You are on page 1of 40

1

ELEKTRONISCH LEERPLATFORM Provinciale Handelsschool Hasselt

Handleiding Versie 1.0 maart 2005
KAREL SCHIEPERS
www.karelschiepers.be

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

2

Beste collega

Deze bundel bevat een handleiding voor het elektronische leerplatform (of elektronische leeromgeving, kortweg ELO) Dokeos. Wij kozen voor dit leerplatform omdat het als open-source software wordt aangeboden. Dit betekent dat de software niet enkel gratis is, maar dat wij er ook veranderingen mogen in aanbrengen. Deze handleiding is niet volledig. Niet alle functies worden besproken. In deze versie worden de functies besproken die je in eerste instantie zult gebruiken. In een volgende versie zullen de overige functies ook worden opgenomen. Ik heb geprobeerd deze handleiding logisch op te bouwen. Enige feedback mag je altijd naar het onderstaande adres sturen. Veel succes Karel Schiepers
Pedagogisch ICT-coördinator

info@karelschiepers

Gemaakt met OpenOffice.org gratis en open source http://nl.openoffice.org

versie 1.0 afgesloten 18 maart 2005

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

3

Inhoudsopgave
1 Wat kun je met Dokeos of een ELO doen?....................................................4 2 De startpagina van de ELO?..................................................................... 5 3 De structuur van de ELO........................................................................ 6 4 Inloggen en gebruikersrechten?................................................................ 7 5 Je persoonlijke startpagina.....................................................................8 6 Welke persoonlijke informatie kun je opvragen?........................................... 9 7 Je persoonlijke gegevens of profiel aanpassen............................................ 10 8 De startpagina van een cursus................................................................ 11 9 Wat betekenen de koppelingen op de startpagina van een cursus?.................... 13 10 Een cursussite aanmaken.....................................................................14 11 De eigenschappen van een cursus aanpassen............................................. 16 12 Een cursus beheren...........................................................................17 12.1 De inleidende tekst aanpassen............................................................19 12.2 De cursusbeschrijving aanpassen......................................................... 20 12.3 Documenten beheren.......................................................................21 12.3.1 Een document uploaden of toevoegen................................................ 22 12.3.2 Een nieuw document aanmaken........................................................23 12.3.3 Een nieuwe folder aanmaken........................................................... 24 12.3.4 Een document of folder van plaats veranderen..................................... 25 12.3.5 De naam of commentaar veranderen..................................................26 12.3.6 Een document zichtbaar/onzichtbaar maken........................................27 12.3.7 Een document verwijderen............................................................. 28 12.4 Gebruikers toevoegen en beheren....................................................... 29 12.5 Groepen aanmaken en beheren.......................................................... 30 12.6 De dropbox gebruiken...................................................................... 33 12.7 De agenda gebruiken....................................................................... 35 12.8 Ad Valvas..................................................................................... 37 12.9 Een forum toevoegen en gebruiken...................................................... 39 12.10 Het leerpad gebruiken.................................................................... 39 12.11 Studentenpublicaties......................................................................39 12.12 Oefeningen toevoegen.................................................................... 39 13 Handleiding aanpassen en verbeteren..................................................... 40

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

4

1 Wat kun je met Dokeos of een ELO doen?
Dokeos is een webgebaseerd Cursus Management Systeem. Het biedt je de mogelijkheid een cursussite aan te maken d.m.v. een webbrowser (Firefox, Opera, Internet Explorer...) en beveiligd met een paswoord. Bovendien kan deze ELO worden gebruikt voor het beheren van de documenten van een vakwerkgroep. Je hebt hiervoor geen enkele kennis van eender welke computertaal nodig. Als je een mail kunt versturen, kun je ook met deze leeromgeving overweg. Met een ELO kun je:

documenten publiceren en ter beschikking stellen. Het maakt niet uit welke vorm of formaat deze hebben: tekstdocumenten ( Openoffice, WP, Word...), pdf, html, video, geluid, presentaties......; een lijst met links opstellen en beheren; cursusmateriaal online plaatsen, achter een paswoord; een agenda met afspraken, vergaderingen, lessen, taken en deadlines.... werkgroepen creëren en beheren (bijvoorbeeld: de groepen die aan een GIP werken, de vakgroepen) online discussiëren met je leerlingen en collega's d.m.v. een forum; een agenda met taken, opdrachten en samenkomsten beheren; berichten plaatsen en automatisch versturen naar de email van collega's, individuele leerlingen, groepen leerlingen of alle leerlingen sturen.; leerlingen verslagen, huistaken, opdrachten.... laten inleveren, zonder dat ze die moeten mailen; discussieforums opzetten en beheren;

– – – – – – –

– –

Om dit alles mogelijk te maken heb je enkel een browser nodig. Als je eenmaal bent ingelogd, moet je enkel gebruik maken van dialoogvensters. Opmerking: als op de volgende pagina over een cursus wordt gesproken, bedoelen wij het volgende: een pagina van een vak, een pagina van een vakgroep of een pagina met de documenten van school.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

5

2 De startpagina van de ELO?
Surf via je browser naar de startpagina van de school (www.handelsschoolhasselt.be) en klik op de knop van de 'elektronische leeromgeving' of typ de volgende url in

De startpagina ziet er als volgt uit:
Via deze link kom je altijd terug op je eigen startpagina Via deze link kom je terug op de startpagina van de PHH Hier kun je inloggen

Vraag hier je wachtwoord op.

Hier kun je terecht met vragen en bemerkingen

Wanneer er hier een link staat, kun je rechtstreeks die cursus bekijken, zonder in te loggen. Dit kan worden aangepast bij de cursuseigenschappen (zie $ 14)

Opmerking: het uiterlijk van deze pagina kan ondertussen gewijzigd zijn.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

6

3 De structuur van de ELO.
In het volgende schema wordt de structuur van de leeromgeving weergeven.

inloggen

Startpagina (blz.5)

Persoonlijke pagina (blz.8) klik

Startpagina cursus (blz. 11)

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

7

4 Inloggen en gebruikersrechten?
Stap 1: surf via je browser naar de startpagina van de school (www.handelsschoolhasselt.be) en klik op de knop van de 'elektronische leeromgeving' of typ de volgende url in

Je komt dan op de startpagina van de ELO (zie blz. 5). Stap 2: vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Opmerkingen: 1 Ben je je wachtwoord/paswoord vergeten? Vraag er dan achter: Je ontvangt je wachtwoord dan in je mailbox. 2 Afhankelijk van wie je bent, heb je verschillende gebruikersrechten verbonden aan je gebruikersnaam en paswoord Gebruiker Cursusbeheerder Rechten Deze gebruiker heeft de meeste rechten en kan een volledige cursuswebsite aanmaken en aanpassen of beheren. Wie Elke leerkracht die zelf een cursussite aanmaakt of die beheerder is van de pagina van een vakwerkgroep.

Student

Deze gebruiker kan Een leerling voornamelijk de cursuswebsite raadplegen en documenten downloaden. In enkele functies (forum, groepen, studentenpublicaties en dropbox) kan hij inhoud toevoegen en communiceren.

3 normaal is zelfregistratie mogelijk, maar om te vermijden dat derden zich kunnen registreren werd deze mogelijkheid gedeactiveerd.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

8

5 Je persoonlijke startpagina
Na het inloggen (als leerkracht) kom je op de volgende pagina. Dit is je persoonlijke startpagina.

Je naam, en links naar: cursussen, een agenda, je profiel en een mogelijkheid om uit te loggen

Hier kun je zelf een cursus aanmaken, als je bent ingelogd als leerkracht of cursusbeheerder

De cursussen waar jij toegang toe hebt.

De icoontjes geven aan of er aan de cursus iets is veranderd. Telkens als je opnieuw inlogt, worden deze aangepast. Klik je op het icoontje, dan krijg je de aanpassing te zien. (zie § 9, blz. 12)

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

9

6 Welke persoonlijke informatie kun je opvragen?
Bovenaan de startpagina kun je de volgende balk vinden:

Via deze balk kun je de volgende gegevens opvragen:

Via deze knop kun je de 'cursussen' opvragen waarvoor je geregistreerd bent en/of die je zelf hebt aangemaakt. Als je hier klikt, kom je terug op je persoonlijke startpagina (zie bladzijde 8). Via deze knop kun je je persoonlijke gegevens opvragen. Deze kun je hier zelf aanpassen. Via deze knop kun je je agenda opvragen. In deze agenda staan de items die van toepassing zijn op de 'cursussen' waarvoor je geregistreerd bent. (Hier staan dus niet
noodzakelijk alle data. Kijk hiervoor in de kalender op de website van de school.)

Klik op deze knop om uit te loggen.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

10

7 Je persoonlijke gegevens of profiel aanpassen.
Om je persoonlijke gegevens aan te passen, klik je op bovenaan: in de balk

Het volgende dialoogvenster opent:

Pas de gegevens in dit formulier naar wens aan, klik vervolgens op Je kunt hier ook je persoonlijke statistieken bekijken en terugkeren naar de lijst met cursussen. Denk eraan: je naam, voornaam, foto en email kunnen door alle collega's en gebruikers binnen een cursus worden bekeken, maar niet aangepast.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

11

8 De startpagina van een cursus.
Om de gegevens van een cursus op te vragen, maak je een keuze uit één van de cursussen waarvoor je geregistreerd bent of waarvan je cursusbeheerder bent..

Als voorbeeld nemen wij de cursus ICT. Klik dus op: De gewone gebruiker (met de minste toegangsrechten, zoals een leerling) krijgt de volgende pagina te zien:
De naam van de cursus en de beheerder. Snelkoppelingen (zie blz. 12)

Inleidende tekst bij de cursus

Alle functies die binnen een cursus kunnen worden gebruikt. Zij worden op de volgende pagina's toegelicht

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

12 Als je als leerkracht (of cursusbeheerder) bent aangelogd, krijg je de volgende pagina te zien.

Via de knop te zien krijgen.

kun je als cursusbeheerder bekijken wat de gebruikers

Naargelang de wens kun je de verschillende functies activeren of deactiveren. Dit kan door op de link onder de optie te klikken. Opmerking: als je pas een cursussite hebt aangemaakt, zijn niet alle opties actief (zie § 11).

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

13

9 Wat betekenen de koppelingen op de startpagina van een cursus?
Via deze knoppen krijg je de volgende informatie:
Hiermee keer je terug naar de startpagina van je cursus (zie blz. 9) Bij elke cursus hoort een beschrijving. In deze module kun je gegevens opnemen zoals: voorkennis, doel, inhoud, activiteiten, informatiebronnen, evaluatie.... (§ 12.2, blz. 19) Hiermee kun je de agenda beheren (§ 13, blz. 32) Met deze functie kun je bestanden beheren die je aan gebruikers ter beschikking stelt. De gebruikers kunnen deze dan lezen en downloaden. (§ 12.3, blz. 20) Hiermee kun je een volledige cursus uitwerken (niet in deze bundel besproken) Hier kun je links toevoegen (niet in deze bundel besproken) Hiermee kun je een bericht kenbaar maken (§ 12.8 blz. 34) Hiermee kun je een forum toevoegen en beheren. (niet in deze bundel opgenomen) Hiermee kun je documenten uitwisselen met de gebruikers van de cursus. (§ 12.6, blz. 30) Hier kan je oefeningen en toetsen aanmaken (niet in deze bundel). Via deze knop kun je de gebruikers beheren (§ 12.4, blz. 27) Hiermee kun je de gebruikers in groepen indelen (§ 12.5, blz. 29) Chat (zal niet worden gebruikt) online conferentie (zal niet worden gebruikt) Leerlingen kunnen hier taken inleveren of publiceren.

Opmerking: niet alle modules of functies zijn altijd actief.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

14

10 Een cursussite aanmaken
Alvorens je een lijst met cursussen krijgt, moeten er aangemaakt zijn. Dit kan door iedereen gebeuren die daar de bevoegdheid voor heeft. In de praktijk is dat de platformbeheerder of een leerkracht. Stap 1: Log in (als leerkracht) Stap 2: Klik dan op de volgende knop, rechtsboven:

Nu kun je zelf een cursus (het programma spreekt van cursussite) aanmaken. Je komt dan op de volgende pagina:

Stap 3: vul de lege velden in:

Titel van de cursus (vak):

Kies een categorie (deze komen grotendeels overeen met de vakwerkgroepen. De melding onder het selectievak, heeft voor ons geen betekenis)

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

15

Als cursuscode geef je opnieuw de naam van de cursus in of eventueel een afkorting.

Bij lesgevers zal je eigen naam staan of geef die in.

Kies een taal voor de interface.

Stap 4: als alle gegevens kloppen, klik je op Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Stap 5: ga nu naar

Je startpagina opent. In de lijst met cursussen zal dan een link staan naar de startpagina van de zojuist aangemaakte cursus.

Als je op deze link klikt, kom je op de startpagina van de cursus (zie bladzijde 11)

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

16

11 De eigenschappen van een cursus aanpassen
Je kunt de eigenschappen van een cursus aanpassen, door op de volgende knop te klikken

Het volgende dialoogvenster opent. Hierin kun je een aantal eigenschappen van je cursus aanpassen: Deze gegevens
kun je hier aanpassen

De cursus niet meer nodig. Klik dan hier.

Wil je dat cursisten zich zelf kunnen inschrijven voor jouw cursus. Best is het te kiezen voor 'Niet toegelaten'

Hier kun je bepalen of een bezoeker zich moet inloggen of niet om de cursus te volgen

Hier kun je een backup maken. Doe dit regelmatig. Op die manier kan de cursus gemakkelijk worden teruggeplaatst bij eventuele problemen

Vergeet na een verandering niet op

te klikken.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

17

12 Een cursus beheren1
Nadat je bent ingelogd, krijg je een lijst met 'mijn cursussen' te zien:

Klik vervolgens op een cursus:

Een dialoogvenster zoals op de volgende bladzijde verschijnt.

1

Een cursus kan enkel door een cursusbeheerder worden beheerd.
versie 1.0 maart 2005 info@karelschiepers.be

18

Alle functie die voor de leerlingen zichtbaar zijn. Indien je een functie uit de onderste sectie hebt geactiveerd, wordt deze naar de bovenste sectie verplaatst. Je kunt de functies in de bovenste sectie opnieuw inactiveren door op 'Inactiveren' te klikken.

Een inleidende tekst voor de cursussite, die te wijzigen is door een eigen inleidende tekst, of te verwijderen is. (blz. 17) Hier kun je zien hoe de leerlingen de cursussite gaan zien (blz. 11)

Alle functies niet zichtbaar zijn voor de leerlingen. Deze functies kun je zichtbaar maken door te klikken op 'Activeren'.

functies, voorbehouden voor de cursusbeheerders

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

19

12.1 De inleidende tekst aanpassen
Na het inloggen krijgen de gebruikers een korte tekst te zien.

Om de tekst te veranderen, klik je op Het volgende dialoogvenster opent:

Je kunt nu een tekst ingeven en opmaken d.m.v. deze editor. Als de tekst af is, klik je op Deze tekst kun je verwijderen door op te klikken.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

20

12.2 De cursusbeschrijving aanpassen
Bij elke cursus hoort een beschrijving. In deze module kun je gegevens opnemen zoals: voorkennis, doel, inhoud, activiteiten, informatiebronnen, evaluatie.... Stap 1: klik op Het volgende dialoogvenster verschijnt: Stap 2: klik op Het volgende venster verschijnt:

Stap 3: kies in het afrolmenu, de categorie die je wenst toe te voegen en klik op

Stap 4: kies bijvoorbeeld 'Beschrijving' (de andere mogelijkheden worden op dezelfde manier aangepast.) Het volgende dialoogvenster opent. Deze editor kun je gebruiken zoals een tekstverwerker.

Stap 5: als je hier alles hebt ingegeven, klik je op

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

21

12.3 Documenten beheren
Met deze functie kun je bestanden beheren die je aan leerlingen ter beschikking stelt. De leerlingen kunnen deze dan lezen en downloaden. Het originele bestand blijft altijd ter beschikking zolang jij verkiest. Klik op

Het volgend dialoogvenster opent:
Een nieuw document of folder toevoegen (zie 12.3.2 en 12.3.3) Om het bestand naar een computer te downloaden

Om de naam en de commentaar te wijzigen

Een document uploaden (zie 12.3.1)

De folders en documenten De grootte van het bestand De datum van upload

Om het document te verwijderen Om het document naar een andere map te verplaatsen (zie 12.3.4) Om het document zichtbaar of onzichtbaar te maken voor de leerling (zie 12.3.6)

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

22

12.3.1 Een document uploaden of toevoegen
Om een document toe te voegen (te uploaden), maak je gebruik van:

Klik op het document

en zoek het document op je pc, usb-stick, diskette... selecteer

Het volgende gebeurt: Klik vervolgens op Het volgende dialoogvenster opent en je ziet dat het bestand werd toegevoegd.

Opmerking: je kunt ook een zip-bestand uploaden en laten decomprimeren. Dit is handig om meerdere bestanden in één keer te uploaden.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

23

12.3.2 Een nieuw document aanmaken
Je kunt ook een bestand rechtstreeks in de leeromgeving aanmaken. Klik hiervoor op Het volgende dialoogvenster opent: Bestandsnaam

Gebruik deze editor om de inhoud vorm te geven. Deze editor werkt op dezelfde manier als een tekstverwerker.

Indien je het bestand hebt opgemaakt, klik je op Het document dat 'test' werd genoemd is toegevoegd.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

24

12.3.3 Een nieuwe folder aanmaken
Als je verschillende documenten in de leeromgeving wenst te plaatsen, is het handig deze in aparte mappen of folders te ordenen. Je kunt mappen aanmaken door op Het volgende dialoogvenster opent: te klikken.

Vul een naam (bijvoorbeeld: test) in en klik op De folder werd toegevoegd:

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

25

12.3.4 Een document of folder van plaats veranderen
Je kunt een document naar een andere map verplaatsen. (Je kunt ook een folder verplaatsen) Klik op verplaatsen achter het document (bijvoorbeeld 'brochureELO') dat je wenst te

Het volgende dialoogvenster opent:

In het afrolmenu kies je voor de plaats waar je het document wenst in te plaatsen. In het voorbeeld zie je dat je drie mogelijkheden hebt:
• •

basis: de lijst op de 'eerste' pagina 'leeromgeving' en 'test' zijn twee mappen

Klik vervolgens op De volgende melding verschijnt

Je ziet dat het document 'brochureELO' verplaatst werd naar de map 'leeromgeving'

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

26

12.3.5 De naam of commentaar veranderen
Nadat een document in de leeromgeving is geplaatst, kun je de bestandsnaam aanpassen en commentaar toevoegen of wijzigen. De commentaar zal dan onder de bestandsnaam verschijnen. Op die manier kunnen bezoekers info krijgen over het bestand zonder het te openen. Klik op achter het document waarvan je de naam wenst te veranderen.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Verander de naam en voeg commentaar toe of wijzig die. Let op: je kunt de naam en de commentaar niet tegelijk wijzigen. Klik vervolgens op: Indien de naam en/of commentaar veranderd is, krijg je hiervan een melding.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

27

12.3.6 Een document zichtbaar/onzichtbaar maken
Soms kan het nuttig zijn een bestand te uploaden en te wachten met het zichtbaar te maken voor de gebruikers. Je kunt bijvoorbeeld in het begin van het schooljaar documenten uploaden en zichtbaar maken wanneer je dat uitkomt. Je kunt ook een opdracht geven die tegen een bepaalde datum moet afgewerkt zijn. Als die dag is aangebroken, maak je de opdracht onzichtbaar. Je kunt het document in de leeromgeving laten om het nadien nogmaals te gebruiken. Om het document onzichtbaar te maken, klik je achter het bestand op Als dit gelukt is, krijg je volgende melding:

Het symbool uitzicht

en de bestandsnaam

veranderen van

Als je het document zichtbaar wenst te maken, klik je op document.

achter het

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

28

12.3.7 Een document verwijderen
Een document dat je niet meer nodig hebt, kun je uiteraard verwijderen

Klik hiervoor op

achter de bestandsnaam van het documenten.

Je krijgt de vraag om te bevestigen

Klik op Als het verwijderen succesvol is verlopen, krijg je volgende melding:

Opmerking: je kunt ook een map verwijderen.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

29

12.4 Gebruikers toevoegen en beheren
Gebruikers kun je manueel toevoegen. Maar dit kan ook op een eenvoudige manier. Hiervoor neem je best contact op met de platformbeheerder. Om gebruikers manueel toe te voegen, klik je op: Het volgende dialoogvenster opent:

Om gebruikers toe te voegen, klik je op: Het volgende dialoogvenster opent:

Vul dit venster in. Let op bij het toekennen van een rol 'docent' en 'platformbeheerder of cursusbeheerder'. Bij het toevoegen van leerlingen laat je dit op 'nee' staan. Voeg je een collega toe, dan kan die 'docent' en/of 'platformbeheerder' worden. Als leerkracht heb je ook nog de mogelijkheid:
• • •

de informatie te wijzigen, klik op een gebruiker te verwijderen, klik op statistieken over de gebruiker op te vragen, klik op

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

30

12.5 Groepen aanmaken en beheren
Met deze functie kun je de gebruikers in groepen indelen en dus laten samenwerken. Een groep is een verzameling van leerlingen die een zelfde forum en/of een zelfde documentenuitwisseling delen. De ruimte om documenten uit te wisselen heeft dezelfde functies als 'Documenten', die je als cursusbeheerder kunt gebruiken. Er is een extra functie om documenten in 'studentenpublicaties' te publiceren. Klik hiervoor op: Het volgende dialoogvenster opent:

Dit zijn de eigenschappen van alle groepen

Je moet eerst een groep of groepen aanmaken. Hiervoor klik je op:

Het volgende dialoogvenster opent:

Kies hier het aantal groepen en het aantal leden per groep. Klik dan op: Je ziet dat de groep werd aangemaakt:

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

31

Vervolgens moet je gebruikers aan de groep of groepen toevoegen. Hiervoor klik je op:

In dit geval worden leden automatisch aan een groep toegewezen.

of op en dan in het volgende venster op Het volgende dialoogvenster opent. Hierin kun je gebruikers toevoegen.

Selecteer de gebruikers die je wenst toe te voegen

Voeg toe of verwijder

Hier staan de deelnemers aan de groep. Deze kun je selecteren om dan te verwijderen.

Klik tenslotte op

Je kunt de eigenschappen van een groep wijzigen door op te klikken achter de naam van een groep. Het scherm hierboven opent. Je kunt dan het volgende veranderen: de naam, het aantal deelnemers, de gebruikers en een beschrijving. Je kunt een groep verwijderen door op groep. te klikken achter de naam van de

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

32

Je kunt ook de eigenschappen van alle groepen wijzigen door op te klikken. Het volgende dialoogvenster opent:

Hier kun je de eigenschappen aanpassen aan je eigen wensen. Klik tenslotte op

➔ ➔

Je kunt alle groepen tegelijk verwijderen: Je kunt alle groepen leegmaken:

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

33

12.6 De dropbox gebruiken
De dropbox kan worden gebruikt om: • leerlingen een taak te laten inleveren • om documenten met leerlingen uit te wisselen, vb. verbetering teruggeven • om leerlingen onderling documenten te laten uitwisselen Een document in de dropbox plaatsen klik op Het volgende dialoogvenster opent:
Vul een beschrijving in Vul hier je eigen naam in Blader naar het bestand dat je wenst te 'droppen'

Hier klik je als je alles hebt ingevuld

Hier komt een lijst met bestanden die iemand aan jouw heeft gestuurd.

Hier kun je de bestemmelingen selecteren

Hier komt een lijst met de bestanden die jij hebt verzonden

Een bestand kiezen gaat op dezelfde manier als een bestand toevoegen (zie blz. 22) Een bestemmeling selecteer je door die aan te duiden in de lijst. Indien je het document aan meerdere personen wenst te sturen, dan selecteer je die en tijdens
versie 1.0 maart 2005 info@karelschiepers.be

34 het aanklikken, hou je de Ctrl-toets ingedrukt. Als je het document aan alle gebruikers wenst te bezorgen, klik je op de eerste in de rij, hou je de shift-toets ingedrukt en klik je op de laatste in de rij.

Als je een document via de dropbox hebt verzonden, wordt dit aangegeven

Als je een document ontvangen hebt in je dropbox, staat dit document bij

Je kunt dit bestand openen door erop te klikken. Je kunt het ook opslaan, door rechts te klikken en een locatie aan te duiden.

Indien er meerdere bestanden in je dropbox zitten kun je die rangschikken via:

Je kunt het verwijderen door op

te klikken achter het bestand.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

35

12.7 De agenda gebruiken.
Eerst een opmerking: in deze agenda worden enkel items opgenomen die strikt met de cursus te maken hebben. Denk eraan dat sommige items (studiereizen, bezoeken, activiteiten) ook op de schoolkalender op de website moeten worden vermeld. Je kunt dus in deze agenda enkel volgende zaken kwijt: interne afspraken van de vakwerkgroep, afspraken die je met de leerling maakt, deadlines voor het inleveren van werkstukken, data van de GIP, toetsen, ....... Iets toevoegen aan de agenda doe je op de volgende manier: Stap1: klik op: Stap2: het volgende venster opent:

klik in dit venster op: Het dialoogvenster op de volgende pagina opent.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

36

Selecteer een datum en geef de tijd aan

Geef het item een titel

Geef hier een omschrijving van het agenda. Deze editor werkt als een gewone tekstverwerker.

Om het item in de agenda te plaatsen.

Je kunt eventueel iets (bijvoorbeeld een document) aan het item toevoegen.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

37

12.8 Ad Valvas
Met deze functie “Ad Valvas” kun je berichten/aankondigingen/mededelingen in je cursuswebsite plaatsen. Klik hiervoor op:

Het volgende dialoogvenster opent:
Geef het bericht een onderwerp (titel)

Als je het bericht naar alle gebruikers wenst te mailen, vink je dit hier aan. In het andere geval, zie hieronder.

Om het bericht te plaatsen, klik je hier

Hier geef je de tekst in van je bericht. Deze kun je met deze editor opmaken, zoals met een tekstverwerker.

Om een bericht vanuit de leeromgeving naar een enkele studenten te sturen, klik je op:

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

38 Het volgende dialoogvenster opent:

1 Selecteer in deze lijst de gebruiker(s) of groep

2 Na de selectie klik je hier

3 Hier verschijnen de geselecteerden

4 Geef hier je bericht in

5 Klik tenslotte hier

Na het verzenden krijg je de volgende melding:

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

39

12.9 Een forum toevoegen en gebruiken
Je kunt aan je cursus een forum toevoegen. Met een forum kun je asynchrone (nietgelijktijdige) communicatie over uiteenlopende onderwerpen tussen alle gebruikers mogelijk maken. Deze functie wordt in de volgende versie van deze handleiding besproken.

12.10 Het leerpad gebruiken
Hiermee is het mogelijk een online cursus samen te stellen (bijvoorbeeld: het draaiboek van de GIP). In dit leerpad kun je verschillende documenten en oefeningen opnemen. Deze functie wordt in de volgende versie van deze handleiding besproken. Een (bescheiden) voorbeeld is opgenomen in de cursus 'ICTcursus' in de leeromgeving van de PHH.

12.11 Studentenpublicaties
Hier kunnen leerlingen documenten plaatsen. Via deze pagina kunnen documenten worden uitgewisseld tussen leerlingen, groepen en lesgevers. Vooral als je alle documenten van je leerlingen aan iedereen ter beschikking wilt stellen is deze functie aan te raden boven de dropbox. Deze functie wordt in de volgende versie van deze handleiding besproken.

12.12 Oefeningen toevoegen
Aan elke cursus kun je oefeningen toevoegen. Deze functie wordt in de volgende versie van deze handleiding besproken.

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be

40

13 Handleiding aanpassen en verbeteren
Iedereen mag deze handleiding gebruiken en eventueel aanpassen onder de volgende voorwaarde:
• • •

de naam van de maker weer te geven niet voor commerciële doeleinden te gebruiken wijzigingen en aanpassingen vrij ter beschikking te stellen

Een OpenOffice.org versie van deze tekst is verkrijgbaar bij: Karel Schiepers p/a Provinciale Handelsschool Hasselt Gouverneur Verwilghensingel 1 3500 Hasselt info@karelschiepers.be

Gemaakt met OpenOffice.org gratis en open source http://nl.openoffice.org

versie 1.0 afgesloten 18 maart 2005

versie 1.0 maart 2005

info@karelschiepers.be