You are on page 1of 2

Nowy wit w Egipcie w 2012

Peter Mitry
www.egypt-real.com
Ostatni rok przynis Egiptowi naprzemiennie fale uniesie i upadkw. Po styczniowej rewolucji 2011 i w jej nastpstwie euforii - przyszo otrzewienie, a wraz z nim wiadomo, e nie da si szybko naprawi efektw 60 lat represyjnych rzdw, ktre doprowadziy m.in. do znikomych inwestycji w infrastruktur i nowe budownictwo w kraju nad Nilem.
Brutalna prawda jest taka, e po 60 latach dyktatury nie byo nikogo, kto mgby przej wadz. A bez nastpcw obalonego reimu, nie mona byo wprowadzi zmian, nie tylko w sferze politycznej, ale i gospodarczej np. dokonywa wielkich inwestycji. W efekcie wadz przejo wojsko, ktre starao si przywrci porzdek, ale ostatecznie ogoszono strategiczny plan prowadzcy do wyborw prezydenckich w czerwcu 2012. Plac Tahrir w Kairze, na ktrym skoncentrowaa si rewolucja, nadal przyciga zainteresowanie wiatowych mediw. Sta si platform, na ktrej Egipcjanie niezadowoleni z powolnoci zmian mogli wyrazi swj sprzeciw, teraz obracajcy si przeciwko nieugitej postawy wojska. Oczy wiata zwracay si w kady pitek w stron stolicy, w oczekiwaniu dalszych spektakularnych zamieszek. Skutkiem zaognionej sytuacji zmalaa liczba turystw, a w umysach wielu ludzi, do niedawna wspierajcych awans Egiptu i Morza Czerwonego w szczeglnoci do superligi inwestycyjnej nieruchomoci wiata, powstaa niepewno i lk. W efekcie Egipt w cigu kilku miesicy spad ze wiecznika. Co kryje przyszo? Jak naprawd wyglda Egipt po rewolucji? Ot o czym media nie informuj zaledwie kilka dni po odejciu Mubaraka miliony Egipcjan wszystkich wyzna wraz z tysicami turystw wyszo na ulice w wielkiej manifestacji narodowego triumfu. Uzbrojeni w mioty i worki na mieci przeprowadzili najwiksz operacj sprztania, jak widzia ten kraj, w bezprecedensowym pokazie narodowej dumy. Nie byo te dziennikarzy podczas kiedy niejednokrotnie chrzecijanie ochraniali modlcych si muzumanw i odwrotnie. bojownikw, spoecznej milicji, onierzy z automatyczn broni gotow do strzau, jedynie spokojni, szczliwi ludzie pilnuOstatnie wybory przebiegy spokojnie i jcy swoich codziennych spraw, ale z wikszo obywateli, ale take obserwa- jedn wielk rnic: z odzyskan dum torzy midzynarodowi, s zadowoleni z z bycia Egipcjanami i nadziej na janiejpostpu. sz przyszo - w kraju przygotowujPodczas rozmw z wieloma Egipcjanami cym si do odzyskania nalenego ze wszystkich rodowisk politycznych miejsca na arenie midzynarodowej i niewielu wtpi, e po wyborze prezyden- dajcym szans, a tym samym wikszy ta armia wrci do koszar, do swojej tradobrobyt wszystkim obywatelom. dycyjnej roli obrocy narodu. Oczywicie sukces wyborczy Bractwa W kadej grupie wyznaniowej, podobnie Muzumaskiego w parlamencie ponow- jak we wszystkich ugrupowaniach polinie obudzi upiora pastwa islamskiego z tycznych, znajdziemy zawsze elementy caym represyjnym sztafaem do dekoskrajne, o radykalnym pogldach, czy to racji. z lewa, czy z prawa opinii wikszoci. W demokracji wszak przyszo ksztatuj Zakaz alkoholu, bikini i inne rodki, pogldy wikszoci, a przywdcy gospocofajce Egipt na etap turystycznej darki wiatowej ju zdecydowali, e przydziczy. Moim zdaniem czas obudzi szo Egiptu bdzie pomylna. Przed wiatowe media. To si nie wydarzy. tygodniem [artyku z kwietnia 2012] Muzumanie i chrzecijanie stali pod- ekonomia Egiptu przecigna wszystkie czas rewolucji rami przy ramieniu i pozostae w regionie, wraz z zasobn w jest wiele przykadw wzajemnej rop Arabi Saudyjsk. pomocy midzy spoecznociami. Byoby nie do pomylenia w kraju Przed kilkoma tygodniami Bractwo liczcym 84 miliony mieszkacw, Muzumaskie zagwarantowao, e nie przewanie muzumanw, aby nie bdzie stara si o wprowadzenie uzyskali przewagi w wyborach. cisych ogranicze dla turystw zaOczywicie, gdy zdarzaj si krwawe granicznych, aby wesprze turystyk. zamieszki na tle wyznaniowym, poja- Na ostatnim spotkaniu z czonkami wiaj si w nagwkach, ale z ca Zwizku Przedsibiorcw Egiptu pan pewnoci nie stanowi czci Ahmed Suleiman, szef komisji ds. codziennego ycia w Egipcie. turystyki partii Wolno i Sprawiedliwo zapewni, e turyci bd mogli ubiera si, je i pi tak, jak zechc. Przykro nam, e rewolucja dotkna turystyk doda Suleiman. Turystyka w Hurgadzie, Sharm el Sheikh, Marsa Alam i innych centrach Minister ds. Turystyki Mounir Fakhry wzdu wybrzea Morza Czerwonego w Abdel Nour stwierdzi, e przychody z cigu ostatniego roku funkcjonowaa turystyki spady w 2011 do 8,8 mld.$ z normalnie. Nie byo zakapturzonych

Turystyka

Nowy wit w Egipcie w 2012


12,5 mld.$ w 2010. Turystyka stanowia ponad jedn dziesit egipskiego produktu narodowego brutto przed ubiegorocznymi wydarzeniami. Dawaa ona zatrudnienie szacunkowo jednej smej pracownikw w kraju o wysokiej stopie bezrobocia. Zamierzamy rozwija obok turystyki plaowej take turystyk kulturow powiedzia dodajc, e partia take zamierza wystawi wzdu brzegu Nilu posgi faraonw przechowywane w magazynach, w muzeum na otwartym powietrzu. Bdziemy take promowa turystyk medyczn i firmow zapewni. W Wielkiej Brytanii dziennikarze z dziau podry gazety Telegraph wymieniaj Egipt jako jeden z najlepszych miejsc na wakacje. Dziennikarka Fiona Duncan odwiedzia z rodzin Egipt po rewolucji, przybya do Kairu, aby zobaczy piramidy. Opisaa swe przeycia jako rzadki i niezapomniany przywilej. Potwierdzia, e podczas pobytu w Egipcie czua si bezpieczna na rodzinnych wycieczkach, a dzieciom bardzo si podobao. spragnionych zimowego soca. Oczekuje si, e sytuacja w Kairze si uspokoi po wyborach, gdy gospodarka wrci do normy. Pomimo trudnoci, przed jakimi stan Egipt w tym roku, turyci wci odwiedzaj staroytne piramidy i muzea, a inni zwyczajnie wybieraj ten kraj dla jego ciepego klimatu i popularnych orodkw nad Morzem Czerwonym. Fakt, e dziennikarze podrnicy wci polecaj Egipt jako wspaniae miejsce do odwiedzin - pomimo rewolucji - jest najlepszym wiadectwem, e kraj wraca do gospodarczego zdrowia.

Inwestycje
Kolejne dobre wieci pochodz z HSBC. W rok po wydaniu raportu 2050, w ktrym ocenia e Egipt przecignie Arabi Saudyjsk jako najwiksza gospodarka na Bliskim Wschodzie, bank zajrza gbiej do swej krysztaowej kuli. W pierwszym raporcie ograniczono prognoz do 30 najwikszych gospodarek wiata w roku 2050, a obecnie rozszerzono list do 100 i zawiera ona wicej pastw regionu.

Egipska architektura

Nieruchomoci

Ceny nieruchomoci w Egipcie nale do najniszych na caym wiecie. Gdzie Simon Horsford, take dziennikarz z indziej mona naby obiekty nad samym dziau podry gazety, wymieni Egipt morzem przy play poniej 1000$ / m2? Raport, podobnie jak poprzednik przywrd ulubionych wakacji w tym roku. Obiekty w Bejrucie i Bagdadzie kosztuj nosi niespodzianki. Jest fascynujc Stwierdzi, e cho arabska wiosna i lektur, a jego motywem przewodnim jest ponad 4000$ / m2. Apartamenty z pen ostatnie wybory zaamay turystyk, to prognoza, e gospodarki, ktre obecnie obsug w Hurgadzie, w drugiej i trzeciej centra takie jak Luksor i Hurgada nazywamy rozwijajcymi, bd motorem linii zabudowy od play, mona kupi od unikny kopotw. 375$ / m2. Nie bdzie to trwao dugo. napdowym wzrostu wiatowego przez Egipt gwarantuje najlepsz pogod na kolejne cztery dekady. Kair jest oddalony o ponad 500 km, wic orodki nad Morzem Czerwonym ciesz Wykrylimy 26 krajw o szybkim wzro- wiecie, kilka z najlepszych pla, niektre cie. Maj wsplny niski poziom rozwoju, z najlepszych miejsc do nurkowania, a si zainteresowaniem wielu turystw podr trwa zaledwie cztery, pi godzin ale poczyniy bardzo wielkie postpy w poprawie fundamentw powiada raport z wikszoci stolic europejskich. HSBC, definiujcy szybki wzrost jako ponad 5%. Kiedy otworz si na techno- Po ustabilizowaniu sytuacji po wyborach, logie dostpne z zagranicy, bd korzys- gdy Egipt wybierze kurs na spokojn, woln i demokratyczn przyszo, ta przez wiele lat z modelu wzrostu kopiuj-wklej. W tej kategorii, poza China- prognozuj boom w nieruchomociach. mi, Indiami, Filipinami i Malezj, znajduje Ceny wzrosn w kocu do poziomw innych krajw rozwinitych. Moe to si Bangladesz, kraje Azji rodkowej Uzbekistan, Kazachstan i Turkmenistan, zaj troch wicej czasu, podczas ktrego rzd uporzdkuje system ksig Peru i Ekwador w Ameryce aciskiej oraz Egipt i Jordania na Bliskim Wscho- wieczystych, ale si stanie, a kiedy hipoteki bd dostpniejsze po korzystnych dzie dodaje. stawkach procentowych, rynek bdzie par w gr. Spord wszystkich krajw Bliskiego Wschodu tylko Egipt i Jordania powinny by wrd najszybciej rozwijajcych si do roku 2050. Zachd nie zbiednieje, ale wysoki dochd na gow przy sabej (C) Materia do rozpowszechniania z demografii ograniczy wzrost. Wzgldnie podaniem klikalnego rda: http://realty.egypthurghada.com/ najwikszymi przegranymi bd mao liczne, starzejce si gospodarki Europy, (C) Material for republishing with attribution and clickable link to the source: spadajce najbardziej w zestawieniu http://realty.egypthurghada.com/ powiada raport HSBC.

Morze Czerwone jest sprawdzon atrakcj dla klientw w Egipcie