TBP/BBTP

BORANG TUNTUTAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN
BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

Nama Sekolah : Kod Sekolah : Alamat Sekolah :

No. Telefon : AKAUN KUMPULAN WANG KERAJAAN Nama Bank : No. Akaun:

No. Fax :

E-mel :

BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

Tarikh Asas Tuntutan : KADAR BIL 1 2 3 4 5
6

BIL. MURID* (orang) MEN. 6.00 10.00 6.00 6.00 4.00 1.50 33.50 PRA REN. MEN.
-

BBTP PRA Kokurikulum Kertas Ujian Dalaman Sukan Tahunan Sekolah Kegiatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Yuran Majlis Sukan SekolahSekolah Malaysia (MSSM) Insuran Takaful JUMLAH KESELURUHAN

(RM SEORANG) REN. 1.50 1.50 3.00 6.00 6.00 6.00 2.00 1.50 24.50

PERUNTUKAN

-

* Murid warganegara Malaysia sahaja

BAHAGIAN III : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh : Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. __________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah : No. KP : Jawatan : Tarikh :

____________________________ (Tandatangan) Nama : No. KP : Jawatan : Tarikh :

KP : Jawatan : Tarikh : . BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang dikemukan di atas adalah benar. KPM BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH Nama Sekolah : Kod Sekolah : BAHAGIAN II : MAKLUM BALAS PENERIMAAN PERUNTUKAN (Sila tandakan X di ruang yang berkenaan) Tuntutan Awal Tahun Tuntutan Pelarasan 1. Peruntukan yang dikreditkan ke akaun bank sekolah SAMA dengan amaun yang dituntut dalam Borang Makluman Tuntutan Sistem e-Bantuan. Nombor akaun bank sekolah dalam surat makluman berbeza daripada akaun bank sekolah yang sebenar. Lain-lain sebab : (Dinyatakan) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3. Bil. Butiran seperti di bawah: BBTP Amaun Dalam Borang Tuntutan Amaun Dikreditkan Ke Akaun Bank Sekolah (RM) 1 2 3 4 5 6 Perbezaan (RM) (RM) - Kokurikulum Kertas Ujian Dalaman Sukan Tahunan Sekolah Kegiatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Yuran Majlis Sukan SekolahSekolah Malaysia (MSSM) Insuran Takaful Tiada transaksi penerimaan bantuan dalam akaun bank sekolah kerana : a. b. 2. ____________________________ (Tandatangan) Nama : No. Peruntukan yang dikreditkan ke akaun bank sekolah TIDAK SAMA dengan amaun yang dituntut dalam Borang Makluman Tuntutan Sistem e-Bantuan.MLBS/BBTP BORANG MAKLUM BALAS STATUS PENERIMAAN PEMBAYARAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN.

Disediakan oleh : Disahkan oleh : ____________________________ (Tandatangan) Nama : No. amaun yang telah dipulangkan ini tidak akan dikembalikan semula kepada pihak sekolah. KP : Jawatan : Tarikh : . BBTP Amaun Pemulangan (RM) 1 2 3 4 5 Kokurikulum Kertas Ujian Dalaman Sukan Tahunan Sekolah Kegiatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Insuran Takaful JUMLAH BAHAGIAN III : PERAKUAN PEMULANGAN Dengan ini diperakui bahawa pemulangan bantuan di atas seperti jumlah yang tertera.LP/BBTP BORANG PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS Nama Sekolah : Kod Sekolah : BAHAGIAN II : MAKLUMAT PEMULANGAN Lebihan Peruntukan Pada Tarikh : No. Cek : Tarikh Cek : Amaun (RM) : Bil. Kami mengambil maklum bahawa sekiranya berlaku kesilapan pengiraan atas apa sebab sekalipun. KP : Jawatan : Tarikh : _____________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah : No.

4.BF/BBTP BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS Nama Sekolah : Kod Sekolah : BAHAGIAN II : MAKLUMAT PEMULANGAN Baki Peruntukan Pada Tarikh : Bil. BBTP Baki Dibawa Ke Tahun Semasa (RM) 1. Kokurikulum Kertas Ujian Dalaman Sukan Tahunan Sekolah Kegiatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral JUMLAH BAHAGIAN III : PERAKUAN Dengan ini diperakui bahawa baki tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa seperti di atas telah diambilkira sebagai peruntukan bantuan berkenaan pada tahun semasa. Disediakan oleh : Disahkan oleh : _____________________________ (Tandatangan) Nama : No. KP : Jawatan : Tarikh : ___________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah : No. KP : Jawatan : Tarikh : . 3. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful