Cronologie şi istorie masonică

Istoria masoneriei este în continuare subiect de dispută, autorii raportîndu-se la diferite momente pe care le asimilează fenomenului masonic în înţelesurile sale acceptate după 1717, an luat ca referinţă pentru începuturile oficiale ale masoneriei speculative. Guy Chassagnard, cunoscut pentru cîteva lucrări anterioare (Le Petit dictionnaire de la francmaçonnerie; La franc-maçonnerie en Quercy; Aux sources du Rite Ecossais Ancien et Accepté – prezentată pe acest site, în martie 2009) încearcă să acopere o lacună în lucrările masonice şi anume să prezinte cronologic, în limita informaţiilor avute, istoria ordinului masonic de la origini pînă în zilele noastre, în lucrarea Les Annales de la francmaçonnerie ou Acta Latomorum, Paris, Editions Alphée, 2009, 720 p. A avut ca model cartea lui Claude Antoine Thory Acta Latomorum, ou Chronologie de l’Histoire de la Franche Maçonnerie française et étrangère, publicată în 1815. Acum două secole Thory afirma că “este imposibil a scrie o istorie generală a franc-masoneriei, bazată pe date şi fapte autentice”. Folosind arhive ale unor mari loji franceze, ale Supremelor Consilii de grad 33 din Statele Unite ale Americii, Jurisdicţiile de Nord şi de Sud, manuscrise aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a Franţei, Guy Chassagnard reuneşte date şi evenimente ale masoneriei franceze, engleze, americane şi, în măsura informaţiilor, din alte ţări. Primele informaţii ţin de perioada operativă, începuturile fiind plasate, cum altfel?, cu 4000 de ani înainte de Cristos, an care marchează adevărata lumină, autorul amintind că Etienne Morin a primit la Paris o Patentă “în a 27 zi a celei de a şasea luni a anului Adevăratei Lumini 5761“, adică 27 august 1761 în era vulgară/profană, anul lumină începînd la 1 martie. De ce această coborîre în timp? Pentru că James Anderson, autorul Constituţiilor de la 1723, afirma că: “Adam, primul nostru părinte, creat după chipul lui Dumnezeu, Marele Arhitect al Universului, trebuie să fi avut înscrise în inimă Ştiinţele Liberale, în mod deosebit Geometria”, iar Willam Preston (1742-1818) considera că “Fodarea masoneriei poate fi coborîtă pînă la începutul lumii. Ordinul nostru există de cînd a apărut simetria şi manifestarea atracţiei către armonie. El a prosperat timp de multe secole şi în multe ţări. Nici o artă, nici o ştiinţă nu l-au precedat.” După punerea în evidenţă a cîtorva repere din

perioada operativă, sînt marcate momente ale trecerii spre speculativ, cu precădere din secolul al XVII-lea cînd apar lojile scoţiene, cînd se afirmă şi se răspîneşte rosicrucianismul, cînd Elias Ashmole “este făcut mason liber la Warrington”, cînd apare Manuscrisul de la Edinburgh, primul ritual masonic. În mod firesc partea cea mai amplă a volumului o constituie succesiunea de date şi note despre perioada speculativă, adică de la 1717 pînă în 2008. Cum o astfel de lucrare nu poate fi rezumată, vom aminti cîteva fapte consemnate de autor, urmînd ca posibilii cititori să descopere ceea ce-i interesează în evoluţia istorică a masoneriei moderne, sau dimpotrivă să sesizeze unele lacune. Ceea ce trebuie precizat de la bun început, este faptul că recentul volum publicat de Guy Chassagnard nu este o simplă cronologie, el însoţind relatarea sau marcarea evenimentului cu citate din epocă sau diferite lucrări, în măsură să sublinieze importanţa momentului. Un astfel de moment este 27 august 1761, cînd Etienne Morin primeşte o Patentă pentru Ritul de perfecţie, nucleu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat. În 1788, apare o culegere a ritualurilor primelor trei grade, publicată fără încuviinţare de un “ex-venerabil”; acesta nu ezită să publice jurămîntul la gradul de ucenic: “Eu … promit în faţa Marelui Arhitect al Universului, care este Dumnezeu, şi dau în mod solemn cuvîntul meu de onoare în prezenţa acestei respectabile Adunări, că nu voi dezvălui secretul masonilor şi al masoneriei; de asemenea că nu voi dezvălui în scris sau prin viu grai, nici nu voi trasa, nici grava, nici picta, nici manifesta în vreun mod ceea ce ar putea fi; şi în caz de infracţiune, consimt să mi se taie gîtul, limba sămi fie smulsă, corpul ars şi redus la cenuşă, pentru a fi aruncată în vînt, în aşa fel încît să nu mai fiu amintit printre oameni. Aşa să-mi ajute Marele Arhitect al Universului“. Superb jurămînt, încălcat de cel care a publicat ritualurile fără încuviinţarea loji şi a Marii Loji căreia îi aparţinea; la acea vreme în Franţa nu era decît Marele Orient al Franţei. Să ne mai mirăm că în vremuri mai apropiate nouă, într-o ţară de gintă latină şi într-un oraş care se crede încă Micul Paris, (am fost suficient de … discret?) , aşa-zişi demnitari în viaţa profană îşi publică în ziare fotografii în ţinută masonică? Mulţi pseudo-cunoscători în ale masoneriei, lectori doar ai ritualurilor şi, în cel mai bun caz a vreunei lucrări de “popularizare”, susţin cu lejeritate că de la origini masoneria a fost deschisă tuturor oamenilor de bună credinţă, dincolo de confesiune şi naţionalitate. În 1789, loja “La Parfaite Union”, din Montauban, întreba Marele Orient al Franţei asupra admiterii unor evrei în lojă; iată răspunsul: “un evreu care are toate calităţile care constituie un om de onoare este demn să participe la misterele Artei Regale”. Anul următor, noua putere instalată de Revoluţie avea să recunoască evreilor calitatea de cetăţeni. Un loc aparte ocupă în cronologia lui Guy Chassagnard evoluţia Ritului Scoţian Antic şi Acceptat; sînt evocaţi cu date şi ample note anii:

1786 – cînd Frederich al II-lea, regele Prusiei, promulgă Marile Constituţii prin care decidea “să adune şi să reunească într-un singur corp al masoneriei toate

• •

riturile Regimului Scoţian ale cărui doctrine sînt, după mărturia tuturor, aproape aceleaşi cu cele ale vechilor Instituţii”; nu se ştie unde se află originalul acestui document fondator al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, în arhive existînd mai multe versiuni în engleză şi franceză 1801 – crearea primului Suprem Consiliu, cel al Statelor Unite, la Charleston şi 1804 -crearea primului Suprem Consiliu european, cel al Franţei, condus de contele de Grasse-Tilly; în 1847, Supremul Consiliu al Franţei cuprindea două areopaguri, 16 capitule şi 50 de loji simbolice (de perfecţie).

Originea devizei Libertate, Egalitate, Fraternitate continuă să suscite controverse. Le Moniteur Universel din 27 februarie 1848 anunţa că guvernul provizoriu a decis să înscrie sub drapelul naţional, cuvintele “Republique Française, Liberté, Egalité, Fraternité“. Cîteva zile mai tîrziu, o delegaţie a Marelui Orient al Franţei afirma în prezenţa guvernului provizoriu că “francmasonii au purtat dintotdeauna, pe baniera lor, aceste cuvinte: Libertate, Egalitate, Fraternitate”. Într-o circulară din 7 aprile 1848, Marele Orient al Franţei se felicita să fi asistat la triumful valorilor masonice “Libertate, Egalitate, Fraternitate”. Un an mai tîrziu, la 10 august 1849, Marele Orient al Franţei promulga prima Constituţie: “Francmasoneria, instituţie esenţial filantropică, filosofică şi progresistă, are la bază existenţa lui Dumnezeu şi nemurirea sufletului; ea are ca obiect exercitarea binefacerii, studiul moralei universale, al ştiinţelor şi al artelor şi practicarea tuturor virtuţilor. Deviza sa a fost dintotdeauna: Libertate, Egalitate, Fraternitate” (în 1884, primul articol din Constituţie avea să se modifice, fiind în vigoare şi astăzi!). În ianuarie 1852, prin decizie guvernamentală, deviza republicană “Libertate, Egalitate, Fraternitate” a fost suprimată; a rămas în franc-masonerie, căci “francmasonii au purtat-o dintotdeauna…”. Lucrarea lui Guy Chassagnard nu ocoleşte atitudinile antimasonice, cum au fost enciclicile papale, luările de poziţie ale lui Léo Taxil sau ale lui Leon Meurin, arhiepiscop de PortLouis: “Cabala, sursă principală a magiei negre, conduce la francmasonerie şi la demonolatrie. Francmasoneria este pe întreg globul sub forţe nenumărate, dar sub direcţia supremă a Suveranului Pontif de la Cherleston”; reamintim, Charleston, oraş în Carolina de Sud, a fost timp de jumătate de secol sediul primului Suprem Consiliu de grad 33 al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat. Evident, am căutat în cronologia lui Guy Chassagnard evocarea unor momente din istoria (destul de zbuciumată) a masoneriei române; singurele note sînt despre introducerea ritului de Memphis (1849) şi crearea Supremului Consiliu de grad 33 al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat (1881). În iunie 1992, la Londra, 12500 de masoni au asistat la ceremoniile care au marcat 275 de ani de la naşterea masoneriei speculative. În 2017 se vor împlini 300 de ani de la acel moment (24 iunie 1717 – crearea Marii Loji a Londrei) care, dincolo de parti-pris-uri, dispute şi anatemne, a marcat istoria lumii moderne! Francmasoneria (Masoneria)

Cuvintele „francmason", „francmasonerie" sunt forma românească a cuvintelor englez free mason, francez francmaçon şi german Freimaurer care înseamnă "zidar liber" şi reprezintă o moştenire a uneia din rădăcinile francmasoneriei: breasla zidarilor care construiau biserici, bazilicile şi catedralele din Evul mediu (vezi mai jos). În secolul al XIX-lea, a apărut în limba română şi în varianta "farmazon", provenită din cuvântul similar rusesc şi însemnând "năzdrăvan", cu aceeaşi origine ca "farmec" şi "farmacie" (în elină "vrăjă", "leac"). Potrivit dicţionarului enciclopedic "The New Encyclopedia Britannica," francmasoneria este cea mai vastă societate secretă din lume, răspândindu-se mai cu seamă datorită întinderii în sec. al XIX-lea a Imperiului Britanic (mai corect spus ar fi însă: "societate discretă" Însa, potrivit definitiei date de masonii însisi, masoneria este: "o asociatie de oameni liberi si de bune moravuri care conlucreaza pentru binele si progresul societatii prin perfectionarea morala si intelectuala a membrilor sai. " Christopher Knight si Robert Lomas au dat o interpretare interesanta binecunoscutelor simboluri masonice echerul si compasul. Ei sustin ca au aparut ca o forma stilizata a vechiului simbol pentru puterea regala - o piramida a carei baza reprezenta puterea terestra, peste care era gravata o piramida întoarsa, care reprezenta puterea cereasca a preotului. Aceste piramide ale puterii creeaza, prin alaturare, simbolul ajuns sa fie cunoscut sub numele de "steaua lui David". Potrivit celor doi autori, simbolul a fost folosit pentru prima oara pe scara larga când a aparut pe frontispiciul unui mare numar de biserici medievale, iar cele mai timpurii exemple de folosire a acestuia pe cladirile ridicate de Cavalerii Templieri. Utilizarea sa în sinagogi a aparut mult mai târziu (au afirmat Knight si Lomas). Una dintre traditiile masonice sustinea ca Avraam, patriarhul evreilor, le-a transmis egiptenilor învataturi speciale înainte de potop. Mai târziu, învataturile (despre care se spunea ca ar fi reprezentat opera legendarului Hermes Trismegistus) au fost adunate de filosoful Euclid într-un volum. El le-a studiat sub denumirea "geometrie". Initial grecii, apoi romanii, au numit aceasta disciplina "arhitectura". Legendele masonice plaseaza formarea organizatiei în epoca Turnului Babel si în cea a construirii Templului din Ierusalim de catre regele Solomon, despre care se pomeneste în Biblie. Or, potrivit lui Mircea Eliade "istoria începe în Sumer" În secolul al XIX-lea, Mackey afirma ca masonii din epoca medievala preluasera atât cunostintele în materie de constructii, cât si modelul de organizare de la "arhitectii Lombardiei". Aceasta breasla din nordul Italiei a fost prima ai carei membri si-au asumat numele de "francmasoni", care a devenit prescurtarea pentru "Ordinul fratesc al cioplitorilor în piatra liberi si recunoscuti ca atare".

Walter Leslie Vilmshurst. liderul primei cruciade. Webster afirma: "Originile francmasoneriei nu pot fi identificate din nicio sursa sigura. O lucrare de alchimie în care se pomeneste expres termenul de "francmason" poate fi datata în anii '50 din secolul al XV-lea.scriau autorii lucrarii The Templar Revelation. "Tabloul de ansamblu al masoneriei este acela al unei organizatii care si-a pierdut întelesul originar" . francmasoneria speculativa ajunsese sa domine complet întemeietorii acestei organizatii . scria: "Adevarata istorie secreta a aparitiei masoneriei nu a fost facuta publica nici în rândurile organizatiei însasi". "cavalerii templieri". Referinte: Istoricul si importanţa Ritului York . pentru ca. cioplitorii în piatra. eroi ai cruciadelor.Expresia "recunoscuti ca atare" era folosita în cazul membrilor intrati mai târziu în ordin si care nu aveau nicio legatura cu întemeietorii acestuia. Multi cercetatori cred chiar ca majoritatea masonilor au pierdut din vedere adevarata origine si scopul organizatiei. cu toate ca au retinut anumite fragmente ale vechilor doctrine egiptene si pitagoreice. în ciuda publicarii a numeroase carti si articole referitoare la acest subiect. contemporan cu "collegium fabrorum" (colegiul muncitorilor) . Dar sursa de inspiratie ce nu poate fi negata este Cabala evreiasca. Majoritatea scriitorilor plaseaza aparitia secretelor masonice în epoca existentei preotilor razboinici. versiunea iudaica a traditiilor secrete a fost cea aleasa de fondatorii Marii Loji. pornindu-se de la ea. În epoca în care patru loji londoneze au format o "Mare Loja Unita" în 1717. atunci când au fost concepute ritualul si statutele masoneriei în 1717. care a cucerit Ierusalimul si despre care se spune ca ar fi întemeietorul misterioasei "Staretii a Sionului". Francmasoneria si-a dobândit cunostintele ezoterice mai ales de la masonii speculativi. dar ordinul a aparut dintr-o combinatie de traditii care au evoluat si s-au contopit într-o perioada mai lunga de timp..zidarii sau "masonii lucratori". filosofi. un mason de seama si autor al lucrarii "The Meaning of Masonry". în timp ce masoneria speculativa ar fi putut proveni din rândurile patriarhilor ebraici si din misteriile pagânilor. Astfel. hermetisti sau rozacrucieni. Un scriitor din secolul al XVIII-lea sustinea ca francmasoneria moderna ar fi fost întemeiata de Godefroy de Bouillon. sa îsi construiasca propriul sistem".un grup de constructori si arhitecti devenit un prototip pentru organizarea ulterioara a breslelor. Cert este ca. Alti cercetatori masoni sustin ca aparitia ordinului poate fi datata istoric în perioada Romei antice. alchimisti. Secretele privitoare la originea francmasoneriei au fost pastrate cu strasnicie.. masoneria lucratoare ar fi putut proveni din colegiile romane prin intermediul breslei zidarilor din Evul Mediu.

desigur la scară diferită si progresiv. iar primul Mare Maestru a fost prinţul Edward. accederea la cele mai înalte grade ale Ritului de York are drept rezultat desăvârşirea educaţiei masonice şi a spiritualităţii pentru a deveni un perfect Maestru Mason. dar acest articol nu interzice ca Lojile să se întâlnească şi să lucreze în Ordinele cavalereşti în conformitate cu Constituţiile acestor Ordine”. prin natura sa. calfă (companion) şi maestru şi include Ordinul Suprem al Holy Royal Arch. alături de corpurile paramasonice reprezentate de Ordinul De Molay pentru tinerii între 1221 ani şi Ordinul Trandafirului pentru soţiile de masoni. Prima Mare Lojă a fost înfiinţată în oraşul York în 926. Aceasta este exprimată şi de simbolistica fenomenului morţii care apare ca act iniţiatic final. În actul de uniune se stipulează: „Se declară şi se pronunţă că Masoneria pură se compune din trei grade: ucenic (discipol).Motto: „Orice om. Prima atestare istorică – REGIUS POEM – document descoperit în secolul XVII. incepand cu ritualul gradului trei în masoneria simbolică si continuand cu ritualurile Corpurilor Capitulare. X. Prin parcurgerea şi înţelegerea simbolului fiecărui grad. chivotul legii şi cele patru steaguri ale triburilor israelite. descoperă adevărurile ferite de accesul profanilor. Criptice si Cavalereşti. 1725 – Marea Lojă din York. care tratează istoria masoneriei din sec. fratele regelui. se constituie în Marea Lojă Antică care consideră gradul de Mason al Arcului Regal ca parte necesară a Masoneriei Antice şi care pe emblema sa are elemente de heraldică specifice acestui grad: cei doi heruvimi. prin unirea Marilor Loji independente ale Masoneriei Antice şi moderne de pe teritoriul Angliei. Ritul de York se compune din Corpurile Masonice Capitulare. 1813 – se constituie Marea Lojă Unită a Angliei. sub domnia regelui Athlestane (fiul lui Alfred cel Mare). considerată izvorul Masoneriei. . şi care are cel mai mare număr de membri care activează pe toate continentele lumii. Criptice şi Cavalereşti. doreşte cunoaştere” Ritul de York este cel mai vechi şi cel mai puternic rit masonic recunoscut. În final. prin ocultarea voită a întregii ritualistici masonice. cel ce caută neobosit Lumina.

Ceausescu ar fi fost initiat de fratii acestei loje italiene.20. Majoritatea crestinilor sustine si astazi ca in panza expusa la loc de mare cinste in Domul din Milano ar fi fost acoperit Iisus. Nu exista o dovada clara in acest sens. care conform tradiţiei este un membru al Casei Regale. ADEVARATA POVESTE A GIULGIULUI DIN TORINO Originea Giulgiului din Torino a fost. folosite de acestia atunci cand sunt inconjurati de "lumea profana". Vechile documente de 17517d32r limiteaza astfel existenta unui ordin ocult. din Jacksonville. cunoscut publicului sub numele de Bran. INTRE MIT SI REALITATE Istoria oficiala atribuie Francmasoneriei o vechime de trei secole. Masoneria: mit si realitate .Pentru a sublinia importanţa Ritului de York în Francmasoneria universală este suficient să amintim că Marele Maestru al Marii Loji Unite a Angliei. ignorand aceasta cronologie "scurta". Masoni care ne-au IncAntat copilAria: Stan Si Bran Oliver Norvell Hardy. in Evul Mediu. Si despre Stan Laurel se spune ca ar fi fost mason. Misterele masoneriei EDITIE DE COLECTIE . dar. invaluita in mister. A fost membru al Lojii Solomon. A FOST CEAUSESCU MEMBRU AL P2? Se spune ca in 1966. anul 1966 a reprezentat inceputul scurtei perioade de "glorie" a lui Ceausescu. traditia masonica. anul infiintarii Lojei Propaganda Due. din statul Florida. PAROLE SI SEMNE DE RECUNOASTERE Aura de mister atribuita Masoneriei este intarita prin utilizarea in cadrul ritualurilor a unor obiecte si simboluri tainice. secole de-a randul.MISTERELE MASONERIEI Masoneria. nr. In schimb. isi plaseaza inceputurile intre mit si realitatea istorica. ciudat. era un maestru mason trecut in Orientul Etern in 1957. intre mit si realitate / A fost Ceausescu membru al p2? / Parole si semne de recunoastere / Adevarata poveste a giulgiului din Torino MASONERIA. este în acelaşi timp şi Înalt Mare Preot al Supremului Mare Capitul al masonilor Arcului Regal din Anglia. Insa imaginea pe care lumea crestina a invatat sa o venereze ca fiind fata Mantuitorului este de fapt imaginea unui om ucis in numele Domnului de catre Inchizitie. dupa coborarea de pe cruce. a caror semnificatie o stiu doar initiatii. Exista si parole si semne specifice. Denumirea generica de Francmasoni face trimitere la vechile confreerii de constructori care au existat in vestul Europei.

de constructorii de biserici si catedrale. ignorand aceasta cronologie "scurta".MISTERELE MASONERIEI -IN ADANCURILE ISTORIEI Istoria oficiala atribuie Francmasoneriei o vechime de trei secole. in cursul Evului Mediu. in vestul Europei. de la maestru la ucenic. considerat adeseori conducatorul din umbra al omenirii. isi plaseaza inceputurile undeva intre mit si realitatea istorica. adica nu erau obligati sa plateasca cele mai multe din darile specifice feudalismului. toate secretele meseriei. Este vorba. Traditia masonica in schimb. Legenda si vechile documente delimiteaza astfel existenta unui ordin ocult. "Freimaurer" in Germania ori "Liberi Muratori" in Italia. Chiar si la o privire grabita se observa ca denumirea generica de Francmasoni face trimitere la vechile confreerii de constructori care au existat. Indiferent daca acesti spe-cialisti erau numiti "Franc-Macon" in Franta. "Freemason" in Anglia. mai ales. care isi transmiteau. constituiti in asociatii profesionale. numele lor atrage atentia asupra a doua aspecte: faptul ca este vorba despre zidari (constructori) si faptul ca acestia erau liberi. .

urmarite cu strictete. cat si elaborarea unei ierarhii riguroase. a unor limbaje secrete. Simbolurile specifice mestesugului erau ascunse de ochii profanilor sub imaginea simbolurilor biblice "contaminate" cu elemente ale unor credinte. care marca apartenenta la grup. urmata de cea de "ucenic". La fel ca premergatoarele antice.VECHEA TRADITIE ROMANA. unde transmiterea tainelor meseriei se facea in cadru solemn. Transformate in grade de initiere. ghildele si breslele specializate aveau o organizare deosebit de riguroasa. in care fiecare membru avea posibilitatea sa ocupe exact locul cuvenit. Scopurile acestei organizari. Dobandirea titlului de "maestru" reprezenta consacrarea deplina in cadrul ierarhiei. Scopurile avute in vedere de aceste organizatii profesionale se realizau mai usor in sanul unor societati inchise. In corporatiile de constructori. in conformitate cu maiestria sa profesionala. a carui complexitate se apropia de rigoarea ritualului religios. treptele ce trebuia parcurse erau: "calfa". Istoricii considera ca asociatiile feudale de mestesugari erau urmasele directe ale "colegiilor" romane. . erau atat pastrarea "secretelor meseriei". precum si a unor parole si semne de recunoastere utilizate atunci cand membrii "corporatiei" nu se cunosteau personal. Aura de taina era completata prin folosirea unei vestimentatii specifice. aceste "trepte" au fost pastrate si incluse si in ierarhiile masonice.

au fost adevaratele embleme ale civilizatiei medievale. pe atunci. In anii care au urmat. York-ul a devenit centrul traditional. cel mai important era. titlul de "Mare Mester" s-a acordat unor personalitati importante din regatul britanic. o noua viziune asupra istoriei lumii civilizate" (carte care care ne-a oferit o mare parte din informatiile pe care le folosim aici). numarul calfelor. Chiar si in aceste conditii. datorita stransei lor legaturi cu Biserica. arhiepiscop de Canterbury. dar si cei mai buni constructori. iar fratele sau. emblema Masoneriei engleze. al Xlll-lea a adus cu sine cresterea importantei constructorilor si a asociatiilor lor profesionale. X. In anul 926. constructorii "mireni" au ramas grupati in jurul ordinelor calugaresti. Incepand cu acea perioada. al ucenicilor si maestrilor a depasit in amploare ordinele monahice. care au jucat un rol deosebit in istoria Masoneriei. specialisti care si-au dedicat ani buni din viata studierii istoriei ordinului Masonic. cand regele englez Athelstan le-a oferit mari privilegii zidarilor liberi. Edwin. singurii care stiau carte si erau in stare sa inteleaga si sa puna in practica subtila stiinta a arhitecturii erau chiar calugarii. In lucrarea "Francmasoneria. pentru prima data. iar in 1041 regelui Edward Confesorul. Intr-o perioada in care majoritatea populatiei era analfabeta. Constructia de catedrale devenise un fel de "moda". . organizatiile de constructori s-au intrunit in orasul York unde au alcatuit prima Constitutie profesionala. titlul a revenit lui Dunstan. "CONEXIUNEA" TEMPLIERA. Impresionantele catedrale gotice. a ajuns chiar seful acestora (Mare Mester)". Iar extraordinarele cunostinte de arhitectura ce trebuiau stapanite au facut din constructori niste veritabili savanti. Daca pana atunci calugarii erau cei mai multi. autorii Radu Comanescu si Emilian M. Astfel se face ca dintre ei s-au recrutat cei mai eficienti constructori de catedrale. afirma: "Prima atestare certa privind capacitatea de organizare a breslei constructorilor ne-a parvenit inca din sec. Dobrescu. Ordinul Templier.CALUGARII ZIDARI. maestrii constructori aveau o situatie privilegiata. acum laicii incep sa devina majoritari in bresle. ridicate in vestul Europei. calugari cavaleri. extinsa in majoritatea tarilor din Europa de vest si. In perioada de inceput. Sec. Iar dintre acestea. In anul 960. ajungand sa ocupe inclusiv functia de Mare Mester. fara de care nici unul dintre acele edificii impunatoare nu ar fi existat.

In acea perioada s-a structurat asa-numita "Masonerie operativa". care le-au permis sa-si pastreze privilegiile dobandite pe timpul Templierilor. in initierea de grad 33. Templierii au avut un rol deosebit si in edificarea unor catedrale celebre. Chiar si acum. Implicati intr-un proiect grandios de schimbare a organizarii politice a intregii Europe. precum si parole si coduri secrete. Initial. PRELUAREA "STAFETEI". transmitandule pana in zilele noastre. Templierii aveau toate caracteristicile unei societati oculte. dar si o aura aparte de noblete. uniforma proprie. amestec de "fratie" secreta si organizatie politica internationala. multi Cavaleri Templieri au scapat de prigoana lui Filip cel Frumos deghizandu-se in constructori si intrand in breasla lor. Aveau o ierarhie complexa. Pe de alta parte. desfiintat in 1307 de regele Frantei Filip al lV-lea cel Frumos. . Disparitia Ordinului Templier. ierarhia Masoneriei scotiene include. grupare profesionala secreta a celor mai buni constructori. titlul de Cavaler Templier. le-au inclus in propria organizare. ei s-au grupat in jurul ordinului calugaresc al Cavalerilor Ioaniti. in fruntea careia se afla Marele Maestru al ordinului. Fapt care a adus dupa sine o veritabila "transfuzie" de sange "albastru" pentru "Masonera Operativa".Organizati pe baze aproape militare. Mai mult decat atat. In acelasi timp. un cod etic caracteristic. nu a afectat intrun mod catastrofal existenta asociatiilor de constructori. dand astfel de lucru asociatiilor de constructori. ritualurilor si legendelor Templierilor. mesterii constructori au preluat majoritatea ierarhiilor. in acea perioada extrem de tulbure. care ii ajutau sa se recunoasca in absolut orice situatie. ritualuri religioase specifice.

a fost "Camaraderia". ultimul Mare Maestru operativ care provenea din randul breslelor de constructori. dar si ritualuri din ce in ce mai complexe. Ulterior. treptat. care va avea timpul sau de glorie. In secolele XVl-XVll. al caror numar ajunge la 33. gradelor de "ucenic". Adica "Francmasoneria" de astazi. cantece de razboi si rituri funerare specifice. "ordine" si "fratii". aproape mitica a ordinului. "calfa" si "maestru" li s-au adaugat o multime de "grade superioare". Masoneria speculativa s-a extins in restul Europei si treptat in intreaga lume. termen care aminteste intr-un mod tulburator pe cel de "tovaras". in regimurile comuniste. nobilii inclusi in Francmasonerie n-au mai acceptat doar trei grade de initiere. simboluri proprii (printre care se numarau compasul si echerul). mult mai tarziu. de ziua Sf. de catre "Masoneria Speculativa". Francmasoneria s-a aflat aproape intotdeauna in locurile unde s-au "forjat" marile evenimente sociale si politice care au influentat soarta Europei. care va fi inlocuita. ale carui inceputuri sunt plasate in antichitatea timpurie si. In anii care au urmat. De atunci si pana acum. (Vasile Surcel) . Incepand cu anul 1742. patru loje londoneze s-au unit sub conducerea Marelui Maestru Anthony Sayer. majoritatea acestor aspecte au fost preluate de catre Francmasonerie. cu ritualuri deosebit de conservatoare. si de foarte multe ori a intregii lumi. care fac trimitere la o istorie legendara. cu arma in mana.Ioan. Cele mai multe dintre acestea sustin ca nu urmaresc decat perfectionarea individuala a adeptilor si neaga orice implicare in politica."TOVARASII" EVULUI MEDIU. In secolele XlV-XV. schimbarea "modei" in constructii a adus dupa sine descresterea importantei "Masoneriei Operative". o mitologie aparte. O alta componenta. "OFICIALIZAREA" SECRETULUI. Francmasoneria s-a impartit intr-o multitudine de "rituri". chiar inainte de facerea lumii. limbaj secret. o asociatie initial secreta. Denumirea ei in limba franceza este "Le Compagnonnage". care va avea un rol deosebit de important in organizarea Franc-Masoneriei in formele pe care le cunoastem acum. intr-unele din cazuri. Treptat. "Camaraderia" era o forma internationala de asociere a calfelor. care tinde in mod constant sa devina doar "discreta". Si. cu toate ca reprezentantii acestor ordine nu au iesit aproape nici o data in strada. Prima Mare Loja a Francmasoneriei Speculative s-a infiintat in Anglia anului 1717 cand.

IN CAUTAREA INTELESURILOR .

Majoritatea. care te poarta inapoi in negurile vremurilor. Daca exista si o urma de elitism care-i exclude. Majoritatea oamenilor stiu putine despre Francmasonerie si despre misterele acesteia. atunci neincrederea se transforma lesne in antipatie. dar atitudinea fata de Masonerie este si astazi la fel de confuza ca si in secolul XIX. Francmasoneria este o societate initiatica. fapt care-i imparte in doua mari categorii: aceia care nu sunt masoni si se intreaba care sunt acele secrete. fraternal. (. istoria. a incerca sa patrunzi misterele Francmasoneriei nu este altceva decat o intreprindere folositoare. Francmasoneria nu poate fi definita in cateva propozitii. ramai in continuare nedumerit. Aproape totul s-a schimbat in ultimul secol. O cercetare a acestui subiect facuta din "exterior". iar francmasoneria poseda cele mai vechi ritualuri din cate exista" .duce de Antin . chiar in ura. explicatia tabloului Lojei incepe cu observatia ca intotdeauna a existat o legatura intre practica francmasonilor si cea a vechilor egipteni. BLESTENUL MARELUI MAESTRU TEMPLIER . sau ca ti-ai reamintit. In acelasi timp insa. Pe undeva este usor de explicat aceasta situatie . progresist si filantropic. Putina lume stie insa ca simpaticul personaj a existat si in realitate. deci. releva insa un lucru uimitor. discreta. poate doar sa speculeze despre secretele relevate membrilor acestei organizatii si despre ritualurile care se petrec in templu.EDITORIAL . esti bucuros ca ai invatat. si aceia care sunt masoni si care se intreaba si ei care sunt secretele! In esenta insa. cand toate ritualurile secrete ale ordinului francez fusesera dezvaluite.care in 1738 a fost ales mare Maestru al Masoneriei Franceze. Leadbeater: "Francmasoneria rituri si initieri" ADEVARATUL "CAVALER PARDAILLAN" La mijlocul anilor '60. Tot e un castig! "Pentru primul grad.) Foarte posibil.VICTOR BRATU Secreta.Charles W. misterioasa si diabolica pentru neinitiati. nici macar intr-un volum.majoritatea oamenilor nu are incredere in ceea ce nu intelege. caci lumea este cu mult mai batrana decat ne inchipuim. actorul francez Jean Marais a interpretat intr-un film de aventuri rolul Cavalerului Pardaillan. adica de un profan. Este vorba despre Pardaillan . dupa ce ai citit volume si tratate despre Francmasonerie. Paradoxal. Era o perioada dificila. cu caracter filozofic. iar Pardaillan a fost cel care a salvat onoarea "fratiei".

Anul 1789. ar fi fost ultimul "episod" al indeplinirii blestemului Marelui Mestru. care a purtat semnatura idealului devenit slogan "Egalitate. Revolutia franceza este marcata de Razboiul de Independenta din America. Din acest ordin secret au facut parte atat mari savanti. Rozicrucienii planuiau reforma spirituala a lumii din punct de vedere politic. francmasonii controlau toate institutiile statului. mason si carbonar deopotriva. precum si artisti la fel de renumiti. in SUA. La putere este instalat Charles Louis-Napoleon. in Revolutia de la 1784. Paracelsus. Egalitate. au redactat. regele si premierul erau. in 1314. Dobrescu scriau. tara in care populatia era in mare majoritate analfabeta. Fraternitate". in doua variante. conflict care dureaza si astazi. in artea "Francmasoneria. sub autoritatea Marelui Maestru Filip Egalitate. Libertate. La inceputul secolului al XX-lea. in Franta. in mare parte. domina Franta. recent. declansand astfel un conflict intre Biserica Romano-Catolica si Marele Orient al Frantei. pe care regele Ludovic al XVI-lea l-a sustinut cu infocare. De asemenea. toti ministrii erau masoni. masoneria cuprinsese mai toate institutiile din Europa si din America. ca liderii marilor miscari din istoria omenirii au fost francmasoni. inainte de a fi ars pe rug. Despre revolutia din 1848 si idealul sau "Libertate. Lucru care s-a si intamplat. precum Roger Bacon. Lumea dupa masonerie MISTERELE MASONERIEI . traditiile masonice sustin ca decapitarea lui Luvovic al XVl-lea. o noua viziune asupra istoriei lumii civilizate". Revolutionarii francezi. . Declansarea revolutiei a fost inevitabila. Se ajunsese la situatia in care francmasoneria. Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului si au abolit privilegiile preotilor catolici. a fost caracterizat de o serie de represiuni sau dictaturi sangeroase cauzate pe de o parte de nemultumirea poporului fata de legea fratilor masoni ajunsi la putere.ISTORIA MODERNA Radu Comanescu si Emilian M. prevestind ca ambii vor muri la scurt timp dupa el. cu exceptia lui Robespierre. schimbat. Fraternitate". Jaques de Molay. masonii sustin ca a fost castigata fara greutate.O veche poveste medievala afirma ca. In Anglia. dupa o condamnare a francmasonilor autohtoni. dintre care Dante Alighieri este cel mai celebru. ANCA ALDEA La sfarsitul secolului al XVIII-lea. lucru care i-a adus moartea. iar regimul lui Ludovic-Filip. francmasoni. masoneria patrunsese destul de repede si de adanc in casele regale europene. nepotul imparatului Bonaparte. SAVANTII SI ARTISTII ROZICRUCIENI Ordinul Rozicrucian (al crucii cu trandafir) a fost cel care a intermediat transformarea Masoneriei Operative in Masonerie Speculativa. Marele Maestru al Templierilor i-a blestemat pe regele Filip cel Frumos si pe Papa Clement al V-lea. religios si stiintific. ai caror lideri au fost masoni. Isac Newton.

marturisind despre implicarea societatii masonice in atentat. Analistii masoni sustin ca trei dintre complotisti au luat o doza insuficienta de substanta mortala si. au ajuns pe mainile politiei. ATENTATUL. care preluase deviza masonica "ex oriente lux" ("lumina vine de la rasarit") si adoptase doua unelte . in schimbul ocuparii Insulelor Kurile si a unei parti din Insulele Sahalin. Si fascismul . despre care manualele de istorie ne spun ca a fost asasinat la Sarajevo in iunie 1914. cu doi ani mai devreme. .sustin masonii . Egalitate. Atitudinea masonului Roosevelt se fundamenta pe disperarea milioanelor de evrei ingroziti de exterminarile si persecutiile confratilor lor din Europa.era atat de amestecat in francmasonerie incat. Instalarea comunismului. Cel care beneficiaza de masurile americanului. Masonii pretind ca arhiducele Franz Ferdinand. Desi termenul de "razboi sfant" este o sintagma folosita in contextul conflictelor religioase. si de o parte si de cealalta. prin vocea fratelui Andre Lebey. socialistii masoni au inchis ochii. otravindu-se cu cianura. sa scoata Rusia. unele loji europene i-au oferit sprijin lui Lenin. sustinandu-i propaganda. altele decat cele folosite in zidarie. ultima dintre acestea obtinand rezultatul scontat: rasturnarea de la putere a lui Kerenski. F. EXPERIENTA COMUNISTA. Cu un an inainte de sfarsitul razboiului. in 1945. iar masonii implicati direct erau pregatiti sa-si dea viata. masonii si-au insusit notiunea. de catre francmasoni. Prima deflagratie mondiala urmarea si crearea Ligii Natiunilor. Planul "Mainii negre". prin tratatul de la BrestLitovtk. si a si reusit. "pecetluite" la Yalta. Trei regimuri au fost desfiintate dupa primul razboi mondial: al kaiserului german Wilhelm al II-lea. denumind-o. reusita revendicata de masoneria "revolutionara". Trotki si Stalin.MASONI IN UMBRA A DOUA RAZBOAIE MONDIALE Dat fiind contextul international de la inceputul secolului trecut si pecetea francmasoneriei aparuta mai peste tot in lume. scop realizat cu ajutorul presedintelui american Thomas Woodrow Wilson. numita "Mana neagra" sau "Unire si moarte".secera si ciocanul. Supremul Consiliu italian a solicitat membrilor sai sa opteze intre apartenta la Partidul Fascist si activitatea in loji. a lansat. Urmeaza doua tentative de insurectie din partea bolsevicilor. mare. Fraternitate". "o ocazie unica. din care faceau parte Lenin. Se spune ca masoneria universala a pus la cale declansarea primei deflagratii mondiale pentru a desfiinta imperiile autoritare si a le inlocui cu sisteme democratice. ce ni se ofera pentru a reconstrui lumea mai rezonabil". Desi Lenin nu dispunea de o sustinere financiara deosebita el a promis Germaniei. condusa atunci de avocatul A. exista voci care afirma ca primul razboi mondial a avut legatura cu aceasta organizatie. ceva nu a mers. este Stalin. considerat astazi modelul tipic al atentatului politic mason. Kerenski. in 1923. principiul capitularii neconditionate a europenilor care isi manifestau ura fata de evrei. ar fi fost condamnat la moarte. avea sa duca la declansarea "razboiului sfant" intre Rusia si Austro-Ungaria. al imparatului habsburg Carol I si al tarului rus Romanov. Desi atentatul a fost pus la punct pana la cele mai mici detalii. dreptul de control asupra cailor ferate din Manciuria si a bazelor navale de la Dairen si Port Arthur. in 1943. "Libertate. din razboi. astfel. In fata crancenei perioade in care fratele Stalin masacra in stanga si-n dreapta. cu legaturi in francmasonerie. care a acceptat infiintarea Ligii Natiunilor. Miza a fost. presedintele american Franklin Delano Roosevelt. in timp ce altele au optat pentru sustinerea lui Trotki. Cel mai puternic francmason al secolului trecut. a adus cu sine sloganul mason al mijlocului de secol al XIX-lea. Executia sentintei a fost acordata unei societati secrete sarbesti.

dar probabil ca exista o puternica legatura spirituala intre cei doi. caruia francmasonii ii atribuie puteri paranormale si despre care se spune ca a reusit sa inoculeze oamenilor teoria spiritului vital si a rasei blonde. Liga Natiunilor era considerata atunci. Austria si Italia. In 1870. generalul Napoleon a daruit legiunii lombarde din Italia un steag in trei culori verde.care reprezinta culorile gradului 33. a luat nastere Liga Natiunilor. masonii englezi sau . ale carei radacini sunt regasite. de politicieni masoni. BONAPARTE A FOLOSIT MASONII Francmasoneria a jucat un rol extrem de important la sfarsitul secolului al XVIII-lea si la inceputul secolului al XIX-lea. Cand Hitler a ocupat Polonia. acest steag devine. intr-o grupare afiliata francmasoneriei. cu o doctrina antidemocrata. Fiind de natura masonica. rosu . din 1936. masonii francezi au atras de partea lor armata si Garda Nationala. oficial. Fusese daruit de "protectorul masoneriei". invazie care a dus la declansarea celui de-al doilea razboi mondial. al carei regim era net anticomunist. Nazismul are la origini o societate secreta numita Gruparea Thule. In Olanda. pentru masoni. caci respingea orice principiu al acestei organizatii. Tot francmasonii sustin ca Hitler nu cunostea originile pseudo-predecesorului sau. drapelul national al Italiei. organizatia cunoscuta astazi sub denumirea de Natiunile Unite. Se temea insa de bolsevism si de iudaism si lasa sa se intrevada mereu atitudinea sa anticomunista si antisemita. venise la putere. fuzionand cu masoneria locala si derulandu-si activitatea sub bine cunoscutul La Fayette. devenite atunci adevarate retele de spionaj si de propaganda. reusind sa castige cu usurinta revolutia de la 1848. Marele Instructor din Thule era Erik Hanussen. Napoleon Bonaparte. alb. in acele vremuri. Roosevelt si Stalin dupa ce au impartit lumea la Yalta. Ceva mai putin cunoscut: toti trei au fost masoni CULORI MASONICE PE STEAGUL ITALIEI In 1796. tara condusa. si. Era. razboiul din Spania fusese o repetitie a invaziei Poloniei.Dupa o serie de rasturnari de situatie in intreaga Europa. fenomen revendicat astazi de francmasonerie. O FOTOGRAFIE CELEBRA: Churchil. care se folosea la maximum de lojile masonice militare. RENASTEREA MASONILOR EUROPENI Anul 1848 este caracterizat pe de-o parte de o evolutie pozitiva neasteptata in randurile masonilor englezi. In Germania. Pentru dictatorul nazist. pe de alta parte. la inceputul secolului trecut. a inspirat Eteria greceasca si revolta lui Tudor Vladimirescu. ca si acum. decizia sa fusese alimentata de razboiul din Spania. care si-au revenit ulterior de pe urma infrangerii suferite in America. unul dintre pasii primordiali pentru formarea unui guvern unic mondial. de o continua aservire a masonilor francezi fata de autoritati. Germania. alias Adolf Hitler. Adolf Schicklgrubber. exemplul perfect al unui antimason. Carbonarii si-au gasit repede adepti in Franta. o societate secreta ce credea in emanciparea nationala a popoarelor europene asuprite. Deveniti experti in "confectionarea" revolutiilor si in manipularea opiniei publice. CARBONARII LUI LA FAYETTE Miscarea Carbonara din Italia.

In cadrul Tratatului de Pace de la Paris. cel care a incheiat. Razboiul de Independenta cu un succes rasunator. a fost condus. DOCTRINA TRUMAN. generalul Armatei Continentale americane. masonii americani au redactat Drepturile Omului. Benjamin Franklin. sub denumirea Consiliul-Mama al Lumii. si-a dat seama de forta acestei organizatii si s-a folosit de Marele Orient al Frantei pentru a-si satisface interesele. Elitele isi atribuie rolul-cheie in acest conflict cauzat de taxele ridicate la comertul cu ceai. in 1783.scotieni au creat organizatii puternice in ideea formarii Statelor Unite ale Europei. din 1789 si. Fiecare cu personalitate puternica. Taramul la care au ajuns. 1793. Apartenenta la masonerie a lui Washington . mai intai de toate. In 1947. In Franta. Declaratia de independenta conceputa de francmasonii Jefferson si Franklin a fost recunoscuta. Fiecare francmason. Primul consiliu Suprem a fost creat la Charleston. din 3 septembrie 1783. document care. Constitutia masonica elaborata. guvernata de un Consiliu Suprem de grad 33. calauziti de o stea. cand s-a trezit in imposibilitatea de a-si sustine coloniile din India si Burma. pe care unii il considera initiat in francmasonerie. In 1797. De altfel. intr-un discurs in fata Marii Loje din Massachusetts. La Merica MISTERELE MASONERIEI . ANCA ALDEA Potrivit legendelor masonice. Multi stiu ca Washington a fost. ca in fiecare stat american sa existe o guvernare masonica. englezii s-au vazut nevoiti sa accepte ajutorul fratilor lor americani. La patru ani de la sfarsitul razboiului. Pana si democratia americana este considerata de tip mason. l-au numit La Merica. desfasurat intre 1775 si 1783. Revenind la George Washington. "Consider ca politica SUA trebuie sa fie aceea de a sustine popoarele libere cand rezista in fata unor minoritati inarmate si a unor presiuni externe care incearca sa le supuna". Nu avea . Truman. in Carolina de Nord. Kennedy. Acesta este momentul in care presedintele SUA de atunci. toti presedintii americani sunt masoni. ca nu mai poate continua colaborarea.F.l-a ghidat in viata si l-a ajutat sa ajunga acolo unde si-a propus. Thomas Jefferson. de un grup de masoni straluciti: George Washington. a declarat atunci Truman in fata Congresului american. ale carui consecinte le traim si astazi. in 1786. Statele Unite. cu doar un an inaintea Legii fundamentale a Americii prevedea. respectiv. Ajutor care nu a intarziat sa apara.inca din 1752 . Formarea Marii Loji din Carolina de Sud este atribuita acestui moment din istoria Americii. Cu o economie paralizata si capacitatea militara vizibil redusa. Razboiul de Independenta al coloniilor engleze din America.TARAMUL FAGADUINTEI Se spune ca Templierii au ajuns peste Ocean cautand un adapost impotriva urgiei declansate impotriva lor in Franta. in 1307. generalul a promis ca va promova. despre Statele Unite se vorbeste ca despre primul stat masonic din istoria lumii. pe plan militar si diplomatic. ar fi servit drept model celebrelor Drepturi ale Omului si Cetateanului din Franta. PRIMUL STAT MASONIC. Cu o singura exceptie: J. acesta a devenit primul presedinte american. Harry S. intre 1789-1797. onoarea si prosperitatea Masoneriei. intre altele. prin orice mijloace. Marea Britanie si-a instiintat aliatul. Napoleon Bonaparte. a declansat ceea ce numim astazi razboiul rece. in opinia unora.

71" din Orientul de Saint Louis. prin vocea generalului George C. al lui Franklin Delano Roosevelt. Tratatul de la Varsovia. In timp ce Stalin incerca sa cunoasca si sa alimenteze frictiunile din sanul francmasoneriei. in 1948: "Cei 14 oameni de la Kremlin. Olanda si Luxemburg erau pregatite pentru a pune bazele NATO. cunoscut in intreaga lume ca Mark Twain. FRATI MASONI DE NOTORIETATE Cel putin dupa 1717. disperarii si haosului". iar altele. a fost la randul sau mason. al lui Alexander Fleming. Samuel Langhorne Clemens. STAN SI BRAN. premierul englez Winston Churchill declara. Belgia. fratii se regasesc in marile sau micile schimbari ale societatii. inventatorul penicilinei si castigatorul unui Nobel pentru Medicina in 1945. nr. A fost membru al Lojii Solomon. cand s-au reformat francmasonii. al lui Simon Bolivar. Unii au devenit de notorietate. si ca rusii au obtinut bomba atomica cu ajutorul unor frati masoni tradatori. saraciei. initiat in 1861 in Loja "Steaua Polara nr.incotro. Twain a imbinat perspectiva umoristica cu satira sociala. Unele tari europene au adoptat planul propus de Marshall si au format Piata Unica. ci impotriva foametei. Istorici ai masoneriei sustin astazi ca aceasta colaborare a continuat. Autor cu remarcabila viziune realista. A fost un vizitator cunoscut al Lojii Mt. care conduc aproape 300 de milioane de fiinte umane cu o autoritate arbitrara. . Urmarile sunt cunoscute. al lui Benjamin Franklin. si care au capturat aproape jumatate din Europa prin metode comuniste. era maestru mason trecut in Orientul Etern in 1957. Mai tarziu. Cand Stalin reusise sa dea propriul contur Europei. Motiv pentru care se instituise ideea ca orice francmason care ar fi colaborat cu regimul lui Stalin urma sa fie judecat pentru tradare. Marshall. FRATELE MARK TWAIN Parintele literaturii moderne americane. primul presedinte al Statelor Unite. Marea Britanie. ideea ca politica americana "nu este indreptata impotriva vreunei tari sau doctrine. din Jacksonville. statul Florida. Rudyard Kipling. Olive din orasul californian Hollywood. unul dintre semnatarii Constitutiei americane. cu un vadit simt al observatiei exacte. Parerile sunt insa impartite. Unicul atu al americanilor in fata lui Stalin era bomba nucleara. Se spune ca Truman a fost cel care le-a aratat francmasonilor ca bolsevismul devenise un inamic de necontestat. unde i-au fost acordate primele trei grade. cum a fost in cazul lui George Washington. Declansarea razboiului rece reprezinta pentru francmasonerie un razboi intre loje si comunism. IN ORIENTUL ETERN Oliver Norvell Hardy. Unele state au creat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). cunoscut publicului sub numele de Bran. altele s-au indreptat spre URSS si au acceptat participarea la CAER. Motiv pentru care opt milioane de angajati ai guvernului american sunt luati la cercetat pentru a se gasi tradatorii. laureat in 1907 al premiului Nobel pentru Literatura etc. unul dintre cei mai mari generali din America de Sud. masonii americani au transmis Europei. considerat "o masonerie in oglinda".20. in anumite limite. cel de-al 32-lea presedinte al SUA. mai mare decat a oricarui tar de la Ivan cel Groaznic incoace. Si despre Stan Laurel se spune ca a fost mason. acesti oameni urasc prietenia lumii civilizate la fel de mult pe cat ii urasc ostilitatea" . Franta. Mare Maestru al Districtului Columbia.

Cativa ani mai tarziu. De-a lungul vremii. Grade Capitulare . forma legala. In prezent. In Romania. cel mai raspandit in lume. Mason al Arcului Regal. ca si toate celelalte organisme necesare. in lume exista peste 100 de rituri masonice. Maestru Regal. Maestru. de asemenea. Calfa. pe muntele Heroden. In 1801. De aici. patru grade: Grade Mestesugaresti . Acest ultim sens a fost conturat in 1758. acest rit ajunge peste Ocean. cuvantul rit are doua intelesuri . Maestru Desavarsit. numit si "al Perfectiunii". In Francmasonerie. impresia gresita ca Masoneria este o religie. Capitul .TREPTE SI GRADE YORK. Intre anii 1761 si 1767. Maestru. cu sens de "uz stabilit. Actuala structura a ritului se contureaza in 1813. este: Loja Simbolica .Maestru Desavarsit. la Charleston. Structura sa. Print Ameth. Ritul de York adauga inca doua grade (Arcul Regal si Cavalerul Templier) Masoneriei Albastre. Ritul Scotian Vechi/Antic si Acceptat este dominant. cand a primit in componenta si "grade cavaleresti". Carolina de Sud. Fost Maestru Venerabil. Cavaler de Malta. Mare Maestru Arhitect.Crucea Rosie. tot din Scotia. in vremea regelui Robert Bruce. Mason Sublim si Perfect. de regele Athelstan din York.Maestru al Martorului. Ales al Celor Cincisprezece. definitia religioasa a cuvantului ansamblu de ceremonii care se practica intr-o religie . Ritul de York detine un prestigiu inegalabil prin faptul ca a creat Masoneria Albastra (primele trei grade masonice pe care se sprijina toate riturile de perfectionare). In secolul al XVIII-lea.Rituri si ierarhii MISTERELE MASONERIEI . RITUL SCOTIAN VECHI/ANTIC SI ACCEPTAT Este. elaborata la Berlin sub Frederick cel Mare. Mare Ales. Acest hrisov statua organizarea Masoneriei. semnat in acelasi an 926. probabil cu intentia de a accentua conceptia unitara a riturilor ei de initiere si de trecere de la un grad la altul. doi masoni anunta descoperirea unei Constitutii din 1786. incercarile de a defini ritul in Francmasonerie au fost uneori confuze.este cea mai apropiata de rit ca lucrare masonica. prima adunare a masonilor la York fiind consemnata in anul 926. alaturi de Ritul de York. Totusi. organizeaza primul Suprem Consiliu al Ritului. Cei doi americani . adica "ansamblul de ceremonii si reguli care se practica intr-o loja". Masoneria Albastra este cea care da acceptul deschiderii unui rit pe teritoriul pe care aceasta are jursdictie. cu variatii locale.este lucrare. Foarte important. Calfa. conform Supremului Consiliu din Charleston. CEL MAI VECHI RIT DIN LUME Ritul este maniera in care se desfasoara lucrarile masonice intr-o loja. Prestigiul Ritului Scotian provine de la legenda refugierii Templierilor pe aceste meleaguri. Maestru Superdesavarsit. Aceasta structura de 25 de grade s-a autodenumit Rit. Grade Cavaleresti . Arcul Regal al lui Solomon. o data cu nasterea Ritului Imparatilor Orientului si Occidentului. Ritul de York este considerat cel mai vechi din lume. In Legendele Gotice se relateaza si despre primul hrisov regal. Termenul provine din latina. Structura Ritului de York in Marea Britanie si Statele Unite contine. mai ales din cauza originii si evolutiei semantice a cuvantului. Ales al Celor Noua. Secretar Intim. Loja Perfectiunii . Ritul se reintorcea in Europa si cucerea lumea intreaga. Cavaler Templier. Intendent al Cladirii.John Mitchell si Frederick Dalcho. fondat in 1758. Maestru Perfect. ceremonie. Jude. Maestru Select. dar si structura ierarhica. Grade Criptice . "Stramosul" Ritului Scotian este Ritul Imparatilor Orientului si Occidentului. obicei".Maestru al Secretului.Ucenic. in Franta.Ucenic. ca spatiul sacru al Ordinului lor este Abatia Kilwining. Rozacrucienii pretindeau.

Cork. Mare Maestru al Tuturor Lojilor Simbolice. Cavaler al Orientului si Occidentului. Consistoriul . Andrei. Mare Cavaler Scotian al Sf. evident.Roza-Cruce . Cavaler al Soarelui. Varianta romana a Ritului da o atentie aparte distinctiei de Cavaler Comandor al Curtii de Onoare. cand primii francmasoni au provenit din randul constructorilor. Print al Ierusalimului. Print al Libanului. care se acorda la gradul 32 si fara de care nu se poate face trecerea la gradul 33. Aceasta este o regula care coboara adanc in istorie. Cavaler al Sarpelui de Bronz. Istoria Romaniei si lojele masonice . Patriarh Noahit. Cavaler Kadosh. In mod traditional. Print al Indurarii. in jurul anului 1732.Mare Inspector Inchizitor. francmasoneria regulara este deschisa doar barbatilor. fiind. Conform istoriei masonice. Prin secolul al XVIII-lea incep sa apara si loji feminine. Sublim Print al Secretului Regal si Mare Suveran.Mare Pontif. Consiliul Kadoshilor . neregulare. Sef al Tabernacolului. prima femeie care a dobandit statutul de mason. a fost Onorabila Doamna Aldworth. Print al Tabernacolului.Cavaler al Orientului. Inspector General. barbati. Cavaler Roza-Cruce. Cavaler Comandant al Templului. din New Market.

Dar si ca majoritatea marilor noastre personalitati au primit. Ceva mai tarziu. O legenda. Cantemir a primit si recunoasterea celebrelor academii europene. cu onorurile cuvenite unui initiat. ar fi fost si el mason. spune ca. al Francmasoneriei. Prima personalitate romana care a facut parte dintr-o societate secreta europeana a fost Dimitrie Cantemir. Unii istorici ai Francmasoneriei sustin ca Horea. "ROZICRUCIANUL" CANTEMIR. initierea masonica. la un moment dat. in cele mai importante momente ale istoriei sale moderne. Calitatea care l-a propulsat in randul elitei a fost insa imensa lui cultura. capetenia rascoalei care a zguduit Ardealul in anul 1784. Istoria nationala contrazice insa categoric aceasta opinie. fondata in 1734. Scurta lui domnie pe tronul Moldovei a fost un episod aproape minor. pe timpul hulitilor domni fanarioti. trebuie sa recunoastem ca.MISTERELE MASONERIEI . secretarul particular al domnitorului Constantin Mavrocordat. VASILE SURCEL Privind obiectiv. la Sibiu functiona "Loja Sfantului Andrei cu cele trei Foi de Mare". capul sau a fost inmormantat. In 1767. dupa moartea lui Cantemir. Prima infiintata a fost "Loja de Galati". Indiferent daca este vorba despre politicienii aflati la carma tarii in cele mai delicate momente ale istoriei ori de savantii si artistii care ne-au marcat civilizatia. neconfirmata de istorici. Se stie despre el ca a fost afiliat la Ordinul Rozicrucian. in sec. al XVlll-lea. Mavrocordat insusi a infiintat "Loja Moldova" al carei prim "Venerabil" a fost Prea Sfintitul Leon Gheuca. . mai mult sau mai putin ocult. intr-un cimitir rozicrucian din Scotia. episcopul de Husi. Idealurile masonice au patruns de asemenea si in Ardeal. fara patima. aproape toti au avut legaturi stranse cu "Fratia". Romania a "beneficiat" de sprijinul. LOJELE ADUS??? Francmasoneria propriu-zisa a venit in Tarile Romane. printre ai carui membri de onoare s-a numarat si Isaac Newton. de italianul Anton Maria del Chiaro.LA NOI Multi romani considera Masoneria un adversar redutabil care trebuie anihilat prin orice mijloace. Considerat un titan al civilizatiei romane.

ales "Venerabil" al acestor loje. Franc-masoneria din Tarile Romane s-a extins in sec. "racordat" la masonerie prin intermediul Etheriei.UN SECOL MASONIC. intelectualii romani aflati la studii la Paris au primit initierea masonica in cadrul Lojei Atheneul Strainilor. Incheiata dramatic. compusa din masoni si condusa de "fratele" A. La inceputul sec. la 24 ianuarie 1859. Dupa infrangerea Revolutiei de la 1848. Alegerea sa a fost favorizata de influenta Delegatiei Europene. Rosetti. a aparut si la noi un puternic curent politic nationalist. Prima sa manifestare a fost rascoala lui Tudor Vladimirescu.A. Alecu Russo sunt doar cativa dintre acestia. au alcatuit "generatia pasoptista". devenind din ce in ce mai constienta de propria forta. Mihail Kogalniceanu. boierimea autohtona a parasit vechile modele turcesti indreptandu-se catre Europa. al XlX-lea cand. Atunci. Iar cel mai eficient a fost chiar apartenenta lor la Francmasonerie. "LUMINA" DIN APUS. prin moartea lui Tudor. "Fraternitatea" ori "Fii Coloniei lui Traian" s-au infiintat si au activat la Bucuresti si la Iasi. "fratiile" masonice romane si-au schimbat obiectivele. Lojile "Lumina". primul domnitor al Principatelor Romane Unite a fost ales "Ilustrul frate Alexandru Ioan Cuza". Vasile Alecsandri. . In acest scop. i se mai spunea si "profesorul de cifru" pentru ca utiliza alfabetul masonic secret pentru a-si cripta corespondenta personala. incepand sa pregateasca Unirea. In urma unor activitati politice laborioase. Intorsi acasa. Lui Ion Ghica. C. sub influenta Masoneriei Speculative. "Venerabil al Lojii Steaua Dunarii". cat si in modernizarea politica a Principatelor. rascoala din 1821 a marcat totusi sfarsitul epocii fanariote si intrarea tarii noastre in perioada moderna. Ion Heliade Radulescu. "unionistii" s-au folosit de orice argument posibil. implicata atat in Revolutia de la 1848. Carance. fratii Golescu. al XlX-lea.

Marea Loja Nationala din Romania a acceptat ca pe teritoriul romanesc sa functioneze Ritul Scotian Antic si Acceptat. ultimul Mare Comandor. fost director al "Buletinului anti-iudeo-masonic". In 1905. Cu toate ca in sec. In 1940 a avut loc expozitia antimasonica organizata de Toma Petrescu. de la 1 decembrie 1918. incepand cu 1936. in tara noastra a aparut insa un curent politic de extrema dreapta. Mihail Manoilescu. Pentru masoneria romana a fost inceputul sfarsitului. Nicolae Titulescu. MASONI CELEBRI. dintre care doua in strainatate. in 1919. Pe 24 ianuarie 1993. Octavian Goga. I. cat si a "razboiului ascuns" dus de politicienii masoni pe "fronturile" invizibile. 618 membri. Pe 18 decembrie. Mihail Ralea. Incepand cu deceniul trei. numerosi clerici de rang inalt ai Bisericii au facut parte din "fratii". Jean Pangal a infiintat Supremul Consiliu de Grad 33 al Romaniei Mari. La 12 martie 1993. de asta data de comunisti. Toti marii politicieni erau masoni. nu exista eveniment sau personalitate a Romaniei moderne care sa nu fi avut legatura cu masoneria. "Lumina" a fost insa mentinuta in exil.G. Perioada interbelica a adus pe scena politica o noua generatie de masoni. Pan Halipa. Masoneria romana a "reaprins luminile" in anul 1944. Practic vorbind. Constantin Argetoianu. DESTINE DIFERITE . ULTIMII ANI DE GLORIE. Radulescu-Motru sunt cei mai cunoscuti. unde masonii romani au activat sub conducerea lui Marcel Schapira. Unirea cea Mare. dar pentru putin timp: in 1948 a fost din nou interzisa. In 1937. Duca. cu 20 de ateliere. intr-o ceremonie speciala. In total. C. in Bucuresti. Carol al II-lea a interzis francmasoneria autohtona. au fost "reaprinse luminile" Marii Loji Nationale din Romania. La scurt timp dupa Reintregire. iar la 1 mai 1923 a intrat in vigoare Constitutia si Regulamentul General al Lojilor. a fost promulgata la Alba-Iulia Constitutia Marii Loji Nationale din Romania. Take Ionescu. al XVlll-lea si al XlX-lea. s-a facut atat ca urmare a eroismului manifestat de soldatii romani pe front. in acelasi an. obligand-o "sa intre in adormire" .OMNIPREZENTI. Masoneria autohtona avea in compunere Supremul Consiliu de grad 33 si Marea Loja Nationala. aceeasi biserica s-a indreptat contra masoneriei.

dupa 1948. Industrie si Comert si pentru scurt timp chiar prim-ministru. Agricultura. senator si presedinte al Senatului in 1931. intrebat fiind daca este mason. Am fost. Mare Maestru al Marii Loje Nationale din Romania. care au ocupat diferite functii politice in perioada interbelica. iar din 1930 al "Lojii Moldova". ba. fratele sau. cu sediul in exil la Paris. Cu toate acestea. inginer agronom si scriitor a fost. In perioada interbelica a facut parte din Partidul Agrar. Interne. si Alexandru Paleologu si-a petrecut cativa ani de viata in cumplitele puscarii comuniste. au fost fost trimisi in puscariile comuniste. In acea perioada a detinut si rangul de Mare Maestru si Mare Patron al Ordinului Masonic Roman. multi dintre masonii romani. MIHAIL SADOVEANU ALEXANDRU PALEOLOGU Nascut in anul 1919. Dupa cel de-al doilea razboi mondial a trecut de partea comunistilor. In 1926 a fost deputat. Distins om de cultura. Intre anii 1918 si 1928 el a fost. unde multi dintre ei au si murit. care i-au acordat o serie de inalte demnitati politice. scriitorul si eseistul Alexandru Paleologu a fost ales. de asemenea. "Universul literar" si "Duminica". Licentiat in drept in anul 1941. Mihail Sadoveanu (1880-1961) a fost mason inca din tinerete. rand pe rand. La fel ca multi alti masoni romani. De la dragoni la noii iluminati . in anul 1990.CONSTANTIN ARGETOIANU Dupa anul 1948. ministru de Justitie. Argetioanu ar fi raspuns: "Fugi. CONSTANTIN ARGETOIANU MIHAIL SADOVEANU Scriitor si om politic. Paleologu a fost consilier al Comisiei romane pentru aplicarea Armistitiului (in 1944) si atasat de legatie in Franta (1946-1947). In acelasi an a fost ambasador la Paris al Romaniei post-comuniste. Vasile Sadoveanu. Finante. Nu i se cunoaste cu precizie locul si data la care a primit initierea masonica. mason. Intre 1930 si 1935 a indeplinit urmatoarele demnitati masonice: Mare Maestru al Marii Loji Nationale din Romania. Petre Tutea a relatat ca. Pro Mare Maestru al MLNR si Mare Maestru al Francmasoneriei Romane Unite. de aici. el a colaborat la revistele "Gandirea". Intre 1927 si 1930 a fost "Venerabil" al Lojei "Dimitrie Cantemir" din Iasi. e un fleac". Unul dintre acestia a fost si Constantin Argentoianu (1871-1955).

Au aparut apoi. care nu avea mai mult de 20 de ani in acea vreme. Cavalerii Templieri erau descrisi de Sfantul Bernard ca fiind "arareori spalati. niciodata pieptanati. in care rolul de conducator oficial l-ar fi detinut Papa.consta in ritualul si in miturile create in jurul initierii. A circulat ideea ca Ordinul Cavalerilor Templieri a rezistat in timp. oculta si ocultista a lucrurilor. fiecare in parte. in sisteme religioase. sarpele/dragonul reprezinta cunoasterea lipsita de suflet. Ludovic al XV-lea. militare etc. educative. Revenind in timp. Descriere care tradeaza. in egala masura. Nici varsta lui nu era stiuta. a incercat. Agentia de Contrainformatii a SUA). Este adevarat ca Fratia Sarpelului. Asa cum este cazul partidului nazist din SUA sau a Ku Klux Klan-ului. se spune ca nu poti ocupa functii inalte in ONU daca nu esti francmason) si in alte organizatii de informatii. dupa ce l-a intalnit pe Saint-Germain. Ei sunt considerati premergatorii Noii Ordini Mondiale. adevarate mituri de initiere. in structurile Natiunilor Unite (de altfel. Membrii acestui Ordin. ar fi trebuit sa aiba vreo 80. cu dar de vorba. Arata cam de 50 de ani. Europa Occidentala si Japonia). CAVALERII MODERNI. de fapt.SOCIETATI SECRETE Oamenii au fost intotdeauna atrasi de dimensiunea secreta. organizatie aparuta in 1119. Nimeni nu cunostea in epoca de unde venea sau cine era acest personaj. i-a facut pe unii sa-i asocieze numele de Lucifer sau Satana. putind de mizerie". Ludovic a rezolvat enigma: magistratul. dar. Contele i-a promis regelui ca-i va dezvalui secretul prin care a rezolvat misterul Dumas doar daca Ludovic va adera la Ordinul Rosicrucian. in medii de afaceri. Cavalerii de la Malta. murise otravit. Se numeste contele de Saint-Germain si de Welldone. dar si demn de toata lauda". castitate. la putin timp dupa prima cruciada din Ierusalim. un personaj pitoresc. procurorul Dumas. Cand. supunere si lupta impotriva necredinciosilor. un personaj "nu numai minunat. Se mai spune si ca actualii cavaleri templieri sunt membri ai Consiliului pentru Relatii Externe al SUA si ai Comisiei Trilaterale (infiintata in 1973 de America de Nord.de orice fel ar fi ea si in orice perioada ar exista . cavaleri. In 1128. OMUL FARA VARSTA. muzician. au fost initiati in patru legaminte: saracie. in 1700. in randurile carora nu intrau decat cei care aveau deja un anumit grad de initiere oculta. pentru unii. a disparut fara urma din casa lui de langa Sena. Cavalerii Templieri isi alegeau conducatorul pe viata si nu luau nici o decizie importanta decat cu acceptul Papei. pentru vremea aceea. rapit si dus intr-o pivnita secreta. care si-au creat. Acestea sunt doar cateva exemple. calugari si razboinici. este devotata pazirii cu strasnicie a "secretului timpurilor" si recunoasterii lui Lucifer ca fiind unicul Dumnezeu. cunoscut si sub numele de "Cavalerul binefacator". ANCA ALDEA Aparitia Fratiei Sarpelui. ca succesori ai templierilor. cu suflet de copil. un magistrat parizian. prima societate secreta cunoscuta de istorici. In plan simbolic. O alta caracteristica a societatilor secrete consta in dimensiunea antisociala a acestora. Abia dupa 50 de ani. cu harul viziunilor. Este magician.MISTERELE MASONERIEI . adica daca va intra in . ambele existand in secolul al XXI-lea la fel de pregnant ca in secolul al XX-lea. iar corpul sau neinsufletit fusese mumificat. sa-si explice misterul. cu barba hirsuta. ajungand astfel sa se regaseasca in structurile serviciilor secrete internationale (de exemplu. denumita si Fratia Dragonului. Asa au aparut societatile asa-zis secrete. pictor si. regasim in secolul al XVIII-lea un personaj ciudat. cu un ritual initiatic neobisnuit. Una dintre cele mai controversate societati secrete din istorie este Ordinul Templului. savant. Era. Cea mai eficienta arma a unei societati secrete .

este imbracat ca un eretic condamnat si este anuntat ca ultima treapta a initierii este invierea dupa moarte. Candidatul nu primeste o revelatie divina. Printul Bernhard al Olandei. De unde aceste stranii idei? Raspunsul il detin numai initiatii. pretindea prin 1954 ca este descendentul personajului biblic David. adica practica virtutii si duhul libertatii. Pe tot parcursul istoriei crestine. fratiile. Si mai pretindea ca este liderul "Familiilor Negre". Cand te ridici din "mormant". oameni de stat.CALEA SPRE LUMINA Procesul amplu al initierii este orientat vadit spre iluminarea candidatului. ritualul masonic de initiere ramane adanc intiparit in mintea candidatului. iluminatii erau "o secta cu manifestari anticlericale". este esenta luminii pe care o cer fratii din Loja pentru neofit. ordinele si alte asociatii cu caracter secret au rezistat timpului. Efortul de a ascunde si de a mentine ascuns indica o convingere . Initierea MISTERELE MASONERIEI . Prin spectaculozitatea sa. Dupa 12 ani de existenta. ceea ce vechile texte numesc "civilizarea" lui. Pentru biserica de astazi. Initierea masonica este ezoterica si nu este religioasa. si a tuturor religiilor pentru a putea impune ideologia luciferica/totalitarista". Biserica oficiala a condamnat in repetate randuri Francmasoneria. Astfel. organizatia a fost interzisa si destramata de catre Printul Elector de Bavaria. undeva in Bavaria. initiatorul acestui proiect. Acesta este legat la ochi. caci semnificatiile acestor ritualuri sunt secrete. dar nu a reusit sa o distruga. singura tara europeana care nu a fost atinsa de cele doua razboaie mondiale. bancheri. Morala. Spre sfarsitul secolului al XVIII-lea apare. sa-i adune in Grupul Bilderberg si sa stabileasca sediul-mama in Elvetia.fratia celor care cauta tehnicile intelepciunii. apta pentru perfectiune. Se ridica imediat alta intrebare: de ce obiectele sau adevarurile importante au fost ascunse? Cititi mai departe despre secretele masoneriei. . o organizatie elitista care cuprinde astazi pe cei mai puternici oameni din lume. Moartea simbolica si invierea candidatului este actul prin care devii Maestru Mason. breslele. care-si dorea "abolirea tuturor guvernelor nationale. ci preponderent morala. i se iau banii si obiectele de metal. o grupare francmasonica formata din cele mai bogate 300 de familii ale lumii. Pe la mijlocul secolului trecut a luat nastere Grupul Bilderberg. Luceafarul de dimineata este la orizont. ci o suma de invataminte morale si de indemnuri la actiune morala. intelectuali). Familii celebre apartin Grupului Bilderberg. grupul iluminatilor. Este de observat un lucru simplu: nimeni nu ascunde un lucru lipsit de importanta. in primul rand in plan moral. ILUMINATII. filozofia mistica a crestinismului. Lumina alimenteaza focul ce va arde testamentul de profan al noului mason. condus de un preot iezuit pe nume Adam Weishaupt. Se spune ca printul a fost ajutat de CIA pentru a-i scoate din intuneric pe iluminati (industriasi. Aceasta este esenta care-l va separa de viata profana. secretele cosmosului. omul moare ca ins dominat de biologic si renaste ca fiinta morala.convingerea asupra importantei.

(Am aflat mai tarziu ca acest mod de vestimentatie.) Fara sa stiu.. era identic cu modul in care era tratat un eretic medieval de catre Inchizitie. invocand binecuvantarea Guvernatorului Suprem al Universului (Dumnezeu . dar latul (numit cablu) a ramas atarnat de gat.RITUAL DE INITIERE Doi englezi. (. Patratul si Busola. mi-au fost apoi explicate si mi s-a spus ca stalpul din stanga.» UCENIC INCEPATOR FRANCMASON. un lat de spanzuratoare mi-a fost pus in jurul gatului si lasat sa atarne in spate. Ceremonia a continuat cu ghidarea mea in jurul perimetrului templului. Atat stalpii din dreapta. unde el a intrebat: «In aceasta stare de intuneric. Pe latura estica era piedestalul Maestrului de Rugaciuni. in fata piedestalului Maestrului de Rugaciuni. Mi s-au luat toate obiectele de metal si eram pregatit sa fiu condus in templu. albi. Semnele secrete. ambii pe piedestale mai mici. Un picior era incaltat cu un simplu papuc (expresie a neglijentei).) Imi amintesc cum simteam prezenta unui mare numar de oameni si m-am simtit foarte vulnerabil. tunica aspra cu latul atarnand la gat. are o semnificatie speciala pentru francmasoni. primele trei etape pe care toti initiatii le-au parcurs in ultimii 250 de ani pentru a deveni maestri masoni deplini. inainte ca acesta sa marturiseasca. dezvaluie intr-o carte-document. aceasta ampla procedura: "Am fost legat la ochi si imbracat cu pantaloni largi. Dupa cele trei pauze am fost adus. Apoi mi-a spus ca ajunsesem la rangul de Ucenic Incepator Francmason primele trei trepte prin care trebuia sa trec inainte de a fi acceptat ca Maestru mason deplin. raspunsul mi-a fost soptit la ureche: «Lumina». piciorul stang era descoperit pana la genunchi.descris intr-un mod neutru. Ei explica. astfel incat El sa fie accesibil tuturor membrilor oricarei religii monoteiste). iar partea stanga a pieptului tunicii fusese desfacuta. Paznicul Batran. Am simtit apasarea unui punct rece pe pielea de la piept. in centrul podelei templului era un dreptunghi cu patrate albe si negre. care sunt explicate ca fiind volumul Legii Sacre (pentru reprezentantii crestini aceasta este Biblia).) Pumnalul care imi fusese tinut strans la piept a fost luat (desi nu am stiut atunci). (. si bluza. lupta si parola pentru prima treapta. care este dorinta puternica a inimii tale?» Si. pe masura ce ochii mei s-au obisnuit cu lumina. Desi nu puteam vedea. oprindu-se de trei ori pentru a fi prezentat drept «un biet candidat intr-o stare de intuneric». Christopher Knight si Robert Lomas. la sud statea Paznicul Tanar si la vest. inca o data. am putut sa vad ca eram in fata Maestrului de Rugaciuni. Omul din dreapta mea mi-a soptit sa ingenunchez si a fost spusa o scurta rugaciune.. «Atunci fie ca sa primesti binecuvantarea.Un candidat in intuneric deplin MISTERELE MASONERIEI . "Secretul lui Hiram".. care se ridica pe terasa Templului Regelui Solomon. inca legat la ochi. Legatura la ochi mi-a fost luata si. la persoana intai. care imediat mi-a atras atentia asupra «luminilor» emblematice ale Francmasoneriei. FARA LUMINA.. cat si cei din stanga sunt .

identificat drept Jachin. mi se aratau noi parole si semne. Nu s-a intamplat asa". se zice ca a fost numit dupa marele preot care a oficiat includerea acestei parti in templul de la Ierusalim.cunoasterea eului. Acestea. te invata cum sa mori. Garter sau orice alta distinctie care exista. fata de aproapele nostru si fata de noi insine. Treapta a treia este facuta ca sa lege oamenii laolalta prin fratie mistica. Am fost supus la testul raspunsului la intrebarile care mi-au fost explicate la sfarsitul ceremoniei anterioare. am fost asezat in stanga Maestrului de Rugaciuni. din piele de vitel. moartea nu este mai groaznica decat falsitatea si necinstea". care va urma invierii celor drepti"...si al statutului meu umil. cand te-a condus prin caile intortocheate ale vietii tale muritoare. In treapta a doua ni se permite sa luam parte la misterele stiintei umane si sa intelegem bunatatea si maretia Creatorului.. rege al Israelului. Dupa terminarea ceremoniei mi s-a permis sa-mi extind cercetarile la misterele ascunse ale naturii si stiintei".. dupa Boaz. Dupa diferite plimbari in jurul templului. Te invita sa meditezi si sa simti ca.(Maestrul Rugaciunilor) FRANCMASONUL PRIETEN "Am trecut in stadiul al doilea al ceremoniei.(Maestrul Rugaciunilor) INDATORIRI PE TIMP DE ZI "Fii atent sa-ti indeplinesti sarcina data cat este inca ziua. . RITUALUL INVIERII DIN MORTI . Natura te invata inca o data o lectie mare si folositoare . asculta vocea naturii care este martora ca si chiar in aceasta structura perisabila exista un principiu vital si nemuritor. pentru a atinge rangul de Francmason Prieten.refacuti in Loja si se ridica in spate si de ambele parti ale Maestrului de Rugaciuni.. Te invata. strabunicul lui David. care era simbolul inocentei mele . pentru omul drept si neinduplecat. Pe masura ce diaconii ma conduceau prin templu. (Maestrul Rugaciunilor) CUNOASTEREA EULUI ". prin analiza minutioasa a operei Sale. cum eram omul zilei. care simboliza treapta pe care tocmai o obtinusem. ne arata intunericul mortii si al mormantului ca purtator de lumina stralucitoare. alb. care inspira o incredere sfanta ca Dumnezeul vietii ne va ajuta sa-l zdrobim pe regele terorii si sa ne ridicam fruntea". sunt lucrurile deosebite ale treptei a treia a Francmasoneriei. el fiind semnul puritatii si al legaturii de prietenie»." A urmat o masa festiva si. Poate. Stalpul din stanga este numit Boaz. S-au tinut toasturi si discursuri si toata lumea s-a distrat. mai onorabil decat Steaua. purtand un sort simplu. mi s-a dat un sort simplu. Apoi mi s-a spus: «Este mai vechi decat Lana de Aur sau Vulturul Roman. m-am gandit eu. intr-o relatie de afectiune si dragoste fraterna. din piele de vitel. . MOARTEA PURTATOARE DE LUMINA "La prima treapta ni se arata indatoririle fata de Dumnezeu. prin contemplare. Stalpul din partea dreapta a intrarii in templu.. alb. draga frate. sa te pregatesti pentru orele finale ale existentei. Am intrat in templu cu restul fratilor. totul va fi mai clar la urmatoarea ceremonie. si. Cu siguranta ca misterele Masoneriei nu au fost dezvaluite.

.. Maestrul Rugaciunilor m-a apucat strans de incheietura mainii si a tras. Am jucat rolul unui personaj care nu exista in afara ritualurilor din Francmasonerie. unde puteam vedea forma unei stele". in fata Maestrului de Rugaciuni. ce nu exista in Biblie. invatand raspunsurile la mai multe intrebari. cu un craniu omenesc peste o pereche de oase incrucisate la cap. fara ferestre.. Apoi am fost obligat sa interpretez o poveste remarcabila. (. Mi s-a dat o referinta cu adevarat biblica... Mi-a aratat in stanga..) L-am vazut pe Maestrul de Rugaciuni intinzand (.) Mi s-a incredintat apoi o parola care mi-a permis sa reintru in templu.. sus. . Numele sau era Hiram Abif. grad de Maestru Mason. dar mai intai trebuia sa-mi dovedesc competenta inca o data.. In camera mare.. ridicandu-ma in picioare.) un instrument care mi-a atins fruntea si am simtit mai multe maini care ma trageau in jos. Numai fata mi-a ramas neacoperita.. am fost ales sa fiu ridicat la ceea ce se cheama «sublimul». Cand am atins pamantul. (. Intuneric total. Mi-a aratat. cu exceptia licarului unei lumanari ce ardea in partea de est.."Purtand un sort alb cu doua rozete albastre. care explica modul in care adevaratele secrete ale Stapanului Mason s-au pierdut. dar care arata misiunea ce mi se va incredinta de indata ce voi fi ridicat la rangul sublim. Ceremonia a inceput cu o scurta descriere a etapelor anterioare si cu o rugaciune. lumanarea imprastia o lumina slaba. forma unui mormant deschis.. Am fost informat ca subiectul acestei etape era moartea insasi. Am reintrat. am fost infasurat intr-un giulgiu. spre o raza de lumina din est. Am putut sa zaresc chipurile din spate si sa vad forma intregului templu in nuante de negru si gri inchis.

• 9 . Loja in care intra ucenicii.usa prin care intra membrii. • 10 . • 3 . a caror semnificatie o stiu doar initiatii.sala.usile. • 4 .a treia oprire.maestrul de Rugaciuni. fratii masoni sau maestri masoni ai Ritului Duncan este "descifrata" in desenul de mai sus. • 1 .camera in care candidatii sunt pregatiti.altarul. • 7 . • 15 .trezorierul.anticamera din care membrii patrund in loja.Calea initierii MISTERELE MASONERIEI . • 5 .usa prin care candidatii sunt admisi in loja. • 14 . .diaconul senior. • 16 .a doua oprire.candidatul se roaga.secretarul.supraveghetorul junior. • 2 . Taina este completa daca la acestea adaugam si folosirea unui alfabet secret. • 13 . • 6 . • 11 . • 12 . cat si a parolelor si semnelor specifice folosite de acestia in "lumea profana".SIMBOLISTICA TEMPLULUI Aura de mister atribuita Masoneriei este intarita atat prin utilizarea in cadrul ritualurilor a unor obiecte si simboluri tainice.prima oprire. • 8 .

Loja Fratilor Masoni este numita "Camera de Mijloc a Templului Regelui Solomon". potrivit Marii Loje Nationale a Romaniei. care se numeste "Sanctum Sanctorum" sau "Sfanta sfintelor din Templul Regelui Solomon". de Luna.• 17 si 18 . In francmasonerie exista trei lumini considerate simboluri-cheie. care reprezinta obscurul. a hotararii si a operei. care reprezinta hotararea de sine. capacitatea si geniul fratelui mason demn.supraveghetorul senior. O loja a Fratilor Masoni este formata din cinci persoane: Maestrul de Rugaciuni. in actiunile sale. Diaconii senior si junior. • 19 . si compasul. intre actiune si repaus. ca simbol al luminii. Ei sunt asistati de alti sapte frati. Masoneria mai foloseste alte trei simboluri importante pozitionate in trei colturi ale unui triunghi asezat deasupra altarului. echerul. Semne si simboluri . Trei Maestri Masoni sunt suficienti pentru a forma o Loja a Maestrilor. intuitia. prin care fratele mason este indrumat in actiunile sale si care semnifica sinceritatea si justitia intentiei. caracterul schimbator al formelor. Supraveghetorii senior si junior. Acestea sunt: Biblia.diaconul senior. Acestea sunt Soarele. Legea si Ghidul credintei si practicilor masonice. In sens masonic. si Maestrul Rugaciunilor. al purificarii si al eroismului. • 20 .diaconul junior. care este indrumat. intre alb si negru. Luna. al caldurii si al adevarului. al originii si al ratiunii care lumineaza tenebrele si ilumineaza spiritele. Soarele si Luna reprezinta alternanta si echilibrul intre zi si noapte.

nu in ultimul rand. dobandea iluminarea morala . In genunchi. Inca de timpuriu. Or. DEPUNEREA JURAMANTULUI In partea stanga se afla Maestrul. pe de-o parte. initierea s-a asociat cu notiunile de secret si de mister: fiind descoperite si initieri generalizate. a renaste drept initiat inseamna a dobandi iluminarea. Dobrescu. iar modelul lor difera in functie de gradul de initiere SORTUL MASONIC POZITII ALE CORPULUI SI SEMNALE MASONICE . S-au descoperit cranii datand din neolitic. Cei doi teoreticieni au analizat functia acestor actiuni. numeroase dovezi certe ale initierilor. Neoliticul este perioada care a furnizat. Procesul initierii este unul stravechi. confectionate din piele. un echer si un compas. se afla candidatul. gasita de Radu Comanescu si Emilian M. se poarta la ceremonii sau in cadrul unor reuniuni speciale. iar cu dreapta odihnindu-se". care poarta urmele unei delicate operatii. Importanta si mai ales persistenta riturilor de initiere necesita o explicatie. spune candidatul DEPUNEREA JURAMANTULUI SORTUL MASONIC Sorturile. spunand ca prin initiere individul dobandeste trei categorii de cunostinte si deprinderi: afla miturile colectivitatii. dobandea abilitatea pentru exercitarea unei profesii si. iar in spatele lui cel care se ocupa de viitorul ucenic.Initiere este un cuvant care provine din latinescul initium. Astazi.cea mai de pret. Ambele se pastreaza in actul initerii. mana mea stanga sustine o Biblie. cu sensul de intrare sau de inceput. si initieri ulterioare. in fata altarului. numita trepanatie. "Ingenuncheat pe genunchiul meu stang gol si cu dreptul formand un patrat. Orice initiere presupune o moarte simbolica si o renastere. Individul trebuie sa moara ca profan si sa renasca drept initiat. la scara mondiala. care prezinta. mult mai selective. primirea intr-un grup. cercetatorii cred cu convingere ca trepanatia facea parte dintr-un rit de initiere al epocii. si pe de alta parte presupune inceputul unei vieti noi.

el concentreaza intreaga viata masonica si.Simbol al adorarii. dupa caderea soarelui. Ultima imagine (7) reprezinta asa-zisul "mare salut al suferintei". dar asocierea vine din credinte mult mai vechi. In francmasonerie.Simbol al nemuririi. ies muguri din grinzile fabricate din lemn de acacia. pentru ca oamenii sa nu calce din greseala pe morminte. la mormantul Marelui Maestru Hiram Abif. Strangerea de mana reprezinta apartenenta la un anumit rit STRANGEREA MAINII Elemente universale de simbolism masonic Elementele de simbolism masonic sunt deslusite masonilor treptat. O data cu el sunt rostite urmatoarele cuvinte: "O. al credintei. profanandu-le. Semnul nu poate fi facut decat de maestru. Adeseori. masonul de gradul al doilea (3 si 4) si maestrul mason (5 si 6). o ramura de acacia indica mormantul lui Hiram. Intr-o loja. al Sfintei Sfintelor din Templul lui Solomon. in functie de grad. Palmele sunt presate pe laterale. prin faptul ca sustine Marile Lumini. Doamne Dumnezeul meu! Nu exista nici un ajutor pentru fiul vaduvei?" POZITII ALE CORPULUI SI SEMNALE MASONICE STRANGEREA MAINII UNUI UCENIC Mana dreapta a ucenicului si mana dreapta a Maestrului Rugaciunilor se unesc. de degetele rasfirate. Principalele simboluri sunt: • Acacia (salcamul) . inspre incheietura. . dar degetului mare al Maestrului apasa pe spatiul dintre prima si a doua articulatie a mainii Ucenicului STRANGERE DE MANA SPECIFICA UNUI RIT Este o strangere de mana intre doi masoni. • Altar . al credintei. Evreii obisnuiau sa o planteze pe morminte ca un simbol al vietii si pentru a indica amplasarea perimetrelor funerare. Acacia este o planta vesnic verde si foarte rezistenta.Desenele prezinta tinutele si semnalele primelor trei etape ale initierii: ucenicul (1 si 2). arata ca viata e aparata de credinta. Pare o strangere obisnuita.

probabil. "Cuvant" trebuie citit in sens de Logos divin. sunt un simbol al lui Dumnezeu. • Ciocan . Fara compas nu se poate alcatui un echer. In francmasonerie.• Ashlar . ele reprezinta simbolul vietii masonice si nici o loja regulara nu-si poate deschide tinuta si nu poate lucra fara prezenta lor in altar. • G (litera) . Ashlarul perfect este simbolul umanitatii iluminate. Alcatuind impreuna un triunghi. dar si initiala si simbol al lui Dumnezeu (God. Este. in engleza). cu semnificatia data de Sf. Lunii si Maestrului Venerabil.Simbol al moralei in conduita. Este una dintre cele trei Mari Lumini ale masoneriei. Echerul si compasul sunt simbolurile universale ale Maestrului Mason. In opinia publica.Simbol al cunoasterii lui Dumnezeu.Simboluri ale Soarelui.Simbol al cunoasterii si priceperii. geometria nu este doar o stiinta matematica. Ashlarul brut este piatra din cariera inainte de taiere si finisare . • Cuvantul pierdut . Echerul si Compasul. fara echer nu se poate construi un Templu.Simbolizeaza inteligenta si finetea.Biblia. Apostol Ioan : "La inceput era Cuvantul. Mari Lumini .simbol al omului necalauzit.Simbolul Cartii (Legii) Sacre. al cinstei si onestitatii. Fiecare in parte constituie o Mare Lumina Masonica. Luate impreuna. • Dalta . ci semnificatia divina si morala a adevarului abstract. • Biblia . al secretelor ascunse ale naturii.Simbol al geometriei. • Lumini Secundare . Acolo unde lojile contin si membri de alta credinta se coopteaza Cartile respectivelor credinte. echerul si compasul sunt un simbol notoriu al .Simbolul mijloacelor de perfectionare a vointei. Se observa ca perfectiunea se obtine printr-un proces de slefuire. cel mai obscur si cel mai important simbol al Francmasoneriei. Ritualurile nu-l descifreaza aproape deloc. deci perfectiunea ashlarului se afla in interiorul pietrei brute. • Compas . • Echerul .Se refera la simbolismul pietrei. al nemuririi. si Cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul".

care au putut reconstitui civilizatia. care isi pun si ei aceleasi intrebari.TRECUT ASCUNS Detine Masoneria vestigiile vreunei stiinte secrete? Contin vechile ritualuri de initiere urmele unei istorii "paralele". Doar anumite fragmente au supravietiut. folosirea lor heraldica este limitata prin lege la domeniul strict al masoneriei. in anul 70 d. Conform propriilor declaratii aceste carti au reusit performanta de a supara pe toata lumea: pe superiorii ordinului din care fac parte.Hr. ADEVARUL ASCUNS. POTOPUL. traditia Masonica afirma ca. Concentrate in trei carti masive. au examinat cu atentie detaliile unor ritualuri prezente in "zestrea" spirituala a celor mai importante ordine masonice. despre care vorbesc si mitologiile celor mai multe dintre vechile civilizatii. Christopher Knight si Robert Lomas considera ca mitul masonic legat de . porniti in cautarea urmelor acestei stiinte uitate. Pentru aceasta. cat si de istoricii care nu mai sunt de acord cu "dogmele" istoriei oficiale pe care sunt obligati sa le accepte. relateaza ca Regele Solomon ar fi infiintat un ordin preotesc special. pe care le-au pus fata in fata cu informatiile continute in Manuscrisele de la Marea Moarta si alte documente stravechi care au legatura cu primii crestini. In acelasi timp. a construit doua coloane (una din piatra. care a continuat sa existe pana la distrugerea Templului de catre romani. iar cealalta din zidarie de caramida). prevazand distrugerea lumii printr-un potop de ape sau prin foc. pe reprezentantii Bisericilor crestine. unde se relateaza ca ar fi fost un vechii patriarh care a trait inaintea Potopului. Legenda sau adevar. aceste detalii prezente in ritualul masonic de initiere contin deci informatii referitoare la o veche civilizatie ante-diluviana. Examinand ritualurile de initiere din cadrul "Ritului Scotian Antic" cei doi autori masoni au constatat ca "gradul 13" se numeste "Arcul regal al lui Enoch". iar primul rege legendar al Egiptului si-ar fi luat numele de "Osiris". atat de notoriu incat in multe tari. Enigmele unei istorii "paralele" MISTERELE MASONERIEI . In lucrarea "Al doilea Mesia". in timp ce sapau la fundatiile Templului lui Solomon. dupa alte mii de ani. concluziile expuse in acele carti au fost primite cu entuziasm atat de masonii "luminati". concluziile lor aduc la lumina o istorie stranie. Enoch s-ar fi hotarat sa pastreze macar o parte din cunostiintele acumulate de omenire. de exemplu SUA. Povestea continuta intr-unul dintre ritualurile masonice pentru initierea in gradele inalte. O parte dintre acestea a fost descoperita. Relicvele celeilalte coloane au fost gasite. comunicate de la "maestru" la "neofit" prin intermediul unor simboluri oculte. Ceva mai detaliata. pe care a inscris marile secrete ale stiintei si artei din timpul sau. coloanele au fost totusi distruse aproape in intregime. adica "Printul care s-a ridicat din morti". numit "Fiii lui Zadock". Knight si Lomas relateaza ca.Francmasoneriei. in urma Potopului. dar si pe multi dintre istorici. Majoritatea societatilor secrete in care exista ritualuri de initiere sustin ca ar fi detinatoarele unei stiinte stravechi. in urma unor cercetari intinse pe cateva decenii. care adeseori contrazice flagrant istoria acceptata oficial. au incercat sa raspunda la aceste intrebari tulburatoare. de egipteni. dupa cateva mii de ani. "varianta" masonica relateaza ca. VASILE SURCEL Christopher Knight si Robert Lomas sunt doi masoni englezi care. In continuarea scenariului de initiere. de catre evrei. chiar si ale celor aflate pe alte continente. Acest Enoch este prezent si in Biblie. uitata ori doar ascunsa cu dibacie? Unii specialisti inclina sa creada ca da.

In sec. juramant de castitate. compus dintr-o cantitate impresionanta de vase rituale si obiecte de cult confectionate din metale pretioase. pana la Jacques de Mollay. reconstituite de catre Knight si Lomas cu ajutorul ritualurilor masonice. referitor la epoca legendara si antica a istoriei ascunse. In realitate. si el a fost omorat. primul dintre ei. Adevarul este ca. in anul 118.Hr. in realitate. Ordinul Cavalerilor Templieri a fost infiintat pentru a asigura protectia pelerinilor care se duceau sa viziteze Sfantul Mormant. Care o fi fost aceea? Nimeni nu mai stie. este ca. Istoria secreta a Masoneriei ii indica pe cei 11 ca fiind intemeietorii Ordinului Cavalerilor Templieri. Se pare ca protejarea pelerinilor a fost doar o "misiune de acoperire" a prezentei lor acolo. petrecuta in timpul construirii Templului lui Solomon. tot cu o lovitura in tampla. temuta de majoritatea capetelor incoronate. adeseori necunoscuti de catre ceilalti membri ai societatilor in mijlocul carora traiau. dupa distrugerea Templului din Ierusalim.uciderea maestrului constructor Hiram Abif. . sub pretextul eliberarii "Tarii Sfinte". Peste mai mult de o mie de ani. denumita "Fiii lui Zadock". In mai putin de doua secole de la acele inceputuri modeste. initial. intre anii 1118 si 1128. si prietenie.Hr. Una dintre concluziile trase de cei doi cercetatori masoni. Crezand ca marele lor curaj provine din ritualurile misterioase pe care le practicau. continute in ritualurile de initiere masonica. care s-au ocupat mai ales cu efectuarea de sapaturi sub ruinele templului lui Solomon. Evangheliile crestine il considera pe acest Iacob drept "Fratele lui Iisus". la un alt asasinat petrecut cu mult mai tarziu. Este vorba despre uciderea lui Iacob. Conform aceleiasi istorii apocrife. inaintea invaziei romane din anul 70 d. Indrazneala manifestata de ei in lupta a fost admirata de catre toti nobilii crestini care i-au cunoscut si care au colaborat cu ei. numit "Cel drept" ("Zadock" in ebraica). acesti pretinsi aparatori ai pelerinilor s-au numit "Ordinul Soldatilor Saraci ai lui Hristos si ai Templului lui Solomon". pastrand insa sub juramant. membrii confreeriei preotesti "Fii lui Zadock" s-au raspandit in intreaga Europa. s-ar referi. la Ierusalim. Filip al lV-lea. toti cei 11 cavaleri care au alcatuit initial Ordinul s-au imbogatit rapid. denumindu-l si "Fratele Domnului". La fel ca si legendarul Hiram Abif. ei au fost un fel de arheologi. i-au insotit pe principii crtestini in cruciadele pe care acestia le-au pornit. in zona unde au fost descoperite aceste manuscrise. Initial. le-au cerut sa-i initieze si pe ei. cel Frumos. provenite din vechiul Ierusalim. ale caror invataturi si ranguri se transmiteau ereditar. cei doi cercetatori masoni considera ca un grup religios. Istoria oficiala afirma ca. juramant depus in fata Patriarhului de la Ierusalim. preotii Bisericii din Ierusalim ar fi ascuns acolo tezaurul Templului. la Ierusalim a existat aceasta casta straveche de preoti. "Marea Preotime a lui Yahweh". In acea perioada. secretul adevaratei lor origini. incepand de pe timpul regelui Solomon. 11 dintre descendentii vechilor preoti "Zadock". de la Hugues de Payen.. descendentii acestei grupari secrete. si atat de bogata incat devenise "bancherul intregului continent" si putea tine sub control viata financiara a intregii Europe. avandu-si totdeauna propriii lor conducatori. Templierii au fost cei care au reinfiintat. condusa de fiecare dintre Marii lor Maestri ai ordinului. Bazandu-se pe unul dintre manuscrisele de la Marea Moarta. care au participat la prima cruciada au facut. I d. Asasinarea lui Iacob. Vechile traditii spuneau ca. ORDINUL TEMPLIER. acestia s-au imprastiat prin Europa. pastrare a secretului. probabil unul dintre membrii importanti ai acestei comunitati ar fi avut loc in anul 62 d. din Ierusalim. in sec. ei devenisera o confreerie atotputernica. pentru ca a refuzat sa raspunda la o intrebare speciala. contra bandelor de talhari si a ucigasilor care bantuiau prin acele locuri. in mai putin de un deceniu de la stabilirea lor in Tara Sfanta.Hr. Stravechile legende afirma ca. Cererea le-a fost indeplinita si astfel doctrinele lor secrete s-au raspandit printre marii nobili ai Europei sub forma Francmasoneriei. Hr. cu caracter secret. I d. cel torturat si apoi ars pe rug din ordinul regelui Frantei. denumit "Fiii lui Zadock" a stat la baza infiintarii comunitatii de la Qumran. COMOARA DE SUB TEMPLU.

dupa niste eforturi supraomenesti. in urma cu aproape un mileniu. Cercetarile efectuate de istoricii moderni in majoritatea acelor hrube. confectionate din metal pretios. discretie si prietenie au fost urmatorii: • Hugues de Payen • Geoffroi de St. cu prisosinta. fara ajutorul unor utilaje moderne. la mijlocul sec. dintre care multe erau ingropate la zeci de metri adancime. Bogatiile descoperite de catre Templieri in subteranele Templului din Ierusalim au fost norocul care i-a propulsat in elita europeana a acelor vremuri tulburi. Fapt care demonstra ca. Desigur ca rezultatul acelor cautari au meritat cu prisosinta imensele eforturi depuse de ei. in timp ce pretinsa misiune de protejare a pelerinilor nu a fost decat o simpla poveste. ceva mai tarziu si nobilii cavaleri Foulque de Anjou si Hugues de Champagne. constituie un adevarat inventar al fabuloaselor averi care compuneau Tezaurul Templului lui Solomon. in anul 1118. langa Marea Moarta.Amand • Gondemare • Rosal • Godefroy • Geoffroy Bisol. dar si blestemul care a adus distrugerea intregului Ordin. Omer • Andre de Montbard • Payen de Montdidier • Achambaud de St. Lor li s-au mai adaugat. au depus juramant de credinta.AVEREA LUI SOLOMON. nu au mai descoperit nici unul dintre pretioasele obiecte indicate in inventare. precum si imense cantitati de monede. VASELE DE AUR DE SUB TEMPLU . acestia ajunsesera si ei acolo. nobilii care. PRIMII MEMBRI AI ORDINULUI TEMPLIER Fondatorii Ordinului Cavalerior Templieri. confectionate in stilul specific Cavalerilor templieri. "Manuscrisul de Arama" descoperit la Qumran. ele au dus la descoperirea unor lucruri personale. regele Filip cel Frumos a considerat ca singura cale de a iesi la liman este sa puna mana pe intreaga avere a Calugarilor-cavaleri. ca ei nu se chinuisera doar din simpla curiozitate de a afla ce s-ar putea gasi in niste pivnite parasite cu peste un mileniu in urma. Fapt care demonstreaza. Iar pentru aceasta nu a precupetit nici un fel de efort. Totusi. XX. fragmente de arme si piese de harnasament. Aflat intr-o grava criza financiara. sub munti de moloz. Inventarul continut de acest document vorbeste despre alte 61 de alte locatii in care au fost ascunse restul de obiecte de cult.

si poate nu cea mai importanta. Adevarata comoara gasita si luata de ei de acolo ar fi fost stravechile fragmente din Coloana lui Enoch. noua coti sub coltul dinspre sud. • In pasajele subterane ale gropilor. COMOARA STRAVECHILOR MANUSCRISE. cat si in majoritatea celorlalte religii.• "In camera interioara a celor doi stalpi care sustin arcul portii duble.). totalul fiind de 600 de taleri. bazine de stropit. se afla vase de aur si argint." . cu toatele in numar de 609 • In pestera (. ascuns acolo este un ulcior. Intrarea este sub coltul din vest. in pasajul care da spre sud. cu fata la est. apartinand probabil unei necunoscute civilizatii care ar fi existat inaintea Potopului pomenit atat in Biblie.) care este in MLHM. descoperite si depuse acolo inca de pe timpul biblicului Rege Solomon. vase pentru zeciuiala si podoabe. descoperit intr-o pestera de langa Marea Moarta Toate obiectele enumerate in acest inventar sunt doar o mica parte din comoara aflata in tainitele Templului. Faptul ca Templierii au construit biserici si scoli cu forma rotunda ar putea sa faca posibila ipoteza ca intalnirea in jurul unei mese de forma circulara ar fi putut fi sursa din care s-au inspirat autorii legendei arthuriene cuprinse in ciclul "Cavalerii Mesei Rotunde". li se adauga si o serie de suluri cu manuscrise antice. din tezaurul cautat de catre primii 11 Cavaleri Templieri. MASONII SI CAVALERII MESEI ROTUNDE Relatarile legate de organizarea interna a Ordinului Cavalerilor Templieri pomenesc existenta unui Consiliu al Mesei Rotunde."Manuscrisul de Arama". vase de sacrificiu si vase de libatiune. • In rezervorul care este la 19 coti in fata portii est sunt vase si. cupe.Regii lui Dumnezeu VASILE SURCEL Cercetatorii masoni Christopher Knight si Robert Lomas afirma in lucrarea lor "Al doilea Mesia" ca aurul si argintul descoperite in hrubele aflate sub templul din Ierusalim nu au fost decat o parte. la intrare. in interiorul lor 10 taleri. in nord.O IPOTEZA TULBURATOARE Decriptarea unor informatii continute de ritualurile masonice par sa demonstreze existenta unei ierarhii de suverani oculti: "Deus rex" . Regii lui Dumnezeu MISTERELE MASONERIEI . Acelor relicve stravechi. in el un pergament sub care se gasesc 42 de taleri. pentru zeciuiala. Alte manuscrise descoperite in zona pomenesc despre alte locuri in care s-ar fi aflat comori la fel de bogate. unele . • La gura izvorului templului: vase de argint si vase de aur pentru zeciuiala si bani. 22 de taleri ingropati in ghips. • In curtea din (.

In acest context. Totusi. fiind adeseori absorbiti de catre comunitatile care ii adoptasera. Cei doi cercetatori britanici afirma ca. stiindu-si adevaratele radacini. intamplator sau nu. apoi de acolo s-au raspandit in diferite orase din Europa. Cercetatorii Knight si Lomas cred ca subteranele secrete ale acestei capele ciudate (pe ai carei pereti si coloane se pot recunoaste elemente ornamentale care amintesc de plante originare din America) adapostesc vestigiile descoperite de Templieri in Templul lui Solomon. Knight si Lomas afirma ca aceasta comoara spirituala ar fi fost transportata in Scotia. construita in anul 1440. au cladit viitorul edificiu al Francmasoneriei. pe "scheletul" oferit de confreeriile de mesteri constructori. dupa caderea Orasului Sfant sub stapanirea romana. Si asta pentru ca actualii proprietari ai lacasului refuza cu indarjire sa permita efectuarea de cercetari in subteranele capelei. sunt si masoni. In Scotia exista si acum un edificiu straniu. erau niste oameni inteligenti care si-au recapatat in curand prosperitatea. singurii demni sa detina secretele adevaratei credinte. O parte dintre ei au ajuns in Scotia. "SENIORII" NESTIUTI AI LUMII. Existenta "Regilor lui Dumnezeu" este inca o simpla ipoteza. stramosii celor care infiintasera Ordinul Cavalerilor Templieri. prin impunerea ideii "Cruciadelor". pana acum. care. De asemenea. Cu timpul. aminteste de Templul din Ierusalim. Este foarte probabil ca. STRANIA CAPELA ROSSLYN. O DINASTIE MILENARA. Coboratori din vechea aristocratie ebraica. in jurul anului 1095. Sec. Oriunde ar fi trait. altele apartinand ordinului "Fiii lui Zadock" sau "Marilor preoti ai lui Yahveh".Regii lui Dumnezeu. Este vorba despre Capela Rosslyn. dar in fiecare dintre ele mai exista cate un fiu ales care stia ca mai exista si altii ca el. unde. Doar o mica parte dintre ei. Cu timpul. asteptand momentul favorabil pentru recuperarea mostenirii lor spirituale multimilenare. O data cu aparitia Cavalerilor Templieri pe scena europeana. Autorii considera ca. ei alcatuiau o elita discreta. i se dezvaluia nobila ascendenta si i se vorbea despre secretele Templului. declansate sub pretextul eliberarii "Tinuturilor Sfinte". lumea stiintifica va trebui sa accepte ca trecutul Europei si poate al intregii lumi are inca . a oferit acestei elite ocazia de a incerca sa-si recupereze mostenirea materiala si spirituala ascunsa sub ruinele templului de la Ierusalim. Asa cum am vazut. ei au adoptat religiile locurilor in care s-au stabilit. stravechea "stafeta" spirituala a stramosilor lor s-a impus in aproape toata Europa. Pe masura schimbarii generatiilor. lansata de doi cercetatori care. in fiecare familie era ales cate un fiu caruia. constienta insa ca face parte dintre "Regii lui Dumnezeu". atunci cand ajungea la maturitate. fiecaruia dintre ei i se transmiteau "ereditar" codurile si parolele cu ajutorul carora s-ar fi putut recunoaste cu "omologii" proveniti din alte familii la fel vechi si nobile. In cazul in care se va dovedi ca ei au dreptate. la Kilwinning. Dar. mai pastrau in minte amintirea lor ebraic.chiar de pe timpul lui Moise. cei doi autori lanseaza ipoteza existentei familiilor "Deus Rex" . exact cei "alesi". memoria originii lor s-a estompat. prin anumite aspecte arhitecturale. Putinii templieri care au mai scapat atunci cu viata s-au vazut nevoiti sa se imprastie din nou prin lume. Redand o traditie masonica. unde s-ar fi intemeiat si prima loja. majoritatea membrilor familiilor "Deus rex" erau crestinati. ei se considerau unfel de "super-crestini" urmasi ai primei Biserici. Perioada lor de glorie a durat insa mai putin de doua secole. Knight si Lomas sunt convinsi ca toti cei 11 cavaleri care au infiintat Ordinul Cavalerilor Templieri au facut parte din elita compusa de urmasii preotilor din ordinul "Fiii lui Zadock". o parte dintre membrii vechii "Biserici din Ierusalim" s-au dus la Alexandria. XI este si cel care. nimeni nu a putut confirma aceasta ipoteza. vechile familii au intrerupt legaturile. Dura persecutie la care i-a supus Filip cel Frumos i-a obligat sa intre din nou in "ilegalitate".

inarmat cu o rigla de plumb." MITOLOGIE OFICIALA.multe "pete albe" pe care decriptarea ritualurilor secrete de initiere ar putea sa le clarifice la fel de eficient ca istoria oficiala. inarmat cu un cleste. a fost ucis in urma cu mai bine de 3.surpriza . acest pasaj este explicat si plasat istoric astfel: Constructorul Hiram. DESCOPERIREA. identificat ulterior de cercetatori ca fiind Seqenenre Tao al II-lea. In aceeasi nisa . l-a constituit dezlegarea enigmei mortii arhitectului Templului regelui Solomon. de putrefactie. pentru a-i smulge parola de Maestru. el s-a pregatit sa se retraga prin poarta de sus a templului. arheologul Emil Brugsch descoperea mumia faraonului Ramses al II-lea. Hiram avea in subordinea lui 300. Chiar si pentru un profan. Trei calfe insa au planuit sa obtina rangul de maestru. iar talharul. Cum mumia emana un miros greu. unde a fost acostat de primul talhar. Conform eruditilor masoni. talharul l-a lovit in frunte pe Maestru. a fost evident ca Seqenenre Tao avusese parte de o moarte violenta. caruia i-a raspuns la fel si cu aceeasi fermitate. capul fiindu-i zdrobit in trei locuri. Regele pierdut MISTERELE MASONERIEI . el a raspuns ca nu putea si nici nu voia il dezvaluie. care l-a doborat fara suflare la pamant. cu scopul de a conduce lucrarile unui templu dedicat lui Iahweh. mort in jurul anului 1570 i. Bazandu-se pe vechi texte egiptene. ambii oameni de stiinta si francmasoni. unicul Dumnezeu al "poporului ales". a fost trimis de regele Tyrului la curtea regelui evreu Solomon. slabit si sangerand s-a dus spre poarta de est. cei trei l-au asteptat pe Hiram sa iasa din templu.000 de lucratori-ucenici. clestele (compasul) si ciocanul de lemn. Povestea lui Hiram Abif are pentru masoni o valoare de simbol. dar trecuta cu vederea in Vechiul Testament. Acest raspuns nefiind satisfacator.500 de ani. el sa repezit spre poarta de vest.Hr. totusi cu suficienta forta ca sa-l doboare la pamant pe genunchiul stang. i-a aplicat o lovitura violenta chiar in mijlocul fruntii cu o piatra grea. Aceasta moarte este descrisa in amanunt de istoria masonica.rigla. Acesta. i-a cerut stapanului secretul ascuns. calfe si maestri. Fara o sansa de scapare. cadavrul a fost eliberat de bandaje. Fidel juramantului sau. desi nu aveau cunostintele necesare. punand "cheie de bolta" a teoriilor lor descoperirea mumiei lui Seqenenre Tao al II-lea. In iulie 1881. Hiram Abif. unde a ajuns in fata celui de-al doilea talhar. care. i-a aplicat o lovitura puternica la tampla stanga. Lomas si Knight au reconstituit vechiul . rege al Egiptului de Sus in perioada dominatiei Hicsos. avertizandu-l ca moartea va fi consecinta refuzului sau. Un capitol important al vastelor cercetari intreprinse de britanicii Robert Lomas si Christopher Knight. pe referiri Biblice (in special din Geneza). suna in felul urmator in ritualul masonic: "Rugaciunile fiind terminate. fiecare la cate o poarta.MARELE ARHITECT In centrul invataturilor masonice se afla un personaj misterios. fiecare l-a lovit in cap cu uneltele pe care le aveau . unde al treilea talhar era plasat si care.un alt cadavru regal. iar dupa moarte corpul a fost abandonat o perioada inainte de imbalsamare. de aici mirosul de putrefactie. Cum Marele Arhitect avea obiceiul sa inspecteze in timpul pauzei de pranz lucrarile efectuate. Refuzati. conform unei povesti spuse in cadrul ceremoniei masonice de grad trei. Revenin-du-si. primind un raspuns similar la cererea sa insolenta. care l-a doborat la pamant pe genunchiul drept. fara a avea pretentia ca este reprodus exact. Pasajul care face referire la legenda lui Hiram. in calitate de Mare Arhitect. Maestrul s-a clatinat. atingandu-i doar tampla dreapta.

secole de-a randul. se trage Francmasoneria moderna. care a iesit foarte usor din pamant.GIULGIUL DIN TORINO Imaginea pe care lumea crestina a invatat sa o venereze ca fiind fata Mantuitorului este de fapt imaginea unui om ucis in numele Domnului de catre Inchizitie. Originea Giulgiului din Torino a fost pentru credinciosi. trei oameni au plecat in cautarea acestuia. Doi cercetatori britanici. INLOCUIREA SECRETELOR PIERDUTE In legenda masonica. Dupa mai multe zile de cautare. Robert Lomas si Christopher Knight. ambii francmasoni. a scrierilor Vechiului si Noului Testament. Lomas si Knight afirma ca epopeea giulgiului incepe la Paris.. dar si a marturiilor istorice relativ recente. a infipt la capatul mormantului o ramura de salcam. totusi neimbratisata oficial de biserica. Mare Maestru al Templierilor. Povestea giulgiului este cuprinsa in lucrarea "Secretul lui Hiram". In 1306. Filip impunea o taxa de 10% pe veniturile clerului francez. publicata in limba romana de Editura Aquila '93. invaluita in mister.Hr. identificat drept Hiram. Prin compararea inscriptiilor egiptene. sa studieze giulgiul. unul dintre frati s-a agatat din intamplare de un tufis.identificat ca fiind cel al lui Osiris . pusi in fata acestei situatii. sub titlul "The Book of Hiram". ISTORIE. Jubela si Jubelum. sa care cadavrul inapoi in Ierusalim.ritual egiptean al inscaunarii regilor. a ordonat arestarea si deportarea tuturor evreilor. Primul care a beneficiat de aceste noi secrete este regele Kamose. succesorul la tronul Egiptului al lui Seqenenre Tao. L-a ingropat la loc. secretul Maestrului . Nici chiar Filip nu se putea ridica insa pe fata impotriva Ordinului. Majoritatea crestinilor sustine si astazi ca in panza expusa la loc de mare cinste in Domul din Milano ar fi fost acoperit Iisus dupa coborarea de pe cruce. si-au dedicat o buna parte din viata incercand sa descopere originile Francmasoneriei. ai carui cavaleri nu dadeau socoteala . un rege ambitios si lacom. preotii egipteni au creat secrete si cuvinte magice care sa le inlocuiasca pe cele autentice. s-a perpetuat si datorita faptului ca cercetatorilor nu li s-a permis. scotand la iveala o ceremonie a invierii din care. SIMBOLUL SALCAMULUI Mitologia spune ca trupul lui Hiram a fost carat de ucigasi si ingropat la mare distanta de templul din Ierusalim. vreme de sute de ani. Vazand ca Marele Arhitect a disparut. impreuna descrisi ca "Juwes". ucigasii lui Hiram Abif sunt numiti Jubelo. infaptuita in interiorul Templului lui Solomon (foto). bunurile acestora fiind confiscate. cei doi au reusit sa reconstruiasca povestea lui Iisus Hristos si vechi teorii crestine. Toata aceasta munca de cercetare a durat sase ani si rezultatele au fost publicate in Marea Britanie. In 1305.este definitiv pierdut. sa se intoarca in oras cu vestea si sa aduca ajutoare. cunoscut drept Filip cel Frumos. conducea de 14 ani poate cea mai puternica forta a crestinatatii. Opera Inchizitiei MISTERELE MASONERIEI . fiecare plecand pe directiile iesirilor din templu. Robert Lomas si Christopher Knight sunt singurii care speculeaza ca. A constatat ca solul fusese sapat recent si a descoperit cadavrul. regele si-a intors privirea asupra bogatiilor Ordinului Templierilor. spun ei. In anul 1307. Jacques de Molay. Pe tronul Frantei statea Filip al IV-lea. Prin actiunea lor. Aceasta credinta. Pentru a gasi usor locul. au rescris foarte plauzibil asasinatul care a avut loc pe la 1570 i. In 1307. a vechilor texte rabinice.

• Exista si recunoasterea Angliei? Nu. facuta sub bagheta lui Mihail Sadoveanu. In lucrarea sa intitulata "Memoria". in 1357 fiind donat. pentru a fi predat. din partea Episcopului de Troyes. Germania. Cum interogatoriul s-a luat chiar in templul din Paris. biserica permite datarea giulgiului cu metoda carbonului radioactiv. Marele Maestru al M. rudele unui alt templier interogat.L. In 1453. majoritatea fiind dati pe mana Inchizitiei. Secondo Pia a scris: "Figura era reala. au fost chemate sa ridice corpurile celor doi. are 102 recunoasteri internationale. fiind deasupra legilor Frantei. Dupa ore de tortura i se smulge marturisirea. Filip a reusit ceea ce parea imposibil: sa-i tranforme pe Templieri in proscrisi acuzati de erezie. relicva intra in posesia Ducelui de Savoia. Guillaume Impert. in 1578.000 de templieri au fost arestati. Elvetia. Care este situatia actuala a recunoasterii internationale a Marii Loje Nationale a Romaniei? Raspuns: Marea Loja Nationala din Romania. aici sunt organizate. autoritatea pontificala de la Avignon. Italia. In 1986. Despre momentul analizarii cliseelor sale. care impune Episcopului tacerea si autorizeaza expunerea giulgiului.R. pe data de 13 octombrie 1307.cu exceptia Papei. Marea Loja Nationala din Romania nu are inca recunoasterea Marii Loje Unite a Angliei. De Molay a fost biciuit si crucificat.N. aproape 15. era Domnul nostru.L. nici vorba sa fie vechi de aproape 2. La 13 octombrie 1988. ingrozit de faptul ca de Molay isi batuse joc inclusiv de suferinta lui Hristos. Prima contestare a teoriei ca giulgiul ar fi cel in care a fost infasurat Iisus a aparut in 1389. intre Marea Loja Nationala din Romania . TORTURA. Vreme de sute de ani. Cum Inchizitia avea ordine stricte sa nul omoare pe Marele Maestru. asa-numita Marea Loja Mama a Lumii.000 de ani. Marele Maestru al M. un avocat italian din Asti. Lucram cu modestie MISTERELE MASONERIEI . Marele Inchizitor. unei biserici din Lirey. trecand apoi prin diferite maini. Franta. In mai putin de 24 de ore. Cu ajutorul lui Guillaume de Nogaret. Eugen Ovidiu Chirovici. Familia de Charney a pastrat giulgiul in casa vreme de 50 de ani. Prima fotografie a giulgiului a fost realizata in 1898 de Secondo Pia.R. membru al Consiliului Regal si pastrator al sigiliului regelui.nimanui . Mai exact spus.INTERVIU CU EUGEN OVIDIU CHIROVICI. "Onoarea" de a smulge marturisiri complete din gura lui Jacques de Molay i-a revenit Marelui Inchizitor al Frantei. dar nu intentiona sa-l ingrijeasca pe cel supus torturilor. Cativa ani mai tarziu a avut loc pe teritoriul Romaniei o unificare. Franta. Pia relateaza in detaliu cum s-au desfasurat sedintele foto si tehnicile utilizate. CONFIRMARE. printre care cele mai multe state din SUA (acolo unde fiecare stat are Marea lui Loja). Anglia a recunoscut Marea Loja Nationala din Romania in 1930. Domului din Torino. purtatorul de cuvant al Vaticanului anunta rezultatele cercetarii: tesatura a fost lucrata in perioada 12601360. expuneri solemne. nu avem inca recunoasterea Angliei din niste motive procedurale destul de greu de explicat. Impert a repetat scena Patimilor. este coborat de pe cruce si infasurat intr-un giulgiu. iar eu il vedeam primul dupa 19 secole". fara explicatii asupra provenientei. periodic. ca singura obedienta regulara de pe teritoriul tarii noastre. • Jurnalul National. a imaginat pe loc linia de abordare a chestionarii: cu Evangheliile in mana. Chestiunea a fost insa transata de Clemente al VII-lea. Geoffrey de Charney.N.

dar si vizavi de calitatea celor care lucreaza in aceste ateliere. ferestrele s-au deschis. Stim cu totii cate s-au intamplat. Din acest punct de vedere. Ma refer la ritualuri. Si includ aici atat lumea culturala. In acele conditii. din motive procedurale. si problema a fost reluata abia dupa 1990. aspecte care. Romania. cat si mediul de afaceri. la simbolistica. Fara indoiala. Unificarea respectiva a fost contestata de anumite grupari. . partidele politice. cine este urmasa legitima a masoneriei din perioada interbelica. pentru ca ambele structuri isi revendicau aceeasi filiatie. modificarile Constitutiei MLNR vor viza. Masoneria are un alt simt al timpului. daca te-ai nascut regular. pana in ianuarie 2001. reprezint oarecum varsta medie. Simplu spus. dupa 1990. Avem o medie de varsta undeva intre 40 si 45 de ani. condusa de Jan Pangal. in anumite puncte. Fara ca situatia sa fie dramatica. Era. fara sa deconspiram anumite lucruri care au o natura speciala. pe site-ul MLNR a aparut un material referitor la planurile dumneavoastra de viitor. Subliniez inca o data. de acumulari mai mult cantitative decat calitative. extrem de pragmatic si materialist.si Marele Orient. sa spunem. foarte bine inainte de a vorbi. pe teritoriul Romaniei au aparut doua obediente care se numeau Marea Loja Nationala din Romania. societatea civila. Una de inspiratie franceza si una instalata de Italia. Anglia a consacrat opt conditii pentru recunoastere. dupa '90. Dar solutia este sa tii fereastra inchisa? Nu. sunt foarte tanar pentru aceasta functie in comparatie cu omologii mei din alte mari loji. spre oripilarea unora. S-a pus problema care este urmasa masoneriei din perioada interbelica. Eu am spus. se simtea nevoia unei etape noi. Nici masoneria. cu alta obedienta pana atunci regulara. Este foarte greu sa discutam in plan profan. cu mandat international. cele doua entitati. Din pacate. dupa parerea mea. s-au unificat. tinerii sunt mai putin atrasi de masonerie. La Marea Loja Unita a Angliei s-a pus problema cui trebuie data o eventuala recunoastere. pentru ca orice greseala se poate repercuta peste decenii. pur si simplu. Atunci. se explica si prin acest fapt. situatia a fost stationara. care sunt la randul lor regulare. Marea Loja s-a nascut regular. Nu se putea. cum sunt cele din Statele Unite. dupa procedurile consacrate. si poate ca au intrat si unele lucruri rele. Detaliati. Trebuie sa chibzuiesti foarte. In scurt timp au aparut insa anumite acuze de iregularitate si anume ca o structura regulara s-ar fi unit cu una iregulara. datorita politicii autarhice si staliniste promovate de regimul Ceausescu. nu te joci cu chestiuni de acest gen. Sigur ca mergi pana la o anumita limita in a face un anumit rabat la calitate. Au urmat evenimentele bine cunoscute: cel de-al doilea razboi mondial. prin prestatia membrilor ei si prin calitatea lor. • La scurt timp dupa alegerea dumneavoastra in functia de Mare Maestru. unde din cauza stilului de viata modern si extrem de agitat. avem totusi 102 recunoasteri de la cele mai mari puteri masonice ale lumii. ca traim deja o stare de normalitate. Chiar daca iti ia 50 de ani sa clarifici o cauza. Chiar alegerea mea ca Mare Maestru. absolut inerent sa trecem si printr-o astfel de perioada. Ceea ce spuneam eu atunci era ca aceasta etapa s-a incheiat. uneori brutal si rapid. de traditie seculara. Unul dintre fenomenele care preocupa masoneriile vestice este imbatranirea. poate. nu a pretins vreodata in acea perioada ca putea sa fie. similara masoneriilor asezate. Si a fost o perioada. au fost intr-o oarecare masura neglijate. la obiective pe care le voi urmari pe parcursul celor trei ani de mandat. sa spunem. in 1989. care se regaseste deja si in masonerie. respectiv Marea Loja Nationala din Romania si Marea Loja Nationala Unita din Romania. Marea Loja a Angliei a suspendat recunoasterea Marii Loje Nationale de la noi. pe care o conduceam eu. cum am spus. Sigur. perioada comunista. Referitor la Constitutie. da. o mai mare si mai inteligenta aplecare spre munca spirituala. probabil. citandu-l pe Deng Xiao Ping: Atunci cand deschizi fereastra sa intre aer proaspat pot intra si tantari. tocmai datorita eticii noastre. era ca o casa cu toate ferestrele inchise. In special in Statele Unite ale Americii. si ca vom ridica stacheta vizavi de lucrul in ateliere si in loji. Prima dintre ele se refera la regularitatea originii. din Anglia sau Franta. lucram. pana la definitivarea unor rezolutii.

Asa cum daca un politist este prins luand mita nu putem spune ca toata Politia. un profan care bate la poarta templului. Inseamna doar ca un mason comite o frauda. Daca insa justitia il condamna. Europa este centrul unei asa-zise masonerii spirituale. Plus referintele celor doi frati masoni care garanteaza pentru solicitant. le-ar oferi acestora protectie si sprijin. si il primesti in atelier. Abia dupa aceea se decide ca totul este in regula. el ramane definitiv radiat. • Au existat cazuri de "frati" exclusi din loja din cauza faptului ca au incalcat legea? Au fost. puteti sa ne explicati de ce exista in foarte multe cazuri opinia ca Masoneria ar avea un rol negativ? . Noi suntem adeptii acestui din urma curent. de exemplu. ulterior. fiecare om are un anumit traseu profan inainte de a intra in masonerie. pe care l-am facut si pe care mi-l reinnoiesc de fiecare data. Nici pomeneala sa existe o astfel de protectie. In primul rand ca ne-o interzice regulamentul si Constitutia MLNR. se numara si cea referitoare la faptul ca. asa cum am explicat. sau latura spirituala a masoneriei. Nu inseamna ca daca un mason care are o firma comite o frauda. inclusiv celei din tara noastra. dar o mai mare aplecare spre ele cred ca se impune. Cel mai banal lucru este sa aiba un cazier curat. Niciodata nu mi se va admite un rabat de la acest juramant. Inca de la intrarea mea intr-un atelier ca ucenic. Speram sa nu se mai intample in viitor. Este suspendat pentru ca se actioneaza pe prezumtia de nevinovatie. dar de fiecare data am procedat conform regulamentului. este practic in afara ordinului. Vedeti. • In acelasi context. daca este declarat nevinovat isi reia locul in atelier. incluzand in randurile sale si anumiti membri implicati in afaceri mai mult sau mai putin legale. Dar se intampla. Se mai face o ancheta. Nu putem raspunde de asemenea accidente. din vina mea. inca de la initiere. Automat asta ma pune in postura de a nu mai putea fi mason. verifici ce a facut pana atunci. • Printre cele mai dese acuzatii aduse masoneriei. Deci nu Mare Maestru. in calitate de Mare Maestru. Sa zicem ca eu. cum se manifesta Loja? Regulamentul e foarte clar. Sa stiti ca sunt discutii. pana la lamurirea acelei cauze. daca trebuie accentuata latura sociala a masoneriei. In functie de cum se pronunta justitia. fac un accident de masina. ca institutie. il pune in afara legii. ia mita. ca in America de Sud. sunt cazuri care ne preocupa si sigur ca e bine sa nu se intample niciodata. inseamna ca masoneria romana comite o frauda. Platesc legal pentru ce am facut. de exemplu. se intampla si la noi. ca este un om liber si de bune moravuri. ca in Europa. ca in Statele Unite ale Americii. Doamne fereste.. Sigur. intr-un fel sau altul. cu o mai mare aplecare spre slefuirea spirituala a individului. Daca traseul lui in activitatea profana. am jurat sa respect legile tarii. nici macar mason.. Sigur ca in momentul in care primesti pe cineva in atelier. • In situatia in care un frate mason incalca legea. printr-o sentinta definitiva pronuntata in privinta lui. Si asta pentru ca. el este radiat din functie. Au fost asemenea cazuri. Sa nu se intample in asa fel incat un om care a fost primit si se presupune ca a primit o anumita educatie spirituala in atelierul din care face parte sa fie pus intr-o postura atat de penibila de a incalca legea. cum se spune la noi. dezbateri pe plan international daca trebuie accentuata latura caritabila a masoneriei.• Au devenit oarecum formale? Nu cred ca s-a mers pana intr-acolo incat au devenit formale in vreun atelier.

Si este de datoria noastra ca. Iar o a doua conceptie nu este propriu-zis antimasonica. in care fenomenul masonic a fost tratat de foarte multe ori "hormonal" sau anecdotic. echivalentul italian pentru Mare Maestru. Masoneria a jucat un rol extrem de important in momentele decisive ale istoriei. La initiere. Ma refer atat la structurile NATO. Mare Maestru al Marelui Orient din Italia." Ceausescu. imi place sa navighez pe Internet. urmaresc dezbaterile. ANCA ALDEA Cunoscuta pretutindeni sub simpla denumire de P2. Urmaresc site-urile. Asta s-a intamplat. poate decisiv. Din cauza afilierii sale la fascism. pe care nu le-am primit nici pana acum" "Suntem tara in care. cat este mai degraba o impresie proasta despre masoneria romana. anume ancorarea definitiva a Romaniei la Occident. in 1999.Am observat si eu. mason? MISTERELE MASONERIEI ." "Prin perfectionarea spirituala pe care o asigura celor care patrund in ordin. . reunind sub aripa sa Mafia si Terorismul. nu are nici o baza reala. de la crearea statului national pana la dezvoltarea atinsa in perioada interbelica. Gelli a capatat titlul de Maestru Venerabil. cat si la cele europene.PROPAGANDA DUE Se spune ca Ceausescu a fost mason sau ca a incercat cu disperare sa intre. Si atunci s-a creat impresia ca masoneria romana. in randurile francmasoneriei occidentale. este o grupare de mici afaceristi verosi care fac si desfac legea. Masoneria a fost un liant si un promotor al intereselor nationale. Tot ce dorim este sa ni se restituie arhivele. din propriile ei resurse. Aceasta loja a aparut in Italia. Una care considera ca masoneria are o influenta clar malefica pentru tara in general. Fapt care a contribuit. si dupa 1990. Ce constat e ca sunt doua tipuri de atitudini antimasonice. de catre Licio Gelli. potrivit Enciclopediei cultelor si noilor religii. noi nu am cerut nici restituirea fostelor proprietati. la initiativa generalului Giordano Gamberini. la sugestiile lui Gamberini. un fascist convins si sustinator al lui Benito Musollini. intamplator sau nu. nu este nici pe departe asa. care ar trebui sa fie de elita. din considerente politice. prin exemplul personal. Este o grupare elitista formata. Nu vom solicita bani de la buget. multe dintre ele absolut nedocumentate. cu discretia si cu modestia cuvenite. la atingerea obiectivului general urmarit de tara noastra." "Masoneria se implica si acum in sprijinirea interesului national. "Partea buna e ca in masoneria romana. Asa cum am spus. aspirantul jura ca va respecta legile tarii si ca va fi un bun patriot. gasesti un entuziasm al inceputului care nu se mai regaseste neaparat in masoneriile traditionale. din cauza unor scandaluri sau unor interpretari. cu o medie de varsta cuprinsa intre 40 si 45 de ani. sa modificam aceste opinii negative. Au mai aparut atacuri si in presa ultimilor ani. Masoneria Romana este foarte tanara" "Intentionam sa construim un templu masonic. la fel ca si in restul masoneriilor din Est nascute dupa 1989. De altfel. Loja se va transforma intr-o veritabila forta de influenta si coruptie politica. In al doilea rand. editata in America. Lucrarile de constructie vor fi finantate de Marea Loja. Am declansat demersurile necesare. Masoneria a fost in timp si va ramane o emanatie a Binelui. se vorbeste de conceptul de iudeo-masonerie. in 1966.

Judecatorii care l-au condamnat pe Ceausescu la moarte nu erau pregatiti. Sunt voci care afirma ca misiunea lui Licio Gelli era aceea de a dezbina Occidentul si Organizatia Atlanticului de Nord (NATO). surse apropiate lui Gelli au declarat ca dictatorul devenise chiar "unul dintre pionii cei mai importanti ai operatiunilor acestei loje pe plan international. mana dreapta a lui Isabel Peron (sursa de inspiratie a Elenei Ceausescu) etc. MAESTRU VENERABIL ARESTAT LA GENEVA Titulatura exacta a P2 este Raggruppamento Gelli Propaganda Due. anul 1966 a reprezentat inceputul scurtei perioade de "glorie" a lui Ceausescu. Se spune ca in acelasi an al infiintarii Lojei P2. Ciudat insa.TEORII. a fost perioada in care acesta si-a permis sa sfideze Moscova in chestiunea "Primaverii de la Praga". Dar mai ales. facuta imediat dupa executia cuplului Ceausescu. aplaudat de Vest. n-au fost in stare sa-i puna in fata problemele necesare. . un an mai tarziu Gelli fiind arestat la Geneva. un personaj controversat si obscur. politicieni. este secret. mari industriasi. intre care bancheri. A fost perioada in care. care reia denumirea unei vechi loje torineze de elita. Cu toate acestea. pe atunci. rezervata persoanei regelui Italiei.Aceasta este declaratia succesorului lui Gelli in fruntea Lojii P2. la un moment dat. de circa o mie de sustinatori. Revenind la personalitatea masonica a lui Ceausescu. Cert este ca Loja Propaganda Due s-a bucurat. al Argentinei. Ceausescu ar fi fost initiat de fratii masoni ai lui Gelli. S-au alaturat si Juan Peron. Alte voci autorizate afirma tocmai contrariul: P2 ar fi fost infiintata cu scopul de a reprezenta "nucleul rezistentei" in fata unei ipotetice victorii a comunismului asupra Europei Occidentale. "Nu cred ca poporul roman si-a rasturnat conducatorul. o mare personalitate politica si un mare mediator pe plan mondial". In martie 1981 se ordona perchezitionarea vilei lui Gelli de langa Arezzo. primindu-l cu onoruri pe conducatorul Republicii Socialiste. presedintele. militar si industrial. nu exista o dovada clara a apartenentei lui Nicolae Ceausescu la P2. Despre nasterea acestei Loje exista doua versiuni. cand este acuzat in fata procurorului Romei de "activitati criminale". vor trece cinci ani pana cand autoritatile italiene vor declansa ofensiva impotriva Venerabilului Gelli. regimul Ceausescu a primit un neasteptat sprijin economic." . Cu toate acestea. Este emis un mandat de arestare pentru spionaj politic. cand cancelariile occidentale si-au deschis portile. si Lopez Rega. Pozitia lui Licio Gelli a inceput sa se clatine in anul 1976. directori ai unor institutii de presa. pe care nu pot sa vi le dezvalui. generali. de a ajuta KGB sa patrunda in francmasonerie pentru a-si satisface unele interese politice si de a orchestra actiunile teroriste internationale. 1966.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful