You are on page 1of 2

1 sa 2

Tema: Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng PagkaPilipino

Bayan ni Felipe: Una at Huling Episodyo ng Kalayaan


ni Jonathan Vergara Geronimo Kung may sariling wika ang isang bansa, mayroon din itong kalayaan..dahil ang taoy malaya kung siyay nakapag-iisip nang malaya. -Simoun sa El Filibusterismo

Sa bayan ni Felipe, akoy lumaki. May kapuluang magulo at tinagpi-tagpi, sambayanang sira-sira at gumuho. Sinumpang lipunan na watak-watak, hinagupit ng delubyo Anilay sa alikabok ni Bathala sumilang. Sa banggaan ng mga teorya, malayang nagkamalay. Sabi-sabi sa utak ng alamat, nabuhay. Ngunit akoy namulat sa kasaysayan... Mga magnanakaw! Minsan, may barkong dumaong, naligaw, sa tahimik na tribo, katutubong pamumuhay. Sibilisasyon na likas ay mayaman at sa dahas na dumating, dumatal: ninuno koy nabuwal. Mga bayaniy sinilang, nagbuwis ng buhay Nilagot ang tanikalang alipin at mapanghalay Sandaling ang pakpak koy iwinagayway Kaysarap damhin ng tagumpay Subalit, maikli at pansamantala lamang. Mailap ang ngiti sa labi ng inang bayan, sa kamay ng traydor muling ninakawan. Binaluktot ang dila ng wikat kalakaran. Muling ibinilanggo sa sistemang kolonyal. Kinano ang diwa, kinanong kamalayan! At nagbuno ang mestisot sakang. Madugong giyera ang muling nasaksihan! Punit-punit na kasarinlan ang namahay. Sining ng pagtuligsay nakilalat tinanghal. Sumiklab ang ningas, bagong tunggalian! Ngayoy narito, muling hinagkan, mapait na bisig ng nagbalat-kayong kaaway. Edukasyon, mga base at kulturang liberal daw, limos na sandata at gobyernong utusan! Dayuhay panginoon, ang diyos ng utang!

2 sa 2

Ilang henerasyon pa ang gugugulin sa salat na kahulugan ng kalayaan natin! Ilang panahon pa ang iinog sa tulin sa kapos na kasaysayang bulag at sinungaling! Bilanggo ang lahat, ang lahat ay alipin!

Huwag kaming patuloy na lupigin! Huwag kaming patuloy na alipinin! Huwag kaming tuluyang biguin sa pangarap ng kinabukasan: sariling bayan ay mapasaamin! Sayang! Kasarinlang ipinaglaban, ngayoy nagluluksat nagdaramdam, bigo sa katwirat paninindigan ng iilan, ginapos ng limot ang tapang at dunong, paglayang sa halagang dolyar isinuko. Pagkakagulo, pagguho, pagguho, pagkakagulo Bayang apoy, kidlat, bagyot delubyo! Hindi marinig ang tinig ng saklolo, saanmang dakoy gugulong ang mga bato! Nasusunog, nagliliyab, nalulunod ang bayan ko! Ay, mahabang alpombrat mesa, sa serbesa ng dugo, nagdiriwang sila! Ay, magarbot dumaragsang handa, bundat na dayuhat pulitiko, nagsasayaw pa! K to 12 pala, Aha, diktang Amerikanista! Itong wika ngay bisig at lakas Sa pagsasatinig nitong daing at aklas. Itong wika ngay kalasag at armas Sa edukasyong hasik ay matalas Itong wikang Filipino sa pagsasariling hangad. Bayan ni Felipe, ikay nasaan? Bayang inalipin, ginahasat nilustay! Bayang pinilipit ang tatak at kulay! Likumin, likumin ang alabok ng nakaraan, sa guhoy itindig ang minimithing kalayaan. Bayang Pilipinas itanghal nang ganap, magkaisa, magkaisat sariling diway ipalaganap. pagkat bayang Pilipinasalipin ka, hanggang kailan?