ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

[Denumirea activităţii de învăţare interdisciplinare inovative] Proiectul activităţii de învăţare interdisciplinare inovative Arii curriculare Discipline: Clasa: Autori/Şcoală: Descriere: Om şi societate, Matematică şi ştiinţe, Tehnologii Chimie, Fizică, Istorie, Geografie, Informatică a V-a, a VI-a Şcoala ”Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos, Iaşi Grebinişan Delia, Valentina Funzuc, Claudiu Popa Proiectul îşi propune:  îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare-evaluare la disciplinele din ariile curriculare: Om şi societate, Matematica şi stiinte, Tehnologia informatiei;  utilizarea predării interdisciplinare şi transdisciplinare pentru a stimula atenţia şi a conştientiza elevii de importanţa păstrării calităţii aerului;  conştientizarea păstrării calităţii aerului şi reducerea fenomenului de poluare. 4 ore

Nr. ore:

Interdisciplinaritate Disciplina 1

Conţinuturi (detalieri)

Competenţe specifice

Activităţi de învăţare - Citirea şi comentarea izvoarelor documentare; - Exerciţii pentru identificarea termenilor istorici în texte diferitehttp://dexonline.ro - Citirea de texte

Timp alocat

Strategii didactice

Resurse şi mijloace de învăţământ Resurse TIC utilizate OER şi Web 2.0

Evaluare (forme, instrumente)

Istoria 1.Aerul şi Mitologia

Documentarea despre mitul aerului şi realizarea unei mape istorice electronice (cduri,stick-uri, ppt-uri, prezentări Movie Maker)

30 min

- Conversaţia - Descrierea - Observaţia -Realizarea exerciţiilor pentru alcătuirea planului unei descrieri-Word

Computerul Videopriectorul Resurse OER: Resuse WEB www.ro.wikipedia. org/wiki/Aer_(mito logie) www.scritube.com/

Portofolii on-line, eseuri publicate on-line. Prezentări ppt on-line

1

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
care relatează despre cauzele unui eveniment istoric

Disciplina 2 Geografie

2. Aerul – verigă a vieţii pe Pământ a) Atmosfera şi caracteristicile acesteia

Informarea elevilor despre caracteristicile atmosferei şi modificarea acestora în timp Elaborarea unor materiale prin: documentare, sistematizare

Utilizarea competenţelor digitale în elaborarea materialelor şi postarea on-line

1oră -Identificarea informaţiilor despre atmosfera Pământului online,https://docs.g oogle.com, sau din manual, atlase geografice; -Informarea şi realizarea unor comparaţii între atmosfera primară şi atmosfera secundară a Pământului pentru a observa importanţa acesteia în apariţia şi evoluţia vieţii pe

on-line, Ppt online; Publisher/online; Movie-Maker on-line; -Exerciţii de încărcare a materialelor realizate (portofolii electronice) pe Wikispaces. Exerciţii de informare online; Problematizarea Exerciţii de încărcare a materialelor realizate (portofolii electronice) pe Wikispaces
Expunerea Problematizarea Observaţia Conversaţia

.../ DICTIONARDE-MITOLOGIEGREACA

Fişe on-line

Resurse OER: http://www.proprof s.com/quizschool/user.php?lo gin=valentinafrunz uc&view=userquiz zes Resuse WEB: http://www.scritube .com/geografie/ecol ogie/index19.php http://ghidulescu.ro /4742/altele/hartapoluarii-cat-depoluat-e-cartierulsi-orasul-tau/ http://en.wikipedia. org/wiki/Aer http://ro.wikipedia.

Portofolii on-line, eseuri publicate on-line. Prezentări ppt on-line Fişe on-line Inteviul Chestionarul http://www. proprofs.co m/quizschool/user. php?login=v

2

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Informarea despre cele mai poluate regiuni din ţară Realizarea unor chestionare şi interviuri privind fenomenul poluării în localitatea natală şi postarea on-line
30min Pământ -Realizarea unor ppt-uri despre caracteristicile aerului şi postarea acestora https://docs.googl e.com -Realizarea unor ppt-uri despre poluarea aerului – surse de poluare: http://ghidulescu .ro/4742/altele/h arta-poluarii-catde-poluat-ecartierul-siorasul-tau/ -Realizarea unei hărţi a celor mai poluate oraşe – regiuni din România şi de pe Glob; -Enumerarea unor măsuri de reducere a fenomenului poluăriihttp://en.wikiped ia.org/wiki/Aer -Compunerea unor motto-uri,

b) Poluarea şi regiunile poluante din România

Execiţii de realizare a ppturilor on-line sau filme în Movie-Maker on-line

org/wiki/Aer#Com pozi.C8.9Bia_aerul ui http://www.ecomag azin.ro/poluareaatmosferica-ajutaplantele-sa-lupteimpotrivaincalzirii-climatice/

alentinafrun zuc&view=u serquizzes

3

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE sloganuri împotriva poluării şi postarea on-line acestora
1.Poluarea aerului

Formarea unor deprinderi de prezentare a surselor de poluare prin competente digitale

Realizarea unor materiale intuitive care sa reflecte poluarea aerului Lucrul in echipa activitati TIC

60 min

Disciplina 3 Chimie - Fizică 2. Aer

Compozitie si proprietati fizice si chimice

Selectarea din bibliografia de specialitate a notiunilor importante despre structura, compozitia si proprietatile aerului

Studierea surselor de informatie necesare instruirii Intocmirea unor fise individuale de studiu Rezolvarea unor situatii problema pentru determinarea proprietatilor aerului 4

60 min

Exerciţii de informare online Problematizarea Conversaţia Descrierea Observaţia Execiţii de realizare a ppturilor on-line sau filme în Movie-Maker on-line Activitati Ti Dialogul euristic Invatarea dirijata Activitati individuale Lucrul in echipa

http://prezi.com/3s 56unid_sh3/present /?auth_key=6eqtigv &follow=blijsf5km k3z#50 http://www.proprof s.com/quizschool/user.php?lo gin=valentinafrunz uc&view=userquiz zes http://ro.wikipedia. org/wiki/Aer http://www.sanatat ea.com/art/mediu/6 46-compozitiachimica-a-aeruluisi-influenta-eiasupraorganismului.html

Portofolii on-line, eseuri publicate on-line. Prezentări ppt on-line Fişe on-line Chestionarul

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Evaluare: Pentru evaluare se vor utiliza teste on-line http://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=valentinafrunzuc&view=userquizzes

http://prezi.com/3s56unid_sh3/present/?auth_key=6eqtigv&follow=blijsf5kmk3z#50

5

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Realizarea unei pagini wiki http://aerulsiviata.wikispaces.com

6

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Realizarea unor portofolii on-line

Obiective de evaluare: Evaluare: Abordare inter/ transdisciplinară (proiectul prin intermediul folosirii inteligenţelor multiple) Activităţi propuse pentru realizarea proiectului – activităţi pe grupe. Istorie: Identificarea unor termeni specifici Realizarea unor eseuri şi ppt-uri despre tema aleasă în aplicaţia Word sau on-line pe http://aerulsiviata.wikispaces.com Realizarea unor prezentări în Movie Maker on-line pe http://aerulsiviata.wikispaces.com Cautarea unor infomaţii despre Aer şi Mitologie Geografie: Realizarea unor portofolii electrononice Realizarea unor prezentări şi postarea acestora pe www.prezi.com Realizarea unor chestionare şi interviuri privind fenomenul poluării în localitatea natală şi postarea on-line Realizarea unor eseuri şi ppt-uri despre tema aleasă în aplicaţia Word sau on-line pe http://aerulsiviata.wikispaces.com Chimie / Fizică: Realizarea unor eseuri şi ppt-uri despre tema aleasă în aplicaţia Word sau on-line pe http://aerulsiviata.wikispaces.com Realizarea unor prezentări în Movie Maker on-line pe http://aerulsiviata.wikispaces.com, http://prezi.com/3s56unid_sh3/present/?auth_key=6eqtigv&follow=blijsf5kmk3z#50

Competenţe specifice:  Competenţe digitale  Competenţe de comunicare şi lucru în echipă

7