You are on page 1of 2

EL NMERO D'AVUI S

Escriu el nmero en lletres: Parell Senar


Ms 1 Menys 1 Ms 10 Menys 10 Ms 100 Menys 100 Escriu en forma de suma: Centenes Desenes Unitats

EL NMERO D'AVUI S
Escriu el nmero en lletres: Parell Senar
Ms 1 Menys 1 Ms 10 Menys 10 Ms 100 Menys 100 Escriu en forma de suma: Centenes Desenes Unitats

Nom:_________________________________________________________

EL NMERO D'AVUI S
Escriu el nmero en lletres: Parell Senar
Ms 1 Menys 1 Ms 2 Menys 2 Ms 10 Menys 10 Escriu en forma de suma: Desenes Unitats

EL NMERO D'AVUI S
Escriu el nmero en lletres: Parell Senar
Ms 1 Menys 1 Ms 2 Menys 2 Ms 10 Menys 10 Escriu en forma de suma: Desenes Unitats

Nom:_________________________________________________________