Consiliul General al Municipiului Bucure[ti Direc]ia General` de Asisten]` Social` a Municipiului Bucure[ti

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

2

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

3

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

4

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Acest program educativ este parte a proiectului ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” şi are ca scop diversificarea activităţilor educative din creşă. El face parte din pachetul de 9 programe educative care abordează psihologia copilului, igiena copilului, activităţile desfăşurate de către copilul mic şi împreună cu acesta, dar şi desenul, muzica şi jocul, ca instrumente în procesul de educaţie. Programul este conceput astfel încât să poată fi aplicat cu uşurinţă către de oricare dintre membrii echipei pluridisciplinare care se ocupă de îngrijirea şi educarea copiilor cu vârste între 0 şi 4 ani. Sperăm ca acest program să reprezinte o referinţă în activitatea practicienilor şi un instrument util prin care aceştia să completeze exerciţiile sau metodele aplicate, astfel încât să răspundă nevoilor de educaţie şi dezvoltare sănătoasă a copiilor din creşă.

5

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

6

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

CUPRINS
INTRODUCERE ......................................................................................................2 Subiectul 1. IGIENA SPAŢIULUI „Sănătate înainte de toate” ............................3 Amenajarea spaţiului – “Joc sănătos, minte sănătoasă” ..................................8 Norme generale de igienă ale nou-născutului şi sugarului şi ale mediului său de dezvoltare.......................................................................13 Igiena somnului – „Somn uşor, puişor!” ..........................................................13 Subiectul 2: IGIENA ALIMENTAŢIEI „Mănânc, deci exist” ...............................17 Subiectul 3: IGIENA HAINELOR „Hăinuţa fermecată” .....................................28 Plimbările în aer curat .........................................................................................31 Baia copilului – „În cădiţă la băiţă”....................................................................33 Igiena orală, a nasului şi urechilor „Aud, văd şi miros foarte bine”..........................................................................37 Activitatea fizică ..................................................................................................40 Programul zilnic al copilului Cum ne organizăm ziua ......................................................................................42

1

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

INTRODUCERE
În acest ghid se găsesc numeroase activităţi de învăţare ce se pot aplica la sugarii şi copiii mici. Activităţile sunt prezentate pe grupe de vârstă şi conţin informaţii utile educatorilor şi tuturor profesioniştilor care îngrijesc copilul în creşă. Pentru a vorbi despre igienă, este necesar să analizăm următoarele aspecte: • măsurile generale de igienă; • igiena vieţii (somn, alimentaţie, îmbrăcăminte, plimbări în aer liber, aerisirea şi întreţinerea spaţiilor, întreţinerea şi curăţarea instrumentelor de bucătărie sau pentru igiena personală, igiena jucăriilor); • igiena îngrijirilor (schimbarea copiilor, spălarea copiilor). Folosirea spaţiului creşei şi organizarea programului zilnic trebuie să se realizeze astfel încât să se sigure copilului condiţii corespunzătoare desfăşurării normale a vieţii (dezvoltare fizică şi psihomotorie, evitarea accidentelor etc.). Profesioniştii trebuie să asigure un mediu sănătos, sigur şi stimulativ pentru copilul din creşă. În funcţie de vârsta copilului, cerinţele sunt diferite. De la toaleta sugarului la copilul mare care se poate îngriji singur e o cale lungă. Toate aspectele legate de îngrijirea copilului trebuie să fie discutate de către educator sau îngrijitor cu familia copilului. Discutaţi cu cei care cunosc bine copilul pentru a afla cât mai multe date despre nevoile sale, despre regimul său zilnic de viaţă, despre particularităţile sale.

2

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Când este vorba de un copil mic (sugar) sau ori de câte ori credeţi că este cazul, solicitaţi sfatul unor persoane avizate (asistent medical, medic, psiholog) despre cum trebuie să fie îngrijit. Copilul învaţă de la adult! Având grijă în mod corect de propria dvs. igienă, veţi da un exemplu copilului.

Reguli de bază!
Copil curat (spălat mâini înainte de fiecare masă, baie zilnică, igienă bucală etc), îmbrăcăminte adecvată şi curată, ambient curat, lenjerie de corp şi pat adecvate şi curate, alimentaţie corespunzătoare dezvoltării copilului.

Subiectul 1. IGIENA SPAŢIULUI „Sănătate înainte de toate”
Scopul activităţii
Implicarea activă a educatorilor în amenajarea spaţiilor creşei încă de la începutul dării sale în folosinţă a acesteia. Astfel, educatorii vor pregăti fiecare spaţiu destinat creşterii şi educării copilului în cele mai bune condiţii pentru învăţare şi relaxare. Primul obiectiv este stabilirea spaţiului unde vor fi instalaţi copiii, în funcţie de activităţile pe care le vor derula în locul respectiv (joacă, dormit, masă, baie etc).

3

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Perioada de implementare. Timp alocat.
În funcţie de gradul de amenajare al creşei, educatorii se vor implica în amenajarea spaţiului sau verificarea bunei funcţionări a acestuia în timpul zilei de lucru.

Număr de participanţi
Fiecare educator poate participa la amenajarea spaţiului.

Resurse necesare
Pentru a amenaja spaţiul corespunzător normelor de igienă, va trebui să aveţi la îndemână legislaţia în vigoare privind normele de igienă, normele sanitare şi materialele necesare. Puteţi utiliza recomandările acestui ghid ca matrice de lucru.

Pregătirea activităţii
Copiaţi din acest ghid tabelul de mai jos şi verificaţi dacă spaţiile pregătite pentru copii îndeplinesc criteriile specificate.

Desfăşurarea activităţii
Încăperi bine igienizate În tabelul de mai jos aveţi câteva criterii necesare unui spaţiu prielnic pentru copilul aflat în creşă. Bifaţi criteriile pe care le îndeplineşte spaţiul în care vă derulaţi activităţile cu copiii şi coloraţi acele criterii care nu sunt îndeplinite.

4

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

• Camerele sunt luminoase, însorite, uşor de aerisit pentru activităţile de joc, învăţare. • Copilul este apărat de microbi prin igienizarea obiectelor cu care vine în contact.* • Încăperile sunt salubre** • Persoanele bolnave nu au acces în creşă (copil, educator, părinţi, îngrijitori etc).***

*Este adevărat ca organismul uman dispune de anumite mecanisme de apărare împotriva microbilor, însă este la fel de adevărat că punerea în mişcare a acestor mecanisme de apărare durează. Copilul este cu atât mai vulnerabil în faţa microbilor cu cât este mai mic. Microbii şi bolile nu provin numai din murdărie. Ele pot fi aduse (transportate) de animale, de oameni şi de obiecte. Atenţie prin urmare la persoanele şi obiectele din casă cu care vine copilul în contact. Este bine ca, în special în cazul copilului mic (căruia îi place să ducă la gură tot ce apucă), obiectele cu care vine în contact să fie bine curăţate/dezinfectate.

5

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

**O încăpere salubră este, înainte de toate, o locuinţă curată în care se face zilnic curăţenie cu o cârpă umedă sau aspiratorul. Se şterge bine praful în mod regulat. Este bine să nu se spele şi să nu se usuce lenjeria în camera în care staţionează copilul. O cameră salubră trebuie să respecte şi următoarele condiţii: • Să fie o cameră fără zgomote şi cât mai bine ferită de ele, în special în cazul copilului mic. Zgomotul îl tulbură pe sugar într-o asemenea măsură încât unii cercetători s-au întrebat dacă nu influenţează negativ creşterea copilului. Este deci recomandabil ca, pentru un ambient confortabil, să daţi cât mai încet aparatele de radio, televizorul etc. • O cameră în care să fie confort termic (22-24°C la nou-născut şi 18-22°C la copilul mai mare), în care atmosfera să fie permanent umectată. Un termometru în cameră este indispensabil. • O cameră mereu aerisită. Când cubajul camerei este insuficient (camera este mică, plafonul prea jos, dorm mai mulţi copii în cameră) aerisirea trebuie făcută în permanenţă. Aerul nu trebuie să ajungă direct la copil. Între fereastră şi el se poate pune o perdea sau un paravan. De altfel nu e nevoie să se deschidă fereastra la maxim, ci numai atât cât aerul din cameră să fie împrospătat. Atenţie! Sunt situaţii când aerisirea în acest fel nu este recomandabilă: dacă afară este foarte frig, dacă bate tare vântul sau dacă aceste camere ale copiilor sunt situate la parter, iar geamurile dau spre o stradă intens circulată (gaze de eşapament).

6

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

• O cameră în care nu se fumează. De altfel, într-o cameră în care copilul este prezent sau îşi petrece ziua, fumatul trebuie strict interzis. Fumul de ţigară este nociv nu numai pentru cel care fumează, ci şi pentru cei ce sunt în preajma lui (fumat pasiv). În plus, plămânii copilului sunt mult mai fragili şi vulnerabili decât cei ai adultului. • În general, creşa trebuie să fie salubră.Trebuie să se aspire zilnic şi să se şteargă praful, să se spele pe jos, să se dezinfecteze, astfel încât copilul să nu inhaleze substanţe chimice. Salubrizarea trebuie deci să fie făcută în lipsa copiilor. Acestea sunt cerinţe normale, dar şi impuse de lege prin normele sanitare. ATENŢIE! Camera unde doarme sau se joacă nou-născutul trebuie să respecte următoarele condiţii: • să fie o cameră ferită de zgomote, • în cameră să fie o temperatură constantă de 20-22 grade C, aerisită, • să fie luminoasă, pe cât se poate să existe accesul la lumina naturală pe toată durata zilei, fără mobilă în exces şi fără elemente de suprastimulare (culorile pereţilor să fie calde şi jucăriile să nu supraaglomereze copilul în patul său). • Toţi adulţii prezenţi în interiorul creşei vor respecta reguli stricte de igienă. Spălarea frecventă a mâinilor cu săpun constituie o măsură igienică de bază. Hainele trebuie să fie curate şi se recomandă folosirea hainelor „de serviciu” în momentul contactului cu nou-născutul. În cazul în care unul dintre membrii echipei este bolnav, se restricţionează intrarea în contact cu copiii.

7

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

***Se va evita întotdeauna contactul cu persoanele bolnave. Când unul din membrii echipei este e bolnav, măsurile ce se impun vor fi discutate cu medicul şi consemnate. Când un copil este bolnav, se discută cu familia şi cu medicul şi, în funcţie de situaţia sa, copilul merge acasă sau la spital. Personalul din creşă bolnav (boli transmisibile) va evita contactul cu copiii şi, în funcţie de gravitatea bolii, va primi avizul de a veni sau nu la serviciu.

Evaluarea activităţii
În urma analizei criteriilor de mai sus veţi putea observa dacă spaţiile sunt sau nu corespunzătoare dezvoltării activităţilor cu copiii şi dacă practicile din creşă sunt în concordanţă cu criteriile minime de igienă. Veţi putea observa igiena spaţiului, precum şi felul în care puteţi preveni îmbolnăvirea copiilor din creşă.

Amenajarea spaţiului – “Joc sănătos, minte sănătoasă”
Scopul activităţii
Una din cele mai mari provocări pentru educatori este să găsească spaţiu pentru toate activităţile pe care doreşte să le desfăşoare cu copiii: activităţi de rutină cum este primirea copilului şi schimbarea, mâncarea, dormitul, spălatul pe mâini şi pe dinţi şi pentru activităţile de joc, învăţare, precum şi pentru cele de socializare cu adulţii (părinţii care vin să asiste la activităţi, alţi adulţi), pentru toate grupele de vârstă.

8

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Creativitatea şi managementului spaţiului sunt puse la “mare încercare”, dar cu siguranţă rezultatele vor fi pe măsură.

Perioada de implementare. Timp alocat.
Activităţile de acest gen pot dura ore în şir şi se organizează în funcţie de programul creşei şi disponibilitatea profesioniştilor şi a copiilor.

Număr de participanţi
Nu există o regulă cu privire la numărul de participanţi, este bine însă ca toţi cei ce lucrează în creşă să fie implicaţi. Puteţi implica şi părinţii în această activitate.

Resurse necesare
Veţi vedea în momentul derulării activităţii dacă aveţi nevoie de materiale în plus faţă de cele pe care le vom descrie mai jos: jucării, pernuţe, obiecte de igienă personală etc.

Pregătirea activităţii
Există mai multe moduri de a amenaja sala de activităţi pentru a învăţa, pentru joc, pentru dormit etc. Cei ce îngrijesc copiii de vârste diferite sunt în faţa unei provocări atunci când amenajează încăperea pentru toată grupa, prin urmare este nevoie de câteva repere în amenajarea spaţiului.

9

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Desfăşurarea activităţii
Organizaţi două sau trei grupuri de lucru în care să includeţi partea managerială, educatorii, îngrijitorii, personalul de la bucătărie şi alţi colegi pe care îi aveţi în creşă. Încercaţi să lucraţi în încăperi separate pentru a putea să discutaţi liber, fără să şuşotiţi, să puteţi să vă mişcaţi şi să vă desfăşuraţi aşa cum doriţi. Luaţi câte o coală de flip-chart sau o foaie albă mai mare de hârtie sau carton şi imaginaţi-vă amenajarea spaţiului pe nouă centre de activităţi: zona pentru jocul senzorial (nisip, apă), zonă liniştită pentru cărţi şi formarea limbajului, zona pentru jucării şi jocuri, zona pentru dormit, zona pentru masă, zona pentru igiena personală, zona de socializare cu adulţii din exteriorul creşei, zona pentru sport şi zona liberă, descoperită (parc, curte etc). Desenaţi fiecare zonă, apoi scrieţi în dreptul ei ce utilizări are, cum este dotată şi cu ce, ce se întâmplă în ea. Puteţi la fel de bine să decupaţi din reviste imagini care vă ajută să construiţi fiecare zonă.

10

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

După ce fiecare grup şi-a realizat propriul desen sau colaj, prezentaţi în grupul mare fiecare lucrare şi discutaţi despre modul în care aţi putea amenaja cât mai eficient spaţiul. O soluţie este utilizarea aceluiaşi spaţiu pentru mai multe activităţi. De exemplu: dacă mutăm jucăriile într-un spaţiu amenajat special pentru ele, după ce au fost folosite, putem folosi acelaşi spaţiu de joacă şi pentru dormit. Se vor aşeza salteluţele astfel încât fiecare copil să aibă un spaţiu al său, în care se poate odihni. De asemenea, se mai poate folosi aceeaşi masă pentru joc şi mâncare, dacă este corespunzător igienizată.

Evaluarea activităţii
În urma acestei activităţi veţi putea observa dacă ideile dumneavoastră corespund cu nevoile de dezvoltare ale copilului. Amenajarea spaţiului şi utilizarea lui sunt extrem de importante pentru dezvoltarea copilului. Ideal ar fi să ţineţi cont de amenajarea sălii pentru fiecare grupă de vârstă. Camerele pentru sugarii mici trebuie să fie sigure şi calde, să existe leagăne, un balansoar, o masă joasă de care se prinde copilul ca să se ridice în picioare, perne pentru şezut şi cocoţat şi un covoraş pe care se târăsc. Pentru sugari este bine să se facă o zonă retrasă cu pereţi despărţitori care să-i ţină pe cei mai mare afară. Puneţi cărţile şi jocurile de mânuit în interior împreună cu perne şi covoraşe pentru şezut. Camerele pentru cei de vârstă între opt şi optsprezece luni au nevoie de mai mult spaţiu deoarece copiii de această vârstă iubesc mişcarea şi este important să-i stimulăm în acest sens. Un tobogan ar fi foarte util şi iubit de către cei mici, dar şi pernuţele mari şi moi pentru căţărat vor fi extreme de utile. Copiii folosesc la această

11

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

vârstă jucării de tras după ei peste tot, de aceea este nevoie de un spaţiu destul de mare şi deschis. Spaţiul pentru copiii de peste 18 luni este diferit de cel pentru copiii mai mici. Zonele sau centrele de activităţi trebuie să fie mai specializate. Cele mai bune amenajări au centre simple de învăţare de bază, ca la copiii de la trei la cinci ani. Rafturile şi mobila sunt mai mici decât ale copiilor de peste trei ani. Un exemplu este masa senzorială de mărimea copiilor mici unde aceştia se pot juca cu nisip, apă sau alte material senzoriale. Mesele senzoriale, numite şi mese cu apă şi nisip, au unul sau mai multe bazine pe o măsuţă joasă la care se pot juca până la şase copii. Copiii între 18 şi 36 de luni lucrează singuri sau în grupuri mici. Centrele nu trebuie să fie mari. Activităţile asemănătoare se pot pune împreună sau în apropiere una de alta. De exemplu, jucăriile de mânuit şi cărţile sunt activităţi silenţioase şi pot fi apropiate. Măsuţa sau şevaletul şi masa senzorială pentru nisip şi apă pot fi aşezate în acelaşi loc. Puneţi-le aproape de chiuvetă ca să simplificaţi spălarea copiilor. Activităţile de grup mare sunt scurte la această vârstă şi se desfăşoară de obicei în zona de mişcări ample.

Specific sugarului
Mobilierul va fi adaptat vârstei copilului. În perioada de sugar sunt suficiente: patul, etajera pentru jucării, un ţarc. În privinţa patului care are margini laterale cu gratii părerile sunt diferite, întrucât este nevoie de o foarte mare grijă la acestea. Gratiile trebuie să fie la o distanţă mică una de alta, pentru a nu permite blocarea capului său a membrelor copilului. Totodată, fiecare bară trebuie să fie suficient de

12

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

groasă să poată fi apucată de copil în momentul în care începe să se sprijine pentru răsucire sau ridicare. Aceleaşi precauţii sunt necesare şi în contextul în care pentru marginile laterale este utilizat grilajul de sârmă, care poate fi extrem de periculos pentru copil. Se va folosi o saltea care să nu permită supraîncălzirea (cu iarbă de mare). Peste saltea se va pune un material impermeabil cu marginile introduse lateral sub saltea şi un cearceaf. Până la vârsta de doi ani nu se folosesc perne, deoarece acestea pot afecta coloana vertebrală.

Norme generale de igienă ale nou-născutului şi sugarului şi ale mediului său de dezvoltare Igiena somnului – „Somn uşor, puişor!”
Scopul activităţii
Sugarul începe să-i comunice educatoarei nevoile sale şi ştie deja că aceasta i le poate satisface. Astfel, copilul vă va comunica atunci când îi este foame, sete, când nu se simte confortabil şi când este obosit şi îi este somn. Pentru a putea învăţa şi a socializa, copilul are mare nevoie de somn. Veţi putea să-l ajutaţi dacă veţi cunoaşte câteva date legate de igiena somnului.

13

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Perioada de implementare. Timp alocat.
Această activitate poate avea loc în orice moment al zilei şi poate dura de la câteva minute până la câteva ore, în funcţie de nevoile copiilor.

Număr de copii
Fiind o activitate care răspunde nevoilor particulare ale copilului, este o activitate individuală.

Resurse necesare
Lenjerie personalizată, jucării şi fotografii.

Pregătirea activităţii
Nu este nevoie de o pregătire în prealabil a acestei activităţi, ea poate fi derulată aşa cum spuneam şi mai sus, în orice moment al zilei.

Desfăşurarea activităţii
Pregătiţi cu mare grijă pătuţul copilului, puneţi jucării colorate, zornăitoare dar şi jucării care îl pot calma, care scot sunete plăcute şi liniştitoare. Este foarte important să personalizaţi pătuţul copilului cu obiecte aduse de către părinţi: jucării, fotografii etc. Copilul nu trebuie să fie schimbat din patul său, lenjeria să fie personală, să fie schimbată ori de câte ori se murdăreşte. Pătuţul trebuie dezinfectat periodic. Somnul copilului va fi respectat, nefiind recomandată trezirea

14

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

forţată a copilului. În situaţia în care aceasta este necesară, trezirea se va realiza treptat, încet, în timp ce educatorul îi vorbeşte copilului şi îl mângâie încet. Este bine să ştiţi că nu toţi copiii dorm acelaşi număr de minute sau ore şi că nu adorm toţi deodată. Ritmul fiecărui copil trebuie respectat şi este nevoie ca fiecare copil să fie încurajat să se dezvolte în propriul ritm. A forţa copilul însemnă a-l dezechilibra. ATENŢIE! Adesea, copilul doarme când ajunge la creşă şi este bine ca părinţii să nu forţeze trezirea lui ci să mai rămână puţin, până când se va trezi şi-l vor putea dezbrăca pentru interior. Nu se recomandă ca părinţii să profite de somnul copilului şi să „fugă”, „ca să nu plângă copilul”. Despărţirea făcută în acest fel poate aduce suferinţă copilului. Copilul se va simţi în siguranţă dacă părinţii lui îl vor informa că rămâne la creşă până la ora..., apoi va merge acasă împreună cu părinţii săi. Un ataşament sigur se formează în urma unei comunicări deschise şi sincere. Un copil bine ataşat se va putea detaşa corect de părinţii săi, ştiind că aceştia îl lasă în siguranţă şi că se vor întoarce după el.

15

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Somnul este important pentru dezvoltarea sistemului nervos şi pentru refacerea capacităţii funcţiilor de bază ale copilului. Respectarea perioadelor şi a duratei de somn sunt elemente de bază pentru dezvoltarea şi educarea copilului. Este absolut necesară asigurarea unui somn profund şi suficient ca durată.

Evaluarea activităţii
Nevoile de somn variază de la copil la copil, chiar dacă se ştie că nou-născutul doarme aproximativ 18 ore pe zi, într-un ciclu repetat de somn-alimentaţie. În timpul somnului, nu este necesară suzeta. Educatorul trebuie să urmărească şi să observe starea generală a copilului, dacă somnul este liniştit sau agitat sau alte particularităţi. Somnul profund se poate recunoaşte după poziţia sugarului: este culcat pe spate, are mâinile ridicate cu degetele desfăcute, respiraţia este regulată. Somnul agitat, cu plâns sau ţipăt se poate datora unor haine incomode sau prea groase sau temperaturii prea ridicate din cameră. Durata somnului descreşte cu vârsta copilului: sub vârsta de 3 luni doarme circa 20 ore pe zi, peste 3 luni doarme circa 18 ore pe zi.

16

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Subiectul 2: IGIENA ALIMENTAŢIEI – „Mănânc, deci exist”
Scopul activităţii
Mai ales în situaţia nou-născutului şi sugarului, momentele de alimentaţie sunt momente de interacţiune dintre educator şi copil, timp în care i se poate vorbi copilului, i se poate cânta. Sunt momente foarte importante pentru dezvoltarea copilului şi atmosfera trebuie să fie una caldă şi calmă, pentru a permite interacţiunea pozitivă dintre copil şi adult.

Perioada de implementare. Timp alocat.
Acţiunea se poate derula în orice perioadă a zilei, atunci când copilul are nevoie să fie hrănit. Durata depinde de fiecare copil în parte.

Număr de copii
Acest exerciţiu este consacrat fiecărui copil în parte.

Resurse necesare
Pentru această activitate aveţi nevoie în primul rând de un spaţiu comod, prietenos, liniştit în care copilul să-şi poată lua masa, precum şi de alimentele necesare.

17

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Pregătirea activităţii
Pentru a pregăti spaţiul aveţi nevoie de câteva minute. Este important ca temperatura camerei să fie confortabilă şi să vă asiguraţi că spaţiul favorizează comunicarea.

Desfăşurarea activităţii
Alimentaţia joacă un rol capital în viaţa unui copil; este deci de înţeles ca ea constituie una din cele mai importante preocupări ale adulţilor care îngrijesc copilul. La fel ca şi în cazul toaletei, alimentaţia diferă semnificativ în funcţie de vârsta copilului. Luaţi copilul în braţe sau aşezaţi-l într-o poziţie din care să vă poată privi şi să poate înghiţi fără efort. Vorbiţi-i înainte de a-i prepara biberonul cu laptele, spuneţi-i că-i pregătiţi masa, cântaţi-i un cântec despre lapte şi despre ceea ce faceţi acum. Inventaţi cântece sau poveşti despre mâncare (lapte în cazul sugarului). Priviţi-l în ochi când îi daţi să mănânce, nu-i spuneţi niciodată « Te-ai murdărit cu mâncare », în primul rând copilul nu se murdăreşte, apoi nu este bine să asociaţi mâncarea cu mizeria, cu ceva rău. Pentru el masa trebuie să fie ceva plăcut, frumos, ceva ce-i dă o stare de mulţumire, satisfacţie, fericire şi bucurie. Cantitatea şi frecvenţa cu care îi vei da laptele le veţi stabili cu familia, medicul şi desigur şi în funcţie de nevoile copilului. Igiena alimentaţiei este foarte importantă, pregătirea alimentelor trebuie să se facă în condiţii corespunzătoare de igienă, pentru a evita posibilitatea apariţiei unor infecţii alimentare, care pot avea consecinţe foarte grave, în special în cazul sugarului şi al copilului mic.

18

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Aşa cum spuneam, masa este un moment important al comunicării. Sub nicio formă şi în nicio situaţie, biberonul nu va fi sprijinit pe pătura rulată alături de copil pentru ca acesta să se poată „autoalimenta”. Pe lângă privarea de interacţiunea cu adultul, copilul este supus şi riscului major de a se îneca cu laptele regurgitat. Cunoscut este faptul că, pentru dezvoltarea copilului, cel mai important aliment este laptele matern. În situaţia copiilor din creşă s-ar putea ca mamele să vină să-şi alăpteze copilul sau să-i lase biberonul cu lapte. În cazul al doilea, este foarte important să respectaţi normele de igienă astfel încât să protejaţi copilul. Pentru copiii care vor fi alimentaţi cu lapte pe formula adaptată, este important ca modul de preparare a laptelui să fie făcut în concordanţă cu recomandările medicului de familie (diluţii recomandate specific pentru nou-născutul pe care părinţii vi le comunică în scris). Toate formulele de lapte au o compoziţie adecvată, fiind create pentru a susţine creşterea şi dezvoltarea nou-născutului. Majoritatea formulelor se prepară prin dizolvarea în apă fiartă şi răcită la temperatura de administrare. Acest mod de preparare presupune existenţa unui set de veselă specială pentru alimentaţie: biberoane, tetine, vase de fiert apa, vase pentru sterilizarea biberonului şi tetinelor. Indiferent ce tip de formulă este recomandată de către medicul de familie, prepararea şi păstrarea în condiţii adecvate a laptelui este o condiţie esenţială. Este important ca cel mic să vă vadă atunci când îi preparaţi laptele, să-i vorbiţi despre acest moment şi să-i cântaţi despre acest proces. Inventaţi un cântec despre preparatul laptelui “Acum Gina îţi pregăteşte laptele, fierbem apa, punem apa la răcit, apoi punem lăptişorul să mănânce puişorul...”. Atmosfera în care este hrănit copilul este foarte importantă. Şi voi şi el aveţi nevoie de confort, aşa că instalaţi-vă confortabil, ţinând copilul pe braţul stâng.

19

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Pentru a-l determina să deschidă gura, atingeţi uşor comisura buzelor cu biberonul, apoi introduceţi tetina deasupra limbii. Spuneţi-i “Acum Ilinca deschide guriţa”. Înclinaţi biberonul suficient pentru a nu exista aer în tetină. Prezenţa bulelor de aer care urcă la suprafaţa arată că orificiul tetinei este suficient de mare şi ca laptele curge normal. Retrageţi din când în când tetina pentru ca sucţiunea să nu creeze un vid de aer ce poate împiedica aspirarea laptelui. Verificaţi permeabilitatea tetinei, al cărei orificiu se poate înfunda cu uşurinţă. De altfel chiar bebeluşul s-ar putea să vă semnaleze dacă este ceva în neregulă cu tetina. Suptul trebuie să dureze între 10 şi 20 minute. Comunicaţi cu copilul, nu-l forţaţi să mănânce, ci respectaţi-i ritmul. După supt, ţineţi copilul în poziţie verticală sau culcat pe burtică, pe genunchii voştri, până la eructaţie (eliminarea unei cantităţi mici de aer) care urmează rapid sau în 10-20 minute. Atenţie! Uneori eructaţia se produce în timpul suptului. După producerea eructaţiei, culcaţi sugarul pe partea dreaptă. Lăudaţi-l “Bravo ai băut tot laptele. Vei creşte mare şi frumos/frumoasă, vesel/ă, voinic/ă”. Întrebaţi copilul “Ţi-a plăcut laptele? E foarte bun!” În felul acesta masa devine un moment deosebit şi copilul se va obişnui cu bunele tratamente şi va fi bucuros să mănânce, iar masa nu va deveni o problemă aşa cum de multe ori se întâmplă în zilele noastre.

Regulile de bază în prepararea formulelor de lapte:
• Igiena impecabilă a veselei - prepararea formulei se realizează întotdeauna într-un loc curat, spălat în prealabil; vesela specială

20

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

pentru nou născut trebuie sterilizată prin fierbere sau cu abur cald înainte de prima utilizare şi apoi spălată şi sterilizată cu grijă după fiecare utilizare; • produsul trebuie preparat pentru o singură masă şi într-o concentraţie corespunzătoare; • orice cantitate de lapte neconsumată într-un interval de o oră trebuie aruncată.

Etapele preparării formulelor de lapte:

• Mâinile trebuie spălate cu apă şi săpun înainte de a începe prepararea laptelui.

• Biberonul şi tetina trebuie sterilizate prin fierbere.

• Înainte de a deschide o nouă cutie/pungă de lapte este util ca aceasta să fie ştearsă.

21

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

• Apa utilizată pentru prepararea laptelui trebuie fiartă şi răcită. Poate fi fiartă mai multă apă şi depozitată în sticle sterilizate care se pot închide ermetic.

• Trebuie respectată cantitatea de lapte după formula recomandată de medicul pediatru. De obicei, pentru fiecare măsură de lapte praf, se adaugă 30 ml de apă fiartă şi răcită. După ce laptele praf este pus în biberon, se toarnă apa şi apoi se agită pentru omogenizare. Nu se prepară lapte decât pentru o masă!

• Înainte de a-i administra laptele copilului, se verifică temperatura laptelui vărsând câteva picături de lapte pe faţa interioară a încheieturii mâinii. • După alimentare, surplusul se aruncă şi se sterilizează biberonul. • Biberoanele sterilizate pot fi păstrate în recipiente speciale, acoperite. • Alimentaţia cu biberonul se realizează la ore fixe, numărul meselor variază în funcţie de vârsta, greutatea şi comportamentul alimentar al sugarului. În general, se oferă 6-7 mese/zi la nou-născut.

22

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

6 mese/zi, adică o masă la fiecare 3 ore. De obicei orele sunt: 6-9-12-15-18-21 dar este important să discutaţi cu părinţii şi cu medicul pediatru! Stabilirea unui ritm de alimentare: În general, bebeluşul trebuie alăptat atunci când: • au trecut 2 ore şi jumătate – 3 ore de la ultima alăptare; • copilul plânge; • au trecut 5 ore (în timpul zilei) de la ultima alăptare, iar copilul doarme în continuare. Îl vom trezi cu blândeţe pentru a fi hrănit. Copilul nu trebuie să fie forţat să termine tot laptele din biberon. Surplusul de lapte rămas în biberon trebuie aruncat.

23

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Evaluarea activităţii
Alimentaţia trebuie să respecte necesarul de dezvoltare al nounăscutului şi trebuie să respecte indicaţiile medicului de familie sau a medicului pediatru. • alimentele trebuie să fie în permanenţă proaspete. Mare atenţie la alimentele care se alterează uşor (laptele) şi la modalitatea lor de păstrare; • modul de preparare al laptelui trebuie să ţină cont de toate normele de igienă; • biberoanele trebuie să fie bine spălate, curăţate şi pregătite termic în mod corespunzător; • nu uitaţi să vă spălaţi pe mâini înainte de a umbla cu alimentele! • în timp ce gătiţi purtaţi un sorţ de bucătărie/halat curat şi acoperiţi-vă părul cu o basma sau bonetă; • suprafeţele pe care preparaţi alimentaţia sugarului şi ustensilele cu care gătiţi trebuie să fie curate (curăţaţi bine şi dezinfectaţi după fiecare întrebuinţare); • dacă aveţi mici leziuni (tăieturi, zgârieturi), protejaţi-le în mod corespunzător cu plasturi sau folosiţi mănuşi de cauciuc; • dacă aveţi infecţii ale pielii (panariţiu, alte leziuni purulente) evitaţi să veniţi în contact cu alimentele. Consultaţi medicul şi urmaţi sfaturile acestuia! • asiguraţi-vă că masa, vasele şi tacâmurile sunt curate.

Aspecte importante privind alimentaţia copilului
Alimentaţia trebuie să respecte necesarul de dezvoltare al nou-născutului şi trebuie să respecte indicaţiile medicului de familie sau a medicului pediatru.

24

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

În primul an de viaţă, există trei etape distincte în asigurarea unor principii nutritive necesare dezvoltării corecte a copilului: • perioada de alimentaţie lactată exclusivă, de la naştere până la 4-6 luni, care permite o digestie corespunzătoare a proteinelor, grăsimilor şi glucidelor aflate în preparatele lactate de tip adaptat; • o perioadă de tranziţie corespunzând iniţierii alimentaţiei diversificate, prin introducerea progresivă a altor alimente decât cele lactate; • cea de a treia perioadă, între 9 luni şi un an, în care terminarea maturizării funcţiilor digestive, renale şi neurologice permite trecerea la o alimentaţie de tip adult, fără ca această alimentaţie să fie dezechilibrată. Necesităţile energetice globale în primul an de viaţa sunt: • în primele 2 luni – 120 kcal/kg corp/zi; • între 2 şi 6 luni – 110 kcal/kg corp/zi; • între 6 şi 12 luni – 100 kcal/kg corp/zi. Pentru a putea determina cu exactitate numărul de calorii şi valoarea energetică a alimentelor, este util ca educatorul să îi solicite medicului pediatru o listă cu alimentele recomandate, care să conţină şi date referitoare la valoarea energetică şi calorii/100g. Energia este necesară pentru menţinerea integrităţii funcţionale, pentru termoreglare sau activităţi fizice. Valoarea energetică se exprimă în Kilocalorii (Kcal). 1 Kcal (o kilocalorie) este cantitatea de căldură necesară pentru a creşte temperatura unui litru de apă de la 14,5 grade C la 15,5 grade C (cu 1 grad).

25

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Diversificarea alimentaţiei
Începând de la vârsta de 4 luni, sugarul poate să înghită alimente semisolide şi digeră acest tip de alimente prin maturizarea sa digestivă. Diversificarea reprezintă introducerea alimentelor solide, altele decât preparatele lactate şi se face în mod normal la vârsta de 5-6 luni în cazul sugarului alimentat la sân şi la vârsta de 4-5 luni în cazul sugarului alimentat cu lapte după formula adaptată. Este obligatoriu ca în momentul începerii diversificării: • sugarul să aibă o stare bună de sănătate; • sugarul să aibă scaune normale; • să utilizaţi o linguriţă boantă şi NU un biberon cu gaura tetinei mult lărgită; • să nu insistaţi să introduceţi alimente pe care copilul refuză consecvent să le mănânce; • să evitaţi introducerea în alimentaţia copilului a două alimente în acelaşi timp. Introducerea noilor alimente unul după altul, se va face în ritm relativ rapid la copilul la care diversificarea începe la 5-6 luni. La copilul cu diversificare începută la 4-4,5 luni, ritmul va fi mai lent. Introducerea unui aliment nou durează 7-10 zile. Făinurile cu gluten (grâu, ovăz), se vor evita înaintea vârstei de 6 luni, preferându-se orezul. Introducerea noilor alimente va respecta succesiunea următoare: • supa de legume, urmată rapid de piureul de legume, carne mixată de vacă şi ulei vegetal – la 4 luni pentru cei alimentaţi

26

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

• •

artificial şi la 5-6 luni pentru cei alimentaţi la sân; fructe (măr, piersică), cu adaos de suc de citrice (lămâie, portocală), suc de legume (roşii, morcov) – la 4,5-5 luni. Alte fructe decât cele menţionate, ca de exemplu bananele şi kiwi, se pot folosi după vârsta de 9-10 luni (risc de alergie cutanatărespiratorie). În ceea ce priveşte pulpa unor fructe ca: pere, prune, pepeni, struguri, cireşe, acestea nu se recomandă sugarului (risc de diaree, colon iritabil) la 4,5 luni, carne fiartă de găină sau de vită, evitânduse – în general – carnea de animal tânăr (viţel, pui) care este energizantă şi în plus conţine o cantitate mare de gelatină, proteină de calitate inferioară. Carnea de porc este contraindicată până la 3 ani. Peştele (exclusiv peştele alb şalău), se poate folosi, bineînţeles foarte proaspăt, după 8 luni. La 5-5,5 luni se va introduce brânză de vaci adăugată la piureul de fructe sau de legume La 5,5-6 luni urmează: ficatul de pui, gălbenuşul de ou fiert (la început ¼, apoi crescându-se treptat, către vârsta de 8-9 luni, până la un gălbenuş întreg), iaurt simplu sau cu cereale.

Alte reguli importante în alimentaţia copilului mic:
• hidratarea suplimentară între mese se face cu lichide neîndulcite (ceai fără zahăr, apă fiartă şi răcită); • nu se va insista excesiv la introducerea noilor alimente; • nu se va introduce sare în mâncarea sugarului; • nu se vor folosi conservanţi.

27

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Subiectul 3: IGIENA HAINELOR – „Hăinuţa fermecată”
Scopul activităţii
Igiena hainelor se referă atât la aspectul fizic de curăţenie dar şi la cel psihic, emoţional, impactul hainelor asupra stării copilului.

Perioada de implementare. Timp alocat.
Nu există un anumit timp, un interval de timp pe parcursul unei zile alocat acestei activităţi, ci vă veţi orienta în funcţie de nevoile copilului.

Număr de copii
Veţi vedea că igiena hainelor poate fi realizată pentru mai mulţi copii deodată, dar igiena copilului este o activitate individuală.

Resurse necesare
Hăinuţe personalizate şi produse pentru igiena hainelor.

Pregătirea activităţii
Este foarte important să aveţi pentru fiecare copil hăinuţele aduse de părinţi, hainele personalizate şi dulăpiorul fiecărui copil. Veţi putea pune o etichetă pe hăinuţa fiecărui copil pentru a nu le confunda cu ale altor copii.

28

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Desfăşurarea activităţii
Hainele copilului trebuie schimbate de fiecare dată când este nevoie: când s-au udat, pătat, murdărit sau dacă sunt transpirate. Veţi alege hainele nou-născutului în funcţie de vreme (anotimp), astfel încât copilul să aibă o stare de confort şi nu de restricţionare (înfăşat) sau de disconfort termic (prea multe haine sau căciuli sau dimpotrivă, prea subţire îmbrăcat). De asemenea, trebuie să utilizeze haine adecvate gradului său de dezvoltare (lungime, greutate, mişcări). Hainele nu trebuie să aibă elemente care se pot desprinde uşor, dar nici şnururi, năsturei, mărgele pentru a evita eventualele accidente. Pentru mulţi dintre copii momentul schimbării este unul de relaxare, de comunicare, o adevărată plăcere, pentru alţii însă este sursă de anxietate şi de stres. Depinde foarte mult de adult cum administrează acest moment. Este foarte important să-i spuneţi copilului ce faceţi: „Acum Matei va primi hăinuţe curate, colorate şi foarte frumoase. Nadia îţi pune bluziţa, băgăm mai întâi mânuţa dreaptă, apoi capul, apoi mânuţa stângă...” îi explicăm procesul, ne amuzăm cu el împreună, îi cântăm un cântec despre felul în care îl îmbrăcăm, ne jucăm cu el. Şi scutecele de unică folosinţă vor fi elemente importante ale îmbrăcării aşa că i le arătaţi înainte, îi spuneţi „Ia uită ce frumoase sunt, ce colorate şi vesele. Bebe va face pipi şi căcuţă în ele, apoi le schimbăm”. Copilul va şti astfel că fiecare element al vestimentaţiei este şi util şi estetic şi confortabil. Scutecele de unică folosinţă utilizate se depozitează într-o pungă închisă şi se aruncă imediat la gunoi. Hainele „murdare” deşi nu-i vom spune niciodată copilului „haine murdare” ci mai degrabă haine folosite, acestea se depozitează într-o găleată, cutie, coş cu capac. Pentru spălarea hainelor trebuie utilizat un detergent cât mai puţin toxic. Hainele trebuie spălate şi clătite foarte bine.

29

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Evaluarea activităţii
Această activitate vă va ajuta să creaţi un confort psihic copilului şi să-i evaluaţi starea emoţională, dar şi să amelioraţi eventualele disconforturi. Comunicaţi cu copilul şi vedeţi dacă are nevoie de haine curate, dacă trebuie schimbat, dacă are nevoie să stea câteva minute în pielea goală pentru a se relaxa. Îmbrăcămintea în primul an de viaţă, atât cea de corp cât şi cea exterioară, este de preferat să fie din bumbac, moale, absorbantă şi uşor de spălat. Îmbrăcămintea se va adapta în funcţie de anotimp, de temperatura camerei sau în funcţie de vreme, pentru perioada petrecută în aer liber. Scutecele pot fi de unică folosinţă sau din bumbac. Schimbarea scutecelor va fi făcută înaintea fiecărei alimentaţii şi după fiecare scaun. Copilul poate purta maiou, chiloţi, bluze, rochiţe sau pantaloni, ciorapi de bumbac sau de lână, ghetuţe. Îmbrăcămintea trebuie să fie pe măsura copilului, astfel încât să nu îl deranjeze în mişcările sale.

30

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Plimbările în aer curat
Scopul activităţii
Copilul are nevoie de multă mişcare pentru dezvoltarea sa şi de plimbări zilnice în aer curat. Fie că merge la plimbare, fie că se joacă cu diverse jucării, este important să petreacă un timp în afara creşei, afară, fie iarnă, primăvară, toamnă şau vară. Copilul va avea nevoie de prezenţa adultului, de aceea va trebui să vă organizaţi timpul astfel încât fiecare copil să petreacă zilnic câteva minute în aer liber.

Perioada de implementare. Timp alocat.
Câteva minute în aer liber îl vor ajuta foarte mult să-şi schimbe starea. Este de preferat să-l scoateţi afară după ce a mâncat, dar şi când este mai călduţ afară sau mai răcoare, în timpul verii. Depinde de anotimp şi de programul copilului.

Număr de copii
Puteţi să ieşiţi cu mai mulţi copii în acelaşi timp, important este să-i puteţi supraveghea şi să le respectaţi nevoia de a se aerisi şi de a se juca.

Resurse necesare
Este necesar să aveţi coşuleţe, cărucioare, ţarcuri sau pături în care să-i scoateţi afară.

31

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Pregătirea activităţii
Îmbrăcaţi copiii corespunzător anotimpului şi tipului de activitate ce se va derula în exterior. Pregătiţi căruciorul sau ţarcul, spaţiul în care îi veţi scoate pe micuţi afară.

Desfăşurarea activităţii
Cu cât este mai cald afară (desigur nu foarte cald), cu atât mai plăcut va fi pentru copil să petreacă mai mult timp afară. Chiar dacă afară este prea frig sau nu aveţi timp să faceţi o ieşire la aer cu el, copilul poate fi ţinut în faţa geamului deschis, însă este important să fie bine îmbrăcat. Alegerea hainelor pentru plimbările în aer liber trebuie să ţină cont de anotimp şi de vreme. Plimbările în aer liber se pot stopa doar în situaţii de vreme neprielnică: vânt puternic, temperaturi mult sub zero grade, ploaie sau ninsoare, caniculă.

Evaluarea activităţii
Plimbările în aer liber sau activităţile în aer liber pot relaxa copilul sau dimpotrivă, îl pot agita. Va trebui să observaţi dacă aceste plimbări îi sunt de folos şi dacă familia obişnuieşte să-l plimbe în aer liber sau nu. Este important să cunoaşteţi importanţa acestor plimbări pentru dezvoltarea copilului. În funcţie de reacţiile lui veţi şti dacă este obişnuit sau nu cu statul afară şi mai ales ce va trebui să faceţi ca să-l obişnuiţi. Copilul se va obişnuit treptat cu aceste plimbări şi se va relaxa. Nou-născutul trebuie să petreacă cel puţin 2 ore în aer curat, chiar şi în timpul iernii.

32

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Baia copilului – „În cădiţă la băiţă”
Scopul activităţii
Schimbatul copilului poate fi unul dintre cele mai prielnice momente pentru relaţia copil-adult, un moment de consolidare a relaţiei şi asta pentru că îl ajutaţi să se simtă mai confortabil şi comunicaţi cu el în acelaşi timp. Aceste momente pot fi transformate în momente tandre în care ataşamentul să fie consolidat, atingerile îi asigură starea de confort copilului, îl fac să se simtă mai bine. Vorbele şi atingerile îl ajută să se relaxeze şi să-şi cunoască propriul corp.

Perioada de implementare. Timp alocat.
Această activitate nu are un anumit timp sau perioadă de tip întrucât se realizează în funcţie de nevoile copilului.

Număr de copii
Fiecare copil va fi schimbat, îngrijit în mod individual în funcţie de nevoile sale.

Resurse necesare
Veţi avea nevoie de produsele de igienă personală: săpun pentru copii, scutece de unică folosinţă, hăinuţe curate, prosop etc.

Pregătirea activităţii
Nu este nevoie de o pregătire în prealabil, veţi acţiona ori de câte ori copilul are nevoie să fie schimbat, îngrijit.

33

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Desfăşurarea activităţii
Bebeluşul nu se murdăreşte! De multe ori adulţii folosesc acest cuvânt pentru a-l atenţiona pe copil că a făcut pe el. Este un cuvânt care este folosit de cele mai multe ori peiorativ şi care poate atrage după sine o mulţime de efecte emoţionale, psihologice. Copilul care se va simţi murdar va avea mai târziu tot felul de reacţii legate de jocul în apă, cu lut sau plastilină, sau altele. Schimbăm copilul pentru a se simţi bine, confortabil şi nu neapărat pentru că este murdar. Sau îi explicăm ce înseamnă murdar. Poate fi un moment în care vă jucaţi cu el “Hai repede să te schimbăm. Cine se îmbracă mai repede? Cine se spală mai repede pe mânuţe? Care degeţel este mai bucuros şi care este mai vioi?”. Este important să-i explicaţi ce-i faceţi şi de ce. “Acum spălăm mânuţa stângă, degetul mic e voinic, degetul mare e la plimbare etc”. Faţa şi mâinile trebuie spălate frecvent, iar zona genitală trebuie curăţată cu grijă înainte de schimbarea scutecelor. Este foarte important să nu-i spuneţi că zonele genitale sunt murdare. Unii bebeluşi sunt foarte relaxaţi atunci când îi spălaţi cu apă caldă, în timp ce alţii plâng pe toată durata spălării. Este bine (şi într-un caz şi în celălalt) să i se vorbească permanent copilului, cu un ton calm şi cald, despre ceea ce se întâmplă pentru a se simţi în siguranţă. Vasul în care spălaţi copilul va fi folosit numai pentru acest scop şi va fi curăţat şi dezinfectat zilnic. Temperatura apei va fi de 37 grade Celsius, iar în lipsa termometrului, apa se va încerca prin intermediul feţei exterioare a

34

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

antebraţului persoanei care spală copilul (temperatura apei trebuie să fie la temperatura corpului). Nu uitaţi! • Scutecele trebuie schimbate cât mai des şi pielea lăsată să se usuce înainte de punerea unui nou scutec de unică folosinţă. • Este recomandat să fie utilizate unguentele pe bază de oxid de zinc care protejează pielea sugarului împotriva umezelii. Dacă utilizaţi pudra de talc, aceasta trebuie aplicată într-un strat foarte fin. • Pielea trebuie spălată cu un săpun foarte delicat şi uscată prin tamponare, nu prin frecare. • Dacă temperatura o permite, după spălare pielea trebuie expusă la aer pentru câteva minute, fără scutec. • Este importantă igiena mâinilor adultului care îl îngrijeşte pe copil. Înainte şi după schimbarea copilului, mâinile trebuie spălate foarte bine cu apă şi săpun.

35

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Evaluarea activităţii
Temperatura apei trebuie verificată cu un termometru, sau în lipsa acestuia cu cotul, prin intermediul feţei exterioare a antebraţului persoanei care spală copilul. • Temperatura apei trebuie să fie de 37°C (temperatura corpului), iar cea a camerei intre 20 şi 22°C. • Daţi drumul la apa rece şi apoi la cea caldă şi verificaţi mereu în timpul spălării temperatura apei. Nu modificaţi temperatura apei ţinând copilul în raza jetului de apă. Un nou-născut poate suferi arsuri de gradul trei în mai puţin de un minut dacă apa este fierbinte. • Verificaţi temperatura din sala de baie, astfel că iarna, sala de baie să fie încălzită în prealabil. • Copilul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat, chiar dacă sunteţi chemat de un alt coleg sau un alt copil. • Toate obiectele necesare pentru baie (un prosop, un scutec curat şi hăinuţele copilului) trebuie pregătite înainte de baie. • Se utilizează un săpun special pentru copii, pentru a evita uscarea pielii nou-născutului. Corpul se poate spăla cu mâna sau un burete ud şi săpun, iar faţa şi ochii se şterg cu discuri de bumbac înmuiate în apă, fără săpun. • Se acordă o atenţie specială pliurilor formate de piele (la gât, după urechi, la genunchi, inghinale etc). • Nou-născutul trebuie să fie bine clătit, pentru a îndepărta orice urmă de săpun care poate irita pielea bebeluşului. • Copilul se ridică din cădiţă cu grijă. Cu o mână se susţine capul şi gâtul bebeluşului, iar cu cealaltă şezutul, punând degetele în jurul unui picioruş. • Copilul se înveleşte într-un prosop şi se şterge cu blândeţe,

36

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

fără a freca şi irita pielea. Se acordă o atenţie deosebită uscării zonei genitale, pentru a evita apariţia unui eritem fesier.

Igiena orală, a nasului şi urechilor „Aud, văd şi miros foarte bine”
Scopul activităţii
Imaginea de sine a copilului se construieşte încă din primele luni de viaţă şi debutează prin cunoaşterea propriului corp, apoi cunoaşterea corpului celuilalt. Pentru a-şi cunoaşte propriul corp, copilului i se spune mereu “Aceştia sunt ochişorii, acestea sunt urechile, acesta este nasul. Cu ochişorii vedem, cu guriţa vorbim, cu urechile auzim, cu nasul mirosim.” Educaţia senzorială este foarte important la această vârstă. Momentul îngrijirii guriţei, a nasului, a urechilor şi a ochişorilor este o bună ocazie de învăţare, comunicare şi dezvoltare.

Perioada de implementare. Timp alocat.
Nu există un anumit tip şi o anume perioadă pentru această activitate ci poate fi efectuată atunci când copilul are nevoie sau atunci când aveţi timp. Desigur igiena orală are ritualul ei iar cea a urechilor la fel, în rest celelalte părţi ale feţei pot fi îngrijite atunci când este nevoie.

Număr de copii
Este o activitate individuală, aşa că vă veţi ocupa de un singur copil o dată.

37

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Desfăşurarea activităţii
Igiena orală poate începe încă înaintea apariţiei dinţilor de lapte prin curăţarea gingiilor (superioare şi inferioare) cu ajutorul unei bucăţi de tifon curate şi înmuiate în apa de cel puţin două ori pe zi – după prima şi ultima masă a zilei. Poate fi un moment pe care copilul îl acceptă cu uşurinţă sau dimpotrivă îl poate deranja şi agita. În funcţie de reacţiile copilului veţi vedea cum este mai bine să procedaţi. Cert este că puteţi transforma acest eveniment într-un joc, puteţi să vă prefaceţi că vă jucaţi „Cucu bau” cu degeţelul lui sau cu degetul vostru. Puteţi pune bucăţica de tifon pe degeţelul său şi spuneţi „Unde este degetul? Nu-i. Ba iată-l este în guriţă.” Când încep să crească dinţişorii îi va face plăcere acest exerciţiu şi-l va calma. Trebuie să ajutăm copilul să înveţe să se spele singur pe dinţişori. Pentru aceasta, chiar la un anişor trebuie să aibă propria periuţă şi pastă de dinţi (aduse de către părinţi), alături de periuţele celorlalţi copilaşi, să vadă că toţi cei din jurul său se spală pe dinţi după masă dar şi în fiecare dimineaţă şi seară. Cei mai măricei se vor spăla deja iar bebe îi va putea imita mai târziu. Periuţa trebuie să fie moale pentru a nu-i produce răni. Cu cât vor fi mai colorate, cu atât vor fi mai interesante pentru micul copil. La fel ca în cazul adulţilor, zahărul este cel mai mare inamic al dinţilor de lapte, astfel încât: nu puneţi zahăr sau miere pe tetina biberonului, în laptele copiilor sau în ceai. Ochişorii nou-născutului se şterg în fiecare dimineaţă cu o compresă sterilă înmuiată în apă călduţă. Înainte de igiena orală poate începe jocul cunoaşterii ochişorilor. Începeţi prin a juca “Cucu bau”, cu mâna la ochişorii lui “Unde-i Amelia? Nu-i Amelia. A venit Amelia. Cine mă vede?”, apoi spuneţi ”Hai să curăţăm ochişorii ca să vedem mai bine”. Curăţarea începe de la colţul mai curat, pentru a

38

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

nu întinde secreţiile pe tot ochiul. Dacă plânge sau este agitat, opriţivă o clipă, vorbiţi cu el liniştiţi-l apoi continuaţi vorbindu-i cu calm şi călduros “Hai să avem ochişorii curaţi. Bravo!”. Apoi treceţi la urechi. “Ce avem noi aici? Urechile. Ce fac ele? Ascultă?”, apoi îi şuşotiţi ceva la ureche, apoi îi cântaţi ceva şi începeţi să faceţi igiena urechilor. Niciodată nu se introduce un beţişor de bumbac sau orice alt obiect în conductul auditiv al copilului, deoarece există riscul de perforare a timpanului. Se utilizează mai degrabă o compresă. Partea externă a urechilor copilului (pavilionul) trebuie spălate cu o compresă înmuiată puţin în apă călduţă. La sfârşitul fiecărei etape, îl lăsaţi şi îi vorbiţi despre ceea ce aţi făcut „Am curăţat guriţa, apoi ochişorii şi acum urechile. Acum putem să dormim sau putem să ne jucăm.” Şi îl introduceţi astfel în următoarea activitate, depinde de ceea ce urmează să faceţi.

Evaluarea activităţii
Copiii mici învaţă simţurile şi vor înţelege lumea cu ajutorul lor. Veţi putea ajuta copilul să-şi dezvolte simţurile şi să-şi cunoască propriul corp. Veţi putea evalua abilităţile lui de a urmări un obiect cu privirea, pentru că în timpul igienei ochilor vă veţi juca cu el. La fel de bine veţi putea observa dacă aude şi dacă întoarce privirea după un anumit sunet. Este un moment extrem de important în observarea copilului, în care puteţi sesiza orice anormalitate sau orice semn de întrebare legat de starea lui de dezvoltare. Îl veţi ajuta să se calmeze atunci când este agitat şi mai ales în perioada în care îi cresc dinţişorii. Cu cât experienţele copilului sunt mai timpurii cu atât se va dezvolta mai bine şi va fi mai conştient de propriul corp, de senzaţii şi simţuri.

39

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Specific acestei etape de dezvoltare este faptul că bebeluşul începe să-şi controleze mişcările capului, începe deja să-l ţină ridicat, şi să urmărească nu doar cu privirea ci şi prin întoarcerea capului. Va urmări un obiect după culoarea lui sau după sunetul produs de acesta. Îşi întoarce capul atunci când vede ceva sau dacă aude ceva. Se simte în siguranţă atunci când este ţinut în braţe, de aceea este bine să-l ţineţi în braţe când îi faceţi igiena. Este bine să comunicaţi şi părinţilor metodele utilizate de dvs., acelea care-i fac copilului plăcere, pentru ca aceştia să continue acasă în acelaşi fel.

Activitatea fizică
Scopul activităţii
Copilul îşi dezvoltă sentimentul de încredere prin atingere. Atingerile şi mângâierile îl învaţă pe copil că pot avea încredere în cei ce-l înconjoară, că cineva îi poartă de grijă când are nevoie şi că cineva va fi alături de el când e supărat. Mişcările îi dezvoltă motricitatea şi-l ajută să îşi cunoască propriul corp. Aceste mişcări au rol de menţinere a tonusului muscular, activează circulaţia sângelui şi prin aceasta, o bună irigare a ţesuturilor şi organelor.

Perioada de implementare. Timp alocat.
Pentru acest exerciţiu aveţi nevoie de câteva minute, 10-30 de minute în funcţie de dispoziţia copilului, de nevoile sale şi de disponibilitatea voastră.

40

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

Număr de copii
Este o activitate individuală.

Resurse necesare
Nu aveţi nevoie de ceva anume, doar de bună dispoziţie şi răbdare.

Pregătirea activităţii
Ţineţi copilul în braţe, pe genunchi sau staţi aproape de el.

Desfăşurarea activităţii
Copilului îi place foarte mult să fie masat şi această activitate îl va ajuta în cunoaşterea corpului şi în dezvoltarea musculaturii. Luaţi copilul în braţe sau aşezaţi-l confortabil şi începeţi să-i mângâiaţi capul, apoi obrăjorii, mânuţele, apoi picioarele. După asta puteţi să masaţi uşor mânuţele, degeţelele, apoi bustul şi apoi picioruşele şi degeţelele. Veţi masa copilul blând, cu mişcări lente, apoi veţi trece la partea de mobilitate, motricitate şi veţi executa mişcări pasive, de îndoire, de întindere şi rotaţie, de apropiere şi îndepărtare a membrelor acestuia. În tot acest timp îi veţi spune copilului ce faceţi: „Acum masăm mâna dreaptă, acum mâna stânga, acum mişcăm piciorul drept etc.”. Îi puteţi cânta despre tot ceea ce faceţi.

Evaluarea activităţii
La vârsta de 5-6 luni, sugarul se pune culcat pe spate, apoi va fi ridicat în sus până se sprijină pe picioare.

41

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Veţi putea observa că, în timp, mişcările efectuate de către adult vor fi înlocuite de mişcările active ale copilului (participă la îmbrăcat, întinde mâna sau piciorul dacă este stimulat).

Programul zilnic al copilului Cum ne organizăm ziua
Scopul activităţii
Copiii petrec mult timp mâncând, dormind, îmbrăcându-se, la schimbat scutece şi la spălare. În timpul acestor activităţi de rutină adulţii pot să sprijine învăţarea. O cale folositoare este să adauge limbajul acestei rutine. Pentru copilul mic, programul este important pentru că-i ordonează viaţa, îi stabileşte limitele şi-l ajută să se adapteze mediului. Planificarea zilei este un pas important, dar este bine să ştim că un program prea rigid, lipsit de creativitate şi spontaneitate îi poate afecta dezvoltarea. La toate activităţile, fie ele şi de rutină, copilul trebuie să participe activ.

Număr de copii
Activităţile de rutină implică grupuri mici

Pregătirea activităţii
Orele de masă, îmbrăcarea pentru ieşitul afară şi părăsirea încăperii sunt momentele în care grupa se formează natural. Educatorii pot să le transforme într-o experienţă de învăţare distractivă. Programul zilnic includ sosirea şi hrănirea. Puteţi folosi

42

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

aceste momente ca exemple de învăţare, ce diferă de la vârstă la vârstă.

Desfăşurarea activităţii
Planificarea zilei este un moment important. Pe lângă sosire, spălare, acomodare, somn, masă activităţi de joc şi învăţare, copilul este implicat în multe activităţi care nu sunt neapărat programate. Important este ca atunci când implicăm copilul, să-i explicăm ce facem. Aceste explicaţii îi dau copilului o structură pentru această experienţă. De exemplu, copilul poate ţine scutecul în timp ce este dezbrăcat, aşa va învăţa că programul său conţine şi perioada schimbatului. La fel veţi putea proceda şi în momentul terminării jocului. Copiii mici învaţă să aibă grijă de materialele de joacă atunci când ajută la strânsul lucrurilor. Lor le place să ajute şi să strângă lucrurile la sfârşitul perioadei de joacă. Un sugar mare poate aduna şi pune jucăriile în găleată iar copiii mici pot ajuta adulţii să strângă jucăriile şi să le pună pe raft. Un program consistent pe durata zilei are importanţă pentru copii mici. Sugarii au un program individual, iar copiii de până la trei ani pot să aibă un program comun în care mănâncă, dorm şi se joacă toţi deodată. Un program pentru aceşti copii include şi timp de joacă singuri şi timp de joacă cu colegii, şi timp de joacă în interiorul creşei, timp de joacă afară dar şi timp pentru activităţile de rutină. Cel mai bun moment de învăţare este cel al jocului. Toate grupele de vârstă sunt iubitoare de programe regulate pentru că ei învaţă să anticipeze ce activitate urmează şi aceasta le dă senzaţia de siguranţă.

43

ILULUI IGIENA COP

Program educativ 0-1 An

Este bine să scrieţi programul grupelor de copii şi să-l afişaţi astfel încât să-l poată vedea şi părinţii. Programa activităţilor pentru sugari şi copiii foarte mici este diferită de cea a copiilor mai mari, incluzând planificarea interacţiunilor zilnice cu materiale, cu îngrijitorii şi cu ceilalţi copii. Cel ce îngrijeşte se concentrează asupra modului în care copilul intră în relaţie cu oamenii şi cu materialele şi nu asupra a ceea ce face copilul. Nu uitaţi că nu putem forţa copilul să accepte întregul program stabilit de adulţi. În funcţie de nevoile sale îl vom implica în anumite activităţi din program. Desigur, veţi şti în general care sunt orele de masă, de somn şi, în funcţie de acestea, veţi putea planifica celelalte activităţi. Cea mai mare parte a educatoarelor copiilor mici planifică o activitate zilnică în mod diferit de activităţile obişnuite din timpul orei de joacă. Copii pot alege această activitate, se pot uita sau se pot juca în alt colţ.

Evaluarea activităţii
Sosirea copilului la creşă este însoţită de reacţii diverse. Sugarul mic zâmbeşte, atinge adultul care-l întâmpină, gângureşte iar sugarul mare salută cu mâna, face vocalize, începe să-şi dea jos hainele exterioare. În timpul zilei, în funcţie de nevoile sale specifice, copilul va avea diverse reacţii. Sugarul mic plânge, se agită pentru a arăta că îi este foame, are contact vizual, zâmbeşte, face vocalize, atinge sticla pentru a arăta că îi este foame şi încearcă să o apuce. Sugarul mare arată prin gesturi că are nevoie de ceva, mănâncă cu mâna, începe să folosească ustensilele.

44

IGIENA COPILULUI -

Program educ ativ 0-1 An

45

Proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), în calitate de beneficiar, având drept parteneri Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi Bernard Brunhes International (BBI).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 –” Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3.” Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Investeşte în oameni!
www.educatietimpurie.ro www.antante.org

Titlul Programului: Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 Titlul Proiectului: ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” Editorul Materialului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti Data publicării: septembrie 2011 “Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful