Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra

--------------------------------------------------------------------------------

Scoatere din evidenta contabila a unei creante
La inventarierea conturilor am vrut sa intocmesc un extras de cont pentru o societate de la care am de incasat o creanta in valoare de 7500 lei. Uitandu -ma pe site-ul mfinante.ro am observat ca firma deja est e radiata. Eu, insa, nu am primit nici-o instiintare pe baza caruia puteam sa ma inscriu la masa credala in procesul de inchidere a societatii. Cum pot sa scot din evidenta mea contabila aceasta creanta in asa fel ca sa fie deductibila la calcularea profit ului? Exista vreo solutie pentru a recupera si TVA -ul? Solutie: Scoaterea din evidenta contabila a creantei se face, in acest caz, pe baza deciziei administratorului bazata pe procesul verbal de inventariere unde se va preciza imposibilitatea incasarii creantei, din cauza radierii firmei. Pentru a putea deduce aceasta cheltuiala, trebuie sa indepliniti conditiile din Codul Fiscal de la art. 21 alin. 2 lit. n sau sa aveti constituit un provizion recunoscut fiscal pentru aceasta creanta (art. 21 alin. 4 lit. o),altfel cheltuiala este integral nedeductibila. Pentru a putea recupera TVA -ul colectat si neincasat singura solutie este sa detineti hotararea judecatoreasca ,definitiva si irevocabila, de inchidere a procedurii de faliment prevazute de legea 85/2006 ( art. 138 lit. b din Codul Fiscal) Va inseram, mai jos legislatia invocata in acest raspuns: Art. 21 alin 2 lit. n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri: 1. procedura de faliment a debitorilor a fo st inchisa pe baza hotararii judecatoresti; 2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori; 3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor; 4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul. Art. 21 alin. 4 lit. o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 2 2, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasa ti sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz; Art. 138 lit. d) Baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloare a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

Comercializarea produselor si serviciilor
Ce implicatii fiscale si contabile exista si cum inregistrez faptul ca o societate de productie vrea sa creasca vanzarea astfel: daca cumperi 2 produse prime sti inca unul gratis (2+1) - prin magazinul sau de desfacere. Implica vreo autorizatie? Va rog exemplificati! Solutie: Potrivit art. 48 si 49 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata: Art. 48 - Vanzarea cu prime este ace a practica comerciala prin care la vanzarea sau oferta de vanzare de produse/servicii se ofera consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii. Art. 49 - Este interzisa orice vanzare ori oferta de van zare de produse sau orice prestare ori oferta de prestare de servicii facuta catre consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o prima sub forma unor produse/servicii, in afara cazurilor in care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumparate. Aceasta practica comerciala prin care la vanzarea sau oferta de vanzare de produse/servicii se ofera consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/se rvicii este permisa conform reglementarilor de mai sus. Este interzisa orice vanzare ori oferta de vanzare de produse sau orice prestare ori oferta de prestare de servicii facuta catre consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o prima sub forma unor produse/servicii, in afara cazurilor in care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumparate. Conform prevederilor art. 50 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata: Art. 50 - Nu sunt considerate prime: a) ambalajele produselor; b) produsele sau serviciile indispensabile utilizarii normale a produsului sau serviciului cumparat; c) produsele sau serviciile a caror valoare este de pana la 10% din preturile de vanzare/tarifele produselor/serviciilor achizitionate de catre consumatori; d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtand mesaje publicitare, inscriptionate in mod vizibil si care nu se regasesc ca atare in comert; e) serviciile postvanzare; f) facilitatile de stationare oferite de catre comercianti consumatorilor. Conform art. 34 si 35 din Normele metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, vanzarile cu prime sub forma unor produse/servicii identice sortimental cu produsele/serviciile cumparate sunt considerate practici comerciale admise.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

Urmatoarele practici, precum si alte cazuri similare constituie exemple de vanzari cu prime legale: a) "pentru un set de ciorapi cumparat primiti gratuit o pereche"; b) "pentru 5 ciocolate cumparate primiti o ciocolata"; c) "pentru developarea a doua filme foto si eliberarea fotografiilor, oferim gratuit developarea unui al treilea film". Nu sunt considerate prime si pot fi oferite cu titlu gratuit consumatorilor: a) ambalajele produselor: ambalarea produsului/produselor dupa ce acesta/acestea a/au fost achitat/achitate de consumator; b) produsele sau serviciile indispensabile utilizarii normale a produsului sau serviciu lui cumparat: CD-urile cu sistemul de operare a calculatorului, cablul de alimentare pentru un produs electrocasnic sau alte cazuri similare; c) produsele sau serviciile a caror valoare este de pana la 10% din preturile de vanzare/tarifele produselor/serv iciilor achizitionate de catre consumatori, altele decat cele prevazute la lit. b) si, respectiv, la prezentul punct. Valoarea produselor/serviciilor oferite gratuit consumatorilor este reprezentata de preturile de vanzare/tarifele practicate in structura de vanzare respectiva, in cazul in care acestea sunt comercializate in acea structura, iar in cazul in care produsele/serviciile nu sunt comercializate in structura de vanzare respectiva si sunt aprovizionate/furnizate de comerciant special pentru a fi ofe rite gratuit consumatorilor, valoarea acestora este reprezentata de costurile de achizitie ale produselor si, respectiv, de tarifele serviciilor; d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtand mesaje publicitare, inscriptionate in mod vizibil si care nu se gasesc ca atare in comert: tricouri, brichete sau pixuri inscriptionate cu marca producatorului ori a distribuitorului sau alte cazuri similare; e) servicii postvanzare: transportul la domiciliu si instalarea unei masini de spalat rufe, retusurile la un costum pentru barbati efectuate in cadrul structurii de vanzare, precum si alte asemenea servicii; f) facilitatile de stationare oferite de comercianti consumatorilor: parcarea autoturismelor clientilor in locuri special amenajate de catre come rcianti, fara plata taxei de stationare. Potrivit prevederilor art. 51 si 52 din OG 99/2000, este interzisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs de cumpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau se rviciu. De asemenea, este interzisa prestarea unui serviciu catre consumator, conditionata de prestarea altui serviciu sau de cumpararea unui produs. Nu sunt considerate vanzari conditionate: 1. vanzarile la un pret global pentru produse sau servicii d iferite, care constituie un ansamblu, precum si pentru produse identice preambalate oferite intr -un ambalaj colectiv, cu conditia ca: a) fiecare produs si fiecare serviciu sa poata fi achizitionat si separat la pretul practicat in cadrul aceleiasi suprafete de vanzare; b) cumparatorul sa fie informat despre aceasta posibilitate si despre pretul de vanzare aferent produsului sau serviciului; 2. vanzarile de produse in loturi sau ambajale consacrate de uzantele comerciale si de nevoile de consum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

Potrivit punctului 36 din normele metodologice aferente acestui articol, pretul global pentru un ansamblu de produse sau servicii, identice ori diferite, nu este obligatoriu sa fie egal cu suma preturilor individuale pentru fiecare produs sau serviciu comp onent, vandut separat. Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 128 alin. (4) lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, este asimilata livrarii de bunuri efectuata cu plata preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionat e sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. Alin. (8) lit. e) al acestui articol stabileste ca nu consti tuie livrare de bunuri acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor in conditiil e stabilite prin norme. In acest sens, punctul 6 alin. (13) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor: a) pe langa bunurile oferite in mod gratuit ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, si orice alte bunuri care sunt destinate pentru reclama si publicitate; b) in alte cazuri decat cele prevazute la lit. a), bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri d e acelasi fel ca si cele care sunt sau au fost livrate clientului. Atunci cand bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor nu sunt produse de persoana impozabila si/sau nu sunt bunuri comercializate in mod obisnuit de persoana impozabila, ac ordarea gratuita a acestora nu va fi considerata livrare de bunuri daca: 1. se poate face dovada obiectiva a faptului ca acestea pot fi utilizate de catre client in legatura cu bunurile/serviciile pe care le -a achizitionat de la respectiva persoana imp ozabila; sau 2. bunurile/serviciile sunt furnizate catre consumatorul final si valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mica decat valoarea bunurilor/serviciilor furnizate clientului. In concluzie, acordarea de bunuri in mod gratuit in scopul sti mularii vanzarilor nu este considerata livrare de bunuri si nu este impozabila din punct de vedere a taxei pe valoare adaugata iar societatea nu are obligatia de a colecta TVA la acordarea acestora. Din punct de vedere contabil, in cadrul programelor de f idelizare de tipul „la cumpararea a doua produse primesti unul gratis” veniturile inregistrate sunt la nivelul pretului a doua produse chiar daca, cantitativ, s -au vandul trei produse. Din punct de vedere valoric acordarea celui de-al treilea produs gratuit este asimilata unei reduceri comerciale acordata la momentul vanzarii. Descarcarea din gestiune a produselor vandute si a celor acordate gratuit se face la costul de achizitie. Inregistrarile contabile, in aceasta situatie, vor fi:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

1. Vanzarea marfurilor - 3 produse la pretul de 2: 4111 „Clienti” = 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 2. Descarcarea din gestiune a produselor vandute - 3 produse la costul de productie al fiecarui produs: 607 "Cheltuieli privind marfurile" = 371 „Marfuri” Potrivit alin. (1), art. 21 din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Potrivit alin. (2) lit. d), art. 21 din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, prec um si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea pro duselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. Aceste cheltuieli sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, fiind efectuate in scopul realizarii de venituri impozabil e.

Prestare serviciu
Societatea SC ABCD Forest are un contract de mandat incheiat cu o Asociatie (ONG). Contractul de mandat prevede recuperarea proprietatilor (teren forestier) Asociatiei. Initial pentru serviciul prestat Asociatia se obliga sa plateasc a mandatarului o cota de 12% din terenul forestier recuperat. Dupa obtinerea titlului de proprietate in 30.09.2010 se incheie un protocol intre cele doua parti prin care se stabileste ca mandatul a fost indeplinit si cota de 12% din terenul forestier sa fie platita integral din exploatarea padurii retrocedate. Partile de comun acord au evaluat cota de 12% la suma de 100.000 lei. Suma va fi achitata prin cedarea de catre Asociatie catre SC ABCD Forest a uzufructului asupra terenului forestier pe o perioada d e 3 ani pana la concurenta sumei de 100.000 lei. In acest sens ABCD Forest se va ocupa de exploatarea si valorificarea padurii. SC ABCD Forest va informa periodic si imediat proprietarul de incasarea oricaror sume prin rapoarte scrise. In data de 20.11.2010 SC ABCD Forest incheie un contract de vanzare masa lemnoasa cu SC XYZ SRL si incaseaza prima suma in data de 23.11.2010 in valoare de 10.000 lei. De precizat ca: - Asociatia nu este inregistrata ca platitor de TVA. - SC ABCD Forest si SC XYZ SRL sunt inregistrati platitori de TVA 1. Avand in vedere masurile de simplificare prevazute la articolul 160 din Codul Fiscal, Asociatia ar trebui sa se inregistreze ca platitor de TVA? 2. Avand in vedere cele prezentate va rog sa ne precizati succesiunea intocmiri i documentelor fiscale si a inregistrarilor in contabilitatea SC ABCD Forest si Asociatie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

. co ncesionare si arendare de bunuri.. 152.p.F.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .. intre SC ABCD Forest si Agentie trebuie sa existe o intelegere din care sa rezulte perioda facturarii sumei de 100. 134^1 alin.portalmonografiicontabile. inchirierea terenului forestier.d. asa cum este prezentata situatia . Suma obtinuta din inchiriere trebuie luata in considerare la stabilirea cifrei de afaceri d.org www. 160 alin..000 euro datorata de catre Agentie nu poate fi considerata de catre SC ABCD Forest si Agentie o cota fixa datorata in cadrul asoci erii privind exploatarea terenului ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. firma SC ABCD Forest trebuie sa intocmeasca decontul asocierii din care sa rezulte cota parte cuvenita fiecarui partener asociat. b) din Codul fiscal. Agentia trebuie sa emita o factura pe numele firmei SC ABCD Forest la data stabilita pentru incasarea contravalorii chiriei/concesiunii. In acest context. dar numai daca ambii parteneri sunt persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA. Inchirierea terenului reprezinta operatiune economica taxabila cu cota standard TVA de 24% in situatia in care Agentia nu se afla in regimul special de scutire (o cifra de afaceri sub 35. SC ABCD Forest va informa periodic si imediat proprietarul de incasarea oricaror sume prin rapoarte scrise.000 euro la cursul valutar in vigoare la data aderarii). Evidenta contabila a asocierii se organizeaza in baza prevederilor O. operatiune distincta de primele doua operatiuni realizate anterior de catre cei doi parteneri. Suma de 100. Vanzarea masei lemnoase de catre firma SC ABCD Forest catre firma SC XYZ SRL reprezinta operatiune de vanzare pentru ca re se aplica masurile de simplificare reglementate prin art.000 euro pe parcursul a celor 3 ani calendaristici de derulare a protocolului. leasing. contabil prin formula 411 = 706. firma SC ABCD Forest nu poate vinde un bun din patrimoniul altei persoane. firma SC ABCD Forest are calitatea de administrator asociat care incheie contracte economice in numele asocierii. 2 lit. In acest caz.v. consider ca protocolul incheiat pentru exploatare terenului poate fi asimilat unui contract de asociere in participatiune.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Solutie: Pentru valoarea integrala a serviciul prestat Agentiei. Operatiunea reprezinta in fapt cedarea folosintei terenului forestier.d. respectiv: prestarea serviciului de recuperare a terenului forestier. al TVA asa cum este reglementata prin art. Lunar s au ori de cate ori are loc o tranzactie.p.. Totusi. Acordarea de catre Agentie a dreptului de exploatare a t erenului este operatiune distincta pentru care Agentia trebuie sa emita facturi pe intreaga perioada de 3 ani pe care le inregistreaza d. respec tiv inchirierea terenului de catre Asociatie sau concesionarea acestuia. 130 din Codul fiscal. Agentia trebuie sa tina cont de reglementarea cuprinsa la art. In acest sens.2010 daca serviciul se considera a fi efectiv prestat in luna septembrie 2010.p.v.e-contabilitate.. Practic. firma SC ABCD Forest era obligata sa emita o factura cu TVA colectata cel mai tarziu in data de 15 . contabil prin formula 411=704 si concomitent 411=4427.in cazul operatiunilor de inchiriere. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii.d. nr.10.ro . (9) conform caruia .M. emite facturi catre cumparatori si este obligata sa sa organizeze evidenta contabila a veniturilor realizate din asociere. Factura emisa pe numele asociatiei se inregistreaza d. De aceea. caz in care fiecare persoana impozabila trebuie sa considere ca a realizat o operatiune cu plata pentru care fiecare partener trebuie sa emita o factura.. 3055 in 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.P.v. intre Asociatia si firma SC ABCD Forest are loc un schimb de servicii asa cum este reglementat prin art.

tranzactia fiind limitata doar la exploatare bunurilor din patrimoniul fiecarui asociat. corespunzator cotei de participare in asociere. rezultata din decontul asocierii (458 = 411). Astfel. profitul realizat. amortizarea mijloacelor fixe. Definitia fiscala a asocierii fara personalitate juridica se regaseste la punctul 5 din cadrul articolului 7 din Codul fiscal denumit .C.. Astfel.M.ro ...P. cod 14-4-14 reglementat prin O.F. g rup de interes economic. societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta. De asemenea. Asa cum se poate constata. In concluzie. nr. De asemenea. aspect reglementat prin articolul 127 alineatul 10 din Codul fiscal denumit . aspect reglementat prin art. asocierile in participatiun e nu sunt persoane impozabile separat. Altfel spus..55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- pe o perioada de 3 ani.e-contabilitate. prin decontul asocierii nu se repartizeaza fizic bunurile obtinute in cadrul asocierii. alte operatiuni in cadrul asocierii.R. cu exceptia asoci erilor fara personalitate juridica dintre persoane juridice straine.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .Definitii ale termenilor comuni. pentru acele activitati economice desfasurate de asociati sau parteneri in numele asociatiei. daca factura se emite de catre SC ABCD Forest ca administrator asociat. asocierea fara personalitate juridica dintre persoane juridice romane nu este un contribuabil si deci nu este obligata la plata impozitului pe profit. formularul trebuie sa cuprinda si informatii referitoare la: sumele virate intre coparticipanti. in cazul asocierilor fara personalitate juridica... In cadrul asocierii. In baza prevederilor art. Din instructiunile de completare ale acestui formular rezulta faptul ca in cadrul asocierii trebuie decontate doar cheltuielile si veniturile realizate din operatiuni in participatie. Aceasta suma poate fi decontata prin compensare intre cele doua parti din suma cuvenita Agentiei din asociere. Firma firma Romprest. Bunurile obtinute in cadrul asocierii se inregistreaza in patrimoniul persoanei juridice care este obligata prin lege sa organizeze contabilitatea asocierii. in calitate de administrator asociat are urmatoarele obligatii: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.28 alin. consider ca Agentia nu trebuie sa se inregistreze optional in scopuri de TVA deoarece nu trebuie sa emita factura pe nume le firmei cumparatoare S. Din punctul de vedere al TVA trebuie sa aveti in vedere faptul ca asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate.(1) din Codul fiscal. asocierea nu presupune transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor realizate prin asocierea dintre parti. in baza cotelor negociate prin contractul de asociere. valoarea transferurilor reprezentand: mijloacele banesti. veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat.Persoane impozabile si activitatea economic. asa cum se reglementeaza prin art.154 din Codul fiscal. in intelesul impozitului pe venit si pe profit. Din punctul de vedere al TVA.. persoana juridica care are calitatea de administrato r asociat (de exemplu SC ABCD Forest) este obligata sa utilizeze formularul .org www. asocierea are in vedere doar repartizarea rezultatului contabil al asocierii: pierderea sau profitul realizat ca urmare a activitatilor economice desfasurate in cadrul asocierii. asocierea fara personalitate juridica este definita drept orice asociere in participatiune.L. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar -contabile..Decont pentru operatiuni in participatie. 13 din Codul fiscal.portalmonografiicontabile. XYZ S.

intocmeste decontul asocierii prin care stabileste suma datorata Agentiei in calitate de coparticipant al asocierii. 79^1 din normele de aplicare ale Codului fiscal.efectueaza pe numele sau achizitii de .colecteaza TVA.C.ro . (10) din Codul fiscal sunt prevazute la pct.exercita dreptul de deducere a TVA beneficiari.ajusteaza dreptul de deducere a TVA. Drepturile si obligatiile administratorului asociat pot fi sistematizate dupa cum urmeaza: drepturile administratorului asociat obligatiile administratorului asociat . .ajusteaza dreptul de deducere a TVA. veti utiliza planul de conturi aprobat in OMF P 3055/2009 la art 329. bunuri si servicii pentru asociere. sunt inregistrate in scopuri de TVA. Obligatiile si drepturile din punct de vedere al TVA pentru operatiunile derulate de asocierile prevazute la art. plan utilizat de majoritatea entitatilor economice.e-contabilitate. raporteaza operatiunea prin declaratia cod 394.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . evidentiaza factura emisa in jurnalul pentru vanzari.portalmonografiicontabile. Conturi pentru facturare comisioane Care sunt conturile pentru urmatoarele tranzactii (in paranteza voi trece ceea ce consider eu) : Facturarea Comisionului Agentului A Catre Firma de Asigurare B cu care colaboreaza: 4111 = 704 Colaborarea Agentului A Cu Alti Agenti de Asigurare (Agentii de asigurare incheind polite pentru agentul A in baza unui contract cu agentul A in baza caruia isi primesc de la agentul A un subcomision pentru munca depusa): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. raporteaza operatiunea prin decontul de TVA cod 300. Operatiunea nu este impozabila daca se respecta cota de participare.L.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- emite factura in numele sau prin aplicarea masurilor de simplificare daca atat Romprest cat si S. . Activitate de agent de asigurare O societate comerciala A are activitatea principala de agent de asigurare sub codul caen 6622 “activitati ale agentilor si brokerilor de asigurare” va rog sa imi spuneti: Ce plan de conturi foloseste o astfel de societate (eu consider ca fiind constituita ca o societate comerciala foloseste planul de conturi a societatilor comerciale)? Solutie: Intrucat activitatea autorizata a societatii este de intermediere in asigurari si nu de asigurari.R. XYZ S. .aloca membrilor asociati cheltuielile si veniturile asocierii direct proportional cu cota de participare a fiecaruia.org www.emite facturile pe numele sau catre . 127 alin. . pentru achizitii.

un procent de 25% a fost achitata cu titlu de avans.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- e legala o astfel de colaborare? inregistrarea contabila: 628 sau 622 = 401? Agentul A depune in banca si preda la societatea de asigurare B primele din politele incheiate: . In acest caz a contabilizarea corecta este urmatoarea: a. din suma totala ce include TVA. in procent de 25% din ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.depunere prime la societarea de asigurari: 5121 = 462? Solutie: Prima tranzactie este corect contabilizata. este legala din punct de vedere juridic.2008. banuiesc ca este vorba despre primele incasate de la clienti in numele firmei de asigurari. utilizarea contului 462 pentru eviden ta primelor decontate cu clienti si firma de asigurari este suficient pentru prezentarea imaginii fidele a entitatii in situatiile financiare. si se contabilizeaza astfel: 622 = 401 In a treia tranzactie.05. Depunerea sumelor incasate de la clienti in contul firmei de asigurari 462 = 5121 Cont pentru primele incasate si nedepuse.e-contabilitate. primele incasate si depuse Din punct de vedere al tinerii contabilitatii trebuie sa am conturi in care sa evidentiez primele incasate si nedepuse. ulterior.portalmonografiicontabile. Incasarea primelor de la clienti 5121 = 462/firma de asigurari b. Conform contractului de vanzare -cumparare cu plata in rate. In urma semnarii contractului. sunt depuse la firma de asigurari. daca se recunoaste pe venituri doar comisionul perceput de societatea A de la firma de asigurari. Majorare cota TVA Va solicitam sprijinul in ceea ce priveste solutionarea urmatoarei probleme ce a aparut ca urmare a derularii unui contract de vanzare – cumparare cu plata in rate a unui bun imobil incheiat la data de 29.org www.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . a efectuarii primei plati. atata timp cat ea este utila pentru decizia si controlul exercitate de conducerea intreprinderii. Din punctul meu de vedere. care . diferenta de 75% din valoarea totala a contractului fiind esalonata pe o durata de 3 ani. contract ce este purtator de TVA.ro .depunere in banca: 462 = 5121? . primele incasate si depuse sau e suficient sa folosesc un cont cum ar fi 462 pentru tranzitul sumelor iar de acest aspect sa se ocup e cine gestioneaza activitatea firmei? Solutie: Evidenta contabila analitica este necesara. A doua tranzactie.

Precizam ca pentru punerea in practica a modului in care furnizorul intelege sa aplice OUG 58/2010. urmeaza sa ne impuna semnarea unui act aditional in baza caruia va storna valoarea ramasa de plata la 30. va emite o noua factura pe aceasta valoare cu o cota de TVA de 24%.org www. Punctul de vedere al societatii noastre.2010. 134 prevede: (1) Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. inclusiv de bunuri imobile. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.U. Prin exceptie. sa fie purtatoare a unui TVA de 24%. 161.G nr. art. art. (2) Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- valoarea totala a acestuia si a perfectar ii procesului verbal de predare primire a spatiului comercial.06. care se deruleaza si dupa data aderarii. data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului. la data de 30. in baza legii. art.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei.fiscale. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata.06. 1341 prevede: (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv. care stipuleaza: “In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.e-contabilitate.G. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunu ri ca si un proprietar. (6) Pentru livrarile de bunuri corporale. 140 alin. (2).2010.” Cu alte cuvinte. 58/2010 nu isi gasesc aplicabilitatea in cazul nostru pentru urmatoarele rationamente: In Codul fiscal.ro .U. cu exceptia contractelor de leasing. ne solicita ca diferenta ramasa de plata din pretul total al contractului. art. VI „Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata”. pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. in conformitate cu art. furnizorul. Cap. In urma modificarii cotei de TVA conform O. alin 15 prevede: (15) In cazul contractelor de vanzare de bunuri cu plata in rate. 1342 prevede: (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 571/2003 privind Codul fiscal s i alte masuri financiar . 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. raportat la ceea ce incearca sa ne impuna furnizorul este ca modificarile aduse Codului fiscal prin O. In Codul fiscal. incheiate valabil. exigibilitatea taxei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Cap.furnizorul a emis factura cu valoarea integrala a bunului. (4).portalmonografiicontabile. XV „Dispozitii tranzitorii”. solicita regularizarea din punct de vedere al TVA. in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente.

au la baza urmatoarele argumente: 1. respectiv regularizarea din punct de vedere al TVA. anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv. Faptul generator a intervenit la data predarii bunului imobil. dobanzile aferente ratelor scadente dupa data aderarii nu se cuprind in baza de impozitare a taxei. fara a tine cont de modalitatea de decontare a contravalorii acestuia. obtinerea extraselor informative de la birourile de carte funciara competente. in aceasta perioada se pot face o serie de investigatii preliminare in vederea determinarii regimului juridic al imobilului. Pentru toate aceste considerente. respectiv 29. Formalitatea impusa de lege pentru transferul valabil prin vanzare. 3.In materie de vanzare de imobile. dupa lege. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Pentru orice vanzare de cladire sau teren treb uie respectate. respectiv in 29. autentificat si a intrat in vigoare ulterior datei de 31. conform Procesului verbal de predare primire.2006.e-contabilitate. Partea I. articolul 27 din Legea nr.portalmonografiicontabile.05.05. 2.2008.. de exemplu. Contractul de vanzare cumparare cu plata in rate a fost semnat. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. unei a treia persoane care ar avea si ar fi conservat. in special clauza cu privire la transferul dreptului de proprietate asupr a bunului.. 7/1 996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare) republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- aferente ratelor scadente dupa data aderarii intervi ne la fiecare dintre datele specificate in contract pentru plata ratelor. donatie. pe langa reglementarile cuprinse in Codul civil. 7/1996. Astfel.12. 201 din 3 martie 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. (4) si solicitam o clarificare a acestei situatii i n sensul comunicarii unui punct de vedere argumentat de catre dumneavoastra. in cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun imobil nu este suficienta incheierea unui simplu contract intre doua persoane juridice si emiterea facturii de catre proprietar. dreptur ile care rezulta prin vanzarea perfecta intre parti.org www. In cazul contractelor de leasing incheiate valabil. si care se deruleaza si dupa data aderarii. cum ar fi.... in conformitate cu art. nr. intelegem sa nu dam curs soliciarii furnizorului. coroborate cu prevederile legislative mai sus mentionate.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Din punct de vedere legal. trebuie sa analizati prevederile contractuale. nu pot a se opune. Obiectiunile noastre. 201 din 3 martie 2006. a dreptului de proprietatea asupra unui imobil consta in incheierea contractului in forma autentica. Solutie: Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect.dare in plata. codul comercial si prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. asa cum se prevede prin: articolul 1295 alineatul 2 din Codul civil: .. nr.2008. Astfel. 140 alin. in conditiile in care pentru spatiul comercial respectiv s -a incheiat la notar un contract in forma autentica inseamna ca a avut loc transferul dreptului de propri etate asupra bunului. Este necesar sa fie respectate formalitatile de publicitate imobiliara astfel incat transferul dreptului de proprietate sa fie opozabil tertilor. schimb sau . oarecare drepturi asupra imobilului vandut. Partea I.ro . mai inainte de transcriptiunea actului .

caz in care se prevede transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil. consider ca nu mai trebuie efectuata regularizarea sumei TVA prin aplicarea cotei de 24% pentru diferenta ramasa neachitata. nu ar fi fost emisa factura pentru valoarea integrala a bunului im obil.2008. titularul este obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii. vanzatorul nu poate solicita in forma autentica rezolutiunea contractului incheiat in anul 2008 astfel incat sa fie modificata valoarea de vanzare a bunului imobil cu cota TVA de 24% pentru suma ramasa de plata. Inscrierile in cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii cererii conform articolului 27 alineatul 1.. cu exceptia contractelor de leasing.. conform carora . intrucat reproduce dispozitiile art. . respectiv .. dar inainte de executarea obligatiilor. In literatura juridica aceasta clauza expresa poarta denumirea de pact comisoriu expres. 6 invocate chiar de dvs. in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente. pactele comisorii pot fi de patru grade: 1. Stipularea unui acestui pact comisoriu in contractele comerciale este inutila..portalmonografiicontabile... in situatia in care bunul a fost predat pe baza de pro ces verbal de predareprimire inseamna ca data livrarii bunului a fost data de 29. Regularizarea cotei TVA de la 19% la 24% ar fi trebuit sa aiba loc numai in situatia in care: contractul nu ar fi fost incheiat i n forma autentica iar avansul ar fi fost achitat de firma dvs. Rezolutiunea conventionala a contractului de vanzare – cumparare comerciala poate fi invocata numai in situatia in care la momentul incheierii contractului sau ulterior. Hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare insc rierii.Prin exceptie.conditia rezolutorie este ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului.(1) Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator sa ii predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept. 6 .rezolutiunea de plin drept a contractului in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una dintre ele.05..e-contabilitate. In legislatia fiscala regasim prevederile art. Asa cum ati precizat si dvs. In acest caz. 1020 Cod Civil. contractul va fi rezolvit. 134^1 alin. In aceste conditii. (3) In situatia in care cel ob ligat nu preda inscrisurile.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- . pact comisoriu expres de gradul I. contractul este incheiat in forma autentica.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . in baza unui precontract.ro . in caz de neexecutare a obligatiilor de catre una dintre parti.. dar prin intrebarea formulata nu ati precizat existenta unei clauze contractuale din care sa rezulte faptul ca transferul dreptului de proprietate are loc la data platii ultimei sume scadente. fiind aplicabila exceptia reglementata la art. printr -o conventie separata. bunul imobil nu ar fi fost predat beneficiarului la data incheierii contractului in forma autentica. partile stipuleaza o clauz a expresa. In functie de intensitatea efectelor pe care le produc...org www.2008.05. persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. fapt dovedit prin incheierea procesului verbal de predare primire din data de 29. Din acest motiv.. . 134^1 alin. clauza contractuala prin care partile stipuleaza ca. (2) Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge.

e-contabilitate.” In alta ordine de idei. am considerat ca este de datoria noastra sa imbunatatim starea de folosinta a spatiilor noastre ca gradul de ocupabilitate a spatiilor noastre sa fie cat mai buna. pact comisoriu expres de gradul II . In cazul contractului de vanzare – cumparare comerciala care se executa prin prestatii succesive. raportate la realitate in domeniul imobiliar de astazi. clauza contractuala prin care partile stabilesc ca in cazul in care o parte nu va executa obligatiile contractuale asumate cealalta parte are dreptul sa desfiinteze unilateral contractul. cand este posibil. astfel ca si in anul 2010 am efectuat o reevaluare i n vederea raportarii financiare pe anul 2010 si bineinteles a oglindirii unei valori cat mai juste a proprietatilor. 15 sunt aplicabile doar contractelor incheiate inainte de data de 1 ianuarie 2007. Reevaluare cladiri Societatea noastra isi reevalueaza cladirilor aflate in proprietate din 3 in 3 ani. Desfiintarea trebuie sa se ceara inaintea justitiei.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . caz in care reglementarile acestui articol nu pot fi invocate pentru modul de facturare al operatiunilor care au la baza un contract incheiat dupa aceasta data. clauza prin care partile prevad ca in cazul neexecutarii obligatiilor c ontractul se desfiinteaza de plin drept fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. in cazul rezolutiunii contractul se desfiinteaza cu efect retroactiv. pact comisoriu expres de gradul IV. 3. sunt de acord cu punctul de vedere al firmei pe care o reprezentati prin care se considera ca nu trebuie efectuata regularizarea cotei TVA in situatia prezentata. pact comisoriu expres de gradul III. in caz cand una din parti nu indeplineste angajamentul sau’’.portalmonografiicontabile. In concluzie. In acest caz rezolutiunea contractului opereaza fara a mai fi necesara sesizarea instantei de judecata.1020 -1021 Cod Civil. 4. Astfel. Mentionez ca societatea noastra . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. chiar daca a fost un an de criza financiara efect ueaza investitii in domeniul proprietatii sale. diferenta dintre cele doua notiuni fiind sub aspectul efectelor produse.05.2008. in ti mp ce in cazul rezilierii desfiintarea contractului se produce numai pentru viitor. in absenta unui pact comisoriu expres. clauza prin care se prevede ca in cazul in care una dintre parti nu executa obligatiile sale pana la un anumit termen contractul este rezolvit de plin drept. rezolutiunea contractului de vanzare cumparare comerciala are loc in conditiile stabilite de art. care dupa circumstante. poate acorda un termen partii actionate . Totusi.ro . in baza declaratiei unilaterale de rezolutiune a partii indreptatite. in acest caz contractul nu este desfii ntat de drept. deoarece activitatea preponderenta este cea de inchirieri. care trebuie notificata celeilalte parti.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice.org www. Singura parte contractanta in drept sa invoce rezolutiunea contractului este creditorul obligatiei neexecutate. respectiv data de 29. in caz cand una din parti nu indeplineste angajamentul sau. trebuie sa aveti in vedere faptul ca prevederile art. rezolutiunea se numeste reziliere. efectele produse pana la momentul desfiintarii ramanand in vigoare. conform carora ” conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice. 161 alin. sau sa -i ceara desfiintarea cu daune interese. 2. Partea in privinta careia angajamentul nu s -a executat are alegerea sau sa sileasca pe cealalta parte a executa conventia.

trebuie recunoscute in contul 231. si ulterior in contul 212. se intampla ca. cladirea modernizata. a fost restaurat din forte proprii in anul 2007. Daca in urma evaluarii. creste valoarea de inventar. turba plantat si ingrasamant In luna decembrie 2010 s-a achizitionat un brad argintiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.org www. in cursul anilor 2 009 si 2010 incepe o alta investitie la aripa estica a cladirii si din nou creste valoarea de inventar. suplimentare fata de cele estimate initial (cf art. atunci contabilizarea efectuata de firma dumneavoastra a fost corecta. Cum se contabilizeaza aceasta achizitie? Pe mi jloace fixe. Practic. iar TVA-ul a fost dedus. 107 alin. operatiunea de modernizare a unui sediu in care se desfasoara activitati economice autorizate.legat de deductibilitatea TVA ului ocazionate de cheltuielile cu investitia . fara a mai fi necesara amortizarea acesteia pe durata de viata ramasa.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .portalmonografiicontabile.e-contabilitate. atunci pierderea de valoare se va recunoaste direct pe cheltuieli (6813 = 212). doar atunci cand are ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali. careia i -a fost crescuta valoarea cu cost ul modernizarii. care este si sediul societatii noastre. Daca aceasta conditie a fost indeplinita. Din punct de vedere contabil.cum voi putea sa-mi recuperez investitiile daca valoarea de inventar scade Mentionez ca toate cheltuielile cu investitiile au fost contabilizate pe ct. La sfartsitul anului 2010 am efectuat o reevaluare si cf raportului de evaluare se ajunge la o valoarea de inventar mai mica.ro . care este si monument istoric. la sfarsitul exercitiului financiar. obiecte de inventar sau consumabile? Solutie: Aceasta achizitie reprezinta o cheltuiala ulterioara efectuata in legatura cu o imobilizare corporala.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Astfel. operatiunea de reevaluare. conducand la obtinerea d e beneficii economice viitoare. are o valoare justa mai mica decat valoarea ramasa (valoarea de intrare initiala plus costul modernizarii minus amortizarea cumulata). indiferent de valoarea pierderilor din reevaluare recunoscute in contabilitate conform prevederilor contabile. Contabilizare brad argintiu. atata timp cat sediul restaurat este utilizat pentru activitati economice generatoare de operatiu ni impozabile cu drept de deducere. turba plantat si ingrasamant conform atasament. nu trebuie ajustata taxa deductibila aferenta cheltuielilor cu investitia. este un tratament optional prin care se renunta la costul istoric in evaluarea imobilizarilor corporale in favoarea valorii juste. din punct de vedere contabil modernizarea se considera recuperata. 2 din OMFP 3055/2009). Solutie: Din punct de vedere al TVA. si s-a plantat in gradina unei cladiri pe care o avem in patrimoniu.231"Investitii in curs" iar in luna decembrie 2010 cf Proces verbal de receptie toata valoarea s -a trecut pe 212 "Cladiri". un spatiu cu destinatie de activitati economice . prin recunoaste rea acestei deprecieri. Intrebarea mea este: .

394. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute.394.12.800 lei. In 2008 si 2009 s-au facut modernizari la cladire. trebuie solicitat un raport de evaluare.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .12.52 lei (cont 2812). prevede un tratament diferentiat in functie de efectul acestor cheltuieli asupra beneficiilor viitoare genera te de imobilizarea corporala respectiva.027. Cladirea se amortizeaza prin metoda liniara pe o perioada de 60 ani (720 luni). investitiile efectuate la imobilizarile corporale. Amortizarea cumulata la 31. La sfarsitul anului 2010 s-a intocmit un raport de evaluare prin care s -a stabilit ca valoarea reala a cladirii la 31. 2.20 lei.2007 un teren de 493 mp cu constructie. consideram ca aceste cheltuieli cu amenajarea gradinii. La acel moment s-a inregistrat in contul 212 suma de 1.483.904.org www.2010 este de 769. ar trebui recunoscute in perioada in care au fost efectuate in contul 611. In cazul in care. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functiona In concluzie. In aceasta situatie v-as ruga sa-mi spuneti care sunt inregistrarile contabile corecte pentru reevaluare? Care consideram ca este valoarea terenului din su ma initiala? Care sunt implicatiile fiscale ale acestei reevaluari? Solutie: Pentru a determina valoarea terenului din suma initiala.2010 este de 89. astfel ca la 31.800 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. daca au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare.483.12.20 lei . Pot fi recunoscute ca o componenta a activului . sub forma cheltuielilor ulterioare. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor.52 lei Inregistrarea plusului din reevaluare aferent terenului: 211 = 105 cu 618. suplimentare fata de cele estimate initial.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Tratamentul contabil prevazut de ordinul 3055/2009.e-contabilitate.ro .2010 valoarea contului 212 este de 1.349.349. Pe factura de achizitie era trecut: “teren+constructie” in suma de 1. nu se fac corectii pentru inregistrarea terenului in contabilitate la valoarea sa istorica de la momentul achizitiei. Reevaluare teren Societatea ABC a achizitionat in data de 27. 45 lei.355 lei iar valoarea reala a terenului este de 618. drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate (cont 611). Nici in contractul de vanzare-cumparare sumele pentru teren si cladire nu erau defalcate. vom avea urmatoarele inregistrari: Anularea amortizarii cumulate pana la datas reevaluarii: 2812 = 212 cu 89. de regula. prin care sa se separe valoarea terenului de valoarea cladirii.12.portalmonografiicontabile. Astfel: 1.

Putem sa emitem si in acest caz factura de reducere comerciala acordat ulterior pentru aces ti 2%.93 lei Din punct de vedere fiscal. Investitie in teren intravilan Firma noastra vrea sa faca o investitie (spatiu comercial) intr -un teren intravilan a carui proprietar este o persoana fizica: Ce contract trebuie facut intre firma si detinatorul terenului si daca se incheie contractul intre parti. Contractul prevede si un "discount suplimentar ulterior" de 2 % in cazul achitarii facturilor in 5 zile de la emitere. Deci.e-contabilitate. regulat.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .667). se poate elibera autoriza tia de constructie pentru firma? Daca autorizatia se elibereaza pentru firma.355 lei. pentru contabilizarea scontul ui este necesara existenta in contract a prevederii referitare la acordarea unei reduceri in cazul achitarii facturilor in cinci zile de la emitere si facturarea cu semnul minus a acestei reduceri la momentul acordarii. Din studiul prevederilor acestui articol nu reiese explicit ca pentru reducerile financiare acordate ulterior livrarii bunurilor. practic este vorba de o reducere de pret de natura financiara.ro . sau este necesar sa reformulam contractul? . chelt uiala cu minusul din reevaluarea cladirii este nedeductibila la calculul profitului impozabil. remizele.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Inregistrarea minusului din reevaluarea cladirii (valoarea ramasa contabila minus valoarea reevaluata a cladirii): 6813 = 212 cu 1. i „Factura cuprinde in mod obligatoriu baza de impozitare a bunurilor si serviciilor. in care se prevede ca „baza de impozitare se reduce in ca zul in care rabaturile. Intrebarea mea este . risturnele si celelalte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor” . si coroborand cu prevederile art.org www. exclusiv taxa. Reducere comerciala Firma noastra a incheiat un contract general pe acest an cu un client care cumpara marfa de la noi. scont (ct.027. insa amortizarea fiscala dupa reevaluare se va calcula tinand cont tot de valoarea initiala a cladirii de 1. avand termen de plata 60 de zile de la data facturarii. Insa avand in vedere prevederile art 138 lit c. toate cheltuielile de investitie se pot descarca pe firma? Solutie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.45 lei si nu de valoarea reevaluata de 769.portalmonografiicontabile. pretu l unitar.Ce documente sunt necesare pentru contabilizarea scontului? Trebuie sa emit factura fiscala? Solutie: Obligativitatea emiterii facturilor este reglementata de Codul Fiscal la art. remizele. precum si rabaturile. 155 alin 5 lit.322.045. trebuie emisa o factura distincta. Drept urmare. 155.904. risturnele si alte reduceri de pret ” rezulta ca trebuie emisa o factura cu semnul minus pentru orice tip de reducere acordata ulterior livrarii bunurilor.

la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil .portalmonografiicontabile.2009 art. Potrivit prevederilor art. Potrivit art. in cazul in care legea nu dispune altfel. firma dvs.teren si/sau constructii . denumita superficiar.ro .org www. lucru in pamin t sau asupra pamintului sint prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamint pe cheltuiala sa si ca sint ale lui pina se face dovada contrara. Pentru mai multe detalii va recomandam sa va adresati unui consil ier juridic specializat in drept civil. dreptul de superficie este un drept real principal. 492 Cod Civil. In acest se ns. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. prin orice act juridic. (1) din Legea 50/1991. asupra constructiilor care se afla pe o suprafata de teren ce apart ine unei alte persoane. ar fi sa incheiati un contract privind constituirea dreptului de superficie. In ceea ce priveste terenul. consideram ca. Potrivit definitiilor prevazute in Anexa 2 la Legea 50/1991. Pentru a putea realiza constructia in conditii de legalitate.identificat prin numar cadastral. ce trebuie exercitat in conformitate cu scopul constituirii dreptului de superficie: in cazul de fata executarea si exploatarea constructiei. executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. se va putea constitui dreptul de superficie pe orice teren proprietate privata.e-contabilitate. teren asupra caruia superficiarul va avea un drept de folosinta. Prin urmare. intrucat in urma contractului de constituire a dreptului de superficie. indeplinind astfel conditiile prevazute la art. Dreptul de superficie constituie o derogare de la regula inscrisa in art. plantatie. 40(5) va rugam sa transmiteti modul de compensare A plusurilor cu minusurile constatate la inventariere conform cazurilor de mai jos . Mod de compensare a plusurilor si minusurilor la inventar In aplicarea normelor anexa la OMF 2961/09. folosinta cit si dispozitia.. in speta expusa de dvs. emisa in conditiile prezentei legi. consideram ca superficiarul poate chiar instraina constructia si transmite catre dobanditor dreptul de folosinta asupra terenului. este necesar ca edificarea constructiei sa se faca numai cu acordul proprietarului terenului. el va avea asupra acestuia doar un drept de folosinta. 1 alin. indiferent de titular. va deveni titular al dreptului de superficie. Astfel. 11 din Decretul -Lege nr.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In opinia noastra cel mai indicat. ca orice alt proprietar.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Dreptul de superficie este o specie aparte a dreptului de proprietate ce nu este reglementata de Codul civil si consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana. precum si modul de inregistrare al acestor operatiuni in contabilitate. 1 alin. inseamna ca asupra acesteia el isi va exercita atit posesia. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. potrivit careia orice constructie. dreptul de superficie este unul din drepturile reale supra imobilelor inscrise in cartea funciara. (1) din Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. veti putea obtine auto rizatie de constructie pentru firma si veti putea astfel justifica cheltuielile realizate pentru edificarea spatiului comercial ca fiind efectuate in scopul obtinerii de venituri impozabile. Intrucat superficiarul (persoana juridica) va fi proprietarul constructiei.10.

40(5)) se va proceda astfel: · In primul caz se va elimina din compensare minusul cantitativ de 100 buc din codul YY1.7) – 100*1.5) Tratamentul contabil fiscal pentru indemnizatia de deplasare in tara si strainatate Care este tratamentul contabil fiscal pentru in demnizatia de deplasare in tara si strainatate pentru o societate privata in anul 2010. Solutie: Conform normelor de inventariere invocate (OMF 2961/09. Inregistrarea compensarii in contabilitate. Codul XXX PLUS INVENTAR 100 bucati x 1. se va face astfel: 607 = 371 cu -15 lei ((50*1. va atrage o suma mai mica cu 25% la calcul ul deductibilitatii pentru o societate privata? Deci se poate acorda nivelul prevazut in HG 1860 si HG 518 dar suma deductibila este redusa cu 25%? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. reducerea cu 25 % a indemnizatiei de deplasare in tara si strainatate pentru institutiile publice.portalmonografiicontabile.6 – 100*1.6+10*1.5) In al doilea caz se va elimina din compensare plusul cantitativ de 10 buc din codul XXX.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- CAZUL A.50 lei/buc Compensabil cu codurile: YY1 Minus inventar 50 bucati x 1.6 lei/buc YY3 Minus inventar 10 bucati x 1.4 lei/buc YY2 Minus inventar 30 bucati x 1.7 lei/bui c.ro . Inregistrarea compensarii in contabilitate.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .4+30*1.org www.e-contabilitate.? Incepand cu 1 iulie 2010. deoarece are pretul cel mai mic mai mic . se va face astfel: 607 · = 371 cu 10 lei (100*1. Codul XXX PLUS INVENTAR 100 bucati x 1.6 lei/buc CAZUL B.4 lei /buc Sau cu Codul YY2 MINUS INVENTAR 100 bucati x 1.5 lei / buc Compensabil cu Codul YY1 MINUS INVENTAR 100 bucati x 1.10.2009 art.

locul prestarii nu este considerat a fi in Romania.47 EUR / zi. nivelul maxim al diurnei externe deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit pentru agentii economici care trimit angajati in delegatie in strainatate se va calcula conform formulei: Diurna maxima deductibila fiscal = diurna externa (conform HG 518/1995) x 0. deci factura va fi emisa fara TVA. conform Legii nr.5 = 75. 2 din Legea nr.12. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. care este nivelul in demnizatie de deplasare? Solutie: Incepand cu luna ianuarie 2011. 133 alin 2.5=32.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- De ex: deplasarea in tara: Pana in iulie 2010 se poate considera deductibila indemnizatia de deplasare in l imita a 2. (2) din Codul fiscal.e-contabilitate. 133 alin. Drept urmare. prestate de o persoana juridica din Romania. Dovezile nece sare le regasiti la pct.5 ori *13 lei /zi iar din iulie 2010 deductibilitatea este in limita a 9. pentru persoana juridica din Arabia Saudita? Solutie: Din punct de vedere al TVA.org www. conform art.5 Exemplu delegatie in Italia: Diurna maxima deductib ila fiscal = 35 EUR x 0.portalmonografiicontabile.5 lei/zi Tratament contabil-fiscal din punctul de vedere al TVA in 2011 pentru serviciile de recrutare personal din Romania si din alte tari Care este tratamentul contabil fiscal din punct de vedere al TVA in anul 2011 pentru serviciile de recrutare personal din Romania si din alte tari. 133: (12) „Pentru servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. 12 din normele de aplicare ale art.75 x 1.15 x 2. asa cum a fost modificata prin art.75 x 1.ro . 118/2010. pentru societatile private nivelul deductibil al diurnei este de 13*2. Diurna pentru delegatie in tara a ramas nemodificata in2010 si in 2011 la nivelul de 13 lei/zi pentru personalul din institutii publice.15 x 2. operatiunea este neimpozabila in Romania. 28/28.5 ori? Cazarea neoficiala pentru deplasarea in tara este deductibila la nivelul de 30 ron / noapte sau se reduce cu 25%? Dar in anul 2011. Pentru a aplica acest tratament este necesar sa dovediti ca firma din Arabia Saudita desfasoara activitati economice. diurna externa cuvenita personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. deoarece locul prestarii se considera a fi la sediul beneficiarului din Arabia Saudita.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .2010 privind salarizarea in 2011 In consecinta. se majoreaza cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010. reglementata prin HG 518/1995.75 lei/zi*2.

la o firma privata. aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. Salariul minim pentru muncitori necalificati in Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national este de 700 lei. Un asociat unic nu este obligat. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clien tul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. La acest salariu veti aplica coeficientul pentru studii superioare de 1.e-contabilitate.ro . Garantiile depuse la furnizor Garantiile depuse la furnizor ( de exemplu enel energie) se inregistreaza in contul 267.” Din punct de vedere contabil. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului.72 prevazut in acelasi Contractul Colectiv de Munca unic la nivel n ational. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. aprobat prin HG 1193/2010. dar atunci cum reglam bilantul (vezi active imobilizate)? Solutie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.2011. prin lege. in baza facturii emise: 4111 = la data facturii 704 cu pretul in valuta al serviciilor inmultit cu cursul BNR vala bil Majorare salariu Pentru un inginer incadrat cu un salariu de 1200 ron/luna.01. 133 din Codul fiscal in functie de natura serviciului. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. veti face urmatoarea inregistrare.org www.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Comunitatii.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . desi nu au neaparat o durata mai mica de un an.portalmonografiicontabile. sa aiba venituri de natura salariala la 01. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website -ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoa na impozabila. valabil in 2011 este de 670 lei. este obligatorie majorarea de salariu incepand cu 1 ianuarie 2011 in functie de salariu minim de 670 sau 700 RON? Un asociat unic care nu a re incheiat un contract de munca si nici nu are incheiat un contract cu oficiul de pensii este obligat sa aiba venituri de natura salariala incapand cu 1 ianuareie 2011? Solutie: Salariul minim.

pe cheltuiala sa. a altor creante imobilizate. prin decontul de TVA cod 300 si declaratia recapitulativa cod 390. În fapt. vor prezenta in bilant. Practic. garantii si cautiuni depuse de entitate la terti. la imobilizari financiare. marfa vanduta carausului desemnat de catre cumparator. doua operatiuni : in luna octombrie 2010 (cu termen de depunere noiembrie 2010) o achizi tie intracomunitara de bunuri. l a alte creante imobilizate se cuprind garantiile. prin FCA: furnizorul suporta cheltuiala cu incarcarea si stivuirea bunurilor in mijlocul de transport angajat de catre cumparator. in care se completeaza toate informatiile. firma dvs.e-contabilitate. diferentiat. care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai mare de un an. raporteaza. EXW sau FCA.portalmonografiicontabile. in care se completeaza toate informatiile. Diferenta intre conditia de livrare Ex works (EXW) si conditia de livrare Free carrier (FCA) Considerati conditia de livrare FCA si cele doua situatii: 1. dupa cum puteti observa daca analizati formularul publicat pe site -ul Ministerului de Finante pentru d epunerea situatiilor financiare. cum sunt depozite.org www.ro . cumparatorul suporta doar cheltuielile cu transportul bunurilor si descarcarea acestora la destinatie. nu intervine nicio modificare privind raportarea fiscala si inregistrarea contabila a achizitiei intracomunitare de bunuri si servicii precizata anterior. Exista vreo diferenta daca conditia de livrare este EXW? Solutie: Diferenta intre conditia de livrare Ex works (EXW) si conditia de livrare Free carrier (FCA) consta in faptul ca in cazul FCA furnizorul are obliga tia de a preda.] Entitatile care au evidentiate in contul de creante imobilizate creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an. contul 267 apare atat in cadrul sectiunii de active imobilizate cat si in cadrul sectiunii de active circulante iar la sfarsitul formularului 10 se precizeaza ca aceste elemente se vor repartiza in functie de natura lor. Deci. [. Potrivit prevederilor art 118 din OMFP 3055/2009. depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti. in luna noiembrie 2010. inclusiv valoarea statistic a. in luna noiembrie 2010 (cu termen de depunere decembrie 2010) o achizi tie intracomunitara de servicii. soldul contului 267 se va imparti in doua: sumele ce au o scadenta mai mica de 12 luni vor fi trecute in bilant ca active circulante iar sumele cu o scadenta mai mare de 12 luni vor fi trecute in bilant ca active imobilizate. In acest sens. spre deosebire de EXW .. indiferent de condi tia de livrare negociata prin contract. Declaratie standard.. mai putin valoarea statistica. cu ajutorul contului 267 se tine evidenta creantelor imobilizate sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung altor entitati.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Potrivit prevederilor OMFP 3055/2009 pentru adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Astfel. 2.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Declaratie extinsa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. diferenta urmand a fi reflectata la creante. numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni.

e-contabilitate.org www.000. Astfel. Depunerea declaratiei standard sau a declaratiei extinse nu depinde de condi tia de livrare negociata cu partenerul extern. in care se | egale sau mai mari de | egale sau mai mari| | completeaza toate informatiile.000. depunerea declara tiei extinse este conditionata de valoarea achizitiilor intracomunitare de bunuri din anul anterior celui de raportare.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .000. declaratia standard se completeaza si se depune numai daca in cursul anului anterior valoarea achizi tiilor intracomunitare de bunuri a fost cuprins a intre 300.000.000 lei | |________________________________|_________________________|_______________ ____| | Declaratie extinsa.portalmonografiicontabile.000. pentru anul 2011.Of. este sintetizata urmatoarea corelatie intre valoarea facturata.| 300.000. Prin acelasi ordin. De asemenea. declaratia Intrastat extinsa se depune numai daca valoarea operatiunilor din anul anterior a fost mai mare de 10. nr. ci de valoarea achizi tiilor intracomunitare de bunuri realizate in anul calendaristic anterior celui de raportare.| 10. aspect care trebui avut in vedere la completarea declaratiei statistice Intrastat : ___________________________________________________________________________ __ | Flux: introduceri de bunuri | |__________________________________________________________________________ ____| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Acest aspect rezult a chiar din ordinul 21/2011: ___________________________________________________________________________ ___ | Tip de declara tie | Introduceri | Expedieri | |________________________________|_________________________|__________ _____ ____| | Declaratie standard.000 lei | de 20.000 lei | mai mici de | | | | 20. in care se| egale sau mai mari de | egale sau mai mari| | completeaza toate informatiile. 83 din 1 februarie 2011.000 lei.000 lei si 10. 21 din 19 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat publicat in M. s-a aprobat un nou ordin emis de catre Institutul National de statistica nr.000 lei | | inclusiv valoarea statistic a | | | |________________________________|_________________________|_______________ ____| Asa cum se poate constata.000 lei si | | mai putin valoarea statistic a | de 10.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Referitor la declaratia Intrastat.000 lei.000 lei si mai mici | de 900. Valoarea achizitiilor intracomunitare de bunuri se determina prin aplicarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de c atre furnizor asupra valorii in valuta facturate de catre partenerul intracomunitar.ro . valoarea statistica si conditia de livrare negociata.

671 din 15 decembrie 2009 privind aprobarea Normelor de completare a Declara tiei statistice Intrastat care a fost in vigoare pentru raportarea statistic a Intrastat pentru anul 2010. | | | | cheltuielile de transport| respectiv de la locul | | | | p ana la transportator.portalmonografiicontabile. dar fara a exista diferente privind modul de stabili re al valorii statistice intre conditia de livrare EXW si FCA. nu exista nicio diferenta intre modul de raportare al unei A. intotdeauna valoarea statistic a este mai mare decat valoarea facturata de catre furnizor. În ambele situatii. la care se adaug a| | | | Valoarea facturat a EXW . prin condi tia de livrare FCA. pe l anga | transport si asigurare| | | | valoarea bunurilor.I.C.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . la care se adaug a| | | transportator | Valoarea facturat a FCA .55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------| Termeni de | Valoare facturat a | Valoare statistic a | Relatia | | livrare | | | | |_________________|__________________________|_______________________|_____ ____| | EXW | Pentru toate modurile de | Valoarea facturat a | Vs > VF | | Franco fabrica | transport | EXW. În concluzie. | livr arii pana la | | | | | frontiera Rom aniei | | |_________________| __________________________|_______________________|_____ ____| Asa cum rezulta din tabelul anterior.| cheltuielile de | | | | valoarea bunurilor la | transport si asigurare| | | | poarta fabricii | p e parcurs extern. pentru determinarea valorii statistice se adaug a la valoarea facturata de catre furnizor cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs extern care cuprinde ruta stabil ita intre locul livrarii si frontiera Romaniei.ro .e-contabilitate.| cheltuielile de | | | | include. | pe parcurs extern.C. Aceleasi prevederi se regasesc si in ordinul Institutului national de statistica nr. | | | | | respectiv de la locul | | | | | livr arii pana la | | | | | frontiera Rom aniei | | |_________________|__________________________|_______________________|_____ ____| | FCA | Pentru toate modurile de | Valoarea facturat a | VS > VF | | Franco | transport | FCA. prin conditia de livrare EXW si modul de raportare al unei A.I.org www. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.

In cazul in care s-ar prescrie cum se inregistreaza in contabilitate? Si daca se prescriu? Pentru faptul ca nu s-au depus acele dosare pentru recuperarea sumelor ce se intampla? Se face cineva vinovat? Conform noilor reglementari declaratia 112 nu mai poti recupera. Intr-adevar.01.org www. care nu s-au putut compensa pana la 31. la 01. pentru ca. se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.01. implicatiile privind TVA si impozitul pe profit.000 de lei + TVA 24 %. 77 spune ca "Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor. vor putea fi solicitate in termenul legal de prescriptie de 5 ani. fara nicio problema. la momentul actual nu exista sume prescrise. puteti intcmi si depune dosarul de restituire a sumelor de recuperat ramase in sold la 31. Norma de aplicare. care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva.ro . incepand cu 01." Solutie: Sumele de recuperat de la Casa de Sanatate.2010 in contul 4317 in credit cu minus.000 lei.12.2010.e-contabilitate. conform normelor 60/32/2006 art.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Sume nerecuperate Ce se intampla cu sumele mai vechi de 90 zile care nu au fost recuperate si pentru care nu s-au depus dosare pentru recuperarea lor.2010. Tratamentul financiar-contabil privind garantiile de buna executie Ma intereseaza tratamentul financiar -contabil privind garantiile de buna executie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. 4111 “Clienti” = 704 “Venituri din prestari servicii” cu suma de 100.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . la casa de sanatate? Ele figurand la 31. In concluzie.2006. Intrucat aceasta contributie a fost introdusa. provenite din concedii medicale suportate din FNUASS. la care faceti referire nu a fost inca actualizata. Solutie: Garantiile de buna excutie sunt sum retinut de bneficiarii contractelor de furnizare de echipamente sau beneficiarii lucrarii d constructi montaj din valoarea totala a contractului ce se vor plati ulterior. iar valoarea garantiei de buna execti este de 10%. abrogandu-se aceasta prevedere. in prezent.12.2 011 aceste sume nu vor putea fi recuperate prin compensare in lunile urmatoare. Presupunem un contract de lucrari constructii montaj de 100. De ce va intreb.12.portalmonografiicontabile. deoarece prin OUG 117/2010 a fost modificata OUG 158/2005.

cand este considerata o modernizare efectuarea unor cheltuieli de minim 20% din valoarea initiala.000 lei. potrivit art. vom inregistra o imbunatatire a parametrilor tehnici initiali. se efectueaza inregistrarea: 5121 “Conturi la banci in lei “ = 2678 “ Alte creante imobilizate” cu suma de 10.org www. pot fi inregistrate si sunt considerate modernizari cheltuielile ulterioare in legatura cu imobilele daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii: a.000 lei. si discutam de ajustarea TVA. b. 2 lit. Deoarece garantia de buna executie nu este in sfera TVA (conform art. cand. Beneficiile pot fi si sub forma reducerii unor costuri. acest procent nu exista. 128 din Codul fiscal). b din Codul fiscal.000 lei si concomitent se va relua in venituri impozabile provizionul constituit prin inregistrarea: 1512 “Provizioane pentru garantii de buna executie” = 7812 “Venituri din provizioane” cu suma de 10.portalmonografiicontabile.ro . Care este diferenta intre o cheltuiala cu reparatia unei cladiri si o modernizare ce se va inregistra in valoarea imobilului Solutie: Potrivit pct. din punctul de vedere al reglementarii contabile.000 lei.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 4111 “Clienti” = 4427 “TVA colectata” cu suma de 24. Potrivit art. 106-107 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea. 22 din Codul fiscal.e-contabilitate. 6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” = 1512 “P rovizioane pentru garantii de buna executie” cu suma de 10. 149 alin. Astfel. Astfel. in urma efectuarii acestor lucrari. la sfarsitul perioadei de garantie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. La plata garantiei. evidentierea acestei sume care se va incasa peste 12 luni se efectueaza prin articolul contabil: 2678 “ Alte creante imobilizate” = 4111 “Clienti” cu suma de 10. spre deosebire de prevederile de la TVA. ca si recapitulatie retinem ca aceasta garantie nu estee in sfera TVA. se poate constitui un provizion pentru garantii de buna executie deductibil fiscal. estimam realizare beneficii economice viitoare intr -un procent imbunatatit fata de estimarea inainte de efectuarea imbunatatirii. Decontarea se poate face prin emiterea unei facturi ce are rolul de document justificativ.000 lei. iar provizionul constituit este unul din putinele provizioane deductibile fiscal.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .

Ce refacturam: baza 100 sau totalul cu TVA: 124 lei? Solutie: Cadrul legal pentru aceasta refacturare este norma metodologica pentru art. Din analiza parametrilor amintiti. inregistrata pe seama conturilor din clasa 6 la efectuarea consumului de geamuri termopane si de material izolant. In cazul Dvs. locul prestarii de servicii este la beneficiar.. la o eventuala vanzare. regasita la pct. Inregistrarea modernizarii in valoarea cladirii la data receptiei: 212 “Constructii” = 231 “Imobilizãri corporale in curs de executie” cu suma de 10. rezulta urmatoarele aspecte: refacturarea cheltuielilor se poate face chiar daca nu aveti in obiectul de activitate prestatia refacturata se pastreaza regimul TVA de la data exigibilitatii TVA de la achizitie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Altfel spus. 2 din Codul fiscal ce defineste regula generala a locului prestarii de servicii. 137 alin. Bonuri fiscale achizitie benzina care au TVA nedeductibil: (baza 10 0+24 TVA). Vom avea urmatoarele inrgistrari contabile: 231 “Imobilizãri corporale in curs de executie” = 722 «Venituri din productia de imobilizãri corporale» cu suma de 10. e din Codul fiscal. valoarea de 100 lei + TVA 24%. se refactureaza in oglinda.000 de lei. pevederea de la at. Consideram ca aplicabila situa tiei de fata. Legiuitorul exemplifica prin taxa radio -TV.org www. estimam realizarea unui pret mai bun. Din aceste exemple. respectiv se considera. prin efectul legii ca localizarea serviciului este in tara ce a atribuit codul de TVA valid al clientului Dvs. daca prestatia refacturata ar fi fost scutita de TVA. Va rugam sa ne spuneti cum se refactureaza din punctul de vedere al TVA urmatoarele.000 lei. vom avea o reducere de costuri cu imbunatatirea cu incalzirea cladirii si. Retinem ca. 145 ^ 1 din Codul fiscal ce limiteaza TVA -ul aferent achizitiei de combustibil. Cum se factureaza bonurile fiscale si p restari de servicii unui client din UE din punctul de vedere al TVA Suntem o SCA platitoare de TVA. beneficiarul facturii tebuie sa analizeze limitarea deducerii TVA confom art. Conform prevederii mai sus amintite.3 lit.portalmonografiicontabile. Desigur. 19 din H G44/2004 privind normele metodologice ce prezinta un numar de aproximativ 7 exemple de refacturare.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Presupunem ca efectuati o imbunatatire a cladirii sub forma schimbarii geamurilor termopan si efectuarea unor lucrari de e tansare..e-contabilitate.000 lei. neavand informatii despre natura cheltuielilor efectuate. atunci si refacturarea se face fara TVA. cand beneficiarul este o persoana impozabila. Presupunem ca aceste valori sunt in suma de 10. 133 alin. Care este suma refacturata clientului intern: 124 lei sau 124+124*24%? Avem o factura cu TVA reprezentand cheltuieli efectuate (100 baza impozabila si 24 TVA) in scopul prestarii de servicii unu i client din UE care ne-a furnizat cod de TVA valid.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . astfel incat inregistram o modernizare.ro .

iar reevaluarea urmeaza procedura pentru reevaluarea creantelor in valuta. Ajustare TVA servicii de consultanta Ce ajustari de tva ar trebui sa efectueze o societate de prestari servicii consultanta care a trecut de la platitor de tva la neplatitor conform OUG 117/2010. respectiv nu este indeplinita conditia de loc al prestarii de servicii in Romania. Solutie: Ca si principiu general. iar Dvs. trebuie sa fiti inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari conform art. pana in data de 20 Ianuarie a anului urmator. 3055/2009 privind contabilitatea.01. daca se inregistreaza conditia pentru anul trecut] Anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce efect cu data de 01 Februarie. Evident. modificat prin OUG nr. 186 din OMFP nr. 152 alin.000 eur in anul precedent. 117/2010.portalmonografiicontabile.2011. {precizare expresa in partea ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. aceste sume sunt supuse reevaluarii lunare. (7) din Codul fiscal. . iar veniturile sunt impozabile la determinarea impozitului pe profit. 126 din Codul fiscal nu sunt indeplinite.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Solutie: Potrivit art. Din punct de vedere fiscal. Daca aceasta garantie este constituita asupra monedei nationale si se deconteaza in lei fara implicarea cursului de schimb al unei valute. [20.Cateva exemple. la cursul de schimb comunicat al BNR din ultima zi a lunii.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Astfel. respectiv emiteti factura pe suma bazei de cheltuieli refacturate. pot solicita anularea inregistrarii ca platitori de TVA. Evaluare garantii aferente contracte de inchiriere Garantiile aferente unor contracte in inchiriere inregistrate in contul 267 se evalueaza la cursul BNR? Daca da.Contribuabilul ce a solicitat anularea inregistrarii ca platitor de TVA are obligatia depunerii decontului de TVA pentru lu na Ianuarie pana in data de 25 f ebruarie si TREBUIE sa efectueze toate ajustarile privind TVA.ro . daca sumele inregistrate sunt in valuta. care este tratamentul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit. conform pct. 158 ^ 2 din Codul fiscal si veti depune declaratia recapitulativa 390 conform art. atunci aceasta garan tie nu se reevalueaza. sau sunt in lei si se vor deconta in functie de cursul de schimb al unei valute la data platii. soldul contului 267 reprezinta soldul unei creante. veti emite factura scutita de TVA cu drept de deducere. In opinia noastra. cheltuielile cu diferentele de curs valutar sunt deductibile. chiar daca este o creanta imobilizata. 156 ^ 4 din Codul fiscal.e-contabilitate. ce au realizat o cifra de afaceri mai mica de 35. persoanele inregistrate in scopuri de TVA. cele 4 conditii cumulative de la art.org www.

} Ajustarea TVA se va reflecta in d econtul depus. 31/1990 O firma lucreaza cu doua tipuri de mandate: mandate comerciale prin care se incredinteaza anumitor persoane sarcini de natura strict comerciala cum ar fi de exemplu vanzarea unui teren sau inscrierea unor membri in ca drul unei organizatii si mandate conform legii 31/1990 prin care anumitor factori de raspundere cum ar fi directori sau administratori li se incredinteaza administrarea sau gestionarea unei activitati. 145 din Codul fiscal.ro . achizitionate/modernizate inainte de aderarea Romaniei la UE – situatie mai rara. 128 alin. societatea depunand optiunea de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. In conditiile in care pentru mandatul comercial in codul fiscal se prevede impozitarea cu 10% a vaniturilor realizate de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. (7) din Codul fiscal. (7) din Codul fiscal – probabil cea mai putin frecventa situatie.400 lei. inregistrare contabila achizitie: 371 “Marfuri” = 401 “Furnizori” cu suma de 10.e-contabilitate. alte materiale consum abile etc. . Mandate comerciale si mandate conform Legii nr. O societate a achizitionat in luna decembrie 2010 marfuri in valoare de 10000 lei plus TVA. Atentie numai pentru activele cu durata de u tilizare mai mare de 5 ani. materiale auxiliare.000 lei 4426 “TVA deductibila” = 401 “Furnizori” cu suma de 2. art.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- finala a art. taxe si vãrsãminte asimilate” = 4427 “TVA colectata” cu suma de 2. . situatie foarte rara. Ajustare TVA aferent marfurilor aflate in stoc: 635 “Cheltuieli cu alte impozite. 152 alin. Principalele ajustari sunt prevazute la: art. conform art. prin anularea inregistrarii in scopuri de TVA rezulta ca TVA -ul aferent stocurilor de marfuri. privind ajustarea TVA pentru bunurile de capital.portalmonografiicontabile. privind ajustarea TVA pentru bunurile de capital. 149 din Codul fiscal. art. 161 din Codul fiscal.transferul de active (transferul afacerii) conform art. persoana impozabila cu regim mixt. achizitionate/modernizate dupa aderarea Romaniei la UE – probabil cea mai frecventa situatie. materii prime. 147 din Codul fiscal. ce stabileste ca regula principala deducerea TVA de la achizitii daca acestea sunt util izate intr-un scop taxabil din punct de vedere al TVA sau pentru livrari intracomunitare si exporturi.calcul final prorata.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .400 lei. Marfurile nu se vand si raman in stoc pana la data de 31 ianuarie 2011 . aflate in sold se ajusteaza.org www. si dupa caz pana in 25 Februarie va achita/solicita la restituire acest ultim TVA.

55 alin. Tratamentul comerciale financiar-contabil privind reducerile Ma intereseaza tratamentul financiar -contabil privind reducerile comercial e acordate ulterior datei bilantului (implicatiile privind TVA si impozitul pe profit). Potrivit noilor reglementari. Din punctul de vedere al TVA. 152 alin. 296 ^3 din Codul fiscal. vom afecta impozitul pe profit pentru anul 2010. 134. vom avea fie un venit. Ca si concluzie. iar acestea nu modifica componenta situatiilor financiare b) evenimente ce indeplinesc conditia de realizare la data bilantului si vor modifica structura si performanta financiara a entitatii.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- persoanele mandatate se pune intrebarea cum sunt impozitate veniturile pe care le obtin persoanele din a doua categorie Solutie: Conform art.portalmonografiicontabile.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . consiliul de administratie sau alta structura cu putere de decizie in companie ce permite ca situatiile financia re sa fie supuse aprobarii de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau Actionarilor. fie o cheltuiala aferenta anului in care a fos t facuta livrarea initiala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Aceleasi prevederi se regasesc si la art. 3 din Legea 31/1990 privind socie tatile comerciale. exigibilitatea TVA -ului este la data facturii. Reducerea comerciala este considerata un eveniment ulterior datei bilantului ce conduce la modificarea situatiei financiare. atat Dvs. coroborat cu art. In exemplul nostru. Exemplu: societatea acorda o reducere comerciala in luna aprilie 2011 inainte de aprobarea situatiilor financiare. aceas ta reducere va afecta rezultatul patrimonial al anului 2010 si se va inregistra in balanta lunii decembrie diminuand rezultatul financiar.ro . din punct de vedere fiscal. În intelesul reglementarii contabile. est e luna aprilie. privind asigurarile sociale.e-contabilitate. 138 din Codul fiscal. Solutie: Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente favorabile sau nefavorabile care au loc intre data bilantului si data la care situatiile fina nciare sunt autorizate pentru emitere.. reducerea este aferenta pentru vanzari de marfuri realizate in anul 2010. contractul de mandat pentru fostii directori din cadrul SA -urilor conduce la fiscalizarea venitului prin asimilarea cu veniturile de natura salariala.org www. Altfel spus. conform art. 2 lit era d^1 din Codul fiscal privind impozitul pe venit si la art. cat si pesoana de la care s -a primit reducerea veti evidentia diminuarea bazei TVA in decontul lunii aprilie. pentru impozitul pe profit. In exemplul de fata. autorizarea pentru emitere este acordul dat de consiliul director. Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt de doua categorii: a) evenimente ce nu indeplinesc conditia de realizare la data bilantului.

000 lei. 1 lit. Solutie: Aplicabila intrebarii dvs. functionand ca un echipament individual.ro . este prevederea de la norma metodologica de la art. in textul actului normativ.org www. vom evidentia cheltuiala in avans prin articolul contabil 471 “Cheltuieli in avans” = 401 ”Furnizori” cu suma de 90. 141 din Codul fiscal. aceasta cheltuiala va afecta impozitul pe profit. Dupa cum se observa. De abia in acest moment. montata ulterior. precum si prin intermediul sobelor incalzite cu gaze/convectoarelor". 251 din Codul fiscal. daca este incorporata intr -un corp de cladire ce conduce la deteriorarea imobilului in caz de mutare in alta incinta. termoficare locala sau centrale termice proprii – si il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii.calorifere. Majorare valoare mijloc fix O centrala termica. regasita la pct.abur sau apa calda de la centrale electrice. activitatile sunt supuse TVA.portalmonografiicontabile. se efectueaza inregistrarea 612 “Cheltuieli cu chirii si locatii de gestiune” = 471 “Cheltuieli in avans” cu suma de 30. in opinia noastra. majoreaza sau nu valoarea mijlocului fix? .000 lei in fiecare an. impozitul pe profit se regularizeaza in anul in care a fost efectuata livrarea initiala. In principiu.000 lei. aceasta centrala face parte din v aloarea de impunere a cladirii. Din punctul de vedere al TVA. redata in continuare: "cladirea se considera ca are instalatie de incalzire d aca aceasta se face prin intermediul agentului termic . insa legiuitorul a stabilit anumite categorii de activitati.e-contabilitate. centrale termice de cartier. si valoarea instalatiilor de incalzire (tevi. indiferent de combustibilul folosit . 29 alin.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . corespunztoare sumei de 30. Solutie: Cheltuielile in avans trebuie repartizate in perioadele fiscale la care se refera. Daca centrala se poate muta fara deteriorarea imobilului. 4 din HG 44/2004. Exemplu: Avem o chirie platita in ia nuarie 2011 pentru urmatorii 3 ani. ingrijiri medicale activitati de invatamant si formare profesionala administrarea fondurilor speciale de investitii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Ca si concluzie. combustibil lichid.ma intereseaza din punctul de vedere al stabilirii bazei pentru plata impozitului pe cladiri. implicatiile insa sunt multiple si tin de natura activitatii acestei cheltuieli. iar TVA-ul se regularizeaza la data emiterii facturii. veti inregistra in fiecare luna). In fiecare an. in suma de 90. Tratament fiscal al cheltuielilor in avans Care este tratamentul financiar -contabil al cheltuielilor in avans si daca sunt implicatii privind TVA. constituit din conducte si radiatoare . consideram ca aceasta nu face parte din valoarea impozabila a cladirii. rega site la art.000 lei. ce nu sunt supuse TVA. combustibil solid. a pct. elementi de calorifer) fac parte din baza de impunere pentru cladiri. La inregistrarea chiriei. (iar dvs. dintre care amintim si noi: spitalizare.gaze. Astfel.

81 alin. Empiric vorbind. c e trebuie sa respecte cele 5 conditii stabilite de actul normativ amintit (procent 30% din valoare fara TVA. Provizioane pentru depreciere Pentru ce categorii de cheltuieli se pot crea provizioanele pentru depreciere si in ce masura pot fi deductibile fiscal ? Solutie: Din punct de vedere tehnic. pe care tocmai am prezentat -o Trebuie sa identificati punctual natura unei activitati si sa analizati individual daca aceasta activitate este in sfera TVA. Tratament financiar-contabil exploatari de cariere al cesionarilor unor Avem un contract cu un agent economic avand ca obiect con cesionarea unor exploatari de cariere pentru o perioada de 5 ani.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . insa vom face abstractie de li mbajul contabil si intelegem ca provizioanele pentru deprecieri se constituie pentru toate activele circulante supuse degradarii.03 lit. din punctul de vedere al TVA. Concesionarea se face in baza unei valori totale facturate cu TVA inainte de inceperea explotarii efective.org www. Articol contabil 681 “Cheltuieli cu amortizarile” = 2805 “Amortizare concesiuni” cu suma ce coespunde fiecarui an. fie ca nu o exploatati. achizitionati un drept de licenta de exploatare. nu sunt garantate de alta persoana. 129 alin. 1 lit. pentru creantele clienti potrivit art.e-contabilitate. 3 din OMFP nr. aceasta este in sfera TVA conform at. Ne intereseaza care este tratamentul financiar-contabil al cheltuielilor aferente acestuia si daca sunt implicatii privind TVA.portalmonografiicontabile. deoarece se presupune si consumul fizic al conglomeratelor rezultate din cariera. iar din intrebarea adresata intelegem ca dvs. Din punctul de vedere al sumei platite. prin inregistrari lunare. platiti aceste sume pentru un drept de exploatare a resuselor detinute de un alt operator economic. potrivit pct. intelegem ca un provizion este numai pentru o datorie. consideram ca aceasta se inregistreaza in contul 205 “Concesiuni. sunt inregistrate dupa 01 ianuarie 2004. c din Codul fiscal. brevete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.ro . Solutie: Excludem din start analiza unei inchirieri de bunuri. 3055/2009. b din Codul fiscal. 22 alin. sau pentru active imobilizate ce sunt supuse unei deprecieri reversibile. nu sunt aferente cat re o persoana afiliata). fara chirie lunara. inclusiv pentru creante. si alte depturi similare” si se amorti zeaza pe durata de detinere contractuala. la care exista riscul de neincasare. avand obligatia platii fie ca exploatati cariera. pentru creante neincasate. sunt intarziate la plata mai mult de 270 de zile.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- inchirierea bunurilor imobile. Astfel. Ca si principiu general. aceste cheltuieli cu deprecierea sunt nedeductibile la determinarea impozitului pe profit. Exista o singura exceptie.

Solutie: A doua sectiune a urmatoarei monogr afii este aplicabila situatiei dvs.5. 3055/2009 privind contabilitatea. conform art. OMFP nr.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . precum si o exemplificare a inregistrarii dupa data bilantului. urmata de detalierea implicatiilor fiscale. se corecteaza conturile 4111 «Clienti». Costul de achizitie al acestor marfuri este de 19.e-contabilitate.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. diferentiaza returul de marfa in cadrul aceluiasi exercitiu financiar de returul de marfa ulterior datei bilantului inainte de aprobarea spre emitere a situatiilor financiare anuale. Monografie contabila aferenta returului de marfa Suntem o firma de distributie marfa care acorda r educere comerciala ulterior facturarii si inregistram retur marfa ( clienti/ furnizori) aferent anului 2010.500 lei. deoarece nu este prevazuta obligatia la cele cinci cazui cand se datoreaza inscrierea. implicit primirea sau plata de dobanzi nu este in sfera TVA. fara drept de deducere.000 lei.org www. fiind o activitate scutita de TVA. O societate comerciala neinregistrata in scopuri de TVA livreaza marfuri unui client pe parcursul anului 2010 in valoare de 2 5. 607 “Cheltuieli privind marfurile” = 371 “Marfuri” cu suma de . acordarea si administrarea de credite. a din Codul fiscal. Inregistrarea returului de marfa: 4111 “Clienti” = 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” cu suma de – 7. Dorim o monografie contabila aferenta returului de marfa efectuat in 2011 pentru o vanzare din 2010 ce se face pana la data depunerii bilantului . Descarcarea gestiunii marfurilor vandute: 607 “Cheltuieli privind marfurile” = 371 “Marfuri” cu suma de 19. 1 din Cosul fiscal. 2 lit. 2869/2010 cu intrare in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2011 ce aduce completari OMFP nr.02. Astfel.portalmonografiicontabile.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Inscriere in Registrul Operatorilor intracomunitari Pentru o persoana juridica romana care are depozite bancare in Italia este necesara inscriere in Registrul operatorilor intraconumitari? Solutie: Potrivit art. În luna decembrie 2010 clientul returneaza 30% din marfa achizitionata.700 lei. in opinia noastra.ro . 141 alin. 158^2 alin.Ce se intampla cu declaratia 101 in cazul in care aceasta se depune la data de 25. Astfel. respectiv 607 «Cheltuieli privind marfurile» si 371 «Marfuri». 707 «Venituri din vanzarea marfurilor».000 lei. Inregistrari contabile: Vanzarea marfurilor pe parcursul anului: 4111 “Clienti” = 707 “Venituri din vanzarea ma rfurilor” cu suma de 25.000 lei.000 lei.2011 si apar astfel de evenimente . nu se impune inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari. in cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare.

in caz ipotetic. iar 418 se inchide prin 411 la data facturii. Din punctul de vedere al TVA. este evident ca inregistram fie o omisiune de venituri. Deci inregistrez 411 -707 = -7500.000 lei. prin salariatii proprii amenajeaza planseul centralei. o tranzactie economica se va raporta in doua perioade fiscale diferite: TVA-ul la data returului.facturi de intocmit” = 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” cu suma de – 7.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In situatia in care acest retur de marfa ar fi fost in exercitiul financiar urmator. in decembrie inregistrez 418-707= -7.e-contabilitate. Ce se intampla cu contul 418? Solutie: Factura de retur se va inregistra in aprilie. iar in urma returului de marfa ar putea sa rezulte.500 lei. Contul 418 Presupun ca in ianuarie am retur. in urmatoarele conditii: achizitia de materii prime si materiale se efectueaza in nume propriu. inregistrarea returului de marfa in acest caz se efectueaza prin articolul contabil: 418 „Clienti . Prin urmare. iar impozitul pe profit la data livrarii initiale a bunurilor. impozit de platit in plus. obtinerea autorizatiei se efectueaza prin contractarea unei societati comerciale autorizate. efectuarea punerii in fu nctiune si a testelor de specialitate. Societatea efectueaza urmatoarele operatii: in prima luna. Monografie contabila pentru constructia unor cladiri in regie proprie Determinare si inregistrare in evidenta contabila a costului de productie in constructii montaj O societate intentioneaza constructia unei centrale termice ce dureaza 3 luni. Din punctul de vedere al impozitului pe profit.org www.ro .portalmonografiicontabile.000 lei. corectia se inregistreaza la data bilantului in contul 418 «Clienti . fie o omisiune de cheltuieli.facturi nesosite» si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. respectiv contul 408 «Furnizori . achizitioneaza un cazan in valoare de 50. astfel ca se necesita depunerea unei declaratii rectificative.facturi de intocmit». exigibilitatea intervine la data facturii de retur. Inregistrari contabile: Achizitie cazan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Situatia este naplacuta in momentul in care consideram activitatea financiara neincheiata. In exemplul nostru.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . turnand beton cu un cost de achizitie de 30. cand declaratia 101 a fost deja depusa. dupa cum am explicat si la o intrebare anterioara. montajul echipamentelor.500.

000 lei.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 301 “Materii prime” = 401 “Furnizori” cu suma de 50. In ultima luna se efectueaza testele de specialitate si punerea in functiune de catre tertul autorizat.000 lei.org www.000 lei 601 “Cheltuieli cu materii prime” = 301 “Materii prime” cu suma de 10.000 lei. inclusiv asigurari sociale. In luna urmatoare.000 lei. acesta emitand o factura de prestari de servicii in suma de 15.portalmonografiicontabile.000 lei Achizitie si consum ciment: 3028 “Alte materiale consumabile” = 401 “Furnizori” cu suma de 30.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .000 lei 645 “Cheltuieli privind asigurãrile si protectia socialã” = 431 “Asigur ari sociale” cu suma de 6. Totalizam costul de productie din luna a doua care este de 65. iar societatea terta efectueaza servicii de 5.000 lei si il inregistram in contabilitate: 231 “Imobilizari corporale in curs de executie” = 722 “Venituri din productia de imobilizari corporale” cu suma de 65.000 lei.salarii datorate” cu suma de 20.000 lei Valoarea salariilor personalului afectat constructiei este de 20.000 lei Înregistrare contabila: 231 “Imobilizari corporale in curs de execu tie” = 722 “Venituri din productia de imobilizari corporale” cu suma de 56.000 lei 6028 “Cheltuieli cu alte materiale consumabile” = 3028 “Alte materiale consumabile” cu suma de 30.000 lei. se monteaza cazanul.000 lei.000 lei care se inregistreaza in contabilitate astfel: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Total cost de productie prima luna = 56.e-contabilitate. Inregistrari contabile: Montare cazan: 601 “Cheltuieli cu materii prime” = 301 “Materii prime” cu suma de 50. o bservam ca se vor include in costul de productie turnatul betonului si salariile muncitorilor direct productivi. Costul de productie al ultimei luni este de 15. Urmand procedura de determinare a costului de productie. Inregistrare contabila factura emisa de tert: 628 “Cheltuieli cu alte servicii efectuate de terti” = 401 “Furnizori” cu suma de 15.000 lei.ro . se achizitioneaza si se monteaza un arzator in valoare de 10. Servicii efectuate de terti: 628 “Cheltuieli cu alte servicii efectuate de terti” = 401 “Furnizori” cu suma de 5.000 lei. Achizitie si montare arzator: 301 “Materii prime” = 401 “Furnizori” cu suma de 10.000 lei. Inregistrari contabile: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 “ Personal .000 lei.

2010 Solutie: Intrebarea este foarte la obiect. pentru primele 3 trimestre. contabil 331 "produse in curs de executie" (analitic de natura cladirilor) = 711 "venituri aferente costurilor de productie" Declaratia 101 pentru anul 2010 La decalratia 101 pt. mai mare decat impozitul minim.000 lei.anul 2010 as dori sa aflu pentru ce firme se depune de la data de 01. Va expunem punctul nostru de vedere si punctul de vedere al autoritatilor fiscale. nu uitati ca aceasta este considerata un stoc.000 + 15. va depune doua declaratii 101. societatile in procedura insolventei. 2 din OMFP 3055/2009.000 = 136.e-contabilitate. vor depune o singura declaratie 101 pentru intreg anul cal endaristic 2010. dar au inregistrat o situatie financiara ce a dus la plata de impozit pe profit mai mare decat impozitul minim in fiecare dintre aceste 3 trimestre. Ca si concluzie. si alti contibuabili ce nu au avut obligatia platii impozitului mi nim. consideram ca in acest caz vom avea 2 perioade fiscale. adresata Directiilor fiscale si Administratiilor financiare. Restul contribuabililor ce ar fi fost obligati la plata impozitului minim.org www. 711 variatia stocurilor? Solutie: Pentru constructia destinata vanzarii tratamentul contabile este total schimbat. ce nu au avut obligatia platii impozitului minim. cum sunt organizatiile si fundatiile. In cazul acesta folosim 331 produse in curs de executie.01. prin care se comunica ca obligatia depunerii a 2 declaratii 101 revine contribuabililor ce au platit efectiv in primele 3 trimestre cel putin un impozit minim.2011.12. 152 alin. 34 alin 16 -18 din Codul fiscal. noi consideram ca un contribuabil ce a platit impozit pe profit in primele trei trimestre mai mare decat impozitul minim. personal.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 231 “Imobilizari corporale in curs de executie” = 722 “Venituri din productia de imobilizari corporale” cu suma de 15. Inregistrare punere in functiune: 212 “Constructii – analitic centrala termica” = 231 “Imobiliz ari corporale in curs de executie” cu suma de 136.portalmonografiicontabile. In opinia noastra. potrivit pct. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.2010-31.01. si astfel vom depune tot 2 delaratii 101. declaratie cumulativa 01 ianuaie – 31 decembie vor depune numai societatile noi infiintate in 2010.ro . va recomandam sa puneti in aplicare recomandarea facuta de autoritatea fiscala. Din punctul de vedere al platii impozitului pe profit. avand in vedere intentia de corectare a unei erori legislative. Punctul de vedere al autoritatilor fiscale a fost exprimat prin circulara 415063/31.000 lei. Noi.000 + 65. Vanzare constructie Cladirea se efecuteaza pentru a fi vanduta. avand in vedere prevederile de la art. Total cost de productie centrala = 56.000 lei. Astfel costul de productie se evidentiaza prin art.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .

Asigurarile se retin daca persoana nu este pensionara sau nu este inscrisa intr-un alt sistem de asigurare (avocatii). intrebarea 2). Mai exact.5%.org www. Daca conventia este singurul venit.4 lit.5% si contributia la pensii 10. pentru a 2 -a perioada fiscala. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asig sociale de stat? Cum trebuie interpretat art. De retinut. voi lua in considerare numai realizarile din octombrie -noiembrie-decembie. optiunea se va exercita la data semnarii conventiei.022 lei). 296/11 referitor la baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asig sociale de stat? (suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut corespunzator nr -ului zilelor lucratoare din concediul medical) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. conform art. din suma datorata bugetului se va scadea sponsorizarea in limita cea mai mica dintre 3 la mie din Cifra de Afaceri.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Calculatie cheltuielile din sponsorizare si protectie sociala Cheltuielile din sponsorizare si protectie sociala se calculeaza pe tot anul fiscal sau separat pe cele doua perioade? Solutie: Atat la deducerea cheltuielilor salariale. daca societ atea respectiva are obligatia depunerii a doua declaratii 101 (am descris pentru user -ul pelea. deci nu se acumuleaza cu perioada anterioara. Doua perioade fiscale inseamna doua calcule separate. sau 20% din i mpozitul pe profit datorat. sau direct cu stopaj la sursa de 16%. iar dupa determinarea impozitului pe pofit.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . prevedere expresa atat in OUG 82/2010. in procent de 5. toate aceste asigurari se calculeaza la suma bruta. cat si la determinarea cheltuielii cu sponsorizarea suportata din impozitul pe profit. 21 alin.e-contabilitate. de exemplu. aceste praguri se vor determina individual in fiecare dintre cele 2 perioade fiscale. p din Codul fiscal. conventiile civile (contractele civile) sunt supuse: impozitului pe venit in procent de 10% + 6% platibil in anul urmator prin declaratia anuala depusa de beneficiar. la decembrie 2010. Retinem ca o cheltuiala cu sponsoizarea este nedeductibila la d eterminarea impozitului pe profit. salariul mediu brut este 2. Platitorul de venit retine si urmatoarele asigura ri sociale: somaj 0.ro . persoana fizica in nume propriu tebuie sa declare si sa plateasca contributia individuala la asigurarile de sanatate.5%. Baza de calcul a asigurarilor sociale este 5 salarii medii brute (in anul 2011. Obligatii de plata – contract civil Pentru cei cu contract civil care sunt obligatiile de plata atat de persoana fizica cat si de angajator? Solutie: Potrivit OUG 82/2010. cat si in Codul fiscal (necorelatie legislativa).portalmonografiicontabile.

iar indemnizatia este suportata de buget.000 de Euro ca Cifra de Afaceri. se datoreaza contributiilor sociale. mai putin asigurarile de sanatate ce se suporta in procentele stabilite de art.org www. Microintreprindere – platitor de impozit pe profit Microintreprinderile cand devin platitor de impozit pe profit daca a relalizat in cursul anului 100. aferenta perioadei de concediu medical suportata de angajator se datoreaza integral contributiile la asigurarile sociale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Aceasta suma se va diviza in functie de numarul de zile cat persoana este in concediu medical. Ne exprimam indoiala aasupra corectitudinii intocmirii a 2 contracte. si nu pe fiecare contract in parte). Pentru zilele in care indemnizatia este suportata din bugetul asiguarilor sociale. devine platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul urmator depasirii plafonului. este suma de 707 lei si reprezinta contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate.ro . Contribuita individuala se calculeaza separat pe fiecare contract respectiv de 5 ori castigul mediu sau se cumuleaza sumele pe cele doua contracte si se aplica regula de 5 ori castigul mediu?daca acest lucru este valabil si pentru obligatiile angajatroului Solutie: In opinia noastra.portalmonografiicontabile. ca si pentru persoana activa. sumele se plafoneza la 5 salarii la nivelul angajatorului (pentru ambele contracte. s -a stabilit ca o microintreprindere ce depaseste plafonul de 100.e-contabilitate. Calcul contributia individuala Pe aceeasi societate o persoana fizica are 2 contracte de munca. cand persoana este in concediu medical. 29610 si 29611 (35% din salariul minim sau 2 salarii minime brute pe tara).55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Solutie: Baza de calcul de 35% reprezinta suma lunara de 2.000 Euro din trimestrul urmator cand s -a depasit limita veniturilor sau din anul urmator? Solutie: Prin Ordinul Presedintelui ANAF 73/2011. deoarece se poate depasi timpul legal de munca dintr -o zi.022 x 35% (salariul mediu utilizat la constructia bugetului asigurarilor sociale).Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Contributii concediu medical si c alculatie Ce contributii se platesc pe perioada concediului medical si cum se calculeaza? Solutie: In opinia noastra.

degresiva sau accelerata. deducerea cheltuielilor cu amortizarea se poate face integral. i) din Codul fiscal. sunt: a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. in cazul in care casa si terenul au fost achizitionate strict in scopul desfasurarii activitatii de turism.ro . (1800 ron) c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.. asambl arii.. constructia si modernizarea casei si terenului sunt nedeductibile la calculul venitului impozabil. prev azute in titlul II din Codul fiscal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. De aici reiese faptul ca cheltuielile efectuate pentru achizitionarea. Aceste costuri se recupereaza fiscal prin intermediul deducerilor de amortizare. 48 alin. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal a care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia. pentru a putea fi deduse. co ntribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar a. Potrivit prevederilor art. pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. se aplica metoda de amortizare liniar a. b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Cheltuieli de punere in functiune. Face cheltuieli la imobil pentru a -l pune in functiune. instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz a din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii [. [. c) sa respecte regulile privind amortizarea. 24 din Codul fiscal: Cheltuielile aferente achizi tionarii.]. (7) lit. conditiile generale pe care trebuie s a le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor. potrivit prevederilor art.portalmonografiicontabile. b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. la data intrarii in patrimoniul contribuabilului. construirii. respectiv al ma sinilor. In cazul in care casa si terenul sunt folosite atat in scopul afacerii cat si in scopul personal al contribuabilului si a familiei sale atunci cheltuielile respective cu amortizarea sunt deductib ile proportional cu partea de cladire si teren utilizate in scopul afacerii. Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determ ina conform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor.] Astfel. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile fiscal sau numai intr -un anumit procent? Solutie: Din punct de vedere al impozitului pe venit. modernizare O persoana fizica autorizata achizitioneaza o casa si un teren pentru a desfasura activitati de turism. dupa caz. sunt nedeductibile cheltuielile de achizitionare sau fabricare a bunurilor si drepturilor amortizabile. reparatii. asa cum este prevazut la art.org www. 48 din Codul fiscal. reparatii. producerii. b) in cazul echipamentelor tehnologice. justificate prin documente. precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora. livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii. uneltelor si instalatiilor..e-contabilitate. modernizare..Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .

] in valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. 21 alin. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.12. In urma reevaluarii a rezultat o valoare mai mica fata de valoarea de intrare in contabilitate. (1) din OMFP 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Potrivit art. În situatia reevaluarii terenurilor care determin a o descrestere a valorii acestora sub costul de achizi tie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. (5) din OMFP 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. 7 alin. reevaluarea respectiva nefiind luata in calcul la calculul amortizarii fiscale. 33 din Codul fiscal. mentionez ca imobilul este la prima evaluare. s) din Codul fiscal. 124 alin..e-contabilitate.portalmonografiicontabile. in cazul in care. intrucat terenurile au o durata utila de viata nedefinita.] Astfel.. difere nta din reevaluare va fi inregistrata pe cheltuieli nedeductibile.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil. (4) lit. se inregistreaza o descrestere a valorii acestora. d aca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete. in cazul expus de dvs. ulterior recunoasterii initiale ca ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www..2010 a fost reevaluat. (1) pct. ca urmare a efectuarii unei reevaluari. dup a caz. [. In cazul in care terenul este utilizat in scopul afacerii cheltuielile aferente achizitiei acestuia se deduc din venitul inregistrat la momentul instrainarii terenului. cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe. [. Nu reprezinta active amortizabile: terenurile. Potrivit prevederilor art. dup a caz. În cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determin a o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie. de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. 123 alin. inclusiv cele impadurite. iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala. Astfel costul platit pentru achizitia terenului il veti deduce la momentul vanzarii acestuia. iar amortizarea fiscala va fi calculata in continuare pe baza valorii fiscale a imobilului dinainte de reevaluare. aceasta se trateaz a ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Cum procedez cu aceasta diferenta si cu amortizarea ramasa? Solutie: Potrivit prevederilor art. dup a caz. atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o sc adere a rezervei din reevaluare prezentat a in cadrul elementului "Capital si rezerve". In concluzie. valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaz a pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie. Potrivit art.ro . dup a caz. Reevaluare imobil Avem un imobil si la data de 31. de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. i n cazul in care.org www. cu minimul dintre valo area acelei rezerve si valoarea descresterii.. sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. acestea nu se amortizeaza.

Baza de calcul nu poate fi mai mare dec at produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaz a contributie diferentiata in functie de conditiile de munca. in cazul persoanelor prev azute la art. din luna pentru care se calculeaz a aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat. În astfel de cazuri.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . (2) lit. baza de calcul a contributiilor sociale se constituie din sumele primite de reprezentan tii in adunarea generala a actionarilor. (2) Pentru persoanele prev azute la art. membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. Contributii datorate de cenzori Care sunt contributiile salariale datorate de acestia si de catre sociatate pt. membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. a) si b). si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. Conform art. in total baza de calcul. 2963 lit. e) si g). 296 3 lit. in cazul contribuabililor prev azuti la art. persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. In ceea ce priveste contributiile sociale datorate de angaj atori acestea sunt prevazute la art. diferenta o btinuta in urma reevaluarii in cazul dvs se va inregistra pe cheltuieli (contul 6813). baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat. in consiliul de administratie. in cazul dvs. (1) lit. baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prev azute la art.ro . 296 3 lit. determinata in urma reevaluarii. Solutie: Conform art. 55 alin. e) si g). (2) din Codul fiscal reprezinta contribuabili in sistemele de asigurari sociale.e-contabilitate. Mentionez ca sunt pensionari sau au un contract individual de munca in alta parte. corespunzatoare fiecarei conditii de munca. precum si in comisia de cenzori sunt asimilate veniturilor din salarii. regulile privind amortizarea se vor aplica activului av and in vedere valoarea acestuia. din punct de vedere contabil. 55 alin. iar amortizarea contabila se va calcula pornind de la valoarea reevaluata.org www. g) din Codul fiscal.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- activ. a) din Codul fiscal. valoarea unui activ imobilizat este determinat a pe baza reevaluarii activului respectiv. sumele primite de reprezentan tii in adunarea generala a actionarilor. In concluzie. se stabileste proportional cu ponderea. 296 3 lit. 296 4 alin. diferen tiata in functie de conditiile de munca. a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca. În situatia depasirii acestui plafon. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuit a activului. f) din Codul fiscal. 296 3 lit. Conform art.portalmonografiicontabile. precum si in comisia de cenzori. e) si g). 2965 din Codul fiscal: (1) În sistemul public de pensii. in consiliul de administratie. baza de calcul la care se datoreaz a aceasta contributie. indemnizatia lunara incepand cu anul 2011. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ.

cu modific arile si completarile ulterioare. j). contributia pentru accidente de munca si boli profesionale. In concluzie veniturile la care fa ceti referire in intrebarea dvs. a) si b). a) si b). La contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare in cota prevazuta de lege. baza lunara de calcul a acestei contribu tii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salaria tii incadrati cu contract individual de munc a. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit legii. cu exceptia remuneratiilor primite de membrii direc toratului. obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigur arilor pentru somaj. nu se datoreaza contributia pentru somaj asupra: a) veniturilor in bani si/sau in natura. 296 16 alin. Conform art. care au calitatea de pensionari. 296 16 alin. baza lunara de calcul nu poate fi mai mare dec at produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaz a contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . 7 din Legea 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 296 4. a) si b).portalmonografiicontabile.e-contabilitate. n). 2 alin. aplicata asupra veniturilor care constitu ie. 296 3 lit. consideram ca pentru sumele respective nu se ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. fac obiectul contributiilor sociale prevazute la art. precum si lit. (2) din Codul fiscal. 296 3 lit.org www. Conform art. potrivit legii. m). 296 3 lit. (3) din Codul fiscal. 273/2006 privind finan tele publice locale. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. h). in conditiile legii. 296 15. baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute acordate persoanelor prev azute la art. 296 3 lit. l) si n). realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munc a. care pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munc a. a) si b). e) si g). acordate persoanelor prevazute la art. 296 3 lit. g). cu modificarile si completarile ulterioare. inclusiv de salaria tii care cumuleaza pensia cu salariul. asupra carora exista. b) veniturilor in bani prevazute la art. In baza prevederilor de mai sus.ro .Codul muncii. d). e). prevazute la art. j). in conditiile prevazute de Legea nr. (4) din Codul fiscal. cu exceptia veniturilor de natura celor prev azute la art. precum si lit. contributia pentru asigurari sociale de sanatate (angajat si angajator). 500/2002 privind finan tele publice. si Legii nr. (1) lit. 296 4 alin. 296 3 lit. inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul. cu exceptia indemnizatiilor primite de administratori. g). 53/2003 . i). l). (3) Pentru persoanele prev azute la art. e). e) si g). 296 3 lit.nu se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii. potrivit legii. (1) lit. iar baza prevederilor mentionate mai sus pentru aceste indemnizatii consideram ca se retine si se plateste: contributia pentru pensii (anga jat si angajator). potrivit legii. (5) Pentru persoanele prev azute la art. care au. in conditiile legii. respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. (4) Pentru persoanele prev azute la art. i). cu exceptia cazurilor de accident de munc a sau boala profesionala. Conform art. obligatia de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296 4 alin. baza de calcul al acestei contributii. pentru veniturile prevazute la art. baza lunara de calcul al contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale reprezint a suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele prev azute la art.

Dorim aceleasi informatii pentru o persoana care are calitatea de cenzor si este pensionat anticipat. indiferent daca sunt pensionari sau nu. se datoreaza urmatoarele taxe : CAS individual 10.8% CAMBP unitate intre 0. contributia pentru somaj (angajat si angajator) si contributia la fondul de garantare.e-contabilitate. Intrucat normele de aplicare ale titlului din Codul fiscal ce reglementeaza contributiile sociale nu s-au publicat.2% Impozit pe salarii 16% Contract de comodat Un SRL da o instalatie de facut covrigi in contract de comodat altui SRL. respectiv pensior membru al consiliului de administratie si salariat al consiliului de administratie de asemenea.5% CAS unitate 20. Contributii administrator Din consiliul de administratie al SC ABCD SA fac parte persoane care sunt pensionari la limita de varsta.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .ro .portalmonografiicontabile.85 % in functie de clasa de risc CASS individual 5. cele 2 categorii. Contractul de comodat trebuie inregistrat la notar? Care sunt inregistrarile contabile si implicatiile fiscale pentru cele 2 firme? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.5% CASS unitate 5. este posibil ca aceste reglementari sa mai sufere modificari.5% CASS unitate 5. se datoreaza urmatoarele taxe : CASS individual 5. Solutie: Pentru membri consiliului de administratie conform Codului Fiscal.2% CCI – 0.org www.15 si 0.85% Impozit pe salarii 16% Pentru cenzorii pensionari conform Codului Fiscal. cat si persoane cu contract de munca nedeterminat la functia de baza. Ce contributii se retin din indemnizatia acordata pentru exercitarea calita tii de administrator. Potrivit prevederilor de mai sus consideram ca aceste contributii se platesc indiferent daca cenzorul are calitatea de pensionar sau de an gajat cu contract individual de munca in alta parte.

21 din Codul fiscal. intrucat contractul de comodat implica acordarea dreptului temporar de folosinta asupra unui bun detinut de catre societate in mod gratuit. potrivit art.org www.portalmonografiicontabile. Potrivit prevederilor art. puteti folosi contul 8031 sau 8036. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuat e in scopul realizarii de venituri impozabile. 100 din OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilo r contabile conforme cu directivele europene. consideram ca aceasta va beneficia de deducerea cheltuielilor de functionare a instalatiei. societatea proprietara a bunului va continua sa inregistreze amortizarea contabila cu activul respectiv. Intrucat din aceasta operatiune nu se genereaza venit impozabil. Din punct de vedere fiscal. din punct de vedere contabil. consideram ca cheltuielile cu amortiza rea si alte costuri intreprinse cu bunul respectiv ulterior acordarii acestuia in comodat reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.ro . societatea ce detine instalatia va continua sa prezinte activul dat in comodat in bilantul societatii. Din perspectiva SRL-ului care primeste bunul respectiv in comodat. In acest sens. Din perspectiva SRL-ului care acorda bunul in comodat. In acest sens. 111 din OMF 3055/2009 . suportate de catre beneficiar potrivit contractului de comodat. pe ce cont trebuie inregistrate in contabilitate? Pe chelt uielile postale (626) sau trebuie incorporate in costul marfii? Solutie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Achititie intracomunitare de marfuri In cazul achizitiilor intracomunitare de marfuri. cat si din perspectiva SRL -ului care primeste bunul in comodat. societatea ce primeste bunul in comodat va tine evidenta contabila a acestuia utilizand conturile d e evidenta din afara bilantului. vom analiza aspectele fiscale atat din perspectiva SRL -ului care acorda bunul in comodat. nici cheltuielile aferente nu vor fi considerate deductibile. diferenta consta in faptul ca societatea locatar (beneficiarul) primeste dreptul de folosinta temporara asupra bunului cu titlu gratuit. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.e-contabilitate. 101 din OMF 3055/2009. in conturile de imobilizari. costurile de transport aferente aducerii acestora in tara si inscrise pe factura furnizorului de marfuri ca si cheltuieli postale. Potrivit prevederilor art. contractul de comodat nu trebuie inregistrat la notar.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Solutie: Contractul de comodat este un act similar contractului de leasing operational. Potrivit prevederilor art. In cazul in care se doreste deducerea acestor cheltuieli consideram indicat incheierea unui contract de leasing operational care sa prevada cedarea temporara a dreptului de folosinta asupra instalatiei in schimbul unei pret platit de catre societatea ce primeste in folosinta instalatia respectiva. In opinia noastra.

B. Reducerile financiare sunt sub form a de sconturi de decontare acordate pent ru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. de exemplu: a) rabaturile . consideram ca acestea trebuie inregistrate in costul marfii. precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. In concluzie. reducerile acordate clientilor pot fi de 2 feluri: reduceri comerciale sau reduceri financiare.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzac tiilor efectuate cu acelasi tert. Reducerile comerciale pot fi.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau dac a cumparatorul are un statut preferential. Discounturi acordate de furnizori la clienti Care sunt inregistrarile contabile pentru discounturi acordate de furnizori la clienti in urmatoarele situatii: discounturile sunt trecute pe aceeasi factura cu semnul minus. Solutie: Potrivit prevederilor OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. indiferent de perioada la care se refer a (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint a venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi ob tinute").portalmonografiicontabile.e-contabilitate. Potrivit art.ro . La furnizor. A. si c) risturnele . costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizi tiei si prelucrarii. sunt trecute pe facturi diferite pe factura anumite produse apar cu pret zero. potrivit prevederilor art. activele circulante trebuie evaluate la costul de achizitie sau costul de productie.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Din punct de vedere al inregistrarii in contabilitate.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. b) remizele .Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . 149 din OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV-a). aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. in decursul unei perioade determinate. 157 din OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV -a).org www. in cazul in care costurile ce se regasesc pe factura de achizitie a marfurilor sunt aferente transportului bunurilor in gestiunea societatii dvs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.

În cazul in care reducerile comerciale rep rezinta evenimente ulterioare datei bilan tului. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". Discounturi acordate ulterior facturarii Reducerile comerciale primite ulterior factur arii.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . pe seama conturilor de terti.facturi nesosite". In cazul exemplului de mai sus: La furnizor: 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 1364 1100 264 Acordarea discountului pe o factura ulterioara: % 709 Reduceri comerciale acordate 4427 TVA colectata = 4111 Clienti 124 100 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.facturi de intocmit" si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. Astfel in cazul furnizorului reducerile comerciale acordate pe factura vor ajusta in minus valoarea venitului inregistrat cu vanzarea marfurilor .55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 1. respectiv acordate ulterior factur arii.org www. Discounturi pe factura de vanzare a produselor cu semnul minus. De exemplu: La furnizor: 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata La cumparator: % = 371 marfuri 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 1240 1000 240 240 1100 (100) discount 2. Reducerile comerciale acordate d e furnizor si inscrise pe factura de achizi tie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizi tie al bunurilor.ro . respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate").portalmonografiicontabile. acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 "Furnizori . indiferent de perioada la care se refer a. Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii.e-contabilitate. respectiv contul 418 "Clien ti .

Discounturi sub forma de produse cu pret 0 In opinia noastra aceste produse acordate cu pret 0 reprezinta reduceri comerciale si nu sunt livrari de bunuri cu titlu gratuit.pt bunurile primite cu titlu de discount 603 Cheltuieli cu obiectele de inventar si = = 303 Obiecte de inventar 100 401 Furnizori (100) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. La furnizor: 4111 Clienti % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 707 Venituri din vanzarea marfurilor valoarea bunului acordat cu titlu de discount 4427 TVA colectata = 1240 1100 (100) 240 cu 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri cu valoarea la cost a marfurilor vandute 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri cu valoarea la cost a bunurilor acordate ca discount La client: In cazul in care bunul primit cu titlu de discount este de aceeasi natura ca cele achizitionate.ro . Inregistrarile contabile sunt cele de mai sus In cazul in care bunul primit cu titlu gratuit este diferit de cele achizitionate. consideram ca acesta se inregistreaza in felul urmator: % = 401 Furnizori 1364 371 Marfuri 1000 303-pt bunurile primite cu titlu de discount 100 4426 TVA deductibila 264 603. In consecinta consideram ca urmatoarea inregistrare contabila reflecta cel mai bine natura economica a tranzactiei.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- La cumparator: % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 1364 1100 264 Primirea discountului pe o factura ulte rioara: 401 Furnizori = % 609 Reduceri comerciale primite 4426 TVA deductibile 124 100 24 3.portalmonografiicontabile.e-contabilitate.org www. valoarea platita se va imparti la cantitatea de bunuri primita si va rezulta astfel un cost de achizitie unitar mai mic.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .

. avand in vedere faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. Avand in vedere faptul ca factura este emisa pe numele firmei stabilite in Elvetia.org www. la beneficiar. (2). Practic. Serviciile prestate de catre firma procesatoare din Rom ania sunt denumite .p. si B) in Elvetia. …….. se considera ca locul prestarii acestora este in Elvetia.v. Aceste servicii constau in: procesarea. (5) lit. Conta bil? Solutie: Operatiunea realizata de firma A din Romania reprezinta o prestare de servicii constand in procesarea materiilor primite de la partenerul din Elvetia. in functie de statutul beneficiarului. altele dec at cele de natura intelectuala sau stiintifica. in legatura directa cu bunurile asupra carora au fost realizate lucr ari ori evaluari. …… ….. 2 la punctul 13 alineatul 14 . (2) deoarece serviciile sunt consumate in afara teritoriului Romaniei. Contract de prestari servicii Avem contract de prestari servicii si manopera intre 2 societati cu sediul: A) in Romania. Toate aceste aspecte mentionate sunt reglementate in mod expres prin normele de aplicare ala art. pentru serviciul prestat se aplic a prevederile art. al Codului fiscal cat si d. Deci. Aceasta regula de stabilire a locului de prestare a serviciilor este preluat a din articolul 44 al Directivei CEE nr. 133 alin. alin. (7) din Codul fiscal. valoarea bunului primit cu titlu de discount. prevederile art.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . ci ca fiind parte a serviciului prestat. operatiunea nu reprezinta o prestare intracomunitara de servicii chiar daca materiile prime sunt expediate de pe teritoriul Germaniei. materialele folosite sunt din Germania. prelucrarea.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 401 Furnizori = 4426 TVA deductibila 24 Astfel veti putea inregistra atat in contabilitate. chiar daca serviciile sunt prestate efectiv pe teritoriul Rom aniei.lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale. Pentru determinarea locului prestarii acestor servicii se vor aplica.d. si sunt definite la punctul 13 alineatul 14 din normele de aplicare ale Codului fiscal drept totalitatea opera tiunilor umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal. repararea bunurilor mobile corporale. Societatea A) factureaza societatii B) cu sediul in Elvetia conform contractului: 1) prestari servicii. 112/2006 prin care se prevede c a locul prestarii este considerat locul de consum al serviciilor. 2 manopera. Cum incadram aceste operatiuni d.e-contabilitate. 8 din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei CEE nr.. sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri separate. Ambalajele sau alte bunuri utilizate. cat si in gestiune. În alta ordine de idei trebuie retinut faptul ca ambalajele sau alte bunuri utilizate sau incorporate in bunurile procesate sunt accesorii serviciilor realizate si reintregesc valoarea serviciului prestat care este neimpozabil in Romania.ro . 133 alin. Produsele finite realizate in Romania se livreaza si se monteaza in Germania..d.portalmonografiicontabile..p. 133 alin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. 3 materi ale folosite in procesul tehnologic. d) sau alin.v.

Furnizori. Acest registru trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: denumirea si adresa expeditorului. Bunurile achizitionate de firma procesatoare pentru ob tinerea produselor finite se inregistreaza in evidenta contabila prin formula contabila 3021 ... Prin acest registru se organizeaz a si evidenta bunurilor importate pe teritoriul Romaniei sau achizitionate din Romania de catre beneficiarul din Elvetia al serviciilor de procesare.. Pentru acest gen de operatiuni se utilizeaza contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" cu ajutorul caruia se tine evidenta materiilor prime si materialelor si altor valori materiale care apartin clientilor si sunt primite pe baza de contract pentru prelucrare. Bunurile primite in vederea prelucrarii nu reprezinta o achizitie intracomunitara deoarece aceste bunuri nu sunt proprietatea firmei din Rom ania care le prelucreaza..Materiale auxiliare. (b) . Înregistrarile contabile se efectueaza: in debit.portalmonografiicontabile... si concomitent 4426 .Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .Furnizori....Venituri din servicii prestate. un numar de ordine. (2). fie prin creditul unui singur cont. firma dvs. in credit. Cheltuielile de exploatare inregistrate prin formula contabil a 6021 . daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.d.. care reprezinta conturi de ordine si evidenta.. cu valorile materiale prelucrate. materialelor si a altor valori materiale primite spre prelucrare.. finisare sau reparare inregistrate la preturile prevazute in contract. cu valorile materiale primite pentru prelucrare. cantitatea si descrierea bunurilor care sunt returnate clientului dup a prelucrare. pentru acest gen de opera tiuni firma procesatoare din Rom ania are dreptul de deducere a TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate pentru realizarea acestei activit ati economice. (411 . finisare sau reparare.. lit. sunt deductibile d. alin. cantitatea bunurilor primite.ro .e-contabilitate..Clienti. = 3021 . Specific acestor conturi este utilizarea metodei de inregistrare in partida simpla care consta in efectuarea inregistrarilor fie prin debitul. este obligata sa organizeze evidenta acestora pe baza documentului de eviden ta fiscala denumit . Bunurile evidentiate in acest registru trebuie sa corespunda cu inregistrarile efectuate intr-un cont in afara bilantului din clasa 8 . f ara utilizarea de conturi corespondente.. o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu serviciile prestate si data emiterii acestor documente. = 401 .. restituite clien tilor. conturi specia le..Registrul bunurilor.Clienti. Soldul debitor al contului reflect a valoarea materiilor prime si materialelor primite de la client in vederea prelucrarii. finisate sau reparate...p.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- În calitate de procesator al unor bunuri mobile corporale primite. = 401 . = 704 . data transportului bunurilor transmise clientului dup a prelucrare.) Chiar daca serviciul prestat se incadreaza la operatiuni neimpozabile in Romania.org www. Acest fapt rezult a din prevederile art. descrierea bunurilor primite. Contul 8032 are intotdeauna un soldul debitor care reprezinta valoarea materiilor prime... fiscal la determ inarea profitului impozabil deoarece sunt aferente veniturilor inregistrate in evidenta contabila prin debitul contului ..TVA deductibil a..Materiale auxiliare. data primirii bunurilor.v.Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. finisare sau reparare. 145... Cheltuieli cu materialele auxiliare. cantitatea si descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului.

(2) din Legea contabilitatii republicata 82/1991.ro . . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. daca taxa ar fi deductibila. consideram ca acesta trebuie sa intocmeasca jurnale de cumparari si de vanzari. si a platii acestora pe baza de Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4). prin intocmirea Borderoului de achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A).portalmonografiicontabile.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . 1 din Legea contabilitatii. potrivit prevederilor art. (2) lit. 16 din normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. prin intermediul carora persoanele impozabile din punct de vedere al TVA tin evidenta taxei pe valoare adaugata. dupa caz. conform art. modelul jurnalelor de vanzari si cumparari prevazute in anexele acestui act normativ re prezinta documente cu caracter orientativ.. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. obliga tia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie. b) si c) din Codul fiscal. respectiv contabilitatea financiar a si. fiscal. scutite conform art.. persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au.. contabilitatea de gestiune.. In caz contrar consideram ca nu este obligatoriu ca aceste documente sa fie intocmite de catre PFA.v. documentele provenite din rela tiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla numai in cazurile in care se face dovada intrarii in patrimoniu a bunurilor respective. din care: . Potrivit prevederilor art. dupa caz. precum si livrari intracomunitare de bunuri. de asemenea. D.e-contabilitate. PFA – intocmire vanzari/cumparari NIR si completare jurnal O PFA trebuie sa intocmeasca NIR pentru marfa cumparata si daca trebuie sa completeze jurnal de vanzari /cumparari ? Solutie: Potrivit prevederilor OMEF 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoare adaugata.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- …… b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania.org www.1. Potrivit pct.Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). dar fara reportarea sumei la randul 3. operatiunea de prestari servicii se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 3 denumit denumit .p. 143 alin. 3 din OMEF 3512/2008 privind documentele financiar contabile. 1 alin. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin OMFP 1040/2004. Referitor la obligativitatea intocmirii NIR -ului. documentele financiar contabile prevazute in anexa 4 la acest ordin se intocmesc de catre persoanele prevazute la art. In cazul in care PFA-ul la care faceti referire este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.d.

In acest caz societatea este creditata de catre asociat. Nota contabila va fi de forma 5121 = 4551 nefiind necesara in acest caz utilizarea contului 581. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor.e-contabilitate.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In concluzie.vanzare marfa” Acestea se inregistreza ca niste aporturi in nu merar la banca? Daca da . randul 24 . ci nu din numerarul societatii. Aceasta creditare a societatii poate fi considerata si ca majorare de capital social dar doa r dupa ce se urmeaza toate formalitatile necesare pentru a inregistra majorarea capitalului social la Registrul Comertului. alte operatiuni si numele patronului” sau . aceste aporturi trebuie sa apara mai intai prin casa si apoi prin dispozitie de plata transferate la banca (581)? Solutie: Din informatiile furnizate intelegem ca pentru a achita ratele unui credit bancar. La randul 24 se vor trece sumel e din rulajul contului 691 din contabilitate..... la randul 24 din declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate in evidenta contabila. taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re tinere la sursa. se completeaza cu cheltuiala efectiva (realizata) cu impozitul pe profit sau si c u cheltuiala cu impozitul minim ? Va intreb asta pentru ca la un ghiseu mi s -a cerut sa completez la o firma cu pierdere la randul 24 cheltuiala cu impozitul minim. administratorul/asociatul companiei depune numerar in contul bancar din veniturile sale proprii. In concluzie.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . pe baza informatiilor furnizate consideram ca cel mai indicat ar fi sa considerati aceste sume ca imprumuturi ac ordate de asociat societatii. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. La alt ghiseu nu mi s-a cerut asta.. Pentru asta va trebui sa incheiati un contract de imprumut pentru sumele respective. Solutie: Potrivit prevederilor OMFP 2689/2010 pentru modificarea Ordinului pre sedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscal a nr. care va v -a fi solicitat si la banca in momentul depunerii de numerar in contul curent. pe extras scrie. Aporturi in numerar la banca Atunci cand un patron face plata unei rate la banca. Cu toate acestea.org www.. Completare declaratia 101 In declaratia 101. cheltuieli cu impozitul pe p rofit . la randul 24 se completeaza cheltuiala inregistrata in contabilitate (atat impozit minim cat si impozit efectiv calculat) pana la data definitivarii calculului de impozit pe profit.ro . in opinia noastra NIR-ul este unul dintre documentele ce trebuie intocmite si de catre un PFA ce desfasoara activitati economice care implica gestiunea unor bunuri.portalmonografiicontabile.

pentru stingerea imprumutului societatea poate apela la activel e din patrimoniul sau.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . In felul acesta se poate stinge datoria fata de asociat utilizand activele din patrimoniul societatii. iar pentru decontarea acestei livrari societatea si asociatul pot incheia cate un act aditional pentru fiecare contract in parte (de imprumut si de vanzare) prin intermediul caruia isi exprima acordul de a compensa datoria (imprumutul) de plata catre asociat cu creanta acestuia aferenta livrarii bunurilor. Astfel.org www. Monografia contabila in acest caz este cea specifica unei operatiunii de vanzare: 461 = % 7583 4427 6583 = 2xxx ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. In opinia noastra. caldire etc)? Care este temeiul legal si care sunt inregistrarile contabile? Solutie: In opinia noastra. nota contabila este de forma 581 = 5311. cladire) catre asociat. dupa care 5121 = 581. recomandam ca inain te de efectuarea tranzactiei sa solicitati unui evaluator independent evaluarea bunurilor ce vor face obiectul contractului de vanzare -cumparare pentru a stabili valoarea de piata a acestora. valoare care trebuie sa se reflecte in pretul la care se face vanzarea bunurilor. deoarece firma a inregistrat pierdere in toti anii urmatori. In acest sens. pe care nu a putut s-o primeasca inapoi. Firma poate sa-i dea in contul banilor anumite bunuri (masina. cel mai indicat ar fi ca societatea sa realizeze vanzarea bunurilor respective (masina. Bunuri pentru un imprumut Un asociat al unui SRL a imprumutat firma cu o suma mare de bani din anul 2007. societatea va trebui sa colecteze TVA pentru bunurile acordate asociatului.e-contabilitate. De asemenea din punct de vedere contabil si din punct de vedere fiscal societatea va trebui sa inregistreze un venit generat de livrarea bun urilor respective. Intrucat. operatiunea de vanzare a bunurilor trebuie sa se efectueze la pretul pietei. iar actul prin care se transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor (masina.portalmonografiicontabile. In acest caz nu mai este vorba despre un imprumut acordat de catre as ociat ci pur si simplu de un transfer intre conturile de trezorerie. nu la o valoare aleasa de catre asociat. se considera ca acordarea masinii sau cladirii asociatului reprezinta o livrare de bunuri cu plata. din punct de vedere al TVA.ro . pentru care va aplica regimurile de impozitare TVA prevazute in codul fiscal in functie de bunurile ce vo r face obiectul contractului de vanzare cumparare. cladire) poate fi contractul de vanzare -cumparare.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In cazul in care banii sunt transferati din contul de casa in contul de banca. Intrucat asociatul si societatea sunt entitati a filiate tranzactiile dintre aceste doua persoane fac obiectul dosarului de preturi de transfer.

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . nu va exista cheltuiala cu amortizarea instalatiei ce se aloca asupra costului de p roductie a bunurilor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.017 lei 446 cu 45. In cazul dvs. inregistrarile contabile fiind urmatoarele : La data contractului de cesiune parti sociale : = 269 cu 285.portalmonografiicontabile. Drept urmare.017 lei si un impozit retinut la sursa.735 lei La data extrasului : = % cu 285.718 lei 261 269 La data finalizarii procedurii de inregistrare a cesiuni i la registrul comertului nu se face nicio inregistrare. Societatea A plateste catre asociatul societatii B 240.cumpara” societatea B. si practic va detine controlul asupra societatii B. catre stat de 45.. Inregistrari contabile pentru contabilitatea fi nanciara si de gestiune pentru un SRL Care sunt inregistrarile contabile pentru contabilitatea financiara si de gestiune pentru un SRL care produce cu o instalatie luata in comodat.718 lei.735 lei 5121 cu 240. dar vor exista cheltuielile cu amortizarea altor echipamente utilizate in procesul de productie precum si cheltuielile cu amortizarea spatiilor unde docietatea isi desfasoara activitate in cazul in care aceste sunt detinute in patrimo niul societatii. Capitalul social al societatii B este de 200 lei si va ramane la fel. Care sunt notele contabile in momentul extrasului de la banca la societatea A? Dupa ce ies actele de la registrul comertului? Dar la societatea B? Solutie: Societatea A prin aceasta achizitie devine unic investitor in societatea B.org www. covrigi si produse de patiserie si apoi le vinde en-gros si en-detail? Solutie: Inregistrarile contabile pentru activitatea de productie sunt aceleasi ca si in cazul in care instalatia ar fi fost achizitionata de catre societate. aceasta achizitie va fi contabilizata ca o imobilizare financiara pe termen lung.e-contabilitate.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Si compensarea datoriei: 4551 = 461 Cumparare societate Societatea A .ro .

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .pret de achizitie 301 „Furnizori” “Materii prime” 302 ”Materiale consumabile” 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar” 4426 “TVA deductibila” Colectarea lunara a cheltuielilor aferente procesului de productie. ustensile.portalmonografiicontabile. veti inregistra lunar cheltuie lile efectuate dupa natura lor ca in cazul oricarei alte activitati de productie. Consumul de materii prime. dupa natura lor Evidentierea salariilor catre personalul implicat in productia de produse de patiserie (bucatarii si asistentii de bu catari): 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” Evidentierea contributiilor: 6451 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” 6452 „Contributia unitatii pentru fondul de somaj” Etc.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In ceea ce priveste contabilitatea financiara dvs.e-contabilitate. materiale de natura obiectelor de inventar. materiale.) % = 401 . pe baza bonurilor de consum intoc mite la eliberarea din gestiune si consumul de utilitati folosite pentru productie de produse de patiserie: 601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 302 „Materiale consumabile” 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" = 431 „Asigurari sociale” = 421 „Personal-salarii datorate” = 4371 „ Contributia unitatii la fondul de somaj” 602 = „Cheltuieli cu materialele consumabile” 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. astfel: Achizitia de materii prime si materiale (ingrediente. etc.ro .org www.

aceasta se poate tine in trei feluri: fie prin intermediul conturilor de clasa 9. astfel: 921 „Cheltuielile directe” 922 „Cheltuielile indirecte” 923 „Cheltuieli generale de administra tie” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate. Pentru evidentierea costurilor este nevoie sa deschidem in planul de conturi. spatiul unde se desfasoara activitate) 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” = 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” Restul cheltuielilor operationale (administrative si de distributie) si cheltuielile financiare se vor inregistra in contabilitate dupa natura lor.portalmonografiicontabile.org www. Inregistrarea produsului finit cu valoarea totala a costurilor a ferente 345 “Produse finite” = 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” Vanzarea produselor finite si descarcarea de gestiune 411 “Clienti” % 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 “TVA colectata” = si 711 = “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” 345 “Produse finite” In ceea ce priveste contabilitatea de gestiune. In continuare vom expune pe scurt monografia contabila aferenta activitatii de productie utilizand conturile de clasa 9. grupa a 9 a. conturi de calculatie. fie prin analitice la conturile din contabilitatea financiara.ro .Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . si tinand cont de fluxul tehnologic foarte scurt de productie a produselor de patiserie. fie prin situatii extracontabile. consideram ca la sfarsitul perioadei nu va exista stoc de productie neterminata. Aceste cheltuieli nu fac parte din costul de productie si nu se vor regasi in valoarea contabila a acestuia.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 605 "Cheltuieli privind energia si apa" = 401 “Furnizori” Amortizarea mijloacelor fixe utilizate (echipamente. instalatii. Datorita specificului activitatii dvs.

portalmonografiicontabile.org www.ro . Cu ajutorul acestor fise se vor inregistra cheltuielile aferente de productie.1 „Merdenele” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” Se inregistreaza consumul de utilitati: 921. Pe baza acestor fise se va determina costul pe unitatea de produs.e-contabilitate.1 „Covrigi” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” 921. Exemplu: Se inregistreaza cheltuielile cu salariile si contributiile aferente Se inregistreaza: 921.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .1 „Covrigi” 921. astfel: 921.1 „Merdenele” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” Se inregistreaza repartizarea cotelor de cheltuieli indirecte aferente activitatii de productie: 921.2 „Merdenele” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” Se inregistreaza contravaloarea materialelor si materiilor prime consumate 921.1 „Covrigi” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” 921.1 „Covrigi” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” 921.3 „Cornuri”. etc.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 924 „Cheltuieli de desfacere” În cadrul contului 921 „Cheltuieli directe” vom deschide analitice pe ntru fiecare tip de produs in parte.2 „Merdenele” 921.1 „Covrigi” = 921.1 „Covrigi” = 922 „Cheltuieli indirecte” 922 „Cheltuieli indirecte” La incheierea ciclului de productie se inregistreaza produsele finite obtinute: 931 Costul productiei obtinute = 902 „Decontari interne privind productia obtinuta” Inchiderea conturilor de clasa 9 902 „Decontari interne privind productia obtinuta ” = 921.1 „Covrigi” 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” = 931 „Costul productiei obtinute” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful