilul grindă-dulap copiat, cu denumirea RHS80*40*6 COPY

• Acum puteţi edita denumirea profilurilor şi introduce valorile corecte în câmpul „Value” • Daţi click pe <Update> şi pe <OK>

Vezi, de asemenea

Pentru informaţii privind baza de date a profilelor, vezi Tekla Structures.pdf din director sau consultaţi Tekla Structures Online Help.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 132

1.36 Utilizarea profilurilor parametrice definite de utilizatori
În Tekla Structures sunt puse la dispoziţie multe profile parametrice definite de utilizatori. De exemplu, un profil de jgheab sau o sferă, ca în imaginile de mai jos:

Profilele parametrice definite de utilizatori nu sunt bare poligonale; nu pot fi desfăşurate şi nu se poate crea un model plat al acestora!

Şi profilele de bibliotecă includ multe profile parametrice:

În acest capitol ne vom concentra doar pe profilele parametrice definite de utilizator.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 133

Selectarea unui profil parametric
Pentru a selecta un profil parametric definit de utilizator, selectaţi directorul Others din catalogul profilelor:

Selectaţi un profil parametric definit de utilizator şi introduceţi valorile corecte, apoi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>. Pentru a identifica profilele parametrice definite de utilizator care sunt disponibile, folosiţi săgeţile Up (sus) şi Down (jos) de pe tastatură.

Vezi, de asemenea

Pentru mai multe informaţii despre profilele parametrice şi o listă cu exemple, vezi fişierul Tekla Structures Help.

Schiţarea profilurilor parametrice
Tekla Structures include un Sketch Editor (funcţie de editare a schiţelor) pentru secţiunile transversale, pe care îl puteţi utiliza pentru a vă crea propriile secţiuni transversale ale profilelor. Secţiunile transversale schiţate sunt parametrice, aşadar le puteţi schimba cotele de fiecare dată când le utilizaţi într-un model. Pentru informaţii privind Sketch Editor, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

Vezi, de asemenea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 134

1.37 Baza de date a materialelor
Pentru a deschide caseta de dialog, selectaţi File > Catalog > Materials > Modify... sau daţi click pe icon.

Toate categoriile sunt grupate. Astfel, categoriile de oţel sunt listate în grupul „Steel”, categoriile de beton se află în grupul „Concrete” etc.

Etape

Pentru a adăuga o categorie de oţel: Selectaţi Steel şi daţi click dreapta, după care selectaţi Add Grade. Pagina 135

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Denumirea implicită a noii categorii adăugate este Material 1. Pentru a o redenumi, daţi click pe denumire.

Nu folosiţi spaţii în denumirea categoriilor. Se recomandă, de exemplu, utilizarea caracterului „_”. Toate materialele din grupul Concrete vor fi evidenţiate în culoarea albastru deschis atunci când solicitaţi informaţii privind ansamblul prin comanda Inquire > Assembly. Dacă doriţi să folosiţi culorile galben şi roşu pentru categoria Concrete, ştergeţi categoriile din grupul Concrete şi adăugaţi-le grupului Miscellaneous (Diverse). TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 136

1.38 Sugestii
Tekla Structures Help
Sistemul de asistenţă al Tekla Structures este orientat către sarcini şi uşor de utilizat. Setarea este adaptată sistemului Windows. Pentru a deschide caseta de dialog Help, apăsaţi pe F1 sau selectaţi Help > Tekla Structures Help F1.

Tab-ul Contents

Fereastra sistemului de asistenţă online este împărţită în două. Partea stângă este utilizată pentru căutare şi conţine subiectele sortate, iar partea dreaptă afişează conţinutul subiectelor; adeseori fiind adăugat un exemplu. Partea stângă a ferestrei este organizată foarte clar şi conţine la început o explicaţie privind modul de funcţionare a sistemului de asistenţă. În continuare, apar 9 grupuri principale. Dacă apăsaţi pe simbolul „+” din faţa unui grup principal se deschide conţinutul grupului. De exemplu, grupul principal Modeling este împărţit în mai multe sub-grupuri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 137

Astfel, puteţi naviga printre subiectele despre care doriţi să aflaţi mai multe informaţii. De exemplu, doriţi să aflaţi care sunt setările care afectează numerotarea modelului?

Dacă daţi click pe un subiect, se vor afişa informaţii detaliate despre acesta în partea dreaptă a casetei de dialog. TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 138

Tab-ul Index

Câteodată poate fi dificil de obţinut rapid informaţiile de care aveţi nevoie. De aceea, sistemului i s-a adăugat tab-ul Index.

Tab-ul Search

În tab-ul Index se poate introduce un cuvânt-cheie. Toate subiectele relevante despre cuvântul-cheie sunt afişate în ordine alfabetică. Daţi dublu click pe subiect pentru a se afişa informaţii detaliate despre acesta în partea dreaptă a casetei de dialog. (Obţineţi acelaşi rezultat dacă selectaţi subiectul şi apăsaţi pe butonul Display.) În sistemul Help există şi o funcţie Search (de căutare).

În tab-ul Search, introduceţi un cuvânt-cheie şi apăsaţi pe List Topics. Se afişează toate subiectele care conţin cuvântul-cheie. Daţi dublu click pe subiect sau selectaţi subiectul şi apăsaţi pe butonul Display pentru a vizualiza informaţiile detaliate. Aveţi de asemenea, posibilitatea de a utiliza caractere de înlocuire: „*” sau „?”. De exemplu, TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 139

Tab-ul Favorites

dacă introduceţi num*, se vor căuta toate cuvintele care încep cu „num” – number, numbering, numbers etc. Dacă introduceţi pla?e se vor afişa toate subiectele care conţin cuvintele plane, place şi plate. De asemenea, puteţi utiliza operatori de tip BOOLEAN (AND, +, OR, NOT, -, NEAR) cu funcţia Search. De exemplu: căutarea subiectelor care conţin cuvintele „number şi „name”: căutaţi number and name (number + name). Dacă aţi găsit un subiect pe care credeţi că îl veţi consulta des, puteţi să îl adăugaţi în lista de favorite („Favorites”). Pentru aceasta, selectaţi tab-ul Favorites şi daţi click pe butonul <Add> din partea inferioară a casetei de dialog.

Documente standard
Există un document standard care conţine informaţii suplimentare pentru mai multe subiecte. Acesta se numeşte TeklaStructures.pdf şi este stocat în directorul: disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

Xtranet Construsoft
Pe site-ul Construsoft (www.construsoft.com), toţi clienţii se pot loga în secţiunea Xtranet. Toţi clienţii pot solicita acest serviciu. După înaintarea solicitării, veţi primi un e-mail care vă va anunţa că aţi fost adăugat în baza de date. Din acel moment veţi avea acces la secţiunea Xtranet; în această secţiune se găsesc documente şi fişiere utile care pot fi descărcate. Veţi fi, de asemenea, ţinut la curent cu privire la noile documente care pot fi descărcate şi la modificări. De asemenea, veţi găsi informaţii privind întrebările cel mai des întâlnite ale clienţilor (Frequently Asked Questions). Aşadar, logaţi-vă cu regularitate!!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 140

1.39 Exemple de componente
Mai jos găsiţi câteva exemple ale celor mai utilizate componente:

End Plate (144)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 141

Two sided end plate (142)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 142

Stiffened end plate (27)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 143

Partial stiff end plate (65)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 144

Bolted gusset (11)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 145

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 146

Central gusset (169)

Înşurubat

Sudat

Column seating (39)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 147

Cranked beam (41)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 148

Haunch (40)

Joining plates (14)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 149

Stub (28)

Column - 2 beams (3)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 150

Footplate (1004)
Această componentă include o opţiune de creare a uneia sau a mai multor plăci de completare.

Placă de completare

Footplate (1029)
Cu setarea „standard”, placa de bază este creată cu un palier incluzând găuri pentru cuie. Placa de bază singură este, de asemenea, o opţiune (palierul t=0), cu sau fără găuri de injecţie. Se pot adăuga şi plăci de rigidizare suplimentare.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 151

.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 152

Stiffeners (1003)

Stub (1011)
Utilizaţi opţiunea de ştergere a şuruburilor de pe tab-ul Bolts pentru a stabili găurile din consolă.

End plate (1002)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 153

Stanchion weld (85)

Round tube (23)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 154

Bolts in a part (1006)

Manlock column (1032)

setare standard

setare inimă

setare talpă

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 155

Manlock beam (1033)

setare standard

setare inimă

setare talpă

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 156

Array of objects (29) -Şir de obiecte
Utilizaţi această componentă pentru a copia cu uşurinţă obiectele modelului.

un cadru

copiat

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 157

Dacă modificaţi obiectele originale, de exemplu, un stâlp, Tekla Structures modifică şi obiectele copiate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 158

1.40 Shortcut-uri rezervate în Tekla Structures:
Editor de model

Comandă a c e f g h i k l Personalizare bare de instrumente Copy > Translate Deschiderea directorului modelului Phase manager Redesenare toate elementele Funcţie de evidenţiere Informaţii despre ansambluri Informaţii despre obiecte Lista desenelor

Comandă m n o q s t u v w Move > Translate Numbering > Full Ortho Creare plan de tăiere Smart Select Xsnap Actualizare toate elementele Selecţia punctului de rotaţie Wizard

Comandă 1 2 Creare desen piesă unică Creare plan de montaj

Comandă 3 4 Creare desen de ansamblu Creare desen plan armare

Comandă Enter Alt + Enter Home Repetare ultima comandă Proprietăţi Mărirea iniţială

Comandă Alt + p Imprimare Ctrl + c Anulare ultima selecţie poligonală Bara spaţiu Finalizarea introducerii poligonului

Comandă Ctrl + a Shift + b Shift + c Shift + f Shift + h Selecţie toate obiectele Şurub Copy > With 3 points Ajustare

Comandă Shift + k Shift + l Shift + m Shift + z Proprietăţi stâlp Proprietăţi grindă Move > With 3 points Decupare liniară

Linie de construcţie

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 159

Comandă Ctrl + b Ctrl + c Ctrl + f
Editor de desen

Comandă Vederi denumite Copiere Găsire componentă Ctrl + m Ctrl + p Ctrl + w Comandă l m o s t u z Listă desene Mutare obiecte Ortho Smart Select Xsnap Actualizare toate elementele Mărire Mutare 2D / 3D Sudură

Comandă a b c e f j o Personalizarea barelor de instrumente Desenare alb-negru Copiere multiplă obiecte Deschidere directorul modelului Phase manager Închidere desen Inquire > Object

Comandă Ctrl + b Alt + Enter Home Enter Ctrl + Page Up Ctrl + Page Down Shift + A Deschidere listă vederi denumite Proprietăţi Mărirea iniţială Repetare ultima comandă Deschidere desen anterior Deschidere desen următor Simbol asociativ

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling

Pagina 160