AKTIVITI 7 : MENGENALPASTI DAN MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

Bahan :  4 kiub gula  Gula Kasar  4 bikar  Tisu tandas atau span  2 sudu yang berbeza saiz  Jam randik

Kaedah : 1. Setiap kumpulan dibekalkan dengan 4 kiub gula,4 bikar dan 2 sudu. 2. Tuangkan 100 ml air paip dalam setiap bikar 3. Larutkan setiap kiub gula dalam bikar. ( i ) Bikar pertama ada kiub gula dan air. ( ii ) Bikar kedua ada kiub gula,sudu untuk mengacau ( iii ) Bikar ketiga ada gula kasar dan air ( iv ) Bikar keempat ada gula kasar ,sudu untuk mengacau dan air. 4. Pelajar membuat ramalan dalam bikar manakah gula paling cepat larut 5. Bincangkan ramalan anda ( tidak menjadi masalah jika salah meramal-berlaku sepanjang masa ).Buat graf dari keputusan eksperimen. Ada atau tidak keputusan berbeza?Adakah kaedah eksperimen sama? Bincangkan
1

Penggunaan kiub gula yang lebih halus berbanding gula kasar juga boleh mempengaruhi kadar keterlarutannya. Pembolehubah bebas Saiz sudu Amaun air Perletakan sudu Lama vs kiub baru Pelarut berbeza Ramalan Tidak mempengaruhi Mempengaruhi Tidak mempengaruhi Mempengaruhi mempengaruhi Catatan eksperimen Pemerhatian Kamu akan dapati beberapa perkara yang tidak disangka-sangka berlaku dalam eksperimen diatas.Bagaimanakah cadangan anda untuk memperbaiki eksperimen ini?Bincangkan.Buat cadangan dalam carta.Terdapat keputusan yang berbeza.Penggunaan sudu boleh membantu mempercepatkan kadar keterlarutan gula. Buat sumbangsaran beberapa pembolehubah manipulatif yang akan memberi kesan terhadap keputusan eksperimen(kadar kelarutan).Gula kiub cepat larut dalam air dan masa untuk gula melarut adalah cepat jika dibandingkan menggunakan gula pasir. 2 . Eksperimen ini boleh ditambah baik dengan menggunakan bahan yang sama contohnya menggunakan gula pasir sahaja tetapi ianya digunakan dalam kuantiti yang berbeza.Oleh yang demikian untuk menjadikan eksperimen ini lebih berkesan.maka isipadu air harus ditetapkan dalam menjalankan eksperimen.Kaedah eksperimen adalah tidak sama.Isipadu air juga mempengaruhi masa untuk gula larut.

Uji alat tersebut untuk mengetahui bagaimana ia bekerja Catatkan pemerhatian dan inferen anda Kipas helikopter yang kecil berputar lebih laju dan banyak jumlah putaran daripada kipas besar dari ketinggian 5 meter. kelajuan kipas dan jumlah putaran juga akan menurun. 3 . Olehitu. Apakah pembolehubah yang memberi kesan bagaimana ia terbang Lebar kertas yang digunakan. Dengan berhati-hati gunting untuk membentuk objek yang boleh berpusing dan ikut arahan yang diberi 2. Semakin lebar kertas yang digunakan untuk membina kipas.AKTIVITI 8 : PENGHASILAN HELIKOPTER Alatan :  Gunting  Pembaris  Helaian Kerja  Bentuk helikopter di muka surat sebelah Kaedah : 1. Kipas kecil berputar lebih laju dan lebih banyak putaran kerana menghadapi rintangan angin yang kecil kerana luas permukaan yang kecil manakala kipas besar berputar lebih perlahan dan sedikit bilangan putaran kerana menghadapi rintangan udara yang besar kerana mempunyai luas permukaan yang besar. semakin besar rintangan yang perlu dihadapi oleh kipas.

GAMBARAJAH CARA UNTUK MENGHASILKAN HELIKOPTER KERTAS CUT CUT CUT 4 .

Bincangkan cara bagaimana anda akan menggunakan aktiviti ini dalam P& P Aktiviti ini dapat digunakan sebagai eksperimen untuk membantu murid memahami konsep perkaitan antara pemboleh ubah manipulasi. Pembolehubah dimalarkan adalah perkara atau faktor yang perlu disamakan supaya ia tidak akan mempengaruhi atau menganggu keputusan penyiasatan manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah merupakan kesan atau keputusan kepada pembolehubah dimanipulasi yang dikaji. Contohnya dalam aktiviti ini murid dapat memerhatikan perbezaan antara lebar kertas yang digunakan. Di dalam sesebuah eksperimen.FOLD BACK FOLD BACK Penguasaan Ilmu Pada akhir aktiviti ini. saya dapat memahami konsep perkaitan antarapemboleh ubah manipulasi. Semakin lebar kertas yang 5 . pembolehubah dimanipulasi adalah perkara yang sengaja diubah oleh pengkaji dalam eksperimen atau penyiasatan yang dijalankan untuk dikaji dan diperhatikan.jawab soalan berikut: 1. pemboleh ubah dimalarkan dan pembolehubah bergerak balas. Manakah bahagian kursus yang terperinci yang mengajar topik ini dalam kurikulum sains sekolah rendah? Darjah 4: Menyiasat Alam Bahan: Mengawal pembolehubah 3. Apakah yang anda pelajari dalam aktiviti ini? Daripada aktiviti di atas. 2. pemboleh ubah dimalarkan dan pembolehubah bergerak balas.

Guru haruslah memberi panduan yang jelas prosedur-prosedur menjalankan aktiviti dan peka dengan setiap langkah yang dijalankan oleh murid-murid. Unsur kreatif adalah penting dalam Berfikir dan Bekerja secara Saintifik. guru memberi kebebasan yang secukupnya kepada murid untuk memerhati. menaakul. Apa yang lebih penting. Perbincangan semula bagi membetulkan sebarang kesilapan ataumemastikan murid telah menjalankan praktikal dengan betul haruslah diadakan. Dalam membina keupayaan kanak-kanak untuk berfikir dan bekerja secara saintifik ada beberapa teknik yang boleh digunakan untuk menggalakkan daya kreativiti mereka.Setelah praktikal dijalankan guru haruslah meminta murid menulis laporan dan refleksi agar mereka dapat mengulangkaji kembali ilmu yang dipelajari dan mengesan sebarang kelemahan atau salah faham pelajar tentang konsep yang telah dipelajari 6 .Bincangkan langkah atau kaedah yang boleh anda lakukan. Ciri-ciri kreativiti di dalam proses menginferens ialah menghubungkait iaitu kebolehan membuat perkaitan antara peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau gerak hubungan seperti dalam aktiviti ini iaitu semakin lebar kertas yang digunakan semakin perlahan kelajuan kipas dan jumlah putaran juga akan menurun 5.digunakan semakin perlahan kelajuan kipas dan jumlah putaran juga akan menurun. Apakah ciri-ciri kreatif di dalam kemahiran proses mengiferens. Sebarang kesilapan dan mencapai objektif pembelajaran. 4.berbincang dan membuat keputusan agar pembelajaran lebih berkesan. Ini mebantu kemahiran sains mereka lebih berkembang dan membantu pembelajaran.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful