Apa- Sursa a vietii

Avram Simona (Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu”, Predeal) Suciu Alina ( Scoala cu clasele I-VIII Bicazu Ardelean)

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Apa- Sursă a vieții
Proiectul activităţii de învăţare interdisciplinare inovative
Arii curriculare/Discipline: Limbă și comunicare, Matematică și Științe, Om și societate, Tehnologii Limba și literatura română , Științe ale naturii, Geografie,Religie, Biologie,Educație tehnologică Clasa: a IV-a, a V-a Autori/Şcoală: Avram Simona (Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu”, Predeal) Suciu Alina ( Scoala cu clasele I-VIII Bicazu Ardelean) Descriere: Proiect interdisciplinar prin care elevii sunt stimulați în cautatea de informații, în utilizarea resurselor web, din diverse domenii referitoare la tema ”Apele”. În derularea proiectului elevii vor lucra individual, în perechi și în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru, pentru realizarea unei expoziții cu produsele lor (colaje, postere, afișe, fluturași). Nr. ore: 15 ore

Interdisci plinaritat e

Conţinuturi (detalieri)

Competenţe specifice/ Obiective de referință

Activităţi de învăţare Documentare pentru culegerea de informații privind tema Apele

Timp aloca t

Strategii didactice

Religie

Geneza Pamântului și a apei

3.5 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată, pe paginile web recomandate de profesorul de religie

Resurse şi mijloace de învăţământ Resurse TIC utilizate OER şi Web 2.0 http://biblia.resursec restine.ro/geneza

Evaluare (forme, instrumente)

1 oră

Activitate pe echipe/ Proiectul

http://4.bp.blogspot. Proiectul com/_c1XwJgR4ZT k/TMHS306XE3I/A AAAAAAAANA/lF

Evaluare orală/

2

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE vOhdOeexg/s1600/e arth.jpg http://www.citesciences.fr/francais/ ala_cite/expositions/ eau_pour_tous/playe r_anims.php?nom=c ycleeau_fr.swf&width=7 30&height=550
Turul galeriei

Circuitul apei în natură

7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect) 7.9. Reprezentarea prin desen schematic a elementelor şi fenomenelor învăţate

Culegerea de informații și imagini pentru realizarea unei planșe cu tema Circuitul apei în natură

1 ora

Activitate pe grupe / Colaj

Științe ale naturii Stările de agregare ale apei 1.1 să indice asemănări şi deosebiri dintre corpuri pe baza unor observaţii proprii 1.3 să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate Observarea proceselor fizice care determină stările de agregare ale apei

http://www.youtube. com/watch?v=v7cMKQVK6M

3 ore

Experimentul/ Activitate frontală http://acin.weblog.ro /?p=986575#axzz23 cduS2GD

Observarea sistematică

Tipuri de precipitații

3

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

http://umbredecuvint e.blogspot.ro/2010/1 1/ploaie-sicarti.html

http://elsaexarhu.wo rdpress.com/2007/0 6/11/cu-capul-innori/

http://kids.nationalg 4

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE eographic.com/kids/ games/puzzlesquizz es/snowflakespuzzler/ 2.3 sa identifice în diferite surse web informare (texte, harti, imagini etc.) caracteristici ale realitatii înconjuratoare 3.1 sa construiasca enunturi simple si dezvoltate despre fenomene si fapte observate în realitatea înconjuratoare Realizarea unei clasificari a tipurilor de ape de suprafață existente in mediul înconjurator 1 oră Ciorchinele/ Activitate în pereche
Fișă de lucru

Clasificarea apelor (curgătoare/ stătătoare)

http://www.enchante dlearning.com/geogr aphy/rivers/majorriv ers.shtml

Geografie Apele- Surse alternative de energie

2 ore 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg 3.2. Identificarea legăturilor între 5 Documentarea și prezentarea unor surse alternative de energie utilizând apele (hidrocentrale, captarea energiei valurilor)

Activitate pe grupe/ Experimentul http://kids.nationalg eographic.com/kids/ photos/oceans/#/pala uwave398062_15221_600 x450.jpg

Observare sistematică

http://www.youtube. com/watch?v=CQV

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE elemente, fenomene şi procese observabile 6.1. Explicarea importanţei mediului geografic pentru om şi societate 6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Ok6e2Rdg

http://www.ceahlaup ark.ro/pozearhiva/La cul%20Izvorul%20 Muntelui.jpg

http://upload.wikime dia.org/wikipedia/co mmons/thumb/b/bd/ Vidraru_Dam.jpg/20 0px6

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Vidraru_Dam.jpg

http://www.descoper a.ro/dnews/2758553 -anaconda-solutiacrizei-energetice

Textul liric:

2.3. să redea prin cuvinte proprii Lacul conţinutul unui text Mihai citit sau al unui Eminescu mesaj audiat 3.7. să manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare)

Limba și literatura română

Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă, Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă.

Exerciţii de exprimare a propriilor opinii, gânduri, sentimente în legătură cu textul citit

2 ore

Activitate în echipă/ Conversatia euristică , invățarea prin descoperire

http://www.youtube. com/watch?v=BqE8 5IlDEQE

Poster

7

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Poluarea apelor și efectelul asupra mediului

3.1 să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător

Culegerea de informații și imagini pentru realizarea unei PPT cu tema Poluarea apelor

1 oră

Activitate în pereche/ Proiectul

Proiectul

http://www.ipedia.ro /poluarea-apelorefecte-69/

Biologie/ Educație tehnologic ă/ Educație plastică

Autoevaluarea

http://www.realitate a.net/exxonmobil-afost-amendat-cu105-milioane-dolaripentru-poluareaapei-din-newyork_645427.html

8

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE http://poluarea.word press.com/2009/12/0 7/poluarea-apelor/ 1 oră

Efectul devastator al apei – Inundațiile

4.1. Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare 4.2. Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor

http://www.brainpop .com/science/earthsy stem/tsunami/previe w.weml

Să păstrăm apele curate

5.1. Demonstrarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii

Realizarea unor afișe, pliante, fluturași cu mesaje ecologice

1 oră

Activitate practică individuală/

http://www.brainpop .com/science/earthsy stem/groundwater/pr eview.weml

9

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 5.2. Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului comportament în raport cu mediul http://kids.discovery .com/puzzles/oceancreatures

Evaluare: Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor; Test utilizand platforma Moodle http://www.eprof.ro/moodle/mod/quiz/view.php?id=36139 Realizarea unei reviste si a unui blog ale proiectului prin care scolile implicare vor continua parteneriatul

Obiective de evaluare:  Să conștientizeze importanța apei în menținerea vieții pe Pământ,  Să dezvolte deprinderi de lucru în grup, echipă, pereche,  Să înțeleagă efectele distructive ale intervenției omului asupra mediului înconjurător, dar și ale forței naturii,  Să utilizeze diverse resurse web în realizarea sarcinilor de lucru. Competenţe specifice:  Identificarea și selectarea informațiilor din diferite domenii, utilizând resurse web recomandate de propunători;  Prelucrarea datelor observate în urma experimentelor, înregistrarea și redactarea concluziilor;  Înțelegerea consecințelor comportamentelor negative asupra mediului înconjurător în general și asupra apelor în special;

10

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Spargerea ghetii Doi elevi, în deschiderea activității ,prezintă următoarea informaţie: -O picătură de apă, o lacrimă... Care este asemănarea dintre ele. Ambele simbolizează continuitatea. -Apa este seva din care s-a alimentat vlăstarul vieţii pe parcursul evoluţiei Pămintului. În final acesta a ajuns să fie un arbore puternic şi statornic prin venele căruia circulă lichidul simbol. Simbolul persistă în fiecare suflet şi cuget, purificîndu-le, dându-le speranţă în viitor. -Apa încolţeşte în sfintele adîncuri,înverzeşte în solurile de la suprafaţă,înfloreşte şi rodeşte sub cerul ce-i poartă culoarea. -Apa este cel mai scump produs oferit de natură, dar, cu părere de rău, noi pământenii, nu ştim s-o preţuim, -S-a calculat că anual pe glob 1 miliard de oameni consumă apă poluată. -Anual, peste 3 milioane de oameni, dintre care majoritatea copii, mor din cauza bolilor provocate de apa potabilă de calitate proastă. -În anul 1992, Asambleea Generală a ONU a declarat data de 22 martie Zi internaţională a Apelor. -Scopul acestei sărbători este de a familiariza opinia publică cu problemele protecţie a apelor, cu măsurile de soluţionare a acesteia.

Fișă de proiect
1. Imagini cu apa în natură 2. Curiozitati despre apa. 3. Texte literare si autori care au scris despre apă. 4. Animale care traiesc în ape.

11

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Limba și literatura română „Strigătul apei’’ Un strigăt de durere S –aude din pămîntE apa în scădere! Pîn-cînd,omule,cînd Vei ripisi licoarea De viaţă dătătoare, Vei arunca cu pietre
12

Chiar şi în sfîntul Soare? Un strigăt se aude Din apele adînci: -Voi,oameni nemiloşi, Sînteţi ca nişte stînci! Sînteţi ca nişte pietre Şi faceţi un păcat, Cînd aruncaţi în ape Ce-aveţi de arucat!

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

„O veşnică întrebare’’ E veşnic oare omul ? E veşnică natura? E veşnic oare pomul Şi-i veşnică făptura?

E veşnic tot ce creşte? E veşnic ce-i pămînt? E veşnic ce trăieşte Prin tainic legamînt ? Dar veşnic nu-i nimica Şi totu-i trecător. Iar viaţa rost mai are, Cînd totui trecător.

13

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

http://www.eprof.ro/moodle/mod/quiz/view.php?id=36139

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful