Descrierea organizatiei

Societatea comerciala ‘‘X’ este înfiinţată în anul 1993, luna mai, prin divizare dintr-o alta societate, fiind o secţie a acesteia. Cu timpul s-au achiziţionat utilaje noi, mult mai productive penrtu imbunatatirea

performantelor. În această perioadă, au crescut veniturile obţinute pe piaţa internă de la 5,6 miliarde lei la 96 miliarde în 2005. Evoluţia veniturilor pe piaţa externă, care a început în anul 1999, a fost, în cea mai mare parte crescătoare ajungând de la 1,8 miliarde lei până la 72 miliarde în 2005. Pentru a ajunge la aceste realizări, firma a căutat să-şi atragă cea mai bună forţă de muncă, fără a fi nevoie să-şi sporească foarte mult numărul personalului. Astfel, de la cei 100 salariaţi, din anul înfiinţării, firma are în prezent 238 de angajaţi. Obiectul principal de activitate este producţia de articole de camping şi produse de turnătorie. Activitatea de desfacere a produselor se desfăşoară pe piaţa internă, în special prin lanţurile de magazine Metro, Selgros, Carrefour, Praktiker, Hiproma, şi pe piaţa externă cum ar fi: Germania, Suedia, Bulgaria. Pentru piaţa internă, firma desface produse de camping în 20 oraşe mari care au deschise lanţuri de magazine precum Metro, contractele pe magazine fiind încheiate la nivel central cum este Metro-Bucureşti, iar pentru export firma îşi stabileşte contracte direct cu clienţii externi. În unitate există următoarele compartimente, birouri:

Principalele activitaţi sunt întocmirea planului de aprovizionare şi asigurarea recepţionării materialelor primite de la furnizori. realizează normarea personalului care lucrează în secţii şi întocmeşte raportul de producţie.organizare şi dezvoltare urmăreşte realizarea obiectivelor din domeniul producerii de noi idei şi transformarea acestora în produse cu scopul satisfacerii clienţilor şi obţinerii de avantaje competitive pe piaţa de desfacere. 2 . participarea la târguri şi expoziţii.  biroul desfacere cuprinde activităţile legate de întocmirea facturilor.  biroul tehnic stabileşte planurile de producţie şi lansarea comenzilor în fabricaţie.  în secţiile de producţie se fabrică produsele aferente comenzilor. livrarea produselor. Principala sarcină a lui constă în elaborarea normelor de consum specific şi întocmirea fişei tehnice a produselor în vederea calcului preţului de cost (fişa de antecalculaţie) . descoperirea de noi segmente de piaţă.  biroul aprovizionare desfăşoară toate activităţile necesare asigurării complete şi la timp a întreprinderii cu resursele materiale necesare realizării continue a procesului de producţie.  biroul marketing desfăşoară activităţi al căror scop este de a asigura produselor în funcţie de nevoile consumatorilor. compartimentul de proiectare . respectiv vânzarea prospectarea pieţelor.

 serviciul administrative are ca obiectiv desfăşurarea activităţilor privind relaţiile cu publicul.  casieria cuprinde activităţile prin care se realizează încasările şi plăţile efectuate în numerar şi asigură relaţiile de decontare cu băncile. întocmeşte registrul de casă. urmărind concordanţa dintre ele. evidenţa şi urmărirea operaţiilor cu furnizorii precum şi efectuarea activităţilor privind înregistrarea şi evidenţa elementelor patrimoniale ale firmei.  biroul analize economice calculează preţurile practicate de firmă pentru produsele sale şi participă la negocierea acestora. calculează şi urmăreşte îndeplinirea principalilor indicatori economico-financiari. paza unităţii. protecţia muncii. întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele analitice. apărarea drepturilor firmei în caz de litigii.  oficiul juridic are rolul de a asigura legalitatea asupra tranzacţiilor economice desfăşurate în cadrul unitaţii. PSI.  biroul informatic desfăşoară toate activităţile privind dezvoltarea sistemelor informaţionale din unitate. asigurarea fondului legislative pe baza căruia se poate desfăşura activitatea întreprinderii 3 .  biroul resurse umane realizează activităţile privind evidentă forţei de muncă. biroul financiar-contabil realizează activităţile prin care se urmăreşte obţinerea şi folosirea eficientă a resurselor financiare. precum şi întreţinerea acestora şi a echipamentelor corespunzătoare sistemului informatic existent. efectuează inventarierea periodică a acestora. calculul drepturilor salariale ale personalului. înregistrarea.

Wizrom. serviciul administrativ.Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea de producţie în două hale. biroul de proiectare-organizare şi dezvoltare şi resursele umane. 1 la resurse umane. director producţie şi director comercial).contabil şi biroul directorului economic. birou analize economice şi casieria în timp ce etajul 2 cuprinde numai biroul finaciar. 4 . biroul de desfacere. La intrarea în clădire se află şi un mic magazin de prezentare a produselor realizate de unitate. Etajul 1 este alcătuit din birourile directorilor (director general. 2 la oficiul juridic. SintAct. birou tehnic. Microsoft Office 2000. Unitatea deţine licenţă pentru următoarele programe: Microsoft Windows XP Professional cu Service Pack 2. toate fiind legate în reţea şi conectate la Internet. 2 la birou analize economice. Sygate Personal Firewall Pro. birou informatic. De asemena unitatea deţine si o însemnată porţiune de teren pe care o închiriază diverşilor agenţi economici. 2 la birou informatic. 1 la proiectare-organizare si dezvoltare. 1 la birou tehnic. etaj 1 si etaj 2. 1 la birou marketing. În întreprindere există 23 calculatoare: cate unul la fiecare director(4). Bitdefender 8 şi mai deţine următoarele programe pentru care nu deţine licenţă: WinMentor. 1 la birou desfacere. iar activitatea economico-financiară într-un spaţiu recent construit format din parter. 5 la biroul financiar contabil. La parterul cladirii în care se desfăşoară activitatea economico-financiară se găsesc biroul de aprovizionare. 2 la serviciul administrative. biroul marketing. oficiul juridic. 1 la biroul aprovizionare.

cheltuieli cu personalul. fluturaşi. cheltuieli cu impozite şi taxe. panouri stradale.Clasificarea informaţiilor din firmă PUBLICA:  denumire societate  cod fiscal  emblema  număarul de înmatriculare  sediu  contul  bilanţul  contul de profit şi pierdere( cifra de afaceri. venituri din subvenţii. rezultatul exerciţiului)  anexe la bilanţ  materiale publicitare ( site. pliante. articole de ziar)  preţul de vânzare  produse supuse comercializării INTERNĂ : 5 .

bon consum  registrul stocurilor  fişa mijlocului fix  sisteme de e-mail folosite de unitate CONFIDENŢIALĂ :        contract de munca salariile personalului lista clienţilor lista furnizorilor costurile de producţie parole agenda telefonică (clienţi.primire. furnizori) 6 . prime acordate salariaţilor  plan de evacuare  numere interioare de telefon  codurile produselor  condica prezenţă  foaie colectivă de prezenţă  bon transfer. bon predare. regulament de organizare internă  grafic privind desfăşurarea activităţii personalului  sporuri.

situaţia plăţilor contract donaţie numerele de telefon ale conducerii STRICT SECRETA:       fişa tehnologică traseu tehnologic cifru de la casa de bani conturile clienţilor şi furnizorilor contracte încheiate cu clienţi si furnizori date referitoare la calculaţia costurilor 7 . situaţia încasărilor.      fişa postului raport de audit intern copie de siguranţă situaţia vânzarilor.

timp în care au fost transportate resursele fizice. Observând ca strada 8 . a avut loc deteriorarea a două monitoare şi a unui hard-disk datorate şocurilor din timpul transporului. personalul responsabil cu acest lucru a notat greşit strada acestuia. Odată cu mutarea sediului dintr-o zonă a oraşului în alta. În timpul construirii noului sediu din cauza prafului depus pe componente un cooler nu a mai funcţionat cauzând arderea procesorului.Pericole care vizează securitatea informaţiilor din societate De-a lungul existenţei sale întreprinderea s-a confruntat cu toate pericolele care vizează resursele informaţionale dintr-o organizaţie: pericole naturale. La efectuarea transportului şoferul responsabil cu distribuţia produselor a semnalat întreprinderii inexistenţa clientului căutat la această adresa. Tot în această perioadă activitatea întreprinderii a fost sistată pentru o săptămână. erori şi o serie de atacuri. La introducerea unui nou client în baza de date. La semnalarea acestui lucru s-a verificat adresa de pe comandă cu cea introdusă în baza de date.

La depunerea informaţiilor referitoare la contribuţii împreună cu discheta la Ministerul Finanţelor Publice s-a constatat că aceasta din cauza frigului nu mai funcţiona. BitDefender 8. În urma acestui incident s-a achiziţionat un antivirus cu licenţa. Deoarece întreprinderea a fost una din primele societăţi care au achiziţionat programul Wizrom. pe parcursul utilizării lui a depistat numeroase erori. Societatea împreuna cu firma care a realizat aplicaţia au reuşit să corecteze aceste erori şi să îmbunătăţească performanţele aplicaţiei. Pentru a înlătura un alt incident similar întreprinderea a decis ca la depunerea acestora sa mai existe o copie de siguranţă.diferă î cele doua surse s-a efecuat corectarea acesteia şi transmiterea informaţiei şoferului. 9 . După ce calculatoarele au fost conectate la internet nu s-a folosit un antivirus şi s-a descoperit după aproximativ o săptămână virusarea reţelei.

poate vizita unele site-uri ce pot fi periculoase (nesecurizate) sau poate irosi timpul destinat desfăşurării unor alte activităţi. 10 . Un alt aspect referitor la vulnerabilitate este cel legat de accesul la internet. Vulnerabilitatea parolelor în întreprindere nu este chiar atât de mare deoarece fiecare utilizator care are acces la informaţii are o parolă. data şi ora la care s-a efectuat.Vulnerabilităţi ale măsurilor de protecţie din cadrul întreprinderii Întreprinderea este asigurată de o firmă de protecţie şi pază. cu toate acestea ea nu deţine un control asupra persoanelor care intră şi ies din incinta unităţi. În primăvara acestui an au fost introduse camere de supraveghere dar din cauza ca acestea sunt alb-negru la cele de ansamblu nu se inţelege aproape nimic. iar atunci când se fac unele modificări într-un program apar numele persoanei. O dată cu acest lucru personalul unităţii poate utiliza unele programe neagreate. dar.

11 . O altă vulnerabilitate din unitate ar fi că toţi angajaţii din întreprindere au acces de exemplu şi la calculatorul directorului şi au acces la repoartele. Tipărirea unor informaţii confidenţiale la imprimantă şi păstrarea acestora în locuri uşor accesibile unor terţe persoane neautorizate constituie o altă slăbiciune depistată în întreprindere.Referitor la securitatea reţelei un alt punct de vulnerabilitate este indisponibilitatea resurselor în cazul unor defecţiuni hardware sau software sau în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. sintezele pe care le face acesta. Ca o masură pentru aceasta unitatea poate achiziţiona un UPS pentru a evita unele evenimente neplăcute şi deterioararea echipamentelor mai sensibile sau pierderea datelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful