Consiliul General al Municipiului Bucure[ti Direc]ia General` de Asisten]` Social` a Municipiului Bucure[ti

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

2

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

3

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

4

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Acest program educativ este parte a proiectului ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” şi are ca scop diversificarea activităţilor educative din creşă. El face parte din pachetul de 9 programe educative care abordează psihologia copilului, igiena copilului, activităţile desfăşurate de către copilul mic şi împreună cu acesta, dar şi desenul, muzica şi jocul, ca instrumente în procesul de educaţie. Programul este conceput astfel încât să poată fi aplicat cu uşurinţă de către oricare dintre membrii echipei pluridisciplinare care se ocupă de îngrijirea şi educarea copiilor cu vârste între 0 şi 4 ani. Sperăm ca acest program să reprezinte o referinţă în activitatea practicienilor şi un instrument util prin care aceştia să completeze exerciţiile sau metodele aplicate, astfel încât să răspundă nevoilor de educaţie şi dezvoltare sănătoasă a copiilor din creşă.

5

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

6

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

CUPRINS
INTRODUCERE ......................................................................................................3 Activitatea 1: Stimulare motorie...........................................................................4 Activitatea 2: Stimulare psiho-motorie ................................................................7 Activitatea 3: Stimularea psiho – motricităţii ......................................................9 Activitatea 4: Stimulare psiho – motorie ...........................................................12 Activitatea 5: Dezvoltarea atenţiei .....................................................................15 Activitatea 6: Identificarea culorilor...................................................................17 Activitatea 7: Rezolvarea unor probleme simple..............................................19 Activitatea 8: Exersarea deprinderilor motrice .................................................22 Activitatea 9: Dezvoltarea memoriei ..................................................................25 Activitatea 10: Stimularea vorbirii .....................................................................26 Activitatea 11: Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei ..................................28 Activitatea 12: Stimularea atenţiei, a memoriei voluntare, a motivaţiei şi a expresivităţii ...................................................31 Activitatea 13: Consolidarea deprinderilor de igienă personală.....................33

1

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Activitatea 14: Consolidarea deprinderilor necesare alimentaţiei ..................35 Activitatea 15: Exersarea deprinderilor motrice ...............................................37 Activitatea 16: Consolidarea deprinderilor de autoservire..............................39 Activitatea 17: Stimularea cognitivă I ................................................................41 Activitatea 18: Stimularea cognitivă I ................................................................43 Activitatea 19: Însuşirea şi consolidarea deprinderilor de autoservire şi igienă .............................................................45 Activitatea 20: Consolidarea deprinderilor motorii ..........................................47

2

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

INTRODUCERE
Începând cu vârsta de 2 ani, copilul este tot mai integrat în activităţile desfăşurate în cadrul creşei, începe să sesizeze regulile, interdicţiile, orarul şi modul de organizare al creşei, îşi diversifică interacţiunile cu mediul social. Chiar dacă nu toţi copiii vor înţelege despărţirea de părinţi pe perioada programului din creşă, în timp se vor integra în colectivitate, învăţând că trebuie să asculte de educator şi să îşi controleze impulsivitatea. Este vârsta întrebărilor, a manifestării curiozităţii, copilul este extrem de curios şi dornic de a acumula cât mai multe informaţii şi de aceea în comunicarea cu el predomină interogaţia. Este important să răspundeţi cu răbdare întrebărilor copilului pentru a-l ajuta în formarea siguranţei de sine şi în dezvoltarea deprinderilor de cunoaştere şi exprimare. Perioada de vârstă 2-4 ani este caracterizată de o dezvoltare complexă a copilului, cu influenţe majore asupra dezvoltării ulterioare: se consolidează autonomia, se perfecţionează deplasarea. Motricitatea manuală şi a întregului corp cunoaşte în această perioadă o dezvoltare accentuată: copilul poate face construcţii din cuburi, înşiră mărgele mari, răsfoieşte paginile unei cărţi colorate, colorează. Începe să consolideze logica practică a relaţiilor privind dimensiunile (lung, mare, mic), cantitatea (puţin, mult, deloc), succesiunea (acum, înainte, după), comparaţia (la fel, tot atât). Modificări progresive apar treptat şi în ceea ce priveşte comportamentele legate de îmbrăcare, igienă şi toaletă, care implică numeroase deprinderi dar şi competenţe ce ţin de decizia de a alege îmbrăcămintea în funcţie de anotimp sau momentul zilei, de a păstra ordinea, de a se spăla sau de a folosi toaleta. Copiilor le place foarte mult mişcarea, să alerge, să sară şi trebuie supravegheaţi în permanenţă.

3

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Copilul îşi nuanţează comunicarea verbală, stimulând astfel dezvoltarea întregii activităţi psihice. La sfârşitul celui de-al treilea an de viaţă, majoritatea copiilor vorbesc bine şi cursiv, îşi folosesc propriul nume iar vocabularul conţine aproximativ 1.000 de cuvinte. Activitatea preferată este jocul, care ocupă cea mai mare parte a timpului unui copil. În această perioadă, copilul are preferinţă pentru jocurile colective şi îşi manifestă în cadrul acestora conduite şi atitudini noi (atracţie, simpatie, atenţie afectivă). Chiar dacă majoritatea copiilor dobândeşc anumite deprinderi la o vârstă specifică, este important să ştiţi că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare.

Activitatea 1: Stimulare motorie
Scopul activităţii
Această activitate stimulează plăcerea de mişcare a copilului, îi definitivează percepţia corporală, îl învaţă lateralitatea stânga-dreapta şi îi stimulează capacităţile motorii. Jocul în perechi stimulează conştiinţa socială a copilului şi îl învaţă să respecte nevoile şi dorinţele celorlalţi.

Perioada de implementare
Activitatea se poate desfăşura în aer liber, după amiaza, când copiii sunt odihniţi.

4

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Număr de copii
2-4 copii.

Timp alocat
Durata de desfăşurare poate varia între 30 şi 60 minute.

Resurse
Mingi de diferite culori şi mărimi.

Desfăşurarea activităţii
Anunţaţi copiii că urmează să ieşiţi afară, la joacă, să vă jucaţi cu mingile. Întrebaţi copiii „De ce mergem noi afară?” astfel încât aceştia să vă răspundă. Veţi vedea copiii bucuroşi, pentru că la această vârstă le place să interacţioneze cu alţi copii şi prin activităţi în grup le stimulaţi şi satisfaceţi nevoia de socializare. Încurajaţi copiii să se îmbrace singuri, în funcţie de anotimp. Asiguraţi un mediu de joacă sigur pentru copii şi stabiliţi într-un mod simplu regulile activităţii (stabiliţi când începe activitatea şi când ia sfârşit, precum şi grupurile de doi copii care se vor juca împreună, aleator sau după preferinţele acestora, ). Lăsaţi copiii să îşi aleagă mingile şi explicaţi-le ce au de făcut: „Andrei, ridică, te rog, mingea de jos, cu ambele mâini. Foarte bine! Acum lăsă mingea să cadă lângă tine şi loveşte în ea cu piciorul stâng către Bogdan. Bravooo...” Folosiţi numele fiecărui copil şi încurajaţi repetarea acţiunii de aruncare şi lovire a mingiei de către fiecare copil în parte. Întrebaţi copilul care urmează să lovească mingea cu ce picior doreşte să facă acest lucru şi urmăriţi dacă realizează corect coordonarea. Încurajaţi copiii să

5

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

vorbească cât mai mult între ei, să se joace împreună şi să respecte ordinea activităţilor. Puteţi să vă implicaţi în această activitate sau puteţi doar să îi supravegheaţi şi să îi coordonaţi pentru ca activitatea să se desfăşoare corect şi fără incidente. Activitatea poate fi adaptată şi pentru stimularea vocabularului: stabiliţi împreună cu copiii un domeniul din care să folosiţi cuvinte, de exemplu nume de animale. De fiecare dată când copilul aruncă mingea, va rosti un nume care începe cu litera A. Copilul care primeşte mingea, va rosti un alt cuvânt care începe cu aceeaşi literă. Folosiţi cât mai multe cuvinte din domeniul ales iniţial, apoi alegeţi altul.

Evaluarea activităţii
Prin această activitate daţi sansa copilului de 2-3 ani să efectueze raţionamentele şi să găsească motivaţii. Urmăriţi atent dacă fiecare copil în parte va răspunde că merge afară pentru a se juca cu mingea, dacă manifestă preferinţe pentru un partener de joacă şi dacă vorbeşte cu uşurinţă despre aceste preferinţe. În activităţile care implică mai mulţi copii, urmăriţi modul în care fiecare dintre ei îşi exprimă nevoile, părerile, dorinţele, modul în care îşi gestionează sentimentele precum şi gradul de implicare în realizarea sarcinilor. De asemenea, observaţi dacă copilul comunică cu uşurinţă, verbal şi non verbal sau dacă respectă regulile impuse. O bună comunicare şi relaţionare vă indică faptul că activitatea s-a desfăşurat la momentul oportun, că este o activitate plăcută pentru copii şi că de câte ori o veţi relua, copiii vor participa cu bucurie. În această perioadă de dezvoltare copiii se joacă cu plăcere unii cu alţii, au simpatii sau antipatii faţă de partenerii de joacă, uneori îi mângâie, alteori îi lovesc. Este vârsta la care copiii îşi manifestă agresivitatea şi învaţă cum să o controleze şi să o redirecţioneze

6

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

cu ajutorul adultului. Pentru situaţiile în care apar conflicte între copii, trebuie să ştiţi că îi liniştiţi intervenind pe un ton cald şi bând, redirecţionându-le atenţia către alte obiecte sau activităţi. În activităţile care implică mişcarea liberă a copilului, puteţi urmări dacă aleargă cu uşurinţă, dacă urcă şi coboară scările singur sau dacă îşi menţine echilibrul mergând pe bordura trotuarului. La această vârstă, copilul urcă şi coboară singur scările, se urcă singur pe scaun şi pe pat, merge imitativ sau la cerere în vârful picioarelor, încearcă şi reuşeşte să stea într-un picior. Este important să exersaţi cât mai multe mişcări cu copilul, pentru a învăţa şi înţelege mecanismele de bază ale acestora. Încurajând copilul să se îmbrace singur îl ajutaţi să îşi consolideze deprinderile de autonomie personală. În jurul vârstei de 3 ani dovedeşte multă autonomie, se poate îmbrăca şi încălţa singur, cu foarte puţin ajutor. Urmăriţi dacă copilul cunoaşte denumirea hăinuţelor cu care urmează să se îmbrace, dacă denumeşte părţile corpului şi face conexiuni între acestea şi obiectele de îmbrăcăminte.

Activitatea 2: Stimulare psiho-motorie
Scopul activităţii
Copilul învaţă să lege o idee de alta într-o manieră logică şi plină de semnificaţie. Achiziţiile intelectuale făcute până la această vârstă îi permit să aibă abilitatea de a raţiona, de a studia, să îşi dezvolte simţul spaţiului, de apropiere şi depărtare, şi chiar de a face corelaţii între timp şi spaţiu. Prin această activitate învaţă cuvinte cu ajutorul cărora se poate poziţiona: lângă, în faţa, sub, în spatele, aproape, departe şi învaţă logica practică a relaţiilor.

7

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Perioada de implementare
În orice moment al zilei când copilul este odihnit şi dispus să participe la activităţi.

Număr de copii
Individual.

Timp alocat
15 minute.

Desfăşurarea activităţii
Vorbiţi cu copilul şi provocaţi-l să ascundă o jucărie pentru ca voi să o găsiţi. Puteţi să îl lăsaţi pe el să aleagă jucăria sau să îi propuneţi să ascundă o jucărie aleasă de voi. Stabiliţi cu copilul regulile pe care trebuie să le respectaţi amândoi în timpul activităţii: el ascunde jucăria şi vă va ajuta prin cuvinte şi semne să o găsiţi. Încercaţi să ghiciţi unde este, punându-i cât mai multe întrebări: „ Unde ai pus jucăria? Este aproape de mine? Este lângă fereastră? O găsesc dacă merg spre uşă ? Este în spatele dulapului?”. În timp ce întrebaţi copilul, căutaţi în coşul de jucării, de exemplu, să vedeţi dacă este acolo sau nu. Repetaţi acţiunile până reuşiţi să provocaţi copilul să răspundă şi să vă dea indicii corecte referitoare la locul unde a ascuns jucăria. În timpul activităţii puteţi schimba rolul cu copilul: voi ascundeţi jucăria şi el urmează să o găsească.

8

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Evaluarea activităţii
Urmăriţi gradul de implicare al copilului şi modul în care acesta îşi manifestă curiozitatea în cadrul activităţii. Curiozitatea constituie baza învăţării şi a educaţiei în următorii ani! Observaţi modul de exprimare al copilului, claritatea şi corectitudinea vorbirii. La această vârstă copiii deformează involuntar cuvintele pe care doresc să le articuleze. Nu trebuie să exageraţi în corectarea greşelilor de pronunţie deoarece ar putea trezi copilului sentimente de frustrare, nervozitate, neîncredere în sine.

Activitatea 3: Stimularea psiho – motricităţii
Scopul activităţii
Prin această activitate stimulaţi creativitatea copilului, imaginaţia, atenţia dar şi motricitatea mişcărilor fine şi coordonarea oculo-motorie. În jurul vârstei de 2 ani şi jumătate, copiii pot realiza mişcări fine din încheietura mâinii, care permit mişcări de precizie. Prin familiarizarea copilului cu creioanele, acesta dobândeşte deprinderea de a desena care îl pregăteşte pentru scris. Copiii învaţă să ia decizii: ce culori să folosească în desen, cum să traseze liniile, cum să se orienteze în planşa pentru desenat.

Perioada de implementare
În orice moment al zilei, în perioadele de timp alocate activităţilor comune pentru copii.

9

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Timp alocat
15-30 minute.

Număr copii
2 – 4 copii.

Pregătirea activităţii
Asiguraţi-vă că cei mici doresc să participe la activitate şi organizaţi spaţiul destinat activităţii. Pregătiţi planşele de desen şi creioanele colorate, suficiente pentru toţi copiii.

Desfăşurarea activităţii
Aşezaţi copiii la măsuţele pentru desfăşurarea activităţilor. Prezentaţi-le activitatea care urmează a fi desfăşurată, pe înţelesul lor şi stabiliţi regulile activităţii. Asiguraţi-vă că fiecare copil are o planşă pentru desen şi creioanele colorate şi aşezaţi-vă lângă ei. Alegeţi o jucărie/un obiect care reprezintă o formă geometrică şi atrageţi atenţia copiilor pentru a o privi şi studia. Descrieţi obiectul şi interacţionaţi cu copiii: ce am eu în mână? O minge? O maşinuţă? Un căţeluş? Ajutaţi copiii să identifice corect obiectul, vorbind cu fiecare dintre ei. Asiguraţi-vă că fiecare copil are reprezentarea corectă a obiectului şi încurajaţi-i să deseneze, prin imitaţie. Este important să arătaţi copiilor cum să ţină în mână creionul corect pentru a-şi însuşi deprinderea în mod corespunzător. Porniţi de la lucruri simple (de exemplu, un pătrat) şi creaţi desene noi, cât mai originale pornind de la acest model, dându-le nume noi. Învăţaţi copiii culorile de bază şi cum să le aleagă pentru a desena anumite obiecte, de exemplu,

10

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

cireşele au culoarea roşie, frunzele au culoarea verde etc. Lăsaţi copiii să deseneze liber şi încurajaţi-i să vă spună ce reprezintă desenul. Stimulaţi şi încurajaţi activităţile de desen ale copilului şi, mai ales, acceptaţi sensul pe care copilul îl dă creaţiei sale: „Ai desenat un ursuleţ? Ce ursuleţ frumos ai desenat!!! Bravo! Hai să îl arătăm şi lui Andrei!”. Dacă este nevoie, ajutaţi-i să deseneze, astfel încât fiecare dintre ei să aibă la final planşa desenată.

Evaluarea activităţii
Ceea ce puteţi urmări în cadrul acestei activităţi este modul în care copilul îşi coordonează mişcările mâinii şi cum cuvintele capătă o formă şi pe hârtie, adică cum se formează schemele lui de gândire. Urmăriţi, de asemenea, implicarea copilului în realizarea sarcinii: unii vor fi atenţi şi vor desena în linişte, alţii vor încerca să îi deranjeze pe ceilalţi sau vor refuza să deseneze. Fiţi atenţi la fiecare comportament în parte şi interveniţi calm astfel încât activitatea să poată fi dusă la bun sfârşit. În funcţie de reacţiile fiecărui copil veţi şti preferinţele acestora pentru activităţile de desen. Spre vârsta de 4 ani gestul devine sigur şi copilul realizează cu mişcări precise desenele. Puteţi urmări mimica acestuia în timpul activităţii pentru că acum copilul exprimă din ce în ce mai mult ceea ce simte sau gândeşte. Prin faptul că după 2 ani copiii desenează obiecte, aceştia ne arată că au ajuns la etapa în care îşi formează reprezentările, adică imaginile mentale ale obiectelor din jur. Chiar dacă copilul desenează tot liniuţe şi forme neregulate, ele totuşi surprind nişte trăsături importante ale obiectelor şi desenele încep să aibă sens. Spre exemplu, un copil care a fost impresionat de un anume obiect poate să deseneze 2 linii drepte, spunând că a desenat acel obiect.

11

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

În timpul activităţii urmăriţi dacă copilul se încadrează corect pe planşa de desen sau dacă realizează mişcări fine din încheietura mâinii. Urmăriţi formele pe care le desenează copilul şi vorbiţi cu ei pentru a afla ce reprezintă fiecare desen. Copilul desenează, cel mai frecvent, obiectele familiare sau care îl impresionează. De la 2 ani copilul începe să deseneze forme din ce în ce mai elaborate, cum ar fi liniile paralele, zig-zaguri, curbe şi linii frânte. Pe la 2 ani şi jumătate copilul poate continua linia desenului din locul unde s-a întrerupt şi apar astfel figurile închise, cel mai adesea circulare. Urmăriţi dacă copilul a fost capabil să reproducă obiectul de la care a plecat activitatea, pătratul în exemplu prezentat. Chiar dacă copilul nu l-a reprodus întocmai, desenul are pentru el, la această vârstă, noţiunea de pătrat. Este modalitatea sa proprie de exprimare, prin care copilul înţelege lumea. Dacă este încurajat şi apreciat, va trăi o experienţă securizantă din punct de vedere psihologic. La unii copii veţi vedea că desenează deja oameni care mai întâi arată ca o formă ovoidă care se închide, semnalizând un întreg, sau o organizare longitudinală. Alţi copii vor desena omuleţul “cap-picioare” (un rotund din care ies două linii lungi), iar în jurul vârstei de 3 ani sunt desenaţi în interiorul capului ochii, şi mai târziu nasul şi gura.

Activitatea 4: Stimulare psiho – motorie
Scopul activităţii
Copiii învăţă să pronunţe clar sunete şi cuvinte şi îşi formează deprinderile pentru scris şi citit, care se vor consolida în perioada şcolară. Prin acest tip de activitate copilul poate învăţa literele, numerele sau culorile.

12

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Perioada de implementare
În prima parte a zilei, când copiii nu sunt obosiţi.

Timp alocat
15 minute.

Număr copii
Individual sau grupuri mici de 4-6 copii.

Resurse
Jocuri cu litere, litere decupate din cartoane, planşe pe care se află litere şi câte un animal, floare sau alt obiect care începe cu litera respectivă. Asiguraţi-vă că animalele/florile/obiectele sunt uşor de identificat.

Pregătirea activităţii
Pregătiţi materialele necesare pentru desfăşurarea activităţii şi invitaţi copiii să vi se alăture. Dacă observaţi copii care nu doresc să participe la activitate nu-i obligaţi: vor alege singuri momentul în care se vor alătura grupului.

Desfăşurarea activităţii
Aşezaţi pe masa de lucru literele decupate, arătaţi-le copilului şi chiar lăsaţi-l să se joace cu ele. Puteţi da fiecărui copil literele care formează numele său şi prin numirea repetată a acestora şi alăturarea

13

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

lor, copilul va învăţa că acele litere, adunate, formează numele lui. Exersaţi sunetul corespunzător literei pe care doriţi să o înveţe şi faceţi exerciţii prin care acesta să vă indice litera corespunzătoare sunetului. Pentru activitatea în care implicaţi mai mulţi copii folosiţi planşe frumos colorate, care să aibă reprezentate litere şi câte un animal sau o pasăre a cărui nume începe cu litera respectivă. Iniţiaţi discuţii libere cu copiii, provocaţi-i să exclame sunete şi să facă asocieri cu literele desenate, povestiţi despre animale şi păsări. Pentru variaţie sau în completarea acestei activităţi, puteţi folosi foi pe care sunt reprezentate punctat literele mari, de tipar şi puteţi cere copiilor să unească punctele pentru a finaliza reprezentarea grafică a literei. Acest tip de activitate poate fi adaptat şi pentru recunoaşterea cifrelor sau activitatea de numărare. Dacă folosiţi pentru fiecare literă o altă culoare, copilul îşi va însuşi şi deprinderea de a recunoaşte culori.

Evaluarea activităţii
În timpul activităţii urmăriţi abilitatea copilului de a identifica litere, modul în care face asocierea între sunet şi literă, precum şi dacă manifestă interes pentru deprinderea exprimării clare şi corecte. Învăţarea literelor este dificilă pentru majoritatea copiilor la această vârstă dar pot recunoaşte unele litere între 2 şi 3 ani şi pot identifica majoritatea literelor între 4 şi 5 ani. Deprinderea va fi însuşită corect dacă, în activităţile de acest tip, copiii colaborează cu plăcere şi dacă pot face asocierile.

14

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Activitatea 5: Dezvoltarea atenţiei
Scopul activităţii
Activităţile de acest tip contribuie la dezvoltarea atenţiei şi ajută copilul să stabilească criterii, să facă clasificări. De asemenea, îl ajută să se concentreze, să cunoască diverse obiecte şi să le denumească împreună cu detaliile lor, dezvoltându-şi limbajul, gândirea şi capacităţile senzoriale. Vorbiţi cât mai mult cu copilul şi ajutaţi-l să povestească tot ce ştie despre un anumit obiect sau eveniment, pregătindu-l astfel pentru trecerea la următoarele nivele de cunoaştere.

Perioada de implementare
Această activitate poate fi desfăşurată în orice perioadă a zilei, când copiii sunt odihniţi.

Număr de copii
Grupuri de 4-6 copii

Desfăşurarea activităţii
Alegeţi imagini colorate, suficient de mari, cu animale adulte şi puii lor. Încurajaţi copiii să le studieze pe fiecare în parte şi interveniţi în activitate întrebându-i: „La ce te uiţi? Ce este asta? O

15

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

pisică? Ce culoare are? Cum face pisica? Care este puiul ei? Ce culoare are puiul?”. Lăudaţi fiecare reuşită a copilului şi alegeţi, pe rând, alte imagini. Repetaţi activitatea atât timp cât copilul este interesat de ea. Descrieţi animalele, arătaţi-le copiilor că acestea au blană, picioare, urechi, nas, ochi etc, povestind cât mai mult despre fiecare animal în parte. Faceţi clasificări pornind de la simpla descriere a imaginilor, implicând copilul. Îl puteţi întreba ce animale cu blană mai cunoaşte, dacă o pisică este mai mare decât un căluţ etc. Puteţi adapta activitatea prin folosirea de jetoane, cartonaşe cu imagini, decupaje din cărţi sau reviste. Arătaţi imaginile pe rând copiilor şi lăsaţi-i să spună liber orice cuvânt, expresie sau idee care se leagă de imaginea respectivă. Încurajaţi exprimarea copilului, creaţi povestiri sau ghicitori simple plecând de la imaginea respectivă. Astfel, copilul îşi îmbogăţeşte vocabularul şi îşi face o bază de cunoştinţe la care poate să adauge noi nivele de cunoştinţe. Vorbind cât mai mult cu copilul şi ajutându-l să îşi însuşească noi cunoştinţe, în orice ocazie, îl pregătiţi pentru însuşirea scrisului şi cititului de mai târziu.

Evaluarea activităţii
Activitatea a fost realizată corect şi la momentul oportun dacă copilul rămâne atent pe perioada desfăşurării şi se implică activ în realizarea sarcinii de lucru. În activităţi similare puteţi urmări dacă compară uşor 2 lungimi, dacă reuşeşte să sorteze cu uşurinţă obiectele după două mărimi, grupează imagini în raport cu 2 noţiuni generale (animale, flori), grupează imagini în raport cu 2-3 noţiuni (fructe,

16

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

flori, animale, etc.). Veţi şti dacă copilul şi-a însuşit deprinderea de a stabili criterii şi clasificări dacă atunci când va fi pus într-un context asemănător va reuşi cu uşurinţă să realizeze sarcinile de lucru. Urmăriţi gradul de implicare în activitate a fiecărui copil pentru a evita situaţiile în care doar anumiţi copii participă activ.

Activitatea 6: Identificarea culorilor
Scopul activităţii
Învăţarea culorilor este o etapă importantă în dezvoltarea copilului. În jurul vârstei de 3 ani copilul începe să identifice şi să denumească culorile primare: roşu, albastru, galben, verde. Recunoaşterea culorilor şi folosirea adecvată a acestora în activităţile zilnice este o etapă importantă în dezvoltarea copilului. Prin culoare copilul are preferinţe pentru anumite obiecte de îmbrăcăminte sau jucării şi îşi dezvoltă creativitatea.

Număr de copii
Grupuri de 2-4 copii.

Desfăşurarea activităţii
Puteţi folosi mai multe metode prin care copiii să îşi însuşească culorile. Copiii la această vârstă sunt atraşi de cărţi cu imagini frumos colorate. Alegeţi cărţi care conţin imagini cu animale, fructe, legume sau flori. Priviţi împreună cu copilul imaginile şi arătaţi-i că puiul este galben, mărul este verde, cerul este albastru, ghioceii sunt albi etc.

17

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Repetaţi cu copilul, cu răbdare, fiecare imagine şi încurajaţi-l să denumească culorile. Unii vor indica culorile prin cuvinte şi alţii vor indica cu mânuţa. Puteţi porni de la două culori şi să introduceţi pe rând, alte culori, în cadrul activităţilor următoare. Pentru această activitate se pot folosi şi cuburi colorate. Aşezaţi copiii în spaţiul de joacă şi prezentaţi-le cuburile sortate pe culori. Înainte de a începe activitatea puteţi pregăti copiii provocându-i, de exemplu: să ridice mâna cei care sunt îmbrăcaţi în roşu. Activitatea este distractivă pentru copii şi îi pregăteşte pentru sarcina de lucru. Amestecaţi împreună cu ei cuburile şi încurajaţi-i să le rearanjeze pe culori. Puteţi să introduceţi sarcini suplimentare pentru copii, de exemplu să vă dea cel mai mic cub albastru care se află pe masa lui sau să construiască turnuri. Pe măsură ce copiii învaţă să recunoască culorile, activitatea se poate adapta în aşa fel încât acesta să înveţe să le denumească. Atunci când este la masă, când îl îmbrăcaţi sau în timpul oricărei activităţi îl puteţi întreba: „Ce culoare are tricoul tău?, Ce culoare are cana ta?, etc.” De fiecare dată când aveţi ocazia, vorbiţi cu copilul despre culori, astfel încât aceasta să şi le însuşească în vocabular.

Evaluarea activităţii
Anumiţi copii au foarte devreme reacţii personale în ceea ce priveşte culorile. Puteţi observa dacă resping o anumită culoare, dacă sunt capabili să le recunoască fără dificultate. Urmăriţi dacă copilul poate să facă asociaţii: banana este galbenă, mărul este roşu, sau dacă poate indica culorile în alt context, de exemplu verificaţi dacă vă poate arăta un alt obiect care are aceeaşi culoare ca banana. De îndată ce va învăţa culorile va putea să înveţe lucruri noi. Observaţi atenţia copilului în timpul activităţii şi

18

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

concentrarea pentru îndeplinirea sarcinilor. În cadrul activităţii, evaluaţi capacitatea copiilor de a sorta, la cerere, obiectele după formă, după mărime, lungime, modul în care relaţionează cu alţi copii, limbajul sau imaginaţia.

Activitatea 7: Rezolvarea unor probleme simple
Scopul activităţii
Interpretarea unor roluri determină copilul să facă faţă unor probleme. Identificarea celei mai bune modalităţii pentru rezolvarea acestora îi solicită vorbirea, îl ajută să-şi manifeste intenţiile. Prin această activitate, copilul îşi completează acţiunile prin cuvinte, repartizează sarcini jucăriilor, face observaţii în legătură cu conduita lor, foloseşte limbajul non verbal. Copilul face conexiuni între gânduri şi sentimente, între comportamente şi emoţii. Începe să înţeleagă evenimentele din mai multe puncte de vedere, să le privească din

19

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

mai multe perspective – înainte de culcare trebuie să se spele, să mănânce şi să se îmbrace în pijămăluţe.

Perioada de implementare
Înainte de culcare.

Număr de copii
Grup de 4-6 copii.

Pregătirea activităţii
Amenajaţi un spaţiu de joacă pentru copii, în care să aibă la îndemână jucării de pluş sau diverse păpuşi, precum şi hăinuţe pentru acestea.

Desfăşurarea activităţii
Iniţiaţi activitatea anunţând copiii că este ora de somn pentru jucării. Astfel, ei vor înţelege că există o perioadă stabilită din cadrul zilei potrivită pentru a dormi. Lăsaţi-i să îşi aleagă jucăriile preferate pe care să le pregătească pentru culcare: păpuşi, ursuleţi sau alte jucării de pluş. Veţi observa faptul că această activitate le va face o mare plăcere copiilor. Încurajaţi fiecare copil să reproducă activităţile pe care le ştie deja din propria lui experienţă şi introduceţi, progresiv, activităţi noi.

20

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Lăsaţi copiii să îşi exprime liber sentimentele faţă de jucării şi urmăriţi reacţiile acestora: unii vor strânge jucăriile la piept sau le vor alinta, alţii le vor spune poveşti, alţii le vor certa. Staţi aproape de copii şi vorbiţi cu ei despre părţile corpului, despre hăinuţele cu care îmbracă jucăriile sau despre poveştile pe care aceştia le reproduc. Sugeraţi-le să cânte un cântecel sau să spună o poezie păpuşilor. Întrebaţi copiii ce fac jucăriile înainte de culcare: se simt bine, plâng, le este frică, sunt fericite, sunt cuminţi sau nu. Încurajaţi copiii să vă redea prin mimică sentimentele pe care le au faţă de jucării sau pe cele care le au jucăriile cu care ei relaţionează şi întrebaţi-i de ce fac anumite acţiuni (de exemplu, întrebaţi-i de ce spală ursuleţul înainte de culcare). Dacă copilul nu ştie încă să imite activitatea pe care o cereţi, imitaţi faţa respectivă şi încurajaţi copilul să vă imite (Ce face ursuleţul tău? Este fericit că a mâncat şi merge la culcare? Tu cum arăţi când eşti fericit? Uite, eu aşa fac când sunt fericită, poţi să îmi arăţi şi tu?).

Evaluarea activităţii
În această activitate puteţi urmări modul în care copilul îşi organizează spaţiul, exprimă sentimentele, dacă cunoaşte activităţile ce trebuie urmate înainte de culcare sau dacă foloseşte în exprimare verbele la imperativ „vino!, pleacă!”. Urmăriţi modalitatea de relaţionare cu jucăriile, deoarece copilul este deja capabil să relateze în conversaţii experienţe din cadrul familiei sau a creşei şi astfel veţi înţelege dacă au fost situaţii în care copilul a fost supărat sau a avut un disconfort. Este o activitate care vă dă ocazia de a evalua vocabularul copilului ştiind că la această vârstă foloseşte în propoziţii substantivul,

21

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

verbul, adjectivul, pronumele, pluralul. De asemenea, urmăriţi dacă copilul este capabil să explice acţiunile pe care le face sau dacă foloseşte mimica în acord cu sentimentele pe care le exprimă verbal.

Activitatea 8: Exersarea deprinderilor motrice
Scopul activităţii
Activitatea presupune multă mişcare, echilibru şi coordonare prin care copilul îşi consolidează deprinderile motrice de bază şi îşi dezvoltă capacitatea de a le utiliza în diferite situaţii.

Perioada de implementare
Toamna, după amiază.

Timp alocat
30 minute.

Resurse necesare
Coşuleţe pentru frunze.

Număr copii
4-6 copii.

22

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Pregătirea activităţii
Anunţaţi copiii că urmează să mergeţi afară, pentru a aduna frunze pe care le vor picta într-o activitate următoare. Daţi copiilor sarcina de a se îmbrăca singuri şi ajutaţi-i pe cei care nu reuşesc sau se descurcă mai greu. Când ajungeţi în locul special de joacă, întrebaţi copiii dacă văd frunze şi dacă da, unde le văd şi ce culoare au. Puteţi interveni şi denumi greşit locul unde se află şi culoarea acestora, întrebând copiii dacă aveţi dreptate: „Copii, frunzele cresc în iarbă şi au culoare albastră?”. Sau puteţi să vă uitaţi la frunze şi să le ignoraţi, vorbind cu copiii şi spunându-le că nu vedeţi nicio frunză. Se vor amuza şi vă pot reda corect locul (pe jos sau în copac) şi culoarea frunzelor.

Desfăşurarea activităţii
Încurajaţi copiii să se uite după frunze în sus, pe jos, la dreapta, la stânga sau în spate. Puteţi să le daţi sarcina să le culeagă de pe jos doar pe cele mari şi verzi. Dacă vor aduce frunze care nu corespund cerinţei, le veţi explica acest lucru şi îi veţi încuraja să caute până

23

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

găsesc frunzele de care aveţi nevoie. Încurajaţi copiii să colaboreze între ei. Iniţiaţi sărituri cu copiii pentru a ajunge la frunzele din copaci. Atunci când nu ajung la ele, explicaţi-le că acestea sunt prea sus şi ei trebuie să mai crească pentru a le putea atinge. Puteţi folosi această ocazie pentru a face exerciţii de mişcare cu copiii, de exemplu: sărituri, mers pe vârfuri sau mişcări de braţe. Atunci când consideraţi activitatea încheiată, anunţaţi copiii, lăudaţi-i pentru că au fost cuminţi şi ascultători şi reveniţi în creşă. Iniţiaţi o conversaţie cu ei despre activitatea desfăşurată în aer liber.

Evaluarea activităţii
În timpul activităţii, urmăriţi gradul de implicare al copiilor în efectuarea sarcinii, rapiditatea şi precizia cu care răspund la solicitări, dacă şi-au însuşit schema corporală şi lateralitatea. În această perioadă copilul cunoaşte 2-3 poziţii spaţiale (sus, jos, în faţă sau în spate), poate sta într-un picior, merge pe vârfuri, poate sări peste obstacole (de exemplu, poate sări peste o baltă). Puteţi observa dacă copilul înţelege şi execută corect o sarcină care presupune două acţiuni succesive (de exemplu: „Andrei, dă-mi mie o frunză şi apoi dă-i una şi lui Cristi.”) Este o ocazie bună pentru a vedea modul în care copiii relaţionează, îşi exprimă sentimentele şi comunică. Urmăriţi dacă cunoaşte numele colegilor săi, dacă diferenţiază fetiţele de băieţi sau dacă are preferinţe pentru anumiţi copii. Acest lucru vă ajută să îi implicaţi în activităţi comune în care vor interacţiona cu plăcere şi vă vor indică dacă trebuie să interveniţi pentru a crea relaţii pozitive între copii.

24

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

La revenirea în creşă, urmăriţi capacitatea copiilor de a reda elemente din activitatea desfăşurată şi verificaţi dacă pot face propuneri pentru o activitate similară.

Activitatea 9: Dezvoltarea memoriei
Scopul activităţii
Copilul îşi educă memoria şi învaţă permanenţa obiectelor.

Perioada de implementare
În orice moment al zilei, când copiii sunt odihniţi şi liniştiţi.

Timp alocat
30 minute.

Pregătirea activităţii
Invitaţi 4 copii în sala destinată activităţilor şi rugaţi-i să ia loc la măsuţă. Aşezaţi pe masă mai multe obiecte atractive pentru copii (de exemplu, cuburi colorate).

Desfăşurarea activităţii
Iniţiaţi o discuţie cu copiii. Arătaţi-le cuburile şi restul jucăriilor şi întrebaţi-i ce reprezintă fiecare dintre ele: „Cu ce ne jucăm astăzi? ce sunt acestea?”. Lăsaţi copiilor timpul necesar pentru a le studia

25

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

şi aşteptaţi ca fiecare copil să răspundă corect. Explicaţi copiilor, clar, sarcina: pe rând, se vor întoarce cu spatele la masă, unul dintre obiecte va fi ascuns şi ei vor trebui să ghicească obiectul dispărut. Dacă unul dintre copii doreşte să înceapă activitatea, apreciaţi iniţiativa şi stabiliţi ordinea celorlalţi copii pentru continuarea activităţii. Dacă activitatea se desfăşoară cu cuburi colorate, puteţi solicita copilului să denumească şi culoarea obiectului dispărut.

Evaluarea activităţii
În timpul activităţii, puteţi urmări timpul de reacţie al copilului pentru a da răspunsul corect şi siguranţa de care dă dovadă când exprimă numele obiectului ascuns. Astfel, aveţi indicii cu privire la capacitatea sa de memorare şi siguranţa de sine. Dacă observaţi că anumiţi copii evită să se integreze în activitate sau nu reuşesc să dea răspunsurile cu precizie, aveţi în vedere ca în activităţile următoare să îi implicaţi activ în efectuarea sarcinilor şi să îi responsabilizaţi pentru a le stimula încrederea, spiritul de iniţiativă şi comunicarea.

Activitatea 10: Stimularea vorbirii
Scopul activităţii
Copilul face asocieri, recunoaşte imaginile prezentate, imită sunete, construieşte propoziţii.

Pregătirea activităţii
Realizaţi o planşă pe care lipiţi 2 animale/păsări care au desenate

26

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

precis toate părţile, astfel încât să poată fi recunoscute uşor de copii. Pregătiţi o povestioară pornind de la aceste imagini, prin care să le atrageţi copiilor atenţia şi interesul. Aşezaţi planşa pe un perete într-un loc vizibil din camera destinată activităţilor şi invitaţi copiii să vi se alăture şi să se aşeze pe scaunele special pregătite sau pe pernuţe.

Desfăşurarea activităţii
Începeţi activitatea printr-o povestioară scurtă despre una din cele două păsări/animale. De exemplu, povestiţi despre o pisică care se joacă cu un ghem. Folosiţi onomatopee, descrieţi pisica (faptul că are codiţă, nas, ochi, culoare albă). Invitaţi apoi copiii să repete, pe rând, toate cele prezentate (pe unul îl întrebaţi de exemplu, câţi ochi are pisica, pe altul ce culoare are, ş.a.m.d). Treceţi apoi la cealaltă imagine care reprezintă, de exemplu, o veveriţă care se joacă cu o ghindă. Încurajaţi copiii, pe rând, să exprime ceea ce văd în imagine (să denumească imaginea şi să vă ofere detalii despre caracteristicile veveriţei) şi să creeze povestiri scurte despre ceea ce văd (unde trăieşte pisica, ce mănâncă, întrebaţi-i dacă au văzut vreodată o veveriţă şi unde, etc). Încurajaţi astfel exprimarea liberă şi creativitatea copilului. Alegând animale care sunt mai puţin cunoscute de către copii, îi ajutaţi să îşi îmbogăţească cunoştinţele, iar prin exersarea denumirilor noi şi cu multe consoane, îi ajutaţi să îşi perfecţioneze pronunţia.

Evaluarea activităţii
Urmăriţi gradul de implicare al copiilor în activitate; astfel, veţi avea informaţii dacă aţi ales bine momentul pentru desfăşurarea ei şi despre interesul copiilor pentru acest tip de activităţi. De asemenea, observaţi dacă copiii înţeleg sarcinile de lucru,

27

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

dacă îşi respectă rândul pentru a răspunde la întrebări, dacă se ajută reciproc atunci când solicitaţi acest lucru.

Activitatea 11: Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei
Scopul activităţii
Dezvoltarea personalităţii copiilor şi formarea unor deprinderi practice elementare, utile şi necesare pentru dezvoltarea motricităţii, pregătirea copilului pentru şcoală şi educarea interesului pentru activităţi practice. Deprinderile sunt însuşite prin învăţare şi automatizate prin exerciţii.

Pregătirea activităţii
Asiguraţi-vă că activitatea este potrivită pentru copii.

Număr de copii
4-6 copii.

28

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Desfăşurarea activităţii
Invitaţi copiii în spaţiul de joacă, povestiţi-le despre activitatea pe care urmează să o desfăşuraţi şi stabiliţi regulile acesteia. Respectarea unei reguli presupune dezvoltarea la copii a abilităţii de a planifica şi de a inhiba un anumit comportament atunci când li se cere sau când se află într-o situaţie nouă. Copiii învaţă de mici, fie prin observare, fie prin formulare verbală, că fiecare context social are anumite reguli. Spuneţi copiilor că îi veţi învăţa să folosească foarfecele pentru a decupa şi din decupaje veţi construi împreună un ghiveci cu flori. Arătaţi copiilor foarfecele, întrebaţi-i dacă ştiu ce este şi dacă au mai lucrat cu el. Explicaţi din ce este format foarfecele (are două braţe ascuţite), arătaţi-le cum se foloseşte, cum trebuie ţinut în mână, etc. Înaintea de a efectua această activitate cu copiii asiguraţi-vă că şi-au format deprinderea de a decupa, prin executarea de tăieri simple, pe linii drepte. Puneţi la dispoziţia fiecărui copil hârtie colorată pe care este trasat conturul imaginilor ce urmează a fi decupate: ghiveci, flori de diferite dimensiuni, tulpină, frunze. În timp ce decupaţi împreună cu ei şi vă asiguraţi că sunt atenţi şi vă urmăresc mişcările explicaţi fiecare mişcare pe care o au de efectuat şi sensul acestei mişcări. Demonstraţia pe care o faceţi în faţa copiilor şi explicarea sarcinilor constituie o condiţie necesară în perceperea şi înţelegerea etapelor succesive ale procesului de execuţie a oricărei lucrări, a folosirii materialelor şi a uneltelor de lucru. Folosiţi un ton calm şi un limbaj prin care să vă faceţi uşor înţeleşi de către copii. După ce copiii au decupat, expuneţi ordinea acţiunilor următoare pentru realizarea activităţii: asamblarea imaginilor şi lipirea acestora. Puneţi la dispoziţia copiilor planşe pe care să lipească imaginile

29

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

create şi lipici. Demonstraţi cum se lipeşte fiecare parte componentă a colajului (lipeşte imaginea care reprezintă ghiveciul, apoi aşează florile, etc). În timpul activităţii puteţi alcătui împreună cu copiii o poveste despre flori sau puteţi discuta cu ei despre forme şi culori. Activitatea poate fi adaptată pentru dezvoltarea deprinderii de a decupa pe contur rotund sau oval, prin realizarea unor activităţi cu teme precum „fructe de toamnă”, sau „baloane colorate”. În cadrul acestui tip de activitate puteţi introduce şi alte sarcini prin care copiii să confecţioneze obiecte prin operaţiuni de îndoire, înşirare, aşezare a imaginilor în funcţie de culori, etc. Scrieţi pe planşa fiecărui copil numele acestuia, cu majuscule, arătându-i fiecare literă. Astfel, el va înţelege că acele litere, împreună, reprezintă numele lui. Puteţi pune creaţiile copiilor într-un loc vizibil în cadrul creşei sau le puteţi da acasă.

Evaluarea activităţii
În timpul acestui tip de activitate puteţi urmări dacă copilul îşi concentrează atenţia asupra succesiunii diferitelor operaţiuni şi gradul de efort pe care îl depune pentru a efectua decupajul sau lipitura. Puteţi observa coordonarea mişcărilor, precizia şi rapiditatea cu care le efectuează. Prin exerciţii repetate, mişcările efectuate de copil capătă mai multă siguranţă, el ajunge să-şi coordoneze acţiunile, să le elimine pe cele inutile, să-şi analizeze în mod conştient calitatea operaţiunilor efectuate. În această etapă, copilul îşi precizează succesiunea mişcărilor, unifică unele acţiuni simple, dar nu ajunge la un sistem complex unitar. Urmăriţi dacă copilul utilizează corect

30

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

instrumentele de lucru, dacă respectă cerinţele activităţii şi dacă verbalizează acţiunile efectuate.

Activitatea 12: Stimularea atenţiei, a memoriei voluntare, a motivaţiei şi a expresivităţii
Scopul activităţii
Poveştile, poeziile, lecturile cu imagini sau ghicitorile au un rol deosebit în stimularea imaginaţiei şi sensibilităţii copiilor. Poeziile îi încântă şi îi atrag pe copii prin muzicalitatea versurilor, prin concizia prin care redau fapte, idei, tablouri sau sentimente. Având o tematică variată, poveştile pot fi folosite în activitatea din creşe pentru stimularea creativităţii, a capacităţii de a comunica corect, fluent, expresiv. La vârsta de 3-4 ani copilul este sensibil şi receptiv, are o mare capacitate de acumulare şi asimilare de cunoştinţe şi îşi conturează aptitudinile. Prin acest tip de activitate se dezvoltă capacitatea copiilor de a se concentra şi de a asculta cu atenţie, memoria voluntară, atenţia şi motivaţia.

Număr copii
4-6 copii.

Pregătirea activităţii
Alegeţi o poveste cu o tematică cât mai apropiată de nivelul de înţelegere a copiilor, cu subiecte care pot fi din lumea plantelor, a

31

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

animalelor, din mediul înconjurător sau familial, care prezintă acţiuni care trezesc interesul copilului. Nu repetaţi de multe ori o poveste pentru a nu plictisi copiii şi a scădea interesul lor pentru acest tip de activitate.

Desfăşurarea activităţii
Invitaţi copiii în spaţiul destinat activităţilor şi aşezaţi-i pe salteluţe sau pe perne. Spuneţi-le că urmează să citiţi poveşti şi arătaţi-le cartea pe care aţi pregătit-o. Astfel, copilul se va familiariza cu cartea şi va şti că în cărţi poate găsi poezii, poveşti, ghicitori etc. Asiguraţi-vă că aţi captat atenţia copiilor şi începeţi să citiţi povestea. Tonul vocii trebuie să fie cald, ritmat, însoţit de o mimică expresivă. Puteţi întreba copiii pe rând care personaje le-au plăcut şi de ce, puteţi să îi încurajaţi să descrie personajele sau să reproducă dialogurile. Puteţi să faceţi un mic joc de rol împreună cu copilul sau să iniţiaţi un joc de rol între doi copii, folosind personajele din poveste, în care un copil imită un personaj şi celălalt trebuie să îl ghicească. Puteţi lasă copiii să se joace singuri cu cărţile. Învăţaţi-i cum să le răsfoiască şi cum să aibă grijă de ele, să nu şifoneze foile, povestiţi-le cum se fabrică hârtia, cum se imprimă ea în tipografie, etc. Încurajaţi copiii să parcurgă cartea pagină cu pagină, imagine cu imagine. Fiecare imagine trebuie observată cu atenţie de către copil şi explicată de către educator, într-un limbaj adecvat. Puteţi adapta activitatea prin citirea de scurte poezii. Citiţi-le cu intonaţie şi vorbiţi de fiecare dată cu copiii despre acţiunile şi întâmplările redate în poezie. Explicaţi cuvintele noi şi provocaţi copiii să le repete, pentru a şi le însuşi corect. Fiţi atenţi la alegerea poeziilor,

32

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

deoarece acestea pot crea emoţii puternice copiilor! Încurajaţi copiii să repete cuvinte, versuri, strofe, însoţite de gesturi.

Evaluarea activităţii
Urmăriţi feţele copiilor când le citiţi poveşti sau când se uită singuri în cărţi şi veţi observa cu uşurinţă curiozitatea, bucuria şi uimirea de pe chipul lor. Observaţi dacă reacţiile copiilor sunt în concordanţă cu întâmplările din poveste/poezie, dacă pun întrebări despre personaje sau dacă sunt curioşi cu privire la o întâmplare anume. Puteţi observa modul în care reacţionează atunci când gesticulaţi sau schimbaţi intonaţia, dacă reţine ideile prezentate în povestire şi dacă le-a înţeles sau dacă a reţinut titlul temei discutate. La această vârstă copilul reţine şi reproduce poeziile formate din două strofe.

Activitatea 13: Consolidarea deprinderilor de igienă personală
Scopul activităţii
Familiarizarea copilului cu obiectele necesare pentru igienă, formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a copilului.

Perioada de implementare
Cu suficient timp înainte de masă, astfel încât să puteţi exemplifica activitatea şi în camera de baie.

33

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Pregătirea activităţii
Amenajaţi un loc în camera de joacă unde să aveţi suficient spaţiu şi pregătiţi obiectele necesare: săpun, prosoape, pastă de dinţi, periuţe de dinţi etc.

Număr de copii
În acest tip de activitate puteţi implica 3-4 copii.

Desfăşurarea activităţii
Invitaţi copiii în spaţiul special amenajat şi aşezaţi-i la o masă: prezentaţi-le activitatea şi stabiliţi regulile. Captaţi-le atenţia pentru a studia obiectele pregătite: săpun, prosop, periuţă de dinţi. Arătaţi copiilor câte un obiect şi întrebaţi-l la ce foloseşte, intervenind de fiecare dată pentru a explica corect utilitatea, cu blândeţe şi înţelegere. Lăsaţi copiii să se joace cu obiectele de igienă şi să iniţieze jocuri cu ele. Vorbiţi cu copiii în tot acest timp despre importanţa spălării mânuţelor înainte de masă şi a igienei în general, folosind un limbaj adecvat vârstei. După ce se familiarizează cu obiectele şi denumirea lor, prezentaţi copiilor mişcările în ordinea lor firească şi provocaţi-i să vă imite: „Udăm mâinile, le dăm cu săpun, le spălăm, le clătim cu apă şi apoi le ştergem cu prosopul”. Explicaţi copiilor de ce trebuie udate mâinile cu apă, la ce ajută săpunul etc. Încurajaţi copilul să aibă o participare activă şi să execute cât mai corect mişcările pentru a şi le însuşi corect. După ce copiii şi-au însuşit corect mişcările şi au înţeles ordinea lor, rugaţi-i, pe rând, să le redea succesiv. Activitatea poate continua în camera de baie, cu fiecare copil în parte.

34

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Evaluarea activităţii
În timpul activităţii, urmăriţi gradul de implicare a copilului în efectuarea sarcinii, dacă manifestă interes pentru a dobândi noi cunoştinţe sau dacă pune întrebări. Observaţi dacă poate explica o acţiune simplă („Ce faci când te murdăreşti pe mâini?”). Veţi şti dacă activitatea a fost realizată corect dacă atunci când o veţi repeta, copilul arată că a înţeles şi a reţinut succesiunea mişcărilor, precum şi corectitudinea execuţiei acestora. Igiena alimentară, spălarea mâinilor, pieptănarea părului indică gradul de dezvoltare a deprinderilor igienice şi formarea imaginii de sine.

Activitatea 14: Consolidarea deprinderilor necesare alimentaţiei
Scopul activităţii
Cunoaşterea şi utilizarea uneltelor specifice activităţilor practice în vederea formării deprinderilor necesare alimentaţiei şi a autonomiei. Prin acest exerciţiu copilul îşi dezvoltă atenţia şi imaginaţia. Perioada de desfăşurare: în orice moment al zilei, în timpul activităţilor didactice.

Număr copii
4-6 copii.

35

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Pregătirea activităţii
Amenajaţi în spaţiul destinat desfăşurării activităţilor o masă pe care aşezaţi obiecte destinate aranjării şi servitului mesei: faţă de masă, farfurii, linguriţe, pahare, şerveţele. Asiguraţi-vă că obiectele nu sunt periculoase pentru copii. Invitaţi copiii să vi se alăture pentru derularea activităţii.

Desfăşurarea activităţii
Asiguraţi un mediu cald şi prietenos pentru copii şi iniţiaţi o discuţie despre momentul servirii mesei: când se ia masa, cum ne pregătim pentru servitul mesei (ne spălăm pe mâini), de ce este necesar să mâncăm etc. Încurajaţi copiii să povestească cum se desfăşoară această activitate în cadrul familiei: ce fac acasă înainte de momentul servirii mesei, cine pregăteşte acest moment, cu cine stau la masă etc. După acest moment pregătitor, rugaţi copiii să vă ajute să aşezaţi faţa de masă şi apoi obiectele. În acest timp, ei trebuie să le denumească şi să spună la ce folosesc (ce mâncăm cu linguriţa, ce facem cu paharul etc.). Exersaţi turnatul apei în pahar, aranjarea alimentelor în farfurie (puteţi folosi, de exemplu, biscuiţi de diferite forme). Încurajaţi-i să îşi aranjeze unul altuia tacâmurile, să îşi spună pe nume, să îşi mulţumească reciproc. Puteţi adapta activitatea şi solicita copiilor să grupeze obiectele

36

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

în perechi, după formă şi utilitate.

Evaluarea activităţii
Urmăriţi gradul de implicare şi socializare al copiilor, modul în care dezvoltă relaţii, dacă înţeleg utilitatea obiectelor şi dacă se interesează de funcţionalitatea lor. Puteţi observa precizia mişcărilor, modul în care grupează obiectele pe categorii (după formă, mărime, culoare) şi uşurinţa cu care realizează sarcina. De asemenea, activitatea vă oferă informaţii cu privire la organizarea activităţilor în cadrul familiei copilului, structura şi stilul de viaţă al acesteia.

Activitatea 15: Exersarea deprinderilor motrice
Scopul activităţii
Copiii îşi dezvoltă şi exersează deprinderile individuale, interacţionează unii cu alţii şi îşi dezvoltă spiritul de echipă.

Perioada de implementare
Această activitate se poate desfăşura în sala de joacă sau în aer liber, după ce copiii au dormit.

Pregătirea activităţii
Amenajaţi spaţiul de joacă astfel încât copiii să aibă suficient loc pentru a se mişca şi deplasa. Dacă activitatea se desfăşoară în are liber, trasaţi pe asfalt linii drepte şi circulare care să imite liniile

37

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

de cale ferată. Explicaţi copiilor că urmează să vă jucaţi „de-a trenul” şi că este necesar să fie cuminţi şi să vă asculte indicaţiile pentru ca activitatea să se desfăşoare cu succes.

Număr copii
4-6 copii.

Desfăşurarea activităţii
Iniţiaţi cu copiii o discuţie despre trenuri. Întrebaţi-i dacă au văzut trenuri, dacă ştiu din ce este format un tren etc. Preluaţi de la copii informaţiile primite şi spuneţi-le că trenul merge pe şine şi este format din locomotivă şi mai multe vagoane. Sugeraţi copiilor să alcătuiască un tren şi rugaţi pe unul dintre ei să se ofere pentru a fi locomotiva şi spuneţi-le că restul vor fi vagoanele. Prezentaţi-le sarcina de lucru şi regulile activităţii. La semnalul „ne pregătim de plecare” copiii se vor aşeza unul în spatele celuilalt şi se vor prinde cu mâinile de talia copilului din faţă. La semnalul „trenul porneşte” copiii execută mersul în coloană câte unul, pe marcajele desenate cu creta. La semnalul „stop” copiii se opresc iar la semnalul „trenul prinde viteză” copiii aleargă. După ce v-aţi asigurat că fiecare dintre copii a înţeles modul de desfăşurare al activităţii, puteţi începe folosind semnalul „ne pregătim de plecare”. Dacă activitatea se desfăşoară în cadrul creşei, puteţi adapta activitatea şi introduce sarcina „trenul merge prin tunel” când copiii se vor deplasa mergând sprijinindu-se pe palme şi tălpi.

38

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Evaluarea activităţii
Urmăriţi iniţiativa copiilor, gradul de implicare în desfăşurarea sarcinii şi modalitatea în care copiii relaţionează. Observaţi dacă copiii respectă sarcina de lucru, dacă se orientează cu uşurinţă în spaţiul pus la dispoziţie, dacă înţeleg şi respectă sarcinile de lucru. Activitatea este utilă pentru a urmări dacă copiii folosesc deprinderile exersate în cadrul altor activităţi similare.

Activitatea 16: Consolidarea deprinderilor de autoservire
Scopul activităţii
Copilul îşi însuşeşte noţiunea de „anotimp”, îşi formează reprezentări ale acestuia şi face diferenţieri între anotimpuri. De asemenea, îşi formează deprinderea de a-şi alege hăinuţele în funcţie de vreme.

Perioada de implementare
Această activitate este bine să o desfăşuraţi într-una din zilele când vremea de afară este în acord cu anotimpul ales pentru activitate. De exemplu, poate fi desfăşurată iarna, când afară ninge.

Număr de copii
4- 6 copii.

39

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Resurse necesare
Planşe în care sunt reprezentate imagini diferite, în funcţie de anotimp, hăinuţe pentru copii, subţiri şi groase.

Pregătirea activităţii
Pregătiţi în spaţiul destinat activităţilor planşele şi asiguraţi-vă că aveţi hăinuţe pentru toţi copiii şi invitaţi copiii să vi se alăture.

Desfăşurarea activităţii
Iniţiaţi o discuţie despre cum arată natura în diferite momente ale anului, folosindu-vă de planşele pe care le-aţi pregătit anterior şi asiguraţi-vă că aţi captat atenţia copiilor. Întrebaţi copiii, pe rând, ce ştiu despre iarnă, primăvară, vară sau toamnă şi direcţionaţi discuţia către modul în care se îmbracă în funcţie de anotimp. Repetaţi toate asocierile corecte ale acestora şi adăugaţi elemente noi: iarna purtăm fular, toamna cad frunzele. Insistaţi pe elemente care descriu un singur anotimp, de exemplu iarna. Dacă aţi ales pentru desfăşurarea activităţii una din zilele de iarnă, invitaţi copiii să privească pe geam cum ninge. După ce v-aţi asigurat că au înţeles câteva elemente privind diferenţierea anotimpului rece de celelalte, invitaţi-i să îşi aleagă hăinuţele potrivite. În cadrul acestei activităţi puteţi exersa şi alte deprinderi ale copilului: părţile corpului, lateralitatea, motricitatea fină. De asemenea, îl puteţi învăţa ordinea în care trebuie să se îmbrace: întotdeauna vor avea sub hainele groase şi altele subţiri explicându-i că atunci când intră într-o încăpere călduroasă şi îşi scoate haina de iarnă, trebuie să rămână cu îmbrăcăminte pe el. Pentru momentul iniţial al activităţii puteţi folosi ghicitori sau

40

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

poezii care să îi pregătească pentru sarcina de lucru.

Evaluarea activităţii
Urmăriţi modul de implicare al copiilor în efectuarea sarcinii şi uşurinţa cu care îşi aleg hăinuţele pentru iarnă. Acest lucru vă dă indicii cu privire la capacitatea copiilor de a înţelege şi de a reproduce informaţia, de a o adapta la noi contexte şi de a face asociaţii între contexte. Observaţi vocabularul copilului şi capacitatea acestuia de a reda corect imaginile prezentate. Puteţi urmări şi modalitatea în care se folosesc de deprinderile dobândite în activităţile anterioare: recunoaşterea şi numirea culorilor, lateralitatea, schema corporală.

Activitatea 17: Stimularea cognitivă I
Scopul activităţii
Copilul îşi însuşeşte noţiunea de cifră/număr şi învaţă să opereze cu ea.

Perioada de implementare
Activitatea poate fi desfăşurată în cursul dimineţii, când copiii sunt odihniţi.

Număr copii
4-6 copii.

41

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Resurse
Planşe individuale pe care să fie desenate punctat cifrele de la 1 la 9, creioane sau markere colorate.

Pregătirea activităţii
Asiguraţi-vă că aveţi suficiente planşe şi creioane/ markere pentru copiii pe care îi implicaţi în această activitate şi invitaţi-i pe aceştia să ia loc la mesele de lucru.

Desfăşurarea activităţii
Iniţiaţi o discuţie cu ei prin care să discutaţi despre numere. Puteţi folosi ghicitori sau poezii cu această tematică, puteţi să îi provocaţi să spună numere, să numere scaunele de la masă etc. Unii dintre copii vor şti deja să recunoască cifrele sau poate ştiu deja să numere. Facilitaţi discuţia în aşa fel încât cei care acum fac cunoştinţă cu semnele grafice să nu se simtă excluşi din activitate. Oferiţi fiecărui copil câte o planşă pe care sunt reprezentate cifrele cu contur punctat. Încurajaţi copiii să finalizeze desenele şi să le coloreze. După ce toţi copiii îndeplinesc sarcina, încurajaţi-i să explice ce au desenat şi să pronunţe corect cifrele desenate. Număraţi împreună cu ei, folosind desenele, pentru a-i ajuta să îşi însuşească reprezentarea grafică a numerelor. Toate activităţile cotidiene pot fi transformate în activităţi educative pentru copii, pentru că mereu se găseşte ceva de numărat. Puteţi exersa număratul în joacă, atunci când copiii mănâncă (de exemplu, întrebaţi-i „De câte farfurii avem nevoie pentru a mânca cu toţii?” sau puteţi număra jucăriile atunci când vă jucaţi. Copilul va

42

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

deprinde număratul şi va începe să numere obiectele din jurul lui. Puteţi adapta activitatea şi pentru desfăşurarea în aer liber, încurajând copiii să deseneze pe asfalt.

Evaluarea activităţii
În cadrul activităţii, urmăriţi dacă copilul este capabil să folosească deprinderile însuşite în cadrul altor activităţi, cum ar fi cele de colorat, recunoaştere după imagini etc. Observaţi siguranţa cu care copilul foloseşte corect deprinderile de folosire a instrumentelor de scris, capacitatea de redare a semnelor grafice sau uşurinţa în exprimare. De exemplu îi puteţi cere să aşeze o cifră la locul ei în şirul numerelor.

Activitatea 18: Stimularea cognitivă II
Scopul activităţii
Prin această activitate, copiii învaţă să recunoască diferenţele evidente dintre un băieţel şi o fetiţă şi să se identifice cu un gen sau altul. De asemenea, jocurile în care sunt implicaţi mai mulţi copii le favorizează acestora dezvoltarea cognitivă şi afectivă.

Perioada de implementare
În orice moment al zilei, când copiii sunt liniştiţi şi dispuşi să participe la activităţi. Activitatea se poate desfăşura în sala de activităţi, dar şi în aer liber.

43

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Număr de copii
6-8 copii, fetiţe şi băieţei.

Pregătirea activităţii
Pentru această activitate puteţi folosi două păpuşi care să reprezinte un băieţel şi o fetiţă, diferenţiate în mod evident.

Desfăşurarea activităţii
Invitaţi copiii în spaţiul destinat activităţilor. Puteţi începe activitatea prin prezentarea copiilor, prin a-i încuraja să se adreseze unul altuia pe nume sau prin exersarea unor formule de salut. Iniţiaţi o discuţie în care copiii să exprime liber trăsături ale copiilor şi ale adulţilor, ale fetiţelor şi băieţeilor. Puteţi începe de la îmbrăcăminte, arătând copiilor cum sunt îmbrăcate păpuşile (fetiţele poartă fustiţe şi băieţeii poartă pantaloni), sau de la faptul că fetiţele au părul lung şi băieţeii sunt tunşi scurt. Stimulaţi copiii astfel încât să participe la activitatea de identificare a caracteristicilor fizice de gen. Solicitaţi unui copil din grup să identifice asemănări şi deosebiri între el şi un alt copil, grupaţi fetiţele şi băieţeii şi rugaţi-i să se aşeze în grupul în care sunt copii de acelaşi gen cu el. Puteţi propune un joc în care copiii să se amestece pentru ca ulterior să se aşeze pe o băncuţă, băieţeii pe băncuţa din stânga şi fetiţele pe băncuţa din dreapta. În cadrul acestei activităţi puteţi exersa şi elementele de schemă corporală.

44

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

Evaluarea activităţii
Urmăriţi capacitatea copiilor de a-şi spune numele şi de a-şi numi corect colegii după nume, de a se identifica ca aparţinând unui gen sau altuia. Urmăriţi, de asemenea, dacă copiii înţeleg sarcina şi dacă manifestă dorinţa de interacţiune cu alţi copii, de gen diferit.

Activitatea 19: Însuşirea şi consolidarea deprinderilor de autoservire şi igienă
Scopul activităţii
Fixarea unui scop şi a anumitor reguli, prin care copiii pot realiza o acţiune ce le produce satisfacţie. Acest tip de activitate îl învaţă pe copil să creeze legături armonioase cu colegii de joacă, să se integreze în societate şi să îşi dezvolte personalitatea. De asemenea, prin această activitate copilul îşi exersează deprinderile motrice, de autoservire şi igienă.

Perioada de implementare
La finalul unei activităţi în care aţi folosit jucării sau alte obiecte împreună cu copii.

Număr de copii
4-6 copii.

45

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

Pregătirea activităţii
Anunţaţi copiii că vă pot ajuta să faceţi ordine în camera de joacă. Pregătiţi diverse materiale şi obiecte folosite la curăţenie, adaptate vârstei şi nivelului de înţelegere al copilului: cârpe moi şi curate, prosoape, apă, diverse jucării: aspiratoare, mături etc.

Desfăşurarea activităţii
Invitaţi copiii să vi se alăture pentru a strânge jucăriile şi a face curăţenie în camera de joacă. Întrebaţi-i cum anume crede fiecare că vă poate ajuta şi lăsaţi-i să îşi aleagă materialele şi obiectele pentru curăţenie. Asiguraţi-vă că fiecare copil are o sarcină de lucru şi repetaţi sarcina cu fiecare copil, pentru a vă asigura că fiecare a înţeles corect ce are de făcut. Solicitaţi copiilor să strângă şi să aşeze jucăriile în funcţie de culoare, dimensiune, denumire etc, cu respectarea locului pentru fiecare în parte. Apoi încurajaţi-i să „şteargă mobila”, să „dea cu aspiratorul” sau „să măture”. Arătaţi-le fiecare mişcare în parte şi explicaţi-le de ce este util să păstreze locul de joacă curat şi ordonat. Solicitaţi să vă denumească fiecare activitate pe care o fac, materialele şi obiectele pe care le folosesc. Explicaţi copiilor consecinţele neimplicării în activitate. Ce se întâmplă atunci când copiii stau într-o cameră dezordonată şi murdară?

Evaluarea activităţii
În cadrul acestei activităţi puteţi urmări dacă copilul înţelege sarcina de lucru, dacă percepe corect mesajele pe care le transmiteţi

46

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

şi dacă face corect asocierile cuvânt – obiect. Puteţi urmăriţi şi dacă copilul recunoaşte şi denumeşte acţiunile pe care le-a practicat anterior, într-o altă activitate sau pe cele noi, denumite în cadrul activităţii curente, dacă coordonarea mână-ochi se realizează corect şi dacă comportamentul copilului este direcţionat de regulile activităţii.

Activitatea 20: Consolidarea deprinderilor motorii
Scopul activităţii
Prin această activitate, copilul exersează deprinderile motorii şi înţelege relaţia cauză-efect.

Perioada de implementare
Activitatea se desfăşoară în aer liber, în spaţiul special amenajat pentru activităţi, atunci când vremea o permite. Activitatea poate dura 30-45 de minute, în funcţie de numărul de copii care participă la desfăşurarea acesteia.

Resurse necesare
6 sticluţe din plastic, umplute cu nisip, minge.

Pregătirea activităţii
Pregătiţi sticlele umplute cu nisip şi aşezaţi-le în apropierea spaţiului unde urmează să desfăşuraţi activitatea. Anunţaţi copiii

47

A COPILULUI PSIHOLOGI

Program educativ 2-4 Ani

că urmează să mergeţi afară, la joacă şi încurajaţi-i să se îmbrace singuri, în mod adecvat.

Desfăşurarea activităţii
Lăsaţi copiii să se mişte liber, câteva minute, în spaţiul de joacă după care invitaţi-i să vi se alăture pentru desfăşurarea activităţii. Aşezaţi împreună cu copiii sticluţele în formă de cerc şi explicaţi sarcina de lucru. Fiecare dintre copii va rostogoli mingea din mână, pe rând, astfel încât să răstoarne cât mai multe sticle. Asiguraţi-vă că fiecare dintre copiii a înţeles ce are de făcut şi începeţi activitatea. Întrebaţi fiecare copil ce se întâmplă atunci când mingea loveşte sticlele şi câte sticle a răsturnat. Aşezaţi sticlele în poziţia iniţială şi continuaţi activitatea cu următorul copil. Puteţi adapta activitatea şi pe un plan înclinat sau pe suprafeţe diferite şi explicaţi copiilor despre cum se rostogoleşte mingea în situaţii diferite. De asemenea, copiii pot lovi mingea cu piciorul, situaţie în care va trebui adaptată distanţa dintre copii şi sticle.

Evaluarea activităţii
În cadrul acestei activităţi puteţi observa modul în care copilul şi-a însuşit deprinderile motorii cu amplitudine mare şi coordonarea oculo-motorie. În acelaşi timp, urmăriţi dacă copilul înţelege relaţia cauză-efect (dacă sticlele sunt atinse, se răstoarnă), dacă înţelege sarcina de lucru, precum şi modul în care copiii relaţionează şi dacă înţeleg că trebuie să îşi aştepte rândul pentru a participa la activitate.

48

PSIHOLOGIA COPILULUI -

Program ed ucativ 2-4 Ani

49

Proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), în calitate de beneficiar, având drept parteneri Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi Bernard Brunhes International (BBI).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 –” Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3.” Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Investeşte în oameni!
www.educatietimpurie.ro www.antante.org

Titlul Programului: Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 Titlul Proiectului: ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” Editorul Materialului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti Data publicării: septembrie 2011 “Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful