You are on page 1of 3

SULIT Sejarah Ogos 2012 Peraturan Pemarkahan

21/1(PP)

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH Kertas 1 Peraturan Pemarkahan

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA


AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa juga bentuk penulisan dan percetakan.

Kertas ini mengandungi 3 halaman bercetak 2012 Hakcipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21/1(PP)

NO. SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2012 Hakcipta BPSBPSK

JAWAPAN TINGKATAN 1 A D C B D B A A D C C B B D C TINGKATAN 2 B D A A B A C D D C C A A B D C A D D A TINGKATAN 3 B D D

MS BUKU TEKS 4 26 33 49 52 77 79 91 108 108 115 135 166 187 193 15 22 45 45 55 59 64 85 91 92 105 112 115 131 152 184 190-191 202 204 206 4 32 36
SULIT

SULIT

21/1(PP)

39 40 NO. SOALAN 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

B C JAWAPAN A C D A B C D B B C D C D B A C A C B B

50 52 MS BUKU TEKS 70 74 87 88 98 111 123 129 134 148 152 157 159 176 181 193 202 211 213 230

Pilihan A=14 soalan Pilihan B=15 soalan Pilihan C=15 soalan Pilihan D=16 soalan PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

2012 Hakcipta BPSBPSK

SULIT