You are on page 1of 2

A.

Ada ya kuingilia Hifadhi za Serengeti, Kilimanjaro, Arusha, Tarangire, Gombe, Mahale, na Manyara a) Miaka 16 na zaidi c) Miaka chini ya 5 b) Miaka kati ya 5 na 16 1,500 500 Tshs

Tozo kwa Watanzania

e) Ruaha mabanda Mapya (Cottages) (Family cottages) (Single with sitting room) (Single without sitting room)

50000 35000 25000 2,000

c) Hosteli

d) Mikumi mabanda (Single)

(Double)

15000 10000

5,000

H. Ada za Uokoaji I. Ada za magari

HIFADHI ZA TAIFA TANZANIA TOZO MBALIMBALI

FA

DH

I ZA T A

I
FA

TA IA S AT N Z A N RK ION A L PA

a) Viwango vya ada ni sawa kwa watu wa a) Yenye uzito usiopungua kilo 2000 umri wote mlimani

TANZANIA NATIONAL PARKS

B. Hifadhi za Katavi, Mikumi, Ruaha, Rubondo, Saadani, Kitulo Mkomazi na Udzungwa a) Miaka 16 na zaidi c) Miaka chini ya 5 b) Miaka kati ya 5 na 16 1,000 500

Bure

b) Yenye uzito kati ya kilo 2001 na 3000 c) Yenye uzito kati ya kilo 3001 na 7000

C. Ada za kambi za jumuiya (Public) a) Miaka 16 na zaidi c) Miaka chini ya 5 b) Miaka kati ya 5 na 16

1,000 500

Bure

J. Ada za magari makubwa kuingilia Hifadhi za Serengeti a) Yenye uzito kati ya kilo 2001 na 7000 b) Yenye uzito zaidi ya kilo 7000

d) Yenye uzito kati ya kilo 7001 na 10000 100,000 20,000

25,000 50,000

10,000

TARIFFS

D. Ada za kambi maalum (Special) b) Miaka kati ya 5 na 16 c) Miaka chini ya 5 a) Miaka 16 na zaidi

2,000 1,000 4,000 2,000 500 800

Bure

K. Ada ya kupiga Picha (Filming)

L. Ada ya kutua Ndege na Helikopta a) Hadi watu 4 b) Kati ya watu 5 -12 c) Zaidi ya watu 13

a) Ada ya kupiga Picha (Filming)

US$ 100
Ki-biashara

25,000

Ki-binafsi

E. Ada za kambi maalum (Premium) b) Miaka kati ya 5 na 16 c) Miaka chini ya 5 a) Miaka 16 na zaidi

Bure

M. Vibali vya muda mrefu kwa Magari/Tela/Boti/Ndege zisizokuwa za kibiashara kwa mwaka a) Yenye uzito usiozidi kilo 2000 d) Tracta, tela na boti e) Ndege/Helikopta c) Yenye uzito zaidi ya kilo 7000 N. Magari ya wazi asilimia 50% b) Yenye uzito kati ya kilo 2001 na 7000 100,000 200,000 50,000 5,000
T an za n ia Na t io na l Pa rk s P. O. B ox 3 13 4, Ar u sh a- T an za n ia Te l 25 5 27 25 0 34 71 , 25 01 9 30 F ax 2 55 2 7 5 50 8 21 6 E -m ai l : t an a pa @h a ba ri . co .t z W eb si t e: w ww .t a nz an i ap ar k s. co m

10,000

5,000 5,000

25,000

15,000

5,000

F. Ada ya waongoza wageni G. Ada za malazi

a) Kiongozi wa wageni wa hifadhi

Bure

b) Kiongozi wa wageni nje ya Masaa ya kazi1,000 a) Mabanda kwa umri wote Mlima Meru b) Nyumba ya kupumzikia wageni 5,000

Magari ya wazi yatalipiwa ada ya kawaida na nyongeza ya

200,00

November 2009
C o n se r va t i o n f o r Su st ai n a bl e D e ve l o p me n t

A. Permit for entry for each person to Serengeti National Park US $ a) Of or above the age of 16 years 50 b) Between the age of 5 years and 16 year 10 c) Children below th age of 5 years free B. Permit for entry for each person to Kilimanjaro US $ National Park a) Of or above the age of 16 years 60 b) Between the age of 5 years and 16 year 10 c) Children below th age of 5 years free C. Permit for entry for each person to Arusha, Tarangire and Lake Manyara National Parks a) Of or above the age of 16 years b) Between the age of 5 years and 16 years c) Children below the age of 5 years 35 10 free
US $

Fees for non East African Citizens

H. Vehicles accident fees in Tshs

G. Permit for each foreign Motor vehicle: US $ i) Tare weight up to 2000 kgs 40 ii) Tare weight between 2001 - 3000 kgs 150 iii) Tare weight between 3001 - 7000 kgs 200 vi) Tare weight above 7001 kgs 300 v) Fees for use of open vehicles will be 50% surcharge of the normal vehicle fee. All types of vehicles 200,000 I. Fine for overspeeding in Tshs All types of vehicles 50,000 J. Long time permit for citizens non commercial Tshs vehicle/ trailers, boats & aircrafs for citizens i) Tare weight up to 2000 kgs 50,000 ii) Tare weight between 2001 Tshs 3000 kgs. Minimum is paid quartely and part there of thereafter 100,000 iii) Tare weight over 7001 kgs 200,000 vi) Tractor,trailers and boats per annum. Tshs Minimum is paid quartely and part there of after. 5,000 Tshs v) Aircraft per annum. Minimum is paid quartely and part there of 200,000

M. Special Sport Fishing applicable only to Gombe, Mahale and Rubondo Island National Parks (sport fishing allowed only between 7 a.m. and 5 p.m.) a) Of or above the age of 16 years 50 b) Between the age of 5 and 16 years 25 c) Children below the age of 5 years free

4. Premium Campsite a) Of or above the age of 16 years b) Between the age of 5 years and 16 years c) Children below the age of 5 years L. Guide fees a) For climbing Mt meru b) For walking safari in all Parks c) For game drive in all Parks

100 20 free 15 20 10

US $

O. Rescue Fee for Mts Kilimanjaro and Meru. a) Rescue fee

Rescue fee is payable per person per trip and is non refundable
a) Per person half day b) Per person full day a) Per person

US $

20

P. Canoeing at Lake Manyara and Arusha National Park


US $

Q. Night game drive at Lake Manyara National Park R. Permit for Landing of Aircrafts a) Up to 4 seater b) 5 - 12 seater c) Over 13 seater

20 40 50

US $

D. Permit for entry for each person to Katavi, Mikumi, Ruaha, Rubondo, Saadani, Kitulo, Mkomazi and US $ Udzungwa National Parks a) Of or above the age of 16 years 20 b) Between the age of 5 year and 16 years 5 c) Children below the age of 5 years free

E. Permit for entry for each person to Gombe National Non Tanzanian Expatriate Park US $ US $ a) Of or above the age of 16 years 100 40 b) Between the age of 5 and 16 years 20 10 c) Children below the age of 5 years free free

F. Permit for entry for each person to Mahale National Non Tanzanian Expatriate Park US $ US $ a) Of or above the age of 16 years 80 40 b) Between the age of 5 and 16 years 30 10 c) Children below the age of 5 years free free

K. Permit for camping in any one period of 24 hours or part thereof: US $ 1. Public Campsite a) Of or above the age of 16 years 30 b) Between the age of 5 years and 16 years 5 c) Children below th age of 5 years free 2. Special Campsites a) Of or above the age of 16 years 50 b) Between the age of 5 years and 16 years 10 c) Children below the age of 5 years free 3. Public Campsites-Kilimanjaro Natonal Park a) Of or above the age of 16 years 50 b) Between the age of 5 years and 16 years 10 c) Children below the age of 5 years free

N. Huts, Hostel, Rest Houses Fees (rates are payable per head per night). Prior booking is required. US $ a) Kilimanjaro National Park: Mandara, Horombo and Kibo (Huts and Camping) 50 b) Arusha National park Meru-Miriakamba and Saddle 20 c) Manyara and Ruaha (old) Bandas 20 d) Hostels Marangu, Manyara, Serengeti, Mikumi, Ruaha and Gombe (Strictly for organised groups with permission of the Park warden In charge) 10 e) Rest House-Serengeti, Ruaha Arusha and Katavi. 30 f) Rest House-Gombe 20 g) Mikumi Huts-(Single) 30 (Double) 50 h) Ruaha cottages, self contained (Family 2 adult, 2 children) 100 (Single with sitting room) 50 (Single without sitting room) 50

Private US $

S. Filming Fees The following filming fees are applicable to each person per day and covers entrance, camping and filming fees. (Filmers are not categorised into Tanzanians and Non Tanzanian) a) All Parks except Gombe and Mahale US $ 100 b) Gombe US $ 180 c) Mahale US $ 130 NB: Fees valid for 24 hours only

40 100 150

Commercial US $

100 150 300