PHỤ LỤC ( Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BNG, ngày 09/7/2009) Bản hướng dẫn dịch

Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại 1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Tên tiếng Việt
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tên tiếng Anh Socialist Republic of Viet Nam President of the Socialist Republic of Viet Nam Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

Viết tắt (nếu có)

SRV

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bộ Ngoại giao Bộ Tư pháp Bộ Tài chính Bộ Công Thương Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Giao thông vận tải Bộ Xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Y tế Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Tài nguyên và Môi trường Thanh tra Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ủy ban Dân tộc Văn phòng Chính phủ Government of the Socialist Republic of Viet Nam Ministry of National Defence Ministry of Public Security Ministry of Foreign Affairs Ministry of Justice Ministry of Finance Ministry of Industry and Trade Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs Ministry of Transport Ministry of Construction Ministry of Information and Communications Ministry of Education and Training Ministry of Agriculture and Rural Development Ministry of Planning and Investment Ministry of Home Affairs Ministry of Health Ministry of Science and Technology
Ministry of Culture, Sports and Tourism

GOV MND MPS MOFA MOJ MOF MOIT MOLISA MOT MOC MIC MOET MARD MPI MOHA MOH MOST MOCST MONRE GI SBV CEMA GO

Ministry of Natural Resources and Environment Government Inspectorate The State Bank of Viet Nam
Committee for Ethnic Minorities Affairs

Office of the Government

Ghi chú: - Danh từ “ Viet Nam” tiếng Anh chuyển sang tính từ là “ Vietnamese” - “ Người Việt Nam” dịch sang tiếng Anh là “Vietnamese” - Sở hữu cách của danh từ “ Viet Nam” là “ Viet Nam’s”

1

các Bộ trưởng. Sports and Tourism Minister of Natural Resources and Environment Inspector-General Governor of the State Bank of Viet Nam Minister. Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Văn hóa. War Invalids and Social Affairs Minister of Transport Minister of Construction Minister of Information and Communications Minister of Education and Training Minister of Agriculture and Rural Development Minister of Planning and Investment Minister of Home Affairs Minister of Health Minister of Science and Technology Minister of Culture.Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viet Nam Social Security Viet Nam News Agency Voice of Viet Nam Viet Nam Television Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration Viet Nam Academy of Science and Technology Viet Nam Academy of Social Sciences HCMM VSS VNA VOV VTV HCMA VAST VASS 4. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Bộ trưởng. Chức danh Thủ tướng. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Mausoleum Management Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam Học viện Chính trị .3. Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phó Thủ tướng Thường trực Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Công thương Bộ trưởng Bộ Lao động. Thể thao và Du lịch Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam Permanent Deputy Prime Minister Deputy Prime Minister Minister of National Defence Minister of Public Security Minister of Foreign Affairs Minister of Justice Minister of Finance Minister of Industry and Trade Minister of Labour. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 2 . Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Minorities Affairs Minister. Chairman/Chairwoman of the Office of the Government Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tổng Thanh tra Chính phủ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ trưởng.

Thứ trưởng Thường trực Thứ trưởng Tổng Cục trưởng Phó Tổng Cục trưởng Phó Chủ nhiệm Thường trực Phó Chủ nhiệm Trợ lý Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chánh Văn phòng Bộ Phó Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Phó Cục trưởng Vụ trưởng Phó Vụ trưởng Giám đốc Học viện Phó Giám đốc Học viện Viện trưởng Permanent Deputy Minister Deputy Minister Director General Deputy Director General Permanent Vice Chairman/Chairwoman Vice Chairman/Chairwoman Assistant Minister Chairman/Chairwoman of Committee Vice Chairman/Chairwoman of Committee Chief of the Ministry Office Deputy Chief of the Ministry Office Director General Deputy Director General Director General Deputy Director General President of Academy Vice President of Academy Director of Institute 3 . cơ quan ngang Bộ Văn phòng Bộ Thanh tra Bộ Tổng cục Ủy ban Cục Vụ Học viện Viện Trung tâm Ban Phòng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế Vụ Hợp tác quốc tế Ministry Office Ministry Inspectorate Directorate Committee/Commission Department/Authority/Agency Department Academy Institute Centre Board Division Department of Personnel and Organisation Department of Legal Affairs Department of International Cooperation 7. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ.5. cơ quan ngang Bộ. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng Văn phòng Chủ tịch nước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Trợ lý Chủ tịch nước Office of the President Chairman/Chairwoman of the Office of the President Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President Assistant to the President 6.

Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam General Director of Voice of Viet Nam Deputy General Director of Voice of Viet Nam General Director of Viet Nam Television Deputy General Director of Viet Nam Television President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration President of Viet Nam Academy of Science and Technology Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology President of Viet Nam Academy of Social Sciences Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences 9. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam General Director of Viet Nam Social Security Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Deputy General Director of Viet Nam Social Nam Security Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam General Director of Viet Nam News Agency Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Deputy General Director of Viet Nam News Agency Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Giám đốc Học viện Chính trị .Phó Viện trưởng Giám đốc Trung tâm Phó giám đốc Trung tâm Trưởng phòng Phó trưởng phòng Chuyên viên cao cấp Chuyên viên chính Chuyên viên Thanh tra viên cao cấp Thanh tra viên chính Thanh tra viên Deputy Director of Institute Director of Centre Deputy Director of Centre Head of Division Deputy Head of Division Senior Official Principal Official Official Senior Inspector Principal Inspector Inspector 8. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục.Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Phó Giám đốc Học viện Chính trị . Uỷ ban…) Văn phòng Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Cục Cục trưởng Office Chief of Office Deputy Chief of Office Department Director 4 .

Phó Cục trưởng Vụ Vụ trưởng Phó Vụ trưởng Ban Trưởng ban Phó Trưởng ban Chi cục Chi cục trưởng Chi cục phó Phòng Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Deputy Director Department Director Deputy Director Board Head Deputy Head Branch Manager Deputy Manager Division Head of Division Deputy Head of Division 10.People’s Committee of Me Tri Commune . Huyện Ví dụ: Quận Ba Đình Xã Ví dụ: Xã Quang Trung Phường Ví dụ: Phường Tràng Tiền Thôn/Ấp/Bản/Phum Uỷ ban Nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương. thành phố.UBND xã Mễ Trì . Thị trấn Ví dụ: Thị xã Sầm Sơn Ha Noi Capital City Ví dụ : Ho Chi Minh City Province Ví dụ : Ha Nam Province District Ví dụ : Ba Dinh District Commune Ví dụ : Quang Trung Commune Ward Ví dụ : Trang Tien Ward Hamlet. phường) Ví dụ: .UBND phường Tràng Tiền Văn phòng Sở Ví dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội Ban Phòng (trực thuộc UBND) Thị xã.UBND Thành phố Hồ Chí Minh .UBND huyện Đông Anh . Village People’s Committee Ví dụ: . huyện. tỉnh. quận.People’s Committee of Ho Chi Minh City . tỉnh đến xã. xã và các đơn vị trực thuộc Thủ đô Hà Nội Thành phố Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh Ví dụ: Tỉnh Hà Nam Quận.UBND tỉnh Lạng Sơn .People’s Committee of Dong Anh District .People’s Committee of Trang Tien Ward Office Department Ví dụ: Ha Noi External Relations Department Board Committee Division Town Ví dụ: Sam Son Town 5 . Tên thủ đô.People’s Committee of Lang Son Province .

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội .Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee . Chức danh lãnh đạo.Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee .Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Tràng Tiền Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Ủy viên Ủy ban Nhân dân Giám đốc Sở Phó Giám đốc Sở Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra Phó Chánh Thanh tra Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Chuyên viên cao cấp Chuyên viên chính Chuyên viên Chairman/Chairwoman of the People’s Committee Ví dụ: .Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh .Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee .Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Đông Anh .11.Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Đình Bảng .Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee .Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee Member of the People’s Committee Director of Department Deputy Director of Department Chief of Office Deputy Chief of Office Chief Inspector Deputy Chief Inspector Head of Division Deputy Head of Division Senior Official Principal Official Official 6 .Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế . công chức chính quyền địa phương các cấp Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Ví dụ: .Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam .Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee .Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful