Helmut Wandmaker

HOČEŠ BITI ZDRAV? PROČ S KUHINJSKIM LONCEM!

Posebna izdaja revije AURA 1995

PROČ S
I Irl mi a WAND M AK ER HOČEŠ BITI ZDRAV? PROČ S KUHINJSKIM LONCEM! Prevedel Eranc BURGAR Helmut WANDMAKER WILLST DU GESUND SEIN? VERGISS DEN KOCHTOPF! Waldthausen Verlag

KUHINJSKIM

LONCEM!

Naslov originala:

©

AURA za izdaje, v slovenskem jeziku

PREDGOVOR
Prva naklada knjige H O Č E Š BITI ZDRAV? P R O Č S KUHINJSKIM L O N C E M ! Helmuta Wandmakerja je bila zelo hitro razprodana in potrebna je nova izdaja. Helmut Wandmaker ni zdravnik, je trgovec, odlikovan pehotni častnik, ki je bil v drugi svetovni vojni hudo ranjen. Marsikaj je sam preskusil na sebi in njegovo poznavanje literature o zdravju iz nemškega in ameriškega prostora je tolikšno, kakor pri nobenem drugem meni znanem avtorju! Njegova knjiga je v Nemčiji povzročila pravo senzacijo in je postala mejnik v zgodovini raziskovanja pravilne prehrane! Mnogim ljudem je odprla oči za zdravje in še bolj za pravilno prehrano. Knjigo, ki mi jo je za božič 1988. leta podaril znanec, sem prebral z izrednim zanimanjem. Zadeva namreč področje, kateremu sem posvetil dobro polovico svojega življenja: zdravstveno preventivo! Helmuta Wandmakerja poznam od leta 1952, ko meje dbiskal v mojem prvem sanatoriju v Allgauu. Takrat se je, tako kot jaz, posvetil Waerlandovemu načinu življenja. Waerlandovi metodi je dolgo ostal zvest, vendar pa je spoznal, da ta način prehranjevanja ni povsem pravilen. Do enakega rezultata sem po tridesetih letih prišel tudi sam. Waerland ni storil zadnjega koraka k čisti naravni prehrani, zato je umrl zgodaj, že z 79 leti. Zanj je bila usodna kuhana hrana iz žitaric in prebogati mlečni izdelki, ki so pripeljali do prezgodnje smrti zaradi kapi. Kljub temu je mlečnobrezmesna hrana mnogo boljša od danes tako zelo hvaljene polnovredne hrane. A to vendar še zdaleč ni pravilna hrana, kajti še zmeraj ima vse preveč kuhanih žit. Je sicer korak naprej, vendar pa nas ne bo nikoli rešila hudih bolezni, zaradi katerih trpimo! Narava ne pozna kompromisov, je dejal Goethe. Kdor hoče biti zdrav in zdraviti resna obolenja, mora storiti še naslednji korak in sicer k hrani, kakršno je Stvarnik namenil človeku. Tega ni težko uvideti, če le pogledate v Sveto pismo. V Zgodbi o stvarjenju, CJenezi, je povsem jasno povedano, katera hrana je primerna za človeško lelo. Tam je rečeno: "Glejta, dal sem vama vse zeleno bilje, ki rojeva semena

K a k r š n o koli n e p o o b l a š č e n o r a z m n o ž e v a n j e besedila te knjige v celoti, ali v delih, ni d o v o l j e n o in p o m e n i kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 613.2 WANDMAKER, Helmut Hočeš biti zdrav? Proč s kuhinjskim loncem! / Helmut Wandmaker; (prevedel) Franc Burgar; ilustracije Irena Spendelj.[ -1.ponatis.] - Ljubljana: Aura, 1995. - (Posebna izdaja revije Aura, ISSN 1318-0959) Prevod dela: Wilst du gesund sein? Vergiß den Kochtopf!! ISBN 961-6087-02-9

5

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S KUHINJSKIM LONCEM!

na vsej zemlji, vse drevje, na katerem je sad s semenom, to naj vama bo v živež!" Do danes se to ni prav nič spremenilo, kakor se tudi človekovo telo v tisočletjih ni nič spremenilo. Ogenj, kuhinjska posoda in pekač, poleg tega pa dandanes še roštilj in mikrovalovna pečica so človeku v pogubo! Mrtva, razkuhana hrana, predvsem mesna hrana skupaj z industrijsko predelanimi živilskimi artikli je ljudem prinesla vse polno bolezni, zaradi katerih trpijo. Da je to res, ve najbolje zdravnik v svoji ordinaciji, in sicer tisti, ki še zna normalno in jasno misliti. Ko se človek vrne k svoji pravi naravni hrani, se k njemu vrne zdravje in vse bolezni izginejo! Naša današnja medicina, ki se s številnimi kemičnimi sredstvi ubada le z obravnavo simptomov, ne more preprečiti vzrokov bolezni! Zato nikdar ne pride do svojega cilja, to bi moralo biti danes jasno že prav vsakomur. Vselej so med ljudmi živeli veliki zdravniki, ki so se ukvarjali tudi z vprašanjem prehrane. Tukaj mislim na Hipokrata, na Bircher-Bennerja in Kollatha, pa tudi na mnoge laike, na primer Walterja Sommerja, Adolfa Justa, Richarda Ungevvittra, Drebberja in zdaj tudi na HelmutaWandmakerja, same plodovite delavce. Vsi so se trudili, da bi človeštvo privedli nazaj k naravni prehrani. Vendar pa se jim je to posrečilo le v manjši meri, kajti odpor univerzitetne medicine in industrije je bil premočan. Napredek bomo želi tedaj, ko bo medicina zmožna premisleka o sami sebi in ko se bodo politiki ter ministrstvo za zdravstvo vsi skupaj zavzeli za pravo stvar! Na žalost se študentje na univerzah ne nauče ničesar o prehrani. Kar zadeva zdravljenje, pa jih zmanevrirajo na področje fizike in kemije. Kasneje pa se v svoji praksi enako kot tudi alternativni zdravniki hudo izogibajo tega, da bi govorili o hrani, ker se bojijo, da bi izgubili paciente! Kot zdravnik se povsem strinjam z mislimi H e l m u t a "VVandmakerja, kajti v svojem dolgem življenju (kdo pa se še lahko pohvali z 91 leti?) sem jih preskusil na lastnem telesu. Dokazi za to so tudi stotine mojih pacientov. Povedati resnico vendar ni greh, vendar pa lahko človek zaradi nje zelo lahko zaide v hude težave. Vendarle, človeštvo mora slišati resnico in našlo jo bo v knjigi Helmuta VVandmakerja! To izjavljam kot zdravnik in človek, ki si prizadeva za dobro človeštva. Prizadeval si bom, da bo knjiga prišla v roke čimveč ljudem, kajti v njej je veliko resnice. Zato je priporočam vsem, ki iščejo pravo resnično zdravje in ki se hočejo osvoboditi bolezni. To je prava pot. Berchtesgaden, poleti 1989 m~ naravna "Edinole hrana!" nekuhana, nemesana in nezačinjena Helmut 6 hrana je Dr. med. Fritz Becker internist, zdravnik za naravno zdravljenje

PREDGOVOR K DRUGI IZDAJI
Nepričakovano hitro je pošla prva naklada. Knjiga je bila sprejeta z navdušenjem, kajti to je bila prva knjiga po knjigi Walterja Sommerja Das Urgesetz der natürlichen Ernährung (Prvobitni zakon naravne prehrane) 2 4 v nemškem jeziku, ki brezkompromisno zagovarja naravo kot najboljšo učiteljico. Vsak dan prejemam številna pisma, v katerih mi ljudje navdušeno poročajo o dramatičnih izboljšavah svojega zdravstvenega stanja. Neka gospa mi je pisala, da moja knjiga vodi ljudi v vodnarjevo dobo, neka druga je vrgla v smeti vse druge knjige o zdravju. Celo nekateri zdravniki so se strinjali, daje čas zrel za preobrat! Zato sem še zlasti vesel, da je izkušen zdravnik, enaindevetdesetletni dr. Becker napisal predgovor k drugi izdaji. Dr. Becker še zdaj vodi večtedenske tečaje od osmih zjutraj do osmih zvečer in predava o postu, hrani, dihalnih in gibalnih vajah, očesni telovadbi itn. in vsak dan dela stojo na glavi! Zdravniki, radiestezisti in vsi drugi "zdravstveni pridigarji" v starosti 91 let ali malo manj, prosim storite enako, tedaj boste najboljši zgled svojim pacientom, brez "pripomočkov"! Takšne poštenjake pa je treba žal iskati z lučjo pri belem dnevu! Po svojem izvoru je človek sadjejedec, o tem ni nobenega dvoma! V svoji knjigi znova in znova opozarjam, da se s prehodom na presno hrano, še zlasti sadno presno hrano, začne intenzivno "čiščenje" telesa. Tedaj nastopijo težave, "kandidat" za naravno prehrano pa izgubi pogum in misli, daje do teh procesov izločanja prišlo zaradi sadja. Vrne se k zmerni presni zelenjavni hrani ali celo h kuhani hrani. Nabrane usedline (ki so se pogostoma nabirale že od otroštva) se vrnejo v svoja odlagališča (revmatizem). In spet zašije sonce! Vendar pa je obdržal svoje bolezni, zagotovo mu grozi poslabšanje in prehod v kronični stadij! Celo vneti

Wandmaker

7

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

zagovorniki presne hrane leh dejstev niso razumeli, tudi oni se spotikajo in vračajo k "mehki" hrani, celo k prijetni "homeopatiji" ali zeliščnim kuram! Vendar pa "upora" ni povzročilo sadje, najboljša hrana, temveč je tvoje bolno telo s "sadno energijo" prvikrat dobilo priložnost, da se znebi nekaj "odpadkov"! Bolezen je prizadevanje narave, da te ozdravi. Bolezni ne povzročajo sovražniki (mikrobi) ali sile nad oblaki, sam si si jo zakrivil! Prehrana pa nikdar ne zdravi neposredno, temveč prek telesa, ki se odziva nanjo! Tako je temeljno načelo zdravljenja in alternative ni! Vsa zdravila, ne glede na to kakšnega izvora so, so le slepilo in strup, ki se jih morate znebiti obenem z boleznijo. To pa ne pomeni, da lahko bolniki, ki so desetletja živeli napačno in so vsakodnevno jemali zdravila, zasilni medicini naenkrat obrnejo hrbet. To bi bila katastrofa. Že na začetku sem poskusil razjasniti in tudi tukaj energično ponavljam, da moraš stopiti v stik z izkušenim zdravnikom ali alternativcem, upoštevati priporočila glede hrane v prehodnem obdobju in se neomajno usmerjati k svojemu cilju: Doseči žareče zdravje! Nisem zdravnik in zato ne dajem nikakršnih medicinskih nasvetov. Povem le, kaj mislim o zdravju in kako ga živim. Navzlic moji prošnji, naj se ljudje ne obračajo z vprašanji name, pa se vendarle dnevno zatekajo k meni ustno in pisno mladi ljudje s pretresljivimi poročili o najtežjih boleznih v končnem stadiju, pri čemer se oklepajo zadnje slamice. Če še tako sočustvujem z njimi, po zakonu sem dolžan molčati. Pri svojih predavanjih vselej naletim na dvome o oskrbi telesa z beljakovinami, ko opisujem, daje sadje obenem z manjšo količino zelenjave in orehov temeljna človeška hrana. Saj vendar zadošča, da se ozremo po rastlinojedih živalih. Iz česa pa volu zraste zrezek, ki si si ga morda prav danes popoldne s tolikšnim užitkom privoščil? Ali tudi on je beljakovine, jajca, kuhano hrano, kavo, čaj, kakav, čokolado, kadi cigarete, pije žganje itn.? Poleg tega pa mora krava dajati še z beljakovinami bogato mleko za svojega telička in za ljudi, ki bi radi za vedno ostali dojenčki, in to ne da bi jo kdor koli kaj vprašal! Kdo daje takšno hrano nam sorodnim primatom in največji kopenski ^živali, slonu? Te živali niso tako neumne, kakor je neumen človek. Če ujete živali prisilimo, da jedo ta nesrečni mišmaš, kaj hitro zbolijo in v nekaj tednih poginejo! Beljakovinsko bogata hrana pa nasprotno, po začetni stimulaciji povzroča bolezen in utrujenost. Zastrupljen krvni obtok pač mora povzročiti, d a j e človek utrujen! Telo, v katerem se pretakajo čiste tekočine, ni nikdar utrujeno, potrebuje mnogo manj spanja in je vselej pri močeh in živahno! Pri sveži, živi hrani si ni treba delati skrbi o beljakovinah, masteh in škrobu. Mati narava je svojo sončno hrano pripravila z lastnim ognjem - soncem, v popolnem skladju, z vsemi odkritimi in še neodkritimi vitamini, mineralnimi snovmi, elementi v sledeh itn., ki jih potrebuje živo bitje! Pri sončni hrani ti ni treba skrbeti za debelost, podhranjenost, kalorije. Vse se samodejno uravna! Pozabiti pa moraš na kuhinjsko posodo. Pred tem pa vselej pride DUH, ki ti da ukaz za spreobrnitev. Najprej si je 8

treba očistiti glavo, nato telo, potem pa zmerno jesti živo, svežo hrano. Tudi preobilje dobre hrane povzroča bolezni! Tudi pri človeku, ki je zelo trdoživo živo bitje, ni nič drugače. Vse svoje bolezni in prezgodnjo smrt mora pripisati samemu sebi, ker se dan za dnem spozablja in ne posluša večnega naravnega zakona! Ne obstaja kaznujoči Stvarnik. Človek muči samega sebe, ker posluša svoje degenerirane živce. Zaznati je sposoben samo še grobe reči, sol, poper, začimbe, razkuhane masti, nikotin in kofein. Finesam naravne presne hrane se mora šele privaditi! In to lahko traja dolgo časa. Saj tudi zbolel nisi od včeraj na danes, zato pač moraš računati, da boš za vnovično vzpostavitev naravnega instinkta potreboval od enega do treh let! Tedaj pa se priplazi strah, da ti bo ob zgolj presni hrani zmanjkalo moči. Neki tekač na dolge proge - do sto kilometrov - piše, da mu je po desetih dnevih sadne hrane zmanjkovalo moči. Samo predstavljajte si, 49 let je jedel napačno hrano in nato 10 dni sadje! Kaj vendar takšen človek pričakuje od narave, do katere seje tako grobo pregrešil V enem od naslednjih poglavij sem na kratko opisal športne poskuse dr. Meverja.

"Krvni obtok, kije prepoln sluzi, je kakor zamašen dimnik, ki ni bil nikdar očiščen. V resnici je z našo krvjo še mnogo slabše, kajti zaradi odpadkov od beljakovin in škroba je gosta in lepljiva. Predvsem mleko je odlično lepilo!" Ehret Čarobna formula se glasi: "Čim manj ješ, toliko zmogljivejši si!" Vitalnost daje človeku čista krinki se nemoteno pretaka po žilah! Zapomni si Ehretovo življenjsko formulo: "Življenjska moč = moč minus obremenitev." Tvoja moč, tvoja energija in s tem tudi živčna energija je lahko le tolikšna, kolikršna ostane po nenehnih obremenitvah zaradi trenja, zožitev, tujkov, sluzi, zastrupitvah krvi, skratka vseh nečistoč, ki ovirajo njen pretok. To formulo imenuje tudi smrtonosno formulo! Ko obremenitev postane enaka skupni vitalnosti, pride smrt! Primerjaj se z umazanim strojem - tak stroj ne more teči brezhibno. Kam bi pripeljal z avtom, če bi ves čas pritiskal na zavore? Ljudje j e m o umazano hrano in ves čas vozimo s pritegnjenimi zavorami, obenem pa se čudimo, da zbolevamo in predčasno umiramo! Od leta 1978 je bila knjižica Arnolda Ehreta moje "Sveto pismo", zdaj si lahko kupiš njegovo knjižico tudi v nemškem prevodu: z naslovom D i e sehleimfreie H e i l k o s t (Zdravilna p r e h r a n a brez 26 zasluzevanja). Toda najprej moraš iz telesa pregnati strupe in usedline, to pa najbolje narediš s POSTOM! Prof. Ehret poroča po dveletni izključno sadni hrani o svojih športnih zmogljivostih: z 31 leti je lahko zdržema tekel dve uri in četrt. Pri

9

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

39 letih pa je po sedemdnevnem postu in nato ob dnevnem obroku enega kilograma češenj opravil 56-urni maratonski pohod po Severni Italiji brez poslanka, brez hrane, brez počitka ali spanja, popil je le malo vode. Nekoč je 16-urni pohod končal s 360 počepi s predročenjem! Ehret je bil človek, ki so ga zdravniki že odpisali! Dr. Barbara Moore, ki je pot od New Yorka do San Francisca prehodila brez hrane in spanja, preživela tri mesece v švicarskih gorah, ni jedla nič drugega kakor sneg. Vsak dan je hodila na težke gorske ture, pogostoma prehodila po sto kilometrov na dan, potrebovala je samo tri ure spanja, nikoli ni bila ne lačna ne utrujena! Preberi v pričujoči knjigi sestavek o sadju na Aljaski, ne zahtevaj nemogočega od narave! Poveži se s sedmerico zdravnikov, katere ti v knjigi vselej znova in znova priporočam. Drugi kamen spotike ob presni hrani so mrzle roke in noge pozimi. Tudi tukaj velja: najprej moraš svoj stroj popojnoma očistiti, tako da bo topla kri nemoteno dosegala najtanjše kapilare. Če boš tudi tedaj še zmrzoval, si obleci toplejše perilo. Predvsem pa se več giblji, ljudje smo gibljive živali in po naravi nismo pisarniška bitja! Ljudje prihajamo iz območja palm, nihče nas ni poslal v mrzle kraje. Spominjam se raziskav dr. Walforda; po njegovem živi najbolj zdravo in najdlje tisti, ki je vselej malo lačen in malo podhlajen! Čezmerna količina hrane, previsoka temperatura in pospešeno bitje srca skrajšujejo življenje! Naj ponovim rezultate raziskav dr. Walkerja: "Škrob iz kruha, žita in krompirja širi srce, povzroča srčne napade, žolčne in ledvične kamne, slabša vid in sluh." (str. 153). Z dovoljenjem zakoncev Post iz Quickborna, Boxholmstr. 9, z dne 8. 3. 1989 bi vam rad predstavil tele vrstice iz njunega pisma: Spoštovani gospodWandmaker!

Že več kot leto nisva bila pri zdravniku in nikoli več nisva vzela nobene tablete ali česarkoli drugega. Moj mož je bil zelo hudo bolan in bila sem v skrbeh zanj. Že več desetletij je imel hude glavobole, prebavne motnje, čezmerno delovanje žleze ščitnice, dolga leta so se mu vlekla vnetja ledvic, začenjala se je kazati sladkorna bolezen, šumenje v ušesih itn. Celo pismo bi lahko popisala, če bi hotela našteti vse njegove težave. Zdaj pa je vse, kakor da bi kdo pomahal s čarobno paličico, izginilo in počutiva se precej mlajša. Tudi jaz sem vselej trpela zaradi glavobolov, bolečin v grlu, hrbtenici in trebuhu in tudi drugih rečeh. Pri tem sva zelo ponosna na to, da sva vse naredila sama, brez tuje pomoči. Ne poznava zdravnika, ki bi nama lahko pomagal. Pri tem je imel moj mož vse simptome in reakcije ob odvajanju, kar jih človek sploh lahko ima. Kljub temu pa ni izostal iz pisarne niti en sam dan. Vse bolj in bolj ga občudujem. Sama pri sebi pa drugih slabosti razen majhne omedlevice nisem opazila. Seveda je veliko lažje takšno spremembo v prehrani opraviti v dvoje. Človek drug drugemu daje pogum. Seveda sva močno shujšala in sva precej suha, vendar pa naju to ne moti preveč. Moj mož je prej tehtal pri svoji višini 187 cm tako in tako le 77 kg, zdaj pa 60. Jaz sem visoka 170 cm, prej sem imela 62 kg, sedaj pa imam 46 kg. Najina hči je med tem 80 odstotno presedlala na presno sadno hrano, njena družina pa 50 odstotno. Pozimi ni bil skoraj nihče prehlajen in najin vnuk nič več nima kroničnega kašlja, odkar ne je mlečnih izdelkov. Skoda, da je tako težko kogarkoli prepričati o naravni prehrani. Sama sebi se zdiva veliki izjemi. Morava reči, da sva vam in gospe Peiter na vso moč hvaležna. S prisrčnimi pozdravi, vaša Doris Post Ali ni žalostno, da se izvajanje preprostega naravnega zakona tako težko prebija med ljudi? Se slabše pa je, da se mora celo braniti! Koliko argumentov navajajo zlasti medicinci proti presni hrani! Predvsem vselej znova navajajo kislost. Tukaj želim še enkrat kategorično izjaviti, da so vse izjave o kislem učinku organskega sadja popolnoma zgrešene! Celo najbolj kisla limona deluje bazično in ima prav zaradi svoje organske kisline najmočnejši vpliv na raztapljanje nabranih usedlin sečne kisline (dr. Haig) in apnenčastih kristalov v mehkem tkivu. Najboljše pomlajevalno sredstvo je destilirana voda z limonovim sokom! Nemški raziskovalec prof. Schmoleje imenoval limonin sok ELIXIR VITAE _ življenjski eliksir! Poleg tega vas tu opozarjam na Stanleya Burroughsa in njegovo kuro z limoninim sokom ter K. A. Beyerja iz Züricha. Naslednjemu stavku naj prisluhnejo ljudje s preveliko telesno težo. Poročila o dramatičnih zmanjšanjih telesne teže pri presni prehrani se množijo. "Suha sem kot trlica, toda zdrava", se glasi njihovo geslo.

Odločila sem se, da vam napišem tole pismo. Že dvakrat sem prebrala vašo knjigo. To je resnična revolucija in naju potrjuje v najini odločitvi, da morava nadaljevati s sadno hrano. Z njo sva začela prav pred enim letom (z možem sva oba stara 57 let). Preskusila sva tudi razne druge načine prehrane, tako na primer Brukerjevo in Schnitzerjevo prehrano, makrobiotiko in polnovredno prehrano. Vendar nama je šlo vse slabše. Vseh bolezni vam sploh ne bi mogla našteti. Gospa Peiter mi je poslala vaše knjige in brošure. Ko sva jih prebrala, sva spregledala in tedaj sva takoj prešla na presno sadno prehrano. Moj mož je bil tako imenovani pudingški vegetarijanec. Jedel je normalno hrano, veliko mlečnih izdelkov in kruha, toda nobenega mesa. Vse življenje je bil brez pravega apetita. Zdaj imava občutek, kakor da sva se zbudila iz hudih sanj. Kadar jeva sadje, se nama zdi, da sva v raju in sadje ima tako čudovit okus. Vsako jabolko ima drugačen okus, in vsako je prvovrsten užitek!

10

11

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Pozabi na vse diete, v katerih shujšaš, toda tudi zboliš. Postati moraš vitek, krepak in zdrav! Kaj ti pomaga vitko, toda bolno telo? Za vse, ki s strahom opazujejo "zdravo" prenizko težo, sem prevedel članek Victorie Bidvvell o pridobivanju telesne teže, katerega sem dodal na konec knjige. Ljudje tožijo tudi zaradi volčje lakote v prehodnem obdobju. Ta volčja lakota ni prava lakota, temveč samo apetit in pomanjkanje prejšnje meščanske kuhinje. Volčja lakota je bolezen iz kuhinjskega posode, je kakor "maček" po krokanju! Po 3-4 dnevih posta ne čutiš nobene lakote več, torej pri tej lakoti ne gre za potrebo po dovajanju hrane, temveč za to, da bolne celice v tvojem telesu in mikrobi, ki požirajo odpadke iz kuhane hrane, zahtevajo svojo hrano! Prava, resnična lakota se oglaša v grlu, kakor žeja! Kruljenje v želodcu ni lakota! Ta lažni apetit moraš premagati s samonadzorom. Jezik s svojimi degeneriranimi okušalnimi živci je tvoj sovražnik. Jej, da boš živel, ne živi za to, da bi jedel! Na svetu je vendar toliko lepe zelenjave! O hrani ne boš več premišljeval, ko si boš očistil telo. Tedaj se lakota ne bo več pojavljala, kakor se tudi med postom ne! Obvladaj lažni apetit, ki hlepi po brezvrednih prehrambnih snoveh! Vem, da vsi, ki živimo samo ob presni hrani, živimo v "sto odstotno sovražnem okolju". Pogostoma gledajo na nas tako, kakor da bi prišli z Marsa. Vendar pa se ne daj motiti. "Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje!" Ti ne odločaš za druge. Brezskrbno vzemi svoje jabolko, pomarančo ali banano, kadar si kam povabljen. Drugega dne se boš počutil odlično in boš dobre volje, drugi pa naj trpijo zaradi zamašenega krvnega obtoka! Nekateri absolutno hvalijo čebelji med, še zlasti seveda tisti, ki z medom in izdelki iz njega dobro služijo. Na več mestih sem v knjigi opozoril, da ni med nič boljši od čistega sladkorja in da ravno tako nevarno zamaje insulinsko ravnovesje kakor tovarniški sladkor in alkohol, kakor sem opisal v poglavju o hipoglikemiji! (Glej tam opisane simptome). Redno jemanje medu nazadnje privede do poškodb na jetrih, trebušni slinavki in vranici. Toda pri uravnoteženih vrstah sladkorja v sadju in zelenjavi te nevarnosti ni. Za umetni in prečiščeni sladkor (vključno s čebeljim medom) 85 ni prostora v naravni prehrani! (Burroughs ). Med laiki komaj kdo ve, da čebela surovi med najprej predela, ga obdela s sredstvom za konzerviranje in nato znova izpljune. Takšen med, ki ga čebele shranijo za lastno hrano, je zaradi sredstev za konzerviranje in nabranih pesticidov škodljiv človeškemu organizmu. Poleg tega pa vsebuje premalo kalcija. Strokovnjak za med je povedal tole: "Med je čarobna in mistična beseda na področju zdrave prehrane. Sodi med najbolj previsoko ovrednotene in preplačane izdelke v trgovinah z biohrano. Silna korist, ki si jo ljudje obetajo od medu, je iluzija... Med je le malo bolj polnovreden, a zato še bolj nevaren od sladkorja!" Še zlasti me je razveselilo potrdilo, ki sem ga pravkar prejel

od Družbe za neizčrpno zdravilno moč narave, Karlsplatz 3, 8000 München 2 (predsednik prof. dr. G. Richter + dr. dr. Bilas):

POTRDILO Miinchen, 16.5.89

Svet družbe za neizčrpno zdravilno moč narave se z velikim veseljem zahvaljuje Gospodu Helmutu VVandmakerju za njegove velike zasluge v prizadevanjih za rehabilitacijo okolja, za njegov trud za preprečitev propada človekovega zdravja in strokovno razlago preventivnega in zdravilnega načina prehrane ter mu izraža posebno zahvalo. Gospodu VVandmakerju se je posrečilo, da je v svojem truda polnem delu zaobsegel tozadevno znanje z vsega sveta, ga izpolnil s svojimi izkušnjami in ocenami ter predstavil javnosti. V tem smislu je njegovo delo epohalno. Njegova knjiga HOČEŠ BITI ZDRAV? PROČ S KUHINJSKIM LONCEM! bo vsakemu bralcu pomagala pri njegovi neposredni praktični odločitvi, da se postavi v službo raziskovalcem prehrane in znanstvenikom kot izziv in kažipot, da prizadevnim varstvenikom okolja nove spodbude ter mladi generaciji upanje na preživetje človeštva. Dr. Bilas namestnik predsednika Helmut F. Roehrig poslovni tajnik

Na žalost je le majhno število ljudi spoznalo vso resnico človekovega perverznega načina prehranjevanja. Vendar pa jih je iz dneva v dan več, kajti dolgo obdobje miru in prehrana v družbi izobilja nas nosi vse bliže in bliže propadu, navzlic vsem laboratorijskim raziskavam na mrtvih materialih! Oglašajo se mi tudi zdravniki, ki praviloma nimajo nobenih izkušenj z zdravjem, ne da bi se obračal nanje. Prihaja čas spreobrnitve, pravi neki zdravnik iz Stuttgarta, tako ne bo šlo več naprej. Profesor medi­ cine iz Frankfurta je sprejel mojo knjigo med najpomembnejše knjige o prehrani in jo razglasil za obvezno branje!

12

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

Tako bomo maloštevilni nadaljevali izkušnje naših vzornikov izpred stoletij navzlic sto odstotno sovražnemu okolju. Vsakdo meni, da mu hočemo vzeti nekaj dragocenega. Resnica je ravno nasprotna. Pravilno je zapisal pravkar omenjeni profesor: vse se začne v ustih. Lažni užitek ob okusu smo dobili že od svojih mater (saj same niso vedele, kaj je prav). Vsak dan se bojujemo s temi razdiralnimi navadami kakor z mlini na veter! Samo iz norosti kuhanja na ognju so nastale vse današnje bolezni, ki jih je vse več in več, na primer aids. Današnja tovarniška prehrana in uničevanje vrednih sestavin hrane v kuhinjski posodi ne more prehraniti zdravega telesa: mrtve snovi dajejo mrtvo tkivo. Pri tem nastaja dvoje nevarnosti: 1) organizem je zaradi ogromne količine mrtve hrane podhranjen tudi ob polnih krožnikih, in 2) snovi, ki so upepeljene, postanejo strup za telo. Hromeč in omamljajoč vpliv kuhane hrane spreminja človeka v pokveko. Izgubljeno vitalno in živčno moč si nato prizadeva na vsak način pridobiti z nevarnimi poživili, kavo, čajem, kakavom, čokolado, žganjem in tobakom, soljo, zelišči, začimbami, mrtvimi mastmi, sladkorjem, kisom, česnom, čebulo, maščobnimi kislinami (omega-3, najtežje prebavljiva, popolnoma nekoristna reč), takšnimi in drugačnimi margarinami, "čarobnimi eliksirji", najraznovrstnejšimi zdravili. Toda vse kar ni hrana, še bolj uničuje telo. Stvarnikov čudež, človek, tako postaja najbolj degenerirano bitje na zemlji! Ob tem pa je eliksir življenja na dosegu roke in ust. Kaj je bolj mamljivega našim čutom, zrelo, lepo pordelo jabolko, ki se nam skotali pred noge naravnost z drevesa, ali pa rdečkasto meso iz trupla našega živalskega brata, obdelano s kemikalijami in vrženo v lonec? Postanimozgled drugim, plačilo pa nam bodo okrepljenamoč, vsem vidna pomladitev, boljši vid, sluh, voh, okus in tip. Pri tem pa sploh ničesar ne zamujamo, okušalni živci si bodo želeli žive naravne hrane. Uničena kuhana hrana nam bom odvratna, saj je sploh prenašati ne bomo mogli več! Te naravne pregrade ne bomo mogli nikdar več preskočiti. Varovala nas bo sama.

Evropejcem, imenuje fanatizem. S tem ne bo pridobil nobenega človeka za polnovredno hrano, ki je bogata z vitalnimi snovmi (tudi mrtva razkuhana)! Mednje sem po njegovem prištet tudi jaz. Njegova izjava mi je v čast in me potrjuje v tem, da imam s svojo naravno presno hrano prav. Kakšen je torej vaš nauk, gospod dr. Bruker? Sveža hrana je primerna za bolnike, za zdrave pa ne? In če takšno hrano jedo zdravi, so torej fanatiki? Ste sklenili ta pogubni kompromis zato, da bi si pridobili privržence? Morali bi si pogledati številna pisma mojih bralcev, ki so ob "polnovredni škrobni" hrani zboleli in spet ozdraveli z okusno sadno presno hrano in si ob njej pozdravili živce! Težišče je treba postaviti na sadje in ne na škodljiva žita, kar v tej knjigi razlagam na 58 straneh! Jedci kosmičev in žitaric so ostali na pol poti, kakor Waerland. Dvajset let sem se hranil z žiti in vselej sem imel opravka s prehladi, celo pljučnicami, srčnimi težavami in debelostjo. Vsak dan sem jedel sveže kosmiče, pekel svoj kruh; skratka bil sem pravi žitoman. Danes najgloblje obžalujem ta izgubljeni čas, vendar takrat nisem vedel za nič boljšega! 99,9 odstotkov bralcev podpira moje radikalno in fanatično zagovarjanje edino veljavnega naravnega zakona. Edino negativno pismo sem prijel od Stahlkopfa. Vendar pa je bilo to pričakovati, kajti svoje regenaplexe lahko prodaja le bolnim ljudem. Beseda radikalno pride iz latinščine in pomeni: iti hkoreninam. Jaz se torej podajam v globino k nespremenljivemu in večno veljavnemu zakonu, ki velja za vsa živa bitja na tem planetu! Če me torej kdo imenuje fanatika ali radikala, tedaj hkrati izpričuje največje spoštovanje do narave. Polovičarskih knjig in čudodelcev imamo na pretek! Ali je človek lahko preveč učinkovit, preveč popoln, preveč naraven? Preštej vse odvečne, frustrirajoče, neučinkovite in površne metode: paliativna (blažilna) zdravila, operacije (ven s slepim črevesom, mandeljni, maternico, jajčniki, žolčem, polipi, v vedro za smeti z njimi), "lomljenje kosti", kar delajo kiropraktiki, masaže, tople kopeli, kisikove kure, mrzli šoki, električne vibracije, obsevanje, ' cepljenja itn. Vse to so kratkotrajni ukrepi, ki ne sežejo pod površje. Ljudje hodijo od enega mazača do drugega, da bi našli čudežni eliksir. Pri tem pa postajajo le še bolj slabotni in betežni ter prezgodaj najdejo svoj grob! Zakaj bolni ne gre do korenin? Rad bi ozdravel, toda ne da bi mu bilo treba kaj narediti. Hoče napačno, mrtvo hrano, hoče obdržati svojo požrešnost. Meni je ljubo, da me zmerjajo s fanatikom in radikalcem, kajti to sta le drugi besedi za resnico in dosledno ravnanje! Helmut VVandmaker Tellingstedt, poleti 1989

"Zdravila ne pozdravijo nobene bolezni, bolezen zdravi vselej naravna sila. Naprstec (digitalis) je tisočere spravil v grob.'" Profesor Dr. med. M. Schmidt "To zelišče (naprstec) je dobilo svoje ime po tem, ker je tisočerim pokazalo pot v grob! " Prof. Dr. med. Hosack Dr. Bruker v svojem Zdravstvenem svetniku 6/89 priznava, da zdravi le čista presna hrana. Toda, predpisati presno hrano vsem, ne le

14

15

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

neogiben, toda čezmernemu stresu se moraš izogniti in se mu tudi lahko izogneš!
«•

UVOD
izjavljam: Po štiridesetih letih raziskav na področju prehrane in zdravja Bolezni imajo en sam vzrok in sicer zastrupitev telesa. Obstaja samo en način zdravljenja in to je razstrupitev organizma! Oba nauka sta sila preprosta, tako kot je preprosto vse, kar je veliko. Zastrupil si se sam s kislo kuhano hrano, zdravili in poživili. Razstrupitev pa je mogoča samo z živo, bazično, rastlinsko presno hrano, edini in naravni zdravnik pa je tvoje telo! Obstaja samo eno vesolje, ena narava, en naravni zakon, en stvarnik (Bog ali Duh, kakor ga hočete imenovati). Po tem zakonu so temelji prehranjevanja enaki za človeka in za žival: Tisto, kar je ustvarila narava, moraš pojesti surovo. Kakšnih 70.000 živalskih vrst, ki prosto živijo v naravi, se tega zakona drži, edino človek se je razvil v kuhajočo in mleko pijočo človeško žival. Samo to "izjemno bitje" jemlje zdravila! Samo iz tega izhajajajo vse zdravstvene težave, ne glede na to, kako tem boleznim pravimo. Človeku so vtisnili pečat milijoni let hranjenja s presno naravno hrano, prilagojen je na takšne surove molekule. Tudi njegovi geni se kljub kuhani hrani niso skoraj nič spremenili. Šele ogenj in kuhinjska posoda, orodje, so temeljito spremenili prvotne prehrambne snovi. Posledica so degeneracija in bolezni. Bolnik, če hočeš spet postati in ostati zdrav, tedaj se odloči: vrni se k pravi hrani, še prej pa odstrani strupe iz svojega telesa z nekajdnevnim postom. Pri naravni prehrani velja le eno samo preprosto pravilo: "Jej tisto svežo in presno hrano, ki ti najbolj tekne, ki najbolj prijetno diši in kije najlepša na pogled!" Devetdeset odstotkov vitalnosti, živčne moči in energije je odvisno od tega preprostega stavka! Za družbo pa si izberi: svež zrak podnevi in ponoči, sonce, čislo vodo, obilico gibanja, počitka in spanja! Stres je nujen in je tudi

"Pravo človeško kulturo bomo imeli šele tedaj, ko za kanibalizem ne bo veljalo samo žrtje ljudi, temveč tudi živali!" Wilhem Busch "Modrec je rekel o naših napačnih prehrambnih navadah: "Vselej nas mika, da bi žrtvovali prihodnost, ker želimo nemoteno uživati v sedanjosti!" Zakaj se ljudje teh preprostih pravil ne držijo? Samo zaradi slabih navad in pomanjkanja duševne moči, da bi se zamislili o svojem pravem bistvu! Najprej si sam ustvariš navade, potem pa navade ustvarjajo tebe! Danes je na zatožni klopi naravni zakon, ne naš degenerirani, napačni način življenja! Tako daleč smo prišli v eri aidsa! Sovražniki so mikrobi, s katerimi se moremo bojevati, ne pa naše nenehno odmikanje od narave! Virusi in bakterije pa so v resnici naši prijatelji, kajti pomagajo nam, da se znebimo odpadkov, ki so se nabrali v nas. Če jih ne bi bilo, bi bilo naše življenje kaj kratko. Tudi pri aidsu niso vzrok infekcij mrtvi virusi, temveč gojišče, ki smo ga zanje pripravili s svojo mrtvo hrano, poživili, soljo, začimbami, kavo, čajem, kakavom, čokolado, žganimi pijačami, cigaretami in neskončno količino zdravil! Raje se "zamedikamentiramo" do smrti, kakor da bi spremenili napačen način življenja! Znani francoski zeliščar Messegue pravi v svoji najnovejši knjigi Zdravilne rastline, da zdravila povzročajo 60 odstotkov bolezni! Huda nesreča je, da so malone vsa prehrambena sredstva danes mrtva, da v njih ni "življenja". Ozri se okoli sebe po izdelkih v supermarketu, kaj vse boš našel v škatlah in embalaži! Sami tovarniški izdelki, izprijeni, spremenjeni, narejeni tako, da trajajo čim dlje! Celo mlečni izdelki so danes homogenizirani, pasterizirani in s tem spremenjeni v mrtvo hrano. Najslabše od tega je homogenizirano, tako imenovano alpsko mleko, ki ga vsi kupujejo, ne da bi sploh karkoli mislili! In v katerem kotičku teh ogromnih dvoran boste našli sveža živila? Sadje in zelenjavo, ki pa smo jih na žalost tudi dodobra spremenili z obilico umetnih gnojil, insekticidov, pesticidov. Najprej se uničijo plodna tla, nato rastline in gozd, na koncu pa žival in človek! Kriv pa si si sam, zakaj pa ne kupuješ biološko vzgojenih sadežev in zelenjave? Trgovec ti ponudi tisto, kar želiš, kajti njemu gre za denar. Vendar pa tudi najboljša biološko vzgojena rastlinska živila niso nič vredna, če jih nato v loncu spremeniš v mrtvo snov! A za takšno nenehno kršenje naravnega zakona je treba plačati visoko ceno! Pred kakšnimi 50 - 60 leti v trgovinah sploh ni bilo industrijskih živil, kvečjemu kavni nadomestek. Sam sem odrastel v takšni špeceriji.

16

17

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zato to prav dobro vem, saj sem v počitnicah velikokrat sam stregel kupce. Dandanes kažejo naša telesa navzlic splošni debelosti povsem razločna znamenja podhranjenosti in bolezni zaradi mrtve prehrane. Le živi encimi, naši najboljši pomočniki, ki jih je na tisoče, ustvarjajo iz žive prehrane za življenje sposobne celice, iz katerih nato nastane življenja polno telo. In takšen izdelek gre najlažje in brez motenj skozi naš prebavni sistem! Toda vsakdanje reklamiranje, ki požira milijone, nam dan za dnem izpira možgane. "Čudovit okus..." Ves čas govorijo le o užitkih ob hrani. Kaj pa se zgodi z dragocenim telesom, ki smo ga dobili od Stvarnika in ga dobili le enkrat, pa je industriji kaj malo mar. Njim gre le za to, da jim v blagajni čimvečkrat zacinglja. Če se torej ne boš spremenil kot potrošnik, se ne bo spremenil niti trgovec. Le čemu bi si dajal opravka, če ti tega nočeš. Že večkrat sem poskusil, da bi povečal naše oddelke za bioprehrano, vendar pa jih je bilo treba potem spet zmanjšati. Le ponudba za diabetike je iz dneva v dan večja, pa tudi tam ponujajo samo mrtva živila. In zakaj se sladkorni bolnik ukvarja s svojo prehrano? Zato ker nima druge izbire! Že zdaj imamo v Nemčiji prek dva milijona diabetikov, poleg tega še nadaljni milijon, ki o svoji bolezni še ničesar ne sluti! Le čemu moramo prej vsi skupaj propasti? Zakaj sam ne poskrbiš za to, da bi v današnjem sodobnem supermarketu prodajali vsaj polovico sveže, žive hrane? Zakaj verjameš profesorjem, ki ti, kot bi mignil, podpišejo vsak test in hvalijo mrtvo hrano? Zakaj ne daš možnosti naravi? Čemu se daješ v roke medicini in siliš pod kirurgov nož? Sama vprašanja in na vsa si moraš odgovoriti sam. Sizifovo delo bi bilo spreminjati svojo okolico, ni pa prepovedano začeti pri sebi! Vsaj ti, ki bereš to knjigo, poskrbi za obilno letino, ne z besedami, z dejanji bodi zgled drugim! Mnogi mi pravijo, da so žalostni, ker ne morejo pridobiti drugih članov družine. Slabe navade, ki so edini vzrok bolezni, pa so izredno trdožive! In najtežje jih je spremeniti ravno pri hrani. Če so tako jedli moji starši in moji stari starši, mora že biti tako, saj so ob tej hrani zrasli in se postarali, so prepričani ljudje. Prepričanje je sicer človeku v pomoč, vendar pa prav nič ne spremeni naravnih zakonov! Odločitev o spremembi more torej vsakdo sprejeti popolnoma sam. Jaz ne morem biti tvoj učitelj! Se manj pa zdravnik. Jaz ne "zdravim". Sem le upokojen trgovec, ki ti želi sporočiti svoje izkušnje! Bil sem večkrat bolan zaradi epidemij in v vojni tudi ranjen - štiri leta sem prebil v Rusiji in i/, lega izhajajoče zdravstvene težave so bile moj učitelj! Navzlic hudim vsakodnevnim obremenitvam nismo poznali ne infarktov ne kapi ne sladkorne bolezni! Skromna hrana in veliko gibanja na svežem zraku sta preprečevala današnje bolezni obilja. Rad pa bi pomagal vsem, ki so se pripravljeni učiti in ki so zašli v zdravstvene težave. Popeljal te bom na drugo raven zavesti. Mene so le izkušnje drago stale. Ti pa dobiš na mizo končni izdelek, ki bi ga bil jaz

vesel, ko bi ga bil spoznal prej. Vsevedi prihajajo k meni šele takrat, ko so že na tleh. Tedaj se sodba glasi: prepozno. Vsa bitja se razvijajo v skladu s svojim okoljem, zato da bi živela v miru in sreči, ne zato da bi trpela! Narava nima nikakršnega "bolezenskega načrta", vselej hoče le tvoje zdravje. Če pa seveda zaničuješ njene zakone, tedaj mora ukrepati v tvoje dobro, ker te hoče rešiti. Na poti k popolnemu zdravju in sreči moram seveda razdreti nekaj legend o osnovnih živilih, tako na primer o tem, da je kruh zdrav, medtem ko je v resnici nevaren, kisel škrob, minerali v njem pa so glavni krivec za prezgodnje poapnenje in staranje. Kisli krušni in žitni proizvodi ropajo dragoceni kalcij iz kosti, saj so pravzaprav čisto brez kalcija revmatizem, protin! Ali pa "zdravo" kravje mleko s težko prebavljivimi kazeinskimi beljakovinami, ki so glavni povzročitelj mnogih kožnih bolezni in alergij. Teličku krademo mleko in smo zato kaznovani! Tudi tukaj je človek nenavadna izjema med vsemi živimi bitji! Ali pa morda ti poznaš odraslo kravo, ki sesa prsi svoje "sestre", da se posladka z njenim mlekom? Toda kravje mleko vsebuje vendar toliko kalcija, ki ga nujno potrebujemo za svoje kosti? A le čemu imajo potem ravno zahodna ljudstva, ki popijejo toliko mleka, najslabša okostja? Kalcija v grobi obliki, ki je vezan na težko prebavljiv kazein, človek ne more uporabljati, še zlasti ne, če se mleko z obdelavo nevarno spremeni in postane mrtva snov! Degenerirani civiliziranec je edino živo bitje na zemlji, ki svojo hrano uničuje s kuhanjem, pije mleko po koncu dojenja, jemlje zdravila in pije strupene pijače, na primer kavo in žganje, si uničuje pljuča z gorečimi rastlinskimi stebli! Tebi samemu je prepuščeno, kako visoko po lestvi zdravja se boš povzpel. Svoj cilj boš dosegel šele tedaj, ko bo tvoje živčevje znova okrepljeno in boš odklanjal mrtvo razkuhano zelenjavo, ki jo delajo užitno z drugimi rečmi, s soljo, mastjo in začimbami, in si boš zaželel jabolka! Dobrega počutja se boš zavedal šele tedaj, ko ne boš več prenašal okusne meščanske hrane, ko boš od nje dobil krče in ti bo slabo. Dokler še vse prenašaš, kakor "razmajan" traktor, si še neznansko daleč od cilja! Za kompromise boš odgovarjal sam, vendar pa ne pozabi, da kompromisi vodijo prek kompromisnih bolezni v kompromisno smrt! Trnova pot se torej izplača! Pravzaprav je to tudi vse, kar bi ti imel povedati, ta preprosta pravila, ki si jih prebral na začetku knjige. Seveda obstaja na tisoče knjig o prehrani in o zdravju, in kdo ima torej prav? Že iz dejstva, da jih je toliko, si lahko spoznal, da so vse v zmoti, ker nobena dosledno ne zagovarja naravnega zakona. Sam lahko preskusiš, kdo ima prav: "tako imenovani znanstveniki" ali narava! Prav ima samo naravni zakon, o tem naj ne bo nobenega dvoma! Vem pa, da tudi sam vselej iščem nova in bolj vseobsegajoča spoznanja. Ravno tako bo šlo tudi tebi. Zato ti hočem priskočiti na pomoč s pričujočo knjigo! Prebral boš marsikatero trdo

18

19

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

besedo, loda saj je ludi življenje trdo! Vselej sem se trudil in iskal resnico, četudi je ta dostikrat neprijetna. Gospa dr. Kingsford je leta 1880 v Parizu objavila doktorat z naslovom The Perfect Way of Diet (Popolna prehrana za človeka) 23 in je v predgovoru omenila, dajo bo marsikateri "znanstvenik" imel za utopistko. Vendar pa je to že pred sto leti ni zadržalo, da ne bi povedala resnice. V tej knjižici, ki sem jo letos našel v ZDA in ki jo je dr. Aderholt prevedel v nemščino in založil, je opisan prav ta naravni zakon, katerega sam razlagam v pričujoči knjigi. Ali so se ljudje iz tega kaj naučili? Ne, prav nič, še globlje v kuhinjski lonec so zlezli. Samo poglej si številne recepte za sladokusce, ki jih lahko vsak dan bereš v revijah, pa tudi v "časopisih za zdravje". Vsem gre le za zapeljevanje okusa, čisto nič drugega! Na prvem mestu je zaslužek, ne tvoje zdravje! In od bolezni živi mogočna medicinska hierarhija! Z zdravili, umetnimi vitamini in minerali nato neogibno nastopi medicina, ki pa te ne bo rešila, nasprotno, tvoje prizadeto telo bo moralo poleg lastnih smeti raztopiti in izločiti še vse te strupe! In to so spet nove poškodbe, posledice pa so nepredvidljive! Zdravila, zaradi katerih zdrav človek zboli, naj bi bolnemu prinesla zdravje? Le kdo ima lahko tako bolne misli?

"Vse kar smo se naučili, je samo kupček predsodkov, s katerimi so nas pitali do 18. leta!" Albert Einstein

Povedal sem že, da sem trgovec, ne pisatelj. Zato prosim, da mi oprostiš slogovne slabosti in tudi to, da te tikam, saj je bil ravno ta neposredni nagovor mnogim bralcem všeč pri prvi knjigi.

Še enkrat si bolj pozorno poglej sliko, ki prikazuje razvoj človeške opice v živalskega človeka, ki pije pivo in kadi! Danes začni novo življenje, jutri bo morda že prepozno! V knjigi boš bral o Perzijcu A. T. Hovannessianu iz Teherana, ki je v armenskem jeziku napisal 567 strani debelo knjigo z naslovom Raw Eating (Surova prehrana) 71 , ki je izšla leta 1967 v skrajšani izdaji v angleškem jeziku na 160 straneh. Od jeseni leta 1987 si prizadevam, da bi dobil nekatere knjige in pravice za prevod in prodajo te knjige. Prav ta teden pa sem nazadnje le dobil telegram od njegove 31-letne hčereAnahit, da mi je knjige pripravljena prodati. Zdaj je na poti nekaj sto knjig v angleškem jeziku, ki jih lahko naročiš pri založbi Waldmäusen, pri kateri je izšla tudi moja knjiga. Še najprej si bom prizadeval dobiti pravico za prevod v nemščino! Omenjena knjiga bo zagotovo močno vplivala nate, kajti Aterhov, kakor se sam imenuje, je izgubil dva otroka, stara 10 in 14 let, zaradi uživanja mrtve hrane in napačnih medicinskih postopkov. Njegov tretji otrok, kije rasel samo ob presni hrani, zgoraj omenjena Anahit, ki vodi prodajo njegovih knjig v Teheranu, je sedaj stara 31 let in ni nikdar poskusila niti grižljaja kuhane hrane. Aterhov sam pa z 61 leti ni mogel prestopiti niti dveh stopnic in je trpel zaradi številnih bolezni. Zdaj ima 88 let in veselo poskakuje naokrog. Vem, daje še živ, saj seje podpisal na ček, ki sem mu ga poslal! Walter Sommer je v svojem biltenu velikokrat omenjal Aterhova in tudi priporočal njegovo knjigo, vendar pa ta knjiga nikdar ni bila naprodaj. Zato sem še zlasti vesel, da ti to pomembno knjigo zdaj lahko ponudim. Če ti je kaj do resnične zdravstvene prosvete, jo naroči takoj, kajti ta knjiga zagovarja naravni zakon tako, kakor ga zagovarjam jaz! Uspel boš, če se boš le malo potrudil! Aterhov ni vedel ničesar o obstoju Naravne higiene (v ZDA od leta 1822 znana kot Natural Hygiene). Priporoča tudi žita, stročnice in kruh, toda, in to je pomembno, samo v kaljeni obliki in brez toplotne obdelave. Ti rastlinski izdelki tedaj spet postanejo zelenjava, so torej surova, sveža in zdrava hrana. Vendar pa prav tako še ni upošteval pravilne kombinacije živil. Zagovarja pa strogo nespremenjeno naravno hrano. Če poješ le grižljaj kuhane hrane, pravi, potem nikar ne govori, da ješ le presno hrano! Meni bi bilo ljubše sadje! Jej torej samo presno hrano, kakršno priporočam v knjigi. Kmalu boš sam opazil, kam pes taco moli. Po začetnih težavah, ki jih boš imel zaradi spremembe, boš hitro postal vitek in zdrav in obhajal te bo dotedaj neznan "evforičen" občutek sreče. Ob tem nastopajoče zdravstvene krize, ki nikakor niso nevarne, nastopijo zaradi tvojega prejšnjega napačnega načina življenja, to so le bolečine ob razstrupljanju. Tvoje telo pa bo ob tem postalo čudovito gibčno in vzdržljivo. Kakor nič boš pustil za sabo vse svoje vrstnike!

20

21

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zc omenjeni Aterhov priporoča rakavim bolnikom, naj dnevno pojedo en kilogram surovega sadja. Ta količina zadošča, da si človek ohrani življenje, obenem pa je smrtna obsodba rakavim celicam! Pravi: "Rak se rodi v kuhinjskem loncu!" Ce Aterhov priporoča surovo sadno hrano kot izredno učinkovito pri tej hudi bolezni, ki je vselej končni stadij kronične bolezni, kako šele vpliva na bolj preproste akutne in kronične bolezni. Vendar pa nikdar ne zdravi neposreden vpliv hranilnih snovi. Zdravi vselej le telo samo. Zato tudi ne obstajajo nikakršne zdravilne kure! Toda obremenitev telesa pri naravni surovi hrani je tako majhna, da se telo lahko začne pri priči samo čistiti! Le odločiti se moraš in poskusiti! Nikar se ne prepusti vplivu neštevilnih "znanstvenih" knjig, kajti ponavadi je znanost le zadnji stadij zmote! Kaj pa je torej sluz, ki ti v ogromnih količinah teče iz nosu in grla, kadar si prehlajen? V knjigi bom usedline še podrobneje obdelal! Sam pa boš spoznal to zmoto, če se boš držal naravnega dogajanja in njegovih zakonov! Resnico je preprosto spoznati, težko jo je izpeljati! "Človek raje propade, kakor da bi spremenil svoje navade", je dejal že Lev Tolstoj. Pričujoča knjiga bo torej temeljit obračun z raznovrstnim praznoverjem na primer medicinskih "struktur", medicinske industrije, ki letno požre milijarde, in resničnega "reveža", pacienta, ki mora zaradi nevednosti ubogati bele halje! Ce se sploh še da preprečiti degenerativni propad našega zahodnega, preciviliziranega človeka, potem bi morali imeti milijarde mark za preventivno informiranje. Milijarde mark bi morali namesto za brezplodni "boj" z mikrobi nameniti zato, da bi razširjali naravno zdravje. Na vseh reklamnih panojih, v vseh časopisih in predvsem v vseh novih sredstvih množičnega obveščanja, na primer televiziji, bi morali z učinkovitimi plakati in oddajami obveščati ljudi o alternativni zdravi hrani in preventivnem načinu življenja. To je prava naloga za državo in ne samoreklama z nikotinom zasvojenih politikov! "Kdor ne uboga, ga tepe nadloga", pravi narava. Kdor pa se drži načel zdravega življenja, temu naj se povrnejo vsi stroški, ki jih plačuje za zdravstveno zavarovanje! Tudi podjetja, ki morajo po diktatu obvezno plačevati polovico teh neznansko visokih stroškov, bi morala ravno tako dobiti povrnjen svoj del. "Lažni plašč" solidarnosti naj ne pokriva tistih bolnikov, ki so si bolezen zakrivili sami, ki nenehoma pijejo, zrejo in kadijo in svoje poškodovane gene brezskrbno predajajo potomcem, ljudi, ki si z razbrzdanim življenjem uničujejo živce, temveč naj ščitijo tiste, ki se bodo v prihodnje držali zakonov narave in zato sploh ne bodo v breme zdravstvenemu zavarovanju. Sindrom "bega" pred zdravniki je treba ustrezno poplačati, ne

pa podpirati navala v zdravniških čakalnicah. "Sam si pomagaj in Bog ti bo pomagal!" Tako kot na starem Kitajskem bi moral biti zdravnik plačan po tem, kako ohranja zdravje družine. Bomo videli, koliko zdravnikov bo potem še študiralo, ko se ne bodo več hranili iz milijardnega korita! Zdravnik bo moral tedaj sam postati vzor zdravja in dolgega življenja. Ravno s tem pa bi imel danes hude težave. Zdravniki trpijo zaradi enakih bolezni kakor njihovi pacienti in v tabeli dolgosti življenja jih bomo našli bolj na spodnjem koncu lestvice! Kako naj potem pričakujemo, da nam bodo jamčili zdravje? Vendar pa mi ne gre zato, da bi slikal zdravnike v slabi luči. Dobro se razumem z marsikaterim zdravnikom, ki gleda na stvari prav tako kakor jaz, vendar pa si zaradi prevladujočega sistema ne upa izreči resnice. S tem bi se sam pokopal. Končal bi tako kakor dr. Issels, ki se je boril za celostnost in nato pristal v zaporu! Tako močna je dandanes bela hierarhija! Vem, da bi radoživi minister Bitim to resnico lahko pomagal spravljati med ljudi. Obenem bi se morda znebil kakšnega odvečnega kilograma in pozabil na kajenje, tedaj bi bil še bolj učinkovit. Saj se, hvala Bogu, ne ustraši nikakršnega svetohlinstva! Kaj bi bilo, ko bi vsi politiki, ne glede na svojo barvo, to prastaro resnico o zdravju in bolezni razširjali z vseh govorniških odrov? Davčni prihodki od alkohola in nikotina - državna hinavščina - bi se seveda znižali, toda pri zdravstvenem zavarovanju bi prihranili milijarde, tako da bi se to izravnalo. To je lepo slišati, ali ne? Toda največji sovražnik, človek s svojimi udobnimi navadami, bi rad delal še manj, imel še več prostega časa, še več zaslužil, zato da bi lahko še bolj "napačno" užival. To je ta trdnjava! Pri teh zahtevah ga pa podpirajo še sindikati. Sindikalne šefe bi bilo treba obsoditi na to, da bi morali v Nemčiji izdelane drage izdelke sami prodajati v tujini! Pred nekaj dnevi mi je primarij neke klinike za rehabilitacijo dejal, da so se morali še pred petindvajsetimi leti bolniki v zdravilišče pripeljati z železnico, nato pa so morali v svežem severnomorskem zraku hoditi peš. Tiste, ki so se pripeljali z avtomobilom, je moral prijaviti. Takim so preprosto odbili dodatek za zdravljenje. Danes pa naj bi jim zaradi "mehkužnega" varstva osebnega dostoj anstva uredil kar prostore za kajenje. Tudi v sanatorijih za pljučne bolezni imajo po novem takšne kadilnice, čeprav vsakdo ve, daje kajenje povzročitelj pljučnega raka v 70 odstotkih primerov! Toda ti ljudje bi se raje odpovedali rokam in nogam kakor kajenju. "Stari Rim, še zmeraj smo ti blizu!" Danes prihajajo ljudje na "zdravljenje" z dolgimi avtomobili, vozijo na sprehod svoje debele trebuhe, se do grla nažirajo mrtvih reči in se nato pijani kot žolne zvalijo pod mizo! In to naj nato plačuje tisti, kdor živi zdravo. Lepa solidarnost! Tu vendar ni nikakršne samoodgovornosti več! Toda le počakaj, trdi naravni zakon ne pozna izjem, prišla bo

22

23

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

starka s koso, prezgodaj, nepričakovano! Saj jo sam nenehno in brezskrbno vabiš in kličeš! Ko je človekova "hiša" zgrajena, potrebuje le minimalne količine beljakovin za popravilo. Pojemo pa jih v tolikšni množini, kakor da menimo zrasti še nekaj nadstropij! Ta nenehna skrb za beljakovine je prav neverjetna. Narava si ni izmislila sendvičev in hamburgerjev. Znanstveniki medicinci nenehno razlagajo, da mora zlasti starejši človek pojesti več beljakovin. Narobe, njegovo telo je že oslabelo in metabolizem je bolj počasen, zato mora pojesti manj beljakovin, saj ima že zadosti dela z "beljakovinskimi odpadki", ki so se nabrali v njem! Ko človek doseže starost 25 let, se njegova zgradba stabilizira. Le težaki in atleti potrebujejo nekaj več beljakovin, zato da nadomeščajo izgube v mišični masi. Rastlinske aminokisline, ne pa konfekcijske beljakovine iz živalskega mesa, so najboljše in najlažje presnovljive. Čim več odvečnih beljakovin poješ, toliko manj si sposoben in toliko krajše bo tvoje življenje! S tem uničuješ svojo živčno energijo in v sebi nabiraš strupe! V začetku 70. let je doktor Meyer z Univerze v Pretoriji v Južni Afriki naredil znamenit preskus: Doktor Meyer je dajal 27 odraslim osebam dnevno po 60 gramov arašidov, akažujev (ang. cashew nuts) ali orehov in polovico do tričetrt avokada. To hrano so dopolnjevali s svežim korenjem, paradižniki in svežim ter posušenim sadjem. Ta vrsta prehrane seje izkazala za izredno kvalitetno, predebeli ljudje so shujšali do svoje idealne teže. Krvni tlak se je znižal, količina holesterola in trigliceridov prav tako. Nato je dr. Meyer s svojimi kolegi naredil še en poskus z atleti, ki so izmenično dobivali konvencionalno mesno, ogljikovohidratno in sadno hrano. Devet tekačev v starosti od 17 do 24 let je leto dni jedlo mesno hrano. V tem času so dnevno vadili eno uro. Nekaj tednov so jim dajali hrano z visoko količino beljakovin, nato pa hrano z veliko količino ogljikovih hidratov. To se je zgodilo tik pred tekmovanjem, na katerem naj bi pretekli 8 km. Takoj za tem so za dva tedna dobivali sadno hrano. Nato so pretekli isto stezo. Vseh devet tekačev je izboljšalo svoj rezultat! Ta primer kaže, da prevelika količina beljakovin znižuje energijo, sadna hrana, ki ima malo beljakovin, pa jo močno povečuje! Bral boš o nenavadnih uspehih pri povsem sadni prehrani naAljaski, v poročilu o atletu Alu Pedersenu, ki ob hudem mrazu dosega najboljše rezultate! Ker sem povsem neodvisen, si lahko dovolim, da govorim tako, kakor vidim reči. Tega mi ne bo nihče preprečil. Kdo pa naj razširja resnico, če ne peščica pokončnih ljudi? Sam si prizadevam, da bi živel tako, kakor "pridigam". Tudi tebe prosim, da s svojim zgledom vplivaš v dobro svojih otrok in vseh še trpečih!

"Iß roh, dann wirst du froh, iß kalt, dann wirst du alt." (Nemški pregovor - "Jej surovo hrano, pa boš dobre volje, jej hladno hrano, pa dosežeš visoko starost")

Tellingstedt, poleti leta 1988

HelmutWandmaker

24

25

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

HOČEŠ BITI ZDRAV? PROČ S KUHINJSKIM LONCEM!
To je temeljni zakon, ki ga poznaš že iz mojega uvoda. Ta obvezni naravni zakon velja za vsa živa bitja na Zemlji. Samo človek seje odtujil temu zakonu! S tem izvirnim grehom pa seje začel njegov propad od močnega, zdravega naravnega bitja do pohabljenca, ki živi ob znižani vitalnosti in zdravilih. Samo človek kuha, peče, duši in praži hrano, ki mu jo je narava pripravila zajed, in jo spreminja v pepel! Samo človek jemlje zdravila! Samo človek pije mleko po dobi dojenja! Skozi tvoja usta pa bi morale vstopati le tri reči: čist zrak, čista voda in naravna hrana, na katero smo navajeni že milijone let, in tu gre zlasti za sveže, zrelo sadje, malenkostno količino zelenjave in nekaj orehov! Poleg teh treh elementov dovoli svojemu telesu dostop do sonca, privošči si zadosti počitka in spanca ter krepko delaj, bodi kreativen pri delu, športu in igri! Kaj je torej bolezen? Bolezen je prizadevanje telesa, da se znebi ob presnovi nabranih odpadkov in strupov! Greznica je polna, meja tolerance je presežena. Ko nastopi proces čiščenja, ki ga sproži telo samo, tedaj ga moraš z zgoraj navedenimi naravnimi sredstvi pri tem podpirati, ne pa ga zatirati s kakršnimikoli drugimi strupi! Čudežna sredstva vseh vrst, pa najsi gre za takšna iz epruvet, mešanic zelišč ali homeopatskih razredčenih snovi, služijo le temu, da potlačijo simptome bolezni. Čiščenje, torej bolezen, se s tem pretrga, kajti tvoj organizem se more tedaj bojevati še z drugim sovražnikom, s strupom v

27

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

zdravilu, in ga izločiti. Na ta način je tvoja obrambna sposobnost še dodatno obremenjena. Nazadnje se odpornost tako zniža, da telo izloči in zapečati strupe v trdne tumorje ali pa jih odlaga v sklepih! Telo seje zaradi čezmerne količine odpadkov moralo nekako znajti. In ti temu potem praviš zdravje. Vendar pa je to nevarna samoprevara, prej ali slej ti bo predložen račun. Tedaj pride do silnega izbruha, hude nevihte, ko se telo hoče znebiti umazanije. In če ga hočeš še tedaj znova potlačiti, je bolje, da kar pokličeš mrliškega oglednika. Takšna eksplozija nikdar ne pride nenadoma in kar tako sama od sebe! Cisto sam si se spravil v tak položaj po desetletnem neupoštevanju naravnega zakona! Kaj moraš torej vedeti? Pusti svoje telo na miru, kadar zboli, in vzpostavi prvobitne biološke zakone! Najtežje se je naučiti pustiti telo na miru! Zdaj veš vse o prehrani, bolezni, zdravju in njegovi vnovični vzpostavitvi! Jej tisto, kar (brez toplotne obdelave in orodja) najbolj diši, kar je videti najlepše in kar ti najbolj tekne! S tem veš vse, kar je treba vedeti o prehrani! Kar bo povedanega kasneje, naj ti bo le v oporo, da se boš uprl slabostim in skušnjavam, h katerim bo sodila tudi tvoja družina in prijatelji! Vedi, da ne vedo, kaj delajo! Izostri si instinkte! Predstavljaj si dvorane, v katerih so predstavljena živila, pripravljena, da jih vzameš in poješ. To pomeni, daje kmet pripeljal žetev domov, mesar zaklal živino, ribič ujel "morske sadeže". V resnici bi moral to sicer opraviti sam! Pojdimo najprej v dvorano z mesnimi izdelki: Pred tabo so kosi mesa najraznovrstnejših živali, še surovi, krvavi, to so kosi trupel, ostrega vonja. Mar sem rekel, kosi trupel? Ne, to so strokovno razsekani mesni izdelki. Toda ali ne rečemo mrtvemu človeku truplo? Kakšna je torej razlika med njim in živaljo? Saj je ni! Mrtve živali so prav tako trupla. V mesnici torej izbiraš med kosi trupel. Ali veš, koliko gnilobnih bakterij je v enem gramu svinjskega mesa? Približno 2 milijona in 900 tisoč! Pojdimo naprej v ribarnico: Tamle ležijo, nekateri še zvijajoči se, morski sadeži. Le počakaj, ti jastog ti, kmalu boš odrešen, vrgel te bom (živega) v vrelo vodo, da boš odrešen svojih muk, samemu sebi pa bom priskrbel "prvorazredne" beljakovine za svoje možgančke in sečno kislino za svoj revmatizem. Kot dodatek pa mi boš navrgel še obilico holesterola za ožilje. Poleg tega pa vsebuješ še več gnilobnih bakterij, kar 120 milijonov v enem gramu ribjega mesa! Zato pa je zastrupitev z ribami tudi veliko hujša od zastrupitve z mesom! Zastonj pa dobim še polno dozo svinca in kadmija! Stopiva v pekarno: Kruh za lačne sveta! Tukaj ležijo žita vseh vrst, pripravljena za uporabo, vendar na žalost zelo zelo trda, kar pomeni, da se jih da dolgo hraniti za hude čase. Upam, da imaš dobre zobe,

kajti ne da bi jih toplotno obdelal, jih moraš prežvečiti surove, najmanj osemdesetkrat, tako da bo encim ptialin iz tvoje sline lahko pretvoril škrobno hrano. Poprej pa jih ne boš nič namočil, saj nekoč ni bilo na voljo posode. Ali ima surovo žito dober okus? Ali ne potrebuje vsaj malo soli, ki je anorganska, mrtva in strupena? Toda, kaj hočemo. Dober okus mora imeti, tudi mast in začimbe so zaželene. Toda rekli smo, da ne bomo dodajali ničesar, saj ti hočem izostriti čutila in to za prava živila! Žita pa so vzgojena iz trav, ki jih danes sploh ni več. Naši predniki si zaradi žita niso razbijali glave. Naprej v dvorano z zelenjavo: Tukaj torej ležijo vsa rastlinska živila, ki rastejo pod zemljo, korenje, krompir itn. To je že bolje, če imaš zdrave zobe, lahko poješ vse surove in presne. Krompir sicer nima dobrega okusa in vsebuje solanin (največ gaje v zeleni povrhnjici), kije strup! Poleg tega poznamo pri nas krompir šele nekaj sto let. Vendar pa imamo zadosti druge zelenjave, ki uspeva pod zemljo, tako na primer repo, zeleno, redkvice itn. Zdaj pa v peto dvorano, v solatno dvorano: pred vami je rastlinska hrana, ki raste nad zemljo, na primer najrazličnejše solate, trave, cvetje. Le ugrizni vanje s svojim grobim jezikom, kakršnega ima krava. Pojesti boš moral velike količine, kajti trava ima malo kalorij. Po opravljenem delu pa se le zadovoljno zlekni, si deni zeleno listje znova predse in ga še enkrat prežveči! Toda, ali smo prežvekovalci s štirimi želodci? Ali je ta reč brez slastne omake sploh užitna? Zdaj pa v šesto dvorano, v sadno dvorano: Že samo prečudoviti videz in vonj te bosta takoj navdušila! Kaj nas čaka v tej dvorani? Prečudovito sadje, seveda. Ti sadeži so čisti, vanje lahko ugrizneš takoj, ne potrebuješ nobenega orodja, imajo polno sladkorja in s tem tudi kalorij, imajo vse potrebne aminokisline, vse potrebne vitamine in mineralne snovi v obilju in to žive! Torej, na izbiro imaš vseh šest dvoran! Iz svojih predavanj že vnaprej vem, da bi v takšnih razmerah, ko ne moreš uporabljati ne ognja ne orodja, pravzaprav imel na izbiro samo prečudovito sadje! Da, sadje je poglavitna hrana za ljudi in tudi za nam najbolj sorodna živa bitja v živalskem kraljestvu, humanoidne opice. Seveda si na pomoč brž vzamemo Sveto pismo, da bi iz njega razbrali, kaj je prava hrana ža človeka: tam je v Genezi 1:29 rečeno: "Glejta, dal sem vama vse zelene zeliščne rastline s trdim steblom, ki raztresajo semena prek vse zemlje in sleherno drevo, na katerem je sad s semenom. Naj vama bo v živež!" (prevedeno iz prabesedila Geneze v prevodu pastorja dr. Andersa Skriverja, ki je napisal tudi več knjig o esenih. Iz rodu strogo vegetarijanskih esenov je izšel, kakor je znano, tudi Jezus!)

28

29

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Ali je torej Bog, Stvarnik, Adamu in Evi na drevo spoznanja obesil jabolko (v Svetem pismu je napisano sadež, ne jabolko) ali krvavico? Vendar pa za svoje spoznanje ne potrebujemo Svetega pisma, kajti krščanstvo je staro komaj nekaj minut, če gledamo razvoj človeka v vsej njegovi zgodovini. (Glej predstavitev v najnovejši knjigi prof. Havra v DieZeit 8 3 ). Po Areju VVaerlandu6 je človek, skupaj s svojimi najbližjimi sorodniki v živalskem kraljestvu, preživel najmanj 25 milijonov let na drevesih. To je neverjetno dolgo obdobje. Kaj je torej tedaj človek jedel, če ne svežih sadežev, popkov in listov? Če se je spustil z drevesa, so nanj prežale divje zveri! Za človekovo zdravje ni nujna samo prehrana. Potrebujemo vselej svež zrak, čisto vodo, mir, spanec in zadosti telesnega gibanja. Toda prof. Arnold Ehret 26 je dejal, daje za ohranitev zdravja v 99 odstotkih pomembna pravilna prehrana. K Ehretu, s katerega delom sem se seznanil šele leta 1979 v ZDA, se bomo vrnili še kasneje. Vse druge zgoraj navedene točke torej strne v boren en odstotek. Jaz tako daleč ne bi šel, temveč bi na prvo mesto postavil človekov duh, kajti brez duševne moči ne gre. Duh odloča o telesu! "Najprej moraš vedeti, kaj hočeš!" je dejal veliki avstrijski življenjski reformator prof. dr. (štirikratni doktor) Johannes Ude na 1. nemškem tednu zdravja leta 1952 v Koblenzu. Če hočeš biti zdrav, si moraš najprej pridobiti znanje, le tedaj bosta tvoj duh in tvoja volja lahko znanje spremenila v dejanje! Kdor se v duhu ne ukvarja z zdravim načinom življenja, ne bo nikdar odkril resničnega vzroka bolezni. Se naprej bo tekal za človeško čredo, za katero je znano, da se kakor zastava vselej obrača po vetru (po trendu)! Današnji trend pa je, čim lepše se imeti in čim manj misliti. Ko pa pride kakšna resna bolezen, tedaj je to pač usoda. Lahko postaneš fatalist kot rožni križarji, ki učijo, da nam je dolžino življenja določil Bog in da ga ne moremo podaljšati niti za en sam dan! So pa tudi drugi rožni križarji, ki si močno prizadevajo za svoje zdravje, ki izdajajo knjige in prirejajo predavanja. Le čemu to počno, če pa učijo, da se življenja ne da podaljšati niti za en sam dan? Le zakaj se kar lepo ne zleknejo in čakajo na dan odrešenja? Zakaj je Metuzalem živel 969 let? V Mojzesovem času je bilo povprečno človekovo življenje dolgo 120 let, dandanes pa le 70! Kako je prišlo do te razlike? Ali nam rožni križarji to lahko pojasnijo? Obstaja en sam Stvarnik našega vesolja. Ker pa obstaja na svetu na stotine verskih skupnosti, ki kot pravega priznavajo le svojega boga, tako nam mora biti že iz tega jasno, da resnice ne pozna nihče! Verjeti pa pomeni: nič vedeti! Vera je ptica, ki zapoje, ko je dan še mlad! Tako imenuje vero indijski modrec R. Tagore! Resni raziskovalci se strinjajo, da je bil človek prvotno

sadjejedec, frugivor! Vselej jej le MONO-hrano, tedaj boš najhitreje odkril, katera vrsta prehrane je najprimernejša zate. "Ljudje molijo k bogovom, naj jim naklonijo zdravje, da pa lahko sami kaj naredijo zanj, tega pa ne vedo!" Heraklit, približno 550-480 p. n. št. Vimala THAKAR, velika indijska učiteljica, je v svoji knjigi Die Kraft der Stille (Moč tišine) 27 zapisala, da je človek še vedno bolj žival kakor človek. Je šele na poti k pravemu človeku. Najbolje bi bilo najprej pozabiti prav vse, kar so nas učili v teh tisočletjih! "Moč tišine! Izključimo vse misli in se vrnimo k samemu sebi. Programirani smo bili že pred tisočletji!" K Vimali Thakar se bomo vrnili kasneje. Zdaj pa še enkrat k velikemu reformatorju in filozofu Areju Waerlandu 6 . Leta 1955 je v Bad Sodnu mnogokrat bral iz aramejskega prabesedila Svetega pisma. Tudi ko bi to besedilo ne bilo pristno, pa je bila zanj razlaga tega besedila vselej črta vodnica v življenju. Ali se lahko strinjamo s takšno razlago aramejskega prabesedila Svetega pisma, ki velja za vse velike verske skupnosti? O tem naj odloči vsakdo sam! Premislimo izjavo velikega Leva Tolstoja: "Dokler bodo na svetu klavnice, toliko časa se bodo ljudje klali po bojiščih!" Ali pa slavnega Leonarda Da Vincija, ki je dejal: "Že zelo zgodaj sem se odpovedal uživanju mesa. In prišel bo čas, ko bodo ljudje na ubijalce živali gledali tako, kakor danes gledamo na morilce ljudi!" Ali pa Thomasa Edisona, izumitelja žarnice: "Zdravnik v prihodnosti ne bo predpisoval zdravil, temveč bo namesto tega pacientu vzbudil zanimanje za prehrano in telo, poleg tega pa poučil, kateri so vzroki bolezni in kako se jih človek varuje!" Prav tako pa bi lahko tukaj poklicali na p o m o č tudi Schopenhauerja: "Devet desetin človekove sreče temelji samo in zgolj na zdravju. Z zdravjem vse postane vir užitka. Brez zdravja pa je neužitno vsakršno zunanje bogastvo, kakršnokoli že je!" Ta kratka digresija je bila potrebna, da si izostrimo čut za pravilno prehrano in da se bomo znali izogniti lažnim nasvetom. Vrnimo se nazaj k presni sadni prehrani: Skoraj štirideset let je moralo miniti, da sem prišel do spoznanja, da je za človeka najboljša presna sadna hrana. Komur je všeč surova zelenjava (brez omak), lahko je tudi to, vendar se mora vselej držati pravila: presno, ne kuhano! Kdo pa je po koncu druge svetovne vojne kaj vedel o zdravi prehrani? Ljudje so se pač borili za goli obstoj! Vendar pa sem jaz začel z iskanjem že v tistem času. Ker sem bil petkrat hudo ranjen in sem trpel tudi

30

31

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

zaradi hudih drugih bolezni med vojno ter tri mesece zaradi zlatenice, nisem več mogel priti do pravega zdravja. Tedaj meje o pravem zdravju poučil Are Waerland s svojima knjižicama v dveh delih Befreiung aus dem Hexenkessel der Krankheiten (Rešitev iz začaranega kroga bolezni). 6 Danes vem, da je Waerlandova prehrana nedvomno velik korak na poti do zdravja. Zal pa je Waerlandov nauk le polovičen, kajti žito in krompir, ki vsebujeta veliko škroba, na dolgi rok ne moreta biti zdrava hrana! Poleg tega sta izpostavljena toplotni obdelavi in potemtakem v svoji sestavi bistveno spremenjena. Prav toplotna obdelava povzroča nastanek molekul, na katere nismo prilagojeni! Na temelju izkušenj z žiti, ki sem sijih bil nabral v desetletjih, sem o tem napisal 58 strani in tudi drugje nenehno opozarjam na nevarnosti "zahrbtnega morilca", kruha! Kmetje, peki in ljubitelji polnozmatega kruha mi tega ne bodo oprostili, vendar pa me ne bo nič odvrnilo od tega, da povem resnico! Prebivalec Nemčije je 1987 povprečno vsak dan pojedel štiri rezine kruha in eno zemljo, kar skupaj v letu znese 76 kilogramov. Če bi te rezine kruha nadomestil z jabolki, bi kaj hitro opazil izboljšanje svojega zdravstvenega stanja! Prehrana, kije stara 150 milijonov let! Človek živi na tem planetu že kakšnih 150 milijonov let. 149,5 milijonov let od tega (približno 99,67 odstotkov) je jedel surovo rastlinsko hrano: sadeže, zelenjavo, orehe in semena, vse sveže in nepredelano. Ognja in orodja ni poznal. Človek je nabiral in jedel to, kar mu je narava nudila v določenem letnem času! Raziskovalci so mnenja, daje bil človek v vseh teh milijonih let pretežno sadjejedec! Kako dolgih je milijon let? Vzemimo za primerjavo 50 let starega človeka. To pomeni, daje 49 let in 10 mesecev jedel rastline in šele dva meseca tudi meso in kuhano hrano! Dva meseca od 50 let! Prav gotovo boš ob tej primerjavi spoznal, da smo po svojih genih, svoji dedni zasnovi še zmeraj povsem prirejeni za svežo hrano. To lahko vsakdo takoj poskusi sam pri sebi, če se odloči, da bo te za človeka najboljše hranilne snovi dobavil svojim organom! Sadje in zelenjava v svoji nespremenjeni celostnosti nista nekakšna modna hrana, sprevrženost ali nenavadna receptura, ki naj bi človeku pomagala hujšati, temveč je to rajska hrana, kateri smo se prilagajali štiri milijone in petsto tisoč rodov! Če se torej držiš izvirne prehrane, presne in sveže, nepredelanih sadežev in zelenjave, se torej ne izpostavljaš nikakršnemu tveganju! Nevarnost namreč preži nate v kuhinjskem loncu, katerega vsebina je razkuhana in močno spremenjena! Postani sadni sladokusec! Če se boš resno osredotočil na sadno hrano, boš v kratkem

času postal pravi sladokusec, ki mu nobena druga hrana ne bo teknila. Težko ti bo jesti celo solato. Solate brez dodatkov tako in tako niso okusne. Poskusi torej solatne liste, ne s kalorijami bogatih omak in olja! To je tudi znamenje, da ljudje nismo herbivori, nismo travojedci, kakor krave, ki imajo štiri želodce. Sveža, surova zelenjava vsebuje sicer več rudninskih snovi in vitaminov kakor sadje, vendar pa je le "drugorazredna" hrana, kajti brez dodatkov nima dobrega okusa. Saj že poznaš moj nauk: hrana mora dobro tekniti, imeti dober okus in videz! Samo kot MONO hrana! Mono hrana pomeni v enem obroku samo ena vrsta sadja ali zelenjave. Kar ti ni všeč samo po sebi, tega raje ne jej. Sadje je zelo lahko prebavljivo. Že v želodcu in najkasneje v zgornjem tankem črevu nam ponudi izredno pomembni sadni sladkor, ki je najboljši vir energije. Iz sadja pridobimo 90 odstotkov energije, izgub je le 10 odstotkov. Iz zelenjave pridobimo 70 odstotkov energije, pri prebavi je izgubimo 30 odstotkov. Iz mesa dobimo le 30 odstotkov energije, izguba pa je kar 70 odstotna! Čim manj energije porabimo za prebavo, toliko več moči, kar pomeni tudi živčne moči, nam ostane na razpolago! Čim bolj se torej osredotočimo na sadje, toliko večji strokovnjaki pri prehranjevanju s sadjem bomo postali! In tudi mnogo hitreje se bomo nasitili! Degenerirana hrana zahteva pač veliko večjo maso! Tedaj tudi ne rabimo tako velike izbire, temveč se osredotočimo na en sam mono sadni obrok. Naši prebavni encimi, ki jih imamo na tisoče, se morejo tedaj preusmeriti le na to mono-hrano! Med enim in drugim obrokom pa seveda lahko menjaš vrsto hrane! Predvsem zelo hitro začutimo, da smo siti. Sadni sladkor, ki z veliko hitrostjo priteka v kri, sporoča možganom, da smo že zadosti pojedli. Človek je avtomatsko sit! Tega refleksa sitosti pri "meščanski hrani" ni. Tam pride po bogatem obedu tako ali drugače na mizo še posladek ali pa sladoled ali pa skodelica kave s pecivom, pogostokrat tudi konjak! In kako tedaj šele zadiši cigareta! Sadje ni prigrizek ali priboljšek, ki bi si ga privoščil, medtem ko gledaš televizijo, temveč mora tvoriti glavni obrok! Po sadni hrani si poln energije, ne len kakor po običajnem obroku. Kadar se tako do roba "napokaš", porabiš 50 odstotkov vse energije samo za prebavo. Če računaš, da je možgani že sami porabijo 25 odstotkov, potem ti ostane le 25 odstotkov energije! Je potem kaj čudnega, da so ljudje po takem obroku zaspani? Zato pa potrebujejo poživila: kavo, nikotin, alkohol! Izmučeni konj jih dobi z bičem! Le kako dolgo bo zdržal? m "Kuhar se prav nič bolj ne spozna na zdravo prehrano kakor se krava na Luno!" dr. Carrington

3?

33

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zaradi kuhane in začinjene hrane imamo okvarjene okušalne živce. Jezik reagira samo še na zelo grobe dražljaje, močne začimbe, kis itn. Kot sadjejedec pa boš spet spoznal pravi užitek. Nič več ti ne bo všeč brezvredna, razkuhana hrana! Pri tem se človeku na srečo obnovijo tudi okušalne barbončice na jeziku! Spet boš vedel, kaj je kvaliteta, ne pa zgolj količina, zaradi katere se samo rediš! Paradižnike, kumarice in buče lahko tudi prištejemo k sadežem, saj to tudi so. Predvsem potrebujemo hranilne snovi, ki vsebujejo vodo, da s tem zadovoljimo potrebe po vodi. V ta namen so zelo dobri (tudi) sadeži, ki vsebujejo veliko tekočine. Botanično lahko torej te rastline tudi prištejemo k sadežem: rastline, ki rojevajo sadeže! Vendar pa jih ne smemo jesti obenem s sadjem - o tem, kakšna je pravilna kombinacija, bomo govorili kasneje. Ne smeš torej jesti sadnih solat (morda celo s smetano!), temveč le čisto sadne obroke, sicer si ne boš pridobil pravega okusa za posamezen sadež! Tedaj si ne boš pridobil občutka za pravilno izbiro in izredno pomembnega refleksa sitosti! Kuhinjsko delo postane tedaj še mnogo bolj preprosto. Opereš sadje in ga prineseš na mizo. Potrebuješ le krožnik, nož in žličko, morda še papirnate prtičke in to je vse. Vsakdo si bo vzel, kar mu tekne, instinkt in zlasti voh ga bosta že privedla k "pravemu" sadežu. Pri tem se lahko zgodi, da ti v nekem trenutku sadež, ki ga imaš sicer zelo rad, ne prija. To pomeni, da telo v tem trenutku tega sadeža ne mara. In če sploh nimaš apetita, ko pride čas za obed, potem ga preprosto izpusti. Jej le takrat, kadar občutiš resnično lakoto, in ne zgolj slabotni apetit! Pri izključno sveži, presni sadni hrani ni nobenih trdno določenih ur za obroke. Ješ lahko enkrat ali desetkrat na dan. Obroke ob določenem času sp si ljudje izmislili zato, da bi se z njimi prilagodili delovnemu ritmu. Živali v naravi ne poznajo obrokov ob določeni uri. Jedo, kadar so lačne! Oko, nos in jezik nam bodo torej pomagali izbirati zrele, sveže sadeže! Sadež, ki je dozorel na drevesu, je zakladnica sončne energije, je odlična hrana in nam na najlažji način daje vso potrebno energijo z vsemi aminokislinami, vitamini in rudninskimi snovmi, obenem z vsemi že odkritimi in (neodkritimi) pomembnimi elementi v sledeh, tako da smo lahko prepričani, da dobimo najboljše prehrambne snovi v surovem in živem stanju. Tudi aminokisline (temeljni gradniki beljakovin) so z enim odstotkom prisotne v zadostni količini, kajti živa beljakovina je veliko bolj hranljiva od mrtve! Tudi materino mleko ima le približno en odstotek beljakovin, pri tem pa mora zadoščati za hitro rastoče telo. Mi pa smo vendarle že zrasli! Z današnjim norenjem za beljakovinami si prezgodaj kopljemo grob! Vseh sadežev pa se ne da izbrati le po videzu ali po vonju, k.i|li iivokadn na primer je izredno hranljiv sadež z izredno veliko količino iiinmnkislm m visokonezasičenih maščob. AA

Tudi nekatere melone ne dišijo ravno lepo, vendar pa so, kot vse lubenice, izredni "čistilni" sadeži. Tako hitro jih prebavimo, da jih nikakor ne smemo kombinirati z drugimi sadeži. Če melone mešaš z drugimi sadeži, je to tako, kakor da bi ekspresni vlak dohitel počasen izletniški vlak. Torej, kakor smo že rekli, nikdar ne mešajte različnih vrst sadja. Tedne dolgo lahko ješ samo melone; rezultat: vitkost in zdravje! Zal se še zmeraj ravnamo po že zdavnaj zastarelem pravilu, namreč pravilu "uravnotežene" prehrane, pri kateri naj bi bile v vsakem obroku vsebovane vse štiri temeljne snovi, beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati in vitamini-mineralne snovi! Pri tem se ta stari nauk prav nič ne meni za mrtvo ali razkuhano hrano. V laboratoriju namreč tudi ni nikakršnega razločka med mrtvim in živim, kemično je to povsem ena in ista stvar! Živega se namreč ne da raziskovati. Tukaj se znanost konča! O tem bom navedel več primerov! Dolga leta sva hodila s prijateljem pozimi na smučanje. Gospod dr. Horst ... je bil kemik za živila in zdravila. Vsako leto sva živahno razpravljala o živi oziroma mrtvi hrani. Pri tem je vselej zastopal tole stališče: solna kislina v želodcu vendar vse živo brž uniči, tedaj sploh ne gre več za živo ali mrtvo. Izkušnje so žal potrdile nasprotno, kakor je moral bridko spoznati, ko sta ga kap in srčni infarkt spravila na rob smrti! Ko sva bila zadnjikrat pri njem na obisku, je le sprejel presno hrano, šla sva celo v njegov laboratorij, lotil se je celo pitja destilirane vode, da bi si "očistil" zamašene arterije. Prepozno, kmalu za tem je umrl! Sklep: narave se ne da raziskovati v laboratoriju. Morda bo kemik nekega dne znal izdelati umetno jabolko, toda umetno jabolčno seme ne bo vzklilo! Rezultati laboratorijskih raziskav mrtvega materiala so povsem brez pomena, čisto brez pomena je, kaj nam povedo mrtve reči! Ostanimo še malo pri sadni hrani, kajti ta temelj naše prehrane si moramo še jasneje predočiti. Dr. Hereward Carrington je napisal 286 strani debelo knjigo z naslovom: The Natural Food of Man (Naravna človekova hrana). 28 Dr. Carrington je mnenja, daje sadje najboljša hrana za človeka. Dolga leta je živel izključno od SADJA in z njim je podvojil svojo energijo, kakor je obširno opisal v svoji knjigi. Tudi Nemec dr. Gustav Schlickevsen se je v svoji knjigi Friichte und Brot (Sadje in kruh) 8 s trdnimi argumenti zavzel za pretežno sadno prehrano. Kruh lahko rabi za prehrano ljudi le izjemoma, kadar se ne da dobiti zadosti sadja. O kruhu bomo kasneje obširno govorili! Schlickevsen takole piše o nekuhani sadni hrani: "Človekova koža postane čudovito prosojna, postane rožnato sveža, celotno mišičevje se razvije do najvišje moči in elastičnosti, nekuhano sadje spravi duha v stanje najvišje aktivnosti. Ta prehrana ima izredno pomembno električno vitalnost!

35

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

In vse to se s kuhanjem popolnoma uniči! Ta električna energija pa je življenjsko pomembna za to, da bi se vse funkcije mogle ohraniti v njihovem polnovrednem stanju." Človekov sistem vzdržujejo in krepijo: S VEZ ZRAK - SVEŽA VODA - ZREL SADEŽ! "Kuhanje popolnoma uniči življenje in vitalnost hrane, praktično ostane od nje samo pepel, mrtva snov!" Toliko dr. Schlickeysen. Tudi profesor dr. Loeb je prišel do spoznanja, da se energije iz hrane ne dobi s proizvajanjem toplote ali kemijske energije, temveč iz njenega električnega potenciala! Sadeži imajo izreden čistilen učinek na organizem. Organske kisline topijo nabrane usedline in odpadke v telesu. Predvsem pa se to ne zgodi zaradi samega vpliva sadja, temveč ima zaradi hitre razpoložljivosti sadne hrane telo čas, da se takoj loti nujnega čiščenja! "Dobra, do mrtvega razkuhana meščanska hrana" pušča le smeti in povzroči, da se greznica kaj hitro napolni do roba. Vsi smo "living cesspools", "žive greznice", kakor imenuje človeka profesor Ehret. "Kdor se drži sadne hrane, bo ubežal 90 odstotkom bolezni, za katerimi dandanes trpi človeštvo." (dr. Mattieu Williams). In še: "Kdor jé prevelike količine kuhane hrane, uživa poživila in slabo sestavljeno hrano, z blokirajočim učinkom mineralnih snovi, bo za plačilo dobil prebavne motnje, zaprtje, vetrove itn. Sadeži in orehi so naravna hrana, ki človeku prinaša najvišji nivo zdravja!" Dr. Goodfellow: "Življenjske razmere so se tako zelo spremenile, da se nam nekdaj najboljša hrana za človeka (sadeži) danes zdi skorajda nenaravna." Za večino ljudi so sadeži kvečjemu poslastica ali prigrizek, nikakor pa ne poln obed. Takole pravi dr. Williams: "Jasno je, da človek ni travojedec, ne ljudožerec, ne žitojedec, temveč živo bitje, ki se hrani s sadeži!" Njegovi zobje niso bili zgrajeni za surova, trda žitna zrna, žita v surovem stanju se skorajda ne da žvečiti, poleg tega pa je obilica škroba v žitu neprebavljiva. (Škrob, o katerem govori tudi prof. Ehret.) Škrob je v vodi netopen, zato je največja obremenitev za človekov organizem, še zlasti za dihalne organe!" "Človek kot vsejedec" je dejansko nov razred živega bitja, označimo ga lahko s pojmom "kuhajoči živalski človek"! Da, v svoji nespameti se je človek spustil tako nizko, da je postal: "THE COOKING ANIMAL", "KUHAJOČA ŽIVAL!" Ali sadeži povzročajo zakisanost?

sadeže za zdravju škodljive. Enačijo jih s kisom ali mlečno kislino! Največja napaka teh raziskovalcev kislosti je, da organsko sadno kislino enačijo s kislinami, ki nastanejo ob vretju, pri čemer se bogato poslužujejo kuhane hrane, masti in izdelkov iz žit, ki vsi skupaj povzročajo zakisanost! Dr. de Evans je že v prejšnjem stoletju postavil nauk, da organske sadne kisline topijo nabrane sloje aidninskih snovi, ne pa kosti in zob! (str 98 v njegovi knjigi). To je prava pomladitev! Sam sem z obširnimi poskusi že leta 1981/82 razjasnil te zmote. Vsi sadeži z izjemo morda brusnic in nekaterih vrst sliv, so v končni fazi bazični, jutranji urin ima pri polni sadni prehrani pH-vrednost okrog 7,o. Če prejšnji večer pojeste le kos kruha, dobite vrednost, kakršno imajo mesojedci, pH5,00. Koch pravi celo, daje treba vsako jabolčno rezino nevtralizirati z anorgansko, mrtvo bazično mešanico. Takšen jabolčni krhelj ima obupen okus! Koch priporoča celo kislotvoren beli sladkor. Večina Kochovih receptov priporoča kuhano in s tem mrtvo hrano. Koch ni nikdar razumel, kaj je zdravje. Enostranska zaverovanost v lastno mnenje o kislosti gaje oslepila za naravni zakon! Vse mrtve kemične reči iz retorte so organizmu neuporabne, odlagajo se vsepovsod v tkivu, pa naj si gre za mrtve mineralne snovi iz tako imenovanih "zdravilnih mineralnih vod" ali do mrtvega razkuhanih mineralnih snovi iz vsakdanje prehrane! Naše že tako in tako preobremenjeno telo mora poleg že nabranih snovi onesposobiti in izločiti še te mrtve mineralne snovi! Poleg tega pa človek kot mesojedo živo bitje tako ali tako trpi zaradi prevelike količine sečne kisline v svojih celicah. Sečno kislino najdemo skoraj izključno le v izdelkih živalskega izvora, tako kot tudi holesterin dobimo le iz živalskih teles.

"Če se ne počutiš poklicanega za nobeno nalogo, pri kateri bi moral samega sebe priganjati, če ne vidiš težav, ki grozeče prihajajo nadte, ob katerih bi mogel preskusiti svojo notranjo trdnost, temveč v • lagodnem brezdelju preživljaš življenje - to ni mir, temveč mrtvilo!" Seneka Človek je edino bitje, ki trpi zaradi usedlin sečne kisline! Mesojeda žival ima kratko črevesje, da se strupov čim hitreje znebi. Predvsem pa ima žival velike količine encima urikaze, ki topi sečno kislino. Ker človek tega encima nima, naj bo to še en dokaz za to, da more človek le zelo slabo izrabiti živalsko telo, še zlasti ker človek je samo mišičevje, kije kislotvorno. Toda žival nujno potrebuje kosti, s katerimi izravnava prehudo kislost, kajti živalsko meso skoraj ne vsebuje kalcija! Le zakaj ima pes tako rad kosti? En gram sečne kisline, tega smrtonosnega strupa, zahteva za razredčitev 7 do 8 litrov vode. Večina ljudi torej ni tako zelo napihnjenih le zaradi uživanja soli, temveč tudi zaradi sečne kisline. Obe snovi mora

Zelo, zelo škodljiva so pisma Freda W. Kocha, samozvanega kemika, ki seje kot ameriški državljan po koncu vojne ustalil v Kasslu. On in njegovi nasledniki, Lemke, Fuhrer in sedaj tudi Oetinger imajo vse kisle

36

37

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ S

KUHINJSKIM LONCEM!

organizem nenehno ohranjati v raztopini, da preprečuje nevarne koncentracije strupov. Urinu podobne mesne obare in mesne juhe vsebujejo še zlasti velike količine obeh strupov. Dejansko obstajajo ljudje, ki jim je takšna juha posebno močna hrana. Po "uživanju" takšnega strupa čutijo reakcijo in toploto in se jim niti ne sanja ne, da se njihovo telo v resnici na vso moč trudi, da bi se teh strupov čimprej spet znebilo! To je velika izguba energije. V juho pa dajejo še kislotvorna jajca, ki vsebujejo več holesterina kot katerokoli drugo živilo, pri čemer je tretjina rumenjaka čista maščoba! Carl G. Stahlkopf je biolog iz Pomeranja, ki sedaj živi v Švici. Razvil je homeopatske regenaplexe, ki bojda pomagajo pri zdravljenju vseh bolezni. Leta 1986 sem si z njim obilno dopisoval. Na moje zadnje, 22 strani dolgo pismo z dne 14. 9. 86 mi na žalost ni več odgovoril. Stahlkopf je nas sadjejedce označil takole: "Nora prehrana * sadježrci * sadjejedna norija * tatovi kalcija * sadje - otrditev kapilar * sadna prehrana - popolnoma zmotna in napačna * sadje - motnje v prekrvitvi! Sadje blokira znotrajcelični metabolizem * sadje blokira izločanje kisline * Wandmaker - teorija prav tako napačna kakor Sommerjeva in Kochova * vegetarijanstvo in poveličevanje uživanja sadja ... je največja neumnost, največja zmota človeštva! ... To je skorajda bogoskrunstvo! Za svojo dobro telesno zgradbo se morete zahvaliti svojim prednikom, da sedaj lahko prebavljate to neumnost!" Poglejmo, kaj o tem misli nemški pisec zdravnikdr. Reinhard Steintel v svoji knjigi Das natürliche Ernährungsgesetz (Naravni zakon prehranjevanja) 30 iz leta 1952: "Preidimo zdaj k najbolj izvirni in najnaravnejši vrsti prehrane, sadju kot najpomembnejšemu temelju prehrane. Kaj je zagrešilo'to okusno in vsakovrstno sadje, da je prišlo v žarišče najbolj prismuknjenih in druga drugi nasprotnih, znanstvenih in laičnih, zlonamernih in dobronamernih, odklonilnih in pritrdilnih razprav med ljudmi? Vse te razprave so pripeljale tako daleč, da mora "inteligentni" bolni kulturni človek najprej vprašati svojega profesorja, če in kdaj lahko je kakšno sadje, ali naj bo kuhano ali presno. Ubogo civilizirano človeštvo! Vendar pa nihče ne sprašuje tako prestrašeno, če in kdaj in kateri medicinski strup lahko vzame ali si ga da vbrizgati. Le-tega jemlje brezskrbno, kakor na tekočem traku, brez kakršnegakoli posebnega dovoljenja!" "Vse vrste sadja morejo in morajo jesti zdravi in bolni, še zlasti pa želodčni, črevesni, jetrni, ledvični in sladkorni bolniki. Trditvam šolske medicine, da sladkorni bolniki pri svoji dieti ne smejo jesti sadja ali pa zelo malo, ter prav nič ali majhne količine ogljikovih hidratov, nasprotujem v pričujoči knjigi in v svoji brošuri Ist Zuckerkrankheit heilbar? (Ali je sladkorna bolezen ozdravljiva?)." Tukaj imaš torej dvoje pogledov na sadno hrano, prvo trditev je izustil "biolog", ki želi prodajati zdravila, drugo pa zdravnik, ki je v svoji

praksi imel izredno veliko pacientov, in ki priporoča sadje, ne da bi zato zahteval denar. Stahlkopfovi krepki izrazi seveda niso navedeni na enem mestu, nabral sem jih iz več pisem. Jih pa z velikim zadovoljstvom ves čas uporablja! Vendar pa sem bil že od leta 1979 zaradi svojih lastnih intenzivnih raziskav tako trdno prepričan v svoje trditve, da me takšni banalni izrazi niso prav nič motili. Stahlkopf nima pojma o biološko pravilni prehrani, sam je ni nikoli preskusil, sicer ne bi mogel pisati takšnih neumnosti zoper naravni zakon! Še leta 1988 mislimo in smo v svojih mislih in dejanjih tako primitivni, daje treba naravno prehrano zagovarjati! Tudi "raziskovalci" iz leta 1988 se nikakor ne morejo osvoboditi kuhanja! Zato pravega zdravja sploh ne morejo razumeti. Ali pa tega nočejo, tako da lahko z dobičkom prodajajo svoje tablete! Zdravje ne potrebuje nobene podpore s strani kemije, tudi homeopatske raztopine in "zeliščni eliksirji" samo motijo samoozdravitvene sile! Vsa ta sredstva so usmerjena PROTI ŽIVLJENJU!

"Tam, kjer je dandanes politična moč, ni političnega razuma. Inteligenca in intuicija morata prihajati iz neuradnih krogov, če hočemo preprečiti ali vsaj omiliti katastrofe! " Herman Hesse "Fanatizem je le druga beseda za dosledno ravnanje!" Marshal Goethe Stahklopf hoče seveda prodajati svoje izdelke, tako kot vsi proizvajalci zdravil. Ta dobičkonosna trgovina pa je seveda mogoča le pri .bolnih ljudeh. Sam seveda je vse in pije alkohol. Pred nekaj leti me je povabil na tako imenovani zdravniški kongres v Bayerischer Hof v Miinchnu. Tam nam niso ponudili "zdrave" hrane po njegovih pravilih temveč "meščansko hrano", z obilico mesa in vina. Večina zdravnikov je pila alkohol in kavo ter kadila. Profesor z Dunaja, ki je odprl kongres, se je izrecno zahvalil Stahlkopfu, da ni bil tako trd! Kompromisarska druščina! Mogočni industriji zdravil s svojimi pomočniki prav gotovo ne more biti kaj dosti do zdravja. S tem bi si vendar podpisali smrtno obsodbo. Stahlkopfu sem torej odvrnil: "Obstaja le ena sama resnična, prava prehrana, in to je tista, ki jo lahko jemo brez ognja, brez orodja, torej presno, nespremenjeno, in to z užitkom in apetitom. In obstaja le en način zdravljenja, potem ko smo se pregrešili zoper ta naravni zakon, namreč vnovična vzpostavitev prvobitnega, biološkega življenjskega ritma! To Bruce "Svet poganjajo le tisti,

ki se mu zoperstavljajo!"

38

39

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

pomeni, naj telo samo odstrani nabrane strupe, potem pa ne smemo več grešiti in s tem začnemo dialog s Stvarnikom! " Kot vsi nasprotniki sadja jedo tudi ti ljudje mešano hrano, ne zaničujejo zrezkov in kuhinjskega lonca, prav tako tudi ne "dobre kapljice". Vendar pa nihče od njih ni dalj časa preskušal pravilne sadne prehrane, sicer ne bi mogel nihče priti do tako primitivnih sklepov! Odkritje Naravnega zdravja

Pri svojem vsakoletnem obisku na Floridi sem po naključju naletel na NATURAL HYGIENE (Naravno zdravje), skupino za reformiranje življenja, ki obstaja že od leta 1822. Iz sosednjega mesta Boca Raton sem od svojega prijatelja dobil obilico knjig, spisov in sem do zdaj zbral že obsežno literaturo o tem gibanju za naravno prehrano. Prek velike luže prejemam dva časopisa, Healthful living (Zdravo življenje) in Health science (Življenjska znanost)! Na dveh križarjenjih sem prepričal prijatelja Manfreda G. Langerja iz Worpswederja pri Bremnu o učinkovitosti tega gibanja. Langer je nato ustanovil društvo Lebenskunde in založbo Waldmäusen, ki predvsem prevaja in razširja knjige iz Amerike. Pravkar je izšla uspešnica (v Ameriki z naklado nad tri milijone) z naslovom Fit for Life, ki je pri nas v Nemčiji izšla pod naslovom Fit fürs Leben (Sposoben za življenje)2. Pri tej založbi lahko naročiš tudi knjige Ohne Fleisch gesund leben (Zdravo življenje brez mesa) 1 5 , Knjigo o vodi Dr. Bragga 1 2 ter mojo novo izdajo knjige Arnoida Ehreta Vom kranken zum gesunden Menschen (Od bolnega do zdravega človeka) 31 . Knjiga receptov Martija Wheelerja s 166 recepti za presno hrano bo izšla v kratkem. Zakonca Diamond, ki sta napisala uspešnico Fit for Life sta izdala že naslednjo knjigo Living Health. Gibanje NATURAL HYGIENE so ustanovili zdravniki, ki v zdravljenju z zdravili niso več videli zanesljivega sredstva za pravo ozdravitev. Ker na žalost pacient vselej hoče imeti recept (danes prav nič drugače kakor na začetku prejšnjega stoletja), predpisujejo nekateri zdravniki placebo tablete, torej pisano obarvane tablete, ki ne vsebujejo ničesar razen mlečnega sladkorja, torej prav nobenih strupov. Zdravniki, ki nočejo znova dati možnost naravnemu zdravljenju, naj jih posnemajo! Vendar pa zdravstvene zavarovalnice za takšne zdravnike in "medicino" nočejo nič plačati. Tu namreč manjkajo "znanstveni" dokazi. Pravzaprav je že pravi čudež, da so zdravstvene zavarovalnice zelo obotavljivo začele dajali doklade za postne kure! Raje plačajo 30.000 mark za bypass operacijo, kakor nekaj mark za poduk o postu ali izdajanje tablet z mlečnim sladkorjem! Zdravstveno varstvo najraje izdaja denar za "znanstveno dokazana spoznanja". Kaj je s tem mišljeno, pa tako imenovana "znanost" v svojem lastnem interesu najraje določa sama. Dr. Ludwig pravi takole: "Znanost je zadnji stadij norosti!".

Naše gigantske bolniške industrije se v naslednjih letih ne bo dalo več financirati. Življenjska doba se statistično dokazano povečuje, toda S kakšnimi ogromnimi sredstvi se danes življenje umetno podaljšuje? Pri tem večina otrok svoje starše pošlje v dom za ostarele, da tam čim hitreje ponorijo in umrejo! Starih ljudi ne bi smeli nikdar izključiti iz družinske skupnosti! Takšno žalostno življenje ni vredno človeka! Pri tem bi si lahko večina ljudi tudi v starosti ohranila gibčnost. Namesto tega vidimo vsepovsod upognjene, napol pohabljene ljudi, s pogostoma povsem zvitimi kostmi. Zamenjava kolčnega sklepa je zdaj že mini operacija, čeprav v zahodnih državah pojemo največ tako imenovanih "s kalcijem bogatih mlečnih izdelkov"! Le od kod potem toliko slabih kosti? A k "dobremu mleku" se bomo kasneje še vrnili. V našem majhnem kraju z dva tisoč prebivalci imamo že devet ljudi, ki so imeli operacijo bypass, deset pa jih še čaka v vrsti nanjo. Ameriške statistike pravijo, da takšni operiranci ne živijo prav nič dlje od onih, ki niso bili operirani. Nato dobi operiranec stroge dietne predpise (polovična resnica). Toda zakaj človek, ki ima tovrstne težave, na takšno dieto ne preide prej in se s tem izogne operaciji, ki je vselej težak in zahteven poseg? Vselej naletimo na isti izgovor, dokler bolezni še ni, mi ni treba živeti zdravo. Tedaj je še zmeraj zadosti časa. Na žalost pa je zmeraj prepozno. Srčni bolniki morajo takoj preiti na stoodstotno presno hrano, takoj bodo začutili olajšanje, njihove zamašene koronarne arterije se bodo same očistile! Toda stoodstotnega zdravja se ne da kupiti, pridobimo si ga le z zavestno zdravim načinom življenja! Z ničimer drugim! Sicer se bodo spet same po sebi ustvarjale nove obtočne žile. Zakaj rak vse pogosteje napada mlajše ljudi? Odgovor je povsem preprost: povojno luksuzno življenje, ki si ga danes privošči skorajda vsakdo, nas dela bolne! Tako imenovana polnovredna prehrana z veliko celozrnatega kruha pa nas dela še bolj bolne! RAK SE ROJEVA V KUHINJSKI POSODI! Le en odstotek ljudi dandanes umre zaradi naravne starostne oslabelosti. Zahodni industrijski narodi so iz živil naredili industrijo smrti. Povsod prihaja prezgodnja ostaritev in bolezni ! Človekova naravnabiokemija je uničena! Pravilno uživanje sadja

Mnogi ljudje mi pravijo, da ne prenesejo niti enega samega jabolka, ker želodec takoj protestira! Kdor tako govori, naj ne obtožuje sadja, temveč svoje pokvarjene prebavne organe, ki jih je sam uničil s preobilno hrano in zakislitvijo! Dr. Ragnar Berg je že pred prvo svetovno vojno v sanatoriju Weisser Hirsch pri Dresdnu narekoval po nalogu nemških zdravnikov raziskovalcev, koliko baznotvornih hranilnih snovi mora človek pojesti, da bo obdržal ravnovesje med kislinami in bazami! Rezultat njegovega

40

41

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

raziskovanja se glasi: "Pojesti moraš najmanj 70 odstotkov bazotvornih snovi, da bi ohranil potrebno ravnovesje!" In kako živi danes večina ljudi? Pojedo od 80 - 90 odstotkov kislotvornih snovi! N e k o č je bila na mizi nedeljska pečenka, danes pa vsakodnevna pečenka! Če pa že kdaj ni pravega mesnega obroka, pojedo ljudje velike količine salame in mastnega sira! VSE TO JE KISLOTVORNA HRANA! Bazotvorna živila so le presno sveže sadje, sadne solate in voda! K temu bi lahko prišteli še sveže mleko, če ga sesaš naravnost iz vimena v usta tako kakor po naravi ravna teliček ali dojenček! Mleko postane kislo že v nekaj minutah, hlajenje in kuhanje ne pomaga. Dandanes je mleko pasterizirano in homogenizirano in sterilizirano, torej je postalo mrtev, kislotvoren proizvod kuhanja! Sovražniki sadja neradi pogledajo v rezultate raziskav švedskega kemika dr. Berga, ki šteje sadje, tudi najbolj kislo sadje, k bazičnim snovem. Toda v ZDA pravilno vselej znova opozarjajo nanj, kajti na podlagi svojih raziskav je postal vegetarijanec in je dosegel visoko starost. Kislotvorne snovi so: vsaka hrana, ki je bila toplotno obdelana, vsi živalski izdelki razen krvi, vsa žita razen prosa, vse maščobe, kava, čaj, kakav in čokolada! Je torej kaj čudnega, da nam ta vsakodnevna kisla hrana mehča kosti? Pri vsaki pečenki izgubimo 600 do 800 mg kalcija. Telo ga mora vzeti iz kosti, da s tem izravna čezmerno zakisanost. Telo si vselej predvsem prizadeva rešiti življenje! Kisla hrana torej uničuje kosti! Dr. Carrington: "Učinkovitost in moč pomaranč in limon je brez primere. V telesu puščajo bazičen pepel, ki absorbira kisle odpadke! Pomaranče in limone čistijo, hranijo, stimulirajo, zmanjšujejo količino rakavega tkiva in dajejo potrebne organske vitamine in naravne snovi, še zlasti pa vsebujejo velike količine kalija in železa!" Vrnimo se k pravilnemu uživanju sadja. Vsaka vrsta sadja vsebuje majhno količino organskih kislin, ki so življenjskega pomena. Te kisline se morajo najprej nevtralizirati že v ustih in želodcu. In to se zgodi v nekaj sekundah! S kislino prepojeno telo pa te bazične rezerve nima, zato se vneti želodec in črevesje takoj upreta! Zato ne prenaša čudovitega sadja! Velika količina sadnega sladkorja spravi mrtvo, za življenje nesposobno hrano v vretje. In kaj stori kisli človek, da bi to preprečil? Kupi si tablete v lekarni ali v novejšem času v Nemčiji tudi maalox iz Amerike. Te bazične snovi naj bi izravnale grehe napačnega prehranjevanja! To je izredno dobičkonosen, milijarden posel! Vendar pa gre za zmoto, z zdravili se grehov ne da ozdraviti! Prav gotovo si že slišal za Alzheimerjevo bolezen? Nemški zdravnik dr. Alzheimer je prvi opisal to bolezen. Možgani se skrčijo, bolnik postane duševno kakor dojenček! V ZDA je že en milijon, v Nemčiji pa 250.000 teh pomilovanja vrednih bolnikov.

Najnovejše raziskave pripisujejo krivdo aluminiju, ne le aluminijevim spojinam v protikislinskih tabletah, temveč tudi v aluminijasti foliji, v kateri embalirajo ali dušijo hrano. K temu so prav gotovo dosti pripomogli tudi aluminijasti lonci. Fluor, kot aluminijev odpadek je tudi dodal svoje, še zlasti v pitni vodi, zobni pasti, fluorovih tabletah! Zatorej pravim tistim, ki sadja ne prenašajo: "Najprej spravi svoj prebavni sistem v red." Opravi nekajdnevni post in nato previdno preidi na surovo zelenjavno hrano, nato pa na presno sadno hrano. Tedaj boš videl, kako nenadoma dobro prenašaš sadje. Sadje je pri prenavljanju vselej bazično. Končniv rezultat je presežek bazičnega! In za to tudi gre! Nikoli ne pozabite: Štiri dele bazičnega na en del kislega! Ljudje, ki so proti sadju, jedo ogromne količine kislotvorne hrane in nato obdolžujejo nedolžno sadje, ker ga ne prenašajo! Upajmo, da si bodo biologi, kakršen je Stahlkopf, sčasoma vendarle pridobili ta temeljna spoznanja. Vendar pa tedaj ne bodo več mogli prodajati svojih izdelkov. Pravim ti, bodi previden pri ljudeh, ki ti hočejo kaj prodati za tvoje zdravje! Gre jim predvsem za svoj zaslužek. Prav malo jim je mar za tvoje zdravje! Pri uživanju sadja se je treba držati telih strogih pravil! 1. Sadje vselej jejte na prazen, tešč želodec! Vsakršna kombinacija z drugo hrano je škodljiva! Zaradi velike količine sicer pomembnega sadnega sladkorja začne hrana, ki je že prisotna v prebavnem traktu, vreti, in nehote postaneš žganjarna z vsemi neprijetnimi posledicami, od povišane trebušne prepone do pritiska na srce, ki mora nato svoje težko delo opravljati na zoženem prostoru! Povečana količina nastalega ogljikovega dvokisa močno ogroža srce! Ekspresni vlak (pri prebavi) - sadje - ne sme nikoli naleteti na tovornega (druga, počasi prebavljajoča se hrana). 2. Sadje je najbolje jesti zjutraj, kajti po četrti uri se začne faza izločanja, in pri tem telesa ne smemo ovirati, temveč mu moramo pomagati. 3. Pri tem najbolj pomaga sočno sadje! Torej, nobenih banan ali suhega sadja, temveč pomaranče, grenivke, breskve, hruške, jabolka itn. 4. Vse dopoldne ostani pri sadni hrani! Če te prime lakota, vzemi spet sadje. Zdaj že veš, da narava ne pozna obrokov ob trdno določenih urah. 5. Piješ lahko tudi sadne sokove, toda le sveže, takšne, ki jih pripraviš sam, jih takoj popiješ dobro pomešane s slino, da preprečiš oksidacijo. Ne kupuj sokov! Kupljeni sokovi so konzervirani in so najboljše že izgubili. Jej torej sadje in vmes pij sadne sokove. Tako si boš najbolje izpral usedline iz telesa. Prav tako je dobro, če v mešalniku sesekljaš celo sadje, tako dobiš tudi vse vitamine in mineralne snovi. S tem prav tako preprečiš sladkorni udar, o čemer sem že pisal.

42

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ S KUHINJSKIM L O N C E M ! je potem nenadoma pomislil, da bodo povzročile zakisanost telesa. V mesečnih Waerlandovih snopičih je objavljal udarne članke o navidezni sadni iluziji. Poleg tega je poročal o Monte Verità, - poskusu Holandca Oedenkovna. „ Njegova skupina je hotela na povsem opusteli gori (blizu Ascone v Svici) dokazati, da se da preživeti izključno s sadno prehrano in pri tem ostati zdrav. Malone vsi naj bi nesrečno končali zaradi kisle sadne hrane. Resnica pa je povsem drugačna. Obstajata priči, ki sta obširno poročali o eksperimentu na Monte Verità. Prvi je že omenjeni prof. Ehret, od katerega sem leta 1979 prvič zvedel o velikem pomenu sadne hrane. Prof.Ehret, ki je doma iz Freiburga, je v bližini Ascone vodil zavod za zdravljenje s postom. V svoji knjigi The Story of my Life (Zgodba mojega življenja), na katero sem čisto po naključju naletel v neki knjigarni na Floridi (otroška roka jo je bila že dodobra počečkala), je opisoval svoje pogoste obiske pri tej skupini, ki se je zbirala ob Oedenkovnu. Dejstvo je, da se je ta skupnost (kakor se vselej zgodi z individualisti) povsem sprla med sabo, le delno jedla sadje, večinoma pa povsem razkuhano hrano, nekateri so jedli celo meso, drugi so se pogostoma opijali. Kasneje so se te skupine še razdelile.
Mr

6. Sadje zelo hitro prebavimo, tako da telo takoj dobi polno energije, kar mu omogoča, da se znebi bremena usedlin, še zlasti pa izginejo grde maščobne blazinice. Pomisli na to, da daje tvojemu telesu in še zlasti tvojim možganom energijo samo sadni sladkor (glukoza), nikakor pa maščobe, beljakovine ali celo škrobnati ogljikovi hidrati. Le-te mora telo najprej pretvoriti v glukozo, to pretvarjanje pa zahteva energijo, ki bi jo sicer uporabil za druge dejavnosti. Najbolj preprosto je pretvarjanje maščob v glukozo, najtežje pretvarjanje beljakovin. Zato se le-te pretvarjajo v energijo le v skrajnem primera. Fiziološko je torej čisto praznoverje mnenje, da beljakovine neposredno dajejo energijo. Nasprotno, organi v telesu so hudo obremenjeni. Znova opozarjam na svojo izjavo, da se pri pretvarjanju beljakovin izgubi 70 odstotkov živčne energije. Pretvarjanje ogljikovih hidratov v mast in masti v sladkor gre hitro, zato so tudi debeli ljudje predvsem bolniki ogljikovih hidratov, kakor sem že napisal leta 1975 v svoji prvi knjigi, Dick + krank 1 oder schlank + gesund (Debel + bolan ali vitek + zdrav) . Danes pa b i j e dodal: škrobnati ogljikovi hidrati, ki jih je preveč v žitu in krompirju! Se zlasti v kuhanem stanju, kajti tedaj jih pojemo preveč in mineralne snovi postanejo anorganske, torej se odlagajo v telesu, namesto da bi jih telo koristno uporabilo. To še zlasti velja za odvečen, mrtev kalcij. Ker telesu manjka kalcijev nasprotnik, to je magnezij, se anorganski kalcij odlaga v mehkih delih telesa: rezultat je otrdelost telesa. 7. Sadje ti torej daje hipoma na razpolago najboljšo energijo ob najmanjših izgubah. 8. Energija pa pomeni tudi živčno moč, ki jo pri današnjem izčrpujočem načinu življenja nujno potrebujemo! 9. Do poldneva se ne dotakni nobenih poživljajočih pijač, niti kave, čaja ali kakava, kaj šele alkohola. Vse te pijače močno motijo pravilno presnavljanje sadja! Saj si dobil zadosti moči, čemu bi torej jemal te strupe? O nikotinu do sedaj sploh še nisem govoril, vendar pa upam, da so posledice tega nespametnega "užitka" vendarle jasne že prav vsakomur. Z nikotinom samo nalagaš pepel na pepel. Če misliš, da v prehodnem obdobju ne boš zdržal brez običajne skodelice kave, potem popoldne spij (majhno) skodelico! Glej poglavje o kavi. 10. Ponavljam, jej izključno sadje na tešč želodec, nikdar ga ne jej z drugo hrano! V svojih ^zadnjih letih je tudi veliki Are Waerland podlegel napačni sodbi o sadju. Če je do tedaj vsako jutro iz svojega vrta v Alassiju v Italiji pojedel dve pomaranči in celo limono (le komu so všeč kisle limone),

"Spoštovanje

življenja je

odpor do

ubijanja!" Magnus Schwantje

Se o pravilni sadni hrani: Prof. Ehret je ostal absoluten zagovornik uživanja sadja navzlic poskusu Monte Verità. Ali bi tako storil, če bi bilo sadje vzrok Oedenkovnovega neuspeha, ko jih je vendarle lahko opazoval prav od blizu! Ehret je bil tudi znan učitelj posta. Pod nadzorstvom nemške vlade seje leta 1909 v Kòlnu postil 49 dni. Pri tem s e j e dal zapreti v stekleno kletko, v kateri je bilo 125 1 vode za pitje in umivanje. Navzlic zijalom, ki se jih je trio okrog kletke podnevi in ponoči, je zdržal, in to človek, ki so ga imeli zdravniki že pri tridesetih letih za odpisanega. Imel je jetiko in baje neozdravljivo ledvično bolezen ! Druga priča je Robert Landmann. O eksperimentu Monte Verità je napisal celo knjigo. Ti dve knjigi najtopleje priporočam zlasti vsem "raziskovalcem kislosti", da bi razblinil Waerlandovo lažno predstavo o sadju. Narobe, ravno Waerlandova hrana ustvarja kislost. Najmanj 17 let sem živel po njegovih načelih. V primerjavi s prejšnjo "meščansko hrano" je bil to sicer velik napredek, vendar pa se nikdar nisem mogel znebiti sluzi in sem dobil celo pljučnico. Danes vem, da sta bila vzrok sluz in škrob iz kuhanih, škrobnatih ogljikovih hidratov ter tudi iz znane kruske ter obilica krompirja v oblicah! Kakšen je videti Waerlandov dan: že zjutraj kislo mleko s
32

44

45

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

kislim sadjem (napačna kombinacija), opoldne ob dobri presni zelenjavni hrani spet omaka iz kislega mleka, nato pa obilica polnozrnatih kruhov z maslom (margarino) in sirom! K presni zelenjavni hrani tudi škrobnati krompir v oblicah. Ta mišmaš je popolnoma napačna kombinacija in zaradi kislotvornih dodatkov, na primer polnozrnatega kruha z maščobami in sirom, kuhanim krompirjem (kuhana hrana je vselej kislotvorna) in omak iz kislega mleka že načeloma kislotvorna! Še zlasti pa je močno kislotvoren večerni obed iz kruske, ki je popolnoma iz žit. Po tem obedu se spet poje obilica obloženih polnovrednih kruhkov. Poleg tega pa sladko polnomastno mleko sploh ne sodi k žitu! O mleku bomo govorili kasneje! Waerland je pri 78 nenadoma umrl, ker mu je odpovedalo srce. Škrobnati ogljikovi hidrati, žito in krompir ustvarjajo prevelike količine ogljikovega dvokisa, ki po dr. N. Walkerju povzroči, da srce neha delovati. Težko prebavljivi škrob tudi povzroča pomanjkanje kisika, medtem ko ima sveže sadje (zelenjava) obilico kisika! Zato se človek po obedu iz svežega sadja počuti tako poživljenega! Kruh in žito hromita, sadje osvežuje! "Zdaj veš, od kod tvoje težave s srcem" je pisal 116 let star dr. Walker leta 1985 v svoji knjigi Become Younger (Postani mlajši) 3 3 . O dr. Walkerju, čigar knjigo sem dobil leta 1979, bom kasneje še podrobno pisal. V vsakem pogledu mi je velik zgled. Vendar pa nisem vedel, da bo še dolgo živel. V knjigi dr. Christophersena sem prebral, daje presegel starost 110 let. Po 70 letu ni nikdar več omenjal svoje starosti! Kasneje sta Diamondova v svoji knjigi Fit for Life (1985) omenila, da ima dr. Walker 116 let. Dr. Walker pa je vselej pravil, da nima starosti, da ne gre za koledarska leta, temveč za duhovno in telesno stanje človeka! Pri štiridesetih je človek lahko star sedemdeset let, s sedemdesetimi pa ima lahko polno zmogljivost štiridesetletnika. Bistvena je samo biološka starost. Vendar pa s tem ne bi hotel dajati v nič raziskav Areja Waerlanda. Vsakdo kdaj pa kdaj naredi kakšno napako. Ko sem bil po koncu vojne le na pol zdrav oziroma na pol bolan, sem v prvi hiši za alternativno prehrano v Kielu videl najavo Waerlandove prve in druge knjige Befreiung aus dem Hexenkessel der Krankheiten (Osvoboditev iz začaranega kroga bolezni) 6 . Bil_ sem navdušen in sem si knjigi ter tudi številne druge spise iz te trgovine takoj priskrbel. Nekaj let kasneje sva z ženo pri Waerlandu osebno opravila tečaj v hiši Alice Papke v Bad Sodnu. Omenil sem že Waerlandovo branje iz aramejskega prabesedila Svetega pisma, tisti tedni so bili nepozabni. Vendar pa smo vsi trpeli zaradi hudih vetrov. Na hodnikih se tega ni dalo skriti! Danes vem, da so bile vzrok napihujoča žita in krompir! Na tem mestu bi rad navedel temeljna nacelaArejaWaerlanda, ki so vsesplošno veljavna in katera smo se morali naučiti na pamet, preden smo dobili njegovo potrdilo. Po njih je spraševal tako kot učitelj.

Temeljna načela Waerlandovega življenjskega sistema 1. Ljudje nimamo opravka z boleznimi temveč z napačnimi načini življenja. Ko boš te odpravil, bodo bolezni izginile same od sebe 2. Nikoli ne zdravimo bolezni temveč bolno telo 3. Bolno telo ozdravimo le tako, da znova vzpostavimo prvobitni ritem življenja. Za konec misli o pravilnem uživanju sadja in o sadju ter sadni kislini bi želel navesti še nekaj odlomkov iz ameriških knjig, ki se bodo sovražnikom sadja gotovo zataknile v grlu: Dr. A. Haig iz Londona, ki ga je v svojih predavanjih pogostoma omenjal tudi Waerland (le da ni navajal Haigovih sklepov): "Energično priporočamo uporabo citronske kisline proti revmatizmu itn.!" Pa smo tam, ljudje, ki trpijo zaradi zakisanosti, dolžijo ravno limone, češ da povzročajo revmatizem." Dr. Carington: "Visoka vrednost pomaranč in limon je neprecenljivo koristna. Pri vseh boleznih, ki nastopajo zaradi sečne kisline (zlasti pri protinu in revmatizmu) so sokovi obeh sadežev - zlasti še limone - (exceedingly beneficial), torej izjemno blagodejni". "Naravna, organska kislina celega sadeža, na primer iz rdečih jagod in malin, očisti kri od sečne kisline in drugih sorodnih strupov ter učinkuje kot naravno pomirjevalno in stimulativno sredstvo! Malina vsebuje velike količine organskega železa, ki ima veliko vrednost pri slabokrvnih bolnikih." Ortodoksna britanska revija The Lancet je poročala, da je naravna limonina kislina zdravilo za malarijo: "Limone se zelo pogostoma predpisujejo pri davici, ker zdravijo vneto žrelo. Limone so zlasti učinkovite proti klicam in vnetjem ..." "Čeprav je trenutni učinek sprva kisel in se kislost krvi poveča, pa se (kar je zelo nenavadno) ta učinek v teku dneva spremeni v povečanje bazičnosti krvi in drugih telesnih sokov!" "Pomarančni sok je sredstvo za preprečevanje skorbuta, ki ima velik učinek pri prehladih. Pacient lahko živi cele tedne samo od pomaranč, kajti pomarančni sok ne povzroča zakisanosti, kakor smo omenili že pri limonah!" Dr. H. Benjafield piše v Herald of Health: "Garrod, velika angleška avtoriteta za protinske bolezni, priporoča svojim pacientom pomaranče, limone, maline, grozdje, jabolka, hruške itn. Jardien, veliki

46

47

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

francoski raziskovalec, je mnenja, da so kalijeve soli, ki so v sadju prisotne v velikih količinah, poglavitni čistilni faktor za kri, da iz nje odstranjujejo protinske usedline, ki povzročajo revmatizem in protin! Dr. Buzzard opozarja svoje skorbutne bolnike, naj zjutraj, opoldne in zvečer jedo sadje! Sveža limonada je njegova najljubša pijača!" mnašo pomoč. "Bog želi, da stojimo živalim ob strani, kadar potrebujejo Vsako bitje v stiski ima enake pravice do varstva!" Frančišek Asiški

Florence Daniel pravi v svoji sijajni knjižici Heilkräfte in der Nahrung (Zdravilne sile v hrani)-14: "Organske soli v sadežih so povsem drugačne od izdelkov, ki jih izumljajo v laboratorijih, čeprav je sicer kemijska sestava lahko enaka! Kemik bi sicer lahko izdelal sadni sok, nikakor pa ne izvirnega sadeža. "Mistična" življenjska sila mu bo vselej ušla. Sadje je vitalna hrana, telesu daje več elementov, kot jih more kemik analizirati! Rastlinsko kraljestvo ima moč, da minerale (anorganske minerale iz zemlje) neposredno pretvarja, in samo v tej živi obliki so primerni, da jih človeško telo uporabi." Se o kislinah in bazah

Prepir o kislinah in bazah ni nekaj novega. Že na začetku prejšnjega stoletja je znani dr. Lambe iz Londona pisal o prečudovitem učinku sadne hrane in njegovemu zgledu se je pridružilo precej energičnih reformatorjev. Njegov sistem so hudo napadali, toda napadi so dosegli le to, da se je zagovarjanje sadja še okrepilo in s tem se je še bolj razkrila protislovnost nasprotnikov (kakor tudi danes). Vselej znova slišimo ugovore proti sadni hrani, vendar pa nobeden argument nima trdne podlage! Vzemimo na primer tistega, da kislina iz sadja škoduje zobem. Zobozdravniki pogostoma poročajo, naj bi sadna kislina topila sklenino in da seje treba zato izogibati sadnim kislinam. Ta trditev se zdi logična, in če bi imela kislina iz sadja enak učinek kakor anorganske mineralne soli, tedaj bi bila tudi resnična. Vendar pa je dejstvo, da ni tako. Vendar pa tega nihče ne odkrije, preden ne postane sadjejedec! Tedaj odkrije, da mu ni treba nikoli več k zobozdravniku! In da dejanske razmere postavljajo na laž vsa pretanjena teoretična spoznanja zobozdravnikov! Tako dr. Lambe iz Londona. Dr. Richter v svoji knjigi The Nature, the Healer (Narava 34 zdravi) : "Ali sadje povzroča kislino v želodcu?" Odgovor: "Ne. Nekaznovano lahko ješ pomaranče, grenivke, hruške, limone ali katerokoli drugo sadje, nobeno od tega sadja ne bo povzročilo kisle reakcije! Limona na primer je najbolj kisel sadež. Pustijo,

naj popolnoma dozori in jo nato pojej takšno, kakršna je. V nekaj sekundah se bo spremenila v sladkor! Če je limona izpostavljena zraku, je kisla, v ustih pa bo imela okus po sladkorju, le poskusi! Videl si, da ravno "strokovnjaki", ki jedo kislo hrano, obtožujejo sadno kislino, da je škodljiva Resnica je ravno nasprotna: organska sadna kislina z d r a v i kislin polna telesa, še zlasti limonina kislina! O tem imamo dva izjemna primera: V prvi svetovni vojni je morala nemška bojna ladja Kronprinz Wilhelm zapluti v ameriško pristanišče, ker je skoraj vsa posadka zaradi pomanjkanja vitamina zbolela za skorbutom. Mrtva kuhana hrana z živalskimi trupli je ohromila celotno moštvo! V pristanišču so ob svežih limonah v nekaj tednih spet ozdraveli! Alfred W. McCann poroča v Hygienic Revue 10/79 pod naslovom Zakaj kisli sadeži zdravijo zakisanost! o delavcih na Madeira Mamore - Railway, železnici, ki je Brazilijo povezala z Bolivijo. Prišli so iz vseh dežel sveta, med njimi so bili tudi Nemci. Ti delavci so se hranili predvsem z belim kruhom, sladko marmelado, sladkorjem, mastjo, piškoti in kuhano govedino ter pili velike količine kave. Ta hrana je bila sto odstotno mrtva hrana! Terjala je življenje 4000 ljudi. Pokopališče Čanderlaria Grave­ yard še danes priča o njihovem umiranju! Čeprav je za delavce skrbelo 40 zdravnikov, so cepali kot muhe. Celo glavnega inženirja P. H. Ashmeda so zaradi nezmožnosti za delo poslali nazaj v Anglijo. To mu je rešilo življenje. Na poti nazaj ga je neustavljivo prijelo, da bi jedel pomaranče. Na srečo je imela ladja na krovu veliko pomaranč. Ashmed je ves čas jedel samo pomaranče. Že na poti nazaj se mu je zdravje izboljšalo, v nekaj tednih je bil spet na nogah. V tem primeru vidimo, da so s kislino bogate pomaranče rešile zakisanega glavnega inženirja! Toda kako so bili zdravniki in delavci lahko tako slepi, da se niso ničesar naučili od narave? Na tisoče opic je ob bogati tropski hrani zdravo in veselo skakalo okrog njih! Človek seje tako navadil na kavo, bel kruh in marmelado, daje oslepel! In tako slepi kot takrat so ljudje še danes! Ali te ta dva primera iz zgodovine ne bosta naučila, da so vse "izjave strokovnjakov" o škodljivi sadni kislini popolnoma zgrešene? Poskusi se vendarle enkrat hraniti samo s sadjem, tistim, ki ga imaš najraje, in to stoodstotno. Potem pa pusti do besede svoje telo, predvsem pa svoje zobe. Obeh ne boš niti čutil več! Torej kosti in zob ne uničuje surovo, presno sadje, temveč vsepovsod navzoča in vselej prekisla kuhana hrana! Kuhana hrana povzroča vse bolezni, še zlasti pa raka. Pomisli vselej na posadko ladje Kronprinz Wilhelm in na 4000 mrtvih delavcev v Južni Ameriki. Ti povedo več kot vsi laboratoriji celega sveta! Nekateri "pisci" prištevajo fižol, mandlje in smetano k bazotvornim snovem, kajti v njih prevladujejo alkalne snovi. Vendar pa se moramo naučiti, daje določanje, ali je neka hrana bazična ali kisla, odvisno

48

49

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

od količine beljakovin, masti, škroba in sladkorja v njej. In vsa ta so kislotvorna. Torej so vsi sadeži, zelenjava, surovo mleko (posesano iz vimena) bogati z alkalnimi elementi, imajo pa malo beljakovin, masti in škroba. Nasprotno pa so vse snovi, ki imajo veliko beljakovin, masti in škroba vselej kislotvorne! Najbolje bi bilo, da ne bi govorili o prehudi kislosti, temveč o tem, daje alkalnost krvi pod NORMALO, kajti kri mora biti vselej rahlo alkalna, sicer nas čaka smrt! Kislina je torej začetek smrti, bazičnost je zdravje! Toda močna alkalnost je začetek rakotvornega stanja. Telo pa poskuša obvladati kislino, zato vrže v obrambni boj vse bazične rezerve! Iz te premočne reakcije telesa v bazično smer torej sledi napačna obdelava: še več dovajanja kisline, to pa zato, ker preprosto nočemo razumeti naravne kemije! Pred tem pa je seveda več desetletij uživanja prekisle kuhane hrane! Stoodstotno trajno hranjenje z organskim sadjem in zelenjavo pa nasprotno ne povzroči alkalne reakcije. To je odrešujoča živa hrana! Majhna količina benzojske kisline, ki je v nekaterih sortah sliv, v brusnicah itn. je povsem neškodljiva. Kajti v ledvicah se veže na glicin in se izloča kot hipurna kislina. Alkalna vrednost teh sadežev nikakor ni zmanjšana! Enako velja za priljubljeno zelenjavo-sadje paradižnik. Zaradi majhne količine oksalne kisline v paradižniku ga napačno obtožujejo za kislo hrano. Oksalna kislina v paradižniku znaša le 0,5 na 10.000 delov. Ker je hrana pri ljudeh, ki jedo presno hrano, 90 odstotno alkalna, se ta izredno majhna količina oksalne kisline izredno lahko nevtralizira. Pri paradižniku torej prevladuje bazičnost z visoko količino kalija, kalcija, železa in natrija. Le tam, kjer je celotna hrana že zaradi intenzivne kuhane hrane z mesom, sirom, jajci, žitom, stročnicami itn. že prekisla, lahko tudi paradižniki prispevajo k nastajanju ledvičnih in žolčnih kamnov! Kritiki paradižnika pa zamolčijo, da imata črni čaj in kakav izredno veliko oksalne kisline, in da predvsem tadva pospešujeta nastajanje omenjenih kamnov! Ta opis (slive in paradižniki) sem vzel iz knjige dr. Ottoja Cargueja 36 The Key to Rational Dietetics (Ključ do racionalne dietetike) ! Ledvičnih in žolčnih kamnov se znebimo po naravni poti z naravno presno hrano, sadeži in zelenjavo! Marsikatero priljubljeno zdravilo, na primer aspirin, zmanjšuje alkalnost krvi! Aspirin je sredstvo za preprečevanje bolečin, ki začasno potlači bolečine. Brž ko njegov učinek mine, pa se glavoboli še z večjo močjo vrnejo, kajti zdravilo še povečuje zakisanost! Če danes aspirin predpisujejo kot sredstvo za razredčevanje krvi, obenem predpisujejo tudi škodljivo kislo zdravilo! "Kuhan" paradižnik je nasičen s citronsko kislino, je blag strup. To ni več hrana! Kuhana paradižnikova kislina uničuje rdeča krvna telesca in tako utira pot slabokrvnosti!" (dr. Otto Carqu). Cele strani primerov bi še lahko navajal o problemu sadne

kisline. V svojem Pismu prijateljem navajam še veliko tovrstnih izjav. Vendar pa te nočem dolgočasiti. Upam, da si med tem že razumel, da vsi, ki jedo mešano hrano, in ki nevede obtožujejo sadno kislino za škodljivo, s svojimi argumenti stojijo na zelo šibkih nogah in obenem živijo v popolni zakisanosti! "Bog je ustvaril človeka, hudič pa kuharje!" Nasprotnik sadne kisline Koch je s svojo metodo imenovano tudi Klub zdravih zob desetletja zmerjal vegetarijance, zlasti pa Walterja Sommerja, dr. Jarvisa, Areja Waerlanda, dr. Jacksona in dr. Kuhla. Koliko let pa je imel Koch, ki je hotel z osemdesetimi še drsati in... ni hotel hoditi s palico? Nič starejši od Waerlanda (78), Walter Sommer pa je umrl šele 1986 z 99 leti. Dr. Jackson je umrl pri 94 v nesreči. Le dr. Kuhi je živel samo 64 let, vendar pa je bil baje zelo hud kadilec! Njegova hrana z mlečno kislino je zelo vprašljiva! S kislo zelenjavo in kislim zeljem se pomanjkanje alkalij pri rakavih bolnikih še povečuje! Poleg tega pa so izločki milijard bakterij, ki jih človek poje skupaj s kisano hrano, zelo strupeni! Le kako to, da človek bolje izloča blato, če je kislo zelje? Prebavni organi se hočejo tega strupa čimprej spet znebiti! Vsi produkti vrenja so brez izjeme nezdravi! Erika Herbst je FredaW. Kocha pred smrtjo obiskala v Kasslu. Po stopnicah ji je prišel naproti sključen, skrotovičen možic s kržljavimi, porumenelimi zobmi! To ni nikakršen zgled za voditelja Kluba zdravih zob. Dokazoval sem mu, da je njegov način hrane hudo kislotvoren. Kuhana hrana je vselej kislotvorna! Njegova duševna počasnost pa je kazala tudi na hudo poapnenje možgan. Nenehno nevtraliziranje z mrtvimi, anorganskimi snovmi mu je popolnoma zamašilo ožilje! Nasprotniki kisline poskušajo vse mogoče, da bi se rešili prehude zakisanosti. Skoraj vsa ta sredstva vsebujejo sodo - bikarbonat. Te anorganske bazične mešanice uporabljajo tudi za to, da bi si pomagali pri "pekoči zgagi". Toda uporaba tovrstnih sredstev (tudi modernega maaloxa) iz aluminija še bolj okrepi proizvodnjo kisline, kajti želodec je prepričan, da je potrebno še več kisline, kajti nevtralizacija samo prikriva bolečine. Vzrok, namreč dovajanje prevelikih količin kisle hrane, na primer mesa, rib, jajc in žita, pa poteka nemoteno naprej. Prav tako se ne konča vrenje kislih, škrobnatih ogljikovih hidratov, na primer hrane iz žit, kruha, riža itn. Mrtve bazične snovi tega škodljivega vrenja ne pretrgajo! Kot pri vseh drugih zdravstvenih problemih išče bolnik samo lajšanje bolečin. Pri tem pa mu je precej vseeno, kaj se godi z njegovim dragocenim telesom! Anorganski kalcij iz kuhane hrane in dovajanje drugih anorganskih snovi, da bi se z njimi preprečila čezmerna zakisanost, so poleg tega vzrok predčasne okostenitve telesa, še zlasti možgan! Takšni triki pri naravi ne vžgejo! Tako z anorganskimi snovmi ne moremo nikdar doseči trajnega zdravja. Koch je Sommerju na nekem kongresu vegetarijancev očital, da ni /.adosti gibčen, toda Sommer je pri svoji dosledni presni hrani živel dvajset

50

51

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

let dlje, čeprav je bil kot sin gradbenega podjetnika iz Rendsburga v otroštvu slaboten in v mladosti nenehno bolan. Ali si medtem že uvidel, dasadna kislina ni kriva za vsepovsod prisotno čezmerno zakisanost, temveč da gre krivdo pripisati kuhani in pečeni hrani živalskega izvora, ki nenehno napada alkalne rezerve! Drug velik krivec pa so vsi izdelki iz žit, razen prosa. To so poglavitna živila in jih jemo v velikih količinah. Ta živila ropajo rezerve kalcija iz zob in kosti, kajti sama komajda vsebujejo kaj kalcija. Vendar tudi prosa ne gre priporočati, kajti spet bi moral uporabljati kuhinjsko posodo! Kruha tudi ne ješ samega. Dodaš mu: mast, sir, salamo, marmelado, med itn. in vsa ta živila še dodatno ustvarjajo kislino! To lahko tudi sam opaziš, ker te peče zgaga ali se ti spahuje! In če zdaj kot protisredstvo vzameš mrtev kalcij ali pa zeliščno žganje, to vzroka ne bo spremenilo! Tudi razne zdravilne rastline ne pomagajo. Zdravilne rastline so prav tako zdravila, ki zakrivajo pravi vzrok. Številna zdravilna zelišča vsebujejo strupe, ki še bolj obremenjujejo bolnika. Če hočeš ohraniti svoje zobe in se izogniti paradontozi, moraš takoj začeti z zmanjševanjem porabe kruha in žit in povečevati količino presnih, svežih sadežev. Na napad m o r a š odgovoriti s protinapadom! In to ne enkrat, temveč nenehoma in vztrajno! Tedaj se boš hitro prepričal, kdo ima prav. Pomisli na formulo dr. Ragnarja Berga, da moraš pojesti najmanj 70 odstotkov bazotvornih snovi, da bi lahko vzdrževal za človeka primerno razmerje med bazami in kislinami! Precej boljše pa je razmerje 80 : 20, kar pomeni 80 odstotna bazična hrana, s čemer si ustvariš rezervo za primer potrebe! Dalj časa se moram zadrževati pri najdragocenejši hrani na svetu, sadju da bi dokončno pregnal vse pomote! Zdaj boš razumel, da 80 odstotna prehrana s presnimi, rastlinskimi temeljnimi snovmi pomeni zdravje in veliko odpornost proti boleznim in "vsiljivcem". Nasprotno pa ti dandanes v 99 odstotkov običajna "meščanska kuhinja" počasi toda zagotovo uničuje zdravje in ti prinaša vse s tem povezane nevšečnosti, najbolj opazno na zobeh in kosten. Vsak kdor šepa, vsak operiranec na kolkih, vsak obisk pri zobozdravniku ti mora dati močno spodbudo, da se takoj odvrneš od "meščanske" kuhinje! Jutri bo morda že prepozno!

pretežno težke "kislotvorne" živilske izdelke, na primer škrobnate ogljikove hidrate, izdelke živalskega izvora in maščobe. O kislosti hrane bomo v zadostni meri govorili kasneje. Ko tukaj govorimo o uživanju sadja, nas zanima, ali kislo sadje šteje h kislotvornim snovem! Zato tukaj navajam izjave vodilnih raziskovalcev prehrane, ki vsi potrjujejo moje mnenje, da so vsi sadeži v končni fazi bazični, da reagirajo bazično, torej alkalno. Jethro Kloss: "Vsi sadeži vsebujejo kisline, ki so potrebne za odstranjevanje različnih toksinov, strupenih kislin in drugih usedlin iz telesa. Naravne kisline so močno alkalne!" Johanna Brandt: "Vzrok večine naših bolezni je zakisanost. Pozvroča jo uživanje: kuhanih živil, mesa, škroba, beljakovin - in sladkorja." Dr. N. W. Walker; "Sveži sadeži, celo tisti, ki imajo kisel okus, v organizmu vselej reagirajo bazično/" Dirk Gregory*1: "Sadje in zelenjava, vključno s tropskim in subtropskim sadjem, mora tvoriti poglavitni del prehrane, kajti vezeta kislino in sta torej alkalno živilo! Pomni, da ne govorimo o kislem okusu sadja, temveč o njegovem vplivu v telesu in ta vpliv je alkalen. Zakislitve ne povzročajo sadeži, kakor ljudje na splošno menijo! Najbolje, kar človek lahko stori, če je njegovo telo prepolno kisline je, uživati velike količine kislih citrusov!" Stanley Burroughs piše v svoji knjigi Heilung für ein neues Zeitalter (Zdravljenje za novo dobo) 8 5 : "Čeprav je limona kisel sadež, pa postane med prebavljanjem alkalna. Torej ni nikakršne nevarnosti prevelike količine kisline!" Te besede bi si morali vsi nasprotniki sadne kisline počasi raztapljati na jeziku in skrbno prebrati njegovo knjigo, kajti on zdravi najtežje bolezni s kuro z limonino kislino! V pričujoči knjigi sem navedel več primerov raziskovalcev, ki z limoninim sokom zdravijo tudi revmatizem! Glej stran o Grofu Waldecku, ki je s svojimi kurami z limoninim sokom živel 120 let. Prof. Schmöle: "Limonin sok je življenjski eliksir." Dugald Semple v Sunfood, Way of Health (Sončna hrana - pot k zdravju)80: "Sadeži vsebujejo dragocene organske soli. Ker je prvi učinek sadja kisel, se zdi, da revmatikom (bolezen kislosti) ne prijajo preveč." Ko pa se te organske kisline kasneje pretvorijo v alkalne, pa so učinkovite ravno pri teh boleznih! Velika vsebnost kisika v sadju obeneni z alkalnima kalijem in magnezijem ima izredno močan aktiven učinek. Če j e m o sadje zjutraj, potem nas zlasti kisik vitalizira za ves dan. Telo se intenzivno očisti!" Kako določimo, kaj je naravna hrana?

Zdaj veš, da morajo alkalne snovi v telesnih sokovih vselej prevladovati. Tega pa ne boš nikdar dosegel z dosedanjo meščansko, mesno, ribjo in jajčno hrano. Še zlasti pa te v nenehno prekislo stanje spravljajo kuhane in pečene krušne in žitne jedi! Znižana količina baz ali alkalij obenem znižuje tvojo vitalnost in odpornost proti boleznim. Bazotvorna živila pa dobiš le v presnem sadju in zelenjavi ter v svežem mleku, če ga spiješ brž po molži. O negativnih lastnostih mleka bomo govorili kasneje. Človek pa je

Tukaj navajam seznam, ki ga je sestavil T. C. Fry 39 , znan sodoben predstavnik NATURAL HYGIENE (Naravnega zdravja). Ob njem lahko določiš, kako daleč si še od prave hrane za človeka!

52

53

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Že zdaj ti lahko povem, da samosadeži izpolnjujejo vse pogoje, ki se zahtevajo za pravilno zdravo prehrano! Kakšna je naravna hrana? 1. Prva zahteva je, da je hrana v svojem naravnem stanju za oko privlačna. 2. Hrana s svojo aromo in svojim vonjem mora biti takšna, da te navduši in da se ti v ustih cedijo sline, če si seveda lačen. 3. Okus surove hrane ti mora biti všeč in hrana mora biti vselej pripravljena brez kuhanja. 4. Tudi če jo ješ samo, kot monohrano, ti mora obrok presne hrane popolnoma zadoščati. Zadostiti mora okusu in potešiti lakoto! 5. Telo jo mora prebaviti brez "protestov", prebavnih motenj, itn. Pri tem ne smeš čutiti ne jeter ne ledvic ne vranice! Skratka, hrana mora biti lahka, učinkovita in hitro prebavljiva, prav tako absorbirana in asimilirana. 6. Hrana mora dati predvsem energijo. 90 odstotkov (po teži) mora telesu dajati "gorivo". Energije, ki poganjata tvoje telo, sta glukoza in fruktoza. Sadje nam ti dve snovi daje v lahko presnovljivi obliki, prebavljanje torej ni potrebno, samo žvečenje in mešanje s slino. 7. Hrana mora vsebovati pravilne hranilne snovi, katerih sestava mora biti takšna: a. vsebovati mora "potrebne" beljakovine. NAJBOLJŠA hrana mora vsebovati lahko prebavljive aminokisline. Zreli sadeži razvijajo svoje beljakovine v aminokisline. Kot primer navedimo papajo, ki vsebuje encim papain, znan kot snov, ki razgrajuje beljakovine v aminokisline, celo mesne beljakovine! Količina aminokislin mora znašati približno en odstotek, kar je malo manj kot v materinem mleku, ki je namenjeno hitro rastočemu otroku. b. vsebovati more vse rudninske snovi. V suhi teži mora biti vsebovano približno tri odstotke organskih mineralnih snovi. ANORGANSKE RUDNINSKE SNOVI SO NEUPORABNE IN STRUPENE! c. prehrana mora vsebovati potrebne maščobne kisline, približno en odstotek suhe teže. Medtem ko se trenutno pojavljajo resna vprašanja o nujnosti kakršnihkoli maščobnih kislin v prehrani, pa "uradne" prehrambne ustanove izjavljajo, da "nujno" potrebujemo tri različne maščobne kisline, in sicer: linolno, linolensko in arahidonsko. Vse te kisline potrebujemo, vendar pa je naša potreba v resnici izredno majhna! Naše telo iz masti in olj, ki jih dobi iz hrane, po potrebi samo sestavlja lastne maščobne kisline. Pomnimo, da nam najboljša hrana vselej daje lahko prebavljive maščobne kisline, dodatno zaužita olja in masti pa zahtevajo cele ure, da jih telo naredi prebavljive kot lipide (maščobne kisline)! V maščobah topni vitamini ne potrebujejo nikakršnih dodatnih maščob. Telo si igraje kadarkoli pretvori ogljikove hidrate v maščobo in nazaj!

d. hrana nam mora dajati potrebne vitamine in druge elemente, ki so znani ali še neznani! Naša skupna potreba po vitaminih je zelo majhna, precej manj kot en odstotek hrane (suhe teže). Celoletno potrebo bi lahko spravili v naprstnik! e. hrana mora v živem stanju vsebovati vse encime in encimske spojine. Brez teh katalizatorjev ne gre! Jih je na tisoče, celo na desettisoče, ki pa jih kuhanje v celoti onesposobi! 8. Predvsem pa potrebujemo tekočino, vodo. Idealno bi bilo, če bi zaužita hrana vsebovala toliko tekočine, da ne bi potrebovali nobene dodatne vode. Po svoji naravi nimajo ljudje nobenih posebnih zmožnosti, da bi lahko veljali za bitja, ki pijejo vodo, tako da se morajo držati takšne prehrane, ki vsebuje veliko vode! 9. Pri presnovi mora hrana učinkovati bazično! Ker imajo ljudje rahlo bazično pH vrednost, mora hrana takšno lastnost podpirati. Na prejšnjih straneh smo že pokazali, daje danes na žalost ravno nasprotno! 10. Posebej pomembno je, da hrana ni strupena! Če je grenka, pekoča, odbijajoča, dražeča, potem povzroča: kislost v želodcu, napihovanje in druge nezaželene pojave in tedaj si lahko prepričan, da je strupena (ali pa da že imaš prebavne motnje)! Vzemi katerokoli začimbo in si poskusi iz takšne naravne začimbe pripraviti poln obed, ki ti bo resnično potešil lakoto. Ali to lahko narediš in pri tem uporabljaš samo poper, kis, česen in sol? Seveda ne. To pomeni, da so vsi ti dodatki neprimerni. Česar ne moreš jesti samega kot M O N O obrok, v surovem in svežem stanju, to ni hrana zate! Raje se ji odreci! Kaj pravzaprav hočeš okušati, medtem ko ješ, hrano, pa naj si bo zelenjava ali meso^ ali dodatke? Toda brez začimb nima mrtvo razkuhana reč nobenega okusa. Že po tem lahko vidiš, kako daleč si od naravne hrane! Če po svojem znanju in zaznavi ne moreš pritrditi vsaki od zgoraj navedenih točk, potem lahko morda priznaš vsaj prvih pet priporočil. Potem bodo tudi druge točke v redu! Pa nadaljujmo, da bomo ugotovili, kaj je prava hrana za človeka: * če meniš, da smo travojedi vegetarijanci (herbivori), ki jedo zelišča in travo, potem jih jej v nespremenjenem stanju, obrok za obrokom, solatne liste, zeleno, cvetačo, zelje, brstični ohrovt ali katerokoli drugo listje, travo, bilke, skratka vse, kar raste na površju zemlje. * če meniš, dajemo korenine in čebulice, potem jih poskusi jesti v surovem svežem stanju kot polni obrok: korenje, krompir, repo, redkvice itn., skratka vse kar raste pod zemljo! * če misliš, da si mesojedec, torej karnivor, potem poskusi obrok za obrokom jesti surovo meso, sveže, pravkar ujete zajce, kokoši, teličke ali goveda, tako kakor počno mesojede živali, toda cel izdelek vključno s krvjo, drobovjem, kostmi, hrustancem in možgani! * če misliš, da si gramnivor, torej žitojedec, potem jej žita

54

55

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

vseh vrst v njihovem surovem stanju, izključno žita, obrok za obrokom. Toda žit človeštvo prej ni poznalo, ljudje so jih vzgojili iz trav, ki jih danes sploh ni več. * če meniš, daje krava tvoja dosmrtna mati, čemu seji potem ne prisesaš na vime, namesto da si daš to delo opraviti po drugih? Pivci mleka izgubijo svoje dostojanstvo in zdravje! Izkoriščanje živine ne odstranjuje sramote! * če meniš, da smo jedci orehov in stročnic, čemu se potem enkrat ne poskusiš (obrok za obrokom) cele mesece hraniti z njimi? * če pa meniš, da smo ljudje frugivori, skratka sadjejedci, zakaj se potem ne poskusiš enkrat do sitega cele mesece hraniti samo z bananami, grozdjem, pomarančami, jabolki, hruškami in drugim sadjem? Teh prečudovitih sadežev prav gotovo ne boš iz presnega spremenil v kuhano stanje, na banano ne boš mazal gorčice ali bešamelske omake, kaj šele da bi grozdje užival "s kisom in soljo"? Iz zgoraj navedenih primerov vidiš, da obstaja za nas ljudi samo ena vrsta hrane: sadje! Vse kar pričakujemo od polne in polnovredne hrane, ima sadje v mnogovrstnih oblikah in vselej razpoložljivem stanju, ne da bi ga bilo treba obdelati s kuhanjem in brez kuhinjskega dela! Že jutri zasadi sadno drevje in orehe, ne zahtevajo nobene posebne skrbi in so zadovoljni tudi s sicer za druge namene neprimernim zemljiščem! Prehrana s sadjem moč!) na Aljaski!

Pedersenu, Norvežanu, ki ga je življenjska pot zanesla na Aljasko. Njeno poročilo dokazuje, daje celo v mrzlih krajih sadje edina zdrava hrana: "Al Pedersen je bil rojen v Stavangerju na norveški obali. Hranil se je pretežno z ribami. Že kot otrok je imel revmatično mrzlico. Vse Življenje je imel probleme s prebavo in s sinusi. S prebiranjem literature o Live science je Al spoznal resnico o kuhani hrani in je v enem dnevu presedlal na presno hrano. Od 20. 1. 1980 ni nikdar več jedel kuhane hrane. Zdravljenje pa je bil dolg, discipliniran boj s samim sabo. Drugim iskalcem je čudovit zgled njegova tropska prehrana pri temperaturah, ki na Aljaski ponavadi ne presegajo nič stopinj Celzija. Al je bil star 42 let, ko se je odločil za spremembo in se je malo pred tem ločil od žene. Imel je veliko konjičkov, ribolov na ledu, smučarski tek, smuk, hitrostno drsanje, tek, hojo v naravi. Lansko leto seje v Telemarku udeležil ameriškega smučarskega tekmovanja, kije primerljivo s svetovnim smučarskim tekom v Oslu. Prav tako se je udeležil svetovnega smučarskega teka v Freudenbergu v Schwarzwaldu. Udeležil seje tudi več maratonskih gorskih tekov na Aljaski. "Ko sem srečala Ala, se je moje življenje spremenilo, kajti tudi jaz nisem bila nikoli zdrava in sem zato nenehno iskala zdravje. Stara sem šele 27 let, pa po telesni zmogljivosti ne morem tekmovati z njim. Tako aktiven je. Nikdar ni pri miru. Prijatelji mi pravijo, naj ga malo umirim, vendar tega niti nočem storiti. Začela bom živeti tako kot on! Al me je prepričal. Poročila sva se! Ponosna sem nanj, kajti ljudje se učijo ob njem, kakor sem jaz našla svoje zdravje ob njem. Al zdaj predava o presni hrani na Aljaski! Mislim, da so ta predavanja zelo pomembna, kajti na Aljaski je zelo veliko alkoholikov, kriminalcev in depresivnih ljudi!" Al Pedersen torej dokazuje, da se da celo v najhladnejših krajih doseči največjo telesno zmogljivost in jekleno zdravje s presno sadno hrano. To naj si zapomnijo vsi tisti, ki mislijo, da se v naših klimatskih razmerah ne da živeti samo od sadja. Čemu enkrat sam ne poskusiš totalne presne sadne hrane? Pozabi že enkrat vse, kar si prebral o sadju in se prepusti presenečenju, ko boš videl, kaj se bo zgodilo. Od tega poskusa ne boš umrl, temveč se boš uspešno povzpel navzgor po lestvici k zdravju! Mrzle roke in noge predvsem povzroča slab krvni in limfni obtok. Spoznali smo, da zamašitev teh pomembnih krožnih tokov povzročajo prav kruh, žito, torte, omaka in krompir! Spravi se na škrobnate usedline z očiščujočo sadno kislino. Sadna kislina je v končni fazi bazična, zgoraj naštete snovi pa so v temelju kislotvorne, iz okostja nam kradejo dragoceni kalcij. Zato pa vidiš, kadarkoli se ozreš okoli sebe, same pohabljence! Če te bo v vmesnem času zeblo, si pomagaj z lahnim spodnjim

(V sadju je

Spoznali smo, da so sadeži idealna hrana za vsakogar. Imajo mnogo več hranilnih snovi kakor vsa druga živila in nam brez prebavnih težav dajejo takojšnjo energijo, saj vsebujejo izredno veliko sadnega sladkorja! Mnogi so mnenja, da sadje človeku, ki dela, ne daje zadostne moči. To je povsem napačno. Kdor preide na sadno prehrano, čuti praznino v prebavnem sistemu. To je pravilno. Po tem vendar spoznaš, da ti daje sadje največji energetski izkoristek ob zelo majhni potrebi po energiji za prebavljanje. Iz 100 odstotkov sadja dobiš 90 odstotkov energije, iz 100 odstotkov mesa pa le 30 odstotkov energije, kar pomeni, da je izguba 70 odstotna! Energija pa je vselej tudi živčna energija in ravno to potrebujemo za vse telesne funkcije, še zlasti v današnjem okolju, ki energijo kar požira. Delavci me navdušeno kličejo, da ob nekaj jabolkih ne čutijo lakote od jutra do večera in so pri tem zmožni najtežjih delovnih nalog. To potrjuje tudi članek v ameriškem časopisu Healthful Living. V njem Barbara Hatch-Pedersen poroča o svojem možu Alu

56

57

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ S

KUHINJSKIM

LONCEM!

(smučarskim) perilom. Kdor smuča, ve, da v gorovju celo ob mrzlih vetrovih potrebuje samo še anorak. Pri naravnem prehranjevanju s presno hrano je dobro, da jo lahko vsakdo poskusi in takoj vidi, ali deluje ali ne. Znova in znova te pozivam, postani lastni preskusni zajec! Tu se ti ni treba bati stranskih učinkov kakor pri zdravilih, ki sama nikdar ne zdravijo! Poveži se že enkrat s svojim Stvarnikom, z naravo. Sadna terapija nima stranskih učinkov, prinaša ti samo koristi. Mnogi ljudje menijo, da od sadja ne bi mogli živeti, da bi se njihove sposobnosti zmanjšale. Vendar pa Alov primer na mrzli Aljaski zelo prepričljivo kaže, da so vse izjave, češ da sadje ni primerno za dolgotrajno prehranjevanje, napačne! Kdor tako sklepa, ni nikdar poskusil jesti zgolj sadne hrane. Taki ljudje sodijo, ne da bi kaj vedeli. Znova in znova sem delal poskuse na sebi, tako sem se na primer v času zorenja grozdja hranil štiri tedne samo z grozdjem. Počutil sem se odlično in poln moči! Tako se pogostoma prehranjujem cele tedne samo s sadjem. Nobenega boljšega načina za čiščenje telesa in za krepitev moči in okretnosti ne poznam! Prav tako ne drži, da zaradi sladkih sadežev, ki vsebujejo veliko sladkorja, lahko dobimo sladkorno bolezen. Sadni sladkor počasi prehaja v kri, zlasti sadni sladkor iz celega sadeža! Pozor: naravna sadna presna hrana lahko nasploh prinaša le zdravje, nikakor pa ne bolezni: vzroki sladkorne bolezni so: uživanje prevelikih količin beljakovin, škrobnate žitne hrane, kristalnega sladkorja in bele moke, samih mrtvih stvari! Kdor seveda še ni zadosti "čist", ima lahko na začetku težave, to vselej znova poudarjam. Telo se pri priči loti čiščenja "hleva", kajti prebavljanje sadja poteka v ekspresnem tempu, tako da mu ostane zadosti časa za pospravljanje! Kuhanje uniči vrednost vsake hrane in jo spremeni v snov, ki povzroča bolezen! Uporaba začimb spremeni celo presno hrano v manjvredno hrano, ki zastrupljajoče deluje na organizem! Začimbe prikrijejo strupe in povzročajo požrešnost! Potreba po poživilih (začimbah) je vselej znamenje izgube živčne moči. Naravna, sveža hrana brez obdelave z ognjem ne povzroča takšnih želja! Začimbe povzročajo bolezni, ker škodljivo vplivajo na imunski sistem. Kdo pa gre in si namaže gorčico ali kečup na jabolko? Te preskuse lahko znova in znova ponavljaš, če ne zaradi drugega, pa zato, da si znova izostriš estetski instinkt. Seveda smo vsi bolj ali manj žrtve "pomanjkanja", ki nam ga nenehno vbijajo v glavo, češ da se ne prehranjujemo dovolj raznovrstno. Mislimo, da moramo pojesti vse, kar je, da dobimo vse, kar potrebujemo. Popolna neumnost! Nam sorodne živali bi potemtakem morale že zdavnaj izumreti. Saj živijo stoodstotno od beljakovinsko revne presne hrane. Če jim damo našo kuhano hrano, hitro degenerirajo in umrejo! Danes se vendar prehranjujemo z "meščansko" hrano in dobimo vse, vključno z mnogimi boleznimi in pomanjkanji, ki se jih bojimo!

Edino resnično pomanjkanje pa je pomanjkanje spoznanja in z njim povezana občutno oslabljena možnost mišljenja. Ves čas se p r e p u š č a m o vodstvu tako imenovanih "strokovnjakov". Pri tem ti strokovnjaki trpijo za istimi boleznimi kakor njihovi učenci, kajti pozabili so poslušati naravo. Iz Baltimora sporočajo, da ameriški zdravniki niso zgled svojim pacientom, dajedo ravno tako nezdravo. Raziskava je pokazala: več kot polovica zdravnikov ima preveč holesterina v krvi... jedo premastno hrano živalskega izvora. Vepmvetah razvijajo nove in nove preparate za boj z boleznimi, toda vsa ta zdravila nikdar ne prinesejo prave ozdravitve! Zdravila ne odstranijo vzroka bolezni! Lahkoveren in poslušen človek seveda proizvajalcem zdravil stvar zelo olajša. Zeli si samo nekaj tablet, da bi lahko nato spet živel svoje "grešno" življenje! Pa pojdimo naprej in povejmo, kaj so bolezni v resnici: ZASTRUPITVE! S to izjavo se tudi začenja moja knjiga! Kaj, kaj hočeš reči, saj nisem pojedel nobenega strupa? Si si, vsak dan poješ z napačno, mrtvo razkuhano hrano brezštevilne strupene in gnile snovi, pri čemer je že uničenje naravnih prehrambnih snovi zaradi toplote zadostna obremenitev za tvoj prebavni sistem! Tukaj sploh ne govorim o številnih "uradno" dovoljenih toksinih, na primer insekticidih, pesticidih itn. Samo pri izdelovanju vina se lahko uporablja 86 različnih strupov in dodatkov, ki so vsi uradno dovoljeni! Veliko užitka ob dobri kapljici. 3500 kemičnih dodatkov je uradno dovoljenih! To je vendar škandal! Svojemu telesu ne dajemo le brezvredne mrtve hrane, ne, dodajamo še na tisoče kemičnih strupov! Da sploh ne govorimo o tem, da živino prav tako hranijo s toplotno obdelano hrano in živili, kakršni so hormoni in penicilini! Bolezen ni torej nič drugega, kakor napolnitev telesa z usedlinami in strupi! Kadar dobimo prehlad, se to nikdar, nikdar ne zgodi kar tako iznenada, kakor meni večina ljudi, temveč je to končni rezultat prevelike količine toksinov! Potem je dovolj majhen vzrok, majhen prepih in že smo prehlajeni! Ne ne, telo je potrebovalo dolgo časa, da si je nabralo toliko strupov. Le tedaj, ko je greznica polna, ko je vsaka meja presežena, takrat začne teči iz nje. Pri tem pa je prehlad nedolžna bolezen, ki bi jo morali kot čiščenje pozdraviti. Ali se potem, ko dobro kihnemo, ne počutimo bolje? Seveda, saj smo se za trenutek znebili nekaj strupov! Kdor se sploh ne prehladi več, tako je pri večini rakavih bolnikov, nima nobene moči več, da bi se osvobodil toksinov! Torej prehlada niso povzročili nekakšni virusi (sovražniki), temveč si si ga dejansko sam prijedel! Tako je torej: Bolezen si si sam prijedel! Tudi raka si pridobimo s "hrano". Rak je samo končni stadij dolgoletnega neupoštevanja naravnega zakona. Rak res ne pride od danes na

58

59

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

jutri. Ko ga odkrijejo, je to pogostoma že smrtna obsodba, kajti od enega metra (če ga vzamemo za primero), je ostalo samo še deset centimetrov! In bolezen je na teh desetih centimetrih težko ustaviti. Gospa dr. Mildred Scheel je še v zadnjih dnevih pred smrtjo zaradi raka verjela, da bodo raziskovalci odkrili sredstvo za rešitev! Kako poguben sklep zdravnice, ki seje kakor malokdo drug zavzemala za pomoč rakavim bolnikom. Vendar pa bi morala obdolžiti svoj način življenja in seveda tudi "grehe" svojih očetov (in mater), kajti le-ti segajo vse do tretjega in četrtega kolena. Dr. Isselsa so celo zaprli zaradi njegovega pravilnega spoznanja, da je rak bolezen celotnega telesa. Danes pa sedi v enem od komitejev ministrstva za zdravstvo! Dr. John H. Tilden je napisal knjigo z naslovom Toxemia explained (Zastrupitev je razjasnjena)4. V njej pravi: "Človek dela svoje bolezni sam!" Dr. Tilden je od 1851 do 1940 živel v ZDA, nazadnje v Denverju v Coloradu. V svoji večdesetletni praksi je spoznal, da nobeno zdravilo ne pomaga, temveč le potlači bolezen. Dr. Tilden je poznal obe plati zelo dobro, kajti prvih 16 let je delal "normalno", kot zdravnik in kirurg, tako kakor seje bil naučil pri svojem študiju. Po tistem pa ni nobenemu zdravilu priznaval nobene vrednosti. Poleg nabranih usedlin je zdravilo še dodaten strup, ki hromi odpornost telesa! Dr. Tilden je na primeru želodčnega katarja takole ilustriral pet-stopenjski razvoj: 1. draženje - 2. vnetje - 3. čir - 4. zatrdlina - 5. rak! Po takšni bolezenski lestvi si se počasi, toda vztrajno, vzpenjal! Če hočeš postati resnično zdrav, se moraš po lestvi korak za korakom spustiti navzdol! Ta izjava dr. Tildna se sklada z naukom o homotoksinih 40 nemškega zdravnika dr. Reckenwega : "Če hočeš ozdraveti, se moraš od kronične bolezni vrniti v akutno stanje! To pa je mogoče le, če se takoj odrečeš nevarnim, napačnim življenjskim navadam. Vrni se k človekovi prvobitni hrani, k sadni hrani, odpri se vsem drugim naravnim zdravilnim močem, svežemu zraku podnevi in ponoči, čisti vodi, počitku in miru, nobenega nepotrebnega vznemirjanja, ki ti jemlje živčne moči! Gibaj se na prostem". Petero stopenj dr. Tildna lahko določimo pri vsaki bolezni. Nervozni ljudje, ki so še v prvi stopnji, skoraj vsi trpijo zaradi simptomov živčnosti: nespečnost in glavobol. Nespečnost pa je že resen simptom, ker si telo ne more nabrati nove energije. Z energijo pa je tako kakor pri akumulatorju, ta se prazni in nato spet polni! Pri nespečnosti si baterije samo prazniš. Posledica je resna bolezen. Povečini ljudje, ki ne morejo spati, čez dan pijejo veliko poživil, na primer kave in čaja. Ko nato cele ure čakajo na spanec, potem seveda ne morejo brez uspavalne tablete ali pa kakšne od novejših "osrečevalnih"

tablet, valija, librijuma, lexotanila itn. Tako se začne odvisnost od kemije. Pri tem pa je ta začarani krog lahko pretrgati, to je treba samo storiti! Ne bomo se več zadrževali pri različnih boleznih, kajti zdaj veš, da imajo vse bolezni en sam vzrok: čezmerno količino strupov! Ko se boš osvobodil strupov, boš spet zdrav. To je obenem najboljša preventiva zoper bolezni. "Cepljenje z mrtvimi snovmi iz živalskih trupel je končni rezultat bolnega mišljenja." (dr. Tilden) Človek je religiozno živo bitje in že stoletja je žrtev starih mitov, da bolezni prihajajo nadenj kot sovražniki od zunaj. Mikrobe in viruse je prinesel hudič, zato jih je treba iztrebiti. Pri tem pa so mikrobi le zadnji izgovor! Bolezni ne prinašajo mikrobi ali virusi, temveč jih naravnost vabijo bolna gojišča! Ti "navidezni sovražniki" so v resnici naši najboljši pomočniki, kajti podpirajo nas, ko "zrejo" odpadke! Pasteur je v zadnjih letih svojega življenja spoznal, da je njegova teorija, namreč da so mikrobi naši sovražniki in da jih je treba uničiti s pasterizacijo, napačna. Nazadnje je poudaril resnico svojih nasprotnikov (Bechamp), da bolezenske mikrobe privabijo slaba "tla". Pasterizacija mleka, ki jo izvajajo po Pasteurju, je uničevanje hranilnih snovi. Živo, magnetično, električno, postane mrtvo! Vročina, ogenj = smrt! Tukaj "iskric" ni več, glej poskus z morsko vodo! Znani ameriški zdravnik in raziskovalec dr. Holmes je bil vselej spoštljiv in dostojanstven zastopnik svojega poklica. Zanimal se je tudi za leposlovje in je bil od začetka do konca daleč nad "svojim dejanskim poklicem"! Njegova izjava o učinku vseh zdravil je izredno pomenljiva: "Trdno sem prepričan, da bi bilo treba vso medicinsko snov (materia medica) potopiti na dno morja. To bi bilo bolje za človeštvo, vendar pa toliko slabše za ribe!" Ali ni to skorajda "dramatična" obsodba celotne medicinske prakse? Če že kemija ne more, ali ne bi mogla zdraviti vsaj homeopatija s svojimi "bolj nedolžnimi" sredstvi? Ne, tudi homeopatija ne zdravi, temveč tako kot kemijska sredstva samo tlači simptome! Toda zdravilna zelišča, ta so vendarle bolj nedolžna, saj ne morejo škodovati? Seveda, toliko škode ne morejo narediti, toda izgubljenega zdravja ti tudi ta ne bodo vrnila! Saj gre vendar za to, da okrepimo obrambne moči, čemu bi si jih najprej oslabili s temi dodatnimi, neučinkovitimi obremenitvami? Vzemi že enkrat na znanje: Nobene kure te ne bodo ozdravile, ne glede na to s kakšnimi sredstvi ali aparati se izvajajo, edino zdravilno kuro imaš v sebi. Telo se zdravi in popravlja samo!

Ozdraviti se moraš samo enega: svojih napačnih navad! Kakor se rana zaceli čisto samo od sebe, tako se tudi celo telo ozdravi vsega

60

61

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

slabega, če mu daš priložnost za to. In priložnost mu daš, če takoj spremeniš svoj dosedanji v napačni način življenja. Številni naravoslovci na vsem svetu so stoletja pridigali to resnico, vendar pa se do danes skorajda nihče ni zmenil zanjo! Te glasove vpijočih v puščavi lahko dejansko najdemo le še v knjižnicah. Tako na primer dr. Ostlersa Praxis der Medizin (Medicinska praksa), ki v svojih spisih ugotavlja, daje medicina mediokritetna (mediocre medicine). Napačne medicinske sodbe je treba balzamirati, da ne bi prišle v pozabo, še zlasti tiste, ki so "sijajno" leposlovno izbrušene! Dragi bralec, poslovi se vendar dokončno od upanja na čudežno ozdravitev, ki ti ga naj bi prinesli telesu tuji čudežni eliksirji! Prisluhni sili, ki je že v tebi! Eno namreč ni mogoče, in sicer obdržati dosedanji napačni način življenja in kakor Mildred Scheel čakati na ČUDEŽNO ZDRAVILO. Tega ne bo nikdar! Kajti to bi pomenilo, daje Stvarnik naredil fundamentalno napako! Tukaj moramo pomisliti na izjavo nemškega pisatelja Sigismunda von Radeckija (1891-1970): "NEUMNOST JE POSEBNA ČLOVEKOVA PRAVICA, V NARAVI NEUMNOSTI NI!" Dovoli mi, da znova ponovim: kot edino živo bitje na Zemlji uničuje človek svojo hrano s kuhanjem, pečenjem in dušenjem! Samo človek pije mleko potem, ko je bil odstavljen od materinih prsi. Edino on se mora naučiti, kako je treba živeti. Edino človek jemlje zdravila! Druga točka je prehranjevanje z živalskimi trupli! Nikoli ne boš imel ne sreče ne zadovoljstva, če ubijaš ali daš ubijati svoje živalske brate! Tukaj mi dovolite besedo o tako imenovanih naravovarstvenikih, ki pravilno obsojajo poskuse na živalih, in ki s svojimi hišnimi ljubljenci pogostoma ravnajo bolje kot s soljudmi, medtem pa se jim v kuhinji duši piščanec ali zajec! Kje je tu razlika? Kdo bo živali razdelil v višje in nižje "razrede"? V mojih očeh so vsi takšni ljudje veliki hinavci! Pred Bogom in stvarstvom so vsa živa bitja enaka! Dandanes mačke in psi dedujejo milijone in so deležni luksuznega človeškega pogreba! Ali lahko razumeš take sprevržence? Tukaj ne pomaga nobena molitev! Enako je z ljudmi, ki na svoje avtomobile lepijo protiatomske nalepke. Šoferji v njih pa veselo puhajo svoje cigarete! Kaj jim je mar lastno in tuje onesnaževanje, glavno je, da so proti jedrski industriji! S tem nočem zmanjševati.velike mogoče nevarnosti atomske energije, vendar pa bi rad poudaril misel velikega švicarskega življenjskega reformatorja Wernerja Zimmermanna, ki jo je izrazil tik po drugi svetovni vojni, da nas bo atomska bomba, pa naj si bo še tako grozljiva, varovala pred tem, da bi spet zdrveli v novo veliko svetovno vojno. V prihodnosti bo tisti, ki bo takšno vojno sprožil, ppgubil tudi samega sebe! In vse do danes je imel Werner Zimmermann prav. Še nikdar nismo imeli v Evropi tako dolgo miru! Na žalost je ta dolgi mir pripeljal tudi do uživaštva in vsepovsod vidnega nezmernega uživanja hrane, še nikdar ni bilo toliko debelih ljudi v

bogatih zahodnih deželah. In še nikdar ni bilo toliko alkoholikov! Da o mamilih sploh ne govorimo. Danes ni zaradi revščine nikomur treba po tleh pobirati cigaretnih ogorkov, iz levega prsnega žepa vselej gleda cigaretna škatlica! Danes si lahko človek vse "privošči" in ob tem tudi propada! Blagostanje = bolezen, vse več bolnišnic in zdravnikov, vse višji milijardni stroški, vse to sodi skupaj! S svojimi mislimi nočem kar povprek obtoževati zdravnikov, vse več jih je in to v vsej Nemčiji - ki se strinjajo z mano. Že leta krožijo moji "lističi" po vsej Nemčiji. Zdravniki uvidevajo bedo današnje medicine. Toda ali lahko resnici tudi pomagajo na beli dan? Ne, pri današnjem sistemu zdravstvenega zavarovanja to sploh ni mogoče. Če bi hotel zdravnik, ki je spoznal resnico, pravilno delovati in bi namesto zdravila pacientu predpisal predavanje o pravilnem načinu življenja in ga nato tudi nadzoroval, bi moral jasno in glasno objaviti svoj stečaj. Le finančno neodvisni zdravniki lahko zaplavajo proti toku. Pri tem pa morajo pozabiti vse, kar so se bili naučili med študijem! Predvsem pa se mora spremeniti bolnik. Dokler presoja svojega zdravnika po tem, kako hitro mu uspe potlačiti bolezen s tabletami, se ne bo nič spremenilo! Pacient sam ustvarja medicinsko industrijo! Nedvomno živi zdravnik od bolezni. Če bi prišlo do povratka k načinu življenja, kakršen je za nas predviden z naravnim zakonom, bi se samodejno zmanjšalo tudi število bolnikov in s tem tudi zdravnikov in bolnišnic in to dramatično! Mogočna farmacevtska industrija bi morala ustaviti proizvodnjo strupov in človeka nevredne, mučne poskuse na živalih. Človek torej sam določa svoje zdravstveno stanje in s tem tudi stroške za zdravstvo, ki gredo iz njegovega dohodka! Prav narobe, število pacientov se bo še bolj povečevalo, opisi stotin bolezni bodo še bolj obsežni, odkrivali bodo nove in nove bolezni, kakor na primer aids! Še bolj bomo odvisni od pretanjenih načinov popravil, zamenjave organov itn. Od tebe je torej odvisno, ali boš v prihodnosti svoj denar pretežno izdajal za bolezni, ki si jih boš priskrbel sam. Pred štirimi leti sem po naključju v alternativni založbi na Floridi naletel na knjižico z naslovom Herpes 41 , avtorjev dr. Sheltona, dr. Hazarda in T. C. Frya. Sam naslov mi ni povedal nič, in zato sem si mislil, še ena knjiga, ki opisuje bolezni in svetuje zdravljenje s to ali drugačno mešanico. Podnaslov, ki je omenjal tudi sifilis in aids, pa mi je zbudil zanimanje. Zato sem je kupil. Nakup je bil v resnici začetek mojega spoznavanja velikega gibanja za naravno zdravljenje v ZDA, ki obstaja že od leta 1822 in ki so ga ustanovili zdravniki, ki se niso hoteli zadovoljiti le z razdeljevanjem zdravil. Seznanitev s to veliko aktivno skupino in gibanjem NATURAL HYGIENE (Naravno zdravje) meje navdušila. Njihovo znanje sem prenesel v Nemčijo. S številnimi prevodi in lastnimi publikacijami se sedaj "življenje" širi tudi v Nemčiji, staro gibanje maloštevilnih Nemcev za naravno zdravljenje dobiva s tem novo spodbudo.

62

63

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ S

KUHINJSKIM LONCEM!

Moj prijatelj g. Langer izdaja številne knjige ameriških avtorjev v svoji prav v ta namen ustanovljeni založbi Waldthausen Verlag. Pred tem pa sem moral Langerja na dveh bio križarjenjih najprej mukoma prepričevati o učinkovitosti naravnih sil. Kot lastnik in direktor neke tovarne je bil prej vselej zelo bolan, tako da mu je svetovanje dr. Brukerja navidezno pomagalo. Postal je celo sam svetovalec in je predaval. Vendar pa je moral ugotoviti, daje Brukerjeva žitna pot z veliko količino žit napačna! Seveda je bilo nenavadno težko speljati takšnega človeka od "zdrave" sveže zrnate krušne-žitne hrane. Žita so po Kolathu vendar tako zdrava in pomembna za življenje(?). Kot njihov nekdanji privrženec po Waerlandu in Oshawi (makrobiotika) sem seveda poznal hude probleme s prebavo teh zrn. O tem, da niso zdrava, bom še zelo obširno pisal spodaj! Omenjeno knjigo o herpesu in aidsu sem prebral na mah. Našel sem celo zastopnika NATURAL HYGIENE na Floridi in sicer gospoda Schwartza, ki je po naključju živel v sosednjem mestecu Boca Raton. Zadnji dan pred mojim povratkom sem se z gospodom Schwartzom dogovoril za sestanek. Je dvainštiridesetletnik, ki si je s to naravno zdravilno metodo sam pozdravil raka na črevesju. Če torej trenutno uveljavljena teorija res drži, da so namreč virusi edini vzrok za vse te bolezni, tedaj bi se morali v skladu s tem z boleznijo okužiti vsi (na primer z aidsom). Vendar pa se jih okuži le približno 15 odstotkov. Tudi pri epidemiji gripe bi moral zboleti vsakdo. Vendar pa ni tako. Torej je bistvenega pomena gojišče za viruse, tvoje telo. Povzročitelji torej niso virusi in mikrobi, le-ti so naši pomočniki, kakor sem že večkrat povedal. Predniki gospoda Schwartza so prišli iz Švice. Njegov ded je živel 106 let. Blagostanje v ZDA pa je že nekaj let starejše kakor pri nas v Nemčiji, ki je po vojni poznala celo lakoto. Tako si je že zelo zgodaj priskrbel raka na črevesju, oziroma prijedel, kakor pravijo ljudje pri NATURAL HY­ GIENE. Po poklicu je g. Schwartz učitelj v Palm Beachu. Uči nauk o prehranjevanju. Kdaj bomo imeli pri nas na razpolago takšne učitelje? To bi bila zelo hvalevredna naloga za mnoge nezaposlene učitelje. Vendar bi si morali najprej sami pridobiti novo (v resnici staro) miselno bogastvo in nato po njem živeti. Dr. Shelton , ki smo ga omenili pri knjigi o herpesu, je bil duša gibanja. V San Antoniu v Texasu je ustanovil veliko ustanovo za zdravljenje s postom, ki je obravnavala 40.000 pacientov! Tam je imel tudi oddelek za obžalovanja vredne sifilisne bolnike. S postom ob vodi, združenim s počitkom v postelji, jih je skoraj vselej ozdravil, nato pa pacientom dajal stoodstotno sadno presno hrano. Pri takšnih bolnikih, ki so jih bili prej zdravili s salvarsanom, tj. preparatom iz živega srebra, je bilo zdravljenje vselej zelo težavno.
42

tistega,

"Človek ni bogat zaradi tega, kar ima, kar zna dostojanstveno pogrešati!"

temveč bolj zaradi Kant

Zakaj med živalmi ni spolnih bolezni? Do danes še nobenemu ni uspelo, da bi opico okužil z virusom aidsa! Človek je v 98,5 odstotkih enak humanoidnim opicam. Zakaj so te tako odporne, človek pa tako neodporen? Opice morda v sicer prenašajo takšne ali drugačne viruse, toda same nikdar ne zbolijo! Človek muči nedolžne živali, da bi sam lahko še naprej lažno živel! Tako noro je človeštvo! Medtem sem si preskrbel tečaj v 106 lekcijah o Health Science 4 3 in marljivo delam po njem. Za to obsežno izdajo o NATURAL HYGIENE je zaslužen T. C. Fry, ki se je iz sto kg težkega bolnika spremenil v vitalnega zdravega človeka. Danes je ena od gonilnih duš gibanja za NATURAL HYGIENE v ZDA. Eno njegovih gesel je: "Zdravja se ne da kupiti v steklenici, zdravje ti daje samo zavestno izbran zdrav način življenja!" In kako pravimo temu pri nas? Vzemi tabletko, pa bodo bolečine minile in brez skrbi živi naprej. Bolečine so krik telesa po živi energiji! Kako pa naj energija teče, če so poti zamašene! Tako prideš od prvih bolezni samodejno h kroničnim boleznim. Da bi spet ozdravel, moraš iti nazaj, od kroničnih k akutnim boleznim. In te akutne težave se pojavijo takoj, čim se vrneš k prvobitni naravni prehrani, k presni, sveži, zreli sadni hrani. Pojavijo se simptomi odvajanja, kakor pri tistemu, ki se odvaja kajenja ali pitja kave. Stoodstotna presna sadna hrana?

Ali človek sploh lahko živi od sadja? Ali dobi zadosti beljakovin? Ali telo ne postane prekislo? Ali se-zaradi velikega deleža sladkorja ne povečuje nevarnost za sladkorno bolezen? Vprašanje za vprašanjem! Da, zelo dobro se živi ob popolni sadni presni hrani. Nobene od zgoraj navedenih nevarnosti ni. Nasprotno, v vsakem pogledu ima človek najvišje sposobnosti. Spomni se samo na Ala Pedersena na Aljaski. Navzlic velikemu mrazu vselej dosega vrhunske rezultate! Od leta 1979 mi vselej znova dajejo spodbudo knjige prof. Ehreta, dr. Walkerja in zakonskega para Fahtmann Live foods (Živa 78 hrana) . Fahtmannova sta mimogrede Ehretova učenca, znebila sta se vseh bolezni, on predvsem svoje alergične astme. V njuni knjigi je 192 receptov za presno hrano! Tako sem se cele mesece hranil le z grozdjem ali pomarančami, kakor omenjeno, stoodstotno, brez kompromisov, cel dan nič drugega. Počutil sem se imenitno. Pri tem sem ves čas hodil na kontrolo krvi. Največje presenečenje je bilo, da seje meritev količine beljakovin v krvi povečala od 6,9 prek 7,5 na 7,7 mg/dl. Svoje menedžerje, ki so jedli zdravo meščansko

64

65

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

hrano, sem peljal s sabo v laboratorij. Vsi so imeli navzlic z beljakovinami bogati mesni hrani občutno manj beljakovin! Sadeži imajo povprečno približno en odstotek aminokislin, iz katerih se tvorijo beljakovine, materino mleko jih ima približno prav toliko. Ker pa mora dojenček rasti, mi pa smo že zrasli, je torej delež aminokislin v sadežu popolnoma zadosten! Glej moje poskuse! Ali se količina sladkorja v krvi poveča? Ne, celo zniža se na 75 navzlic veliki količini sladkorja, ki sem ga dobil, ko sem se cele tedne hranil samo z grozdjem! Tukaj imamo dokaz, dajysadjem bogati sadeži ne povzročajo nevarnega nihanja nivoja sladkorja, kar se dogaja pri umetnih sladkih izdelkih in kruhu, žitu in krompirju! Opisal sem že, da so se podvojile tudi vrednosti vitamina B-12! Vse tarnanje nasprotnikov sadja je torej popolnoma napačno. Vsi ti niso nikdar dalj časa izvajali nobenih poskusov na svojem telesu. Zato govorijo same neumnosti! Odličen primer imamo vendar pri gospe Johanni Brandt, ki v svoji knjigi: The Grape Cure (Grozdna kura) 7 9 opisuje, kako si je ozdravila želodčnega raka, potem ko so bili vsi drugi medicinski poskusi neuspešni. Poroča takole: "Napolni se s sončnim "magnetizmom", s kraljem vsega sadja, z grozdjem, ki vrne rakavemu bolniku izgubljene moči. Grozdje obnavlja in revitalizira življenjsko moč!" "Prepričana sem, da so skrivnosti grozdne kure pri hudih boleznih obilica aminokislin v grozdju": "Kislina v grozdju postane v ustih tako sladka kakor med!" "Organske kisline v grozdju so močno antiseptične. Njihov učinek je morda vreden več kot katerikoli drugi rezultat kure. Želim si, da bi znala govoriti kakor svetnik, da bi predočilaK kako kura z grozdjem zdravi gnojne otekline in paradontozo!" "Ce imaš bolezni čeljusti, tedaj se cele tedne prehranjuj samo z grozdjem! Čeprav vsi vemo, da je bilo grozdje velikokrat brizgano z modro galico, ga vseeno jej, potem ko ga dobro opereš v vroči vodi! V času ko zori grozdje, ga uživam cele tedne, kot mono hrano!" Prof. Ehret: "Po svojih dolgoletnih poskusih ne dvomim, da sadje, celo ena sama vrsta sadja ne le zdravi, temveč popolno prehranjuje telo!" "Popolnoma onemogoča bolezni!" "Čim bolj boš prost odpadkov in strupov, tem bolj se ti razvijajo čuti, "rajska sadna hrana" ti bo prinesla vse boljše in boljše telesno in duševno počutje, ki si ga prej nisi mogel niti zamisliti!? Navzlic zdravstvenim pravljicam o beljakovinah boš spoznal neznano in neverjetno dejstvo, da sadeži, ki imajo najmanj beljakovin, dajejo največjo energijo in neverjetno vztrajnost! Omenil sem že, da je dr. Carringtori1* pri svoji ekskluzivni sadni hrani podvojil svoje delovne zmogljivosti!" Navzlic temu morem tukaj spet spomniti na mogoče težave. Čistilna moč je tolikšna, da lahko vselej znova pride do ozdravitvenih kriz. Organska sadna kislina topi najgloblje usedline, tako da se izločajo zdravila, ki si jih jemal pred 20 ali 40 leti! "Zmuzniti se moraš skozi šivankino uho". to moram vselej znova poudarjati, ta misel je rdeča nit cele knjige!

Dr. Haig: "Organska sadna kislina je najboljše sredstvo zä izločanje usedlin sečne kisline, ki so nastale zaradi mesne hrane!" In tedaj pridemo do velike ovire pri uveljavljanju naravne zdravilne sile. Po prehodu se počutimo bolni, imamo glavobol, nespečnosti, bolečine v trebuhu, omedlevico, skratka, človek se ne počuti dobro. Tedaj gre "bolnik" k svojemu zdravniku ali bioenergetiku in mu poroča o svojem prehranjevanju s surovo hrano. Ker 99 odstotkov teh zdravnikov nima nobenega pojma o pravem zdravju (saj se še danes ničesar ne učijo o zavestno zdravem življenju) in predpišejo mu povratek k "meščanski hrani". Kaj se tedaj zgodi? Usedline in strupi, ki jih telo ravnokar raztaplja, se spet vrnejo v svoja stara "skladišča", navidezno bolni se spet počuti dobro. Tudi revmatičnih bolečin ni več! V resnici seje ta le na zunaj bolni človek vrnil k svojim zanikrnim razvadam. Če se človek vrača k pravilnem načinu življenja, potem seveda doživlja tovrstne čistilne krize, vendar pa so to zdravilne krize, kijih mora prebiti vsakdo, kdor hoče ozdraveti! Prof. Ehret pravi: "Zmuzniti se moraš skozi šivankino uho!" Tovrstne krize pa niso nevarne, čeravno se zdijo takšne! Ni ti treba pri priči skočiti v mrzlo vodo^ Odpovej se eni razvadi za drugo. Tako si lahko to neprijetno pot olajšaš. Če na primer svoj dosedanji zajtrk nadomestiš izključno s sadjem, na primer nekaj tednov ali celo nekaj mesecev dolgo, nato pa v naslednjih mesecih tudi za večerjo ješ samo sadje, potem pa recimo po četrtem mesecu enako storiš še s kosilom, tako da poješ obrok surove zelenjave ali tudi sadja, kar tudi jaz počnem po navadi za kosilo, potem skorajda ne boš imel nobenih prehodnih pojavov. In enako stori s stimulirajočimi napitki. Najprej zmanjšaj skodelico kave za četrtino, nato za polovico, nato jo razredči s polovico vode, nato pa... proč z njo. Enako stori tudi s cigaretami. Mnogim pa je ljubši takojšen skok v "mrzlo vodo" po motu: popolna abstinenca je lažja od "zmernosti". Vsakdo naj si izbere svojo pot! Na srečo ti lahko rečem tole: Ko odpadejo stimulirajoče količine beljakovin, ko se ti torej nič več ni treba bojevati z beljakovinskimi odpadki, samodejno ne čutiš več potrebe po poživilih! Praktično si je nemogoče predstavljati človeka, ki je samo presno hrano s cigaretami in žganjem. Lansko leto sem v neki knjigarni odkril še eno zelo pomembno knjigo z naslovom Fit for Life ki jo je napisal zakonski par Daimond in katero sem na kratko že omenil. V tej knjigi, ki je sedaj izšla tudi v nemščini 4 pod naslovom Fit fürs Leben je navedeno veliko receptov za ta prehodni čas in tudi štiritedenski načrt. Diamondova sta bila prej oba bolna, tudi on je tehtal kakšnih sto kilogramov, ona pa je bila izučena kuharica mednarodne kuhinje, oba sta imela dva bolna otroka in mnogo zdravstvenih problemov. Gospa Diamond je pri svojem možu končala tečaj o NATURAL HYGIENE. Koje ozdravela, seje poročil z njo. Imata tretjega, povsem zdravega otroka. V ZDA pogostoma

66

67

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

nastopata v radijskih in televizijskih pogovorih. Enega od teh sem si posnel. V februarju 1988 smo jih videli tudi pri nas na SAT 1. Knjiga, ki je izšla v nakladi uspešnice, tri milijone izvodov, je v ZDA zbudila pravi vihar. Prodaja sadja in zelenjave narašča, prodaja mesa in mleka pada. Diamondova sicer sklepata manjše kompromise, vendar pa sama živita zelo strogo! Psevdoznanstveniki vseh kategorij, ki so bolj ali manj odvisni od industrije bolezni, ali ki morajo na novo napisati učene knjige, to knjigo seveda dajejo popolnoma v nič. Toda pozdravljeni pacienti so najboljši zgled. Ali se da naravni zakon trajno potlačiti? Kdor se zoperstavlja prehrani, kakršna je primerna za človeško vrsto, se obenem upira naravi, toda ta ima na koncu vselej prav. Časa ima na pretek! Tisoč let je zanjo kakor za nas par sekund! Na trguje že nadaljevanje Diamondovih knjig (Living Health) 5 , ki jo tudi že prevajajo v nemščino. Tako bo vnovično odkritje naravnega načina življenja tudi tukaj vzbudilo mogočen vihar. Ne potrebujemo pa prehoda h kakšni novi zdravilni kuri, čeprav se bo pojavljalo še toliko novih teorij in knjig o prehrani. Vital in druge revije vendar nenehoma prinašajo nove diete, ki imajo samo en namen, namreč povečati naklado. "Strokovnjak za prehrano" prof. Pudel iz Gòttingena je pred kratkim na takšnih rumenih straneh celo objavil, da je sladkor zdrav. To pravi tudi Američan prof. dr. Frederick Stare, ki ga financirajo proizvajalci sladkorja. Prof. Pudel priporoča v časopisu Bild z dne 27. 11. 87 "polno težo", malo debelosti torej ne škodi. Zagotovo dobiva mastne pohvale od nemške prehrambne industrije! Le čemu obstaja toliko knjig o dietah? Čemu pravi en strokovnjak hi, drugi strokovnjak pa hot? Čisto preprosto, zaradi dreves ne vidijo gozda. Zatajili so svoj izvor. Kako le morejo verjeti, da je človek edino živo bitje na zemlji, ki lahko kuha, in edina žival, ki pije mleko, potem ko jo odstavijo od materinih prsi! Le čemu je Stvarnik vesolja predvidel, da samo on za zdravo življenje potrebuje zdravila? Če jemo pečena in kuhana žita, potem smo si že s tem postavili temelj, zaradi katerega predčasno obolevamo in se v starosti upognjeni in okosteneli opotekamo naokrog! Ti psevdoznanstveniki in laboranti trpijo zaradi istih bolezni kakor njihovi pacienti in pogostem a umirajo še prej! Zdravnik, najprej pozdravi sebe, potem pa s svojim zgledom pomagaj še svojim pacientom! V n a š e m današnjem časniku, D L Z z dne 5. 5. 88, "strokovnjaki" celo svarijo pred mistično obarvanimi postnimi kurami, polnovredno hrano ali vegetarijanstvom! Prof. Werner Kiibler svari delovni odbor za informacije s področja prehranjevanja in vitaminov pred "mogočimi" posledicami daljšega posta! Dragi bralec, zdaj se že znaš upreti nesmislu tovrstnih strokovnih izjav: 1. Kako morejo rastlinojede živali kot najmočnejši vegetarijanci že milijone let zdravo in dobro živeti brez kuhinjske posode in aspirina?

2. Čemu jedo ravno ti strokovnjaki "rastlinojede" živali kot polnovredno hrano za človeka, ne pa mesojedih živali! 3. Kako so mogla preživeti ljudstva, ki se že tisočletja hranijo vegetarijansko, na primer Hunze, ki so eno najbolj trdoživih in dolgoživih ljudstev? Šele zdaj se jih je dotaknil propad, potem ko so začeli jesti beli sladkor in belo moko! 4. Kako lahko živijo milijoni budistov, ki so v 90 odstotkih vegetarijanci? 5. Kako si razlagajo ti strokovnjaki, daje šel Jezus v puščavo in se ob vodi postil 40 dni in noči? Ali ti navidezni kristjani jemljejo Jezusa za zgled samo tedaj, kadar se prilega njihovim načrtom! Ali so kdajkoli poskusili Jezusa posnemati? Ali so prišli do svoje sodbe, ne da bi karkoli poskusili na svojem telesu? Seveda v članku v DLZ ni mogel manjkati niti zgoraj omenjeni "polnotežni" prof. Pudel! Prav rad bi videl, kdo je sklical in financiral njihovo zasedanje v Frankfurtu. (Mimogrede, prof. Pudlu sem decembra 1988 poslal svojo knjigo, odgovora ni bilo!) Če si je torej večina prehrambnih strokovnjakov navzkriž in vsakdo meša v svojem loncu, pa so si malone vsi enotni v tem, da so izolirani ogljikovi hidrati v kristalnem sladkorju in beli moki na vsak način škodljivi! Sladkor nujno potrebujemo kot hrano za telo in možgane, toda potrebujemo sadni sladkor iz sadja. Preden telo karkoli uporabi, mora to pretvoriti v sadni sladkor, katerega hranimo kot glikogen, ne glede na to ali gre za masti, ogljikove hidrate ali aminokisline. Pretvorba beljakovin, torej aminokislin, v sadni sladkor je težavna, zato se tega zapletenega postopka organizem loti le v skrajni sili! Zdaj pa posvetimo nekaj besed beljakovinam! Vedno znova me sprašujejo, kje pri svoji pičli sadni in zelenjavni presni hrani dobim beljakovine. Jaz pa jih vselej vprašam, odkod ima svoje beljakovine vol, katerega zrezka se s takim veseljem lotiš? Mojemu nasprotnemu vprašanju vselej sledi veliko začudenje! Ja, samo iz enostranske trave si živina dela svoje beljakovine in to najboljše kvalitete! In če ti vol kot primer ne zadošča, kaj potemtakem meniš o slonu in njegovi orjaški mišični in kostni masi, ki ob samih zelenih vejah živi 200 let? S čem si dela žirafa dolge vratne mišice? Prav čudno bi bilo, če bi krona stvarstva, človek, ne mogel biti prav tako sposoben iz preprostih živih rastlin ustvariti svojih telesnih beljakovin! Pravzaprav bi moral to znati celo bolje, saj ima v primeri z živalmi razum in si torej zna sam izbirati hrano! Toda njegov duh seže le do kuhinjskega lonca, ob katerem je degeneriral in ponorel! Mnogovrstno, "uravnoteženo" prehranjujoči se današnji človek trpi zaradi škodljive, čezmerne količine beljakovin, kakor zaman pridiga prof. dr Lothar Wendt z univerze v Frankfurtu že več kot 45 let. Visoka "znanost" se še zmeraj obeša na napačne, že zdavnaj zastarele nauke, da

68

69

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

človek ni sposoben hraniti beljakovin. Prof. Wendt je dokazal, da človek tovrstne beljakovinske odpadke, kakor jih sam imenuje, v velikih količinah odlaga na napačnih mestih, namreč v izredno pomembnih kapilarah, tj. najdrobnejših žilicah, in v jetrnih mrežicah, ter s tem povzroča zamašitev! Pravi, da samo rigorozna vegetarijanska prehrana in puščanje krvi človeka osvobodi od teh bolezen povzročujočih beljakovinskih odpadkov. Bolezni, ki nastanejo zaradi čezmerne količine beljakovin, imenuje bolezni uskladiščenih beljakovin* 4 ! Vsako živo bitje si iz aminokislin samo zgradi zanj značilne in svoji vrsti primerne beljakovine. Če je že izdelane beljakovine, jih mora najprej razstaviti v aminokisline in nato iz njih zgraditi svoje beljakovine. Zato je čista pravljica, da dajejo beljakovine moč! Beljakovine potrebujemo za zgradbo celic, vendar jih lahko uporabljamo samo po ovinku prek energije (sadni sladkor), če ni na razpolago lažje prebavljivih masti in ogljikovih hidratov. To lepo vidimo pri postu. Odvečne masti in ogljikovi hidrati s strupenimi usedlinami "zgorijo" najprej! Čisto nazadnje pridejo na vrsto celice, torej mišice. In povsem na koncu srce in možgani! Nasprotno, danes bi si moral prizadevati, da bi končno razgradil svoje odvečne beljakovine, ki povzročajo bolezni. V prihodnje se torej odpovej velikim kosom pečenke in raznovrstnim mlečnim izdelkom. Hrana iz živalskih teles ti na daljši rok ne bo prinesla pravega zdravja! Telesno delaš vse manj, ješ pa veliko več kot nekdaj! Vsako živilo vsebuje beljakovine v obliki aminokislin! Skoraj nemogoče je, da bi trpeli zaradi pomanjkanja beljakovin. Otroci v Afriki ne umirajo zaradi pomanjkanja beljakovin, temveč zaradi pomanjkanja kalorij. Se prej pa umrejo zaradi mrtvega mlečnega prahu, ki jim ga v velikih količinah pošiljajo iz kmetijskih presežkov bogate Evropske skupnosti. Poleg tega tudi ta ljudstva jedo do mrtvega razkuhano, popolnoma nekoristno hrano! Te ljudi bi bilo treba predvsem podučiti, kako se gradijo vodnjaki, kako se sadijo sadovnjaki in zelenjavni vrtovi, ne pa jim prodajati presežkov, ki povzročajo bolezni! Tega seje lotil Karl-Heinz Boehm v Etiopiji, vendar pa je na žalost s sabo vzel tudi krave! Neposredno prehranjevanje prek rastlin bi dalo hrano7 - 10-krat tolikšnemu številu ljudi! Lakoto na svetu povzroča samo bolestna požrešnost današnjih razvajenih ljudi. Zato umirajo milijoni otrok. Stanley Burroughs piše v svoji knjigi Heilung tur ein neues Zeitalter (Zdravljenje za novo dobo) 8 5 o tvorbi beljakovin iz dušika, ki tvori 80 odstotkov vdihanega zraka: "Zrak vsebuje štirikrat toliko dušika kot kisika, vodika in ogljika skupaj. Sposobni smo te snovi vsrkati in v telesu uporabiti; prav tako je telo sposobno dušik pretvarjati v beljakovine. To se zgodi s pomočjo naravnih bakterij. Iz optimalne hrane in čistega zraka si lahko sami tvorimo aminokisline tako kakor živali. Nikoli nam ne pride na misel, da bi živali hranili z aminokislinami. Tako se lahko odpovemo strupenemu živalskemu mesu in si nam ni treba več delati skrbi zaradi

preskrbe z beljakovinami, če se bomo od danes naprej hranili s sadjem, jagodami, orehi, zelenjavo, semeni in poganjki." T. C. Fry je napisal članek Kako si v enem dnevu izboljšaš zdravje! Sam je skočil v "mrzlo vodo", njegova teža seje s sto kg znižala na petdeset kg. Videti je bil prav žalosten, prav vsi, z ženo vred, so hoteli tega skrb zbujajočega, "navidezno na pol mrtvega" prepričati, naj se odpove noremu prehodu na naravno surovo hrano. Vendar pa je zdržal, prebolel vsa bolezenska znamenja in si z body buildingom in športom ustvaril novo tkivo, dosegel spet težo 77,5 kg. Kakor smo že omenili, je veliko naredil za preboj NATURAL HYGIENE v Z D A Trenutno skupaj z neko skupino snema dvanajst video kaset za NATURAL HYGIENE. To je najboljši način, da se ljudi obvesti o "novem - starem" načinu življenja. Napisal je 106 lekcij, ki jih je objavil v Health Science, poleg svojih knjig pa izdaja tudi časopise, na primer Healthful Living in Health Reporter. Kdor verjame, da lahko nekaznovano vztraja pri svojih razvadah, bo prej ali slej videl hudiča. Odvisno od tega, koliko življenjske moči je podedoval, bo moral plačati za napake v svojem življenju. Tedaj bodo bakterije, ki živijo z nami v najboljši harmoniji, prišle na svoj račun in uničile celice, tako da bodo iz telesa čimprej naredile humus. Tak je železni naravni zakon! Vse, kar ni več sposobno za življenje, se pretvori v novo življenje. To je točka, s katere ni povratka. Filtrirni sistemi organizma so zamašeni zaradi novih in novih plasti usedlin in strupov! Pri svojih treh umrlih sestrah sem bil priča obupnemu smrtnemu boju njihovih teles, ki so si prizadevala znebiti se goste sluzi. Bolniška sestra tega lepljivega škroba celo s prsti ni mogla potegniti iz grla. Ni šlo! Vse je bilo zamašeno! Tako vidimo, da je zasluzitev in zalepitev iz do mrtvega kuhanega kruha, žit in krompirja poglavitni vzrok telesne smrti. Nihče se noče posloviti od kuhinjskega lonca. Poglej si no vendarle enkrat tisto sfiženo, zanikrno kuhano zelenjavo na krožniku, v njej ni prav nobene energije več, da bi sploh imela kakšen okus, je treba dodati sol, mast in začimbe, in jo primerjaj z živo presno hrano na drugem krožniku. Razkuhano zelenjavo pri priči napadejo klice in bakterije, zato je na noben način ne smeš shraniti do naslednjega obeda. Tako tovrsten odpadek napadajo tudi v telesu vsepovsod prisotne bakterije, če gre za sadje in zelenjavo, so to bakterije gnitja, pri mesu in ribah pa smrdeče gnilobne bakterije! Mikrobi in bakterije niso naši sovražniki, pomagajo nam, da se znebimo strupov, strupov, ki smo si jih nabrali sami! Obtožuj samega sebe in ne teh navideznih sovražnikov! Mrtva hrana lahko proizvaja le neaktivne mrtve celice. Ko bi človek sploh ne dobil nobene žive hrane več, bi umrl brez pardona. Človek, ki je po naravi izredno trdoživ, neverjetno dolgo časa prenaša napačno življenje. Kljub temu pa živi le triinpolkratno zrelostno dobo, merjeno po času, ki ga potrebuje za razvoj do zrelosti, torej 21 x 3,5 = približno 74 let! V naravi prostoživeča žival tudi dandanes navzlic grozljivemu

70

71

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ S

KUHINJSKIM

LONCEM!

onesnaževanju okolja doživi 6 do 7-kratno zrelostno dobo! Divji konj, ki živi od navadne enostranske hrane, živi dvakrat dlje od svojega "civiliziranega" brata, ki se, zaprt v hlevu, hrani z ovsom! Ko bi torej človek več rodov živel v skladu z naravnim zakonom, tedaj bi moral zdravo živeti 6 - 7 x 2 1 , torej 120 do 140 let. V resnici bi moral človek v primerjavi z živalmi živeti še dlje, kajti poleg instinkta ima tudi inteligenco za pravilno izbiro hrane, medtem ko ima divja žival samo svoj instinkt. Toda mišljenje je človeka poneumilo. Človek bi tedaj bolje izrabil druge pomembne komponente, na primer svež zrak, čisto vodo, mir in spanec! Kaj stori kuhana hrana, so pokazali Pottingerjevi poskusi z mačkami. Mačkam je dajal le kuhano hrano, že po tretjem rodu se zaradi tovrstne hrane obolele mačke niso mogle več razmnoževati! Trajalo je še štiri rodove, da so bile mačke ob surovi hrani znova zdrave in sposobne za razmoževanje! Tovrstnih poskusov je bilo veliko, na primer Kollath s podganami! Dr. Pottinger in D. G. Simonsen pa pri svojih poskusih z mačkami nista ugotovila le hudih degenerativnih obolenj, temveč so mačke dobile vse bolezni, ki jih dobijo od kuhane hrane ljudje, na primer znamenja pomanjkanja mineralov - nepopolno razvito lobanjo in drugih kosti - krive kosti - rahitis - ukrivljeno hrbtenico - hrome noge - jetrne slabosti - ledvične bolezni - razširjeno črevesje. Prišlo je do degeneriranja motoričnih živcev v možganih in hrbtenjači. Mačke, ki so jedle surovo meso, so ostale vitalne in niso kazale nobenih sprememb. Joe Alexander piše v svoji knjižici Raw Foodist Propa­ ganda 4 5 o drugi izkušnji z belimi mišmi, ki jih je imel njegov prijatelj MacDonald: John je gojil na tisoče teh živali in jih prodajal po vsej Ameriki. Ker mu je bila surova žitna hrana malo predraga, mu je sosed, ki je imel restavracijo, ponudil ostanke. V nekaj tednih so miši tako degenerirale, da so se začele zreti med sabo. Iskale so torej surovo hrano! Vsak dan je po kletkah pobiral mrtve in oslabele miši. Prenehal jih je hraniti z ostanki in jim dajal spet žito. Čez nekaj dni so bile miši spet zdrave, kanibalizma ni bilo več in mrtvih miši tudi ne. ŽIVLJENJA v presni hrani se ne da niti videti niti čutiti! Noben laboratorij zato ne more proizvajati ŽIVLJENJA. Pri analizah v laboratoriju so si mrtve in žive snovi po svoji vrednosti enake! Zato so laboratorijske raziskave mrtvega materiala povsem brez vrednosti! Primer: Uživanje^ mrtvih živalskih izdelkov pušča v telesu velike količine sečne kisline. Če torej kri v laboratorijskih poskusih pokaže "normalno" količino sečne kisline, so lahko navzlic temu mišice prepolne tega strupa. Mišice namreč vsrkavajo sečno kislino kot goba! Saj sam vsepovsod opažaš "škripajoče" usedline sečne kisline v obliki ostrih kristalov. Sečna kislina pospešuje otrdevanje tkiva in staranje. Mesojeda žival nima zaradi tega nobenih težav, ker ima encim

urikazo, ki sečno kislino pretvarja v lahko izločljivo sečnino. To je še en dokaz, da človek ni prilagojen za uživanje svojih živalskih bratov! Toda ali je Newton čutil gravitacijo, katero je odkril? Kdo pa vidi elektriko, magnetizem? Pa vendar obstajajo! Tako je tudi v presni rastlini življenje. Kuhanega krompirja ne boš pripravil do tega, da bi vzcvetel! Kar je mrtvo, je mrtvo! Noben laboratorij ne more ustvarjati živo! Tukaj se uživalci presne hrane občutno razlikujemo od zagovornikov vegetarijanskih kuharskih knjig in laboratorijskih "znanstvenikov". Bolje bi bilo, da bi se le-ti ukvarjali z vprašanjem, zakaj naše žile "poapnevajo" in kako bi tovrstno okostenitev preprečili! Pomembne so tudi raziskave dr. Kouchakoffa o vedenju belih krvnih telesc. Če pride v prebavni trakt kuhana hrana, se število belih krvnih telesc takoj poveča. To pomeni nevarnost za organizem, treba je okrepiti policijo, to pa so bela krvna telesca! To pa se zgodi le tedaj, če telo dobi kuhano hrano, nikdar pri presni hrani! Njegovih 300 poskusov je pokazalo, daje to bolezensko stanje. Če človek pred tem jé presno hrano, se ne zgodi nič, tako daje telo, ko dobi kuhano hrano, prevarano! Kljub temu pa je treba za kuhano hrano kasneje plačati račun! Tukaj lahko omenim učinek pasteriziranih mlečnih izdelkov. Neki kmetje poskusil svoje teličke hraniti s pasteriziranim mlekom, telički so pomrli v šestih mesecih, (dr. Walker v svoji knjigi Diät und Salat). Ljudje pa kljub temu pojedo velike količine mlečnih izdelkov, ki so poleg tega še sterilizirani in homogenizirani. Mleko torej segrejejo, da uničijo bolezenske klice v njem. Toda obenem se v mleku uničijo tudi vsi encimi, tako da se že tako in tako težko prebavljivega mlečnega kazeina sploh ne da več asimilirati. Nobena druga hrana ne povzroča tolikšnega predčasnega staranja kakor mlečni izdelki. Zvedeli smo že, da grobega kazeina, ki je vezan na kalcij, ne moremo absorbirati. Tako se mrtvi anorganski kalcij odlaga v žilah in sklepih. Moj prijatelj veterinarje bil vselej od sile ponosen, daje dnevno popil liter do dva litra mleka. Desetletja sem ga svaril pred to neumnostjo! Brez uspeha! Danes se plazi naokrog z operiranimi kolki in se opira na bergle, če mu sploh uspe vstati. Navzlic s kalcijem bogatemu mleku! Poleg tega pa je iz družine, ki dosega visoko starost! Dr. Ann Wigmore ugotavlja, da kuhanje uniči 83 odstotkov hranilnih vrednosti, še zlasti življenjsko pomembne encime, ki so potrebni za prebavljanje in ki se uničijo že pri povišani telesni temperaturi! Toplota popolnoma spremeni beljakovine, kar vidiš, ko daš jajce v ponev, beljakovina takoj zakrkne. Zakrknjene beljakovine pa so zelo težko prebavljive. Potemtakem jé človek, ki se hrani z "zdravo meščansko hrano", praktično povsem spremenjene beljakovine! Saj, kdo pa jé surovo meso? Vročina uniči večino vitaminov in encimov in spremeni

72

73

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

organske rudninske snovi v mrtve, anorganske Teh mrtvih, anorganskih snovi pa telo ne more vgraditi, tako da dobimo še večjo količino odpadkov. Omenil sem že, da so samo rastline sposobne iz zemeljskih snovi izdelati organske rudninske snovi. Program za življenje, ki ga tukaj razlagam, je naravna zakonitost za vsa živa bitja na Zemlji! Zakaj ne daš naravi vsaj enkrat mesec dni priložnosti? Dokazala ti bo, da ima vselej prav. Neumosti počnemo le mi, ljudje! Kako preprosteje to storiti, zdaj že veš! Dokazi to na samem sebi. Loti se pomlajevanja od znotraj navzven! Iz vse Nemčije me ljudje kličejo in mi pišejo ter opisujejo čudovite učinke presne hrane, predvsem poudarjajo sadje. Zgubiti nimaš ničesar. Lahko samo pridobiš! Tolščica! Tolščica je ena najnevarnejših bolezni, katere vzrok je edino uživanje prevelikih količin kuhane škrobnate hrane! Po mojem, prej omenjenem pravilu, se najhitreje znebiš odvečnih bolezenskih kilogramov. Zdaj veš, da moraš jesti le tisto, kar ti najbolj prija v presnem stanju, kar najlepše diši in kar te najbolj privlači! Jej le tedaj, kadar začutiš pravo lakoto ob hrani, ki jo je zate pripravil najboljši kuhar na svetu - narava. Znova moraš spoznati razloček med lakoto in apetitom! Poželenje po soljeni, začinjeni kuhani hrani je samo zapeljevanje apetita! Lažni apetit sčasoma povzroči tolščico, zato ker naravna prebava ni več zagotovljena, ker takšna hrana nima surovih encimov, kakršne ima naravna hrana. To ohromi prebavljanje! Posledica je napihnjeno tkivo, ki vsebuje veliko vode, ki nenehno otežuje delovanje drugih organov, predvsem sklepov. Če bi svojo tolščo nosil naokrog kakor cementni blok, tedaj bi se zavedal, kaj si prizadejal svojemu telesu! Moja prva knjiga je bila posvečena ravno tolščičnim bolnikom, saj sem sam shujšal od sto na sedemdeset kilogramov, ne da bi ob tem gladoval. Moja izjava iz leta 1975 je še sedaj veljavna: "Tolščica je bolezen ogljikovih hidratov!" Danes bi to izjavo definiral malo bolj natančno: Debel si zato, ker ješ preveč škrobnatih (kuhanih in pečenih) ogljikovih hidratov, kruha in vsakovrstnih žitnih izdelkov ter krompirja! Krompir ima sicer samo desetinko škroba v primerjavi z žitom in je bazičen. Toda ali nam surovi krompir tekne? Saj veš: nobenega kuhanja! Če se boš izogibal tem živilom, potem ne boš imel nobenih težav s svojo težo! Pri presni hrani, najbolje pri sadni presni hrani, se boš kilogramov znebil z veliko naglico. Vendar pa je izgubljanje teže samo ena plat, pomembnejše je, da boš pri tem postal in ostal zdrav! Vse kure za . hujšanje, ki gledajo le na kalorije, niso nič vredne. 90 odstotkov ljudi po

takšni dieti spet pridobi svojo težo, če se vrne k starim razvadam! Pri moji metodi presne hrane pa ne boš le izredno vitek, temveč boš tudi pridobil največjo vitalnost in energijo! Skoraj vsak drugi človek je pretežak in zato trpi zaradi težav, ki so s tem povezane. V ZDA je tolščica še veliko hujši pojav, še zlasti pri mladostnikih! Nenehno nekaj žvečijo, pa ne le žvečilnega gumija, temveč tudi bombone, kolače itn. Poleg tega seveda ne gre brez obilnih količin statusne pijače koka kole in... ogromnih količin sladoleda. Leta 1964 sem obiskal svojo v ZDA živečo sestro. Vsak večer so pojedli na kilograme sladoleda. Pri tem je bila moja sestra ravno tako zajetna kakor vse druge sestre in bratje! Tolščica je tesno povezana z uživanjem masti. "Maščobe (vključno z vsakdanjim maslom) v naravi ne nastopajo " pravi prof. Ehret, zato "niso hrana za človeka!" Popolnoma prav ima, kajti vse masti izdeluje človek, tudi krava nam ne daje že izdelanega surovega masla. Uživanje maščob ima seveda tudi veliko opraviti s tolščico, kajti maščobe imajo trikratno količino kalorij. Skorajda vse maščobe so toplotno obdelane obenem z drugimi mrtvimi živili. Pri tem se maščoba popolnoma spremeni, v telesu se najpogosteje odlaga v obliki maščobnih blazinic, kajti telo v sadni sladkor najprej pretvori lahko prebavljive ogljikove hidrate, zlasti pa seveda beli industrijski sladkor in belo moko! Ali so visoko nasičene maščobe, ki jih ponujajo v "zdravih" margarinah in oljih, kaj boljše? Zniževale naj bi visoke vrednosti holesterola v krvi? Seveda, v krvi se količina le-tega malo zmanjša, vendar se odlaga na stenah žil, kar povzroča večina holesterinskih tablet. V ZDA sem na televiziji videl film, ki je kazal, kako se v tkivu in v žilah odlagajo cele plasti teh "dobrih", visoko nezasičenih maščob. To je tako, kakor da bi hudiča preganjal z vragom! Oglejmo si poskuse z različnimi maščobami, ki jih je dr. Wissler že leta 1967(1) objavil v Federation Proceeding. Dr. Wissler je razdelil opice v tri skupine. Vse tri skupine so dobivale enako hrano, razen maščob. Prva skupina je dobivala surovo maslo, druga koruzno olje, tretja olje iz arašidov. Po nekaj tednih so merili količino holesterina v krvi. Kakor verjetno slutiš, so imele opice, ki so dobivale surovo maslo, največ holesterina, vrednosti pri koruznem olju so bile nekje v sredini, najnižje vrednosti pa so imele opice, ki so dobivale olje iz arašidov! Na koncu eksperimenta so opice usmrtili in opravili avtopsijo. • (Umor nedolžnih živali). Skupina, ki so jo hranili s koruznim oljem, je imela 62 odstotno zamašene arterije, skupina s surovim maslom 80 odstotno, skupina z oljem iz arašidov pa 93 odstotno zamašene arterije. Skupina, ki je dobivala olje iz arašidov, je imela najnižje vrednosti holesterinov v krvi, toda žile so bile pri teh opicah 93 odstotno zamašene!

74

75

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Vidimo torej, da rastlinska olja niso nobeno jamsto za preprečevanje arterioskleroze! Stvar je takšna kakor pri dandanes močno hvaljenih tabletah omega-3. Le-te baje znižujejo količino maščob v krvi, zato pa se povečuje njihova količina na stenah žil! Če se da v laboratoriju zelo lahko ugotoviti količino maščob v krvi, pa je veliko težje ugotoviti, kolikšno je odlaganje v žilah! Tako je s pomočjo reklamnih milijonov uspela prevara! Opice, ki živijo na prostosti, seveda ne jedo nobene hrane z izoliranimi, mrtvimi maščobami. Predvsem se hranijo s sadeži, kadar pa teh nimajo, jedo listje in cvetne popke. Pri tovrstni čisti presni hrani nimajo opice nikakršnega poapnenja žil, naše telo pa je 98,5 odstotno sorodno z njimi! Samo "inteligentni" človek seje oddaljil od naravne prehrane! Ob naravni presni hrani te bo narava popeljala nazaj k popolnemu zdravju, tako hitro, kot se le da, boš imel idealno težo! Idealno zdravje in idealna teža sta si v sorodu! Ne potrebuješ nobenih kalorijskih tabel, nobenih škodljivih sredstev za zmanjševanje apetita in tablet za odvajanje vode, nobenih različno velikih oblačil v omari, da bi bil opremljen za takrat, ko si debel in za takrat, ko si suh! Jej presno sadje, zelenjavo, solate, manjšo količino orehov in semen, to je edino pravilo za vitke in zdrave, za debele in bolne. Predvsem jej toliko, kolikor želiš, nikoli ne smeš biti lačen. Mučen boj z lakoto in štetjem kalorij je minil! Večina ljudi, ki želi shujšati, je premalo! In še tisto MALO, je povsem napačne vrste! Le pogum: čim več presne hrane boš pojedel, tem bolj boš shujšal! Vsa dosedanja pravila postavljam na glavo, toda takšna je resnica! Se nekaj koristnih napotkov od nekdanjega "debeluha": 1. Priskrbi si natančno tehtnico z drsnimi utežmi na skali, s katerimi določiš težo na 50-100mg natančno! Stehtaj se brez obleke vsako jutro po vstajanju in si težo zabeleži v dnevnik, v katerega boš vpisoval tudi, kaj in koliko si pojedel. 2. Priskrbi si ogledalo, v katerem se boš videl celega, tako da boš nadzoroval, kako presna hrana reže okrogline! Poleg tega je zelo malo reči, katerih se boš razveselil bolj od svojega vitkega telesa! In nič ni tako moreče, kakor videti svoj trebušček, bradico ali pa viseče tkivo na rokah, kako se po obilnem obedu iz meščanske kuhinje, na katerega si bil povabljen, napihne kakor balon! 3. Jej toliko sadja, kolikor hočeš! In pri tem misli na pravilo, ki ti je zdaj že znano: Sladko in kislo sadje ne sodita skupaj. Lubenice jej same ali pa jih raje pusti! Sprva te bo vselej dajala volčja lakota, to vem iz mnogih pisem in klicev. Ob tem teža dramatično pade, kajti telo izloča vodo, ker je zaradi manjkajoče strupene soli ne rabi več. Debeli ljudje imajo posebej veliko vode, kajti jetra in ledvice ne delajo dobro; poleg tega je metabolizem slaboten, ker so žleze neaktivne, še zlasti žleza ščitnica ne daje nobenih spodbud!

Lakoto čutiš zato, ker bolne in neaktivne celice kriče zahtevajo nekdanjo kuhano hrano, zdrave celice pa se ne oglašajo takoj, kajti imaš še zadosti maščobnih rezerv. Povečini to ni prava lakota, temveč le apetit, ki ga lahko prav dobro potolažiš z velikim kozarcem vode. Kljub temu pa lahko spet mirno ješ sadje, pri tovrstni idealni hrani ti ni treba nikdar stradati. Kasneje, ko mrtve, bolne celice ne dobivajo nobene mrtve hrane več in ko zraste novo, zdravo tkivo, pa boš začutil hudo lakoto. Spomni se na post, ko človek po dveh do treh dneh ne čuti nobene lakote več. 4. Listi zelene solate in zeleni sadeži pospešujejo odstranjevanje maščob, ker imajo majhne količine kalorij. Lahko se jih naješ do sitega, pa boš spet hitro lačen. Tedaj si pri ničelni dieti, ker porabljaš več kalorij, kakor jih dobiš! Nekateri podpovprečno težki vegetarijanci, ki so obenem že prav bednega videza, ker imajo raje malokalorično zelenjavo namesto s kalorijami bogato sladko sadje, naj se nič ne čudijo, če so suhi kot trlice in brez moči. Kumarice, paradižniki in paprika prav tako sodijo k sadju, vendar v prehrani zagotavljajo ničelno stanje! 5. Pravilo se glasi: če hočeš shujšati, mora biti izguba kalorij večja od pridobljenih kalorij. Zato ni zadosti vedeti, koliko kalorij ima neko živilo. Pri mesnih beljakovinah je izguba 70 odstotna, kakor smo že ugotovili, in le 30 odstotkov jih telo dejansko uporabi kot energijo, zato je popolna neumnost od beljakovin pričakovati moč, nasprotno: od tega imaš energijsko izgubo! Beljakovine so nujno potrebne za gradnjo celic, vendar pa le tista količina, ki jo telo zmore predelati. Prof. Wendt že štirideset let ugotavlja, da se te odvečne beljakovinske kalorije usedajo v kapilarah in mrežicah v jetrih v obliki rezerve in s tem povzročajo zamašitev! Po dr. Atkinsu temelji čezmerno pitanje z beljakovinami ravno na dejstvu, da pride človek v negativno energijsko bilanco (ketonski metabolizem). To pa je za organizem škodljivo in nevarno! Prav tako se odvečni beljakovine za rast mišic uporabijo le tedaj, če krepko vadiš. Zato pa takšno telo nima moči, kajti, kakor smo ravnokar povedali, je energijska izguba večja od pridobljene energije. Ker se mesne in ribje beljakovine presnavljajo po gnilobni poti, imajo takšni ljudje neprijeten vonj iz ust in kože. 6. Zajtrk z jajci, mesom in slanino prav tako vodi v negativno bilanco. Telo ponoči shrani približno 2000 kalorij kot glikogen za vselej priročno rezervo, v bistvu človeku zjutraj ni treba nič jesti, na tem spoznanju temeljijo tudi dietni načrti brez zajtrka nekaterih raziskovalcev. Zato za nas, ki jemo presno sadje velja: zjutraj jej sadje, ki vsebuje veliko vode, s tem pomagaš jutranjemu izločanju strupov, k r s o se ponoči nabrali do približno četrte ure zjutraj! Kdor ima težko delo, naj potem poje še drugi zajtrk s sladkim sadjem! 7. Maščobe v hrani telo takoj spravi k svojim maščobam, kajti telo vselej najprej uporabi lahko pretvorljive snovi. Ogljikovi hidrati v sadju so vselej takoj pri roki^ medtem ko zahteva zelenjava kot "drugorazredna hrana" nekaj več časa. Ce ima telo na razpolago ogljikove hidrate iz sadja in

76

77

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

zelenjave in kot tretjo vrsto hrane (ne tako dobre) žitni škrob, potem vzame ogljikove hidrate, maščobo pa pošlje k že obstoječi maščobi. Nauk: izogibaj se vsem maščobam, ker so nepotrebne in jih v naravi v izoliranem stanju ne najdemo*. Maščobe so industrijska hrana, in to je tudi navadno surovo maslo. m"Prvo življenjsko nalogo je lahko spoznati. Ta je, nadomestiti na boju in nasilju temelječe življenje z življenjem, ki temelji na ljubezni in razumnih dogovorih!" Tolstoj 8. Če shujšaš pod svojo idealno težo, si lahko prepričan, da boš dobil novo, zdravo tkivo, s katerim boš spet prišel do svoje idealne teže. Le pri nekaterih ljudeh je presnova še zelo slabotna, takšni naj jedo sladko sadje, suhe sadeže, več orehov in semen. Poleg tega je nadvse koristno telesno razgibavanje mišic, še zlasti body building z utežmi. Kot nekdanji debeluh si moram prizadevati, da ne pridem čez 75 kg. Tudi zdrava, s kalorijami bogata in še zlasti sladka presna hrana te lahko naredi debelega, če zanemarjaš telesno delo. Na splošno pa ob takšni hrani vsakdo pride na svojo normalno težo, kakršno je zanj predvidela narava. Pri suhih ljudeh, ki niso imeli nikdar problemov s telesno težo, to pomeni, da se pri presni hrani zredijo! 9. Pri sadni hrani se boste le stežka prenajedli! Zdravo telo bo prav zlahka opravilo s preveliko količino presne hrane. Ko dosežeš določeno stopnjo zdravja, sploh ne moreš več jesti. Sit boš že ob tretjini količine, primerjano s kuhano hrano. Se zlasti, če ješ mono-obroke, ki so tako ali tako najbolj zdravi. Pojej enkrat čisti bananin obrok, kmalu boš opazil, da si prišel do meje, po kateri preprosto ne moreš več. Pri meščanski hrani, ki te stimulira z začimbami, boš zmeraj zmogel še kaj stlačiti vase. Kotiček za desert se zmeraj najde... in nato še malo sira, ki zapira želodec... in tako je mrtva, razkuhana hrana, ki vodi k debelosti in boleznim, kompletna! Tudi uživanje prevelikih količin sicer zdrave hrane vodi v požrešnost in zasvojenost! Po nekaj mesecih sadne hrane se bo telo prilagodilo nanjo in občutka praznega želodca ne bo več. Ker je presna hrana lahko prebavljiva, boš vselej pri polni sposobnosti, vselej sposoben za aktivnost, spanca pa boš potreboval le malo, tako da boš imel na razpolago več dragocenega časa, ki bi ga sicer za vselej izgubil! Zakaj naj bi se sploh znebil odvečne teže? Maščoba Maščoba Maščoba Maščoba uničuje lepoto. moti delovanje telesa. zmanjšuje moč. skrajšuje življenje. sam!

Tolščica je bolezen. Tolščica je nezdrava v vsaki starosti. Tolščica moti tvoje ljubezensko življenje. Normalna teža temelji na zavestno zdravem življenju. Izberi Ali je sadna hrana primerna tudi za predebele otroke in starejše osebe? Seveda, saj je najboljša in najbolj zdrava hrana za vse ljudi! Ali se tolščica podeduje? Ne, neposredno se nobena bolezen ne podeduje. Vendar pa od svojih staršev podeduješ prehranjevalne navade. Moja mati je imela rada mastne, sladke cvrtnjake in tako sem bil tudi jaz že v rani mladosti mastno pitan s takšno hrano. Vselej kadar sem prišel domov na počitnice ali od vojakov, sem najprej dobil njene močne cvrtnjake in dobro so mi teknili. V moji družini smo bili vsi predebeli (oba starša sta bila vselej nad sto kg), bratje in sestre, razen ene sestre, kije imela vselej "živčen" želodec in zato ni mogla toliko jesti, pa je bila kljub temu zelo vitka, so bili ali so še sedaj vsi premočni. Jaz pa sem sam na sebi dokazal, da človek navzlic takšnim dednim zasnovam lahko postane vitek. Če telo dobro izkorišča hrano, ima to svoje prednosti, dolgo časa lahko zdržimo brez hrane! "Preveliko težo imam in rada bi shujšala s sadno presno hrano, vendar pa imam čire, tako da mi je zdravnik prepovedal vsakršno sadje. Celo limonin sok, ki ga uporabljam kot začimbo, moram najprej prekuhati. Dovolil mi je riž, makarone, jajca, ribe, kolače in sladoled. Ali torej lahko hujšam s sadjem, ne da bi čiri počili?" Odgovor tega zdravnika prav značilno dokazuje, da danes zdravniki ne vedo prav nič o zdravju. Da, na svojih univerzah se prav ničesar ne naučijo o resnično zdravi hrani. Najprej se moraš postiti, že v tem času se bodo čiri pozdravili. S postom se boš znebila tako odvečne teže kot tudi čirov. Nato pa lahko preideš na hrano z zrelimi presnimi sadeži, zelenjavo in nekaj orehi, ki ne bodo nikdar povzročali čirov. Ravno hrana, ki jo je predlagal zdravnik, povzroča čire, odkod jih sicer imaš? Ljubi Bog ti jih ni prinesel. Zato se čimprej odpovej tej kislotvorni mrtvi hrani. Nobena dieta, nobeno zdravilo ne more pozdraviti čirov, le lastno telo pozdravi vse bolezni, če mu damo priložnost s postom in nato presno hrano. "Silno me ima, da bi jedla sladkarije, kako naj to premagam?" Jej zrele sladke sadeže in posušeno sadje! "Preden grem spat, sem lačen, kaj naj storim?" Najbolje je, če človek po šesti uri zvečer nič več ne je. Navadi se torej na zgodnjo večerjo. Spij velik kozarec vode, preden ležeš. Kdor ima težave s spancem, lahko poje banano, banana vsebuje veliko triptofana, aminokisline, ki proizvaja serotonin. Če je v možganih premalo serotonina, postane človek depresiven in agresiven ter ima težave s spancem. Triptofan ti zbudi duha in ti obenem pomaga zaspati. To je tudi vsa skrivnost mleka kot uspavalnega sredstva, kajti

78

79

HOČEŠ

BIT!

ZDRAV?

PROČ S

KUHINJSKIM

LONCEM!

mleko prav tako vsebuje to aminokislino, z medom nima to prav nič opraviti, med celo moti, ker zvišuje nivo sladkorja, ki se kasneje preveč zniža. Človek se spet zbudi. Zato je povsem napačno pred spanjem jesti sladkarije. Sladek pozdravček za lahko noč, ki ga v hotelih pogostoma puščajo na postelji, je v resnici budilka. Aminokislina tirosin ima podoben pomirjevalen učinek, sezamova semena imajo veliko tirosina. Poleg banane ima veliko triptofana tudi ananas. Ker se pri hujšanju iz telesa izločajo nabrani strupi, so ljudje čestokrat živčni in zaradi teh strupov razdraženi. Zato bom naštel še nekaj živil, ki prav tako povišujejo količino serotonina in ne vzburjajo. Dieta, ki ne povzroča stresov, je torej v veliko podporo. Poleg aminokislin, ki so v polni meri zastopane tudi v orehih in semenih ter avokadih, so koristni pomirjajoči B-vitamini, nadalje folna kislina in vita­ min C. Zelenolistna zelenjava vsebuje obilico B-vitaminov in folne kisline. Citrusi, maline, brstični ohrovt, špinača, paradižniki in paprika imajo prav tako vitamin C. Naslednjih živil seje treba izogibati, ker povzročajo lakoto in predvsem depresije: sladkor (glej sinusno/kosinusno krivuljo), jajca, žito (vsebuje holin, ki krepi depresivnost), čokolado (vsebuje fenil-etilamil, ki znižuje serotonin), v kisu vložena zelenjava, alkohol in kava, kisla smetana, star sir, govedina (vsebuje tiramin, ki je nasprotnik tirosina), jastog (vsebuje gamaaminobutirno kislino, ki povzroča letargijo), ter grah in lečo, ki ovirata delovanje žleze ščitnice. Mnogo lažje je hujšati, če se izogibamo zgoraj navedenih živil in jemo hrano, za katero smo biološko določeni, namreč sadno hrano! Z njo bomo vselej zadovoljni in srečni! "Zdravnik mi je prepisal diuretike, ali so ta sredstva koristna?" Ne, ker povzročajo, da bo tehtnica sicer pokazala nekaj kilogramov manj, vendar na škodo tvojega telesa. Le čemu si organizem sploh nabira toliko vode? To mora storiti, da lahko razredči številne usedline, tako da strupi preveč ne motijo tvoje presnove. Poleg tega vežejo soli in začimbe vejiko vode, ker so prav tako strupene in jih je prav tako treba razredčiti! Če se torej nočeš preusmeriti na zdravo hrano, potem raje obdrži vodo, ledvice ti bodo hvaležne! Znova ponavljam: Nikar ne stradaj. Pri presni hrani veliko bolj shujšaš, če ješ veliko! Hraniti moraš tudi svoje bolne, za življenje nesposobne celice - le-te so navajene na razkuhano meščansko hrano. Brž ko zrastejo zdrave aktivne celice, se apetit sam od sebe zmanjša. Hujšanje se začne pri glavi! Če ne razviješ discipline, potem si v nevarnosti, da se vrneš nazaj k starim razvadam, k mastnim oblinam. Malodane vsi simptomi, ki nastopajo pri spremembi načina prehranjevanja, so prizadevanje telesa, da bi se čimprej znebilo strupov. Ta proces lahko podpreš s postom in počitkom. Poskusi čimveč spati in se izogibaj vsakršnemu stresu! V tej fazi razstrupljevanja ne potrebuješ nič

drugega kakor mir in odmaknjenost. Nikdar ne potlači simptoma z zdravili. Kasneje ti bo še huje! Velikokrat sem že razložil, da se z zdravili ne da ozdraviti nobene bolezni, prav tako ni nobenih zdravilnih kur! Tvoje telo se bo ozdravilo samo, če mu boš dal priložnost za to in ne boš nenehno preobremenjeval prebavnih organov! Telo namreč ne more obojega hkrati, prebavljati in odstranjevati stare odpadke. Poskusi svojo duhovno odločitev in svojo namero, da boš končno postal zdrav, obdržati na visokem nivoju, in se nikar ne daj motiti vsevedom, ki ne vedo ničesar in si želijo le tega, da bi ostal pri starih razvadah, da bi te speljali s poti! Nujno čiščenje ti bo prineslo vitalno moč, kakršne si zdaj niti predstavljati ne moreš! Nikar se torej v mislih ne ukvarjaj s trenutnim neprijetnim stanjem! Pred očmi imej svoj cilj! Predvsem pa: pazi,' da ne padeš nazaj v stare razvade. Vsepovsod čaka Lucifer, Satan, da bi te ujel! Ne le pri razstrupljanju, tudi kasneje ti bo vsepovsod za petami Satan, ki ti bo šepetal: "Samo še zdaj, to vendar ne bo škodilo! Le čemu se tako trpinčiš in si odrekaš prav vse prijetne užitke?" Tedaj si vzemi za pomoč besede Martina Luthra, ki je ob takšnih priložnostih zaklical: "Proč od mene, Satan!" V Nemčiji obstaja skupina Anonimni alkoholiki, ki si drug drugemu pomagajo, da se uprejo prvi kapljici! Prav tako delujejo tudi Weight watchers. Vsi vedo, da je treba preprečiti prvi grižljaj, če to mejo prestopiš, si padel nazaj, en greh prinese drugega! Vsa prizadevanja, da bi ozdravel, so bila zaman! Niso pa zasvojenosti podložni le alkoholiki, ne, zasvojeni so tudi vsi, ki jedo preveč, ki pijejo kavo in čaj, ki kadijo itn. Kakor sem že obširno predstavil v poglavju o kruhu in žitu, so tudi vsi, ki uživajo močno škrobnata živila, zasvojeni alkoholiki! Znova si boš pridobil zdravje, ali ni to veliko plačilo za prehodne neprijetnosti. In za to, da boš kasneje prost bolezni? Prost zdravnika in strahov? "Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje!" je moje geslo. Tvoje današnje bolečine bodo jutri le še spomin! Dokazi že vendar enkrat voljo, moč in modrost za svojo žetev, ki jo boš zagotovo požel! m "Ne glede na to, kakšna je kakovost naše hrane: kadar že, iz navade jemo preveč, to škoduje vsemu telesu in to vselej v razmerju s pregrešitvijo!" Silvester Graham Med tem se bodo tvoji okušalni živci navadili na novo (staro) naravno hrano, tako da kuhane niti videti več ne boš mogel. Tedaj se bodo prebudile zamašene kapilare, najfinejše žilice, v katere je komajda še kdaj zašla kri, in na novo zaživele. Prav čutil boš, kako ti odnaša blato iz žil, kako se ti črevesje prazni, kako jetra izločajo

80

81

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

otrdelo žolčno kislino, ki bi ti sicer morda prinesla zlatenico, ali zaradi katere bi ti beločnica v očesu bila videti vselej rumena. Oko, ki najjasneje kaže bolezenska znamenja, bo spet jasno in sijoče. Artritične usedline v nabreklih sklepih se topijo, telo postane spet gibljivo in gibčno, pretrga se že začeto okostenevanje. Ne potrebuješ nobenih dražečih tablet, aspirina in uspavalnih tablet, spet spiš kakor brezskrben otrok! Maščoba, ki si jo moral desetletja dolgo nositi s seboj kakor nenehno telesno in duševno breme, se je raztopila, kakor da bi jo bil začaral! Zdaj je odvisno od tebe, ali boš zmago v prehodni fazi spremenil v trajno stanje! Poznam življenje in vem, da boš kdaj pa kdaj popustil. Vendar pa bo to le kratkotrajno, kajti od zdaj naprej boš pri priči po svojih bolečinah začutil, da moraš takoj nazaj, sicer boš za vselej padel v Satanove roke! Glej poglavje o disciplini! Pri natančnem stroju se takoj opazi, da je v prenosnik zašel pesek, pri starem razmajanem traktorju pa nič več, vanj ga lahko stresaš, dokler ne obstane. To primerjavo sem ti enkrat že povedal, vzemi si jo za zgled in oporo obenem. Zdaj si prerojen, tvoja hiša, tvoj tempelj je znova čist. Cisto in zdravo telo rojeva čiste misli in veliko samospoštovanje, medtem ko se mora bolnik nenehno bojevati z bolnimi mislimi, s samopomilovanjem in šibkostjo. Nekatere misli v poglavju o prehodnem obdobju sem prevzel od Victorie Bidwell (ZDA) in njenega velikega tečaja Natural WeightLoss Newsletters (Bilten naravnega hujšanja). Poleg tega je napisala veliko knjig z recepti za presno hrano, ki so čudovita podlaga za vsak dan in za praznike. Kot aktivna privrženka "naravnega zdravja" opisuje v prvi izdaji svojo lastno usodo. Njena največja teža je bila 105 kg, zdaj jih ima 40 kg manj in je za 27,5 kg lažja od svoje zadnje šolske teže. Ko je gospa Bidwell spoznala silen učinek naravnih sil, je opustila svoj poklic učiteljice angleščine in se je povsem zapisala nauku "naravnega zdravja". Živi v dveh garažah, piše, urejuje in razpošilja knjige ter predava. Vse te posle opravlja sama! Gospa Bidwell neutrudno dela po 14 ur na dan in piše nove zanimive knjige o zdravju. Na koncu knjige navajam njen naslov, njene knjige najtopleje priporočam, ker je sama prebila vse muke bolezni in tolščice ter sama živi tako, kakor piše! Tole pesmico je objavila v prvem tečaju: Stvarnik, daj mi moč, da ne padem v kremplje holesterola, pot v pekel je tlakovana z maslom, povsod opreza koka kola, Satan skriva se v napolitankah.

Pouči me o zlu, ki me čaka vfritezi, makaronih, siru, majonezi, slastni piski, ki rumeni na žaru, Stvarnik, pomagaj, da uprem se temu čaru.

Četrt zase,

tričetrt

za

zdravnika

Ta pregovor so poznali že stari kitajski zdravniki, da namreč četrtina hrane, ki jo zaužiješ, rabi za prehrano tvojemu telesu, tri četrtine pa rabijo zato, da te spravijo k zdravniku. To pomeni, da z odvečnimi količinami hrane "pitaš" odvečno medicinsko in farmacevtsko industrijo! Skoraj vsi stoletniki izjavljajo, da so zmeraj zelo malo jedli in veliko delali. Klasičen primer, da lahko človek z minimalno količino hrane doživi visoko starost, je znani Italijan Luigi Cornaro (1466-1586). Cornaro je na dan jedel le dva obroka po 180g, tj. 360g na dan. Prvikrat je zbolel pri 85 letih. Njegovi sorodniki so mu rekli, Luigi, zdaj jih imaš 85, čas je, da začneš "pošteno" jesti. Tako je začel jesti po 420g na dan. Tedaj je pa resno zbolel in bil je prepričan, da je po njem. Oslabel je, se prehladil in dobil mrzlico. Nato seje vrnil na 360g na dan, se znova okrepil in nato ob tej mini-dieti živel še od 85 do 102 leta. Pri tem pa sploh ni jedel presne hrane, temveč večinoma kuhano! Dr. Carrington opisuje njegovo življenje v knjigi Discourses on the Sober Life (Razprava o zmernem življenju)51, poročilo o njem pa je že leta 1833 izdal Sylvester Graham (Graham kruh). Sam vidiš, kako razmetavamo s hrano, zato ker je jemo veliko preveč. Življenje Luigija Cornaroja se povsem sklada z mnenjem starih kitajskih zdravnikov in z v pričujoči knjigi omenjenimi raziskavami dr. Walforda. Stroj, ki je nenehno obremenjen, se zaradi izgube energije in trenja pokvari. Človek, ki je malo, pa čeprav je napačno hrano, jo izkoristi mnogo bolje in ob mnogo manjši porabi energije, s tem si prihrani živčne moči. Izguba živčne moči pa je začetek propada! Dr. Tilden (1860-1940) je napisal knjigo Toxemia (Zastrupitev) 4 . Dejal je, da povzroča izguba živčnih moči zastrupitev, zastrupitev pa izgubo živčne moči. Poglavitni vzrok zastrupitve pa je pretirano uživanje hrane! Kdor je napačno hrano in to v nepravilnih kombinacijah, vendar pa je poje zelo malo, bo živel dlje od tistega, ki je samo presno hrano, vendar se ne zna obvladati pri uživanju v mamljivih sadežih! Ti stavki so posebno pomembi za močne osebe! Nikar se ne boj, da boš gladoval ali umrl od lakote, če boš drastično omejil količino hrane! Po treh dneh posta nimaš več apetita. Tako

82

83

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

se dogaja tudi tistemu, kije minimalno količino hrane, telo se navadi na tako majhno količino in ne pogreša prav ničesar. Nasprotno, čutiš se lahkega kakor še nikoli! To je tudi skrivnost, zakaj človek včasih nič več ne hujša, kljub temu da zmanjša število kalorij. Organizem začne tedaj bolj racionalno delati. Izkoristi vsako še tako majhno količino, snovi celo znova uporablja, na primer pri beljakovinski presnovi, pri čemer zmore vnovič uporabiti do 70 odstotkov razgrajenih beljakovin. Tega se moraš veseliti, kajti to ti omogoča ohranjati moči. O čezmernem uživanju hrane in premagovanju te škodljive navade je pisal dr. Stanley Bass, ki je bil strog jedec presne hrane. 18 let je jedel preveč sadja. Včasih je pojedel od 5 do 7,5 kg sadja na dan. 7 let je jedel samo en obrok na dan. Nato seje 3 mesece zadovoljil samo s solato. 7 mesecev dolgo je jedel samo vsak drugi dan, nato pa je šel na količino, kakršno je jedel Cornaro. Celo pri prehranjevanju s to minimalno količino hrane pogostoma ni zgubil niti grama telesne teže. Njegovi poskusi na samem sebi dokazujejo, da je jedel še preveč. Temu prištejmo še eno dejstvo: ko bodo nekega dne celice tvojega telesa zdrave, bodo potrebovale še manj hrane. Cim boljša je substanca, toliko manj potrebuješ! m"Kdor ne sliši kričanja žrtev in ne vidi njihovega trzanja, a mu je, brž ko je tako daleč, da jih ne more več ne videti ne slišati, vseeno, da kričijo in da trzajo - ta ima dobre živce, nima pa - srca." Bertha von Suttner Če si se dosedaj hranil z mrtvimi odpadki in sedaj prehajaš na bolj učinkovito presno hrano, boš na začetku zelo hitro hujšal. Potem pa bo tvoje telo nadomestilo slabotne celice s celicami najvišje kakovosti. Tedaj se bo razgrajevanje upočasnilo, kajti kmalu ne bo nobenih neuporabnih celic več. In čim boljšo hrano boš jedel, tem manj se bo treba tvojemu organizmu bojevati, da s e b o spet znebilo "odpadkov". Če torej zdaj nadomestiš meso z orehi, poreče tvoje telo: "Poglej si no to čudovito snov, ki smo jo zdaj dobili, zdaj se lahko lotimo razgrajevanja odpadkov!" Telo, ki je zgrajeno z napačno hrano, zelo hitro hujša. Vendar pa se ob kvalitetni hrani takšna razgradnja naravno vse bolj upočasnjuje. Tedaj pride točka, ko ti pogostoma zadošča en sam obrok na dan. Če se tega zakona ne boš držal, se lahko zrediš celo ob minimalni količini presne hrane! Čim bolj kvalitetno hrano ješ, toliko manj je potrebuješ!

Sokrat: "Čim manj potrebuješ, toliko bližje si bogovom, kajti ti ne potrebujejo ničesar in so zato nesmrtni!" Hrana neposredno ne daje nikakršne energije, zato basanje z njo ne da več energije! Zato je prekinitev posta pogostoma težja od samega poštenja. Ne ješ ničesar in imaš kljub temu polno moči, zlasti duševne moči! Tisti trenutek, ko telo spet prejme hrano, se proces izločanja odpadkov ustavi. Ostanki se lahko vrnejo v stara, "udobna" skladišča, bolehanje se nadaljuje. Prebavljanje je vselej proces stimulacije. Le s trudom si lahko pridobimo moč. Ko torej to moč uporabimo, se telo hitreje odzove in zato se počutimo močnejše! Če smo še tako utrujeni, pa nam nekdo zakliče, da gori hiša: tisti hip skočimo iz postelje in če bi bilo treba, bi pretekli 20 km! Takšne nujne in hitre izgube lahko nadomestiš samo s počitkom in mirom. Pri tem moraš izključiti tudi "duh"! Fizično in duševno delo zahteva energijo. Izguba energije pa vselej vodi v depresivna stanja. Danes tako razširjene depresije niso nič drugega kakor izgube energije - in s tem živčne moči! Prazen akumulator si lahko napolniš le s počitkom. Brez televizije, brez branja, popolno brezdelje. Po možnosti izklopi tudi svoje misli! Kako se to stori, sem opisal pri Vimali Thakar. Preberi! m"Čeprav se zdi zaradi nepravične razdelitve, kije značilna za mednarodno trgovino, to le sen, pa je vendarle res, da bi, če bi vsi postali vegetarijanci, vsakemu lačnemu človeku lahko podarili 4 tone žita." Harriet Schleifer Miselna moč ima velikansko vlogo tudi pri discipliniranem uživanju hrane in pri hujšanju. Namesto na hrano se osredotoči na lepe stvari. Še enkrat preberi poglavje o disciplini. Telo, ki mu misli vselej begajo sem in tja, lahko tudi prelisičiš. Če si kam povabljen, glej ljudem pri mizi v oči namesto na mizo prepolno "dreka in svinjarije". Takoj si moraš predočiti, kaj bi takšna mrtva hrana naredila v tvojem prebavnem sistemu, tedaj ti bo veliko lažje upreti se skušnjavam! Kdor je že dalj časa živel samo ob presni hrani, temu bo veliko lažje, kajti pohlep po kuhani hrani, ki so ga imele njegove dotedanje bolne celice, je izginil. Nove, zdrave celice zahtevajo zdravo presno hrano, ne pa "junk food" (hrana iz smeti)! Tako je tudi z zdravili. Po prenehanju jemanja pride čas potrtosti, depresije. Nič drugače kakor pri poživilih: kavi, čaju, nikotinu, čokoladi, alkoholu.

84

85

H O C ES BITI Z D R A V ? Kdor je presno hrano, nima želje po tovrstnih poživilih, teh proti strupov ne potrebuje več! Napačne navade povzročajo živčnost in depresije! Takšne navade si ustvarjaš sam, kasneje pa navade ustvarjajo tebe! Če boš resnično prešel k popolni presni hrani, boš izpostavljen depresijam samo prehodni čas. Kakor pri postu je zato mnogo lažje biti dosleden, kakor pa "po malem grešiti"! Na novo vzbujene moči za vselej preženejo depresije! Vsak padec pa zle duhove znova prikliče na plan! Velika prednost daljšega uživanja presne hrane je, da stare kuhane hrane s poživljajočimi začimbami sploh ne prenašaš več! Zgodi se prav nasprotno: lahko postaneš "nor" na surovo zelenjavo, tako kakor nekdaj na meso, ribe in jajca! Pomirja te, postaneš miren in uravnovešen! Zato je tudi tukaj najvažnejše, ne le postati, temveč tudi ostati uživalec presne hrane! Hkrati pa je to najtežje delo na samem sebi! Meni je takšno delo večkratna obremenitev, kajti brez števila ljudi me kliče in me prosi za nasvete pri nenehnih "skušnjavah", katerim smo vsi izpostavljeni. Najtežje je prodajati zdravje. Seveda bi se temu lahko izognil. Toda ali bi bil zadovoljen, ko milijoni ljudi po nepotrebnem trpijo?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

ljubezen do

"Dobremu in plemenitemu človeku ni sveta dolžnost le bližnjega, temveč tudi usmiljenje do nespametnih!" Isaac Newton

Milijarder Onassis je bil v resnici revež. Svoje moči je zapravil v dvomljivih plehkih zabavah. Ob svojem bolnem telesu ni mogel uživati ne ljubezni ne hrane ne denarja! Brez zdravja ne moreš uživati ničesar! Z zdravim telesom pa lahko uživaš vse. Celo če bi kdaj ostal brez denarja, si ga lahko z vselej vitalnim organizmom znova priskrbiš! Vselej si neodvisen. Čisto sam določaš in spoznavaš svoje uspehe in neuspehe! Če dovoliš svojemu telesu, da se koplje v razvadah, si padel v past. Pogostoma sem ti rekel, da moraš najprej vaditi svojega duha, da se bo lahko telo ustrezno odzvalo. Najprej mora ozdraveti "glava", njej pa bo telo samo sledilo! Ne potrebuješ le zdrave hrane, temveč tudi močno duhovno podporo! Vselej znova si prizadevam mobilizirati duha in ga navdušiti! Navade bodo torej odločile o uspehu ali neuspehu. Osvobodi se napačnih navad in namesto njih ustvari nove! Vselej znova ti bo kakšna stvar jemala pogum in boš delal napake. Proti temu ni nihče imun. A četudi bi pogrešil stokrat, začni stoprvič znova! Vsak padec je nov začetek v

učenju! Vselej znova ponavljaj uspehe, tako bo uspeh tudi končni zmagovalec! Ne daj si nikdar vzeti poguma, nikdar se ne vdaj! Pri umikih na Ruskem sem imel poleg vsega drugega še težko nalogo, da sem vojakom, ki so se kar zgrudili v sneg, "vlival moči", da so vstali in so šli naprej. Ljubše bi jim bilo umreti, kakor še naprej zdržati mučenje v popolni oslabelosti. Pri tem sem imel kot pehotni komandant še dosti drugih skrbi! Če se torej kdaj vdaš slabosti, pa se moraš vselej znova pobrati na noge, se nikdar ne obsojaj, češ, kakšen slabič si, tedaj ti bo le še težje. Sicer zgubiš samospoštovanje in se vse globlje pogrezaš v močvirje. Vsakdo kdor uide "sovražnemu" okolju in ostanke svoje energije spravi spet v "gibanje" zasluži spoštovanje. Moreš in moraš začeti znova! Z vnovičnim začetkom pa nikar ne odlašaj, ne čakaj na jutri. Stori to takoj, že ta hip! Vsako odlaganje je samoprevara. Čim prej boš spet na pravi poti, toliko lažje ti bo! Samoprevara je na žalost pri jedcih presne hrane in zlasti pri vegetarijancih zelo huda. Jedo kruh s sirom, mrtvo zelenjavo, kuhan krompir, včasih celo ribe in piščance, ne zanemarjajo ne tort ne čokolade. Jedo prav tako napačno kot vsi drugi. Obotavljajo se, opotekajo se sem in tja! Poznal sem zdravnika, ki je ves čas nihal med Mavrovimi kurami in Schlemmerjevim sistemom, mislil je, da bo takšen polovični post enkrat na leto izravnal vse slabe navade. Toda to je bila samoprevara. Medtem gaje obiskal rak! Pogostoma m e j e klical, toda nisem ga mogel odtrgati od zasvojenosti, s tem mislim na njegovo uživanje v hrani. Meso mu je bilo najbolj priljubljeno poživilo! Vse strasti človeka prej ali slej uničijo. Najslabša strast pa je pijanstvo, kajti z vsako pijanostjo gre v izgubo na milijone nenadomestljivih možganskih celic. Zato imajo pijanci vse manj in manj duševne moči! Kadilci dobijo v 70 odstotkih primerov pljučnega raka, vendar ostanejo duševno budni! Kofetarji in ljubitelji čaja si uničujejo srce, toda misliti še znajo! Kdor je škrobnate ogljikove hidrate, se zdebeli, toda možganske celice še delujejo! Kdor se torej posti povsem ali polovično (post ob vodi ali Mavrov post) sicer pa se ga ob vsaki priložnosti "naleze", vara samega sebe. Kdor je prepričan, da bo smeti pregnal iz sebe s postom, potem pa bo lahko jedel ravno tako slabo kakor drugi, se je lotil napačne igre. V resnici je mečkač! Mečkati pa je toliko kot nič delati. Takšnim obotavljivcem bi rad povedal, začnite zdaj, še danes, še to sekundo, samo ta sekunda je resnična, kar je bilo, je bilo, prihodnost pa je le upanje! Če tega ne storiš zdaj, potem varaš samega sebe! Vse slabe navade so strasti, najprej se stimuliraš, temu pa takoj sledi depresivna faza. In takšne padce moraš ves čas premagovati z drugimi zasvojenostmi. Tako se ne boš nikdar izvlekel iz močvirja! Vsa poživila so strupi, kijih telo ne potrebuje. Prizadeva sijih čimprej onesposobiti in odstraniti. Odstranjevanje nezaželenih snovi ti daje trenutno občutje aktivnosti, ki pa mu brž sledi otopelost!

86

87

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Kuhana hrana proizvaja napačne molekule, na katere se organizem v svojem razvoju ni prilagodil. To še zlasti velja za številna poživila, ki si jih danes lahko privošči malone vsakdo, na primer kavo, čaj, čokolado, cigarete in žganje! Rešiti se takšnih poživil je težko delo! Čim hujša je razvada, torej čim bolj strupena, tem težje seje odtrgati od nje, kajti nihalo premočno niha sem ter tja!Telo si vselej prizadeva vzpostaviti ravnovesje, zasvojenost boš najlažje premagal, če izmučenemu telesu privoščiš počitek. Ob pomoči dobrih duševnih sklepov boš lahko premagal vsako zasvojenost. Z drugimi besedami, zasvojenost moraš premagati s pomočjo depresivne faze. Brez spusta navzdol v dolino ne gre. Spomni se spet na prof. Ehreta in njegovo šivankino uho! Per aspera ad astra! (Skozi trnje do zvezd). Vsak "vnovičen" prekršek naravnega zakona te bo spet psivedel v odvisnost od mrtve hrane in poživil. Znova boš trpel. Upam, da boš s pomočjo gornjih misli mogel premagati ne le tolščico, temveč tudi vse druge zasvojenosti! Popolna abstinenca je lažja od zmernosti! O stopalih Tolščični bolnik najbolj muči svoja stopala in obenem z njimi hrbtenico, kajti bolna stopala naredijo bolan hrbet! Vsak kilogram zmanjšane teže zmanjšuje obremenitev stopal! Ali sploh kaj veš o tem "tehničnem" čudežu? Da... vsak korak sproži sto gibov v stopalih? Da... skrbimo za stopala manj kot za katerikoli drugi del telesa? Da... so ploske noge lahko vzrok telih bolezni: artritis, nevritis, bolečine v kolkih, spuščen želodec ali maternica ter menstruacijske težave? Da... povzročajo bolna stopala bolečine v hrbtu, išias, revmatizem, bolezni oči in ušes, glavobole, skoliozo (ukrivljeno hrbtenico) in živčno izčrpanost? Da... človek povprečno naredi 18.908 korakov na dan? Poskusi nositi iz dneva v dan na rokah ali pa na hrbtu 5,10 ali celo 15 kg težak zaboj masti. Tedaj boš lahko sam presodil, kakšna neumnost je govoriti o "teži dobrega počutja". Razbremeni svoja stopala in krvni obtok ti bo hvaležen! Povzetek o tolščici: Tudi v drugih poglavjih se bomo znova in znova vračali k nevarni tolščici. Številne izkušnje s popolno presno hrano dokazujejo, da se da doseči dramatično zmanjšanje teže. Z izločanjem odvečne vode in nabranih usedlin se takoj zniža tudi previsok krvni tlak in prevelika količina maščob v krvi. Nekatere bolezni so posebej pogoste pri tolščičnih bolnikih, na primer diabetes, vnetje pljuč, bolezni jeter in ledvic, kap in srčne bolezni. Vsedanje m a š č o b o b č u t n o slabi telesne in d u š e v n e funkcije!

Kakor debele živali se tudi debeli ljudje nagibajo k sterilnosti, kar je Aristotel povedal že pred dva tisoč leti: "Debeli moški in ženske so manj plodni od vitkih! Debela živa bitja imajo manj semena od vitkih!" Ker debeli ljudje pogostoma jedo velike količine škroba, imajo pogostoma tele simptome: Zasluzel nos, žrelo, pljuča, manjša odpornost proti infekcijam. Visok tlak ovira prepono, nenehno škodi hrbtenici in sklepom. Srce ne more učinkovito delati! Za vsakega pol kilograma dodatne masti potrebujemo 325 km dodatnih kapilar, ki jih je treba preskrbovati s krvjoj Že samo to zvišuje krvni tlak in nevarnost za ledvica, srce in možgane! Čezmerna teža in zdravje ne gresta skupaj. Že v svoji prvi knjigi sem napisal, da, če že jeste maščobe, potem jejte samo surovo maslo, in še tega čim manj.Toda pri naravni presni hrani, ki ne pozna ne kruha ne kuhanih jedi, so izolirane maščobe popolnoma odveč! Potem nimate nobenih težav z visokim nivojem holesterina ali trigliceridov! Trigliceridi so nevtralne maščobe, po domače jim pravimo "špeh". Vse maščobe tudi povečujejo lepljivost in gostoto krvi, skupaj s škrobom iz kuhanih in pečenih žit. Saj jih jemo pogostoma skupaj, na primer mamljive kolače, namazane obložene kruhke; povzročijo, da se rdeče krvničke lepijo med sabo in ne morejo več prosto teči skozi drobne kapilare! Zato lahko upravičeno rečemo, da si velike količine maščob v krvi in visok krvni tlak sami preskrbimo s hrano. Pri pravilnem načinu življenja in ob živi hrani jih lahko zelo hitro spet spravimo nazaj na normalno vrednost! Takoj po vojni je bila povprečna količina holesterina samo 140mg/dl, danes pa 220 do 260mg/dl. Infarktov tedaj sploh ni bilo, univerze so jih morale za svoje demonstracijske namene iskati z "lučjo pri belem dnevu". Kako je z zdravim mlekom?

Revija Health Science je v številki julij/avgust 1985 Com­ m u n i t y Spirit M a g a z i n a objavila članek z u d a r n i m naslovom: PRILJUBLJENA HRANA = MORILEC ŠTEVILKA ENA ? Ob naslovu je bila fotografija krave. Znana zdravnika iz Connecticuta dr. K. A. Oster in dr. D. Ross sta pred kratkim odkrila faktor XO. V svoji najnovejši knjigi pravita, da vzrok za srčni infarkt nista ne holesterin ne nikotin, temveč vsepovsod navzoče MLEKO! Ugotovila sta, da mlečna maščoba vsebuje encim imenovan ksantin oksidaza (XO), ki maši arterije in s tem povzroča visok krvni tlak. Zlo pa ni v mleku samem, temveč v homogeniziranju, ki ga danes uporablja vsa mlečna industrija. Pri tem postopku razbijejo mleko v mikroskopsko drobne kroglice. To omogoča faktorju XO, da se skozi stene prebavnega trakta prebije v kri, namesto da bi ga nevtralizirala in izločila želodčna kislina. Zdravnika razlagata, daje pitje

88

89

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

homogeniziranega mleka bolj nevarno od kajenja cigaret. Zahtevata, da bi moralo biti na škatlah za mleko napisano podobno opozorilo kakor na cigaretnih škatlicah! Dale Kernerv iz Nacionalnega mlečnega konzilija je to odkritje Osterja in Rossa imenoval smešno. To je tudi moral storiti, sicer bi ga kmetje, ki ga plačujejo, obesili! Vselej znova pridemo do končnega sklepa: problemi se začnejo, ko se ne držimo več naravnega zakona! Se o mleku: Izročilo in literatura sta nam vtepla v glavo (povsem legalno), da morata teči "med in mleko", da je ravno za otroke mleko "prijetna, prijazna in nujna hrana". O tem nas skušajo prepričati še zlasti reklame iz vseh sredstev javnega obveščanja. Dejansko pa ima kravje mleko več kalcija, več maščob, več holesterina, več substanc, ki povzročajo največ alergij. Pri neposnetem mleku dajo maščobe 49 odstotkov kalorij, pri 2 odstotnem mleku pa še zmeraj 31 odstotkov! Poleg tega ima mleko preveč beljakovin v obliki kazeina, s katerim ima naše telo zaradi pomanjkanja encima sirila hude težave. Poleg tega so ogljikovi hidrati prisotni v molekulah mlečnega sladkorja, ki jih odrasli prav tako ne morejo prebaviti, ker že od odstavitve nimamo več encima laktaze. Zaradi tega še zlasti trpijo črnci in aziati v civiliziranih deželah, kajti ta ljudstva sploh niso vajena piti mleka. Ko govorimo o mleku kot o popolni hrani, pa pozabljamo, da mleko ne vsebuje nobenih vlaknin in da ima zelo malo linolske kisline, železa, niacina in vitamina C. Prav gotovo je odlična snov, toda le za telička dokler mu ne zrastejo zobje, teliček pa raste zelo hitro, ima rogove in kopita, zato pa razmeroma zelo majhne možgane! Nasprotno pa človek raste počasi, vendar pa se možgani bolj razraščajo in tudi naša življenjska doba je nekajkrat daljša kakor pri kravi! Kravje mleko skrajšuje življenje! Mesojedec, čemu pravzaprav ješ bolne, kratkožive živali in ne zdravih, ki sicer živijo dosti dlje? Kje je tukaj tvoja logika? Če že ješ svoje živalske brate v svoj užitek (in samo za užitek tudi gre, kakor vidimo iz knjige), potem bi jaz raje jedel dedne zasnove bolj miroljubnih, zadovoljnih, zdravih živali? Potem pa je potrebna množična proizvodnja, vendar pa nobena zaprta, degenerirana žival dandanes ne more živeti brez veterinarja! Degenerirane živali = degenerirani ljudje! V materinem mleku so beljakovine v obliki lahko prebavljivih albuminov, drugače kakor lepljivi, najtežje prebavljivi kazeini (pomanjkanje sirila) v kravjem mleku! Človeško mleko ima poleg tega samo pol toliko beljakovin, vsebuje pa več naravnega sladkorja in lecitina za razvoj možgan! Prav tako vsebuje samo polovico toliko kalcija, kajti človeški otrok mora rasti počasi. In ta kalcij je koloiden, torej organski, in lahko uporaben! Skorajda nihče si ne upa reči, da materino mleko ni popolna hrana za otroka, navzlic današnjemu onesnaževanju okolja, ki obremenjuje tudi materino mleko.

Vendar pa se nasprotovanje kravjemu mleku širi! Otroci, ki pijejo kravje mleko, postanejo nenormalno veliki, manjkajo jim nekatere mineralne snovi in lecitin kot hrana za živce in možgane. Pivci mleka imajo pogostoma težave s sluzjo in prehladi, še zlasti pa so podvrženi vsakovrstnim kožnim boleznim. Matere pogosto napačno sklepajo, da ima mleko dragocene količine kalcija, kije potreben za rast kosti in zob. Mleko res vsebuje veliko kalcija, vendar pa je ta v grobi obliki in ga naše telo ne more absorbirati, ker je vezan na težko presnovljivo kazeinsko beljakovino. V dokaz bi morala imeti zahodna ljudstva, ki popijejo ogromne količine kravjega mleka, najboljše zobe in kosti? Vendar pa imajo nasprotno, ravno najslabše! Obvezno pitje mleka v šoli torej (obenem s sladkorjem) predčasno uničuje kosti našim otrokom! Ker že v porodnišnicah učijo, kako naj doma hranijo dojenčke z lepljivimi mlečnimi izdelki, ki se pri kuhanju po sestavi povsem spremenijo, po drugi strani pa tudi pediatri priporočajo mleko in ne nazadnje še milijonske reklame nenehno bobnajo, da ni nič boljšega od zdravega mleka, so tedaj matere nemočne, ko morajo negovati svoje prepitane dojenčke, ki so nenehno prehlajeni, imajo temenice in številne druge izpuščaje, na primer nevrodermitis! In vendar hranijo matere, ki zaradi svojega lastnega napačnega načina življenja nimajo več svojega zdravega mleka otroke z lepljivimi mlečnimi kašastimi izdelki, tako da zbolijo in izgubijo moč za vse življenje! Ne morem drugega kot vselej znova svariti in govoriti: dajte dojenčku vsak surov sadež in zelenjavno hrano, ki jo sam po sebi rad je. Veliko boljši občutek za pravilno hrano ima kot mati, ki naravne hrane zaradi meščanske hrane iz kuhinjskega lonca sploh ne zna več presojati. Toda m a t e r e zavajajo svoje dojenčke in kasneje tudi odraščajoče otroke in jih speljejo proč od prirojenega naravnega instinkta k "meščanski", uničevalni hrani. Ko potem ob rojstnih dnevih vidiš še orjaške količine sladkarij in tort, te resnično stisne pri srcu. Prej je pomanjkanje denarja pri nas to strahovito žrtje preprečevalo, odkar pa imamo blagostanje, je tega vse več. Na zobeh in na hrbtih teh bledih, cepetljavih sladkornih otrok pa se že zelo zgodaj pokažejo uničujoči učinki! Mati, prebudi se, najprej začni naravno hraniti sebe, potem tudi svojim potomcem ne boš odrekala prave hrane! Škode na otrocih se ne da popraviti. Matere se torej morajo znova intenzivno ukvarjati z naravnimi zakoni. Zakaj zmorejo naši najbližji sorodniki v živalskem kraljestvu, primati dojiti tri do pet let, mi, "nadciviliziranci", pa le nekaj tednov ali pa sploh ne. Skromno živeča ljudstva, ki ne pijejo mleka, imajo močne kosti in zobe! Vzemimo za primer spet žival! Koliko "zdravih" mlečnih izdelkov v tej ali oni obliki dobivajo živali? Nobenih, pa jim kljub temu ni treba hoditi niti na operacijo kolkov niti k zobozdravniku!

90

91

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

"Če je otrok nenehno prehlajen, potem njegovi starši nimajo pravih podatkov o zdravju! To velja tudi za vse kožne izpuščaje!" Healthful Living 9/1985 Mleko je hrana za dojenčka in telička, kajti nekako po tretjem letu, ko prenehamo sesati na materinih prsih, imamo ljudje hudo pomanjkanje dveh encimov: laktaze in sirila. Laktaze za prebavljanje laktoze, to je mlečnega sladkorja, sirila za razcepljanje kazeina. Mleka torej sploh ne moremo pravilno prebaviti. Poleg žita (zlasti pšenice) ima mleko najmočnejši lepilni učinek, pozvroča tudi največ zaprtij, ker nima nikakršnih balastnih snovi. Poleg tega mleko obenem z žitom povzroča večino alergij. Nobena žival v naravi ne sesa in ne pije mleka druge živalske vrste. Tudi tukaj smo ljudje, enako kakor pri kuhanju, popolna izjema! Če imaš težave s sluzjo v žrelu, s pljučnicami in prehladi, se pritoži pri mleku, ki ga piješ in pri raznovrstnih mlečnih izdelkih, ki jih ješ v velikih količinah! In kaj je s kalcijem? Kalcij vendar nujno potrebujemo za kosti in zobe, še zlasti otroci! V zahodni Evropi in v ZDA popijejo in pojedo največ mleka. In kakšno usmiljena vredno kostno zgradbo imamo? Saj bi vendar morali imeti super kosti! Na žalost pa ne, kakor smo že slišali, kajti grobega, na kazein vezanega kalcija iz kravjega mleka sploh ne moremo vgraditi vanje. Poleg tega se vsak mlečni izdelek večkrat pregreje. To povzroči, da organske mineralne snovi iz mleka postanejo anorganske, mrtve. Telo jih lahko edinole odloži k že obstajajočim odpadkom kot strup. Če že hočeš piti mleko, potem pojdi naravnost h kravjemu vimenu, brez ovinkov, še bolje pa bo, da greš kar k prsim svoje matere. Kajti potrebujemo svoji vrsti primerno materino mleko, ki ima vse pomembne sestavine za živo bitje. Toda, ali bi hotel celo življenje ostati dojenček? Poleg tega v kravjem mleku ni velikega, kalciju nasprotnega igralca: magnezija. Nekoristni kalcij iz mlečnih izdelkov se vseda na stenah žil in tako prispeva k poapnjenju. Namesto da bi otrdil kosti, otrdijo arterije (Julien Dungler). Tako je torej s kalcijem bogato mleko škodljivo, prinaša nam prezgodnjo okostenitev in starost! Ne smemo pozabiti, da visoka količina holesterina v mlečnih izdelkih po svoje prispeva k nevarnemu poapnenju žil. Obenem z velikimi količinami beljakovin to pomeni, da morajo jetra opraviti še dodatno delo in zato zbolijo. Holesterin pa je le ena od snovi, ki je vsebovana v usedlinah, druga snov je mrtvi anorganski kalcij, ki ga telo ne more uporabiti. Kakor smo že večkrat povedali, je enak kalciju iz mrtve kuhane hrane in mineralne vode, ki jo tako radi pijemo ravno zaradi nujno potrebnih mineralov, vendar pa jih na žalost ne moremo uporabiti. Natančnejša pojasnila boš našel v knjigi o vodi dr. Bragga 12 .

Najboljše je materino mleko; če mati nima zadosti mleka, potem je tega kriva le njena napačna prehrana s kuhanimi jedrni in živili! Tako zgodaj, kot je le mogoče, je treba začeti dajati sadje! Za odraslega človeka pa mleko nima zadosti hranilnih snovi, predvsem pa nobenih surovih vlaken, ki so nujno potrebna za črevesno peristaltiko, da sploh ne govorimo o hudem pomanjkanju obeh zgoraj omenjenih encimov, sirila in laktaze. Normalno krava dalj časa nima mleka, kadar pričakuje novega telička. Naše krave pa molzejo do zadnjega in so vzgojene za dajanje velikih količin mleka, tako da lahko odrasli ljudje zadovoljujejo svoj "pervertirani" okus. Mati ve, da njeno mleko ne bi bilo primerno za dojenčka, če bi med dojenjem zanosila. Kupljeno mleko pa je prav "mešanica" mleka mnogih krav, pa naj si bodo breje ali bolne! Mlečne kraste in nevrodermitis nista brez razloga bolezni uživanja kravjega mleka. Priporočilo bodočim materam, naj pijejo velike količine mleka, da bodo imele zadostne količine kalcija, je kardinalna napaka, kajti iz tega mleka ni uporabnega kalcija. Krava je izključno travo in iz nje dobi vse hranilne snovi. Poglavitni vzrok za pomanjkanje mineralov je uživanje obilice kruha, mesa in drugih do mrtvega razkuhanih izdelkov, iz katerih so se s kuhanjem izločile ali onesposobile vse organske snovi! Svoje dragocene zobe in kosti bo mati obdržala samo, če bo pojedla veliko več surovega sadja in zelenjave ter nekaj orehov, morda 30 g med posameznimi obroki. Orehe lahko jemo tudi v solati, sicer pa kar same zase! Zobna gniloba in parodontoza je prav tako povzročena z mrtvo hrano, še zlasti s kruhom in žitom. Kislina, ki nastaja ob takšni klejasti hrani, uničuje zobno sklenino, ne pa organska kislina iz presnega sadja ali zelenjave! Sadna kislina lahko kvečjemu poškoduje zalivke! Toda kdo je zobe že pred tem uničil! Napačna, mrtva kuhana hrana, nikakor pa ne presna hrana! Zavestno pogostoma ponavljam svoje trditve, tako da se bo učna snov prijela. Jutranja margarina se dobro prodaja, zato ker vsako jutro poslušaš reklamo na radiju! Mnogim od vas se bo opisovanje mojega načina prehrane, ki sem ga samo prevzel od narave in številnih drugih pionirjev presne hrane, zdelo tako revolucionarno, da ste dosedaj že zagotovo mislili: "Wandmakerju se meša." Vendar pa imam namen govoriti samo resnico! Danes je neverjetno žalostno, da se mora zagovarjati narava, kot najboljši kuhar na svetu, ne pa kuharji s svojimi posodami! Če dosedaj nisi vedel ničesar o zdravi hrani, potem ti od sedaj vest ne bo mirna, še zlasti če boš svojim nedolžnim otrokom še naprej dajal mrtvo hrano! Ko pride čas odstavitve, je dojenčku bolje že zgodaj dajati sadne in zelenjavne sokove ali pa "pasirano" sadje, na primer hranljive banane. Toplo priporočam tudi mandljevo mleko, torej čajno žličko mandljevega koncentrata raztopljenega v kozarcu vode. Mandljev koncentrat

92

93

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

lahko kupimo, lahko pa ga naredimo tudi sami, tako da olupljene mandlje na drobno zmeljemo v mlinu za orehe. Danes nikjer ne dobiš mlečnih izdelkov, ki ne bi bili pasterizirani, homogenizirani in sterilizirani. Tudi sveže mleko zaradi zgoraj navedenih razlogov ni priporočljivo, današnji "tovarniški" izdelek pa je naravnost nevaren. Nikdar ne pozabimo na modrost svojega telesa: organizem asimilira kalcij le tedaj, kadar ga potrebuje, in ne tedaj, ko mu ga dajemo. Čim manj mu ga dajemo, toliko boljše deluje asimilacija, čim več mu ga ponujamo, tem manj ga vzame! Pomanjkanje kalcija pri vegetarijancih, ki ne pijejo mleka, ni znano. Človek lahko veliko bolje pridobi organski kalcij iz rastlin, tako kot to delajo sloni ali žirafe, ki imajo mnogo krepkejšo kostno zgradbo. Ali poznaš kakšno žival, ki pije mleko? Živali dobro vedo, da po odstavitvi mleko ni več hrana. Samo človek se je za vedno prilepil na prsi ! Edina izjema je človek: samo človek kuha, samo človek pije mleko, samo on jemlje zdravila! Materino mleko ima le en odstotek beljakovin. Ta količina zadošča za hitro rastočega dojenčka. Mar ne bi bil tak en odstoten delež več kot zadosti za odraslega? Tukaj želim spomniti na današnji lov za beljakovinami, ki prinašajo s sabo največje probleme. Beljakovine rabimo za zamenjavo neuporabnega tkiva, vendar pa dandanes zaradi obilice ponudbe povzročajo bolezni! Vegetarijanci, ki škilijo po najtežje prebavljivem kazeinskem kleju, naj svojo potrebo po beljakovinah raje zadovoljijo z zelenolistno zelenjavo, orehi, semeni in kaljenimi stročnicami. Naši vegetarijanski bratranci, humanoidne opice, ne jedo sira, pa nimajo nikakršnega pomanjkanja beljakovin! Prisluhnimo besedam ustanovitelja Ameriškega združenja vegetarijancev (H. Jay Dinshah): "Ce je meso umor, potem je mleko vsaj velika tatvina." Teličku jemljemo hrano in mu namesto nje dajemo borne, s hormoni obogatene nadomestke. Poleg tega telička zaprejo v temačen prostor, tako da bi pervertiranemu človekovemu okusu dobavili bolno, anemično, bledo telečje meso, ki je takooo mehkega okusa! Prezgodaj si se odpravil na pokopališče! Raziskave so pokazale, da rumene in rjave izbokline na koži, še zlasti na obrazu, povzroča uživanje mleka in sira. Torej zaradi alergičnih pojavov na koži ne trpijo samo otroci, temveč tudi odrasli, ki imajo neestetsko, grobo in nečisto kožno strukturo! Pogostoma imajo takšni ljudje pod očmi mastne, z beljakovinami prenapolnjene holesterinske brbončice. Bodite pozorni na to, kajti ravno koža veliko pove o zdravstvenem stanju, poleg tega pa situacijo v greznici izdaja tudi vonj! Ali naj torej jemljemo kalcijeve tablete, da bi zadovoljili

potrebo po kalciju? O norenju za kalcijem bomo govorili na koncu razprave o mleku. Tukaj želim posebej še enkrat poudariti, da ravno tista zahodna industrijska ljudstva, ki pojedo največ mlečnih izdelkov, najbolj trpijo zaradi osteoporoze, tj. mehčanja kosti! Ko bi bilo uživanje mleka biološko pravilno, ali ne bi morali tedaj imeti najbolj stabilnega okostja na svetu? Toda žilava, skromna, vegetarijansko živeča ljudstva, na primer Hunze, ki ne pijejo mleka, nam dokazujejo, da se motimo pri presojanju "zdravega mleka"! "S kalcijem bogato" mleko skupaj s kuhanimi, "s kalcijem" revnimi kislotvornimi žitnimi in mesnimi izdelki nam torej preskrbi mehke kosti in upognjene, boleče hrbtenice! Za tvoje otroke so tisočkrat boljši tile "nadomestki" za mleko: Orehovo mleko: V mešalniku približno tri minute mešaj surove akažuje ali pa mandlje, kijih izluščiš iz kožice, z četrt litra vode in 6 do 8 datelji, ki jim prej odstranimo koščke. Sir iz akažujev Tako kot zgoraj z eno skodelico surovih akažujev in tremi dolgimi stebelci zelene. Prilega se k presni zelenjavni hrani za majhne in velike. Sladoled Razrezi zrele banane na majhne koščke in jih v plastični vrečki postavi v zmrzovalnik. Naslednjega dne ali kadarkoli jih deni v mešalnik in že imaš pripravljen zdrav sladoled! Mleko in kalcijeve tablete niso pravi odgovor na osteoporozo, mehčanje kosti! Intenzivni projekt raziskav, ki se gaje lotila klinika Mayo iz Rochestra v Minnessoti v ZDA pred štirimi leti, je dal nekaj odgovorov, ki so pretresla industrijo mleka in kalcijevih tablet, kakor je pred kratkim poročal Wallstreeet Journal: "Gospa dr. Lawrence Riggs, kije vodila raziskave, je ugotovila, da ženske, ki pijejo mleko in jedo mlečne izdelke ali jemljejo kalcijeve tablete, oziroma oboje, ne absorbirajo prav nič več kalcija kot tiste, ki ne jedo mlečnih izdelkov ali ne jemljejo kalcijevih tablet! Se več, osteoporoza se je razvijala še naprej, celo pri ljudeh ki so zaužili 2000 mg kalcija v obliki mleka, mlečnih izdelkov in tablet!!!" Na, zdaj pa imamo! Toda to pravi NATURAL HYGIENE (Naravno zdravje) že 166 let! Kako so lahko imeli zdravniki iz NATURAL HYGIENE, ki se že od leta 1822 zavzemajo za naravno hrano in si niso mogli privoščiti dolgih in dragih raziskav, pravi odgovor? No, vsakdanje življenje jim je dalo nespodbitne fiziološke izkušnje na tisočih trpečih pacientov. Ti zdravniki so pred tem prakticirali uporabo kemičnih sredstev in so uvideli, daje njihova uporaba brez koristi.

94

95

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Te velike izkušnje so dokazi in to nespodbitni! Temeljno načelo se glasi, da telo ne more asimilirati anorganskih mineralnih snovi, ne more jih uporabiti! Zato pa nasprotno nujno potrebuje vse odkrite in še ne odkrite rudninske snovi in vitamine v organski obliki! Presno sadje in zelenjava ter orehi in semena nam jih dajejo obilo v pravi, od narave izbrani sestavi! Noben laboratorij na svetu ne more posnemati narave! To dejstvo v knjigi nenehno ponavljamo, kajti do danes ni te resnice najti v nobenem učbeniku na svetu! Vse raziskave so do zdaj opravili na mrtvem materialu v neživljenjskem laboratoriju! Tako so tudi kalcijeve tablete, ki so izdelane iz anorganskih materialov, netopne! Zgoraj omenjena raziskava v slavni kliniki Mayo to bogato dokumentira! Drugi primer: s kuhanjem se organske mineralne snovi spremenijo nazaj v anorganske. Rudninske snovi, ki jih telo nujno potrebuje, postanejo zaradi kuhanja neuporabne! Te "kuhane" molekule nenadoma postanejo tujki našim genom! Telo se mora nenehno obupno bojevati s temi lažnimi snovmi, katerih na milijone let ni poznalo. Rezultat: zmanjšana telesna zmogljivost, bolezni in prezgodnja smrt! Če v prihodnje ne boš več kupoval kalcijevih tablet, ne boš prihranil le dosti denarja, temveč boš preprečil tudi dodatno onesnaženje in okostenitev svojega telesa, kajti organizem mora mrtvi kalcij izločiti ali pa ga nekje odložiti. Kakor smo videli, pa smo zaradi desetletij meščanske hrane tako preobremenjeni, da mora telo neuporabni, mrtvi kalcij odlagati: to pa dela v arterijah, v sklepih, v hrbtenici itn. Še en primer: kislotvorna hrana povzroča negativno kalcijevo bilanco! To so privrženci zdravega življenja opazili že pred desetletji in so zato priporočali, naj jemo najmanj 70 odstotkov bazotvorne hrane! (Glej tudi omenjene raziskave dr. Ragnarja Berga). Kislotvorni so: VSI izdelki živalskega izvora, vključno z mesom (razen krvi, ki jo komajda uporabljamo), vsi mlečni izdelki razen surovega masla, vsi žitni izdelki razen prosa. Razen brazilskih oreščkov so vsi orehi in semena kislotvorni, prav takó tudi stročnice vključno s kikirikiji, ki štejejo k stročnicam in ne k orehom! Bazotvorno reagirajo pravzaprav samo sadeži in rastline. Nobena druga vrsta hrane ni bazotvorna. Zato je razumljivo, da so ti ljudje priporočali hrano, ki je 80 odstotno bazotvorna (10 odstotkov rezerve) in ta hrana mora biti presna! V omenjeni številki Wall Street Journala prav tako priporočajo, naj se ljudje odpovedo kajenju, pitju alkohola ali pa naj pijejo kvečjemu majhne količine ter naj se dosti gibljejo. No, ta priporočila so dobra in tako uči tudi NATURAL HYGIENE, le alkohola ne priporočajo, tudi v majhnih količinah n e ! NATURAL H Y G I E N E vselej dopolnjuje pravilno prehranjevanje z zadostnim spancem in predvsem sončenjem, ki je, ko govorimo o stabilni kostni zgradbi, absolutno in neogibno potrebno (vitamin D).

Kalcij: Ali dobimo zelenjave?

zadosti

kalcija

iz

sadja

in

Primerjava z velikimi vretenčarji, ki se vselej hranijo z enolično hrano in nimajo na razpolago toliko izbire kakor ljudje, bi morata zadoščati! Na žalost se ljudje ničesar ne naučijo od svojih živalskih bratov. Žival naj bi bila samo žival! Toda žival nas biološko daleč prekaša. Ubijamo in brez misli jih jemo, da iz njih dobimo "hranilne snovi", ki izhajajo iz rastlin. Poleg tega jih na milijone mučijo v raznih poskusih, da bi človek lahko obdržal svoje ustaljene razvade! Vselej znova mi "prebrisani" ljudje odgovarjajo, da imamo v primerjavi z živalmi sposobnost mišljenja! Saj ravno to je grozno, da smo tako poneumljeni, da zgoraj navedenih temeljnih dejstev o nevarnosti kuhanja sploh nismo več sposobni dojeti. Nismo samo izgubili instinktov, temveč tudi razum, kajti kuhinjska posoda hromi sposobnost mišljenja! Pa citirajmo še enkrat dr. Walkerja, ki je navzlic najtežjim boleznim v svoji mladosti, kot menedžer v Londonu igraje presegel 110 let. V svoji knjigi Become Younger (Postani mlajši) 21 piše o kalciju: "Kozarec sveže stisnjenega korenčkovega soka vsebuje večkalcija kot 12,5 kilogramov kalcijevih tablet iz lekarne!" Če si imel dosedaj še kakšen pomislek, veš zdaj povsem natančno, od kje moramo jemati kalcij, namreč tako kot živali iz presne hrane in ne iz razkuhanih živalskih trupel in zelenjavnih župic! In takšen organski kalcij iz korenčkovega soka organizem resnično veliko laže vgradi, medtem ko nas mrtvi anorganski kalcij pelje vse bliže in bliže k okostenitvi! Naj te še enkrat spomnim na velike vretenčarje? Od kod dobi slon, na primer, svoje močne kosti in živi do 200 let? Iz navadne trave in listov, ki jih uživa kot "enolično hrano", ali pa iz pečenk, palačink, kruha in kave, čaja, kakava, čokolade, kalcijevih tablet, pokajene cigarete ali pa kozarčka kačje sline, s katerim si pospeši prebavljanje te odurne mešanice? Sam si uničuješ kosti in zobe s svojim iskanjem užitkov! Dr. Walker je torej še v tej visoki starosti vozil kolo, sam 8 urejal svoj vrt in s 113 leti napisal zadnjo knjigo Weight Control , torej knjigo o tolščici. Po 70. letu ni nikdar več omenjal svoje starosti, kajti po njegovem mnenju ne igra koledarska starost prav nobene vloge, temveč samo biološka! Na 9. strani njegove knjige Vibrant Health (Vibrirajoče zdravje)" pravi: "Sem brez starosti!" "Resnico bom povedal, če rečem, da se nikdar ne zavedam svoje starosti. Od kar sem prišel v zrela leta, nisem nikdar opazil, da bi postal kaj starejši. In brez dvoumnosti ali pridržkov lahko rečem, da se danes počutim bolj živega, živahnega in bolj navdušenega kot takrat, ko sem imel 30 let. Čutim, da so pred mano še najboljša leta! Nikdar ne mislim na rojstne dneve niti jih ne praznujem! Danes izjavljam, da uživam v svojem vibrirajočem zdravju! Nič nimam od tega, če povem ljudem, koliko sem star!' 97

96

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

"Živi v svojem stoletju, toda nikar ne bodi njegov otrok; dajaj svojim sodobnikom kar potrebujejo, ne tistega, kar hočejo!" Friedrich Schiller Še o kalciju: 99 odstotkov kalcija bi morali imeti v kosteh, kamor sodi. Da pa bi lahko organski kalcij iz hrane privedli kostem in zobem, je nujno potrebna sončna svetloba in njen vitamin D. Rahitisa niso zaman imenovali angleška bolezen. V Angliji, ki prejme zelo malo sonca, je bila ta bolezen najbolj razširjena. Zato pa dajejo otrokom danes pri nas vigantol, nekdaj pa so jim dajali ribje olje, kije imelo sila neprijeten okus. Ljudje smo sončna bitja. Da bi imeli močne kosti in zobe, nam v severni Nemčiji pogostokrat manjka sonce. Zato pojdimo čim večkrat na svež, sončen zrak. Danes si lahko pomagamo tako, da vgradimo na sončni strani hiše tako okno, ki prepušča 75 odstotkov sončnih žarkov. Tako lahko brez težav v topli sobi prejmemo pomembne sončne žarke na golo kožo. Dal sem vgraditi dvoje takih oken. Tablete vitamina D so škodljive, kajti vitamin D je predvsem hormon in zato lahko moti celotno hormonsko ravnovesje, še zlasti pa obremenjuje nadobisti (nadledvice) in žlezo ščitnico! (Takšna stekla dobite pri steklarjih). Vemo, da so kosti pri večini ljudi v civiliziranih deželah premehke. Razloge za to sem že večkrat predstavil. Hudo je, da se apnenec namesto v kosteh odlaga v mehkih delih telesa! Zato ljudje ne govorijo zaman o "poapnenju"! V vsaki človeški celici, ki je vidna samo z mikroskopom, je več kot 100.000 mitohondrijev. V njih se vseda anorganski kalcij, kar ima za posledico: poapnela celica = poapneli organi = poapnel človek! Rezultat: poapnitev vseh mehkih delov telesa: žil, sklepov, srčnih zaklopk, zlasti pa možganov. Zakaj? Zato ker manjka kalcijev soigralec - magnezij! Magnezij izganja kalcij iz celic in s tem tudi iz poapnelih organov! V toku biološkega razvoja človeka sta bila sadje in zelenjava poglavitni živili, sveži in presni! V njiju je veliko biološko uporabnega magnezija. S stalno naselitvijo, vzgajanjem žita in živine, pa so ljudje začeli piti s kalcijem bogato mleko, toda tega kalcija iz mleka ne moremo uporabiti, kakor sem že večkrat predstavil. Namesto v kosteh konča ta kalcij v mehkih delih telesa, tam kjer ga na noben način nočemo imeti. Ker je njegovega nasprotnika magnezija p r e m a l o , se ravnovesje, ki si ga telo vselej znova prizadeva vzpostaviti, podre. In kot rezultat svojih norosti dobimo prezgodaj upognjenega, togega, okostenelega in poapnelega človeka! Poleg tega pa mnogi ljudje jemljejo še mrtve,

anorganske kalcijeve tablete. Dandanes priporočajo že 1200 mg na dan. Nosečnicam in ženskam v menopavzi pa celo 1500 mg. Če si jih res kupil, jih takoj vrzi v smeti, še hitreje te bodo postarale, kajti te tablete gredo naravnost v mehke dele telesa namesto v kosti. V Kanadi so delali obsežne poskuse. Osteoporoznim bolnikom so dajali velike količine kalcijevih tablet: Posledica: bolezni niso odstranili, ljudje so postali še bolj togi! Glej tudi poskuse na kliniki Mayo opisane v poglavju o mleku. (Health Science Newsletter, 2/89) Če se hočeš iztrgati iz tega začaranega kroga, potem potisni naprej kalcijevega nasprotnika, magnezij ! Magnezija pa boš našel obilo v svežem sadju in zelenjavi ! Največ ga je v regratu, ki mu večina ljudi v Nemčiji pravi plevel. Čemu si ne bi spomladi vsak dan privoščil regratove solate? Vzameš lahko vse dele rastline, liste, cvetove in koreniko, pa še zastonj je! In izogibaj se mlečnih izdelkov! Nikar ne verjemi reklamnim bobnom, daje mleko takooo zdravo! Zdravo je le za dojenčke in teličke, če ga srkajo naravnost iz materinih prsi oziroma iz vimena. Kalij in magnezij sta čudežna naravna zdravnika! Kalij iz celic preganja škodljivo kuhinjsko sol, zato vsi, ki preidejo na presno hrano, izgubijo veliko vode. Prve dni moramo nenehno hoditi na stranišče. Končno se telo znebi nepotrebnih, obremenjujočih količin vode, saj zdaj že veš, da si telo prizadeva vsak strup, in sem sodi nedvomno tudi kuhinjska sol, obdržati v raztopini, da se s tem izogne strupenim učinkom! Debeli ljudje se lahko tako brez strupa lasixa znebijo odvečne vode. Nekateri učitelji prehrane iz stare šole menijo, da kuhinjska sol ni škodljiva, češ dajo lahko izločimo z znojenjem. Pri tem pa drugim prav radi očitajo, da imajo zastarele nazore. Seveda potrebujemo soli, toda organske, iz živih rastlin! Se enkrat: Kalij v celico, sol iz nje! In: magnezij v celico, kalcij iz nje! Lahko dodam le še tale nasvet: vtisni si v spomin, kako pomembni sta ti dve rudnini! Znova in znova beri gornja stavka, da se boš približal vodnjaku mladosti! To pa ni mogoče s tabletami, temveč le s svežo, presno sadno in zelenjavno hrano! Nikdar ne pozabi: anorganske, mrtve rudninske soli iz kuhane hrane, mineralne vode in mineralnih tablet povzročajo poapnitev! O kalciju in magneziju

Dolga leta sem razmišljal, zakaj ljudje in od njih odvisne domače živali tako hitro poapnijo, v prosti naravi živeče živali pa ne. Le­ te ostanejo do visoke starosti gibčne in gibljive. No, mislim, da sem našel odgovor: 1. mrtva hrana 2. pomanjkanje magnezija 3. preveč mlečnih izdelkov

98

99

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

Pri vseh treh točkah si lahko pomagaš, odločitev je v tvojih rokah. Ponavljam: "Človek je edino živo bitje na zemlji, ki kuha in od tod izhajajo vse njegove težave!" O mleku sem že pisal, daje kot hrana primeren le za zelo mlada bitja. O magneziju pa bi rad dodal še nekaj, kajti poapnenje in s tem okostenitev ter predčasno staranje je vselej vsem na očeh. Mnogi raziskovalci so ugotovili čudežni učinek magnezija, na primer prof. Delbet v Franciji leta 1930, ki je izjavil, d a j e magnezijev klorid... "čudežna sol za pomladitev ter za boj z rakom." F. Tasche poroča o Delbetovih raziskavah v svoji knjigi Überlegungen zur Krebsbekämpfung (Razmišljanja o premagovanju raka)1". Dr. Efimie V. Bogomas priporoča v svoji knjigi Den Krebs besiegen! (Premagati raka) 1 1 poleg česna in rdeče pese MAGNEZIJ. Obstaja brez števila člankov o čudežnem učinku magnezija, na primer dr. Möhr v RR 7/86 z naslovom Schutzfakor für das Herz! (Zaščitni faktor za srce). Prof. dr. med. Aschoff z univerze v Ulmu povezuje pomanjkanje magnezija s škodo, ki jo povzroča alkohol. V reviji Vital 10/86 je rečeno: "Novo orožje proti stresu: MAGNEZIJ!". V reviji Raum & Zeit 21/86 piše dr. Wischnik v članku Poletje, sonce, dopust in magnezij, da brez magnezija ne gre! Dr. Schmidsberger, "zdravstveni sodelavec" revije Bunte, je napisal članek: Magnezij - rudnina proti srčni kapi in takih primerov bi lahko navajal cele strani, kot zagovornika prav tako ne manjkata prof. Hackethal in dr. Köhnlechner! Prepričan sem, da pri vseh najdemo kanček resnice, toda ena sama rudnina ne more doseči takšnega čudežnega učinka, kajti sicer bi moral bitijiroblem raka že vendar rešen! Nasprotno, rak se loteva vse mlajših letnikov. Ce izhajam s stališča naravnega zakona, potem ljudje potrebujemo VSE rudnine in vitamine, odkrite in še neodkrite. In vsa so v presnih, naravnih živilih, ki bi jih edino morali jesti v pravilni kombinaciji, če ne bomo plodne zemlje nenehno sami uničevali z enostranskim gnojenjem, z insekticidi, kajti najprej pridejo zdrava tla, nato zdrava rastlina in šele nato zdrav, za življenje sposoben človek, ne pa "civilni invalid" iz leta 1988!! "So časi slabi? Prav zdaj si ti na vrsti, da jih izboljšaš!" Thomas Carlyle, ang. zgodovinar Še o kalciju in magneziju: Moje raziskave gredo v drugo smer, ki je verjetnejša: Magnezij izganja iz celic svojega nevarnega nasprotnika, kalcij, in s tem iz organov in vsega telesa.

Magnezij vrača kalcij na njegovo poglavitno področje dejavnosti, v kosti in zobe, tja, kjer hočemo trdnost, ne pa v mehkih delih telesa! S tem se resnično približamo problemu arterioskleroze! Skrivnost mladosti je torej, kako z naravnim magnezijem premagati poapnenje. V tem je prav gotovo tudi vzrok, zakaj so vegetarijanci, ki se prehranjujejo le s presno hrano, v primerjavi z ljudmi enake starosti videti veliko mlajši, so gibčnejši, imajo svežo polt in skorajda ne poznajo bolezni! Milijone let je človek jedel hrano, ki je imela veliko magnezija in malo kalcija. Danes je razmerje, predvsem zaradi številnih mlečnih izdelkov, obrnjeno. Dr. Abraham piše o posledicah te spremembe: Feel 20 years younger * Počutiš se 20 let mlajši! Loose a "ton! of weight * Znebiš se cele "tone" teže! Enjoy sex like you haven't in years * Uživaj v spolnem življenju, kakor že dolga leta nisi! Ali se ni po vojni, ko se je začelo luksuzno prehranjevanje, dramatično povečalo število bolnišnic in zdravnikov? In še gradimo vse več novih klinik s super dragimi instrumenti. Ali seje torej obolevnost navzlic dolgemu življenju zmanjšala? Ne, še naprej naglo narašča. Na naslednjih straneh boš videl, kako je danes s človeštvom. Ali je življenje vredno, da ga za nekaj let podaljšamo z berglami? Necivilizirane dežele uničujejo same sebe! Še nekaj udarnih izjav dr. Abrahama: "Mlečna industrija tlači kalcij v slehernega človeka. To je največja prevara, kar jih je vsiljenih ameriški javnosti!" Na kilograme kalcija lahko poješ, toda brez magnezija ga ne boš nikdar spravil v kosti! "Magnezij drži kalcij v raztopini in s tem preprečuje, da bi se vsedal v žilah in sklepih!" "Na tisoče let smo živeli z malo kalcija v hrani, tega se v nekaj rodovih ne da preobrniti!" "Hrana, ki je bogata s kalcijem, povzroča zgodnejšo menopavzo pri ženskah!" "Pri Ženskah najprej "poapnijo" jajčniki, od tod izvirajo vse menstruacijske težave!" Dr. Abraham je bil nekdaj profesor ginekologije na znani univerzi UCLA. V zadnjih desetih letih se je specializiral za PMS (pre­ menstrual tension syndrom = sindrom predmenstruacijske napetosti). Pod tem nazivom razumemo različne simptome bolečin pred menstruacijo. Zaradi bolečin predmentruacijskega sindroma trpijo danes milijoni žensk. Dr. Abraham na temelju svojih raziskav pravi, da ženskam najhitreje poapnijo jajčniki. "Namesto da bi nehali delati šele pri šestdesetih, se to zgodi že pri sedemnajstem do dvajsetem letu." S i m p t o m e

100

101

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

predmenstruacijskega sindroma imenuje, gotovo znamenje predčasne poapnitve in staranja. "Ko se staraš, se tvoja mehka tkiva postopoma spreminjajo v kamen!" Pri tem pa bi se morale ženske v tej starosti še veseliti polnega zdravja! Vendar pa se vse nagibajo k telim boleznim: artritisu * boleznim srca * boleznim krvnega sladkorja * izgubi kalcija v kosteh * Alzheimerjevi bolezni. Čeprav v zdravstvu nenehno objavljajo nove napredke, nenehno govorijo o novih "prebojih", žal statistika kaže nenehno rast števila bolnikov! Danes kujemo kalcij v nebesa, vendar pa mislim, da se zna kalcij izkazati za hudega prevaranta! Podpirati moramo ravno nasprotno: več magnezija, manj kalcija! Potegnimo skrivnosti staranja masko z obraza! Takšen je današnji resnični položaj: Poapnenje mehkih delov se kaže v telih organih: * žile = otrdijo v "špagete" * srce = poapnitev koronarnih žil in zaklopk * sklepi = poapnitev se kaže kot artritis in artroza * ledvice = ledvični kamni * žolč = žolčni kamni * koža - nagubana, nakrčena, suha, kakor posušena sliva * oči = zelena mrena * ušesa = naglušnost, šumenje v ušesih * lasje = suhi, krhki Tako bi lahko naštevali še naprej. Na stotine akutnih in kroničnih bolezni ima vzrok v "poapnenju". Večina ljudi se s tem sprijazni, češ da gre za staranje! Poapnitev zaradi mrtve hrane in dodatnih kalcijevih tablet zahteva visoko ceno! Pri tem bi se lahko navidezno neustavljivi poapnitvi energično zoperstavili, če bi: 1. se vrnili k biološko pravilni prehrani, to je živi sadni in zelenjavni hrani, svežemu sadju, ter obenem pojedli malo (prgišče) orehov in semen, na primer sončničnih semen. 2. pri dolgoletnem zanemarjanju naravnih zahtev pojedli več sadja in zelenjave, ki je bogata z magnezijem! Seveda nujno potrebujemo tudi kalcij, ki je od vseh rudnin v telesu najpogostejši. Kalcij ima vitalno vlogo pri strjevanju krvi, pri krčenju mišic, pri živčnih poteh, pri kostnem metabolizmu in pri tvorbi medceličnega "cementa"! (lepila) ter pri dojenju! Kakor smo videli, pa potrebujemo organski kalcij, ki ga telo z lahkoto vgrajuje, in ne mrtvega, anorganskega, kakršnega dobimo z

običajnim procesom kuhanja in segrevanja. Ta apnenec ne gre v kosti, temveč v vezno tkivo in v mehke dele telesa. Z leti si nabere človek toliko anorganskih, zemeljskih snovi, da postane "gora apnenca" tako visoka kot on sam. Seveda si organi za izločanje z vsemi silami prizadevajo, da bi anorganski kalcij izločili, vendar pa se s starostjo in zamašitvijo krožnih tokov (kar povzroča prav ta apnenec), to vse težje in težje posreči, tako da dobimo na koncu togega, okostenelega človeka. Tedaj je vse zamašeno! Kako tesno je zahodni način prehranjevanja povezan s poapnitvijo, se je jasno pokazalo v korejski vojni, ko so secirali padle ameriške vojake. Mladeniči 18, 20,21 let so imeli tako hudo arteriosklerozo, kakršne niso do tedaj še nikdar videli. Posebej močno je bila prizadeta aorta. Dr. Abraham pravi, daje bil začetek takšne poapnitve pri teh ljudeh povezan s povečano porabo mlečnih izdelkov. Spomnimo se na mojo razlago, da telo s kalcijem bogatega mleka ne more prevzeti! Čim več mleka spiješ, toliko več cementa spraviš v mehke dele telesa namesto v kosti. Tako se pri polni zavesti zacementiraš. Ali bi se kosti skrčile, če bi jemali manj kalcija? O tem pravi dr. Frank Oski z Newyorške državne univerze, predsednik ortopedskega društva: "Večina Američanov ne ve in nikdar ne pomisli na to, da večina ljudi na svetu poje manj kot polovico kalcija, kolikor ga nam nenehno vtepajo v glavo. Ob tem pa imajo ta ljudstva trdnejše kosti in bolj zdrave zobe!" Pri poglavju o "vodi" bomo videli, da prevelika količina anorganskega kalcija v njej prav tako pospešuje poapnenje. Enako velja za mineralno vodo. Ali obstaja poapnela koža? O tem pravi biokemik dr. Eck: "V tkivu je vse več kalcija, zato vidiš v naši deželi vse manj žensk z rožnato, zdravo kožo!" Dr. Eck je dvajset let preučeval ravnovesje med kalcijem in magnezijem v koži. Pri mladih ljudeh vidiš rožnato, zdravo kožo, s starostjo pa si vse bolj bled. Imaš mrzle roke in stopala, to je zanesljivo znamenje, da količina kalcija v tkivu narašča in otežuje kroženje krvi. "Kalcij krči žile, magnezij jih širi!" "Pri mnogih mladih ljudeh je krvni obtok že tako nevarno moten, da jih zebe in imajo mrzle roke in noge! Videti so bledi in imajo vselej pri roki ličilo in šminko. Celo njihove ustnice niso več krepko rdeče! Rožnata, dobro prekrvljena koža ti pove o krvnem obtoku več kot vsak laboratorijski pregled količine magnezija ali kalcija!" Fosfor in kalcij sta tesno povezana. Ker vsebujejo žitna zrna preveč fosforja in premalo kalcija, poskušajo žitne izdelke obogatiti s kalcijem! Tako ob žitnem zajtrku še hitreje poapniš! Videl sem, da v ZDA mrtvi kalcij dodajajo "s kalcijem bogatemu mleku", to je najboljši dokaz, da se človek dandanes zaman ukvarja z marsičem, samo s svojim zdravjem ne!

102

103

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

V moji knjigi vidiš, da bi te rad pripeljal nazaj k naravni presni hrani. Zato ti tudi ne priporočam nikakršnih dopolnil v obliki tablet. Nikdar nisem rekel, da zdravila niso učinkovita, pomisli samo na konterganske otroke ali pa na napihnjene obraze in uničene želodce pri ljudeh, ki jemljejo preveč kortizona. Marsikdo se še spominja zabuhlega obraza francoskega ministrskega predsednika Pompidouja. Toda zdravila samo dušijo simptome, vzroka bolezni pa ne odstranjujejo!

"Zdravnik, ki nenehno jemlje zdravila, ne ho prišel v mojo bolniško posteljo! Najboljše zdravijo je, ne jemati nobenih zdravil!" prof. dr. med. Bock O mrzlih rokah in stopalih! Če so o k o n č i n e s l a b o prekrvljene, potem je to znamenje prezgodnjega staranja. Kajti telesno toploto ohrani samo kri. Če moraš imeti v postelji električno odejo ali pa moraš pregrevati sobo, potem si že v zelo slabem zdravstvenem stanju. Tvoje telo ne zmore pripraviti niti toliko energije, da bi vzdrževalo telesno temperaturo! Kako naj se v tem stanju osvobodi še strupov? Premalo kalcija v sadežih? Mnogi "znanstveniki" zapravljajo svoj čas s tem, da bi dokazali, da rastline, še zlasti sadje, vsebujejo premalo najpomembnejših hranilnih snovi, na primer beljakovin, železa, vitamina B-l 2 in kalcija. Vsa živa bitja potrebujejo predvsem energijo! Nadvse lahko prebavljivi sadni sladkor v vseh vrstah sadja daje najboljšo takojšno energijo! Saj se še spominjaš: sadna hrana ti daje 90 odstotkov energije od 100 odstotkov, pri samo 10 odstotnih prebavnih izgubah, pri mesu pa je ravno nasprotno, to ti pobere 70 odstotkov energije, ki jih porabiš za težavno prenavljanje in ti daje samo 30 odstotkov moči. Toda zdaj o kalciju! JKalcij in še cela vrsta drugih snovi je vsebovana v vsakem gramu sadja! Če bi se človek, težak 70kg, hranil samo s sadeži, recimo z 2500 kalorijami, potem bi določili delež kalcija v višini približno 800 mg v skladu s priporočili RDA. Te vrednosti pa so, kot številne druge, štirikrat previsoke! Koliko kalcija torej vsebujejo sadeži? Pomaranče imajo 2050 mg kalcija, torej dva in polkrat toliko, kot priporoča RDA. Melone 1,0 mg, marelice 780 mg, jabolka 315 mg, banane 224 mg, fige 1130 mg, grozdje 440 mg, dateljni 530 mg, ananas 785 mg, lubenice 640 mg. Očitno je, da je sadjejedec odlično preskrbljen s kalcijem. Toda še pomembnejše je, daje ta kalcij organski in ga telo lahko uporabi v polni količini. Nasprotno pa je obilica kalcija v mleku neuporabna! Pogostoma sem že omenil, kako imajo lahko minimalne količine strupa v zdravilih usoden učinek. Ne gre torej za količino, temveč za sposobnost organizma, dajo sprejme! Majhne količine organskih rudninskih snovi v sadežih imajo v telesu sijajne možnosti za vgraditev, medtem ko so velike količine v grobi,

uničeni mastni hrani ne le nekoristne, temveč nasprotno izredno škodljive, ker se kot smeti odlagajo vsepovsod po telesu! Ljudje potrebujemo nespremenjeno naravno hrano z njenim magnetskim, električnim, živim učinkom, hrano, ki nosi s seboj svoje vžigalne svečice, to je encime v živem stanju! Tak je naravni zakon za človeka in za živali! Pivci mleka imajo mehke kosti, revna ljudstva, ki jejo pretežno rastlinsko hrano, pa imajo močne kosti, to je vsa razlika! Izjemne navade prinašajo človeku bolezni in predčasno okostenitev ter okorelost! Ali se poapnenje da ustaviti? Stara medicinska šola pravi NE, kajti kar seje nabralo, to ne bo samo od sebe izginilo. Tako piše medicinec, ki si je pridobil zasluge za zdravo prehrano v Gesundheitsberater 2/88. Ob tem pa pravilno nenehno na zatožno klop postavlja zastarelo "medicinsko" šolo! Toda ostal je na pol poti! Je namreč v zmoti. Dr. Shelton je pri 40.000 pacientih, ki so po postu prišli na popolno presno hrano, dokazal, da se da takšno banalno poapnenje odpraviti. Kakor telo odlaga anorganske, neuporabne rudnine, tako začne takoj čistiti in odvajati smeti prek različnih poti za izločanje. Najboljši primer zadnjega časa je znani ameriški raziskovalec prehrane Pritikin, ki je imel povsem poapnelo ožilje in je že doživel infarkt. S težavo je prehodil sto metrov. Za primer smrti je dal svoje telo na razpolago za natančno seciranje. Rezultat: zamašene žile so se po prehodu na prehrano, kije vsebovala izredno malo maščob, ne več kot 2 x 125 g živalskih beljakovin na teden, predvsem kompleksne ogljikove hidrate in obilo vsakovrstnega gibanja, povsem očistile. Nivo holesterina je padel od 280 na 105! Pritikinove knjige so prevedene tudi v nemščino, njegov sin in zdravnik dr. Berger nadaljujeta njegovo delo v Centru za dolgo življenje (Longevity Center). Poročajo o velikih uspehih v boju z arteriosklerozo. Če presojam njegov način prehrane, potem je v njej preveč mrtve hrane in premalo presnega sadja in zelenjave. V knjigi smo videli, da so kuhani žitni izdelki nezdravi in njegov sistem prehrane je večji del vključeval prav te. Do mrtvega skuhana vegetarijanska hrana torej ne more niti preprečiti niti ozdraviti raka! Tukaj pa govorimo o tem, ali se da že obstajajoče poapnenje spet odstraniti. Pri 40.000 pacientih dr. Sheltona in pri znamenitem Pritikinovem primeru vidimo, daje to mogoče. Omenil sem že ultrazvočno Dopplerjevo sondo, s katero se da brez posegov v telo izmeriti, koliko apnenca seje nabralo v žilah, ter videti na zaslonu in na papirnatih trakovih, podobno kot pri EKG. To metodo pri svojih terapijah uporabljajo zdravniki. Pri nekem 85-letnem zdravniku na Floridi sem si sam ogledal takšne slike. Polaraidne fotografije so celo v barvah: rumene usedline kažejo 50 odstotno zamašitev, vijoličaste 75 odstotno in črne 100 odstotno zamašitev. Tam so žile čisto zamašene. Kdaj bodo to raziskovalno metodo uporabili pri nas? Prepričan

104

105

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

sem, da bi pacient, ko bi zagledal svoje "poapnele" žile, precej lažje prišel naosvobajajočo presno hrano. Ali ne bi bilo to najboljše preventivno zdravilo za blagajne zdravstvenega zavarovanja? S tem bi prihranili milijone poznejših stroškov. Ali ne bi mogli tega opraviti obenem s prostovoljnimi množičnimi pregledi za TBC? Povzetek o kalciju: Spoznali smo rezultate raziskav dr. Riggsa s slovite klinike Mayo v Rochestru v ZDA, da niti mlečni izdelki niti dodatne kalcijeve tablete, pa četudi v dnevni količini 2000 mg, ne morejo ustaviti OSTEOPOROZE. Toda o tem govori NATURAL HYGIENE že 166 let. A naravnemu zakonu na žalost nihče ne verjame! Telo anorganskih mineralnih snovi ni sposobno uporabiti, nasprotno, prisiljeno jih je odlagati, in to je poapnitev! Tako preprosta je ta stvar. Organi za filtriranje se zamašijo. Naša današnja 80 odstotno kisla hrana povzroča negativno kalcijevo bilanco. To pa so vsi živalski izdelki z izjemo krvi, vsi žitni izdelki razen prosa, vse maščobe, vsa kuhana hrana, vse stročnice. Nasprotno pa j e d o vsi zagovorniki presne hrane 80 odstotno bazotvorno hrano, na primer vse vrste sadja in zelenjave. Izjeme so samo nekatere vrste sliv in brusnice, ter orehi in semena, ki pa jih tako in tako jedo v majhnih količinah in samo dobro prežvečene. Zdaj si seznanjen s celotnim problemom kalcija in poapnenja. Odločitev sprejmi sam. \„ Perzijec Aterhov nam v svoji knjigi Raw Eating (Surova hrana) opisuje celo vrsto primerov o možnostih pomladitve krvnega obtoka, potem ko je bil sam s 60 leti že pohabljenec in je zaradi napačnega načina življenja izgubil dva otroka. Danes je pri 88 letih vitalen. Nedvoumno zatrjuje, da mora biti hrana stoodstotno presna. Vsak grižljaj kuhane hrane bi samo hranil bolne celice v telesu in jih spet obudil v življenje. Kravje mleko je namenjeno teličku, materino mleko dojenčku. Kazein v obeh vrstah mleka vsebuje aminokisline za tvorbo telesu lastnih beljakovin. Toda v kravjem mleku je kazeina 300-krat več kakor v materinem mleku! Kravje mleko mora teličkovo težo povečati v 6-8 tednih, dojenček pa svojo v 6-7 mesecih. Ali je torej kaj čudnega, da mnogi otroci, ki jih pitajo s kravjim mlekom, množično trpijo zaradi sluzi, da jim teče iz nosa, da imajo težave z bronhiji itn. Kalcij, ki je vezan na grobi kravji kazein, je najboljše lepilo za lepljenje tapet in lesa! Ali imaš rad lepilo za tapete?

Post Spoznali smo, da vse bolezni izvirajo iz nabranih strupov. Da bi spet ozdraveli, moramo takšne usedline najprej izločiti in telo očistiti. To najbolje in najlažje dosežemo s postom. Takšen post sem opravil že trikrat. V prvih treh dneh, ko telo intenzivno izloča usedline, se človek počuti slabo. Nato pa vsak dan bolje, človek se počuti izredno lahkega, telesno in še zlasti duševno. Včasih je kakšen dan prav evforičen. Najraje se sploh ne bi nehal postiti. Jezus je šel v puščavo in se postil 40 dni in noči. Toda od tega verskega posta ni ostalo malodane nič, kajti ljudje jedo namesto mesa pač ribe! Če v postnem času mohamedanci ne smejo jesti podnevi, potem se pač nažrejo ponoči. Takšen post na papirju je čisto navadna prevara. V Nemčiji nastajajo nove in nove ustanove za izvajanje posta ali postnih tečajev, nekatere delajo tudi ambulantno. Obstaja več načinov poštenja. Prvotni, čisti post pomeni post ob sami vodi. Takšnemu postu daje NATURAL HYGIENE prednost. Post ob destilirani vodi: pijemo jo le tedaj, kadar smo žejni. Poleg tega morajo pacienti prve dni ležati v postelji. NATURAL HYGIENE uči, da se telo ne more obenem postiti in opravljati telesne napore. Če se človek napreza, se usedline raztopijo samo delno. Eden poglavitnih zastopnikov takšnega posta je že omenjeni dr. Shelton iz St. Antonia v Texasu s približno 40 000 pacienti. Velike uspehe je imel celo pri sifilitikih. Omenil sem že terapijo s strupom salvarsanom (živo srebro) pri teh bolnikih, kar je kasneje močno otežilo ozdravitev, in to je še en klasičen primer, da kemična zdravila ne zdravijo, temveč da akutno bolezen samo spremenijo v kronično in jo naredijo še bolj trdovratno! Kemija torej bolezen potisne še globlje v telo, saj ne odstranjuje vzroka bolezni. Vselej moramo imeti v mislih nespodbiten nauk: "Zdravilnih kur ni. Vsako bolezen sproži telo samo, da bi nam pomagalo!" Bolezen je samo način čiščenja telesa. Čim več presne hrane poješ in se obenem držiš drugih sestavin zdravega življenja, toliko boljša je "lastna" kura. Čim bolj slabimo samega sebe z mrtvo hrano ali kemičnimi sredstvi, toliko slabše izločamo in odstranjujemo nabrane strupe. Bolezen in zdravje nista daleč drug od drugega! Kdor je že dalj časa hudo bolan, to velja še zlasti za rakave bolnike, nima več moči za takšno raztapljanje strupov. Zato takšni ljudje niti "zdravilnega" prehlada nimajo več!

"Ali ni nobenih živil, pri katerih ne bi tekla kri? Ali ne spodbujamo ljudi h grozovitostim, ko jim dovoljujemo, da živalim zabijajo nož v srce! " Denis Diderot, francoski filozof

106

107

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

Na kratko o učinkih posta: * pomladitev telesa in daljše življenje! * omogoči telesu da se ozdravi bolezni, celo dalj časa trajajočih! * obnova živčnih moči. Telo raztopi in izloči toksične ostanke, ki so ti bili v breme! * občutna okrepitev miselne moči ! * večja budnost in ostrejši intelekt * gotovo in trajno znižanje telesne teže * tvori (morda celo rak) izginejo, ker telo absorbira otekline, ki so prepolne beljakovin * krvni tlak se normalizira, če je visok, se zniža, če je nizek, se zviša! * občutno se izboljšajo vsa čutila, sluh, vid in vonj * telo se osvobodi duševnega pritiska in čezmernega stresa! P O S T je torej najhitrejša pot do enkratnega zdravja in To j e moto dr. William L. Esserja 52 , voditelj a postnega zavoda v Palm Beachu na Floridi. "Post je najbližji vsestranskemu zdravilu. Postijo se lahko ljudje vseh starosti, od otrok do zelo starih. To je najhitrejša pomoč telesu, ki si prizadeva odstraniti akutne bolezni, bolečine in slabo počutje! Uporabljali so ga že v starih časih in spet v današnjih dneh, to veliko spoznanje bi morali razširiti v dobro vseh ljudi." "Znanstvena" medicina pa še danes post odklanja kot strokovno zmoto. Pri tem pa jih je 99,9 odstotkov kristjanov. Sprašujem se le, kaj so se pravzaprav naučili iz Kristusovega življenja in njegovega 40 dnevnega posta? Ce že nočejo prakticirati njegovih načel, potem naj postanejo "pogani". Trdim, da se ti kristjani niso nikdar postili, sicer ne bi tako obsojali posta! Na srečo pa so številni medicinci drugačnega mnenja. Ustanovili so zavode za opravljanje posta, tako na primer dr. Buchinger s svojim sinom v Bad Pyrmontu in podružnicama v Uberlingu ob Bodenskem jezeru in v Marbelli v Španiji. Obstajajo pa še mnogi drugi. Vendar je bil dr. Buchinger prvi prominentni zdravnik za post! "Olajšanepostne kure so kure s sadnimi in zelenjavnimi sokovi ali čajem. Večina predpisuje pitje grenkih soli, da se prebavni sistem najprej temeljito očisti. Te stvari so neškodljive in boljše od vseh drugih odvajalnih sredstev." "Prav tako je potrebno redno klistiranje. Priporočal bi tudi velika čiščenja^ črevesja, o tem sem poročal na drugem mestu." (str. 87). Čistilna kura je tudi Mayrova kura, imenovana po dunajskem zdravniku dr. Mayru. Ta je posebno pozornost posvečal sanaciji in pomirjanju črevesja. Suhe zemlje je zrezal na drobne rezine. Takšno rezino je bilo treba skupaj s čajno žlico mleka intenzivno prežvečiti (minuto ali osemdesetkrat) in šele nato pogoltniti. pomladitve!

Po mojem so sicer zemlje in mleko napačna prehrambna izdelka, vendar če so količine tako majhne, potem to nima tolikšnega negativnega učinka. Vmes priporoča pitje vode, ki ima malo mineralov, in zelenjavne ali zeliščne čaje. Zdravnica dr. Olivet že leta z vse več uspeha izvaja takšen tečaj na zahodni ameriški obali. Ker sem se jim ob koncu tečaja pogostokrat priključil pri "zelenjavni vodici", sem od udeležencev slišal o presenetljivih uspehih. Seveda je takšen post lažji od popolnega posta ob vodi. Poleg tega pogostoma hodijo na izlete v naravo. Ker ljudje ne vedo, kaj naj jedo po postu, sem kot prehodno hrano priporočil sadno hrano. Nekateri so še več tednov ostali ob sadni hrani in ti so se počutili posebej dobro. Prej so takšen post prekinjali s kašo iz svežega žita. Takšna kaša je zelo težko prebavljiva in prebavni sistem je z njo le težko spet spraviti k delu. Tudi kasnejše dovajanje lahkih beljakovin (rib) ni dobro. Znan je tudi postni pastor Michl, ki ob postu opravlja dolge hoje v naravi. Svojega poklica ne opravlja več, temveč prek celega leta prireja postne tečaje, tako da je približno dvesto dni na leto na poti z udeleženci. Na žalost se tako kot vselej hrani s kruhom in žiti. Pred nekaj tedni je prisostvoval enemu mojih predavanj. Upam, da so ga moji argumenti prepričali, tako da bo navzlic cerkvenim akcijam (kruh za svet) vedel, da to ni zdravo in da bo vse bolj in bolj prehajal na sveže sadje. Bolniške blagajne pa le nerade podprejo postne tečaje in kure! Če sploh obstaja način, da se obvladajo stroški bolniške industrije, tedaj je to mogoče edinole s preventivnimi ukrepi! In post je odlična preventivna metoda! Prof. Ehret in dr. Walker, ki sta imela oba velike izkušnje s postom, sta kasneje popravila svoje postno poročilo, rekoč daje periodičen kratkotrajen post, ki se konča s sadno hrano, bolj učinkovit in ni tako strog. Kdor se hrani samo s presnimi sadeži, temu se sploh ni treba postiti, kajti živi v skladu z naravo in se nenehoma "posti"! Ali naj jemo kruh?

Vem, da te bo najbolj pritegnilo obsežno poglavje o kruhu. Niti slastnega kosa polnovrednega kruha, to gre vendarle že malo predaleč! Seveda ti ni treba storiti vsega, kar pravim, toda tako boš ostal v stanju polovičnega zdravja in moraš računati s kasnejšimi hudimi boleznimi. Popolnoma svoboden si, da s svojim telesom narediš, kar hočeš. Toda kupil si to knjigo, da bi spoznal resnico o hrani in zdravju. V objavi svoje knjige sem zapisal: "Pripravi se na marsikaj". Ne morem govoriti tega, kar bi ti rad slišal, da bi lahko obdržal svoje razvade. Kompromise boš sklepal sam in zanje boš sam tudi odgovarjal. Ponavljam: Kompromisno prehranjevanje vodi prek kompromisnih bolezni v kompromisno smrt.

108

109

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Kriteriji zdravja "Človek je zdrav, ko svojega telesa ne čuti", je dejal Are Waerland, jaz pa ti bom dal še bolj gotov napotek. Če si prehod na naravno hrano izpeljal v celoti ali pa "delno", potem poskusi, ko si kam povabljen, samo ponujeno kuhano zejenjavo z napačnimi do mrtvega kuhanimi maščobami, začimbami itn. Če to zelenjavo prenašaš brez godrnanja, potem si še daleč od zdravja. Tvoje telo mora medtem začeti delovati tako pretanjeno, da reagira takoj in nato še več ur zatem s pravimi bolečinami, krči, vetrovi itn. Če se to ne zgodi, potem imaš pred sabo še dolgo pot, kajti še zmeraj si kakor "razmajan traktor", v katerega lahko stresaš karkoli, dokler se ne ustavi. Telo seje pač moralo na silo prilagoditi tvojim "grehom"! To reakcijo bom primerjal še z neko drugo rečjo. Ko mlad fant začne kaditi, se mora nekaj časa truditi, da se telo neha upirati. Tako je tudi tvoj organizem popustil v obrambi proti tvoji napačni "meščanski" kuhinji, prilagodil se je in vzpostavil nujno ravnovesje, kar si telo tako in tako vselej prizadeva storiti! Tolerantnost pa je vendarle že bolezen. Kaj sledi nenehnemu kršenju naravnega zakona? Prej ali slej kronična bolezen! Če si se približal naravni prehrani, potem se veseli dejstva, da napačne hrane sploh ne prenašaš več. Tako si najbolje zavarovan proti vsakdanjim "grehom", mimo katerih moraš, na primer mimo prijetno dišeče pekarne. Drugi kriteriji zdravja so: nikdar nisi utrujen! - Zaspiš v hipu Vselej si optimistično razpoložen - Dela se lotiš z veseljem - Si izredno vzdržljiv! Gibčen! Telo ne sme biti več togo! Koliko škodljivih težkih dodatkov si prihraniš, če ne ješ več kruha: surovega masla ali margarine, sira, salame, medu>marmelade! Skupaj s kruhom so težko prebavljivi, ne sodijo skupaj, morda še najbolj mast. Toda, ali nameravaš drobne krušne molekule najprej obdati z maščobo, tako da bo moralo telo obenem s prebavo kruha vklopiti še prebavljanje maščob? Ponavljam: Vsakovrstne maščobe, celo vsakdanje surovo maslo, v naravi ne obstajajo (Ehret), so človekov izdelek! Sir je sam po sebi težko prebavljiv, še zlasti lepljivi kazein. Poleg tega ima sir preveč mrtvih anorganskih snovi. Telo nujno potrebuje organske soli, toda ne običajne anorganske namizne soli! O salami sploh ne bom izgubljal besed. Sladkorji iz medu in marmelade pa pri telesni temperaturi, to je 37 stopinj, povzročijo alkoholno vrenje. Takoj si malo "pod paro", ne da bi kakšnega "zvrnil". Mnogo ljudstev kruha sploh ne pozna. Primer: pred nekaj dnevi sem bil pri svakinji, ki je praznovala 80. rojstni dan. Seveda so imeli veliko "pojedino" z roladami in do mrtvega kuhano zelenjavo. Moj krožnik je ostal prazen. Čez čas sem šel na svež zrak po banano v avtomobil. Z užitkom sem jo jedel, ko je hitrih korakov od obeda prišel mladi pastor, ki je imel nagovor. Nagovoril sem ga: "Glejte gospod pastor, jem samo tole poceni banano, saj veste, ne ubijaj, ne človeka ne živali (aramejsko

prabesedilo). Niti kruha ne jem. "Da", je rekel. "Slišal sem že o tem. Dalj časa sem bil v Tanzaniji, tudi tam ne jedo kruha. Prav rad bi se nekoč pogovoril z vami, vendar moram zdaj za pogrebom!' Medtem sem mu poslal svoje članke o kruhu! Veliko kitajsko cesarstvo ni poznalo kruha, ne vem, kako je tam danes. Vemo, daje poglavitna hrana Kitajcev na jugu riž, na severu pa proso. Pri severnih Kitajcih, ki jedo proso, je občutno manj rakavih bolnikov. Medtem ko lepljivi riž ni dober, pa je proso kot edino polžito bazično in vsebuje več hranljivih snovi od riža, ki je na žalost danes tudi v azijskih deželah predvsem bel, poliran riž. Riž je izredno kislotvoren! Vendar pa je treba tud[ proso kuhati. Če človeka resnično prime strašno poželenje po tej ali oni nekdaj najbolj priljubljeni hrani, potem naj popusti in se ne trpinči, to povzroča frustracije. Vendar pa boš kmalu sam opazil, da ti nekdanji "užitek" ne prija več in da ti ne naredi dobro. Najbolje bo, da takšne "grešne" hrane poješ v tolikšnih količinah, da ti bo slabo, tako jo boš veliko hitreje premagal.

ur
enkrat "Vsega pametnega so se ljudje že domislili, treba je le še premisliti! Goethe

Vem, da bo sestavek o kruhu za marsikoga šokanten. Toda kot nekdanji "žitoman" (Waerland-Oshawa) ti moram, (kakor drugje v knjigi) položiti svoje izkušnje na srce. Naravo imam na svoji strani. Dandanašnji način prehranjevanja je čista polomija. Pri tem imam dobro družbo, kajti ljudi, ki odločno zagovarjajo naravni zakon, so vselej zmerjali z RADIKALCI in UTOPISTI. "To je moj častni naslov," je dejal dr. Shelton, ko so "kompromisarji" govorili, d a j e Shelton preveč radikalen. Potem bi morali zmerjati tudi naravo, daje radikalna! Že v svoji knjigi Dick + Krank oder Schlank + Gesund 1 (Debel in bolan ali vitek in zdrav) , ki je izšla leta 1975 (in je še na prodaj) sem utemeljil, zakaj je treba ljudem odsvetovati kruh in žito kot temeljno živilo. Organizem proizvaja en sam encim, ki more razcepiti škrob, to je ptialin v slini. Zato je ravno pri žitu tako pomembno dobro žvečenje in mešanje s slino. Če smo bolj natančni, bi morali vsak grižljaj kruha od 60 do 80-krat dobro prežvečiti. Toda sam kruh brez česarkoli drugega! Tako bi morda majhni količini ptialina uspelo opraviti svojo nalogo. Encim ptialin nastopi v kasnejšem poteku prebavljanja samo v izredno majhnih količinah v izločkih trebušne slinavke. Česar torej nisi opravil v ustih, ostane neopravljeno! Tudi encim amilaza tega ne more opraviti pri pečenih ali kuhanih škrobnih izdelkih, o čemer bomo še govorili! "V sili je pes tudi suh kruh", pravi nemški pregovor. Toda ali nam suh kruh brez soli sploh tekne?

110

111

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM LONCEM!

Ali kruh brez pekovske peči sploh tekne? Tukaj se vrnemo k poglavitni misli knjige: Lonec.„ peč. Ali je surovo testo prijetno na pogled? Čeprav človek po naravi ni jedec" čistega škroba, temveč sadjejedec, pa mnogo lažje pretvarja surov škrob kakor kuhanega ali pečenega. Ponavljam: naša zaloga encimov komajda zadošča za surovo hrano z malo škroba, torej za presno, živo sadno in zelenjavno hrano! Telo je samo nekakšen lonec za kuhanje in pri telesni temperaturi (37° C) začne mešanica žita in sladkorja takoj vreti. Rezultat je lastna žganjekuha, kakor smo že omenili. To je nemogoča naloga tudi za popolnoma zdravega človeka, ki sicer lahko prebavi "kamenje". (Ali je danes sploh še kak tak primerek?) Je to vse? Ne, stvar je praktično neprežvečena in mešanico poplaknemo navzdol s kavo ali čajem! Vase torej splakuješ lepilo, ki ti bo življenje še hudo zagrenilo. V veliko korist ti bo, če boš poglavje o kruhu podrobno prebral in nato storil potrebne korake! Toda junaški jedci "polnovredne" hrane jedo vendar zjutraj namočene kosmiče, ti so vendarle lažje prebavljivi in obenem surovi! Kdo pa je same kosmiče? Potem bi imel komajda kaj zoper par jedilnih žlic surovega žita. Ker pa stvar sama na sebi nima nobenega okusa, vanjo za vabo naribajo jabolko. Temu pa se pridružijo še drugi sadeži, orehi, med in mleko. Ta mešanica je skoraj neprebavljiva, kajti kislina iz sadja takoj nevtralizira bazični ptialin in stvar ti obleži v želodcu kot svinec! Pa je ljudem to zadosti? Ne, v "domovih za polnovredno hrano" vidim, kako najprej požirajo te kosmiče, da bi se na to kot volkovi vrgli na mamljive domače žemljice iz polnozrnatega kruha! Na njih pa se seveda spet košatita skuta in sir, marmelada in med, ki je takooo zdrav. Kasneje bomo videli, da je med še bolj nevaren od čistega sladkorja! Da gre stvar hitreje v želodec, pijejc^zeliščni čaj ali kavni nadomestek. Tak svinčen zajtrk je navzlic svojemu lažnemu imenu (polnovreden) komajda prebavljiva čobodra, razen tistih nekaj žlic surovega žita, ki pa je zaradi takšne lažne sestave praktično neprebavljiv. Zeliščni čaji prav tako niso posebej prebavljivi, ker ponavadi vsebujejo čresleno kislino (tanin). Tanin pa je strup in po novejših raziskovalcih tudi rakotvoren! Izjema je lipov čaj. Toda ali ni tudi zeliščni čaj kuhan, torej mrtev? Najboljša pijača na svetu je čista voda! Ljudje tudi nismo herbivori torej travojedci, saj nimamo večdelnega želodca, kakor ga imata na primer krava in žirafa. Razvojno zgodovinsko, to sem že večkrat obširno utemeljil, je človek čisti sadjejedec. Jabolka ni treba mazati ne z gorčico ne z marmelado! V usta gre kar samo, vse mrtve reči pa je treba preparirati! Smo živa bitja in potrebujemo tako kot naši sorodniki v živalskem svetu živo hrano! Zakaj torej hrana iz žit ni primerna za človeka? Žita so vzgojili pred približno 6000-8000 leti v Egiptu iz trav, ki jih danes sploh ni več. Vendar pa ne za prehrano, temveč za razbijanje kamnitih blokov za gradnjo piramid. V faraonskih grobnicah so našli semena,

ki so bila še kaljiva, to nam kaže, kako silno odporna so zrna. Vendar pa je sama trdoživost tudi velika slabost. Zrno je namenjeno novemu življenju in zato ima tolikšno zalogo škroba. Ljudje pa imamo z razcepljanjem tega škroba velike težave. Žito ima dragocene sestavine, na primer vitamine skupine B in pomembne mineralne in rudninske snovi, vendar pa človek ni sit od tistega kar poje, temveč od snovi, ki jih telo zmore asimilirati, torej uporabiti. Zaradi toplotne obdelave se 80 odstotkov vitaminov uniči in rudninske snovi postanejo anorganske, torej mrtve, neuporabne, primerne samo še za "poapnenje"! Uporabljamo lahko le organske rudninske snovi, kakršne ustvari rastlina s pomočjo fotosinteze iz anorganskih snovi. Poleg tega pa je VSE, kar ima žito, vsebovano tudi v svežem sadju, vendar pa mnogo lažje prebavljivo in brez neznanskih težav, ki jih prinaša toplotno obdelani škrob! Poleg tega so vsa žita kislotvorna, kar je dodatna slabost, kajti večina ljudi je že tako preveč kislih! Žita imajo tudi malo kalcija, kar je zlasti tragično. Najhujše rezultate pa da analiza slastnih kolačev in tort. Naj ponovim citat iz svoje knjige iz leta 1975: "Moka skupaj s sladkorjem, napačnimi maščobami in drugimi dodatki (na primer kemičnim pecilnim praškom) daje čudovit morilski kolač v najrazličnejših oblikah in načinih priprave. Kako je že rečeno v kuhinjskih knjigah? Vzemimo: 1/2 kg moke (snežnobeli škrob) 1/2 kg belega sladkorja (sovražnik št. ena) 1/2 kg margarine (umetna maščoba) 1 vrečko pecilnega praška (kemija) 6 jajc (idealno za gnojenje) Vse to dobro pomešajte in pri nekaj sto stopinjah Celzija še bolj ubijte, potem pa po izbiri dodajte sladkane sadeže in na vrh še s holesterolom bogato smetano ali čokoladno glazuro (kofein)!' Kaj misliš, kako se prebavni sistem razveseli, ko ta fantastična zmes prodre v tvoj želodec! Kofetki in sladkarije so strup za srce in krvni obtok! Nemški zdravnik dr. med. Steintel je v svojih Novih prehranjevalnih zakonih podrobno pisal o nevarnosti žit. Žito opisuje kot "majhno atomsko bombo", kot eksplozivni izstrelek! (Glej opis razbijanja skal za piramide). Žita dolži, da povzročajo tele bolezni: Kronična vnetja sluznic * vretje * zapeko * zakisanost * revmatizem * protin * kožne izpuščaje * sladkorno bolezen * želodčne in črevesne čire * rakaste tvorbe! Po pravilih NATURAL HYGIENE vsako bolezen povzroči nabiranje usedlin. In ravno žita povzročijo zaradrpomankljivega prebavljanja škroba močno zastrupitev telesa z usedlinami. Če hoče človek ozdraveti, je priporočljiv post. Tedaj telo razgrajuje nabrane usedline, bolezen izgine. Če ima človek takrat toliko volje, da preide na stoodstotno sadno hrano, tedaj se zdravje še hitreje stabilizira. Potem lahko pripravlja obroke iz zelenjave, orehov in nekaj semen, vendar vse v surovem stanju.

112

113

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Dr. Alvarez z znane klinike Mayo iz ZDA o kruhu: "Kruh gre skozi celo tenko črevo, ne da bi bil popolnoma prebavljen. Poleg tega žito, enako kot sol, moti vsrkavanje hrane. Znanstveniki vedo, da dolgoletno uživanje nepravilno sestavljene hrane in napačne hrane poškoduje prebavo." Dr. Alvarez: "Ko ljudje pojedo kos kruha, imajo občutek, da so siti. Zato jedo manj sadja in zelenjave, najboljših hranilnih snovi, ki vsebujejo tudi pomembne vitamine in rudninske snovi v organski obliki." Takole pa pravi J. I. Rodale v svoji knjigi Popolna knjiga o hrani in prehranjevanju: "Izjave, kakršna je tista, da brez kruha ni življenja, me prav nič ne ganejo! Mislim, da bi bilo ljudem veliko bolje, če bi jedli čim manj kruha!" Na drugem mestu: "Kakšen je najboljši program za človeka, ki želi živeti 120 let! Moj odgovor: "Ne jej kruha! Kruh je najslabši od vseh škrobnatih izdelkov. Škrob v njem ni užiten!" Že leta 1845, torej pred 143 leti, je angleški raziskovalec prehrane Abel Haywood imenoval kruh in žito "smrtonosni snovi". Pri tem pa tedaj sploh ni bilo čiste bele moke, temveč samo grobo mleta črna moka, ki danes velja za takooo zdravo polnovredno hrano. Pri tem pa je bel kruh (brez kemikalij) lažje prebavljiv od polnozrnatega. Haywood je izjavil, daje v kruhu, tako kot tudi v studenčnici, veliko mrtvih rudninskih snovi (kalcija), zaradi katerih človek iz gibčnega in elastičnega bitja postane upognjeno in okostenelo bitje! Vzrok je spet toplotna obdelava živil, organske rudninske snovi se spremenijo v mrtve anorganske, vitamini se večinoma spremenijo ali uničijo! Na Zemlji obstaja približno 700.000 živalskih vrst, ki jedo naravno presno in nespremenjeno surovo hrano in pri tem ohranjajo svoje zdravje. Le človek in od njega odvisne živali so tako nespametni, da dragoceno hrano spreminjajo s kuhanjem,^ečenjem, dušenjem, fritiziranjem itn. in s tem uničujejo za življenje nujno potrebne žive hranljive snovi. Rezultat: na tisoče bolezni in predčasna ostaritev! Človek je edino živo bitje na tej Zemlji, ki kuha! Pri tem uničevanju mu močno pomaga tudi sodobna mikrovalovna pečica in to v nekaj sekundah. Kruh in žito brez toplotne obdelave ne tekneta in sta v surovem stanju zelo težko prebavljiva! Vselej je treba dodati sol, maščobe, začimbe, torej iritante in strupe. Najs]abše je, če žita jemo skupaj z beljakovinami, torej priljubljene sendviče! Živila, ki vsebujejo veliko škroba, zahtevajo bazično slino za prebavo, beljakovine pa kislo želodčno solno kislino. Po kemičnem zakonu se baza in kislina med seboj nevtralizirata, tako da ne moremo pravilno prebaviti ne kruha ne sira. Sir zapre želodec," pravijo ljudje in to ne brez razloga! Sir zapre celo prebavo! "Sendvič s sirom" torej obleži v želodcu kot svinec, zato se človek tako dolgo počuti sitega. Vendar pa kri ne prejme zadosti hranilnih snovi. Čim težja je prebava, toliko manjša je telesna zmogljivost.

"Kdor se hoče dvigniti nad vsakdanje življenje, naj se izogiba krvave hrane in naj si za kuharja nikar ne izbere smrti!" Joseph v. Gbrres, katoliški publicist Sadje tako hitro preide v krvni obtok, daje za prebavo potrebnih le 10 odstotkov energije, 90 odstotkov pa je je že po nekaj minutah na razpolago v obliki sadnega sladkorja: to daje moč mišicam in možganom! Da, tudi možgani ne potrebujejo končnih beljakovin, temveč prav tako sadni sladkor. "Dragocene" ribje beljakovine za možgane so torej čista pravljica! Za izrabo mesa pa telo pri prebavi porabi 70 odstotkov energije, tako daje le 30 odstotkov ostane kot energija, torej je to izguba moči, zato so tudi "uspešni" (toda škodljivi) rezultati pri beljakovinskih shujševalnih kurah! Kakšno razmetavanje dragocenih živil! Tretji svet pa mora ob tem stradati in bogatim čezmerno hranjenim deželam dobavljati živinsko krmo, ki bi jo sam nujno potreboval. "Kruh za svet" torej ni rešitev za stradajoče milijone. Cerkve, ki razglašajo takšne modrosti, naj te stradajoče milijone raje poučijo, kako črpamo vodo, pridelujemo sadje in zelenjavo in kako ta osnovna živila jemo v presnem stanju. Tedaj bi bil problem lakote zelo hitro in korenito rešen! Pri neposrednem prehranjevanju z rastlinami bi lahko z isto količino prehranili sedem do desetkrat toliko ljudi! KDAJ BO LJUDI SREČALA PA­ MET!? Vrnimo se še enkrat k tako priljubljenim ovsenim kosmičem. Ovsene kosmiče je razvil dr. Bircher-Benner. Znani strokovnjaki s področja prehrane, na primer, dr. Kollath, dr. Bruker, dr. Schnitzer trdijo, da so ovseni kosmiči življenjsko potrebni. Le kako smo lahko preživeli milijone let brez ovsenih kosmičev? Dr. Bruker v Schicksal aus der Kiiche (Usoda iz kuhinje): "Brez kaše iz svežih žit ni zdrave hrane." Če si to izjavo bolj natančno pogledamo, vidimo, daje napačna. Nasprotno, ovseni kosmiči, kakršne propagirajo ti gospodje, so neprebavljivi in so huda obremenitev za človekov prebavni sistem. 1. Če intenzivno žvečiš ovseno moko, boš opazil, da ima sladek okus. Encim ptialin iz sline ima nalogo, da razcepi škrob. Kljub temu pa ostane "kepica" škroba, ki bi jo najraje izpljunil. Iz ovsa si vzel hranljive snovi, neprebavljivi škrobni ostanki pa so ostali. Zdaj že veš, da telo ne mara nepredelanega škroba. Mora ga izločiti ali pa nekje odložiti. Nato pa poskusi žvečiti n a m o č e n o ovseno m o k o , kar priporočajo zagovorniki ovsenih kosmičev. Celo če boš zelo dolgo žvečil, namočena moka ne bo postala sladka, kar pomeni, da namočenih (ali tudi kuhanih) zrn ptialin iz sline ne more razcepiti. Če potem takšne namočene ovsene kosmiče ješ z mlekom ali medom, je prebava še dodatno onemogočena! 2. Seveda pa namočeno žito (samo zase) še najbolj spominja

114

1 15

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

na lepilo za tapete. Zato gaje treba napraviti užitnega, "hrana mora tekniti" (to so besede dr. Brukerja). Toda s čem? Z dodajanjem svežega sadja, soka, čajne žlice medu, jedilne žlice smetane in naribanih orehov! Posledice sem že opisal! Pri tem pa sveže, zrelo sadje vselej tekne brez kakršnegakoli spreminjanja ali dodatkov! Pa smo tam. Encim ptialin celo po večminutnem žvečenju ne more razcepiti namočenega žitnega škroba, pri tem pa sadna kislina ptialin v trenutku uniči! Posledica: prebavljanje in prevzem hrane sta enaka ničli! Zato so sadne torte neprebavljive! 3. Vendar pa to še ni zadosti, treba je dodati še naribanih orehov. Škrobnati ogljikovi hidrati (na primer žito) in beljakovinska hrana, na primer orehi, se ne smejo združiti v enem obroku. Beljakovine zahtevajo želodčno solno kislino in pepsin, škrob pa bazično slino. Kisline in baze se med sabo nevtralizirajo, tako da je prebava hranilnih snovi obojestransko onemogočena! Vsaka hrana vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, rudninske snovi itn., vendar pa je prebava močno otežkočena, zlasti če obenem uživamo močno škrobnate in močno beljakovinske izdelke! Prav tako ne bi smeli obenem jesti dveh različnih vrst beljakovin ali škroba! 4. Čajna žlica medu. Med ni nič drugega kot 99 odstotno čisti sladkor, čeravno vsebuje lažje prebavljivi sadni sladkor, vendar pa to ničesar ne spremeni - še zmeraj je sladek strup! Vsi koncentrirani sladkorji aktivirajo že omenjeno škodljivo insulinsko gugalnico. Pri tem pa čebele množično nabirajo strupe iz onesnaženega okolja, čebelja kislina pa je strup za telo! Ovsena brozga v želodcu se medu razveseli, kajti v tem loncu (37 stopinj Celzija) preide v vretje in nazadnje.zaradi dolgega postanka v želodcu v njem nastane odlično žganje. Saj veš, kako varijo pivo? Tudi tukaj ne gre nič drugače. Dr. Bruker to znanstveno neoporečno dejstvo seveda taji, kajti ta resnica mu ni prijetna in bi zlahka podrla celo hišico iz kart, ki jo je prevzel od dr. Kollatha. Glej moje, že omenjene argumente, o tej preprosti resnici. Toda dejstev se ne da potlačiti^Glej poglavje o alkoholni hrani! Sleherni jedec ovsenih kosmičev in kruha pozna problem vretja iz lastnih opazovanj, telo samo postane njegov učitelj. Ljudje, ki jedo veliko kruha in žit, imajo "nestabilno in negotovo" hojo, saj se vselej rahno okajeni od alkohola! 5. Dodatek smetane. Smetana je kot maščobni izdelek polna holesterina in moti prebavo žitnih molekul, ker mora telo najprej vsrkati maščobo, ki obdaja te fine molekule. Iz ene jedilne žlice pa jih, po izkušnjah, zlahka nastane tri do štiri, saj je smetana tako dobra, pri originalnih Bircherjevih ovsenih kosmičih pa priporočajo celo kondenzirano mleko ali pa tolčeno smetano! Izoliranih maščob, kakršnih v naravi ni nikjer, ne smemo dodajati, ker vselej motijo in upočasnijo prebavo. O holesterinu, kije prisoten samo v izdelkih živalskega izvora, se tukaj ne bomo pogovarjali, to bomo storili na drugem mestu! Ali ne bi mogli reči, da je uživanje izdelkov živalskega izvora, ki vsebuje veliko

holesterina, nekakšno "maščevanje živalskega sveta", če človek zaradi njih dobi arteriosklerozo, pri čemer pa je anorganski kalcij še precej večji krivec? Rastline nimajo holesterinov, ali to ni namig narave ljudem? Vselej znova navajajo primer rimskih legionarjev, ki so baje ob uživanju pšenice bili sposobni celodnevnega^ korakanja. Ti vojaki so imeli veliko časa, da so zrna dobro prežvečili. Žvečili so res intenzivno, vendar pa so škodljivo sluz izpljunili, potem ko so iz žita izsesali hranljive snovi. Tako so se tudi v veliki meri ubranili škode zaradi škrobnate hrane. Lepilo ima vendar grozen okus! Glej moj primer z ovseno moko. Poskusiš lahko tudi s katerokoli drugo vrsto žita! Kaj torej še ostane od ovsenih kosmičev, ki jih toliko "strokovnjakov" tako toplo priporoča? Čisto nič! Škodljiv "klej", ki ima brez dodatkov tudi tak okus! To je zgolj obremenitev prebavnega sistema, ki je po desetletjih luksuzne prehrane že tako in tako na tleh. Kupljeni, že pripravljeni ovseni kosmiči, pa so zaradi velike količine sladkorja tako ali tako čista junk food! Namočeni ali kuhani ovseni kosmiči, kijih niti ptialin ne raztopi, nam ob vsakdanjem vretju dajejo: sluz v nosu, žrelu in pljučih, želodčne motnje, artritis, zobno gnilobo. Zaradi nenehnega vretja se razvijejo tudi druge bolezni. Kakor omenjeno, pa se jedec polnovredne hrane s takšnimi ovsenimi kosmiči še ne zadovolji, doda jim še "odlične" polnovredne kruhke in kruhke z vsakovrstnimi, najtežje prebavljivimi dodatki. Kolikokrat sem na križarjenjih za ljubitelje polnovredne hrane in v njihovih domovih videl napihnjene trebuhe udeležencev, ki so tožili zaradi vetrov! Obstaja znana kuhinjska knjiga za polnovredno hrano avtorice, ki je na enem takih križarjenj organizirala in nadzorovala polnovredno kuhinjo. Sestav vsakega obroka nam je razložila pred obedom. Toda če je že surovo, namočeno žito zaradi napačne kombinacije skorajda neprebavljivo, potem je kuhano naravnost zdravju škodljivo! Navedena kuhinjska knjiga za polnovredno hrano bi se torej morala imenovati Knjiga za polnovredno ugonabljanje! V vseh domovih za polnovredno hrano tvori temelj prehrane hrana iz žit. Naštel bom še nekaj uničujočih posledic pretežno krušne in žitne hrane: Znani angleški raziskovalec in kirurg dr. de Lacy Evans je v leta 1910 izdani knjigi opisal usodne mineralne snovi, ki jih je zlasti veliko v žitu. Vselej znova govori o "zemeljskih snoveh", strupenih zemeljskih snoveh, ki človeku povzročijo predčasno okostenitev in ostaritev. Iz česa obstojijo te "inorganic or earthy matters" (anorganske ali zemeljske snovi)? a. Phosphat of Lime (kalcijev fosfat) b. Carbonate of Lime (kalcijev karbonat) c. Fluoride of Calcium (kalcijev fluorid) d. Phosphate of Magnesia (magnezijev fosfat) e. Soda and Chloride of Sodium (soda+natrijev klorid). Takole pa dr. de Evans razporedi živila po njihovi vrednosti: 1.sadeži (!) 2. ribe 3. meso 4. zelenjava 5. žito (!) Ali ni grozljivo, da danes tako priljubljena žita stojijo na koncu

116

117

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

lestvice? Sadje ima najmanj zemeljskih snovi in po njegovih besedah prinaša življenje in zdravje! Žita pa imajo teh snovi največ in zato prinašajo starost in predčasno smrt! Silno hvaljeni oves je najbolj škodljiv za zobe. Pšenica Je najbolj kislotvorna in zato najhujši ropar kalcija. Še nikdar v zgodovini niso po razvoju mlinov leta 1879 ljudje pojedli toliko žita in moke. Velik del bolezni povzroča prav uživanje velikih količin kruha in žita! Pridigarji uživanja celih zrn imajo pri svojem delu veliko uspeha. Ravno vegetarijanci so praviloma veliki porabniki žitnih izdelkov. Zato tudi mnogo bolj kot mesojedci trpijo zaradi bolezenskega vrenja! Zelenjava je pristala na predzadnjem mestu. To še zlasti velja za zelenjavo, ki raste pod zemljo. Zato tudi pravim, da je zelenjava drugorazredna hrana. Surova zelenjava, še zlasti listnata, ki vsebuje veliko klorofila, pa vsebuje precejšnje količine življenjsko potrebnih vitaminov in rudninskih snovi, vendar pa je zelo revna, kar zadeva kalorije, in zato ne more dajati zadosti energije. Raziskovalci vselej poudarjajo pomen rudninskih snovi, tudi pri dr. Evansu smo videli, da so v čezmerni količini škodljive, še zlasti, če se v loncu spremenijo v anorganske snovi, kar je dandanes pri "meščanski" hrani splošen pojav. Kdo pa sploh je presno in nespremenjeno hrano, razen nekaj vegetarijancev, "ki pa so žal tudi zatrapani v kuhinjski lonec". Priprava hrane na ognju torej spreminja sicer lahkotopne mineralne snovi v anorganske, mrtve snovi, kakršnih organizem ne more uporabiti, tako da tvorijo samo usedline, ki se vsedajo vsepovsod po telesu. Telo pa jih odlaga zato, ker ledvice in koža ne morejo trajno izločati tolikšnih količin. Če jeste meso, priporoča dr. Evans, zlijte mesne sokove proč kot strup, prav to priporoča tudi nemški zdravnik dr. med. Steintel, ki sem ga že večkrat omenil. Za kuhajoče pudingške vegetarijance bi bilo bolje, da bi jedli meso brez mesnih sokov. Bolj zdravi bi bili. Knjiga dr. Evansa ima naslov How to Prolong Life? (Kako si podaljšam življenje?)53. V njej opisuje svoje intenzivno ukvarjanje z možnostmi podaljšanja življenja. Zanimivo je, da poroča o več kot 2000 ljudeh, starejših od sto let, ki so živeli v prejšnjih stoletjih. Mnoge opisuje po imenu, navaja starost in način življenja. S tem potrjuje moje ugotovitve, daje človek zaradi prehoda na mrtvo hrano izgubil nekdanjo zdravo, dolgo življenje, ki se šele zdaj polagoma spet podaljšuje, vendar z berglami, s katerimi kot invalid prestopi prag doma za ostarele! Drugače kot na splošno menijo ljudje, kažejo njegova poročila, da so v prejšnjih stoletjih ljudje doživeli zelo visoko starost. Pravi tudi, da bi človek, ki je v prejšnjem stoletju živel 70 let, dandanes komajda živel 70 let. Poljska vlada je pred kratkim objavila, da pri njih ugotavljajo znižanje starosti na 69 let. Iz knjige dr. Evansa bi lahko omenili še mnogo zanimivih reči, vendar pa bi s tem presegli obseg poglavja o kruhu.

Rad pa bi vendarle omenil še eno zanimivo točko, ki velja zlasti nasprotnikom sadne kisline. Dr. Evans omenja sadno in limonino kislino kot najboljše sredstvo, da se raztopijo že nabrane zemeljske snovi. Alkalne snovi topijo kisle usedline, vendar pa ne kosti in zob kakor nenehno napačno trdijo. Poleg tega topi usedline tudi fosforna kislina (brez fosforja možgani ne delajo). Na strani 186 omenja nemškega raziskovalca prof. dr. Wilhelma Schmoleja, profesorja patologije. Dr. Schmole trdi v Daily Telegraphu, da je limonin sok ELIXIR VITAE, življenjski eliksir. Dobesedno: "Trdno je prepričan, da bo v daljni prihodnosti s svojo lastno osebo dokazal potomcem, da kdor poje zadosti limon, ne bo nikdar umrl!" 0 grofu Waldecku, ki je doživel 120 let in je vsako pomlad pojedel velike količine hrena, namočenega v limoninem soku, je dejal, da mu življenja ni podaljšal hren, temveč limonin sok! Kakšno nasprotje od ljudi, ki nenehno trdijo, daje sadna kislina, še zlasti pa limonina, škodljiva, da povzroča izpadanje zob in mehčanje kosti. Z jabolkom si zobe očistiš bolj kakor s katerokoli kemično pasto za zobe! Pri tem je ravno žito, pa naj si bo surovo ali kuhano, vselej kislotvorno, ima malo kalcija in zato vleče kalcij iz kosti in zob. Ker kruh in žitne izdelke še danes uživamo v velikih količinah, je torej razgradnja kostne substance zelo velika! To pa nasprotnikov sadne kisline ne moti, v svoje prehranjevalne načrte vključujejo vse "zdrave" vrste žk, ne da bi kdajkoli omenili kislotvornost škrobnate hrane! V zadnjih letih sem si priskrbel veliko knjig iz prejšnjega stoletja. Imamo se za neverjetno pametne, pri tem pa so bili naši predniki precej bolj daljnovidni. Zato tudi moj začetni citat iz Goetheja. Britanski zdravnik dr. Densmore je v svoji leta 1892 izdani knjigi Kako narava zdravi!, ki jo je napisal na podlagi svojega predavanja pred Londonskim zdravniškim združenjem v letu 1876, takole pisal o žitu: "Uživanje žita vodi v zgodnjo smrt!" "Kdor jé velike količine te nevarne hrane, v sebi nabira ogromne količine rudninskih snovi in s tem škodi organizmu!" "Usedline, kakršne vidimo v čajniku, se odlagajo po vsem telesu, spreminjajo kri v lepilo, mašijo filtrirne sisteme, povzročajo raznovrstne bolezni in prezgodnji konec!" "Debeli, neokretni ljudje, ki se s težavo in negotovo gibljejo, se skoraj vselej veliki porabniki kruha, izdelkov iz žit in vsakovrstnih kolačev." "Kdor trpi zaradi izpuščajev ali slabih zob, čirov, pogostih glavobolov in prehladov, je tudi porabnik omenjene škrobne hrane!" Plutarh omenja v Pinnockovi izdaji Goldsmithove History of England, da so bili Britanci pri hrani tako zmerni, da so se začeli starati pri 100 -120 letih. Nog in nadlakti si niso nikoli pokrivali, marsikje so imeli višnjevo kožo. Jedli pa so skoraj izključno le želod, jagode in vodo! Drugi zgodovinarji omenjajo, da so jedli predvsem ribe in

118

1 19

HOCES

BIT!

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

perutnino, listje in sadeže ter manjše količine gozdnih korenik. Vsa ta živila vsebujejo veliko manj zemeljskih snovi kot žito. Prav nepoznavanje žita je temu ljudstvu dalo izredno dolgoživost. Ta hrana jim je dajala izredno moč in aktivnost! Dr. Henry je ugotovil, da so imeli izjemno atletsko postavo, veliko moč in da so bili hitri tekači. Med sabo so tekmovali v teku, plavanju, plezanju, rokoborbi in vsakovrstnih telesnih dejavnostih. Potrpežljivo so prenašali bolečine, težko delo, brez godrnjanja trpeli mraz, lakoto in vsakovrstne nadloge. Do vratu so brodili po močvirju in živeli cele dneve brez hrane. Prebivalci Nove Zelandije in Tihomorskih otokov so živeli ob podobni hrani kakor zgodnji Britanci in so bili zdravi in vitalni tudi po starosti sto let! Herodot (najstarejši zgodovinar - okoli leta 490 pr.n.š.) opisuje Etiopce, ki so jih zaradi dolgoživosti imenovali MAKROBIOTE. Jedli so skoraj izključno pečeno meso in mleko. Ti dve živili vsebujeta le malo zemeljskih snovi. Imeli so izredno lepo postavo, živeli so do sto dvajset let, mnogi pa celo dlje. Herodot tudi poroča o obisku perzijskih odposlancev pri dolgoživih Etiopcih. Le-ti so vprašali Perzijce, kaj najraje jé njihov kralj in kako dolgo Perzijci nasploh žive. Povedali so jim, da jé cesar Perzijcev kruh, pšenični kruh, in da ljudje živijo največ 80 let. To Etiopcev ni presenetilo. Hranili so se pač z umazanim kruhom in zato tako zgodaj umirali. Dejansko je bil (Herodot) prepričan, da Perzijci ne bi živeli niti 80 let, če ne bi imeli svoje osvežujoče pijače (grozdnega soka ali vina). Na to so Perzijci vprašali Etiopce po njihovi starosti, pri čemer so jim le-ti razložili, da večina živi stodvajset let, nekateri pa še nekaj več, pri čemer so, kakor omenjeno, jedli predvsem pečeno in kuhano meso ter za pijačo pili samo mleko. V knjigi dr. Densmoreja je navedeno več primerov, da je sadje najboljša in prvobitna hrana za človeka, kruh in žito pa kot najnovejša hrana, najslabša! Gospod in gospa Densmore sta bila zdravnika, najprej sta delala v Londonu, kasneje v ZDA. Vse svoje bolnike sta takoj začela hraniti s hrano brez žita, pri čemer sta jim dajala predvsem sadje, nato pa tudi malo mesa in sicer govedine, ki sta jo oblikovala kakor tenko palačinko, nato pa stajo nalahno popekla v ponvi z malo maščobe. Kasneje sta Densmorejeva odklanjala tudi meso kot umazano hrano, kakor sta se sama izrazila. Njuni pacienti so takoj naredili velik korak k zdravju, ko so se povsem odrekli kruhu in žitnim izdelkom! Takšne so bile njune stroge zahteve: 1. Prečrtaj vsa žita, kruh, žitne izdelke 2. Osnovna hrana so sadje in orehi 3. Absolutno jej nekuhano hrano, potem ne bo nobenih

bolezni in nobenega zdravnika, kajti sadeži so najboljša hrana za človeka, ki želi dolgo živeti! Kakor omenjadr. de Evans v svoji knjigi nemškega profesorja dr. Schmoleja, tako piše dr. Densmore o nemškemu zdravniku dr. VVincklerju, ki je pod psevdonimom dr. Alanus pisal č l a n k e o vegetarijanstvu v zdravstveni literaturi, potem ko je z mešane prehrane prešel na vegetarijansko. Pri dr. VVincklerju je prišlo do velikega prebujenja že pri 40 letih, ko je pri svojih koronarnih žilah ugotovil znamenja arterioskleroze. Tega si pri svoji "zdravi" vegetarijanski hrani ni znal razložiti, toda znamenja "poapnenja" so bila nespodbitna! Ker je bil obenem tudi nekadilec, so ga ti simptomi vznemirili! Nenadoma pa se mu je pri branju spisov odličnega pariškega zdravnika dr. Monina posvetilo, da je prezgodnjega poapnenja kriva k u h a n a in p e č e n a žitna in š k r o b n a t a hrana pri njegovi sicer vegetarijanski hrani! Ugotovitve dr. Monina temeljijo na raziskavah prof. Gublerja iz Pariza, kije bil že prej omenjen v knjigi dr. Densmoreja. Kuhana vegetarijanska hrana z veliko količino žit torej pelje v prezgodnje poapnenje žil in predčasno smrt! Dr. VVinckler (Alanus) se je vrnil k mešani hrani, torej k meščanski hrani. Dr. Monin omenja tudi veliko stopnjo poapnenosti pri ljudeh v Bombaju in Kalkuti, ki se hranijo izključno s kuhanim rižem! Pri tem ne smemo pozabiti, daje bila ta knjiga napisana leta 1892 in sicer na podlagi predavanja iz leta 1876! Kdo je bral to knjigo, kdo je sploh kdaj slišal o obeh nemških zdravnikih dr. Schmoleju in dr. VVincklerju? Za vse tovrstne namige bi bil hvaležen. V starih vegetarijanskih revijah sem večkrat bral o dr. Gustavu Schlickeysenu, danes pa nič več. Škoda je, da so spoznanja teh nemških zdravnikov preprosto pozabljena! Današnje nenehno govorjenje o "zdravem" polnem zrnju nam je zameglilo pogled za resnico. Druge škodljive posledice krušne in žitne hrane: tolščica! Poglavitni vzrok danes tako razširjene prevelike telesne teže so škrobnati kuhani in pečeni krušni in žitni izdelki! Kakor smo že povedali na teh straneh, so zdravju škodljivi, ker občutno motijo celotno presnovo, zlasti presnovo sladkorjev (poleg seveda vsakovrstnih čistih sladkorjev). V svoji prvi knjigi Dick + krank oder schlank + gesund 1 sem obširno pisal o kruhu in tolščici in tam to lahko prebereš. Kasnejše raziskave so potrdile moja opažanja iz leta 1975. Predvsem danes bolj kot kdajkoli prej obtožujem toplotno obdelavo hrane. Kaj nam koristi biološka pridelava, če nato dobro hrano vržemo v lonec in jo povsem uničimo! Vsak tolščični bolnik lahko sam ugotovi, da bo takoj shujšal do normalne telesne teže, če bo nehal jesti žita, še zlasti hitro pa, če bo preostalo hrano jedel presno, in to predvsem sadje, zelenjavo in orehe! Leta 1975 izjemnega pomena sadja tudi jaz še nisem poznal. 121

120

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ S KUHINJSKIM l/ONCEM!

Kdor zdaj žito nadomesti s presnim sadjem, bo postal vitek in zdrav, tudi če bo v prehodnem stadiju ohranil drugo hrano (celo meso). Prehod k popolni presni hrani je sicer preprost, vendar pa nekateri ljudje dobijo neprijetne "reakcije", kajti telo si prizadeva raztopiti nabrane usedline v sebi, česar do tedaj zaradi nenehnega dovajanja novih slabih snovi ni bilo sposobno! Najbolje je, da z mize pometeš vse krušne izdelke, še zlasti če gre za prehrano dojenčka. Otroci do dveh let škroba sploh ne morejo prebavljati, kajti narava je vprogramirala triletno prehranjevanje z materinim mlekom! Vse veliko je preprosto, če možgane razbremeniš starega balasta! Ti simptomi, glavoboli, utrujenost, bolečine v udih so sicer neprijetni, vendar pa so to ozdravitvene in zdravstvene krize in niso škodljive! Zdravje in bolezen sta le dve plati iste stvari! Narava z boleznijo noče škodovati, temveč zdraviti! Tak je ta preprosti zakon! Kako si torej pomagamo: poskusi prehod upočasniti. Najbolje je, če začneš pri zajtrku in ješ le sočno sadje. Ko opoldne začutiš lakoto, vzemi spet z vodo bogato sadje, ki ti obenem preskrbi tudi najboljšo pijačo na svetu (destilirano vodo). Po četrti uri zjutraj se začne obdobje izločanja, zato ji pomagajmo z uživanjem obilice svežega sadja. Zdrži tako cel mesec, nato pa tudi zvečer jej samo sadje, po možnosti pred šesto uro, sicer boš moral zaradi močnega izločanja vode večkrat vstati in sicer zato, ker ima presno sadje veliko zaželenega kalija, ki iz telesa izganja nevarno (mrtvo) sol. Tako delaj naslednji mesec! Ko zjutraj in zvečer ješ le še presno sadje, si že opravil lep kos poti k zdravi vitkosti. Poznam podjetnika, ki je v nekaj mesecev shujšal za 22,5 kg, čeprav je sicer še naprej (iz drugih razlogov) jedel običajno kosilo! Potem pa se spravi na kosilo, ki mora predvsem vsebovati presno, svežo zelenjavo. V prehodnem času lahko poješ še nekaj krompirja v oblicah s hranljivo avokadovo omako, dovoljeno je tudi nekaj kisle smetane in jogurta. "Moraš se zmuzniti skozi šivankino uho" piše prof. Ehret, ki je pogostoma celo noč prebil na stranišču s klistirjem, da bi si olajšal prehodne težave. S tabletami jih le potlačiš, ozdraviti pa jih ne moreš. Saj se vendar hočeš očistiti nesnage, ki seje desetletja nabirala v črevesju in tkivu? Ehret je bil hudo bolan, imel je ledvično in pljučno jetiko in zdravniki so ga bili že odpisali! Pri čiščenju se bo vsakomur zgodilo, da bo popustil in se vrnil k stari hrani, vendar pa naj neomajno začne spet z začetka. Na koncu bo tvoje očiščeno telo zasijalo v sončni luči! Pri tem se nikdar ne primerjaj z drugimi ljudmi, ki navzlic popolnoma napačni hrani, navzlic žganju, cigaretam in pravi kavi navidez zlahka prenašajo vse in so na zunaj videti "gibčni", ta prevara jih bo še kasneje drago stala. Nenadoma in nepričakovano (v resnici pa počasi toda zagotovo) bo po njih! Ti ljudje naj se raje zahvalijo svojim prednikom, od katerih so dobili tako dobro dedno zasnovo!

Mrtva, kuhana hrana s solmi in začimbami vrže jedca presne hrane "pri priči iz tira"! Natančen stroj se takoj odzove! *• Če bi se ljudje pravilno prehranjevali, potrebne!" Dr. John H. Tilden, ameriški kirurg (1851-1940) operacije ne bi bile

Are Waerland si je med svojim obiskom v ZDA na stojnici kupil "velike, čudovite robidnice". Naslednjo noč pa je bil na smrt bolan, resnično je mislil, da je prišel konec. Nato se mu je posvetilo, da so te "umetne robidnice proizvedli" z močnimi strupi, insekticidi in strupenimi gnojili. Po tem dogodku se je takoj odločil za povratek. To je bilo pred kakšnimi 60 leti, koliko bolj je okolje onesnaženo danes! Mislim pa, daje reakcijo povzročil predvsem že latentno bolni Waerlandov organizem, kajti njegova napačna krušna hrana tako prenapolni vse organe, da v njih praktično ni več prostora za zdravo presno sadje in zelenjavo. Poleg tega je velika količina sadne kisline že povzročila hudo zmešnjavo v žitni mešanici, ki je že vrela! Waerland ni vedel ničesar o čisti sadni hrani in kako jo je treba kombinirati. (Glej poglavje o sadju). Pri svojem vsakoletnem postanku na Floridi in sadno zelenjavni hrani navzlic hudemu onesnaževanju ne opazim prav ničesar. Če hočeš postati vitek, se moraš izogibati kakršnimkoli žitom, to je tudi skriti moki, ki jo tolikokrat uporabljajo kot polnilo v omakah. Ne boš premagal le tolščice, temveč tudi navadni prehlad, ki ga predvsem povzročajo kruh in žita. Saj vendar sam vidiš, kako ti krušna kislina izteka iz nosu. To nima nobenega opravka z nedolžnim vetričem, temveč le s tvojo notranjo onesnaženostjo. Če bi bila krivca resnično svež zrak ali mraz, tedaj bi morale biti živali nenehno prehlajene! Zato se razveseli očiščujočega prehlada, kajti rakav bolnik ni več sposoben niti takšnega zdravega odstranjevanja strupov. Nekateri profesorji zanikajo prisotnost usedlin v telesu, ker jih v mrtvih celicah pod mikroskopom ne odkrijejo. Ali je potreben laboratorij, če iz nosov in grl množično izteka umazanija? Ubogi teoretiki! K temu se bomo še vrnili! Tolščica se začne z žitom, mučila te bo tako dolgo, dokler ne boš odstranil vzroka: kruha, žemljic, jutranje kaše, ovsenih kosmičev, moke in sladkorja! Predvsem pa priljubljenega krompirja, čeprav ta ni tako škodljiv kot žito. Vendar pa prav tako povzroča lepilo in je prav tako kuhan, torej mrtev! Prof. Hotema: "Strokovnjaki, ki opirajo svoje trditve na lastne izkušnje, poročajo, da žita, gomolji in mineralna voda škodujejo telesu bolj kot meso!" Tudi jaz v pričujoči knjigi in v svojih predavanjih vselej znova ponavljam, da so ljudje, ki uživajo kuhano mlado meso (vendar ne svinjskega mesa) brez "urinaste" juhe precej na boljšem kot jedci žit, sladkorja in

122

123

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ S

KUHINJSKIM

LONCEM!

medu! (Glej tudi mojo prvo knjigo iz leta 1975 Dick + krank1- Pri tem pa ne zanikujem prav ničesar, kar sem v tej knjigi povedal o mesni hrani!).

"Boljše in hitrejše rezultate pri zdravljenju nam da post. Vse zdravilne moči na tem svetu so že v telesu. Zdravila ne "zdravijo "! Zdravilne kure ne odstranijo vzroka bolezni. Vzrok je v ljudeh samih in v njihovem stoletja dolgem napačnem načinu življenja! " Prof. Hilton Hotema Tako torej, popolnoma nora sadna hrana (Stahlkopf) ti prinaša bolezen. Toda degenerirana kuhana hrana s kavo, žganjem in cigaretami ti prinaša zdravje? V kakšnih možganih se lahko rodi tako nora misel? Nezdrav, napačen način življenja prizanaša le na kratek rok. Narave ne moreš nikdar "prinesti naokrog", kasneje bo terjala samo še hujši davek! Te resnice ne smeš nikdar pozabiti! Revmatizem - protin- išias Mnogi raziskovalci prehrane so prepričani, da so glavni krivec za revmatične bolezni mesni izdelki, ker povzročajo sečno kislino! Prav gotovo so presežki sečne kisline udeleženi pri tem, še zlasti pri protinu. Drugače kot mesojede živali (ki sicer jedo vse surovo), ljudje nimamo encima urikaze, ki takoj raztopi sečno kislino. Zato je pretvorba sečne kisline v lažje razgradljivo sečnino pri ljudeh tako težavna. Poleg tega imajo mesojede živali mnogo krajše črevo in hrana ostane v telesu mnogo manj časa. to je še eno pomembno znamenje, da naš organizem ni predviden za prebavo mesa in rib! Toda veliko hujše so lepljive, škrobnate kisline iz pečenih in kuhanih krušnih in žitnih izdelkov. Le-te nenehoma mašijo vse limfne in filtrirne sisteme, onemogočajo lahkoten tek krvi in telesnih sokov in iz kosti in zob vlečejo za življenje nujno potrebni kalcij. Ker je sluz iz teh kuhanih snovi komajda razgradljiva, mora telo občasno pripraviti nasilno operacijo, da se pri prehladu znebi tega škroba. Če pa se sluz zaje globlje, imenujemo te bolezni: bronhitis, pljučnica ali astma. Rak je pravzaprav že končni stadij in zanj se moraš zahvaliti predvsem prehranjevanju z živalskimi trupli in kuhano žitno sluzjo! Če torej v telesu "škriplje in poka", obtoži za to lepljivo hrano, ki jo dan za dnem mečeš vase. Premisli vendar enkrat, kaj vse poješ v enem samem dnevu, da boš lahko obtoževal samega sebe, če zmečeš vase vse, kar se postavi predte, ne da bi kaj mislil! Škrob, ki ga telo ne more uporabiti, zmanjšuje telesno vitalnost! Nepredelani škrob v telesu ne sme biti prisoten, kajti telo hrani škrob v

obliki glikogena v jetrih in v mišičnih celicah kot stalno rezervo. Škrob se v vodi ne topi, zato telo čistega škroba ne more shraniti, temveč ga mora takoj predelati ali nekje odložiti! Ves odvečni škrob mora pretvoriti v maščobo! Ker je pri obilni krušni in žitni hrani telo preobremenjeno, ogromne količine sluzi nenehno zmanjšujejo vitalnost! Odvečen mrtev škrob iz te hrane je torej nenaraven, požira nam moči in živce! Sadeži so pozitivna poživila!

Kuhano meso in tudi krušna hrana brez soli in začimb ne tekne, kot izlužena, mrtva hrana pa vselej zahteva škodljive dodatke, in to obenem s težko prebavljivimi maščobami, ki v naravi nikdar ne nastopajo same. Ljudje jih izdelujemo v tovarnah in mlekarnah. "Tovarniško" mleko homogenizirajo, pasterizirajo in sterilizirajo zato, da bi se dalj časa ohranilo na policah, ga degenerirajo v škodo živega telesa! Toda o mleku v drugem poglavju. Ker takšna napačna "meščanska" hrana kot mrtva hrana dolgo obleži v želodcu, potrebujemo druga poživila, da bi to mešanico lahko prenesli, na primer žganje, kavo, cigarete, čaj in celo maalox, kije izdelek iz aluminija proti pečenju zgage. "Vzemi Underberg in takoj se boš počutil odlično," se glasi reklamno geslo, to vsekakor drži za blagajno te tovarne, toda za zdravje? Nedvomno boš nadlogo z njim pognal naprej v občutljivi črevesni kanal. Potem pa naj telo samo poskrbi zase! Saj imamo tudi aspirin in če reč na koncu noče ven, te ali one tablete. Tako ali drugače bomo simptome že potlačili! Pa penicilin, kadar hočejo "zlobne" bakterije pomagati pri odstranjevanju posledic požrešnosti iz telesa. Toda sadje z veliko vsebnostjo vitamina C je najboljši in najmanj škodljivi penicilin! Poleg tega vsebuje vse žive vitamine in rudninske snovi, skrbi za raztopitev usedlin in očisti telo bolje od vsake metle. Prav sadeži, ki vsebujejo veliko kisline, ki pa so v končni razgradnji vselej bazični, zagotavljajo ob svoji hitri prebavljivosti, da se telo lahko takoj loti čiščenja. Sadeži so naše vžigalne svečke! Hrana, torej tudi sadje, ne more neposredno zdraviti. Ne obstaja nobena tako imenovana zdravilna hrana (pa tudi ne zdravila ali zdravilne kure). Vse tako imenovane dietne kure so nesmisel! Zdravi se le organizem sam, tako kot se tudi rana zaceli brez naše pomoči! Daii mu moramo le priložnost in se ne vselej znova "napokati do roba". Tedaj mora odstranjevati nove usedline in nikdar ne pride do samega zdravljenja. Nekajdnevni post in nato čista sadna hrana, to je najboljši vir zdravja pri vseh boleznih! Saj veš, kaj so rekli stari kitajski zdravniki: četrt hrane zase, tričetrt za zdravnika!

124

125

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Kdor še prenaša "meščansko hrano", je že bolan in ima pred sabo še dolgo pot do polnega zdravja. Njegovo telo se je sicer privadilo, vendar pa so grehi zoper naravni zakon globoko zakoreninjeni. Narava nikdar ne pozabi, prej ali slej pride pravična kazen, večinoma nepričakovano! Škrobnata živila, na primer žito in krompir pa sta zahrbtna strupa, ki prej ali slej brutalno terjata svoj davek. Najbolj znani in zagotovo najbolj dosledni nemški življenjski reformator je bil Walter Sommer iz Ahrensburga pri Hamburgu. Umrl je šele leta 1986, dva meseca pred svojim 99. letom. Pred kakšnimi 17 leti sem ga obiskal na domu, drugič pa jeseni 1985, nekaj mesecev pred smrtjo. Walter Sommer je poležaval, vsak dan je imel drisko, vsako reč je takoj pozabil. Driska je vselej znamenje, da se telo hoče osvoboditi strupov. Sommer je recepte v svoji knjigi prevzel od svojega "učitelja" dr. Drewsa iz Chicaga. Ta kombinacija pa ne ustreza spoznanjem NATURAL HYGIENE. Sadje, zelenjavo in orehe ter predvsem laške lešnike meša med sabo, pri čemer je treba laške lešnike kot stročnice odkloniti. Pa tudi zdrave orehe je najbolje jesti same zase. Njegovi recepti vsebujejo tudi preveč vrst sadja in zelenjave. Mono hrana je vselej najboljša in ne vodi v požrešnost. Njegovo odklanjanje samega sadja (v njegovi knjigi na strani 119) ne vzdrži argumentov. K sadju štejejo orehi (ki so tudi sadeži), plodonosna zelenjava, na primer paradižniki, in tudi z maščobami bogati avokado. Tako torej dobimo zadosti maščob. Vendar pa pri Sommerju vidimo, da telo oprosti tudi medsebojno mešanje snovi, da so le presne in sveže, celo do starosti 100 let. Poskusil sem spremeniti Sommerjev jedilnik in mu priporočil do enega litra svežega soka iz sadja in zelenjave, zlasti s provitaminom A bogati korenčkov sok. Po prehodu na " m o j " načrt m e j e gospa Sommerjeva čez nekaj tednov veselo poklicala, da njen mož tako napreduje, da se bo spomladi zagotovo že lahko sprehajal s svojimi ljubljenimi psi v vrtu. Toda videz je varal, njegove življenjske moči so bile izčrpane, tudi zaradi dolgoletnih prepirov o svojem posestvu, ki gaje dal prepisati enemu svojih sorodnikov (Sommerjev prvi zakon je bil brez otrok). Kdo je bil Walter Sommer? Rojen je bil kot sin gradbenega podjetnika iz Rendsburga, v mladosti je bil zelo slaboten, zato je družina grdo ravnala z njim, tako daje v mladih letih mislil celo na samomor. Nato seje kot električar izselil v ZDA, kjer je njegovo že od rojstva slabotno telo resnično zbolelo. V ZDA pa se je že zelo zgodaj seznanil z gibanjem za naravno zdravljenje, v Chicagu je spoznal dr. Drewsa, ki je bil tedaj eden vodilnih raziskovalcev prehrane. Spremenil je svoj način prehranjevanja in ozdravel. Ko se je vrnil v Nemčijo, je v središču Hamburga ustanovil svojo založbo in trgovino z naravnimi izdelki, orehi in suhim sadjem. Redno je izdajal tudi svoj "glasnik", iz katerega še danes črpam dragocena spoznanja. Njegov nauk temelji predvsem na naravnih zakonih. Vselej znovaje poudarjal nevarnost krušne hrane in njene zahrbtne posledice.

V svojih Hišnih poročilih (Hausnachrichten št. 90 sept./ okt. 67) opisuje po daljšem molku smrt svoje ljubljene žene, ki ga je hudo pretresla. Svojemu poglavju o kruhu sem kot kopijo dodal celo Hišno poročilo. Tega se tukaj ne da narediti. V počastitev vodilnega nemškega raziskovalca naravne prehrane pa bom vendarle navedel nekaj najznačilnejših odlomkov: "Kdor je poznal mojo ženo Elizabeth, si morda lahko predstavlja, kolikšno bolečino je njena vrnitev v svoj dom povzročila v moji duši. Vse življenje sva skupaj načrtovala in premagovala nastajajoče težave v medsebojni izmenjavi misli. Družno sva premagovala bolečine in žalost. V najinem življenju ni bilo samo sončnih dni. Premagati sva morala marsikatero trpko bolečino in v tem premagovanju se je najina zveza krepila, ielela sva svetu pokazati, kje so se ljudje zmotili. Trudila sva se, da bi po svojih močeh in spoznanjih razkrila vzroke, ki so povzročili propad človeštva. Pokazala sva in dokazala, da je običajna prehrana s krvavim pomorom Hvali in uživanjem mesa iz živalskih trupel pokvarila človekov značaj in spravila njegov razum v začarani krog, ki vodi v propad in grozi človeštvu zaradi hotenja po prevladi in nasilju z vojnami in propadom. Družno sva na potovanjih in v srečanjih poskušala strniti nova spoznanja in jih pospeševati. Kako žalostno so propadli vsi dosedanji poskusi znanosti, da bi usodo človeštva speljali na zdravo in mirno pot. Dokler bodo znanost in njeni služabniki delali ob predpostavki, da je splošno prehranjevanje z mesom iz živalskih trupel, kruhom in mlekom hrana, ki ustreza človekovim organom in njegovemu telesu, dotlej bo ta napačna predpostavka vodila k napačnim sklepom in potemtakem k bolečim katastrofam v življenju posameznih ljudi in ljudstev. Spoznala sva: temelj ohranjenja zdravega življenja in polne zmogljivosti je in bo prehranjevanje z rastlinsko hrano v obliki sadežev, zelenjave in orehov v takem stanju, kakor so zrasli. Zapoved vzdrževanja Življenja se vendar glasi: "Glejta, dal sem vama vse zeleno bilje po vsej zemlji, ki nosi seme, in vsako drevo, ki nosi sadeže, to vama bodi hrana!" (Na ta temeljni stavek iz Geneze 1/29 je Sommer neutrudno opozarjal v vseh svojih spisih). Na takšno hrano in samo na to vrsto hrane je prilagojeno človeško telo in njegovi organi! Poljska hrana, pa čeprav prek ovinka skozi živalski želodec v obliki mesa, mleka, jajc itn. in krušno žito je zadelo Božje prekletstvo, ki se glasi: "Prekleto bodi polje, (zavoljo hrane, ki jo na njem prideluješ)". Božje kletve, ki je bila izrečena nad njivo in s tem nad krušnim žitom, ni moja žena nikdar mogla doumeti! Ker se moja Liesel ni mogla ločiti od kruha in kuhane zelenjave, je zadoščala nesreča, pri kateri sije zlomila stegnenico, da se je telo, kije bilo oslabljeno zaradi krušne in kuhane zelenjavne kaše in nič več pri polni življenjski moči, odpravilo na pot počasne, toda gotove smrti.

126

127

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zakaj to opisujem? Upam, da bo marsikateri družini v svarilo in pomoč ter razjasnitev naravnih zakonov za ohranitev življenja v povezavi s hrano. V tem hudem času sem ženo negoval in se zadnja leta, ko je zaradi vse hujšega otrdevanja udov in mišic postala skorajda nemočna, nisem odmaknil od njene postelje. Njena smrt mi je zasekala hudo rano v srce in dušo!" V isti številki svojih Hišnih poročil piše Sommer pod naslovom K r u h za svet - to je cerkveno geslo, pod katerim zbirajo sredstva za dežele v razvoju - še enkrat o škodljivosti pečene in kuhane žitne hrane. "Ko sem po dolgih letih trpljenja izgubil svojo življenjsko družico, si ne morem, da ne bi znova, kakor že tolikokrat prej, opozarjal na nevarnosti krušne in žitne hrane. "Kruh za svet" je reklamno geslo namenjeno sitemu svetu bogatih industrijskih dežel. Te dežele živijo predvsem od poljedelstva in živinoreje, torej proizvodnje mesa, mleka, jajc, krušnih žit, itn., kot dopolnilo pa rabi lov in ribolov v rekah, jezerih in morjih. Industrijske dežele racionalizirajo svojo proizvodnjo, pri prehranjevanju pa takšne racionalizacije ni opaziti, kajti delajo s strašanskimi izgubami. Samo predelava mesa in mleka zahteva 85 odstotkov obdelanih plodnih njivskih površin. Zato bi bilo pravilno premisliti, kako bi se mogli prehranjevati brez ovinka skozi živalski želodec. Tedaj bi morali na vrtni način pridelovati čisto rastlinsko hrano. Pri tem bi odkrili, kolikšno število bolezni v človeškem telesu povzroča uživanje živalskih trupel. Vzroka teh bolezni pa ne raziskujejo zato, ker znanost predpostavlja, da je danes običajni način prehranjevanja Že od začetka naraven način človeškega prehranjevanja. Vendar pa se moramo poskusiti vrniti v začetni čas, v katerem so se ljudje pojavili na Zemlji in si iskali hrano za življenje, ki so jo jedli brez orodja in kuhanja. Narava je morala dati človeku organe, ki so predelovali to preprosto, presno rastlinsko hrano, kakršna je zrasla. Človek je našel trave in zelišča, najrazličnejše koreninice, drevesa in grmičevje. Sadje in zelenjava se mu je ponujala glede na letni čas, vendar pa jo je moral nenehno iskati. Iskal pa je tisto, kar mu je teknilo. Orodja ni imel, zato je moral krepko žvečiti in je imel temu ustrezno močno zobovje. Toda človek je imel v primerjavi z živalmi razum, tako da se je počasi razvijal v vrtnarja, ki je prideloval okusne rastline. Kako naj bi prišel na misel, da bi pobijal miroljubne živali okrog sebe in jih jedel, ko ni imel ne orožja ne orodja? Prav tako ni imel roparskega zobovja in ostrih zob, imel je le majhna usta z zobmi, ki so primerna za presno rastlinsko hrano, sadje in orehe. Nikakor ni mogoče dokazati, da so se v nekaj tisočletjih takšnih jedilnih navad njegovi organi spremenili. Ostali so takšni, kakršni so bili! Dokler torej človek je presno hrano, za kakršno je bil ustvarjen, se mu bo telo zahvaljevalo s sijajnim zdravjem in radostno ustvarjalno močjo. Mesojedi strokovnjaki za prehrano v svojih laboratorijih

nikdar ne podvomijo v pravilnost današnje običajne kuhane hrane, ker se pač vsi okrog njih tako prehranjujejo. Tudi njim postavi gospodinja na mizo juho, pečenko, kuhano zelenjavo in posladek. Nikdar ne pomislijo, da bi človekovo telo obravnavali kot živo bitje! Električnega, magnetičnega, težnostnega se v laboratoriju ne da videti, to je razlika med mrtvim in iivim! Opozarjam na primere v knjigi! Vsakdo lahko sam poskusi pravilnost hranjenja s presnimi rastlinami tako, da se začne z njimi prehranjevati. Znova si bo pridobil zdravje in dosegel zdravo starost! Nato je prišlo do prehoda k prehranjevanju z živalmi. Sprva so jih z versko vnemo žrtvovali za pomiritev navidezno hudobnih duhov, nato pa jih pri verskih praznovanjih jedli in si z njimi lažno dokazovali moč in lepoto. Toda očitno so namesto le-teh dobili bolezni, ki imajo epidemične, življenjsko nevarne pojave. Živalsko telo in strupi v njem niso nič drugega kot poživila, ki samo dajejo videz zdravja! Ko je zasvojenost z mesom iz živalskih trupel postala nepotešljivo poželenje, se je začela živinoreja in s tem pašništvo in poljedelstvo. Vrt in vrtne pridelke so zanemarili. Ker pa bi izključno prehranjevanje z živalmi človeka prav hitro pripeljalo do propada in prezgodnje smrti in ker vrt zaradi uživanja kuhane zelenjave ni imel nobene moči več, je človek iskal krepko dopolnilo svojim mesnim jedem. Pri proizvajanju rastlinske krme so iz divjih trav vzgojili zrnate rastline, ki so dajale dodatno hrano, tako dobljena zrna so pekli v ognju, pri čemer so jih delali užitne z močnimi dodatki in vrenjem. Tako sta postala meso in kruh, kuhana zelenjava in kuhane žitne kaše človekova hrana. (Brez strupene soli nima mrtvo kuhana hrana nobenega okusa!) Toda že slišimo ugovor: kruh in žitna hrana sta vendarle rastlinskega izvora, kaj imate torej proti temu? No, pri tej hrani je praktično vse neprimerno za človeški organizem! V surovem, svežem stanju so zrna pretrda, da bi jih z užitkom žvečili. Vsa pečena in kuhana žita ter vse iz njih narejene jedi pa so izvor vsega hudega! Človeški želodec in črevesje lahko brez težav v krvni sladkor pretvarjata le preproste sladkorje, kakršne dobimo iz sadja v obliki grozdnega ali sadnega sladkorja ali dvakratno vezanih sladkorjev, kakršne najdemo v svežih korenikah in zelenolistni zelenjavi ter zeliščih. To je pogoj za zdrav razvoj moči in pravilno gradnjo mišic, organov in kosti. Krušno žito pa vsebuje sladkorje v obliki večkratno vezanih težkotopnih škrobov. Krušni škrob lahko v malih količinah v surovem stanju z močnim žvečenjem ter s pomočjo ustne sline pretvorimo v preproste sladkorje in s tem omogočimo telesu, da jih asimilira. Toplota v kuhinjski pečici in loncu pa škrob pretvori v lepilo in s tem sladkorje tako spremeni, da postanejo netopni in jih telo ne more prebaviti, ker kaše nihče ne žveči. Lepljivih sladkorjev telo ne more asimilirati. Toda ljudje vseh ljudstev in ras na zemlji jedo kruh in izdelke iz žita, celo tam, kjer je uživanje mesa iz verskih vzrokov prepovedano!

128

129

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Ali je torej uživanje kruha in žit človeku in njegovemu zdravju res tako koristno, kakor govorijo ljudje? Kruh in kuhane jedi iz žit lahko povzročijo silno nevarne bolezni, ki poleg tega drugače kot pri mesnih jedeh potekajo neboleče, dokler ni ponavadi že prepozno! Pomislite le na sladkorno bolezen, ki muči skorajda vse stare ljudi, toda za katero dandanes umirajo celo mladi ljudje in otroci. To bolezen povzroča lepljivi škrob, ki ga slina ni pretvorila. Posebej v starosti, ko organi izgubijo vitalnost, lahko takšen nepretvorjen škrob predre sluznico tankega črevesa (ozmoza). Od tam potuje po dverni veni v jetra, kjer povzroči bolezenske pojave, nato spet v kri, in od tam v seč, kjer skupaj z drugimi presnovnimi ostanki kaže na tako imenovano diabetično stanje. Ker kuhana zelenjava in kuhane in pečene žitne jedi ne vsebujejo več osnovnih bazičnih zemeljskih snovi v organskem stanju, manjkajo organizmu nekatere bistvene reči. Toplota je pomembne rudninske snovi iztrgala iz finega organskega stanja in jih pretvorila v grobe oblike, ki jih telo ne more uporabiti. Tako insulin iz trebušne slinavke le s težavo ureja presnovo sladkorjev. Za pravilno rast krvnih celic in celic v tkivu bi bili nujno potrebni tudi uničeni vitamini. Nazadnje telo z vsemi milijardami svojih celic obnemore! Podobno je tudi s tolščico, ki jo lahko zaradi odlaganja nepravilnih vrst sladkorjev med tkivom označujemo kot predhodnico sladkorne bolezni. Nepravilne vrste sladkorja, ki iz lepljivega žitnega škroba v kruhu in kuhanih žitnih kašah prodrejo v kri, niso več tako lahko tekoče in fine kakor naravni živi sladkorji v sadju in zelenjavi. Zato otežkočijo pretok krvi, v drobnih kapilarah prihaja do zastajanja, še zlasti pri vračanju izrabljene krvi v venah. To potem povzroči krčne žile z oteklinami in vnetji, odprtimi ranami, vodeničnostjo, nabiranjem vode v nogah itn. Krvnega sladkorja, ki nastaja iz lepljivega žitnega škroba, telo v finih pljučnih mešičkih in žilicah ne more pretvoriti v rdečo kri. Najprej je treba izločiti vse sluzaste snovi To se dogaja z vsem dobro znanim izločanjem teh usedlin. Rezultat: preobremenitev bronhijev zaradi kašljanja in hripavosti, ki sta predhodnika bronhitisov in pljučnic ter tvorbe čirov. V takšnih sluzastih odpadkih najdejo vsepovsod prežeče bakterije in mikrobi najboljša gojišča. Je tedaj kaj čudnega, da je posledica jedka? Če se ta škrobna sladkorna sluz nabere v drugih organih ali celo v živčnih poteh, potem najdejo tam bacili tuberkuloze čudovito gojišče za razvoj drugih bolezni. Kakor že omenjeno, potekajo vse te bolezni neboleče! Šele v poznem stadiju se pokažejo z vso ostrino. Če ničesar ne storimo, postanejo te bolezni kronične in povzročijo pogostoma dolgotrajno hiranje!

Kruh in žitne jedi imajo še eno lastnost, ki je znana vsem gospodinjam: na zraku se hitro skisajo, tj. tvorijo odlično drozgo za alkoholno vrenje. Sladkorji se pri tem vrenju razcepijo v alkohol in ogljikovo kislino. Če takšna jed pride v toplo človekovo telo (37" C), tedaj se alkoholno vrenje še bolj pospeši. Iz takšne hrane nastaneta alkohol in ogljikova kislina, ki ima kakor vse kisline nevarne lastnosti, še zlasti v začetnem stadiju. Zahteva namreč takojšnjo nevtralizacijo, zato vleče bazične rudninske snovi iz Želodčne sluznice. To je torej vzrok tolikih želodčnih in črevesnih vnetij in tvorbe čirov! Takšna čobodra iz krušnih in žitnih jedi nenehno prihaja v Želodec. Želodec nima nikdar počitka! To nenehno vrenje povzroča potem Črevesne katarje, ohromitve, zaprtja, kar nam jasno kažejo trpeči obrazi udeležencev tečajev v domovih za polnovredno hrano! Sveže nastali alkohol pa vse skupaj še poslabša. Alkohol gre, kakor je splošno znano, v glavo, hromi živčevje in povzroči omamljenost - po domače pijanost! Ogljikova kislina, ki nastaja pri želodčnem vrenju, se kot plinska substanca hoče širiti, zato napihuje želodec: posledica je znani pritisk v želodcu! Proti temu pritisku pa se ljudje bojujejo z alkoholom, kajti vsaj 15 odstotni alkohol prepreči vrenje. Odtod tudi prijeten občutek po šilcu žganja! Ali ti je sedaj jasno, od kod prihaja alkoholizem ? Iz kuhinje in iz krušne peči, doma pa je pri vseh ljudstvih, ki uživajo žitne jedi! Kuhani krompir kot priloga k malone vsem jedem se zaradi toplote pri kuhanju razvije v lepljivi škrob, ki ima enake ali podobne lastnosti kakor krušno žito in kuhane žitne jedi! Ker pa se krompir predvsem je kot priloga k mesnim jedem, se posledice prikažejo v še hujšem obsegu. Skoda zaradi mesnih jedi se zaradi krompirja prav nič ne zmanjša, temveč nasprotno še poveča! Pritisk v želodcu in vrenje je še močnejše zaradi strupenih snovi pri presnovi mesa. Posledica so hude želodčne motnje in črevesna obolenja! No, polnozrnati kruh močno hvalijo zato, ker vsebuje rudninske snovi. Ali je res tako? Ponavljam: toplota v peči iztrga vse rudninske snovi iz organskih spojin, uniči večino vitaminov, encimov in snovi za pospeševanje rasti ter jih onesposobi. Lepljiva plast v ovojnici dejanskega škrobnatega zrna vsebuje v povezavi z zemeljskimi rudninskimi snovmi zelo veliko fosforja. Ker pa se zaradi toplote organske naravne spojine razcepijo, nastane prosta fosforna kislina, ki se vselej poskuša čim hitreje vezati. Pri tem nastanejo soli fosforne kisline. Fosfor pa močno privlači kalcij in se zato najraje nevtralizira s kalcijevimi spojinami. Ker pa je v žitu malo kalcija in magnezija, se nevtralizira s kalcijem iz zob in kosti! Ali je torej kaj čudnega, da imajo ravno ljudje, ki uživajo kruh in kuhane in pečene žitarice slabo okostje, poglej si samo zvite hrbtenice in noge ter številne operacije na kolkih! Da bi se tej škodi izognili, je najbolje, da povsem odpravimo "dobre" zrnate sadeže, potem bo nam prehod na zdravo presno hrano mnogo lažji Na svetu je dosti sadja, zelenjave in orehov, da bi se vsi ljudje

130

131

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

odlično in zdravo hranili, zato je drag ovinek skozi živalski želodec edini vzrok za lakoto na svetu. Kjer se naje ena krava, bi se lahko ob izključno presni hrani nasitilo 10 ljudi. Če na primer v Indiji sedaj poleg približno 500 milijonov ljudi živi še 250 milijonov glav govedi, potem si lahko izračunamo, koliko Indijcev bi lahko živelo brez krav. Lačno Indijo bodo krave (kijih imajo predvsem iz verskih razlogov) naravnost "požrle". Drevesa in celi gozdovi izginjajo, ker potrebujejo velike površine za njive in pašnike. Slišali smo: hrano z njive je zadelo prekletstvo! Napačno spreminjanje plodnih vrtnih površin spreminja zemljo v stepe kakor v Afriki. Vsak poseg v naravno dogajanje se maščuje." Tako torej Walter Sommer (z nekaterimi mojimi okrajšavami in stilističnimi spremembami). In kaj seje človeštvo od njega naučilo? Nič, brezskrbno živi naprej. Bogastvo je predvsem v "civiliziranih" zahodnih deželah medtem postalo še večje in živimo še bolj razkošno. Vsako praznovanje rojstnega dneva je ugodna priložnost, da se prijatelji bogato pogostijo. Pri tem ljudje le posedajo in se "bašejo" s hrano, brez gibanja in ponavadi tik pred spanjem. Kakor smo videli, celo prva Sommerjeva žena ni mogla popolnoma slediti svojemu možu, ni se mogla ločiti od kruha in žit in je zato morala umreti četrt stoletja pred svojim možem. Predočimo si še enkrat: Walter Sommer: 100 odstotno presna sadna in zelenjavna hrana, Liesel Sommer; ista hrana z dodatkom kruha, žit in kuhane zelenjave. Samo dodajanje žitnih jedi je gospe Sommer predčasno uničilo zdravje! To te mora pripraviti do tega, da še enkrat premisliš to preprosto, toda pretresljivo dejstvo! Sommer seje drugič poročil šele pri 95 letih! Njegova druga žena pa sploh ni živela po njegovih načelih. Bila je zdravstvena svetovalka iz šole dr. Brukerja in je zato izredno ljubila škodljive izdelke. Umrla je lansko leto pri 66 letih za rakom! Dolgoletna sodelavka zakoncev Sommer v njuni založbi, gospa 54 Emmy Schuster vodi založbo še zdaj. Predvsem bi priporočil obsežno temeljno delo Walterja Sommerja Das Urgesetz der natürlichen Ernährung (Prvobitni zakon naravne prehrane) 24 , ki mora biti temeljno delo za vsakega resnega raziskovalca zdravja! Maščobe v krvi Poudariti želim, da maščobe niso edini vzrok prevelikih količin holesterina, temveč zlasti pečene in kuhane jedi iz žitaric. Poleg tega se v žilah ne odlaga surova maščoba, temveč le tista, ki se je spremenila med toplotno obdelavo. Če bi bilo drugače, potem bi morale imeti tudi živali visok nivo holesterina, kajti občasno pojedo velike količine maščob! V 70. letih sem delal glede tega obsežne poskuse, ker sem že dedno nagnjen k visokim količinam maščobe v krvi. Navzlic izključno rastlinski hrani skupne vrednosti maščob niso hotele pasti pod 1200 mg/dl, prav tako je bil previsok nivo holesterina. Tedaj še niso ločevali različnih vrst holesterina, na primer HDL, LDL ali celo VLDL holesterina. Pozorni so bili le na skupno količino maščobe v krvi.

"Od samih bolezni pozabljamo na človekovo normalno zdravje. Se danes zapuščajo bodoči zdravniki fakulteto, ne da bi res vedeli, kaj je zdravje in kateri so njegovi zakoni!" Prof. dr. med. Delore, Lyon "Cilj ni zdravniška znanost, temveč človekovo zdravje!" Prof. dr. med. Werner Kollath Česa vsega nisem poskusil, povečal sem delež presne hrane (resda sem bil vegetarijanec, toda še zdaleč nisem jedel samo presne hrane), potem sem se odrekel vsem mlečnim izdelkom, na primer siru in zlasti skuti. Mislil sem, daje vzrok v maščobah iz mlečnih izdelkov, tudi surovega masla ni bilo več na moji mizi. Na rezino kruha sem mazal banane ali jabolčno čežano. Nič ni pomagalo, nasprotno, včasih so bile vrednosti še Višje kakor prej. Zaradi pičlih rezultatov sem se naveličal tekanja v laboratorij. Tedaj sem se spomnil na Walterja Sommerja in prečrtal vse krušne in žitne izdelke. Rezultat: takojšen padec s 1200 na 800 nato pa celo na 600 mg/dl (miligramov v decilitru krvi). V tistem grmu je torej tičal zajec! Kruh in žita so občutno povečevala nivo maščobe v krvi navzlic sicer "zdravemu" načinu življenja. Glavni vzrok je torej predvsem žitna sluz, tj. z drugo besedo, žitno lepilo in ne sama maščoba! Tudi živalske beljakovine povišujejo nivo holesterina, rastlinske pa ne (dr. med. Dean Ornish v delu Stress, Diet, & Your Heart, 1984). Sklep: povečane vrednosti maščob v krvi (holesterini in nevtralne masti - trigliceridi) boš najhitreje spravil na pravilno vrednost, če boš s svojega jedilnika takoj odstranil vse žitne izdelke, vključno z žal nezdravim kruhom in kolači! Hormon holesterin proizvaja telo samo in je za življenje nujno potreben! Neverjetno? Saj ti ves čas ponavljam: postani sam svoj poskusni zajček! Prav tako boš presenečen, kakor sem bil presenečen jaz, ko sem ugotovil, da ima živilo, na primer žito, ki velja za tako "zdravo", takšen negativen učinek. Maščoba ima eno prednost pred ogljikovimi hidrati; človek se čuti sitega, polnega. Dalj časa ne čutiš nobene lakote. Toda Mcleod pravi v Physiology in Modern Medicine: "Maščoba občutno ovira izločanje želodčnih sokov. Prisotnost maščobe v želodcu v precejšnji meri zavira izločanje nujno potrebnih prebavnih sokov, na primer pepsina in solne kisline v hrano! Brez masti ali olja bi se vsrkavanje začelo takoj. To pomembno dejstvo je znano le malemu številu ljudi! Maščoba pa ne ovira le količine prebavnih sokov, temveč obenem tudi zmanjšuje aktivnost želodčnih žlez. Oslabi želodčno moč do 50 odstotkov! Ta zakasnitev lahko traja dve ali več ur! Kdor želi shujšati, mora zato popolnoma pozabiti na maščobo. Pri izključno presni sadni in zelenjavni prehrani ne potrebuješ nobenih maščob. Ali morda nameravaš

132

133

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

namazati surovo maslo na jabolčno rezino? Kdor hoče hujšati, naj ne poje več kot polovico avokada na dan. Ali se torej tako silno hvaljena rastlinska olja boljša? Ne, povzročajo iste prebavne motnje. V naravi ne obstajajo izolirana olja in maščobe, to so tovarniški izdelki! Zato raje puščaj mastne omake na prodajnih policah! Vse kar je vzeto iz naravnega izdelka, je škodljivo, polovično živilo. Jesti je treba vselej sveže in neobdelano živilo, kajti za prebavo takšnega živila nam je narava dala vse potrebne encime! Krvni tlak: Povišan krvni tlak je tesno povezan z visokimi vrednostmi maščob v krvi. Vendar pa je to le simptom in ne vzrok bolezni! Krvni tlak se zniža takoj, čim se prenehaš hraniti s sluzasto žitno hrano! To sem znova in znova preskušal na sebi. Samo nekaj rezin kruha zadošča, da se krvni tlak spet poviša! Če imaš težave s krvnim tlakom, pa naj si bo ta previsok ali prenizek, imaš na razpolago preprosto in neškodljivo sredstvo. Razredči gosto kri s presnim sadjem in zelenjavo, da bo postala lahkotno tekoč življenjski sok. S tem boš močno pomagal svojim živcem in zalogi energije! Ali hočeš raje vse življenje jemati strup - medikament marcumar in si z njim uničevati jetra in ledvica? Neprebavljiva žitna sluz, ki se odlaga v vseh žilah, je torej vzrok za previsok krvni tlak in vse bolezni, ki so povezane s preveliko količino maščobe v krvi. Torej srčni infarkt in kap! Krvnemu tlaku sem posvetil posebno poglavje. Tvoje žile in druge pretočne poti so zamašene zaradi prevelike količine zaužitih krušnih in beljakovinskih izdelkov. Obenem s toplotno obdelanimi maščobami povzročijo: Poapnitev: Dr. Walker (star 116 let) je vselej znova ponavljal, od kod prihajajo srčne bolezni in prehiter srčni utrip: od kuhanih in pečenih žitnih jedi! Ogljikovi atomi, ki nastajajo ob takšni hrani, silijo srce k hitremu bitju. Srčni utrip je odvisen od količine ogljikove kisline v krvi. "Ljudje so silno navezani na škrobnato hrano, žito, kruh, itn. Zdaj veš, kaj povzroča večino srčnih težav! " "Previsok in prenizek krvni tlak nista nič drugega, kakor rezultat prevelike količine zaužitih škrobnatih ogljikovih hidratov! Zaradi teh nastaja ogljikova kislina, ki moti mirno in ritmično delovanje srca in krvnega obtoka!" To so besede iz njegove knjige Become younger (Postani 33 mlajši) . In kako je s krompirjem? Seveda je tudi v krompirju zelo veliko škrobnatih ogljikovih hidratov in zato ima krompir enak učinek, vendar pa ima samo desetino škroba v primerjavi z žitnimi zrni. Toda ravno tako je kuhan, se pravi mrtev! Obilen krompirjev obrok torej povzroča enake srčne težave, kar velja za vsako kuhano hrano, ki jo pojemo v veliki količini. Dandanes se uporablja še en indeks, in sicer glicemični, o katerem bom govoril pri razlagi premajhne količine sladkorja v krvi (hipoglikemija). Krompirje tukaj z vrednostjo 70 zelo visoko v primerjavi s sadnim sladkorjem, ki ima vrednost 20. Čim manjša je glicemična vrednost, loliko bolje.

alkohola, (več kot

"Sem vegetarijanec in obenem strasten nasprotnik kar mi omogoča, da toliko bolje uporabljam svoje možgane 2000 prijavljenih patentov). Thomas Edison (znameniti izumitelj, med drugimžarnice)

Krompirjev škrob potemtakem prehitro preide v kri in prisili trebušno slinavko k preveč intenzivnemu izločanju insulina, kot protireakcija pa pride do prehitrega padca krvnega sladkorja z vsemi žalostnimi pojavi, ki 80 s s tem povezani. Sladkorni bolnik jih dobro pozna, nevednež pa meni, da je hudo zbolel! Tudi žitni izdelki so prav na vrhu, zlasti seveda bela moka, ki skorajda ne vsebuje nikakršnih balastnih snovi. Orehi in tudi soja imajo vrednost 13 zaradi velike količine maščob in beljakovin in so torej čisto spodaj. Orehi zdravo pomirjajo višanje in nižanje, nenehno variiranje na Sinusno-kosinusni gugalnici, kakor jo imenujem. Omenil sem že, daje med čisti sladkor, zato ima tako visok indeks, 78! Neka vegetarijanska kuharska knjiga ima nasjov Peka z medom, kakšna strašanska neumnost! Če si predočimo ta dejstva, ki bi morala v razsvetljenem stoletju počasi priti v zavest tudi tako imenovanim strokovnjakom za prehrano, zlahka razumemo, da je treba prenehati uživati krušne in žitne izdelke, v prehodnem stadiju pa jih je treba vsaj takoj drastično omejiti! Makrobiotika Način prehranjevanja in učinkovito odstranjevanje presnovnih usedlin sta temeljnega pomena za naše prihodnje zdravje! Makrobiotiki, ki 90 odstotno jedo žitne izdelke, povsem razločno pričajo, kako škodljiva je njihova prehrana, če dalj časa jedo izključno to hrano. Besedo makrobiotika povezujemo z dolgoživostjo, a če danes govorimo o makrobiotskem načinu življenja, potem praviloma mislimo na zen makrobiotiko. V Evropo in Ameriko jo je vpeljal japonski profesor .Oshawa. Toda že nemški raziskovalec Ch. W. Hufeland (1762-1836) je dal svoji knjigi z naslovom Umetnost podaljševanja človekovega življenja podnaslov Makrobiotika. Prav tako so številni iskalci iz prejšnjih stoletij govorili o makrobiotiki, kadar so menili podaljševanje življenja. Zen-makrobiotiki so si na svoj prapor z velikimi črkami napisali žita. Oshavra pravi v svoji knjigi Zen makrobiotika na strani 35 glede deset poti k zdravju in miru: "Najboljša je sedma stopnja, 100 odstotkov žita, nobene zelenjave, nobenega sadja, čim manj pijače, vse skupaj pa dolge ure pražiti z obilo maščobe in soli!" Najslabša stopnja pa je po Oshavvi tale sestava: 10 odstotkov žita, 30 odstotkov zelenjave, 30 odstotkov živalskih beljakovin, 15 odstotkov solate in sadja in 5 odstotkov posladka.

134

135

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Potem ko sem se dolgo časa hranil po Waerlandovem načinu, sem tri leta živel po tem principu, pri čemer nam je šlo razmeroma dobro. Na srečo pa tega načina prehranjevanja nisem dolgo obdržal, sicer bi moral nositi zahrbtne posledice žitne hrane, kakor jo je nazorno opisal Walter Sommer! Vendar pa človek pri takšni hrani ne zdrži dolgo, kajti temelj te prehrane je, da se žita dolge ure pražijo z obilico maščobe in soli, da postanejo čim bolj jang. Pri tem je treba potlačiti občutek žeje! Ta usodna prehrana privede prej ali slej do tragične, mučne smrti, ponavadi do želodčnega raka. Kateri želodec pa lahko dalj časa zdrži takšno smrtonosno mešanico? Pomanjkanje živih snovi in velika količina vselej škodljive soli (z namenskim izogibanjem pitja vode) pelje v izsušitev in izstradanje življenjsko pomembnih delov organizma. Temu pravijo jangiziranje in njihov vodja Oshawa je šel tako daleč, da se je kdaj pa kdaj po cele noči nalival z viskijem, da bi ušel začaranemu krogu izsušitve. Bedno je umrl za rakom pri 72 letih, njegov veliki zgled prof. Kataze, od katerega je nauk prevzel, pa je prav tako umrl za rakom s 56 leti. Med svojimi znanci sem poznal gorečo zagovornico te prehrane, ginekologinjo iz Heideja, ki je pri šestdesetih zbolela za želodčnim rakom. Gospa dr. Sch... je svoje žalostno stanje končala s samomorom. V začetku 70. let je bil organiziran zdravniški kongres v Biisumu. Potekal je v majhnem makrobiotičnem zdravilišču, ki gaje ustanovil moj prijatelj, hamburški zdravnik dr. med. H. Dr. H., ki je uvedel prof. Oshawo v Nemčiji in je tudi napisal predgovor k eni njegovih knjig. Poleg drugih zdravnikov so se teh pogovorov udeležili gospa lise Clausnitzer, ki je tistikrat živela na Švedskem, in je prav tako poznala doktorja H. Napisala je knjigo z naslovom Kažipot v makrobiotiko, v kateri je zagovarjala stroge teze prof. Oshawa. Čeprav je tudi ona umrla za rakom že pred petdesetim letom, videvam njeno knjigo še danes v knjižnicah v domovih za polnovredno prehrano! Tako dolgo živi napačna teza. Tega skromnega kongresa seje udeležila tudi gospa dr. Budvig, ki je zagovarjala znano maščobno in beljakovinsko hrano in še danes vesela in sveža živi v bližini Freudenstadta. Oba sva si prizadevala, da bi dr. H. odvrnila od njegove napačne makrobiotske poti, kar se nama na žalost ni posrečilo. Šele ko je obležal po operaciji prostate in podčeljustne žleze, ga je huda živčna razrvanost prisilila, da se je svoji praksi odpovedal in spet začel jesti jin hrano! Zen makrobiotiki se slepijo z začetnimi uspehi, kajti vsak prehod od običajne, napačne prehrane na drugačen sistem prinese najprej pozitivne rezultate. Pri nas v Evropi o tem načinu življenja ni več dosti slišati. Vendar pa prihajajo v zadnjem času iz ZDA knjige zakonskega para Kushi, ki sta se očitno učila iz napak utemeljiteljev in znova uvedla sadje in zelenjavo. Poleg tega imajo zenovci vselej močno versko usmeritev. Znani nemški alternativni zdravilec Alfred Dorschner je ustanovil zdravilišče in

napisal nekaj hvalevrednih knjig, in omenja na 92. strani svoje knjige Naturheilkunde - ein Weg für Dich (Naravno zdravljenje - tvoja pot) 5 5 : "Zaradi 90 odstotne žitne hrane je na tisoče ujetnikov žalostno pomrlo. Strahotno vrenje (!!), ki ga je povzročilo enostransko prehranjevanje s cerealijami in ob tem povzročilo podtlak kisika in absolutno pomanjkanje kisika, je bil poglavitni vzrok. Šele jedilna žlica sveže, zelene, z železom bogate substance iz kopriv (kakor vsakodnevni dodatek) je mnogim rešila livljenje." Na strani 91: "... zaradi uživanja žita se poslabša dihanje, tlak kisika pade. Takšna enostranska prehrana ne le da zmanjšuje optimalni tlak kisika, temveč tudi onemogoča vezavo kisika v krvi. Manjša poraba listnate zelenjave in rastoča poraba kruha znižuje tlak kisika in s tem vpliva na spremembo dihanja. Zaradi znižanega tlaka kisika nastopi v celicah pomanjkanje kisika, s čemer je ogrožena preskrba tkiva! Zaradi tega nastopijo motnje v prekrvitvi, kar povzroči pomanjkljivo oskrbo telesnih organov in nujno potrebnega dovoda hrane!" Alfred Dorschner se tu povsem strinja z dr. Walkerjem, ki pravi, da se moramo za vse težave s srcem predvsem zahvaliti škrobnatemu kruhu in žitu! Zaradi vrenja žitnih zrn pride do prevelike količine ogljikovega dioksida! Znani raziskovalec prehrane dr. Ralph Bircher, ki je še živ, in ki je po svojih številnih publikacijah najmanj tako znan kakor njegov oče, je v svoji reviji Wendepunkt 11/78 pisal o SEKTI OSHAWA! "Človek bi si mislil, da bo razum kmalu spravil tega samooklicanega jing-jang profesorja s poti, toda nova magija se širi, traja še naprej in še množi zmešnjavo na področju zdravstvenih naukov. O tem smo vselej mimogrede poročali, tudi o resnih zdravstvenih posledicah. Tukaj navajam pismo iz Nemčije: "K vašim izvajanjem 1978, str. 377, bi vam želel sporočiti naslednje: Sam sem večkrat poskusil, da bi te kroge pripravil k pameti in sicer zato, ker se je Oshawa sam na koncu svojega življenja dal prepričati, da so dodatki presne hrane za človeka s severa in z zahoda nujni. Vendar pa nisem mogel ne prej ne po svojem pisanju ugotoviti, da bi v informacijskih materialih nemške Oshawa centrale to pozno spoznanje svojega "preroka" vzeli na znanje in upoštevali. Tudi o tem ne, da v deželi, od koder nauk jing-jang izvira (tj. Kitajska, ne Japonska) zelenjave nikakor ne kuhajo tako totalno (cele ure) in solijo, kakor Oshawa, temveč jo imamo Evropejci dostikrat za "napol surovo". Tega pri Oshawowi centrali niso hoteli priznati." Da niti ne omenjamo drugih pojasnil o resničnih namenih starokitajskih jing-jang filozofov in današnjih razmerah in glediščih o količini vode in kuhanju živil, tudi ne o dejstvu, da lahko ledvice izločijo dnevno le nekaj gramov soli. Pri tem nam Japonska z največjo porabo soli na svetu (in tudi največjim številom ljudi s previsokim krvnim tlakom, HW) ne more biti za zgled. Toda Nakamura (pokojni predsednik nemških makrobiotikov) je šel prek teh dejstev z nekaj obrobnimi opombami." Dr. Martin iz ZDA piše: "Pred kratkim tako popularna modna

136

137

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

dieta, zen-makrobiotika, je privedla do nekaj smrtnih primerov. Vzrok teh smrti je bil hud skorbut zaradi pomanjkanja vitamina C pri ljudeh, ki so se predolgo držali te diete z omejevanjem pitja vode!" Zdravnik in raziskovalec prehrane dr. Reuben piše, da dobijo v ZDA dandanes skorbut le še tisti, ki so privrženci zen-makrobiotike. Kaj pravi NATURAL HYGIENE - Naravno zdravje (od leta 1822) k tej vzhodnjaški, zenovski makrobiotiki? T. C. Fry, eden današnjih vodilnih zastopnikov Naravnega zdravja piše v svoji knjigi The Course of Cooking 7 3 : "Obstaja sodobna "muha enodnevnica", ki se imenuje makrobiotična prehrana. No, stvari so take, da sem goreč pripadnik prave makrobiotične prehrane. Vesel bi bil, če bi si zanjo prizadeval ves svet. Makrobiotična hrana je hrana za dolgo življenje. To je moj cilj in zanj se zavzemam! Resnična makrobiotična dieta je eden temeljnih kamnov sistema zdravja! Toda popularna, napačno imenovana makrobiotika, o kateri poročam, je tista, ki jo zastopa Oshawova sekta. V resnici bi moral to prehrano imenovati "mikrobiotična dieta " za kratko življenje! Kdor se na to kaj spozna, ve, da ta način prehrane pomeni zapisanost smrti! Dejansko se je obširno pisalo o mladeniču, ki je v 85 dneh umrl ob čisti riževi hrani, to se je zgodilo v Passaicu v New Jerseyu. Ravnal se je po Oshawovi popolni hrani, rižu, ki ga je kuhal v ekonom loncu. Kot higieniki vemo, da na splošno človek dlje zdrži že samo ob vodi!" Obsežna opisovanja škodljivega Oshawovega nauka naj bodo v opomin vsem, ki še danes poslušajo zapeljive zvoke te sekte (pomešane z vzhodnjaško duševno modrostjo). Že čisto po človeškem izvoru mora vsak pameten človek reči, da človek v milijonih svojega razvoja ni poznal ne ognja ne orodja. Da bi preživel, je moral vse jesti presno, kakršno je zraslo. Pri tem so mu bila poglavitna hrana sadeži, listi, popki in oreščki. Zato smo tudi na ta način zgrajeni, geni so se komaj kaj spremenili, čemu torej ne jemo več najboljše hrane na svetu? Žita so razvojno zgodovinsko zelo mlada hrana! Ali Dornseifer iz Pulheima, hišna št. 3, ki se ukvarja s taoizmom, mi je poslal zanimivo razpravo svojega učitelja, po katerem Oshawa ni razumel jinga in janga, ki ju je prevzel od taoizma. Pravilno naj bi bilo ravno obratno. Nekaj stavkov: "Oshawa je pojma jing in jang usodno zamenjal, ker je jing izenačil s centrifugalno, jang pa s centripetalno silo. V resnici je ravno obratno. Pravilno bi se torej pri Oshawu moralo glasiti takole: "Centripetalna sila jing povzroča naslednje pojave: krčenje in mraz, centrifugalna sila jang pa širitev, raztezanje, segrevanje in toploto." "Mimogrede pa je povsem napačno, imeti jang za dobro in jin za zlo." Potemtakem je hrana, ki jo Oshawa zametuje, namreč sadje in zelenjava, najboljše, žita kot "pozen" izum pa najslabše živilo! Raziskave

tega biokemika se torej skladajo z nauki prej omenjenih zdravnikov iz prejšnjega stoletja, ki so resnico ugotovili na podlagi svojih praktičnih izkušenj s svojimi pacienti! Po zdravem človekovem razumu lahko to presodimo povsem preprosto: naravna hrana, ki je bila dobra od začetka človekovega razvoja (presno sadje, zelenjava in oreščki) naj bi bila napačna, povsem nova hrana iz zrn, ki jih prežgemo v pepel z veliko količino strupenih soli, pa naj bo zdrava? Perverzno razmišljanje makrobiotikov. Zaprtje, prebavne motnje! Vselej znova hvalijo zagovorniki zrnate hrane čudovit učinek celega žita pri zaprtju. Dr. Bruker je o tem napisal celo celo knjigo z naslovom Ozdravitev zaprtja v treh dneh! Resnica je ravno nasprotna. Obsežno sem že prikazal, da ravno jedci polnozrnate žitne hrane nenehno trpijo zaradi vetrov in prebavnih motenj. Trdim, da se mora črevesje znebiti teh motečih, stimulirajočih količin lepila, da ne bi propadlo! Delo, ki ga mora črevesje opraviti z grobimi žitnimi izdelki lahko primerjamo s stiskalnico, ki jo kmetje uporabljajo pri stiskanju slame. Kadarkoli pridejo velike količine teh težko prebavljivih grobih snovi v črevesni trakt, jih mora črevo na koncu iztisniti iz sebe (kakor stiskalnica). Črevo ima to lepilo, ki razvija kislino, za strup in se ga hoče čim hitreje znebiti! Kolikokrat še posebej dodajajo otrobe. Waerland je imenoval otrobe "ščetka za črevesje". Že zjutraj so dajali ljudem prekuhano zelenjavno vodo z otrobi in lanenimi semeni, temu so rekli excelsior. Povrhnjica mletega žita in zlasti še koncentrirani otrobi sami imajo kot nož ostre robove, ki pustošijo po občutljivih stenah črevesja. Draženje je včasih tako močno, da se z blatom izloča celo kri. Številni hemoroidni bolniki zelo trpijo zaradi grobega blata. Dr. Gibson piše v knjigi Bran, a dangerous Food (Otrobi nevarna hrana): "Teorija, da so otrobi koristni kot odvajalna sredstva, temelji na istem principu, po katerem je udarec z bičem dobro sredstvo za utrujenega konja! Otrobi prisilijo črevesje h krepkemu gibanju, da bi se čimprej znebilo škodljivih sluzastih povrhnjic." Dr. White takole piše o otrobih v svoji knjigi: "Otrobi so kot živilo prav tako nesmiselni kot žaganje! Ko jih ločimo od zrnja, so nenaraven izdelek! Čudim se, kako dolgo "prehranjevalni strokovnjaki" že razširjajo to neumnost!" (1927). Tovrstnih nesmislov pa je zmeraj več, ne da bi jim bilo videti konca. Neumnosti prepisujejo drug od drugega! Poleg tega grobe žitne ovojnice že v želodcu začnejo dražiti želodčno sluznico, ki potem izloča še več solne kisline, da bi se zaščitila, v resnici pa zaščitni sloj še bolj uniči! Sčasoma v prebavnem sistemu pride do ogromnih količin

138

139

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

kislin, ki se nazadnje pokažejo na primer kot nevralgični simptomi v ramenih! Torej živčno vzdraženje! Odvajalna in prava je samo ovojnica prosa, saj je samo ta mehka in proso kot edino žito ni kislotvorno. Proso daje mehko želatinasto substanco. Proso in ajda pravzaprav nista žiti, temveč ščavnici. Utemeljena bi bila tudi uporaba lanenih semen kot gladke substance. Nekega Rusa, ki je po uživanju grobega rženega kruha dobil črevesne čire, je družina prisilila jesti le proso. Ozdravel je v šestih mesecih. (Toda kdo pri nas sploh še je proso?). Vlakna v svežem sadju in zelenjavi pa nimajo dražečega, škodljivega vpliva, kakršnega imajo žitna vlakna. Za urejeno prebavo so ravno ta nedolžna polnila nujno potrebna. Tako najdemo pri prvobitni človeški hrani najboljšo rešitev za vse prebavne težave! Da sadje pospešuje prebavo, seje med tem postopoma že razvedelo. Že 10. 8. 1986 je zdravnik dr. Herbert Freisleben objavil, da pšenični otrobi ne le motijo prebavo in poškodujejo črevesne stene, temveč tudi razširjajo črevesje. Prvobitna človeška hrana, sadje, zelenjava in orehi v presnem stanju so vselej najboljša hrana. Kdo pa je sposoben takšno hrano tudi pripraviti bolje kot narava sama? Vsako spreminjanje s človeškimi posegi, kuhanje, soljenje in začinjanje je vselej škodljivo! Kuhinje in kuharji so torej nevarna iznajdba! Zato je tudi napačna pogostna izjava zagovornikov žit, da dnevno potrebujemo tri jedilne žlice namočenega žita, da bi zagotovili optimalno oskrbo organizma s potrebnimi hranilnimi snovmi! Dokazal sem, da namočeno žito ni prebavljivo, še manj pa razne vrste jedi s kosmiči! Česa torej ni v presnem sadju, zelenjavi in orehih, kar je v žitu, ki ima tako negativno kislo bilanco? Čas je že, da se te pravljice razblinijo! Nikjer ne piše, da moramo iti na blato vsak dan ali po vsakem obroku. Tudi tukaj velja naravno pravilo: Pusti telo pri miru in naj nam samo sporoči, kdaj je čas! Prostata Dolga leta sem razmišljal, zakaj se pri moških s starostjo prostata progresivno povečuje in otrdeva. Dandanes se ta bolezen pojavlja pri vse mlajših letnikih. Pri tem se prostata tudi vname. Iščejo "sovražnike" (mikrobe) in jih napadajo s penicilinom. Vendar pa pri tem ne odstranijo vzrokov! Pravijo pa tudi, da kdor zboli za vnetjem prostate, ta se ga več ne znebi. Vselej znova zamenjujejo vzrok in posledico! Dokler se ne odstrani vzrok, tj. napačen način življenja, ne more nič pomagati! Pred 18 leti sem opravil kuro s svežimi celicami, ki naj bi pomagala obolelim na prostati. Pri tej kuri nisem opazil prav ničesar. Kakor toliko drugih posegov v človekovo telo z živalskimi, kemičnimi ali tudi rastlinskimi izdelki, tako je treba tudi terapijo s svežimi ali suhimi celicami odkloniti. Kar človek

morda čuti, so obupni napori telesa, da bi se znebil še teh strupov. Odtod tudi pogosti vročični pojavi po tovrstnih injekcijah. Vse, kar ima opraviti s pomorom živali, ne more človeku nikoli prinesti kaj dobrega. Koliko ljubiteljev živali bi šlo s svojimi "ljubljenimi" psi v takšno ustanovo, medtem pa hladnokrvno sprejemajo pomor ovac. Kakšna pa je razlika med življenjem posameznih živali, kdo bo sodil o božjem stvarstvu, kaj je dragoceno in kaj ne? Trdno sem prepričan, da sem našel pravi vzrok za obolenje prostate: krušne in žitne jedi! To lahko vsakdo poskusi sam. Živite nekaj tednov in mesecev brez krušnih izdelkov, potem se bodo težave počasi, toda zagotovo zmanjšale. To traja toliko časa, dokler organizem ne izloči nabrane žitne sluzi. Kakor vsi pretoki in fdtrirni sistemi, tako se morajo tudi izredno fine "cevčice" v prostati in njenih "dovodnicah", torej v celotnem spolnem aparatu popolnoma očistiti od usedlin. Kdor je škrobnata živila, ima poleg tega nenehno polno črevesje, ki zato ves čas pritiska na mehur in s tem na prostato. Tukaj je treba zlasti opozoriti na razširjeno in prepolno zadnje črevo. Ta konec bi moral biti vselej prazen. Pri tem so najboljši čistilci čudoviti sadeži. Sluz se izloča, težave z izločanjem, pritiskom in trganjem izginejo. Pogostnega nočnega vstajanja ni več. Iztok urina je spet močan in obilen kakor v mladih letih. Ce se vrnete k lepljivi hrani, se težave že v par dnevih vrnejo! To sem večkrat poskusil sam pri sebi. Medtem sem zvedel, da mnogi raziskovalci prehrane v ZDA potrjujejo moje izkušnje. Tukaj bi želel navesti značilen primer iz knjige dr. VValkerja, kije leta 1985, kakor je znano, navzlic hudim boleznim v svojih najboljših letih, kot samostojen menedžer praznoval 116-letnico. "Nekega dne je prišel v moj sanatorij 81'-letni gospod, ki ga je spremljala negovalka. Njegova zgodba je bila kratka: že 25 let je trpel zaradi prostate. V zadnjih 12 mesecih pa se je njegovo stanje tako poslabšalo, da brez negovalke sploh ni mogel več živeti. Podnevi in ponoči mu je morala vstavljati kateter, da mu je izpraznila mehur! (Vendar pa si to lahko privoščijo samo bogati ljudje). Ko mu je zdravnik povedal, da lahko je samo takšno hrano (sadje in zelenjavo), kakršna je predpisana v sanatoriju, je protestiral, da brez žita in škrobnate hrane ne more živeti. Ko so mu povedali, da se ima za svoje stanje zahvaliti prav sluzasti škrobnati hrani, se je odločil, da bo poskusil za dva meseca. Na koncu prvega meseca je lahko zavoljo prehranjevanja brez žita in vsakodnevnih klistirjev odpustil negovalko! Težave s prostato, ki jih je imel 25 let, so izginile. Ko je šel h koncu drugi mesec, je bil videti 25 let mlajši in se je tako tudi počutil." Rad bi povedal, da to ni osamljen primer iz moje prakse. Imel

140

141

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

sem veliko bolnikov s prostato in še pri nobenem ni moj program spodletel! Tako kot ta 87-letnik so si povrnili vitalnost in moč za še lep kos življenja. Trdno sem prepričan, če bi ta gospod začel živeti brez kruha in žita pred 20 ali 30 leti, bi nedvomno danes ne bil videti starejši od 50 ali 60 let in bi se tako tudi počutil. Staremu gospodu sem zagotovil, da bo, če se bo strogo držal pravega načina življenja, zdrav in čil prekoračil 100-letnico!" Tako Dr. Walker. Ali ne bi morala že ta izkušnja z zahrbtno boleznijo "starih moških" vzbuditi pozornost vseh moških in žensk? Zdaj veš, da noben zdravnik pri tej bolezni ne more odločilno pomagati. Nič ne pomaga, nobeno zdravilo, nobeno psevdosredstvo, ne bučno seme, ne beta-sisterol (iz neke afriške rastline). Ne, samo nož in možnost kastracije! Poznam operiranca, ki je moral po tem nositi damske vložke! Nož pa nikdar ne odstrani vzroka te bolezni, ki se pogostoma sprevrže v raka. Poleg tega se lahko bolezenska rast žleze ponovi! Pri vsaki operaciji grozijo nevarnosti, tukaj pa še dodatna možnost IMPOTENCE, če operacija ni opravljena izredno skrbno in izkušeno. Samo s to boleznijo pred očmi ti ne bi smelo biti težko odtrgati se od lepljivega k r u h a in žita! Katera odločitev je težja: nož in njegove posledice ali prehod k odrešilni sadni in zelenjavni hrani? S prostato je tesno povezan mehur. Operacija na prostati in nastanek kamnov v mehurju sta pogostoma povezana. Tudi tu igra žitno lepilo in iz njega zvarjeno pivo usodno vlogo. Rad bi vam opisal še en drastičen primer. O nevarnostih lepljive makrobiotske hrane sem že obširno poročal. Spoprijateljil sem se bil z nekim zdravnikom iz Hamburga, ki je bil ob nastopu tega nauka v Nemčiji njegov velik zagovornik, dolga leta sem ga zaman svaril pred ekstremno žitno hrano. Nekega dne je prišel rok za operacijo prostate, potem ko so mu že večkrat neuspešno operirali popolnoma zagnojeno čeljust. Operacijo prostate je hotel prikriti, saj se vendar ne spodobi, da bi bila ob "zdravi" Oshawovi žitni hrani takšna operacija sploh potrebna! Vendar težave tudi po operaciji niso izginile, ker seje še naprej držal napačne žitne hrane. Tako je moral pod nož še drugikrat. Potem je bil pri meni dva tedna na obisku, nazadnje sem ga le hotel pripraviti do tega, da bi jedel presno sadje in zelenjavo. Vendar pa so se težave spet pokazale, tako da sem moral nekega večera poklicati svojega zdravnika. Ze poprej sem ga bil posvaril, naj prinese s seboj svoj kateter, vendar ni bilo nič hudega, mehur sploh ni bil poln. Kakor je znano, so zdravniki pri lastnih boleznih hipohondri, saj predobro vedo, kaj se lahko zgodi! Dr. H. je res veliko pretrpel, nenehno je imel mučne glavobole in živčne bolečine, ki se jih vse do danes ni znebil. Torej spet: namesto obljubljene dolgoživosti pri mrtvi sluzasti žitni hrani samo trpljenje in trpljenje!

In ti pridigarji so si prilastili ime makrobiotiki (podaljševalci življenja). Pomudimo se še malo pri bolezni prostate. Opisal sem, da že sama teža velikih količin kruha in žita močno obremenjuje prebavne organe. Črevesje je nenehno vzdraženo, prihaja do širitve črevesa (divertikel), ki se izredno rada vnamejo. Vnetje črevesa, močno razširjeni kolitis, je posledica le-tega. Še zlasti je usodno prenapolnjeno slepo črevo. Ventil k tankemu črevesu ne zdrži pritiska. Tedaj pride v tenko črevo gniloba, zaradi katere se vname ves okoliš. To je tako imenovana Crohnova bolezen, ki seje z zdravili ne da ozdraviti! Bolniki se povezujejo v skupinah za samopomoč, da bi drug drugemu dajali tolažbo. Vendar pa nihče noče slišati, da bi se korenito odvrnil od "priljubljene" hrane. Kakor omenjeno, povzroča nenehni pritisk na mehur in prostato oteženo praznjenje mehurja. Mehur se ne more več popolnoma sprazniti. Vsepovsod prisotne bakterije tedaj povzročijo vnetje, prostatitis, ki je predhodnik obolenja prostate. Pri ženskah povzroča pritisk prenapolnjenega črevesja na spolne organe spust maternice in vnetje jajčnikov. Are Waerland je med svojim študijem v Londonu pogostoma prisostvoval operacijam rakavih bolnikov, ki jih je izvajal znani kirurg, sir Artnibot Lane. Sredi 50. let nam je pokazal fotografije takšnih operacij, ycasih je imelo blato v zadnjem črevu premer petlitrškega plastičnega vedra. Črevesne stene so bile tanke kakor pergamentni papir. Le v sredini je bila še majhna odprtina za blato. Okolišni sloji pa so bili trdi in zastareli. Si je potemtakem težko predstavljati raka v takšnem črevesu? Vselej znova smo presenečeni, daje človeška žival tako trdoživa in da živi tako dolgo navzlic tolikšnim obremenitvam! Če torej želiš v prihodnje svoj prebavni sistem razbremeniti teh grozljivih bolezni, potem jej sveže sadje, zelenjavo in orehe v presnem stanju, ne pa kruha in žitnih jedi! Sadje in zelenjava v naravnem stanju ne dražijo prebavnega trakta, ne povzročajo zaprtja in ne širijo črevesja. Če ješ samo sadje, potem nimaš težav z vrenjem in imaš takoj na voljo vso potrebno energijo. Če pa sadje kombiniraš z žitom, kakor na primer pri sadni torti, potem sadni sladkor iz sadja takoj povzroči, da ta brozga zavre. S tem si v sebi odprl "zganjamo" ! Torej sadja nikdar ne jej po večerji, pri gledanju TV, kajti "eno jabolko na dan" ti ne bo pregnalo zdravnika, temveč jej sadje kot samostojen obrok! Nikdar ne pozabi, da je človek po svojih dednih zasnovah sadjejedec, FRUGIVOR. Če si v mislih predočiš celoten razvoj človeka, potem smo od stalne naselitve šele nekaj minut jedci kruha in žita! Vsakdo bo sam pri sebi ugotovil močno izboljšanje zdravstvenega stanja: če boš za nekaj dni ali nekaj tednov nadomestil žitne izdelke s sadjem. Doživel boš presenečenje! Williams Kinnear je že junija 1893 v reviji North Ameri­ can Revue napisal: "Sliši se paradoksalno, hrana, ki jo jemo, da bi živeli, nas pospešeno pelje na pokopališče. Anorganske soli, ki so v velikih količinah

142

143

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

prisotne v krušnem žitu, so navidez povsem nedolžne. Vendar pa so največji povzročitelj poapnenja! Še zlasti pa so sadeži najboljša hrana v starosti, ker ne vsebujejo nobenih koncentriranih nitratnih snovi, temveč lahko prebavljive aminokisline, ki ne povzročajo okostenitve in staranja. Drugače kot sicer mislijo ljudje, je treba v visoki starosti manj, ne pa več beljakovin Vselej moramo pomisliti, da je telo že zelo zgodaj pomislilo na RECIKLIRANJE in zna iz svojih odpadkov spet uporabiti do 75 odstotkov aminokislin!" Ob koncu knjige je Kinnear omenil nasprotnika svojih raziskav, ki mu je bil dejal: "Še na misel mi ne pride, da bi si naložil tolikšne vsakdanje muke, da bi zato živel 200 let, boljše je kratko, pa srečno življenje ". Takšnim ljudem odvrnem samo tole: "Take your Choice!" (Kakor vam drago!) Spoznal sem veliko takšnih ignorantov, ki bi prav radi živeli še kakšno urico, vendar... je bilo prepozno! Desetletij napak narava ne more popraviti! Dokončno uničenega tkiva se ne da obnoviti! Kruh in žita tako preobremenjujejo celoten prebavni sistem, daje v njem komaj še kaj prostora za najboljšo hrano na tem svetu: sadje, zelenjavo in nekaj malega orehov. Vselej znova ugotavljam, da ljudje, ki pojedo veliko kruha, moke in žita, skorajda ne jedo sadja. Kolikokrat slišim, da njihov želodec sadja ne prenaša. Kakor sem že razložil, je to povsem jasno, sadje povzroči v že zakisanih organih prisotni žitni drozgi vrenje in "proizvodnjo alkohola". Vsepovsod vre in pritiska ta mešana hrana, vnete sluznice so še bolj vzdražene, še bolj občutljive! Tedaj morajo priskočiti na pomoč protikislinske tablete, toda ali je s tem vzrok odstranjen? Vegetarijanci jedo tudi velike količine kuhane, mrtve zelenjave. Od presne hrane potem ostane komaj še krožnik solate, skoraj izključno zelene solate, pri čemer sploh ne vedo, da takšna solata vsebuje določeno količino opija in da jo poleg tega vzgajajo v rastlinjakih z umetnimi gnojili, insekticidi, pesticidi, tako da bi bila na razpolago vse leto. To je dobro za trgovino, toda slabo za človeka. Vendar pa nikdar ne obdolžijo vzroka teh težav, temveč vselej le povsem nedolžno sadje. Kdaj se bodo ljudje kaj naučili? Takšnim psevdovegetarijancem lahko priporočim, naj kar ostanejo pri svoji dosedanji meščanski hrani z mesom, krompirjem in kuhano zelenjavo in naj raje pojedo čim manj kruha in žit. Tako bodo živeli bolj zdravo in dlje od pudingških vegetarijancev! Proč naj zlijejo le mesne sokove (živalski urin)! Kruh in žito sta nevarni osnovni živili. Če bi človeštvu naenkrat vzeli te izdelke, bi takoj izbruhnila silna lakota in mrtve bi šteli v milijonih. Kljub temu pa ostajam pri svoji obtožbi proti žitnim izdelkom. Ljudje se morajo znova naučiti, da bodo proste njivske površine zasadili s sadnim drevjem in orehi ter da bodo uživali svoje pridelke, ki vsebujejo čudovite hranilne snovi za človeško telo, neposredno, brez toplotne obdelave. Postati moramo spet vrtnarji, kakor je pisal Walter Sommer.

Propaganda za zdravi nemški polnozrnati kruh, za največjo izbiro kruhov na vsem svetu, pa bo že poskrbela za to, da bo sprememba njivskih površin v vrtove še dolgo ostala le pobožna želja. Kljub temu pa ima posameznik j a v n o danes vse možnosti, da se prehranjuje z najboljšimi presnimi izdelki. Še nikdar ni bilo na trgu toliko sadja kolikor gaje danes, kajti hitra transportna sredstva in učinkovit sistem razpošiljanja po supermarketih skrbi za to, da so sadje in orehi na razpolago v obilnih količinah prek celega leta. Znova in znova prihajajo na trg novi križanci in zato moramo biti hvaležni. Pomislimo le na čudovite nektarine! Ko sem bil mlad, smo imeli le nekaj jabolk in hrušk v jeseni, pa še takrat smo se morali sami "organizirati", saj v svojih vrtovih nismo imeli dosti sadnih dreves. Jedli smo celo grenka divja jabolka. Ali smo prej sploh imeli svežo zelenjavo? Pri mesnih jedeh so komajda uporabljali peteršilj kot okras. Alije danes kaj drugače? Zelenjave za prilogo k mesu je danes dosti, toda tudi ta potuje tako kakor nekdaj naravnost v lonec! Toda obdobje kuhajočega človeka se bo izteklo, kajti nekega dne narava takšnega življenja navzlic obupnim poskusom ne more več ohranjati. Kdor cele rodove nejé nobenih svežih, živih hranilnih snovi, ta bo moral izumreti. Narava bo tedaj uporabila grozljiva sredstva, na primer viruse aidsa, ki tako kot drugi virusi niso živi, vendar pa se znajo zahrbtno splaziti v celico, najprej uživajo v razgrajenih mitohondrijih gostitelja, nato pa se lotijo uničevanja, kajti "gostitelj" živi samo še od mrtvih izdelkov, kave, čaja, kakava, koka kole, žganja, cigaret in mesa iz živalskih trupel, giblje se samo še z avtom in se izogiblje svežega zraka! Zato pa "naravna" uničevalna bolezen ne izbruhne pri vsakem, ki se je naleze. V knjigi smo že povedali, da so mikrobi v resnici naši prijatelji, naši pometači, ki odstranjujejo nabrane odpadke. Kjer ni odpadkov, tja tudi virusi in bakterije ne pridejo. Poglej neuspešne poskuse, da bi pri humanoidnih opicah povzročili izbruh te bolezni navzlic intenzivnim, neposrednim injekcijam virusov aidsa! Pa smo si 98,5 odstotno sorodni s svojimi najbližjimi sorodniki v živalskem kraljestvu. Čemu se potem ne učimo od njih, kako je treba živeti? V kruhu in žitu, ki dajeta kislotvorno lepilo za vse telo, imajo vselej prežeči mikrobi čudovito gojišče! Tako ravna narava, trdo in pravično. Če se v zadnjem stadiju bolezni bolnik še zmeraj ne odloči za obrat, potem na milijarde bakterij v telesu zarjove svoj bolni klic in poskrbi, da bo telo, ki ni več sposobno za življenje, čim prej pretvorjeno v humus, da bi tako služilo novemu življenju! To se dogaja vsak dan okoli nas! Če hočeš temu ubežati, potem začni sodelovati z naravo in se odpovej brezuspešnim poskusom, da bi se vsak dan upiral tem zakonom. Sicer pridejo tako imenovane avtoimunske bolezni, pred katerimi mora šolska medicina kapitulirati. Ko seje razvedelo, da meso le ni tako zelo zdravo (televizijske oddaje), paje propaganda za krušno žito poskrbela za prodajo mlinov, da si

144

145

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

ljudje sami meljejo zrnje in pečejo kruh. K takšnim ljudem sem prej sodil tudi sam, ker pač nisem vedel, kaj je prav. Tebi pa sem zdaj povedal zadosti o kruhu. Le mirno spravi svoj mlinček nazaj v škatlo. m"Tqko imenovan vegetarijanec sem od leta 1881 (rojen sem bil 1856). Že več kot četrt stoletja živim in delam brez, mesa, rib, perutnine, čaja in alkohola. Ali imajo jedci zrezkov boljše delovne sposobnosti? Prepričan sem, da ne - abstinenca - odrekanje - v tem smislu nisem nikakršen abstinent, temveč uživač. - Nekoč mi je neki zdravnik svetoval: "Jejte meso, sicer boste umrli! " Jaz pa nisem storil ne enega ne drugega!" George Bernard Shaw, (pisatelj, umrl 1950 v starosti 94 let zaradi nesreče pri obiranju sadja!) Shall we eat Bread? Ali naj jemo kruh? To je naslov knjige, ki stajo leta 1956 izdala dr. R. W. Bernard in Ehrenfried Pfeiffer. Kdor mi do sedaj ni hotel prisluhniti (kaj pa more priti dobrega iz Nazareta), naj razmišlja o ugotovitvah teh raziskovalcev, čeprav sem jih tudi jaz že precej navedel. Dr. Goldman je leta 1954 v svojem članku Poison by the Plateful (Strup s polnih krožnikov) napisal, da velja kruh za "temelj" življenja, vendar pa je ob načinu, na kakršen nam ta množični izdelek ponujajo, žal snov, ki človeka slabi. Kemična zastrupitev kruha se začne že pri kmetu, žito vsrka gnojila in insekticide, kasneje pa ga ob skladiščenju še dodatno kemično obdelajo. Družba Delany Comp, je potrdila, da sta leta 1949 samo dve podjetji dobavili 5 milijonov kilogramov kemikalij za 30.000 pekov (koliko potem šele leta 1989?). Kemično zastrupljanje se začne že pri setvi, da bi s strupi pregnali plevel. (To sem videl tudi sam v svoji vasi). Malodane vse žitno seme obdelajo s ceresanom, ki vsebuje živo srebro. In ni še dolgo, ko je bil dovoljen DDT. (Tega še danes pošiljajo deželam v razvoju). Poleg tega v ZDA kruh bogatijo s kemičnimi vitamini in rudninskimi snovmi. Vemo, da teh mrtvih anorganskih snovi telo ne more uporabiti in zato delujejo kot dodaten strup in pri razstrupljanju nam jemljejo veliko energije in živčne moči. Toda kruh brez soli in začimb nima nobenega okusa. Zato se dodajajo še velike količine strupene soli, ki je prav tako anorganska in ki je telo ne more asimilirati. (Solne usedline = revmatične usedline). Kdor potuje večkrat v ZDA, pozna takšen "gumijast" kruh, ki ga stisneš kakor harmoniko. Poleg tega pa za bolj mehko testo potrebujemo še kvas. V pečenem hlebcu kruha pa v sredini kvasovke ostanejo pri življenju. Tako imamo znova dober sprožilec za vselej prisotno alkoholno vrenje. Seveda pa ne gre brez dobrega pecilnega praška, ki ga delno izdelujejo iz aluminija. Aluminij pa v novejšem času obtožujejo za Alzheimerjevo bolezen, pri kateri se možgani počasi

skrčijo na velikost otroških možgan. Zato moramo preprečiti vsak stik hrane z aluminijastimi folijami itn. Sendviče raje zavijajte v papir kot nekoč. Seveda pa kruha nihče ne je samega, saj nima prijetnega okusa (še zlasti brez soli ne). Poskušajo z najrazličnejšimi kombinacijami, s salamo, sirom, medom, marmelado, itn. Navedel sem že, kakšni prebavni problemi nastopajo pri teh mešanicah. Sladkor v medu in marmeladi še pospešuje vrenje in je največji ropar kalcija in vitaminov. Poleg tega je v žitu izredno malo kalcija, tako da kislotvorno žito nenehno srka pomembne rezerve kalcija iz okostja! Kruh in žito sta torej smrtno nevarni snovi! Čim prej se ju znebiš, toliko bolje zate! Za slabotno okostje torej ne poskrbijo le kislotvorni mesni izdelki, temveč tudi "nedolžna" živila iz celotnega sektorja žitnih izdelkov, razen prosa, ki,pa gaje treba prav tako kuhati! Švedski biokemik dr. Ragnar Berg se je veliko ukvarjal z raziskavami razmerja med kislinami in bazami. Ugotovil je, da mora jesti človek najmanj 70 odstotkov bazotvornih živil, da more ohraniti življenjsko potrebno ravnovesje med kislinami in bazami. Naj torej preprosto naštejem nekaj bazotvornih živil: voda, presno sadje in zelenjava, sveže mleko, popito naravnost iz vimena! Dober tek! Vsa druga živila so kislotvorna! Kuhanje v loncu spremeni tudi sadje in zelenjavo v kislotvorno živilo. Od vseh žit je pšenica, še zlasti kot snežno bela moka, najbolj kislotvorna. Kljub temu pa je bel kruh lažje prebavljiv od težkega pohiozrnatega kruha. Mnogim "težki" dobri črni kruh ne prija, ker imajo že načete prebavne organe! Are Waerland je napjsal knjižico z naslovom Zakisanost kot temeljni vzrok vseh bolezni. Čeprav v njej našteva hudo škodljivost kisle hrane, pa ravno njegov prehranjevalni sistem vsebuje 50 odstotkov žitne kisline. Poleg tega priporoča zjutraj prehranjevanje s kislim mlekom. Če potem jeste še omake iz kislega mleka k zelenjavi in obilno uživate sir za malico in večerjo, potem je ta hrana 75 odstotno kislotvorna. Zato je povsem napačno v poznih letih dolžil kislo sadje, češ daje kislotvorno, namesto da bi razmislil o lastnem kislem prehranjevalnem sistemu. Tudi Koch in njegovi nasledniki metode AAM (anti-acidmethode) nenehno obtožujejo sadje in pri tem pozabljajo na visok delež vselej kislotvorne kuhane hrane in obilico žit v svojih receptih. Koch je vselej obtoževal Walterja Sommerja, razloček pa je ta, daje Koch živel le 78 let, Sommer pa 99. Pri teh samozvanih raziskovalcih moramo obtožiti predvsem to, da svojo napačno kislo hrano nevtralizirajo z umetnimi bazičnimi snovmi. Slišali smo, da telo takšnih anorganskih rudninskih snovi ne more uporabiti. Napačno nevtraliziranje, ki torej še bolj pospeši poapnenje! V neki ameriški študiji je poleg tega povedano še tole: "Čim

146

147

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

bolj je krvni obtok alkalen, tem boljše je zdravje, pod pogojem, da gre za normalno alkalnost in ne alkalozo (kije bolezenska), kije torej dosežena z jemanjem kemičnih rudninskih snovi ali tablet, na primer natrijevega bikarbonata. In ravno to dnevno počno vsi nasprotniki sadne kisline, da bi lahko še naprej "grešili"! Le kako je človek lahko tako slep, da se zanaša na mrtve dodatke!" Izbira tovrstnih umetnih soli, ki jih ljudje jemljejo, da bi ušli "zakisanosti" zaradi svoje napačne prehrane, je velika. Toda te mrtve apnenčaste snovi so neuporabne in poleg tega obenem z drugimi anorganskimi snovmi v prehrani (še zlasti v žitu) pripeljejo do prezgodnje poapnitve! Tako se je zgodilo tudi omenjenemu Kochu, ki je pred smrtjo povsem izgubil sposobnost mišljenja, na katero je bil prej vselej tako ponosen. Zakaj imamo v zahodnih "civiliziranih" (degeneriranih) deželah tako mehke kosti, da se zlomijo pri najmanjši obremenitvi? Vzrok je človekova odvrnitev od naravne hrane. Dokler tega ne bomo spremenili, bomo še naprej potrebovali umetne sklepe! In k mehčanju kosti pripomorejo zelo veliko ravno žitni in mlečni izdelki poleg mesne in kuhane hrane. Vsi mrtvi izdelki živalskega izvora in vse maščobe so vselej kislotvorne. Če k temu dodamo še kislotvome pijače, na primer kavo, čaj, kakav, čokolado in alkohol, potem je zakisanost še hujša. Nazadnje okrepi takšno stanje še nikotin. Da so vsi revmatični pojavi po svojem vzroku povezani z zakislitvijo, smo že omenili. Analiza urina z lakmusovim papirjem kaže stopnjo zakislitve, tako kot smo že obširno poročali. K temu bi rad dodal, da si moramo vselej vzeti za najboljši zgled živali. Vse mesojede živali imajo kisel urin, vse rastlinojede pa bazičnega. Človek po svojih zasnovah sodi k vegetarijanskim živim bitjem, zato mora biti njegov urin bazičen! Toda večina ljudi ima kislo strukturo, zato ker velika količina s kalcijem revne mesne in žitne hrane povzroči v končni fazi kislost. Pomni: KISEL URIN = MEHKE KOSTI IN ZOBJE! Najboljši dokaz za vsesplošno zakisanost človeka je pač vsakodnevno jemanje milijonov protikislinskih tablet! Alergija Hude alergične in astmatične težave, ki smo jim dandanes priča, imajo, kakor vse druge bolezni, le en sam vzrok: zastrupitev telesa! Ko notranji organi, še zlasti veliki čistilni obrat jetra in nato še zadnji filtrirni organ ledvice ne zmorejo več odstranjevati odpadnih snovi po normalnih poteh, tj. z blatom, urinom in skozi pljuča, potem se čiščenja loti še največji izločevalni organ, tj. koža, da bi s tem obdržala organizem pri življenju. Narava si vselej prizadeva za ravnovesje, zato se bojuje do zadnjega. Alergija, vključno z vsemi kožnimi boleznimi, kakor tudi po

splošnem mnenju neozdravljiva luskavica (psoriaza) ali v zadnjem času tudi nevrodermitis, izginejo v nekaj tednih, če preidemo na 100 odstotno presno hrano. Nekatera napačna živila so še posebej hudi povzročitelji alergij pri človeku: 1. pšenica, 2 kravje mleko. Ker je navsezadnje vzrok vseh bolezni zastrupitev telesa, to pomeni, da moramo posebno pozornost posvetiti svoji "greznici", tj. debelemu črevesu. Prof. Ehret imenuje današnjega človeka "living cesspool" (živa greznica). In z njo je tako kakor z običajno greznico, ko je polna, jo je treba očistiti. Nenehno dovajanje strupenih odpadkov iz kuhane, mrtve hrane spreminja človekovo debelo črevo v greznico; črevo se na nekaterih mestih razširi do 30 cm (dr. Kellogg). Takšno zamašeno in zastrupljeno črevo je nenehna obremenitev za vse telo. Greznico moraš torej očistiti, če hočeš ozdraveti. Najboljše in najbolj intenzivno čiščenje pa je čiščenje z biološko pravilno presno sadno in zelenjavno hrano! Organska sadna kislina (ki je ne zamenjujmo s prej omenjenimi anorganskimi kislinami) očisti vse krožne toke v telesu, ne le črevesa! Odlaganje usedlin v debelem črevu poteka včasih že od otroštva, zato tudi tolikšna uporaba, zloraba odvajalnih sredstev! Kdor živi napačno, naj si da opraviti veliko splakovanje črevesja v priznanih institucijah, kjer imajo strokovno osebje. To sem hotel že enkrat prej narediti, toda v Nemčiji nisem v bližini svojega kraja navzlic povpraševanju pri zdravnikih in v bolnišnicah našel nobene takšne možnosti. Vendar pa takšna možnost v Nemčiji obstaja, kajti že leta 1955 so pri kroničnih revmatičnih bolnikih v Waerlandovem zdravilišču v Bad Sodnu opravili takšno veliko splakovanje črevesja. Zdaj nadaljujem s pisanjem svoje knjige (februar 1988 na Floridi). Na rumenih straneh telefonskega imenika sem takoj našel dva naslova V sosednjem mestu Ft. Lauderdale vodi Sandra K. Herrington Health - Institute, ki opravlja takšno splakovanje z velikim strokovnim znanjem. Ker je bila babica te gospe Nemka, sva se malo pogovarjala celo po nemško. Sandra je bila prej zdravniška sestra, njena telesna teža pa je bila 100 kg. Danes je izredno vitka. V črevo nenehno priteka na telesno temperaturo segreta voda ž bakterijami Acidophilus, po drugem vodu pa nenehno izteka, v steklenih ceveh pa se nenehno nadzoruje stanje črevesne vsebine. Tako se da zlahka razločiti staro in sveže blato! Da se staro blato lahko loči od črevesnih sten, ritmično dovajajo kisik v črevesje, človek pa jasno čuti, kdaj čiščenje doseže slepo črevo, veliko vrečko na dnu zgornjega debelega črevesa. Tam se nabira velika količina starega blata. Zaradi pomankljivega odvoda sili vsebina napihnjenega slepega črevesa nazaj v tanko črevo, ki mora biti v normalnem stanju vselej sterilno. Prehodni ventil med tankim in debelim črevesom se temu pritisku ne more upirati, tako da tu obstaja nevarnost hudega vnetja (Crohnova bolezen). Tukaj je torej začetek kolitisa, vnetja debelega črevesja.

148

149

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zaradi mojega načina življenja pri meni skorajda ni bilo starih usedlin. V ZDA zdravniki in bolnišnice dajejo recepte za takšna čiščenja črevesa. Pri kakršnihkoli posebnostih, na primer krvavitvah zaradi črevesnega raka, takoj obvestijo zdravnika. Povedali so mi o dveh takih primerih. Ko sem opravil to čiščenje, sem ugotovil, da poteka takšno čiščenje črevesa popolnoma brez težav in higienično, tako da niti vrat ni treba zapreti, ne nastajajo neprijetne vonjave, kajti vsebino črevesja odvajajo hermetično zaprto. Na moje priporočilo so takšno čiščenje opravili še štirje moji sorodniki in znanci. Znova moram opozoriti na dr. Walkerja, ki je velik zgled za dolgo in zdravo življenje. Napisal je knjigo Colon-Health (Zdravo črevo) 19 , v kateri priporoča takšna periodična čiščenja vsako leto ali celo vsake pol leta, sam je takšna čiščenja redno opravljal vse do svoje smrti pri 116 letih. Iz njegove knjige objavljam ilustracijo (v poglavju o črevesju na straneh 167-168), na kateri vidiš na levi strani zdravo črevo, na desni pa šest bolnih. In takšna, kakršnih je teh šest, je večina črevesij. Če bi si ljudje enkrat ogledali svoje debelo črevo, bi čez noč začeli jesti zdravo hrano! Dr. Walker si je pred zdravljenjem pacientov vselej ogledal rentgenski posnetek njegovega črevesja. Diagnoza črevesja mu je povedala, za katero boleznijo trpi pacient. Trije organi v človekovem telesu so stalno povezani z vsemi drugimi organi, namreč: 1, stopala, 2. debelo črevo, 3. oči. Dr. Walker absolutno in dosledno zagovarja presno sadno in zelenjavno hrano in sokove. Že od 1978 nenehno prebiram njegovih osem knjig. Ravnokar sem zvedel, da sije založba Waldthausen pridobila pravice za prevod; tako bomo te knjige lahko brali tudi v nemščini! Kdor se hrani s presno hrano, ne potrebuje čiščenja črevesja! Prehladi, kašljanje, kihanje, hripavost!

Lepljiva krušna in žitna hrana je poglavitni vzrok teh bolezni. Pri kihanju vidimo, kako se iz telesa izloča nabrana sluz. Zato je treba redni prehlad pozdraviti, kajti s tem telo pokaže, da ima še toliko moči, da se poskuša znebiti teh strupov. Popolnoma napačno je prehlad, ki se povečini pojavi z občutkom mrzlice nekaj dni poprej, potlačiti s kakršnimikoli zdravili ali ukrepi. S tem si samo priskrbiš prihodnje kronične bolezni! Kdor si lahko privošči, naj leže v posteljo, pije vroč limonin sok, da se telo v vročini spoti in - naj ničesar ne je! Zelo koristen je močan klistir, naslednjega dne je pogostoma najhujše že mimo. Lahko tekoča sluz, ki priteka iz nosu in grla, so strupene usedline, ki jih telo izloča z lastnimi čistilnimi ukrepi.Narava nam hoče vselej pomagati. Vendar pa je od ljudi samih odvisno, če si dajo pomagati. Kdor se vselej znova "napoka" z mešanico mrtvih bolezenskih snovi in se nato še izogiba drugim pomočnikom, svežemu zraku, soncu, čisti vodi, spancu, počitku in gibanju, ta se bo moral prej ali slej sprijazniti s kaznijo. Tedaj naj obtoži samega sebe in ne narave, ki svojih "samozdravilnih moči" ni mogla uporabiti.

Zaradi pomanjkanja denarja so morali prej mnogi ljudje jesti več kruha in žitnih izdelkov, zato so bili za časa moje mladosti vsepovsod pljuvalniki, v katere so vsi brezskrbno pljuvali sluzaste in goste odpadke iz nosu in grla, marsikdo se je prav lepo zabaval pri tekmovanju, iz katere razdalje lahko zadane pljuvalnik. To še danes vidimo na Portugalskem in v Španiji, v katerih še danes dominira bel kruh kot osnovno živilo. Tudi v deželi riža na Kitajskem, lahko na televiziji opazujemo takšna ostudna tekmovanja, kajti riž daje več sluzi kot katerokoli drugo žito. Pri protinu poznamo besedo krušni protin, torej protin v nogah in rokah, ki ga povzroča kisel kruh. Še danes vidim pred sabo mater svojega sošolca, kako s povsem pokvečenimi rokami zaradi protina reže rezine kruha Za veliko družino. Skratka: če v telesu nimaš več usedlin, se nikdar več ne prehladiš! Pri vsaki presnovi nastajajo tudi odpadki, toda zdravo, reakcije sposobno telo za izločanje uporablja normalne izločevalne poti. Zato nikar ne obtožuj virusov ali mikrobov, nikar ne obtožuj mrzlega vremena ali prepiha ali sonca. Vzrok je le tisto, kar nenehno spravljamo vase skozi usta! Odstrani ta vzrok in osvobodil se boš bolezni! Zdravje si pridobiš samo z zavestno zdravim življenjem! Na srečo se takšnega zdravja ne da kupiti v steklenici. Vsakdo si ga mora s svojim trudom pridobiti in ohranjati! V svojem poklicu si večina ljudi z vsemi močmi prizadeva, da bi zaslužili denar, ki ga nato na starost izdaja, da bi si pridobili zdravje, ki so si ga sami uničili. Indije Koromandije pač ni nikjer. Moj zavarovalniški agent (67), ki ga poznam že desetletja in ki ima hude zdravstvene težave (kap), se danes trudi, da bi rešil, kar se še rešiti da. Vsakdo bi si rad ohranil življenje, ne glede na to, ali je star 50 ali 80 let! To je povsem naravno. Vsakdo ve, da živi samo enkrat. Samo pametnjakoviči, ki so od svojih prednikov podedovali zdrave gene in ki navidezno prenesejo "vse", se žal zbudijo šele takrat, ko je prepozno, ko telo že odpove. Ko sem temu agentu povedal, da bi bilo dobro, če bi pojedel več sadja, je odgovoril, da zvečer ne prenaša pomaranč in jabolk. Pri mojem sosedu pa seje izkazalo, daje pred tem jedel polnozrnati kruh z "malo" margarine in mesa. Analizirajmo torej še enkrat to popolnoma napačno kombinacijo.

m
"Mnogi ljudje vidijo, kakšne so stvari in se sprašujejo: zakaj? Jaz pa sanjam o stvareh, ki jih nikdar ni bilo, in se sprašujem "Zakajpa ne?" George Bernard Shaw Kruh je izredno težko prebavljiv in mora zato povsem izginiti z jedilnika! Saj kdo paje suh kruh? Dodati je treba vsaj nenaravne maščobe. Vsaka kombinacija s kruhom pa še bolj podaljša asimilacijo kruha, tako da pride do popolne blokade! Zaradi tega kruh še slabše prežvečimo in namočimo

150

151

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

s slino, tako da encim ptialin krušne kaše ne more razcepiti. Po večini takšen kruh še poplaknemo iz ust s tekočino. Krušne molekule so potemtakem obdane z maščobo, tako da morajo prebavni sokovi najprej prebaviti maščobni sloj, da bi sploh prišli do krušnih zrn. Tukaj pa pride sedaj tisto najhujše: škrobnati kruh potrebuje za prebavo alkalni encim ptialin, z beljakovinami bogato meso in sir pa kisle sokove (solno kislino in pepsin). Pri opisu odnosa med kislinami in bazami smo videli, da se kisline in baze medsebojno nevtralizirajo,J:ako da nam v želodcu obleži komajda prebavljiva gošča KRUHA-MAŠČOB-MESASIRA. Potem pa nikakor ne gre brez rezine kruha z marmelado ali medom ali celo evrokremom, ki se sestoji iz polovice čistega sladkorja! Morda se na koncu prileze še jabolko, ki je takooo zdravo? To pa pomeni: sadni brzi vlak se od zadaj zaleti v tovorni vlak, ki pelje kruh in dodatke. Posledica: še hujša zakasnitev prebave, alkoholno vrenje, kislo izpahovanje, občutek napihnjenosti, prepolnega želodca. Potem pa se seveda za te težave obtoži povsem nedolžno jabolko, ne pa prej zaužita, popolnoma napačna kombinacija kruha in drugih izdelkov! Če bi sadje pojedel prej, bi že najkasneje v 15 minutah zapustilo želodec in pri tem s svojim sadnim sladkorjem dalo^ takojšno energijo telesu in možganom! Toda nevedneži dajejo sadežem Črnega Petra. Preberi si še enkrat poglavje o pravilnem uživanju sadja! Ljudje velikokrat pravijo, da sadja ne prenašajo, da zaradi njega takoj dobijo želodčne težave. To je navsezadnje tudi vzrok, zakaj ljudje, ki jedo kruh, pojedo tako malo sadja! Sadja preprosto ne prenašajo, kajti trebuh imajo vselej poln zavrete gošče! Zato pa ne bi smeli obtoževati sadja, temveč svoje bolno telo! Poleg tega v napihnjenih prebavnih organih ni nobenega prostora za najboljšo človeško hrano, sadeže! Na srečo imamo zato underberg (proti vrenju) in druga reklamirana sredstva! Toda, kaj se zgodi pozneje? Vzrok bolezni je v kislem tkivu in omenjeni pripomočki potisnejo žalostno bolezensko dogajanje še globlje v prebavni sistem, ki se z zadnjimi močmi v obupano bojuje! "Če tolikokrat ponavljamo neumnosti, zakaj ne bi enkrat še resnice?", je dejal že Goethe. Iz svojih predavanj vem, da nikdar ni zadosti ponavljanja najbolj preprostih pojmov. Ljudje sploh ne vedo, kako deluje njihovo telo, ta "božji tempelj". Tistim, ki se resnično žele naučiti, rad pomagam, toda številnim pametnjakovičem in modrijanom, ki hočejo biti še posebej prebrisani, svoje pozornosti sploh ne posvečam. Naj gredo pač svojo pot. Bolje bi bilo, ko bi si enkrat podrobno ogledali "knjigo norosti". Taki kritizirajo mojo knjigo, ne da bi jo bili sploh prebrali. To takoj opazim že iz nekaterih vprašanj. Svoje izkušnje ponujam v premislek tistim, ki si hočejo pomagati, a ne vedo kako! Vselej znova se m o r a m ukvarjati z ljudmi, ki dnevno napaberkujejo iz ilustriranih revij to in ono, v resnici pa nimajo prav nobenega

pojma o zdravem načinu življenja. Takšni konec koncev tudi ne želijo ničesar vedeti, da ne bi ogrozili svojih užitkov. No, saj tega jim nihče ne prepoveduje. Vsakdo naj živi tako, kakor meni, daje prav, vendar pa naj bo tiho, če drugi ljudje živijo drugače. Njegov osebni problem je pač, kakšno degenerirano dedno maso bo dal svojim potomcem. Tudi kadilec zaničuje branje knjig proti kajenju! Narava pa ni obzirna do nikogar, prej ko slej zadanejo njeni trdi zakoni vsakega, največkrat takrat, ko je najmanj zaželeno, ravno tedaj, ko imaš še tolikooo dela. Kruh in energija

Raziskave so pokazale, daje Jezus izšel iz plemena nazorejcev, skromnega vegetarijansko živečega ljudstva z visokimi etičnimi nazori v današnjem Izraelu. Živeli so podobno kot eseni. V ZDA marsikje prodajajo "esenski" kruh z najrazličnejšo sestavo. Žito pustijo kaliti, da spet postane zelenjava, to mešanico nato pri zmerni toploti popečejo brez drugih dodatkov, tako daje testo v sredini še povsem mehko. Na ta način so v Jezusovem času na kamnih pekli kruh na soncu. Takšen "kaljen" kruh je zagotovo bistveno bolj zdrav od današnjih tovarniških kruhov. Če takšen esenski kruh nato še dobro prežvečimo in jemo brez dodatkov, potem si zagotovimo bogat energijski izkoristek. Peki, posnemajte Jezusa in njegov zdrav kruh! Zaradi kaljenja je škrob že na pol prebavljen! Čim bolj preprosta in čim hitrejša je prebava, toliko več energije dobimo iz hrane. Moč in energija pa sta nujno potrebni za kakršnokoli prebavo. Zaspanost po obilnem obedu ima pač svoj vzrok. Čim več moči in s tem energije potrebujemo za prebavo, toliko manj nam je ostane za drugo telesno in duševno delo! Nekateri, na primer dr. Atkins, računajo ravno na to veliko izgubo pri prebavi, zato priporočajo beljakovine in spet beljakovine! Človek hujša, toda na račun življenjske moči. Vse, kar pojemo, mora telo pretvoriti v glukozo, pa naj si bodo beljakovine, ogljikovi hidrati ali maščobe. Telo uporabi dobavljeno gorivo, to je hrano, le v obliki glukoze. Sadje je kot energija na razpolago že v nekaj minutah, meso, sir in kuhana zelenjava pa šele po dolgih urah, 5 ali celo 36! Ko smo že pri krušnem žitu, tudi to potrebuje več ur, še zlasti pri prej omenjenih škodljivih kombinacijah. Celo zelenjavo je treba predelati, zato imenujem zelenjavo "drugovrstno" hrano. Poleg tega daje zelenjava zelo malo kalorij! Navedemo lahko naslednje številke: povedali smo že, da pri prebavi sadja izgubimo le 10 odstotkov energije, pridobimo pa 90 odstotkov, pri kruhu in žitih je razmerje 50 odstotkov proti 50 odstotkom, pri zelenjavi 30 odstotkov proti 70 odstotkom, pri mesu pa 70 odstotkov proti 30 odstotkom !

152

153

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Če pa kruh kombiniraš z maščobami, mesom, sirom, potem je bilanca še bolj žalostna kot pri samem mesu! Pri zapornikih, ki so jim dajali samo meso, so delali raziskave: umrli so že po treh tednih. To je tudi povsem razumljivo, najprej sama gnilobna hrana, nato pa so, kakor je razvidno iz preglednice, pri prebavi izgubili več energije, kakor so jo pridobili! Mesni izdelki stimulirajo telo tako kot nikotin, alkohol in kava, dajejo lažen videz moči, nato pa pride pravi padec! Človek lahko živi bistveno dlje - do 60 dni - ob sami vodi kakor ob "tako dragocenih mesnih beljakovinah." Sluznica Pri kruhu sem pogostoma govoril o veliki količini lepila, ki nastane zaradi čezmerne količine škrobnatih živil, kruha, žita in krompirja. Seveda s tem ne mislim na naravno sluz, ki je potrebna vsakemu živemu organizmu. Brez sluznic ljudje in živali ne moremo živeti. Brez njih bi bili nenehno v ranah. Naravne sluznice pa so zelo vlažne, niso tako trde in sluzaste kakor povsem odvečna nabrana sluz, ki povzroča toliko bolezni. Pri tem je izloček iz nosu in žrela (pljuč) le vidna sluz, najhujši sovražnik pa je sluz, ki je skrita v človekovih obtočilih! Dr. Lutz - nasprotnik kruha Salzburški zdravnik dr. Wolfgang Lutz je leta 1967 napisal knjigo z naslovom Življenje brez kruha 76 , ki je leta 1985 izšla že v deveti "razširjeni" izdaji. Moji sklepi o zahrbtnih nevarnostih krušne in žitne hrane se večinoma skladajo z mislimi v tej knjigi. Bistvena izjema je tale: dr. Lutz nadomesti krušna žita z izdelki živalskega izvora, mesom, ribami in jajci. V svoji knjigi sem bralcem nedvomno razločno dokazal, daje mesna hrana z zelenjavo in sadjem bistveno bolj zdrava od toplotno obdelane krušne in žitne hrane "kuhajočih vegetarijancev". Kakšno je moje mnenje o izdelkih živalskega izvora, že veš. Ljudje za svojo prehrano nikakor ne potrebujemo svojih živalskih bratov; saj vendar nismo kanibali, čeravno se tako vedemo iz dneva v dan. Dovolite, da vas spomnim na presojo živil, ki jo je sestavil dr. Evans, po kateri je sadje na prvem mestu, sledijo mu ribe in meso na drugem in tretjem mestu, zelenjava je na predzadnjem, čisto na koncu pa so žita! Zato ni presenetljivo, da ima dr. Lutz s svojo hrano, ki vsebuje malo škroba in ogljikovih hidratov, tolikšne uspehe. Sam je s 77 leti lep zgled. Njegova hrana vsebuje tudi malo zemeljskih snovi, s čemer v veliki meri preprečuje arteriosklerozo. Lutzova hrana je v veliko pomoč predvsem pri tolščici, kajti vsi tolščični bolniki so bolni zaradi kuhanega ali pečenega škroba! Vendar pa Lutz ogljikovih hidratov ne izključuje povsem kakor Atkins. Brez ogljikovih hidratov ni zagotovljena pravilna prebava. Maščobe zgorevajo v ognju ogljikovih hidratov. Vendar pa morajo biti ogljikovi hidrati živi! Jaz pri presoji človekovega razvoja ne bi začel z ledeno dobo,

temveč pri amebah. Med ledeno dobo je bil človek zaradi lakote prisiljen jesti vse, da si je ohranil življenje. Naši geni, tj. dedne zasnove, pa se niso spremenile, tako da smo slej ko prej telesno prilagojeni na presno vegetarijansko hrano! Žleza ščitnica, nadledvice V Gesundheitsreporter št. 16 piše dr. Susan Hazard pod naslovom Kaj je slabega v kuhani hrani, da so toplotno obdelani ogljikovi hidrati težko prebavljivi. Kuhanje (seveda tudi pečenje), dušenje, pečenje na žaru itn.) spremeni škrob v strup! Toplotna obdelava spremeni škrob v dekstrin, ki je lažje prebavljiv od kompleksnih škrobnih molekul. Zato se zdi, da sta peka in kuhanje škroba pametna pot za olajšanje prebave. Toda če poskusimo škrob pred zaužitjem dekstrinirati (prva stopnja razgradnje škroba v lepilo), s tem motimo prebavni encim amilazo, kije normalno namenjen za razcepljanje škroba. Če škrob toplotno obdelamo in (ali) nasičimo z vodo, postane encim ptialin, to je aktivni encim v slini brez moči, tako da pretvorba iz polisaharidov v bisaharide, torej od bolj zapletenih v dvojne molekule, ni več mogoča! To pa skoraj vselej povzroči vrenje po vsej dolžini prebavnega trakta in nastajanje ogljikovega dioksida (plina), različnih alkoholov in ocetne kisline! Le temeljito žvečenje hrane in še zlasti škroba daje zadosti časa za izločanje ustreznih encimov, še preden kaša doseže želodec. Šele intenzivno žvečenje povzroči popolno razcepitev škroba v različne molekule. Toplotno obdelan škrob pa je težko prebavljiv, predvsem zaradi hidrolize (cepitev vezi zaradi nasičenja z vodo) škroba med procesom kuhanja. Tako razcepljeni škrob pa potem zavre, spremeni se v ocetno kislino in druge stranske produkte, na primer alkohol. Eden od škodljivih stranskih učinkov ocetne kisline je njeno nagnjenje, da telesu jemlje fosfor in stimulira žlezo ščitnico. Pri pomanjkanju fosforja se poleg tega poslabša delovanje nadledvic, kajti fosfor je eden od aktivnih elementov za hormonsko izločanje nadledvic! Tako pride do napačnega delovanja obeh pomembnih žlez: žleze ščitnice in nadledvic! Fosfor je prav tako neogibno potreben za pravilno delovanje možganov! Kuhana škrobna hrana poleg tega moti tudi vse druge žleze, ki izločajo hormone! Tako ni nič čudnega, da osebe, ki se hranijo predvsem s toplotno obdelanim'škrobom, pogostoma trpijo zaradi telih bolezni: Pritisk krvi v vratu - bolečine pri srcu - povišan pulz - glavoboli - mrzle okončine - neprijeten telesni vonj. To velja za vse škrobnate izdelke, tudi za krompir, čeprav je v primerjavi z žiti bazičen in vsebuje mnogo manj škroba. Zdaj veš, da je treba jesti samo tiste izdelke, ki ti teknejo sami po sebi, ki imajo prijeten vonj in videz. Ali te mika ugrizniti v surov krompir, ki diši po zemlji in dostikrat nima lepega videza? Ali pa ga raje skuhaš, nato pa dodaš maslo,

154

155

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

sol itn.? Surov krompir nima dobrega okusa in vsebuje solanin, kije strupen, a ki se med kuhanjem uniči. In medtem si spoznal še en pomemben nauk: "Česar ne moreš z največjim apetitom brez (kombiniranja) z drugo hrano ali celo z začimbami pojesti surovega, tega raje ne jej." Tako boš vsak trenutek, ne da bi brskal v debelih kuharskih in zdravstvenih knjigah, brez raziskav v laboratoriju ugotovil, kaj je hrana za človeka. Vadi svoj instinkt. Surov fižol ni dober in je prav tako strupen, zatorej se ne meni zanj. Pri mesu se ti zagotovo ne bo težko odreči, da bi ga jedel surovega in ga potemtakem lahko odkloniš. Zato kot presni vegetarijanci ne moremo razumeti instinktofagov, ki jejo vse surovo, vključno z mesom, ribami in jajci. Kuhana hrana, pa naj si bo živalskega ali rastlinskega izvora, nam ne tekne brez soli, maščob in začimb. Če pa jo ješ, potem samo okušaš stimulirajoče začimbe, ne pa samega živila, ki kuhano nima nobenega okusa in vrednosti. Moja naloga je, da ti čim bolj nadrobno in argumentirano predstavim škodljivost kuhanih krušnih in žitnih izdelkov, tvoja pa je odločitev, ki jo boš sprejel. Popolnoma sam moraš odločiti o kompromisih, ki prek kompromisnih bolezni vodijo v kompromisno smrt! Prehrana za dojenčke Materino mleko je vselej najboljša hrana za novorojenega otroka. Toda koliko sodobnih mater dandanes zaradi lastnega napačnega načina življenja nima mleka ali pa se jim ne da potruditi. Poleg tega so v trgovinah na razpolago paketi s kašo, na katero matere pogostoma navajajo že v porodnišnici. S to popolnoma napačno, mrtvo, umetno hrano mati že v rani dobi zaseje seme za tolščico in vse druge že omenjene bolezni, zlasti kožne bolezni, od katerih bi predvsem omenil vselej bolj pogost primer nevrodermitisa. Mati nasilno iztrga novorojenčka iz zdrave, naravne presnove, mu namesto žive hrane vsili mrtvo. Tu je resnični vzrok za nespečne noči matere in otroka! "To je največji zločin nad mladim, novim življenjem!" piše Aterhov v svoji knjigi Raw eating (Presna hrana). Zelo dobro vem, da večina mater ravna tako iz nevednosti, tudi Aterhov je izgubil dvoje svojih otrok, starih 10 in 14 let, zaradi mrtve hrane in napačnega zdravljenja. Pa tudi sam ni vedel, kaj je narobe. Toda zdaj, ko poznaš resnični vzrok mnogoštevilnih otroških bolezni, te moram ožigosati za detomorilko, če boš svojemu otroku še naprej dajala mrtvo, sluzasto hrano in ga s tem že v najzgodnejši dobi oropala življenjskih sil. To je prevladujoča misel v njegovi knjigi. Njegov tretji otrok je rasel ob popolni zdravi presni hrani in je zdaj star 31 let. O Aterhovu bomo še govorili kasneje. Njegove ostre besede so

sledica izgube obeh ljubljenih otrok, ki bi ob zdravi hrani še danes živela, di sam je bil s 60 leti na smrt bolan, danes pa jih ima 88 in nima nobenih težav, živi življenje v polni moči. Dojenčkom sta torej neogibno potrebna naravno sadje in zelenjava v presnem stanju. To tudi radi jedo, kajti njihovega okusa še ni pokvarila mrtva hrana iz konzerv. Če pa opazuješ otroke v supermarketih, potem ugotoviš, da grizejo piškote ali salame. Če je otrok s čem zaposlen, potem da mir, se izgovarjajo matere... in s tem ubijajo mlade celice! Mati, to ne velja le zate, temveč še zlasti za tvojega otroka: ko Otrok neha piti najvrednejše in nenadomestljivo materino mleko, mu je treba namesto kaše, kruha in sladkarij ponuditi presno hrano! Nikar ne sili otroka, naj nenehoma nekaj žveči, to vodi v kasnejšo tolščico. Jabolka, pomaranče, banane in malo korenja, to je tisočkrat boljše od sluzaste hrane. Ker sadeži in zelenjava sestojijo v 95 odstotkih iz vode, s tem obenem daješ otroku najboljšo pijačo na svetu. Potem ne potrebuješ sladkega čaja, ki predčasno uničuje zobe. Pomisli, da naše telo sestoji v treh četrtinah iz vode in da vsi, bodisi otroci ali odrasli, zato potrebujemo ravno vodnato sadje in zelenjavo. Kako preprosto je danes s sodobnimi in cenenimi sokovniki in mešalniki pričarati najčudovitejšo naravno hrano! Vendar pa nam je vsem zavladal laboratorij, ki je izračunal, kako malo hranljivih snovi je v sadju in zelenjavi in kako veliko jih je v izdelkih živalskega izvora. S tem se že začne trobentanje o beljakovinah. Koliko miligramov imajo sodobna zdravila iz lekarne, ki ti jih predpisuje zdravnik? Kljub minimalnim količinam imajo ogromen učinek, na žalost v tvojo škodo. Toda spoznali smo, da zdravja ne moreš dobiti iz tablet. Samo telo samo ti lahko pomaga do zdravja. S čem se torej hranijo krave, z mesom, ribami, jajci in slastnimi sladicami? Katere pijače pijejo? Kavo, čaj, kakav, žganje? In kakšne cigarete kadijo? Tako ironično bi lahko naštevali še naprej. Toda že na teh primerih mora vsak laik uvideti, da so vse laboratorijske raziskave mrtvega materiala popolnoma nesmiselne in brez vsake vrednosti. Glej moj opis umetne in prave morske vode in njunega vpliva na življenje rib. Manjka nemerljiva, drobna iskrica, nevidno, živo! Ljudje sestojimo prav tako kakor krave iz mesa in krvi in si lahko iz presne hrane, ki ima zelo malo hranljivih snovi, zgradimo močno telo. Ker pa nimamo štirih želodcev in nismo travojedci, potem se raje primerjajmo s človeku podobnimi opicami. Pojdi enkrat v živalski vrt in si podrobno oglej naše najbližje sorodnike v živalskem kraljestvu. Kaj jedo opice? In tukaj ne bom še enkrat našteval civilizirane, meščanske hrane tako kot pri kravah, sam boš videl, kaj jedo. In kakšna močna telesa si pričarajo iz teh preprostih živil! Kakor človeku podobne opice tudi mi še zlasti ne potrebujemo nobenih gotovih beljakovin, temveč žive aminokisline, v katere razgradimo meso, ko pride v želodec. Iz teh aminokislin, najsi bodo rastlinskega ali

156

157

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

živalskega izvora, si živo telo zgradi lastne beljakovine! Prav tako lahko opazuješ vse druge živali v naravi, ki živijo od rastlinske hrane, da so zdrave, močne in radožive. Smrtonosen poseg v naravo je storil samo pervertirani človek, kije izgubil razum! Zobje Kaj imajo zobje skupnega s škrobom! Veliko, zlasti vse mogoče zobne bolezni, predvsem paradentozo, katere poglavitni vzrok je lepljiva škrobnata hrana. Ta se lepi na zobe in v svoji okolici nenehno povzroča kislo stanje, ki počasi toda zagotovo uničuje dlesni in zobno sklenino. Če pa se ji pridružita še sladkor in lepljivi čebelji med, poteka razgrajevanje še hitreje. In kaj počno številni znanstveniki? Obtožujejo kisle sadeže, ki so najboljši čistilci, saj odstranjujejo sloje lepila! Organska kislina se v vselej bazični ustni slini razgradi v sekundah in je v končnem produktu vselej bazična! Zdaj veš, kako boš spet imel zdrave dlesni in zobe! Tudi kar zadeva zobe, se vselej lahko primerjaš z živalmi! Jabolko očisti zobe bolje od vsake kemične zobne paste! Šumenje v ušesih Milijoni Nemcev, in vsak dan jih je več, trpijo zaradi šumenja v ušesih, zaradi katerega postane življenje pekel! Medicini razlog ni znan, prav tako ga ne zna zdraviti. Medtem si že zvedel, da je vzrok vseh bolezni zastrupitev telesnega tkiva. Greznica je polna čez vsako mero. Očistiti jo je treba! Opravi nekajdnevni POST, nato pa jej 100 odstotno sadno presno hrano. Na ta način boš najhitreje očistil poti, po katerih se pretakajo telesni sokovi. Mnogi zagovorniki NATURAL HYGIENE poročajo o spontanih ozdravitvah šumenja v ušesih, ki se imenuje tudi tinitus. Tudi gospod T. C. Fry, ki je zagovornik NATURAL HYGIENE, seje tako znebil šumenja v ušesih. Prepričan sem, da je poglavitni vzrok škrobnata krušna in žitna hrana ter izdelki iz krompirja. Močna sluz iz takšnih pečenih živil zamaši Evstahijevo cev. Katar preprečuje pravilen prehod zraka, s tem se sluh poslabša, še zlasti zaznavanje visokih tonov, nastopi šumenje v ušesih in se postopoma krepi. Post in popolno zavračanje žitne hrane daje najboljše rezultate, tudi dr. med. Weger ima za poglavitni vzrok zasluzitev. To je zapisal v svoji knjigi, ki je pod naslovom The Genesis a n d Control of Disease (Geneza in nadzorovanje bolezni) 5 7 , izšla leta 1931. Dr. Weger, ki je študiral na Harvardu in univerzi John Hopkins, je svojo ženo, ki je bila zaradi artritisa že 20 let priklenjena na posteljo, peljal k zdravniku dr. Tildenu v Denverju, ki je pred tem 25 let prakticiral z zdravili in 28 let brez zdravil in je menil, da so vse bolezni zastrupitve. O tem velikem zdravniku smo že govorili. Gospa Weger je bila tako prizadeta, da vsa ta leta ni vstala iz postelje. Kaj se je torej zgodilo v Denverju po

navodilih dr. Tildna? Po poldrugem letu počitka in diete je gospa Wegerjeva spet hodila, popolnoma je ozdravela. Oba, dr. Weger in njegova žena sta nato še pet let sodelovala z dr. Tildnom, nato pa sta se preselila v Kalifornijo. Tam sta odprla lastno zdravstveno šolo, ki deluje po načelih naravnega zdravljenja, katerega sta se naučila pri dr. Tildnu. Če zdravnikova žena po 20 letih ležanja zaradi revmatizma ozdravi, čemu se kasnejše generacije medicincev ne učijo ob tem praktičnem primeru? Zakaj 673 strani debele knjige dr. Wegerja ne prevedejo v vse jezike sveta in jo z vseh prižnic ne priporočijo ubogim revmatikom! Seveda, to bi bila smrtna obsodba vsej medicinski industriji. Kar nič ne stane, ne more biti dobro! Samo trpljenje polni blagajne!

"Spregovori za neme in za vse, ki so zapuščeni!" Salomon Razum ali instinkt Pogostoma navajam primerjave z živalmi, kajti to je dejansko najbolj preprosta in najboljša šola za ljudi, kako je treba živeti in se prehranjevati. Tako preprost je v resnici celoten problem prehranjevanja. Zapletenega ga delamo le ljudje, ker ne znamo več naravno živeti. Kot krona stvarstva bi, morali biti še mnogo bolj zdravi od živali, saj imamo aparat za mišljenje. Žal pa je ta v tisočletjih tako degeneriral, da ni sposoben ne dojeti ne izvajati naravnih zakonov! Živali imajo instinkt, nimajo razuma. Ljudje pa si lahko znova pridobimo oboje! "Saj je samo žival!" Kdor to pravi, je res samo žival in to še prav žalostna! Vse veliko je preprosto Ali ni žalostno, da se mora naravni zakon sploh zagovarjati? V diskusijah, ki se neogibno znova in znova razvnemajo, mora človek končno le uvideti, da se moramo učiti od živali, kajti človek je resnično edino kuhajoče živo bitje na zemlji. In samo človek pije mleko po odstavitvi in samo človek jemlje zdravila! V debatah se vselej znova ponavlja vprašanje o nujnosti živalskih beljakovin za hranjenje razuma. Takim ponavadi odgovorim: "Ali morate zato jesti neumne živali, vole in svinje, ki nimajo razuma? Ali so potem milijoni vegetarijancev duševno bolni? Norišnice so polne mesojedcev!" Pri tem pa se pogovor, tudi pri zdravnikih in znanstvenikih, konča. Toda nikar ne verjemi, da iz tega naredijo kakšen sklep. Neka zdravnica, ki dela na onkologiji, mi je dejala: "Gospod Wandmaker, saj si sploh ne upam omeniti, da sem vegetarijanka, sicer bi se mi kolegi smejali!" In čeprav so ravnokar poslušali poučno predavanje o škodljivem holesterinu. Ko pa gredo nato na kosilo, se do roba napokajo prav holesterinskih mesnih jedi, pri čemer je v resnici juha soljena mešanica

158

159

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

holesterina in urina, zraven pa, ne da bi kaj mislili, požirajo žemljice, na debelo namazane s holesterinskim surovim maslom, kar bi bilo zadosti hrane za dva dneva Toda tedaj se v resnici šele začne in lotijo se velikih, debelih kosov holesterina, vse skupaj pa zalijejo z vinom in končajo s posladki, ki spravijo požrto v prijetno vrenje. Na to pa še kozarček žganja, ki malce pomaga raztapljati maščobo in pomirja vrenje! Nato pa še poživljajoča skodelica kave, tako da dobi prebavna energija, ki ima obilico dela, nekaj udarcev z bičem, ki naj ji pomagajo pri njenem zahtevnem opravilu. Ali lahko od takšnih zdravnikov pričakujemo, da nam bodo prinesli zdravje ali nas celo kaj naučili o njem? Ne, saj se s svojimi tabletami bojujejo le proti simptomom, ki nastajajo zaradi napačnega načina življenja in nič drugega. In sami živijo prav tako kakor njihovi bolni pacienti!

"Ljubi živali, ljubi vsako zel in vsako stvar! Ko boš ljubil vse, se ti bo razkrila božja skrivnost v vseh stvareh in nazadnje boš z ljubeznijo zaobjel ves svet! " Tolstoj Človekov razum se torej ni razvil zaradi hrane živalskega izvora, temveč v dolgem obdobju stvarjenja. Tudi danes si z nenehno vajo ohranjaš razumsko moč. Tako je nekoč tudi "živalski človek" začel misliti. Tako je postopoma nastal človek. Toda ta človek je prej jedel le presno hrano. In če že imamo razum, zakaj ga ne uporabljamo zato, da bi prešolali svoje okušalne živce na jeziku in jih spet navadili na dražesti naravne presne hrane? Če si torej prepričan, da znaš misliti, zakaj se potem podrejaš mrtvi soli, dražečim začimbam, umetnim maščobam? Pravo uživanje se začne šele tedaj, ko premagaš bolezenske užitke! Ali ti je Stvarnik dal razum za to? In zakaj moraš v svoj užitek ubijati ali naročati ubijanje živih bitij, če se tebi samemu to početje zdi prenizkotno? Ali ni vseh živih bitij ustvaril isti Stvarnik? Zakaj si si skoval orožje? Ali le zato, da bi se pobijali med sabo? Zakaj smo postali ljudstva bolnišnic in kasarn in hladnokrvno prepuščamo milijone ljudi smrti od lakote? Tega ni spremenilo nobeno papeževo potovanje. In zakaj? Tudi papežev razum ni zadosten, tudi on se hrani z živalmi v svoji meščanski poljski hrani! Ali ne bi moral imeti malo več moči od nas, navadnih ljudi? Papež bi lahko poskrbel za to, da bi gradili vodnjake, da bi velike puščave, ki so jih iz gozdov nekoč naredili ljudje, spet dajale ves sijaj rastlinstva in sadja, kakor v raju. S svojim mogočnim vplivom na ljudi v teh deželah bi lahko vplival, da bi jedli hrano neposredno, torej presno. Kot bi mignil, bi lakote ne bilo več. Toda nič takega se ne dogaja. Tudi papež in vsi njegovi kardinali in njihova velika gospodarska moč žal ne spremeni ničesar, zato ker se ves klan nikakor noče spremeniti. Nočem napadati ravno papeža, ki si prav gotovo prizadeva po svojih najboljših

močeh, to velja za vse verske fanatike. Če ničesar ne spremenijo v svojem življenju in ne pripomorejo s svojimi dejanji, se ne zgodi nič. Dokler vsi duhovniki vsega sveta s prižnic ne bodo oznanjali te resnice, dokler ne obtožijo ubijanja živali zaradi človeškega uživanja, dokler se tudi osebno popolnoma ne spremenijo, se žal ne bo zgodilo nič. Dokler bo beseda mir pregibala samo ustnice, medtem ko žene zavijajo vratove kokošim v kuhinji, se ne bo zgodilo nič. Dokler bodo svetu priporočali kruh, ki povzroča bolezni, in ne prvobitne žive hrane, se ne bo zgodilo nič! Predčasno umiranje in lakota v tretjem svetu se bo nadaljevala. Pri nas pa ne bo bednega stanja spremenila nobena še tako modema bolnišnica z najsodobnejšimi instrumenti, z vse več izkušnjami z nadomeščanjem organov, ker je človek zaradi svojega nespametnega načina življenja izgubil svoje, dokler se ne bodo spremenili vodilni ljudje, ki so za zgled! Je Jezus zato žrtvoval svoje življenje, da lahko še naprej grešimo? Vse farizeje bi pregnal iz templja! Ko se primerjaš z živalmi, se ti zdi imenitno, da znaš misliti, toda s svojim razumom ne delaš nič drugega, kakor da zlorabljaš svoje telo in svoje živalske brate! Milijoni, ki jih ljudje izdajo za škodljivo uživanje živalskega mesa, bi v resnici lahko premikali gore in pomagali k vnovični uveljavitvi naravnega zakona. Kakor pa je videti danes, bomo morali na to čakati še tisoč let ali več. Toda prišlo bo do preobrata, ko bodo aidsu sledile danes neznane epidemije, ki bodovse imele en sam vzrok: Stvarnik, kije spravil ta svet v rast, bo s temi epidemijami poslal uničenje človeku, ki ga noče poslušati! To nima nič skupnega z vero, temveč samo s trdnimi dejstvi! Šele ko si bo človek ob teh uničevalnih boleznih znova pridobil pamet, šele tedaj se bo na obzorju pokazal preobrat, prej na žalost ne! Naša današnja pamet je ujeta v kolesnice in se ne more osvoboditi primitivnih načinov svojega delovanja! Tako je torej s tako silno hvaljenim razumom, ki se na videz hrani in ohranja z živalskimi trupli. Ti ljudje pozabljajo, da so milijoni ljudi vselej živeli brez uživanja živalskih trupel! Ali ne bi moral pri teh ljudeh razum že zdavnaj pasti v stanje nemislečega človeka? O vegetarijanstvu obstaja veliko izjav, tudi pomembnih cerkvenih učiteljev. Vsi so imeli prvovrsten razum, tako tudi vegetarijanec Leonardo da Vinci. Naj te še enkrat spomnim na Tolstojev izrek: "Dokler obstajajo klavnice, se bodo ljudje klali po bojiščih!" Tolstoj pa je izrekel tudi tale pomemben nauk: "Žalgre človek raje po gobe, kakor da bi spremenil svoje navade!" Človek bi bil rad zdrav, toda ne da bi bilo treba za to kaj storiti! Lao Ce ima še zmeraj prav: "Vpretiravanju slabega se rešiš slabega." Narava te bo nekega dne prisilila k preobratu! Hudo bi bilo, če tudi tedaj ne bi ubogal "nastopa bolezni". Tedaj se spomni na velikega Benjamina Franklina: "Kose nisi več pripravljen spremeniti, si na koncu!" Pri uživanju žit bi si navsezadnje lahko privoščil še zadnji

160

161

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

kompromis, kakor ga je storil že omenjeni Aterhov. Jej kaljeno žito. Tedaj spet ješ zelenjavo. Čim daljša je kal, tem bliže si spet travi. Toda ali ta stvar sama človeku tekne? Ne! Travnato zelenjavo raje prepusti prežvekovalcem. Trave in zeli so namenjene njihovim organom! Vselej pomisli na mojo začetno izjavo, sveža hrana ti mora tekniti, imeti mora prijetni vonj in vabljiv videz! Ali ta izjava velja tudi pri kalčkih? Zrnje bi lahko osmukal z bilja, ko je še mlečno, mehko. Toda ali so zgoraj omenjeni trije kriteriji izpolnjeni? Laktozni kruh Moje navedbe o opustošenju, ki ga povzroča pečena krušna in žitna hrana, te bodo, tako upam, prisilile k premisleku. Korenito morajo spremeniti tvoje prehranjevalne navade! Kot "majhen" kompromis ti ponujam laktozni kruh, ki ga je razvil pek Lubig. 5 3 Tak kruh je encimsko razgrajen s pomočjo bakterij za kisanje mleka. Torej je že na pol prebavljen. Izgubil je vse škodljive lastnosti, kljub temu pa ohranil večino hranilne vrednosti žita. Že omenjeni nemški zdravnik dr. med. Steintel 5 " brezkompromisno obtožuje vse vrste žit, ker po njegovem mnenju niso primerna za človekovo prehrano ter povzročajo organizmu samo škodo. Laktozni kruh pa zelo hvali. Odlično se je izkazal pri vseh motnjah prebavnega sistema. Zato gospod Lubig ni kar tako prejel pet svetovnih patentov. Kdaj pa kdaj si lahko privoščiš ta kruh. Najbolje je samo s surovim maslom, nikakor pa ne jej z njim sira ali salame. Saj veš, da beljakovine in ogljikovi hidrati ne gredo skupaj, ker potrebujejo vsak svoje encime, ki pa se v tem primeru medsebojno nevtralizirajo. Kljub temu pa je tudi laktozni kruh kakor vsa žita kislotvoren. Zato bi bilo najbolje laktozni kruh jesti z bazotvorno zelenjavo. Nikdar ne jej kruha z marmelado in medom, ker sta tudi ta dva kislotvorna in ker sladkor mešanico v želodcu takoj spravi v škodljivo vrenje! Zato so sadne torte najtežje prebavljive slaščice. Sadna kislina v trenutku uniči za prebavo žita potrebni encim ptialin, ki ga imamo žal na razpolago le zelo majhno količino. Zato je treba škrobnate ogljikove hidrate vselej zelo intenzivno prežvečiti. Le tedaj proizvaja ustna slina zadosti ptialina! Dr. med. Steintel pravi dobesedno takole: "Že po logiki sami, še zlasti pa po svojih desetletnih izkušnjah in praktičnih poskusih, moram odklanjati vsak kruh, še zlasti pa polnozrnati, kakor tudi vse druge izdelke iz moke. Edina izjema je laktozni kruh. To je edini kruh, ki biološko vzeto sploh ni več kruh, je krhek in se hitro drobi, ker so lepljive beljakovine, za katere tukaj gre, organsko encimsko in fermentativno razgrajene. Potemtakem je laktozni kruh absolutna novost v večtisočletni zgodovini kruha." (Originalni zvočni zapis dr. Steintla).

"Sam si magnet za svoje dobro in zlo." Bo Jin Ra Na moremo ga primerjati z nobenim drugim črnim ali zrnatim kruhom, tudi ne s sladkim rženim kruhom. Gre torej z eno besedo za epohalni izum. Beljakovinski gradniki (gluteni) se razgradijo do najnižjih aminokislin, ogljikovi hidrati (polisaharidi) in najnižje vrste sladkorja (monosaharidi) prav tako, da ni več škodljivih vplivov zaradi vetrov, vrenja, revmatizma in protina. Takšna popolna razgraditev beljakovin v zrnju, ki je nujno potrebna, da bi lahko po eni plati imeli redno in predvsem zadostno blato, po drugi plati pa preprečili kronično vnetje želodčne sluznice in črevesnega trakta, ki je povezano z običajnim uživanjem kruha, še zlasti črnega, ni mogoče doseči z nobenim drugim postopkom peke. Zato je treba ta kruh priporočiti vsem ljudem, ki trpijo zaradi bolezni presnove in kože, revmatizma, protina, bolezni želodca in črevesja, vsem rakavim bolnikom, predvsem pa vsem sladkornim bolnikom. Vsakodnevno uživanje laktoznega kruha pa je prav tako - in to se mi zdi zelo pomembno - izredno koristno kot dragoceno sredstvo proti vsakovrstnim boleznim. Vsako bolezen, pa naj se imenuje tako ali drugače, je povzročilo neko vnetje. Do vnetja pa lahko v organih pride le tedaj, če je prišlo do eksplozije. Eksplozija pa se primeri le, če v organizem po napačni prehrani zaide eksplozivni izstrelek. Po naravnem zakonu pa med eksplozivne izstrelke sodijo predvsem produkti razplojevanja: jajca, sveže stročnice, orehi, žitno zrnje in kalčki, prav tako mleko (dr. Steintel). Prav zato priporoča NATURAL HYGIENE le manjše količine orehov, približno 30 g in še tedaj jih je treba dobro prežvečiti in jesti same zase. Vsakdo ve, kako težko prebavljivi so izdelki iz orehov. Kje je raziskovalec, ki bo podobno kot laktozni kruh encimsko razgradil tudi orehe? To bi bila odlična rastlinska beljakovinska in maščobna hrana za ljudi! Škoda je, da so se rezultati tega raziskovalca, ki je imel velike praktične izkušnje iz svoje vsakodnevne prakse, preprosto izgubili. Če ne bi pred časom v reviji Weiße Fahne, ki jo je tedaj urejal znani K. O. Schmit, bral o dr. Steintlu, ne bi vedel prav ničesar o naravnem prehranjevalnem zakonu. Njegove knjige so že zdavnaj razprodane. Po smrti njegove žene nihče ne ve niti tega, kje so dokumeti o raziskavah dr. Steintla. Zato me veseli, da imam v svoji knjigi priložnost opozoriti na njegove velike zasluge. "Smrt se skriva v črevesju!"

To je izrekel svetovno znani ruski raziskovalec Mečnikov. "Civilizirana" radi posedajo ob lepo pogrnjenih mizah s prvorazrednim servisom in najrazličnejšimi jedrni za sladokusce. Ob sproščenem pogovoru prav tako ne smejo manjkati "primerne" pijače.

162

163

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Razkazuje se praznična garderoba in plemeniti lišp krasi večkrat nič več tako gladko in postarano, pegasto kožo! Kdo bi ob takem razpoloženju pomislil na kaj umazanega, na primer na svoje črevo! Ali ta neimeniten del sploh sodi k mojemu telesu? Znani švicarski življenjski reformator in borec za naravno gospodarsko ureditev, prof. Zimmermann se vselej rad pošali o takšnih imenitnih ljudeh, ki se sami sebi zdijo takooo vzvišeni, da se nikdar ne ozro, kaj potem pokuka na beli dan tam zadaj! Kar se dogaja v temačnem črevesju, je zelo pomembno za človekovo zdravje! Ali sploh imamo zdravo črevesje? Zal ne, kajti veliki kirurg dr. John Harvey Kellogg z znanega sanatorija Battle Creek, ki je opravil na tisoče operacij, pravi, da ima 90 odstotkov vseh operirancev obolelo črevesje, dr. Bragg iz ZDA pa meni, da ima celo 98 odstotkov vseh ljudi bolno črevesje. Ali niso to grozljive številke? Če preštejemo odvajalne preparate, s katerimi je založeno tržišče, potem imata oba raziskovalca nedvomno prav. Pri komu pa sploh še "gre" brez njih. Moja mati je vselej imela na štedilniku lonec s seno, da bi se "odprla", kakor se je izražala. Najbolj znani raziskovalec črevesja v Evropi je bil zdravnik dr. med. F. X. Mayr iz Dunaja v Avstriji. Njegov pomembni razlagalec pa je dr. E. Rauch, ki je v založbi Haug iz Heidelberga 21 izdajal svoje knjige o čiščenju črevesja, krvi in obtočil. Dr. Mayr je po skrbni diagnostiki črevesja ugotovil, da je treba poglavitni vzrok vseh težav, ki jih povzroča črevesje, iskati v tankem črevu. Z intenzivnim žvečenjem mleka in žemljic po Fletcherjevem načinu (najmanj 50-kratno žvečenje) je s to blago hrano pomiril črevesje, da bi znova aktiviral izgubljeno črevesno peristaltiko! Po Mayrovi metodi je mnogo ljudi uspešno opravilo tudi polovični post. Polni post je post ob sami vodi! Danes pa vemo, da ne potrebujemo kur, da imamo kuro v sebi! Kot presni vegetarijanec imam seveda svoje pridržke ob Mayrovih kurah, še zlasti, ker se po tej kuri vrnejo k "zdravi meščanski hrani". Tako so prisiljeni, da kuro znova in znova ponavljajo. Povratek k starim razvadam je torej že vkalkuliran. Kdor živi po naravnem zakonu, ne potrebuje nikakršnih "kur", telo se zdravi samo! Tudi če je količina zaužitega mleka pri tej kuri zelo majhna, pa si iz knjige vseeno lahko uvidel, da oba izdelka po svojem izvoru nista človekova hrana! Dr. med. Olivet iz Heideja, ki uspešno izvaja Mayrove kure, zato priporoča svojim pacientom po postu vselej sadno hrano. Zagovarja tudi predhodni enotedenski post ob sadju. Dejala mi je, daje že ta post tako učinkovit, da ji pacienti kdaj pa kdaj pravijo, da se jim sploh ni treba več postiti, saj so se svojih težav že znebili. Takšen način polovičnega postaje v zahodnem obalnem Schleswig-Holsteinu žel velike uspehe. Na povabilo

sem se šel pogostoma pogovarjat z udeleženci posta o zdravi prehrani, ker so ljudje zaradi številnih različnih predlogov glede prehrane pogostoma negotovi. Jaz torej ne prinašam 999. "Wandmakerjeve kure", temveč zastopam milijone let star zakon, kakor ga obširno predstavljam v knjigi. Kakor rečeno, je dr. Mayr usmerjal poglavitno pozornost na tanko črevo. Dr. med. A. Rosendorff, kije prakticiral na Dunaju do svojega 92 leta, je dokazal, daje vzrok vseh bolezni v ptozi, to je razširitvi črevesja. Tudi njegovo knjigo Nova spoznanja o naravnem zakonu 2 2 toplo priporočam. Dr. Rosendorff je precej bolj radikalen pri svojih predlogih za prehrano od dr. Mayra, ki je svoje paciente nato pogostoma prepustil samim sebi in dajal precej nejasne izjave v Dr. Rosendorff: "Čim bolj naravna in iz naravnega stanja čim manj spremenjena so živila, toliko večjo moč imajo..." "Ne pijte sladkega mleka, ne jejte kruha, jejte 3-krat na dan, vmes si privoščite najmanj 5 urni presledek, trebušno masažo, kopeli z vtiranjem po L. Kuhneju, uporabljajte Glauberjevo sol, po možnosti hodite po vsakem obroku na stranišče, delajte klistir, hodite v savno, na sončenje, jejte zelenjavo! Tumorji in revmatizem nastanejo v črevesju, bolezen je samo ena in zato je tudi zdravljenje samo eno! Otrokom ne kupujte sladkarij. Če v črevesju ni tujkov, ne more priti do bolezni. Bakterije imajo koristno nalogo." To je nekaj poglavitnih misli iz njegove knjige, ki se v veliki meri sklada tudi z naravnim zakonom NATURAL HYGIENE! Toda obremenitvi tankega črevesja o kateri govori dr. Mayr in k razširitvi želodca, o katerem govori dr. Rosendorff, prištejmo še eno plat, in to je obremenitev debelega črevesa.

"Zmaga le,

kdor verjame v zmago." Emerson

To nedvomno drži, če človek je resnično izključno sadno in zelenjavno presno hrano in se obenem drži vseh drugih bistvenih komponent, tj. pije čisto vodo, se giblje na svežem zraku in na svežem zraku ponoči spi in si privošči spanec, si utrjuje telo z gibanjem itn. Živali ne potrebujejo odvajalnih tablet in toaletnega papirja! Nikdar ne jedo kuhane hrane, to neumnost prepuščajo "razumnim" ljudem. Kdor je presno hrano, potrebuje torej samo pripomočke v prehodnem stadiju. Tukaj pa nam pridejo prav velike izkušnje "večnega" dr. Walkerja, ki ga znova navajam za zgled, kajti imel je velike praktične izkušnje. Posebno pozornost posveča stanju debelega črevesa. Na strani 167 priobčujem sliko iz njegove knjige. Na levi strani je zdravo črevo, na desni pa šest posnetkov črevesa njegovih pacientov. Ko gledaš to bolno

164

165

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

črevesje, se v mislih poglobi vase in si predoči, kakšno je tvoje črevesje in ali si iz njega lahko obetaš zdravje? Vsak del debelega črevesa je povezan z nekim organom! Kako naj bo organ zdrav, če je ustrezni del debelega črevesa, s katerim je povezan prek živčnih poti, takšen, kakršen je videti na sliki? Dr. Walkerju je moral vsak pacient prinesti rentgenski posnetek svojega debelega črevesa. Ze s tega posnetka je postavil diagnozo! Po prehodu na čisto presno hrano je dr. Walker vselej predpisal saniranje debelega črevesja. To je opravljal z malim in velikim klistiranjem, predvsem pa z irigiranjem črevesja. To veliko izplakovanje črevesja gre vse do slepega črevesa. V knjigi sem že opisal takšno veliko čiščenje črevesja, kakršnega sem si dal opraviti na Floridi. Dr. Walker je napisal odlično knjigo Črevesno zdravje" o celotnem dogajanju v črevesju, ki bo predvidoma kmalu izšla tudi v Nemčiji. "Nenormalno" črevo ima včasih premer do 30 cm. In včasih se skorja v njem nabira že od otroštva! Samo v sredini je ozka odprtina, ki ostaja odprta predvsem zaradi odvajalnih sredstev. Je tedaj kaj čudnega, če pride do črevesnega raka? Dr. Walker tudi dokazuje, da se v različnih delih črevesa tvorijo rudninske snovi, ki jih nujno potrebujemo. Dr. Lane izjavlja: "Danka je samo tako velika, kolikor je nujno potrebno, da se praznjenje opravi vsakih 6 ur, pri nas pa je navada, da se praznimo samo vsakih 24 ur. Rezultat so: tumorji in rak". Dr. Jensen (ZDA) piše, da mu je neka pacientka z rakom na črevesju izjavila, da vzrok njene bolezni ne more biti prebava, saj gre do šestkrat na dan na blato. Avtopsija po smrti je pokazala, daje njeno črevesje tehtalo 30 kg! Pri tem je bilo črevo na nekaterih mestih razširjeno na 12 palcev, tj. 33 cm! Se ti je morda posvetilo? Bi tudi ti rad, da ti odrežejo kos črevesja in da boš moral nato za vselej nositi grozljivo plastično vrečko? "Zdrava meščanska kuhinja" je najboljša pot, da prideš do nje. V črevesju se nabira sloj za slojem takšnih starih fekalij, kar spoznaš po izbočinah na trebuhu in po telesni drži, ki spominja na mornarsko. Dandanašnja hrana z mrtvimi snovmi in brezštevilnimi strupi je prehuda obremenitev za črevesje. Če pride potem do zamašitve črevesja, so posledice na koncu samo bolezni in bolečina! Kazni ne uide nihče, božji mlini meljejo počasi, toda zagotovo. Vsakdo bo "kaznovan", če misli, da lahko nenehno greši zoper naravne zakone. Kdaj nastopi kazen, je odvisno od dednih zasnov (kromozomov) tvojih prednikov. Ljudje, ki se zdijo relativno "zdravi", navzlic žrtju, pitju, kajenju, naj se za to zahvalijo svojim prednikom! Sami niso nič storili za to, podedovana življenjska moč pa jim daje na razpolago daljše življenje! Toda kakšne dedne zasnove dajejo ti duševni revčki svojim

potomcem? "Grehi" očetov se dedujejo do tretjega in četrtega kolena. Iz tega je razviden velik pomen dednih zasnov. Zakaj imamo vzgojo plemenitih živali? Dandanašnje človeštvo se je zakonu o dedovanju popolnoma odreklo iz strahu, da bi znova zapadli v nacionalsocialistično rasno zablodo! Ni nam treba vzgajati nikakršnega "gosposkega človeka", toda svojim potomcem smo dolžni prenesti dedno maso v čim boljšem stanju! Pogostoma na televiziji vidimo grozljive posnetke telesno in duševno bolnih ljudi. Vsi so produkt degeneriranega okolja, ne le svojih očetov in mater, temeč tudi našega popolnega onesnaženja! Začne se z umetnimi gnojili in se nadaljuje prek heroina do cepljenja atomskih jeder. Je torej kaj čudnega, da se aids širi kakor požar na goljavi. Mrtvi virusi aidsa niso nič krivi, saj smo jim sami pripravili tla, gojišče, po katerem se širijo. Število duševno in telesno prizadetih rojenih otrok se je po vojni 166-kratno povečalo!

m"Ljudem se zdi čudno, da etika spoštovanja življenja ne dela razločkov med višjim in nižjim, bolj ali manj dragocenim življenjem. Vendar pa so za to razlogi. Ce bi hoteli vzpostaviti splošno veljavne vrednostne razločke med posameznimi živimi bitji, bi sejo končalo tako, da bi jih presojali po tem, ali so nam, ljudem, po našem občutju bližje ali dlje, kar je povsem subjektivno merilo. Kdo od nas pa ve, kakšen je pomen drugega živega bitja samega na sebi in v svetovni celostnosti?" Albert Schweizer - Moja razmišljanja Prikaz črevesne terapije

Slika je vzeta iz knjige Colon - Health19 dr. Walkerja.

166

167

HOČEŠ
Slika prikazuje eno od mnogih vrečastih, bolezenskih izbočiti pri divertikulitisu. V tej majhni vrečki je množica s sluzjo pomešanih strupov. Od tod izhajajo nenehne motnje delovanja črevesja in s tem obtočil.

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Nikar ne popusti. Čiščenje lahko upočasniš, če boš namesto sadja začasno užival presno zelenjavo. Do vrat onesnažen "hlev" lahko očistiš le počasi in z veliko vode, sicer te bo gnoj pokopal pod sabo! Najboljša voda na svetuje voda v sadežih! Nikoli ne pozabi: samo izjema - človek - kuha, pije mleko in jemlje zdravila.

m
"Bog spi v kamnih, sanja v cvetlicah, prebuja se v živalih in živi v ljudeh!" Yogananda Pri tem se spomnimo na tretji nauk: "Ne jej kuhanih in pečenih žitnih izdelkov, ti povzročajo skupaj z mlečno hrano zasluzitev vseh obtočil! So poglavitni vzrok za povišan krvni tlak in povišano količino maščob v krvi!" Tolščica je nadalje tesno povezana s škrobnatimi krušnimi in žitnimi izdelki. Ne verjemi prigovarjanju industrije in njenih "znanstvenikov", da nekaj kilogramov več, pomeni "telesno težo dobrega počutja"! V telesu ne najdemo škroba, škrob se ne topi v vodi in ga mora telo zato pokuriti ali pa uskladiščiti kot maščobo! Tolščica je najnevarnejša bolezen! Če človek primerja razmerje med kostmi, mišicami in maščobo, potem debeli ljudje niso nič drugega kakor v kožo oblečeni okostnjaki! Mišice atrofirajo, sklepi se zaradi nenehne čezmerne teže obrabijo! Pomisli na raziskave dr. Walforda, da živijo dvakrat dlje in brez bolezni živali, ki so vselej "malo lačne"! Čezmerna ješčnost skrajšuje življenje! (Dr. Walford) Čezmerna temperatura skrajšuje življenje (Dr. Walford) Prehiter srčen utrip skrajšuje življenje (Dr. Walker) Škrob širi srce (Dr. Walker) Srčni napad je notranje onesnaženje (Dr. Walker) Žolčne - ledvične kamne povzroča škrob (Dr. Walker) Vid in sluh sta prizadeta zaradi škroba (Dr. Walker) Kuhani in pečeni žitni izdelki so poglavitni vzrok za zapeko in vetrove. Popolnoma napačno je, da jih uporabljamo skupaj z otrobi kot črevesno ščetko, da bi z njimi zaradi napačne prehrane popolnoma zamašeno črevesje spet spravili v "tek". Otrobi s svojimi ostrimi robovi še bolj vzdražijo vneto črevesje in uničujejo naravno sluznico! Črevo se hoče sluzastih, dražečih zrn čimprej znebiti, zato se takšno prisilno praznjenje zamenjuje z normalnim blatom! Poleg tega velike količine kruha in žitnih izdelkov širijo črevo. Posledica: črevesni rak po desetletjih napačnega ravnanja! Kronične bolezni se nikdar ne razvijejo od danes na jutri,

Hipokrat, oče medicine, je dejal: "Dajte mi vročico in pozdravil bom vsako bolezen Dr. H. Lindlahr: "Dajte mi zdravstveno krizo in pozdravil bom vsako bolezen." Vselej znova poudarjam, da zdravljenje s strupi ni mogoče, pa naj gre za alopatska ali homeopatska sredstva! Zdravi se le telo samo, toda za to mu moramo dati priložnost. Vsaka dodatna obremenitev s temi ali onimi sredstvi samo povzroča zakasnitev zdravljenja, kajti telo mora onesposobiti in izločiti še te strupe! Obe zgornji izjavi pomenita, da je ozdravitev mogoča samo tedaj, če telo samo sproži krizo! Tolerančna meja je dosežena, sod je poln do roba in čez, zato se organizem sam loti čiščenja. Vsaka potlačitev simptomov odpre pot kroničnim boleznim! To velja še zlasti za človeka, ki se hrani z meščansko hrano. Kdor se odloči za najboljšo hrano za človeka, to je presno rastlinsko hrano, temu si v prihodnje ni treba delati nobenih skrbi o svojem črevesju. Nabiranje različnih usedlin čez normalno mejo ni več mogoče, ni več zaprtja, konec je črevesnih vnetij! Obtočila so prosta vseh ovir! Ker telo nenehno gradi in razgrajuje na milijone svojih celic, so v telesu vselej prisotni normalni ostanki presnove. Toda zdravo telo, ki ima nepoškodovan živčni sistem, z njimi zlahka opravi! Predvsem se odreci lepljivi hrani iz žit in krompirja! Ne pozabi tudi na za človeka neprimerno mlečno hrano. To dvoje povzroča največ alergij in kožnih bolezni! Spoznal si, da sadje, še zlasti kislo, podžge hitro čiščenje v telesu. Od tod tudi vse čistilne krize, ki so v resnici ozdravitvene krize.

168

169

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

nenadoma in nepričakovano, temveč so rezultat vsakodnevnih malih pregreškov zoper naravni zakon. Črevo je podaljšana notranja koža, treba jo je ohranjati prav tako čisto kot zunanjo kožoj Le pri izključni presni hrani ni potrebno nikakršno čiščenje črevesja! Če poskušaš z zdravili ozdraviti svoje bolno črevesje, potem varaš in goljufaš samega sebe. Kajti zdravila bodo prinesla samo druge poškodbe, vzroka pa ne bodo odstranile! Kajti, kakor je dejal Nietzsche: "Zdravila so udarci z bičem!" Naravne antibiotike si razkuhal v kuhinji! NATURAL HYGIENE odklanja klistiranje celo pri postnih kurah, pravi, da si zdravo telo pomaga samo. V skladu z mojimi dolgoletnimi osebnimi izkušnjami bi tukaj priporočil majhen popravek. Najboljša takojšnja pomoč pri vseh boleznih je: 1. odpovejte se hrani in pijte le vodo, 2. opravite eno ali dvoje klistiranj, 3. okopljite se v vroči kopeli in... v posteljo! Poskusi, ko boš prvič bolan, in presenečen boš, kako hitro se boš znebil prehlada. Lahko jemlješ tudi zdravilne soli, na primer karlovarsko sol iz Karlovih Varov, ki ti očisti celoten prebavni sistem in ne le debelega črevesa! Pomisli na nauk, ki smo ga navedli na začetku: Vsaka bolezen je zastrupitev telesa, tolerančna meja je presežena, greznica je polna do roba! S temi preprostimi metodami boš korenito pomagal organom izločanja. Šele tedaj, ko boš začutil pravo lakoto, spet jej, toda le sveže, zrele sadeže! Seveda je res, da črevesne peristaltike ne smemo hromiti z nenehnim klistiranjem. Voda je težka, tako da obstaja nevarnost širitve debelega črevesa, ki je zaradi lepljive krušne in žitne hrane že tako ali tako razširjeno. Ohromljene črevesne mišice ne morejo več potiskati vsebine naprej. Dober pripomoček (predvsem na potovanjih) so majhne gumijaste brizgalke, kakršne uporabljajo pri majhnih otrocih. Z njimi si lahko vbrizgamo do četrt litra vode, najbolje na kolenih, z glavo navzdol. Klistir pusti v črevesju najmanj 5 minut. Videl boš, kako zlahka kasneje deluje blato. Takšne majhne klistirje si brez težav lahko opraviš zjutraj in zvečer. Odvisno od stanja in količine usedlin se po nekem času odvajanje blata spet normalizira. Izločanje blata mora redno delovati, sicer pride bolezen! Črevo zboli le zaradi vsakodnevnega uživanja napačne hrane, ki vsebuje veliko poživil in odvajalnih sredstev! Krivec pa si sam. Črevo je podleglo strupom, ki si mu jih dajal! Pri začetnih srčnih slabostih pogostoma predpisujejo digitalis, češ da srce, zlasti v starosti, potrebuje "malo" pomoči. Strup digitalis deluje na srce kakor bič na izmučenega konja. Požene se naprej, toda kasneje je še bolj utrujeno in oslabelo. Ko enkrat začneš uporabljati digitalis, potem potrebuješ lahne udarce z bičem za ubogo, za pest veliko srce, do konca življenja! Toda kako dolgo bo srce sprejemalo to igro?

Mnogo bolj učinkovito, cenejše in bolj trajno je čiščenje greznice, tvojega črevesja. Ustavi razvijanje ogromnih količin ogljikovega dioksida (plina) iz presnove škrobnate hrane! Devet desetin vseh bolezni se razvije iz želodca in prebavnega trakta! Najhujši strupi prihajajo iz kuhinjske posode! Kaj naj pijemo ?

Dr. Walker: "Voda ti lahko spodkoplje zdravje!" Dr. Bragg: "Šokantna resnica o vodi\" Ko sem leta 1979 prinesel s sabo nekaj knjig o škodljivosti vode, so me ta nova, v resnici pa spet čisto "stara" spoznanja, resnično šokirala. Knjiga o vodi dr. Bragga 1 2 je zdaj izšla tudi v nemščini. V ZDA lahko že dolga leta kupiš destilirano vodo v steklenicah ^ za 1 galono (3,81) kot pitno vodo. To ni jodirana voda za akumulatorje, kakršna se prodaja pri nas. To je razloček: tukaj znanost še vedno pridiga, da človek ob destilirani vodi umre, tam pa jo priporočajo kakor najbolj čisto pitno vodo, v kateri ni nobenih strupov! Vendar pa ljudje tukaj in tam popijejo velike količine vina, ki je prav tako naravno destilirana voda! Poglej si enkrat notranjost čajnika, videl boš nabrani apnenec, trd kakor kamen. In prav tako si tudi ti s pitjem običajne vode iz vodovoda ali iz steklenic odlagaš takšne ostanke apnenca po vsem telesu, kajti človekovo telo teh anorganskih rudninskih snovi iz vode ne more vgraditi. Slike na teh straneh povedo več od vseh besed. Tudi kuhanje spremeni organske snovi iz rastlinske hrane nazaj v anorganske. Človek nujno potrebuje vse rudninske snovi, še zlasti organski kalcij za svoje kosti in zobe, toda le tam in ne v sklepih in mehkih delih telesa! Takšne organske rudninske snovi pa so na voljo le v presnem sadju in zelenjavi. Samo rastlina zna s pomočjo fotosinteze iz anorganskih zemeljskih snovi tvoriti organske. Tega ne moreta ne človek ne žival. Žival nima s tem nikakršnih težav, saj hrane ne kuha in pije deževnico, tj. vodo, ki se nabira na površju zemlje in v njej kot v destilirani vodi ni mrtvih apnenčastih snovi! Koliko takšnih organskih rudninskih snovi pravzaprav dnevno poješ in z njimi preskrbuješ telo? Pošteno povej, koliko presnega sadja in zelenjave? Nobenih kupljenih sokov, kajti te pri konzerviranju prav tako segrejejo in postanejo anorganski! Osramočeno boš moral preračunati in se nato čuditi svojemu "mehkemu" kostnemu sistemu. Poglej si le ljudi okrog sebe, povsod boš videl upognjena telesa z mehkimi kostmi in umetnimi sklepi. Poleg tega pa so sklepi še polni "kotlovca"! K a k š n o vodo naj torej pijemo, da se b o m o izognili "poapnenju"? Če ješ zadosti sadja in zelenjave bogate z vodo, ti sploh ničesar ni treba piti. S temi rastlinami si preskrbiš najboljšo pijačo na zemlji! Saj

170

171

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

imaš za pomočnika instinkt, to je občutek žeje. Pij torej k hrani le tedaj, če si žejen in še tedaj le med obroki, kajti sicer si samo razredčiš prebavne encime! Z rastlinami si pridobiš tudi vse potrebne vitamine in rudninske snovi, vse odkrite in še neodkrite! Kdor pa je meščansko hrano, ne more brez dodatnega pitja, kajti odpadne snovi in strupe iz kuhane hrane ter številnih poživil mora raztopiti, sicer bi se telo zastrupilo! Kadar torej pri "vodeničnih", ki jim otekajo noge, poskušajo z zdravili izločati vodo, je to eklatantna prevara, ki gre v škodo organizma. S tem namreč ne odstranjujejo vzroka, to je napačnega načina življenja, nasprotno, zaradi umetnega odvzema tekočine postanejo nabrani strupi še bolj nevarni! Pri članku o kalciju boš videl, da uživanje kalcijevih tablet prav nič ne pomaga, nasprotno, ta kalcij sploh ne gre v kosti, temveč se vseda v drugih delih telesa kot strup! Samo živa hrana daje žive celice. Čemu si hočeš s hrano priskrbeti predčasno oslabelost? Če imaš možnost, tedaj pij destilirano vodo, če že kdaj pa kdaj potrebuješ dodatno tekočino, na primer zaradi potenja pri napornem delu ali v vroči klimi! Če drugega ne, potem vodo vsaj prekuhaj, da bo vsaj del umazanije ostal v loncu. Toda destilirana je dosti boljša. Pred leti so mi že govorili, da bom zaradi te mrtve vode umrl, kakor umrejo ribe v takšni vodi. Same pravljice, toda zdravniki to neumnost še dandanes učijo! Vse to so študije zunaj telesa, ne v telesu, kajti v njem je rudninskih snovi v izobilju, še zlasti če se človek hrani s presno hrano. Pri pitju destilirane vode pa je ravno nasprotno, ta voda učinkuje kakor magnet na mrtve mineralne snovi in jih izvleče iz telesa. "Ali je še kakšno boljše sredstvo za pomladitev!" je leta 1985 pisal dr. Walker, star 116 let. Dejal sem že, da so vsa živa bitja, pa naj si bodo rastline, živali ali ljudje zgrajeni z deževnico, to je z destilirano vodo. Na nekaterih otokih je to še danes edina tekočina! Dandanes pa pridobivamo vodo iz globokih vodnjakov ali pa iz steklenic z usedlino mrtvih, anorganskih usedlin, ki nam nič ne koristijo. Poleg tega to vodo pogostoma obogatijo še s kemikalijami, zlasti klorom in fluorom! Neka znana, zelo draga mineralna voda, ki jo zdravniki pogostoma priporočajo, vsebuje poleg tega še veliko anorganskih soli, čeprav teh soli telo ne more uporabiti in le dodatno obremenjujejo ledvice! Vse živalsko kraljestvo pije vodo, samo človek mora seveda piti škodljive nadomestke, kavo, čaj, kakav, čokolado, vino, pivo, koka kolo, itn. Ali je pivo resnično zdravo, kakor trdijo reklame in nekateri zdravniki? Ne, pivo varijo ravno iz trde, mrtve, anorganske vode. Hudi pivci

piva si že zelo zgodaj pripijejo zmehčano okostje in usedline mrtvih snovi vsepovsod po telesu! Vino delajo iz grozdja, vsebuje torej destilirano vodo, prav tako kakor alkohol, ki ga prav tako dobimo pri destilaciji in ne vsebuje več mrtvih snovi. Vendar pa je vsaka kapljica alkohola za človeka strup in prazne, odvečne kalorije, ki jih mora telo pokuriti. Zato nastane občutna izguba energije in s tem tudi živčne moči! Poleg tega danes vinu dodajajo 68 dovoljenih kemikalij! Jetra, največji razstrupljevalni organ, ki mora zaradi kuhane hrane nenehno opravljati najtežje delo, še naprej nezadržno degenerirajo! Človekovo telo sestoji do 70 odstotno iz vode, zato je prav voda eden temeljnih elementov človeka. Zato ponovimo. Potrebo po vodi si poteši s sočnimi, presnimi, svežimi sadeži in zelenjavo. To je bistvo! Vsi raziskovalci, ki so se intenzivno ukvarjali s problemom vode, na primer doktorji Walker, Bragg, Banik, Rossiter itn. v en glas izjavljajo, da človek s pitjem destilirane vode lahko obrne proces "poapnenja" v drugo smer! Ker pa si "grešil" leta in desetletja, seveda od narave ne moreš pričakovati hitrih rezultatov. Božji mlini meljejo počasi, toda zagotovo. S svojim življenjem si si počasi, toda zagotovo priskrbel "apno", prav tako se ga da le počasi spet odpraviti! Narava pa trdo in brutalno udari, če je ne poslušaš. Poglej si le množico bolezni okrog sebe! Nikar ne varaj samega sebe s statistikami, ki pravijo, da imamo danes dvakrat toliko 80-letnikov. Ali ti sploh žive človeka vredno življenje? Ali jih do te starosti ni potisnila le pretanjena servisna medicina, ki vodi k bypassom in zamenjavam organov? Življenje je vredno le tedaj, kadar ga lahko živimo aktivno, ne ga kakor polčlovek z otrdelimi mehkimi deli telesa v domu za ostarele! Človek ne bi smel nikdar biti odvisen od pomoči bolniških sester, razen ob nesrečah. Kirurški nož ne bi smel odstranjevati "nekoristnih delov". Vsaka operacija je degeneracija. Kirurški poseg je priznanje zdravnika, da zdravljenje po "normalni" poti ni mogoče! Dr. Bortz: "Če se človek umakne iz življenja, se življenje odmakne od njega!" Nikar se ne daj zapeljati poročilom o maloštevilnih stoletnikih iz sredstev javnega obveščanja, da bi zato živel, kakor te je volja. Tvoje dedne zasnove niso takšne, kakršne imajo ti izjemni primeri! Skoraj vsi stoletniki so živeli skromno in trdo delali! Ko so bili rojeni, še kristalnega sladkorja niso poznali, kaj šele današnjo belo moko. Povsod so hodili peš. Pri tem so igraje pokurili vse odvečne kalorije! Ti pa živiš kot sedeči človek in ob tem poješ veliko več, še zlasti luksuzne hrane! Zapomni si besede dr. Christopherja: "Neozdravljivih bolezni ni, obstajajo samo neozdravljivi ljudje!" Ne glede na to, koliko si star, najboljša leta morajo biti še pred tabo!

172

173

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM. LONCEM!

Življenje skrajšujejo: čezmerno uživanje hrane (dr. Walford) previsoka telesna temperatura (dr. Walford) pospešeno bitje srca (dr. Walker) Vibrirajoče zdravje si boš preskrbel le, če se boš vrnil k življenju po naravnih zakonih! In tukaj nas voda v napačni obliki postavlja pred hudo preskušnjo! Zaradi trde, anorganske vode in do mrtvega kuhane hrane dobiš na primer: arteriosklerozo - zamašene žile - poapnene sklepe - mišične bolečine zaradi usedlin rudninskih snovi - trdo vezno tkivo - degeneracijo sluha in vida - vsesplošno okostenitev telesa! Poglej si pot piva: od mavca do cementa! Nikar ne sili zaradi anorganskih, mrtvih snovi, predčasno v mavec!

Na ovitku Walkerjeve knjige je naslikana ročna črpalka, v kateri so očitno vidne apnenčaste usedline. Marsikdo pozna takšen apnenec iz zamašenih vodovodnih cevi. Ravno takšna je lahko videti tudi notranjost tvojega telesa! Obilica današnjih trdih ljudi vendar jasno nakazuje takšno stanje! Celo mlajši ljudje se danes ne morejo več z iztegnjenimi koleni in naprej nagnjenim telesom s koncev prstov dotakniti tal, kaj šele s plosko

roko. To bi bila gibčnost, o kateri tolikokrat govorim, človek je ne sme nikdar izgubiti! Da sploh ne govorimo o upognjenih hrbtih! Anorganske mineralne snovi ti hrbta ne bodo držale pokonci, nasprotno, kakor cokla se vsedejo med vretenca. Ali torej sploh obstaja k a k š n o boljše " s r e d s t v o " za pomlajevanje od organske presne hrane in destilirane vode, če je pijača še potrebna! Da bi imela dober okus, zadošča nekaj kapljic limoninega soka. Tako ti ne bo treba kupovati dragih čudežnih sredstev, ginsenga itn. Vse, kar potrebuješ, imaš v svoji presni hrani! Nikakršen kuhar in noben laboratorij na svetu ne more nadomestiti ali posnemati naravnega kuharja - Božje narave. Izogibaj se vsem umetnim mašilom. Vse, kar prodajajo v steklenici, je toplotno obdelano, torej mrtvo, za svoj denar boš dobil le anorganske, mrtve snovi! Še enkrat: sončna hrana ti daje zdravje in te pelje nazaj k zdravju. Ne moreš je kupiti v tabletah ali steklenici! Življenja se v laboratoriju žal ne da dokazati, vendar se spomni na že omenjeno težnost, elektriko, magnetizem, ki so vsi tukaj, čeprav jih ni videti! Dr. Julien P. T h o m a s je leta 1905 kot predsednik Medicinskega kulturnega društva imel predavanje o prednostih presne hrane. Ta zdravnik je imel že pri 30 letih takšne težave s svojim želodcem, da se je moral odpovedati svojemu delu. Ker ni mogel delati, ni nič zaslužil. Posvetilo se mu je, ko je v hudih mukah opazoval svojega konja, ki je jedel navadno travo in je bil vselej zdrav in živahen. "Zakaj ne bi bil tudi človek pri preprosti presni hrani prav tako zdrav?" se je vprašal. Od tedaj naprej je jedel le presno hrano in v treh tednih ozdravel. To omenjam le zato, ker seje po koncu tega predavanja vnela huda debata z njegovimi zdravniškimi kolegi o živosti hrane, potem ko pride v želodec. Vprašanje laboranta dr. Smitha: "Dr. Thomas, ali mi lahko razložite, kako je mogoče, da živa celica obstaja še naprej, potem ko je bila nekaj minut izpostavljena delovanju želodčne kisline?" Dr. Thomas: "Normalen želodec sploh ne vsebuje tovrstnih močnih izločkov. Če bi bila želodčna kislina resnično tako močna, da bi mogla uničiti zaužito živo hrano, potem bi prav tako uničila vsako drugo celico, torej tudi celice želodčne sluznice in sam želodec. Drugače od dandanes splošno sprejetega mnenja zdravnikov pa kislina ne uničuje celic, nasprotno, samo preparira jih, da lahko takšne dospejo v krvni obtok!" Dr. Smith: "Kakšen dokaz imate za to?" Dr. Thomas: "Najboljši dokaz je, da pojeste kos surovega mesa, ga pustite kakšno uro v želodcu, nato pa ga s črpalko potegnete ven in vtaknete pod mikroskop." Dr. Smith: "In kaj vidite?"

174

175

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

strukturo!"

Dr. Thomas.- "Ogromno živih celic, ki imajo svojo prvobitno

Dr. Smith.- "Ta eksperiment je zame nekaj novega. Zdi se mi razumen, zato ga bom opravil še sam:" Dr. Thomas: "Računal sem, da se bo pojavilo to vprašanje in sem pripravil eksperiment: tukaj pod mikroskopom je nekaj celic, kijih je "napadla" kislina. Prosil bi rad dr. Smitha, naj se prepriča in naj pove avditoriju, kaj je videl in če izjava, ki sem jo izrekel, ustreza resnici!" Dr. Smith (gleda v mikroskop): "Videti je, da so te celice ohranile svojo prvobitno obliko. Videti so na vsak način normalne. Nekatere še niso zapustile svoje grobe okolice. Ob tem bi želel izjaviti, da je moj nauk o prebavljanju s tem eksperimentom postavljen na glavo!" Ali se je znanost iz tega pred 80 leti opravljenega laboratorijskega poskusa kaj naučila? Ne, še danes uči, da želodčna solna kislina uničuje življenje. Glej tudi moja izvajanja o mojem smučarskem prijatelju, dr. Horstu... Sicer pa se predavanje dr. Thomasa ujema z mojimi izvajanji v pričujoči knjigi. Za dvomljivce sem navedel dobeseden prevod opisa eksperimenta! Resnično bi bilo nezaslišano, da bi naravo obtožili, daje ravno za svoje najbolj razvito živo bitje, človeka, v milijonih let ustvarila napačno kislotvorno hrano! Samo človek nenehno počne neumnosti s čudovito presno, naravno hrano: toplotna obdelava = obdelava do mrtvega! Učeni zdravnik dr. Thomas se je moral torej od svojega konja naučiti preproste resnice! A tudi danes še nihče ne uči naravnega zakona. Dolga leta se učijo o boleznih, ki jih nato tlačijo s strupenimi zdravili... Dokler ne pride do najhujšega! "Pomagaj si sam " ne velja le za paciente, temveč še zlasti za zdravnika, če hoče, da bo njegov zgled učinkovit. Živahen ali mrtev?

Upam, da se mi je v zadostni meri posrečilo, razložiti ti razloček med mrtvim in živim. Če ne, pa poskusi še sam in se spravi na presno hrano, kakor ti jo nenehno opisujem. Seveda, zdaj veš, da lahko pričakuješ manjše težave, ko se bodo nabrane usedline izločale iz telesa. Toda te majhne "muhice" boš moral pač potrpeti, saj medtem že poznaš nauk: Bolezen je prizadevanje narave, da ti spet prinese zdravje! Zdravi samo narava, nič drugega! Že na prvih straneh sem povedal, da si moraš najprej ozdraviti duha. Najprej moraš vedeti, kaj hočeš. Knjigo pišem zato, ker je v nemščini tako malo literature o pravi presni hrani. Vsi znani prehranjevalni sistemi so žal v tem pogledu polovični. Zato me prav nič ne moti, da veljam za radikalca, to je časten

naziv, kakor je rekel dr. Shelton! Žalostno je, da je treba radikalno naravo sploh zagovarjati! Najprej torej vitaliziraj svojega duha, nato pa spoznanje pretvori v prakso in si telo naredi spet živo in vitalno. Ne misli na smrt, temveč na življenje! Misel na kasnejše življenje in odrešitev v NEBESIH je svetopisemsko bajanje, do zdaj ga niso dokazali še z ničimer. Če bi bilo res, potem bi moral obstajati le en sam Bog, ne pa na tisoče verskih ločin! Tukaj na zemlji je tvoja odrešitev! Kaj je mogoče tukaj na zemlji, to veš, to lahko primes. Zakaj si tukaj ne ustvariš raja, ki ti ga nenehno oznanjajo, a vselej skrivajo v temi? Ni hudiča, ni satana, tvoja duša se ne bo cvrla v ognju očiščenja! Ne pričakuj drugega sveta, da bi tam nabiral sadeže drugih! Tukaj na zemlji moraš doseči in živeti popolno življenje! Izogni se notranjemu pogrebu! Na pokopališču boš imel zadosti časa za ležanje! Preučevanje življenja tukaj na zemlji bo tvoja najboljša investicija! Resničen prvi greh je bil odpad človeštva od naravne hrane! Najlepše bodo govorili o tebi pri pogrebu! Vendar pa ne čakaj na to, saj tedaj glasov ne boš slišal! Nikakor ti ne bi hotel jemati vere, pa najsi bo takšna ali drugačna. Če si zelo zadovoljen in srečen, prav. Pomisli na Waerlanda, ki nam je pogosto bral iz aramejske biblije, in tudi če bi bilo vse izmišljeno, bi se v svojem življenju vselej ravnal po tem! Pomisli prosim tudi na to, kaj vse se danes dogaja pod plaščem vere, na primer zdaj v Iranu! Prav tako ne bi smeli pozabiti, kako so kristjani v srednjem veku na grmadah sežigali čarovnice! Vendar pa te vera ne bi smela ovirati, da ne bi zdaj storil vsega na zemlji! Nasprotno, dajati bi ti morala celo spodbudo! Zamenjaj svoje celice z novimi, začni s prenovo pri temeljih! Vsake tri tedne imaš popolnoma novo kri, čemu ne bi te krvi napolnil z novim življenjem? Z živimi snovmi? Smrt je prizadevanje narave, da bi zamenjala telo, ki je preobremenjeno z odpadki! Tako preprosta je smrt! Poskusi torej družno z naravo odstraniti usedline in jih spraviti iz sebe! Pomladi se s temi preprostimi naravnimi sredstvi! Raje misli na trajno mladost kakor na pokopališče! Seveda se nazadnje smrti ne boš izognil, tudi ta je naravni zakon, toda najprej si prizadevaj, da boš živel! Moj brat, ki je ravnokar dopolnil 80 let, mi nenehno našteva številne njemu dobro znane umrle, kakor da bi se jim hotel prav kmalu pridružiti. Odvrnil sem mu, da jih vse poznam, a da naj mi raje našteva novorojence, saj so ti mnogo bolj pomembni in jih je zaradi kontracepcijskih tablet vse manj! Kadar število smrti presega število rojstev, začne ljudstvo izumirati!

176

177

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zaradi nenehne misli na smrti ali nesrečo zlo prikličeš nase. Kar misliš, to se bo zgodilo, tako močno domišljija vpliva na telo! Zato misli vselej pozitivno. Nikar ne skrbi, raje živi58 je naslov že desetletja znane knjige Dala Carnegieja. Devetidevedeset odstotkov primerov, ki se jih ljudje bojijo, se nikdar ne zgodi! Čemu torej že vnaprej ta povsem nepotrebni strah? Živi čim bolj povezano z naravo, potem se nimaš česa bati! Okostenitev, ki si jo pridobiš s hrano, je v resnici tvoj notranji pogreb! Človek se loči od živali po svoji volji in razumu. Zakaj teh sil ne uporabiš že tukaj na zemlji? Nasprotno, ne da bi kaj mislil, bašeš v sebe vse, kar postavijo predte, same mrtve reči, same strupe, in ob tem bi rad še zdravo živel! Od kod le jemlješ ta pogum? Osebno mi je zelo veliko dala knjižica Indijke VimaleThakar z naslovom Moč tišine. To je knjiga o samovzgoji in meditativnem življenju, ki mi je dala pravo predstavo o tem, kako je s stvarmi na svetu, tudi z verami. Na hrbtni strani ovitka njene knjige piše: "Ali smo pripravljeni na preobrat, ki bo v človeški živali prinesel rojstvo človeku." To je izziv, ki ga pred nas postavlja Indijka Vimala Thakar. Vimala, ki je bila sprva spremljevalka in učenka Vinoba Bhave, ustanovitelja gibanja Landgift-Movement, si že leta prizadeva v svojih spisih in predavanjih, da bi se človek osvobodil ustaljenih načinov življenja in s popolno spremembo svojega odnosa do svobode postopoma prišel k sebi in k "živi tišini" zavesti. Želel bi ti predstaviti nekaj misli njenega nauka: "Potrebujemo gibanje v celotni človeški zavesti. Do danes so že zadosti eksperimentirali na človeku s psihologijo, psihoanalizo in psihiatrijo. Priti mora do spremembe v celotni psihični strukturi človeške rase, kije, kakor je videti, dosegla stopnjo zasičenosti in obtičala na mrtvi točki, od koder ne ve ne kod ne kam." "Vera je odnos do svojega telesa, do svojega duha, do stvari, s katerimi imam opravka, do okolja, v katerem živim, do ljudi, ki mi jih pripelje življenje. Vse to so družbena razmerja! Kriza je v človeški psihi. Zavedno, nezavedno in podzavedno so celota. Delitev so naredili samo ljudje. Nezavednega ne moremo potlačiti ali pregnati, v njem je skrita vsa neznanska dinamičnost človeške rase. Zavest nima moči, nima sposobnosti, da bi obvladala nezavedno. Vsi načini discipliniranja ne morejo storiti ničesar, ne morejo doseči preobrata. Resnice in resničnosti se ne da pridobiti zrazumom!" "Izhod je v meditativnem načinu življenja. To pomeni sprejemati svoje stanje (brez dejavne volje)! Celotno zavest moraš pripraviti do tega, da utihne, s tem si boš pridobil ogromno moč, da se postaviš nad stvari... takšna tišina ne pomeni praznine ali puhlosti, to ni ohromitev dejavnosti. Uvideti moramo dejstvo, da "mirovanje" v mišljenju in čustvovanju pomeni dimenzijo življenja, ki ima lastno dinamiko. Tišine si

ne moremo pridobiti z mamili, LSD, psihofarmaki, torej s potlačitvijo. Tišina dosežena z nasiljem, s potlačitvijo in zadušitvijo ni tišina! Tudi običajna meditacija s formulami, kakor na primer najbolj znana TM (transcendentalna meditacija) ni tisto, kar mislim, tudi tukaj nekaj potlačim, nekaj sugeriram." "Resnična tišina je stokrat močnejša in dinamičnejša od zgovornosti vseh jezikov sveta. Dinamika tišine je neznanska. Razcepili smo atom in odkrili, kolikšna sila je v njem, toda ko se bo v ljudeh zgodila eksplozija tišine, bo to popolna revolucija! In katera pot pelje tja? Pozabiti moraš vse, kar si se do sedaj naučil. Vsa verstva so sekte, ki govorijo o nesmrtni "modrosti". Imenujem jih sekte, kajti pravo religijo moramo še odkriti!" "Prava religija mora šele priti na svet! In tudi če nisi študiral teologije, se pravzaprav nisi mogel izogniti vplivu cerkva, templjev, mošej, njihovih ritualov, ceremonij in shodov! Ne da bi se tega zavedal, so se vate globoko vtisnili najrazličnejši nauki!" Zavest moraš pripraviti do tega, da se osvobodi vseh vplivov. Spoznanje nepogojenega življenja ne temelji na nekem nauku ali "svetih spisih". Vse teorije so špekulacije. Tukaj smo zato, da razpravljamo o Življenjskih dejstvih. Dejstev ne moremo izpeljati iz teorij, ne moremo jih izpeljati iz svetih naukov. Izziv za človeka je dimenzija tišine! Težava je v tem, da vemo Že preveč o življenju, da nimamo časa in da smo preprosto pozabiliopazovati življenje! Poskusi preprosto opazovati človeški živžav brez presojanja ali obsojanja! Predvsem bodi neudeležen. Pojdi v svojo sobo za pol ure, sproščeno sedi in preprosto kot neudeleženec opazuj življenje. Če se ti pojavi misel, je nikar ne obsojaj, pustijo, naj gre, kakor je prišla! Ničesar si ne predstavljaj, ne kliči nobenih formul! Sprva ti bo pomagalo mirno opazovanje dihanja, kasneje tudi tega pripomočka ne boš potreboval. Da, takšno sprostitev moreš in moraš doseči brez pripomočkov. Če boš vadil vsak dan, potem boš lahko tišino, moč tišine dosegel tudi v vsakdanjem aktivnem življenju, ki poteka okrog tebe. Potem ne bo nobena stvar več vplivala nate. Ob tem pa boš duhovno in telesno mnogo bolj buden kot prej. Ni se ti treba odrezati od okolja, ne, samo vplivati se mu več ne dajl Tako postopoma raste svoboda tvojega ravnanja! Takole je rekel Camus: "Človek ne more ljubiti, ne da bi ljubil samega sebeVDokler ne dosežeš svobode tišine, ne moreš ljubiti ne sebe ne drugih! Moč tišine te mora pripraviti do tega, da se izogibaš nepotrebni izgubi energije in sem sodi nenehno papagajsko klepetanje. Nenehno govorjenje d malenkostih je nespametno in je le zapravljanje pomembnih sil, ki ti potem manjkajo za druge naloge. Bodi tiho! Ko se znajdeš pred čisto novim izzivom, bodi preprosto tiho! Namesto da reagiraš ob takšni omejitvi, bodi preprosto tiho! Življenje se začenja znova, ko se zaveš, da si ga do zdaj

178

179

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

zapravljal, ker si živel mehansko! Ko se človek osvobodi mehanskega življenja, se začne novo življenje! Ne moreš si niti predstavljati stanja, v katerem ni nobene avtoritete, niti sanja se ti ne, kako je, ko se zavest sprazni vse preteklosti, ko svobodno gibanje zavesti sprošča samonastajajočo energijo!" "Življenje si bo pridobilo čudovito lastnost nenehne svežosti! Za odkritje nove svobode ni potreben čas. Uvid se zgodi vselej nenadoma. Tako se boš spet naučil skromnosti, s katero boš šel skozi veselje, trpljenje, žalost in vedrino, ne da bi obtičal v njih! Ta meditacija pa ni nekakšna disciplina, ki jo dosežemo s koncentracijo, kije predvsem mentalna disciplina. Seveda je potrebna tudi neka disciplina, namreč da pravilno vzgojimo otroke. Če počno, kar hočejo, po navadi postanejo negodniki. Tudi pri odraslih se moči tišine ne da doseči z disciplino. Koncentracija in disciplina sta prastari poti, s katere zaidejo tisoči. S tem seveda nočem dvomiti o svetlih namenih verskih vodij. Toda kot religiozen človek bi sprva podvomila v vse in hotela sama ugotoviti, kaj pomeni religija." "Temeljni pojem religije - ponižnost - je v tudi v tem, da človek smisel življenja odkrije sam! Ni tuhtanja o preteklosti, sanjarjenja o prihodnosti, ni gonilne sile, nekega motiva, ni vabljive moči od nekod, od nekega zgleda. Meditacija se godi v sedanjosti, v tišini, v skromnosti in je popolnoma nov način delovanja, nov način gibanja: gibanje energije, ki je pri izviru človeške zavesti. Ta energija se aktivira v tišini pripravljene zavesti. Telesna slabost je lahko posledica nepravilnega odnosa do prehrane; hrana in telesno gibanje imata veliko vlogo pri sproščanju energije. Življenjska nuja je najti pravo razmerje do svojega živčnega in mišičnega sistema; življenjska nuja je, da ga pravilno prehranjujemo! Biološki organizem mora biti kakor razcvetena cvetlica. Če celotna presnova ni urejena, zagotovo ne moreš imeti nobene energije. Če je tvoje telo šibko, slabotno in neobčutljivo, moraš sam poiskati vzrok in telo spraviti v red, to pač ni težko!" "Recimo, da je celoten biološki sistem urejen, pa vendarle nekdo pravi, da nima zadosti energije, kaj potem ? Jaz bi poskušala ugotoviti, koliko energije izgubim čez dan in jo zapravim Ali veš, koliko energije izgubljaš z nenehnim miselnim klepetanjem? Vsaka misel porablja energijo, vsak duševni vzgib porablja energijo. Celo kadar si fizično sam, lahko zgubiš ogromne količine energije zaradi nenehnega miselnega klepetanja. Takšno energijsko požrešno klepetanje je treba ustaviti! Trpeti neodgovorne misli in čustva je čisto zapravljanje energije. Ugotovi, kje na ta način zgubljaš energijo, shranjuj jo, da jo boš imel na razpolago zase. Notranje potlačitve ali zatiranje in zunanje reakcije ali odgovori so dvakratna izguba energije. Se strinjate z mano? Slabe misli in slaba čustva? Resnično ne vem, kaj je slabo ali zlo, kaj je "greh"?"

"Živeti" pomeni predati se tokovom življenja! Čim bolj si prizadevaš, da bi si zagotovil osebno varnost, tem bolj se boš oddaljeval od Življenja!" "Nikar se ne daj speljati v past skušnjavi po varnosti. Izpostavi se tišini celotne zavesti, gibaj se v njej. Tedaj boš odkril, kako se spreminjajo medčloveški odnosi, kako se v svetu razcveti spontano sodelovanje in prijateljstvo." "Dojeti moraš, da tovrstna meditacija vključuje celo življenje. Prvi korak k temu je poznavanje svojega telesa, drugi pa prijateljski odnos do njega. Dobrohotno ugodi vsem telesnim potrebam, vendar telesa ne razvajaj, ne daj se več vezati nanj. Ne dovoli mu več, da ti ukazuje." "Pri hranjenju glej na kakovost in tudi količino hrane ter pogostnost obrokov. Močno moraš paziti, da bo vsa hrana v celoti prebavljena. Telesa nikdar ne obremenjuj z neprebavljeno hrano! Čistost notranjih organov je eden najpomembnejših faktorjev za meditacijo!" "Vsi živčni in mišični sistemi morajo biti vselej zdravi in gibki. Togost pomeni nezdravost! Ne dopustimo, da del telesa degenerira in postane tog. S pravilnimi vajami lahko ohranimo zdravje slehernega telesnega vlakna!" Zdravje je lepota!

Samovzgoja se začne z opažanjem, kako porabljamo energijo. Naučiti se moramo, daje ne zapravljamo z: razburjanjem - skrbmi - zavistjo - naglico - častilakomnostjo - samopomilovanjem - strahom - klepetanjem nagnenjem k presojanju drugih. Pravilna meditacija je: srečati večnost v sedanjem trenutku, reševati vsak problem tedaj, ko se pojavi. Sproščanje vseh napetosti, ki se hočejo vtihotapiti vate. Neustrašno se odzivati na vsak klic življenja. Meditacija je sproščeno delovanje. Napetosti, strah in skrbi povzročajo zavore. Biti v popolnem zavedanju ni lahko. Nihče nas ni učil, kako naj bomo zavedni, ne da bi se ob tem naprezali. Vsakdanje življenje je edino življenje, o katerem nam je kaj znanega. Živeti ga moramo polno in na zdrav, pameten način." Namenoma sem tako obširno pisal o Vimali Thakar, kajti njen duševni odnos se povsem sklada z mislimi, ki sem jih predstavil v knjigi. Povratek k zdravi, tisočletja veljavni naravni hrani zahteva prav tako svobodno, neodvisno mišljenje. Le tako se boš oborožil zoper vsakodnevna lažna prišepetavanja! Še dobro, da gospa Thakar ne nastopa kakor nov guru ali pridigar. Naučiti se moraš, da boš ravnal in mislil samostojno.

"Vera je ptica, ki zapoje, ko je noč še temna!" Rabindranath Tagore, indijski pesnik in filozof

180

181

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Nikar ne hodi z množico, ta teka sem in tja kakor čreda. Pri umiku med drugo svetovno vojno zahodno od kraja Kielce na Poljskem smo prišli v velik gozd, v katerem so se umikajoči nemški vojaki, ki niso sodili k moji enoti, umikali na desno, kadar so se slišali streli z leve, takoj nato pa so se pognali na levo, ko so zaslišali streljanje z desne strani. Podobno se godi tudi množici, navadnim ljudem, plebsu. Uporabljaj svoj zdrav, človeški razum, hodi po svoji lastni poti in dvigni pogled iznad robov krožnika! Dvigni se iz množice in izberi inteligentno pot! V našem primeru pravilno prehrano in način življenja: Izbiraj samo živo hrano, ki te pomlajuje, ne mrtve, kuhane hrane! Kuhanje uniči pomembne organske elemente, encime, snovi za rast, vitamine, rudninske snovi itn. Upognjenost v starosti ni nič drugega kot posledica nabranih anorganskih mrtvih snovi! Sadna hrana, najbolj pa jabolko, spet raztopi nabrane mrtve snovi! Znova okrepljeni izločevalni sistemi, ledvica, pljuča, koža bodo odstranjevali raztopljene snovi. Bolj podrobno povedano: sadna hrana se tako hitro prebavi, da se telo lahko takoj loti pospravljanja po hiši. Presna hrana torej ne deluje le neposredno, temveč tudi daje telesu moč, da se samo očisti in ozdravi! Pri živi hrani potrebuješ veliko manjše količine, tudi manj beljakovin (aminokislin), morda samo 20 g namesto priporočenih 75 g. Pri presnavljanju beljakovin, tudi lastnih, zmeraj nastajajo škodljive kisline. Toda žive aminokisline so lahko prebavljive, nikar ne pozabi: današnja premočna zakisanost je poglavitni vzrok vseh bolezni! Ameriški zdravnik dr. Walford je preučeval geriatrijo, tj. vedo o staranju, delal poskuse na živalih in prišel do presenetljivih rezultatov: razdelil je živali v dve skupini. Prva je lahko jedla, kolikor je hotela, druga pa je dobila sicer isto hrano, vendar pa jo je bilo vselej le toliko, da so ostale živali lačne. Rezultat: lačne živali so živele dvakrat dlje in niso imele nobenih bolezni. Zato seje dr. Walford tudi pri človeku zavzel za polnovredno hrano. Toda tudi človek bi moral količino zaužite hrane vselej zmanjšati in vselej biti malo lačen. Pri majhni količini hrane se telesna temperatura na splošno zniža in po njegovem to podaljšuje življenje. Dr. Walford priporoča več dni posta na teden. Po mojem mnenju pa je njegova hrana preveč obremenjena z mrtvimi snovmi, poleg tega priporoča dodajanje vitaminov in rudninskih snovi v tabletah. Njegov uspeh bi bil zagotovo še večji, če bi priporočal presno hrano. Njegova zadnja knjiga ima naslov Življenje do 59 120. leta . Splošno je znano, da povišan pulz kakor tudi povišana temperatura skrajšujeta življenje. Nenehno znojenje pri nekaterih ljudeh je torej vse drugo kot zdravo.

Tovarniški

sladkor

in

čebelji

med

Prav gotovo si že pogrešal moje mnenje o sladkem sladkorju. O tem sem tako obsežno pisal v svoji prvi knjigi, zato bom tukaj obdelano snov le na kratko povzel. Zdaj že veš, da v nobenem tovarniško izdelanem živilu ni več življenja. Zato tudi vse vrste sladkorja, ki ga izdelujejo v tovarni, niso primerne za človeško hrano. Tovarniški sladkor in tovarniška moka sta največja roparja kalcija in vitaminov. Pri čisti presni hrani ne potrebuješ takšnega dodajanja sladkorja. Potrebo po sladkem si potešiš s svežim sadjem, pozimi pa tudi s suhim posušenim sadjem, dateljni, figami in rozinami. Tako so tudi "sladkosnedi" v zadostni meri preskrbljeni z naravnimi sladkarijami. Med pa nikakor ni boljši od čistega sladkorja, saj je z izjemo nekaterih elementov v sledeh čisti sladkor! V severnih deželah čebelam ne kradejo le njihovega trudoma nabranega medu, temveč jih hranijo s škodljivim belim sladkorjem! Narava pa kaznuje vsak zločin nad živalmi! To velja tudi za naravovarstvenike, ki jedo med! Poleg vpliva sladkorja pa je za človeka škodljiva tudi čebelja kislina, ki jo čebele dajejo v med za zaščito pred žuželkami! Svežih, zrelih sadežev ti ni treba posipati s sladkorjem ali jim dodajati medu! Naravna hrana je vselej sama po sebi popolna! Vsako živilo, ki mu dodajamo sladkor, vodi v požrešnost in potemtakem k tolščici in bolezni ! Ponavljam: razkuhana mrtva hrana ne more brez dodajanja sladkorja, medu, marmelade, da sploh ne govorimo o soli in začimbah! Šport in telovadba! . Kadar bereš o stoletnikih, zveš skorajda vselej, da so se ne glede na popolnoma različno prehrano veliko gibali! Ni se ti treba ukvarjati z nezdravimi športi. Takšni športniki se kmalu postarajo in predčasno umro. Vsi organi se preveč obremenjujejo in to se nikdar ne izplača. Vendar pa se čim večkrat dobro razgibaj, po možnosti na čistem zraku. Ko sem stanoval še v stari hiši, sem vsako jutro pretekel 3 km in nato še plaval v vaškem kopališču. Zdaj sem si stvari uredil malo bolj udobno. Uporabljam mini trampolin in tečem (ne prehitro) 1 0 - 1 5 minut. Skakanje po trampolinu je zelo zdravo, ker krepi celo hrbtenico. Poleg tega imam izredno lahek "walkman", ki mi priskrbi prijetno jutranjo glasbo in najnovejše novice. Nato pa grem še plavat. Takšno gibanje zadošča, če si tudi pri delu preskrbiš zadosti gibanja in se ne bojiš telesnega udejstvovanja. Lahko pa se tudi odpraviš na hiter sprehod, kar tudi krepi srce in mišice. Vendar pa ne pretiravaj in se ne dolgočasi, sicer se boš takšni dejavnosti spet hitro odrekel. Insekticidi, pesticidi, herbicidi Vselej znova poslušam: sadje in zelenjava sta vendar povsem zastrupljena. Po tem je že čisto vseeno, kaj jemo! Stop, ni tako!

182

183

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

1. Pri presni hrani potrebuješ le približno desetino količine mrtvo kuhane hrane, da se nasitiš. Prehranjevanje prek živalskih trupel je najdražje! Poleg tega z njimi poješ vse škodljive dodatke (hormone, penicilin, in druga zdravila). 2. Nihče ti ni prepovedal, da imaš svoj vrtiček, da ga gnojiš biološko in ne uporabljaš pesticidov. Potem ti dela skrbi samo še onesnaževanje okolja. Že vrt velikosti 1 0 x 1 0 m bi zadoščal za večino tvojih potreb, še zlasti če narediš prave gredice, vendar pa imaš ti raje tratico, ki ti ne daje nič drugega kakor delo. Pri tem pa je naravni travnik mnogo lepši in bolj bogat. 3. Za ublažitev onesnaževanja okolja: zakaj ne podpiraš bioloških kmetovalcev? Kar zahtevaš, tisto ti bo ponujeno. Zeleni so le fantasti, ki nas hočejo pripeljati nazaj v puščobno življenje. Toda kar zadeva onesnaževanje okolja, so spravili na noge velike stranke. Brez njih sploh ne bi prišli tako daleč. Tudi zahtevo zelenih po prehodu na biološko kmetovanje je treba pozdraviti. Tako bi lahko rešili marsikatero kmetijo! Toda, zakaj tega ne zahtevaš? Nenehno zahtevaj v svoji trgovini biološko pridelano hrano. Trgovec se bo ravnal po željah kupcev, saj od tega živi. Izbiro vselej določa kupec, ne trgovec. Toda dokler nismo tako daleč, si boš lahko brez skrbi pomagal s tem, da kupuješ presno sadje in zelenjavo v supermarketu. Če boš živel na način, kakor ga opisujem, boš tako zdrav, da boš majhne količine strupa zlahka predelal. Poleg tega uničujejo sončni žarki pri sadju večino strupov, tako da se ti vrnejo nazaj v tla. Pomisli enkrat na to, koliko zdravil pospraviš in kolikšne količine strupov poješ na ta način. Glavobol? Hitro sem s tabletko, nemirno spanje, saj imamo uspavalna sredstva, ali tabletke za srečo (trankvilizante). V tem grmu tiči zajec. Nič ne bi storil, da bi očistil svoj "corpus delicti", vse bolečine so samo "klic po živi, tekoči energiji". Greznica je polna do roba. Bolan si zaradi gnojnice, kisline v sebi. Zdaj veš, kako lahko preprečiš nabiranje usedlin v sebi. Dokler ne ustaviš zastrupljanja telesa, nikar ne kriči na druge, da onesnažujejo okolje. Začni pri sebi! Potem pa postani aktiven udeleženec boja proti slabostim današnjega sistema, tako da bo zemlja ostala prijetno bivališče tudi našim vnukom! Zeleni, ki pijejo in se hranijo z živalskimi trupli, naj začnejo najprej pri sebi. Takšni kakršni so zdaj, niso sprejemljivi! Zelo dobra knjiga je IB 77, und stirb (Jej in umri) ki nazorno poroča o kemiji v naših živilih. V njej je veliko nasvetov uporabnikom! Danes so zastrupljeni celo že pingvini na Antarktiki, zato je korenit boj z vsemi strupi mogoč le v sodelovanju vsega sveta. Ali ne bi bilo to delo za nas, ljudi, mnogo bolj dragoceno od proizvodnje orožja? Žal še ne gre brez močne obrambe, kadar je ta potrebna. V prihodnjih letih bo postala pitna voda še bolj ogrožena, kajti čezmerno gnojenje z nitriti v kmetijstvu bo doseglo globoke vodnjake. Grozljiva televizijska oddaja o vodi, ki jo pijemo, je pokazala, da bo treba že

po letu 1989 zapreti mnogo vodnjakov, ker je količina strupov v njih presegla dovoljeno mejo. Kje bomo zgradili toliko novih vodnjakov in vodovodov in ali ne bodo tudi ti novi vodnjaki kaj hitro zastrupljeni, če se čezmerno gnojenje ne konča? Počasno prenikanje se bo tako še občutno okrepilo! Poleg bogatenja vode s škodljivim anorganskim kalcijem (glej poglavje o kalciju) smo deležni še hudega onesnaževanja s kemičnimi strupi! Prav zato je še posebna prednost, če se pretežno hranimo z vodnatimi sadeži, kajti ti vsebujejo 90 odstotkov najboljše vode na svetu, namreč naravne destilirane vode. Če ne opravljaš kakšnega telesnega dela, pri katerem se močno potiš, druge pijače sploh ne boš potreboval. Nekega dne bomo imeli motorje, ki jih bo poganjal vodik, ali pa velike magnetne motorje, ki skorajda ne bodo potrebovali dodatne energije! Takrat bomo lahko občutno znižali količine oddanega ogljikovega dioksida v atmosfero! Ne glede nato, s katerega gledišča presojamo svoje težave, boš najbolje storil, če boš že danes prešel na nov način življenja, jutri utegne biti morda že prepozno!

m
"Najhujši sovražniki človekovega zdravja niso bakterije, temveč želja po udobju, pomanjkanje odgovornosti, ravnodušnost do sebe in drugih, mešanje biologije in tehnike in pomanjkanje poguma ter priznanja." Dr. Devint, eden prvih svarečih glasov za resnico "V svoji petdesetletni dejavnosti sem kot zdravnik vselej znova spoznaval, da z alopatskimi [potlačitvenimi) metodami - tudi pri navidezno uspešnem zdravljenju - nisem mogel vzpostaviti izgubljenega zdravja. Slutil sem, da mora biti v tradicionalnih teorijah in dogmah neka pomanjkljivost. Nikdar si nisem mogel predstavljati, da bi bil Stvarnikov največji čudež, človekovo telo, tako pomanjkljivo zgrajeno, da potrebujemo gromozansko količino več kot 15.000 različnih zdravil in najrazličnejših bolnišnic, da bi ga obvarovali pred škodo in prezgodnjo smrtjo." dr. med. Rosendorff "Danes smo na najboljši poti, da vso zemljo spremenimo v en sam dom za ostarele in hiralnico!" Prof. dr. med. Hass "Biološko propadanje civiliziranih ljudstev je doseglo takšne razmere in takšen tempo, kakršnega še pred desetletjem nihče ni predvideval!" Prof. dr. med. Kdtschau Pravilna kombinacija živil Vsako živilo vsebuje beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vitamine in rudnine. Živila bi torej morali prebaviti takšna, kakršne nam

184

185

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

daje narava. To lahko tudi storimo, kajti v presnih, svežih, zrelih izdelkih so nam dobavljeni vsi potrebni encimi in fermenti! Toda kako je bilo pred tisoči let? Ali smo imeli tedaj takšno veliko izbiro kot danes? Ali ni bilo treba našim prednikom iskati cel dan, da so vsaj delno zadovoljili svoje potrebe po hrani, najljubših sadežih, če pa teh ni bilo, po listih in popkih? Tedaj niso pridelovali sadja in zelenjave kot danes, še zlasti ni bilo žitnih izdelkov, kvečjemu trave, ki pa so v svežem stanju zelenjava. Danes je koristno poskrbeti za pravilno kombinacijo hrane, čim bolje jo prebavimo, tem bolj popolno jo organi v človeškem telesu lahko uporabijo. Vidimo, da človek lahko prebavi vse, toda kako in s kakšnimi posledicami? Ponavljam: ne gre le za to, kaj pojemo, temveč kaj prebavimo! Pravilna kombinacija živil torej skrbi, da imamo pri prebavi minimalne energijske izgube. The National Enquirer (ZDA) je poročal, da 50 odstotkov obrokov hrane povzroča prebavne motnje in je v precejšnji meri neprebavljivih. Večina od nas to lahko potrdi, pretakanje po želodcu in črevesju, vetrovi z neprijetnim vonjem, pekoča zgaga in spahovanje, neprijetna sapa, vsi ti simptomi kažejo na slabo prebavo. Prebavne motnje otežkočajo pravilno asimilacijo zaužite hrane, povzročajo glavobole, bolečine v hrbtu, prehlade, akne, pljučna vnetja, zamašen nos, zapeko zaradi narkotiziranja živcev, konec koncev pa v precejšnji meri tudi raka. Kar pa oseba s slabo prebavo najprej opazi in jo najbolj moti, to je pekoča zgaga. Zato pa tudi imamo celo množico pripomočkov: maalox, gelusilac, alka selzer in še mnogo drugih antacidov, ki naj bi nevtralizirali kislino. To je industrija, ki obrača na milijone mark. Toda telo se brani, vselej si prizadeva vzpostaviti ravnovesje. Potrebuješ vse večje količine teh sredstev, želodčna sluznica se vname, od "normalnega" želodčnega čira pridemo do neozdravljivega želodčnega raka. Ne, s kemijo trajno ne moreš popraviti nepravilne prehrane, ker s tem ne odstraniš vzrokov trpljenja!

ljudem, ki se proti kislini bojujejo z anorganskimi kalcijevimi preparati, ne da bi odstranili vzrok. O takšnih fantastih obširno poročam na drugem mestu! Pri prehranjevanju po naravnem zakonu in pravilni sestavi hranilnih snovi boš vzpostavil mir v svojem prebavnem sistemu, vsi simptomi bodo izginili! Če boš v prihodnje morda le imel osamljen primer prebavnih motenj, tedaj za to obtoži samega sebe, saj bi moral že bolje poznati zadevo! Mnogi dejavniki povzročajo zgoraj navedene prebavne motnje: 1. Mešanje hrane, ki kemično ne sodi skupaj. S tem povzročena pomanjkljiva prebava povzroči vrenje škrobnih izdelkov in gnitje beljakovinskih, pri maščobah žaltavost! Posledice: razvijanje metana, kisel želodec, pekoča zgaga itn. Ti strupi (bakterije vretja in gnitja) obenem z izločki njihovega metabolizma povzročajo zgoraj navedene težave. Bakterije vretja proizvajajo po tem tudi močno strupen alkohol (patoko) in ocetno kislino, ki je sestra alkohola. 2. Uživanje hrane, ki je človek kot FRUGIVOR torej kot sadjejedec, ne more zlahka in učinkovito prebaviti. Na splošno se nesadna hrana slabo ali nepopolno prebavlja. 3. Uživanje hrane z različnimi časi prebave. Tako hitro prebavljiva hrana zadržuje počasi prebavljivo, torej imamo znova nevarnost razvijanja kisline! Posladek, tudi če kot posladek uživamo sadje, vselej povzroči vrenje. 4. Uživanje hrane, ki pri presnovi povzroča razvoj kisline. Prebavni trakt se spremeni, telo se prenasiči s kislino, kar pozvroča osteoporozo (krhkost) kosti in zob! Zaradi tega se v kosteh in zobeh zmanjšuje količina alkalnih elementov (kalcija), da bi se na ta način nevtralizirala odvečna kislina. Kakor sem že povedal, jedo ljudje danes na splošno 90 odstotno kislotvorno hrano. Tudi ljudje, ki se s tabletami bojujejo proti kislini in ki napačno kot krivca obtožujejo organsko sadno kislino, sodijo v to skupino! 5. Uživanje prevelike količine hrane in hrane, ki presega prebavne zmogljivosti! To je vselej vzrok, da bakterije povzročijo vrenje, gnitje in žaltavost ter hujše primere želodčnih težav! Bakterije same po sebi niso krive ničesar, so le človekovi pomočniki, ki si prizadevajo, da bi presežek čim prej razkrojili in izločili! 6. Uživanje hrane, kadar so prebavne sposobnosti močno znižane, pri stresu, čustvenem razburjenju, slabem počutju, utrujenosti, hudi obremenitvi itn. 7. Uživanje hrane, ki vsebuje z a č i m b e , s t r u p e za konzerviranje, segreta olja in maščobe, strupene substance (na primer sečno kislino iz presnove hrane živalskega izvora), vinski kis itn., vse te snovi dražijo, otežkočajo prebavo ali pa jo celo povsem ustavijo! Sem sodi tudi kuhinjska sol! 8. Uživanje kuhane hrane! Za prebavo kuhanega zelja je 187

"Če namesto navadnih cigaret začneš kaditi cigarete s tobačnim nadomestkom, je to kakor da bi skočil iz 36. namesto iz 39. nadstropja! " Angleški odbor za zdravstveno vzgojo Precejšen del teh antikislinskih tablet vsebuje hudo škodljivi aluminij, pri čemer te opominjam na že omenjeno Alzheimerjevo bolezen, pri kateri se možgani čisto preprosto sfižijo. Saj nočemo spet postati otroci, kajne? Poleg tega se vse anorganske snovi, torej tudi antacidi, kot usedline nabirajo v telesu, tako poapniš še prej. In tako je šlo in gre vsem 186

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

potrebno dvakrat toliko časa kot za prebavo presnega zelja. Poleg tega pa je kuhano zelje še brez vsake vrednosti. Večina ljudi obenem naredi več napak pri uživanju hrane! V enem dnevu lahko pomiriš svoj prebavni sistem, če se držiš meril za pravilno sestavo hrane. Kakor vemo, obstaja več vrst živil, na primer sadeži, zelenjava, orehi, škrobnata hrana, na primer žito in krompir. Da bi imeli čim boljšo prebavo, ne smemo nikdar mešati sadja s katerokoli drugo vrsto hrane, vendar pa je treba tukaj, ko je govor o pravilnem kombiniranju hrane, to še enkrat posebej poudariti! Prav tako ne smeš mešati orehov in semen s škrobnato hrano! Beljakovinska hrana, na primer orehi in semena, zahteva za prebavo kislo okolje v želodcu, medtem ko potrebuje škrob alkalno okolje. Seveda želodec ne more biti obenem kisel in alkalen. Posledice: neprebavljiva čobodra v želodcu. Prava hrana za človeško vrsto in njena pravilna sestava pomaga preprečevati bolezni! Telo samo povzroči akutno bolezen. Organizem sam razvije vnetje, vročino, izločanje škroba, glavobol in druge znane simptome, da bi se na tak način znebil nabranih strupenih usedlin! Telo okrepi svoja prizadevanja, kar dokazujejo vročina in vnetja! Vselej nam hoče modrost v nas pomagati, nikdar nam noče škodovati! Rakave metastaze niso nič drugega kakor dodatne greznice, zbiralniki odpadkov. V rakavih tvorbah je desetkrat toliko odpadnih beljakovin kakor v drugih telesnih tkivih, to je znamenje, da je rak v precejšnji meri bolezen današnjega čezmernega uživanja beljakovin! Meso je postalo najboljša "zelenjava". Telo nujno potrebuje bolezni za izločanje nabranih odpadkov. Če želiš preprečiti bolezni, moreš odstraniti vzroke, tako da preprečiš čezmerno količino odpadkov. Spomni se na uvod: vse bolezni so zastrupitve, izločanje strupov pa je samozdravljenje telesa! Potlačitev simptomov bolezni s kakršnimikoli sredstvi otežuje in celo onemogoča ozdravitev. Narava, Stvarstvo nam ne pošilja "sovražnikov". Pravilna kombinacija prehrane je torej povezana tudi z izločitvijo strupov. S hrano, ki jo zaužijemo, se lahko zgodi troje reči: 1. Je prebavljiva in telo jo lahko asimilira, 2. Lahko zavre (na primer neprebavljen sladkor v sadežih in škrobnatih izdelkih), 3. Lahko zgnije in strohni, na primer kadar gre za neprebavljive beljakovine, meso, ribe, jajca. V prvem primeru se hrana prebavi, kar je dobro, v drugem in tretjem pa je potreben izredno dolg čas, ker večina ljudi sploh nima nobenega pojma, kako pravilno združujemo različne vrste hrane, da si zagotovimo čim boljšo prebavo! Vzrok za vrenje in gnitje je, da hrana predolgo ostane v

črevesju. Tam je toplo in vlažno. Bakterije pa storijo tisto, za kar jih je narava ustvarila, namreč lotijo se razgradnje nepotrebnih snovi! Hrana v želodcu, ki ni prebavljiva, ni potrebna in zato jo napadejo bakterije, to je edini vzrok za vretje in gnitje. Bakterije so torej naše prijateljice, brez njih bi ne mogli živeti! Kako si prepričan, daje hrana, ki jo poješ, pravilno prebavljena? Jesti moramo takšno hrano, ki sodi skupaj, tako da ne ostane dolgo v želodcu. Sladkorji v sadežih potrebujejo zelo kratek čas za prebavo in gredo hitro skozi želodec v tanko črevo, od koder jih telo spravi v krvni obtok. Sadna hrana zahteva povprečno le 15 - 30 minut, banana nekaj več, najkrajši čas pa melona. Potemtakem je sadna mono hrana najboljša. Predvsem se pri njej pojavi refleks sitosti, tako da zaporo, ki jo vzpostavijo možgani, naravnost začutiš. Požeruhi takšnega naravnega refleksa sploh nimajo več. Velika izbira hrane vselej vodi v požrešnost! Pri vsakem obroku lahko poješ drugo vrsto sadja, tako da preprečiš monotonijo, vsaka hrana, še zlasti sveže zrelo sadje, ima svoje lastne celične vibracije! Ta vibrirajoča, električna, magnetična moč se pri sadni mono hrani razvije do najvišjega nivoja. Rezultat: enkratno zdravje, čudovita gibčnost in konec strahu pred boleznimi ter konec utrujenosti! Toda če sladkorje, ki se hitro asimilirajo, jemo skupaj s težko prebavljivimi živili, na primer raznimi vrstami škroba in beljakovin, potem tudi ti sladkorji ostanejo v želodcu in povzročijo dobro znano vretje in gnitje! Dodati moram, da tudi alkohol in drugi izdelki pridobljeni z vretjem, na primer kis, kislo zelje itn. prav tako motijo prebavo druge hrane, če jih zaužijemo v istem obroku! Mimogrede: kislo zelje ni zdravo, je poživilo kakor kava in žganje! Poleg tega moraš obenem z njim pojesti še strupene izločke milijard bakterij vretja! Drugi primer je kombinacija škroba in beljakovin. V tem primeru hrana sploh ni prebavljiva, ker sc bazična slina za prebavo škroba in solna kislina v želodcu za prebavo beljakovin po znanem kemičnem zakonu medsebojno nevtralizirata! To je eden od razlogov, zakaj nekateri ljudje pojedo ogromne količine hrane, ne da bi se zredili! Hrane pač preprosto ne prebavijo! Ob pravilni sestavi hrane si lahko stroške za živila občutno znižaš, kupuješ pač le tisto hrano, ki je lahko prebavljiva, potem potrebuješ tudi manj kalorij! Tako boš lepo sit pri 2000 kalorijah zdrave presne hrane, medtem ko boš pri 4000 kalorijah bogate kuhane hrane gladoval! "Požeruhi" so v resnici ves čas na dieti za hujšanje, to so nevrotiki in zasvojenci! Vsi mesnati sadeži s semeni so sadeži. Zato štejemo paradižnike, kumarice, buče, itn. k sadežem, to so zelenjavni sadeži! Sadežev po možnosti nikdar ne kombinirajmo z zelenjavo, to pomeni, da paradižniki in kumarice ne sodijo na zelenjavno ploščo. Ta kombinacija je težko prebavljiva. Poskusi enkrat jesti paradižnike in kumarice same, kot mono hrano, in videl boš, daje prebava veliko boljša.

188

189

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Ali je narava sama ustvarila hamburgerje, sendviče in pizze? Ali si je izmislila sodavico, oranžade in koka kolo zato, da ti pomaga pri splakovanju tovrstnih fatalnih mešanic iz ust? Zdaj, ko poznaš pravilen način kombiniranja hrane, si kdaj privošči eno od pravkar omenjenih mešanic. Videl boš, da so popolnoma neprebavljive. Kot gobe po dežju rastejo nove in nove restavracije s hitro hrano! Delajo milijonski promet, kasneje, ko narava izstavi račun, pa milijone zdravniških stroškov! Vsekakor boš veliko na boljšem, če poiščeš karkoli presnega pri materi naravi, saj so ti elementi tisočkrat boljši od vseh še tako lepo privlačnih in dišečih mešanic za sladokusce. Meso je mrtva, strupena hrana, čemu si raje ne izbereš zdrave in naravne? Jutri sem povabljen na srečanje nekdanjih sošolcev. Na dopoldansko snidenje, ki mu sledi obilno kosilo, sploh ne bom šel, šel bom šele popoldne in namesto kave popil skodelico kavnega nadomestka ali zeliščnega čaja. Pred tem bom kar v avtu pojedel banano, tako da me zapeljive torte ne bodo motile. Pomni poglavje o disciplini, brez volje ni nič! Če te dajejo skomine ob vsaki priliki, ne boš nikdar požel sadežov! Resnično sončno energijo z obilico kisika imajo le sadeži! Tako kot nobena druga stvar magnetizirajo in elektrizirajo tvoje živčne sile, ki omogočajo pretvorbo energije! Samo sadeži dobijo poleg sonca svetlobo, zrak in vodo! Vetrov in izpahovanja pri pravilni kombinaciji presne hrane sploh ne boš poznal, to so spremljajoči pojavi, ki nastopajo zaradi vretja kuhane hrane! Kombinacija kisle in škrobnate hrane: Takšne kombinacije se moraš popolnoma izogibati, s tem se ne boš izognil le akutnim boleznim, temveč tudi neprijetnim spremljajočim pojavom hudih prebavnih motenj. To velja tudi za druge napačne kombinacije, še zlasti za kombinacije sladkorja in škroba, na primer pri kolačih! Sadni kolač je izredno težko prebavljiv! Kislih sadežev (na primer pomaranč in limon, sem pa sodijo tudi paradižniki), nato sliv in kislega grozdja, pa kisa in kislega zelja ne smemo nikoli jesti skupaj z žitnimi izdelki, krompirjem, korenjem, peso, kruhom in testeninami ter z vsemi drugimi mlevskimi izdelki! To pa zato, ker kislina takoj ustavi prebavljanje škroba! Ptialin, to je bazični encim iz ustne sline, se takoj razgradi, tako da prebavljanje škroba ni več mogoče! Zato je povsem napačno žitno kašo "okrasiti" z jabolki, kakor priporoča pisec neke knjige! Takšna kaša obleži v želodcu kot svinec! Hrano pogostoma menjavaj, vendar ne pri istem obroku, tako da si boš zagotovil zadostno količino vseh potrebnih hranljivih snovi! Spodaj bomo našteli nekaj posameznih živil in obenem razred, v kateregajih štejemo. Ker je ta hrana popolnoma presna in vegetarijanska, niso navedeni mesni izdelki in ribe!

Izdelki, ki so označeni z (*) niso priporočljivi! Nekateri so izolirani izdelki živalskega izvora, drugi pa vsebujejo bolj ali manj strupene snovi. Tako na primer vsebuje: čebula, šalotke, česen, por, itn. strupeni substanci alicin in gorčično olje, ki sta obe neprebavljivi in škodljivi! Kupovanje česnovih tablet ni le metanje denarja proč, temveč tudi kupovanje strupov! Reakcija je takšna kakor pri drugih kemičnih tabletah: stimulacija! Takšen vpliv imamo pomotoma za zdravljenje! Špinača, rabarbara, blitva, kislica in druge tovrstne rastline vsebujejo oksalno kislino, ki iz telesa ropa kalcij. Poleg tega se rezerve kalcija iz kosti in zob uporabljajo za nevtralizacijo škodljivih kislin. Avokado in orehi so navedeni v dveh skupinah, pri maščobah in pri beljakovinah. Maščobe in beljakovine lahko medsebojno kombiniramo, tako da so orehi in avokado popolni izdelki. Pri kikirikijih in fižolu pa teh dveh snovi medsebojno ne moremo mešati, zato imata zvezdico*, ker sta že tako in tako težko prebavljivi živili, poleg tega pa je treba fižol še skuhati! Kako kombiniramo živila za lahko prebavo si lahko ogledamo v tabeli na strani 192. Sadje jejmo kot cel obrok, nikoli ga ne mešajmo z drugimi živili! Melone in lubenice jejmo same zase, ker se izredno hitro prebavijo! Živila, ki jih v knjigi ne priporočamo, niso navedena! Arašidi imajo veliko beljakovin in škroba. Toda ker štejejo k stročnicam, niso primerna hrana. Vse stročnice in žita lahko jemo v kaljeni obliki, pa še tedaj le v malih količinah! Avokado ima veliko maščobe, najbolje, da ga jemo skupaj z zelenjavo. Paradižniki so zelenjavni sadeži, lahko jih jemo obenem z zelenjavo, ki vsebuje malo škroba ali beljakovin. Na prejšnih straneh smo videli, kako razdelimo hrano glede na njen prevladujoč značaj. K temu bi želel dati še nekaj pojasnil: 1. Beljakovin ne jej skupaj s škrobnato zelenjavo ali solatami. Zelenjavo, ki vsebuje malo škroba, lahko poleg tega ješ s takšno zelenjavo, ki je obenem zelenjava in sadje, na primer s paradižniki. Nekateri pravijo, da so kisli sadeži dobra kombinacija z beljakovinami, toda sladkor v sadju zavre, če ga jemo obenem z beljakovinami! Primer za takšno kombinacijo so orehi z grenivko. Vendar pa gre tu tudi za različne prebavne sposobnosti posameznika! 2. Nikdar ne smemo uporabiti sladkorja in sirupov, če to kljub temu počnemo, potem le skupaj s sladkimi ali polsladkimi sadeži! 3. Škrobnate izdelke jej le obenem z drugimi škrobnatimi izdelki ali z neškrobnato hrano, na primer zelenjavo, ki vsebuje malo škroba. 4. Če že j e š m a š č o b e (ki v naravi ne n a s t o p a j o v koncentriranem stanju), potem jih uporabljaj le z neškrobnato zelenjavo ali maloškrobnato zelenjavo.

190

191

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Kombiniranje živil za lahko prebavo: Beljakovine orehi (večina) fižol(posušen) fižol /leča semena (sončnična, sezam, buče) kikirikiji* slabo Škrob korenje mlada koruza kikirikiji* svež grah ozimne buče krompir žitno zrnje dobra kombinacija

dobra kombinacija

Zelenjava zelenolistna in zelenjava zmalo škroba dobro . Avokado v redu Kisli sadeži grenivke limone pomaranče ananas kisle slive kosmulja kisle češnje • v redu v redu I Polkisli sadeži jabolka marelice sladke češnje sladke slive grozdje mango papaja hruške breskve slabo • v redu Sladki sadeži banane dateljni rozine suho sadje itd.

\

/

I

zaradi izredno hitre prebave jih ne moremo združevati z nobeno drugo vrsto hrane, sicer takoj pride do neprijetnega vrenja in izgubimo vse prednosti! 9. Zelenjavo, ki ne vsebuje škroba, seveda lahko m e š a m o med seboj ali tudi s š k r o b n a t o zelenjavo ali beljakovinami, v e n d a r ne z beljakovinami in škrobom h k r a t i . 10. Mleko lahko uživamo le v otroški dobi kot m a t e r i n o mleko. Kdor kljub temu meni, da mora piti mleko, naj ga pije samega zase, naj ga ne združuje s kakršnokoli drugo hrano! Vsa ta pojasnila ti bodo zadoščala za začetek in pravilno kombinacijo. Zapleteno je to videti le na začetku, kajti kmalu boš dobil občutek za stvar in boš vedel, kaj je pravilno. Načeloma bi človek sicer lahko jedel vse, toda koliko energije bi za to porabil in koliko težav bi imel zaradi tega! Čemu si ne bi stvari olajšali in prihranili energijo, to je živčne sile? M a r t i Wheeler 1 8 je zbral 116 receptov, ki so že prevedeni v nemščino in bodo v kratkem objavljeni. Označil jih je z zvezdicami, podobno kot hotele, z 0 do 5 zvezdic. Tako lahko sam določiš, pri kateri zvezdici, torej pri kateri kakovosti obroka boš pristal. Meso, ribe, jajca

5. S l a d k e s a d e ž e j e j z d r u g i m i s l a d k i m i s a d e ž i ali polsladkimi sadeži. Kislina v kislih sadežih onemogoča hitro prebavljanje sladkorja v sladkih sadežih, kar povzroča vrenje! 6. Polsladke sadeže jej z drugimi sadeži iz te skupine ali pa s sladkimi oziroma kislimi sadeži, vendar ne h k r a t i s kislimi in sladkimi sadeži! 7. Kisle in polkisle sadeže jej skupaj. Paradižniki so dobra kombinacija z orehi, avokadom in drugimi beljakovinami. Sam pri sebi boš ugotovil, kako ti prija kombinacija kislih sadežev z orehi: idealna ni! 8. Lubenice in melone jej same zase, seveda pa lahko mešaš različne sorte melon in lubenic. Lubenice so zelo dobre, toda

Raziskovalci so dokazali, da so bili praljudje predvsem frugivori, torej sadjejedci. Naši organi se še danes skladajo z organi humanoidnih opic. Le-te so milijone let ob svoji prvobitni hrani ohranile zdravje, medtem ko smo ljudje v civiliziranih deželah hudo degenerirani! Saj sploh več ne vemo, kaj moramo storiti, ko zbolimo: POSTITI SE IN MIROVATI! Raziskovalci so okužili v ujetništvu živeče opice z močnimi dozami virusov aidsa, vendar pa opice niso zbolele, tako močne so njihove obrambne sile navzlic onesnaževanju okolja! Živali tudi nimajo spolnih bolezni. Tudi te bolezni so le bolezni notranje "onesnaženih" teles. Nimajo nobene neposredne zveze s takšnimi ali drugačnimi KLICAMI! Ljudje, ki uživajo meso iz živalskih trupel, kuhano hrano, žganje, koka kolo in kavo pa so že tako degenerirani, da niso več odporni niti proti najbolj navadnemu prehladu, kaj šele proti resnično močnim izstrelkom, kakršni so virusi aidsa. Dr. Shelton trdi, daje aids le nadaljevanje nekdanjega sifilisa in daje sprožil čudovit milijonski posel medicinski industriji. Kako dobro se da zaslužiti z raziskavami aidsa, pri čemer se proizvodnja cepiva načrtuje šele v 6-8 letih. Če bi resnično uspelo najti sredstvo za potlačitev aidsa, potem se bo zagotovo pojavil aids II (ki je že tukaj), aids III - IV itn. Do danes ni ljudem uspelo ozdraviti niti virusnega prehlada, ki traja z zdravilom in zdravnikom ali brez njiju en do dva tedna. Bolezni niso nič drugega kot odstranjevanje v telesu nabranih usedlin, ki so se v njem delno nabirale že od otroštva zaradi preobilice mrtve, sladke škrobnate hrane.

192

193

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Narava in telo sta bolezen priklicala sama, da bi s tem pomagala zastrupljenemu telesu, da bi raztopila nabrane strupene odpadne snovi in jih izločila! To velja za vse bolezni! Pri nabiranju strupov ima uživanje mrtvih živalskih trupel poglavitno vlogo! Ljudje jedo le kislotvorno mrtvo mišičevje, v katerem so se nabrali mrliški strupi, ki jih nastane na milijarde takoj po "kolinah". Meso hitro razpada in vpliva na celotni prebavni sistem! Vsakdo, tudi zdravniki, imajo razpadajoče dele kadavrov za " d r a g o c e n o " beljakovinsko hrano! Tako pervertirano je postalo človekovo življenje! Poleg tega uživamo obenem z živalskimi trupli tudi številne medikamente, brez katerih ne more danes noben hlev. Brez veterinarja ne preživi danes nobena žival, tako degenerirane so postale tudi zaprte živali! Posebej veliko strupov si naberejo prašiči, ki jedo vse! Judje in Arabci se niso kar tako odrekli svinjskemu mesu. Takšna je bila mimogrede tudi stroga zapoved Mojzesova, namreč naj ne uživajo prašičev. Le kateri kristjan se še ravna po tem? Kar je v Svetem pismu neprijetnega njegovim ušesom, ne zanima ne njega ne njegovega duhovnika! Ljudje uživajo 70 odstotkov svinjine in 30 odstotkov govedine. Glej tudi knjigo Ohne Fleisch gesund leben (Živim zdravo življenje brez mesa) 1 5 . Neverjetno je, da imajo instinktofagi iz Francije degenerirano, bolezensko svinjsko meso za najboljše meso. Pri tem pa tudi pustijo dele trupel najprej razpasti, da postanejo malo bolj "mehki". Ti ljudje same sebe tudi imenujejo jedce presne hrane, vendar pa jedo tudi hrano živalskega izvora, začuda pa ne mleka od živih krav! Razen beljakovin ima meso premalo skorajda vseh drugih hranilnih snovi! Beljakovine ob toplotni obdelavi zakrknejo in zato postanejo izredno težko prebavljive. Ljudje potrebujemo aminokisline iz žive hrane, ne pa konfekcijskih beljakovin iz razpadajočih živalskih trupel! Meso je bilo nekdaj nedeljski luksuz, dandanes pa je vsakdanji smrtonosni užitek! Ob uživanju mesa se nam ne zdi potrebno bolj podrobno pisati o vseh znanih škandalih (hranjenje teličkov s hormoni). V knjigi večkrat opozarjam na škodljivost živil živalskega izvora. Goveja juha ni nič drugega kot koncentriran urin! Goveja juha \ je uničevalna smrtonosna juha! Namišljena "moč" je pravljica in obremenjuje vsako telo, še zlasti bolnikovo! Ob današnjem onesnaževanju morja s strupenimi kovinami ribe nabirajo vse te snovi v svojem organizmu. Poleg slabih strani mesne hrane imamo pri ribah še zastrupitve zaradi teh strupenih kovin, na primer živega srebra in kadmija. Mrtve ribe razpadajo še hitreje od mesa! Zastrupitev z ribami je hujša od zastrupitve z mesom! Se slabše od mesa pa je jajce! Ima izredno veliko beljakovin, je bolj lepljivo od mesa in ima zato še bolj močan mašeč učinek. Jajca usodno stimulirajo spolne organe pri otrocih, zato nastopa menstruacija vse bolj zgodaj. To pa je pomembno znamenje degeneriranja. Čim prej nastopi

menstruacija, toliko krajša je pričakovana življenjska doba! Pred 50 leti je nastopila pri 16-18 letih, danes pa pri 12-14! Poglavitni krivec je uživanje prevelikih količin beljakovin. Jajce je namenjeno prehrani piščančka, je torej hrana za hitro rast in zato pri prebavi močno eksplozivna. Poleg tega dobivajo kokoši v tovarniških kletkah popolnoma napačno, mrtvo industrijsko hrano, ki ji dodajajo tudi zdravila proti najrazličnejšim kokošjim boleznim. Zato ni vredno podrobneje pisati o uživanju jajc. V moji prvi knjigi so jajca opisana bolj podrobno. Od tam jemljem tale stavek: "Jajca povzročajo gnojenje, omlete pa dvojno gnojenje!"

"Pritrjujem vsemu, kar se sklada s teboj, kozmos. Nobena stvar mi ni ne prezgodnja ne prepozna, če pride tebi ob pravem času. Vse kar mi prinašajo tvoji letni časi, je zame zrel sadež! " Mark Avrelij Najdlje živijo ljudstva, ki se pretežno hranijo z rasdinsko hrano, na primer Hunze, medtem ko imajo ljudstva, ki se predvsem hranijo z ribami in mesom, na primer Eskimi, najkrajšo življenjsko dobo. Njihova povprečna starost je 27,5 let, čeprav se hranijo z živimi mesnimi in maščobnimi izdelki. Zato pri tem ljudstvu skorajda ni srčnih infarktov in poapnenja žil, saj Eskimi umirajo prekmalu! Trenutno delajo veliko reklamo za ribje olje omega-3, ki baje znižuje nivo holesterina in preprečuje infarkte, pri čemer opozarjajo ravno na eskimsko hrano. Pri tem seveda zamolčijo, da se Eskimi hranijo s surovim živalskim mesom in kljub temu umirajo mladi. Ravno veliko pomanjkanje rastlinskih bazičnih snovi povzroča, da so Eskimi nenehno v prekislem stanju, zato se jim kostni sistem zelo hitro razgrajuje, kar še povečuje pomanjkanje sonca (vitamina D). Norvežan Are Waerland je poročal, da so nekdaj Eskimi za ženo dali kos mila. Čemu? Bazično milo iz kosti nevtralizira kislino v telesu! Visoko nezasičeno ribje olje omega-3 oksidira zelo hitro, kakor vse večkratne visoko nezasičene maščobe, to pomeni, da lahko telo pri uporabi velikih količin takšnega olja zarjavi, kakor se v naravi dogaja s kisikom! Kakor smo videli pri margarini, ki sestoji iz podobnih maščob, lahko takšno olje izloči iz krvi nezaželene snovi, vendar pa jih nato odlaga po stenah žil in v mesnem tkivu! Proti učinku oksidirajočih snovi v telesu dajejo antioksidante, ker se sicer lahko ustavi delovanje imunskega sistema! Glej slabo telesno odpornost pri opisu aidsa. Kaj se torej lahko zgodi pri velikih količinah takšnega olja, kakršno je omega-3? Apnenčaste in maščobne snovi se odlagajo v žilah in po telesu! Organizem zaradi agresivnega olja izgubi odpornost proti boleznim in... škoda denarja!

194

195

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Pri tem ima ravno organska kislina v sadju odličen čistilni učinek na vse anorganske, mrtve, maščobne in apnenčaste snovi, ne pa na organske rudninske snovi, ki jih nujno potrebujemo! Zakaj je pri kuhinjskih čistilih limona tako zelo cenjena? Ravno zaradi čistilne moči limonine kisline! Današnji porabniški človek paje žal tak, da bi rad ohranil pervertirán, napačen način življenja in nato s kakršnimikoli sredstvi, na primer zgoraj omenjenim kislim ribjim oljem omega-3, česnom, ginsengom itn. odvračal katastrofo, ali pa jo vsaj odmaknil. Opozarjanje na zdravje Eskimov pri reklamah je torej povsem napačno, Eskimi umirajo prekmalu, da bi se pri njih arterioskleroza sploh lahko pojavila! Zatorej ne delajmo nikakršnih eksperimentov, ostanimo pri hrani, kakršno nam je namenila narava: predvsem sadju! Kljub temu so ljudje, ki jedo majhne količine mesa, z etičnega stališča bolj neodvisni in veliko na boljšem od pudingških vegetarijancev, ki sicer ne jedo mesa in rib, vendar pa zato jedo toliko več žitnih izdelkov, kruha, kolačev itn. Takšna živila uničijo telo mnogo hitreje od majhnih količin mesa. Tega navadni vegetarijanci sicer ne slišijo radi, toda dejstev se ne da zanikati. Spomnimo se ob tem na izjavo britanskih zdravnikov dr. Evansa in dr. Densmoreja, ki sem ju obširno omenil v poglavju o kruhu in ki sta takole določila vrstni red živil po njihovi vrednosti: sadje - perutnina - ribe - meso - zelenjava - solate - žito! Torej sadje čisto spredaj, kruh in žito pa na koncu. Celo tako hvaljena zelenjava (čim več zelene solate pri mesojedcih) pride na predzadnje mesto, za mesnimi in ribjimi izdelki! Če že ješ meso, potem se odreci "revmatičnim" omakam, torej odpadnim snovem iz purinske presnove, ki prinaša največjo škodo! Majhne količine prekuhanega mišičevja ne morejo narediti hujše škode! Kljub temu pa: kuhano meso je mrtvo, sestoji iz tujih snovi, nima vlaken, zato grozi zaprtje. Meso, ribe in jajca so vselej kislotvorna, so poglavitni vzrok vseh bolezni! Presnovne usedline, ki se nahajajo v mesu, stimulirajoče delujejo na telo, od tod tudi "dobro počutje" po obilnem mesnem obedu. Toda tako počutje je lažno, kajti telo si na vse kriplje prizadeva, da bi se tovrstnih strupov čimprej znebilo! Enako kot pri poživljajočem učinku prave kave ali nikotina. Ta poživila trenutno izboljšajo razpoloženje, toda v škodo celega telesa, račun pa boš moral plačati kasneje! Po takšnem višku pride svinčena utrujenost! Stimulirajoča hrana, meso, ribe, jajca zahtevajo protistrup in zato sodita meso in alkohol skupaj kakor dvojčka! Odvisnosti od poživil se najhitreje znebiš, če prenehaš z uživanjem živalskih trupel! Kdor preide na rastlinsko hrano, še zlasti na sadno presno hrano, se že v nekaj dnevih znebi želje po uničujočih strupih! Zavodi za zdravljenje alkoholikov bi morali pacientom predpisati presno hrano, na ta

način bi alkoholike najhitreje rešili odvisnosti! Sadje in gorčica, sadje in kečup, sadje in žganje, sadje in cigarete! Že samo misel na takšno "živo greznico" je grozljiva! Živalsko telo je že opravilo pretvorbo rastlinskih snovi, čemu hočeš torej zaužiti ravno njegove odpadne snovi in strupe, ki bi se jih žival prav tako rada znebila? Saj imaš že s svojimi odpadki zadosti dela. Zakaj potem ne ješ mesojedih živali na primer psov in mačk? Zato, ker ti rastlinojede živali bolje teknejo. Mačka požre miš, pes pa ne požre mačke, temveč jo samo ubije! Mačji izločki imajo vendar odvraten vonj! Notranji izločevalni organi pri živali so seveda najbolj obremenjeni s strupenimi ostanki presnove, zato je uživanje takšnih organov, na primer ledvic, jeter in pljuč še zlasti škodljivo! Izogibaj se greznicam! Mesne juhice so stimulirajoče urinske godlje. Kot uvod pri obedu napolnijo želodec. Želodec je tako zaposlen s to strupeno čobodro, da v njem komajda ostane še kaj prostora za naslednje, prav tako "napačne" jedi. Na kratko bom povzel nekaj stavkov, ki sem jih napisal nekemu proizvajalcu homeopatskih sredstev: "Nejej mesa, rib in jajc ter nobenih drugih izdelkov živalskega izvora, prav dobro lahko živiš brez uživanja živali in si ob tem še bolj zdrav. Vsa hrana živalskega izvora je izredno kislotvorna in ima veliko sečne kisline. Še več, vsebuje strupe - mrliške strupe! Le-ti hitro razpadajo in občutno motijo prebavni sistem. Če človek nenehno kaže s prstom na mesojede živali, čemu živali ne je na enak način, torej surove, s kožo in dlako, z vso drobovino, s krvjo (bazično), s kostmi in hrustancem (bazičnim), z vsebino črevesja (bazično)... in to svežo in ravnokar zaklano!" Nekako bi še razumel, če bi človek s svojim "velikim" koničastim gobcem in "ostrimi zobmi" te kose mesa (seveda brez noža) raztrgal in jih z užitkom pogoltnil (brez žvečenja in tudi brez soli in popra)! To bi bilo rojstvo človeškega kanibala. Rak na črevesju je posebej tesno povezan z uživanjem mesa. Strupene snovi ostajajo predolgo v črevesu in postopoma uničujejo njegovo zgradbo. Vselej prisotna kislina iz presnove mesa ima razgrajujoč vpliv. Ko seč in kasneje tudi kri postopoma postajata vse bolj alkalna, je zadnji čas za alarm. To je nemški raziskovalec raka Kappla poudarjal že pred desetletji (glej mojo prvo knjigo). Človekovo telo aktivira vse alkalne rezerve, da bi obvladalo poplavo kisline! Od tod proti koncu raka alkalna kri. Vendar pa to tudi kaže na končni stadij raka. V tem stanju pa mislijo, d a j e telo prišlo v škodljivo stanje zelo redke alkaloze in da zato proizvaja še več kisline. To je torej hitra pot v smrt! Ta zadnji upor pa ne pomeni, da telo potrebuje dodatno kislino, kakor jo je dr. Kuhi dovajal rakavim bolnikom s svojo kislo hrano. Žal je dr. Kuhi umrl že z 62 leti, to pa ni dobro znamenje pri "zdravniku za raka" in ga ni vredno posnemati. Kljub temu to ne moti

196

197

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

ljudi, da se še danes ne bi lotili zdravljenja raka s kislo Kuhlovo hrano, ki telo naredi še bolj kislo, kakor žeje. Takšni "zdravitelji" pozabljajo na znani nauk, da je zakisanost temeljni vzrok vseh bolezni! V takšnem primeru je obvezna popolna presna hrana. Pri razjedajočih kroničnih boleznih, ne glede na to katerih, si ne moreš privoščiti nikakršnih kompromisov! Meso je ljudi!

V knjigi vselej znova poudarjam, da je sprememba načina prehranjevanja mogoča le tedaj, če se bodo sredstva javnega obveščanja s svojim neznanskim vplivom začela ukvarjati s tematiko zdravega prehranjevanja! Zato pa je seveda potrebna precejšnja mera civilnega poguma glavnih urednikov, ki se morajo bojevati proti "znanstveno" potrjenim spoznanjem (žal neznanju) zdravniškega stanu, proti m o g o č n e m u zdravstvenemu zavarovanju, ki financira le tisto, kar je medicinsko potrjeno (kaj pa je potrjeno, določa zdravniški stan sam) in predvsem proti uredniku oglasnega oddelka, ki potrebuje milijonske zneske od industrije, ki jo tukaj obtožujemo. "Več mesa, več življenjske moči?" Potem tudi reklame za tobak in alkohol, ki naj pomirita zaradi uživanja mesa razdraženega človeka. Sef oglasnega oddelka potrebuje milijonske oglase tudi od njih. Pri živem, zdravem, naravnem izdelku se ne da zaslužiti! Ker sem pisal tele strani jeseni leta 1987, bi želel zlasti pohvaliti pogum reporterjaARD, gospoda Wolfganga Korruhna in njegovega glavnega urednika, ki sta 17. 12. 87 predstavila pretresljivo oddajo Meso je ljudi! Prikazala sta nam posledice proizvodnje mesa za ljudi in za naravo! Nobena druga oddaja o zdravju ni šla ljudem tako do srca, kakor ta oddaja o mesu. Nam vegetarijancem, še zlasti pa vegancem, so bila ta dejstva že zdavnaj jasna. Toda ob obsegu hranjenja s hormoni in "umetno" hrano je pretresen tudi marsikdo od nas. Kajti naši sorodniki, ki se še niso mogli odločiti, da se vrnejo k prvobitni človeški hrani, si iz dneva v dan z mrtvim, ob tem pa še zastrupljenim mesom iz trupel spravljajo črevesja v gnitje. Ob tem se trpko spominjam številnih, vsakodnevnih klicev iz vse Nemčije, ko ljudje od mene pričakujejo pomoči in nasvetov za rakave bolnike v zadnjem stadiju, od katerih so mnoge že poslali domov umret, ker je "medicina" baje poskusila že vse, kar je v njeni moči! Takšni klicatelji govorijo zase, za svoje sorodnike in prijatelje! Na tem mestu bi želel še enkrat poudariti, da ne smem dajati medicinskih nasvetov in zato toplo prosim, naj se tudi po objavi te za večino zelo "radikalne" knjige ne obračajo name z ustnimi in pisnimi vprašanji! Govorim kot medicinski laik, ki pa zagotovo več ve o zdravem načinu življenja kot večina medicincev! Kajti tudi danes poslušajo bodoči zdravniki na univerzi samo nekaj ur predavanj o posebnih vrstah diet za različne bolezni. Tako so skoraj vsa spoznanja o pravem zdravju prišla izključno od laikov!

Ne "zdravim", samo povem ti lahko, kako bi jaz živel, da bi se izognil hudim kroničnim boleznim! Ti pa imaš prosto voljo, da se odločiš in sam poskusiš, ali je to, kar sem povedal, res! Meso, ribe in jajca zaradi gnilobnega učinka uničujejo ves prebavni sistem. Are Waerland je bil brzda prvi raziskovalec, kije ta dejstva neusmiljeno obelodanjal že v 50. letih v Nemčiji. Prosim te, preberi njegovo knjigo Warum ich weder Fleisch, Fisch noch Eier esse (Zakaj ne jem ne mesa ne rib ne jajc) 13 . Na začetku tega stoletja smo se zadovoljili še z 8 kg mesa, danes pa ga vsak poje že 100 kg na leto. Pri tem so se ljudje tedaj krepko gibali, še koles skorajda ni bilo, da so tudi "napačne" hranilne snovi mnogo lažje prebavili. Človek iz leta 1988 pa je sedeči človek in je dvakrat toliko! Pri tem ne gre le za meso, tudi poraba sladkorja seje dvignila na 55 kg. Pitagora je leta 570 pr.n.š. dejal: "Koliko so ljudje, ki ubijajo Živali, še oddaljeni od zločina?" Pa vzemimo besede samega Kristusa, ki je v neki pridigi dejal: "Meso zaklanih živali bo v človeških telesih postalo njihova smrt, kajti v njihovi krvi se bo vsaka kapljica te krvi spremenila v smrt, v njihovem drobovju bo gnilo živalsko drobovje!" Današnji pridigarji pa opozarjajo na velikonočno jagnje, ki da gaje Jezus pojedel z njimi. Je bil kdo od njih tedaj zraven? V Janezovem evangeliju 13, 1-2 stoji: "PRED velikonočnim praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu..." Jezus se torej sploh ni udeležil prave velikonočne gostije! Kakor vemo, Jezus izhaja iz rodu esenov, ki so bili strogi vegetarijanci. Pastor dr. Anders Skriver, ki sem ga spoznal leta 1955 v Bad Sodnu, je napisal pretresljive knjige o Jezusu, esenih in nazorejcih. V tistih časih je bil še glas vpijočega v puščavi in svoje krščanske brate je ožigosal za poganske kristjane. Leta 1955 je bil pastor v Husumu, kasneje v Liibecku. Bil je zelo strog vegetarijanec, ki ni jedel nobenih izdelkov od živih živali, torej tudi ne mleka, jajc ali medu! Nosil je plastične čevlje! Njegove knjige so izredno izčrpno napisane in jih toplo priporočam, še zlasti njegovim bratom v Kristusu, ki se vesele užitkov ob mesu! 1 4 V Praevangeliju 16 je tudi rečeno: "Ne ubijaj ne človeka ne živali!" NaNikejskem koncilu (325 n.š.) so se požrešni Rimljani in krščanski Judje zedinili in iz besedila pete zapovedi zbrisali besedo "žival". Na kasnejšem koncilu v Konstantinoplu (381) je bila določena veroizpoved jutrovske cerkve, ki je dovolila še druga odstopanja od prvobitnega krščanstva! V svoji knjigi nenehno opozarja na škodljivost mesa, rib in jajc, tako da mi ni do tega, da bi napisal posebno poglavje p mesu. Kupiš lahko tudi Baumgardtovo knjigo Ohne Fleisch leben (Življenje brez mesa) 1 5 .

198

199

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zelo dobra je tudi knjiga Waerlandovega učenca dr. med. Fritza Beckerja Die Fleischnahrung, ein folgenschwerer Irrtum der Menschheit (Mesna hrana - usodna napaka človeštva) 17 . Zal jedo waerlandisti preveč mrtve, lepljive hrane! Kaj je človek, anatomsko vzeto, mesojedec ali sadjejedec? Po prehranjevalnih navadah lahko razdelimo živa bitja v 4 poglavitne razrede: 1 herbivore (jedce trave in rastlin) 2 frugivore (sadjejedce) 3 karnivore (mesojedce) 4 omnivore (vsejedce) Seveda obstaja več podskupin, tako na primer gramnivori (zrnojedci), to je miši in ptice, ki imajo mlinček (za predhodno prebavo), potem glodalci, prežvekovalci, živali brez zob! Ker pa je število le-teh zelo majhno, jih tukaj ne bomo omenjali. Rad pa bi dodal, da se očitno žele nekateri ljudje, ki na vso moč hvalijo zrnje, prišteti k mišim in ptičem! Začnimo pri posameznih organih in opišimo, kakšna je njihova vloga pri prehranjevanju: A. Zobje Vselej znova poudarjam, da moraš hrano uživati takšno, kakršno ti je dala narava, kajti naši geni in encimi so prilagojeni le na naravne, nespremenjene izdelke. Tedaj boš ugotovil, da so tvoji zobje ustvarjeni za čisto, zrelo sadno hrano. Pri tej hrani nimaš nobenih komplikacij. Med zobmi ne ostajajo nikakršni ostanki mesa ali solate. Na zobotrebec lahko pozabiš. Zob ne premikamo le navzgor in navzdol, temveč lahko kočnike premikamo tudi prečno! Živali, ki jedo travo in zelišča, na primer krave in ovce, lahko s svojimi velikimi sekalci obenem z grobim jezikom odlično trgajo travo in jo žvečijo. Mesojeda žival trga meso na kose s svojimi ostrimi podočniki in jih cele pogoltne. Ne žveči, saj žvečiti tudi ne more, ker se ostri zobje premikajo le navzgor in navzdol. Vsejede živali, na primer prašič, žvečijo tako živalsko kot rastlinsko hrano in v tem vidijo mnogi tudi argument, da je tudi človek "vsejedec", da ravno tako lahko brez škode je mešano hrano, meso, žita, sadje, korenine, zeli itn. Vendar pa ta argument ne drži, kajti prvič bi moral meso, kakor smo že povedali na začetku, vzeti surovo in sveže neposredno od živali, moral bi zelo dolgo žvečiti trdo zrnje, se do sitega najesti tudi trave! Toda ali bi tvoji zobje vse to zmogli? Ne, kakor smo že videli. Brez posode za kuhanje ne gre! Ali imaš koničast gobec in zobe, kakršne ima vsejeda svinja? Tudi argument, da še imamo podočnike, ne velja, kajti ti so tako majhni, da si z njimi ne moremo kaj prida pomagati. Ali si resnično

trdno odločen, da boš s temi bornimi ostanki anatomskega razvoja raztrgal žival na kose in zagrizel v kos mesa z dlako vred? Ne, celo ti sledovi podobnosti med našimi zobmi in zobmi mesojedov ali vsejedov so povsem izginili! Poleg tega bi moral ponoči hoditi na prežo, kajti mesojede živali lovijo svoj plen ponoči! Gorila ima mnogo močnejše podočnike, pa kljub temu jé predvsem sadje, listje in popke. Občasno jim doda manjšo količino mehkih črvov in žuželk. Jane Goodell, ki je 25 let živela med podobno prehranjujočimi se šimpanzi, nam je v svojih fdmih nazorno pokazala, kako živijo naši najbližji sorodniki v živalskem svetu. Kaj se zgodi, če humanoidnim opicam dajemo običajno človeško hrano? Ugajati bi jim morala ravno tako kakor nam, saj imamo enake prebavne organe? Daleč od tega. O tem piše dr. Hartman v Anthropoid Apes: "Človeku sorodne opice, ki jim v ujetništvu dajejo človekovo hrano, trpijo zaradi: zobne gnilobe, kroničnega in akutnega bronhijalnega katarja, pljučnice in tuberkuloze, vnetja jeter, srčne vodenice, parazitov na koži in v drobovju." Ta primer nam vendarle izredno nazorno kaže, kako je, če se živo bitje odreče svoji prvobitni hrani ali pa je v to prisiljeno! Na tisoče bolnih in umirajočih ljudi v naši deželi, prepolne zdravniške čakalnice in bolnišnice jasno kažejo na vzrok: degenerirana hrana! Nobena žival y prosti naravi nejé kaj drugega kot svoji vrsti primerno hrano, le lakota jo prisili, da požre vse, tako kot so tudi ljudje iz ponesrečenega letala v Andih nazadnje postali kanibali, toda jedli so surovo hrano! Takšna sila lahko nastopi tudi pri živalih, toda zaradi tega se ne odvrnejo od svoje naravne hrane! Naše matere pa že dojenčke zavajajo z mrtvimi kasarni! B. Okončine Živa bitja imajo - po grobi razdelitvi - kopita, kremplje ali roke! K prvim sodijo travojedi in vsejedi, vse mesojede živali imajo kremplje, sadjejede pa imajo roke. Tukaj imamo nekaj izjem. Živali, ki jedo zelišča in trave, ne potrebujejo rok, teptajo in z grobim jezikom trgajo travo, kakršno jim daje narava. Mesojeda žival pa mora po drugi plati kot hitra in agresivna žival ubiti žrtev z ostrimi kremplji in zobmi ter ji pregrizniti vratne žile! Zato pogostoma napade šibko in bolno, ohromljeno žival, ki ne more bežati. Pri ljudeh takšni napadi na krotke živali z rokami in zobmi niso mogoči, zato sodimo med sadjejedce. Kot človeku podobne opice mora tudi človek splezati na drevo ali iti na polje in jemati sadeže v roko in jih z njo nositi v usta. Zato so ustvarjene njegove roke. Tukaj velja pripomniti, da vse mesojede živali pijejo (samo) vodo edinole tako, da mlaskajo z jezikom, medtem ko rastlinojede živali vodo sesajo. Poleg tega se mesojede živali ne

200

201

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

potijo prek kože, temveč prek jezika, kar je velika razlika v primerjavi s človekom! C. Prebavni trakt Najboljšo razlago daje gotovo znani dr. Kellogg v Ali moramo ubijati za hrano? Dr. Kellogg ti je znan vsaj z embalaže za konfekcijsko hrano, ki jo prodajajo v supermarketih, ki pa nima ničesar drugega skupnega z njegovim naukom! Pisal je: "Pri primerjalnih anatomih je zelo zanimiva primerjava dolžine prebavnega trakta. Ta je pri mesojedcih zelo kratek, zelo dolg pa pri travojedcih. Če primerjamo njegovo dolžino pri različnih živih bitjih, potem pridemo do tega rezultata: Pri mesojedcih je dolg 3-krat toliko kot trup, pri travojedcih, na primer ovcah, pa 30-krat toliko, pri opicah 12krat, pri vsejedcih 10-krat; pri človeku kot sadjejedcu 12-krat!" Iz tega naštevanja ti mora biti razvidno, v katero kategorijo živih bitij sodimo, namreč k humanoidnim opicam. Nekateri "raziskovalci" si privoščijo šalo, da dolžino kanala pri človeku določijo na 1:6 oziroma 1:7. Pri tem si za mero postavijo pokonci stoječega človeka, kar pa je popolnoma napačno, kajti sicer bi morali raztegniti tudi živali! Stirinožce namreč merimo od repa do konice smrčka. Pri vsejedih živalih je prebavni trakt krajši kot pri opicah in ljudeh, tako da jih razvrstimo bliže mesojedim živalim. Ljudje in humanoidne opice imajo torej popolnoma enako dolžino črevesja! D. Želodec Prav tako sta pomenljiva lega in oblika želodca. Mesojedci imajo le majhno okroglo vrečko, ki je po strukturi zelo preprosta, medtem ko leži želodec rastlinojedcev poprek čez črevo in je po svoji strukturi mnogo bolj zapleten. Ima obročaste zavoje, prilagojen je svoji naravni hrani. E. Jetra Med sesalci imajo mesojedci in glodalci izredno značilna jetra, pri katerih ločimo pet različnih delov: najprej velik glavni reženj, podoben kot pri človeških jetrih, nato desni reženj z dodatkom, ki se sklada z jetrnim režnjem lobus spigelli in lobus caudatus, ter ozkim režnjem na levi strani. Pri ljudeh jetra niso tako razvita kakor pri marsikaterem drugem sesalcu, da še se razpoznati nekatere ostanke, ki so pri drugih živalih polno razviti. Evropejci in drugi prebivalci severnega podnebja, ki jedo več hrane živalskega izvora, imajo veliko večja jetra in njihovi izločki so mnogo močnejši kot pri ljudeh v toplih podnebnih območjih, ki jedo manj mesne hrane. Razvoj je odvisen tudi od količine "non azotised" (nedušičnih) živil, ki jih pojemo z mesom. To pomeni, daje v sistemu več ogljika, kot bi bilo potrebno! Zato so povečana jetra vselej bolj znamenje prilagoditve na mešano hrano kot na čisto živalsko hrano.

Obstajajo še mnogi drugi razločki med obema poglavitnima vrstama, mesojedci in rastlinojedci, še zlasti kar zadeva obliko in zgradbo placente. Vendar pa mislim, da je že dosedanje naštevanje dalo zadosten anatomski dokaz, da človek resnično ne sodi k mesojedim živalim, temveč da ima izredno izrazito in močno podobnost s primati, humanoidnimi opicami. Njegova hrana mora torej biti podobna kot pri teh vrstah živali. Zakaj ni priporočljivo jesti škrobnatih semen, kakršne ima na primer žito. Prof. dr. Schlickeysen iz Nemčije: "Čezmerno uživanje mesne hrane porablja zelo veliko kisika, da se z njim prepreči učinek mesnih strupov. To še zlasti opazijo astmatiki in drugi, ki imajo težave z dihanjem. Človek opazi tudi močno izločanje ogljikovega dioksida pri teh bolnikih. Če ob tem jedo še močno škrobnato hrano, na primer kruh, žita in krompir, to še bolj okrepi zastrupitev z ogljikovim dioksidom, kar še najbolj občutijo srčni bolniki." Glej opis dr. Walkerja v njegovi knjigi Become Younger (Postani mlajši) 33 o vzrokih srčnih bolezni: "V našem sistemu je to odpadek, ki ima vrednost le tedaj, če je v pravem razmerju s potrebami telesa. Videli smo, kakšna je povezava med ogljikom in kisikom. Pomisli na to, kadar ješ koncentrirane ogljikove hidrate, na primer kruh, žito in vse druge škrobnate izdelke vključno s krompirjem V njih je zelo veliko ogljika! Kot smo videli, je srčni pulz odvisen od količine ogljikove kisline v krvi." Čim več škrobnatih izdelkov jemo, toliko več ogljikovih atomov s tem poženemo v kri in toliko več je v njej ogljikove kisline! Brž ko se začnemo gibati, se v mišicah razvija ogljikova kislina, v desetih sekundah prisilijo molekule ogljikove kisline srce k pospešenemu bitju! Čim več ogljika dovajamo telesu, toliko več se v njem tvori ogljikove kisline, kar posledično spodbuja delovanje srca in to je nevarno! Ce boš pozorno premislil, kar smo povedali, boš lahko sam presodil, od kod večina srčnih težav. Ljudje radi jedo škrobnato hrano: kruh, žito, močnate jedi in krompir. Sosed, ki je tako silno ponosen na okroglolično deklico in na svojega nabitega sina, ne ve, da sta oba polna ogljikove kisline, ki bo prej ali slej povzročila celo vrsto srčnih težav, če ne pride do spremembe. Visok in nizek krvni tlak nista nič drugega kot rezultat prevelike količine zaužitih ogljikovih hidratov! Tako nastaja ogljikova kislina, ki moti mirno in ritmično delovanje krvnega obtoka in srca. Sladkor, ne glede na to od kod pride (vključno z medom), ima isti učinek! Kuhana hrana

Iz mojega uvoda že veš, da imam kuhanje na ognju za poglavitni vzrok vseh bolezni! Toplotna obdelava je vsaka sprememba svežih,

202

203

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

presnih osnovnih živil s toploto, ne glede na to, kakšne vrste je. Na tovrstna živila človekov organizem navzlic večtisočletnemu kuhanju ni prilagojen! Na svetu je okrog 700.000 živalskih vrst. Vse se hranijo s presno, svežo hrano, razen človeka in od njega odvisnih živali! Človek je torej edino kuhajoče živo bitje! Ali seje torej naš Stvarnik zmotil? Saj bi namesto jabolka na drevo "spoznanja" moral obesiti kuhinjski lonec? Po mojem je bil začetek razkuhavanja dragocene hrane resnična odvrnitev od Stvarstva. Od tedaj mora človek krčiti trnje in osat, ki si gaje nakopal sam. Ni natanko znano, kdaj je Prometej prinesel ogenj, saj je to le legenda, morda pred 15.000 - 50.000 leti? Najverjetneje v ledeni dobi (pred 30.000 leti), ko je bil človek zaradi pomanjkanja hrane prisiljen jesti vse, kar mu je prišlo pod roke! Sicer pa datum niti ni tako pomemben. Odločilno je dejstvo, daje šlo od tistega časa s človeško vrsto navzdol. Kako je prišlo do tega, da se je človek oddaljil od resničnega stvarstva, od presne, naravne hrane za vse živali? Od Metuzalema (969 let) prek Mojzesa (120 let) smo prišli tako nizko, da smo danes le s pomočjo bergel, zdravil in stimulantov počasi mukoma spet prišli na 70 let. Ali je to vitalno življenje, če bo zdaj zdaj pri naboru za vojaško službo izpadla že polovica nabornikov zaradi telesne nesposobnosti? Le sla po nenehnem uživanju nas je pripeljala na to mrtvo točko. Tesno povezana s tem užitkom pa je druga velika napaka človeštva, to je uživanje naših živalskih bratov! Ta druga velika napaka je bila pravzaprav mogoča le v povezavi s kuhinjsko posodo, saj bi sicer uživanje surovih živalskih teles s krvjo, drobovino in kostmi vred človeku "etično" vendarle šlo malo predaleč! Danes velja, da je dobra gospodinja tista gospodinja, ki zna dobro kuhati. V resnici pa je takšna gospodinja odgovorna za propad zdravja svoje družine. Kolikokrat berem v osmrtnicah: "Po nerazložljivi Božji volji". Ne, Bogu ni mogoče naprtiti odgovornosti za človeške napake. Tudi po težkih katastrofah vselej znova slišimo... kako je Bog to lahko dovolil? V fiziki je eden temeljnih naukov tale: "Vse, kar se lahko pokvari, se bo tudi pokvarilo." To velja tudi za nenehno kršenje naravnih zakonov! Tako nam lahko tehnika, ki nam je v mnogočem močno olajšala delo in prinesla veliko prijetnih reči, prinese tudi veliko katastrofo, kakor je pokazal Černobil. Vendar pa za to ne moremo obsojati Boga, kajti tehniko je ustvaril človek. Tudi pri naravnih katastrofah, na primer pri zemeljskih plazovih, človek ni nedolžen, kajti posekal je varovalni gozd! Prebivalci Sahelskega območja zdaj trpijo zaradi grehov svojih očetov. Prav tako bo čez nekaj desetletji tudi v območju reke Amazonke, če se bo krčenje pragozda nadaljevalo z zdajšnjo hitrostjo! Za svoje dobro počutje smo ljudje sami odgovorni. Če se mora torej kdo prezgodaj posloviti od življenja zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi, potem ne more reči: "Po nerazložljivi Božji volji", temveč

bi moral reči: "Sam si hotel tako, saj si se nenehno zoperstavljal naravnemu zakonu pravilnega prehranjevanja". "Uro obračuna" odlagaš v zmotnem mnenju, da bo kazen doletela le DRUGE. Sam si si ustvaril svoje navade, potem pa navade ustvarjajo tebe! Znova in znova slišim govorjenje o emancipaciji žensk. Največjo svobodo doseže ženska takoj, če pusti kuhinjo pri miru. Naenkrat imaš ogromno prostega časa. Kupovati moraš samo še sadje (75 odstotkov), zelenjavo (25 odstotkov) in netolčene orehe (5 odstotkov). Nato vzameš velike krožnike za pečenko, položiš nanje dobro oprano sadje in zelenjavo in "serviraš". Za malico - orehe - položiš na mizo še kleščice za orehe! Potem dobi še vsak svoj krožnik, nož in prtiček. Kakor pri samopostrežnem zajtrku v hotelu stoji na mizi tudi skleda za odpadke. Vsakdo si postreže, kakor si želi in kakor mu tekne. Takšno mizo lahko pogrne tudi mož in otroci, najbolje vsi po vrsti, da bodo znali ceniti gospodinjsko delo. Žene, pozabite na kuhinjo in na lonce. Nenadoma se boste osvobodile suženjskega dela, ki vašim družinam prinaša samo nenehne bolezni. Kuhanje je najslabša lastnost, kar so si jih ljudje pridobili. Kitajci so znani, da kuhajo "do črnega", kajti dušijo tako kot Oshavvovi makrobiotiki dolge ure z obilico maščobe in soli, temu pravijo jangiziranje, še bolje bi bilo reči, daje to uničevanje in upepeljevanje hrane! Kuhanje hrane je primarni vzrok vseh bolezni! Prestopi tev praga h kuhanju je bil začetek vseh današnjih bolezni in trpljenja, bolj kot katera koli druga stvar. Z začetkom kuhanja na ognju seje začela degradacija "sodobnih" moških, žensk in otrok v živčno slabotne, bolne, obžalovanja vredne in nezdrave kreature! Ob tem bolniški stroški rastejo v neskončnost! Samo kuhanje v loncih je torej krivo, da živimo samo polovico siceršnje povprečne življenjske dobe. Popolnoma zdrav človek, ki je dobil zdrave dedne zasnove od svojih prednikov, bi moral pri popolnem zdravju, brez kakšnihkoli težav, prehladov, glavobolov in revmatizma živeti do 140 let, tako kot živali v prosti naravi živijo ob surovi hrani, pa naj si bo to živalska ali rastlinska hrana. To je šest do sedemkratni čas, kije potreben za dosego zrelosti, pri človeku torej 6-7 krat 20 je 140. Toda naše kuhinjske in jedilne navade so poskrbele, da že otroci trpijo zaradi vseh mogočih težav, prehladov, želodčnih krčev, slabega zobovja, driske, vročine, izpuščajev, običajnih otroških bolezni, ošpic, noric, mumpsa itn. Naši "bratranci" v džungli pa pri svoji preprosti nespremenjeni naravni hrani relativno brez težjih bolezni dosegajo zgoraj omenjeno življenjsko dobo navzlic človekovemu onesnaževanju okolja!

204

205

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zločinsko kuhanje spremeni hrano v mrtev in neokusen odpadek. Samo z začimbami, soljo, poprom in umetnimi maščobami, na primer margarino, si kuharica prizadeva narediti mrtvo reč "okusno" pervertiranim jezikom. Že iz tega bi morala biti vendar jasna nesmiselnost kuhanja. Ni dobro, kar telo lahko prebavi, dobro je, kar ima "dober" okus. Kuhanju pa žal sledijo druge nevarne prakse, zloraba mamil, alkohola, nikotina, kave, čaja, začimb, sladkorja, kisa, soli. Vse te zasvojenosti so jasna posledica mrtvo kuhane hrane. Navajenost na kuhanje in mamila vodi v kriminal, oboje je povezano! Nevedneži vselej znova obtožujejo stres, tak izgovor je vendar takooo pri roki. Štiri leta smo pod nenormalnim stresom preživeli na Ruskem, toda naši živci so ostali nedotaknjeni, ali naj ti povem vzrok? Živiš v obilju, pri tem pa ješ 85 odstotkov kislotvorno hrano: meso, ribe, jajca, maščobe, žita itn. (ob tem pa popolnoma spremenjeno, ubito). Da bi potlačil dražeč vpliv take kuhane hrane, uporabljaš velike količine poživil, kave, čaja, kakava, čokolade, alkohola (prav tako kislotvorne reči). Nenehno živiš od telesnih rezerv in se ob tem čudiš, daje tvoj živčni sistem izčrpan, da seje zlomil! To preobremenitev, ki si si jo zakrivil sam, potem označuješ kot STRES. Obtoži raje samega sebe: nenehno uživanje prevelike količine hrane in nenehno stimuliranje živčnega sistema, ki se mora bojevati z nabranimi strupi, sta edini vzrok! Nenehno si polniš prebavni sistem z mrtvo, brezvredno rečjo, samega sebe spreminjaš v živo greznico! Ljudje iščejo čudežno zdravilo

napačen sklep boš moral na koncu še drago plačati! Trenutno "izboljšanje" počutja je le prevara, "kazen" še pride! Medtem si že spoznal zakon: Če morajo naši živalski bratje umirati zaradi našega napačnega načina življenja, iz tega ne bo nič dobrega! Čudovita vztrajnost atletov, ki živijo ob presni vegetarijanski hrani, je rezultat strogo alkalne hrane; tako jim uspe nevtralizirati kislino, ki se nabere zaradi gibanja mišic (mlečna kislina), medtem ko kislotvorna mesna, ribja in jajčna hrana povzroča utrujenost in bolečino v mišicah. To velja tudi za možgane! Pri alkalni presni hrani lahko delamo intenzivno in vztrajno navzlic napornemu duševnemu delu! Seveda boš predvsem na televiziji videl, kako se sodobni "misleci" priganjajo k večji zmogljivosti s tobakom, kavo, čajem in alkoholom. Ti strupi začasno povečajo zmogljivost možganov, toda, kot sem že dejal, na račun rezerv. Takšen človek nenehno ropa in se zato potem čudi svoji utrujenosti in popuščajočim energijam. Ali mu je Stvarnik zato dal moč mišljenja? Da tako nehvaležno ravna z njo?

m
"Preštej boleznim." kuharje: ne boš se več čudil najrazličnejšim Seneka

Obstaja pa le en sam življenjski eliksir in ta je proč s kuhanjem in vsemi poživili. Dokler človek tega ne bo uvidel, ne bo nobenega napredka pri boleznih, še manj pa zdravljenja in preprečevanja bolezni! Samo na ta način si boš ozdravil živce. Brez krepkih živčnih moči tudi zdravje ni mogoče. Čudežni eliksir imaš že pri sebi. Takoj se moraš vrniti k prvobitnemu, biološkemu načinu življenja z naravno hrano! Le tako boš spet našel vir mladosti, z ničimer drugim, z nobenim čudežnim zdravilom. Nikar se ne vdaj mameči reklami, prihrani svoj težko zasluženi denar, kajti vse boš mnogo ceneje in predvsem bolj učinkovito dobil s presno hrano! Laboratoriji ti bodo prinesli samo bolezen in prazen žep. Pozabi na silno hvaljene tablete s česnom, maščobnimi kislinami omega-3, tablete proti staranju, vitamine in rudninske snovi. Vse to so mrtve snovi, ki jih mora trpeči organizem odstraniti obenem z vsemi drugimi odpadki iz mrtve kuhane hrane. Reakcije ob teh sredstvih, ki jih imaš za zdravljenje, so v resnici boj telesa s temi strupi! Posledica je še večja izguba živčne moči! Reakcije na strupe imajo ljudje zmotno za zdravljenje! Ta

Kuhana hrana je človeštvu prinesla hitro degeneracijo! Odkar človek uporablja ogenj, je degeneriral v obžalovanja vredno kreaturo. Antropologi so ugotovili, da je človek padel od stanja najvišje fizične in duševne zmogljivosti na današnjo najnižjo točko. "Drevo spoznanja" od katerega je človek jedel (jabolko), je v resnici greh kuhanja na ognju! Človek uporablja ogenj pri pripravi hrane le v svojo veliko škodo. Plačujemo račun za "grehe očetov" in tudi naši otroci ga bodo še plačevali. Če bomo kuhali še naprej, potem je to zločin proti nam samim, kakor da bi nam kdo vzel hrano, namesto nje pa postregel s strupom! Samo zavestno zdravo življenje brez kuhinjske posode je lahko resnični čudežni eliksir. Toda ta eliksir ne pride iz laboratorija. Uporabiti ga boš moral sam pri sebi. Zdravja ni mogoče vnaprej kupiti! Bogataši bi radi dali vse svoje milijone, če bi bilo to mogoče, a svoje pozemeljsko življenje morajo pustiti grobarju! Ničesar se ne da vzeti s sabo! Če pa se vmeš k pravemu čudežnemu zdravilu, k naravni sveži hrani, boš dolgo in zdravo živel z eno samo izjemo: če so zaradi nespametnega življenja tvoji organi že uničeni, jih narava ne bo mogla popraviti. Bodi torej previden, kadar ti režejo "nekoristne" dele, na primer slepič, mandlje, žolč in (zelo sodobno tudi maternico in jajčnike). Iz smetnjaka jih ne boš več dobil nazaj! Raje jih obdrži v sebi in se takoj loti posta, si naredi velik klistir in na to preidi na 100 odstotkov presno hrano! Operacija naj bo le zadnja alternativa!

206

207

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Beži p r e d kirurgovim nožem, kakor svari medicinski revolucionar prof. Hackethal, pravkar je spet svareče povzdignil svoj kazalec! Zdajle pišem v Algarve na Portugalskem, in v reviji Bild am Sonntag berem vnovično Hackethalovo kritiko, na primer, ne jemlji nobenih sredstev za zmanjšanje količine holesterina, češ da bi to bila čista neumnost. Posledice bi bile motnje v potenci in plodnosti. Holesterin je najpomembnejši gradnik hormonov. Njegovo svarilo je jasno: "Vstop v ambulanto ali bolnišnico je danes za paciente 30-krat bolj nevaren kakor ekspedicija na Himalajo ali pa v pragozdni pekel Amazonke!" Hackethalov napotek glede "koristnega" holesterina se sklada z mojimi navedbami. Povedati bi moral še to, da sredstvo za zniževanje povišanega nivoja holesterina maščobo sicer prežene iz krvi, toda odlagajo na stenah žil. Ravno pa tam koristnega holesterina nočemo imeti, naj raje kar ostane vezan na "dobro" prevozno sredstvo H D L ! Presna hrana pa povečuje HDL- holesterin in preprečuje škodljivi LDL-holesterin. Tako nadaljuje dr. Hackethal: "Velikodušno predpisovanje zdravil, predvsem sredstev za preprečevanje bolečin, za zniževanje vročine in krvnega tlaka, kar počno moji kolegi, je huda zmota." Kljub temu pa njegovo opozorilo glede škodljivosti holesterina ni popolno. V ZDA so ravno v boju za znižanje visokega nivoja holesterina v zadnjih letih dosegli znižanje števila infarktov za 25 odstotkov. Toda to je bilo doseženo s popolno spremembo prehrane, ki je povezana z zniževanjem holesterina, brez zdravil! Tudi njegove napotke glede prehrane velja pozdraviti: veliko sadja, zelenjave, solat. Malo maščobe in mesa, balastne snovi so izredno pomembne! Tukaj bi moral nujno dodati: "Znebi se kuhinjske posode!" kot poglavitnega krivca našega "gnilega" medicinskega stanja (tudi izvirni dr. Hackethal). •SI V ZDA ima prof. dr. Hackethal že dolga leta kolega, ki podobno piše v svojih knjigah, to je zdravnik dr. Mendelssohn. Ta je pravi "medicinski krivoverec". Nam laikom sploh ni treba iskati težke artilerije za boj z napačno medicinsko industrijo, za to bodo poskrbeli njihovi kolegi sami! Zdravniki proti zdravnikom, vselej je bilo tako. Recepti V naši knjigi je zelo malo receptov. Kdor je pozorno bral do sem, ne potrebuje nobenih receptov več. Narava ne pozna "receptov". Tistemu, ki mu je vse novo, priporočam 2 navedene Diamondove knjige. Kakor sem že omenil, bo v kratkem izšla knjiga receptov Martija Wheelerja 18 , v kateri je več kot 100 receptov. GospaVVheeler je tako, kakor je v navadi v gostinstvu, svoje recepte opremila z zvezdicami, od * do * * * * * . Iz števila zvezdic lahko na prvi pogled oceniš zdravstveno kvaliteto obroka! 3 Poleg tega toplo priporočam Bidwellove knjige z recepti za

vsak dan, za vsak praznik, in vsi recepti so recepti za presno hrano! Iz njene knjige bom navedel nekaj primerov: Čim bolj si boš postal domač s presno hrano, tem manj ti bo do običajnih obedov. Vse raje boš imel sadje v primerjavi z drugovrstno hrano - zelenjavo! Vodilo naj ti bo: tričetrt sadja in četrt zelenjave! Ko bodo tvoje sedanje, nekoristne, bolne celice dale prostor novim, svežim, za življenje sposobnim, boš začuden ob majhni količini prehrambnih snovi, ki jih boš potreboval! Samo napihnjeno, bolno tkivo vselej znova kriči po več in več mrtve hrane, kajti v tej ni nobenih pomembnih snovi več. Takšne celice potem potrebujejo veliko večje količine, da se nasitijo! Zdrave celice so vselej zadovoljne in imajo veliko rezervne energije v obliki shranjenega glikogena! Volčja lakota je le posledica mrtve kuhane hrane, kajti telo je navzlic velikim količinam kuhane hrane vselej podhranjeno! Nekaj receptov gospe Victorie Bidwell 3 : Zajtrk: 4 pomaranče 1 grenivka Kosilo: 10 listov špinače 10 češnjevih paradižnikov 1 zelena 1 avokado ali Kosilo 4 velike liste zelene solate 2 paradižnika skodelica narezanih kumar 6 belušev 1/6 glave rdečega zelja 90g pistacij 1/6 glave belega ohrovta 2 srednje velika paradižnika majhna kumarica 4 cvetovi broccolija 1 koleraba 90g sončničnih semen Večerja: 2 skodelici češenj 2 avokada grozd rdečega grozdja ali Večerja: 1 papaja grozd grozdja 6 dateljev
s

ali 2 banani 1 jabolko 4 namočene fige s tekočino

-3 i»
1/4 ananasa skodelica kosmulj 1 mandarina

2 1 1 1

skodelici češenj banana jabolko grozd grozdja

Waldorfska solata (za 2 osebi) 6 sočnih kislih jabolk, 4 stebla zelene, 90 g orehovih jedrc, 90 g orehovega masla, sok 2 pomaranč in 1 limone. Priprava: Razrezi jabolka na koščke in jih prelij s pomarančnim-limoninim sokom, da preprečiš potemnitev. Razrezi zeleno in razpolovi orehova jedrca. Odlij limonin sok z narezanih jabolk in ga pomešaj z orehovim maslom, da postane mehko. Zmešaj jabolka, zeleno in orehe, jih

208

209

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

prelij z omako in znova dobro premešaj. Serviraj v stekleni skledi in okrasi s solatnimi listi. Počitniška sadna solata (za 6 oseb) 6 dateljev, 8 rdečih jabolk, 4 hruške, skodelica rozin, 6 banan, 5 stebel zelene. Razrezi jabolka in hruške na koščke in jih pomoči v skledo s sokom od citrusov, da preprečiš potemnitev. Nasekljaj zeleno, razrezi banane na kolutke, odstrani koščke iz dateljnov, jih nasekljaj, polovico prihrani za garniranje. Nato zmešaj v mešalniku, serviraj v stekleni skledi in okrasi s koščki dateljnov. Najboljša Iz zbirke receptov Martija izbira! Wheelerja'8: ***** 5 zvezdic.

2 grenivke na pogrinek, cvetačni cvet, sončnična semena, kalčki leče ali drugi poganjki, svež peteršilj, brokoli. Solato in kitajsko zelje razdelite na liste, razrežite paradižnik na rezine, na drobno sesekljajte peteršilj, avokado razrežite na četrtine, olupite in nato razrežite na drobne koščke. Razpolovite grenivke in iztisnite sok, cvetočo na drobno razrežite, operite brokoli in ga na drobno sesekljajte. Dodajte kaljene kalčke. Zmešajte vse sestavine in servirajte kot polni obrok. T. C.-jeva super solata ***** (za 4osebe) 1 do 1,5 kg paradižnikov, 0,5 kg cvetače, 4 srednje veliki avokadi, 1 ali 0,5 kg mletih orehov ali semen, 4 stebelca zelene, 4 velike rdeče ali zelene paprike (po možnosti rdeče), 1 kg sveže, zelene zelenjave. Vse operite, sesekljajte, razrežite in zmešajte! Ta zdravja polna solata je glavni obrok! Naraven bananin sladoled ***** Olupite zrele banane in jih dajte v zmrzovalno vrečko, jo zaprite in postavite v zmrzovalno omaro čez noč ali za več ur. Mešalnik za mešanje postavite najmanj 15 minut pred pripravo v hladilno skrinjo. S tem preprečite, da bi se prva banana pri mešanju raztopila. Bananin sladoled lahko pripravite samo tik pred uporabo, ne morete ga spet zamrzniti. Na mešalnik montirajte sokovnik, vzemite zmrznjene kose banan iz zmrzovalne skrinje, jih prelomite na pol in denite v sokovnik. Dobili boste čudovit sladoled! Ta sladoled je odličen. Jejte ga ob vročem vremenu in ob posebnih priložnostih. Sladoled je poln obrok in je nadvse okusen. 1. sprememba: če daste obenem z bananami v mešalnik še nekaj zmrznjenih rdečih jagod, dobite fantastičen sladoled rožnate barve. 2. sprememba: po želji lahko daste obenem z bananami v zmrzovalnik tudi jabolčne krhlje. Sladoled lahko ponudite s sadno solato ali pa kot sadno omako. Presne sadne kroglice Po 1 skodelico datljev, (namočenih) fig, (namočenih) rozin, orehovih ali mandljevih jederc, kokosovo moko, 1 paličica vanilije. Operite datlje, fige in rozine. Odstranite peške iz dateljnov, fige narežite na koščke. Nato zapovrstjo dajajte v multipraktik dateljne, fige in rozine in jih zmešajte v kašo. Zmeljite orehova ali mandljeva jedrca. V skledi nato zmešajte sadno kašo, zmlete orehe in sredico iz vanilijevega stebelca. S čajno žličko delajte kroglice in jih pomakajte v kokosove kosmiče. Kroglice oblikujte z rokami. Denite v hladilnik. Ta jed nima zvezdice, toda sladkosnedneži jo imajo zelo radi. Teh nekaj receptov je le za zgled. Kdor je razumel^načelo presne hrane, si bo sam izmislil celo vrsto receptov in jih preskusil. Želel pa bi povsem jasno povedati, daje za najboljšo prebavo in izkoristek hranilnih

Sadna solata Terrya Fryja *****(za4osebe) 1 ananas, 4 mehki kiviji, sok 4 pomaranč, 1 banana, 2 pesti (namočenih) rozin, 2 stebelci zelene, 1 kg rdečih jagod. Narežite ananas in ga stresite v veliko skledo, kivi olupite ali razpolovite in spraznite s čajno žličko. Kivi narežite na rezine. Stisnite pomaranče, olupite banane in razrežite na kolute. Vse stresite v skledo. Dodajte rozine in na koščke nasekljano zeleno. Operite jagode in jih narežite na koščke, denite v skledo in premešajte. Servirajte kot polni obrok! Sladka jagodna solata ***** (2 osebi) 3 velike zrele banane, 1-2 jabolka, 1 kg večjih jagod, 10-15 dateljnov. Olupite banane in jih zrežite na kolutke, umijte jabolka in jih narežite na rezine. Operite jagode, dodajte dateljne in zmešajte. Vse sestavine dajte v skledo in servirajte kot polni obrok! Bananina omaka, za hitro pripravo ***** Razpolovite močno zrele banane. Vmešalnik dodajajte banane po polovicah. Utekočinite pri veliki hitrosti. Na to dodajajte nove kose in mešajte! Hruškova omaka ***** Posušene hruške ali po izbiri sveže hruške, banane. Posušene hruške namočite čez noč (po možnosti v destilirani vodi), namočene hruške s tekočino zlijte v mešalnik. Olupite sveže hruške, jih razrežite na četrtine in odstranite peške. Olupite 4 banane in pomešajte z drugimi sestavinami. Vegetarijanska solata ***** 1 glavnata solata, kitajsko zelje, 3 paradižniki, 1 avokado, 1/

210

211

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

snovi najboljša M O N O hrana, to je ena vrsta sadja v enem obroku. Poleg tega takšna preprosta hrana ne zapelje v požrešnost! In ob tem je najmanj kuhinjskega dela! Zelenjava sama po sebi brez omake ne tekne, tako da naj bo hrana pretežno iz sadežev. Pri nas jemo 80 odstotkov sadja, le popoldne dvakrat na teden zelenjavo z avokadovo omako. Orehe, dateljne in fige pa skorajda izključno pozimi, ko zaradi mraza potrebujemo več kalorij. Če ti to resnično ne zadošča, potem si naroči omenjene knjige z recepti za presno hrano. Ko se je Marti Wheeler, ki zastopa načela NATU­ RAL HYGIENE, enkrat morala "pregrešiti", potem naslednjih 18 ur ni zaužila ničesar. Tako ji "napačna" hrana ni storila nič hudega! Ali je menstruacija nujna?

Spolnost in prehrana Kdor je do sem sledil mojim navedbam, bo tudi uvidel, da je vzrok današnjega pretiranega poudarjanja spolnosti prav tako napačen purinski metabolizem iz hrane živalskega izvora. Strupene snovi silijo spolne organe k visoki aktivnosti, ki je nezdrava. Bujno rastoča rastlina hoče čim prej dozoreti in obenem še nositi seme, da bi poskrbela za nasledstvo. Vendar pa so njene klice slabotne in nesposobne za življenje. Tako si tudi "razdraženi" Človek prizadeva čim hitreje in nanagloma posredovati svojo slabotno zgradbo potomcem. V normalnem primeru bi moral spolni akt biti namenjen le ustvarjanju novega živega bitja! Opice imajo mladiče le vsakih 6-7 let in dojijo tri leta. Pri vegetarijancih, ki jedo presno hrano, znova velja, da je bistvo v kvaliteti, ne v kvantiteti! Vendar pa je zato tudi obdobje aktivnosti mnogo daljše! Pretirana spolnost, ki jo povzroča uživanje prevelike količine beljakovin, vodi v prezgodnjo impotenco! Pri vsaki ejakulaciji gre v izgubo na milijone semenčic z največjo življenjsko močjo. Bolje bi bilo, ko bi jih ohranil za lastno presnovo! Kljub temu pa atrofira vsak organ, ki ga ne uporabljamo, tako daje popolna vzdržnost prav tako škodljiva. Ali si morda že slišal zaKarezza-Praxis 8 '', ki jo je objavil Werner Z i m m e r m a n ? Gre za ljubezen z izmenjavo magnetičnih sil. Vsako duševno in telesno dejanje je odvisno od kakovosti funkcionalnih komponent, ki jih privoščiš svojemu telesu. Dr. med. H. E. Kirschner, opisuje le-te v svoji knjigi Nature's Seven Doctors (Sedem naravnih zdravnikov) 47 . Te "zdravnike", ki poleg tega vselej zdravijo zastonj, sem pogostoma omenjal v knjigi: Svež zrak podnevi in ponoči, presna hrana, čista voda, sončni žarki, krepko gibanje, mirovanje, počitek in duhovna moč! Spolna moč je odvisna od prostega pretoka limfnega obtočnega sistema, arterij in ven. Kri mora teči lahkotno kot voda. Povsem namenoma sem postavil limfo na prvo mesto, kajti ta sistem je za izmenjavo telesnih sokov verjetno še pomembnejši od krvnega obtoka. Človekovi sistemi so zamašeni zaradi kuhanega škroba (vrenja) in razpadajočih snovi iz metabolizma hrane živalskega izvora! Popolno zdravje in najvišja aktivnost vseh čutov sta pogoj za zadovoljno spolno življenje! Poročilo T. C. Fryja Healthful living 9/85 48 Is This a Good Reason to be Hygienist? (Ali je pametno živeti kot higienik?) z veliko močjo opisuje rezultat, ki ti ga prinese ta sedmerica zdravnikov: "Častimo naravo, zavestno zdravo življenje nam prinaša neizmerljive prednosti. Starejši ljudje se pred našimi očmi pomlajujejo in ohranjajo mladostnost do 70-80 leta! Zdravje in znova pridobljena mladostnost sta največje plačilo! Vendar pa nastopajo nekateri nenavadni stranski učinki. Za primer omenimo privrženko Life Science, ki se je tečaja udeležila pri 44 letih in nato sama vadila naprej. Tako močno se je pomladila, da je bila po zunanjem videzu enaka 30-letnicam pri običajni ameriški hrani! Moški so začeli žvižgati za njo, kakor da bi bila mladostnica. Dobila

Z uživanjem živil živalskega izvora je tesno povezana mesečna "čišča"! Živali v naravi nimajo menstruacije, prav tako tudi človeku podobne opice ne! Ali je torej Stvarnik napravil napako, ko je ženam naložil to mesečno breme? Ne, napako spet delajo ljudje. Organizem si išče izhod za odstranitev nabranih usedlin, ki se v velikih količinah nabirajo v njem zaradi mrtve razkuhane mesne hrane in njenih sestavin. Tako je vsakomesečna krvavitev dobrodošel ventil. Pri ženski, ki se hrani samo s presno vegetarijansko hrano, izgine krvavitev po izločitvi odpadnih snovi sama po sebi, postja vse bolj šibka in nato povsem izostane. To ni znamenje za bolezen, temveč nasprotno dokaz okrepljenega zdravja. Kar ostane od mesečne ovulacije, telo neopazno vsrka. Kljub temu pa so ženske brez menstruacije pri polni rodni sposobnosti. Tudi živali v prosti naravi živijo naravno in v skladu s svojo vrsto, človek pa potrebuje pogostoma zelo močne in boleče krvavitve, da bi obvladal strupene snovi. Kdor ima torej močno in bolečo menstruacijo, je hudo obremenjen z odpadki. Tako preprosteje to pravilo, kakor je vse veliko vselej preprosto! Takšen je po mojem mnenju poglavitni razlog, zakaj danes ženske žive dlje od moških. V mesečnem razstrupljevanju se s krvavitvijo znebijo strupov! Moški bi si morali torej spet dajati vsak mesec puščati kri, da bi lahko "tekmovali" z žensko. V srednjem veku je bilo puščanje krvi znan način zdravljenja! Ženske, ki se hranijo s presno vegetarijansko hrano, naj si torej zaradi izginotja mesečne čišče nikar ne delajo skrbi, nasprotno, to je znamenje cvetočega zdravja! Današnje izredno veliko uživanje mesa je zaradi stimulirajočega učinka na spolno življenje močno pospešilo nastop menstruacije. Dekleta dozorijo bolj zgodaj. To stanje pa ni zdravo, kajti s tem se prezgodaj konča obdobje zrelosti, tako da znano pravilo, da živo bitje živi 6-7-kratno starost starosti spolnega dozorevanja, torej pri človeku 120140 let, ne velja več, temveč se še bolj skrajša. Ta doba je že danes pri človeku bistveno skrajšana. Samo za živali v naravi to biološko pravilo še velja!

212

213

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

je fanta pri tridesetih! Zelo znana članica NATURAL HYGIENE je pri 57 letih postala tako mladostna in krepka, da se je poročila z moškim pri tridesetih. In to ni nič nenavadnega za ženske, ki živijo po pravilih NATU­ RAL HYGIENE, pri 40, 50 in celo pri 60 letih! Kakor mnoge starejše ženske živijo čudovito romantično Življenje, ga žive tudi možje! Ravnokar me je obiskal prijatelj. Ima jih 45, toda ukvarja se z dvigovanjem uteži in je "pravi moški tip". Pod roko je držal brhko, dvajsetletno mladenko! Meni jih je sedaj 59, toda po telesu sem tak, kakor kakšen petindvajsetletnik. Sem zelo zaposlen. Vendar to ne moti ne mladih deklet, ne žensk moje starosti ali še starejših, da ne bi gledale za mano. Seveda moram vse zavrniti, ker se "s tem več ne ukvarjam"! Imam važnejše stvari, ki jim moram posvetiti svoj čas. Seveda mi mnogi pišejo, da so izgubili mladostnost in spolno moč. Moj nasvet: začni živeti bolj zdravo in pomladil se boš! Hkrati z mnogimi drugimi prednostmi se bo razvilo tvoje romantično življenje, po katerem hrepeniš!" Toliko T. C. Fry. Kako okrepim svojo duševno moč

Če si z menoj prišel do sem, potem veš, da ti zdravja ne morejo prinesti ne zdravila, pa naj si bodo kakršnakoli že, ne zdravilne kure. Telo si v svoji modrosti vse to preskrbi samo. Vsako "zdravljenje" je v resnici ovira, potlačitev bolezni in s tem samo prikritje simptomov, ki jim sledi nevarno kronično stanje. Pri tem so tumorji, diabetes in visok krvni tlak neopazni in zahrbtni morilci. Glavni krivec pa je zasluzitev telesa zaradi kuhane in pečene žitne hrane. Surov škrob iz sadja in zelenjave ni "lepljiv", takšen je le "toplotno obdelan škrob" iz škrobnatih krušnih in žitnih izdelkov in krompirja! Kaj ima to potemtakem opraviti z miselno sposobnostjo, s sposobnostjo možgan? Glave ne moremo ločiti od telesa. 25 odstotkov energije porabijo samo možgani! Logično je, da je še zlasti miselna sposobnost izredno odvisna od naravne sveže presne hrane, ki učinkuje 24 ur. Kri ne sme biti gosta kot med, temveč hitro tekoča in vsebovati mora vse najboljše sestavine. Že milijone let pa so to nepotvorjene prvobitne molekule, najmanjši atomski delci. Kuhanje nekdaj ni bilo znano, z njim se je vse spremenilo. In pretvorba žive prvobitne hrane v mrtvo, neaktivno maso je vzrok vseh bolezni. Možgani morajo torej predelovati popolnoma napačno, mrtvo kuhano hrano, ki vsebuje spremenjene molekule. Je potem kaj čudnega, da so norišnice vse bolj polne in daje vse več "živčnih" težav? Najboljši dokaz je post. Naenkrat je v glavi "vse jasno"! Ker ne dovajamo nove kuhane hrane, telo začne čistiti greznico. Tedaj ni več nenehnega nevarnega obremenjevanja možgan s preveliko količino odpadkov! Če nato telesu dovajamo nestrupeno, živo hrano, kri lažje teče

po telesu, zdravje se občutno izboljša in s tem tudi duševna moč. Telo in duh sta celota. Bolno telo vpliva na duh in obratno! Duševni in živčni bolniki imajo torej tudi bolno telo. Spravi organizem do najboljše zmogljivosti in tudi možgani bodo delovali s polno miselno močjo. Jasni možgani in aktivno telo nas vselej spravi v dobro voljo. Kadar si utrujen, nikar ne jemlji poživil, na primer kave ali cigaret, temveč si odpočij, samo počitek in mir (tudi duševen) ti bo znova napolnil (živčne) akumulatorje. Bolezni, bolečine, trpljenje so nenormalni pojavi. Vzrok je treba iskati v napačnem načinu življenja! Tvoje telo pa ima inteligenco in možnost, da si zdravje znova pridobi, če mu za to daš priložnost. Tega ne more opraviti nobena reč od zunaj! Nehaj iskati čudežno zdravilo! Dokler si živ, je tudi upanje, nikar ne čakaj, da bodo tvoje celice uničene! Tega si boš kriv čisto sam, nobena višja sila! "Znanost" zahteva zadosti beljakovinske hrane, da bi z njo okrepili dejavnost možgan, še zlasti v starosti naj bi bilo v hrani več beljakovin. V knjigi pa si zvedel, da visoko civilizirana ljudstva že tako in tako pojedo preveč beljakovin živalskega izvora, ki so zaradi kuhanja spremenjene v napačne, zakrknjene, spremenjene beljakovinske molekule. Za svojo telesno aktivnost in za možgane potrebujemo glukozo, torej sadni sladkor, kakršnega ti daje presna sadna hrana ob najmanjših prebavnih izgubah. Beljakovine pa nas nasprotno delajo lene in počasne. Poglej si no svoje kompanjone ob mizi po "obilnem" beljakovinskem obroku! Beljakovine mora telo najprej razgraditi v aminokisline. Iz njih si potem zgradi SVOJE BELJAKOVINE. Pri mrtvih živalskih beljakovinah (približno 70-100g) se mora telo "bojevati", potrebuje jih veliko več kot živih rastlinskih beljakovin (približno 20g). Zato je delitev celic pri močno beljakovinski hrani bolj intenzivna. Takšna okrepljena delitev pa pomeni tudi krajše življenje. Čim bolj "priganjamo" telo z dandanašnjim množičnim uživanjem beljakovin, toliko bolj bolno postaja in krajše živi. Pri tem se čezmerno sproščata toplota in znoj! Pomisli na poskuse z živalmi geriatra dr. Walforda, da čim hladnejši je organizem in čim manj hrane mu dajemo, toliko dlje živijo poskusne živali brez bolezni. Znano je, da so rakavi tumorji in metastaze prepolne čezmerno zaužitih beljakovin. V zadnjih fazah raka se človeku meso upre. Takšen gnus pa bi si moral bolnik pridobiti že v mladih letih, če bi se kdaj spomnil na trpljenje svojih živalskih bratov! Potrdimo torej: po možnosti v celoti prenehaj uživati izdelke živalskega izvora, ki ti prinašajo samo škodo. Če bi se rad prišteval k roparskim živalim, potem uživaj v mesu, ki si si ga ravnokar ujel in ubil sam, torej živega s krvjo, kožo, dlako in drobovjem vred, da boš vsaj izravnal močno kislotvorno mišičevje. Pri starejših ljudeh je torej glede uživanja beljakovin ravno nasprotno, kakor "priporoča" znanost: manj beljakovin! Saj si vendar že zdavnaj zrasel, presnova tvojega telesa je vse bolj počasna, tako da bi moral

214

215

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

v starosti pojesti manj beljakovin. Upoštevaj raje raziskave dr. Wendta z univerze v Frankfurtu, ki tako uči že več kot 40 let!! Ponovimo torej rezultat: telo in možgani potrebujejo gladko tekočo kri, z živimi sestavinami, ki brez ovir teče skozi čiste pretočne cevi! Tedaj boš lahko pozabil na banalno "poapnenje žil", ki povzroča mastno kri, visok krvni tlak, srčni infarkt, kap, sladkorno bolezen, toge ude itn. Poapnitev se kaže že zelo zgodaj kot mrzle roke in noge, slušne motnje, vrtoglavica, glavoboli, šumenje v ušesih, sirasta koža, slabšanje vida in sluha ter predvsem oslabitev kratkotrajnega spomina. Prisluhni tem začetnim znamenjem, spreobrni se, dokler ni prepozno! Tople jedi

Ljudje mislijo, da se samo od "mrzle" hrane ne da živeti. Vselej znova moram opozarjati na živali. Odkod dobi v prosti naravi živeča žival svojo toploto? Od tople hrane? Sredi zime v snegu in ledu bi moral potemtakem na primer srnjak ob borni zeleni hrani žalostno poginiti zaradi podhladitve. Topel, mrtev obrok, na primer "vroča juha", daje toploto samo prvi trenutek. Potem pa pride velika izguba toplote, kakor po zaužitju alkohola, pijanec z napihnjenim pordelim obrazom umre zaradi podhladitve, ko mu vinski možgani ne znajo pokazati poti domov. Do mrtvega kuhana hrana ne more nikdar dajati resničnega življenja, temveč je vselej obremenitev za organizem. Notranjo toploto daje samo živa hrana. Nedvomno so sadeži bogati z vodo čudovita hladilna hrana sredi vročega poletja. Medtem ko se drugi potijo, ostane sadjejedec čudovito svež in se počuti prijetno hladno, skorajda se ne poti. Ko sem se leta 1982 z nekaterimi prijatelji podal na študijsko potovanje po ZDA, sem se hranil skoraj izključno s presno hrano, predvsem s sadjem. V maju je bilo v Chicagu že zelo vroče. Vsi so si morali takoj sleči suknjič, potili so se in usmiljenja vredno stokali, jaz pa sem obdržal celo jopico. Malone vsak dan so prirejali "poročne" pojedine v najrazličnejših podjetjih. Seveda so jedli vse, čeprav je vsakdo poznal izrek: "Nič ni bolj zoprnega od nepretrgane vrste dobrih dni." Nazadnje so kolegi naročali že mojo hrano. Tehtnice na letališču so pokazale od 2,5 do 5 kg dobitka na teži, srajce in ovratniki so postali hudo tesni! Doma se človek lahko spet posti! Drugače kot živali ljudje uporabljajo svoj razum: če nam je v mrzlih dneh resnično hudo, ti vendar nihče ne brani, da hrano malo pogreješ, tudi pijačo. Toplota pa prihaja od presnove presne hrane, bogate s kalorijami in energijo. Kar se tega tiče, si s sadeži in orehi najbolje preskrbljen. Tudi banana in kakšnih pet dateljev ti dajo takojšnjo toploto! Banane in dateljni so še dandanes mnogim Arabcem cel obrok hrane. Profesor Ehret: "Zdaj veš, da je post najboljša in najučinkovitejša metoda zdravljenja. Ta z logično doslednostjo dokazuje, da lahko živimo ob zelo majhni količini hrane in si z njo vzdržujemo življenje.

Čudež je, da navzlic uživanju prevelikih količin hrane, navzlic napačni, mrtvi hrani, sploh živimo! V tej luči je smešen nenehen zmedeni boj o dietah, beljakovinah, mineralnih soleh, vitaminih. Nobene bolezni ne moreš ozdraviti s popravili, z zdravstvenimi kurami, ne da bi prenehal jesti hrano, ki bolezen povzroča! 90 odstotkov današnjih načinov prehranjevanja je destruktivnih!" Toda topel obrok sem ter tja ja ne škodi? Dovolimo Perzijcu Hovannessianu, da spregovori s svojimi besedami, kakor jih je že pred desetletji objavil v svoji knjigi Raw Eating (Presna hrana) 7 1 v Teheranu. Pred časom je to knjigo, ki obstaja le v angleščini, pri nas prodajala tudi Sommerjeva založba v Hamburgu. Prizadeval sem si pridobiti pravice za prevod in prodajo te knjige, ki je za nas, uživalce presne hrane, zelo pomembna. Medtem ko obstaja na stotine kuharskih knjig, je prava literatura o nepotvorjeni presni hrani zelo zelo redka! Ta pionir presne hrane iz Teherana piše zelo jasno in pretresljivo, ob njem so moje izjave prav nedolžne! Piše takole: "Mnogi vegetarijanci in nevegetarijanci, ki si prizadevajo pojesti nekaj več sadja kot normalno, si drznejo reči, da jedo samo presno hrano. Nihče se ne more imeti za uživalca presne hrane, kdor poje vsaj en kuhan obrok na mesec, ker se tako nikdar ne bo popolnoma rešil svojih bolezni! Vzrok pa je v tem, da se ob prehodu na presno hrano določeno število bolnih celic potuhne ter v tem stanju zdrži dalj časa. En sam kuhan obrok na mesec je potem zadosti, da te bolne celice spet oživijo, samo čakale so na to mrtvo hrano. Takšne celice se na to spet močno razmnožujejo. Če poješ torej le en sam grižljaj mrtve hrane, jim pri priči da novih moči in jih obudi v življenje!" Takšni j'majckeni" grehi se torej takoj kaznujejo tako, da se bolno tkivo okrepi. Če hočeš resnično postati popolnoma zdrav, vrzi proč kuhinjski lonec, kakor ti nenehno dopovedujem. To še zlasti velja za kronične bolezni, kakršna je rak! Če človek ni sposoben, da bi se popolnoma rešil svojih bolezni, potem naj išče vzrok v občasnih prekršitvah in nikjer drugje! Za takšne prestopke ni opravičila. To so seveda zelo trde izjave, toda, če se spomniš, kako sem opisoval kriterije zdravja, potem si resnično zdrav šele tedaj, ko občasnih kuhanih jedi tudi brez mesa, rib in jajc ne prenašaš več! Takrat ti ne bo težko ostati trden, ker že vnaprej veš, kakšne prebavne težave te čakajo. Kdor kuhano hrano še prenaša, ima pred sabo še zelo dolgo pot! Visok krvni tlak Vse več ljudi trpi zaradi visokega krvnega tlaka. Vsak tretji, četrti ima težave z njim, še zlasti v višji starosti, ko postanejo arterije krhke, izgubijo prožnost in so bolj ali manj "poapnele".

216

217

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Najprej naj ti povem, da se pri takojšnjem prehodu na presno hrano samodejno normalizirata tako visok kakor nizek krvni tlak. Krvni tlak nad 140/90 je že znamenje bolezni. 170/110 je nevarna vrednost. Posledica so srčni infarkt, kap ali ledvične slabosti. Starost prinaša postopno rast krvnega tlaka, pravijo. V resnici pa se krvni tlak kljub starosti ne bi smel spremeniti, vsako zviševanje opozarja na poapnelost! Dr. Strauss pravi: "18 ali 80 let, vendar nikdar čez 118!" Ker se da stres učinkovito obvladovati s psihofarmaki, mislijo, daje vzrok prav stres. Za kaj vse ne dolžijo stresa. Stres je škodljiv pri vseh boleznih, toda normalnim obremenitvam vsakdanjega življenja skorajda ne moremo ubežati. Čustva, na primer preplašenost in strah, krvni tlak seveda povečata. Vendar pa nista vzrok! Krvni tlak se poviša tudi pri telesnih naporih. Telesna vadba pa vendarle ni vzrok za trajno, konstantno zvišanje, kajti šport v primernih mejah je zelo zdrav za krvni obtok, s pospešenim sprehodom najhitreje ubežimo stresu. Pri tem tudi ubežimo ropotanju iz obeh zabojev, radija in televizije, in, kar je še bolj pomembno, neprijetnim ljudem, ki kot papagaji nenehno ponavljajo same nekoristne reči! Ko pride torej pacient s povišanim krvnim tlakom k zdravniku, ali ta tedaj poišče vzrok? Žal ne, predpiše mu le tablete za znižanje krvnega tlaka, to je za pacienta in za zdravnika najbolj preprosto. Na žalost pa ubogemu pacientu ne pove, da bo moral te tablete od tedaj naprej jemati vse življenje. Prav tako mu ne pove, da lahko pride do naslednjih spremljevalnih simptomov: utrujenost - suha usta - zamegljen vid - spremenjeno okušanje - sprememba spolnih funkcij (največkrat impotenca pri moškemu) vrtoglavica - slabljenje koncentracije in spomina - cela vrsta duševnih simptomov, na primer zmedenost in depresija - poškodbe na telih organih: jetra, ledvice, kostni mozeg. Ta seznam bi bil lahko še daljši, pogostoma pacient sploh ne ve, da so vzrok kemikalije v tabletah, misli pač, da se s "staranjem" dogodijo te in one spremembe. Nekateri se sčasoma navadijo na nekatere pojave, na primer občutek suhih ust ali utrujenost.

"Ponavljam: tako nespameten sem, da trdim, da ima poleg nas pravice tudi žival. Pravice do bivanja in razvoja ter s tem tudi pravico do zemlje in morja. V prihodnosti mora biti na svetu tudi še kaj drugega kot le polja in ribolovna območja. Se zmeraj lahko sanjamo, da hodimo z ramo ob rami s panterjem ali tigrom skozi brezmejne gozdove...!" Hans Henny Jahnn Večje doze imajo še močnejše stranske učinke. Nazadnje se pacient le odloči za možnost, da bo spremenil način življenja, toda tedaj se

sodba na žalost največkrat glasi: prepozno! Kako torej temeljito in z odstranitvijo vzroka odpravimo spremembe krvnega tlaka? S popolno presno hrano, še zlasti s sadno presno hrano, ki je najbolj učinkovita, kajti odlično čisti žile. Tako kot se med dolgoletnim prehranjevanjem z mrtvo hrano, še zlasti če vsebuje preveč maščob (40 odstotkov), žile počasi, toda zagotovo mašijo, se lahko nasprotno tudi "spet očistijo", ko presna hrana raztaplja usedline. To je še zlasti dokazal ameriški raziskovalec prehrane Pritikin. Nekdaj povsem poapneli bolnik, kije preživel srčni infarkt, je imel ob smrti popolnoma proste žile, celo drobne kapilare so bile odprte! To je dokazala temeljita preiskava. Pritikin je priporočal hrano s kompleksnimi ogljikovimi hidrati. Na teden je dovolil le dvakrat 125 gramov nemastnega mesa. Maščobo je skoraj povsem odpisal! Nivo holesterina pri sebi je znižal na 106-112 mg/dl, nivo nevtralnih maščob (trigliceridov) na 97! Poleg tega je zahteval aktivno telesno gibanje. Od česa je torej umrl Pritikin, ko je tako zdravo živel? Ne zaradi infarkta, temveč zaradi samomora v nekem newyorškem hotelu. Pritikin je imel še pred spremembo prehrane krvnega raka, kar je vselej zamolčeval. Zakaj je torej "novi" način prehranjevanja očistil žile, ni pa ozdravil raka? Pritikin ni dovolj dosledno sledil naravnemu zakonu, njegova hrana je vsebovala 70 odstotkov kuhanih žitaric, ki že same po sebi niso zdravo živilo! Poleg tega rezultati novejših raziskav kažejo, da prenizek nivo holesterina (130) zelo ugodno vpliva na razvoj raka. Tukaj vidimo, kako pomemben je hormon holesterin za dogajanje v človekovem telesu! Spomnimo se, da telo samo proizvaja dve tretjini potrebnega holesterina. Velika količina mrtve hrane pri Pritikinovi dieti torej ni mogla dajati dosti hranilnih snovi za tvorbo "zdravih" holesterinov! Zvedeli smo, da tvori holesterin le en del usedlin v žilah, večji del pa je anorganski mrtvi kalcij! Toda škodljivcev je še nekaj: Sol sem omenil že drugje. Mrtva anorganska sol je še eden od poglavitnih vzrokov, ker veže velike količine vode in onemogoča, da bi življenjsko važni kalcij prodrl v celice. Poleg tega velika količina soli škodi ledvicam. Sol pa je spet tesno povezana s kuhanjem, kajti mrtvo razkuhane jedi brez soli in začimb pač nimajo nobenega okusa. Neokusni, mrliški zadevi je treba na ta ali oni način pomagati do okusa. Prof. Ehret: "Celotna zgradba naukov "znanstvenih dietetikov" o hranilni vrednosti živil, statistike, itn. je povsem nekoristna, ker jo ne obravnavajo z naslednjega gledišča: 1. Katera hrana proizvaja in pušča bolezenske odpadke v telesu. 2. Kakšne so njene topline, izločevalne zdravstvene zmogljivosti?" Ne boš verjel, koliko soli je v industrijskih prehrambnih izdelkih. Sol v "zdravem" kislem zelju in v kislih vloženih kumaricah začutiš, prav tako v pršutu, toda vse mogoče skrite soli, ki nastopajo pod raznimi

218

219

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

imeni, na primer natrijev glutaminat, natrijev bikarbonat, natrijev propionat, natrijev benzonat, natrijev hidroksid, natrijev alginal ali kar preprosto kemična formula za kuhinjsko sol: NaCl. Torej čim več latinskih imen, da se človek zmede. Pogostoma uporabljajo oba škodljivca, sladkor in sol skupaj, da ju potem še težje opaziš, toda v telesu učinkujeta zelo škodljivo. Zakaj se ravno ti dve snovi uporabljata za konzerviranje? Zato ker ubijata klice, hranilne snovi konzervirata v truplo! Ali si želiš čim prej postati truplo? Posebno previden je treba biti v tujih deželah, kajti tam še nimajo strogih nemških zakonov o živilih. Previdnost je priporočljiva tudi pri pijačah, vse gazirane, osvežilne pijače vsebujejo veliko soli. Posvaril bi te tudi pred večino mineralnih vod, ki vsebujejo veliko količino mrtvih, anorganskih soli. Nasičene maščobe iz obilnega uživanja živalskih izdelkov so drugi sovražnik za krvni tlak, to so surovo maslo, smetana, svinjska mast, skrite maščobe v mesu in mesnih izdelkih, v najrazličnejših mlečnih izdelkih. Tudi tu ne pomaga kaj dosti, če za izravnavo uživaš obilico rastlinskih olj, ki povzročajo druge poškodbe, kar nazadnje še poveča količino maščobe. Treba je drastično omejiti celotno porabo maščob. V naravi maščobe same po sebi (vključno tudi naravno surovo maslo), ne nastopajo, je dejal prof. Ehret pred 65 leti, torej so v izolirani obliki ali naknadno dodane živilom kot nenaravne snovi. Zato se nikar ne čudi, če se ti arterije zamašijo in če krvni tlak hiti v višave! Maščobe v naravnih izdelkih popolnoma zadoščajo za človekovo prehrano, tudi v maščobah topni vitamini potrebujejo le nekaj miligramov maščob. Zato pozabi na izjave mnogih "sodobnih" strokovnjakov za prehrano, češ da potrebujemo obilico rastlinskih maščob. Če bi bilo to res, potem bi morali naši bratje v živalskem kraljestvu že zdavnaj vsi poginiti. Pomisli le na kravo, ki iz navadne trave proizvaja ogromne količine mesa in mlečnih izdelkov, ki vsi vsebujejo maščobe! Tretjič, pri današnjem krmljenju dajejo živalim velike količine hormonov, na primer estrogena ter drugih kemičnih snovi vključno z antibiotiki. Vse te snovi zelo močno vplivajo na krvni tlak. Četrtič, vsem živalskim izdelkom manjkajo nujno potrebne grobe snovi. Brez teh "vlaknastih snovi" v rastlinah bi bila naša prebava povsem ohromljena. Živalske snovi predolgo ostajajo v črevesju, zato začno razpadati, črevesje postane strupena greznica! Kri in limfa postaneta prevoznika strupov, kar ima za posledico: povišanje krvnega tlaka! Že samo to dokazuje, daje živalska hrana za človeka povsem nenaravna! Petič, ne smemo pozabiti na pravo kavo! Vse snovi, ki vsebujejo kofein, - kava, čaj, kakav, čokolada, koka kola, gazirane pijače, mnoga zdravila, na primer tablete proti glavobolu, (do 200mg kofeina, toliko kot v dveh skodelicah kave). Dietne tablete vsebujejo kofein za poživilo! Kot vsi vemo, kava pospešuje srčni utrip in s tem draži srce, kar povzroča motnje v njegovem delovanju in povišan krvni tlak. Kava ima

glede povišanega krvnega tlaka velik vpliv tudi prek insulinske gugalnice. Kava najprej poživlja, izsili povečano izločanje hormonov in izločanje nadledvičnih žlez, ti (stresni) hormoni vplivajo na jetra, ki v kri iztisne shranjeni glikogen, torej sladkor. Po obdobju povišane aktivnosti pa se količina krvnega sladkorja zaradi prevelike količine insulina zmanjša, kar spet pomeni izločanje novih hormonov! Takšno gugalnico imenujejo tudi hipoglikemijo, glej posebnopoglavje. Vse to močno vpliva na krvni tlak. Dr. Giller opozarja v svoji knjigi Medicai Makeover 6 0 na povezanost kave in srčne kapi! Pravi tudi, da imajo vsi pivci kave večinoma visok nivo holesterina, kar zaradi goste, počasi tekoče krvi škoduje srcu. O drugih škodljivih posledicah kavnega strupa lahko obširno bereš na drugem mestu v knjigi! Šestič, ne smemo pozabiti na neskončno število povsem odvečnih sladkornih izdelkov, ki tako kot smo že povedali pri kavi, zanihajo insulinsko gugalnico in povečujejo krvni tlak. To velja tudi za "dobri" med. Seveda tega čebelarji nič kaj radi ne slišijo. Kako deluje sladkor na srce in aktivnost, najbolj vidimo pri naših bledih, cepetljavih "SLADKORNIH" otrocih. So nervozni, zmedeni, iritirani in razdraženi. Bela moka brez drugih snovi ima podoben škodljiv učinek! Prijetno posedanje ob kavi in kolačih je torej posedanje ob strupih za srce in krvni obtok. Sedmič, vsi ljudje s preveliko telesno težo so nagnjeni k povišanemu krvnemu tlaku. Srce, veliko kot človekova pest, mora podnevi in ponoči prečrpavati sokove skozi povsem odvečen balast. Ker večina tolščičnih bolnikov trpi zaradi nepravilne presnove ogljikovih hidratov, so vzroki za povišan krvni tlak enaki kot pri uživanju kave in sladkorja. Kdor je kdaj opravil kuro za shujševanje in post, ve, da se krvni tlak hitro normalizira. Škodljiva je celo zgolj malo povišana telesna teža, za 5 - 7,5 kg. S presno hrano, kakršno priporočam, najhitreje dosežeš svojo idealno težo. Kot rečeno, kalij iz presne hrane prežene nekoristno, škodljivo tekočino. Vsakršno povišanje tekočine nad normalno stanje poviša krvni tlak. Krušni in žitni izdelki vsebujejo velike količine škrobnatih kislotvornih ogljikovih hidratov, zato se jih je treba izogibati, pri bolnikih s povišanim krvnim tlakom bi morali uživanje le-teh povsem odpraviti. (Glej posebno poglavje o kruhu) Osmič, dejansko bi morali postaviti nikotin na prvo mesto pri krivcih za povišanje krvnega tlaka, kajti kadilci imajo dvakrat tolikšno "šanso", da dobijo infarkt, da sploh ne govorimo o nevarnostih pljučnega raka. Devetič: poskrbi za redno telesno gibanje. S telesno aktivnostjo se počasi toda zagotovo tvorijo nove krvne poti. Najnovejše raziskave pacientov, ki so jim naredili operacijo bypass, kažejo, daje ta težka operacija v večini primerov odveč, če pacient pravočasno začne upoštevati zgoraj navedene točke. A tudi po takšni operaciji mora popolnoma spremeniti svoj način življenja. Zakaj se ne bi torej tej zahtevni operaciji raje izognil, sicer se arterije spet zamašijo, po navadi še hitreje.

220

221

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Toda zdaj smo prišli k najbolj žalostnemu poglavju prehoda na "naravni" način življenja. Človek ljubi ustaljene poti, svoje navade. Te navade so še zlasti za jedilno mizo izredno težko spremenljive. Ko je bolan, človek čaka toliko časa, daje bolan na smrt. Tedaj pa poskuša vse, da bi si rešil življenje. Toda takrat je... ponavadi že prepozno! Nenadoma denar nima nobene vrednosti več, kajti tak bolnik ve, da denarja na pokopališču ne bo več rabil ! Povišan krvni tlak je zahrbten morilec. Takšen bolnik se ponavadi počuti zelo dobro, zato je redna kontrola krvnega tlaka življenjskega pomena! Kdor torej po ugotovitvi povišanega krvnega tlaka noče spremeniti svojega načina življenja, mora obvezno jemati tablete, ki mu jih je prepisal zdravnik, ponavadi do konca življenja in trpeti tudi vse zgoraj omenjene stranske učinke. Kdor torej meni, da se počuti dobro in da ne potrebuje nikakršnega zdravljenja, bo kmalu zagrizel v travo! V ZDA sem spoznal izseljenca iz Nemčije, ki so mu pri 75 letih naredili operacijo bypass, potem pa je živel še 10 let. Za to se mora zahvaliti svoji ženi Mary, kije strogo pazila na zgoraj navedena pravila. Do zadnjega je bil živahen kot podlasica in duševno pri močeh, za hobi je zbiral školjke. Poleg tega je bil človek z veliko humorja. Živahni ljudje, pri katerih je 2 krat 2 včasih brez težav tudi 5, si tako ali tako znajo olajšati življenje. Ti vselej poznajo zdravilo - meditacijo, ne da bi kdaj hodili na tečaje. Bolje je, če si človek ogleda film Charlieja Chaplina kakor vojni film. Neki moj znanec je redni gledalec oddaje Po 40 letih, ki jo predvajajo vsako soboto že dolga leta na 3. programu. Imel je že OBOJE, kap in srčni infarkt. P o m e m b n o pravilo: "Pozabi na tisto, česar ne moreš spremeniti!" Desetič: aktivni tip A si malo težje zada duševne omejitve. Kljub temu pa hitreje ozdravi od posledic povišanega krvnega tlaka, če preide na popolno presno hrano. Vselej znova pridemo do istega: pozabi na kuhanje! Prav tako ne drži, da tip A pogosteje doživi srčni infarkt, nasprotno, doživi ga bolj mirni tip B. Verjetnost, da boš dobil kap ali srčni infarkt, je torej zelo velika, če si zbral več zgoraj navedenih točk, še zlasti kadilci naj te točke pomnožijo!

"Če hočemo preživeti,

moramo začeti drugače misliti!" Einstein usedline?

Ali

obstajajo

v

telesu

" U r a d n a " medicinska " z n a n o s t " zanika obstoj usedlin, odpadkov, strupov v telesu. Teh po njihovem ni dosedaj še nihče našel. Drugače tudi ne more ravnati, kajti če bi to priznala, potem bi bila vsa njena

celotna teorija o "sovražnih mikrobih in virusih" le še za odpad, za kar v resnici tudi je! Vrnimo se na dan 20. 5. 1988 na 3. televizijski program v oddajo V petek zvečer ... Celotna oddaja se je ukvarjala z večno temo vitkostjo. Med drugimi sta bila navzoča tudi strokovnjak za prehrano iz Göttingena, prof. Volker Pudel, ki sem ga omenil že pri obravnavanju tolščice ter navedel njegovo "težo dobrega počutja" in Ziirichčan K. A. Beyer, ki V svoji knjigi Kura z limonovim sokom 8 4 opisuje tovrstno kuro Stanleya Burroughsa, naravnega zdravnika s Havajev, ki je svoje izkušnje objavil v knjigi Zdravljenje za novi vek 85 . Burroughsova knjiga jasno ustreza načelom moje knjige. Predvsem zavrača napačno mnenje o sadni kislini, kajti ravno s kislim limonovim sokom zdravi skoraj vse bolezni vključno z vodenico. Ko je gospod Beyer govoril o "odstranjevanju" usedlin in strupov s svojo kuro, mu je prof.Pudel segel v besedo: "Na današnji večer bi nemškim zdravnikom naredili veliko uslugo, če bi dokazali obstoj usedlin!" Zdravniki in laiki, ki smo spoznali resni problem zastrupljanja, želimo predvsem storiti uslugo bolnikom! Toda vprašanje prof. Pudla je naredilo vtis na milijonsko laično publiko! Na srečo so takšen dokaz dali že "odpadniki" iz medicinskega kroga. Dr. med. Tilden (1851-1940), ki ga večkrat citiram, je svojo knjigo, ki je izšla že leta 1926, imenoval Toxemia explained (Zastrupitev razjasnjena)4. Zdravnikov sin dr. Tilden je v svoji lastni praksi v Denverju v ZDA kot zdravnik splošne prakse in kirurg delal 25 let kot vsi drugi in nato 28 let brez kakršnihkoli zdravil. Razliko je mogel' tako natanko presoditi kakor nihče drug. Spoznal je, daje poglavitni vzrok vseh bolezni nabiranje usedlin (strupov). Telo samo opravi zdravljenje z odstranitvijo teh strupov, treba je odstraniti vzroke, to pomeni napačen način življenja in slabe razvade! Zato gre pri zdravljenju, ne za tablete in kure! Učil je svoje paciente, kako naj živijo, da bodo preprečili polnjenje telesa s toksini in obenem ohranili zdravo konstitucijo! Bil je zdravnik, ki ni sklepal kompromisov in ki je zahteval strogo disciplino. S pacienti, ki se svojim degeneriranim navadam niso mogli odreči, ni izgubljal časa. Ukaželjnim pa je bil prijatelj in učitelj. Oseminšestdeset let je uspešno prakticiral po tem naravnem principu! Kdor dela tako, si niti tedaj niti danes ne bo pridobil bogastva. Praviloma zanje le zaničevanje svojih "znanstvenih" kolegov, ki si z zdravilnimi strupi prizadevajo potolči navideznega sovražnika (mikrobe). Dr. Tilden: "Odkar obstaja človeštvo, nenehno išče zdravilne kure! Namesto kupovanja, prošnje ali kraje zdravilne kure je bolje, da preprečiš nastanek bolezni, saj sijih naredil sam! Postani sam svoj zdravnik namesto svoj suženj! Nenehno poslušamo o novih dietnih kurah, dietnih kuharskih knjigah, uravnovešenih dietah, vegetarijanskih dietah, mesnih dietah in mnogih drugih dietah, na primer o na najrazličnejše načine kemično preparirani hrani.

222

223

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Na stotine zdravstvenih revij in na tisoče zamisli o zdravju spravlja bralce v zmedo. Bolnik si želi zdravstvenih kur in takšne kure prinašajo doktorjem in apostolom zdravilnih kur denar. Toda vse dajejo le kratkotrajen predah! Kramarji vseh odtenkov obljubljajo zdravje, toda tako imenovane bolezni kljub temu potekajo po svoje, saj so "zastrupitvene krize". Ko zastrupitev pade pod določeno mejo, bolezen sama po sebi izgine. Bolezen m pozdravljena, kajti telo si vselej prizadeva vzpostaviti ravnovesje. Če se slabe navade nadaljujejo, se strupi znova naberejo in pride do naslednje krize. Dokler ne spoznamo vzroka kriz in jih ne odstranimo, ne bo ozdravljenja! Nihče ne more ozdraviti bolezni, če človek ni pripravljen, da spremeni svoje nezdrave navade! Celotna medicina je zaposlena s tem, da zdravi zastrupitvene krize, zdravi toliko časa, dokler ne postane prizadeti organ zaradi nenehnega obremenjevanja s strupi kronično bolan. Na koncu prideta na vrsto kirurg in njegov nož! Post (ki ga "normalni" zdravnik tudi odklanja), počitek in odpoved slabim duševnim in telesnim navadam dajo naravi priložnost, da odstrani nabrane usedline! Kaj ne moreš razumeti, da vesolje prevevata zakon in red? In enako velja za vse od meglenice do kamna, od kamna do rastline, od rastline do živali, od živali do človeka, od človeka do duha in od duha do nadduha - Boga! Ta naravni zakon je veljal včeraj, velja danes in še zlasti velja za prihodnost. Nabiranje usedlin (zastrupitev) nam razlaga, kako se narava odziva v bolezni in v zdravju! Ena bolezen je enaka drugi; en človek drugemu, ena cvetlica drugi; ogljik v kruhu, sladkorju, premogu in diamantu je isti ogljik! Sodobne kure in imunizacije so samo utvare in prevare; počivajo na napačnem principu, da zunanje pojave (bolezni) smatrajo za vzroke! Kirurgi nimajo niti najmanjše ideje o vzrokih za bolezni, ki jih tako uspešno odstranjujejo! V 999 od 1000 primerov je "uspešna" operacija objestno uničevanje! Bolj spektakularno je operirati, kakor učiti ljudi, kako naj se izognejo operacijam in boleznim!" Dr. Tilden na str 9; "Nikar ne poslušajte zdravnika, ta še samega sebe ne zna ozdraviti." Str. 14; "Zdravila so povsem odveč, celo pri spolnih boleznih." Str.14: "Poživila spodkopujejo zdravje, kava povzroča glavobole." Str. 15: "Preveliko uživanje hrane pomeni čezmerno stimulacijo." Str. 20: "Diagnoze so povsem odveč, nikar ne poslušaj tega nakladanja!" Str. 2 3 : "Bolezen je pervertirano zdravje, preučuj zdravje, ne bolezni!" Str. 27: "Brez toksinov ni bolezni!" Str. 32: "Terapija sovražnikov (virusov, bakterij, mikrobov) in pasteriziranje je čisto navadna blodnja!" Str. 33/34: "Simptomi niso vzrok bolezni." Str. 37: "Ne dajte se slepiti znanstvenim blodnjam!" "Nikar se ne dajte slepiti znanstvenim blodnjam!" To so kajpada ostre besede zdravnika, ki je šel skozi šolo študiranja šolskega

gradiva in mnogo pomembnejšo prakso na bolnikih. Zaželeno bi bilo, ko bi ta "učbenik strupov" izšel tudi v nemščini. Kdor razume angleško, naj si to knjigo naroči iz Kalifornije. Toda saj ne gre samo za dr. Tildna, vsi raziskovalci zdravja, ki jih omenjam v svoji knjigi, govorijo enako, toda nihče tako drastično, kakor dr. Tilden! Ti zdravniki predstavljajo izredno pomembno "Živilsko medicino" brez zdravil, odklanjajo laboratorijska spoznanja pridobljena na truplih! Nemški Američan prof. Arnold Ehret je dal svojemu drobnemu standardnemu delu naslov Mucusless Diet Healing System, ki je sedaj izšlo v nemščini pod naslovom Die schleimfreie Heilkost (Zdravilna hrana brez sluzi) 2 6 . Bolj primeren bi bil običajen pojem LEPILO, kajti v resnici je to čisto navadno lepilo, ki ljudem izteka v ogromnih količinah iz nosu in žrela. To so samo čistilni ukrepi telesa. "To so usedline, gospod prof. Pudel! Ali niste nikdar videli debelih slojev zelenega ali rumenega lepila? Niste bili vi ali člani vaše družine nikdar prehlajeni? Kako pridejo ti odpadki v telo?" Toda gospod profesor, vzemite si za zgled kdaj svojega kolego prof. Ehreta, ki sicer ni bil medicinec, a ki so ga, ko je še živel v Nemčiji, vaši kolegi že odpisali. Sam pa je s korenito spremembo svojega načina življenja dosegel enkratno, cvetoče zdravje! Od njega se lahko naučite "čarobnega zrcala", najhitrejše, najzanesljivejše in najcenejše diagnostične metode. Postite se 3 - 5 dni ali pa jejte 100 odstotno sadno hrano! Tedaj boste na telesu začutili vsa mesta, na katerih so se nabrale strupene usedline. Če boste nato nadaljevali z izključno sadno hrano, boste zijali. Strupi hočejo proč iz krajev, kjer so se nabrali, da bi se obremenjeni organi očistili in spet mogli opravljati svoje pomembno delo! "Mravljinci vam bodo šli po telesu," tako močno bo čiščenje. "Post in sadna hrana" delata človeka bolnega, to bo takrat vaša "znanstvena" ugotovitev. V resnici pa se tedaj začne naravno zdravljenje brez vaših strupov! Toplo bi vam priporočal, da s postom, sadno hrano in prehodno hrano kdaj pa kdaj očistite svoje telo. "Jaz bolan," porečete, ob pečenkah, poživilih in s svojo težo dobrega počutja se odlično počutim! Gram izkušenj je vreden več od kilograma knjig! Želim vam zdravje, toda presenečeni boste, kako "onesnaženi" ste že. To je bil kratek oseben nagovor prof. Pudlu, zastopniku uradne nemške prehrambne znanosti. Poslal mu bom tole knjigo in nato napeto pričakoval njegovega odgovora, če bo udejanil moje nasvete. Njegova teorija me ne zanima. Nekaj tisoč knjig se je pri meni že nabralo na knjižnih policah, preučujem jih že 40 let. Mnoge so mi veliko pomagale na poti do pravega spoznanja, kije v resnici povsem preprosto, kakor je takšno vse, kar je veliko! Prof. Pudel je knjigo dobil že decembra 88, do danes (28.6.89) od njega nisem prejel nikakršnega odgovora! Dr. Tilden: "Tako imenovana bolezen ni nič drugega, kakor

224

225

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

prizadevanje narave, da strupe odstrani iz krvi. Vse bolezni so krize, kijih povzročajo nabrani strupi!"

Princip

zdravljenja

Vse trpljenje in bolečine si si priskrbel sam, za popravljanje tvojih napak pa skrbi telo samo! V tem stavku je opisan princip nastanka bolezni in njene ozdravitve. Sam si vzrok vseh bolečin in svojega trpljenja. Nikomur drugemu ne moreš naprtiti odgovornosti. Na srečo pa je v samem organizmu prisotna zdravilna sila, ki deluje, če se držiš načel naravnega zakona. Ta princip moraš spoznati, še preden gremo v podrobnosti! Vsi smo nagnjeni k temu, da se vržemo na podrobnosti, ob katerih nato obnemoremo. Kaj naj jem in v kolikšnih količinah?Ali potrebujem vitaminske in mineralne tablete? Ali se lahko sončim? Katere telesne vaje so dobre zame? Kaj in koliko naj pijem?Tako se nadaljuje postavljanje delnih vprašanj, pri tem pa pozabljamo na temeljno načelo! Ali naj se zanesemo na "strokovnjake'^, od katerih eden pravi to, drugi pa ravno nasprotno? Če si želiš neomejenega zdravja, moraš razumeti le en sam samcati princip: moč zdravljenja ima vsakdo v sebi, v svojem telesu! Ne obstajajo nobene tako imenovane zdravilne kure! Nič te ne more ozdraviti, ne hrana, ne tablete, nič, kar zmečeš vase, ne more nadomestiti samozdravilne moči! To temeljno načelo samoozdravitve si moramo vzeti za smernico svojega ravnanja, kajti tedaj se posamične rešitve pojavijo same od sebe. Zdravila, hranilne snovi, zelišča ali droge itn. nimajo nikakršnega zdravilnega učinka! Zdravje je naravno stanje, ki si ga telo nenehno želi in si ga nenehno prizadeva vzpostaviti in ohranjati. Vsak trenutek življenja telo opravlja takšno zdravljenje. Če ne bi bilo tako, bi se kaj hitro pogreznili v lastnem močvirju! Bolezen je rezultat naših lastnih "grehov", ko telo nenehno utrujamo z neživo hrano, medikamenti in poživili ter drugimi razvadami, ki mu jemljejo živčno moč! Prepusti to delo svojemu modremu telesu, kajti samo najbolje ve, kaj je treba narediti! Kaj, ko dobim vročino, naj ne naredim ničesar, pri bolečinah naj ne pogoltriem aspirina, naj se ne zmenim za izpuščaje na koži? Da, ničesar ti ni treba storiti! Najtežje je ne storiti ničesar! Držati se moraš le življenjskih načel, kijih v svoji knjigi nenehno ponavljam: sveža, nekuhana presna hrana v skromnih količinah, svež zrak podnevi in ponoči, čista voda, sonce, krepko gibanje, počitek in mir. Vse drugo prepusti notranji modrosti svojega telesa! Na preprostem primeru lahko najbolje spoznaš, da telo samo skrbi zase, da odpravlja motnje in skrbi za nemoteno zdravje: ko se urežeš, ti teče kri, nato hitro zakrkne, zapre rano in koža se zaceli. To se zgodi samo po sebi brez zdravil, brez pripomočkov. Telo ravna tako tudi pri zlomih kosti, zakaj bi bilo drugače pri drugih boleznih?

Telo si vselej želi zdravja in celostnosti! Kako lahko kot razmišljajoč človek sprejmeš misel, da bi bilo lahko pri notranjih boleznih drugače? Bolezen se pojavi le tedaj, ko si to notranjo silo onesposobil z napačnim načinom življenja. Saj si vendar sam, predvsem s kuhanjem, svojo hrano popolnoma spremenil in to v manjvreden odpadek. Sam se zlorabljaš s poživili, zdravili, kavo, čajem, kakavom, alkoholom, nikotinom, mamili. Vse te strupene snovi vnašaš dan za dnem vseh 24 ur vase in s tem povzročaš izčrpanje najboljšega in najbolj pretanjenega stroja - svojega telesa - s strupenimi usedlinam! Miligrami in mikrogrami medicinskih strupov imajo lahko smrtonosen učinek! In kilogrami mrtve hrane s kavo, žganjem in cigaretami naj ne bi imeli takšnih rezultatov? Z drugimi besedami: sami delamo svoje bolezni. Bolezni nas ne napadajo kar tako brez vzroka! Ne gre za nekaj sovražnikov, na primer bakterij, virusov, mikrobov, ki se vržejo na naše telo, ohromijo obrambo in nas podrejo na tla! Najprej je človek bolan, nato šele pridejo mikrobi, ki nam pomagajo! Nasprotni nauk "znanstvene" medicine je popolnoma napačen. Klice niso povzročiteljice bolezni, droge ne morejo prinesti zdravja! Človeštvo ni vselej ignoriralo tega temeljnega življenjskega načela. Pred 2000 leti je Hipokrat razvil "dietno medicino", pri čemer beseda dieta izhaja iz grške besede diaita, kar pomeni umetnost življenja. "Dietna medicina" je tedaj učila načelo celostnosti, kar ne pomeni le samo preproste pravilne hrane, temveč vključuje tudi vse druge zahteve življenja, zrak, vodo, sonce, telesne vaje, počitek in šolanje duha! Tako torej vidimo, da so Grki že pred 2000 leti poznali princip zdravja. Vedeli so, da lahko popolno zdravje in dobro počutje dosežemo in ohranimo le, če se človek drži naštetih pravil! Grki so globoko verjeli v moč posameznika. Hipokrat je razširjal misel, d a j e vsakdo sam odgovoren za svoje zdravje. Vse do 18 st. današnjega "čarovniškega" zdravnika z zdravili, zelišči in čarodejnimi tabletami v zahodni civilizaciji ni bilo. Šele tedaj seje razvila današnja znanstvena medicina v alopatski "način" zdravljenja. Od tedaj "sovražnika" napadajo z izdelki farmacevtske industrije! In "takšno" zdravljenje se je nespremenjeno nadaljevalo do današnjih dni. Hudobnega sovražnika napadajo kakor tujega vsiljivca, ga držijo v šahu in napadajo. Alopatska medicina s komajda še preglednimi zvrstmi, skrivnostnimi sredstvi in patentiranimi rešitvami je napovedala pravo vojno zlu, ki ga je človek ustvaril sam! V resnici je to vojna proti človeku samemu! Pri tem pa se ne spreminjajo zgolj bolezenski pojavi, dovajani strupi spremenijo samo bolezensko sliko! Po navadi se akutno stanje spremeni v kronično, latentno. Bolezni s tovrstnimi kemičnimi zvarki zgolj maskirajo, ne pa ozdravijo. Spoznali smo, da zdravi le telo samo. Pri tem pa ga vsi dovedeni strupi še bolj ovirajo, kajti že tako in tako preobremenjeno telo mora onesposobiti in izločiti še strup iz medikamenta!

226

227

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Vnovič opozarjam, da se bolezni ne da "ozdraviti", če obenem ne odstranimo vzroka zanjo! S strupi si dosegel le nov položaj, drogiran položaj, medikamentni stadij! "Sodobna" alopatska medicina v zanikuje notranjo zdravilno moč in namesto tega tlači simptome s strupi! Če takšen način "zdravljenja" odpove, potem pride pač kirurg, ki "nekoristne" dele preprosto odreže. Potlačiti, napasti, rezati, sliši se kakor v vojni. In takšno tudi je današnje zdravljenje! Z razvojem takšnih potlačitvenih metod je človek obenem izgubil stik s svojim telesom. Uporablja ga predvsem kot "vozilo" za svoj duh! Nič več ne ve, kako naj ohrani njegovo zdravje, ne prepozna več njegovih stisk. Se zlasti pa ga ne zna pustiti pri miru, kadar je resnično potrebno zdravljenje. Dandanes imamo "sindrom tekanja k zdravnikom"! Nastal je nov privilegirani razred "čarovniških zdravnikov". Ti pripovedujejo svojim pacientom, daje njihovo telo nemočno bojišče, ki ga ogrožajo vsiljivci, katere mora medicina uničiti. Zdravniki so generali, ki se z na novo razvitimi strupi bojujejo proti novo nastalim boleznim! Nastopila je vojna! Dr. Herbert M. Shelton je že leta 1928 obtožil nespametnost takšne prakse! "Za sistem, ki bolnikom dopoveduje, da bodo ozdraveli zaradi spretnosti nekoga drugega ali zaradi operacije, ni prostora v naravi! In čim prej bomo takšno pojmovanje spravili pod rušo, toliko boljše bo šlo človeku! " Nauk o naravnem zdravju (NATURAL HYGIENE) se je razvil na temeljnem načelu, da more edino telo samo spet vzpostaviti zdravje. To je starodavno načelo, ki obstaja, odkar obstajačloveštvo! Nov pa je medicinski poklic, ki tlači s kemičnimi medikamenti, to je nekaj novega in vsiljivega! Sprva je človeku težko doumeti tisočletno veljavnost tega principa, ker je po njem človek sam odgovoren za svojo bolezen in za svoje zdravje! Koliko lažje je kajpak odgovornost prevreči na "nevidne" sovražnike! Bolj preprosto je poklicati poklicnega zdravnika, kakor pa prakticirati "neudoben" način življenja. Ali ni čudovito, vzamem nekaj tab­ let in že lahko nemoteno živim v svojih razvadah? Na svet smo prišli zdravi, dobili smo največjo življenjsko moč, smo samoozdravljiv in samoregulirajoč organizem! Tega temeljnega principa ne bi smeli nikdar pozabiti! Kako podrobno sprejemamo in izvajamo naravne zahteve, je obširno opisano v pričujoči knjigi! Zdravje si pridobimo le z zavestno zdravim življenjem, z ničimer drugim! Vsi zdravniki, laiki in alternativa, ki jim je kaj do resničnega zdravja, bi se morali združiti in spoznati resnične temeljne nauke narave. Zal pa napredujemo po centimetrih, kajti ustaljene razvade so tako trdne, da povprečni človek raje umre z njimi, kakor da bi jih spremenil!

Kljub temu pa iz mnogih pisem in klicev vem, da se večini ljudi niti sanja ne o možnosti pravilnega naravnega načina življenja. Za takšne ljudi, ki ne vedo, a se hočejo spremeniti, pišem to knjigo. Ti ljudje ne vedo, da ima nespremenjena, nekuhana hrana v resnici mnogo boljši okus od začinjene kuhane hrane. Okušalni živci se morajo le navaditi na naravno hrano! Če resnično izkoristiš tukaj opisane možnosti, potem te na koncu čaka popolno zdravje brez bolezni! Saj vendar nočemo le osvoboditve od vsakdanjih skrbi, hočemo vitalnega človeka in do takšnega pridemo le ob upoštevanju večnih naravnih zakonov. Če vzamemo za merilo meter, potem zahodni "civiliziranci" priplezamo do prvih 10 ali 20 cm, medtem ko še naravno živeča ljudstva, na primer Hunze ali Indijanci plemenaVilcamamba do 90 ali 100 cm! Postopoma bodo tudi do njih prišli sladkor, bela moka in kuhinjska posoda, tako do bodo zagotovo počasi, toda neomajno padli na naš nivo! Meter kot merilo nam daje tudi nazorno sliko našega rakavega stanja. Ko odkrijejo raka, smo že pri zadnjih 10 cm, torej v končnem stadiju, vendar ne nenadoma in nepričakovano. Rak je res opisan s pravo besedo, saj se neopazno priplazi, ne naravnost, temveč povprek! Povzemimo: 1. pravilo: Zdravljenje je proces, ki ga opravlja telo samo. Zunanji posegi z medikamenti ali drugimi metodami nimajo nikakršne vloge, reagira le telo samo! Odziva se na dovajane strupe! Tablete samo spremenijo simptome, ki jih je nato treba potlačiti z novimi kemičnimi sredstvi! 2. pravilo: Telo reagira vselej v svojem interesu! Potlačitev s strupi povzroča še hujše bolezni in ne zdravi, to velja za 99 odstotkov vseh kemičnih snovi. En odstotek pa je kemija za primer sile, rešilni ukrep za telo v končnem stadiju! 3. pravilo: Kratkotrajni učinek medikamentov je popolno nasprotje dolgotrajne ozdravitve! Skodelica kave navidez daje energijo, toda dolgotrajni učinek je utrujenost! 4. pravilo: Droge, strupi in operacije naj bodo le zadnje sredstvo! Ne dajejo zdravja, temveč samo prikrivajo simptome. Zdravilne kure

Povzemimo: Temeljni princip zdravljenja je samoozdravitev telesa, tako imenovane "zdravilne kure" so praznoverje! Čarovništvo iz afriških džungel se ni spremenilo, samo sredstva so druga, nekdaj hokuspokus, danes pa kemični zvarki! Medicine, ki zdravi, ni, ne glede na to, ali je kemična ali rastlinska. Vselej je nevarna, nasilno posega v naravni s a m o ozdravitveni sistem, otežkoča in celo preprečuje možnost vrnitve k zdravju! Je to šokantno? Toda takšna je resnica!

228

229

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Naravni zakon nikdar ne odpušča prekrškov, po njem se v telesu nabirajo usedline in strupi. Če motiš zdravljenje, ki gaje telo sprožilo samo (bolezen), potem predvsem zaviraš postopek ponovne vzpostavitve zdravja. Notranja moč v tebi mora očistiti greznico, z nobenim drugim sredstvom ne moreš zagotoviti tega čiščenja, z vsako zdravilno kuro ga motiš. Katerokoli zdravilno kuro vzameš, vse so samo zapravljanje truda in denarja. Milijoni "raziskovalcev" za milijarde porabljenega denarja že desetletje iščejo drage kemične izdelke, da bi z njimi zdravili, da ne bi bilo treba spremeniti škodljiv način življenja. Kar danes objavijo kot bajeslovno odkritje, postane čez noč nevarno in oblasti, ki vse opazijo prepozno, ga morajo prepovedati. Sam vidiš, kako dnevno izumirajo "stara" sredstva in kako nenehno "odkrivajo" neštevilne nove tablete, sam vidiš nesmisel teh kemičnih spojin, ker je človeštvo navzlic vsem tem sredstvom vse bolj bolno! Ali je danes kaj manj srčnih infarktov navzlic marcumarju, aspirinu in digitalisu? Ali se število rakavih bolnikov zaradi interlevkina manjša? Ne, krivulja rasti se nenehno dviga, vse bolj so ogroženi mladi ljudje. Saj sem že naštel, kako bolni smo. Preberi si! Navzlic vsem čudežem medicine in "znanstvenim" odkritjem se bolnišnice polnijo, n e n e h n o jih m o r a m o širiti in opremljati z najsodobnejšimi instrumenti, vojska bolnikov nenehno raste! Živi po načelih NATURAL HYGIENE in sam boš razgalil vse čarovnije s temi ali onimi zdravili! Če se danes podaš k zdravniku ali v bolnišnico, dejansko tvegaš življenje. Dr. Shelton: "Od desetih pacientov eden umre zaradi bolezni, ki jo je dobil v bolnišnici!" Veliko knjig se ukvarja z napakami in napačnim zdravljenjem. Na primer The Doctors Dilemma avtorja dr. med. Lesagna, The Thera­ peutic Nightmare dr. Mintza ali pa The Doctors! Martina Grossa ali dr. Mendelssohna The Medical Heredity. Nam laikom sploh ni treba nič objaviti, to naredijo zdravniki sami. Glej v Nemčiji predvsem prof. Hackethala, ki prav nič ne prizanaša svojim "bratom"! Verovanje v medicinski sistem ni upravičeno! Navzlic nenehni rasti medicinske vojske se bolezni množijo! Upanje na čudežno sredstvo za določene bolezni se ni uresničilo! Navzlic eliksirjem in "sredstvom za krepitev srca" je srce vse bolj bolno! Bolezni so vse bolj nevarne in usodne! Akutne bolezni, ki so lahko ozdravljive, če damo telesu priložnost za to, prehajajo v kronično stanje. Zdravje si lahko priskrbi vsakdo, kajti vsak organizem ima v sebi moč, da se očisti odpadkov, da popravi poškodbe in slabosti. Naravno zdravje bo tvoja rešitev, če le tako hočeš in storiš! Žal človek zelo počasi sprejema to preprosto resnico! Zaradi ljubih navad to le težko stori! Preden se lotiš spreminjanja drugih, se tega najprej loti pri

sebi. Najprej moraš biti zdrav sam, potem bodo tudi drugi upoštevali tvoj zgled. Tako bi moral biti tudi vsak zdravnik, ki resnično hoče pomagati, zgled popolnega zdravja in dolgega življenja! Zamaščen zdravnik, po možnosti še kadilec, ki je že sam "čisto na koncu", ti ne bo predpisal nič drugega kot le strup. Bolje boš storil, če boš zbežal pred njim! Zdravniki se morajo najprej sami posloviti od smrtonosnih navad, s tem bodo konec koncev pomagali tudi sebi. Kakov naj požrešni zdravniki, ki kadijo in pijejo, svoje paciente naučijo zdravja? Že sama misel na to je nemogoča! Naš družinski zdravnik mi je že pred 35 leti dejal: "Helmut, ti sploh nisi moški, ne kadiš, ne piješ in zavračaš "dobro hrano". Naš dobri Heinz si je privoščil vse užitke, še zlasti rad je jedel! Sčasoma pa ni več prenašal ne žganja ne vina, ne cigar ne cigaret. Povišan krvni tlak, slabo srce in nazadnje še sladkor sta ohromila njegovo že tako in tako upognjeno telo. Še vidim svojega soseda, kako z iztegnjenim jezikom in trepetajočimi koraki (arterioskleroza) mukoma hodi čez našo parcelo. Nazadnje so mu zaradi sladkorne bolezni izpadli počrneli zobje! Televizijo semjnoral naviti glasno kakor v disku, sicer ni ničesar slišal. Če bi naš ljubi dr. Heinz... ki je bil dober človek, zavestno izvajal načela zdravega življenja, bi še danes živel, saj je imel dobre dedne zasnove! "Dandanašnja medicinska obravnava je vojskovanje proti "klicam in virusom". Nekoč so izganjali hudobnega duha in hudiča, ki se je baje polastil telesa. Oboji pa so se usmerili proti namišljenim sovražnikom. Rezultat je vojna telesu in njegovo uničenje, čeprav si želijo izboljšanje njegovega stanja! " Dr. Herbert M. Shelton "Edino po čemer se ločimo od živali, je želja po jemanju zdravil! " Sir. William Osler, znani ameriški zdravnik

Dva aktualna primera kažeta, da je " b o j " s klicami brez 1. Morilske klice: Več kot pol milijona pacientov se je inficiralo v nemških klinikah. (Spiegel Št.22,30.5.88, Napis na naslovnici) Kako se to lahko zgodi v letu 1988, ko imamo vendar najhujše orožje proti tem zlobnim "osvajalcem" in potem še v bolnišnici, kjer je "arzenal" našega orožja! Pred nekaj leti se je eden mojih dobrih prijateljev, konzul. Herbert Eklòh, z jahto odpravil na križarjenje po Loiri. Pri pristajanju pa se je tako nesrečno poškodoval, da si je petkrat zlomil stegnenico, ki so mu jo "naravnali" v neki francoski bolnišnici. Vse je dobro kazalo, potem pa je po treh tednih nastopila infekcija, močne doze penicilina niso pomagale, tako pomena:

230

231

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

da so pacienta z letalom pripeljali na infekcijski oddelek v Nemčiji. Iskanje "nevarnega" sovražnika ni bilo uspešno, tako da so mu dajali še močnejše doze antibiotikov. Oslabljeni pacient je po enem tednu umrl. Očitno so mu klice vsadili pri operaciji v Franciji. Boj s klicami z najtežjimi granatami pa mu je bolj gotovo prinesel smrt kot klice same! Če bi mu stegno spet odprli, odstranili nabrani gnoj in pacienta dali na post, bi bil konzul danes najverjetneje še med živimi. Vzrok te infekcije pa niso bile klice iz bolnišnice, temveč to, daje bil bolnik že čez vsako mero prepoln toksinov. Petkratni zlom je samo sprožil nujno potrebno odstranjevanje teh strupov. Pri nekajdnevnem postu in nato pri popolni sadni hrani se verjetno ne bi zgodilo nič. Predvsem ne sme biti nobenega posega od zunaj z medikamenti, kajti klice niso vzrok, vzrok je poprejšnje prenapolnjenje s strupi! Če bi bile klice resničen vzrok, potem bi se jih moral nalesti vsakdo, vendar pa ni tako! V boju z mikrobi pa vzgajamo vse bolj odporne klice, tako da nazadnje ne vemo ne kod ne kam. Tako se torej celotna medicinska hierarhija zadeve loteva na napačnem koncu. Namesto da bi ljudi učili zdravo živeti, se raje lotevajo dragih posegov, ki konec koncev bolezen le prelagajo. Mi pa hočemo vitalno zdravje z naravnimi sredstvi, ki so vselej veljala za človeka in za žival. Spomnimo se na izjavo dr.med. Tildna, iz prejšnjega stoletja, da so vse bolezni samo zastrupitve in nič drugega. Klice v bolnišnicah torej niso primarni vzrok! Drugo poročilo je bilo objavljeno v tisku dne 30.5. 88: V Nemčiji trpi okroglo 20 milijonov ljudi - to je skoraj vsak tretji - za alergijo. Kaj so alergije? Srbeči kožni ekcemi, na primer nevrodermitis (prej so mu rekli kar mlečne kraste), koprivnica, seneni prehlad, migrene, bolezni želodca in črevesja, neprenašanje nekaterih sredstev in astma! Spoznali smo, da je vse, kar izloči koža kot največji razstrupljevalni organ, znamenje hude notranje zastrupitve. To velja še zlasti za poletne izpuščaje. Sonce ni krivo ničesar, saj samo spravlja te strupe na beli dan! Tudi starostne pege so usedline, ki so nastale zaradi čezmernega uživanja živalskih beljakovin (amiloidoze po dr. Ralphu Bircherju)! Dr. Gerhard Schultze-Werninghaus je poročal na 3. Dnevu alergij, da je znano že 10.000 snovi, ki povzročajo alergije! Samo število astmatikov se je v zadnjih 50 letih podeseterilo! Po tem pa pride uničujoča izjava tega alergologa: "20 milijonov prebivalcev Nemčije, ki trpijo za alergijo, nima nikakršnega upanja na ozdravitev! Nagnjenost k alergijam je podedovana in ostane človeku vse življenje. V preteklih desetletjih skoraj ni bilo napredkov v diagnostiki in terapiji. Ni alternative k medikamentnim posegom, ki blažijo bolezenske simptome!" Peng, pa smo tam! Alergije niso ozdravljive, ni alternative za zdravila, ki tako in tako samo blažijo simptome. Ta izjava vodilnega medicinca

je popolnoma napačna! Vsak alergik lahko takoj dokaže, da je to čista pravljica. Kdor se bo držal v tej knjigi opisanih življenjskih pravil, se bo v nekaj tednih rešil alergije. Mnogi primeri pričajo o takojšni ozdravitvi, a če si bolnik privošči samo majhen "izlet", se alergija takoj vrne. To elementarno resnico lahko kadarkoli preskusiš. Ali imamo še kakšen boljši dokaz, da je tudi pri alergijah greznica polna do roba, da je tolerančna meja presežena? Sprazni svoje odpadke in težav ne boš imel več! Poglavitni vzroki za alergije so pri dojenčku: prvič kravje mleko, drugič žitni izdelki, tretjič mrtva hrana v kozarcih in embalaži za hranjenje iz stekleničke, četrtič sladkor, petič jajca, šestič zdravila za potlačitev teh simptomov. Pri odraslih pa k temu še prištejmo: prvič kuhana hrana, drugič preveč beljakovin, tretjič zakisanost, četrtič odvisnost od določene vrste hrane in stimulansov, petič cvetni prah! Te hranilne snovi in onesnaženje iz okolja niso resnični vzrok alergij. Vzrok je zastrupitev celotnega telesa z usedlinami zaradi "vsakodnevnih majhnih pregreškov" zoper naravni zakon. Pri tem je zdravljenje z antigeni in medikamentnimi strupi popolnoma nesmiselno, saj akutne simptome samo spremeni v kronično, trajno bolezen! Prav tako je potemtakem ustvarjanje imunosti čisto navadna pravljica šolske medicine. Seveda moramo vsi skrbeti za to, da se ustavi onesnaževanje okolja zaradi čezmernega gnojenja, insekticidov in pesticidov. Zato so potrebni rigorozni ukrepi, sicer bo človek delal tisto, kar je zanj bolj prijetno, tojeprofit! Toda onesnaženje okolja ni poglavitni vzrok. Živali popolnoma nedolžne umirajo zaradi istih grehov, ki jih je nad okoljem zagrešil človek, vendar pa kljub temu dosegajo starost, kakršno jim je določila narava. Ti pa si sam nenehno onesnažuješ telo! Ne le alergije, temveč tudi drugih težav se boš osvobodil, če se boš držal pogojev, ki so navedeni v pričujoči knjigi. 1. Hrana, za katero smo biološko prilagojeni: sadje z nekaj zelenjave, orehov in semen. 2. Dihaj čist zrak. 3. Pij le vodo, po možnosti destilirano. 4. Privošči si zadosti spanca in počitka. 5. Vsakodnevno krepko in naporno gibanje. 6. Kreativna, polnovredna zaposlitev. 7. Prijetno okolje doma in v prijateljskem krogu in še mnogo drugega, kar si medtem že spoznal! Dovolim ti le eno samo samcato kuro in to je kura osvobajanja od bolezenskih navad. Ključ za to kuro pa imaš že v roki! In pozabi na zlobne sovražnike, bacile, viruse, bakterije - te "živalice" niso vzrok za bolezen, temveč jih kot "čistilce" vabi tvoje bolno telo! Kaj je že rekel Are Waerland v svoji knjigi Osvoboditev iz začaranega kroga bolezni, 2. zvezek, 6 o teh drobnih sovražnikih: "Čustvo hvaležnosti bi nas moralo pripraviti vsaj do tega, da

232

233

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

bi jim postavili spomenik ali vsaj nagrobnik, kajti kolikor vemo, do zdaj ni še noben bacil dobil spominske table: "Neznanemu mikrobu hvaležni zdravniki!" Pri osvobajanju od vseh odvisnosti lahko seveda napredujemo postopoma, vendar je to mnogo težje od nenadnega preloma! "Majhen" greh prikliče naslednjega! Pomni: Abstinenca je lažja od zmernosti! Seveda obstaja v Nemčiji mnogo zdravstvenih zavodov, ki se ukvarjajo z naravnim zdravljenjem in ki si prizadevajo, da bi ljudem pomagali z "blagimi" pripomočki. Vodijo jih pogostoma tudi zdravniki za naravno zdravljenje, tudi ti se morajo nenehno bojevati proti uporabi kemičnih sredstev svojih bratov. Ne poznam pa nobenega zavoda, ki bi ravnal izključno po naravnem zakonu, ki torej ne bi uporabljal ničesar. Skozi usta gredo v tvoje telo lahko le tri stvari: presna hrana, na katero smo prilagojeni, zrak in čista voda! Ustanova, ki bi si to upala uporabiti, bi imela največje uspehe! Morda bi lahko bolnike postavili v različna moštva, da bi na ta način tekmovali med sabo! Disciplina Že večkrat smo slišali, da se zdravja ne da kupiti v piluli, temveč da si ga pridobimo z zavestno zdravim življenjem! Vendar pa pride tu velika TEŽAVA: že od samega začetka imaš proti sebi vse okoli sebe, vključno s svojo družino! Nihče se noče odreči ustaljenim razvadam; saj se vendar tako dobro živi navzlic vsem strupom okoli nas, navzlic številnim boleznim, za katere imamo vendar zdravnike in zdravila. "Kaj pa potem sploh imaš od življenja" mi pravijo tolikokrat! Moj odgovor je čisto preprost: "Šele ko premagaš puhle užitke, se začne pravo življenje!" "Tvoji okušalni živci reagirajo samo na zelo grobe dražljaje, sol, poper, gorčico, začimbe, sladkor, nikotin, kavo, čaj, alkohol." "Tvoje zdravje je le nekaj relativnega, presojaš ga po svoji omejeni zmožnosti presoje, ker pravega zdravja nisi niti doživel!" "Evforična stanja" doživiš le med postom ali pri zavestno zdravem življenju. Če pravim, da je najbolje jesti presno hrano, približno 75 odstotkov svežega sadja, 25 odstotkov presne zelenjave, 5 odstotkov orehov in semen, potem večina že viha nos in pravi: Saj nismo kunci! Ne, nisi kunec in krava tudi ne, torej nisi travojedec, zato pa moraš svojo hrano določati po tem, ali ti dobro tekne, ali ima čudovit vonj in ali je prijetnega videza (brez kuhanja). S tem sem že ponovil celotni "recept za zdravje". Vse, kar sicer pišem, naj ti pomaga pri odločitvi, da boš, prvič, prešel k naravni hrani za človeka, in drugič, pri njej tudi ostal. Ostati pa je težje kot začeti, kajti vsepovsod se ti ponujajo

"mamljivi užitki". Vendar pa zdaj že veš, da to v resnici niso pravi užitki, temveč le mišmaš za pervertirani okus! In tukaj je potrebna DISCIPLINA. Prvi grižljaj je že prvi korak v povratku k starim, usodnim razvadam! To je tako kot pri kroničnih alkoholikih: izogibaj se prvega požirka! Majhen greh te žene naprej v velikega! Neomajno zdravje je pomembnejše od kratkotrajnega "puhlega" uživanja, ki je v resnici tako degenerirano, da sploh nimaš več nobenega občutka za naravne užitke! Na srečo pa tukaj nastopi naravna ovira: takoj spet zboliš, "svinjarije in dreka" (to je moje geslo) ne prenašaš več. Prebavne motnje, vetrovi, slabo počutje, glavobol itn. vse, kar si že zdavnaj premagal, se spet pri priči vrne! Tedaj spoznaš, kako tvoja okrepljena vitalnost, nova živčna moč, celotno telo znova deluje na višjem nivoju, ter se hoče takoj osvoboditi teh odpadkov! Dosegel si resnično svobodo, medtem ko so vsi okoli tebe sužnji navideznih užitkov! Zdrava disciplina ni nikakršno odpovedovanje, temveč gospodovanje nad nizkimi poželenji! To tudi ni zgolj nekakšna teorija, vsakdo lahko preskusi resničnost izjav iz knjige, ne da bi ga to kaj stalo, ne da bi obremenjevalo zdravstveno zavarovanje. Sam si vendar lahko svoj najboljši poskusni kunec, sam lahko takoj presodiš, ali je v naravnih zakonih, kakor jih opisujem, kaj resnice, ali pa je to le umetno podprta medicinska "znanost", ki izvaja zadnji "stadij zmote". Resnico najbolje spoznaš z lastnimi dejanji, nobenega boljšega načina ni! Naravno zdravje torej ni nikakršna teorija, temveč praktično življenje! Neogibna disciplina ti prinese najvišje zdravje, resnično boš zaživel življenje! Moč in krepkost ti daje samo disciplina. Pomanjkanje discipline povzroči izgubo moči, izsuši "življenjsko silo" v tebi. Disciplina torej ne krni življenja, temveč ga krepi! Kdor je nediscipliniran, nenehno izgublja energijo, kar nazadnje privede do živčne izčrpanosti! Nekaj let mlajšemu sošolcu, ki sem ga dnevno videval pred kioskom za hitro hrano s steklenico piva in cigareto v roki in ki sem ga dostikrat svaril, se zdaj treseta obe roki, dlani sploh ne more več obdržati pri miru. "Vidiš, zdaj plačuješ račun za pitje in kajenje!" Vendar pa je vzrok hotel naprtiti nedolžnemu konju, ki gaje med služenjem vojaščine ranil po glavi. Ne, dobro vem, zakaj gre pri tebi, to so strupi, ki si jih dolga leta vsak dan brezobzirno goltal!" Zdaj je konec s pivcem! Videti je kot starec pri osemdesetih in tako tudi hodi! Pri "dobrem meščanskem" načinu življenja si robot, marioneta, ki vegetira na nevidni nitki. Samega sebe narediš suženjsko odvisnega od mamil in k njim štejem alkohol, nikotin, kavo, požrtije, nenadzorovani apetit, pretirano spolnost itn. Zato zdaj kliče tvoje izmučeno in oslabljeno telo na

234

235

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

pomoč. Bodi moder, vrni se k naravnim načelom, le tedaj boš živel v sozvočju s svojim okoljem. Nekateri ljudje imajo zavestno zdravo življenje za ujetništvo, lažno, napačno življenje pa za svobodo in radost! Vendar je ravno obratno. Ti ljudje so zmedeni, muhasti, vselej trpijo za glavoboli, jemljejo aspirine, nenehno pijejo kavo, ne morejo spati, muči jih zaprtje in odvisni so od odvajalnih sredstev, za kisle želodce uporabljajo antacid, skratka: so sužnji svojih želja in nikoli zadovoljni! živelo! Njihov mir je zlorabljanje telesa, ki naj bi pri tem še dolgo

Navzlic mnogim nenaravnim poživilom se seveda počutijo slabo in mučijo jih strahovi, bojijo se slehernega tveganja, imajo nevroze in psihoze, notranje konflikte, brez razloga se počutijo krive! Napačen način življenja je pač začetek vseh bolezni in slabosti! Pravilno življenje pa je temelj za zdravje in moč! Slabosti in bolezni na eni in zdravje in vitalnost na drugi strani nista zastonjkarski darili narave. To so dejstva, ki si jih ustvaril sam, si jih sam svobodno izbral in zato žanješ rezultate, takšne ali drugačne! Večinoma so ljudje sužnji svojega napačnega načina življenja in nato iščejo olajšave na vsakršen način. Pri tem pa imajo ta "čudežna" sredstva brezplačno že v roki! Ne potrebuješ nikakršne kemije, nikakršnih specalistov za srce in jetra. Tvoje lastno telo je najboljša zdravilna moč, toda le tedaj, ko mu daš za to priložnost! Zal ne gre brez discipline. Najprej moraš vedeti, potem pa lahko nekaj hočeš! Pomanjkanje discipline vsak dan uničuje milijone ljudi! Ti potem obtožujejo "ljubega Boga", ki nenadoma in nepričakovano...! Seveda, zdravje ni vse, toda brez zdravja je vse drugo nič! Nekateri tako imenovani "strokovnjaki za prehrano" pravijo: "Umerjeno pitje piva je celo zdravo za srce! Vendar največ dve steklenici dnevno, sicer se začne škodljiv vpliv alkohola na srce in jetra." Takšno priporočilo je nesmisel, kajti strup katerekoli vrste ni nikoli zdrav in vselej slabi telo. Predvsem pa "par" steklenic piva pomeni prvi korak v razvado, ki seji hočemo izogniti. To si prizadevam slikovito prikazati na teh straneh! Ne prizadevajmo si za nizek nivo zdravja, temveč za najvišjo vitalnost. Takšen visok nivo si hočemo narediti za svoj standard. Trdimo, da je vsako odstopanje od tega standarda in sem sodi tudi "zmerno" pitje, korak navzdol, vsak korak navzdol pa je začetek propada! Nikar ne pozabimo, da prihajajo takšna poročila posredno od industrije. Danes se pač da "dobiti" kakršenkoli atest. Milo Hastings, založnik revije Physical Culture je dobesedno dejal takole: "Podpisal bi karkoli, poglavitno je, da za to dobim pogodbo za oglas!" (Hygienic Revue 11/77). Lahko ti navedem številne tovrstne "eksperte" z zvenečimi naslovi, kakšnih srečaš v ZDA več kakor na Nemškem. Ali si po vojni sploh kaj slišal o psihiatrih? Zdaj jih najdeš na

vsakem vogalu in njihove posvetovalnice so polne! Takšni pacienti so vendar "bolni" le zaradi svojih destruktivnih navad, ne poznajo ne smisla ne cilja svojega življenja, pri tem pa nam v Nemčiji še nikdar ni šlo tako dobro. Njihova življenjska pot je slepa ulica! Zatorej se nikdar ne zadovolji s polovičnostjo. Večina kompromisov je gnilih. Totalno moraš pretrgati s svojimi starimi navadami. Namesto njih goji dobre navade, vozi se v prvem razredu! Nikdar ne miruj, ali se boš razvijal naprej, ali pa popeljal navzdol! Vselej moramo krepiti svoja spoznanja in prizadevanja! Postati moraš zgled za soljudi, ki še vztrajajo v temi, ne da bi pri tem postal fanatičen. Človek je nagnjen k temu, toda težave, ki jih boš srečeval na svoji poti, te bodo hitro spametovale. Vsakdo bi bil rad zdrav, vendar ne da bi za to kaj storil. Nenehno iščejo ljudje čudežne tablete in čudežne zdravilne kure! Močna injekcija ali pa krepke tablete, potem pa kar lepo po starem naprej. Doseči moraš nivo neomajnega zdravja, s katerega boš nujne "omejitve" sprejemal z veseljem. Občutek omejitve se v bistvu sploh ne bi smel pojaviti, temveč te mora spremljati občutek neomejene svobode. Cilj je doseganje najvišjega zdravja. Na nesrečo je za večino ljudi (tudi tiste, ki imajo dobro voljo) težko preseči ovire, to je manjšo prisilo. Idealno bi bilo, da realnosti življenja ne bi zanikovali; živimo v skupnosti in se pač moramo prilagajati, to se ne sme zgoditi s popolno "ločitvijo" od drugih. Kljub temu pa bi morale vsepovsod nastajati skupine, ki se redno srečujejo, izmenjujejo izkušnje in si medsebojno pomagajo, da bi na ta način preprečili padec v "nekdanje razvade"! "Tega ne smeš in tistega tudi ne..." To so slabi ukazi. Reči moramo takole, hočem doseči najvišji cilj, zato se sprijaznim z občasnimi omejitvami, ki v resnici sploh niso omejitve." Zato ne bodi nikdar žalosten zaradi stvari, ki jih ne smeš pojesti. Jaz v trenutku zagledam živo žival z mesom in krvjo, celicami in živci, kakršni smo tudi mi ljudje. Takšna slika trpljenja mi že 40 let preprečuje, da bi jedel meso, ribe ali jajca. Ko človek še ni utrjen, ga lahko vonj in pogled na hrustljave krušne izdelke privabita. Vendar pa tedaj "že začutim" nastopajočo zalepitev, "poln nos", knedelj v grlu, tako da mi je takoj lažje, pa se ne dam zapeljati! Zagotovo sem že stokrat poskusil, da učinek lepljivega škroba nastopi takoj, še najbolj pa pri degeneriranih izdelkih iz bele moke! Dobro pri naravnem zakonu je, da vsakdo lahko kot svoj lastni poskusni zajček znova začne napačno jesti in se prepriča o posledicah! Nobenega drugega boljšega sredstva za preskus vzroka in posledice ni! Pri vseh sladkih slaščicah in koncentriranih maščobah takoj zagledam mišelinke na trebuhu, povešeno brado, zamaščena stegna, sopihajoč žakelj maščobe! Zdaj je spet v modi zmerna debelost (le kdo ima interes, da

236

237

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

dela reklamo za to) in spet smo naleteli na besedo "zmerno". Zmerno lahko počneš vse: zmerno se lahko tudi zastrupljaš. Zmeren strup v zmernih količinah ni strup, razen v velikih dozah! Vsaka tolščičnost je nevarna, tudi "zmerna", nikar ne verjemi mamljivim glasovom nekega prof. Pudla, ki zastopa "težo dobrega počutja". Dobro se počutiš tudi tedaj, ko popiješ nekaj skodelic prave kave ali nekaj kozarčkov žganja. Tudi stimulacija ob "lepi" pečenki ti da dobro počutje! Ravno to umetno dobro počutje zakrije škodljivost! Vendar pa moraš zato kasneje plačati! V bolnišnici lahko povsem uradno in mimo umreš, tam te ne bo nihče spraševal po številu minulih dobrih počutij! Zato nikar ne zapravljaj dragocenega časa z razmišljanjem o tem, česa ne smeš, temveč se osredotoči na lepe stvari, ki jih lahko. Sem pa ne sodi samo hrana, na tej čudoviti zemlji je še marsikaj drugega. A tudi hrana je mnogo, mnogo bolj okusna v naravnem stanju. Davi sem si privoščil lepo zrelo hruško z vsem njenim bogastvom in odtenki okusa, z veliko količino sadnega sladkorja, ki daje takojšno energijo, s čudovitim vonjem, resnično sem užival. Ta hruška bo zadosti do kosila, kar pomeni sadno solato z zmerno sestavo sadja. Kakor vidiš, jeva opoldne le dva do trikrat svežo zelenjavo sicer pa skoraj izključno sadje, tudi zvečer. Vsak si vzame, kar si želi. Mize tako kot prej sploh ne pogrinjava. Pomni: mnogovrstnost vodi v požrešnost. Kuhana hrana, s katero se pitaš, ne povzroča le poapnenja tvojih žil, temveč celotnega sistema obtočil in mehkih delov telesa! Takšne hrome kreature nenehno vidiš okoli sebe! In kaj narediva, ko naju kdo povabi?Takšnim čerem se izogneva tako, kakor na primer včeraj zvečer, ko naju je neki sorodnik (dve hiši naprej) povabil na rojstni dan: tja greva šele potem, ko je praznični obed že mimo. Tako ostaneva sveža in dobre volje ob študentski hrani (suho sadje). Naslednje jutro pa sva (tako kot vselej) sveža in spočita! Nenehno navajam takšne praktične napotke, ker iz dolgoletnih izkušenj vem, da so začetniki prav v takšnih položajih nemočni! Pomembno je le, da o tem gostitelja vnaprej obvestiš! Tedaj boš vselej najcenejši gost. Nikar se NE osredotočaj na omejitve, temveč na mnogo večje področje svobode, ki ga ima tvoja družina nenadoma na razpolago. Kuhinja lahko ostane prazna, to je neznansko olajšanje za zasužnjeno gospodinjo, to je prava emancipacija. Zastavi si nove cilje in ideale, odpri oči za bolj pomembne in lepše stvari. Celo če nekega dne ne ješ ničesar, gredo stvari mnogo bolje, vse teče mnogo lažje. Pri tem lahko pozabiš na celo vrsto reči, ki ti kot brezvredna ropotija samo blokirajo možganske celice. Živiš danes, jutri je drug dan. Zdaj si pripravljen za velike ideale, za nemoten pogled z velike višine! Življenje in zdravje morata dobiti večjo dinamiko, z možgani se povzpni na višjo, bolj plodno planoto! Ob takšni obogatitvi pozabiš na

majhne, nepomembne omejitve, ki te tako in tako hočejo samo potegniti nazaj.Pogoj je samodisciplina. K a m n i spotike "Pravilna prehrana je človeška tragedija. 99,99 odstotkov vseh bolezni je odvisno od naravnih, presnih, svežih živil." piše prof. E h r e t . Zdaj si prebral zadosti, da veš, kaj moraš storiti in se lotiš preobrata. Že po nekaj dnevih se boš počutil slabo, začela te bo boleti glava, vrtelo se ti bo in bolelo v tistih telesnih delih, kjer že dolgo nisi ničesar čutil. Greš k zdravniku ali alternativcu, poročaš mu o svojih težavah. Ker je malone večina zdravnikov tu popolnoma nemočna, ti hišni zdravnik priporoči takojšni povratek k prejšnjemu načinu življenja. V nekaj dnevih si spet "TA STARI". Kaj se je zgodilo? Zanemarjeno telo se je takoj lotilo čiščenja hiše, brž ko je končno dobilo dobro, lahko prebavljivo hrano. Usedline in odpadke je iz najrazličnejših kotov telesa, kjer so včasih ležali že od otroštva, zaradi čiščenja potisnilo v krvni obtok. Ti strupi močno dražijo živčevje, to so simptomi, zaradi katerih se počutiš uničenega! Če se vrneš k mrtvi hrani, gredo ti raztopljeni odpadki spet nazaj v stara skladišča. Mikrobi se seveda takšne hrane, od katere živijo, razveselijo. S tem pa si samemu sebi naredil najslabšo uslugo. Na prejšnjih straneh sem prav zdravnikom priporočil, naj sami opravijo takšen preskus, če ne verjamejo teoriji usedlin v telesu. Zdaj pa si sam padel v to past. Želel si uživati v sadju kot prehodu na naravno hrano, toda topljenje in izločanje strupenih smeti je mnogo bolj dramatično! Telo sadje zelo hitro prebavi in ti daje vse hranljive snovi, vitamine, rudninske snovi v izobilju, tako da nastopi še močnejše generalno čiščenje. Vendar pa ljudje potem obsojajo prav to rajsko hrano in jo povezujejo s slabim počutjem. Obtožujejo najboljšo in najbolj učinkovito hrano na zemlji, ne pa mrtve hrane, ki ti je v dolgih letih onesposobila krvni, limfni in filtrirni sistem. Opravil sem mnogo takšnih čistilnih kur. Človek dejansko pogostoma misli, da je odbila njegova zadnja ura! Včasih je prišlo ponoči nenadoma na plan za celo skodelico "kleja"! Takšne krize so nujne, nenevarne krize čiščenja in zdravljenja. Nikar se ne vdaj, v svoje dobro moraš naprej skozi te težave! Kako postanem in ostanem zdrav

Kdor išče, ta najde, to je bilo moje geslo na področju zdravja. Toda pot je bila težavna in naporna! Žal je bilo na Nemškem samo nekaj ljudi, ki so poskušali živeti naravno, pa naj so pod tem razumeli karkoli že bodi! To so bili glasovi v puščavi, po smrti so jih takoj pozabili, kakor vsakogar, ko pristane na pokopališču. Občasne spominske slovesnosti pri "prominencah" tega dejstva ne morejo zakriti!

238

239

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Velik učitelj zdravja, avstrijski profesor teologijedr. Johannes Ude, ki je umrl šele pred kratkim in je doživel visoko starost, je med današnjimi avstrijskimi "učitelji zdravja" komajda znan po imenu! V knjigi sem omenil njegov boj. Neustrašno seje uprl Hitlerjevim koncentracijskim taboriščem, svojim bratom v cerkvi in vladajoči medicini z njenim "prikrivanjem" naravno začetih "ozdravitvenih bolezni"! Večkrat so ga zato tudi zaprli, toda pogumno je ostal pri svojem! Tako je tudi bil dr. Bircher-Benner eden prvih "pravih" medicincev, ki je z velikim uspehom uvedel presno hrano kot zdravilno hrano, čeprav seje na univerzi prav tako učil o boleznih, mikrobih, bakterijah in virusih, in kako te "škodljivce" kot največje sovražnike človeštva premagovati s strupi. Njegov sin, dr. Ralph Bircher, je zbiral zapuščino svojega očeta in dolga desetletja branil spoznanja naravne medicine v vseh svojih knjigah, zlasti v Wendepunkt (Preobrat), pred vsemi napadi. Še danes v visoki starosti živi v svoji švicarski domovini! Meni sta bila zgleda tudi: Walter Sommer in Are Waerland. Kljub temu pa sem pri iskanju resnice šele leta 1979 prišel do temeljite spremembe svojih nazorov o resničnem vzroku bolezni, ko mi je po naključju prišla v roke knjiga prof. Ehreta in prof. Walkerja med obiskom v ZDA! Ta nova (v resnici zelo stara) spoznanja so se mi utrdila šele leta 1983 ko sem, (spet po naključju) na Floridi našel knjižico o herpesu in aidsu. Tedaj sem odkril pravo zakladnico. Obljubljala je popolno zdravje, vnaprejšnje preprečevanje in ozdravitev bolezni. Če ta spoznanja še enkrat tako drastično opisujem na teh straneh, potem z njimi nočem obsojati vladajoče medicine, kajti vem, da se niso nič drugega naučili. Če bi se bili učili zdravja in sami dajali zgled, potem bi ta poklicni stan kaj kmalu izumrl. Kupec določa izbiro v supermarketu, pacient pa svojega zdravnika in s tem farmacevtsko industrijo. Ker se pacient ne spremeni, se tudi zdravnik ne bo spremenil! Vsakdo ve, da je bolezen bolje preprečevati kakor zdraviti! Vendar pa tega skorajda nihče ne stori, vsakdo verjame, da bo šel kelih mimo njega, kar pa je seveda zmoten sklep! Vsaka bolezen je seštevek vsakodnevnih majhnih pregreškov zoper naravni zakon. Če kdo kljub temu doživi razmeroma visoko starost, potem naj se za to zahvali kromosomom svojih prednikov. Toda ali posreduje svojo polno zdravje naprej svojim potomcem? Danes je vendar celotna človeška rasa bolna in to iz leta v leto bolj! Če bi bila spoznanja vladajoče medicine in njenih vse bolj in bolj debelih učbenikov pravilna, potem bi morali biti ljudje bolj in bolj zdravi, še zlasti ker tehnična diagnostika in stroji dandanes omogočajo celo zahtevna presajanja organov!

Toda nasprotno, gradimo vse več bolnišnic z vsemi tehničnimi finesami, farmacevtska industrija je vse bolj mogočna in ima vse več denarja, njeni oglasi v milijonskih višinah nas zasipajo iz dneva v dan in uspavajo: vzemi no to drobno tabletko pisanih barv in prost boš vseh skrbi. Še zlasti pomirjevalne tablete naj bi pomagale premagovati vsakdanje probleme. Vendar pa nihče niti ne pisne o tem, da boš od teh drobcenih "čudežnih tabletk" postal odvisen! V drobnem tisku opisane stranske učinke ljudje spregledajo. V resnici pa veš sam, da število srčnih bolnikov in bolezni krvnega obtoka, kapi, sladkorne bolezni, bolezni ledvic, raka, predvsem pa duševnih in živčnih bolezni nenehno raste. Da se te kronične bolezni začnejo že v otroški dobi. Na drugem mestu sem navedel, kako bolno je dandanes civilizirano človeštvo. Pri tem pa so bolezni, gledano v luči narave, povsem preproste: narava si vselej prizadeva vzpostaviti in ohranjati življenje. Za to ti občasno povzroči vročino, drisko, bruhanje, vnetja, kihanje, kašljanje ali otekline, da bi uravnovesila tvoje pregreške zoper naravni zakon! Zato občasno kot svoje pomočnike porabi tudi drobne "napadalce", na primer mikrobe. Ti niso naši sovražniki, temveč pomočniki narave pri njenem prizadevanju, da nas osvobodi bolezni. Potemtakem moramo vsa našteta naravna sredstva podpirati, ne pa jih zatirati s kemičnimi gorjačami! Vendar pa se bojimo že malo vročine, čeprav so stari grški zdravniki postavili preprost nauk in dejali: "Dajte mi sredstvo, da z njim povzročim vročino, in ozdravil bom vse bolezni!" Kaj se je ohranilo od tega? Poznam zdravnike, ki že pri navadnemu prehladu predpisujejo ogromne doze penicilina, čeravno prehlad sprožijo virusi, proti katerim penicilin ni učinkovit! Obenem se hočejo bojevati tudi z vsemi mogočimi, s prehladom povezanimi komplikacijami, tako se glasi njihovo opravičilo! Do spoznanja, da z ubijanjem življenjsko pomembnih bakterij zdravju bolnika bolj škodujejo kot koristijo, na žalost ne pride. Na srečo si lahko znova pridobiš in ohraniš vitalnost z istimi naravnimi sredstvi: živo, presno hrano, svežim zrakom, soncem, čisto vodo, gibanjem, počitkom in z občasnim "izklapljanjem" možgan. Če je bolezen že nastopila, najbolj pomaga popolna abstinenca od živil in... v posteljo (brez radija in televizije). Organizem ne more dveh stvari naenkrat. Zdraviti z odstranjevanjem nabranih usedlin in strupov in telesno in duševno delati. Prav so imeli naši stari domači zdravniki, ki so nas ob svojih praktičnih izkušnjah s privzdignjenim kazalcem spravljali v posteljo! Prvi domači zdravnik, ki sem ga v naši vasi sploh kdaj videl, je bil dr. Hund izTellingstedta, ki seje pripeljal celo v snegu in ledu s svojo konjsko vprego. Sosedovega fanta je bil udaril konj in cel teden je bolan ležal v postelji, kdaj pa so prej sploh klicali zdravnika? Skoraj nihče ni bil zdravstveno zavarovan, tako daje moral biti človek že na pol mrtev, preden

240

241

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

so poklicali zdravnika. Zdravnik je temu in onemu dal injekcijo, to je bilo že nekaj neverjetnega. Torej, prvo vprašanje staršem sosedovega fanta je bilo: "Ali gre kaj na blato?" S tem se je takoj lotil najpomembnejšega vprašanja, izločanja, odstranjevanja usedlin, za to se ni brigal nihče. Zal ni nič več pomagalo, ne klistir, ne ricinusovo olje. Mladenič je bil že popolnoma zastrupljen, tako d a j e ta dedič posestva umrl. To je bil tudi prvi mrtvec, ki sem ga videl v življenju. Ubogega Johana so od zgoraj lepo polnili z vročimi juhicami, toda "spodaj" ni nič prišlo ven! Kateri zdravnik pa danes najprej postavi vprašanje o čiščenju greznice, ki je nenehno prepolna odpadkov in strupov, ki so poglavitni povzročitelj bolezni. Glej knjigo Colon Health dr. Walkerja19, torej črevesno zdravje. Kot stopala, dlan in očesna mrežnica, je tudi sleherni del debelega črevesa nenehno v stiku z enim ali drugim telesnim organom. Presna hrana in zgoraj omenjena sedmerica zdravnikov te torej učita, kako odstraniš vzroke bolezni, medtem ko "sodobna" medicinska znanost uči, kako zatiramo bolezenske simptome s strupi! To je fundamentalna razlika. Zdravilne metode narave so prastare, obstajajo, odkar obstajajo živa bitja. Popolnoma enake so pri vseh v prosti naravi živečih živalih! Nasprotno pa je sodobna znanost nekaj novega, žal pa ni sodobna, ni znanost in ni medicina, temveč jo lahko neposredno primerjamo s praznoverjem naših prednikov glede zdravilnih sil teh ali onih bogov. Pri tem pa so bile molitve zagotovo še boljše, saj niso škodovale, z njimi niso tolkli okrog sebe s kemičnimi gorjačami! Danes vemo, da ima mentalna moč zelo močan vpliv, da domišljija celo zdravi! Knjig o "duševnem" zdravljenju je danes toliko, da se komaj znajdeš med njimi. Najbolj znana pa je zagotovo knjiga Američana Edgarja Cayca. 2 " Odličen zagovornik naravnega zdravja (NATURAL HY­ GIENE) dr. Herbert M.Shelton iz St. Antonia v Texasu je novembra 1977 v svoji reviji o današnji medicinski znanosti napisal: "Primitivna verovanja šamanov (duhovnikov ali vračev), slepitve in čaranja z magičnimi sredstvi se nadaljujejo v sodobni medicini! Bakteriologija je nova demagogija, zdravilne kure in imunizacije pa (na primer pri aidsu) lahko istovetimo z eksorcizmom (izganjanjem hudiča), psihiatrija in psihoanaliza sta novi obliki obvladovanja magičnih in nadnaravnih sil. Dandanes smo vrača in njegovo praznoverje ter slepljenje čutil nadomestili z bolj prefinjenimi metodami, z rafiniranimi medicinskimi aparati in tehničnimi izboljšavami, toda vpliv je enak: gre pač le za tehnične magične metode. S stališča našega telesa in psihologije ter biologije vemo, da se telo nenehno popravlja in s tem zdravi samo, tako kot se tudi rana zaceli sama!" Toliko dr. Shelton. To so organske metode, ki uporabljajo sile telesa

samega in ne zunanji ukrepi zatiranja s temi ali onimi sredstvi ali aparati. Telo ne potrebuje kiropraktikov, akupunkterjev, maserjev in tudi nobenih drugih alopatskih ali homeopatskih čarovniških sredstev, nikakršnih infuzij nedefiniranih mešanic, nikakršnega obsevanja, nikakršnih poživil, kave, nikotina, alkohola! Vsa ta sredstva samo motijo naravna čistilna prizadevanja telesa. Niso nič drugegakot škodljivi stimulanti, ki dajejo samo videz zdravja! Zvedeli smo, da niso bolezni nič drugega kakor velika količina nabranih usedlin, in da ni zdravje nič drugega, kakor osvoboditev od teh strupov. Pri tovrstnem prizadevanju, ki ga naše telo vsak dan in nenehoma opravlja, mu moramo dati počitek: nobenih prebavnih obremenitev in telesnega dela! To je vsa čarovnija zdravljenja. Čim večja je količina nabranih usedlin, toliko krepkejša je tudi akutna kriza. Ponavljam: vročina, vnetja, krči, bruhanje, driska, izpuščaji, otekline, na primer otekle noge, so prizadevanja narave za zdravje. Toda to tudi zahteva moč, zlasti veliko živčne moči, ki jo je treba čim bolj ohranjati, zato si je treba privoščiti počitek, ne pa prebavljanja in telesnih naporov! Rezultat: Bolezen je prizadevanje telesa za zdravje! Še enkrat dr. Shelton: "Vse diagnoze in klasifikacije v medicinskih učbenikih so iluzije, ki izhajajo iz zamisli medicincev, ki znajo misliti samo o kompleksih simptomov. Razlage so pri istih boleznih ob tem še precej različne: govorijo o vsiljivcih. Zato imajo vse bolezni le en sam temelj! Kar pa izvajalci teh šol postavijo kot zdravstveno diagnozo, ni nič drugega kot potlačitev simptomov. Ko "zdravijo", s tem še poslabšajo začetne težave, ker onemogočijo prizadevanje telesa, da bi se pozdravilo samo! Od popolnega zdravja (stabilnosti in lepote) do raka in kapi je dolga vrsta patoloških pojavov. Gre za procese izločanja v obliki najrazličnejših akutnih bolezni. Ljudje mislijo, da si te krize nenadoma izberejo bolnika, v resnici pa so takšne akutne krize dolgoletno nabiranje prekrškov zoper naravni zakon. Napačne navade postopoma povzročijo takšne kumulativne efekte!" Toda odštevanje se je že začelo, vsakodnevnemu nabiranju strupov, še zlasti milijonov bakterij gnitja v črevesju zaradi mesne, ribje in jajčne hrane, ne boš ušel! Namesto da bi podpiral naravne zdravilne sile v sebi, jih oviraš z zdravili in ohranjanjem življenjskih napak. Kdor je še sposoben vsaj do neke mere jasnega mišljenja, mi je zagotovo sledil do sem in ne bo več obdolževal napačnega povzročitelja! Sam si torej povzročiš vsa bolezenska stanja. Če hočeš spet ozdraveti, moraš podpirati prizadevanja naravnih sil v tebi, ne pa jih zatirati! Zagotovo imaš pri tem bolečine in se ne počutiš dobro! Toda to je pravilno. Pri procesih raztapljanja se ne moreš počutiti dobro. Vendar pa moraš tudi za to obtožiti sebe in ne nekakšnega hudiča, nekega bitja ali temnih sil onstran oblakov. Brez koliko organov lahko človek "dobro živi"? Zdravnik, ki da odstranjevati organe, s tem vendar dokazuje, da ne zna

242

243

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

zdraviti, daje ves njegov nauk popolnoma napačen! Prizadevanje zdraviti z zdravilnimi kurami ali z operativnimi posegi oziroma strupenimi zdravili je popolnoma zgrešeno! Telo si nenehno prizadeva ozdraveti, žal pa nikdar ne pride do konca, ker ne odstraniš vzrokov, to je napačnih, nenaravnih navad.

"Kdaj neki bo konec te neumnosti, da ljudem predpisujejo nekoristne reči, tako da je videti, kakor da kaj storijo za ozdravitev. To ni sugestija, temveč goljufija! " Dr. med. Cari Ludwig Schleich "Osebno menim, da ni pravilno predpisati kemičnega zdravila, če pred tem ali sočasno ne odstranimo izredno grobih poškodb zaradi napačne prehrane, če ne uredimo najbolj grobih zmot v načinu življenja!" Prof. F. Eichholtz, farmakolog Nabrani strupi morajo iz telesa, da bodo organi lahko spet nemoteno delovali! Če prikrijejo bolečine ali odstranijo oboleli organ, ali si tedaj zdrav, kakor razglaša medicina? Ne, nikdar, s tem si samo potlačil bolezen in poslabšal svoje stanje. P r e | ali slej pride " o b r a č u n " . Znova " n e n a d o m a in nepričakovano"! Čim bolj uspešna je takšna potlačitev, toliko bolj si se bojeval s svojim lastnim ozdravitvenim mehanizmom, ki se mora vdati, kajti sicer se takšna potlačitev lahko usodno konča! Ko telo po naravni poti sproži akutno krizo, jo morajo spremljati le tile maloštevilni ukrepi: nobene hrane, samo čista voda, takojšen telesen in duševen počitek. To zdravstveno metodo si lahko ogledaš pri živalih. In kaj počnemo ponoreli ljudje? Zbiramo cele kupe medicinskih lončkov, zmečemo veliko količino pisanih tabletk v telo, ki si po najboljših močeh prizadeva, da bi ozdravelo. Ob posteljo postavijo radio in televizijo, sorodniki nas "tolažijo" z odvečnim klepetanjem, prinesejo morda celo svežo krepčilno juhico, ki je izredno sorodna živalskemu urinu! (Glej podoben opis v moji prvi knjigi). Če so bolezni iz akutnega prešle v kronični stadij, je daljši post neogibno potreben! Pred nekaj dnevi sem na televiziji gledal našega ljubega Norberta Bitima, ministra za zdravstvo, kako se bojuje proti funkcionarju industrije tabletk. Seveda ne zmore več plačevati nenehno rastočih bolniških stroškov. Enake tabletke z enako vsebino in izdelane pri istem proizvajalcu stanejo v južnih deželah le tretjino naše cene. Minister Blum hoče torej s fiksnimi cenami doseči, da bi zdravnik predpisoval cenejša zdravila. Seveda ga razumemo, nima več denarja v blagajni. Farmacevtska industrija pa nenehno tekmuje z ogromnimi reklamami v milijonskih višinah. Z njimi

slikajo hudiča na steno, češ da bolnik ne more več dobiti potrebnega zdravila. Kot vemo, je to napačno. Razumem pa tudi lekarnarja, ki je svojo dejavnost zgradil na dosedanjih kalkulacijah stroškov. Če se znižajo cene zdravil, se spremeni tudi kalkulacija, zato hoče novi zakon o bolnišnicah spremeniti dosedanje kalkulacijske stopnje, zato hoče fiksne cene. Ne glede na to, ali je zdravilo dražje ali cenejše, marža naj bo enaka! Takšni napačni državni posegi v tržno gospodarstvo seveda udarijo po napačnem. Lekarnarjem bo šlo podobno kot kmetom, poklic se več ne izplača. "Lekarnarskih cen" pa že tako in tako zdavnaj ni več. Le z enim samim ukrepom se da odstraniti vzrok bolezni, to je z odstranitvijo napačnega načina življenja. Dragi gospod Blum, minister za zdravstvo Blum, propagirajte preventivno zdravje, tako si boste znižali stroške! Lahko bi navajal še na stotine knjig (tudi iz prejšnjega stoletja) in brez števila izjav zdravnikov, ki vsi problem bolezni opisujejo tako, kakor sem ga tudi jaz opisal na teh straneh. Na svetu je dosti zdravnikov, ki sami obsojajo svoj stan. To so naši najboljši dokazi. Najostrejšo kritiko je izrekel znani zdravnik dr. W. Holmes: "Prepričan sem, da bi bil za človeštvo pravi blagoslov, če bi celotno "materia medica", kakor jo sedaj imenujejo, potopili na dno morja! Vendar pa bi bila to huda nesreča za ribe!" Seveda je čisto jasno, da si z vsemi sredstvi prizadevajo tega povzročitelja bolezni skriti pred javnostjo. Tu se pač ne da nič zaslužiti! Toda proračun ministra Bitima, ki divje galopira navkreber, bi bil takoj rešen, porabljeni denar bi ostal ljudem v denarnicah, tam bi bil bolj na varnem! Vendar pa za enkrat ostajamo "glasovi v puščavi"! Kljub temu pa nameravam to preprosto resnico razširjati še naprej, kajti takšna razlaga bolezni bi morala vendarle biti sprejemljiva za večino ljudi! Še enkrat Are Waerland: "Nimamo opravka z boleznimi, temveč z napakami v načinu življenja, če odstranimo le-te, potem bolezni izginejo same po sebi!" Njegovega velikega filozofskega uvida nočem zmanjševati z opozarjanjem na napake, ki jih žal ni uspel spoznati, na primer prehranjevanje z mlečnimi in žitnimi izdelki. Prehranjevanje prek živalskega telesa, bodisi trupla bodisi izločkov, je vselej napačno in zoper naravni zakon! Bil sem priča, ko je dejal: "Dajte mi boljši sistem od mojega, preskusil ga bom in brez obotavljanja uporabil, če bo boljši od mojega!" Kdo bo stopil po njegovih stopinjah? Danes nastopata zakonca Diamond, celo na SAT 1, njuna knjiga je izšla v nemščini. Diamondova sta najboljša razlagalca načina življenja, kakršnega opisujem. Njuna knjiga Fit for Life 2 je v ZDA izšla v milijonski nakladi in je izzvala pravo revolucijo. Diamondova v prehodnem času dovoljujeta tudi izjeme, sicer pa živita zelo strogo presno vegetarijansko. Zavestno sem se dlje pomudil pri spoznavanju bolezni. To

244

245

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

preprosto resnico je zelo težko dojeti, ker s tem nastopimo proti celotnemu medicinskemu svetu in "milijardnim" poslom farmacevtske industrije!

"30 let sem že zdravnik. Koliko dogem znanstvenega zdravljenja se je zrušilo pred mojimi očmi. Koliko "naivnih", zasmehovanih predstav sprejemamo danes kot samoumevna dejstva!" Dr. med. Erwin Liek V knjigi sem ti večkrat dejal, daje duh nad telesom. "Duh je voljan, toda telo je šibko!" je rečeno. Najprej moramo vaditi duh, če hočemo naučili telo poslušnosti. Brez duha in discipline ne gre. Zato ti želim najprej povedati nekaj pomembnih prvin, po katerih se moramo ravnati, da bi nas, ki hočemo poslušati, spravile v odlično telesno in duševno stanje. Napeto približevanje najvišjim sposobnostim te mora nenehno privlačevati, da boš oborožen zoper vse življenjske viharje. Pri tem je večji del vsebine knjige namenjen pravilni prehrani, kajti mnenja sem, da se da vsa druga pravila graditi le na brezhibnem zdravju. Bolnemu človeku lahko še toliko govoriš o duhu in o duši, toda odzval se ne bo, kajti najpomembnejše mu je zdravje, kajti "zdravje sicer ni vse, toda brez zdravja je vse nič"! Ne bi šel tako daleč kot prof. Ehret, ki piše, daje 99 odstotkov zdravja odvisno od pravilne, to je naravne prehrane. Na prvo mesto postavljam svež zrak in čisto vodo, kajti brez teh dveh temeljnih elementov življenje ni mogoče. Mesece lahko zdržiš brez hrane, toda samo nekaj minut brez zraka in nekaj dni brez tekočine! Potem pa pride kot tretja točka biološko pravilna prehrana. Vse raziskave so pokazale, da je človek po svojem naravnem izvoru FRUGIVOR, torej sadjejedec. Torej so naš prehranjevalni temelj predvsem sadeži, nato pa presna zelenjava in orehi. Četrto pravilo se glasi sreča. Brez veselja, sreče in občutka sreče in harmonije, zdravje ne koristi. Lahko si odličnega zdravja, pa si kljub temu brez volje in nesrečen! Tukaj morajo duševno vodstvo prevzeti optimisti, saj poznaš tisto banalno primerjavo: pesimist pravi, daje kozarec napol prazen, optimist pa z veseljem razlaga, da je njegov kozarec napol poln. Pomembno je, kako vidim stvari v svojem duhu! Bralcem najtopleje priporočam knjigo Dala Carnegieja Nikar 58 ne skrbi, živi! Vselej znova nam v drastično predoča, da se 99 odstotkov strahov in skrbi nikdar ne uresniči! Čemu si torej delati nekoristne skrbi, kaj se utegne kdaj zgoditi, če se potem ti strahovi ne uresničijo. Danes živiš, včerajšnji dan je že mimo, novega dni pa še ni. "Jutri je še en dan," je dejal Martin Luther. Čeprav sem po koledarju v malce višji starosti, pa se biološko

počutim občutno mlajši, še zmeraj sam pilotiram svoje majhno letalo. Ravno kot privatni pilot si vendar nenehno izpostavljen najrazličnejšim nevarnostim. Na svojem letališču Heide/Busum se srečujemo s piloti vojnega letalstva. Kot puščice švigajo mimo nas tako blizu, da pilota prav razločno vidiš. Je nevarno, da pride do trčenja? Pravzaprav ne, saj je nebo tridimezionalno. Kaj se zgodi, če ti odpove motor ravno nad Severnim morjem ali kakšnim velikim mestom? Kakšno bo vreme, ki visi nad nami kakor Damoklejev meč, kajti kot pilot majhnega letala ne smeš nikdar leteti, ne da bi videl, da ne bi ogrozil letal, ki letijo na slepo, in samega sebe. Vendar pa nas ravno premagovanje teh nevarnosti pogostoma osvobodi morečih vsakodnevnih dogodkov okoli nas. Tak občutek osvobojenosti vselej znova doživljaš ob mizah, ob katerih se zbirajo letalci. Le nekaj resnično imenitnih občutkov doživi človek v življenju, enoje ravnokar opisano premagovanje nevarnosti, drugo pa zagledati samega sebe v velikem ogledalu, ko si se znebil odvečnih oblin in ti obleke iz omare spet lepo pristojijo. Vsaj ta zadnji občutek ti bo knjiga zagotovo posredovala, če ji boš dosledno sledil. Kdor misli, da se mora nenehoma izogibati nevarnostim, pa tega ne bo doživel, kajti nenehno razmišljanje o NEGATIVNEM ravno pritegne nevarnost. Kar misliš, to se bo zgodilo! m"Kdor izgubi pogum, izgubi vse, bolje bi bilo, da bi se sploh ne bil rodil!" Goethe Tesno povezan s srečo in skladnostjo je občutek samospoštovanja. Če ga izgubiš ali če dovoliš, da ti ga uničijo, potem si že izgubil velik del svoje osebnosti! Če ne ljubiš samega sebe, tudi drugih ne moreš ljubiti! Če ne spoštuješ samega sebe, ne boš znal spoštovati niti drugih! Zato na vrh vseh pravil postavimo samospoštovanje! Ko se pri prehrani postavimo zunaj veljavnih pravil, smo na ta način vselej v opoziciji do svoje okolice, ki se čuti moteno, kadar ima na krožniku "pregrešni" kos mesa. Tega se ne da spremeniti, vendar pa se zadržimo, če nas nihče nič ne vpraša. Odgovarjajmo brez ostrine. Mnogi resnično ničesar ne vedo o zdravem načinu življenja, ker jim podedovane navade, pa tudi televizija, radio in časopisi s svojimi močnimi reklamnimi triki vselej znova slikajo le puhlo življenje. Zato bi bilo dobro, da bi enako misleči ustanovili skupine, ki bi se redno srečevale in izmenjavale izkušnje, tako da človek ni čisto sam. V skupnosti smo močnejši! Telesni vonj Prenekateri zdravnik iz starejše generacije je svojo diagnozo postavil po telesnih izparinah pacienta. Kako dišijo koža, usta in urin, kako

246

247

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

lasje kot oddajna in sprejemna "antena". Kakor ješ, tako dišiš. Penetrantne vonjave nakazujejo notranje gnijoče stanje! Ti vonji predvsem izhajajo iz razpadajočih produktov odvečnih beljakovin v telesu, drugič iz lastne beljakovinske presnove, ki se nezadostno izloča. To gnitje prihaja predvsem iz vsakodnevne razgradnje celic. Telo izgubi vsak dan več 100 milijonov celic od okroglih 75 bilijonov celic. To nujno potrebno razgradnjo dandanes moti odvečni in predvsem nekoristni, celo izredno škodljivi lov za beljakovinami. Toda vonjave izdajajo nezdravo telo! Večina vonjav izhaja torej iz gnijočih beljakovin v kuhanih in pečenih beljakovinskih obrokih mesa, rib, jajc, perutnine, mlečnih izdelkov, graha, leče, fižola itn. v prebavnem traktu. Neprijeten vonj blata ima isti vzrok! Dovolite, da vas spomnim na vonj urina po zaužitih kuhanih beluših! Spomni se na slab vonj prepotenih nog, še zlasti, če si dalj časa ne zamenjaš nogavic in obuvala! Pri prijetnem in zdravem plesu razdelim ljudi takoj v zdrave in nezdrave. Vonjave so prijetne ali pa spominjajo na gnojevko! Če se hraniš izključno s sadjem in zelenjavo ter orehi v pravilni kombinaciji, potem bodo tvoje vonjave takšne kot pri živali, ki živi v prosti naravi in se hrani z rastlinsko hrano. Če pa poješ velike količine beljakovin, celo presnih beljakovin, potem bodo tvoje blato in tvoje izparine imele podoben vonj kot pri mačkah in psih! Kdor je presno hrano, si spet pridobi izredno pretanjen voh. Marsikatera mlada, čedna ženska sama sploh ne opazi svojega predirnega vonja, ker ima pač večina ljudi, ki poje preveč beljakovin, tak vonj! Že tvoj vonj pove, ali se hraniš pravilno ali napačno. Jezik Jezik je naslednji indikator, ki pove, kako bolan je tvoj notranji sistem. Saj skorajda ni več rožnatih, neobloženih jezikov! Čim bolj obložen je jezik, tem bolj razpadajoče je stanje tvojega telesa. Če se nekaj dni postiš ali ješ 100 odstotno sadno hrano, potem se ta obloga pokaže še močneje, to lepilo lahko mimo postrgaš, pa bo spet takoj na jeziku. Takšna obloga izgine šele po daljši totalni sadno-zelenjavni presni hrani! Dokler jezik ni čist, še nisi dosegel zaželenega zdravstvenega stanja. Opazuj slavne pevce na televiziji, kadar na široko odpro usta. Žal se vse prepogostoma pokaže belo obložen jezik. Postani sam svoj diagnostik! Uporabljaj svoj jezik kot "magično" zrcalo svojega zdravstvenega stanja. Spodaj navajam 22 najpomembnejših pravil, ki naj bodo naše vodilo, naše ogrodje: 1. dober, svež zrak 2. čista voda 3. presna hrana 4. dobra volja 5. spanec in počitek 6. ljubezen in razumevanje

7. prijetna telesna temperatura 8. čistoča 9. indirektno sonce 10. močno gibanje 11. razvedrilo 12. občutje pripadnosti skupnosti 13. igra in zabava 14. izogibanje prevelikemu stresu 15. zagotovitev varnega življenja 16. prijetne okoliščine 17. samoobvladovanje 18. koristno ustvarjalno delo 19. motivacija in inspiracija 20. okrepljeni instinkti 21. zadovoljnost 22. samospoštovanje-samozaupanje-zavedanje vrednosti

lastne

Vseh zahtev ne boš mogel izpolniti takoj, toda kdor se trudi in si prizadeva ter nikdar ne izgubi cilja spred oči, se bo povzpel po lestvi navzgor. Bodi živ zgled tistim, ki se še trudijo pri prvih korakih. Zgled je vselej učinkovit, naj si bo zavesten ali nezaveden. Starši, ki kadijo, nikdar ne bodo zgled svojim otrokom. Ce oče in mati kadita, zakaj ne bi potem sin ali hči brez pomislekov počela isto. Ali pa alkohol! Če se opijajo starši, čemu ne tudi otroci? Omamljanje z alkoholom je vselej hromljenje lastnega jaza. Kako močnega se naenkrat počutim, kakšen junak sem, naslednjega jutra pa ležim na tleh! Kje je moj kozarec, kje so moje cigarete?! Mamila in zasvojenost ti zahrbtno in največkrat nepovratno načneta zdravje in samospoštovanje! Spremeni eno pravilo za drugim v osvobajajoče dejanje in... se jih drži. Izogibaj se padcu, povzpni se na naslednjo stopnico, vselej se veseli in bodi zadovoljen z doseženim! Nikdar ne oklevaj! Korakaj pogumno naprej, nikar se ne oziraj nazaj! Za tisto, kar je bilo, ti ne bo dal nihče prebite pare. Le kdor tvega, pridobi. Kdaj pa kdaj vidimo po televiziji tudi dobre izobraževalne oddaje, kakor pred nekaj meseci predvajani film o strupenem mesu. Mnogi so videli to oddajo in prišli k pameti. Reklame imajo ogromno moč, ki bi lahko ljudi razsvetljevala, če tega ne bi preprečevala neznanska ovira: trgovina! Mediji so odvisni od naročil, zlepa ali zgrda morajo ubogati. Toda naša, napol državna televizija, ki živi od naših naročnin, bi to brez škode zmogla. Kje so izgubili svobodomiselni direktorji svoj civilni pogum? Kaj dosežemo z upoštevanjem navedenih pravil? Ponudim ti lahko tele odlične možnosti:

248

249

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

1. Sebe in svojo družino lahko privedeš k vibrirajočemu, popolnemu zdravju! 2. Prihraniš si lahko vse stroške za zdravnika, bolnišnico in zdravi la. To na žalost pri našem današnjem sistemu zdravstvenega zavarovanja zaposlenih ne gre, ker si obvezno zavarovan. Bolniško zavarovanje bi moralo svojim članom vrniti občutne zneske, če niso zahtevali njenih storitev. Spoznali smo in še naprej bomo intenzivno raziskovali, d a j e vzrok za vse bolezni zastrupitev telesa, kar pomeni, da si jih zagrešimo sami. Potem naj bolniki tudi poskrbijo za stroške svojega zdravljenja. Kdor se poleg do mrtvega kuhane hrane nenehno zastruplja še z alkoholom, nikotinom, kavo, torej s "svinjarijo in drekom", naj zato tudi plača! Tedaj bi se bliskovito spremenila struktura stroškov zdravstvenega zavarovanja! Toda že si predstavljam vik in krik! Kje pa je solidarnost? Dvorazredna družba! Nikdar v svojem življenju nisem imel normalnega zdravstvenega zavarovanja in s tem sem si prihranil celo premoženje! 3. Svoje sedanje bolezni boš zlahka premagal, tako na primer navadne prehlade, za katere se imaš pretežno zahvaliti sluzotvorni krušni in žitni hrani. Ta hrana je kriva tudi za večino bolezni v grlu in bronhijih. Nikdar več ti ne bo treba trpeti zaradi prebavnih motenj, na primer zaprtja ali driske. Glavoboli in bolečine v hrbtu ter "neozdravljive" bolezni, na primer akne, psoriaza, nevrodermitis, alergija, artritis, srčne težave, povišan krvni tlak, tumorji ali hemoroidi itn., vse to izgine za vselej! 4. Napolni se z vibrirajočo energijo. Povišani nivo energije ti samodejno daje več osebne dinamike. 5. Okrepi svoje miselne sposobnosti, s tem boš postal dobre volje in bolj buden! 6. Odkrij nove sile, vztrajnost, življenjsko silo in vitalnost. 7. Izboljšaj si vid in sluh! Morda boš lahko očala odložil v kot. Ponavadi po desetletjih skorajda ne pride več do poslabšanja. 8. Govoril boš z jasnim glasom. 9. Tvoja koža bo mehka, žametna in brez mozoljev. 10. V službi boš bolj produktiven, s tem si boš pridobil več priznanja in zaslužka! Nobenih izostajanj zaradi bolezni ali slabega počutja ne bo več! 11. Po nekaj mesecih boš videti dvajset let mlajši in se boš tako tudi počutil! 12. Uživaj hrano (za sladokusce), ki je bogata z naravnimi in vitalnimi snovmi in ti daje najvišjo energijo! Ali sem zapisal za sladokusce? Da, kajti presna naravna hrana bo odlično zadovoljila tvoje okušalne živce. Kar danes razumejo pod kuhinjo za sladokusce, ni nič drugega kakor draženje okusa, da bi s tem še več degenerirane "meščanske hrane" stlačili v že tako prepoln prebavni sistem! Kako na primer teknejo pomaranče, jabolka, hruške, ananas, grozdje, rdeče jagode ali marelice? In kako prijetno dišijo in kako lepi na pogled so ti naravni sadeži! In kaj je z mrtvo razkuhano zelenjavo in kosi mesa? Grozljivi

in odvratni, če te zmesi ne "opremiš" s soljo, začimbami, maščobo, kisom itn.! Ali boš jedel te začimbe ali prvotni izdelek, od katerega ni ostalo kaj dosti niti videza niti vonja niti okusa?! Iz teh nekaj stavkov 12. točke je že razvidno, kaj ti je namenjeno in kako si do sedaj zavestno ali nezavedno grešil zoper svoje zdravje. 13. Vseh prebavnih problemov, na primer "napihnjenega" vetrovnega trebuha, zaprtja in občutka teže v želodcu se boš znebil v nekaj dnevih! Proti tem pravilom, ki jih boš slišal še nekaj, ljudje grešijo že tisočletja, predvsem odkar uporabljamo ogenj in orodje. Se prav posebej pa ignoriramo svojo pripadnost m a t e r i naravi zadnjih sto let, še najbolj pa od štiridesetih, pedesetih let, v katerih smo se navadili na tovarniško hrano in jo uživamo kot poglavitno hrano z ogromnimi količinami sladkorja, soli, kave, alkohola, tobaka itn., ker si te "užitke" danes kot bogat narod lahko privoščimo. Svoje zdravstveno stanje zlahka ugotoviš: ozri se v ogledalo in opazuj svoj jezik, če je površina bela ali rumena in na debelo obložena, si že povsem zastrupljen. Pri postu ali pri prehodu na naravno hrano se ta obloga pokaže še močneje, na primer pri jedcih meščanske kuhinje v 24 - 36 urah. Šele tedaj, ko je jezik spet čist, je telo osvobojeno strupov! Ko sem se prejšnje leto ustavil na Floridi, sem obiskal velik živalski vrt za opice (monkey-jungle), ki je zgrajen tako kot je videti resničen brazilski pragozd. Opice so tekale in prosto plezale naokrog, v tem živalskem vrtu so zaprti ljudje. Kako podoben je marsikateri človek opicam. Še zlasti po obrazu. Toda če človek primerja okretnost in gibčnost teh nam 98 odstotno sorodnih živali, smo zelo hudo degenerirani. Če človek opazuje tolste, zehajoče, kadeče, pijoče, debele ljudi pred kletkami, potem se ob njem naš najbližji sorodnik v živalskem kraljestvu bistveno boljše odreže! "Kdor živi nezdravo življenje pripravlja na raka!" in se napačno prehranjuje, se vse

znanosti

o

Prof. dr. med. Kollath "Prihodnost pripada ljudstvom, ki bodo sposobna iz nove hrani potegniti najboljše nauke!" Prof.dr. G. von Wendt, Švedska

Pravljica o nemškem zdravju
Ali smo Nemci res takooo zdravi? Ne, to je čista utvara in mistificiranje. Nikar se ne slepimo s "statističnimi" leti, ki sama po sebi ne povedo cele zgodbe o nacionalni zdravstveni tragediji! Kajti mnogi starejši ljudje, nekateri pa sploh ne tako stari, so vendar obsojeni na hiranje, ločeni od svojih otrok, v domu za ostarele! Bogati otroci nimajo več časa za svoje

250

251

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

nekdaj revne starše, ki so jim pravzaprav omogočili življenje v blagostanju, čeravno v "napačnem" blagostanju! Desetletja mi že toži v mojo družino poročena teta o svojih težavah. Vselej sem ji pripovedoval, kako je treba živeti. Prejšnji teden smo jo povabili na družinsko srečanje v Quickbornu. Zdaj se komaj še premika z dvema berglama, pokazala nam je tudi dom za ostarele, v katerem se je že prijavila. Kakšno ŽIVLJENJE ji grozi tam med mnogimi drugimi shiranci? Kdor ne uboga, ga pač tepe nadloga! Pri tem pa bi njene "zdravstvene" težave pri pravilni naravni hrani brez težav preprečili! 99 odstotkov prebivalstva trpi za manjšo ali večjo zdravstveno težavo! Ker nimam na razpolago točnih nemških podatkov, bom navedel rezultate raziskave Life science (Znanost o življenju) iz Austina v ZDA. Ker živi v ZDA približno 230 milijonov ljudi, v Nemčiji pa približno 60 milijonov, kar znese s 27 milijoni iz DDR skupaj 87 milijonov, moramo računati z razmerjem 1:3, torej ameriške številke deliti s tri, pa dobimo približno številko "prizadetih" pri nas! V ZDA so že nekaj desetletij pred nami poznali luksuzno življenje (niso imeli ne vojne ne inflacije), tako da so se degenerirana stanja onkraj luže pokazala precej prej. Rad bi vas opozoril na statistiko v poglavju o holesterinu, po kateri ob koncu druge svetovne vojne skoraj ni bilo bolnikov s srčnim infarktom! ZDA in zahodne evropske dežele so vendarle "najbolje" hranjene na svetu, pojedo ogromne količine hranljivih mlečnih izdelkov, najlepše zrezke, njihov "zdravstveni" aparat je najbolj razvit. Vendar so kljub temu kilometre daleč od pravega zdravja! Prebivalstvo trpi zaradi kroničnih bolezni. Komaj za pest veliko srce najpogosteje oboleva! Zakaj? Vzrok je nenehno dovajanje prevelike količine hrane, še zlasti preveč maščob, beljakovin in pomanjkljivo gibanje! Nikdar siti trebuh stiska drobno, "pogumno" srce v kot, z anorganskim kalcijem zamašene arterije ne morejo telesu dovajati ne energije ne kisika. Poleg tega ga vsak dan obdelujejo z nikotinom, kavo, čajem, kakavom, čokolado in alkoholom! Nikdar ni bolan le del telesa, temveč je vselej prizadeta celota. Že tako "preutrujeno" poleg tega nenehno priganjajo s stimulansi in sredstvi za srce, na primer, digitalisom. Ali ni neverjetno, kaj ta majhna reč navzlic "bičanju" zdrži v tem dolgem življenju? Nenehno iščejo vzrok v stresu, toda nikdar v stresu posiljevanja tega drobnega organa. Ko bereš ta dejstva, potem naj te presune, kaj sam sebi povzročaš s svojim usodnim ravnanjem! 1. Le 3,4 milijona od 230 milijonov Američanov imamo lahko za relativno zdrave, to je le 1,5 odstotek! Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred kratkim objavila, daje po njenem mnenju zdravega samo 0,7 odstotkov svetovnega prebivalstva! 2. Skoraj polovica vseh Američanov umre zaradi srčnih bolezni ali njihovih posledic. Avtopsije so pokazale, da imajo skoraj vsi otroci nad

četrtim letom starosti vse od začetnih do hudih srčnih anomalij, srčni specialisti pravijo, da ima vsakdo nad tridesetim letom v tej ali oni obliki srčne težave! Napisal sem že, da je 77 odstotkov mladih padlih ameriških vojakov v korejski vojni (starost 17-20 let) že imelo srčno bolezen. Njihove žile so bile povsem zamašene, medtem ko so imeli korejski vojaki čiste arterije! Pri tem so biologi ugotovili, da bi zdravo srce telesu služilo najmanj 300 let! Kot jedci presne hrane vemo, da lahko bolno srce s prehodom na način življenja, na kakršnega smo naravno prilagojeni, znova ozdravi. Seveda je to odvisno od tega, kolikšno je bilo prejšnje uničenje. 3. Letno naštejejo milijardo obiskov pri zdravniku in 250 milijonov hospitalizacij! 4. Več kot 5 milijonov se jih tako poškoduje z zdravili, da so "zreli" za bolnišnico, desettisoči umirajo! Tako imenovani "stranski pojavi" na embalaži za zdravila vendar povsem jasno kažejo na tako imenovane zastrupitve. VSA zdravila in droge so strupena in nevarna! Prekinitev dajanja kemičnih medikamentov bi bila najboljša usluga pacientom. 5. Približno 20 milijonov Američanov trpi zaradi herpesa na spolnih organih, ki so ga prej imenovali sifilis. Ta bolezen ni nič drugega kakor čiščenje, ki se ga loti telo, v tem primeru prek spolnih organov! Celo takšne v očeh laikov "hude" bolezni se lahko pozdravijo s postom in nato presno hrano v nekaj dnevih in tednih! Pri tem je vseeno, na katerem delu telesa je bolezen. Vsaka bolezen spravi v tek celotno telo! Telo si vselej prizadeva, da bi nas rešilo! 6. Trije od desetih Američanov imajo raka. 80 odstotkov teh bolnikov umre in povzročitelj njihove smrti je rak! (Enako je razmerje tudi pri nas, vsak tretji odrasli zboli za rakom, vsak četrti zaradi njega umre.) Navzlic milijonskim raziskavam in žrtvovanju poskusnih živali v velikem slogu! 7. Med otroci je rak že povzročitelj smrti številka ena! Zakaj? V mnogih deželah raka sploh ne poznajo. Kot iskalec zdravja že veš, da 95 odstotkov ljudi ta bolezen ne prizadene, če začno zdravo živeti. Toda uradna medicina si ne ve pomagati, ker vzrokov, ki vodijo do takšnega končnega stanja, ne odstranijo! Rak se rodi v kuhinjski posodi, pravi Aterhov. 8. Artritis in revmatizem "napadata" 77 odstotkov odrasle populacije. V tem trenutku trpi 24 milijonov za revmatičnimi boleznimi! Vendar pa je tudi artritis ozdravljiv, če še ni prišlo do organskih poškodb! Če nič drugega si lahko takšni bolniki znova pridobijo gibljivost. 9. Več kot 80 milijonov Američanov trpi za to ali ono obliko alergije. Večino alergij se da premagati v 1-2 tednih! 10. Več kot 60 odstotkov Američanov ima težave z vidom. Očala naj bi bila zdravilo, v resnici pa še poslabšujejo vid! Takšnim bolnikom lahko pomagaš z očesno telovadbo in naravnim načinom življenja!

252

253

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

11. Več kot 80 odstotkov Američanov trpi zaradi tolščice. Navzlic čezmernemu hranjenju pa je večina podhranjena! 12. 114 milijonov Američanov (49 odstotkov) trpi za vsaj eno kronično boleznijo. 13. Več kot 40 milijonov jih vsako leto preživi nekaj časa v bolnišnici! 14. Več kot 10 milijonov jih trpi za kožno boleznijo psoriazo, grdo in grozljivo boleznijo. Ocenjujejo, da jih 150 milijonov trpi za drugimi kožnimi boleznimi. Aknami, ekcemi, nevrodermitisom, bradavicami, rdečimi pegami, materinimi znamenji, gnojnimi mehurji itn. S prehodom na cvetoče zdravje lahko vsi spet dobijo mehko kožo, brez zdravil, ki ne zdravijo, temveč samo tlačijo simptome! 15. Več kot 50 odstotkov jih trpi zaradi kroničnih prebavnih motenj. Takšne motnje lahko premagaš v nekaj dneh, če se ravnaš po pravilih Life Science. Prebavne motnje nastajajo le zaradi napačne prehrane. 16. Zaprtje je nacionalna bolezen. Devet od desetih (več kot 200 milijonov) jih trpi zaradi zaprtja! Pod našim vodstvom so ozdraveli ljudje, ki so imeli zaprtje več kot 30 let! 17. Američani imajo na leto 800 milijonov prehladov. Vsak otrok pod 4 leti ima vsaj 8 prehladov letno. Zakaj? Spoznal si vzrok obolevanja dihalnih organov, spominjal se jih boš le kot nekdanjih mor! 18. Letno izdajo več kot milijardo dolarjev za deodorante, v tem pa niso vključeni izdatki za parfume, ustne osvežilce itn. Telesne izparine in slab vonj so dokaz ža "gnilo" stanje v notranjosti telesa! Kakšen grozljiv smrad si človek prizadeva prikriti! Svojim družinskim članom lahko preskrbiš tako čisto telo, da ga bodo zapuščali samo prijetni vonji, brez kemičnega prikrivanja, celo milo postane odveč! 19. Za zdravniške terapije izdajo letno okoli 230 milijard dolarjev. Zdravje je poceni, bolezen je draga! (Pri nas imamo obvezno zavarovanje, sicer bi lahko prihranili precejšnje vsote. Tako pa moraš plačevati za lahkomiselneže, hvala lepa za takšno "solidarno družbo"!) 20. V tej državi je 10 milijonov astmatikov. Večina bi se v 1520 dneh te bolezni znebila, polno zdravje pa dosegla v 3-4 tednih. Le pri astmatikih z duševnimi bolezni je potreben daljši čas. 21. V ZDA je že 15 milijonov diabetikov ali diabetikov v začetni fazi. ( V Nemčiji 2 milijona). Večina se lahko svojih težav znebi v 15-20 dneh. Izjema so le poškodbe trebušne slinavke, sicer pa sladkorni bolniki brez insulina in medikamentov spet ozdravijo! 22. Kakih 50 milijonov ljudi trpi zaradi nespečnosti. Poglavitni vzrok so "mirijade" medikamentov, kave in - glej si ga no... začimb. 23. Več kot 100 milijonov pije alkohol, to je drogo za omamljanje, pri čemer je že 15 milijonov kroničnih alkoholikov! 24. Kakšnih 60 milijonov se dnevno narkotizira s tobakom, pri čemer je nikotin le eden od 18 strupov! V ZDA pokadijo letno več kot

600 milijard cigaret, to je približno 2700 cigaret na vsakega moškega, žensko in otroka! 25. V ZDA je že 215 milijonov zasvojencev s sladkorjem, to je skoraj 95 odstotkov celotne populacije! Ker imamo ljudje že tako in tako "sladek jezik", je rafinirani sladkor izredno nevaren produkt. Pojemo ga približno 62,5 kg. (To se ujema s porabo v Nemčiji, kjer pojemo 55 kg). Sladkor je krivec za obolenja srca, prebavne motnje, slabe zobe in še celo množico drugih zdravstvenih težav! 26. Američani popijejo letno 250 milijonov skodelic kave. Kofein je še ena nevarna droga! 27. Skoraj ni Američana, ki ne bi vsaj enkrat j e m a l omamljajočih zdravil, ki mu jih je predpisal zdravnik, ali ki si jih je kupil sam, na primer pomirjevalne tablete, barbiturate, amfetamine, zdravila proti prehladu (na osnovi opija), tablete proti bolečinam itn. 28. Skoraj vsak v ZDA rojeni otrok je bil že pred rojstvom "obdelan" z medikamenti, ali od strani zdravnika ali pa po krvnem obtoku matere. Pri rojstvu uporabljajo mamila že rutinsko! Eden od petih Američanov mlajših od 17 let je že kronično telesno prizadet! Večina prizadetih bi ob zavestno zdravem življenju ozdravela! Toda večina sploh nikdar ne zve, kaj je pravo .zdravje! Naša naloga je, da takšno nezdravo stanje spremenimo! 30. Atesti, preskusi in zdravstvene ocene so pokazale, da so ameriški zdravniki še bolj bolni od povprečnega Američana! Saj poznamo "srčne specialiste", ki pri 40. ali 50. umrejo zaradi srčnega napada! Kot "praktičen uresničevalec zdravja" moraš biti sam zgled popolnega zdravja! Tu mora veljati svarilo: "Zdravnik, pozdravi samega sebe!" 31. Največji porabniki mamil v Ameriki so zdravniki. Število zdravnikov, ki so odvisni od trdih mamil, na primer heroina, opija, kokaina itn., je 19-krat večje kot pri običajnih zasvojencih z istimi mamili! New York Times je o tem sredi leta 1975 poročal v več člankih! 32. Približno 42 milijonov trpi zaradi povišanega krvnega tlaka. Pri življenju, kakor ga zagovarja Life Science, vse takšne bolezni izginejo v nekaj tednih ali mesecih! 33. Več kot 8 milijonov otrok je (duševno) zaostalih, so "moteni ali imajo resne možganske težave"! Večino teh bolezni povzroči mati, ki jemlje zdravila in poživila, ki nato pridejo do otroka po krvnem obtoku! 34. 98,5 odstotkov naše populacije ima pokvarjene zobe! 31 milijonov sploh nima svojih zob! Bolni, plombirani zobje se zdijo nekaj povsem normalnega Washington Post je ugotovil, da so navzlic tisočim tonam zobnih past, sredstev za izplakovanje ust in fluorirani vodi itn, "ameriška usta" prava katastrofa! Ameriški otrok ima ob vstopu v osnovno šolo že 6 lukenj v zobeh. Slabi zobje pa so znamenje slabega zdravja! Pri zdravi prehrani in zdravem načinu življenja bi morali zobje zdržati nekaj sto let.

254

255

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

35. 22 milijonov Američanov trpi zaradi "duševnih bolezni". Večina bi ob upoštevanju načel Life Science v nekaj mesecih spet ozdravela! 36. Pričakovana življenjska doba enoletnega otroka ni danes nič daljša kot leta 1900! Zdravi ljudje pa bi morali zlahka prekoračiti starost 100 let! 37. 86 odstotkov ameriških otrok ne zmore več opraviti preprostega preskusa telesne zmogljivosti. (Leta 1954 jih je bilo takih le 58,6 odstotkov). To je tragedija in mi iz NATURAL HYGIENE bi morali to čimprej spremeniti! 38. Dnevno pojemo 90 milijonov tablet aspirina. To je približno 36.000 ton aspirina letno! Kolikšna neznanska količina glavobolov! Z zavestno zdravim življenjem se boš enkrat za vselej znebil teh bolečin. 39. Skoraj vsi Američani (skoraj sto odstotno) trpijo za prebavno levkocitozo in bolezenskim povišanjem srčnega utripa! Vzroki za to bolezen so: kuhana, rafinirana in preparirana tovarniška hrana (še zlasti škrobnati ogljikovi hidrati), odvisnost od zdravil in pomanjkanje zdravega gibanja na zraku, soncu, vodi, spanja itn. Privrženci NATURAL HYGIENE ne trpijo za temi predsimptomi resnih bolezni. 40. Več kot 200 milijonov Američanov je zasvojenih s tem ali onim mamilom! Najpogosteje rabljena mamila so: kofein (v kavi in osvežilnih pijačah), sol in druge začimbe, nikotin, alkohol, aspirin, tein (v čaju), teobromin (v kakavu in čokoladi) in kis! 4 1 . Skoraj 100 odstotkov ameriških žena v rodni dobi ima takšne ali drugačne krvavitve. To sprejemajo kot normalno! Menstruacija se napačno označuje kot normalna, čeprav bi je zdrav človek sploh ne smel opaziti. Ovulacija je popolnoma normalen proces. Narava ni predvidela krvavitev in bolečin ne za žene ne za može ali živali. 42. 16 milijonov trpi zaradi čirov. Ti ob skrbnem življenju v skladu z naukom Life Science hitro ozdravijo! 43. Približno 36 milijonov jih trpi zaradi šumenja v ušesih (tinitus). Ti simptomi izginejo, če zavestno zdravo živimo! Šumenje v ušesih povzročajo zlasti škrobnata živila, kruh in močnate jedi! 44. Letno pojemo več kot 5 milijard uspavalnih tablet! 4 5 . Letno porabimo 13 milijard tablet barbituratov in amfetaminov. 46. Pomirjevalne tablete uporablja več kot 10 milijonov Američanov! 47. Skoraj 25 milijonov gre vsako leto pod kirurgov nož! 48. 705 000 žensk si je dalo leta 1975 odstraniti maternico! 49. Hitro narašča število morilcev, samomorilcev, mladostnih prestopnikov, zasvojencev z mamili in druge vrste kriminala! Resnično, bolni ljudje - bolno ljudstvo! Povej mi, ali bi s temi podatki opisal "zdravo" ljudstvo? Tako bi lahko nadaljevali še naprej, toda saj ni treba! National Center for Health

Statistics of US Health Service priobčuje obsežne statistike o bolezenskem stanju Američanov! Skoraj vsak dan jih lahko zveš iz časopisov, revij in ilustriranih revij. Takšna je bila torej objava Life Science o ameriških razmerah! Če te številke razdeliš s 3, dobiš približne rezultate za Nemčijo! Tudi pri nas je število novorojenih spačkov v primerjavi z drugo svetovno vojno zraslo 166-krat (!!). Državljani Nemčije pojedo letno 1000 ton sredstev proti bolečinam, za sredstva za prekrvitev in pomirjevalna sredstva izdajo letno 400 milijonov. Upam, da te bodo te številke vendarle pretresle, da se boš nazadnje odločil za korak, po katerem se ne boš več prišteval k zasvojenim "polpohabljencem"! Če si prebral te grozljive številke, ali še zmeraj verjameš v navidezno zdravega človeka, ki živi vse dlje? Potem ti ni pomoči! Naravni zakon zate ni predvidel bolezni. Sam si jih prikličeš s svojimi napačnimi navadami! Pri teh hudih boleznih se bo kaj spremenilo šele tedaj, kadar bo človek končno začel uporabljati svoj razum. Dokler bo jemal bolezni kot usodo ali celo kot "skušnje preljubega Boga", ki mu jih pošilja z onstran oblakov, se ne bo nič zganilo! Nasprotno, žalostni rezultati napačnih navad se bodo še bolj grozljivo povečali. Nekaj upanja nam dajejo pogumne TV oddaje. Zdravstveni magazin Praxis je oddajal dve pomembni poročili. Prvo s e j e ukvarjalo z intenzivnim zdravstvenim poskusom v Berlinu o razmerju 400 vegetarijancev in 400 običajno prehranjujoči!) se ljudi glede njihovega zdravstvenega stanja. Vegetarijanci so se na vseh področjih bistveno bolje odrezali! Navzlic hrani brez mesa ni bilo videti nobenih znamenj pomanjkanja! Pri tem pa sploh ni bila upoštevana "najbolj radikalna" stopnja vegetarijanstva, namreč skupina, ki se hrani s čisto presno hrano. Pri tem pa je do danes bilo le prav malo ljudi, ki se hranijo z rajsko presno hrano, tako malo, da jih je treba iskati z lučjo pri belem dnevu. Prehrano vegancev, ki odklanjajo vse, kar je živalskega izvora, vključno s čebeljim medom, opisujejo kot najbolj omejujočo. Zal pa tudi veganci še niso pozabili na kuhanje, tako da tudi ta način prehrane ni dosti boljši od navadnega vegetarijanstva. Toda tudi pri "kuhajočih vegancih" ni bilo opaziti nobenih znamenj pomanjkanja. Drugikrat pa so pokazali britanski eksperiment s celostnim načinom življenja in zdravljenja, kakor ga je uspešno uvedel neki pastor v cerkvah. Takšna središča bi morala nastati vsepovsod. Zdravje bi moralo resnično biti vrh vseh prizadevanj, kajti brez zdravja življenje resnično ni vredno nič. Dr. Laura Newman poroča o naraščanju bolezni v zadnjih 50 letih v knjigi Make Your Juicer Your Drugstore (Tvoj sokovnik naj postane lekarna): "Od takrat pa se je število bolezni povečalo: epilepsija za 450 odstotkov, diabetes za 1800 odstotkov, degeneracija ledvic za 650 odstotkov, anemija za 300 odstotkov, duševne bolezni za 400 odstotkov, srčne motnje za 300 odstotkov, rak za 308 odstotkov. Ker gojimo najboljše svinje na svetu, imamo tudi 75 odstotkov vseh bolezni sinusov na svetu."

256

257

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Prepričan sem, da se bo ta rast še bolj povečala, kajti od leta 1970 je steklo v prazno še 18 let! Še zlasti med mladostniki narašča število hudih kroničnih bolezni! Vzrok je jasen. Imajo več denarja za zapravljanje: koka kola, koka kola z rumom, sladoled, cigarete, hamburgerji, pečen krompirček itn. sodijo danes k statusnim simbolom! Na žalost ne vedo nič o žalostnem računu, ki ga bodo morali za to plačati. Ali je kaj čudnega, daje prišel aids pri teh usodnih spremembah v načinu življenja, ki se vse bolj oddaljuje od narave? Narava je dolgo usmiljena, toda nazadnje mora brutalno udariti! Raziskovalci, ki v laboratorijih iščete cepiva, dajte milijone rajši za svetovanje o zdravju in sami storite kaj zase, da boste zdravo živeli! S tem boste človeštvu naredili največjo uslugo! Odkod artritis?

Artritis in kasnejše kronično stanje sodita v krog revmatičnih bolezni, torej bolezni gibalnega aparata. Bolečine v spodnjem delu hrbta imenujejo lumbago, v prsnih mišicah plevrodinija, akutne oblike imenujejo revmatična mrzlica. Splošni pojem revmatizem se danes deli v posamezne specifične bolezni, na primer artritis v ramenih (bursitis), išias, v sklepih (artritični revmatizem). Toda vse te dodatne nazive lahko čisto preprosto združimo v pojem revmatizem, kajti vsi imajo isti vzrok: napačen način življenja! Povsem razumljivo je, da se revmatične bolečine najprej pojavijo v tistih delih telesa, ki so najbolj obremenjeni, na primer pri tolščičnih bolnikih v kolčnih in kolenskih sklepih. Znano je, da imajo danes tako slavljeni atleti kasneje najhujše revmatične bolečine, ker so si sklepe in kite pri tekmovalnem športu preobremenili. Atleti pa niso znani samo po telesnem preobremenjevanju, temveč tudi po svojih ekscesih pri čezmernem uživanju mesnih izdelkov in nezmernem spolnem življenju! Vzrok vseh revmatičnih bolezni in to ne le pri atletih je organizem, ki je prepoln najrazličnejših strupov, ti povzročajo bolečine in degenerativno razgradnjo! Pri revmatizmu imamo poleg še tega popolno zakisanost telesa, ki jo danes opažamo pri skoraj 100 odstotkov populacije. Preberi prosim opis problema kislin in baz! Artritis se razvije v kateremkoli letnem času, toda bolečine so predvsem opazne pozimi. Revmatiki ne marajo mraza in prepiha, najbolje se počutijo v topli klimi! Radi imajo čezmerno segrete prostore. Toda klima ni vzrok revmatizma. Vzrok je napačen način življenja in pomanjkljiva telesna aktivnost "zaprtih" ljudi v hišah, pisarnah in avtomobilih! Premalo gibanja na svežem zraku, obenem pa požrešnost po mrtvi hrani in pomanjkljivo telesno gibanje sta poglavitni vzrok bolezni. Pri revmatizmu nam znane bolečine takoj povedo, kakšno je stanje v prizadetem delu telesa.

Kronične bolezni, na primer rak, potekajo brez bolečin do tedaj, ko se pokažejo. Danes velja, daje sečna kislina iz presnove živalskih beljakovin poglavitni vzrok revmatizma. Prav gotovo so usedline teh purinov v sklepih in kapilarah pomemben vzrok, ki pri mesojedih živalih ni znan. Prvič imajo živali encim urikazo, ki pretvarja sečno kislino v lahkotopno sečnino, drugič pa požre žival svojo žrtev svežo in živo z vsemi bazičnimi snovmi, krvjo, kitami, hrustancem, itn., tako da s tem prepreči prehudo kislost. Človek pa urikaze nima, kar je še eno opozorilo narave, da človek ni opremljen za pretvorbo izdelkov živalskega izvora. Dejstvo pa je, da za revmatizmom bolj trpijo ljudje, ki jedo škrob in sladkor, kakor tisti, ki pojedo veliko mesa, ki so zaradi prevelike količine beljakovinskih strupov bolj nagnjeni k raku! Nekdaj tej bolezni niso brez razloga pravili krušni protin! Glej poglavje o o kruhu! Vendar pa ne gre, da bi za vzrok določili neko določeno navado! Medtem si iz knjige že zvedel, da je naš način življenja, ki trosi živčne moči, in nabiranje strupov v tkivu, poglavitni vzrok! Do mrtvega kuhana hrana in obenem še nenehno v napačnih kombinacijah, povzroča v želodcu in drobovju vretje in gnitje! V skoraj vseh primerih artritisa je pred vnetjem sklepov moč pokazati na dolgoletno zgodovino prebavnih motenj! Če poleg tega tudi odvajanje blata ne deluje pravilno, potem nabrani strupi prehajajo v kri in nato sprožajo znana vnetja sklepov. Ko so kri in limfa, jetra in ledvica zaradi nabranih usedlin nenehno preobremenjena in ko prenehajo pravilno delovati izločevalni organi, potem je očiten rezultat takšno artritično (revmatično) stanje. Zdravega telesa pač ne moreš imeti, če iz dneva v dan vseh 24 ur ješ mrtvo hrano, potem pa tudi zaradi pomankljivega telesnega gibanja in upočasnjenega odvajanja ne poskrbiš za to, da nabrani toksini telo čimprej spet zapustijo. Neak : ven človek ima počasno cirkulacijo in nepopolno obnavlja svoje tkh <. Tako pride do bolezenskih stanj. Poglavitni vzroki prebavnih motenj so: uživanje prevelikih količin hrane, pitje ob hrani, uživanje hrane, ko je človek utrujen, pred težkim delom, ko je razburjen, med obroki, premalo spanja in počitka in jemanje zdravil. Prebavo prav tako moti izguba živčne moči zaradi: odvisnosti od vseh zdravil, kave, čaja, kakava, alkohola, tobaka, protikislinskih tablet, tablet proti glavobolu, uspavalnih tablet itn., nato telesna pretiravanja, čezmerno delo, preveč spolnosti, preveč sonca, preveč vročih kopeli, skratka vseh najrazličnejših pretiravanj, čezmerni stres je znan povzročitelj izgube živčne moči. Pravijo, da revmatizem vselej oslabi srce, govorijo o revmatični srčni mrzlici. Že 80 let pa je znano, da ravno aspirin, ki ga predpisujejo proti tej mrzlici, škoduje srcu. Vendar pa se za to hudo obremenitev skoraj nihče ne zmeni. Vprašanje je, ali bi brez teh zdravil sploh prišlo do srčnih poškodb! Pred mnogimi leti je znani zdravnik dr. W. Osler v svoji knjigi dejal:

258

259

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

"Salicilati (aspirin), ki jih predpisujejo pri vseh revmatičnih boleznih, ne dajo nikakršne koristi!" Aspirin naj bi le blažil bolečine in nima nobenega drugega namena. Toda kakšno ceno plačamo za lajšanje bolečin? Sredstva za lajšanje bolečin uporabljaš v vse krajših razmikih in v vse večjih količinah! Danes dajejo srčnim bolnikom aspirin preventivno, da bi razredčili kri, čeprav je znano, da se s tem srce še bolj poškoduje,obenem pa prepovedujejo nedolžno razredčilce za kri, to je sadje! Ali je sploh še mogoča bolj nespametna argumentacija? Udarci zdravnikov v prazno pri revmatizmu vendar jasno kažejo, da pri tej tako pogosti bolezni ni znana nobena zdravilna kura. Vsa do sedaj predpisana zdravila imajo le učinek potlačenja. Danes namesto nekdanjega kalijevega joda uporabljajo kortizone in njihove derivate. Vsakdo pa ve, da ima ravno kortizon zelo škodljiv dolgotrajni učinek. Prej ali slej bodo tudi kortizon prepovedali! Kaj torej pravzaprav učinkovitega storijo proti revmi? Obstajajo zdravilne kure: klimatske kure, turške kopeli, kure z ledom, vroče mineralne kopeli, oblaganje z blatom, masaže itn. Te "kure" so sicer manj škodljive kot kure z zdravili, vendar pa ravno tako vodijo k izgubi živčne moči pacienta in pomagajo podaljševati revmatizem! Zdravja pa ne moreš povrniti, če ohranjaš svoje dosedanje navade, ki so ti jemale živčno moč, in če še naprej nabiraš strupe v sebi. Treba je odstraniti vzroke, ki povzročajo revmatizem. Post je najzanesljivejša, najhitrejša in najbolj zadovoljiva metoda za odstranjevanje nabranih strupov iz telesa. Počitek in mir, telesni, duševni in duhovni ti bodo znova okrepili živce. Spremeniti moraš svoj način življenja, da boš v prihodnosti preprečil vnovično nabiranje toksinov! Kdor je pameten, se bo "pretolkel" do dobrega zdravstvenega stanja. Zdravje je razvoj, ki ga dosežemo in ohranjamo z zavestno zdravim življenjem, nikdar pa z zdravili in kurami! Takšen način življenja pa moraš razviti preden kronični, artritični pojavi uničijo sklepe. Takšnih poškodb se ne da več odpraviti! Upreti se je treba na začetku! Toda tudi v brezupnih primerih je še veliko možnosti za regeneracijo, toda... treba je začeti zgodaj! Nikdar ne smeš bolečin potlačiti z zdravili in upati, da bo takšno maskiranje bolezen ozdravilo! To je popolna zmota. S tem si boš stanje samo še poslabšal! Lahko prideš v takšno patološko stanje, od koder ni več vrnitve! Ostane samo še kirurgov nož, ki tudi ne pomaga. Ohromljenost in togost bosta mirno napredovali! Prebudi se, poslušaj mati naravo, in požel boš, kar si posejal! Narava nam daje neomejene moči, nas varuje pred boleznimi, če poslušamo njene besede! Če pa ravnaš proti naravnim zakonom, ne boš požel nič drugega kot le bolečino in bolezni! Narava te hoče rešiti, vendar ti tega nočeš, ker ti je vselej znova ljubše znano puhlo življenje!

Prav gotovo bi sleherni od nas pojedel vse, kar si želi, in užival do skrajnih meja! Ko pa zbolimo, bi pač moral nekje biti nekakšen "čaroben" kotiček ali pa "čudežna" tabletka, da bi bil človek v hipu spet zdrav! Ali ne bi bilo čudovito, ko bi po takšnem "čudežnem, hipnem" ozdravljenju spet lahko začeli "uživati", kakor da bi se nič ne zgodilo. Seveda bi to prijalo prav vsem, toda žal tako ne gre! To bi bilo popolno zaničevanje naravnega zakona! Vendar pa se nevedni človek, ki je prisluhnil zdravilom, vsak dan vede tako, kakor da naravni zakoni, ki veljajo za vsa živa bitja, zanj ne veljajo več! Naivneži pogostoma obtožujejo Boga za katastrofe. Kdo pa si je zmislil to neumnost, Bog ali človek? Stvar je taka, da moramo resnico spoznati in se nato po njej ravnati! Pri artritisu pa čaka "ubogi trpin" s pomočjo tabletk tako dolgo, dokler ne pride do ankiloze, to je pokostenitve sklepa. Če se je takšna degeneracija že zgodila, potem tudi ob takojšnjem upoštevanju naravnih zakonov ni več mogoče ozdravljenje. Ko nastopi okostenitev, lahko pričakuješ samo eno prednost: ko se oba kostna dela zarasteta, bolečine popustijo, toda takrat se šele začne hromost, nikar ne misli, da se to dogaja le na enem samem mestu, bolno je vse telo. Tudi rak ni omejen na neko "prizadeto" mesto, vselej je obolelo vse telo! Nesmiselno je prizadevati si za popravilo enega samega dela, to je strojna medicina, je govoril Are Waerland. Na srečo se da pred tem, še zlasti pri vnetjih, ko zgib še poka in škriplje in je močno otečen, spet vzpostaviti normalno delovanje, če... se boš v prihodnosti držal pravil, kakor ti jih predpisuje narava in kakor jih v knjigi nenehno ponavljam. Zato nikdar ne čakaj do brezupnega končnega stadija! Anorganske kalcijeve usedline v zgibih se raztopijo in izločijo, organski kalcij lahko znova vstopa v "kalcija lačne kosti". Strupeni toksini in anorganske soli se izločajo iz sklepa. Oslabljene mišice se spet okrepijo, artritis in bolečine pa se morajo posloviti. Kakor rečeno, je popoln post ob vodi na začetku prehoda najboljša pot za ozdravitev bolnih sklepov. Že med postom se velikokrat vrne gibljivost! Čim hujši je primer, tem pogosteje se moraš postiti in se nato hraniti izključno s presno, nepotvorjeno hrano. Te hude bolezni si nisi nakopal čez noč. Zato lahko pričakuješ le počasno ozdravitev. Nikar se ne vdaj, četudi se ti kdaj zdi, da ne prideš nikamor. Narava dela vselej v tvojo korist, zaupaj ji, pa ti bo spet podarila zdravje. Nikar se ne zanašaj na tablete, ki te le slepijo z videzom zdravja. Medtem pa se vse globlje in globlje pogrezaš v kronično stanje! Nikdar ne išči čudežne hitre kure, ki je ni! Nobena kura ti ne more pomagati. Zdravilna kura je vselej v tebi. Ljudje, ki ti obetajo zdravilno kuro, ne vedo ničesar o veliki samozdravilni sili telesa. Samo narava ti nudi pravo pot k ozdravljenju. Žal večina raje prisluhne lažem, ki jih širijo ljudje, ki hlepijo po zaslužku namesto resnici! Podnevi in ponoči bi lahko pridigal o naravnem zdravju, daje treba prisluhniti

260

261

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

naravnim zakonom in zdravju, vendar je to garanje večinoma zaman! Ljudje resda hočejo biti zdravi, toda ne da bi za to kaj storili! Še naprej bi se radi opajali s "svinjarijo in drekom"! Še naprej bi radi pili strupene gazirane pijače! Raje prisluhnejo "strokovnjakom", ki so prebrali nekaj zdravstvenih priročnikov o čarobnih kurah. Ti pa jim greš v past kakor lačen lev! Samo da ti ne bi kdo omejil priljubljenih pregreh! Množica nima posluha za pravega "zdravnika", ki ne predpisuje dragih tablet ali zdravilnih kur, ki ti pove le to, da moraš v prihodnje poslušati preproste samozdravilne naravne sile! Toda takšen način zdravljenja je preveč preprost, zahteva preveč disci­ pline in predolgo traja! Ljudje hočejo takojšno ozdravitev, ne da bi bilo za to treba plačati pravo ceno. Kaj se tedaj zgodi z ljudmi, ki si zatiskajo oči pred naravnim zakonom? Ker zdravilne kure niso uspešne, iščejo vselej nove. Čisto vseeno je, kdo jim obeta srečo, ali je to zdravstveni sistem, zeliščar ali pa alternativni zdravnik, ki nastopa s temi ali onimi mešanicami ali stroji, od akupunkture do laserskih žarkov, od nastavitve kosti do vrečic z ledom! V resnici vse to nič ne zaleže! Vse čudežne kure, tudi tiste, ki jih bodo šele "iznašli" v prihodnosti, samo prikrivajo simptome, če ne zahtevajo strogega spoštovanja naravnih zakonov! Vsako tako imenovano zdravljenje s temi ali onimi sredstvi je čisto slepilo in se prav nič ne razlikuje od čarovnikov in vračev v afriških pragozdovih. Ker le-ti ne uporabljajo nobenih strupov, so njihove čarovnije po navadi še bolj učinkovite! Revmatik, kaj torej pravzaprav hočeš? Še naprej trpeti in zapravljati denar za slepila ali pa se vrniti k čisto preprostemu, cenenemu, pravemu zdravljenju? Odločiti se boš moral čisto sam, tudi v tvojem primeru sem samo obširno razložil zakon samozdravljenja, kakor že večkrat v pričujoči knjigi. Vem, da to moram storiti, ker so nasprotne sile z milijonsko reklamno močjo resnično neznanske. Nas, ki smo se uprli temu usodnemu viharju, pa je tako malo! Nasprotno, vselej nas sovražno jemljejo na piko! Pri tem je izjava, češ, ali boš jedel kakor zajec, še zelo nedolžna. Jaz pa ti povem, da je vsak boj proti naravnemu zakonu samo žalitev Stvarnika vseh živih bitij. Kazen za to boš moral plačati sam. Povzemimo vse, kar smo povedali o artritisu: Razširjeni artritis je torej bolezen, ki si jo sami priskrbimo v teku let in desetletij! Pri tem pride do tega, da imamo obenem artritične usedline v sklepih in mehčanje kosti. Vse kar gre skozi usta, je hrana ali pa strup! Telo samo izbira hranljive snovi, ki jih potrebuje. Če jih ne potrebuje, jih mora izločiti ali pa nekje odložiti! Spoznali smo, da so rudninske snovi hrana ali pa strup, odvisno od tega, v kakšnem stanju so. Organske rudninske snovi lahko organizem gradi, ker so lahkotopne, medtem ko mora anorganske

izločiti kot neuporaben strup ali pa nekje odložiti, odvisno od tega, kakšna je sposobnost organov izločanja. Anorganske rudninske snovi nimajo nikakršne biološke vrednosti. Vendar pa kljub temu učinkujejo, kakor vse, kar pride v telo. Ker telo mrtvih rudninskih snovi ne more uporabiti, jih odlaga, in to ravno v votlih prostorih zgibov in hrbtenice. To vidimo na primeru običajne kuhinjske soli, ki je prav tako anorganski strup. Telo si prizadeva, da bi to brezvredno sol odstranilo skozi največji izločevalni organ v telesu, skozi kožo. Od tod močno potenje pri ljudeh, ki uživajo veliko soli, in ki se poleg tega vselej močno potijo. Človek, ki ne uporablja anorganske soli, se skorajda ne poti, njegov pot diši in ima okus kot čista voda! Drug dober primer pa je kalcij v pasteriziranem mleku. Le kako to, da rentgenski posnetki na isti sliki kažejo osteoporozo in kalcijeve usedline. Kakor vsak mineral iz kuhane hrane tudi mlečni kalcij ni več organsko vezan. Zato ga telo odlaga v velikih količinah okrog sklepov! Posledica: jemlje ga iz okostja, tako da se kosti mehčajo! Resda je v sklepih veliko kalcija, vendar ta ni uporaben! "Apnenec" se v velikih količinah odlaga tudi v žilah, toda ali smo prepričani, da to mrtvo reč res hočemo imeti tam? Organizmu torej iz dneva v dan manjka več te pomembne rudnine, (kakor tudi vseh drugih), ker smo s kuhanjem rudninskim snovem vzeli vso vrednost in jih napravili strupene, da se mora že tako in tako prizadeto telo boriti še z njimi! Osnovo za bazične rudninske snovi ustvarjajo izključno rastline, ki s pomočjo sonca, tj. fotosinteze, pretvarjajo anorganske, zemeljske snovi v organske! In najboljše organske minerale nam dajejo sveži sadeži in zelenolistna zelenjava! Minerali iz kuhane hrane, mineralnih vod in mineralnih tablet niso uporabni. Najdeš jih v svojih sklepih (ki škripljejo) in v ožilju! Na drugih mestih pa pomanjkanje organskih mineralnih snovi povzroča mehčanje kosti. Tako dobiš oboje, mehke kosti in artritis. Življenjska doba

Potem pa slišimo, da povprečna življenjska starost nenehno raste! Ali je res tako? Preučimo še enkrat Staro zavezo. Navedel bom življenjsko starost od Adama do Davida v letih: 1. ADAM 2. SET 3. ENOS 4. KAJNAN 5. MALALEEL 6. JARED 7. HENOH 930 912 905 910 895 962 365

262

263

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

8. MATUZALEM 9. LAMEH 10. NOE 11. SEM 12. AREAKSAD 13.SALE 14. HEBER 15. FALEG 16. REU 17. SARUG 18.NAHOR 19. TAREJ 20. ABRAM 21. IZAK 22. IZMAEL 23. JAKOB 24. JOŽEF 25. MOJZES 26. JOZUE 27. DAVID

969 777 950 600 438 433 464 239 239 230 148 205 175 180 137 147 110 120 110 70

Vidimo torej, da so ljudje do ledene dobe živeli do 1000 let. Krivulja nato dramatično pada do Davida: 70 let. Najdlje je živel Metuzalem, 969 let. V Mojzesovem času je bila povprečna življenjska doba še 120 let. Prebrisane glave bodo pri teh številkah takoj podvomile, če so ljudje v tistem času sploh šteli čas po letih. Četudi so mislili, da se Sonce vrti okoli Zemlje, pa so ob pojavu dneva in noči ter štirih letnih časov vendarle mogli določiti dolžino leta. Tako neumni naši predniki vendarle niso bili! Nekateri celo menijo, da so imeli v mislih mesece, toda potem bi morali po tej logiki reči tudi, daje Mojzes živel samo 120 mesecev, David pa samo 70! Nočemo se soočiti s svojo degeneracijo, to je tisto! V svojem o b s e ž n e m članku o baje tako " z d r a v e m " polnozrnatem kruhu poročam o dr. de Evansu, kije podrobno poročal o več kot 2000 ljudeh, ki so v prejšnjih stoletjih živeli več kot 100 let. Med njimi je celo neki Holsteinec, gospod Stender, ki je umrl leta 1792 v starosti 103 let. Kdor je v prejšnjem stoletju živel 70 let, ta bi tudi v 20. stoletju dosegel le 70 let. A ta starost se je začela celo še bolj nižati, kakor je objavila poljska vlada. Zagotovo se moramo zahvaliti medicinskemu razvoju za dobre stvari, na primer zmanjšanje umrljivosti med dojenčki, še zlasti za zmago nad porodno mrzlico. Odkritelja te infekcije pa so njegovi kolegi zasmehovali in ga napadali, ker niso verjeli, da s svojimi umazanimi rokami prenašajo infekcijo z ene porodnice na drugo, pri čemer so mimogrede skočili še v secirnico! Zgornje številke torej kažejo dramatično skrajšanje življenjske

dobe! Za rahel vzpon iz te "doline" se moramo zahvaliti izboljšanim higienskim razmeram. Toda ali je življenje v domu za ostarele, na invalidskem vozičku, z zamenjanimi organi, z operacijami bypass sploh še življenje? Od celotnega proračuna za socialne namene v višini 575 milijard DEM je samo državno bolniško zavarovanje požrlo 125,3 milijarde, za pokojninskim zavarovanjem v višini 185,8 milijard. Za pospeševanje preventive pa je šlo le 0,5 milijarde! Samo nekaj milijard za prosvetljevanje ljudi in proračun ministra Bliima bi se dramatično skrčil! Spoznali smo, da je z nastopom ledene dobe človekova življenjska doba zaradi odstopa od naravnega zakona vztrajno padala (na začetku dramatično), a da so ljudje celo v prejšnjih stoletjih kljub temu še živeli od 100 do 200 let. Če smo danes pristali pri 70. letih, je to dokaz za propadanje človeštva. Zato vendar ne moremo trditi, da se življenjska doba daljša! Ugotoviti bi morali, da smo prispeli na najnižjo točko. Spet mora priti do drastičnega preobrata k življenja vredni in sposobni starosti. Človek bi moral nekega dne znova doseči vsaj starost 120 let, kakor v Mojzesovih časih! Toda tedaj bo moral upoštevati naravne pogoje tako, kakor jih upoštevajo živali! In sicer več rodov zapovrstjo. Eno samo življenje ne zaleže prav nič, kakor smo se naučili tudi iz poskusov z živalmi. Žal v današnjem degeneriranem času ne smemo govoriti o dednosti. Navidezno človeško dostojanstvo, ki gaje treba ohraniti, prepoveduje biološko pravilno mišljenje in ravnanje! Bolje bo, če molčimo o 166-kratnem povečanju števila rojenih spačkov! Poglejmo si no malo današnjo takoimenovano "elito" na televiziji, te politike in umetnike, ki kadijo, pijejo in "se nažirajo". Iz dneva v dan nam od blizu kažejo uživaško življenje! Le čemu imamo potemtakem zdravnika, ta nam bo predpisal par pisanih tabletk, pa bomo lahko spet "prijetno" živeli še naprej. Samo da nas ne bi kdo kaj silil! In takšno pomehkuženo življenje nam živo slikajo pred očmi. A življenje v "blagoslovljeni" starosti je vredno živeti le, če smo pri polnem in krepkem zdravju. Sedemdesetletnik ali stoletnik se mora polno udeleževati življenja, ne pa da se kot skrepeneli starec vlači naokrog, z rogom za naglušne, debelimi naočniki ali pa celo slep zaradi sladkorne bolezni! Zato se zavzemam za to, da najprej izboljšamo kakovost svojega življenja in šele nato mislimo na to, koliko let utegnemo živeti ob naravnem načinu življenja! Še enkrat ponavljam: V svojih rokah imaš komandno palico za dosego najvišjega zdravja. Poskusi no enkrat večno veljavne naravne zakone, ki so enaki za vsa živa bitja na naši Zemlji. Po manjših prehodnih težavah (ozdravitvenih krizah) boš zelo hitro opazil, ali kvasam bedarije ali govorim resnico. In ravno to je dobra stvar, ko priznamo naravo kot svojo vodnico, da lahko vsakdo pri priči ugotovi dramatično izboljšanje. Če tvoji "bratje" zaničevalno gledajo zviška nate, si prisvoji moj izrek: "Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje!" Taki

264

265

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

gobezdači so večinoma že vsi "pod rušo". Nič ni bolj učinkovitega od lastnega uspeha. Pred dvema letoma je pri nekem seminarju o "polnovredni hrani" ob jezeru Wolfgangsee, kjer so se ukvarjali predvsem s kitajsko akupunkturno masažo, meni nasproti sedela neka dunajčanka, gospa Annemarie Z.... (45), kije trpela zaradi hude multiple skleroze. Zdravnik jo je že opozoril na invalidski voziček, ki da jo čaka, kajti medicina pri tej bolezni ne pozna zdravila! Vsako mrtvo jed, ki so jo prinesli na mizo, sem pospremil z besedo MRTVO, tako da me je, skupaj z drugimi ob mizi, imela zvrhano zadosti. Vendar pa je ravno ta stereotipna beseda MRTVO imela globok učinek. Gospa Z. je po svoji vrnitvi na Dunaj prešla takoj na popolno presno hrano. Od tedaj sva se že nekajkrat srečala. Nedolgo tega sem se pogovarjal z njo o tem, kako se kaj počuti. Njena sodba: odlično. Ravno zdaj že spet leti z letalom na priljubljene počitnice v tujino in ne potrebuje nobenih zdravil več! Če prehod na naravni zakon deluje celo pri tej hudi degenerativni (za medicino neozdravljivi) bolezni, koliko lažje potem pri manj hudih boleznih! Opravi prehod še danes, jutri bo morda že prepozno. Nikar se ne daj slepiti statistiki, da živimo zmeraj dlje. Obenem s tem daljšim življenjem "na papirju" se v milijone dviga število nege potrebnih, dandanes jih je po podatkih iz Globusa že 2,1 milijona, leta 2000 pa jih bo že 2,4 milijona. Če se hočeš izogniti propadu, da te morajo negovati drugi, poslušaj naravne zakone. Nikar ne čakaj tako dolgo, da nastopijo poškodbe tkiva. Živeti ob pomoči drugih ni vredno življenja! Že nekaj miligramov medikamenta (glej konterganske otroke) ima usoden učinek na telo. Kaj potem šele povzročajo kilogrami degenerirane, mrtve hrane, s katerimi 24 ur na dan obdeluješ svoj prebavni sistem? Vsak državljan Nemčije požre povprečno 36.000 tablet letno. Pri tem pa se sploh nič ne razburja, saj mu jih je predpisal zdravnik, ta se že mora spoznati, saj je študiral na univerzi! Kakšna je torej razlika med hrano, ki so jo jedli ljudje 4000 let pred našim štetjem in tisto, ki jo jemo danes? V enem stavku: dramatično skrajšanje življenjske dobe in alarmantno povečanje civilizacijskih bolezni: raka, srčnih bolezni, sladkorne, debelosti, prebavnih motenj in drugih degeneracij, ki vse izvirajo iz razvrednotene, nekakovostne kuhane hrane! Dovoljujemo, da tovarniško proizvajajo bolna hormonska teleta! Da, očitno gredo stvari še dlje! Krava bo dokončno postala proizvodni stroj. Po predstavah kemičnih multinacionalk naj bi krave hranili z genskotehnološko produciranimi hormoni za rast, da bi s tem povečali proizvodnjo mleka evropskih krav še za novih 1 0 - 1 5 odstotkov! Kmalu bomo goltali gensko mleko, da bodo naši otroci še prej dobili levkemijo!

"Če kdo išče zdravje, ga najprej vprašaj, ali se je v prihodnje pripravljen ogibati vzrokom za bolezen. Šele nato mu lahko pomagaš!" Sokrat Vitamini in mineralne snovi

"Ali naj jemljemo tako imenovane dodatke k hrani? Torej tiste silno hvaljene vitamine in mineralne snovi? Ne, to bi bilo vendar šušmarstvo nasproti Stvarniku naših živil! Vsi laboratoriji, v katerih razvijajo te mrtve dodatke, zanikajo naravni zakon! Resnica je, da človek noče spremeniti svojega življenja in hoče s kupovanjem dragih dodatkov popravljati Naravo! Toda to so tragični napačni sklepi. Spoznali smo, da naše telo lahko vgradi le organske snovi. Umetnih, sintetičnih vitaminov se ne da izdelovati brez segrevanja. Tudi tistih snovi ne, ki jih označujejo za "naravne ". Po segrevanju niso nič več v organskem stanju in so s tem za telo postale medikamenti (strupi)! Dejansko te izolirane in mrtve snovi lahko povzročijo nepopravljive poškodbe." (Dr. Vetrano)! Telo sprejema naravne, organske vitamine in mineralne snovi le prek rastlin. Tu tudi helati in orotati prav nič ne zaležejo. S tovrstnimi triki si "znanstveni" laboratorij prizadeva podreti asimilacijsko pregrado za mrtve snovi. Tudi če bi se to tu pa tam posrečilo (kdo pa bo to dokazal), potem šele pride nezaželena snov v krvni obtok in povzroči s tem še hujše uničenje. Narava je že vedela, zakaj je postavila to pregrado. Biokemiki in farmakologi mislijo, da so sami narava ali Bog in da znajo stvari narediti bolje! Mislijo v zamejenem horizontu, ker se sami niso pripravljeni posloviti od kuhanja in poživil. Nasprotno, naravi niso nikoli dali priložnosti. Hočejo izboljševati naravo in pri tem še hitreje obolevajo! Porabniki pa so žal lahkoverni in zaupajo reklami, ki nam obeta, da nam bo s pisanimi tabletkami vrnila mladost. "Bog je ustvaril sredstvo (še zlasti zelišča) za vsako bolezen, samo poiskati jo je treba!" pravijo homeopati. S tem ponižujejo Boga, Stvarnika, na nivo otroka, ki išče velikonočno jajce! Če ne bomo našli zadnjega jajca, tj. čudežnega zdravila, potem bomo pač morali ostati bolni, trpeti in prezgodaj umreti. Le presni, rastlinski izdelek vsebuje vse vitamine, rudninske snovi, auksone in elemente v sledeh v najboljši sestavi. Teh je bilo do zdaj odkritih le malo. Morda obstaja še na tisoče neodkritih snovi, ki so komaj merljive, ki pa povezane med sabo učinkujejo izredno močno. Kako majhni so atomi in kako mogočne so njihove usodne posledice na živa bitja! Vsi smo videli odrasle konterganske otroke, ki so jim ude uničile mikroskopsko majhne količine talidomida! Naravni zakoni se ne motijo. Sami si uničujemo okolje, iščemo vselej nova čudežna sredstva proti boleznim, ki jih sami proizvajamo, kakor

266

267

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

zdaj proti aidsu. Od kod potem prihajajo poškodbe zaradi rengentskih žarkov, bolezni, kijih proizvajajo zdravniki sami (iatrogene bolezni), ki po najnovejših raziskavah dosegajo že 20 odstotkov? Sami "izdelujemo" bolezni, ker ne razumemo življenjskih zakonov! Narava pa te zakone narekuje zato, ker brez reda na zemlji ni mogoče trajno življenje! Dodajanje rudninskih snovi ni nič drugega kot še en strupen medikament. To ni hranljiva snov. Vse, kar je izolirano iz rastline, ni več organsko in je zato v razmerju do telesa strup! Ko si prizadevamo, da bi naravni zakon spremenili s temi tabletami, potem se vračamo naravnost k zemlji, anorganskih rudninskih snovi pa ne moremo uporabljati! Pri uživanju rudninskih snovi se izpostavljamo velikemu tveganju, celo tedaj ko z njimi prikrivamo obstajajoče simptome. Udarci s kladivom po simptomih pač niso zdravljenje! Z vsako potlačitvijo akutnih bolezni stopimo stopnjo nižje v kroničnem teku bolezni. S tem smo zapravili veliko možnost, kajti tedaj telo veliko težje ozdravi. Najprej se moraš znova spraviti v akutno stanje! Temu naravnemu zakonu ne moreš ubežati, ker sicer samozdravilnim močem telesa ni mogoče, da te spet privedejo k zdravju! Farmacevtska industrija z obdajanjem tablet s helati (beljakovina) ali orotati sama priznava, da anorganskih snovi telo ne sprejema ali pa le zelo nerado sprejema! Telo nima težav z asimilacijo vseh potrebnih snovi iz rastlin, pri tem si pomaga s tisoči encimov! Ti skrbijo za aktivni transport v vseh obtočilih! Jesti moraš torej naravno, nekuhano hrano, s tem si boš zagotovil tudi naravno prebavo in asimilacijo. Z umetnimi dodatki pa tak naravni potek motiš. Vsi umetni izdelki dražijo želodec in drobovje, njihovi strupi povzročajo želodčne in črevesne katarje, vnetja in nazadnje tumorje! Študentje dobivajo napačne informacije, kajti tudi njihovi učitelji ne vedo ali pa nočejo vedeti! Ker oblasti verjamejo laboratorijem, danes dodajajo živilom številne umetne snovi, ki jih potrošnik preprosto mora pojesti, pri čemer ima lahko usodno vlogo zlasti železo. Prav gotovo je že marsikateri videl bel, "plastični kruh" v ZDA, ki ga tam pojedo velike količine. Kar žitu najprej odvzamejo z drobnim mletjem, potem (po zakonu) dodajajo z umetnimi vitamini. Če v rastlinski hrani manjka kakšne snovi, potem si je tudi tu kriv le človek sam, kajti z roparskim obdelovanjem in enostranskim gnojenjem je uničil njivske površine. Njiva lahko da le tisto, kar je v njej. Torej je treba začeti najprej z zdravljenjem njivskih površin! Zdrava tla = zdrave rastline = zdravo telo! Takšen je vrstni red! Ljudje moramo spet začeti logično misliti in ravnati! Dragi bralec, spoznaj enkrat za vselej, da so umetni vitamini in rudninske snovi anorganske snovi, ne glede na to, kako "skrite" (v helatih ali orotatih) nam jih nudijo. So netopne in telo jih ne more uporabiti, torej so strupi!

Sam sem dolga leta delal intenzivne poskuse s temi umetnimi vitamini in rudninskimi snovmi, ki sem si jih prinesel iz ZDA. Ker je tam blagostanje "izbruhnilo" še nekaj desetletij prej, so alternativne trgovine do stropa polne preparatov! Odkrivajo vselej kaj novega. Najprej selen, potem Q encim 10, letos germanij! Vse te snovi naj bi povzročale velike čudeže! Vendar pa se ti ne zgodijo, kajti porabniški človek ne odstrani vzroka svojih bolezni, namreč mrtve hrane. Poleg tega vede ali nevede zaničuje tudi vse druge pomembne komponente, kijih nenehno naštevam: svež zrak podnevi in ponoči, čista voda, sončenje, veliko gibanja, počitek in spanec. Seveda ne moremo reči, da ti sintetični dodatki nimajo nobenega vpliva. Seveda učinkuje vsako sredstvo, ki ni polnovredna hrana, toda kot nezaželen strup! Naše telo takšnih fragmentov ne sprejema kot živilo, temveč kot mrtve snovi, ki motijo normalen ritem prebavljanja in življenja. Tako kot tuje beljakovine si prizadeva tudi te tujke takoj razstrupiti in izločiti! Milijone let nas je narava gradila iz naravne hrane, ne pa kuhane, še manj pa iz teh tujih, denaturiranih umetnih dodatkov! Takšna telesna reakcija je dejanski "napačni učinek", to ni ukrep zdravljenja, kajti telo se vselej zdravi samo, zato potrebuje le živa, popolna živila. Kaj od njih potrebuje, je določil Stvarnik! Tovarniški proces pri proizvodnji vitaminov in mineralov s toploto, oksidacijo, kemikalijami in motnjami v delovanju encimov drastično uničuje vse živo. Lecitin v granulatni obliki je vendar le denaturirani ostanek sojinih zrn. Ekstrakt klorofila je mrtvi ostanek listov. Mleko v prahu je glede na polnovredno mleko le še senca nekdanje hranljive vrednosti. In tako bi lahko nadaljevali v nedogled. Vsi ti umetni dodatki so torej degenerirani in niso niti senca nekdanjega popolnega izdelka! Izredno drage žitne kalčke prodajajo kot čudežno zdravilo. Človek naj bi z njimi baje spet dobil "črnilo v nalivnik". Kako napačno je to mnenje, naj dokaže eden od mnogih poskusov na podganah, ki jih je opravil znani raziskovalec dr. Weston Price. Dr. Price je hranil podgane v treh različnih kletkah izključno z žitom, ene s sveže mletim celim zrnjem, druge z žitno moko in tretje z mešanico iz žitnih otrobov in žitnih kalčkov. Vsebnost žita, na primer železo, kalij, fosfor, baker itn. so zapisovali v razpredelnico. Presenetljiv rezultat je pokazal občutne razlike med tremi skupinami glede njihovega telesnega in živčnega stanja. Prva skupina, ki so ji dajali le grobo zrnje, seje lepo razvijala in je dobila mlade po treh mesecih. Bile so mime, pustile so se prijeti in dvigniti za ušesa in niso grizle! Podgane iz druge skupine, ki so jih hranili z belo moko, so bile telesno občutno manjše. Izgubljale so cele šope dlake in so bile zelo napadalne, tako divje, da so že v kletki skakale sem ter tja, ko so nas samo zagledale! Pri teh podganah je bila opazna zobna gniloba, poleg tega niso bile sposobne razplojevanja! Pri tistih, ki so jih hranili z žitnimi otrobi in kalčki, ni bilo videti propadanja zob, toda tudi te podgane so bile premalo razvite in niso imele zadosti energije! Kalčke so kupovali v nekem mlinu in zato niso bili

268

269

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

več sveži. Zanimivo je, da navzlic veliki količini kalcija, fosforja, železa in bakra v kalčkih, te podgane niso normalno rasle v primerjavi s prvo skupino. Tudi ta skupina, ki je prejemala konzervirana živila, se ni razplojevala! Ta poskus je povsem jasno pokazal, da samo živi, celostni izdelki zagotavljajo popolno prehrano, ki daje in ohranja zdravje! Kakršnokoli spreminjanje je vselej škodljivo. Navzlic veliki količini železa v otrobih, ga podgane niso asimilirale. Vsako izboljševanje s strani človeka je poslabševanje! Človek bo torej bolje uspeval ob sveži zeleni kakor ob dragih žitnih kalčkih! Prav tako moraš odklanjati še dražje olje iz žitnih kalčkov, ker je tudi to le delno živilo! Koncentriranih maščob v naravi ni! Pozabi tudi na pravljico laboratorijskih znanstvenikov, da potrebujemo "nekaj maščob", da bi lahko asimilirali vitamine, ki so topni v maščobah. Koliko maščobe pa potemtakem požre krava in druge rastlinojede živali, da bi dobile te vitamine? Nič! Večkrat se ozri na živali, kajti tudi one so iz mesa in krvi! Če telo resnično potrebuje maščobo, potem si jo igraje samo naredi iz ogljikovih hidratov, ravno tako, kakor odvečne ogljikove hidrate takoj pretvori v maščobo. Tako preprosto je to! Vitamini in rudninske snovi se med sabo dopolnjujejo. Ločeno jemanje enih ali drugih pomeni, da niso več uporabne! Tako vsebuje tudi vsak spremenjen naravni izdelek obe skupini. Anorganski kalcij igra veliko vlogo pri arteriosklerozi, preberi še enkrat poglavje o kalciju! Le ljudje si nenehno prizadevajo izboljšati naravo, toda rezultat je bolno človeštvo z brezmejnim številom bolezni, prevelikim številom zdravnikov in bolnišnic ter v neznanske višine rastočimi stroški za zdravstvo!. Izkoristi velike prednosti telih živil: 1. celostne hrane, 2. presne hrane, 3. rastlinske hrane. Če poješ cel izdelek v surovem stanju, si s tem dobil vse odkrite in še neodkrite vitamine in rudninske snovi v najboljši sestavi, kakršno je izbrala narava. Prežvečiš in prebaviš polnovreden izdelek, telo pa vzame tisto, kar potrebuje. Najboljši laboratorij imaš v sebi, ne potrebuješ umetnega, ki ti daje samo mrtev, nepopoln material in ob tem še visok račun! Ker so to, kakor vsa zdravila in stimulanti, nenaravni fragmenti, s tem popolnoma po nekoristnem obremenjuješ svoje organe, ki morajo te delne snovi, ki učinkujejo kot strupi, spet izločiti! Nespametno je brezvredno hrano iz bele moke, sladkorja in kuhane hrane izravnavati z umetnimi dodatki! Organska revolucija

Silno ponosni smo na svoj tehnični napredek, v našem primeru še zlasti na farmacevtsko industrijo, ki izdeluje pisane tabletke kot nadomestek za naravo. Takšne revolucije ne rabimo, temveč potrebujemo organsko, naravno revolucijo, ki pa smo jo žal pokopali! Zdravje mora spet prihajati z vrta! Vselej znova te v knjigi opozarjam na temeljni razloček med

organskimi in anorganskimi mineralnimi snovmi. Da boš tudi ti prepričan o tem, moram v poglavju o vitaminih in rudninskih snoveh na primerih dokazati, da ima prav narava in ne človek iz laboratorija. "Laboratorijski znanstveniki" bodo ta razloček seveda zanikali, saj delajo sama na mrtvem materialu, v laboratoriju pa se razločka med ŽIVIM in MRTVIM ne da ugotoviti. Ravno to pa je tragično pri celotnem "znanstvenem sistemu", ki žal ni nikakršna eksaktna znanost, kajti takšne pri živih stvareh ni. Zato celotna medicinska industrija ni eksaktna znanost kakor matematika! Usedline v čajniku in v ožilju so si precej podobne, kar zadeva apnenčaste zemeljske snovi. Z mrtvo kuhano hrano, dodanimi tako silno hvaljenimi mineralnimi vodami in umetnimi mineralnimi snovmi si sam postopoma, toda zagotovo, priskrbiš "poapnenje"! Rad bi ti povedal še nekaj o ogromni razliki med umetno produciranimi vitamini in rudninskimi snovmi ter naravnimi v rastlinski hrani. Znanstveniki stare šole, ki se ukvarjajo s prehrano, se vselej znova tolčejo po prsih, češ da mora človek jesti "uravnoteženo" hrano, torej po možnosti pri vsakem obroku vitamine, maščobe, ogljikove hidrate, mineralne snovi ter vitamine v "uravnoteženem" razmerju. Pri tem jim je čisto vseeno, ali ti prihajajo iz sveže hrane ali iz kuhinjskega lonca! Ravno tukaj je odločilna razlika. Danes štejejo mrtvo hrano in mrtve kalorije, ne živih. In ravno tu je velika razlika. Če si hrano toplotno obdelal, potem v tej mrtvi reči ni več najfinejših snovi: naravnih vitaminov, organskih rudninskih snovi, encimov, katalizatorjev, fermentov, auksonov (rastnih snovi). Ti delujejo kot vžigalne svečke za človeški motor. Kar še ostane po kuhanju, so mrtve, celo strupene, nekoristne snovi! Te snovi zgoščajo kri in povzročijo, da se anorganske snovi, pomešane z apnencem, odlagajo v tvojem sistemu! S takšno kislo, težko tekočo, medu podobno krvjo, ki teče po tvojih žilah 24 ur na dan, se začenja tvoj propad. Stvarnik je vse hranljive snovi za človeka že pred milijoni let sam "uravnoteženo" dobavil. Človek pa prevzetno dvomi o tem in hoče snovi, ki mu jih daje narava spreminjati in izboljševati. Se zlasti škoduje telesu današnje norenje za beljakovinami! Iz sveže, rastlinske presne hrane telo vzame vse, kar potrebuje, če seveda izdelek jemo takšen, kakršnega nam daje narava. Človek je edino živo bitje na zemlji, ki s kuhanjem svojo hrano spreminja in ji jemlje vsakršno vrednost! Z odkritjem vitaminov seje začela mogočna revolucija, kajti človek je tedaj spoznal, da imajo minimalne količine hranljivih snovi odločilen vpliv na telesno dogajanje! Toda iz tega se ni ničesar naučil! Po obdobju beljakovin se je začelo obdobje vitaminov! Gigantska farmacevtska industrija je to odkritje izkoristila ter naravne vitamine nadomestila z umetnimi, posel je pač posel. Casimir Funkje odkrite snovi pravilno imenoval VITAMINI, - to pomeni vitalne snovi v hrani, vitalni amini! Na primerih bomo videli, da potrebujemo te pomembne snovi žive, ne umetne! Kakor pri mineralnih

270

271

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

snoveh tudi tukaj laboratorij ne pozna in ne zna izmeriti razlike med živim in mrtvim! Vsi organski vitamini so bili in so v zadostni količini na razpolago v nespremenjenih rastlinskih snoveh in sicer v takšni sestavi, kakršna je bila določena kot pravilna že pred milijoni let. Danes ljudje menijo, da so spoznali vitamine, ki jih potrebujejo določeni organi, tako na primer vitamin A za vid in B za živce! To je spet tipično za strojno medicino, namreč da izloča dele živil s segrevanjem in potem te umetne snovi množično dovaja človeškim telesom! Ljudje pa potrebujemo vse odkrite in še neodkrite vitamine v organski obliki, ki ponavadi delujejo v sodelovanju z encimi in koencimi, te fine snovi ustrezajo vselej večno veljavnemu naravnemu zakonu, na katerega smo prilagojeni. Če potemtakem iz naravnih kompleksov izločamo umetne vitamine, se njihovo biološko razmerje do drugih vitaminov in do njihove vrednosti uniči! Zato ne morejo umetni vitamini nikdar doseči biološke moči. Tesne povezave med vitamini, encimi in katalizatorji med seboj in v razmerju do drugih hranljivih snovi kemijski laboratorij ne more izdelati. Vitaminski proces poleg tega potrebuje aktivne mineralne elemente v sledeh, brez katerih vitamini in encimi ne morejo delovati kot aktivni katalizatorji. Če naj bi danes tako visoko hvaljeni sintetični vitamini učinkovali tako kakor pripovedujejo, potem bi morali biti za učinkovito delovanje na razpolago v pravilni kombinaciji. To pa ni mogoče. Če je večina umetnih vitaminov topnih v vodi, se brez kakršnekoli koristi izločijo prek ledvic! Jemati moraš torej vitamine v organski obliki, to pa je mogoče le prek organske žive rastline! Ta postopek lahko imenujemo organska revolucija in ta je čudovito delovala milijone let. Kako je to moglo delovati vse do danes, brez odkritja vitaminov in mineralnih snovi za človeka in žival? Kako smo sploh lahko preživeli? Velika uporaba umetnih vitaminov in mineralnih snovi ter kemičnih tablet je človeku prinesla v primerjavi z v prostosti živečo živaljo le na tisoče bolezni. Človek, ki seje edini oddaljil od naravnega biološkega zakona, je bolan. Potrebujemo živo, tega pa ne more narediti noben kemik. Umetnim laboratorijskim zvarkom manjka odločilni živi element! Tudi če zaznamo neki učinek, potem se bolezenski simptomi samo zamaskirajo in potlačijo v kronično, prikrito stanje. Narava mora potem razviti še močnejše krize, ker prizadeti človek noče spremeniti vzroka svojega trpljenja, to je napačnega načina življenja! Organska šola torej povsem upravičeno obsoja vse umetno izdelane vitamine, ker so povsem nekoristni, ker učinkujejo tako kot strup, kakor medikamenti. Telo jih mora razstrupiti in izločiti. To pa je nepotrebna izguba energije in s tem tudi živčne energije! Jemljemo vitamine za krepitev živcev in smo samo še živčne razvaline!

Dr. Mausert piše v svoji knjigi Zelišča za zdravje: "Vsi laboratoriji na svetu ne morejo nadomestiti občudovanja vrednega procesa v živi celici. Nikdar ne bodo mogli uspešno posnemati čudovitih metod, ki jih uporablja narava, da bi dopolnila svoje delo - rastlino!" Thomas A. Edison, izumitelj žarnice, ameriški genij, je to takole izrazil: "Dokler človek sam ne zna narediti travnate bilke, se bo narava njegovim tako imenovanim "znanstvenim" spoznanjem samo smejala." Iz kemičnih snovi izdelana "zdravila" nikdar ne vzdržijo primerjave z naravo, z živo rastlinsko celico, z rezultatom sonca, ki daje življenje vsemu živemu! Res je, da naše telo vsebuje rudninske snovi. Toda teh ne sprejema neposredno iz mrtvega, anorganskega materiala, zato potrebuje živo celico v rastlini ali pa, pri mesojedih živalih, iz žive živalske celice! Le rastline imajo moč, da iz anorganske zemlje s koreninami asimilirajo in pretvorijo rudninske snovi, tako da postanejo organske. Kot take jih naši organi lahko sprejmejo. (To je fotosinteza s pomočjo čudežne sončne sile). To pomeni, da je velika napaka, če med sabo zamenjujemo organske in anorganske substance, kar počne dosedanja, stara šola prehranjevanja! Ta pričakuje, da bo telo enakovredno obravnavalo obe vrsti snovi. Toda to napačno mnenje je enako zastarelemu mnenju alopatskega kemičnega dajanja medikamentov. To so velike napake in tako iz dneva v dan na tone nevarnih anorganskih substanc tlačijo v uboge paciente, oralno ali pa z injekcijami! Izkušeni strokovnjaki za prehrano vedo, da ljudje uporabljamo samo organske rudninske snovi v pravilni kombinaciji. Pri ljudeh so to nespremenjene, sveže rudninske snovi, v katerih je vsebovano vse, kar potrebuje naš pametni organizem. Organska revolucija proti uporabi anorganskih kemikalij kot medikamentov in v kmetijstvu je vse večja. Sintetične minerale in vitamine je treba kot življenju nevarne prepovedati. Niso samo brez vrednosti, temveč ogrožajo zdravje. Zakaj so šele zdaj ugotovili, da anorgansko železo pri tvorbi hemoglobina nima nobene ali pa skoraj nobene vrednosti v primerjavi z organskim. Noben kemik na tem svetu ne more v svojem laboratoriju proizvajati življenja ali živih vitaminov, kajti naravni vitaminski kompleksi vsebujejo faktor, ki ga oni ne poznajo! Ta faktor pa je pomemben za zdravje! Kuhinjska posoda in kuhanje sta jim žal zameglila možgane! Gospod Rodale je v svojem mesečniku Prevention podal tale nazoren primer za razliko med "naravnim" in "sintetičnim". "Pred nekaj leti so v neki londonski akvarij pripeljali nekaj slanovodnih rib, na razpolago pa so imeli le majhno količino morske vode. Eden od skrbnikov je dejal, da bo naredil morsko vodo, saj je njena formula znana. Vzel je knjigo, zbral vse sestavine in naredil morsko vodo. Ko pa je vanjo za poskus dal ribo, je ta hitro poginila. Skrbnik je takšno "morsko

272

273

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

vodo" naredil še nekajkrat, vsakokrat še bolj skrbno, toda vse ribe so poginile! Skrbnik je bil izkušen človek, toda tedaj ni več vedel kaj storiti." Pa vzemimo zadnjo mešanico morske vode in ji dodajmo majhno količino prave morske vode, ki jo še imamo. Ko so to storili, so ribe preživele. To nam dokazuje, da je v pravi morski vodi iskrica neke snovi, ki je ne znamo izmeriti, ki pa je tako pomembna, da zaradi nje ribe preživijo. Če je te snovi še tako malo, jo ribe potrebujejo! Iz tega vidimo, da recept laboratorijskih znanstvenikov za proizvodnjo morske vode ni pravilen, ker te snovi niso znali odkriti. Njihova morska voda je morda dobra za umivanje nog ali zob, ne pa za življenje rib! Na tem primeru vidimo, da laboratorij te majhne, toda pomembne življenjske razlike ne more ugotoviti in narediti! Ta razlika je lahko le 1/10.000 odstotka, toda odloča o zdravju ali bolezni, o življenju ali smrti! Če boš to dejstvo povedal kemiku, te bo odslovil kot mazača in čudaka. Pri njem je dušik dušik in kalij kalij! Toda mi imamo dokaze, da prav ta majhna iskrica pomeni življenje, brez nje življenja ni! Prav tako v laboratoriju ni mogoče dokazati razločka med organskimi in anorganskimi snovmi. V njih pač ni življenja, elektrike, magnetizma, težnosti, vibracije, pač "tiste majhne iskrice"! Ravno to živo pa potrebujemo! Vzemimo za primer še vitamin C. Odkrili so sestavo tega vitamina, ki sestoji iz 6 delov ogljika, 8 delov vodika in 6 delov kisika. Vitamin C torej lahko pridobivamo iz citrusov ali paradižnikov, toda mnogo ceneje iz premoga, in v trgovini prodajajo 99 odstotkov tega! Toda ali sta oba izdelka enaka? Tukaj imaš odgovor iz neke ruske medicinske revije, Vitamin Research News, št. 1,40 (1940): "Miši so pomanjkljivo hranili tako, da so vse dobile skorbut. Nato so jih razdelili v 2 skupini in jim dajali vitamin C, kije znano zdravilo pri tej bolezni. Vendar pa je ena skupina dobivala sintetični vitamin C, druga pa naravnega, pridobljenega iz rastlin. Skupina, kije dobivala naravni vitamin C je hitro okrevala, skupina z umetnim vitaminom pa ne\ Tukaj pač vidimo, da vsebuje naravni vitamin C tisto neznano "iskrico"j kije življenjsko nujna. Ta dodatek ja pač nujen, da mrtve snovi oživijo! Človek in žival brez te "skrivnosti", kije nihče ne zna odkriti, ne more živeti." Dr. Raymond Bernard piše o drugem primeru, o katerem je poročala britanska revija Nature dne 1.1. 1952: "Avtorja St. Rusznyak in A. Szent-Gyorgi preučujeta bolezen, ki povzroča krhkost žil Skupino laboratorijskih živali sta zdravila s papriko, ki vsebuje, kot je znano, velike količine naravnega vitamina C. Drugi skupini so dajali sintetičen vitamin. Ozdravela je le prva skupina. V naravnih paprikah mora biti neki do sedaj neznani faktor, "iskrica", mikrokoličina nečesa, kar najdemo le v naravnem vitaminu, in česar iz rastline ne moremo izločiti."

Tretji primer sem dobil pred nekaj tedni, piše dr. Bernard. Bral je angleško knjigo dr. med. Cruickshanka Food and Nutrition (Hrana in prehranjevanje), 1951: "Tri skupine piščančkov so hranili z isto hrano. Prva skupina ni dobivala vitamina D, druga je dobivala umetni vitamin, tretja pa naravni vitamin D iz ribjega olja. Piščančki brez vitamina D so se zredili za 259 g, z dodajanjem sintetičnega vitamina D za 346 g, tretja skupna z naravnim vitaminom D pa za 399 g. Zdaj pa pride najpomembnejši del eksperimenta. Od piščančkov brez vitamina D jih je umrlo 60 odstotkov, v skupini z umetnim vitaminom D 50 odstotkov, v tretji z naravnim vitaminom D pa niso ugotovili niti enega samega primera pogina!" Strupena substanca v umetnem vitaminu D je znana kot viosterol. (The Journal of the American Medical Association, Vol. 130, str. 1208-1215). V Nutrition Reviews iz leta 1947, Vol. 5, str. 251-253 poročajo o tem, daje naravni vitamin E trikrat učinkovitejši od sintetičnega. Dr. med. Jungblut poroča v American College of Surgeons o skupini opic, ki je zbolela za poliomelitisom in so jo zdravili z umetnim vitaminom C, drugo skupino pa z naravnim vitaminom C, pridobljenim iz citrusov. Pri opicah, ki so jim dajali umetni vitamin C, se je ohromitev zmanjšala na polovico, pri skupini, ki soji dajali naravni vitamin C, pa na šestino! Dr. Jungblut razlaga, daje v naravnih vitaminih navzlic ekstrahiranju nekaj "neznanega", kar preprečuje ohromelost. Strokovnjaki za prehrano in medicinske avtoritete vse bolj ugotavljajo, da vitamin C v naravnih sadežih vsebuje "NEKAJ", kar je za človekovo zdravje izrednega pomena. Zato ni nič čudnega, da je v šipku še šest drugih skupin vitamina C. Poleg tega pridejo v poštev še druge znane in neznane snovi, kakor pred kratkim publicirani bioflavonidi in rutin. V naravnem vitaminu C je pač nekaj neznanih, pomembnih snovi, ki jih naše telo ne zna skladiščiti, ki so topljive v vodi, ki jih toplota uniči, ki jim močno škoduje svetloba in kovine v kuhinjski posodi, poleg tega pa že pri transportu hrane nastopi ^poslabšanje kakovosti, da sploh ne govorimo o tovarniški predelavi živil! Ze manjše pomanjkanje vitamina C občutno zmanjšuje odpornost proti bolezni, zato smo podvrženi prehladom, infekcijam in kožnim boleznim! Nekdaj je umrlo več mornarjev zaradi skorbuta kot v bitkah. Ljudje menijo, da te nevarnosti danes ni več, toda še zmeraj trpi 80 90 odstotkov našega prebivalstva zaradi pomanjkanja riaravnega vitamina C in skorbut je subliminalni pojav pri mnogih boleznih. Še zlasti ljudje, ki jedo veliko žitaric, imajo težave z zagotavljanjem zadostnih količin vitamina C! Napaka raziskovalcev prehrane, ki ne razlikujejo med anorganskimi in organskimi rudninskimi snovmi, je privedla tudi do zmede pri raziskavah vitaminov. Tudi živali ne morejo asimilirati anorganskih sintetičnih vitaminov. Njihovo stanje se torej z dodajanjem takšnih vitaminov ne izboljša, nasprotno, zaradi "kemičnega" onesnaženja zbolijo. K temu je

274

275

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

treba prišteti še hranjenje s hormoni. Vse te nenaravne snovi pa nato pridejo v človekovo telo. Vzemimo še en praktičen primer. Znano je, da jedo Irci veliko krompirja. Krompir vsebuje veliko kalija in drugih bazičnih rudninskih snovi. Kadar je pridelek krompirja slab in so Irci odvisni od pšenice, se občutno poveča število obolelih za skorbutom in rahitisom, ker žito, kot kisla hrana, ropa organske rudninske snovi iz telesa, kosti in zob! Končajmo poglavje o razliki med organskim in anorganskim tako, da te znova opozorim na potrebo po uživanju organskih rudninskih snovi in vitaminov iz svežega sadja in zelenjave. Tedaj ne trpimo nobenega pomanjkanja, kajti pomembne snovi v sledeh pridejo v telo v pravilni sestavi! In obenem z njimi dobimo še obilico vseh še neodkritih! Ne zanimajmo se za mrtvo hrano, ki dolgo zdrži na policah, temveč za živo, ki se hitro pokvari! Predragi bralec, verjamem, da si morda že naveličan nenehnega ponavljanja organsko - anorgansko, živo in mrtvo. Toda ti razločki so po mojem pomembni za tvoje zdravje, zato jih moram nenehno ponavljati, da se ti vtisnejo v možgane! Vsak dan te zasipajo z oglasi o učinkovitosti česna in ribjih olj. Proizvajalci pa ti nikdar ne povedo, kako živeti, da ostaneš zdrav, kajti potem ne bi imeli česa prodajati. Ali ti je že kdo povedal, da vsebuje česen koncentrirana strupa gorčično olje in alicin? Zakaj pa predirni vonj tako hitro prodre skozi pore v koži? Telo si prizadeva strup takoj onesposobiti! Česen, čebula in ribja olja so koncentrirana mamila in ogrožajo zdravje! Takšna je resnica! Pojej naenkrat pol kilograma česna kot edino jed. Videl boš, kakšna eksplozija nastane v telesu! Jesti moraš le tisto svežo, presno hrano, ki jo rad ješ samo zase! Poleg tega mora biti lepega videza in prijetnega vonja! Kako prijetno pa diši česen? Nikar se ne vdaj vplivu reklamnih sporočil, prihrani svoj denar! Predvsem rabimo od hrane energijo za presnovo, namreč 90 odstotkov glukoze, le 4 odstotke aminokislin (ne gotovih beljakovin), 3 odstotke mineralov, 2 odstotka maščobnih kislin in 1 odstotek vitaminov ter drugih hranljivih snovi! Vse vitamine, kolikor jih potrebuješ v enem letu, bi lahko shranil v naprstnik, in to količino si zlahka pridobiš s sadno prehrano! Kava kofein

kakor da piješ strup iz kavovih zrn! Gospod Wetherall je dokazal, katere simptome povzroča kava: Poslabšanje vseh težav s srcem, na primer srčne aritmije težave z dihanjem hitro menjavanje razpoloženj glavobol po prenehanju učinkovanja kofeina mišično trzanje hipoglikemijo (premalo sladkorja v krvi) zmedenost vrtoglavico drisko pljuvanje krvi povišan nivo holesterina šumenje v ušesih pospešeno bitje srca ekstrasistole drhtenje nemiren spanec povečano izločanje urina nervozo koprivnico povečan ali prenizek krvni tlak nagnjenost k bruhanju želodčne čire bolečine v želodčni votlini rak na prsih, mehurju in trebušni slinavki Podobni pojavi nastopijo, ko prenehaš piti kavo, še zlasti močno po 18-24 urah: izredno hudi glavoboli potrtost vročina mrzlica drhtenje tresavica slaba volja okornost napihnjen trebuh slaba koncentracija splošna slabost plašljivost razdražljivost curljanje iz nosu nespečnost mišična tenzija

Drobna rjava knjižica Charlesa F. Wetheralla Kicking the Coffee Habit (Proč s kavo) ti priporoča, da vržeš proč skodelico za kavo! Avtor je prej zelo rad pil kavo. Piše, da človek šele po treh tednih, ko neha piti kavo, prvikrat opazi, kaj je res globok spanec in da potem postane čisto nov človek. Kava je seveda strupeno poživilo. Kdor misli, da se da kavo prenašati, kakor govorijo reklame, ne zna več opazovati samega sebe, še manj pa misliti. Zakaj pa potem pražilmce izdelujejo kavo z malo ali celo brez kofeina? Bolje bi bilo, da bi jedel zeleno listje kakavovca kot solato,

276

277

HOCES

BIT!

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Če torej prenehanje pitja kave povzroča tako hude simptome, potem veš, kaj vsak dan prizadevaš svojemu telesu! Svetovno znani zdravnik in raziskovalec dr. John Harvey Kellogg je že novembra 1924 v Good Health pisal o Coffee Lies (lažeh o kavi): 1. laž: kava preganja utrujenost. To ni res, kava utrujenost samo zakrije. Ohromi središče za utrujenost. To je dr. Edward Smith iz Anglije dokazal že pred več kot 50 leti. Dokazal je, da delo pod vplivom kave povzroča večjo utrujenost kakor brez kave. 2. laž: kava povečuje delovno zmogljivost. Res je nasprotno. Znani arktični raziskovalec Nansen je med svojo naporno ekspedicijo čez grenlandski večni led poskusil in se nato odrekel pitju kave. Možje, ki so morali vleči težke sani prek snega in ledu so na začetku dvakrat ali trikrat popoldne in zvečer pili kavo, potem pa so ugotovili, da ta tako slabo vpliva, da so se omejili na eno skodelico zjutraj! Kasneje so ugotovili, da je tudi ta škodljiva, tako da so se pitju povsem odpovedali, je dejal Nansen! 3. laž: kava izboljšuje koncentracijo. Kava pomaga pri koncentraciji samo tistim ljudem, ki so zaradi navajenosti na kavo že utrpeli poškodbe. Pijanec potrebuje svoj požirek, da si pomiri živce. Kadilec hitro potrebuje nekaj dimov, da svojega duha pripravi k delu. Kdor je odvisen od mamil, je brez "fiksa" nesposoben storiti karkoli. Prav tako mora suženj kave dobiti svojo skodelico, da mu glava začne delati... dokler se tej razvadi ne odreče in sčasoma ozdravi! 4. laž: kava ne povzroča kasnejših depresij, kakor druga poživila. Vsak pivec kave ve, da to ni res. Potrebuje svojo jutranjo skodelico, da potlači depresije, kijih je povzročil škodljivi učinek pitja kave prejšnjega dne. Na tisoče kofetarjev trpi zaradi glavobolov, slabega počutja in utrujenosti, če ne pride do jutranje skodelice kave. Preskuševalci čaja in kave trpijo zaradi hude oblike živčne izčrpanosti ali vnetja živčevja! 5. laž: kava ne izčrpuje telesnih rezerv. Reklama pravi, da kavabrez izgube energije krepi sposobnost za delo. Nič ni bolj smešnega kot to. Če je človek utrujen, potrebuje počitek! Ko popije skodelico kave, utrujenosti ne čuti več. Počitek pa kljub temu potrebuje. Če gre nato kljub temu na delo, prazni možganske in živčne baterije, čeprav mu je narava sporočila, da za ponovno polnjenje potrebuje počitek. Ko torej prodajalci strupa trdijo, da kava ne črpa energije, je to dobro premišljena lažna izjava. 6. laž: kava ugodno vpliva na delovanje srca. Kava draži srce in poviša pulz, tako kot bič požene konja v dir, kava je strup, ki se ga moramo izogibati. Povišanje srčnega pulza nam vendar kaže, da si telo čim prej prizadeva znebiti tega strupa! Kako ima lahko takšen strupen učinek kakršenkoli dober vpliv? Kava je zanesljivo

sredstvo za povišanje krvnega tlaka! Dejstvo pa je tudi, da je uporaba v ta namen nevarna razvada. Uporaba kave za prekrvitev povzroča krčenje žil in poapnenje! Dolgoletna opazovanja so pokazala, da so ti strupi jasen vzrok za arteriosklerozo, senilnost in druge resne spremembe. Skodelica kave vsebuje približno 4 grame kofeina. Redni pivci kave z vsako skodelico pijejo strup, ki prej ali slej uniči krvne žile in povzroči predčasno staranje, kije neizogibni rezultat takšne razvade. Jasno je, da kava krepi delovanje srca, toda ta učinek ni koristen, temveč je nasprotno dokaz, da je redno pitje kave nevarna razvada, ki srce predčasno oslabi in skrajšuje življenje! Srčni specialisti dajo svojim pacientom s povišanim krvnim tlakom najprej nasvet, naj prenehajo piti kavo. Ta napotek pa ni zdravilna kura, temveč samo ukrep, ki odloži pogreb. Kava je zahrbtna droga, ki povzroča hudo škodo, bolj kot alkohol, kajti kavo pijejo v velikih količinah! Povprečen Američan popije letno 7 kg kave (1924!), ker dojenčki in otroki niso všteti, to pomeni 8 gramov kofeina dnevno obenem z ducati drugih strupov vred. In vsaka doza zvišuje krvni tlak, tako da se hitro bliža čas, ko srce odpove zaradi miokarditisa, angine pektoris ali infarkta. Poraba znaša po podatkih podjetjaNestle iz leta 1988 v Nemčiji 175 I, tega 19,4 1 instant kave! Takole pravi dr. Kellogg: "Kava vsebuje poleg tega še druge strupene snovi, čresleno kislino, aromatična olja in piridin, zelo strupeno substanco, ki nastane ob proženju. Zasvojenec s čajem je nervozna razvalina, živčno razrvan, depresiven, nespečen, brez volje in bolezensko preplašen. Kakav vsebuje teobromin, zelo sorodno snov, nekatere avtoritete pa pravijo, daje še mnogo bolj strupen. Tako bi bilo treba kakav, čokolado in podobne preparate obsoditi kot čaj in kavo! Še zlasti so čokoladni izdelki škodljivi pri otrocih, ker motijo normalno rast." Spoznali smo, da kava, čaj, kakav in čokolada vsebujejo podobne strupene snovi in povzročajo trajne poškodbe. Pri čaju čreslena kislina še zlasti prizadene moške, ki trpijo zaradi obolele prostate! 70 Dr. Donsbach v Super - Health : "Kofein vsebuje zelo veliko kadmija, strupene snovi, ki je povezana s srčnimi boleznimi in visokim srčnim tlakom! Pivci kave imajo 2,5-krat pogosteje raka na mehurju, njihove celice so nagnjene k spremembam. Rakava celica je takšna spremenjena^ celica. Vpliv kofeina na živčni sistem (še zlasti na možgane) je bolj uničujoč kot vpliv morfija." Dr. med. Reinhard Steintel pravi poleg tega v Neg (Neuer Ernahrungsgesetz, knjiga je žal razprodana): "Kakav, čokolada in praline povzročajo čokoladno bolezen, ki jo celo klinični zdravniki opisujejo kot hudo živčno motnjo! Ruski čaj (kakor seveda vsi drugi čaji) povzroča ledvične kamne, išias, protin in migreno zaradi kislega učinka teina. Prava kava povzroča živčne motnje delovanja srca, vsesplošno živčno razdraženost in artritične bolezni." Kdor živi zdravo, teh lažnih poživil ne potrebuje.

278

279

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Vprašanja

in

odgovori

Živa presna hrana daje trajno energijo, še zlasti živčno energijo! Vprašanje: Od kod dobim beljakovine? Odgovor: To je najpogostejše vprašanje, ki mi ga zastavljajo na predavanjih. Jaz pa jim takoj zastavim drugo vprašanje, od kje jemlje vol svoje dragoceno meso, od katerega si si danes popoldne najverjetneje z ulitkom privoščil velik zrezek? Ali pa slon s svojo ogromno mišično maso! Začudeni obrazi! Če torej živali uspeva, da iz enostranske travnate hrane izdeluje dragocene beljakovine, čemu torej tega ne bi zmogel človek, ko se obenem hrani mnogo bolj vsestransko in "uravnoteženo"? Pri tem pa mora uboga izkoriščana krava dajati človeku še velike količine mleka, ki vsebuje veliko beljakovin in maščobe, namesto da bi hranila svojega telička. Bistre glave ob tem še rade pripomnijo, da za svoje možgane potrebujemo več beljakovin kot žival! Moj odgovor: "In zato potem jeste neumne krave in svinje, da si izboljšate razum?" Resnica je, da si telo samo gradi beljakovine iz zaužitih aminokislin iz presnega sadja in zelenjave. Kakor sem v knjigi že obširno razložil, ne potrebujemo končnih beljakovin iz živalske hrane. Tuje beljakovine mora telo po zapletenem in energijsko požrešnem postopku najprej razstaviti v 24 najpomembnejših aminokislin, da bi nato samo zgradilo svoje lastne beljakovine. Da so tuje beljakovine strup za telo, kažejo reakcije zavračanja pri presaditvah organov. Tuje beljakovine, kijih vbrizgamo neposredno v kri, učinkujejo kot hud strup in povzročijo smrt! Ljudstva, ki pojedo zelo malo beljakovin, živijo najdlje. To je dokaz, da v zahodnih deželah vsi pojemo preveč beljakovin. Glej prof. dr. Lotharja Wendta iz Goethejeve univerze v Frankfurtu, ki že 40 let napada čezmerno uživanje beljakovin. Govori o boleznih škodljivega skladiščenja beljakovin. Pri razgradnji beljakovin vselej nastajajo kisline, tudi ob vsakodnevni razgradnji lastnega neuporabnega fizičnega tkiva, zato smo ljudje že 99 odstotno totalno kisli: to je poglavitni vzrok vseh bolezni. Samo oglej si množico nervoznih, izmozganih živčnih razvalin okrog sebe. Vzrok je predvsem velika količina beljakovin, poleg vseh mogočih poživil, kave, kakava, čaja, alkohola in nikotina. Sadje vsebuje povprečno I odstotek aminokislin, zelenjava od enega odstotka (korenje) do 3,3 odstotke (špinača), materino mleko vsebuje 2,36 odstotkov, pri tem pa mora dojenček še krepko rasti! Odrasli pa potrebujemo samo beljakovine za. zamenjavo razgrajenih beljakovin! Za to zadošča 1-2 odstotka živih aminokislin, zaužitih s sadjem in zelenjavo. Če dopolniš svojo prehrano z orehi, ki vsebujejo veliko beljakovin (15-25 odstotkov beljakovin) in avokadi (5 odstotkov), potem si bogato preskrbljen z beljakovinami. Poleg tega zna telo tudi reciklirati vsakodnevno razgrajene

beljakovinske odpadke. Človek prej umre od lakote, kakor da bi umrl od pomanjkanja beljakovin! Vprašanje: Ali ne pravijo vselej, da vegetarijancem manjka pomembni vitamin B-12 in da to povzroča nevarnost slabokrvnosti? Odgovor: Vse vrste presnega sadja in zelenjave vsebujejo potrebne vitamine in rudninske snovi (odkrite in še neodkrite). Komajda merljivi vitamin B-12 se tako kot pri drugih vrstah sesalcev po potrebi sam ustvarja v lastnem prebavnem sistemu ob pomoči bakterij, ki so tam prisotne. Če ne bi bilo tako, bi morale vse rastlinojede živali imeti premalo vitamina B-12. Pri tem pa ravno zagovorniki vitamina B-12 pravijo, da gaje zelo veliko v mesu, ne pa v rastlinah. Tako znova postavljam nasprotno vprašanje: Kako to zmore žival, človek pa naj tega ne bi zmogel? Ali naj bi bila krona stvarstva resnično tako slabo opremljena? Kar zadeva mene, imam po laboratorijskem preskusu namesto "normalne" (Kaj pa je normalno?) vrednosti približno 600 mcg več kot 1200 mcg v serumu! In to navzlic temu, da že 40 let živim brez mesa, rib in jajc? Anemijo in pomanjkanje vitamina B-12 dobijo ravno mesojedci! Pri vprašanju beljakovin vidimo resnično "omejeno" obzorje vseh učenjakov, ki trobentajo, da neogibno potrebujemo živalske beljakovine za človeško prehrano kot izravnavo "nepopolnih" aminokislin v rastlinskih snoveh. V vsakem obroku naj bi bile uravnotežene." Le kako lahko preživijo milijoni živali in ljudi, ki se prehranjujejo brez živalskih trupel? Ali zaradi močno razvitih možgan sploh nismo sposobni odgovoriti na to preprosto vprašanje! Nasprotno, ravno mesojedci dobijo pogosteje levkemijo (krvnega raka) kot vegetarijanci. Še zlasti ne vegetarijanci, ki se hranijo s presno hrano. Laik zna to mnogo bolje presoditi: brez rastlin ni življenja na zemlji, brez rastlinojede živali pa ni mesojedih živali! Vselej znova se vračamo k rdeči niti v pričujoči knjigi. Samo kuhanje je krivo za uničevanje hrane in za vse iz tega nastale sedanje in prihodnje bolezni! Ne moreš zahtevati popolne preskrbe s potrebnimi vitamini in mineralnimi snovmi, če si hrano s toploto spremenil in jo uničil! V tem je vzrok in ne v potrebnosti živalskih beljakovin! Vse veliko je preprosto, kako to da si ne moremo zapomniti tega preprostega pravila! Pripomba: "Medicinski svet" nas hoče prepričati, da je Hipokrat oče "prave" medicine. Nanj prisegajo. To ni res! Hipokrat je bil približno 400 let pred Kristusom svečenik v templju na grškem otoku Kosu. V templju se je postil z drugimi ljudmi vred iz verskih razlogov, tako so si hitro pridobili zdravje. Njegov sloves zdravnika je torej pravilen. Vendar pa se ni nikdar ukvarjal z medicino. Tudi ni avtor večine knjig, ki mu jih pripisujejo! Častivredna hipokratska prisega je tisoč let starejša in prihaja iz Egipta. Resnični učitelji

280

281

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

današnje medicine so bili vrači, rokohitrci in zeliščar ji. Zato je resnična zgodovina medicine zgrajena na čarovništvu, kar tudi dokazuje njena smrtonosna praksa! (Iz Health Reporter 1,7) Naša "znanost" odklanja post, ki ga noče prevzeti ne od Hipokrata ne od Kristusa! Vprašanje: Sadeži skorajda nimajo maščob. Od kod dobimo potrebne količine maščob, da bi lahko asimilirali vitamine, ki so topljivi v maščobah? Odgovor: Tri bistvene maščobe so: linolna, linolenska in arahidonska. Vse so v zadostni količini prisotne v presnih sadežih in zelenjavi, tako da nimamo nobenih težav z asimilacijo v maščobah topnih vitaminov. Resnici na ljubo potrebujemo zelo majhne količine maščob! Presno sadje in zelenjava ima le približno 1-4 odstotke maščob, običajna "meščanska hrana" pa do 45 odstotkov, kar vidimo na zamaščenih trebuhih! Če organizem resnično potrebuje maščobo, si jo lahko igraje pretvori iz ogljikovih hidratov in obratno. Od tod tudi prihaja tolščica: iz škrobnatih ogljikovih hidratov! Vprašanje: Ko že govorimo o maščobah, kako znižamo previsok nivo holesterina? Odgovor: Medtem ko rastlinske maščobe sploh ne vsebujejo holesterina, jih imajo živalske maščobe zelo veliko. Zdaj kot transportno sredstvo za "škodljive holesterine" zelo hvalijo rastlinske maščobe, ki izolirane v naravi ne nastopajo. Vselej znova poskušajo ljudje svoje napake odpraviti z novimi napakami! Pri vsem govorjenju o holesterinu pa ne smemo pozabiti, da človekov organizem nujno potrebuje hormon holesterin, še zlasti za tvorbo spolnih hormonov. Pomanjkanje holesterina vodi v impotentnost! Toda uporabljajmo holesterin, ki ga naša jetra in celice proizvajajo same, ki se glede na potrebe posameznih organov zelo lahko prenaša s pomočjo "dobrih" HDL-holesterinov. Po žilah se odlaga le mrtvi holesterin iz živalske hrane! Odločilen torej ni nivo holesterina v krvi, ki danes lebdi kakor Damoklejev meč nad marsikaterim uživalcem surovega masla in smetane, temveč bi morali meriti količino holesterinskih usedlin v celičnem tkivu. To pa je težko, ker^ se poleg tega še nenehno spreminja! Če telo samo proizvaja že 75 odstotkov holesterina, zakaj bi torej bilo majhno povišanje za 25 odstotkov tako nevarno za ožilje? Holesterin je nevaren le v povezavi z anorganskim kalcijem. Holesterin pa nastopa samo v izdelkih živalskega izvora. Zakaj moramo sploh jesti živali? Ali se nam živali ne maščujejo, ker jih jemo? Žival je že sama izdelala pomembni hormon holesterin iz rastlinskih živil. Toda ljudje znamo storiti isto! Na stenah žil in v celotnem celičnem tkivu se najpogosteje

odlaga anorganski kalcij (skupaj z živalskim holesterinom) iz kuhane hrane in prevelike količine zaužitih drugih mrtvih anorganskih rudninskih snovi. Na žalost štejejo sem tudi anorganske rudninske snovi iz tako hvaljenih mineralnih vod in kalcijevih tablet! Ali lahko torej tako silno hvaljene visoko nezasičene maščobe iz margarine (to je umetni izdelek), ribjih olj, olj iz žitnih kalčkov (zelo drago) znižajo nivo holesterina v krvi? Da, res ga malo znižajo, toda ta mrtva maščoba se nato odlaga skupaj z vsepovsod prisotnim anorganskim kalcijem na notranji steni žil! Kateri zdravnik pa meri debelino tega nabranega, nevarnega sloja? Pri tem je to dandanes mogoče z ultrazvočno Dopplerjevo sondo! Namesto mnogih nepotrebnih krvnih preiskav bi morali zdravniki pošiljati svoje paciente v takšne inštitute, v katerih lahko merijo "poapnenje " ožilja, pri čemer ga pacient lahko sam opazuje na zaslonu in dobi fotografijo z zdravniško diagnozo (seveda v ZDA). Tako bi se marsikateri na videz še zdrav človek zelo prestrašil, ko bi črno na belem zagledal svoje zamašene arterije. Bog ve, če ne bi tedaj začel bolj resno razmišljati o svojem napačnem načinu življenja? Le čemu se mora človek najprej lahkomiselno uničiti? Z ženo sva si dala takšen pregled za 75 dolarjev narediti marca 1987 na Floridi. Tam se avtobus, v katerem opravljajo takšen pregled, vozi iz mesta v mesto. Kdaj bomo tega deležni pri nas v Nemčiji? Nepotrebni nakupi brezvrednih olj so mnogo dražji, njihov učinek pa negotov in nemerljiv! Raste samo mošnjiček proizvajalcev takšnih olj. Glej vsakodnevne reklame! Še enkrat: življenjsko pomembni hormon holesterin mora biti vselej navzoč v krvi in v celicah. Od tebe pa je odvisno, ali se bo vsedal skupaj z anorganskim mrtvim kalcijem in drugimi mrtvimi rudninskimi snovimi iz kuhane hrane! 50 odstotkov naših mineralnih snovi sestoji iz kalcija. Organski kalcij iz presne hrane nujno potrebujemo za kosti, zobe in nohte! Sam pa si lahko postaviš diagnozo ob svojih mehkih nohtih in kosteh! Govorimo seveda o poapnenju, ne o holesterinizaciji (to besedo sem skoval sam). Že leta preučujem problem holesterina, ker sem že dedno nagnjen k visokemu nivoju. Le pri popolni rastlinski presni hrani se spustim na 167 mg/dl, ob majhni količini kruha in žit pa sem takoj na 200 mg/dl ali več. V poglavju o kruhu in žitu si prebral, da ravno ti sluzasti izdelki dramatično povečujejo skupni nivo maščob v krvi. Ob koncu druge svetovne vojne je bil povprečni nivo holesterina v Nemčiji le 145 mg/dl. Zakaj se je krivulja do danes povišala na 250 mg/dl? Odgovor je le eden: prehranjevanje v družbi blagostanja in pomanjkljivo gibanje. Vsakodnevno uživanje prevelikih količin hrane (tudi zdrave hrane) je največje zlo!

282

283

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Rastlinojeda žival se najmanj 4 - 5-krat na dan popolnoma s izprazni. Človek bi moral vselej imeti občutek praznosti! Pri današnji pretežno kisli hrani to nikakor ni mogoče. Posledica je nenehno zastrupljanje iz črevesja. (Glej poglavje o črevesju). Prvi pogoj za urejeno prebavo brez odvajalnih sredstev je torej bazotvorna hrana, kar pa dosežemo le s presnim sadjem in zelenjavo v svežem stanju! Sadje in zelenjava imata izredno veliko kalija in magnezija, najpomembnejših bazotvornih snovi. Kalij prodira v celice, iz njih preganja škodljivo kuhinjsko sol, magnezij kot kalcijev soigralec pa preganja anorganski kalcij. Seveda potrebujemo tudi kalcij, ker je 50 odstotno udeležen v vseh potrebah po rudninskih snoveh. Vendar potrebujemo organski kalcij iz žive hrane, ta kalcij pa se ne odlaga! Bolj podrobno je pomembno razmerje med kalcijem in magnezijem opisano v posebnem poglavju o kalciju. Dodatek: Pomen čutnosti! Čutnost je poglavitni vzrok živčne oslabelosti! S tem mislimo na zlorabo čezmernih reakcij. Tudi pri veselih dogodkih bi se človek moral znati umiriti. Nikdar ne smemo izgubiti samonadzora. Nekateri celo verjamejo, da se sploh ne da živeti, če bi se odrekli navadam, ki jim uničujejo življenje. Tako so vsi ljudje, ki r e d n o hodijo na kontrolo k zdravniku, čutni ljudje, saj pojedo kolikor hočejo. Tako jih je pač vselej učila običajna medicina! Kratko in jedrnato pravijo, da bolezen nima nobene povezave s hrano. Če si lahko privoščijo, pijejo najboljše žganje, kadijo najboljše cigare. Saj uživajo "zmerno". Zmerno je dovoljeno vse: kava, čaj, tobak, čezmerno žretje, čezmerni seks, gazirane pijače. To je čutnost, ki jo spodbujajo zdravniki, saj jih bodo nato pozdravili s strupi v medikamentih. Tako se jim ne bo treba odreči nobeni razvadi, ki slabi živčevje! Čutni ljudje se opijajo s hrano, jedo ob vsakem času podnevi in ponoči iz čistega veselja nad hrano, ne zato, ker bi bili lačni ali ker bi telo potrebovalo hranilne snovi! Kupijo si kilogram čokolade, kakor si pijanec naenkrat kupi celo steklenico viskija. Eden se opija s čokolado, drugi z žganjem! mamili! Takšna čutnost je zasvojenost, kakor zasvojenost z (Iz Health Reporter 1,6)

Vprašanje: Ali dobi telo zadosti kalorij pri čisto presni hrani? Odgovor: Moč moraš dobiti iz hrane, to je seveda pomembna točka. Če bi jedel samo presno zelenjavo, potem bi težko zadovoljil potrebe po kalorijah. Živina na pašniku ima zadosti časa za uživanje in prežvekovanje hrane, ljudje pa moramo medtem tudi delati. Toda sadeži, kijih 75 odstotno priporočam, obenem z orehi, imajo veliko energije: brez prebavnih izgub preide sadni sladkor iz sadja zelo hitro v kri. 100 odstotkov sadja da 90 odstotkov energije, izguba je samo 10 odstotna. Od vseh živil, ki so znana ljudem, daje sadje najboljšo in takojšno energijo! Mirne vesti lahko označimo sadno hrano kot idealno hrano! Vprašanje: Pri sadni hrani izgubljamo kilograme, kot bi mignil. Ali ne postanemo preveč suhi in tanki, slabotni? Odgovor: Iz izkušnje vej, da so suhi ljudje najbolj trdoživi. Suhost in šibkost ne gresta skupaj. Če teža sprva pade pod idealno težo, potem se je izločilo le popolnoma nepotrebno, napihnjeno maščobno in vodnato tkivo z vsemi usedlinami. Normalno se nato človek z gradnjo novega, zdravega tkiva spet zredi. Če pri tebi ni bilo tako, potem si mišice najhitreje in najbolj zagotovo spet pridobiš z body buildingom! Poskusi in videl boš, da boš spet dobil naravne mišične okrogline namesto mehke slanine! Tolščica je vselej bolezen! Vprašanje: Ali bi priporočili mikrovalovno pečico? Odgovor: Če si knjigo pazljivo prebral, potem veš, da pomeni kuhanje predčasno človekovo smrt, povezano z najrazličnejšimi boleznimi. Ker odklanjamo kuhanje, potem toliko bolj odklanjamo "sodobno" mikrovalovno pečico, ki življenje uniči v nekaj sekundah. Življenje je prisotno le v hrani, iz katere lahko nastane novo življenje. Deni nekaj semen v mikrovalovno pečico in jih nato poskusi kaliti. Semena so mrtva, popolnoma mrtva, mi pa smo živa bitja in potrebujemo živa živila, tako kot žival. Ker delujejo aparati na ultrazvok.na istem principu kot mikrovalovne pečice, bi kot mati odklonil preiskave plodu pri ginekologu. Ali veš, kako močno to poškoduje otroka? Zdravnik bi si seveda rad plačal drage aparature, toda ali mu jih moraš financirati ti in ob tem tvegati poškodbe svojih potomcev? Vprašanje: Po prehodu na sadno hrano me daje silna lakota, prave bolečine imam od lakote, pojem lahko 10 banan naenkrat in sem kljub temu še zmeraj lačen. Odgovor: Rad bi povedal, da resničnih bolečin od lakote sploh ni, da je to samo domišljija. Lakota ne boli nič bolj kot žeja. Lakota po prehodu na presno hrano je vselej zahteva telesa po stari kuhani hrani, po starih grehih! Kdor torej po prehodu čuti takšno lakoto in poje velike količine

Kdor ga zakon/"

"Krepko, robustno zdravje je človekovo normalno stanje. nima, se je usodno pregrešil zoper nespremenljivi naravni Anonimnež

284

285

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

hrane naenkrat, je še v stanju "čiščenja". Želodčne stene so še tako polne usedlin, daje ta navidezna lakota v resnici "čistilna lakota". Vsak, kdor se je postil, ve, da po 2 -3 dnevih do konca posta lakote sploh ne čutiš več! Bolečine so naraven način, s katerim ti narava pokaže, da si bolan. Tedaj se raje odpovej hrani in se predaj "zdravilnemu počitku", kakor instinktivno ravna tudi žival! Vprašanje: Nekateri "strokovnjaki" nujno priporočajo mlečne izdelke, da bi zadovoljili potrebe po kalciju in beljakovinah, še zlasti pri dojenčkih. Odgovor: Mlečni izdelki, mleko, jogurt, sir, surovo maslo itn. za pravilno človekovo hrano niso sprejemljivi. Pri dojenčkih je vselej mnogo boljše materino mleko. Zato se mora mati vselej biološko pravilno prehranjevati, da bo imela zadosti mleka za dojenčka. Mleko je obvezno le za dojenčke. Po tretjem letu pa ljudje nimamo več encimov sirila in laktaze. Sirilo potrebujemo, da bi razcepili kazein v aminokisline in kalcij ter še za nekatere druge naloge. Tega pa si uživalci mleka ne priznajo. Pomanjkanje sirila pomeni, da mleko v prebavnem traktu tako kot meso zgnijel Laktoza pa je mlečni sladkor v mleku. Če nimamo encima laktaze, mlečnega sladkorja ne moremo prebaviti. Bakterije v črevesju se spravijo na mlečne ostanke in povzročajo strupene izločke. Produkti gnitja in vrenja iz mleka in najrazličnejših mlečnih izdelkov so strupeni in pretežno neprebavljivi! Mlečni sladkor povzroča celo medicinski efekt, ki ga vse prepogosto napačno tolmačijo kot "zdravljenje". Delno priporočajo celo čisti mlečni sladkor, da bi z njim odprli prebavo. To je čista neumnost, kajti kakor smo povedali zgoraj, še navadnega mlečnega sladkorja ne moremo prebaviti. Tudi tukaj je vpliv kot pri poživilu: črevo se hoče strupa čim hitreje znebiti. Pri tem pride mati, ki ima dojenčka in ga ne more več dojiti, v hudo stisko, in ker dojenček nujno potrebuje mleko, razredčijo kravje mleko s čisto vodo, destilirano ali prekuhano, v razmerju 50:50. Najbolje bi bilo tedaj kozje ali ovčje mleko! Če kravje mleko povzroča kraste ali druge izpuščaje, torej alergično reakcijo, kar predvsem povzročata kravje mleko in žito, potem bi priporočil sojino mleko, ki se žal tudi pridobiva tovarniško s toplotnim postopkom. Boljše bi bilo mandeljevo mleko, ki ga lahko izdelamo tudi sami. Snovi v mandljih so zelo podobne snovem v materinem mleku. To je koristen naraven namig. Kljub temu bi zelo kmalu morali začeti dajati sadno presno hrano (pasirano). Zlasti banana daje prijeten občutek sitosti. Ravno otrok potrebuje naravno, presno hrano, tako da se sploh ne navadi na pokvarjeno kuhano hrano. Vprašanje: Ali se zdrav človek ne naleze bolezni? Odgovor: Povedal sem že, da se pri aidsu trenutno naleze le vsak deseti, ki pride v krvni stik z nosilci aidsa. Tudi viruse gripe dobijo nekateri, ne pa vsi. Če bi bil argument o nalezljivosti virusov resničen,

potem bi se jih morali nalesti vsi. Tako imenovani "znanstveniki" razlagajo pri aidsu v en glas, da imajo ljudje, ki se nalezejo bolezni, slab imunski sistem. Do sedaj še nikomur ni uspelo, da bi ozdravil katerokoli bolezen, ki jo povzročajo virusi, tudi nedolžnega prehlada ne! Tako trdovratni so ti pravzaprav "mrtvi virusi". Toda virusi in bakterije niso vzrok, temveč je vzrok že bolno telo, gojišče, ki ga ti mikrobi iščejo, in ki nato odpadke pomagajo odstranjevati, v resnici so to naši cestni pometači, smetarji, ki za nas odstranjujejo umazanijo! Krize, ki jih sprožijo infekcije, so torej v resnici zdravilne krize! Če se telo sploh ne bi več odzvalo, potem bi bilo že tik pred smrtjo. Rakav bolnik tako tudi čistilnega prehlada ne dobi več. Popolnoma zdrav človek bi se teoretično lahko izpostavil katerikoli infekciji, ne da bi zbolel! Toda kje bomo našli takšen redek primerek? Ker smo vsi izpostavljeni onesnaženemu okolju, se jaz ne bi izpostavil takšnemu riziku, kakor je storil Robert Koch z bacili tuberkuloze! Le ko je greznica prepolna nabranih usedlin, sproži organizem čiščenje, da bi rešil življenje! "Medicinci" pravijo temu bolezen, ki jo je treba napadati s strupi. V resnici pa je to zdravljenje, ki gaje telo sprožilo samo! S potlačitvijo se položaj bolnika samo še poslabša! Tako tesno sta povezana zdravje in bolezen, če človek pusti, da telo v miru opravlja svoje naloge! Brez hudih sovražnikov" mikrobov bi človek umrl še prej! Vprašanje: Ali se da s presno hrano ozdraviti tudi raka? Odgovor: Nisem ne zdravnik ne zdravilec, zato ne bi rad dajal izjav o zdravljenju te hude bolezni Poznaš moje splošno pravilo: vse bolezni si si povzročil sam z napačnim načinom življenja, nikomur drugemu ne moreš naprtiti odgovornosti, kakor smo videli tudi pri vprašanju o nalezljivih boleznih! Rak in srčni infarkt sta končna stadija dolge vrste napak v načinu življenja. Seveda sta odvisna tudi od dednih zasnov, čeprav bolezni^ nikdar ne podedujemo neposredno. Deduješ pa navade in kasneje zboliš zaradi njih. V knjigi sem večkrat opozarjal na raka, zato prosim, da prebereš še enkrat! Pomembna je tudi izjava Perzijca Hovannessiana, kije v svoji knjigi Raaw Eating7' napisal: "Dajajte rakavemu bolniku 1000 g svežega zrelega sadja, enakomerno razporejenega prek dneva, to zadošča za ohranitev bolnikovega življenja, je pa tako malo, da rak ne dobi več hrane in odmre!" Dovajanje mrtve hrane privede v končni stadij: infarkt (srčni ali možganski) in rak! Vprašanje: Ali zdravila delujejo? Odgovor: Seveda delujejo, toda kako? Ali droge zdravijo ali povzročajo stranske učinke kot reakcije telesa, da se znebi še tega dodatnega

286

287

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

strupa? Pravilen je drugi odgovor. Ozdravi se lahko le telo samo, tako kot se sama zaraste rana. Preberi seznam kontraindikacij pri mnogih zdravilih! Hovannessian: Medicinske terapije11 so čarovništvo današnjega kuhajočega veka! Načeloma ne more biti nobena strupena snov koristna! Vsako tako imenovano zdravilo je strup, ki ne prinaša nič drugega kot le nevarnosti. Medikamenti, ki jih priporočajo za zdravljenje te ali one bolezni, so v resnici sami vzrok drugih bolezni! Na splošno rečeno je strašna in tragična napaka iskati zdravje v kemični, sintetični snovi, nekem posebnem "živilu" (čudežnem zdravilu). Pri tem pa to napako ljudje delajo že stoletja! Na svetu ni takšne "zdravilne " snovi; obstajajo le različni vzroki bolezni. Če odstranimo vzroke, bolezni same od sebe izginejo. Ti vzroki pa so kuhana, kisla hrana in strupi, kijih zdravniki predpisujejo kot zdravila. Kuhana hrana ni živilo. Ljudje mislijo, da je kuhana hrana človekova hrana, dejstvo pa je, da nikakor ne more zagotoviti redne oskrbe celic. Kuhanje in industrijska obdelava spreminjata vse hranljive vrednosti, kijih ima naravna hrana, v mrtve, strupene in bolezenske snovi! Telo, ki redno dobiva kuhano hrano, razvija dvoje vrst celic. Presne rastline dajejo normalne, zdrave in aktivne celice, medtem ko se kuhane in nenaravne snovi kopičijo v brezvrednih in bolnih celicah, v katerih se nabirajo strupene snovi! Bolezni niso torej nič drugega kakor lakota telesa po naravni hrani in pomanjkanje aktivnih celic po eni plati ter po drugi plati nabiranje bolnih in neaktivnih celic. Da bi se znebili bolezni torej zadošča, da podpremo aktivne celice z naravno hrano, ter da bolne celice izstradamo tako, da jim nehamo pošiljati kuhano hrano! Tako pravi Perzijec Hovannesian. Njegovi spisi so tako dragoceni, da bi najraje še naprej našteval njegove argumente. Vprašanje: V poglavju o kruhu govoriš o veliki količini "zemeljskih" snovi, ki povzročajo "poapnenje", toda mineralne snovi vendar potrebujemo? Odgovor Da, seveda potrebujemo mineralne snovi in to v velikih količinah, toda ne mrtvih anorganskih mineralnih snovi iz do mrtvega razkuhane hrane, temveč organske, kijih rastlina tvori s pomočjo fotosinteze iz anorganskih. In takšne dobimo le z živo hrano! Noben laboratorij ne more doseči ali celo izmeriti živega! To dejstvo v knjigi nenehno ponavljam, ker te nanj ne opozarja skoraj nobena nemška knjiga! Zdravniki in raziskovalci v prejšnjem stoletju so to zelo dobro vedeli. Vendar pa se po tem ne more ravnati nobena polnilnica mineralne vode, sicer bi hitro bankrotirala. Tudi proizvajalci in prodajalci mineralnih tablet ti bodo to iz istega vzroka zamolčali. V svojih oglasih nenehno opozarjajo na "dragocene" rudninske snovi. Da, seveda so izredno dragocene, toda ne v obliki mrtvih rudninskih snovi, kakršne prodajajo. Le-te se odlagajo

vsepovsod po telesu, poglej si samo številne okostenele ljudi okoli sebe! Teh mrtvih snovi pa ne najdemo samo v kruhu, temveč v vseh drugih, do mrtvega razkuhanih živilih, še zlasti v kruhu in žitu. Tudi običajna kuhinjska sol je takšna mrtva snov. Telo te snovi nujno potrebuje, toda v topljivi organski obliki. V presnem sadju in zelenjavi jih je na voljo velika količina! Navadne kuhinjske soli telo ne more uporabiti, temveč jo mora kot strup izločiti. Ker pa tega zaradi prevelike količine napačnih, mrtvih snovi ne more, odvečno sol odlaga. Zato v telesu nimamo le mnogih nahajališč revmatičnih soli, temveč tudi številna odlagališča kuhinjske soli. Brž ko začnemo organizmu dovajati lahkotopne organske mineralne soli, še zlasti kalij in magnezij, ki sta velika nasprotnika kalcija, začne telo takoj izločati velike količine vode iz telesa, kije "napihnjeno " zaradi vode. Poskusi sam, tako boš prihranil denar, ki si ga izdajal za škodljive tablete za izločanje vode! Zakaj telo sploh hrani tolikšne količine tekočine? To počne v naše dobro, ker sicer ne bi moglo držati v šahu številnih strupov, ki mu jih dovajaš s kuhano hrano, soljo in tabletami. In to je manjše zlo, kakor da bi se zastrupil! Tako preprosta je rešitev! Tako piše S. Rowbotham na koncu svojega naštevanja in razlaganja škodljivosti anorganskih rudninskih snovi, pri čemer podrobno opisuje poglavitne rudninske snovi, kuhinjsko sol, kruh, žito in mineralne vode! "Ta dejstva in še mnoga druga, ki bi jih morali dopolniti, podkrepljujejo in dokazujejo stališče, da je hrana, ki jo jemo in pijemo, edini vzrok za nabiranje apnenčastih, rudninskih snovi v telesu, katere na koncu povzročijo škodljivo stanje okostenitve, togosti in vse starostne težave, nazadnje pa privedejo do izgube zavesti in smrti! Vprašanje: Ali dobimo iz sadja in zelenjave zadosti kalcija? Odgovor: Tudi na to vprašanje sem že obširno odgovoril v knjigi. Da bi ti to še malo bolj drastično predočil, še enkrat omenjam izjavo dr. Walkerja, kije živel 116 let: "Kozarec sveže stisnjenega korenčkovega soka (po možnosti biološko vzgojenega) vsebuje več kalcija kakor 12,5 kg kalcijevih tablet iz lekarne!" Zdaj čisto natančno veš, odkod moramo jemati kalcij, namreč iz presne hrane in ne iz prekuhanih živalskih trupel in zelenjavnih juhic. Presen korenčkov sok je organski in ga telo resnično lahko uporabi, kakor smo že podrobno razložili pri prejšnjem vprašanju. Ali naj ti kot primer še enkrat omenim velike živali? Od kod dobijo le-te svoje močne kosti? Od pečenke, jajčnih jedi, kruha in kolačev, kave, kakava, čaja in čokolade? Ali iz navadne trave in listja? Na primer slon! O pomenu kalcija za kosti in zobe sem napisal precej strani!

288

289

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Vprašanje: Ali so izdelki iz soje zdravi? Odgovor: Odgovor bi moral vedeti že sam? Ne! Nič nimam proti temu, če daš kliti sojina zrna, tako da iz zrnja spet dobiš zelenjavo. Meni ti kalčki ne teknejo. V mnogih alternativnih trgovinah ponujajo izdelke iz soje, ki so čisti tovarniški izdelki. Vegetarijanec, ki se je odrekel mesu, se ne more ločiti od začinjenega okusa, ravno tega pa bi se moral znebiti, da bi bolje okušal presno hrano in jo lažje prebavljal. Vsaka kuhana hrana pelje nazaj k meščanski hrani! Kako dobijo izdelke iz soje? S kemikalijo heksan, nevarnim izdelkom iz petroleja, s katerim ekstrahirajo olje iz sojinih zrn! Uporabljajo ga kot topilo. Brž ko ga pomešajo z zdrobljenimi sojinimi zrni, iz njih izteče olje! S tem dosežejo največji izkoristek! Da bi nato olje in moko lahko uporabili, morajo strup heksan spet odstraniti, to pa storijo tako, da ga segrejejo na visoko temperaturo. Ko kemično mešanico izpostavijo toploti, se razvija snov, ki onemogoča encime. Ostanki smrtonosnega plina heksana ostanejo v zrnju. Tako torej ješ mrtev kemični izdelek, ki ga morajo zaradi tega, ker je brez okusa, znova "obogatiti" z maščobami, začimbami, soljo itn., kakor meso. Vegetarijanec, meso (brez revmatične omake) je tedaj resnično boljše od tega kemičnega, mrtvega izdelka! (Prevzeto iz The Miracles of Life Juices and Raw Foods74, avtorja Johna H. Tobeja.) Priporočilo: Mrtvi izdelki iz soje so dovoljeni le kot hrana v prehodnem obdobju in v sili (ko koga povabiš)! Vprašanje: H kateremu zdravniku naj se mi, ki se hranimo s presno hrano, obračamo po nasvet? Odgovor: Razen ob nezgodah in nesrečah zdravnika sploh ne boš več potreboval. Če je nujno potrebno, potem si poišči zdravnika, ki se ukvarja tudi s prehrano, ki ti ne bo predpisal zdravil, temveč ti bo predaval o tem, da mora človek zato, da bi ostal zdrav, jesti hrano, na katero smo prilagojeni že na milijone let, predvsem sadje, malo zelenjave in nekaj orehov, toda vse v presnem stanju. Če imaš pravi pravcati prehlad, potem se z vročo limonado ali s kamiličnim čajem spravi v posteljo, da se boš dobro prepodi in dobil vročino. Ponavadi se boš že naslednjega dne znebil umazanije, ki si si jo nabral sam in jo moraš sam tudi spraviti iz sebe! To še zlasti velja za otroke, ki zelo hitro dobijo hudo očiščujočo vročino, ki pa je vselej nedolžna in takoj pomaga. Otroci se na to odzovejo tako, ker ima njihovo mlado telo zelo močne obrambne sile. Pogostoma sem ponavljal, da je slabo znamenje, če se človek nikdar več ne prehladi, ko živi v neskladju z naravnim zakonom. Vprašanje je, kje danes najti takega zdravnika "starega kova " ? Iskati ga moraš z lučjo pri belemu dnevu in primerno poplačati za najboljše nasvete. Prek zdravstvenega zavarovanja ti tega ne more zaračunati, kajti ti

plačajo le za tisočakov. svojo korist.

"medicinsko dokazana" spoznanja, pa četudi stanejo več Kaj pa je "dokazano", seveda določajo medicinci sami v

Socialno zavarovanje noče plačati niti preventivnega posta, čeprav je učinkovitost posta znana že od Kristusovih časov: "Sel je v puščavo in se postil 40 dni in noči". Goreče molite k Jezusu, da bi ostali zdravi, toda čemu potem ne uveljavite njegovega najpreprostejšega zdravstvenega pravila - posta, čemu ga ne opravite sami? Vi pridigarji, ki se nenehno oglašate s prižnice z dobrimi nasveti, čemu svojim ovčicam ne daste dobrega zgleda? Kdaj pa kdaj nekaj tednov brez mesa ali brez kajenja, kakor priporočajo v novejšem času, ni nič drugega kot le skromna vzgoja volje! Kljub temu ti to toplo priporočam. Če pa so že nastopile težje bolezni, na primer sladkorna bolezen, moraš še naprej jemati odrešujoči insulin. Vprašanje: Kaj misliš o kiropratikih? Odgovor: Mnogi zastopniki NATURAL HYGIENE v ZDA, ki obstaja od leta 1822, prihajajo iz te šole, vendar pa danes niso več tako "trdoglavi" kot nekoč, temveč delajo s svojimi strankami postne kure in nato preidejo na 100 odstotno presno hrano. V knjigi sem že omenil, da je dr. Shelton v St. Antoniu v Texasu kot nekdanji kiroprakdk v svoji 50-letni praksi imel40.000postnih pacientov. Ves čas je imel tudi oddelek za sifilidčne bolnike, ki jih je zdravil po tej metodi. Kdor je pred tem že dobil strup salvarsan, je le težko ozdravel, ker je "zdravilo " bolezen potisnilo globlje v telo, namesto da bi jo spravilo iz njega. Povsem brez pomena je, ali gre za spolno bolezen ali ne. Bolezen je telo spodbudilo samo in ne ta ali oni mrtvi virus, le da telo v tem primeru uporablja za izločanje tudi spolne organe. Kdor je prebral knjigo Nemca L. Kuhneja Die Heilwissenschaff1 (Zdravilna znanost) ve, da je zaradi obilice krvi v teh organih Kuhne z velikim uspehom opravljal svoje sedeče kopeli! Njegov moto je bil: "Zdravi le čistoča!" Kuhneja pogostoma omenjajo v literaturi o NATURAL HYGIENE! Kakor vsi tako imenovani posegi, pa naj bodo opravljeni z roko ali s strojem, tako tudi "lomljenje kosti" ne odstrani vzroka bolezni, temveč le sprosti "poapnene" sklepe, še zlasti vzdolž hrbtenice. H kiroprakdkom moraš hoditi ves čas in čim starejši si, toliko bolj nevarno je sproščanje togih sklepov. Poznam gospo iz sosednjega kraja, ki se že desetletja vozi v Itzehoe, da bi se tam znebila bolečin. Pozna moj način Življenja, toda raje nenehno trpi bolečine v hrbtu, saj ji kiroprakdk za nekaj dni priskrbi olajšanje. Zelo zaposlen kiroprakdk v nekem velikem ameriškem mestu poroča v reviji Healthful Living o prehodu svojih pacientov na zdrav način življenja in o izjemnih uspehih! Njegova edina hči je zaradi poroke šla od hiše, pred kratkim je opustil svojo zdravniško prakso v zelo živahnem delu mesta in jo prenesel v svojo privatno hišo! Rekel sije, da dragi kiropraktični

290

291

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

aparati in "naravnavanje" z njimi ali z rokami ni več potrebno. Predobro je vedel, da s tem ne more zdraviti, prav tako mu ni ušlo, da se morajo pacienti nenehno vračati k njemu. Tako je dr. .... spraznil sobo v hiši in postavil vanjo stol in mizo ter učil svoje paciente pravo zdravje, kakor ga je spoznal sam. Prisluhnite spet naravnemu zakonu. Ker je svoje "stranke " poznal, se jih je lotil precej divje. Prek znancev je vohunil za njimi, če se držijo njegovih pravil. Če se jih niso držali, jih je že pri naslednjem obisku vrgel iz hiše! Hotel je imeti le uspehe in imel jih je 100 odstotno, z neuspehi ni hotel kompromitirati "svojega načina zdravljenja". Kaj se je zgodilo? Po mestu se je hitro razvedelo o njegovih uspehih, dr. ... je imel še več pacientov kot prej. Kiropraktiki prav tako ne morejo odstraniti vzroka bolezni, ki so si ga pacienti povzročili sami. Nastavitev vretenc je le trenutni učinek. Bolečine pa se vrnejo! Kratek opis doživetja na Floridi. Nekega dne sem hotel obiskati gospo, kije bila doma v Berlinu in je s svojim možem dr. Johnstonom, svetovalcem za prehrano, vodila trgovino z alternativno hrano. Toda trgovine ni bilo več. Nejeverno sem se oziral v izložbo, za pultom sem zagledal mlajšega moškega, kije hitro prišel ven in se predstavil kot dr. Goldstein. Razložil mi je, da se je gospa Ingeborg preselila v neko drugo državo. On pa je bil mlad kiropraktik in je bil voljan narediti prvo konsultacijo zastonj. Radovedna kakor sva bila, sva z Ženo vstopila, še zlasti, ker je bil zdravnik simpatičen na pogled. Skratka, brez rentgenskih posnetkov ni mogel spoznati izmaknjenega vretenca. Kakor že tolikokrat sva si dala narediti posnetke in si dala najprej izravnati dolžino nog. Mimogrede, skoraj noben človek nima enako dolgih nog! To je torej zadosten vzrok za obravnavo! Kakor vselej se po nekaj seansah pokaže določeno izboljšanje, toda težave s hrbtenico, kijih imam še od vojaških dni, so se hitro vrnile. Dr. Goldsteinu sem dal nekaj literature o NATURAL HYGIENE in knjigo Fit for Life zakonskega para Diamond, pa tudi nov način zdravljenja malo prej omenjenega njunega kolega. Še zmeraj mi pošilja pisma svojih pacientov, iz katerih vidim, da jim daje vsaj nekaj nasvetov za pravilno prehrano! Vprašanje: Nekateri ljudje pa tudi pri napačni civilizirani hrani doživijo visoko starost. Kako si to razlagaš? Odgovor: Seveda so tudi takšni, moj ded je umrl šele pri 98. Toda, kako pa je živel prvih 70 let? Do svojega 85. leta je delal po cele dneve v močvirju na zdravem zraku in ob trdem delu. Vsak dan je peš hodil tja (približno 10 km), to je bil že današnji "jogging". Ali so tedaj imeli pravo kavo? Ne, projo ali pa sirotko, ob tem pa so jedli domač polnozrnati kruh. Ali so poznali najrazličnejše sladkarije? Ne, za božič so si razdelili

tablico čokolade. Tudi sira niso poznali, mnogo kasneje so dobili umetni topljeni sir. In kako malo sladkorja so pojedli! In tudi današnje bele moke takrat sploh ni bilo. Snežno belo moko nam je prinesla šele zasedbena vojska. Dolžina življenja je prvič odvisna od podedovane življenjske sile, drugič od prehrane in tretjič od telesnega gibanja. Kdor živi napačno, predaja svojim potomcem bolno dedno maso, otroci ne dosežejo več starosti svojega deda, moja mati, njegova edina hči, je kljub temu ob 8 otrocih živela 87 let! Od teh otrok jih živijo še štirje, jaz sem najmlajši. Le ena sestra je tudi živela 87 let, drugi trije so umrli pri 66, 67 in 73! Jaz sem edini, ki si prizadeva živeti naravno. Wandmakerji smo se morali bojevati tudi z dedno zasnovo po očetovi strani. Oče je umrl že pri 66 za srčno vodenico, vzroka za njegovo srčno bolezen sta bila: malarija, ki jo je dobil kot mlad mornariški vojak v Afriki, drugič huda sklepna revma. Navedem ti lahko še en primer iz mojega rojstnega kraja Tellingstedta. Že prej so mi za zgled vselej dajali starega sedlarja Scharfa, kije ob "krepki" meščanski mesni hrani živel 97 let. Nato se je pokazalo, da je njegov sin pri isti hrani umrl že pri 62 letih za želodčnim rakom, sinov edini sin pa že pri 38 letih prav tako za rakom. Njegova edina tolščična hči je prav tako umrla zelo zgodaj! Tu imamo vendarle najbolj nazoren primer, da dedna zasnova sama po sebi ni nikakršno jamstvo za dolgo življenje. Družina Scharf se je pri enakih prehranjevalnih navadah (njihova miza je bila, kakor je bilo znano vsej vasi, dobro obložena) predčasno spravila v grob. Po drugi plati pa lahko ljudje z zelo slabo dedno zasnovo doživijo visoko starost, če se držijo naravnih zakonov. Tako je prof. dr. med. Kötschau prakticiral vse do svoje smrti v 90. letu na jezeru Chiemsee, medtem ko so njegovi starši ter bratje in sestre vsi pomrli že okoli svojega 50. leta starosti! Glej njegovo knjigo Naturmedizin - Neue Wege (Nova 63 pota naravne medicine). Zaradi Hitlerjevega pretiravanja nauka o rasah danes brez sramu in brez skrbi prenašamo svojo degeneriranost na potomce, tako da bodo morali trpeti zaradi nas do tretjega in četrtega kolena! Pri živalih poznamo dosledno rasno vzgojo, politiki obiskujejo pasje razstave in razdeljujejo nagrade. Kdaj bomo dobili nujno potrebno izbiro pri ljudeh! Brez strojev za ubijanje! Morda bi zadoščalo intenzivno prosvetljevanje. Že množično osveščanje po televiziji in revijah bi nas daleč pripeljalo. Kdaj bodo uredniki pokazali resničen pogum, namesto da na dolgo in široko poročajo o degeriranih ženskah in njihovem geslu "Moje telo je moja stvar!" Na žalost "živijo" ilustrirane revije od negativnih naslovnih vrstic! Kriv pa si seveda sam, če takšne publikacije kupuješ, kakor tudi sam določaš izbiro v supermarketih

292

293

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

"Krave so čudovita bitja, dobrodušna, toda v vsem svojem bitju neverjetno neumna in topoumna. Prav malo koristi, če ji nežno šepetaš v uho, ničesar ne razume, vse ji moraš razložiti s palico, pa še tedaj traja lep čas, da opazi, kaj se dogaja za njo! Krava je materinska žival, nežna mati svojemu teličku! Nenehno oblizuje njegovo svetlečo dlako in mu daje piti, zatopljeno ga pogleduje, s slutenj polnim trpečim pogledom, kakršnega imajo vse matere. Nikdar ji ne pustijo, da bi svojega mladička obdržala prek poletja, ne, prav vsakega ji vzamejo! Morda pa krava sploh ni tako neumna in naglušna ter se za udarce in brce ne zmeni le zato, ker nosi mnogo hujšo žalost, globoko žalost, kije skrita v mraku njene uklete duše." Heinrich Waggerl "Trdno drži, da življenje pride le iz naravnega življenja. Če se zakonca hranita z živo hrano matere narave, to je s sadjem in zelenjavo, imata več možnosti, da bosta na svet spravila zdrave potomce, kakor z mrtvim, kuhanim mesom živali, ki so jih pred tem ubili!" Dick Gregory, nekdanji ljubitelj hitre hrane, ima 9 zdravih otrok Vprašanje: Če odklanjaš vsa poživila, na primer kavo, vitamine itn., ali ni nikakršnih nedolžnih poživil? Odgovor: Želiš si spodbujevalnega sredstva, ki bi ti dalo zalet! Razočarati te moram, nobenega poživila ni, ki ne bi hkrati praznilo tvojih živčnih akumulatorjev. Obstaja le eno samo "varno sredstvo", kadar si utrujen: počitek! Le s popolnim izklopom in počitkom lahko znova zbereš svoje moči. Poživila (glej poglavja o kavi) in "hitro življenje" te pripeljeta k hitremu koncu! Celo uživanje zdravih živil ti prazni akumulatorje, kadar si utrujen! Nikdar ne jej, če ne čutiš pravilne lakote, če imaš prebavne motnje, če si utrujen, če si razdražen (stres)! Saj veš, da ne gre za to, kaj poješ, temveč kaj prebaviš, asimiliraš. Neprebavljena hrana je obremenitev! Najboljša presna hrana nič ne pomaga, če ni prebavljena. Živila nikdar ne dajejo energije neposredno, telo si izbere najboljše in to "predela ". Kronični bolnik ne more več asimilirati, ker so njegovi sistemi za asimilacijo in filtriranje nevarno moteni. Lezi torej v posteljo in se nekaj dni posti, naj se telo samo igra ZDRAVNIKA, to zna mnogo bolje od hrane, zdravila ali stroja! Ne jej in ne pij poživil! S takšnimi umetnimi sredstvi samo pospešuješ svoj konec! Vprašanje: Kaj menite o popoldanskem spancu? Odgovor: Toplo ga priporočam, če za pol ure ali malo več zadremaš, si s tem napolniš akumulatorje. Te navade sem se vselej držal.

Kadar kdaj pa kdaj ne pridem do svojega popoldanskega spanca, bi lahko zaspal kar stoje. Vendar pa si potem svojih jpomirjenih živcev nikar ne spravljaj spet na "nivo " s popoldansko kavo. Če se temu zaradi družabnosti kdaj pa kdaj ne da izogniti, potem pij kavni nadomestek ali lipov čaj, to je edini čaj, ki ne vsebuje čreslene kisline. Seveda so tudi te nadomestne pijače mrtve, toda če 99 odstotno poslušaš naravo, ti takšnih malih prestopkov ne bo vzela za slabo! Vprašanje: Kaj misliš o psihologih, o hoji k psihiatrom? Odgovor: Če si ogledam to veliko število psihologov, duševnih zdravilcev, pridigarjev, meditantov, prerokov, astrologov, lahko odgovorim le tole: ubogo človeštvo, tako daleč si se odmaknilo od naravnega zakona, da potrebuješ te bedne pomočnike. Naj vas spomnim na Areja Waerlanda, ki ni bil le velik življenjski reformator, temveč tudi filozof. Na že omenjenem tečaju v Bad Sodnu ga je neka gospa vprašala: "Gospod Waerland, prav nič niste povedali o živcih in o psihologiji!" Waerlandov odgovor: "Ljuba gospa, živite najprej tri leta po Waerlandovi metodi, potem pa mi boste povedali, če živce sploh še čutite!"

"Brez klavnic ni masla!" K. A. Hdppl "Klavnice so kužne tvorbe na telesu človeštva. Vse tegobe od te bolezni!" Reinhold Braun

prihajajo

Tako bi tudi odgovoril na tvoje vprašanje: prisluhni "naravnim zdravnikom", ti pa so: presna hrana, svež zrak podnevi in ponoči, sveža čista voda, sonce, krepko gibanje, počitek in spanec. Tedaj boš lahko pozabila na vsa ta "prišepetavanja". Nekaj je resnice na znani izjavi, da so zdravniki za živce pogostoma tudi živčni bolniki, ker se tudi sami ne držijo življenjskih pravil! Zelo drastično je to izrazil dr. med. George St. White, v svoji knjigi Un-Health can be changed to a state of Health"37 (Nezdravje lahko spremeniš v zdravje): "Večina tako imenovane psihologije ni nič drugega kakor navadna traparija!" Vprašanje: Sadna hrana je vendar draga, na dolgi rok si tega nihče ne more privoščiti? Odgovor: Tej izjavi ne verjamem. Ce boste še enkrat prebrali to knjigo, se spomnite, da telesu zadošča četrtina dovajanih živil, tri četrtine pa gredo za "nego" zdravnika, bolnišnic in zdravil. Poleg tega pa potrebuješ pri presni hrani le zelo majhne količine. Kdo pa tudi pravi, da moraš živeti od luksuznega, uvoženega južnega sadja? Uživaj domače sadje, kot dozoreva

294

295

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

v posameznih letnih časih. To je poceni. Čim več ga boš kupoval, tem bolj boš spodbujal domače sadjarstvo. Poleg tega jej zelenjavo iz svojega vrta, ki ga je večina ljudi žal spremenila v travnik! Ukvarjaj se spet z zdravim vrtnarjenjem, na površini 10x10 metrov, torej na 100 m2, lahko prehraniš celo družino. Nasadi sadno drevje in orehe. Ta koristna drevesa morajo imeti prednost pred vsemi drugimi "lepotnimi" drevesi in rastlinami. Gospod Meier-Hardy je marca 1988 napisal knjižico z naslovom Mit 333 DEM im Monat satt, gesund und glücklich ins nächste Jahrhundert"38 (S 333 markami na mesec sit, zdrav in srečen v naslednje stoletje).^ Spoznal sem ga na nekem biokrižarjenju leta 1985. V svoji knjigi priporoča žal še vedno preveč kuhane hrane, ob presni hrani bi bil njegov mesečni proračun še bolj ugoden. In koliko stroškov z energijo si prihraniš, če ne kuhaš! Če potem prišteješ še vse ure, kijih tvoja žena lahko koristno izkoristi, potem je račun ob vračunanju zdravja, ki nima cene, 1 : 10 za presno hrano. Vprašanje: Ali so bradavice predhodnice raka? Odgovor: Temu vprašanju je treba pritrditi. Vemo, da se ravno bradavice lahko spremenijo v rakave tvorbe. Ljudje, ki imajo bradavice, pojedo izredno veliko mesnih izdelkov. Vse rakave tvorbe so prepolne odpadnih beljakovin. To je dokaz, da je poglavitni vzrok raka veliko uživanje mesnih beljakovinskih izdelkov. Od tod tudi odpor do mesa v zadnjem stadiju raka. Vsi pojavi na koži, pa naj gre za mozolje, izpuščaje, bule, bradavice itn., so znamenje, da je telo obremenjeno z usedlinami in strupi. Zato pokliče na pomoč največji organ za izločanje, to je kožo. Mazanje od zunaj nič ne pomaga. S tem le potisnemo strupe nazaj v telo! Vprašanje: Ali lahko medicina prepreči raka na prsih? Odgovor: Vse večkrat slišimo o nekem novem zdravilu, ki naj bi preprečevalo raka na prsih pri zdravih ženskah. Zdravilo se imenuje tamoxifen in gaje Ameriški zdravstveni zavod odobril za določene namene. Ali si lahko predstavljaš, da boš kot zdrava ženska sploh dobila prsnega raka? Pri zdravih takšnih tumorjev seveda ni! Le nezdrave ženske sploh lahko dobijo raka na prsih! Tamoxifen naj bi blokiral estrogen, to je naravni spolni hormon, ki ga proizvajajo ženske. Prevladuje mnenje, da ta hormon povzroča raka in da bi blokiranje preprečilo raka. Vendar pa ta droga ne blokira le pomembnega hormona estrogena, temveč uničuje tudi kostni mozeg in rdeče krvničke. Ta vrsta "preventive" me je spomnila na nekaj drugega, kar zdravniki tudi že delajo; odstranjujejo prsi zdravim ženskam, da bi s tem preprečili morebitnega raka na prsih. Ali ni to preprosto? Tako so britanski zdravniki na začetku tega stoletja odstranjevali celo debelo črevo, da bi s

tem preprečili raka na črevesju. Ali ne bi potem morali tudi že ta hip odrezati glave, da bi s tem preprečili migreno? Raka na prsih se ne da vnaprej preprečiti! Nobena vrsta raka se ne razvije brez vzroka! Estrogen, ki ga proizvaja žensko telo, ne more nikdar povzročiti raka! Le karcinogeni povzročajo raka, te pa uživaš vsak dan z mrtvo, neživo hrano in strupenimi pijačami! Prof. Julius Hackethal je ravnokar razočarano obdelal metodo, ki preprečuje proizvajanje estrogena s sredstvom superfakt. Tudi on je verjel, da je našel rešitev za problem raka! Vendar pa ni mogoče "najti" čudežnega sredstva, da ne bi dobili raka. Rešitev problema je v tvojih rokah: povratek od kuhinjske posode k materi naravi. To je preprost recept, ki ti ga nenehno razlagam. Ima pa le enega nasprotnika: stare navade! Zdravje si pridobiš le z zavestno zdravim načinom življenja, z ničimer drugim! Kupiti se ga ne da.Kolikokrat moram ponavljati ta temeljni stavek, da bi s tem razorožil vsa znana in še "neznana" čudežna sredstva reparaturne medicine? Gospa Johanna Brandt si je želodčnega raka ozdravila s 100 odstotno grozdno hrano, potem ko so se neuspešno končale vse druge medicinske možnosti. Glej njeno knjigo The Grape Cure (Zdravljenje z grozdjem)79. Mr "Kislina v telesu je vzrok večine bolezni. Povzroča pa jo kuhana hrana, meso, škrob, bel kruh in sladkor. Kisline v svežih sadežih pa postanejo v želodcu sladke kakor med!" Johanna Brandt Svarilo pred soncem?

Ameriška dermotološka akademija (AAD) svari tako kot mnogi nemški dermatologi pred premočnim sončenjem. Močno sonce naj bi povzročalo kožnega raka. V ZDA so leta 1987 objavili 1/2 milijona primerov kožnega raka, katerega vzrok naj bi bilo premočno sončenje. (Glej tudi kožnega raka predsednika Reagana). Ali je vzrok sonce ali zastrupljeno telo? „Prof. Hotema je napisal celo knjigo z naslovom Radiation in Florida (Žarčenje na Floridi)5". V njej je poudaril veliko zdravilno moč sonca in... naravnega, zdravega radioaktivnega obsevanja. Vselej gre za isto: če ljudje ne najdejo resničnega "sovražnika", potem pač najdejo naravne sile namesto svojih napak. Že povsem banalne kožne bolezni, na primer turi in mozolji, jasno kažejo, da je telo preobremenjeno s strupi, da so notranji čistilni organi preobremenjeni in da zato telo v svoji modrosti pokliče na pomoč največji organ za izločanje, kožo.

296

297

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

To še zlasti velja za kronične kožne ekceme, akne, psoriazo, nevrodermitis. Vselej je vzrok z usedlinami preobremenjeno telo. Dokaz si zlahka preskrbite sami. Nekaj dni se postite in nato jejte samo presno hrano, pa boste imeli čisto, svetlo kožo, organi, ki so bili preobremenjeni, pa se spet čistijo prek normalnih izločevalnih poti, pljuč, črevesja in mehurja. In za kožnega raka, kije pogostoma maligen, naj bi to temeljno pravilo ne veljalo? Koliko milijonov ljudi mora celo opoldne, ko je sonce najmočnejše, delati na soncu? In koliko jih nenehno živi na soncu?Ta ljudstva že tisočletja nimajo kožnega raka. Ali naj bi se ravno Evropejci in Američani, ki imajo visok življenjski ("uživaški") standard morali skrivali pred zdravilnim soncem (vitamin D), da bi se s tem izognili raku? Ravno nasprotno je res! "Civiliziranci" naj očistijo svoje preobremenjene organizme in jim preskrbijo zdravo presno hrano, tedaj bo kožni rak postal popolnoma neznan! Ravno bogate dežele z luksuznim prehranjevanjem imajo astronomsko število raka v primerjavi z deželami, kjer ljudje praktično še živijo na "soncu". Obstaja čudovita knjiga dr. Zaneja R. Kimeja Sunlight (Sončenje) 4 9 , ki je zdaj izšla tudi v založbi Waldmäusen-Verlag pod naslovom Sonnenschein ist Gesundheit. Dr. Kirne dokumentira, da ravno tisti ljudje, ki se več sončijo, najredkeje dobijo raka! Takole razlaga: "Zdravi ljudje ne dobijo raka, dobijo ga samo bolni! Sončenje je zdravo, čimveč sonca dobi telo, tem manjša je možnost raka. Pod vplivom sončne luči pride na površino kože več maščob, holesterina in rakavih snovi. To pa je prav zaželeno, ker te snovi je treba izločiti. Ljudje s kožnim rakom manj trpijo za rakom notranjih organov." Kuhana in rafinirana olja so zaradi dolgega skladiščenja pogostoma tudi žaltava, poleg tega še v kuhani hrani, to so strupene snovi, ki jih sonce privabi na plan. Takšne celice imajo pomanjkanje kisika, zato ponorijo in motijo telo kot paraziti, ki prav tako napadajo odpadke Ali imajo muhe rajši gnoj ali zdravo sadje in zelenjavo? Poglavitni faktorji kožnega raka so: beljakovinska hrana, maščobe, tovarniške maščobe, maščobe, ki so bile iztisnjene iz naravnega izdelka, iz presnih živil in so jih nato konzervirali. Vselej mislite na nauk prof. Ehreta, da maščob v naravi ni, da tudi surovo maslo ni naravna maščoba. Zdravemu telesu celo rahle opekline ne škodijo, nasprotno, telo je še bolj spodbujeno k čiščenju. Znova ponavljam pravilo NATURAL HYGIENE, ki zadeva sonce: Toliko sončenja, kolikor je mogoče, toda ne opoldne od 12-14 ure, ko je radioaktivno sevanje najmočnejše. Nikar se negibno ne uleži na pekoče sonce. Giblji se ali pa se na soncu igraj. Tedaj se ne bo zgodilo nič hudega, nasprotno, zdravilni sončni žarki ti bodo dali najvišjo vitalnost. Kdor dobi zaradi sonca kožnega raka, naj očisti svoje telo in

mu daje biološko pravilno hrano, to je presno sadje in zelenjavo z majhnimi količinami orehov in semen, na primer sončničnih semen. Kdor ima zaradi sonca glavobol, je v svoji notranjosti bolan, sončna moč pa aktivira strupene usedline. Ali poznaš boljšo in bolj preprosto diagnozo? Nikar se ne pusti odvrniti od najboljšega naravnega zdravilnega sredstva ljudem, ki preobračajo vzroke! Celo krema za sončenje in sončna očala morata biti tabu! Saj vendar hočeš, da zdravilna moč žarkov prodre v kožo in oči. Bolje bi bilo, da bi nosil sončnik s širokimi krajci, tako da žarki ne padajo neposredno na glavo, s tem zmanjšaš učinek, toda še zmeraj je zadosten in neškodljiv! Dr. Herbert Ratner: "Sodobni človek je končal kot žival, ki je vitamine, konzumira tablete za preprečevanje želodčne kisline, se pomirja z barbiturati, omamlja z aspirini, je psihosomatsko bolan in kirurško spremenjen; najvišji izdelek narave je postal utrujena, napeta, prestimulirana, nevrotična žival z želodčnimi čiri, glavoboli in brez mandljev!" (Iz dr. Bieler Richtige Ernährung, Deine beste Medizin (Pravilna prehrana, najboljše zdravilo) 75 ' Rak je vselej kronični končni stadij prehranjevanja z mrtvo hrano, pomanjkanja kisika, čiste vode, počitka, spanca in gibanja! Sem in tja se komu vendarle malo posveti. Associated Press je poročal marca 1988 o izjavi National Cancer Institute, ki je bila objavljena marca v The American Journal od Public Health: "Ameriška standardna hrana" je sramotno slaba, celo ljudstvo umira zaradi nje!" Do tega sklepa je prišel inštitut po dolgoletnih raziskavah vsakodnevnega prehranjevanja Američanov. Gladys Block, znana znanstvenica iz NCI (National Cancer Institute) in soavtorica poročila poroča, "da moramo resnično spremeniti hrano, prepričana sem, da bi s tem dosegli veliko razliko v številu rakavih bolnikovr Zdaj pa poslušajte: "Americans are not eating enough f r u its, vegetables, whole-grain breads and cereals. They are eating more fat and more salt-cured, nitrite-cured, smoked and pickled meat, all dietary elements that can effect health." "Američani jedo premalo sadja, zelenjave, polnozrnatega kruha in žita. Jedo več maščob, več z nitriti konzerviranega, dimljenega in soljenega mesa, hrano, ki je škodljiva za zdravje." Drugi soavtor te študije, Blossom Patterson, nadaljuje: "Američani so resnično pozabili na naloge, ki bi se jih morali kot otroci naučiti za družinsko mizo!" "Resnično ne bom povedal nič novega," je dejal Petterson, "to je tema, ki se nenehno ponavlja, ki jo matere že dolgo ponavljajo (Eat your vegetables and fruits). Jej sadje in zelenjavo." In, pravi NCI, če boš jedel tako, kakor pravi mama, boš živel dlje. Študija pravi, da hrana povzroča 35 odstotkov vseh rakavih

298

299

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

primerov! Block je dejal, da bi pravilna prehrana pomagala preprečevati rak želodca, debelega črevesa, danke, prsi, ustne votline in požiralnika! "Statistike v tem letu kažejo, da vse vrste raka bistveno naraščajo. To pomeni, da je treba pravilno jesti, da bi lahko živeli," je dejala gospa Block, "vendar Američani tega preprosto ne storijo." Nato nadaljuje, da: "na splošno ženske in ljudje nad 55. letom jedo boljšo hrano kakor doraščajoča mladina." SAD (standardna ameriška hrana) se prav nič ne loči od naše meščanske hrane!

"Grozovitost do živali in brezbrižnost ob njihovem trpljenju je eden najhujših grehov človeškega rodu; to je temelj vse človeške pokvarjenosti! " Romain Rolland "Na splošno velja v Nemčiji tisti, kdor s prstom kaže na umazanijo, za mnogo bolj nevarnega od tistega, ki umazanijo dela!" Kurt Tucholsky Se tole: "Pri vseh (pregledanih skupinah) se je pokazala dramatična nuja, daje treba izboljšati njihovo prehrano s sadjem, zelenjavo, polnozrnatimi izdelki, kajti ravno teh ni bilo toliko, kolikor bi bilo zaželeno!" Patterson: "Sadje in zelenjava, ki vsebujeta veliko vitamina A in C lahko zmanjšata nevarnost raka za 75 odstotkov, toda vprašani tega ne jedo v zadostni količini!" Črnci naj bi pojedli več zelenjave od belcev. Belci pa pojedo več polnozrnatega kruha in z vlakni bogatih žit. "Tudi višina prihodka igra vlogo. Ljudje z višjimi prihodki pojedo več sadja in zelenjave, toda tudi več mesa! Raziskave se nanašajo na leta od 1976-1980, toda najnovejše ankete kažejo, da od takrat ni bilo skoraj nikakršne spremembe"je dejala gospa Block. Način uživanja živilskih artiklov od leta 1976-1980 ne kaže nobene spremembe v primerjavi z leti 1971-1974. Gospa Block je dejala, da so raziskovalci vse bolj prepričani, da bi že preprosta sprememba hrane, na primer dodatek jabolka ali pomaranče ali nekaj zelene solate k tipični HITRI HRANI (FAST FOOD) privedla do razlike! "Če bi vsakdo jedel sadje in zelenjavo vsak dan, bi to privedlo do zmanjšanja števila rakavih bolnikov" je rekla gospa Block. Tole so raziskovalci ugotovili v pogovorih z več kot 11.000 ljudmi: ...značilen dan je pokazal, da 40 odstotkov Američanov ne poje niti enega samega sadeža in 20 odstotkov nobene zelenjave!... le 49 odstotkov je vsak dan pojedlo nekaj "vrtne zelenjave" (druge zelenjave razen krompirja in solate)... več kot 80 odstotkov vprašanih ni jedlo 300

polnozrnatega kruha ali žit, ki imajo veliko grobih snovi ... ugotovili smo dnevno uživanje grobih snovi v višini 11 g, pri čemer velja, daje potrebno 20-30 g... več kot 40 odstotkov je jedlo vsak dan pri svojih obrokih-meso ali slanino. To pa so živila, ki vsebujejo veliko maščob, ki so pogostoma prekajena z nitriti ali pa nasoljena! Komentar: Seveda je žarek upanja, če raziskovalni instituti sploh objavijo takšne rezultate. Večina rezultatov obleži v bunkerjih, ker jim nalog za raziskavo pogostoma da industrija, ki seveda objavi samo tisto, kar koristni prodaji. Na vsem svetu so potrebni znanstveniki s pogumom, ki bodo odkrito povedali resnico! Kaj bi šele bilo, ko bi povedali tisto, kar NATURAL HY­ GIENE nenehno govori: "Pojesti moraš najmanj 80 odstotkov bazotvornega presnega sadja in zelenjaven Kako dramatično bi se število rakavih obolenj znižalo šele tedaj! m"Nezmotljiv kriterij za presojo nravstvenosti človeka je način, kako ravna z živalmi, še zlasti z živalmi nižjega reda! Kajti pri teh je vsakdo prepričan, da je prost zakona odgovornosti in povračila." Karl Heinrich Waggerl Velikonočna nedelja zjutraj leta 1988: Žena me je prebudila z igranjem na orgle. S "poštenim" zajtrkom s potico, biomarmelado, kavnim nadomestkom in velikonočnimi svečami je pričarala praznično velikonočno razpoloženje. "Saj je velika noč"... tako se vselej začne skušnjava? Prav, pa poskusiva tako kot takrat z zadnjimi zmrznjenimi ječmenovimi kruhki s Portugalskega." Posledica že po nekaj minutah: pekoča zgaga, občutek napihnjenosti, vetrovi. Zdaj je ura 12 in rada bi pravzaprav jedla sveže jagode, pa ne gre, želodec je še zmeraj poln "grehov". Obadva sva že vzela encimske tablete (za vsak primer), ki jih v ta namen prinašam iz ZDA. Vselej znova spoznavam: svinjarije in dreka ne prenašava več. Prebavni živci takoj signalizirajo in sprašujejo, kaj si nam pa spet zakuhal? Od kje naj tako na hitro dobimo encime za ta mrtvi material? Katere mikrobe bi rad nahranil s temi odpadki? Od tedaj so pri meni tudi najmanjše izjeme tabu! Pretanjen stroj se pri priči odzove! Kdor torej še prenaša meščansko hrano brez reakcij, je še bolan, čeprav se ima za zdravega! Pa tudi prav je tako, nevednežem se vselej znova smiliva, češ da ne moreva "uživati" v užitkih, saj bi si lahko vendar vse privoščila! Raziskovalci prehrane s profesorskim in doktorskim naslovom ali brez njega, dokler boste v svojih "knjigah" še priporočali kakršnokoli mrtvo hrano ali celo zeliščne tablete in "zdravilne kure", ne boste spoznali pravega naravnega zakona in boste še lep kos poti oddaljeni od resnice. Vsi vaši učbeniki niso vredni počenega groša! 301

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Če še sprejemate takšen občutek polnosti, potem ne veste ničesar o zdravem načinu življenja. Nobenih bolezni ni, ki bi nam jih prinašal ta ali oni sovražnik in ki bi jih nato morali zdraviti z zdravilnimi kurami! Vse bolezni povzroči telo samo, da bi se osvobodilo nabranih strupov in usedlin. Vselej si prizadeva ohraniti življenje. Do zadnje ure se trudi, da bi spet vzpostavilo izgubljeno ravnovesje! "Ljubi Bog" ali "hudič" te ne nameravata kaznovati za ta ali oni greh! Ne, čisto sam si se kaznoval, ker si se pregrešil zoper železni naravni zakon.

m"Če bodo rakave bolezni še tako naraščale kot doslej, potem bo to problem biti ali nebiti za človeško raso. Rak bo ljudi zagotovo iztrebil tako, kakor so predzgodovinske katastrofe izkoreninile leteče zmaje, za katerih fosile se tako živo zanimamo!" Michel Remy Nima smisla braniti se pred "majhnimi grehi", pritisk je pogostoma prehud, zato: poskusi! Hitro se boš vrnil k pravemu. Vendar pa te naravne pregrade ne smeš preseči, sicer boš spet do vratu v starih razvadah in telo se bo uklonilo tvoji volji, kakor pri prvem dimu cigarete. Tukaj bi te rad spomnil na poskuse, ki jih je dr. Walker opravil na sebi. Vselej znova je bil sam svoj "preskusni zajec", da bi se povsem prepričal, ali je na pravi poti. Enkrat se je prav dobro "napokal" meščanske hrane, jedel veliko kruha in kolačev, skoraj dosegel težo 100 kg in obenem doživel povratek vseh svojih nekdanjih težav, še zlasti srce mu je odpovedovalo pokorščino. Po tej zadnji veliki skušnji je trdno vztrajal pri svojem in, kakor je znano, živel 116 let. Postani sam svoj morski prašiček, da boš dokončno spoznal, da si na pravi poti. Le tako si boš pridobil zadostno trdnost zoper vse napade iz okolice! Zdrave fige

Newyorski zdravnik dr. Charles Kleiner pravi o figah, da so pravzaprav najbolj zdrava reč, kar jih človek lahko poje. šest fig na dan učinkuje kakor zdravilo. Imajo le 150 kcal, čistijo ledvici, vsebujejo vse pomembne rudnine in mineralne snovi. To je dobro, toda pozno spoznanje, iz leta 1988! Vse sadje vsebuje vse biološko pravilno sestavljene snovi, ki nam jih je namenila narava. Ne verjamem, da bi človek moral dajati prednost nekaterim posebnim vrstam. Morda ima pa prav neki zapostavljeni sadež tiste... neodkrite vitamine in rudninske snovi?

Fige imajo zlasti veliko kalcija in magnezija! Še enkrat preberi poglavje o kalciju in magneziju. Razmerje teh dveh rudninskih snovi mora biti 1:3, torej trikrat toliko magnezija kot kalcija in to organskega, ne mrtvo kuhanega. Tisočletja je bilo takšno razmerje v naravni hrani. Danes priporočajo ravno obratno razmerje, trikrat toliko kalcija, ki ga telo poleg tega sploh ne more asimilirati/Arterioskleroza, dober dan!" Človek potrebuje mineral kalcij za trdnost svojih kosti in zob, ne pa v mehkih delih telesa, kjer se odlagajo nekoristne anorganske rudninske snovi pa tudi drage tablete. Prihrani svoj denar! Mehki deli telesa morajo ostati gibčni, ne smejo prezgodaj okosteneti! Zdaj sem se spomnil na otrditev kit v dlani, ki postaja vse bolj pogosta. Ima neprijetno latinsko ime: Dupuytrenova kontraktura po francoskem kirurgu D u p u y t r e n u (1778-1835). Zlasti kite prstanca in mezinca postanejo zaradi vnetega in brazgotinastega krčenja vse bolj ukrivljene. To je tipično poapnenje, ki nastane zaradi prevelike količine anorganskega, mrtvega kalcija. Nemočno si prisiljen opazovati vse hujšo okostenitev, ali pa si dati prerezati kite, oboje pa je degeneracija. Ugotovil sem, da za tem trpi veliko sladkornih bolnikov, kajti njihova bolezen vodi v prezgodnjo arteriosklerozo! Pred nekaj leti sem takšno skrajšanje odkril pri svojem nekdanjem kolegu, ki naju je tolikokrat "strašil". Vprašal sem ga: "Max, kaj pa imaš v roki?", njegov tipičen vojaški odgovor: "Škoda, da nimam v nogah". To je res neizčrpen obešenjaški humor "starih borcev"! Tako ena težava za sabo potegne drago, če se človek odreče naravnemu mišljenju. Tudi s to težavo se človek lahko postara, moja "soldaška" mati, Liesel Schulz iz Burga pri Magdeburgu jih bo ravnokar imela 93. Stopnjo poapnitve in okostenitve posameznega človeka lahko hitro ugotoviš po tem, kako vstopa in izstopa iz avta. Nekateri morajo golenico z roko potegniti k sebi, sicer se sploh ne spravijo skozi vrata! Tudi duševno okostenitev lahko zelo dobro opazuješ, če voziš za avtomobilom, katerega voznik je že precej razgrajen. Za takšnim mora človek resnično vaditi potrpežljivost! Pri tem pa opažaš 40-letne "starce", na dragi plati pa 70-letne "mladeniče"! Ameriški zdravnik dr. William Osier: "Glede na svojo prehrano smo vsi grešniki. Le majhen odstotek tistega, kar pojemo, nam daje hrano, vse drugo pa so same smeti in izguba energije." "Večino tega kar pojemo, je odveč. Živimo le od četrtine tistega, kar požremo: od drugih treh četrtin živijo zdravniki." To je slišati zelo moderno, pa je napisano na starem egipčanskem papirusnem zvitku! Od antike do današnjega časa je človek vselej pohlepno iskal "dobro hrano"!

302

303

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

"Vsem živalim bi bilo bolje v tvoji bližini, o človek, če bi bil ti sam boljši!" Dostojevski Ali naj uporabljani sredstva za sončenje? Ne! Saj vendar hočeš dobiti sončno moč z vitaminom D na svoji koži, da si boš lahko tvoril krepke kosti in zdrave zobe. Brez vitamina D telo kalcija ne more vgraditi! Poleg tega pa so v teh sredstvih pogostoma snovi, ki jih telo ne prenaša. Najboljše sredstvo za kožo je v "nobeno sredstvo". Koža mora dihati, vse, s čemer jo mažeš, zapira pore. Čista voda in vlažen zrak sta najboljši sredstvi za vse vrste kože. "Praženje" na soncu, torej znano "cvrenje" brez gibanja je še zlasti škodljivo. Predvsem ljudje s svetlo kožo so nagnjeni k sončnim opeklinam, ki v lažji obliki ne povzročijo mnogo škode. Boljše pa je gibanje na soncu in zraku, še zlasti ob morju. Ko sem bil še mlad, so na rjavo kožo gledali zviška, če je dekle ali ženska kaj dala nase, je ob žetvi nosila klobuk s širokimi krajci, da ji vrat in obraz nista porjavela. To je bila seveda moda, vendar pa je bilo pravilno, kajti indirektno sonce je boljše, bolj učinkovito in nikdar ne poškoduje kože! Kateri kralj mode bo danes spet uvedel takšne klobuke s tem pravim "zdravstvenim" argumentom. Tudi sončna očala niso dobra. Človek misli, da seje zavaroval, toda oči so zaradi zatemnitve široko razprte, ultravijolični žarki pa prodirajo tudi skozi zatemnjena stekla, tako da se oko poškoduje! Ali lahko gledaš brez očal v močno luč? S sončnimi očali pa to počneš, tudi tukaj sta najboljša klobuk s širokimi krajci ali pa čepica z velikim ščitkom! Na strani 298 sem pisal o "opozorilu pred soncem", ki je povsem napačno. Sonce ni krivec, temveč je krivec kuhana hrana, ki pušča za sabo kupe smeti. Sonce jih samo spravlja na površje, na kožo! Hrani se s presno hrano, odpovej se vsem poživilom in ne boš imel nobenih kožnih izpuščajev več, pa naj si bo s soncem ali brez njega! Vse, kar se pokaže na koži, izloča telo skozi največji organ za izločanje! Tega ni povzročila tuja sila! Kaže tvoje "notranje stanje" in tega lahko spremeniš le ti! Ali bi lahko dobil kakšno bolj preprosto diagnozo o svoji "greznici"? Indirektno sonce pod takšnim ali drugačnim zaslonom pomeni hkrati tudi najmanjšo možnost tvorbe gub na koži! Drugi povzročitelj nastajanja gub pa je mrtvi, anorganski kalcij iz mrtve hrane, mlečnih izdelkov, trde vode in rudninskih snovi! Se enkrat preberi poglavje o kalciju! Zato je pred prehodom na presno hrano najboljše opraviti nekajdnevni post, tako da se strupene usedline vsaj delno odstranijo. Pri rigoroznem prehodu boš kar "zijal". Se toliko bolj učinkovita je čisto sadna

hrana! Raztapljanje nabranih tujkov v telesu je latentna bolezen, ki traja toliko časa, dokler se odpadki povsem ne izločijo. To lahko traja mesece, tudi leta! Pot k zdravju brez samozatajevanja

"Raje umrem, kakor da bi nehal kaditi!" " R a d imam velike sočne zrezke in se j i m ne m o r e m odpovedati!" "Brez kave ne morem živeti! Čemu bi se odrekel temu veselju?" "Kako lahko človek sploh je takšno nezanimivo hrano? To bi bilo vendar samozatajevanje, če bi se človek odrekel začinjeni in fini hrani. Če hrana nima dobrega okusa, ni vredna, da bi jo jedel!" "Raje živim 10 let manj, kakor da bi se odpovedal "svoji" hrani!" "Moja babica je pri svoji kuhani hrani živela 93 let." "Moj dedje do 95. leta veliko kadil in je jedel vse!" To je samo nekaj komentarjev, ki jih moram vselej znova poslušati, ne da bi prosil zanje. Brat mojega svaka, preljubi Otto (82), ki je prav tako doma iz Tellingstedta in s katerim že šest let hodimo za nekaj tednov skupaj na Florido, mi je prejšnje leto rekel: "Jaz pa ne bi rad živel tako kako ti!' Lansko poletje gaje že četrtič zadela kap in zdaj hodi naokrog s palico. Na eno oko je že slep zaradi nenadne blokade očesnega živca, torej spet nič drugega kakor kap. Prinesel sem mu knjigo PerzijcaAterhova. Njegovo pretresljivo svarilo in ponovna kap sta ga pripravila do tega, da je resnično prešel na popolno presno hrano! Po dveh mesecih je doživel uspeh: Otto navzlic 82 letom spet hodi brez palice, slišim celo, da seje lotil priljubljenega golfa. Ko je odpotoval, mi je dejal, da se nikdar več ne bo vrnil k napačni hrani. Bomo videli, koliko časa bo trajala njegova volja! Seveda je imel znane pojave ob odvajanju. Neki prijatelj iz Hamburga je mislil, da se mu že bliža konec, ker je cele ure apatično sedel v naslonjaču, toda te krize so "krize zdravljenja", človek jih mora prebiti. Pogostoma te opozarjam nanje. Toda ali mora človek najprej doživeti starost 82 let in nato "obležati", saj vidiš, da bi tudi v tej starosti vsakdo rad živel! Preljubi bralec, nihče te ne sili, da spremeniš svoj način življenja. Sam sprejemaš svoje odločitve in lahko storiš, kakor misliš, daje prav. In čisto sam moraš sprejeti posledice! Prav gotovo ni preprosto izpeljati takšne popolne spremembe, ki hkrati postavlja vse družbene obveznosti, ki zadevajo način življenja, "na glavo", tako da naenkrat postaneš "izobčenec"! Jaz sem že 40 let takšen izobčenec in pri tem uspešen in zdrav! Kaj pomaga "prijetno družabno" življenje s prezgodnjo ohromitvijo vitalnosti in resničnega veselja nad življenjem! Pred kratkim sem na neki veselici v Tellingstedtu kot daleč najstarejši plesal do pol tretje ure zjutraj.

304

305

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Pri tem nisem čutil nikakršne utrujenosti, spil sem celo dva kozarca vode, niti požirka alkohola, ob tem pa seveda nisem nič jedel! "Nenadoma in nepričakovano", ta izgovor ni nikdar resničen. Narava ima resnično potrpljenje s tabo. Toda ti nočeš videti znamenj časa, lažni užitek te ima v oblasti! Zabavno je kot popolnoma trezen in "gibljiv" opazovati po večini 20 let mlajše osebe za mizo. Na srečo so marsikateri prenehali kaditi. Pri plesu pa so zelo neprijetne močne izparine, ki nemoteno izhajajo iz strupene mesne hrane in iz "kuhinjske posode". Vem, da "prizadeti" močno pazijo na higieno, toda predimih vonjav iz "notranje greznice" ne morejo preprečiti. Pri prehodu na presno hrano, še zlasti sadno presno hrano, le-ti izginejo, kot bi mignil! Poleg tega lahko človek brez težav obdrži jopič, ker se zdravo telo skorajda ne poti in ne čuti žeje. Čim starejši postajam, toliko večja je biološka razlika med mano in mojim letnikom, od katerega jih tako in tako ni ostalo dosti. Pri vsakoletnem srečanju s starimi vojaki pri Maxu Mantheyu moramo vselej znova s seznama prečrtati stare kamerade, s katerimi smo na Ruskem prebili najtežje ure, ker jih ni več ali pa zato, ker zaradi svoje bolezni ne morejo več na pot! Pred nekaj tedni sem obiskal Maxa Mantheya in njegovo ženo E m o (s svojim novim privatnim letalom, s porschejevim motorjem s pridušenim glušnikom) na letališču Lüchow. O letalu sem že pisal. Bila sta močno presenečena in nato sta si privoščila še krožni polet nad svojim domačim krajem, ob nekdanji meji z DDR. Max je ob skodelici kave v letališki restavraciji dejal: "Helmut, ko te pogledam, se sploh nisi nič spremenil. Videti si takšen, kakršen si leta 1937prišel k meni kot rekrut!" Erna pa je pristavila: "Ne, ne, še mlajši!" To je seveda laskanje, kljub temu pa vselej znova slišim podobne komentarje! Kakor sem že omenil, sem bil v drugi svetovni vojni večkrat hudo bolan in petkrat hudo ranjen. Po zadnji rani konec aprila 1945 v Berlinu (prestrelitev hrbta in obstrelitev glave) sem dobil vnovično injekcijo proti tetanusu. Doma sem zaradi injekcije tujih beljakovin šele resnično zbolel: anofilaksija. To je silovita alergična reakcija z visoko vročino in zabuhlim obrazom. Takrat sem opravil z vsemi cepljenji! O cepljenju na drugem mestu. Iz Berlina sem pripeljal še svojega stotnika Walterja Prüßa, ki je bil " m o j " stari borec. Tik preden sem bil ranjen, so mu prestrelili stegno in po naključju je ležal na obvezovališču, kjer sem jaz dobil injekcijo proti tetanusu. Po raznih neverjetnih pripetljajih sva oba prek Liibecka prišla domov. In nato tisti šok po vseh drugih boleznih in ranah. Videl sem se že na pokopališču. Toda, nazadnje sem vse prebil in sem po 43 letih pri najboljšem zdravju. Z 48. leti sem se šele naučil smučati in z 58. sem si pridobil letalski izpit. Ravno ta mesec (maj 1988) sem znova opravil zdravniški pregled za letalca in lahko še dve leti letim brez omejitev. Komentar pristojnega zdravnika: " Gospod Wandmaker, vse mlajši postajate!" In dejansko je moja

pljučna kapaciteta za 0,7 1 večja kot pred dvemi leti. Tudi krvni tlak znaša povprečno le 125/60, čeprav sem dedno nagnjen k tolščici in povišanemu krvnemu tlaku ter veliki količini maščobe v krvi. Včasih pade zgornja vrednost pod 100, na primer na 91. Druga vrednost, 53, pa je odlična, tako da imam amplitudo 38. Vsakdo bi dejal, da je pri tej starosti močno prenizka. Tudi sam pri sebi nadziram, če mi se morda ne vrti v glavi, če možgani delujejo, če se roke in noge odzivajo. Vse v najboljšem redu! Srce bije mimo, pulz 50 - 60. Mnogo pomembnejša je spodnja vrednost, na primer 53. Čim nižja je ta in čim večja je amplituda, to je razlika med zgornjo in spodnjo vrednostjo, toliko boljše. Ko sem bil še debel, sem imel krvni tlak 170/110! Kljub temu pa poglavitni človekov cilj ne sme biti, da doživi čim višjo starost, leta že tako in tako sama hitijo! Dokler človek živi, mora biti duševno in telesno gibčen in se polno udeleževati življenja. Zdaj veš, zakaj sem se tako zgodaj odločil za tak način življenja. V svoji prvi knjigi sem to zelo podrobno opisal, zdi se mi pa potrebno to obnoviti tudi v tej knjigi za vse dvomljivce. Povsem mogoče je, da bi bil v primeru "relativnega" zdravja ostal pri običajni hrani. Človek pač ne pozna razločka, ki ga sicer vsakdo takoj opazi. Zato je prehod na življenje brez kuhanja takoj merljiv in velik dobitek! Naravna medicina je izkustvena medicina! Naši zdravniki bi se morali ukvarjati z naravnim zdravjem, toda tudi danes se ne učijo ničesar o resnično zdravem načinu življenja. Zato vedo ljudje na splošno več kakor zdravniki! Kdaj bodo na medicinskih fakultetah predavali o zdravju in ne o boleznih, ki jih preganjajo s strupi, pa jih nikdar ne pozdravijo. Zdravi le človekovo telo samo, takšen način zdravljenja pa je mogoč samo z zdravim načinom življenja! Lahko bi se opiral tudi na svojega deda, ki je umrl v 98. letu starosti in ni bil nikdar bolan. Toda ti nisi takšen, kakršen je bil tvoj ded! Imaš drugačne dedne zasnove, od mnogih prednikov! In samo ti si "užival" današnje blagostanje ob hudem pomanjkanju gibanja! Že sem omenil poglavitne vzroke smrti od leta 1900 do 1980. Na tem mestu bi omenil le srčne bolezni: 1900: 8,0 odstotkov, 1980: 49,6 odstotkov, rak 1900: 3,7 odstotkov, 1980: 20,9 odstotkov ! Se enkrat preberi, zaradi katerih bolezni danes največ trpimo! Če bi bili resnično tako zdravi, kakor si domišljaš, čemu potem nenehno rastejo stroški zdravstvenega zavarovanja! Čemu prizadeva rak, ki je končni stadij napačnega načina življenja, vse mlajše letnike? Od kod je nenadoma prišel aids, za katerega ameriški molekulami biolog Smith pravi, da obstaja že vsaj 37 do 80 let. Zakaj je nenadoma postal tako zločest? Izjava gospoda Smitha se sklada z raziskavami dr. Sheltona, ki pravi, da ni aids nič drugega kakor naslednik sifilisa. Dr. Shelton označuje aids za praznoverje farmacevtske industrije. Škatlica AZT (retrovirusa) stane 499,00 DM. To je resnično lep

306

307

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

posel, pri čemer ti strupi sploh ne delujejo, temveč še hitreje ubijajo, kakor pravi T. C. Fry! Le rafinirani način življenja z belim kruhom, belo moko, veliko količino mesa in veliko količino cigaret, veliko alkohola, veliko več kave itn. je krivec! Blagostanje ti pošilja najlepše pozdrave! Pri tem hočejo sindikati še manj dela, še več denarja in s tem še več degeneriranega uživaštva. Fenomen C * H * O- žganja

Vemo, da alkohol sestoji iz ogljika C 2 vodika H ft in kisika O. Nato lahko tej kemični formuli ČHO dodamo različne vrednosti 2 , 6 , 2 2 itd. in že imaš vse druge vrste alkoholov v različnih živilih! Tako se tega zla nikakor ne moreš znebiti. Vsi dobro vemo, kakšen učinek ima alkohol na telo in duha, ker se rezultat bolj ali manj razločno in vidno kaže pri vseh prizadetih. Vendar pa ne glede na to, v kakšni obliki jemo živila, ta formula prihaja vselej na plan. To je zadosten dokaz, da učinkujejo sladkor, škrob, kava in čaj v telesu podobno kot alkohol. Če torej strog antialkoholik je kruh, žito, kavo, puding, sladkor itn., pogostoma dobi v možgane toliko alkohola kot pijanec in zato sčasoma trpi zaradi istih posledic, namreč slabih nagnjenj in zmanjšane sposobnosti razumevanja, kasneje topoumnosti, zmanjšanja moči, debilnosti in bolezni! Posledice so tele bolezni: bolezni jeter in srca, hromost, sladkorna bolezen, izčrpanost možgan ter vse iz teh bolezni izvirajoče napačne odločitve, ki lahko človeka poklicno in finančno uničijo! Vse to se razvije iz človekove neposlušnosti do biološko pravilne hrane, namreč zaradi odvračanja od presne hrane! Vse, kar ni presna hrana, ni bilo nikdar namenjeno kot hrana za človeško žival! Vsakršno kuhanje spremeni najdrobnejše delce (= kemične povezave z enim ali več atomi = molekule). Te "nove" molekule tako postanejo tujki v telesu. Telo z njimi nima kaj početi, ker jih sploh ne pozna. Nabiranje takšnih napačnih molekul pa so usedline, odpadki, o katerih nenehno govorim. Kdor uživa sladkor, kruh, žito, pecivo in pudinge, prehitro obtožuje kronične pijance. Ne razume, da njegov način življenja lahko privede prav do enakih rezultatov. Se zlasti vegetarijanci, ki namesto mesa pojedo več škrobnatih in sladkornih izdelkov (vključno z rjavim trsnim sladkorjem in medom), so v resnici prikriti, obžalovanja vredni pivci. Zdaj tudi vem, zakaj sem med vojno dobil hudo zlatenico, kajti mesa nisem maral, pa sem pojedel toliko več škrobnatih jedi. Ker nisem niti kadil niti pil alkohola, sem našel dobre objekte za zamenjavo. S škrobnatimi, kuhanimi snovmi sem svojim jetrom prizadejal hudo škodo. Kot mlad vojak pač nisem imel nobenega pojma o zdravi hrani, vojna je pač terjala drugačen davek. Pojav CHO je torej problem alkohola! Se desetletja kasneje sem verjel ljudem, ki so se zavzemali za škrob, češ da so polnozrnati kruh in kosmiči takooo zdravi. Odkritje knjig dr.

Walkerja leta 1978 in še bolj seznanitev z NATURAL HYGIENE pred petimi leti so prinesli preobrat, Savel je nevede postal Pavel! Zlasti pretresljivo opisuje vpliv alkoholnih živil na človekov organizem dr. Tilden, ki je že v prejšnjem stoletju povsem jasno uvidel, da so vse bolezni zastrupitve. V tem primeru je še zlasti obsojal zastrupitev s škrobom, ki je najbolj nevarna in zahrbtna. V tem se popolnoma ujema z Walterjem Sommerjem! Če se torej želiš v prihodnosti izogniti predčasni ostaritvi, vrtoglavici, katarjem, težavam z dihalnimi organi, da jih naštejemo samo nekaj, potem takoj preženi s svoje mize alkoholno hrano! V knjigi nisem kar tako napovedal boja predvsem lepljivemu škrobu! Takoj boš opazil dramatično izboljšanje! O enaki temi je pisal tudi pogostoma omenjeni dr. Walker (na strani 41) svoje knjige Become Younger (Postani mlajši)33. Ker se škrob poleg tega ne topi v vodi, prav tako ne v alkoholu, kakor maščoba, se telo izredno težko osvobodi te sluzi. Dr. Walker pravi, da postanejo jetra zaradi škroba trda kot deska, da je škrob odlično lepilo (moka za lepljenje tapet), da povzroča žolčne kamne, prav tako pa tudi ledvične kamne in kamne v mehurju. Zdaj poleg tega vemo, zakaj se kri zgošča in postane netekoča, da se žile in kapilare zamašijo, tako da se poleg tega v vsem organizmu tvorijo hemoroidi, čiri, rak in druge motnje! Dr. Walker "Natančna študija me je poučila, da ravno ljudje, ki jedo bel kruh, žito in druge močnate in škrobnate izdelke dobijo gnojne čire in druge hude kožne bolezni! Ugotovil sem, da v vodi netopne škrobnate molekule kot solidni kompaktni delci kruha krožijo po krvi in limfi ter da jih celice prav tako kot tkivo in telesne žleze ne morejo prebaviti. Zato si telo nenehno prizadeva, da bi se teh tujkov znebilo, rezultat pa je: pogosti prehladi (škrobnati čepi v grlu), vnetja, čiri, gnojenje in vse kožne bolezni! Škrobnate molekule = gnoj ! Če se hočeš pomladiti, moraš pri priči pregnati z mize vsa škrobnata živila!" Toliko dr. N. Walker! Jedci presne hrane niso živi okostnjaki! Najbolj preprost, najhitrejši in najboljši način za shujšanje je prehod na 100 odstotno presno hrano, če pa nastopijo odvajalne krize, začni s sadnim zajtrkom za en teden, nato dva tedna jej sadje tudi zvečer, če se sploh ravnaš po obrokih, ki jih narava ne pozna. Opoldne jej 100 odstotno presno zelenjavno hrano brez krompirja, kvečjemu kakšnega surovega. Potem poskusi tudi opoldne jesti samo sadje. Prav rad bi vedel, kdo ne bo v pospešenem tejnpu dosegel svoje idealne teže. Žal pa vselej znova poslušam, da "moji" privrženci po teh pravilih zgubijo preveč telesne teže in tekajo naokrog kakor živi okostnjaki, ki jih imajo ljudje za norce! Najbolj verjetna napaka je: preveč zelenjave. Nič nimam proti presni zelenjavi, vendar pa ljudje nismo herbivori, torej

308

309

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

nismo travojedci s štirimi želodci, temveč smo sadjejedci. Zelenjava je drugovrstna hrana, ima premalo kalorij, čeprav ima obilico življenjsko pomembnih rudninskih snovi! Da ohraniš ali celo povečaš svojo telesno težo, moraš pojesti več sadja, predvsem več fig, dateljnov in posušenega sadja. Ob tem je potrebno krepko telesno gibanje, kajti nekdaj smo bili gibljive živali, cel dan smo iskali hrano. Z body buildingom si znova narediš mišice, torej telesne obline. Poznam navdušene privržence žita in kosmičev, ki kot živi toda odbijajoči primerki tekajo sem in tja naokrog. Zato obstaja čisto verjetna razlaga: Ljudje niso škrobojedci! Škrobnate molekule so obdane s celulozno membrano, ki jo s svojimi slabotnimi encimi, na primer ptialinom, le nepopolno razcepimo, tako da škrob zelo težko prebavljamo. Celo grobo pšenično moko lahko asimiliramo le v majhnih količinah. Kuhani škrob je lažje prebavljiv. Vendar pa je to drugi minus, glej poglavje o kruhu! Vselej misli na to, da smo biološko sadjejedci. Sadje nam daje 90 odstotkov energije, ki je potrebujemo čez dan. Zato naj bo sadje večina tvoje vsakdanje presne hrane. Vegetarijanci, ki kuhajo in jedo hrano, ki ima premalo kalorij, so po večini bolna, bledikava bitja. Jedec sadne presne hrane se bistveno razlikuje od teh okostnjakov! Ce etika takšnih "kuhajočih" vegetarijancev ne moti, potem bo bolje, da se vrnejo k mesu (brez revmatičnih omak), namesto da jedo kruh in škrob. Vprašanje: Kaj meniš o preventivnem cepljenju? Od govor: Moje mnenje je odklonilno, kajti "samo enkrat sem šel na led". Po štirih letih bojevanja v Rusiji in hudih boleznih ter ranah, sem podlegel zadnji injekciji proti tetanusu, ki sem jo konec aprila 1945 dobil v Berlinu (po zadnji rani, obstrelba glave in prestreljen hrbet). To sem že omenil. Kakšna dva tedna po tem, ko se je rana zacelila, sem doživel takšen šok, da sem resnično pomislil, tu, v domovini boš umrl. Cele tedne sem trpel zaradi hude vročine. Obraz mi je hudo otekel. Vem le to, da sem nekega dne od zdravnika v poljski bolnišnici dobil injekcije insulina. Od tedaj sem alergičen na kakršnokoli cepljenje. Ko je bilo leta 1964 za potovanje v ZDA še predpisano cepljenje proti kozam, mi je domači zdravnik, ki je bil prav tako nasprotnik cepljenja, samo malo razpraskal kožo. Poleg tega vem za dva smrtna primera v svoji družini, ki sta nastopila po cepljenju. Nečakinja Christa je umrla v starosti 3 let zaradi vnetja možganske mrene po cepljenju proti kozam. To smrt sem doživel od blizu, kajti prav tedaj sem bil doma na dopustu. Christa je le še na kratko odprla oči, ko sem jo poklical po imenu!

Njena sestra se je izselila v ZDA. Njen prvi otrok je ravno tako čisto na lepem umrl po kombiniranem cepljenju. Otrok je bil do tedaj čisto zdrav in je bil ravno namenjen s svojimi starši na polet v domovino. Rdeča nit v moji knjigi ti zagotovo ni ušla, ta je, zdravje izhaja le iz zdravega življenja, bolezni pa so posledica napačnega načina življenja. Kaj je tedaj cepivo? Nič drugega kot tuja beljakovina, kije bila poleg tega "cepljena" z virusi. Je umazano, gnojno živalsko tkivo. Po mojem mnenju lahko takšna reč človeku prinese samo bolezen, nikdar ga ne more obvarovati pred okužbo! Ni nalezljivih bolezni, so samo bolna telesa, ki kar vabijo bakterije, viruse in mikrobe, naj pojedo nabrano umazanijo! Popolnoma zdravo telo se ne more nalesti bolezni. Virusi, mikrobi, prepih ali podhladitev ravno tako niso vzrok banalnega prehlada. Greznica je bila polna do roba! Meja tolerantnosti je bila presežena. Zato je moralo telo sprožiti pospešeno izločanje, da bi se razbremenilo strupenih usedlin. Če bi bil prehlad "nalezljiv", bi se moral prehladiti vsak! Kdor živi nenaravno, mora torej vsakršno kihanje pozdraviti kot čistilni ukrep! Zakaj se človek po njem počuti bolje? Telo se je očistilo... do naslednjega čiščenja. Skrbeti moraš za to, da skozi tvoja usta ne pride nič drugega razen: svežega zraka, sveže vode in živil, na katera smo biološko prilagojeni, namreč zreli sadeži brez toplotne obdelave! Pričakovati zdravje od medikamentov je popolnoma absurdno. Še manj pa ti lahko umazane, inficirane beljakovine iz živalskih trupel prinašajo zdravje, preprečijo bolezen. Zdaj veš, kako bi jaz ravnal, vendar pa ti ne smem reči, da se nikar ne pojdi cepit, kajti človeštvo se je žal podvrglo propagandi farmacevtske industrije in njenim pomagačem vključno z državnimi ustanovami. Nič ne prinaša več denarja v blagajno kakor cepljenje! Od tedaj sem si nabral veliko knjig65 nasprotnikov cepljenja, ki ne le da potrjujejo moje mnenje o cepljenju, temveč ga še bolj utrjujejo! Ce bi imeli serum proti aidsu, bi nikdar ne dovolil "umazani igli", da se mi približa! Zdaj lahko analiziram vzroke svoje večmesečne zlatenice ob začetku vojne leta 1939...tri cepljenja v avgustu leta 1939 proti tifusu in paratifusu! Times je poročal v svoji izdaji z dne 3. 8. 42 o skrivnostni epidemiji zlatenice pri vojakih v znani bolnišnici Walter Reed Hospital: "Zlatenica je napadla vojsko. Sekretar za vojne zadeve Henry Stimson izjavlja, da v bolnišnici zaradi zlatenice leži 28.585 vojakov, pri čemer do sedaj poročajo o 62 smrtnih primerih." Times nadaljuje: "Strokovnjaki so ugotovili, da je množično obolevanje tesno povezano s cepljenjem." Skupaj sem bil v svojem služenju v vojski 28-krat cepljen proti kozam, tifusu, paratifusu, griži, koleri, pegavici in tetanusu! Kakšno grozljivo množino gnoja so mi vbrizgali v telo!

310

311

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Zakaj sedaj skorajda ni koz, čeprav obveznega cepljenja ni več? Eleonor McBean piše v svoji knjigi The Poisoned Needle (Zastrupljena 58 igla) , da na primer cepivo proti poliomelitisu povzroča poliomelitis, prav tako kot cepivo proti kozam povzroča koze. V knjigipriobčuje številne obtožbe zdravnikov in znanstvenikov proti cepljenju in objavlja pretresljive slike otrok, ki so utrpeli poškodbe zaradi cepljenja! 0 cepljenju proti poliomelitisu, za katerega danes delajo največ reklam, piše znani strokovnjak dr. W. Loyd s Harvardskega oddelka za poliomelitis: "Narava se zna bolje braniti pred poliomelitisom kakor z umetnimi nadomestki, ki so nevarni!" Dr. M. O. Garten: "Narava ozdravi praktično vsako bolezen, dokler so organi ali žleze nepoškodovane in dokler niso operativno odstranjeni. Za proces ozdravljenja je treba odstraniti tele ovire: strupe, na primer cepiva, zdravila, tobak, alkohol, kavo, čaj, kakav, koka kolo ter kuhano hrano nepravilne sestave ter prevelike količine hrane! " "Snovi, ki blokirajo, so: holesterin (od maščob), sečna kislina od prevelike količine beljakovin, ogljikov dioksid od sladkorja in škroba, klor iz kuhinjske soli, kalcijev karbonat iz mleka in kalcijevih tablet!" Ali je lupus, avtoimuna bolezen, posledica cepljenja? Še v prejšnjem stoletju je L. Kuhne62 (1835-1901) opisal primer lupusa, kije nastopil po cepljenju. Do tedaj je bil otrok povsem zdrav. Več kot 30 let je bolnik trpel za to boleznijo, dokler ga Kuhne ni ozdravil s svojimi znanimi kopelmi in s spremembo hrane. Kakor NATURAL HYGIENE je tudi L. Kuhne poznal celostnost vsake bolezni, namreč onesnaženje z usedlinami. Drug primer lupusa po cepljenju opisujeta avtorici Ida Honorof in Eleonor McBean v knjigi Vaccination, the SilentKiUer (Cepljenje 66 - tihi morilec) . Seeding Humans with Cancer (Sejanje raka v ljudi), str. 60: Dr. Robert Simpson (univerza Rutgers v New Jerseyu) je poročal ameriškemu društvu za boj proti raku: "Programi imuniziranja proti gripi, ošpicam, mumpsu in poliomelitisu prinašajo RNA (ribonukleinska kislina) v ljudi, tako da nastajajo provirusi, ki nato tvorijo po celem telesu latentne celice. Nekateri od teh provirusov se lahko spremenijo v molekule, ki iščejo bolezni, tako da se pod posebnimi pogoji lahko razvijejo tele bolezni: "revmatični artritis + multipla skleroza + lupus eritematozus + parkinsova bolezen in morda celo rak!" Ali ni grozljivo, da cepljenja, kijih vsak dan izvajajo na tisočih ljudeh, lahko povzročijo te hude bolezni, pri čemer pa nihče ne ugotovi vzroka. Navajal bi lahko še cele strani izjav zdravnikov in znanstvenikov iz teh knjig, vendar pa bi s tem presegel obseg svoje knjige. V ZDA so, kot je znano, odškodninski sodni zahtevki zelo visoki, zato tudi tam pride mnogo več primerov poškodb zaradi cepljenja na sodišče.

Če želiš vedeti več o cepljenju in poškodbah zaradi cepljenja, potem si priskrbi ustrezno literaturo. Toda tudi na Nemškem imamo hude nasprotnike cepljenja, na primer dr. med. Gerharda Buchwalda iz Bad Stebna. Dr. Buchwald ima zaradi poškodb po cepljenju telesno prizadetega otroka. Zbira dokumentacijo o tovrstnih poškodbah. V Naturarzt 8/88 je ravnokar objavil razpravo: Nevarna cepljenja: oslovski kašelj (Gefaehrliche Impfungen: Keuchhusten). Bolje kot on ne more nihče poročati o norosti cepljenja proti oslovskemu kašlju. Bistvenih točk ne ponavljam kar tako, mislim namreč tako, kakor je dejal Goethe: "Norost se v dejanjih nenehno ponavlja. Zato moramo resnico nenehno ponavljati v besedah!" Hipoglikemija S p o m l a d i leta 1987 sem prodal svoje letalo n e k e m u podpornemu društvu v deželi Rheinland. Prišlo je do predaje. Dieter Schau, s katerim pogosto letiva skupaj, je pripeljal novega lastnika, trgovca s Fordovimi avtomobili na naše domače letališče Heide-Busum. Zmagoslavno je ta pilot, ki je vodil letalo, vzdignil moj članek o hipoglikemiji v zrak in dejal: "Gospod V/andmaker, mnogo več kot nakup vašega letala, kije zelo lepo, mi je vreden vaš članek, zdaj sem končno spoznal, kaj je moja bolezen!" Kaj se je zgodilo? Brž po startu z letališča je novi lastnik prosil za bombon. Nenehno je moral lizati bombone, sicer bi mu kot pilotu postalo slabo. Ker je imel gospod Schau moj članek o hipoglikemiji, sva analizirala njegov problem: ljudem zelo slabo znano hipoglikemijo. Čeprav je eden od članov tega podpornega društva internist in letalski zdravnik, mu je le-ta vselej govoril, saj ti ni nič, samo domišljaš si, kadar mu je govoril o svojih težavah zaradi hipoglikemije. Na tem praktičnem primeru vidimo, da se zdravniki preprosto ne menijo za to zahrbtno bolezen, zaradi katere trpijo milijoni ljudi. Kaj je vzrok premajhni količini sladkorja v krvi? Seveda, sladkorni bolniki to stanje zelo dobro poznajo, ko se jim naenkrat začne delati tema pred očmi, ko se jim na čelu pokažejo potne srage, ko se bliža nezavest! Hitro morajo zaužiti košček sladkorja, da se rešijo iz nevarnega stanja. Prav tako se godi tudi mnogim drugim, ko po zaužitju obilice hitro prebavljivih ogljikovih hidratov postane proizvodnja insulina prevelika. Večkrat sem že govoril o sinusni krivulji, po kateri se količina sladkorja v krvi viša in niža. Znano ti je, da črpamo energijo iz sadnega sladkorja, iz glukoze. Ne glede na to kaj pojemo, naj si bodo beljakovine, maščobe ali ogljikovi hidrati, vse to mora telo najprej pretvoriti v glukozo, da si na ta način priskrbi energijo za telo in živčevje. Nesmiselno je trditi, da dajo beljakovine moč, ravno živalske beljakovine so težko prebavljive in jih mora telo najprej

312

313

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

razbiti v aminokisline. Zato telo vselej najprej porabi lahko razgradljive ogljikove hidrate, nato pa maščobe. Ko ni na razpolago ničesar drugega, torej ko strada, se loti beljakovin. Ker pa civiliziranci trpimo zaradi prevelike količine zaužitih beljakovin, se moramo bojevati z ogromnimi kupi beljakovinskih odpadkov v telesu. Lahko prebavljivi sladkor iz sladoledov, sladkarij, kolačev, belega kruha, čokolade itn. gre takoj v kri in povišuje nivo sladkorja, ki pa ga telo tisti trenutek v tej količini ne potrebuje. Zato mora trebušna slinavka proizvajati insulin, da se nivo sladkorja spet zniža na normalo. Ker pa imamo opravka z lahkotopnimi "umetnimi" ogljikovimi hidrati, je proizvodnja insulina prevelika, nivo sladkorja se tedaj zniža pod normalo in dobimo pojave hipoglikemije z omenjenimi simptomi, pri čemer so v odstotkih navedeni pojavi, pri katerih je vzrok hipoglikemija. 90 odstotkov primerov: nervoza- izčrpanost - zmedenost vrtoglavica - drhtenje - nezavest - slabost - depresije - glavoboli - občutljivost za hrup. 60-80 odstotkov: nespečnost - preplašenost - pozabljivost zaspanost - prebavne motnje - prehiter srčni utrip - bolečine v mišičevju občutki gluhosti. Neodločenost - trepetanje vek. 40-60 odstotkov: duševna zmedenost - trganje po telesu - spolna mlačnost - asocialno vedenje - alergije - astma - slaba koncentracija - tema pred očmi - krči v nogah. Drugi primeri: volčja lakota - srčne nevroze - drgetanje mišic - impotenca - krčenje kože - more - alkoholizem - suha koža - zehanje fobije - motnje žleze ščitnice - izpuščaji na koži. Če se ravnovesje insulina in sladkorja ne vzpostavi z dodajanjem novega sladkorja, vstopita v akcijo nadledvični žlezi in izločata hormone, ki aktivirajo rezerve glukoze in dovajajo novo hrano. To nenadno nižanje in višanje in nenehno aktiviranje nadledvičnih žlez povzroči bolniku "huda živčna bolezenska stanja", ki sem jih opisal zgoraj. Takšno stanje pa je nevarno le pri sladkornih bolnikih. Tudi tukaj je vzrok mrtvo razkuhana škrobnata hrana s preveliko količino čistih sladkorjev najrazličnejše vrste. Pri naravnih sadežih ni nobenih težav, kajti vselej zaužijemo cel sadež v presnem stanju, tako da se sadni sladkor sicer dovaja zelo hitro, toda sukcesivno. Tovrstnim obžalovanja vrednim bolnikom je treba priporočiti, naj pri prehodu jedo predvsem svežo zelenjavo, dokler se neuravnovešeni sladkorni metabolizem spet ne pomiri. Iz ZDA sem si prinesel celo vrsto knjig, ki se ukvarjajo 61 izključno s hipoglikemijo , nekatere sem omenil v seznamu literature. Na svetuje torej na milijone bolnikov, ki ne vedo nič o svojem dejanskem stanju in ki jih imajo tudi njihovi zdravniki samo za "živčne razvaline". Vmi se spet nazaj k naravni hrani in znebil se boš celega tropa čudnih simptomov. Ne potrebuješ glukoznega tolerančnega testa, ki ti v resnici

privede v telo veliko količino (125g) čistega sladkorja in ti nato prikaže omenjeno gugalnico. Nekaj dni se posti, daj svojemu telesu čas za čiščenje, telo samo najbolje ve, kaj je treba storiti. Kakor vse bolezni je tudi hipoglikemija preobremenitev telesa z odpadki, tolerančna meja je presežena, greznica je polna do roba! Poglavitno odgovornost imajo predvsem rafinirani ogljikovi hidrati. Kriv si sam in tvoj nezdrav način življenja. Rešitev problemov je samo v tebi, ne pa v kateremkoli zdravilu ali "zdravljenju". Tudi hipoglikemija ni nič drugega kakor bolezen zastrupitve! Počutil se boš bolje! Če ti kdaj pa kdaj zmanjka poguma, se spomni na tega človeka. Ni končal osnovne šole. Odprl je špecerijo in bankrotiral. 15 let je trajalo, daje povrnil dolgove. Poročil seje, zakon je bil nesrečen. Kupil si je hišo in dvakrat toliko denarja izgubil. Kandidiral je za senat in dvakrat pogorel. Njegovi govori so bili klasični. Publika je reagirala ravnodušno. Vsak dan so ga v tisku napadali in pol dežele gaje zaničevalo. Kljub temu pa je ta "nemočni, razrvani, zamišljeni" človek navdušil mnoge, ki ga poznajo samo po imenu: Abraham Lincoln. Abraham L i n c o l n , rojen 1809, umorjen 1865, republikanec, 16. predsednik ZDA, je leta 1862 odpravil suženjstvo in popeljal severne države v secesijsko vojno. Lansko jesen smo lahko gledali vojno med severnimi in južnimi državami v napeti TV nadaljevanki: Plamenice v viharju. Kot biološki sadjejedci moramo zaužiti čimveč sadja. Sadje je vselej pripravljeno in ima ob tem odličen okus. Jabolka se nam kar kotalijo pred noge. Ne potrebujemo ne ognja ne orodja ne električnega toka. V jabolku je vse, kar potrebujemo. Ob izključni jabolčni hrani se lahko zelo dolgo časa hranimo z njo kot z monohrano, ima celo okoli en odstotek aminokislin, da si z njimi dopolnjujemo zaloge beljakovin. Jabolko vsebuje poleg množice živih vitaminov in rudninskih snovi tudi pektin, kije najboljši encim za raztapljanje holesterina! Nima nobenih stranskih učinkov kakor umetna kemična topila, ki so pod hudo kritiko in so v ZDA prepovedana! Čim več jabolk, čim več sadja nasploh, toliko hitreje in bolj intenzivno si boš "poapnele" žile spet očistil! Vendar pa ne eno jabolko zvečer pred TV, to nič ne pomaga, cele jabolčne obroke do sitega... namesto kuhane hrane, ki te poleni in ti maši žile! Nagnjenost kjunk food (dreku in svinjariji) nas vodi vse globlje in globlje v kronične bolezni, rakaj srčne motnje, možganski infarkt, astmo, revmatizem, artritis, diabetes itn.! Se zmeraj pojemo več sladkorja kot sadja! Obrni raženj! Potem bodo tvoje žile hitro postale alkalne!

314

315

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Težnost (gravitacija) Težnostna sila, ki jo je odkril Newton in ki nenehno deluje na nas, povzroča v življenju mnoge težave, še zlasti ko tkivo ni več tako gibčno. Trganje vezi v želodčni votlini, pritiski na sklepe v kolenih in stopalih so vse hujši. "Noge me nič več ne nosijo," govorijo mnogi stari ljudje. Rockfeller je poznal ta nezdrav trajni pritisk, ki štirinožcev ne prizadeva tako zelo. Kadar je le mogel, je delal leže in je živel 98 let. Zato je pomembno, da lego telesa čim večkrat obrnemo, tako da ležimo z glavo navzdol. To najlažje storimo na nagnjeni površini, na navadni postelji, ki je na eni strani 30 cm višja. Človek bi moral vsaj 15 minut na dan prebiti v takšnem položaju z glavo navzdol. Postelja mora biti ravna, uporabimo lahko le majhno blazino, kadar ležimo na boku. Srčne bolnike spoznamo tako, da povečini hočejo ležati tako, da imajo glavo čim višje. Zdaj nič več tako nasilno ne ponujajo različnih aparatov, pri katerih je glava obrnjena navzdol. Ti aparati niso slabi, toda treba jih je uporabljati previdno, kajti daljše stoje na glavi lahko povzročajo hude težave. Nanje se moramo navaditi postopoma. Dr. Erich Ruckhaber je že leta 1938 napisal knjigo z naslovom Biomechanik, die Ursachen des Alterns und ihre alleinige Bekämpfung (Biomehanika, vzroki staranja in edini mogoči način boja z njimi)67, ki je žal že zdavnaj razprodana. Prepričan je bil, da je s svojim odkritjem rešil problem življenja. Dr. Ruckhaber pa za vseh svojih 32 vaj ni uporabljal nobenih dragih aparatov, temveč preprosto ležanje na tleh, na mizi in stolih. Če se "narobe" uležemo na naslonjač, tako da noge z upognjenimi koleni položimo prek naslona, z glavo pa se uležemo proti tlom, smo praktično dosegli enak učinek kakor z različnimi aparati za obešanje. Dr. Ruckhaber je bil prepričan, da je s takšnim telesnim položajem našel rešitev za vse življenjske probleme. To seveda ni res, kajti v svoji knjigi ni napisal niti besedice o prehranjevanju. Obtožil je le uživanje prevelikih količin hrane, ker le-te nenehno pritiskajo na vezi prebavnih organov in jih poškodujejo. Tako žal marsikateri raziskovalec vidi le svoje lastno področje. Poleg tega se pri debelih ljudeh sila težnosti še poveča! V knjigi pa si spoznal, daje poglavitni vzrok vseh bolezni in prezgodnjega staranja način prehranjevanja. Po prof. Ehretu je prehrana vzrok celo v 99,5 odstotkov. Dve vrsti športa čudovito delujeta proti sili težnosti: Prvič ples, drugič plavanje. Centrifugalna sila pri plesu učinkuje kakor žiroskopska vrtavka v letalu. Odpravlja silo težnosti. Na tem principu deluje tudi helikopter. Pri plavanju pa vzgon vode odpravlja težnost. Ko govorim o krepkem gibanju kot funkcionalni komponenti zdravega življenja potem postavljam ta dva načina gibanja na "prvo mesto"! To je bolje kot tek v naravi!

Onesnaževanje okolja V teh poletnih mesecih so naslovne vrstice časopisov takšne: Izumiranje tjulenjev, Alge, Onesnaženja pitne vode iz globokih vodnjakov s pesticidi iz kmetijstva (oddaja ARD), Hormonski škandali pri krmljenju telet, ali spomladi Črvi v ribah in Potvorjeno olivno olje, Gnila jajca v testeninah, Strup v siru, Pesticidi v sadju in zelenjavi. Spomnimo se še na antifriz v vinu! Z naštevanjem bi lahko nadaljevali v neskončnost! Sami uničujemo svoj planet in samega sebe, ker smo se odvrnili od naravne presne hrane, to je resnični izvirni greh. Naši možgani so omotični. Vzroka in posledice ne znamo več ločevati. Vsakdo misli le sam nase. Narava pa si takšnih zlorab na dolgo pa ne pusti vsiljevati. Kljub temu pa: največje onesnaževanje je zastrupljanje teles z mrtvo hrano, ki jo, zapeljani z milijonskimi reklamami, nosimo v usta vseh 24 ur na dan, ne da bi kaj mislili! Zeleni, naravovarstvenih, zaščitniki živali, najprej očistite svoje možgane od teh vsakdanjih grehov, s tem si boste razjasnili svoj pervertirani duh. Ko se boš osvobodil množične porabe mrtvih snovi in poživil, kave, žganja, nikotina, tablet itn., se bodo tvoje zahteve dramatično znižale! Tedaj se boš lahko osredotočil na ohranjanje samega sebe in na rehabilitacijo naše prelepe narave! Toda začni najprej pri sebi. Kaj koristi biološko vzgojena zelenjava, če nato kot mrtva stvar konča v loncu. Vselej nova zdravila, bvpassi, popravljanje in zamenjava organov, cepiva itn., to ni rešitev, rešitev je le tvoj preobrat! Vrnitev k naravni prehrani je sicer preprosta, toda pri izvedbi je zaradi odpora okolja izredno težavna! Potrebna je disciplina! Tožbe zaradi zamaščene krvi, povišanega krvnega tlaka, ohromljenih udov, sladkorja itn. so vse hujše. Če takšnim ljudem rečem, sam si si kriv, so hitro užaljeni! Kdo jim prinaša bolezni, "preljubi, kaznujoči Bog"? Ne, sam si si prijedel to zlo, nikogar drugega ne moreš obdolževati! In tudi sam se ga lahko spet znebiš in dosežeš čudežno izboljšanje svojega zdravstvenega zdravja!

«r
"Vsaka bolezen ima svoj poseben pomen, kajti vsaka bolezen je čiščenje; človek mora samo ugotoviti, od česa. O tem ni dvoma; toda ljudje raje berejo o stotinah in tisočih drugih stvari in razmišljajo o njih, namesto da bi razmišljali o svojih. Nočejo brati globokoumnih hieroglifov svoje bolezni in se raje igračkajo, kakor da bi se zanimali za resne reči. Prav v tem je resnična neozdravljivost bolezni; v pomanjkanju in nasprotovanju spoznanju, ne pa v bakterijah!" Christian Morgenstern "Predsodki so seveda nezdružljivi z duhom prave znanosti, toda kljub temu je od vseh napak, kar jih nehote zagreši znanstvena misel, ta najbolj razširjena!" Prof. dr. Karla Friedrichs

316

317

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Srce, terapije, encimi Kolikokrat se po obilnem obedu z obilico škrobnatih izdelkov pojavijo srčne težave in motnje krvnega obtoka, še zlasti pri ljudeh, ki se premalo gibljejo, to pa so nasploh vsi ljudje, ki preveč jedo. Debeli ljudje se neradi gibljejo! Skrobnati, krušni, žitni in krompirjevi obroki povzročajo velike količine ogljikovega dioksida, ki neposredno in takoj moti delovanje srčnega sistema. To takoj opaziš ob povišanju srčnega pulza in težavah z dihanjem, "ko ne prideš do zraka"! Po drugi plati pa čudoviti sadeži dajejo telesu zadosti kisika, ki je življenjsko nujno gorivo za srce in celo telo. Brez kisika ni življenja! Zato ne potrebuješ dragih, zelo kontroverznih kisikovih kur, temveč rajsko sadno hrano! Ta hrana je prilagojena potrebam telesa in je poceni! Se enkrat o zdravilnih kurah. Nenehno hočeš zdravilne kure, veseliš se takšne kure, ki ti jo bo plačalo zdravstveno zavarovanje! Podlegel si veliki prevari. Ničesar se ne da zdraviti s kuro. Kure so praznoverje in čarovništvo 20. stoletja, kakor v srednjem veku! Želiš si nekaj kur ali nekaj tablet, da bi lahko še naprej nadaljeval svoje samouničevalno življenje! To boš moral prej ali slej plačati! Privrženci zdravilnih kur, premislite: kar je bilo še včeraj raztrobentano kot veliko odkritje, je danes že praznoverje, laž, pravljica. Še se spominjam nekdanjega zdravila za vse bolezni, kortizona, nevarnega strupa! Odkrivajo in spet pozabljajo nova in nova sredstva proti raku! Kdo še govori o interlevkinu, o konterganu? Preberi še enkrat kontraindikacije na zavojčkih za zdravila, tam imaš črno na belem naštete vse strupene učinke. Kljub temu pa brez pomislekov mečeš te reči vase iz dneva v dan! Zdravnik jo je predpisal, ta že mora vedeti, saj seje učil svoje stroke. Pri tem pa je zdravnik praviloma prav tako bolan kot njegov pacient. Ljudje vselej znova verjamejo, da so našli kamen modrosti, pri čemer pa je ta čisto preprosto v tebi samem. Moraš ga samo vzeti v roke! Še enkrat o encimih. V nespremenjenem naravnem izdelku nam je Stvarnik dal vse že odkrite in še neodkrite encime za pravilno prebavo. V laboratoriju pa nikdar ne morejo odkriti te drobne "iskrice", to je ŽIVLJENJA! S kuhanjem dragocene "svečke" za presnovo izgubimo! Seveda zdaj encime prodajajo in ti vsebujejo večino agentov, na primer amilazo za pretvorbo škroba v sladkor, papain (iz papaje), bromelin (za razcepljanje beljakovin v aminokisline), nato pankreatin, žolčno in solno kislino, peptin itn. Ti pa ješ te tablete, da bi lahko varal samega sebe. Mnoge "avtoritete" iz sektorja prehrane in marsikateri zdravnik priporoča te preparate! Vedo, daje "kriv" njihov pacient, vendar pa vedo tudi za posledice te samoprevare.

Zdravilna zelišča? Zakaj jemljejo ljudje zelišča? Zato ker vsebujejo beljakovine, hranljive snovi, vitamine, rudninske snovi, maščobne kisline? Vsega tega imajo bore malo. Pa še tisto, kar bi utegnila imeti, se pri kuhanju izgubi! Jemljejo jih le zaradi upanja v njihov medicinski učinek! Toda trenutno dobro počutje je prevara! Vse, čemur pravimo zdravilo, je strup. S strupi pa ne moremo pridobiti zdravja. Prvo pravilo je: skozi usta ne sme iti nič, kar te lahko zastrupi! Zelišča pa so v nasprotju s tem pogojem. Zelišča torej ljudje jemljejo zato, da bi potlačili dejavnosti, ki jih je telo samo sprožilo, nič drugače kakor pisane kemične tablete. Veš, da telo sproži čistilne reakcije tedaj, kadar je tolerančna mera strupenih usedlin presežena, to je bolezen, ki ima za posledico zdravje. Takšen lasten zdravilni proces pa ohromiš, če k tem nabranim "odpadkom" dodaš še zaužite medikamente, ne glede na to, kakšne vrste so. Telo jih mora izločiti! Če ostanejo odpadki v tebi, potem se počasi zamašijo filtrimi sistemi in s tem prezgodaj prikličeš smrt. Bolezni, na primer prehladi, izpuščaji, zamašen nos, otekli mandeljni itn. so telesni čistilni procesi. Nimajo nič skupnega z virusi in mikrobi. Vsak poskus zdravljenja z zdravilno kuro je napačen, kajti samo delovanje telesa je zdravilna kura, čudežna kura brez strupenih tablet ali zeliščnih mešanic. Čiščenje prepolne "greznice" je torej razstrupljanje v sili. Od kraja, na katerem se to razstrupljanje godi, je odvisno ime bolezni, pa najsi gre za astmo, glavobole, pljučnice, bolečine v hrbtu, gripozne infekte itn.. Toda v bistvu gre vselej za isto reč! To mesto pa si telo v svoji modrosti izbere samo. Dovajanje dodatnih strupov pomeni nove resne probleme. Telo mora onesposobiti še nove "sovražnike", zelišča in kemične tablete. Dodatna poraba energije lahko postane tako velika, da glavno čiščenje ni več mogoče. Posledica: prehod v kronično stanje in blokiranje strupov v telesu. Tumorji niso nič drugega kakor ppmožne akcije telesa, da takšne strupe in usedline blokira, tako da je trenutna škoda manjša. Dolgoročno pa povzročajo navidezno nedolžna zelišča rakavo stanje, ker telesu onemogočaš, da bi se očistilo! Tako preprosto, kakršno je pravilo prehrane, je tudi "zdravljenje" bolezni. Ničesar ti ni treba storiti, pusti telo, naj stori, kakor ve, daje prav, a prav to je ljudem najtežje razumeti! Pozabi na vse hvaljene zeliščne kure in mešanice, ne glede na to, kakšno ime imajo, ali gre za ajurvedo iz Indije, kitajske čudežne eliksirje, od zeliščnega patra x, od "svetnice" iz Bingna, od Grete Flach, Marije Treben itn.; vse obremenjujejo telo in denarnico! Vsi tujki, sem pa sodijo tudi cvetni prah, ginseng, česen in maščobne kisline ornega 3, bolezen samo prikrivajo in ovirajo telo pri razstrupljevanju! Samo troje reči gre lahko skozi tvoja usta: čist zrak, čista voda in naravna presna hrana! Nič drugega, nikdar in nikoli!

318

319

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Tujih reči, na katere se v nepojmljivo dolgem času razvoja telo ni prilagodilo, ne more sprejeti. Ti tujki učinkujejo kot strup, ljudje pa jih v svoji zmoti imajo za zdravljenje. V resnici pa so poživila kakor kava, čaj, tobak itn. K vsem medikamentom, ne glede na to, iz katere kuhinje prihajajo, lahko prišteješ tudi v reklami silno hvaljene izdelke: česen, ginseng, cvetni prah, maščobne kisline ornega 3, umetne vitamine, rudninske snovi, superkoncentrate, sredstva za preprečevanje starostnih pojavov itn. itn. več! Prizanašaj telesu in prihrani denar! Z jabolkom boš dosegel Se enkrat o čistilnih krizah: Med razstrupljahjem telesa, "čiščenjem", za kar si telesu z lahko prebavljivo presno hrano končno dal zadosti časa, se lahko nenadoma pojavijo bolečine v delih telesa, ki si jih že zdavnaj pozabil. Meni so se v levi zgornji čeljusti nenadoma pojavile silne bolečine, ki so trajale nekaj ur. Spomnil sem se, da sem imel pred dolgimi leti na tistem mestu hudo vnetje čeljusti. Izpuliti so mi morali popolnoma zagnojen zob. Še dolgo časa po tistem sem imel bolečine. Zakaj so se potem kljub temu bolečine vrnile? Telo je strupe tedaj "zaprlo", ker je imelo drugo, bolj nujno delo. Zdaj pa se je lotilo "starih skladišč". Vsakdo, ki si upa opraviti prehod na naravno hrano, bo tu in tam začutil takšne učinke, ki jih je treba pozdraviti. Pogostoma telo izloča medikamente, ki jih je človek zaužil pred desetletji! Najbolj opazno znamenje čiščenja pa je izločanje sluzi, lepila, skozi nos in grlo! Tedaj se pojavijo tudi najrazličnejši kožni izpuščaji, toda vse to kaj hitro izgine za vselej, če ostaneš trden pri svojem sklepu! Če popustiš, se ti odpadki vrnejo v stara skladišča! Za konec tega poglavja, v katerem obravnavamo različne stvari, bi rad še enkrat omenil besede, s katerimi opisuje usedline prof. Ehret in drugi avtorji, ki zastopajo 100 odstotno presno hrano: sluz, lepilo, smeti, gnoj, strup, obremenitev, umazanija, smrad, fekalije, gniloba, razpadline, drek, blato, svinjarija, propadanje, kalcij, močvirje, testo.

"Je torej kaj čudnega, če nas Ehret imenuje "living cess­ pools " - "žive greznice " ? " "Če je otrok nenehno prehlajen, potem njegovi starši kaj malo vedo o zdravju! " Healthful Living 9/85

Povzetek
N i s e m zagovornik n o b e n e g a od neštevilnih dietnih sistemov, prav tako ne prodajam "zdravih izdelkov"! Bodi previden

pri vseh reklamnih obvestilih, ki ti hočejo nekaj prodati. V večini primerov jim gre le za to, da si napolnijo mošnjiček! Moja naloga je, da znova pomagam k uveljavitvi milijone let veljavnega naravnega zakona, na katerega smo biološko prilagojeni! Smo "samo" sadjejedci. Uživanje kuhane hrane, hrane, ki ni sadežna hrana, nam prinaša številne bolezni. Ugotoviti moramo, da nas narava ni opremila s kuhinjsko posodo. Na drevesu spoznanja ni visela krvavica! Zato je vsako kuhanje pridobljena in kultivirana perverznost! Po naravi nismo zveri in ne sesamo mleka! Prav kakor vsa druga živa bitja se lahko prehranjujemo s pomočjo tistega, ker nam je dal Stvarnik! Če bi bilo drugače, potem danes ne bi bili živi! Vsako živilo, na katerega smo biološko prilagojeni, mora ustrezati tem kriterijem: 1. Estetsko mora ugajati vsem našim čutom in nam mora v takšnem stanju, v kakršnem nam ga daje narava, čudovito tekniti! 2. Biti mora lahko prebavljivo, da želodec z njim nima preveč dela! V tankem črevu mora biti praktično še tak, kakršnega je dala narava, le dobro premešan! 3. Dajati mora vse potrebno za življenjsko in živčno moč, predvsem pa zadovoljiti potrebe po kalorijah, ki je pri sveži hrani mnogo manjša kakor sicer. Ustrezati mora zahtevam: po potrebnih a m i n o k i s l i n a h , p o m e m b n i h m a š č o b n i h kislinah, vitaminih in rudninskih snoveh organskega izvora, imeti mora auksone in snovi, ki jih sploh še nismo odkrili. 4. Telesa ne smejo obremenjevati s strupenimi snovmi; ki so neprebavljive, na primer alkoholom, tobakom, kavo, čajem, kakavom, holesterinom, gorčičnim oljem, alicinom (v česnu), sečno kislino, o k s a l n o kislino, antiencimskimi faktorji itn., vseh teh nadomestkov v naravi ni! 5. Živila morajo v presnovi reagirati bazično. Če jemo kislotvorno hrano, jo je treba kombinirati z bazotvorno. Vsak obrok mora biti v končni fazi pretežno bazičen, tako da ne moti telesne kemije! Tako na primer ne smemo jesti hkrati beljakovin in škroba, ker beljakovine potrebujejo kislo okolje, škrob pa bazično slino. Kisline in baze se medsebojno nevtralizirajo! Posledice: prebavne motnje, vetrovi, izpahovanje! Stročnice so težko prebavljive zaradi kombinacije škroba - beljakovin - maščobe. (Si opazil prediren vonj po zaužitem fižolu). Prav tako kruh in žito nista namenjena za človekovo hrano. Žito je vzgojeno iz trav, ki jih danes sploh ni več (glej poglavje o kruhu). Mlečne izdelke prebavljamo slabo, ker nimamo encima sirila (za cepitev kazeina) in laktaze za prebavo mlečnega sladkorja po tem, ko prenehamo sesati na materinih prsih (po približno treh letih). Kazein veže velike količine kalcija, toda kaj nam koristi kalcij, ki ga iz teh vezi ni mogoče sprostiti. Poleg tega so dandanes mlečni izdelki

320

321

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

homogenizirani, pasterizirani, sterilizirani. Mleko s tem postane brez vrednosti, vitamini in rudninske snovi so spremenjene v anorgansko, nič več uporabno stanje. Ljudje, ki kljub temu pijejo mleko, so nagnjeni k telim boleznim: alergijam, astmi, zamašenemu nosu, vnetju mandeljev, prehladom, zasluzitvi dihalnih organov, kožnim izpuščajem, otroškim krastam. Poleg tega je mleko še bolj lepljivo od žita. Toplota pri kuhanju uniči vsa živila! Kuhanje uniči in spremeni ves izdelek. Beljakovine zakrknejo, njihove aminokisline se spremenijo. Š k r o b in sladkor se s p r e m e n i t a v dekstrine, ki karamelizirajo in oksidirajo. Vitamini se uničijo in spremenijo, rudninske snovi se spremenijo v anorganske in s tem postanejo navaden pepel! Vsaka kuhana jed povzroča bolezni. Dokaz za to je prebavna levkocitoza, ki se pojavlja le ob kuhani hrani. Način današnjega prehranjevanja z meščansko hrano je čista modna norost. Narava pa nas "kaznuje" vsak dan v zdravniških čakalnicah, bolnišnicah in domovih za ostarele! Se enkrat: naša naravna hrana so sveži, zreli, neobdelani sadeži s sadnega drevja, ki ni bilo obdelano s kemijo, zelenjava, prgišče orehov in semen! Znova se moramo naučiti umetnosti prehranjevanja po naravnem zakonu, ki daje moč mišicam, živcem in možganom! Bojevanje z boleznimi pa je druga neumnost, ki se komaj kaj razlikuje od čarovništva prejšnjih stoletij. V primerjavi z njim pa je še mnogo bolj nevarno, ker prinaša v telo kemične strupe, na katere se v svojem dolgem zgodovinskem razvoju ni prilagodilo. Telo mora že stoletja zajemati iz "kuhinjskega lonca", na katerega se ni moglo navaditi. Zato se bojuje organizem vsak dan s pepelom razkuhane hrane in ogromno množino zaužitih kemičnih granat. Znajti se mora kakor ve in zna, rezultat si prebral v navedenem seznamu bolezni. Sicer pa vidiš žalostno dogajanje okoli sebe in pri samem sebi! Mikrobov ni mogoče odpraviti s strupi. Prizadeto telo je moralo poklicati te drobne "živalice" na pomoč, da mu pomagajo požreti in s tem odstraniti nabrano umazanijo! V uvodu v pričujočo knjigo in v pričujočem povzetku je povedano vse, kar moraš vedeti o zdravi hrani. Na vseh drugih straneh pa so samo opisi, ki naj poglobijo tvoja spoznanja in ti krepijo samozavest, kajti če se hočeš vrniti k naravnemu načinu življenja, moraš biti močan. Nihče okrog tebe ne bo hotel spremeniti ustaljenih navad, postal si moteč dejavnik. Motiš jih pri "uživanju". "Raje umreti, kakor spremeniti navade!" je dejal Tolstoj. V viharju, ki ga boš sprožil, lahko deluješ le osebno kot zgled. Zato naj ti bodo v pomoč obširna spoznanja.

Ko je znani časopis New York Times objavil raziskave znanega antropologa (raziskovalca človeških ras) dr. Alana Walkerja z univerze John Hopkins iz Marylanda, je sprožil pravo revolucijo! Dr. Walker je prišel do rezultata, da so bili zgodnji ljudje sadjejedci. Po njegovem mnenju so bili prvi ljudje čisti sadjejedci in ne le tudi sadjejedci, temveč sadjejedci brez izjeme! Ne le dr. Walker, skoraj vsi znanstveni raziskovalci so tega mnenja. Večina jih nato opisuje nadaljni potek razvoja do omnivorov (vsejedcev). Dejstvo pa je, da se človekova anatomija navzlic temu razvoju k vsejedcu ni spremenila niti za pikico. Biološko smo prej ko slej čisti sadjejedci. Zato ti tudi zdrava logika pove, da se lahko vsak trenutek vrnemo k idealni hrani. Vsi argumenti proti čisti sadni hrani so izmišljeni in so usmerjeni proti naravnemu zakonu. Sadje zapusti želodec v lahko prebavljivi obliki v 10-30 minutah. Nasprotno pa potrebujejo koncentrirane m a š č o b e in beljakovine 3 do 5 ur. Ker n i m a m o štirih želodcev, tudi nismo travojedci! Imamo en sam encim za cepitev škroba (ptialin), ki komaj zmore prebaviti ogljikove hidrate, ki vsebujejo malo škroba. Slabotna amilaza iz trebušne sline ne more kaj dosti opraviti. Nasprotno pa imajo vsejedci in jedci škroba obilico tovrstnih encimov. To dejstvo dokazuje, da ljudje po naravi nismo jedci škroba, to pomeni: nismo jedci kruha in žita kakor gramnivori! Še manj pa smo karnivori, to je mesojedci, saj nimamo encima urikaze, ki izloča sečno kislino, katera nastaja ob prebavi mesa. Pravi mesojedci ne žvečijo, temveč pogoltnejo sveže, surovo meso z vso drobovino vred. Kepe surovega mesa pa kljub temu dobro prebavijo, ker je koncentracija solne kisline v njihovem želodcu tisočstokrat močnejša kot pri človeku! V knjigi smo zvedeli, da pri prebavi m e s a i z g u b i m o 70 odstotkov energije in jo d o b i m o le 30 odstotkov! Je to pri dragih mesnih jedeh sploh racionalno? Presenetljivo je, daje New York Times takšne rezultate raziskav sploh objavil. Seveda, ta časopisje čisto navaden list za sporočanje novic in ni odvisen od reklam mesne in mlečne industrije! Ko sem se letos vrnil s Floride, so me pričakala številna vprašanja o moji novi knjigi, ki jo vsi težko pričakujejo. Že ob drugih publikacijah, ki jih je predvsem razpošiljala gospa Peiter iz Frankfurta, so si mnogi bralci upali narediti skok k čisti naravni hrani in dosegli velike zdravstvene uspehe. Gospa Jámila Peiter prav tako piše knjigo Die Heilkraft der Vital-Ernahrung (Zdravilna moč vitalne hrane) 61 , ki bo izšla jeseni 1989. V tej knjigi se precej ukvarja z nujno potrebnimi duhovnimi in duševnimi močmi. Poleg tega gospa Peiter vodi tečaje. Informacije o terminih lahko dobite pri:

322

323

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

J. Peiter, Hostatostr. 51, 6230 Frankfurt. Priložite frankirano pisemsko ovojnico! Obe knjigi gospe Peiter in moja knjiga bodo v krogih "reformatorjev" in njihove navidezno zdrave "polnovredne" hrane vzbudili revolucijo. Pri tem pa ne počneva nič drugega, kakor da uveljavljava večni naravni zakon. Prej ali slej se bo moralo človeštvo vrniti k prvobitni presni hrani, sicer bo propadlo! Kompromisi so nezdravi, kot vegetarijanec, ki je desetletja jedel mešano hrano, sem jih spoznal v zadostni meri. Samo TA PRAVO je ta pravo! V teh dneh bo izšlaDie Rohkosttherapie*7 (Terapija s presno hrano) avtorja Guya Clauda Burgerja. Bürger, ki je doma iz frankofonske Švice, je v Franciji ustanovil svojo "instinktoterapijo". Gospa Peiter je prva uvedla instinktoterapijo v Nemčijo, sedem mesecev je preživela v Burgerjevem središču v bližini Pariza. Burgerjevim izvajanjem, - sam si je ozdravil raka, lahko le pritrdim. Razlikujeva pa se v eni bistveni točki. Bürger vključuje v svojo terapijo s presno hrano tudi surove živalske izdelke. V svoji knjigi sem obširno razložil, zakaj človek ni prilagojen za prebavo živalskih izdelkov. Če bi bil Bürger dosleden, potem bi moral jesti živali tako, kakor jih poje mesojeda žival, sveže raztrgane s krvjo, kožo, dlako in drobovino vred. Na njegovi jedilni mizi pa delajo živalska trupla družbo sadju in zelenjavi. Poleg tega velik del živali goji sam, jih zakolje in poje tudi kislotvorno mišičevje. Ker je sveže meso trdo, ga pusti še nekaj tednov, da se uleži, da gnilobne bakterije meso razgradijo in omehčajo! Tako poješ na milijarde gnilobnih bakterij in njihovih izločkov. Se zlasti daje prednost prašičjemu mesu, kot manjvrednemu proizvodu vsejede živali. Dober tek! Bürger poudarja predvsem voh, toda kje sta okus in videz, estetika? Gospa Peiter je ta dualizem v njegovem nauku spoznala in se sedaj zavzema le za čisto rastlinsko presno hrano. Prav zanima me, ali bo Bürger nekega dne zmogel pogum, da bo uvidel svojo zmoto! Proti njegovemu prehranjevanju z živalskimi trupli bi imel še mnogo drugih argumentov. Kljub temu pa priporočam njegovo knjigo, ker daje glede čiste sadne in zelenjavne presne hrane veliko koristnih napotkov. Poleg tega strogo odklanja mlečne izdelke, kruh in žitne izdelke... in kuhanje! Obstaja tudi Gesellschaft für natürliche Lebenskunde e.V. (Društvo za naravni način življenja)64, ki si je za cilj postavilo razširjanje načina življenja, kakor sem ga predstavil jaz. Včeraj, v nedeljo zvečer, meje nekdo poklical iz okolice Kölna in me "odlikoval" z zveznim križcem za zasluge, kar meje močno razveselilo. Dejal mi je, da si ni mogel predstavljati, daje mogoč tako velik napredek s tako preprosto spremembo v hrani. Vprašal sem ga, kako bo od zdaj živel. Odgovor: "Tako kot priporočate, 75 odstotkov sadja, 20 odstotkov zelenjave in 5 odstotkov orehov in semen!" In spet vprašanje, kdaj bo končno izšla vaša knjiga? Da, zdaj je tri ponoči, sedim za računalnikom, popravljam,

dodajam in brišem. Zdaj sem se dokončno odločil, da knjigo končam, zaradi šesturnega v časovnega zamika je človek malo s tira in zato se moram še bolj potruditi. Zal je treba opraviti še en velik problem: miza je polna pisem in ta ne čakajo le na to, da jih odprem, temveč tudi da nanje odgovorim. Poleg tega pričakuje davčni svetovalec dokumente, davkarija pa bi rada opravila pregled, ki gaje začela že oktobra. In največji objekt te pomladi, pod mojim nadzorstvom se gradi velik trg v Brunsbiittlu. Mi lahko poveš, kako vse to zmorem v "visoki starosti"? Brez zdravega načina življenja bi to ne bilo mogoče! Vsega tega ne pišem zato, da bi se ti potožil, da bi se preprosto ulegel in lenaril ali ostal na Floridi, dokler se tukaj neprijetno, mokro vreme ne umakne pomladi. To bi bil beg pred odgovornostjo in verjetno nezdrav za telo in duha. To pišem le zato, da bi te prosil, da se ne obračaš name, ne pisno ne telefonsko. Spet bom moral spremeniti svojo tajno številko. Čudim se le, kako ljudje zvedo zanjo, saj pošta ne daje informacij, svojim privržencem pa sem prepovedal, da bi jo komurkoli povedali. Ljudje me kličejo iz cele Nemčije ob vseh mogočih urah, ne popoldanski počitek ne nedeljsko popoldne jih ne motita. Mnogi mi opisujejo potek svoje bolezni. Med njimi so tudi resnično težki primeri, končni stadiji dolgega trpljenja. Prosim, imejte razumevanje, ne morem in ne smem dajati medicinskih nasvetov. Kako pa si predstavljam pravilen način življenja, to nam predpisuje narava sama, že ves čas razvoja človeka od drobcane amebe. Pri meni ni nikakršnih terapij, nikakršnih kur, nikakršnih medikamentov. Jaz ne "zdravim"! Še manj pa sem nadomestek za zdravnika. Kdor se ravna po mojih priporočilih, samo prazni čakalnice! Na glas lahko povem le to, kako sam živim po večno veljavnem naravnem zakonu! To ni Wandmakerjev način življenja, to je naravni način življenja, kakršnega uveljavlja Stvarnik, kakršnemu moramo spet prisluhniti. • Narava nima obzirnosti, ne do svetnika ne do profesorja. Sam si se obrnil zoper naravni zakon in tudi sam lahko prevzameš vso odgovornost za to. Kemično zdravilo ti bo morda prineslo nekaj časa za premislek, toda na koncu pridejo vsi na vrsto, vprašanje je le, kdaj in kako! Vselej znova moram obsojati zdravila, ki konec koncev sploh ne zdravijo. Zdravi le človekovo telo samo. Kljub temu pa moram ponoviti svoje svarilo: Nikar ne opravljaj eksperimentov na lastno pest! Če si zbolel za sladkorno boleznijo zaradi grehov svojih očetov in lastnih grehov, potem brez nasveta svojega zdravnika ne smeš spreminjati količine insulina. Isto velja tudi za zdravila za srce ali druge kronične bolezni. Le krepki, mladi ljudje se lahko lotijo takojšnjega prehoda. Če prenesejo ves "drek in svinjarijo", potem bodo prenesli tudi naravno hrano, kakršno jim je namenil Stvarnik. Nasprotno, notranji organi bodo presenečeni, ko bodo naenkrat dobili "pravo" brano! Starejši ljudje z degenerativnimi boleznimi pa naj se tega lotijo previdno, ka"kor sem večkrat napisal.

324

325

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Kdor dobi pljučnico ali drugo hudo infekcijo, na primer vnetje možganske mrene, mora jemati antibiotike, da si najprej reši življenje. Šele na to naj počasi preide na presno hrano, toda korakoma, najbolje v zaupnem sodelovanju z razumevajočim zdravnikom ali alternativnim zdravilcem. Poleg tega bo v Nemčiji v prihodnje vse več takih naravnih zdravnikov, ki bodo nazadnje le uvideli nesmisel prikrivanja simptomov! Ti pa moraš sodelovati, kajti sicer ti tudi najbolj dobrohoten zdravnik ne bo mogel pomagati! Strupena zdravila pa so v vseh primerih, v katere si se spravil sam, trenutno le manjše zlo! To prav nič ne spremeni temeljne misli v knjigi, da mikrobi niso povzročitelji bolezni, temveč daje krivec gojišče, ki si ga bakterijam in neživim, a toliko bolj nevarnim virusom, pripravil sam. Besede "pepel k pepelu", ki jih pastor vselej izreče ob grobu, imajo dejansko svoj usodni pomen. Prezgodaj se spremeniš v pepel, ker vse življenje ješ mrtvo, "upepeljeno" hrano, drugače kot vsa druga bitja na zemlji. Resnično, edini si, ki si hrano pred zaužitjem pokvari! O presni hrani skoraj ni nemških knjig. Gustava Schlickeysena sem že omenil. Friedrich Oelschläger je napisal knjigo z naslovom Heraus aus Krankheit und Lebensnot (Proč od bolezni in življenjskih stisk) 6 8 , poleg tega še nekaj drobnih knjižic na primer Astma ist heilbar (Astma je ozdravljiva), Angina pektoris in Heilung durch Atem und Stimme (Zdravljenje z dihanjem in glasom). Te knjige se verjetno še da dobiti v antikvariatih. Oelschläger je imel najraje sadno hrano, govoril pa je tudi, da so kuhana živila mrtva hrana. V nemščini je tudi izšla knjiga Leslieja in Susanne Kenton iz ZDA Kraftquelle Rohkost (Presna hrana - vir moči) 6 9 . Vendar pa se te knjige ne zavzemajo za 100 odstotno presno hrano kakor Aterhov, ki ima že grižljaj kuhane hrane za škodljiv, ker bolne celice čakajo le na to, da spet zaživijo! Kdor je hudo bolan, si lahko pomaga k zdravju s knjigo So heilst Du Dich von Krebs, Aids, Rheuma u.a. Leiden durch Urmedizin" (Tako boš s prastarim zdravilom pozdravil raka, aids, revmatizem in druge bolezni, 650 strani, ilustrirano). Knjiga se sklada z mojimi izvajanji in vsebuje celo opis, kako brez komplikacij roditi otroka po starodavnih metodah. Dobite jo brezplačno, če ste dve leti član Interessengemeinschaft Natur e.V., 5064 Hoffnugsthal. 2500 km krvnih žil obtožuje Velika "nikogaršnja zemlja", v kateri 2500 km kapilar preskrbljuje celice s kisikom in hranljivimi snovmi ter odvaja ogljikovo kislino in odpadne snovi, je pri veliki množini meščansko hranjenih meščanov popolnoma zamašena, zalepljena! Stvarnik nam je dal 5 milijard kapilarnih zank. Vsaka zanka je dolga le 0,5 mm. Ali si lahko predstavljaš, kako veliko je to ogromno trgovsko pristanišče v telesu? Vse kapilare se tesno vijejo neposredno ob telesnih celicah, vendar pa nimajo odprte povezave z njimi. Vse gre le s pomočjo difuzije, prehodnosti kapilarnih sten, če so te stene

čiste in tanke, površina pa zadosti groba. Od tod tudi neznansko veliko število zank. Dihalni organi so najbolj prizadeti zaradi zasluzitve (astma, bronhitis). V knjigi nenehno ponavljam, da današnji človek poje ogromne količine popolnoma kisle, mrtve hrane. Čezmerna kislost dramatično škoduje celemu kapilarnemu sistemu. Kapilare se pri prekisli hrani spremenijo (živalski izdelki, krušno žito, maščobe, sladkor, kofein) in svoje funkcije ne morejo več zadovoljivo opravljati. V njih se zlasti vseda sluz (lepilo iz žita in krompirja). Kaj se zgodi, če so v hiši zamašeni odtoki? Vse je zamašeno! Prav tako je tudi v tem ogromnem omrežju; metabolizem je nenehno ohromljen: posledica so povišan krvni tlak in pomanjkljiva preskrba najfinejših čutnic. Kdor potrebuje slušni aparat, kdor ima šumenje v ušesih in bolezni oči, kdor trpi za srčnimi težavami in pogostimi glavoboli, ima že močno zamašeno omrežje kapilar. Dr. Bircher-Benner piše: "Vse pomanjkljivosti, škodljiva prehrana in njihovi strupi napadajo predvsem kapilarni sistem!" Naslednja mesta v telesu imajo še zlasti občutljivo kapilarno omrežje: 1. zobne dlesni, 2. želodec, tanko in debelo črevo, sluznice, 3. prebavne žleze: jetra, trebušna slinavka, ledvica in žleze z notranjim izločanjem, 4. sklepne ovojnice, 5. kapilare arterij in srca, 6. kapilare v koži. Zaradi slabo pretočnih kapilar je srce bolj obremenjeno (razširitev srca). Krvni tlak zraste od 120 (normalno) do 150 - 250. Tedaj nastopijo vse druge zdravstvene motnje: slab spanec, srčni napadi, srčni infarkt in nazadnje kap! Stene žil imajo veliko kapilar, če se te izrodijo, arterije izgubijo elastičnost, otrdijo in se odebelijo. Arterioskleroza in srčne motnje imajo torej isti vzrok. Drugič pa so 40-letne raziskave frankfurtskega univerzitetnega profesorja dr. med. Lotharja Wendta pokazale, da se ravno pri današnjem pitanju z beljakovinami beljakovinski odpadki najbolj odlagajo v finih kapilarah in jetrih, kar pospešuje zamašitev. (Tega dejstva dandanes uradna, "znanstvena", medicina ne priznava). Udaren dokaz, da gre pri tem za napačno prehranjevanje, je presenetljivo očiščenje kapilar z bazično presno hrano (sadjem in zelenjavo) in s tem hitra ozdravitev pri boleznih, ki si jih človek zagreši sam! Največjo čistilno moč imata organska sadna kislina in destilirana voda!Preden pa v "nikogaršnjo deželo" spet posveti sonce, moraš začeti s čiščenjem svojega "ocevja". Začni danes! Jutri utegne biti že prepozno! Nobena stvar ne pride nepričakovano!

Pridobivanje telesne teže
Victoria Bidwell iz Kalifornije je tehtala več kot 90kg, svoje izkušnje pa je opisala v 26 lekcijah z naslovom: Natural Weight Loss Newsletters - Bilteni o naravnem hujšanju. Victoria strogo uči nauke NATURAL HYGIENE, ki sem jih omenil v pričujoči knjigi. Vendar pa se morajo nekateri, ki se hranijo samo s

326

327

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

presno surovo hrano, bojevati s premajhno telesno težo, zato je navedla 6 točk, ki zagotovijo njeno povečanje. 1. Posti se tri dni, najbolje pod nadzorom izkušenega človeka. S tem si boš izboljšal prebavo in asimiliranje hrane. 2. Opravi prehod k idealni hrani: a. izogibaj se kakršnikoli kuhani hrani (to bi bilo seveda idealno) b. pojej toliko svežega sadja, kolikor je le mogoče, še zlasti sladkega sadja. c.prednost dajaj posušenemu suhemu sadju (ne žveplanemu in po možnosti pred uživanjem namočenemu). d. jej zelenjavo, ki vsebuje veliko škroba, in ki jo lahko ješ presno: svežo koruzo, rdečo peso, korenje, kolerabo, sladek krompir, kaljeno lečo in fižol. e. pojej čim več orehov in semen, približno 200-250 g, odvisno od telesne aktivnosti in velikosti. f. pojej čim več avokadov. g. k zelenjavnim jedem dodaj avokado in omako iz orehovega masla. h. pojej še en dodaten obrok sadja na dan, kadar ti prija. i. če imaš zaradi tega prebavne motnje, popij vsak dan 4 - 6 velikih kozarcev (približno 300 ccm) sokov (vselej sveže stisnjenih), ki jih počasi zaužij pomešane s slino. Ali pa zmešaj sveže sadje kot pasiran obrok namesto celega sadja. 3. Če imaš kljub temu težave pri povečevanju telesne teže, potem ko si se cel mesec ravnal po zgoraj opisanem načinu, potem prenehaj jesti zelenjavo, namesto tega jej po receptu sadje - orehi - solate: . zajtrk - kisli sadeži z orehi in listnato solato. . kosilo: sadni obrok z listnato zelenjavo (po želji orehi) .večerja ... sladki sadeži z zeleno solato. .ekstra obrok: dodatni sadni obrok kadarkoli v teku dneva. .vključi tudi avokado, če gre lepo v kombinacijo. 4. Opravljaj telesne vaje, da si z njimi povečaš telesno težo. a. iztezne vaje, če ti to dovoljuje zdravje, vsaj 20 - 30 minut na dan. b. dviganje uteži (odvisno od zdravstvenega stanja) 30 - 60 minut vsak drugi dan. Če si slaboten ali bolan in ne moreš vzdržati 30 minut, začni z 10 ali 20 minutami. Treniraj trikrat na teden in nato en dan na teden počivaj. Takšno dviganje uteži mora vključevati: 5 minut razteznih vaj in ritmičnih vaj za ogrevanje dviganje uteži 5 minut ohlajanja z drugimi razteznimi vajami. Knjig o dviganju uteži je na tržišču zadosti. Pod nazorom strokovnjaka gre izvajanje vaj še bolje. Tiste dni, ko ne vadiš, pojdi na sprehod. Med sprehodom ne opravljaj nobenih aerobičnih vaj! Ob zgoraj

navedenem dietičnem programu je dviganje uteži za tvorbo mišic najboljši ukrep za povečanje telesne teže. 5. Delaj vse tisto, kar povečuje energijo in se izogibaj nepotrebnim izgubam, na primer stresu. Poskrbi za zadosten spanec in vmesni počitek. Redno se sonči ! 6. Nadaljuj s preučevanjem NATURAL H Y G I E N E (Naravnega zdravja) z najboljšim materialom, tako da boš trdno ostal pri idealni hrani! Zato se dosledno izogibaj bolezenski meščanski hrani. K temu Helmut Wandmaker pripominja: Tkivo, ki si ga izgubil ob presni hrani, so le bolne, obremenjujoče celice. Zato ne izgubljaš zdravja. Bodi vesel ob vsakem gramu nepotrebne teže, ki se je znebiš. Sam boš opazil, kako ti naraščata moč in gibčnost. Organizem se hrani le s tistim, kar prebavi, in ne s tistim, kar nabašeš vase. Čezmerno uživanje "mrtvo razkuhane meščanske hrane" ti je prineslo bolezen in debelost. Idealna sveža presna hrana ti vrne aktivno, vitko idealno obliko. Zaradi življenja v blagostanju smo vsi pozabili, kaj je normalna oblika. Ozri se na gibčno, vitko srnjad. Kako lahkotno teče in skače. Ljudje bi morali spet postati tovrstne gibljive živali! Saj ne sodimo v rod težkih, listjejedih goril, temveč h gibčnim sadjejedim šimpanzom in orangutanom! Ameriški zdravnik dr. Edward Hooker Dewey je dosegel velike uspehe s svojim No-Breakfast Plan. Zahteval je, naj ne zajtrkujemo in pijemo vodo le, če smo žejni. Če človek opoldne še ne čuti lakote, potem naj tudi tedaj ne je. Jejmo torej le tedaj, kadar smo lačni! Obe njegovi knjigi, The No-Breakfast Plan and FastingCure 87 in The True Science of Living88, kakor tudi knjigo, ki daje razlago o tem, Charlesa C. Haskella Perfect Health8'1 toplo priporočam. Na drugem mestu sem že razložil, da telo ponoči razgradi okoli 2000 kcal kot rezervno hrano in jo shrani kot glikogen. Tako nam v bistvu ni treba naslednji dan nič jesti in se kljub temu počutimo izredno zmogljive. Pogostna postna kura in kasnejše izpuščanje zajtrka pripelje človeka k zdravju, vitkosti in kasneje k idealni teži, ki je morda celo 1015 odstotkov pod vašo "normalno" težo! Takšen "načrt brez zajtrka" ima velike zdravstvene učinke celo tedaj, kadar človek ne jé popolnoma sveže presne hrane. Poskus je vreden več kakor tisoč ur preučevanja! Jej le tedaj, kadar čutiš hudo lakoto! Lakota ni to, da ti kruli v želodcu, to je le apetit, ki te hoče zavesti, pravo lakoto čutiš, tako kot žejo, v grlu!

328

329

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEMI

Viri
1. Wandmaker, Helmut: Dick + krank oder schlank + gesund, Waldthausen Verlag, Stendorfer str.3, 2863 Ritterhude 2. Diamond: Fit fürs Leben, Walthausen Verlag 3. Bidwell, Victoria P.O.BOX 1112, Hollister, CA 95024 (USA) 4. Tilden, dr. J.H.: Toxemia Explained, Health Research, P.O.Box 70, Mokelumne Hill, CA 95245 (USA) 5. Diamond: Living Health, Waldthausen Verlag 6. Waerland Are: Befreiung aus dem Hexenkessel der Krankheiten, Band I in II Humata Verlag, Bern, CH 7. Walker, dr. N.W.: Diet&Salad, Waldthausen Verlag 8. Walker, dr. N.W.: Natural Weight Control, Waldthausen Verlag 9. Walker, dr. N.W.: Vibrant Health, Waldtharusen Verlag 10. Tasche, F.: Überlegungen zur Krebsbekämpfung (Magnesiumchlorid), Verlag für Medizin, Dr.Ewald Fischer, Heidelberg 11. Bogomas, dr.: Den Krebs besiegen, Maurice Moureau Verlag, Hamburg 76 12. Bragg, dr.: Wasser, Waldthausen Verlag 13. Waerland, Are: Warum ich weder Fleisch, Fisch noch Eier esse, Humata Verlag 14. Skriver, dr.: Der Verrat der Kirchen an den Tieren, Starczewski Verlag, München 15. Baumgardt, Hans: Ohne Fleisch - gesund Lebe, Waldthausen Verlag 16. Ouseley: Evangelium des vollkommenen Lebens, Humata Verlag 17. Becker, dr.F: Hier irrt die M e n s c h h e i t , die Fleischnahrung, der folgenschwerste Irrtum der Menschheit Waerland Verlag, Mannheim 18. Wheeler: 116 Rohkost Recepte, Waldthausen Verlag

331

HOCES

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEMI

19. Walker, dr. N.W.: Colon Health, Waldthausen Verlag 20. Cayce, Edgar: Das grosse Gesundheitsbuch, Bauer Verlag, Freiburg 21. Rauch, dr. Erich: Die Darmreinigung nach dr. F.X.May, Haug Verlag 22. Messegue: Heile, Molden 23. Kingsford, dr.: The Perfect Way in Diet, Health Research (stran 4) 24. Sommer, Walter: Das Urgesetz der n a t ü r l i c h e n Ernährung, Sommer Versand, Vogelsang 126, 2070 Ahrensburg 25. Kupfer-Koberwitz: Die Tierbrüder, Drei Eichen Verlag, München 26. Ehret, prof. Arnold: Die schleimfreie H e i l k o s , Waldthausen Verlag 27. Thakar, Vimala: Die Kraft der Stille, Origo, Zürich 28. Carrington, dr.: The Natural Food of Ma, Health Research (stran 4) 29. Schlickeysen, dr.Gustav: Früchte und Brot, založba ni znana 30. Steintel dr.med. Reinhard: Das Natürliche Ernährungsgesetz, razprodano 31. Ehret, prof. Arnold: Vom kranken zum gesunden Menschen, Waldthausen Verlag 32. Landmann, Robert: Ascona, Monte-Verità, Ullstein, Sachbuch 34013 33. Walker, dr. N.W.: Become younger, Waldthausen Verlag 34. Daniel, Florence: Heilkräfte in der Nahrung, Health Research, stran 4 35. Richter, dr.: Nature - the Healer, Health Research, stran 4 36. Carguè, dr. Otto: The Key to Rational Dietetics, Health Research, stran 4 37. White, dr. Georg Starr: Un-healt can be Changed, Health Research, stran 4 38. Meier-Hardy: Mit 333 DM im Monat, Schönhauserstr.22, 1000 Berlin 41 39. Fry, T.C.: Checklist of Natural Food, Life Science, 6600 Burleson Rd.Austin TX 78744 40. Reckeweg, dr.: Homotoxinlehre, Heel Verlag, Heidelberg 4 1 . Shelton, dr. Hazard, dr. Fry: Herpes - Aids, Waldthausen Verlag 42. Shelton, dr. Hazard, dr. Fry: Superior Nutrition, Waldthausen Verlag 43. Shelton, dr. Hazard, dr. Fry: Health-Science-Lehrgang, Waldthausen Verlag 332

44. Wendt, pr.dr. Lothar: Eiweissspeicherkrankheiten, Haug Verlag, Heidelberg 45. Alexander, Jo: Raw Food Propaganda, Health Research 46. Carrington, dr.: The History of Natural Hygiene, Health research 47. Kirschner, dr. H.E.: Nature s Seven Doctors, H.C.White Publications (USA) 48. Fry.T.C: Is this a reason..., Healthful living 9/85, stran 39 49. Kirne, dr. Zane R.: Sonnenlicht und Gesundheit, Waldthausen Verlag 50. Hotema, prof.: Radiation in Florida, Health Research, stran 4 51. Carrington, dr.: Discourse of Sober Life, Health Research 52. Esser, dr. Wilhelm; Dictionary of Natural Foods, Health Research 53. Evans, dr. de Lacy: How to Prolog Life, Health Research 54. Sommer Verlag, Vogelsang 126, 2070 Ahrensburg 55. Dorschner: Naturheilkunde - der Weg für Dich, Ullrich Verlag, 7261 CALW Dorschner: Unsere unheilvolle Zivilisation - Wege zur Gesundung, Ullrich Verlag 56. Walker, dr. N.W.: Fresh Vegetable&Fruit Juices, Waldthausen Verlag 57. Weger, dr.: Genesis + Control of Disease, Health Re­ search 58. Carnegie, Dale: Sorge Dich nicht, lebe, Health Research 59. Walford, dr.: The 120 Year Diet, Simon&Schuster, New York (USA) Walford, dr.: Leben über 100, Piper 60. Giller, dr. Robert: Medical Makeover, Warner Books, New York 6 1 . Peiter, Jamila: Vital Ernährung, Ariane Versand, Hattersheim 62. Kühne, L: Die Neue Heilwissenschaft, Turm Verlag, Bietingheim 63. Kötschau, prof. Karl: Naturmedizin -Neue Wege ,Verlag Grundlagen u.Praxis 64. Lebenskunde e.V. Stendorfer str.3, 2863 Ritterhude 65. Različne knjige nasprotnikov cepljenja: McBean: The Poisoned Needle, Health Research Allen, Hannah: Don t Get Stuck, Health Research Buttram, dr.: Vaccinatiions and Immune Malfunction Health Research The Humanitarian Society: The Dangers of Immunization Elben: Vaccination Condemned Better Life Research, USA 1981 Bc.Bean, dr.. Vaccinations do not Protect Better Life Re­ search, USA 1981, stran 39 333

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

66. McBean&Ida Honorof: Vaccination The Silent Killer, Health Research 67. Burger, Guy Claude: Die Rohkosttherapie, Heyne Ratgeber, 08/9168 68. Oehlschläger, Friedrich: Heraus aus Krankheit und Lebensnot, Eigen Verlag 69. Keton, Leslie in Susannah: Kraftquelle Rohkost, Heyne Ratgeber, 08/9089 70. Donsbach, dr.: Super Health, Health Science, Inc. 7422 Mountjoy, Huntong 71. Hovannassian (Aterhov): Raw Eating, Waldthausen Verlag 72. Hackethal, prof. Julius: Krankenhaus, Molden 73. Fry, T.C.: The Course of Cooking 74. Tobe, John H: The Miracles of Live Juices and Raw Foods, Provocation Press, CA 75. Biehler, Dr. Henry G.: Richtige Ernährung, die beste Medizin, Bauer Verlag 76. Lutz, dr.: Leben ohne Brot, Planegg, München 77. Kapfelsperger/Pollmenlss und stirb,Kiepenheuer&Witsch 78. Fathmann: Live Foods, Waldthausen Verlag 79. Brandt, Johanna: The Grape Cure, Waldthausen Verlag 80. Semple, Dugald: The Sunfood Way to Health, Essence, Natal, Sudafrika New York 81. Gregory, Dick: Natural Diets for Folks, Perennial Lib,

Bluchel, Kurt: Die weissen Magier, C. Bertelsmann Schmidt, dr. Siegmund: Ringsum Gift - und keine Chance? Erw. Hagen, Feilassing Rusch, dr. Hans Peter: Bodenfruchtbarkeit, Haug Verlag, Heidelberg Fathmann: Live Foods Waldthausen Verlag Rosendorf, dr. A.: Neue Erkenntnisse in der Naturheil -

Behandlung, Turm Verlag Estes, dr. Lous A.: Raw Food and Health Shelton, dr.: The Hygienic System Shelton/Willard/Oswald: The Original NH Weight Loss Book Jenning, dr.L: The Three of Life/ Human Degeneracy Dewey, dr. Edward H: The True Science of Living Kulvinskas, Viktoras: Leben u. Überleben - 21. Jahrhundert, F.Hirthammer Scholmer, Joseph: D a s Geschäft mit der Krankheit, Kiepenheuer Witsch Peal, Norman V: Heute fängt Dein Leben an, Oesch Verlag Freitag, Erhard F.: Kraftzentrale U n t e r b e w u s s t s e i n , Goldmann Ratgeber, 1280 Krok, Morris: Diary Of A Health Truth Seeker 3630 Natal, South Afrika Box 180 Krok, Morris: Amazing New Helath. the Inner Clear Way, Natal Krok, Morris: Fruit the Food and Medicine for Man, Natal Densmore, dr. Emmet: How Nature Cures Seblo, dr. Leon: Sickness and Senility are Unnecessary Hoffmann, Debbie: The Raw Food Program, Prof. Press Publ. 13115HunzaHill Häusler/Schmidtkunz: Tatort Chemie, Delphin Verlag, München/ Zürich Drews, dr. George J.: Unfired Food Trail, dr. R.T.: The True Healing Art Hay, dr. William H: Superior Health through Nutrition Tilden, dr. J.H.: Impaired Health, its Cause and Cure Braunstein, Mark M.: Radical Vegetarianism, Panjandrum Books, Los Angeles Dungler, Julien: Die Pforte der Gesundheit, Eigenverlag, Svica Budwig, dr. Joh.: Krebs - ein Fettproblem, Hyperion Verlag Home, Ross: The Health Revolution Skriver, dr. Carl A.: Die vergessenen Anfänge der Schöpfung und des Chistentums, Eigenverlag, 2400 Lübeck, Travemünde 1

82. Newmann, dr.: Healthful Living 83. Haber, Heinz prof.: Die Zeit, Langen Müller 84. Beyer, K.A.: Die Zitronensaftkur, Madal Bai Verlag, Kreuzplatz 10, Zürich 85. Burroughs, Stanley: Heilung für ein neues Zeitalter 86. Lloyd: Karezza Praxis, Verlag Die Neue Zeit, Zielbrücke 87. dr. Dewey: No Breakfast Plan 88. dr. Dewey: The True Science of Living 89. Haskell, Charles C: Perfect Health Priporočam še naslednje knjige: Becker, Fritz, dr.: Die Leber, Mehr Wissen Buchdienst, Becker, Fritz, dr.: Wie kann ich mich vor Krebs schützen? Becker, Fritz, dr.: Der menschliche Blutkreislauf Bircher, dr. Ralph: Absprung ins Wagnis, Bircher Benner

- Thielle, CH

Düsseldorf

Verlag

Bircher, dr. Ralph: Serie Heraus aus dem Labyrinth der Ungesundheit

334

335

HOČEŠ

BITI

ZDRAV?

PROČ

S

KUHINJSKIM

LONCEM!

Verlag,

Badens
W

^ ^ "
B i S d e r

^

m i t

* »

T e u f e I

'

Lebensschutz Sponholtz Verlag, C H

Verlag, H a m e l f ^ ' Ostermunding^™™'

T e u f e , S

s a n f t e

B

°«*e,

b r i c h t

'

Gruhl, Herbert:EinPlanet wird geplündert, S.FischerVerlag

Vsebina
Predgovor Predgovor k drugi izdaji Hočeš biti zdrav? Proč s kuhinjskim loncem! Prehrana, ki je stara 150 milijonov let Ali sadeži povzročajo zakisanost? Odkritje naravnega zdravja Pravilno uživanje sadja Še o kislinah in bazah Jutri bo morda že prepozno Kako določimo, kaj je naravna hrana Prehrana s sadjem na Aljaski Telo se zdravi in popravlja samo Stoodstotna presna sadna hrana Tplščica Četrt zase, tričetrt za zdravnika Kako je z zdravim mlekom Kalcij: Ali dobimo zadosti kalcija iz sadja in zelenjave O kalciju in magneziju Ali naj jemo kruh? Sadeži so pozitivna poživila Makrobiotika Alergija Prehladi, kašelj, kihanje, hripavost Kruh in energija "Smrt se skriva v črevesju" Kaj naj pijemo Živahen ali mrtev? Zdravje je lepota Tovarniški sladkor in čebelji med Pravilna kombinacija živil 5 7 27 32 36 40 41 48 52 53 56 61 65 74 83 89 97 99 109 125 135 148 150 153 163 171 176 181 183 186

336

337

HOČEŠ

BITI

ZDRAV? 193 198 203 206 208 212 214 216 217 222 226 229 234 239 251 258 263 267 270 276 280 297 305 308 313 320 327

Meso, ribe, jajca Meso je ljudi Kuhana hrana Ljudje iščejo čudežno zdravilo Recepti Ali je menstruacija nujna? Kako okrepim svojo duševno moč Tople jedi Visok krvni tlak Ali obstajajo v telesu usedline? Princip zdravljenja Zdravilne kure Disciplina Kako postanem in ostanem zdrav Pravljica o nemškem zdravju Od kod artritis? Življenjska doba Vitamini in mineralne snovi Organska revolucija Kava-kofein Vprašanja in odgovori Svarilo pred soncem Pot k zdravju brez samozatajevanja Fenomen C * H * 0 - žganja Hipoglikemija Povzetek Pridobivanje telesne teže

338

Avtor knjige: Helmut Wandmaker Prevod: Franc Burgar Ilustracije: Irena Spendel Slika na naslovni strani: Ciril Horjak Urednica: Darinka Jeglič Oblikovanje in elektronski prelom: Epsit d.o Natis: Tiskarna Tone Tomšič, Ljubljana Naklada: J000 izvodov Založila AURA d.o.o. Ljubljana Za založbo: Darinka Jeglič