FIŞĂ DE EVALUARE A DIFICULTĂŢILOR DE SCRIS NR.

CATEGORIE I Deformarări ale literei ITEM TIP TULBURARE U PUNCTAJ

1.Lizibilitate: - forma - mărime - proporţie - distanţa - contopiri ale literei II.Deformări în 2.Omisiuni de litere scrierea cuvintelor 3.Omisiuni de silabe 4.Confuzii de litere: - tipice: c/g; f/v; t/d; d/b:d/p;p/b;m/n; r/l;etc. - atipice 5.Inversiuni de silabe; 6.Adăugiri de litere; 7.Substituiri de litere III.Deformări în 8.Lipsa majusculei scrierea propoziţiei şi 9.Omisiuni de cuvinte frazei 10.Contopiri de cuvinte 11.Agramatisme atipice 12.Semne de punctuaţie 13.Scrierea diftongilor, triftongilor, a grupurilor de consoane 14.Grupurile ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi; 15.Articulări 16.Conjugări 17.Erori socio-lingvistice (context cultural) 18.Vocabular deficitar în scris (cantitate şi calitate) 19.Inversiune de cuvinte IV.Pagina 20.Proasta organizare a paginii(rânduri coborâtoare, suitoare, frânte, aliniatură, îngrămădiri, titlul, aşezarea textului în pagină,etc. V:Alte criterii 21.Scrisul în oglindă VI:Cifre şi numere 22. Scrierea cifrelor şi a numerelor Grade de dificultate / punctaj: U = uşor - 1 pct. M = mediu - 2 pct. G = grav - 3 pct.

U M M M G M M U U G G U M U M M U M M M G M

FIŞĂ DE EVALUARE A DIFICULTĂŢILOR DE SCRIS Fişa este constituită din 22 itemi Itemii: .10. . cu itemul 1 poate fi semnalul de alarmă al unei disgrafii motorii Barem: Peste . .44 pct.3.20 combinat .atenţie la diagnostic 14 .7.8.tulburare disgrafică. 43 – 28 pct.5. . terapie adecvată.0 pct. oscilaţii ale învăţării .15 – demonstrează nerespecarea regulilor ..4. evidenţiind tulburări disgrafice .tulburare uşoară.intervenţie complexă.9.12. 27 – 14 pct. sau nu.21 – sunt de cea mai puternică abatere.11.