You are on page 1of 19

Scott cunningham DaViD harrington

Domowa
Zaklcia i rytuay dla czterech ktw

magia

Przeoy: ukasz Gowacki

SpiS treci

Przeprowadzka do magicznego domu ....................................... 9 O autorach ..................................................................................... 11 Przedmowa .................................................................................... 13 Wprowadzenie ............................................................................. 17 Uwagi na temat magii .................................................................. 23 Rozdzia 1. Domowa tradycja ............................................ 27 Rozdzia 2. Palenisko ........................................................... 35 Rozdzia 3. Progi mocy........................................................ 43 Rozdzia 4. Wyposaenie wntrza..................................... 49 Rozdzia 5. Sny ...................................................................... 61 Rozdzia 6. Piec i yka ........................................................ 75 Rozdzia 7. Kpanie i czesanie ........................................... 89 Rozdzia 8. Domowy ogrd..............................................101 Rozdzia 9. Futro, petwy i pira......................................107 Rozdzia 10. Mistyczny ogrd..........................................125 Rozdzia 11. Gara..............................................................137 Rozdzia 12. Ochrona ........................................................151 Rozdzia 13. Miot i szmat ............................................161 Rozdzia 14. Oczyszczanie domu ....................................169 Rozdzia 15. Przeprowadzka ............................................179 Rozdzia 16. Magiczny rok ...............................................187 Rozdzia 17. Domowe zaklcia ........................................201 Rozdzia 18. Domowe znaki i omeny .............................213 Rozdzia 19. Domowy otarz............................................219 Sowniczek ...................................................................................231 Bibliografia ..................................................................................237

ROzDzia 3

progi Mocy

rzwi ju dawno temu zawadny wyobrani poetw, mistykw iczarownikw. Maj symboliczn natur oraz czsto pojawiaj si wsnach ikoszmarach. Co znajduje si za drzwiami? Jakie dziwne stwory, bajeczne krainy iukryte niebezpieczestwa? Cho okna bardziej wi si zproz ni zpoezj, to one rwnie posiadaj magiczne waciwoci i istnieje zwizana z nimi tradycja. Jeeli okna s oczami domu, to drzwi s jego ustami. zarwno jedne, jak idrugie posiadaj specjalne moce is czsto bogosawione, aby zapobiec wtargniciu nieprzyjacielskich energii do rodka. Drzwi tak naprawd to nic specjalnego: paski kawaek drewna, dwie klamki, trzy zawiasy itroch elementw konstrukcyjnych. Niemniej jednak to wrota prowadzce do innych wymiarw. Swoj form imituj trylity wStonehenge iinne megalityczne europejskie budowle: dwa gazy ustawione pionowo, atrzeci spoczywa poziomo na ich szczycie wten sposb tworz magiczny prg mocy.

43

Drzwi s zarwno wejciem, jak iwyjciem zbudynku iz tego te wzgldu czsto postrzega si je jako bram do innych wiatw. Speniaj rwnie funkcj obronn, nie pozwalajc zagroeniu wtargn do rodka. Wanie dlatego drzwi, jak i wszystkie ich czci (nadproe, supki, prg, klucze), nabray magicznych, niemale sakralnych waciwoci. Wiele obrzdw zwizanych zdrzwiami ma charakter ochronny. Tykwa powieszona po obu bokach drzwi od zewntrz, odpdza wszelkie negatywne energie. T sam rol spenia zawieszony nad drzwiami kawaek bambusa lub wieniec lici icierni. Koo narysowane kred na drzwiach powstrzymuje duchy przed wchodzeniem do rodka; czosnek lub koper zawieszone nad frontowymi drzwiami zniechcaj do wejcia wszystkich tych, ktrzy s nieprzychylnie nastawieni lub paaj zazdroci; natomiast torba soli lub dzwonki zwisajce zklamki sprawi, e demony bd ucieka. inne popularne obrzdy, ktre strzeg dom przed wtargniciem do za, polegaj na umieszczeniu dwch skrzyowanych igie pod wycieraczk; pomalowaniu drzwi na niebiesko (niebieski jest kolorem witym); posypaniu progu ziarnkami gorczycy lub zmielon smocz krwi; oraz na wbiciu wdrzwi frontowe od strony zewntrznej trzech gwodzi na ksztat trjkta (wierzchokiem do gry). Odpowiednie zioa rosnce na werandzie rwnie bd chroniy dom. Wdonicach mona posadzi na przykad: paprocie, lilie, aksamitki ijaowiec. aby duchy trzymay si zdala od domu, to star skarpetk wypenion sol, szawi lekarsk, dziewann, wrotyczem pospolitym iwszelkimi innymi zioami speniajcymi funkcje ochronne, mona zakopa pod frontow werand. Pudeeczko pene dziurawych kamykw lub n pooony pod werand wyrniaj si rwnie skutecznymi, magicznymi waciwociami ochronnymi.
44

Drzwi s rwnie idealne do tego, aby zaprasza do domu energi o odpowiednich atrybutach. Pi byszczcych monet umieszczonych pod werand sprowadzi do domu pienidze imio. Jeeli natomiast pod werand zakopiemy troch jedzenia, to dziki temu nigdy nie zaznamy godu. Wedug prastarej tradycji, jeeli chcesz zobaczy ducha, to drzwi s najlepszym miejscem do tego. Ozmierzchu lub opnocy sta wciemnociach przy ktrychkolwiek drzwiach, lekko je uchyl, oprzyj onie policzek ispogldaj wgb pokoju zza ich krawdzi. Jeeli bdziesz wytrway, to zobaczysz duchy idziwne ksztaty. Dlaczego? Poniewa drzwi, to przejcie do innych wiatw. Gdyby chcia pozby si duchw, to moesz je przepdzi trzaskajc po prostu kilka razy drzwiami. Uwizione pomidzy nimi a framug oraz zmczone torturami uciekn. Jeli natomiast lubisz duchy, to po prostu nie trzaskaj drzwiami! Jeli masz wzwyczaju nie zamyka drzwi, to lepiej, aby zacz to robi. Legenda podaje, e osoba, ktra nigdy nie zamyka drzwi, nigdy te nie bdzie miaa domu. Prawdopodobnie ma to zwizek zwierzeniem, ktre mwi, e jeeli drzwi domu s otwarte, to wtedy moc ulatnia si na zewntrz. Klucze posiadaj swj wasny rodzaj magii i w staroytnych religiach odgryway olbrzymie znaczenie. Hekate trzymaa klucze wszechwiata, Janus rzymski bg drzwi, czsto widziany by zkluczami, staroytne kapanki ikapani trzymali wrkach klucze, aby symbolizowa wten sposb silny magiczny zwizek ze swoimi bstwami. Klucze s symbolami fallicznymi, przedstawiajcymi pierwiastek mski, ale rwnie mdro, osignicie wyszego poziomu wiadomoci imagicznej ochrony.
45

Jeeli podobaj ci si zaklcia zwykorzystaniem kluczy, to istniej ich dziesitki izawsze moesz sobie jakie wybra. Niektre znich s bardzo proste, na przykad noszenie na sobie (a nie wkieszeni) maego kluczyka, aby posi mdro, albo wkadanie pod materac starego, elaznego klucza wcelu wyleczenia impotencji. inne zaklcia takie jak to opisane poniej s nieco bardziej zoone. zbierz tak liczb starych kluczy, aby odpowiaday iloci drzwi, ktre masz w domu. idc powoli przez dom, we do rki klucz i dotknij nim drzwi. Powtarzaj t czynno tak dugo, a kady zkluczy dotknie innych drzwi. Wtym samym czasie, za kadym razem, wypowiadaj rwnie sowa: Zamknijcie si przed zodziejami wnocy, zamknijcie si przed zodziejami wdzie, zamknijcie si przed zodziejami itrzymajcie ich ode mnie hen. Kiedy ju to zrobisz, zwi wszystkie klucze czerwon wstk izawie je nad frontowymi drzwiami jako magiczn dekoracj. Nie zapominaj owizualizowaniu! Jak zaznaczono wczeniej, klucze mona nosi lub wykorzystywa do okrelonych celw. Klucz zoty chroni przed zymi urokami; trzy klucze na acuszku sprowadz do ciebie zdrowie, bogactwo i mio; klucz zawieszony na plecach zmniejsza bl gowy lub zatrzymuje krwawienie z nosa. Noszenie jakiegokolwiek klucza przyciga szczcie, pod warunkiem, e nie pasuje on do adnego zzamkw wtwoim domu. Klucz umieszczony wkoysce zamknie twoje dziecko wdomu, aby nie ukrady go wrki (chocia dzisiaj nie stanowi to wielkiego zagroenia). Klucz od drzwi umieszczony do gry nogami przy ku, odpdzi koszmary izapewni spokojny sen, natomiast mae
46

klucze mona pooy koo legowiska pupila, aby go wten sposb chroni. Noszenie klucza na sobie sprzyja podnoci i poczciu; no klucz rwnie wtedy, kiedy chcesz odkry jaki sekret. Okna to po prostu drzwi bez kluczy. Pierwotnie oknami byy szpary wcianie, ktre miay za zadanie wpuszcza do domu wiee powietrze iodprowadza dym. Wiatr wista przez nie, awiato kominka byo widoczne. Nic dziwnego, e sowo okno (z ang. window) oznacza oko wiatru (z ang. winds eye). Okna tak samo jak drzwi, uwaano za magiczne, traktowano z szacunkiem i rwnie chroniono. Przy uyciu kredy rysowano, ale take rzebiono na nich pentagramy (praktyka ta trwa do dzi). Powieszenie w oknie grubej, biaej firanki chroni przed socem ipowstrzymuje wszelk negatywn energi. aby odpdzi zo, przed oknem wiesza si kpk zielonej trawy, ana parapecie umieszcza mae, biae kamyki, fragmenty szka imuszli oraz due czerwone pomidory. Mycie okien amoniakiem lub octem nie tylko je czyci, ale rwnie zaprasza moce wiatru, aby pobogosawiy dom. Okna witraowe s niezwykle efektywne wodpdzaniu za. ich kunsztowne kompozycje i rne kolory szka wywouj oczyszczajce wibracje. Wzory witray naley wybiera starannie, tak aby pasoway do reszty domu. Kiedy soce wieci na nie, wrzuca do pokoju kolorowe promienie wiata itworzy na pododze krgi ocudownych odcieniach wtedy magia naprawd dziaa! Podobna praktyka polega na wieszaniu w oknach fasetowanych kul lub maych oowiowych krysztaw opiramidalnych zakoczeniach. Kiedy padaj na nie promienie soca, wiato rozszczepia si ipowstaj setki drobnych tcz. Uwaa si, e okrge okna, ktre lubi projektanci wntrz na Hawajach iDalekim Wschodzie, maj waciwoci ochronne. znane s one pod nazw ksiycowe okna.
47

Jeeli wprowadzisz si do nowego domu, wyprbuj to zaklcie (ktre dziaa rwnie wtedy, kiedy po raz pierwszy pisz wjakim pokoju): zanim zaniesz, spjrz na okna wpokoju ipolicz wnich szyby. Nastpnie tak mocno jak tylko potrafisz, wizualizuj swoje pragnienie, prbujc zasn. No iw kocu, jeli przeladuje ci pech ichcesz to zmieni, to rozsyp sl na parapetach i podejmij kolejne kroki, aby sytuacja ulega poprawie.

ROzDzia 4

wypoSaenie wntrza

eble posiadaj wasn tradycj imagi. Staranne dobieranie wyposaenia naszego domu lub ustawianie go wtaki sposb, aby by zgodny ze staroytnymi zasadami, moe sprawi, e ycie domownikw stanie si bardziej harmonijne, produktywne iwypenione mioci. zacznijmy od podogi. Moesz przykry j wykadzin, ale czy nie lepiej zainwestowa wkilka dywanikw? Kolorowe, rcznie tkane dywaniki, wprowadzaj do domu atmosfer tajemniczoci iluksusu. Bez wzgldu na to czy zostay zrobione wPeru, wTunezji, wChinach, na Bliskim Wschodzie czy na poudniowym zachodzie Stanw zjednoczonych od dawna uznaje si je za artefakty magii. Dywaniki lece na pododze, maj zwizek z latajcymi dywanami wywodzcymi si zarabskiej magii ludowej. Sam proces tworzenia dywanika zdaje si mie co wsplnego zsiami natury: powtarzajce si ruchy rk, czenko poruszajce si tam iz powrotem, pltanina nici idywanik powstajcy pomau, niczym za spraw magii. Nawet kolory, wzory iksztat maj ukryte znaczenie omagicznym wpywie.
49

Niektre wzory na dywanikach s tradycyjne, inne wywodz si zzamierzchych czasw, ajeszcze inne to nowoczesne adaptacje. Na niektrych dywanikach pojawiaj si magiczne symbole, majce zwizek z wierzeniami i obyczajami kraju, z ktrego si wywodz. Rwnie kolory maj swoje magiczne i symboliczne znaczenie. Ksztat dywanika wskazuje na jego charakter, przez co wida, jaki wpyw bdzie mia na domow atmosfer. Dywaniki okrge symbolizujce duchowo ipokj, najlepiej rozciea je wzacisznych pokojach, takich jak: sypialnia, pokj gocinny, jadalnia, pokj do medytacji lub nasza domowa witynia. Dywaniki kwadratowe lub prostoktne symbolizuj wiat materialny, intelekt itechnologi. Nadaj si najbardziej do biur, domowych warsztatw, bibliotek ikorytarzy. Dywaniki owalne, ktre w swoich ksztatach zawieraj kosmiczne jajo (esencj wszystkiego, co istnieje) pasuj do kadego miejsca wdomu. Jeeli przyjrzysz si dokadnie wielu dywanikom tkanym rcznie, to wsplocie lub wzorze zauwaysz drobne niedoskonaoci. Na przykad szeroka ikolorowa obwdka oplatajca wntrze dywanika na dwucentymetrowym kawaku moe nie by tak zwarta jak winnych miejscach. To nie adna pomyka, acelowe dziaanie. Wielu tkaczy umylnie pozostawia te pozorne niedoskonaoci. S to tak zwane magiczne drzwi spustowe. Jeli podczas pracy przy tym kawaku dywanu tkacz by przygnbiony, zdenerwowany lub chory, to jego energia moga wszy si wdywanik, apotem przenie na nabywc produktu. Dlatego te te oczywiste wady we wzorze pozwalaj negatywnym (i nieuniknionym) energiom opuci dywanik. Jest jeszcze inny powd istnienia wyej opisanych wad. Wdawnych czasach, wszystko, co byo bliskie doskonaoci wzbudzao
50

zazdro imogo cign nieszczcie ze strony bogw, ktrych nie obchodzia ludzka perfekcja. zazdrosne spojrzenia, anawet szczery podziw, mogy sprowadzi budzcy groz zy urok na dywanik. Ten zy urok, czyli spojrzenie, ktre rzekomo mogo przekaza negatywne energie przedmiotowi, anastpnie drugiej osobie, by tak przeraajcy i wszyscy tak bardzo si go bali, e niczego nie robiono dokadnie wedug wzoru. istnieje kilka magicznych obrzdw zwizanych zdywanikami, ktre z atwoci moesz wykonywa. Na przykad, jeeli brakuje ci pienidzy iszczcia, to wsu pod dywaniki troch chrzstnicy*. Ten zabieg moe oywi twoje finanse. Jeeli przypadkiem odwrcisz dywanik na drug stron nie poprawiaj go. Kady kto przez niego przejdzie, zostanie przepeniony bogosawiestwem. Nigdy nie kad wykadziny ani dywanikw, zanim wpierw nie umyjesz podogi. Kiedy wyczycisz podog, zmyjesz z niej zastae energie isprawisz, e zharmonizuj si one zpozytywnymi energiami domu. zanim zabierzesz si za odkurzanie dywanikw i dywanw, posyp je sodko pachncymi zioami to pozostawi na nich wiey zapach. wietnie nadaje si do tego lawenda. aby dokona oczyszczenia dywanikw, posyp je sol iwytrzep na dworze lub po prostu odkurz. Dywanik szczeglny, zazwyczaj ten oowalnym lub okrgym ksztacie, moe by wykorzystywany wycznie do magii. Niektrzy ludzie wyszywaj, rysuj lub haftuj magiczne symbole na takim dywaniku, apotem podczas rytuaw, kad go na pododze. Dywanik wyznacza krg mocy, wktrym uywa si magii iwykonuje rytuay.
* Rodzaj glonw zgromady krasnorostw (przyp. tum.).
51

W przeszoci wikszo krzese, taboretw, zegarkw iinnych domowych przedmiotw byo oznaczonych ochronnymi symbolami, ktre miay strzec je przed czarami, ado symboli tych naleay: soneczne krgi, pentagramy lub rwnoramienne krzye. a zegar co to za niezwyke narzdzie! Czy to ten zrobiony zwody iwiader, czy ten ze wiec, ktre spalajc si mijaj odpowiednie kreski iw ten sposb wskazuj upyw czasu, czy zegary soneczne lub te wyposaone wtrybiki mechaniczne urzdzenia za jak bardzo magiczne urzdzenia musieli uznawa je wczeniejsi ludzie. Wdzisiejszym wiecie zegarw cyfrowych idiodowych, zapomnielimy ju ostarej magii wielkiego zegara stojcego, ktry noc wpokoju gocinnym tyka iodlicza sekundy lub o tym szkolnym, ktry uroczycie czuwa nad stoem podczas posiku. W czasach, kiedy zegarki trzeba byo nakrca, aich dokadno bya raczej saba, nage ustanie znajomego wszystkim tykania wywoywao alarm; tak samo zreszt upiorne wydawao si trzynaste uderzenie zegara wrodku nocy. Jeeli zegar odpowiednio nakrcono inigdy wczeniej le nie wybija godziny, to sprawa bya jasna zosta zaczarowany! Na szczcie atwo byo zdj zaklcie. zegar wynoszono tylnymi drzwiami, awnoszono przednimi. Po tej czynnoci mia znw dziaa idealnie. Od dawna wierzono, e jeeli pomylisz sobie jakie yczenie, kiedy akurat zegar bdzie wybija godzin, to ono si speni. Oczywicie mgby sta obok zegara Seth Thomas iczeka na waciwy moment, ale to niezupenie to samo. Jeeli kiedykolwiek bdziesz sdzi, e pade ofiar zego uroku lub kltwy, to po prostu przeczogaj si pod stoem zszecioma nogami, aczar prynie. Dlaczego? Poniewa st to otarz, aprzechodzc pod nim, prosisz oboskie bogosawiestwo iopomoc wzdjciu zaklcia.
53

Drewno ma swoje magiczne moce ina swj sposb wpywa na rnorakie kwestie. Pamitaj, e twoje krzesa, kanapy, biurka itaborety innymi sowy, wszystkie drewniane meble zawieraj wsobie energi drewna, zktrego zostay zrobione. Na przykad heban jest drewnem odpowiadajcym za magiczn moc iochron. Meble zhebanowego drewna znakomicie nadaj si do pokojw, wktrych czsto wykonuje si magiczne rytuay. Poniej znajduje si lista przedstawiajca rne rodzaje drewna iich magiczne waciwoci. Warto, aby pamita otej licie, kiedy bdziesz kupowa nowe meble. Heban: magiczne moce, ochrona. Db: sia, szczcie, zdrowie, ochrona. Sosna: pienidze, egzorcyzmy, uzdrowienie. Sekwoja: dugowieczno. Czerenia: mio. Tek: bogactwo. Cedr: uzdrowienie, dugowieczno, oczyszczenie, ochrona. Klon: mio, pienidze. Maho: ochrona przeciwko piorunom. Ratan: szczcie, sia. Orzech: zdrowie. Jeeli zamierzasz robi remont wmieszkaniu, to dobrze byoby ztym poczeka do nowiu Ksiyca. Przestawianie mebli wtym czasie zele na ciebie szczcie. Lustro to doskonay przykad domowego mebla, zktrym wie si wiele przesdw. Prawdopodobnie najbardziej powszechnym wierzeniem dotyczcym lustra jest to, e kiedy je zbijesz, to
54

czeka ci siedem lat nieszcz. Bez wzgldu na to, skd wzio si to wierzenie, poniej przedstawiam kilka metod przeciwdziaania tej kltwie: Rzu sol przez rami. zaraz po stuczeniu lustra odwr si trzy razy wkierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara. Spal lustro wpomieniach, albo przynajmniej zrb tak, aby jego odamki poczerniay. zachowaj fragmenty przez rok, apotem je zakop wten sposb kltwa zostanie zaegnana, apech bdzie ci towarzyszy tylko przez rok. W pierwsz noc po zbiciu lustra zapal siedem biaych wiec izga je wszystkie opnocy jednym dmuchniciem. Kawakiem lustra dotknij nagrobka, apozbdziesz si kltwy. Moesz zastosowa kady z powyszych obrzdkw, ale pamitaj, e kltwa stuczonego lustra jest zazwyczaj wynikiem naszych wasnych poczyna. Cho niektrzy patrz na to podejrzliwym okiem, to panuje oglne przekonanie, e dua liczba luster wdomu przynosi szczcie. Ma to zapewne zwizek ze zdolnoci lustra do odbijania za iprzycigania dobra. Lustro jest take symbolem pienidzy. Jeeli chcesz, aby przycigao do twojego domu pienidze ijedzenie, to powie je przy stole wjadalni lub w kuchni. idealnie by byo, gdyby adne lustro nie wisiao na tyle nisko, aby ucinao gow najwyszemu domownikowi (sytuacja taka moe przyczyni si do blw gowy). Niemniej jednak, nie powinno si rwnie zawiesza ich zbyt wysoko. Jeeli zostaniesz sam wdomu zdoskwierajcym ci smutkiem lub zmartwieniem, iz nikim nie bdziesz mg porozmawia oraz
55

nie bdziesz mg si otrzsn z przygnbienia, to sta przed lustrem iwpatruj si wswoje oczy. Wkrtce niepokj powinien znikn. Przekonanie, e odpowiednie ustawienie mebli wdomu wpywa na dobre samopoczucie istabilno emocjonaln, moe wydawa si absurdalne, ale zastanw si nad tym. Wikszo znas przestawiaa meble albo chocia ich cz dopty, dopki nie czulimy, e dany ukad nam pasuje. Po prostu otoczenie, wktrym przebywamy, wpywa na nasz nastrj. W magii, ksztaty i ustawienie mebli s tak samo wane, jak i inne ich cechy, na przykad pikno, trwao, warto. W magicznym domu meble iinne przedmioty powinny by ustawione w taki sposb, aby nie zakcay przepywu energii tego domu. Jeeli bdziesz postpowa inaczej, to niestety, nie bdziesz y peni ycia tak, jak mgby. Do harmonijnego domu pozytywne energie zzewntrz zwane przez Chiczykw chi wpywaj bez adnych przeszkd iw korzystnych dla domownikw ilociach, wypeniajc sob wten sposb cae wntrze. Kady dom, bez wzgldu na to, gdzie si znajduje, wpywa na szczcie iyciowe energie swoich domownikw. Suy on za schronienie przed wiatem zewntrznym, ato ma due znaczenie szczeglnie wmetropoliach. Wikszo znas mieszka wprostoktnych lub kwadratowych pokojach idomach, nie zdajc sobie sprawy, e rogi pokoju uwaane s za puapki, w ktrych pozytywne energie mog lee upione. Watwy sposb moemy jednak temu zapobiec, umieszczajc wtych rogach meble, takie jak: krzesa, telewizory ikwietniki. Wten sposb zasonimy kty proste ipozwolimy, aby energia swobodnie przepywaa przez pokj.
56

Meble o zaokrglonych rogach (a nie ostrych krawdziach) nadaj si idealnie do magicznego domu. Okrge stoy, krzesa ozaokrglonych oparciach iowalne dywaniki pozwalaj szczciu ienergii domu na swobodn cyrkulacj, wzmacniajc wten sposb dom ijego mieszkacw. Twoje ulubione krzeso zwrcone przodem wstron gwnego wejcia moe wsymboliczny sposb strzec domu. Nawet jeli na nim nie siedzisz, to jest ono symbolem tego, e pilnujesz swojego przybytku. Staraj si rwnie nie stawia krzese naprzeciw siebie, wwczas twoi gocie bd si czuli bardziej swobodnie. aby w pokoju gocinnym panowaa agodna atmosfera, to powie na cianie obraz lub rysunek przedstawiajcy roliny zimozielone, piwonie lub re. Symboliczna obecno tych rolin wnosi do pomieszczenia ich esencj. wiato tak samo wane jak umeblowanie domu symbolizuje soce, ogie, mdro, aktywno i rozwj. Cho nasze domy gwnie rozwietla wiato lamp elektrycznych, to istnieje jednak alternatywa. Lampy naftowe lub oliwne, arzce si lekko wewntrz domu, wnosz do niego iskierk magii. Lampy te wykorzystuj ogie element magicznej transformacji, aich wiato jest znacznie delikatniejsze od ostrego wiata rozarzonych arwek czy wietlwek. Lampy naftowe maj romantyczn natur iz tego te wzgldu doskonale nadaj si do magicznego domu. Jeeli takiej lampy uywasz, to postpuj wedug starej tradycji, zanurzajc wnafcie may kawaek czerwonej przdzy lub tkaniny. Rytua ten strzee lamp, aby nie wybucha ichroni rodzin przed mierci wwyniku napaci lub otrucia.
57

wiece narzdzia praktycznie nieodzowne wmagicznej praktyce s rwnie miym akcentem, gdy zapali si je wdomu bez wzgldu na por. wiece ookrelonych kolorach mona wykorzystywa do tego, aby nadaway domowi odpowiednich wibracji. Biae wiece pali si zwykle podczas medytacji i domowych obrzdw oczyszczajcych, a take gdy chcemy wznieci pokj iduchowo. zielone cienkie wieczki wypeniaj dom energiami leczniczymi, szczciem idobrobytem, natomiast rowe wzniecaj mio oraz wzmacniaj przyja, dlatego s idealne wtedy, gdy przyjmujemy goci. Czerwone wiece zapewniaj ochron i dodaj wszystkim domownikom energii, a take w magiczny sposb podpieraj fizyczn struktur domu. te wiece sprzyjaj spokojowi, intelektualnym nastrojom iprzydaj si wwczas, kiedy co czytamy lub uczymy si. Purpurowe wiece, poniewa przypieszaj regeneracj i s rdem dodatkowej mocy, mona zapala wtrakcie choroby lub podczas rzucania zakl majcych na celu ochron domu ijego mieszkacw. Niebieskie wiece zapala si wieczorami wsypialni, aby chroniy nas podczas snu. Dziki nim nasze sny mog by prorocze. W celu rozwizania jakichkolwiek innych domowych problemw lub po to, aby chroni swoich pupili, zapalaj brzowe wiece. wiece zwosku pszczelego, mimo i s drogie, to warto wyda na nie dodatkowe pienidze, poniewa roznosz po domu pikny, miodowy zapach. Lampy Tiffaniego oraz yrandole cho do drogie maj silne magiczne dziaanie i znacznie rni si od pospolitych lamp. Witraowe szko lamp Tiffaniego wypenia magi kolorw wiato pynce zarwki. Dobry yrandol rozszczepiajc wiato, tworzy tcze, zwikszajc wten sposb przepyw energii domu ipodnoszc tempo jego wibracji, ato zkolei orzewia cay dom.
58

Spjrz na swj dom obiektywnym okiem. Czy pokoje wygldaj mio iprzyjemnie? Jeeli nie, zrb co, aby to zmieni. Nie musisz wydawa grubych pienidzy na nowe meble. zamiast tego przez kilka minut zastanw si izaplanuj sobie, jak stworzy magiczne wntrze idealne dla siebie.

59