You are on page 1of 38

Chuyn chuyn mch

LI NI U
Cng vi s pht trin ca cc nghnh in t - tin hc,cng ngh vin thng trong nhng nm va qua pht trin rt mnh m cung cp nhiu loi hnh dch v mi a dng,an ton v cht lng cao p ng s yu cu ngy cng cao ca khch hng. Ni bt l s hi t ca vin thng vi cng ngh thng tin, hi t ca cc dch v thoi truyn thng v cc dch v d liu mi. iu ny c nh hng ln n mng vin thng, i hi mng vin thng phi c cu trc m, linh hot, cung cp nhiu loi dch v khc nhau cho ngi s dng, hiu qu khai thc cao, d pht trin... p ng cc yu cu ny, mt s nh sn xut thit b vin thng v mt s t chc nghin cu v vin thng a ra cc tng v m hnh v cu trc mng th h sau NGN. Trong xu th , ngnh vin thng Vit Nam cng ang c nhng bc chuyn bin v pht trin mi. Mng vin thng ca Tng Cng ty Bu chnh Vin thng c s ho vi cc thit b hin i v cc loi hnh dch v ngy cng gia tng c v s lng v cht lng. Bn cnh VNPT, mt s cng ty khc cng v ang tng bc tham gia vo vic khai thc th trng cung cp cc dch v vin thng. Nhm chng em chn chuyn Truyn ti bo hiu SS7 trong NGN nhm tm hiu su hn v bo hiu s 7 trong NGN. Chuyn gm 2 chng: Chng I: Truyn ti bo hiu s 7 trong NGN. Chng II: Cc giao thc thch ng truyn ti bo hiu s 7 trong NGN. Mc d nhm chng em c gng rt nhiu trong qu trnh hon thnh bi tiu lun nhng do kin thc l ngun v tn, kh nng cn hn ch nn rt mong nhn c s gp , b sung ca thy gio v cc bn trong lp bi tiu lun trn c y hn. Nhm 1_chng em xin chn thnh cm n thy gio to mi iu kin gip v hng dn chng em tn tnh hon thnh chuyn mn hc. Chng em xin chn thnh cm n !

Chuyn chuyn mch

CHNG I TRUYN TI BO HIU S 7 TRONG NGN


1. Gii thiu chung v bo hiu v h thng bo hiu s 7
Trong mng vin thng, bo hiu c coi l mt phng tin chuyn thng tin v cc lnh t im ny n im khc. Cc thng tin v cc lnh ny c lin quan n qu trnh thit lp, gim st v gii phng cuc gi. Thng thng bo hiu c chia lm hai loi : Bo hiu ng thu bao v bo hiu lin tng i. Bo hiu ng thu bao l bo hiu gia cc my u cui tc l gia my in thoi v tng i ni ht. Bo hiu lin tng i l bo hiu gia cc tng i vi nhau. Bo hiu lin tng i gm hai loi: Bo hiu knh ring CAS (Channel Associated Signalling) v bo hiu knh chung CCS (Common Channel Signalling). Bo hiu knh ring l h thng bo hiu trong bo hiu nm trong knh ting hoc trong mt s knh c lin quan cht ch vi knh ting. H thng bo hiu ny c nhc im l tc thp, dung lng thng tin b hn ch, chnh v vy m khng p ng c yu cu ca cc dch v mi. Bo hiu knh chung l h thng bo hiu trong bo hiu nm trong mt knh tch bit vi cc knh ting v knh bo hiu ny c s dng chung cho mt s lng ln cc knh ting. Trong bo hiu CCS, thng tin bo hiu cn truyn c to thnh cc n v tn hiu gi l cc gi s liu. Ngoi cc thng tin v bo hiu, trong n v bo hiu cn c cc ch th v knh ting v cc thng tin a ch, thng tin iu khin li, thng tin qun tr v vn hnh mng. H thng bo hiu s 7 c thit k khng nhng ch cho iu khin thit lp, gim st cc cuc gi in thoi m c cc dch v phi thoi, vi cc u im sau y :

Tc cao : thi gian thit lp gi gim n nh hn 1s trong hu ht cc trng hp. Dung lng ln : mi ng bo hiu c th mang bo hiu cho n vi trm cuc gi ng thi. tin cy cao : bng cch s dng cc tuyn d phng, mng bo hiu c th hot ng vi tin cy cao.

Chuyn chuyn mch

Tnh kinh t : so vi h thng bo hiu truyn thng, h thng bo hiu s 7 cn rt t thit b bo hiu. Tnh mm do : h thng gm rt nhiu tn hiu, do vy c th s dng cho nhiu mc ch khc nhau, p ng c vi s pht trin ca mng trong tng lai.

2. Cc phn t trong mng bo hiu s 7

Hnh1.1. Cu trc mng bo hiu s 7 Mng SS7 gm cc phn t sau :

im chuyn mng dch v (SSP)

SSP l chc nng bo hiu CSS#7 thc hin trong cc tng i ni ht hoc cc thnh phn khc(mng dnh ring,mng di ng) Cc SSP kt cui khi to v kt thc cuc gi cn cc tng i trong mng c trach nhim chuyn tip n SSP kt cui.SSP c kh nng khi to v truyn ti cc bn tin bo hiu da trn knh thoi ti cc SSP khc nhm mc ch kt ni,ngt kt ni v duy tr cuc gi cn nhng bn tin khng da trn cuc thoi th c trao i vi SPC truy vn c s d liu khi s in thoi c quay khng hon thnh cuc gi.Ngoi ra,vic truy cp c s d liu c s dng trong cc mng dch v thng minh v cc dch v c bit. Cc SSP thc hin chc nng chuyn i cc h thng bo hiu trc tip.

im chuyn tip bo hiu (STP)

Chuyn chuyn mch

STP c chc nng chuyn tip cc bn tin bo hiu n SSP hoc n cc STP khc.STP cung cp kt ni logic gia cc SSP do khng yu cu phi c kt ni trc tip gia cc SSP.Thng thng STP c dt cu hnh theo tng cp v c kt ni vi nhau nhm mc ch d phng v m bo cho mng bo hiu sn sng cao.Cp STP thc hin cc chc nng ging ht nhau v c gi l STP a phng nu chng kt ni trc tip vi SSP hoc SCP. im iu khin dch v SCP SCP l im truy cp d liu c s khch hng ca cc nh cung cp dch v.n cng l ni lu tr cc thng tin v dch v cc thu bao cng nh cc th tc x l cc dch v m thu bao ci t.Giao thc truy cp trao i thng tin ch yu da vo giao thc X.25. Cc lin kt bo hiu chnh l cc kt ni cc im bo hiu trong mng SS7 vi nhau. Cc lin kt ny l ng truyn song cng c lp hoc c xen vo cc ng trung k EI. Cc lin kt bo hiu v chm lin kt bo hiu Cc bn tin bo hiu s 7 c trao i gia cc phn t mng thng qua cc knh 64kbps gi l cc link bo hiu. Cc lin kt bo hiu trong mng SS7 c xc nh theo cc chc nng tng ng vi cc im bo hiu m chng c dng lin kt.

Hnh 1.2.Cc kiu link bo hiu SS7


Nh trn hnh 2.c 6 loi lin kt sau :
4

Chuyn chuyn mch

Lin kt A (A-link) c dng lin kt SSP v SCP vi cp STP a phng.

Lin kt B (B-link) lin kt bc cu l lin kt gia cc STP cng mc v nm trong mt cu trc mng. Lin kt C (C-link) l lin kt gia hai STP trong mt cp. Lin kt D (D-link) l lin kt gia cc STP khc mc nh STP quc gi STP gateway.

Lin kt E (E-link) lin kt gia mt SSP v STP khc ngoi cp STP a phng. Lin kt F (F-link) lin kt trc tip gia hai im bo hiu. Lin kt ny ch c dng khi khng c STP hoc lu lng bo hiu qu ln.

Cc ng lin kt c nhm thnh cc chm lin kt khi chng kt ni ti mt im bo hiu cui. Cc im bo hiu cui thc hin chia s ti gia cc lin kt trong chm.

3. SIGTRAN
3.1. Gii thiu khi qut v SIGTRAN SIGTRAN l mt nhm cng tc thuc t chc chun ho quc t cho lnh vc Internet IETF. Mc ch chnh ca nhm l a ra gii php truyn ti bo hiu dng gi trn mng chuyn mch knh qua mng IP, m bo c cc yu cu v chc nng v hiu nng ca bo hiu chuyn mch knh. Nhm phi hp c vi mng chuyn mch knh, cc mng IP cn truyn ti cc bn tin bo hiu nh bo hiu ng ISDN (Q.931) hay SS7 (nh ISUP, SCCP...) gia cc node IP nh gateway bo hiu (SG), MGC v MG hoc c s d liu IP. Nhm cng tc xc nh cc mc tiu l: Cc yu cu v chc nng v hiu nng: nhm a ra mt s RFC, xc nh cc yu cu v mt chc nng v hiu nng h tr bo hiu qua mng IP. Cc bn tin bo hiu (nht l SS7) c yu cu v tr v mt gi rt cao phi c m bo nh trong mng thoi hin ti. Cc vn v truyn ti: nhm cng tc a ra mt RFC "ng chun" (standard track) nh ngha vic truyn ti cc giao thc bo hiu s dng cc giao thc truyn ti mi c nh ngha, da trn cc yu cu nu trn.

Chuyn chuyn mch

SIGTRAN xc nh cc phng tin m qua cc bn tin SS7 c th c truyn dn mt cch tin cy qua mng IP. Kin trc ny nh ngha 2 thnh phn: mt giao thc truyn ti chung mang cc lp SS7, v mt module thch ng thc hin chc nng cc lp thp hn ca giao thc. V d nh: nu giao thc ban u l MTP 3 th SIGTRAN cung cp cc chc nng tng ng MTP 2; nu giao thc ban u l TCAP th SIGTRAN cung cp cc chc nng ca SCTP (cc lp khng kt ni) v MTP 2 v 3. 3.2. Cc kin trc s dng SIGTRAN Hnh di cho thy mt m hnh chc nng chung nht tch bit cc chc nng ca SG, MGC v MG. M hnh ny c th c thc hin theo nhiu cch khc nhau, vi cc chc nng c thc hin cc thit b ring bit hay c kt hp trong mt thc th vt l n. nhng ni c s tch bit v mt vt l gia cc thc th chc nng, SIGTRAN c th c p dng m bo rng thng tin bo hiu chuyn mch knh c truyn vi hiu nng v chc nng nh yu cu. Tn hiu Tn hiu SCN ST SCN [SG] [SG] ST [MGC] ST Media stream [MG] RTP Stream ST ST [MGC] ST Media stream

[MG]

ST: SIGTRAN RTP: Real Time Protocol

Hnh 1.3 : Kin trc chc nng SIGTRAN


Nh chng ta thy hnh v, cc giao din lin quan n SIGTRAN bao gm SG ti MGC, SG vi SG. SIGTRAN cng c th c kh nng c s dng cho giao din gia cc MGC hoc gia MG v MGC, ph thuc vo yu cu truyn ti cc giao thc bo hiu kt hp.
6

Chuyn chuyn mch

3.2.1. Phi hp SS7 cho iu khin kt ni phi hp hot ng ca mng chuyn mch knh c iu khin bi SS7, SG kt cui cc tuyn bo hiu SS7 v truyn thng tin bo hiu ti MGC s dng SIGTRAN. MG kt cui cc trung k lin i v iu khin trung k da trn cc thng tin bo hiu iu khin n nhn c t MGC. Nh c ch ra trong hnh a) di y, SG, MG, MGC c th l cc thc th vt l khc nhau hay nh trong trng hp b), MGC v MG c kt hp trong cng mt thc th vt l. Trong trng hp c), tuyn bo hiu SS7 kt hp c kt cui bi cng mt thit b ( l MGU) c chc nng kt cui trung k. Trong trng hp ny, chc nng SG c t cng vi chc nng MG, v SIGTRAN c dng "backhaul" bo hiu iu khin ti MGCU. "Backhaul" y hiu l vic truyn bo hiu t im giao din ca lung d liu kt hp (chc nng SG trong MGU) tr li im x l cuc gi (MGU).

SS7 (ISUP)

[SG] ST SGU SS7 (ISUP) [SG] ST Media Stream SGU SS7 link Media Stream [SG] [MG] MGU Hnh c) [MGC] MGCU

[MGC] ST Media Stream MGCU

[MG] MGU Hnh a)

[MG/ MGC] MGCU Hnh b)

Hnh1.4 : Cc v d thc thi SIGTRAN


Trong mt s trng hp, chc nng ca SG c th c phn chia trong nhiu thc th vt l h tr phn cp, cho php qun l mng bo hiu v cc vn lin quan n nh a ch. Do , SIGTRAN c th c s dng gia cc SG cng nh l t SG ti MGC. iu ny c minh ho trong hnh v di y :

Chuyn chuyn mch

[SG2]

ST

[MGC]

ST [SG2]
SS7 link Media Stream

ST [SG1] [MG] MGU

[MG] MGU

SS7 link Media Stream

Hnh 1.5 : Trng hp nhiu cng tn hiu


Trong cu hnh ny, c nhiu MGU cng x l d liu kt hp vi bo hiu (khng ch c mt MGU cha chc nng SG ca chnh n) v ch c mt SGU. Do c th truyn ti mt lp SS7 gia cc SG1 v SG2, v lp SS7 khc gia SG2 v MGC. V d, SG1 c th truyn ti MTP3 ti SG2, v SG2 c th h tr ISUP ti MGC. 3.2.2. Kin trc truy cp c s d liu TCAP l phn ng dng trong SS7 c s dng cho bo hiu khng phi l chuyn mch knh. Bo hiu TCAP trong mng IP c th c s dng cho truy nhp cho gia cc thc th trong mng SS7 v mng IP, chng hn nh:

Truy nhp t mng SS7 ti SCP trong IP. Truy nhp t mng SS7 ti mt MGC. Truy nhp t mt MGC ti mt phn t mng SS7. Truy nhp t mt IP SCP ti mt phn t mng SS7.

M hnh chc nng c bn ca bo hiu TCAP trong IP nh sau:

Chuyn chuyn mch

IP SCP SGU SS7 (TCAP) [SG]

SGU [SG] ST SS7

ST MGUC [MGC]

[MGC]

MGUC

ST MGU Media Stream RTP [MG] Stream

ST [MG]

MGU Media Stream

Hnh 1.6: Bo hiu TCAP trong IP


3.3. Kin trc giao thc SIGTRAN Kin trc ny c nh ngha gm 3 thnh phn chnh:

Mt giao thc IP tiu chun. Mt giao thc truyn dn iu khin lung : giao thc ny a ra h tr mt b chung cc chc nng vn chuyn tin cy truyn bo hiu. SCTP l mt giao thc truyn ti mi, c nh ngha bi IETF.

Mt phn lp thch ng m h tr cc hm nguyn thy xc nh, chng hn nh ch th qun l, c yu cu bi mt giao thc thch ng bo hiu ring bit. Mt s giao thc phn lp thch ng mi c nh ngha bi IETF nh: M2PA, M2UA, M3UA, SUA v IUA. Ch mt giao thc c thc hin ti mt thi im xc nh.

Chuyn chuyn mch

Cc giao thc thch ng chuyn mch knh (M2UA, M3UA, SUA) Giao thc truyn ti iu khin lung SCTP

Giao thc internet chun (IP)

Hnh 1.7: Kin trc giao thc SIGTRAN

Cc giao thc trong SIGTRAN u s dng SCTP mc truyn ti. c th thc hin c nhng chc nng v yu cu truyn ti MTP,IETP khuyn ngh 3 giao thc mi lp giao thc tng thch:M2UA,M3UA v SUA .SIGTRAN cho php cc hng linh ng a ra cc gii php thc hin SS7 over IP. 3.4. Khi nim SCTP. SCTP Giao thc truyn dn iu khin lung: l mt giao thc truyn ti bo hiu mi c IETF nh ngha trong RFC 2960. SCTP c thit k truyn ti cc bn tin bo hiu PSTN qua mng IP, nhng n c kh nng phc v nhiu ng dng hn. SCTP l mt giao thc truyn ti tin cy hot ng bn trn mt mng gi khng kt ni, chng hn nh IP. N cung cp cc dch v sau cho ngi s dng: - Truyn dn khng lp khng c li v c xc nhn d liu ngi dng. - Phn mnh d liu ph hp vi kch thc ca cc MTU. - Phn pht c th t cc bn tin ngi s dng trong nhiu lung, vi s la chn cho phn pht n c th t cc bn tin ngi s dng ring bit. - La chn ghp nhiu bn tin ngi s dng vo mt gi tin SCTP n. - Kh nng chp nhn li mc mng thng qua vic h tr multi-homing ti c hai pha ca lin kt.

10

Chuyn chuyn mch

CHNG II CC GIAO THC THCH NG TRUYN TI BO HIU S 7 TRONG NGN


SIGTRAN l gii php phi hp hot ng gia mi trng mng bo hiu s 7 v mng IP. SIGTRAN nh ngha mt lot cc giao thc mi nm phn lp thch ng h tr truyn ti cc giao thc bo hiu SS7 qua mng IP s dng Giao thc truyn dn iu khin lung SCTP.

1. Giao thc lp thch ng ngi s dng phn truyn bn tin mc 2 ca SS7 (M2UA)
1.1. Tng quan v M2UA M2UA c s dng truyn ti cc bn tin bo hiu ngi s dng MTP mc 2 ca SS7 qua mng IP s dng giao thc SCTP. M2UA s dng SCTP nh l mt giao thc truyn ti bo hiu chung mt cch tin cy. Giao thc ny c th c s dng gia mt SG v MGC. C ch dng truyn ti bo hiu chuyn mch knh t mt SG ti mt MGC phi p ng c nhng yu cu sau: H tr giao din MTP mc 2/MTP mc 3. H tr thng tin gia module qun l lp trong SG v MGC. H tr cho qun l cc lin kt SCTP hot ng gia SG v MGC. SG s kt cui ti MTP mc 2 v MGC s thc hin kt cui MTP mc 3 v trn . Mt khc, SG s truyn ti cc bn tin MTP mc 3 qua mng IP ti mt MGC. 1.2. S dng M2UA gia SG v MGC Trong SG, bo hiu SS7 c nhn thng qua mt kt cui mng SS7 chun, s dng SS7 MTP cung cp s truyn ti cc bn tin bo hiu SS7 ti v t mt im bo hiu s 7. Hay ni cch khc, SG hot ng ging nh l mt u cui tuyn bo hiu s 7. Sau SG cung cp s phi hp chc nng truyn ti vi IP SIGTRAN truyn ti cc bn tin bo hiu MTP3 ti MGC ni m c lp giao thc MTP3 ngang hng.

11

Chuyn chuyn mch

SEP

SS7

SG

IP

MGC

TCAP SCCP MTP3 MTP2 MTP1

NIF M2UA SCTP IP

TCAP SCCP MTP3 M2UA SCTP IP

MTP2 MTP1

NIF: chc nng phi hp hot ng node

Hnh 2.1: Kin trc M2UA trong SG


M2UA c khuyn ngh s dng cc dch v ca SCTP nh l mt giao thc truyn ti bo hiu chung tin cy. S s dng SCTP cung cp cc c tnh sau:

Phn pht hng gi mt cch r rng (khng phi l theo kiu lung). Phn pht theo th t bn tin ngi s dng trong nhiu lung vi la chn phn pht theo th t n ca tng bn tin. La chn ghp nhiu bn tin ngi vo gi tin SCTP. Kh nng chu li lp mng thng qua vic h tr multi-homing ti c hai pha ca lin kt. Phn on d liu cho ph hp vi kch thc ca MTU.

12

Chuyn chuyn mch

1.3. Cc chc nng cung cp bi lp M2UA 1.3.1. Sp xp Lp M2UA phi duy tr mt nh x ca ID giao din ti mt giao din vt l trong SG. Giao din vt l c th l V.35, khe thi gian T1, E1... Lp M2UA cng duy tr mt nh x ca cc Nhn dng giao din ti lin kt SCTP v ti cc lung lin quan trong lin kt. Tin trnh cng bo hiu (SGP) nh x mt Nhn dng giao din ti mt lung/lin kt SCTP ch khi mt tin trnh server ng dng (ASP) gi mt bn tin kch hot ASP cho mt Nhn dng giao din no . Tuy nhin, qu trnh nh x ny l ng v c th thay i bt c khi no ph thuc vo s thay i ca trng thi ASP. Qu trnh nh x ny thm ch c th tm thi ngng, v d nh trong khi c s nh tuyn li khc phc li ca mt ASP ti mt ASP khc (fail-over). Do , SGP phi duy tr trng thi ca AS/ASP v tham chiu chng trong qu trnh n tuyn bt c bn tin no ti mt AS/ASP. Mt SGP c th h tr nhiu AS. Mt AS li c th h tr nhiu nhn dng giao din. 1.3.2. H tr s qun l ca lin kt SCTP gia cc SGP v ASP Lp M2UA ti SG duy tr trng thi kh dng ca tt c cc ASP c thit lp cu hnh qun l lin kt SCTP v lu lng gia SG v cc ASP. Cng nh vy, trng thi tch cc/khng tch cc ca cc ASP xa cng c duy tr. Nhng ASP tch cc l nhng ASP ang nhn lu lng t SG. Lp M2UA c th c ch dn bi s qun l ni b thit lp mt lin kt SCTP ti mt node M2UA ngang hng. iu ny c th t c bng cch s dng hm nguyn thu yu cu, ch th v xc nhn s thit lp ca mt lin kt SCTP vi mt node M2UA ngang hng. Lp M2UA cng c th cn thng bo s qun l ni b tnh trng ca lin kt SCTP bn di bng cch s dng cc hm nguyn thy yu cu v ch th. V d, M2UA c th thng bo s qun l ni b nguyn nhn gii phng mt lin kt SCTP, c xc nh mt cch ni b trong lp M2UA hay bng mt hm nguyn thu t SCTP. 1.3.3. Trng thi ca cc ASP Lp M2UA trong SG phi duy tr trng thi ca cc ASP m n h tr. Trng thi ca mt ASP thay i bi nhn c mt bn tin ngang hng hay ch th t mt lin kt SCTP ni b.

13

Chuyn chuyn mch

Ti mt tin trnh cng bo hiu SGP, mt danh sch cc server ng dng c th cha cc ASP tch cc v khng tch cc h tr cc th tc fail-over ca ASP. V d, khi c ASP c bn v ASP d phng u kh dng, giao thc ngang hng M2UA c yu cu iu khin ASP hin ang kch hot. Danh sch th t ca cc ASP trong mt server ng dng logic c cp nht trong SGP cho thy ASP hot ng. Lp M2UA cng cn thng bo s qun l ni b s thay i trng thi ca mt ASP hay AS. iu ny c th thc hin c bng cch s dng cc hm nguyn thu MASP_STATUS hay M-AS_STATUS. 1.3.4. Qun l lung SCTP SCTP cho php mt s xc nh cc lung c m trong qu trnh khi to mt lin kt. M2UA phi chu trch nhim m bo vic qun l mt cch hp l nhng lung ny. Bi bn cht n hng ca lung, lp M2UA khng nhn thc c thng tin lung t lp M2UA ngang hng vi n. V vy m phi c phn Nhn dng giao din trong tiu bn tin M2UA. S s dng cc lung SCTP trong M2UA c khuyn ngh gim ti a tr truyn dn v b m, qua , tng hiu nng tng v tin cy ca cc thnh phn bo hiu. Mt lung SCTP ring bit c th c s dng cho mi tuyn SS7 hoc cng c th thc hin chia tuyn SS7 qua mt s lung da trn SLS (Signalling Link Selection). Phng thc ny c th thch hp hn cho cc tuyn SS7 tc cao v nhng tuyn ny c mt s th t 24 bit v s th t lung l 16 bit. 1.3.5. Phi hp hot ng qun l mng SS7 khng theo kiu lung Nu ASP tch cc hin ti chuyn trng thi, lp M2UA trong SGP phi chuyn mt ch th v s khng kh dng ca ngi s dng M2UA (MTP3) ti phn qun l lp ni b. Hnh ng thc hin bi M2UA SGP lin quan n MTP mc 2 phi ph hp vi cc c tnh MTP thch hp. 1.3.6. iu khin lung, iu khin tc nghn M2UA c th c thng bo v s gia tng hay gim i tnh trng nghn trong mng IP bng cch thc hin chc nng ph thuc (c ngha l mt ch th t SCTP). Vic x l ch th nghn ny bi M2UA c thc hin mt cch c lp. Tuy nhin, hnh ng thc hin bi SG phi ph hp vi cc c tnh MTP thch hp v phi cho php cc chc nng SS7 c duy tr chnh xc.
14

Chuyn chuyn mch

1.3.7. Kim tra trng thi tuyn SS7 Sau khi nh tuyn li lu lng t mt ASP ti mt ASP khc (fail-over), M2UA trong ASP c th phi kim tra trng thi tuyn SS7 hin ti m bo duy tr hot ng n nh. M2UA trong SGP phi p li cc yu cu kim tra vi thng tin lin quan n trng thi hin ti ca tuyn SS7 (ang phc v, khng phc v, trng thi nghn)

2. Giao thc lp thch ng ngi s dng phn truyn bn tin mc 3 ca SS7 (M3UA)
2.1. Tng quan v M3UA M3UA l giao thc h tr truyn ti bt c bo hiu ngi s dng SS7 MTP3 no qua mng IP s dng cc dch v ca SCTP. Cc thnh phn ca giao thc ny cng cho php hot ng khng theo kiu lung ca cc thc th ngang hng ngi s dng MTP3 trong mng SS7 v mng IP. Giao thc ny c s dng gia mt SG v mt MGC hay C s d liu IP, hay gia cc ng dng trn nn IP. Nhn chung, c ch phn pht bo hiu t mt SG ti mt MGC hay c s d liu IP phi p ng c cc yu cu sau: H tr truyn ti tt c cc bn tin ngi s dng MTP3 SS7 (v d nh ISUP, SCCP, TUP) H tr hot ng khng theo kiu lung ca cc thc th giao thc ngi s dng MTP3. H tr qun l cc lin kt truyn ti SCTP v lu lng gia mt SG v mt hay nhiu MGC hay cc c s d liu IP. H tr chia ti v v kh nng nh tuyn li (fail-over) cc MGC hay c s d liu IP. H tr thng bo khng ng b s thay i trng thi ti chc nng qun l. Trong khi nim truyn ti n gin nht, SG s kt cui lp giao thc MTP3, MTP2, phn pht cc bn tin ISUP, SCCP v bt c bn tin giao thc ngi s dng MTP3 no khc cng nh l cc s kin qun l mng MTP qua cc lin kt truyn ti SCTP ti thc th ngang hng ngi s dng MTP3 MGC hay c s d liu IP.

15

Chuyn chuyn mch

2.2. Kin trc giao thc M3UA Nh ta tm hiu trong chng trc, kin trc khung c xc nh truyn bo hiu chuyn mch knh qua mng IP s dng nhiu thnh phn, bao gm mt giao thc truyn ti bo hiu chung v mt module thch ng h tr cc dch v yu cu bi mt giao thc bo hiu chuyn mch knh no t lp giao thc bn di ca n. Trong kin trc khung , M3UA c xc nh nm trong module thch ng ngi s dng MTP3 ph hp cho vic h tr truyn ti cc bn tin ca bt c lp giao thc no c xc nhn i vi MTP mc 3 nh l mt ngi s dng MTP. Cc lp giao thc ny bao gm ISUP, SCCP, TUP Cc bn tin TCAP v RANAP c truyn trong sut bi giao thc M3UA nh l ti ca SCCP v chng l giao thc ngi s dng SCCP. M3UA s dng cc dch v ca SCTP nh l mt giao thc truyn ti bo hiu chung tin cy bn di. iu ny tn dng c nhiu u im ca SCTP nh nu phn M2UA. 2.3. Cc dch v cung cp bi lp M3UA Lp M3UA ti mt ASP hay IPSP cung cp tp tng ng cc hm nguyn thy ti lp cao hn ca n cho ngi s dng MTP3 nh c cung cp bi MTP mc 3 cho ngi s dng MTP3 ca n ti mt SS7 SEP. Theo cch ny, lp ISUP v SCCP ti mt ASP hay IPSP khng quan tm rng cc dch v MTP3 mong mun c cung cp t xa t mt lp MTP3 ti mt SGP, khng phi l t mt lp MTP3 ni b. Lp MTP3 ti mt SGP cng c th khng quan tm rng ngi s dng ni b ca n thc t l phn ngi s dng xa qua M3UA. Thc ra, M3UA m rng truy nhp ti lp cc dch v MTP3 cho mt ng dng xa trn c s IP. Lp M3UA t n khng cung cp cc dch v MTP3. Tuy nhin, trong trng hp ni ASP c kt ni ti nhiu hn mt SG, lp M3UA ti mt ASP phi duy tr trng thi ca im ch SS7 c thit lp v nh tuyn cc bn tin ph thuc vo tnh trng kh dng hay nghn ca cc tuyn ti nhng im ch qua mi SG. Lp M3UA cng c th c s dng cho bo hiu im - im gia hai tin trnh server IP (IPSPs). Trong trng hp ny, lp M3UA cung cp cng mt b cc hm nguyn thy v dch v ti lp cao hn ca n nh MTP3. Tuy nhin, trong trng hp ny cc dch v MTP3 mong mun khng c cung cp t xa bi mt SGP. Cc dch v MTP3 khng c cung cp nhng cc th tc h tr nhng dch v ny l mt phn ca cc th tc MTP3 bi bn cht im - im n gin ho ca IPSP ti quan h IPSP.

16

Chuyn chuyn mch

2.3.1. H tr truyn ti bn tin ngi s dng MTP3 Lp MTP3 cho php truyn ti cc hm nguyn thu qua mt lin kt SCTP c thit lp gia mt SGP v mt ASP hay gia cc IPSP. Ti mt ASP, trong trng hp c th n c im ch qua nhiu SGP, lp M3UA cng phi chn la qua SGP no bn tin c nh tuyn hay h tr cn bng ti qua cc SGP, gim thiu s truyn sai th t. Lp M3UA khng c trng thng tin bo hiu SIF 272 octet nh trong giao thc SS7 MTP2. Cc khi thng tin ln hn c th c iu chnh trc tip bi M3UA/SCTP m khng cn c cc th tc phn mnh/to gi ca lp cao hn nh SCCP hay ISUP. Tuy nhin, trong trng hp ca SG, kch thc khi ti a 272 octet phi c tun th khi phi hp hot ng vi mng SS7 m khng h tr truyn cc khi thng tin ln hn. iu ny gip trnh yu cu phn mnh SCCP hay ISUP ti cc SGP. S gim st v cu hnh ca mng SS7 xc nh gii hn kch thc khi ti a. 2.3.2. Cc chc nng qun l ch ng Lp M3UA cung cp kh nng ch th li cc bn tin M3UA nhn c v thng bo khi cn thit s qun l ni b ca M3UA ngang hng. 2.3.3. Phi hp hot ng vi cc chc nng qun l mng MTP3 Ti SGP, lp M3UA cho php phi hp hot ng vi cc chc nng qun l MTP3 h tr cc hot ng khng theo kiu lung ca cc ng dng bo hiu chuyn mch knh trong mng SS7 v mng IP. iu ny bao gm: Cung cp ch th ti ngi s dng MTP3 ti mt ASP rng khng th n c im ch trong mng SS7. Cung cp ch th ti ngi s dng MTP3 ti mt ASP rng by gi c th n c im ch. Cung cp ch th ti ngi s dng MTP3 ti mt ASP rng bn tin ti im ch trong mng SS7 ang trong tnh trng nghn ca SS7. Cung cp ch th ti lp MTP3 ti mt ASP rng tuyn ti im ch trong mng SS7 hin ang b cm.

17

Chuyn chuyn mch

Cung cp ch th ti ngi s dng MTP3 ti mt ASP rng thc th ngang hng ngi s dng MTP3 hin ang khng kh dng. Lp M3UA ti mt ASP gi trng thi ca cc tuyn ti im ch SS7 xa v c th khi to mt kim tra s kh dng, tnh trng nghn hay b hn ch ca im ch SS7. Thng tin ny c yu cu t lp M3UA ti SGP. Lp M3UA ti mt ASP cng c th ch th cho mt SG rng chnh n hay ASP ang b nghn. 2.3.4. H tr qun l cc lin kt SCTP gia SGP v ASP Lp M3UA ti SGP duy tr trng thi kh dng ca tt c cc ASP xa c thit lp cu hnh qun l cc lin kt SCTP v lu lng gia cc thc th ngang hng M3UA. M3UA cng duy tr trng thi nghn v tnh trng kch hot hay khng ca cc ASP xa. Lp M3UA c th c hng dn bi s qun l ni b thit lp mt lin kt SCTP ti mt node M3UA ngang hng. iu ny c th t c bng cch s dng cc hm nguyn thy yu cu, ch dn v xc nhn s thit lp mt lin kt SCTP vi mt node M3UA ngang hng. trnh lin kt SCTP tha gia hai node M3UA, mt pha (client) phi c n nh thit lp lin kt hay thng tin cu hnh M3UA phi c duy tr pht hin lin kt tha. S qun l ni ht c th yu cu t lp M3UA tnh trng ca cc lin kt SCTP bn di bng cch s dng cc hm nguyn thu yu cu v xc nhn trng thi SCTP. M3UA cng c th thng bo mt cch t ng cho qun l ni b l do gii phng mt lin kt, c xc nh mt cch ni b trong lp M3UA hay bi hm nguyn thu t SCTP. M3UA cng c th thng bo cho qun l ni b s thay i trong trng thi ca mt ASP hay AS. iu ny c th t c bng cch s dng cc hm nguyn thu ph hp. 2.3.5. H tr qun l kt ni ti nhiu SGP Mt ASP c th c kt ni ti nhiu SGP. Trong trng hp nh vy, c th giao tip c vi mt im ch SS7 ring bit qua nhiu hn mt SGP hay SG, c ngha l qua nhiu hn mt tuyn. V ngi s dng MTP3 ch duy tr trng thi mt im ch m khng phi trn ton tuyn, lp M3UA phi duy tr trng thi ( kh dng, hn ch, trng thi nghn ca tuyn ti ch) ca tng tuyn, tng hp thnh thng tin chung v kh

18

Chuyn chuyn mch

dng hay tc nghn ca im ch t trng thi ca tng tuyn, v thng bo cho ngi s dng MTP3 trng thi ny khi n thay i.
SS7 links

SG 1 STP

IP Network

SEF hay STP SG 2 STP


Hnh 2.2 : V d vi i SG

ASPs

2.4. Chc nng ca M3UA 2.4.1. Biu din m im bo hiu Trong mng bo hiu SS7, c th nh tuyn c, mt SG c th phi chu trch nhim trnh by mt tp cc node trong mng IP thnh mng SS7. Bn thn SG l mt im bo hiu trong mng SS7 cng c th c nh a ch vi mt m im SS7 do mc ch qun l MTP3. M im SG cng c th c s dng cho nh a ch bt c ngi s dng MTP3 no ti SG chng hn nh lp SCCP ni b. Mt SG c th c phn chia v mt logic hot ng trong nhiu mng SS7. Trong trng hp nh vy, SG c th c nh a ch vi mt m im trong mi mng, v biu din mt tp cc node trong mng IP sang tng mng SS7. Cc server ng dng c th c biu din bi cng m im ca SG, m im ring ca chnh n hay c nhm vi cc server ng dng khc v mc ch d phng m im. Mt m im n c th c s dng biu din SG cng vi tt c cc server ng dng nu mun. Nu mt ASP hay nhm ASP kh dng i vi mng SS7 qua nhiu hn mt SG, cc ASP s c biu din c th bng mt m im khc bit so vi bt k m im SG no. iu ny cho php nhng SG ny c th c nhn t pha mng SS7 nh l nhng STP, mi SG c mt tuyn hot ng ti cng ASP. Trong iu kin li khi m ASP tr nn khng kh dng t mt trong nhng SG, cch tip cn trn cho php truyn bn tin qun l

19

Chuyn chuyn mch

tuyn MTP3 gia mng SG v SS7, cho php nh tuyn li SS7 n gin thng qua mt SG thay i m khng phi thay i a ch m im ch ca lu lng SS7 ti ASP. Khi c th lin lc vi AS no thng qua nhiu hn mt SGP, cc Kho nh tuyn tng ng trong SGP phi ng nht. Hnh v sau cho thy mt SG c th c phn chia v mt logic trong hai mng SS7 links SEF SG SS7 Network A ASPs

SEF

SS7 Network B

M3UA

Hinh 2.3: V d v SG c phn chia v mt logic trong hai mng

2.4.2. Routing Context v Routing Key 2.4.2.1. Khi nim Vic phn chia bn tin SS7 gia SGP v server ng dng c xc nh bng cc Routing Key v Routing Context gn lin vi n. Mt Routing Key l mt tp cn thit cc thng s SS7 c s dng lc cc bn tin SS7, trong khi thng s Routing Context l mt gi tr nguyn 4 byte c kt hp vi Routing Key theo quan h 1:1. Do Routing Context c th c xem nh l mt ch mc ti bng phn phi bn tin node gi cha cc Routing Key. Mt tin trnh server ng dng ASP c th c thit lp cu hnh x l lu lng bo hiu lin quan n nhiu hn mt server ng dng qua mt lin kt SCTP. Trong cc bn tin qun l ASP tch cc v khng tch cc, lu lng bo hiu bt u hay dng li c phn loi bng cc thng s Routing Context. Trong mt ASP, thng s Routing Context xc nh duy nht di cc lu lng bo hiu kt hp vi mi server ng dng v ASP c thit lp nhn. 2.4.2.2. Gii hn ca Routing Key

20

Chuyn chuyn mch

Routing Key phi l duy nht sao cho mi bn tin bo hiu SS7 nhn c phi hon ton ph hp hay mt phn vi kt qu nh tuyn. Gi tr di thng s trong mt Routing Key khng cn thit phi lin tip nhau. V d, mt AS c th c cu hnh h tr x l cuc gi cho nhiu di trung k PSTN m khng c biu din bng cc gi tr CIC lin tc. 2.4.2.3. Qun l Routing Key v Routing Context C hai cch gim st mt Routing Key ti mt SGP. Mt Routing Key c th c cu hnh tnh bng cch s dng giao din qun l thc hin c lp hay mt cch ng bng cc th tc ng k Routing Key M3UA. Khi s dng giao din qun l cu hnh Routing Key, chc nng phn phi bn tin trong SGP khng b gii hn trong tp cc thng s m cc thut ton phn phi bn tin khc c th c s dng. 2.4.2.4. Phn phi bn tin ti SGP chuyn bn tin nhn c t mng MTP3 SS7 ti ch ph hp trong mng IP, SGP phi thc hin chc nng phn phi bn tin bng cch s dng thng tin t bn tin ngi s dng MTP3. h tr phn phi bn tin ny, SGP c th duy tr mt bn tng ng ca bng bin dch a ch mng, sp xp thng tin bn tin SS7 ti mt server ng dng AS cho mt ng dng ring bit v mt di lu lng. iu ny c th t c bng cch so snh cc thnh phn ca bn tin SS7 n vi cc Routing Key hin ti c xc nh trong SGP. Nhng Routing Key ny n lt n c th sp xp trc tip vo mt AS cho php bi mt hay nhiu ASP. Nhng ASP ny cung cp thng tin trng thi ng lin quan n kh dng, kh nng x l lu lng v tc nghn ti SGP bng cch s dng cc bn tin qun l khc nhau xc nh trong giao thc M3UA. Danh sch cc ASP trong mt AS c thit lp ng, khng tnh n kh dng, kh nng x l lu lng v trng thi nghn ca tng ASP trong danh sch, cng nh l nhng s thay i cu hnh hay c ch nh tuyn li chng li c th. Thng thng, mt hay nhiu ASP c kch hot (c ngha l x l lu lng) trong AS nhng trong trng hp chuyn tip hay li no th c th khng c ASP no c kch hot m kh dng c. Cc kch bn qung b, chia ti v d phng c h tr.

21

Chuyn chuyn mch

Khi khng c Routing Key no ph hp ca bn tin SS7 n, c ch x l mc nh c th c xc nh. Gii php c th l cung cp mt AS mc nh ti SGP m nh hng tt c lu lng cha c ch nh ti mt (hay nhiu) cc ASP mc nh, hay b bn tin v thng bo cho qun l lp. 2.4.2.5. Phn phi bn tin ti ASP ASP phi la chn mt SGP nh hng mt bn tin ti mng SS7. iu ny c thc hin bng cch quan st m im ch DPC (v cc thnh phn khc c th ca bn tin u ra, chng hn nh gi tr SLS). ASP cng khng quan tm xem l Routing Context c kch hot hay khng. 2.4.3. Phi hp hot ng SS7 v M3UA Trong trng hp phi hp hot ng SS7 v M3UA, lp thch ng M3UA c thit k cho php m rng cc hm nguyn thu xc nh bi MTP3. 2.4.3.1. Lp SS7 cng bo hiu SG chu trch nhim kt cui MTP mc 3 ca giao thc SS7 v cung cp s m rng trn c s IP ti ngi s dng ca n. T pha mng SS7, SG phi truyn v nhn cc bn tin SS7 MSU ti v t mng PSTN qua giao din mng SS7 chun, s dng phn truyn bn tin SS7 MTP cung cp s truyn dn tin cy nhng bn tin ny. Ti mt giao din mng SS7 chun, s dng cc tuyn bo hiu MTP mc 2 khng phi l kh nng duy nht. Cc tuyn tc cao trn c s ATM cng c th c s dng vi cc dch v ca Lp thch ng ATM bo hiu SAAL. Cc giao din IP cng hon ton c th bng cch s dng cc dch v ca M2UA hay M2PA. Cc bn tin c kt cui ti STP hay SEP. S dng cc dch v ca MTP3, SG c kh nng thng tin vi cc SEP SS7 xa trong m hnh ta kt hp. Trong m hnh ny STP c th c s dng trn tuyn gia SEP v SG.

2.4.3.2. Phi hp hot ng SS7 v M3UA ti SG SGP cung cp phi hp hot ng v mt chc nng ca chc nng truyn ti gia mng SS7 v mng IP bng cch cng h tr lp thch ng M3UA. N cho php truyn ti cc

22

Chuyn chuyn mch

bn tin bo hiu ngi s dng MTP3 ti v t mt ASP trn nn IP, ni m c lp giao thc ngi s dng MTP ngang hng. qun l ngi s dng SS7, cc giao thc ngi s dng MTP3 ti ASP phi nhn thng tin ch th v kh dng ca im bo hiu SS7, tnh trng nghn SS7 v tnh trng khng kh dng phn ngi s dng xa nh l ti mt node SEP SS7. thc hin iu ny, cc hm nguyn thu ph hp c nhn ti giao din lp cao hn MTP3 ti SG cn c truyn ti giao din lp thp hn ngi s dng MTP3 xa ti ASP. Cc bn tin qun l MTP3 khng c ng gi nh l trng d liu ca bn tin DATA v c gi t SG ti ASP hay t ASP ti SG. SG phi nhn nhng bn tin ny v to bn tin M3UA ph hp. 2.4.3.3. Server ng dng (AS) Cc nhm AS chu trch nhim cung cp s h tr chung cho mt hay nhiu lp cao hn SS7. Nhn t pha mng SS7, Cc nhm qun l im bo hiu SPMC cung cp s h tr y cho cc dch v lp cao hn cho mt m im xc nh. V d, mt SPMC cung cp cckh nng MGC c th h tr y cho ISUP (v bt c ngi s dng MTP no khc ti m im ca SPMC) cho mt m im cho trc. Trong trng hp mt ASP c kt ni ti nhiu SGP, lp M3UA phi duy tr trng thi ca im ch SS7 c thit lp cu hnh v gi cc bn tin ph thuc vo trng thi hn ch/tc nghn/kh dng ca cc tuyn ng ti im ch SS7. 2.4.4. M hnh d phng bo v AS Tt c cc bn tin ngi s dng MTP3 (v d ISUP, SCCP) ph hp vi Routing Key gim st ti mt SGP th c sp xp vo mt AS. AS l mt tp tt c cc ASP gn vi mt Routing Key xc nh. Mi ASP trong tp ny c th c kch hot, khng kch hot hay khng kh dng. ASP c kch hot s x l lu lng, cn cc ASP khng kch hot c dng d phng. M hnh nh tuyn li chng li h tr d phng "n+k", trong n l s ASP ti thiu x l lu lng v k l s ASP kh dng thay th khi cn. 2.4.5. iu khin dng S qun l ni ht ti mt ASP c th phi dng lu lng qua mt lin kt SCCP tm thi lin kt khng phc v hoc tin hnh kim tra hay bo dng. Chc nng
23

Chuyn chuyn mch

ny c th c la chn c s dng iu khin vic bt u truyn lu lng ti mt lin kt SCTP kh dng mi. 2.4.6. iu khin tc nghn Lp M3UA c thng bo v tnh trng tc nghn cc b hay trn mng IP bng chc nng thc hin ph thuc (v d nh mt ch th ph thuc thc hin t SCTP). Ti mt ASP hay IPSP, lp M3UA ch th tc nghn ti ngi s dng MTP3 ni b bng hm nguyn thu yu cu cc p ng ph hp ca lp cao hn. Khi mt SG xc nh rng s truyn ti bn tin SS7 ti Nhm qun l im bo hiu SPMC gp tnh trng tc nghn th SG c th to ra cc bn tin qun l c iu khin bi chc nng truyn ti MTP3 ti node SS7 gc bi cc th tc tc nghn ca cc chun MTP3 lin quan. Vic to ra cc bn tin qun l MTP3 SS7 t mt SG l mt chc nng ph thuc thc hin. Lp M3UA ti mt ASP hay IPSP c th ch th tnh trng tc nghn cc b ti thc th ngang hng M3UA vi mt bn tin SCON. Khi mt SG nhn c bn tin tc nghn (SCON) t mt ASP, v SG xc nh rng mt SPMC hin ti ang b nghn, n c th to cc bn tin qun l c iu khin bi chc nng truyn ti MTP3 ti cc im ch SS7 lin quan ph thuc vo cc th tc iu khin tc nghn ca cc chun MTP3 lin quan. 2.4.7. Sp xp lung SCTP Lp M3UA ti c SGP v ASP u h tr vic gn lu lng bo hiu vo cc lung trong mt lin kt SCTP. Lu lng yu cu truyn tun t phi c gn vo trong mt lung. thc hin c iu ny, lu lng ngi s dng MTP3 c th c gn vo cc lung ring bit, v d nh da trn gi tr SLS trong nhn nh tuyn ca MTP3 hay ch s ISUP CIC, tt nhin l phi tun theo s lng ti a cc lung h tr bi lin kt SCTP bn di. 2.4.8. M hnh Client/Server SGP v ASP c khuyn ngh c th h tr hot ng ca c client v server. Cc im u cui ngang hng s dng M3UA phi c cu hnh sao cho mt ci lun lun thc hin chc nng ca client v ci cn li thc hin chc nng ca server khi khi to cc lin kt SCTP. Xu hng mc nh l SGP ng vai tr ca server trong khi ASP l client. Trong trng hp ny, ASP phi khi to lin kt SCTP ti SGP.

24

Chuyn chuyn mch

2.5. Cc cu hnh s dng in hnh 2.5.1. Truyn ti bn tin ISUP SEP SS7 SGP IP ASP

ISUP MTP3 MTP2 MTP1 MTP3 MTP2 MTP1

NIF M3UA SCTP IP

ISUP M3UA SCTP IP

NIF: chc nng phi hp hot ng node


Hnh 2.4 : Truyn bn tin ISUP

Trong trng hp ny, SGP cung cp chc nng phi hp hot ng ti node (NIF) cho php MGC trao i cc bn tin bo hiu SS7 vi cc SEP ca mng SS7. Chc nng NIF trong SGP phc v nh l mt giao din trong SGP gia MTP3 v M3UA. Chc nng ny khng c giao thc ngang hng r rng no vi c MGC hay SEP. N cng cung cp thng tin v tnh trng ca mng ti mt hay c hai pha ca mng. Vi cc mc ch trong SGP, ti lp NIF, cc bn tin bo hiu s 7 c im ch l MGC c nhn nh l cc hm nguyn thu ch th MTP-TRANSFER t giao din lp cao hn MTP3, bin dch thnh cc hm nguyn thy yu cu MTP-TRANSFER v gi ti chc nng phn phi bn tin nm ti M3UA nh tuyn tip ti im ch IP cui cng. 2.5.2. Truyn ti SCTP gia cc IPSP IP IPSP IPSP

SCCP user SCCP M3UA SCTP IP

SCCP user SCCP M3UA SCTP IP


25

Hnh 2.5: Truyn ti SCCP gia IPSP

Chuyn chuyn mch

Trong m hnh ny, khng c SG no c s dng. Cc bn tin SCCP c trao i trc tip gia hai IPSP trong mng IP m c cc giao thc ngi s dng SCCP chng hn nh RANAP hay TCAP. Khng cn c chc nng phi hp mng SS7 trong trng hp ny, do khng c thng tin trng thi qun l mng MTP3 cho cc giao thc ngi s dng SCCP v SCCP xem xt. Tt c cc hm nguyn thu ch th t lp M3UA ti lp SCCP phi xem xt trng thi ca lin kt SCTP v mng IP bn di v cc thng tin v tc nghn nhn c t u xa. 2.5.3. Truyn ti gia SP v ASP qua SGP SEP hay STP SCCP user SCCP MTP3 MTP2 MTP1 SS7 SGP. IP

ASP

SCCP MTP3 MTP2 MTP1 M3PA SCTP IP

SCCP user SCCP M3UA SCTP IP

Trong trng hpHnh 2.6: Truynmtbo hiu SP v ASP qua SGP th thc hin chc ny, SGP cha ti lp giao thc SS7 SCCP c nng Bin dch tiu chung GTT cc bn tin c nh i ch v mt logic ti SG SCCP. Nu kt qu ca GTT cho bn tin SCCP to ra mt SS7 DPC hay a ch DPC/SSN ca mt thc th ngang hng SCCP trong min IP, hm nguyn thu yu cu MTPTRANSFER kt qu c gi ti chc nng sp xp v bin dch a ch mng M3UA tip tc nh tuyn ti ch IP cui cng.

26

Chuyn chuyn mch

Tng t nh vy, giao thc SCCP trong SCP c th thc hin cc dch v SCCP GTT cho bn tin c nh a ch logic ti n t thc th SCCP ngang hng trong mng IP. Trong trng hp ny, cc hm nguyn thu ch th MTP-TRANSFER c gi t chc nng sp xp v bin dch a ch mng ti M3UA ti SCCP thc hin chc nng GTT. Nu kt qu ca GTT to ra a ch ca mt thc th SCCP ngang hng trong mng SS7 th hm nguyn thu yu cu MTP-TRANSFER kt qu c gi ti MTP3 phn pht ti node SS7.

3. Giao thc lp thch ng ngi s dng SCCP (SUA)


1.Tng quan v SUA. SUA l mt giao thc c dng truyn ti bt k bo hiu ngi s dng SCCP no qua mng IP,s dng Giao thc truyn dn iu khin lung SCTP. Giao thc c thit k theo kiu module v i xng, cho php n c th lm vic trong cc kin trc mng khc nhau. C ch phn phi bn tin phi p ng c nhng yu cu sau: - H tr truyn ti cc bn tin phn ngi s dng SCCP. - H tr dch v khng kt ni SCCP. - H tr cc dch v hng kt ni SCCP. - H tr hot ng ca cc thc th giao thc ngi s dng SCCP. - H tr qun l cc lin kt truyn ti SCCP gia cc SG v node bo hiu IP. - H tr cc node bo hiu IP phn tn. - H tr thng bo khng ng b s thay i trng thi cho chc nng qun l. 2. Kin trc SUA. 2.1 Kin trc truyn ti bo hiu. Kin trc khung cho truyn ti bo hiu chuyn mch knh qua mng IP SIGTRAN s dng nhiu thnh phn bao gm mt giao thc IP, mt giao thc truyn ti bo hiu chung v mt module thch ng h tr cc dch v cho mt giao thc bo hiu mng chuyn mch knh ring bit no t lp giao thc bn di ca n.Kin trc SUA c xy dng theo kiu ngang hng.

27

Chuyn chuyn mch

2.2 Kin trc giao thc cho truyn ti khng kt ni. Trong kin trc ny, cc lp SUA v SCCP giao tip vi nhau trong SG. Cn phi c chc nng phi hp hot ng gia cc lp SCCP v SUA cung cp s truyn ti cc bn tin ngi s dng cng nh l cc bn tin qun l.

SEP hay STP

SS7

SG

IP

ASP

SUAP SCCP MTP3 MTP2 MTP1

SCCP MTP3 MTP2 MTP1

SUA

SUAP SUA

SCTP SCTP IP IP

SUAP: Giao thc ngi s dng SCCP/SUA


Hnh 3.1: Kin trc giao thc cho truyn ti khng kt ni

SG ng vai tr l im u cui Trong trng hp ny, cc bn tin SCCP khng kt ni c nh tuyn bng m im (PC) v s phn h (SSN). Phn h c xc nh bi SSN v Routing Context c coi nh l ni b trong SG. iu ny c ngha l t quan im ca mng SS7, ngi s dng SCCP c t ti SG. SG ng vai tr l im chuyn tip

28

Chuyn chuyn mch

Chc nng GTT c thc hin ti SG trc khi im n ca bn tin c xc nh. V tr thc t ca ngi s dng SCCP khng lin quan n mng SS7. GTT to ra mt "tp thc th SCCP" m t c th nhn c mt server ng dng AS. S la chn AS c da trn a ch SCCP bn b gi (v c th cc thng s SS7 khc ph thuc vo vic trin khai).

2.3 Kin trc giao thc cho truyn ti hng kt ni. SEP hay STP

SS7

SGP.

IP

ASP

SUAP SCCP MTP3 MTP2 MTP1

SCCP MTP3 MTP2 MTP1

SUA

SUAP SUA

SCTP SCTP IP IP

SUAP: Giao thc ngi s dng SCCP/SUA (v d: RANAP/RNSAP)


Hnh 3.2: Kin trc giao thc cho truyn ti hng kt ni

Trong kin trc ny, cc lp SCCP v SUA chia s mt giao din trong tin trnh cng bo hiu SGP kt hp hai phin kt ni cn thit cho vic truyn ti d liu hng kt ni gia SEP v ASP. C hai phin kt ni c thit lp khi nh tuyn cc bn tin yu cu kt ni t im cui bo hiu SEP qua SGP ti ASP v ngc li.

29

Chuyn chuyn mch

2.4 Kin trc ton IP. Kin trc ny c th c s dng mang mt giao thc s dng cc dch v truyn ti ca SCCP trong mng IP. N cho php pht trin mng mt cch mm do, c bit l khi khng cn thit phi tng tc vi mng bo hiu c. Kin trc ny loi b nhu cu chc nng cng bo hiu.

IPSP

IP

IPSP

SUAP SUA SCTP IP

SUAP SUA SCTP IP

Hnh 3.3: Kin trc ton IP

3. Cc chc nng c cung cp bn trong lp SUA. 3.1. Sp xp a ch ti SG. Thng thng, mt hay nhiu ASP c kch hot trong AS nhng trong nhng trng hp chuyn tip hay li no , c th khng c ASP no c kch hot. SGP s m cc bn tin thuc v AS ny trong thi gian T(r) hay cho n khi mt ASP tr li kh dng. Khi khng c ASP no kh dng trc khi ht thi gian T(r), SGP s a tt c cc bn tin ra khi b m v khi to cc th tc t chi hay tr li ph hp. Nu khng c s a ch ph hp cho bn tin n, mt c ch x l mc nh c th c xc nh. Cc gii php c th l cung cp mt AS mc nh nh hng tt c lu lng cha c cung cp v tr cho mt tp cc ASP mc nh hay b bn tin v cung cp thng bo cho chc nng qun l.
30

Chuyn chuyn mch

3.2 Sp xp a ch ti ASP. chuyn bn tin ti mng SS7, ASP c th thc hin mt s sp xp a ch chn SGP thch hp cho mi bn tin. iu ny c thc hin bng cch c DPC v cc thnh phn khc trong bn tin i, trng thi mng SS7, kh dng SGP, cc bng cu hnh Routing Context. Mt SG c th bao gm mt hay nhiu SGP. Tuy nhin, khng c bn tin SUA no c s dng qun l trng thi ca mt SGP. Bt c khi no tn ti mt lin kt SCTP ti mt SGP, n c coi nh l kh dng. Cng nh vy, mi SGP ca mt SG thng tin vi mt ASP lin quan n mt AS cung cp mt kt ni SS7 ng nht ti ASP ny. 3.3. Chc nng sp xp a ch ti mt node chuyn tip. Chc nng chuyn tip c thc hin khi: - nh tuyn trn tiu chung (Gloal Title). - nh tuyn trn tn node (Hostname). - nh tuyn trn SSN v PC hay SSN v a ch IP v a ch khng phi l ca node chuyn tip. Vic bin dch / quyt nh nhng thng tin a ch trn to ra mt trong nhng kt qu sau: - nh tuyn trn SSN: ID ca lin kt SCTP ti node ch, SSN v Routing Context v / hoc a ch IP. - nh tuyn trn GT: ID lin kt SCTP ti node chuyn tip tip theo, GT mi v SSN v / hoc Routing Context. - nh tuyn trn Hostname: ID lin kt SCTP ti node chuyn tip tip theo. Hostname mi v SSN v / hoc Routing Context. - Mt ngi s dng SUA ni b (node u cui / chuyn tip kt hp). trnh vic lp vng, mt b m chng SS7 c s dng. Node u cui gc (l mt node IP hay SS7) lp gi tr ca b m chng SS7 thnh gi tr nh nht (15 hay t hn). Mi ln chc nng chuyn tip c thc hin trong m node trung gian hay chuyn tip, b m chng SS7 c gim xung 1 n v. Khi gi tr ny t n 0, cc th tc tr li hay t chi c thc hin vi l do "vi phm b m chng".

31

Chuyn chuyn mch

3.4. Sp xp lung SCTP. SUA h tr cc lung SCTP. SG v AS cn phi duy tr mt danh sch SCTP v nhng ngi s dng SUA sp xp. Ngi s dng SCCP yu cu truyn ti bn tin tun t cn c gi qua mt lung vi vic phn pht c th t. SUA s dng lung 0 cho cc bn tin qun l SUA. Vic phn pht tun t c th c s dng d phng cho vic yu cu phn phi bn tin qun l. Vic la chn lung da trn lp giao thc sau: - Giao thc lp 0: SUA c th la chn c ch phn pht khng th t. Lung c chn c da trn thng tin lu lng kh dng i vi SGP v ASP. - Giao thc lp 1: SUA phi la chn c ch phn pht khng c th t. Lung c la chn c da trn cc thng s th t cung cp bi lp cao hn thng qua cc giao din nguyn thu v thng tin lu lng khc c SGP hay ASP. - Giao thc lp 2 v 3: SUA phi la chn vic phn pht tun t. Lung c chn c da trn cc tham kho ni b v cc kt ni v thng tin lu lng khc c SGP v ASP. 3.5. iu khin dng. S qun l ni ht ti mt ASP c th phi dng lu lng qua mt lin kt SCCP tm thi lin kt khng phc v hoc tin hnh kim tra hay bo dng. Chc nng ny c th c la chn c s dng iu khin vic bt u truyn lu lng ti mt lin kt SCTP kh dng mi. 3.6. Qun l tc nghn. Lp SUA c thng bo v tnh trng tc nghn cc b hay trn mng IP bng chc nng thc hin ph thuc (v d nh mt ch th ph thuc thc hin t SCTP). Ti mt ASP hay IPSP, lp SUA ch th tc nghn ti ngi s dng SCCP ni b bng hm nguyn thu yu cu cc p ng ph hp ca lp cao hn. Khi mt SG xc nh rng s truyn ti bn tin SS7 gp tnh trng tc nghn th SG c th to ra cc bn tin tc nghn SS7 SCCP ti node SS7 gc bi cc th tc tc nghn ca cc chun SCCP lin quan. Vic to ra cc bn tin qun l SCCP SS7 t mt SG l mt chc nng ph thuc thc hin.

32

Chuyn chuyn mch

KT LUN
Mng th h sau NGN ang c nghin cu, chun ho bi cc t chc vin thng ln trn th gii nhm p ng nhu cu cng tng v tnh m, s tng thch v linh hot cung cp a dch v, a phng tin vi cc tnh nng ngy cng m rng.

33

Chuyn chuyn mch

Mng vin thng Vit Nam ang ngy cng pht trin p ng cc nhu cu mi trong nn kinh t hi nhp th gii v vic pht trin mng vin thng ln NGN l vic lm bc thit nhm p ng cc nhu cu ny. Qu trnh xy dng v pht trin mng NGN phi c tin hnh tng bc, c tnh n s tng thch v phi hp vi nn tng mng hin ti. Trn c s phn tch chuyn tin hnh c cc ni dung sau: Tm tt nhng vn c bn nht ca h thng bo hiu s 7 M t chng giao thc SIGTRAN Cc giao thc thch ng truyn ti bo hiu s 7 trong NGN Do mng NGN vn ang ang trong qu trnh xy dng, pht trin v chun ho nn vic trin khai SIGTRAN truyn ti bo hiu s 7 qua mng NGN phn nhiu vn ph thuc vo tng nh cung cp gii php v thit b.

34

Chuyn chuyn mch

TI LIU THAM KHO


[1] NGN 2004 Project Description, Version 3, ITU, 12 February 2004. [2] Eurescom Project P1109 Next Generation Network: The service offering [3 ] Tham kho n ca nhng kha trc [4] Tp ch BCVT&CNTT thng 6-7-10-11/2004 [5] Mng vin thng th h sau .TS Nguyn Qu Minh Hin (Nh xut bn Bu in-2002)

35

Chuyn chuyn mch

THUT NG VIT TT
AS ASP ATM CIC CS CAS CCS DSP ETSI IETF IN INAP IP ISDN ISUP ITU MTU MFC MG MGC MGCP MTP MGU NGN PSTN SCCP SCN SEP SG SGP SGU SS7 STP SCTP SRTP RTP Application Server Application Server Process Asynchronous Transfer Mode Circuit Identification Code Capability Set Channel Associated Signalling Common Channel Signalling Digital Signal Processing European Telecommunications Standard Institute Internet Engineering Task Force Intelligent Network Intelligent Network Application Part Internet Protocol Integrated Services Digital Network ISDN User Part International Telecommunications Union Maximum Transmission Unit Multi Frequency Code Media Gateway Media Gateway Controller Media Gateway Controller Protocol Media Transfer Protocol Media Gateway Unit Next Generation Network Public Switched Telephone Network Signalling Connection Control Part Signalling Control Network Signalling End Point Signalling Gateway Signalling Gateway Process Signalling Gateway Unit Signalling System number 7 Signalling Transfer Point Stream Control Transmisson Protocol Secure Real Time Protocol Real Time Protocol Server ng dng Tin trnh server ng dng Phng thc truyn khng ng b M nhn dng knh (SS7) Tp nng lc Bo hiu knh ring Bo hiu knh chung B x l tn hiu s Vin chun ho vin thng chu u Nhm k thut Internet Mng thng minh Phn ng dng ca mng thng minh Giao thc Internet Mng s a dch v tch hp Phn ngi dng ISDN Hip hi vin thng quc t n v truyn dn ln nht M tn Cng phng tin Thit b iu khin cng phng tin Giao thc iu khin cng phng tin Giao thc chuyn tip phng tin n v cng phng tin Mng th h sau Mng thoi chuyn mch cng cng Phn iu khin kt ni bo hiu Mng iu khin bo hiu im cui bo hiu Cng bo hiu Tin trnh cng bo hiu n v cng bo hiu H thng bo hiu s 7 im chuyn tip bo hiu Giao thc truyn dn iu khin lung Giao thc m bo thi gian thc Giao thc thi gian thc
36

Chuyn chuyn mch

RANAP

Radio Access Network Application Part RNSAP Radio Network Subsystem Application Part TCAP Transaction Capabilities Application Part TCP Transfer Control Protocol UDP User Datagram Protocol VNPT VoIP VietNam Posts and Telecommunications Voice over Internet Protocol

Phn ng dng mng truy nhp v tuyn Phn ng dng h thng mng v tuyn Phn ng dng kh nng phin Giao thc iu khin truyn ti Giao thc truyn datagram ngi s dng Tng cng ty bu chnh vin thng Vit Nam Truyn thoi qua giao thc Internet

37

Chuyn chuyn mch

Mc Lc
Thut ng vit tt36

38