• ÜLKEMİZİN EN FAZLA İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER • Madencilik Sektöründe; Krom, bor, civa, manganez, bakır • Tarım Sektöründe; Pamuk

, tütün, sanayi bitkileri, incir, üzüm, zeytin, turunçgiller, buğday, arpa, sebze ve meyve, canlı hayvan, hayvansal ürünler,su ürünleri • İmalat Sanayi Sektöründe; Dokuma ve tekstil ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağlar, unlu mamuller, plastik maddeler, orman ürünleri, kimyasal maddeler, demir-çelik ürünleri, madeni eşyalar, ev eşyaları, şeker, lastik çimento ÜLKEMİZİN EN FAZLA İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLER • Tarım Sektöründe; Çay, kahve, muz, kauçuk, pirinç, • Madencilik Sektöründe Ham petrol • İmalat Sanayi Sektöründe; Sanayi ham maddeleri, ilaç, boya, madeni yakıtlar, pamuk, yağlar, teknolojik araçlar, suni gübre ÜLKEMİZİN İHRACAT VE İTHALAT YAPTIĞI BAZI ÜLKELER • Almanya • İtalya • Fransa • İngiltere • Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Almanya
• Bir Orta Avrupa ülkesi olan Almanya dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden birisidir. Özellikle dünya otomotiv ve eczacılık ürünleri sanayinde dünyanın en önemli ülkelerindendir. Sanayisinin hızla gelişmesi nedeniyle sanayide gerekli olan işçileri geçmiş yıllarda diğer ülkelerden karşılamıştır. Bu nedenle nüfusun yaklaşık onda birlik kısmını diğer ülkelerden gelen işçiler ve aileleri oluşturmaktadır.Bu işçi nüfus arasında en büyük oran Türklerindir. Almanya Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkedir. Türkiye, Almanya’ya hazır giyim eşyaları, otomotiv ürünleri, elektronik eşya, yarı mamul mallar (deri, kağıt, kauçuk), tütün, meyve ve sebze satmaktadır. Almanya ‘dan ise otomobil ve diğer taşıtlar, çeşitli makineler, plastik ve plastik ürünler, eczacılık ürünleri almaktadır.

İtalya
• Güney Avrupa’da yer alan İtalya, Türkiye gibi bir Akdeniz ülkesidir. Akdeniz dünyasındaki Roma İmparatorluğu üzerinde kurulan İtalya bu sayede dünyada en fazla turizm gelirine sahip ülkelerden birisi olmuştur. İtalya, Avrupa’nın ve dünyanın önemli sanayi ülkelerinden birisi olmasının yanında verimli ovalarında yetişen tarım ürünlerinden de önemli bir gelir elde etmektedir. İtalya, Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı ülkelerdendir. Bu ülke Türkiye’nin hem ihracatında hem de ithalatında üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye, İtalya’ya daha çok otomotiv ürünleri , pamuk ve pamuk ipliği, hazır giyim eşyaları, elektronik eşyalar, demir-çelik ürünleri çeşitli meyve ve sebze satmaktadır.İtalya’dan ise motorlu kara taşıtları, çeşitli makineler, ilaçlar ve kimyasal maddeler, mutfak eşyaları ve ev gereçleri almaktadır.

Fransa

Atlas Okyanusu ve Akdeniz arasında yer alan Fransa bir Batı Avrupa ülkesidir. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri nedeniyle dünyada en fazla turistin geldiği ülkelerden birisidir. Fransa özellikle İkinci Dünya Savaşı’ ndan sonra hızlı bir ekonomik büyüme sürecine girmiş ve dünyanın en gelişmiş sanayi ülkelerinden birisi olmuştur.Fransa günümüzde gelişmiş ve kalkınmış bir turizm ve sanayi ülkesi olması yanında modern bir tarım ülkesidir. Ülke ihracatında tarım ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Dünyanın önemli ihracat ve ithalat ülkelerinden birisi olan Fransa, Türkiye’nin dış ticaretinde de önemli bir yere sahiptir. Fransa Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı beşinci ülke konumundadır. Türkiye, Fransa’ya daha çok otomotiv ürünleri, hazır giyim eşyaları, iplik, deri ürünler, elektronik eşya, çeşitli meyve ve sebzeler satmaktadır.Fransa’dan ise otomobil ve diğer kara taşıtları, çeşitli makineler, haberleşme cihazları, kimyasal ürünler, eczacılık ürünleri, kozmetik ürünler, demir ve çelik ürünleri, uçak ve savunma sanayisi ürünleri almaktadır.

İngiltere
Bir Batı Avrupa ülkesi olan İngiltere 18 ve 19. yüzyıllarda demir ve kömür yataklarının işletilmesi ile dünyanın en önemli sanayi devleti haline gelmişti. İngiltere sanayileşmeyle beraber hızla artan ham madde ihtiyacını denizaşırı ülkeleri sömürgeleştirerek elde etmiştir. Böylece dünyanın en büyük sömürge devleti haline gelen İngiltere’ye “üzerinde güneşin batmadığı ülke” denmeye başlandı. İkinci dünya savaşından sonra çoğu sömürgesini kaybetse de İngiltere yine de dünyanın büyük sanayi devletlerinden birisidir. İngiltere, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülkeyken, Türkiye’nin ithalatında yedinci sırada yer almaktadır. Türkiye İngiltere’ye otomotiv ürünleri, hazır giyim eşyaları, elektronik eşya, yarı mamul mallar(deri, kağıt, kauçuk) meyve ve sebze satmaktadır. İngiltere’den ise petrol ürünleri, eczacılık ürünleri, otomobil ve kara taşıtları, uçak ve çeşitli makineler almaktadır.