PENGENALAN SAINS SUKAN. KONSEP SUKAN.

-

Satu bentuk aktiviti manusia yang mengandungi sejarah tertentu. Sukan wujud mengikut perkembangan zaman. Hawkey (1993) – sukan ialah aktiviti manusia yang melibatkan organisasi yang khusus dan pelaksanaan undang-undang. Sukan membabitkan kemahiran yang dapat mempengaruhi prestasi seseorang Secara umum - sukan merupakan aktiviti fizikal manusia yang berunsurkan pertandingan dan tertakluk dengan peraturan atau undang-undang yang telah di institusikan.

-

DEFINISI SAINS SUKAN. Hawkey (1993) – aplikasi sains dalam aktiviti sukan. Swanson dan Massengale (1997) – sains sukan bermula daripada pendidikan jasmani. (pendidikan jasmani - satu bidang yang memfokuskan kepada aktiviti fizikal yang menjadi elemen bagi meningkatkan tahap kesihatan). Secara umum – sains sukan merupakan gabungan beberapa disiplin yang berteraskan sains (perubatan, anatomi dan fisiologi, psikologi, biomekanik, pemakanan dan sebagainya) yang kemudiannya di aplikasi dalam bidang sukan.

-

KEPENTINGAN SAINS SUKAN. 1. Prestasi sukan. Teori dan amali meningkatkan prestasi atlet (atlet) Pengetahuan sains sukan membantu jurulatih dan pegawai-pegawai sukan melaksanakan program latihan kepada atlet. Melakukan kajian bagi menyediakan satu program latihan yang lebih sistematik (sainstis sukan).

2. Kesihatan Membantu meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan secara menyeluruh (atlet) Memberi pengetahuan terhadap kesan pengambilan makanan tambahan (ramai atlet terperangkap dengan penggunaan makanan tambahan/bantuan ergogenik)

1

-

Membantu atlet dan jurulatih merancang diet yang sesuai untuk kesihatan, kecergasan dan prestasi. Memberi pengetahuan mengenai kaedah dan prosedur latihan yang meminimumkan kecederaan kepada atlet. Pencegahan dan rawatan kecederaan membantu menangani masalah kecederaan.

3. Rekreasi Memberi pengetahuan menjalankan aktiviti rekreasi dengan tersusun. Membantu mengetahui cara-cara pengunaan alatan rekreasi dengan betul yang meningkatkan lakuan motor seseorang.

4. Ekonomi. -

Rekaan dan ciptaan hasil dari penyelidikan saintis sukan membantu menghasilkan alatan sukan yang lebih kompotetif dan di hasilkan secara komersil sekaligus menjana pendapatan negara.

5. Kerjaya Peluang-peluang pekerjaan dalam bidang sains sukan bergantung dengan kemajuan bidang sukan di sesebuah negara tersebut. Semakin maju bidang sukan, semakin banyak peluang pekerjaan dalam bidang sukan. Selain itu, penawaran pendidikan dalam bidang sains sukan juga dapat di tingkatkan dari segi kemudahan peralatan yang canggih, tenaga pengajar professional serta meningkatkan lagi peluang pekerjaan dalam bidang sains sukan dalam bidang pendidikan. Contoh pekerjaan berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains sukan adalah seperti wartawan sukan, intruktor kecergasan, jurulatih, ahli fisioterapi sukan, pegawai perubatan sukan, ahli perniagaan sukan dan sebagainya.

-

-

DASAR SUKAN NEGARA. -

Dasar Sukan Negara merupakan satu dokumen yang komprehensif ke arah perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. Pihak yang bertanggungjawab dalam mengubal dan menyelaras DSN ialah Kementerian Belia dan Sukan. Penggubalan DSN merupakan antara usaha kerajaan dalam mengiktiraf sukan sebagai satu bidang yang mampu menaikkan nama negara di mata dunia selain mewujudkan
2

golongan masyarakat Malaysia yang sihat, cergas dan berdisiplin selain melahirkan atlet berprestasi tinggi hasil daripada pengetahuan, kemahiran dan bidang sains sukan. DSN digubal pada 20 Jan 1988. Pengubalan DSN melibatkan beberapa pihak antaranya:• • • • • • •
-

Agensi kerajaan dan bukan kerajaan Pertubuhan-pertubuhan sukan Persatuan-persatuan rekreasi dan kecergasan. Majlis-majlis sukan Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta Badan-badan sukarela Orang-orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains sukan.

Intipati Dasar Sukan Negara ada dua iaitu Sukan Untuk Semua atau Sukan Massa dan Sukan Untuk Kecemerlangan atau Sukan Prestasi Tinggi.

Sukan untuk semua atau sukan massa
-

Tujuan: Mengekalkan dan meningkatkan tahap kesihatan serta kesejahteraan anggota masyarakat. Kumpulan sasaran: Golongan masyarakat, individu. Aktiviti yang di kategorikan sebagai sukan untuk semua: • • • Riadah Rekreasi Sukan rakyat

-

-

Pengertian sukan massa (sukan untuk semua) - Merujuk kepada aktiviti-aktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan dan di uruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Konsep: Keseronokan, meningkatkan tahap kesihatan, interaksi social.

-

3

Sukan untuk kecemerlangan (sukan prestasi tinggi) Tujuan: Mengenalpasti, mengekalkan dan meningkatkan prestasi atlet ke tahap tertinggi. Kumpulan sasaran: Atlet, jurulatih, pegawai-pegawai sukan, persatuan-persatuan sukan. Aktiviti yang dikategorikan sebagai aktiviti sukan untuk kecemerlangan: • • •
• -

SUKAN SEA SUKAN ASIA SUKAN OLIMPIK Kejohanan-kejohanan dunia.

Pengertian sukan untuk kecemerlangan (sukan prestasi tinggi) - Merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. Konsep: Prestasi, kejayaan, kecemerlangan, kemenangan.

-

RASIONAL DASAR SUKAN NEGARA. -

-

-

-

Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Dasar ini merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat. Sukan berhak mendapat pengiktirafan, penghormatan dan penggalakan yang disaran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan, pengangkutan, perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara, perpaduan dan kestabilan yang berterusan. Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat, muhibah, toleransi, kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. Tegasnya, sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu, masyarakat dan seterusnya negara.

Peringkat individu. Sukan menyumbang kepada:• Pembentukan sahsiah, kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. • Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal • Penggunaan masa kesenggangan yang berfaedah dan bermakna
4

i. Untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangang di kalangan orang awam.• • • - Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi social yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup yang aktif seperti ini seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan. • Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. • Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. ii. dan 5 . di dalam suasana kekeluargaan. Sukan membantu:• Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi • Peningkatan masuah bangsa • Pemupukan persahabatan Rasional Dasar Sukan Negara. di dalam kalangan sahabat handai. berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. iii. Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannya sarna ada secara individu. Sumber diperoleh dari buku Dasar Sukan Negara (National Sport Policy). Peringkat masyarakat Sukan membantu kepada:• Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. Objektif Dasar Sukan negara. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. Peringkat antarabangsa. Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. dan • Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. Terbitan Kementerian Belia dan Sukan.

Objektif Dasar Sukan Negara.Merancang program jangka panjang. STRATEGI DAN PELAKSANAAN DASAR. Terbitan Kementerian Belia dan Sukan. - Pelaksanaan kedua-dua intipati Dasar Sukan Negara memerlukan pelaksanaan secara serentak walaupun berbeza ciri dan penekanan terhadap pelaksanaannya. Secara umumnya. Sumber diperoleh dari buku Dasar Sukan Negara (National Sport Policy). pegawai sukan. Kejayaan terhadap pelaksanaan strategi ini memerlukan kerjasama daripada pihak seperti: • • • Awam Sukarela Swasta - - Penekanan bagi mencapai objektif Dasar Sukan Negara merangkumi beberapa aspek seperti: i. jurulatih. Perancangan . pentadbir. • Merupakan satu struktur atau perancangan bagi membangunkan kemajuan atlet. Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) adalah bertujuan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan cara hidup yang aktif dan sihat manakala Sukan Untuk Kecemerlangan (Sukan Prestasi Tinggi) menjurus kepada memberi peluang kepada individu yang berbakat dan berpotensi untuk menyertai pertandingan pada peringkat yang lebih tinggi. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara.iv. Merancang program jangka panjang perlu menitik beratkan beberapa aspek seperti:  Jenis sukan yang berpotensi 6 • .

 Di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) juga memainkan peranan dalam meningkat mutu dan kualiti sukan mahasiswa dan mahasiswi dalam aktiviti-aktiviti sukan dengan menyelaras Majlis Sukan Universiti-Universiti Malaysia (MASUM) manakala penglibatan sukan oleh pekerja di perkhidmatan awam di selaraskan oleh Majlis Kebajikan dan Sukan Angota-Angota Kerajaan (MAKSAK). 7 . Kedua-dua pihak ini bertanggungjawab dalam memastikan penglibatan atlet dan persatuan sukan dalam sebarang kejohanan adalah diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan (International Olympic Council-IOC).bertanggungjawab dalam menentukan pemilihan atlet dan program latihan untuk atlet dengan bantuan dan kerjasama dengan Majlis Sukan Negara (MSN). ii. Jenis sukan yang sesuai mengikut fizikal. iii.  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) berperanan dalam menyelaras subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Personel. • Mewujudkan hubungan yang lebiuh erat. • • Memudahkan pelaksanaan program yang telah dirancang di peringkat pusat. Sains Sukan dan Kokurikulum di Sekolah manakala Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) bertanggungjawab mencungkil bakat-bakat murid dan memberi peluang untuk maju dalam bidang sukan.  Majlis Olimpik Malaysia (MOM) – badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan . Contoh:  Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBS) menyelaras Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) manakala Majlis Sukan Negara (MSN) menyelaras Sukan Prestasi tinggi. Organisasi .Kerjasama dan usahasama antara persatuan negeri dan pusat dapat:• Membangunkan sukan dalam negara.

. pegawai organisasi untuk terus meningkatkan prestasi ke tahap cemerlang dari masa ke semasa. Lee Chong Wee.Kriteria pemilihan personel adalah seperti berikut: • • Bertauliah. Mendorong atlet.Sumber kewangan diperlukan bagi menampung perbelanjaan dan pelaksanaan program yang telah dirancang selain membolehkan banyak program sukan di jalankan. Contoh:  Hapiz Hasyim pemain perseorangan badminton negara diterima bekerja dengan Polis Di Raja Malaysia.Personal merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam merancang.Tujuan:• Menghargai segala pengorbanan dan sumbangan ahli-ahli sukan. Nicol Ann David dan ramai lagi mendapat gelaran Datuk. Berpengalaman. diterima masuk ke Institusi Pengajian Tinggi dan gelaran bagi menghargai jasa dan sumbangan atlet kepada negara.Tujuan pemilihan personel mengikut criteria di atas adalah bertujuan untuk pelaksanaan sesuatu program dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik. 8 • • . . Strategi pemasaran sesebuah organisasi (contoh: strategi kelab bola sepak Manchester United yang membeli Pemain antarabangsa Korea Selatan Park Ji Sung dari kelab PSV Eindhoven adalah bertujuan menembusi pasaran ekonomi di Asia yang member pulangan yang berganda kepada kelab) v. . Kewangan. . melaksana dan menilai program yang akan dilaksanakan.. Intensif . Dermawan. efisien dan lebih saintifik.Sumber kewangan: • • • Sector swasta..  Misbun Sidek. Atlet yang banyak menyumbang jasa kepada negara di pertimbangkan mendapat pekerjaan. iv.

.Antara bentuk-bentuk insentif:• • • • • Biasiswa Penganugerahan Cuti Elaun sara hidup Perlindungan insurans Perbelanjaan untuk latihan Yuran pendidikan • • vi. Kemudahan . ETIKA DALAM SUKAN. merancang dan mengagihkan kemudahan sukan berasaskan kepada Sukan Massa dan Sukan untuk Kecemerlangan di peringkat. pecat) - Contoh amalan beretika berdasarkan kepada kod etika professional: 9 .Kemudahan sukan negeri di selaraskan oleh kerajaan negeri meliputi bandar dan luar bandar.Di laksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan yang bertanggungjawab menyelaras. Mengandungi prosedur dan hukuman (denda. penggantungan. . - Setiap individu yang melibatkan diri dalam bidang sukan perlu mematuhi dan mengamalkan etika kesukanan atau lebih dikenali sebagai kod etika professional. elit.Penyediaan kemudahan meliputi pelbagai tahap dan kategori seperti amatur. Contoh: Pembinaan gelanggang-gelanggang futsal sewa mampu menjana pendapatan individu selain penyediaan kemudahan untuk bersukan (perdagangan).. Ciri-ciri kod etika professional:• • Mengandungi perkara boleh dan tidak boleh dilakukan. OKU dan sebagainya. . Pengertian Kod etika professional: Berpegang teguh kepada nilai moral (berlandaskan kepada profesion individu tersebut).Penyediaan keumudahan-kemudahan berstatus perdagangan dan sukarela adalah di galakkan.

penonton dan pegawai – dapat mengelakkan risiko pergaduhan. berani dan jujur Sentiasa mengambil tahu mengenai bidang sukan yang diceburi Semangat kesukanan yang tinggi. Melakukan rasuah kepada individu lain yang bertujuan memberi kelebihan kepada dir. Menjatuhkan maruah rakan. Menpengaruhi rakan atau ahli pasukan untuk membuat perkara negative Memboikot latihan kerana tidak berpuas hati Tidak mengendahkan nasihat doctor sehingga menyebabkan kecederaan semakin teruk – jurlatih.  Setiap orang inginkan suasana aman dan selesa melalui sikap timbang rasa. Contoh amalan tidak beretika berdasarkan kepada kod etika professional: • • • • • • Memberikan maklumat dan data palsu. - Amalan beretika juga bertujuan mengekalkan keharmonian dalam sepanjang kejohanan dengan beberapa aspek seperti:• Semangat kesukanan  Harus ada pada setiap individu yang terlibat dalam bidang sukan. negara. atlet atau pasukannya.• • • • • • - Menunjukkan kelakuan yang baik Berdisiplin. saling memahami dan semangat kesukanan yang tinggi (atlet. kerjasama. toleransi. jurulatih. menerima kekalahan dengan hati yang terbuka Menghormati. kekasaran dan rusuhan)  Setiap atlet perlu menanamkan sikap-sikap seperti: Semangat kesukanan yang tinggi  Bermain bersungguh-sungguh  Berdisiplin 10 . Sentiasa bersikap adil dan saksama dalam membuat keputusan. menerima dan mematuhi setiap keputusan yang di keluarkan oleh pengadil. pegawai.

 Tidak membuat tindakan secara melulu. 11 . teknik dan kemahiran yang bertujuan mengelakkan perkara-perkara yang menjadi penyebab kepada pelanggaran etika dalam bidang sukan berlaku seperti: Perbuatan yang mencederakan pihak lawan. strategi. atlet dan penyokong lawan Tidak melibatkan diri dalam pertelingkahan  Memberi sokongan padu kepada atlet atau pasukan walaupun kalah atau menang. memprovokasi dan memarahi atlet. pegawai dan pengadil yang mencetuskan kejadian yang tidak di ingini berlaku.  Mengawal emosi dalam pelbagai situasi  Menghormati pihak lawan.  Atlet dan pegawai seharusnya: Sentiasa menghormati keputusan pengadil. • Menghormati dan mematuhi keputusan pengadil. Amanah  Tujuan menanamkan sikap-sikap di atas adalah:   Rasuah.  Ketidakpuashatian  Penonton juga harus memahami dan mengetahui peraturan dan undang- undang dalam permainan yang mereka tonton bagi mengelakkan perbuatan mencela.  Kekasaran. • Mematuhi peraturan dan undang-undang  Atlet dan pegawai harus mengetahui dan memahami permaian dari segi undang-undag. Penyalahgunaan bahan dan dadah Menyalagunaan wang organisasi  Penonton juga perlu menanamkan semangat kesukanan yang tinggi bagi:  Menjamin keselamatan permainan.

peringkat pertengahan dan peringkat terkini. SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SUKAN - Menurut Hawkey (1993).  Menunjukkan semangat cintakan negara dengan bertanding bersungguh-sungguh. pegawai dan organisasi merupakan duta negara semasa terlibat dalam mana-mana pertandingan peringkat antarabangsa. Patriotisme dalam sukan:- -  Pengertian: Perasaan cintakan negara melalui sukan.  Mengawal emosi dan tingkah laku PATRIOTISME MELALUI SUKAN.  Atlet. Sains sukan juga berkembang selari dengan sejarah dunia. Sabah Tatap (Sabah). - Definisi patriotisme: perasaan cintakan negara yang terlalu tinggi. Hoben Jang Hoben (Negeri Sembilan). Penonton juga seharusnya: Menghormati keputusan pengadil  Menghormati penyokong lawan. Tranung Nellang (Terangganu). sains sukan merupakan idea-idea sainstifik kepada aktivitiaktiviti sukan. Agi Idup Agi Ngalaban (Sarawak).  Tidak meletakkan insentif dan ganjaran sebagai balasan kepada sumbangan dalam bidang yang diceburi. pegawai. Sejarah perkembangan sains sukan meliputi 3 peringkat iaitu peringkat awalan. Kejor Yob Kejor (Perak). Gomo Kelate Gomo (Kelantan). 12 .  Atlet. penonton perlu menghayati slogan-slogan yang boleh meningkatkan semangat cintakan negara atau negeri melalui sukan seperti Malaysia Boleh. Pulun Kedah pulun (Kedah) dan sebagainya.

cakera. Tujuan latihan begitu dilakukan? Menyediakan satu komuniti tentera yang kuat. berlari. Kenapa? Ini kerana beberapa peristiwa yang berlaku pada tahun 1762 dan 1789. Pada masa itu. Olimpik juga mempunyai kepentingan agama iaitu sebagai penghormatan kepada Zeus (patung besarnya ada di bandar Olympia). lembik dan lemah akan di biarkan mati. Sukan ini semakin hilang kepentingannya dengan penaklukan Rom ke atas Yunani (sekarang dikenali sebagai Greece). sukan mula menjadi penting dalam Yunani Purba dan mencapai kegemilangannya pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masihi. Sukan Olimpik dilihat festival orang tidak beragama (pagan) dan pada 393. tentera-tentera Sparta akan melakukan aktiviti-aktiviti sukan. 2. Bagaimana cara latihan pada zaman itu? Latihan fizikal berbentuk ala ketenteraan. 6. 5. bergusti adalah antara aktiviti yang di lakukan oleh tentera-tentera Sparta semasa aman. dan ini menandakan berhentinya sukan Olimpik selama ribuan tahun sehinggalah diadakan semula pada abad ke-19” Di perolehi dari http://ms. berwibawa. Pada masa bukan perang. Apabila Kristian menjadi agama rasmi Empayar Rom. Bagi budak yang berpotensi akan dijadikan tentera yang gagah dan di serap masuk ke pasukan tentera senior pada umur 16 tahun. Acara-acara olimpik pada hari ini seperti merejam lembing. Maharaja Theodosius mengharamkan Olimpik.Peringkat awalan 1. Aktiviti sukan semakin berkembang pada abad ke 18. walaupun tarikh ini bukanlah kali pertama Sukan Olimpik diadakan. Sejak itu. Apakah yang berlaku pada tahun 1762? 13 . 4. 3. Bagi budak yang tidak berpotensi. “Asal sukan Olimpik tidak lagi diketahui tetapi banyak lagenda tertulis bersama sama sukan ini. Bermula pada? - Zaman Greek (Aktiviti sukan mula di kesan pada zaman ini). Contoh? Kerajaan Sparta mengarahkan setiap budak lelaki yang berumur 6 tahun memasuki akademi tentera. Sambutan pertama Sukan Olimpik yang direkodkan adalah pada 776 SM.wikipedia. hanya satu acara dipertandingkan.org/wiki/Sukan_Olimpik. berdisiplin. Pemenang sukan ini akan dihormati dan dimasukkan ke dalam puisi dan dijadikan patung.

8. 7. Kesan penghasilan buku emile menyebabkan satu kajian telah di lakukan pada tahun 1770-an di Amerika Syarikat di mana 10% dari rakyat US berjoging pada masa senggang.- Pada tahun 1762 merupakan tahun penghasilan sebuah buku yang bertajuk Emile yang di karang oleh Jean Jacques Rousseau. Jadi apa kaitannya dengan kesukanan? Peristiwa tersebut menyebabkan terhapusnya jurang perbezaan antara golongan bangsawan dan golongan bawahan. Apa kandungan Emile? Kandungan Emila ialah penglibatan diri dalam aktiviti sukan memberi kebaikan kepada manusia dalam kehidupan seharian melalui aktiviti-aktiviti aksi dan pergerakan badan. 11. golongan bangsawan sahaja pada masa itu yang melakukan aktiviti sukan. Adakah golongan bangsawan sahaja yang melakukan aktiviti sukan pada sebelum itu? Ya. 12. Peringkat pertengahan. Apa pula yang berlaku pada tahun 1789? Pada tahun 1789 tercetusnya revolusi Perancis dengan kejatuhan Penjara Bastille. lawan pedang. 13. penjara tersebut merupakan lambang kekejamana pemerintahan perancis pada ketika itu. Apa sukan-sukan yang di lakukan hanya oleh golongan bangsawan tetapi tidak boleh dilakukan oleh golongan bawahan sebelum berlakunya revolusi Perancis? Antara aktivtii yang hanya di lakukan oleh golongan bangsawan ialah seperti tenis. menunggang kuda. 10. Jadi maksudnya. Pada tahun bilakah sejarah perkembangan sains sukan di katakan bermula pada peringkat pertengahan? 14 . Penjara Bastille? Ya. semua golongan boleh melakukan aktiviti sukan. Itu sahaja? Ada lagi. 9. begitu? Ya. selepas revolusi Perancis dan kejatuhan penjara Bastille. 1. 14.

Menukar. Itu saja? - Tidak. 5. ada lagi seorang yang bernama H. Kenapa tahun 1980-an? Kerana pada masa itulah berlakunya fenomena “ledakan kecergasan” atau fitness boom di seluruh dunia. 6. ada lagi. 15 11. Siapa yang memperkenalkan? Seorang sainstis bernama Edward Muybridge pada tahun 1878. Apakah bentuk kajian atau aktiviti yang menyebabkan sains sukan mula di sedari menjadi satu subjek utama pada awal abad 19? Yang pertama adalah analisis kajian pergerakan manusia dan aktiviti sukan mula di perkenalkan. 9. banyak bidang sains seperti antropometri. Pada tahun 1980-an itu jugalah banyak university di US mula memperkenalkan dan menawarkan subjek-subjek dan bidang-bidang sains sukan dalam pengajian di kampus. biomekanik. Dia sahaja sainstis yang membuat kajian mengenai pergerakan manusia hasil daripada aktiviti sukan? - Tidak. Pada tahun bilakah sains sukan mula menjadi popular? Pada tahun 1980-an. 4. Bila pula bidang-bidang sains berkembang dan mula membincangkan mengenai bidang sukan? Semuanya berlaku pada pertengahan abad ke 20 dimana pada masa itu. Piper? Beliau mencipta dan menggunakan satu alat yang di beri nama Elektromiogram (EMG) yang bertujuan mengukur impuls elektrek yang di hasilkan oleh otot manusia semasa pergerakan. Apa kajian yang di lakukan oleh H. 10. 8.- Pada awal abad ke 19. biologi. 3. 2. fisiologi dan psikologi menghasilkan kajian dan jurnal mengenai sukan. Pada tahun itu jugalah pusat-pusat pendidikan jasmani menukarkan namanya kepada sains sukan. Apa kajian yang di lakukan oleh Edward? Dia memperkenalkan kaedah penggambaran aksi orang atau kuda berjalan dan berlari. 7. Piper seorang sainstis German. maksudnya? .

Asafa Powell (9.72s. Buktinya? - Cuba fahami betul-betul fakta mengenai acara pecut ini. begitu? Bukan. Mungkin pada tahun 1968 catatan masa 9. Maurice Greene (9. Setiap rekod sentiasa meningkat mengikut tahun terkini. 16 . Sekarang subjek dan pembelajaran sains sukan semakin berkembang tambah-tambah lagi melalui pembelajaran sains sukan ini sangat-sangat membantu atlet dan pegawai meningkatkan prestasi. Leroy Burrell (9. 9. 12.74s . Jadi subjek pendidikan jasmani sekarang ini tidak ada lagi lah.92 – 1988.79s – 1999). Paling jelas ialah factor kajian. 2.blogspot.58s. 9.69s dan 9. Donavon Bailey (9.- Kan sebelum ini aktiviti sukan semuanya diletakkan di bawah subjek pendidikan Jasmani.93s – 1983).com/2010/04/pencapaian-ajaibmanusia-dalam-acara. rekod pertama yang dicatatkan bawah 10s menggunakan pencatat masa elektronik adalah pada tahun 1968 dengan catatan 9. analisis.93s – 1987. Carl Lewis (9.85 – 1994). subjek pendidikan jasmani ada lagi cuma bidangnya tidak lagi seperti sebelum ini. Rekod dunia itu.95s merupakan catatan masa yang paling hebat pada masa itu tetapi cuba bandingkan dengan catatan masa pada tahun 2009 iaitu 9. Cuba terangkan. 1. 9.77s – 2005.58 – 2009)” Di perolehi dari http://anakjelapang10.95s iaitu di lakukan di kawasan beraltitud tinggi di Mexico City oleh Jim Hines dari US. bagaimanapun telah direndahkan beberapa kali oleh beberapa pelari dari US. konsep evolusi pun berlaku dan dari pendidikan jasmani kepada sains sukan. adakah factor persekitaran dan pemakanan?. Jadi apabila timbulnya subjek dan bidang baru. - Cuba kamu perhatikan catatan masa 100m di atas. Peringkat terkini. Antara yang telah Berjaya memecahkan rekod dunia itu termasuklah Calcin Smith (9. Aktiviti sukan dan pembelajaran sukan mempunyai perbezaan antara pendidikan jasmani dan sains sukan.86s – 1991). “Jika dikaji sejarah rekod dunia acara 100m lelaki. 9. Cerita sedikit mengenai bagaimana perkembangan sains sukan mula berlaku di zaman moden/terkini. penilaian dan sebagainya yang berpunca dari bidang sains sukan merupakan factor utama dalam peningkatan prestasi. Persoalannya adakah ini kebetulan?.84s – 1996). adakah factor fizikal?.html 3.2007) dan Usain Bolt (9. Kanada dan Jamaica.

8. banyak sainstis-sainstis sains sukan melakukan penyelidikan. beliau mempunyai kekuatan paru-paru yang membolehkannya berada dalam air lebih lama. Contoh?. Phelps yang juga dipanggil Superfish mempunyai ketinggian 193cm. seminar dan sebagainya. Olimpik Beijing diperkenalkan dengan penggunaan nanoteknologi 17 . mampu menggunakan keadaan fizikal badannya lain daripada atlet lain .4. semasa tahun-tahun 1990-an ke atas. ia mempamerkan kehebatan bentuk badan ciri-ciri atlet unggul yang memberi kelebihan ketika bertanding di samping kemahiran dan keupayaan sebenar. Mengikut Berita Nanoweek. 7. pengetahuan. Sebagai contoh. 6. “Kalau diperhatikan bentuk fizikal badan atlet seperti Phelps dan Bolt. Teknologi mempunyai kesan ke atas prestasi atlet. pembinaan fizikal yang mantap dan sebagainya. begitu? Ya. menghasilkan jurnal. Kekuatan jantung ini dapat membantu beliau mengambil bahagian pada tahap terbaik dua atau tiga kali sehari. 5. menghindarkan percikan dan tarikan sekiranya beliau muncul ke paras air lebih awal. Ada lagi maklumat mengenai peringkat terkini dalam sejarah perkembangan sains sukan? Ada. Tadi ada di nyatakan mengenai kajian-kajian yang meningkatkan prestasi atlet 100m dari tahun 1968 hingga kini. Maksudnya melalui kajian dan pembelajaran sains sukan mampu meningkatkan pretasila. Adakah contoh-contoh artikel berkenaan jawapan no 7? - Artikel di bawah menjelaskan mengenai bagaimana peranan teknologi. kemahiran dan sebagainya yang berpandukan dari bidang sains sukan. Boleh bagi contoh-contoh lain bagaimana melalui kajian boleh meningkatkan prestasi atlet? - Banyak kajian yang boleh meningkatkan prestasi atlet seperti penghasilan peralatan berteknologi yang dibenarkan. Di antara kelebihan Phelps ialah beliau mempunyai kekuatan jantung yang mampu mengepam 30 liter darah setiap satu minit ke ruang otot-otot dengan purata dua kali. Di samping itu. penghasilan kemahiran yang mampu menghasilkan keputusan yang baik. Contohnya seminar yang di anjurkan pada tahun 1995 di Atlanta.disifatkan seperti Dolphin berbanding perenang lain. US yang menghimpunkan sebanyak 2000 orang dalam seminar Kongres Sains Sukan Sedunia III yang di anjurkna oleh Majlis Olimpik Kebangsaan (OIC).

1. Pakaian baju renang Speedo telah mengiyakan kesan teknologi ke atas pencapaian atlet renang dunia setakat ini. 8. tetapi membuka ruang perlumbaan teknologi pada masa yang sama.com.Ada.” Di perolehi dari http://www. Pada tahun 1995.Di Universiti Malaya. 5.asp? y=2008&dt=0827&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01. Persatuan Pendidikan Jasmani. Di Korea Selatan. Di IPTA mana tuh? .my/utusan/info.dalam menghasilkan spike. sainstisnya telah mengkaji dan mencipta kasut yang mampu menstabilkan atlet memanahnya semasa melakukan panahan. 2.utusan. Persaingan bukan sahaja di kalangan para atlet. 7.Bermula sebagai sebuah program di Institusi Pengajian Tinggi Awam pada tahun 1995. Sains Sukan dan Kecergasan Malaysia (PPJSKM) dan Persatuan Perubatan Sukan Malaysia (PPSM) berperanan sebagai mengajurkan bengkel. Selain IPTA. adakah pihak lain yang bertanggungjawab dalam membantu mengembangkan sains sukan di Malaysia? .Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Pengurusan Sukan) 4. Setiap persatuan di jawapan no 5 berfungsi sebagai apa untuk di katakana sebagai “antara pihak yang bertanggungjawab mengembangkan sains sukan di Malaysia”? . Di China. PERKEMBANGAN SAINS SUKAN DI MALAYSIA. tahap keyakinan yang tinggi dan stabil. sainstis-sainstisnya mengkaji bagaimana mengekalkan prestasi dalam sukan gimnastik. adakah kajian dan pencapaian yang tinggi di hasilkan? . Bilakah bermulanya perkembangan sains sukan di Malaysia? . adakah IPTA lain yang menawarkan subjek Sains Sukan ini? . Apa opsyen yang di tawarkan oleh UM? . di Institusi Teknologi Mara dan kini sudah menjadi Universiti Teknologi Mara menawarkan Diploma Sains Sukan dan Rekrasi. Sains Sukan dan Kecergasan Malaysia (PPJSKM) dan Persatuan Perubatan Sukan Malaysia (PPSM). 3. Spikeasimetrikel yang menggunakan nanoteknologi dikatakan dapat memberi prestasi atlet lebih berkesan. 18 .Pada tahun 2001. Adakah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak terlibat dalam mengembangkan sains sukan di Malaysia?.Ada dengan menawarkan matapelajaran sains sukan pada tahun 2000 di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar sebagai mata pelajaran elektif kepada pelajar murid tingkatan 4 dan tingkatan 5.Ada contohnya sainstis Thailand yang mengkaji dan menghasilkan servis kuda dalam sukan sepak takraw.htm 9. Kalau di Asia. . seminar dan konvensyen pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi membincangkan dapatan kajian yang terkini dalam bidang sains sukan. Pada tahun bila matapelajaran ini di jadikan sebagai matapelajaran SPM? .Ada iaitu Institut Sukan Negara (ISN). 6.Institut Sukan Negara (ISN) berfungsi mengendalikan penyelidikan dalam sains sukan untuk meningkatkan pencapaian atlet negara. Persatuan Pendidikan Jasmani.

Tujuannya adalah memberi pengetahuan kepada jurulatih bagaimana melaksanakan program latihan kepada atlet dengan lebih terancang dan sistematik.Peranan JPK ialah membangunkan kurikulum sains sukan. Bilakah skim ini di wujudkan? . 3. 5. 10. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan (LKK)? . Lain-lain maklumat? . • Menyelaras dan melaksanakan semua program aktiviti persijilan kejurulatihan pada semua peringkat. • Menyediakan satu sistem dan pendekatan yang professional serta saintifik dalam bidang kejurulatihan ke arah memajukan sukan di Malaysia. • Menyediakan satu program yang sistematik untuk menambah bilangan jurulatih dan memberi jurulatih peluang untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kejurulatihan. melengkap dan meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam bidang sains sukan. 9.Menubuhkan satu lembaga bagi menyelaras SPKK iaitu Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan. 4. Lembaga ini adalah sebagai penyelaras SPKK dengan bekerjasama dengan persatuan-persatuan sukan dan badan-badan sukan kebangsaan.Ada iaitu objektif LKK.Di wujudkan pada 14 Jan 1985. Punca-punca SPKKdi wujudkan? . Objektif LKK ada empat iaitu:• Melatih.Majlis Sukan Negara. 11. 6. 2. . pengkhususan sukan dan amalan kejurulatihan yang bertujuan untuk memajukan prestasi serta pencapaian atlet kebangsaan. • Menyelaras semua kegiatan kejurulatihan bagi persatu-persatuan kebangsaan. Contohnya?.SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN SUKAN KEBANGSAAN (SPKK) 1. Ada lagi maklumat mengenai SPKK? . 19 . .Contohnya komponen sains sukan. 8. pengkhususan sukan dan praktikal. • Menyusun dan mengubal kurikulum kebangsaan. Tujuan jurulatih di dedahkan dengan pengetahuan asas sains sukan? .Tugas utama LKK ada empat iaitu:• Wujudkan Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan. 7.Ya. Apa tindakan Majlis Sukan Negara selepas mendapat cadangan dari peserta?. Apa yang dicadang atau di usul oleh peserta Simposium Kejurulatihan Kebangsaan 1985? . pengkhususan sukan dan praktikal) akan di dedahkan kepada setiap jurulatih.Hasil daripada usul peserta di Simposium Kejurulatihan Kebangsaan 1985. Ketiga-tiga komponen (sains sukan. Apa peranan JPK? . Setiap jurulatih akan di dedahkan dengan pengetahuan asas sains sukan.Agar sistem kejurulatihan kebangsaan di kembangkan. • Melaksanakan apa-apa tugas dari masa ke semasa berhubung dengan kejurulatihan yang di arahkan oleh Menteri Belia dan Sukan.Lain-lain maklumat mengenai SPKK ini ialah di wujudkan satu jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Perkembangan Kurikulum (JPK) di bawah selarasan SPKK. 12. Siapakah pihak yang bertanggungjawab mewujudkan SPKK? . Apalah tugas-tugas utama LKK? .

Ada lagi apa-apa maklumat mengenai SPKK? . Contohnya?.Ada iaitu SPKK terbahagi kepada tiga tahap iaitu:• Tahap 1: Pengetahuan asas Sains Sukan. . strategi dan kemahiran bagaimana melatih atletnya mengikut bidang sukan yang di ceburi.Komponen ini mendedahkan kepada jurulatih teknik. 19. Komponen pengkhususan sukan?. ijazah (sarjana muda). 14. Maksudnya?.Maksudnya setiap jurulatih yang ingin menjadi jurulatih yang bertauliah mesti mempunyai antara 3 tahap yang di nyatakan pada jawapan no 19. 15. .Komponen ketiga merupakan praktikal di mana setiap jurulatih di beri peluang untuk mengaplikasikan setiap ilmu yang dipelajari semasa menjalani kursus kejurulatihan yang telah dihadiri. Kedua-dua IPT ini menawarkan program pengajian di peringkat sijil.Persatuan kebangsaan bagi permainan atau bidang yang di ceburi jurulatih tersebut. PENGAJIAN SAINS SUKAN DI INTITUSI PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA. teknik dan kemahiran dalam permainan atau pertandingan sebenar. 20. Selalunya bidang sains sukan ditawarkan di Intistusi Pengajian Tinggi Awam seperti:20 - .13. Setiap apa yang dilakukan akan di nilai dan kemudiannya di tauliahkan. Manakala bagi persatuan pusat Football Assosiation of Malaysia (FAM).KAFA.Tidak. • Tahap 3: Kajian dalam sukan. 16. diploma. master (sarjana) dan phd (Kedoktoran). Persatuan Bola Sepak Kelantan . Bagaimana pula komponen yang ketiga?. - Intitusi Pengajian Tinggi di Malaysia di bahagikan kepada dua jenis iaitu Institttusi Pengajian Tinggi Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Jurulatih bola sepak akan di dedahkan bagaimana menyusun program latihan yang pengisiannya adalah bagaimana pemain belajar dan mengaplikasikan strategi. badminton (Badminton Assosiation of Malaysia . Setiap kandungan dalam komponen ini di sediakan oleh persatuan bidang tersebut samada persatuan negeri atau pusat tetapi kandungan komponen ini perlu mengikut garis panduan LKK. .BAM). . Contohnya? . LKK ada memantau kah atau sepenuhnya di bawah bidang kuasa persatuan kebangsaan?.Contohnya jurulatih bola sepak. Semua kandungan dan pengisian komponen ini adalah di kelolakan oleh persatuan bola sepak negeri contohnya Sabah Football Assosiation – SAFA. 17. Dalam hal ini LKK akan memberi garis panduan dalam melaksanakan komponen ketiga ini kepada setiap persatuan kebangsaan.FAM). Pihak yang bertanggungjawab menilai dan memberi pentauliahan? . kemudian mesti menjalani kursus kejurulatihan yang dikelolakan oleh persatuan-persatuan Kebangsaan dan memohon menjadi jurulatih yang bertauliah. • Tahap 2: Pengetahuan khusus aspek Sains Sukan. . hoki (Malaysian Hockey Federation MHF) 18.Contohnya bola sepak (Football Assosiation of Malaysia .

• • • • • • • Universiti Malaysia – UM Universiti Putra Malaysia – UPM Universiti Pendidikan Sultan Idris – UPSI. • • • • • • • • • • • • Anatomi dan Fisiologi Sejarah dan Falsafah Sains Sukan Biomekanik Lakuan Motor Fisologi Pemakanan Sukan Pengurusan Sukan Rehablitasi Sukan. Universiti Teknologi Malaysia . Kursus-kursus yang ditawarkan. Psikologi Sukan Sosiologi Sukan Kesihatan dan Kecergasan Kejurulatihan Peringkat pengajian. 21 .UTM Universiti Kebangsaan Malaysia – UKM Universiti Teknologi Mara – UiTM Universiti Malaysia Sabah – UMS. - Setiap mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menamatkan pengajian dalam bidang sains sukan mestilah mengambil kursus-kursus seperti di bawah bagi membolehkan pengiktirafan dari lemabaga pengajian.

Peringkat Pengajian Diploma Diploma Pengajian Sukan Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi Diploma Pengurusan Kesenggangan Diploma Kesihatan dan Kecergasan. ijazah sarjana dan kedoktoran. ijazah sarjana muda.- Berikut merupakan contoh-contoh peringkat pengajian bagi bidang sains sukan dari peringkat diploma. Ijazah Sarjana Muda Pengurusan sukan Ijazah Sarjana Muda Psikologi dan Kejurulatihan Sukan Ijazah Sarjana Muda Fisiologi Sukan dan Terapi Atlet Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sukan Ijazah Sarjana Muda Kejurulatihan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains sukan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kejurulatihan sukan Ijazah Sarjana Muda Sains sukan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan sukan Ijazah Sarjana Muda Sains kesihatan dengan pengkhususan dalam sains sukan Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan) Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Sukan) Ijazah Sarjana 22 Bil 1 Tempoh Pengajian 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 2 Ijazah Sarjana muda Universiti yang menawarkan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Malaya (UM) Universiti Malaya (UM) Universiti Malaya (UM) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Putra Malaysia (UPM) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Pendidikan 3 Sarjana 3–4 tahun 3–4 tahun 3–4 .

Antara kursus atau bidang dalam sarjana dan kedoktoran bagi sains sukan adalah seperti:• • • • • Fisiologi senam Biomekanik Lakuan morot Psikologi sukan Rehabilitasi. - Bidang kerjaya dalam bidang sains sukan sangat meluas yang bermula pada tahun 1990-an. Selain itu. 23 . - - SAINS SUKAN DAN KERJAYA. Ini bermaksud. Banyak penawaran bagi individu yang mempunyai pengetahuan dan pentauliahan dalam bidang sains sukan. Program lanjutan bermaksud pengajian dalam bidang tersebut di lanjutkan dengan penulisan kajian atau tesis. kebanyakkan university menyediakan program pengajian kedoktoran sahaja tetapi memerlukan setiap pemohon mempunyai ijazah sarjana yang berkelayakan mengikus syarat yang telah di tetapkan oleh university tersebut. Peringkat kedoktoran selalunya bergantung dengan university itu sendiri dengan menawarkan program ijazah sarjana dan kedoktoran dengan penyelidikan penuh dan program kedoktoran dengan penyelidikan penuh. ada university yang menawarkan pengajian di peringkat ijazah sarjana dan apabila habis ijazah sarjana terus menyambung kepada kedoktoran.4 Kedoktoran Pendidikan (Kejurulatihan Sukan) Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Sains Sukan) Ijazah Doktor Falsafah (Psiokolgi Sains Sukan) Ijazah Doktor Falsafah (Kejurulatihan Sukan) tahun 3–4 tahun 3–4 tahun 3–4 tahun Sultan Idris (UPSI) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) - Program ijazah sarjana kebiasaannya adalah program lanjutan dari bidang ijazah sarjana muda yang sudah diperoleh semasa peringkat ijazah sarjana muda.

- Beberapa pecahan kerjaya dalam bidang sains sukan adalah seperti berikut:• Kesihatan dan kecergasan  Instructor kecergasan  Jurupulih anggota (fisioterapi)  Promoter produk kesihatan  Pengendali program (cth: pemulihan jantung. • Sukan  Jurulatih kecergasan  Pengurus kelab sukan  Konsultan sukan  Pegawai sukan kolej/university  Pengurus peribadi atlet. - Setiap komponen kerjaya di atas memerlukan pengetahuan dalam bidang sains sukan. 24 . negara dan antarabangsa  Pegawai pemasaran sukan • Penyelidikan  Saintis sukan  Ahli biomekanik.  Wartawan sukan  Pengawai informasi sukan • Perniagaan  Pembekal peralatan sukan  Pengajur kejohanan sukan peringkat negeri. pemulihan diabetes)  Pakar pemakanan  Dietisian.

Butcher (2000) – pengurusan sukan merupakan satu bidang yang menawarkan latihan khusus dan keperluan pendidikan kepada individu-individu yang ingin bekerjaya dalam industry sukan. • • • Penilaian Perancangan kepimpinan Penguru san sukan 25 Pengelolaan . DeSensi. Charlie dan Warren (1972) – satu proses menggunapakai peralatan dan sumber manusia untuk mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Definsi organisasi: Satu kesatuan yg terdiri drpd bahagian-bahagian individu dlm sesuatu pertubuhan (perkumpulan. Kelly. Willism. sekumpulan orang atau dengan beberapa kumpulan orang semata-mata untuk membantu atau mencapai objektif sesebuah organisasi.PENGURUSAN SUKAN. pengarahan. penyelarasan dan penilaian ke atas manusia untuk mencapai matlamat tersebut. Ia melibatkan organisasi. mengarah dan mengawal aktiviti manusia dengan campuran sumber lain dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. perbadanan) untuk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan bersama) Definisi sukan: Segala jenis latihan gerak badan dan permainan yang memerlukan tenaga dan ketangkasan Definisi pengurusan sukan:• - - - Proses merancang. Definisi pengurusan: satu usaha untuk mengelola atau menyelesaikan satu tugasan secara bersama dengan orang lain. mengelola. Blanton dan Beitel (1990) – pengurusan sukan sebagai kemampuan mengurus gabungan tujuh komponen kemahiran.

Blanton dan Beitel (1990) - Ketujuh-tujuh komponen kemahiran pengurusan sukan di atas adalah berkait rapat antara satu sama lain bagi mengurus sebuah organisasi. Komponen Perancangan Perolehan pengetahuan . . pra-pertandingan dan pertandingan.Bilangan peserta .Penyediaan belanjawan Pengawalan Pengarahan Pengurusan sukan sebagai gabungan komponen kemahiran. pra-pertandingan dan pertandingan. Menetapkan: . Berikut merupakan hubungkait antara tujuh kemahiran pengurusan bagi sebuah organisasi sukan. Masa yang diperuntukan Bilangan peserta Belanjawan yang diberi Kemudahan tersedia Tugasan/keperluan Menetapkan: . Kelly.Jadual latihan. pra-pertandingan dan keperluan atlet/badan sukan.Belanjawan yang diberi.Tempat latihan.Kemudahan alatan yang tersedia .Masa latihan. Bersedia memberi bantu mula dan Pengelolaan Pengarahan Maklumat perancangan dan bentuk latihan atau pertandingan Maklumat komponen lain dalam pengurusan sukan Pengawalan 26 .Jenis pertandingan . . Sumber: DeSensi.Menyenarai pegawai Mengarahkan komponen kemahiran yang lain menjalankan tugas mereka Pemantauan dan pemerhatian ke atas perjalanan komponen kemahiran yang lain Mengawal selia bidang tugas komponen kemahiran pengurusan yang lain.Masa yang diperuntukan .

Perbezaan yang paling ketara ialah dari segi penggunaan sumber manusia. ketujuh-tujuh kemahiran dikuliahkan semasa mengambil kursus pengurusan sukan. Contohnya bagi kemahiran belanjawan. Kertas kerja program yang .Mengaplikasikan prinsip-prinsip dan dan pengelolaan kaedah-kaedah latihan . Organisasi bukan sukan menggunakan tujuh kemahiran yang terdapat dalam organisasi sukan sebagai jawatan bagi individu.Perancangan lain . 27 - . pengurus.Mengurus persediaan dan kebajikan peserta/atlet .Samada kesemua komponen kemahiran bergerak di landasan yang betul dan mencapai objektif yang telah ditetapkan pada setiap yang dirancang.Menetapkan ujian dan mendapatkan skor . Organisasi bukan sukan akan melantik seorang yang mempunyai pengetahuan matematik dan memegang jawatan sebagai akauntan. . - Organisasi sukan adalah berbeza dengan organisasi lain. Maklumat daripada .Penyediaan Belanjawan Pemimpin (Jurulatih. pengurus pasukan dan pakar pemakanan mengurus atlet .Pemakanan atlet Maklumat daripada semua Menilai: komponen kemahiran yang . Pengurusan sukan di bahagikan kepada dua bentuk iaitu: • Satu bidang yang mewujudkan pelbagai kerjaya pengurusan secara professional dalam sukan.Kemajuran atlet .Kemampuan kepimpinan jurulatih.Interprestasi . Manakala bagi organisasi sukan.Meneliti kertas kerja dirancang .Merangka rancangan latihan komponen perancangan .Mendapatkan belanjawan daripada sector/bahagian tertentu seperti Kementerian Belia dan Sukan.Mendapat tajaan daripada badanbadan korporat dan individu. pakar pemakanan) Penilaian bantuan terapi kepada atlet yang mengalami kecederaan semasa latihan atau pertandingan dengan menyediakan fisioterapi dan pegawai perubatan.Kemudahan perubatan/fisioterapi/bantu mula .

Persoalannya. Atur cara yang lengkap disediakan lebih awal dengan menetapkan masa bagi sesuatu acara yang dipertandingkan. . SISTEM PERTANDINGAN. Sebuah pertandingan yang di anjurkan perlu memilih cara pelaksanaan pertandingan atau yang lebih mudah difahami sistem pertandingan. Pemilihan sistem pertandingan adalah bergantung kepada beberapa factor atau ciriciri seperti:• Masa yang di perlukan • Alatan dan kemudahan yang ada • Pegawai dan petugas yang diperlukan • Kewangan • Bilangan penyertaan. ii. • Bertarung dengan setiap ahli dalam kumpulan. iv. • Mencari. iii.• Penyediaan akademik secaar professional yang ditawarkan di institusi-institusi pengajian tinggi sebagai satu kursus utama. Kejohanan akan melibatkan pengurusan dan perancangan yang kemas dan rapi. Boleh dikelolakan selama sehari atau beberapa hari sahaja. Mungkin kita pernah mendengar pertandingan berbentuk kejohanan.Kelebihan sistem liga. Contoh pertandingan berbentuk kejohanan ialah Kejohanan Padang dan Balapan di bawah kelolaan MSSM. • Jadual-jadual perlawana sudah di ketahui awal • Menggalakkan penyertaan yang ramai. adakah kita tahu ciri-ciri pertandingan berkonsepkan kejohanan? Ciri-ciri pertandingan berbentuk kejohanan:i. • Merupakan satu format pertandingan yang popular. 28 . - - - Sistem Liga . • Senang dan mudah di kelolakan. • Pasukan terbaik akan dihasilkan.Objektif: • Memberi peluang kepada peserta untuk mengadakan pertarungan yang lebih banyak. Sesuatu pertandingan yang di anjurkan adalah bertujuan:• Mencari pemenang • Keseronokan. Membenarkan peserta bertanding dalam beberapa acara yang berlainan berdasarkan kepada undang-undang permainan dan peraturan am. undang-undang dan peraturan • Penentuan pemenang dan pemain yang sah • Agihan perlawanan yang adil • Jenis pertandingan. Setiap atlet boleh mengambil 3 acara individu dan 2 acara berkumpulan. menilai dan memilih individu yang berpotensi.

• Sistem liga dua pusingan  Setiap pasukan akan bertemu dua kali (timbal balik). maka N=5 Jika N=5. maka jumlah semua perlawanan ialah: • N (N – 1) 2 5 (5 – 1) 2 = 10 perlawanan c) Jumlah pelawanan setiap pasukan Jika N=5. Setiap lawan yang dihadapi akan dihadapi semula (bertemu dua kali) • Separa liga  Menggabungkan dua jenis sistem pertandingan dalam satu sistem pertandingan. • Peserta akan bermain bersungguh kerana setiap keputusan yang di peroleh akan menentukan mata. • Segala maklumat mengenai pertandingan di kumpul dalam satu jadual kedudukan.Jangka masa panjang – boleh memperbaiki prestasi sebelum habis pertandingan • Peserta tidak merasa rugi kerana berbaloi dengan latihan persediaan yang telah dilakukan sebelum pertandingan. • Sistem liga satu pusingan  Setiap pasukan akan bertemu sekali sahaja antara satu sama lain  Contohnya: sekiranya hanya terdapat 6 pasukan/peserta maka setiap pasukan/peserta akan menghadapi 5 perlawanan masing-masing untuk menentukan juara. Formula sistem liga a) Jumlah peserta = N b ) Jumlah semua perlawanan Jika bilangan pasukan ialah 5. 29 . maka jumlah perlawanan setia pasukan ialah: N-1= 5 – 1 = 4 perlawanan - Jenis-jenis sistem liga.  Selalunya membabitkan istilah bermain tempat sendiri dan bermain di tempat lawan (Home – away)  Contohnya: sekiranya ada 6 pasukan/peserta maka setiap pasukan/peserta akan mengharungi 10 perlawanan.

2. Johan B 3. Antaranya: separa liga 2 kumpulan  Sangat sesuai digunakan apabila penyertaan adalah 6 hingga 8 pasukan/peserta. kedua dan ketiga) akan di agihkan. Naib johan B 3. setiap johan dan naib johan akan di asingkan dan akan di undi samada masuk kumpulan X atau Y. Naib johan C . pusingan ketiga. johan dan naib johan setiap kumpulan akan bermain pada peringkat separuh akhir (Johan kumpulan A akan bertemu Naib Johan Kumpulan B dan Johan Kumpulan B akan bertemu Naib Johan Kumpulan A)  Pemenang bagi dua perlawanan tersebut akan menemukan kedua-dua pemenang dan keputusan perlawanan kedua-duanya akan menentukan juara. akan ada dua johan kumpulan dalam satu kumpulan dan akan ada dua naib johan kumpulan untuk satu kumpulan. 2.  Setiap pasukan/peserta akan di agihkan dalam tiga kumpulan (kumpulan A. C Peringkat kedua X 1. separuh akhir dan akhir).  Contoh: Peringkat pertama A 1. Selalunya sistem ini menggunakan sistem liga pada peringkat awal (pusingan pertama) dan sistem kalah mati pada peringkat seterusnya (pusingan kedua. 3. 3. 1. Johan A 2. Naib johan 30 A Y 1. Johan c 2. Ini bermaksud. 2. B dan C)  Pasukan/peserta pilihan (pilihan pertam.  Selepas setiap pasukan/peserta selesai bertemu dengan lawan masing-masing dalam kumpulan masing-masing.  separa liga 3 kumpulan  membabitkan penyertaan seperti 9 atau 11 pasukan/peserta. 3. suku akhir.  Setiap pasukan akan di agihkan sama rata  Pasukan pilihan akan di asingkan (pilihan pertama dalam Kumpulan A dan pilihan kedua dalam kumpulan B dan sebaliknya)  Selepas pertandingan liga di lakukan dalam setiap kumpulan.  Separa liga ada beberapa jenis. B 1.  Ketiga-tiga johan akan di undi.

 Johan dan naib johan bagi setiap kumpulan akan bermain untuk peringkat kedua. E. F. G dan H). D. 31 . Kalah mati sekali Objektif: peserta mesti mengalahkan lawannya untuk meneruskan menyertai pertandingan.  separa liga 4 kumpulan dan ke atas. Johan dan naib johan bagi setiap kumpulan X dan Y akan bermain pada peringkat separuh akhir dan pemenang pada perlawanan tersebut akan bertemu pada peringkat akhir.  Pasukan yang dapat mengekalkan momenton kemenangan akan bermain seterusnya sehingga kalah. C.  Separa liga 4 kumpulan dan ke atas mudah di kelolakan walaupun mudah lagi separa liga 2 kumpulan. B. Langkah pengelolaan bagi pertandingan kalah mati sekali ada dua perkara yang perlu di titik beratkan iaitu:• • - Bilangan peserta menunggu (bye) Penempatan pasukan pilihan (seeded) Kelebihan sistem kalah mati sekali: • • • • • • Jadual pertandingan menggunakan sistem ini mudah di fahami Mudah dilaksanakan Sangat-sangat sesuai mencari juara dengan masa yang pendek Peralatan yang di gunakan terhad Pegawai yang di lantik sedikit Boleh menampung penyertaan yang ramai.  Separa liga 4 kumpulan dan ke atas inilah yang di gunakan bagi pertandingan akhir bola sepak piala dunia di mana ada 36 pasukan yang terlibat dan di bahagikan kepada 8 kumpulan (A.

14. 7 dan 8 pasukan) (24) = 16 (9. maka N=7 Jika ada 7 pasukan maka ‘kuasa dua’ ialah (23) = 8. jika kalah terus tersingkir) Separuh peserta sudah tersingkir pada peringkat awal. 11. 10.• • - Menarik minat penyokong kerana konsep “bermain untuk menang” Sesuai di gunakan bagi pertandingan berbentuk carnival Kelemahan sistem kalah mati sekali:• • • Setiap peserta hanya mempunyai satu sahaja peluang (jika menang teruskan. a) b) Jumlah peserta = N Jumlah braket yang digunakan ialah: ‘kuasa dua’ yang digunakan mestilah lebih besar atau sama dengan bilangan peserta (21) = 2 (2 pasukan) (22) = 4 (3 dan 4 pasukan) (23) = 8 (5. 13. - Terdapat beberapa jenis sistem kalah mati seperti:• • • • • • Sistem kalah mati sekali Sistem kalah mati dua kali Sistem kalah mati tiga kali Sistem kalah mati bersagu hati Sistem kalah mati berlapis Sistem kalah rawak berterusan - Formula sistem kalah mati sekali. Sistem kalah mati dua kali 32 . Kerana jumlah pasukan adalah kurang dari 8. 12. Pemain pilihan belum tentu menjadi juara. c) d) e) Contoh: 7 – 1 = 6 Jadi ada 6 perlawanan keseluruhan. 15 dan 16 Pasukan) (25) = 32 (17 hingga 32 pasukan) Jumlah semua perlawanan ialah: N–1= Jumlah bye dalam perlawanan ialah: (kuasa dua) – N = Jumlah perlawanan dalam pusingan pertama ialah: N – Bye 2 Jika bilangan pasukan ialah 7. Contoh: (23) – N (8) – 7 = I Jadi ada 1 bye Contoh: 7 – 1 = 6 = 3 2 2 Jadi ada tiga perlawanan pada peringkat pertama. 6.

Jumlah perlawanan maksimum = 2N . .• • - - Objektif: memberi peluang kedua kepada pasukan/peserta yang kalah pada perlawanan pertama. Kelebihan sistem pertandingan kalah mati dua kali:Satu pertandingan yang paling adil Boleh menanmpung penyertaan yang ramai. 10. Peraturan Am Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM). Kelemahan • Memerlukan perlawanan. c) d) e) Contoh: 2 (7) – 2 = 12 Perlawanan 2 (7) – 1 = 13 Perlawanan Contoh: (23) – N (8) – 7 = I Jadi ada 1 bye Contoh: 7 – 1 = 6 = 3 2 2 Jadi ada tiga perlawanan pada peringkat pertama. 12. venue dan perbelanjaan yang banyak berbanding sistem kalah mati sekali.Terdapat beberapa peraturan-peraturan am pertandingan bagi menyertai dan pengelolaan kejohanan di bawah MSSM iaitu: • • • Undang-undang Kelayakan Had umur peserta 33 . • Berkelebihan dari sistem kalah mati sekali. • Jadual pertandingan yang kompleks. .Tujuan: mengawal perjalanan perlawanan serta di jadikan sebagai panduan sesuatu program atau kejohanan. Formula sistem kalah mati dua kali:a) b) Jumlah peserta = N Jumlah braket yang digunakan ialah: ‘kuasa dua’ yang digunakan mestilah lebih besar atau sama dengan bilangan peserta (21) = 2 (2 pasukan) (22) = 4 (3 dan 4 pasukan) (23) = 8 (5. 15 dan 16 Pasukan) (25) = 32 (17 hingga 32 pasukan) Jumlah semua perlawanan ialah: 1. 14. 13. 7 dan 8 pasukan) (24) = 16 (9. 11. • Menarik minat peserta untuk menyertai sistem pertandingan berbentuk kalah mati dua kali. Jumlah perlawanan minimum = 2N – 2 2. maka N=7 Jika ada 7 pasukan maka ‘kuasa dua’ ialah (23) = 8. 6. Kerana jumlah pasukan adalah kurang dari 8. PERATURAN AM PERTANDINGAN.1 Jumlah bye dalam perlawanan ialah: (kuasa dua) – N = Jumlah perlawanan dalam pusingan pertama ialah: N – Bye 2 Jika bilangan pasukan ialah 7.

ii. - Setiap peraturan dan undang-undang yang di gunapakai dalam kejohanan MSSM adalah berdasarkan kepada persekitaran yang merangkumi aspek-aspek seperti:i. ii. v. Undang-undang permainan antarabangsa di gunakan sepenuhya bagi kategori 18 tahun ke bawah Untuk 12 tahun ke bawah. Peserta. Pelajar yang menunggu keputusan SPM/SPMV/STPM tidak layak menyertai pertandingan di bawah MSSM Pelajar yang mendaftar di sekolah swasta selepas mendapat keputusan SPM/SPMV/STPM boleh menyertai pertandingan MSSM dengan syarat sekolah swasta tersebut menjadi gabungan dengan MSS Negeri serta 34 . Masa bermain Jarak Bilangan pemain Alatan Corak permainan Kelayakan i.• • • • Pendaftaran Pakaian Bantahan Lembaga tatatertib Undang-undang Terdapat dua panduan pengubalan undang-undang di bawah kelolaan MSSM iaitu: i. iii. peraturan/undang-undang adalah mengikut persetujuan oleh Jawatankuasa Kerja MSSM dan Jawatankuasa Teknik Pemainan MSSM. • • • Peserta yang menghadiri kursus sepenuh masa di sekolah rendah atau menengah dan sekolah tersebut berdaftar menjadi ahli MSS Negeri. iv.

akademi permainan kebangsaan hendaklah mewakili negeri masing-masing dalam pertandingan MSSM.” Maknanya rombongan tersebut adalah satu pasukan dan tidak ada lagi rombongan lain yang serupa dengan rombongan di atas yang menyertai kejohanan yang sama dengan rombongan di atas. Sekolah Hanya sekolah yang berdaftar dan menjadi ahli gabungan Majlis Sukan SekolahSekolah Negeri sahaja layak menyertai pertandingan di bawah kelolaan MSSM. pelajar tersebut boleh menyertai mana-mana negeri lain dengan syarat mendapat kebenaran dari MSS Negeri pelajar tersebut berasal. iii. • Sekiranya pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah sukan dan akademi permainan kebangsaan tidak di panggil oleh negerinya. Contoh: “ rombongan atlet dan pegawai Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sabah yang menyertai kejohanan Padang dan Balapan MSSM terdiri daripada 200 orang atlet dan 60 orang pegawai. Negeri Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri layak secara automatic menyertai pertandingan di bawah kelolaan MSSM dengan hanya menghantar satu pasukan sahaja untuk menyertai pertandingan. Had umur yang menyertai pertandingan di bawah kelolaan MSSM adalah seperti: • • • • • 18 tahun dan ke bawah 16 tahun dan ke bawah 15 tahun dan ke bawah 14 tahun dan ke bawah 12 tahun dan ke bawah (sekolah rendah) 35 . ii. - Had umur peserta.mempunyai kehadiran/kedatangan ke sekolah tersebut tidak kurang 75% (kiraan kehadiran bermula selepas sebulan keputusan peperiksaan) • Pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah sukan.

- - - Pendaftaran. Setiap Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri wajib menghantar hakim/pengadil bertauliah dikalangan pegawai perkhidmatan pendidikan SAHAJA. Setiap pengurus pasukan/pegawai pasukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri WAJIB menghadiri taklimat yang telah di kelolakan oleh Jawatankuasa Pengelola. Pasukan yang mempunyai peserta wanita WAJIB di temani oleh pegawai atau jurulatih atau juruiring wanita. Peserta 12 tahun dan ke bawah hendaklah mengisi boring pendaftaran pertandingan individu beserta dengan gambar dengan menyertakan salinan sijil lahir yang telah di tandatangan pengesahan oleh pengetua atau Setiausaha Agung Majlis Sukan SekolahSekolah Negeri. Nama lain bagi juruiring wanita ialah caperon. 15 tahun dan ke bawah. Sekiranya hakim/pengadil BUKAN dari kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan tetapi mempunyai tauliah dan kelayakan dari persatuan negeri serta kebangsaan perlu mendapat kebenaran secara bertulis dari urusetia MSSM. 12 tahun dan ke bawah hendaklah mengikut tarikh lahir seperti yang tercatat dalam kad pengenalan dan surat beranak/sijil lahir dan bermula pada 1 Januari. Peserta tidak di benarkan menyertai pertandingan bagi kategori yang lebih tinggi dari had umurnya tetapi di bolehkan sekiranya terdapat peraturan dan ketetapan khusus. 14 tahun dan ke bawah. 16 tahun dan ke bawah. (contoh: Ali berumur 15 tahun tidak layak menyertai kategori umur 18 tahun). - Setiap Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri di benarkan menghantar bilangan peserta serta pegawai seperti yang telah ditetapkan oleh MSSM. Setiap Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri WAJIB menghantar Pengerusi Teknik (PT) ke mesyuarat teknik permainan berkenaan yang diadakan serentak dengan kejohanan MSSM. Peserta yang kehilangan kad pengenalan hendaklah mempunyai surat pengesahan dengan gambar dari Pejabat Pendaftaran (boring JPN 1/9 atau JPN 1/11) beserta dengan salinan sijil lahir yang telah disahkan oleh pengetua sekolah.- Kiraan umur bagi kategori umur 18 tahun dan ke bawah. penolong jurulatih serta fisioterapi HANYA dikalangan pegawai perkhidmatan pendidikan sahaja. Peserta berumur 18 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan kad pengenalan sekiranya di minta berbuat demikian. Jurulatih. 36 - - - .

- Jika bantahan tersebut diterima. Lembaga tatatertib. Asd Bantahan.00 – RM 200. Tidak lewat satu jam selepas tamat perlawanan (kecuali telah ditetapkan tempoh oleh jawankuasa pengelola pertandingan) Di sertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM 100. Pengerusi teknik permainan berkenaan. Diserahkan kepada setiausaha jawatankuasa pengelolapertandingan atau wakilnya. Setiap bantahan yang di lakukan oleh mana-mana pegawai perlu mengemukakan bantahan bertulis yang perlu mempunyai beberapa syarat untuk di terima bantahan tersebut iaitu: • • • • Di tandatangani oleh pegawai pasukan. Pengerusi Jawatankuasa Teknik MSSM atau wakilnya. Bidang tugas lembaga ini adalah seperti berikut: 37 . Pengarah Bahagian Sekolah atau wakilnya Setiausaha Agung MSSM atau wakilnya.00 (wang tersebut tidak akan dikembalikan walaupun bantahan tersebut tidak berjaya mengubah keputusan yang telah di buat (kecuali dinyatakan dalam permainan tersebut).Pakaian. perlawanan atau ulangan pertandingan hendaklah dijalankan dengan keadaan bermain dalam bantahan. Ahli-ahli lembaga tatatertib terdiri daripada beberapa ahli iaitu: • • • • • Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Jabatan Sekolah atau wakilnya sebagai pengerusi.

Mengambil tindakan berkenaan dengan disiplin murid. Kes-kes disiplin berat yang membabitkan pegawai hendaklah dilaporkan terus kepada Jawatankuasa Kerja MSSM untuk di kenakan tindakan terus dari Jawatankuasa Kerja MSSM. Segala hukuman penggantungan yang dikenakan kepada murid. MSSN atau MSSM hendaklah di laporkan kepada persatuan permainan negeri atau kebangsaan yang berkenaan. MSSD. Sumber peraturan dan undang-undang MSSM: Buku teks Sains Sukan KBSM tingkatan 4 dan Buku Sumber Sains Sukan tingkatan 4 keluaran Pusat Perkembangan Kokurikulum (PPK) Kementerian Pelajaran Malaysia 38 . Menghantar laporan kepada urusetia MSSM mengenai perkara yang berlaku selewat-lewatnya 14 hari selepas tamat kejohanan. Dalam laporan tersebut terkandung mengenai cadangan atau syor tindakan yang perlu di ambil oleh urusetua MSSM. guru dan pegawaipegawai kejohanan dengan perkara-perkara seperti:  Amaran  Menggantung penyertaan bagi jangka masa tertentu  Menyingkir daripada keseluruhan kejohanan ii.i. iii.

ASAS PSIKOLOGI SUKAN.  Senaman  Kecergasan  Rekreasi  Perkembangan kemahiran motor (secara langsung dan tidak langsung. 39 . Setiap tindakan manusia di pengaruhi oleh psikologi. pengaruh dan kesan penglibatan dalam aktiviti sukan. PENGENALAN • • • Psikologi secara dasarnya merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia seharian yang berkaitan dengan: Factor. Cox (1998) merumuskan psikologi sebagai bidang yang luas serta terbuka sehingga ia memudahkan orang awam dan peminat sukan memberikan komen mengenai psikologi.

satu bentuk kajian saintifik tentang reaksi perlakuan fizikal. Definisi Psikologi Sukan Sumber diperoleh dari buku Mengaplikasi Teori Psikologi Dalam Sukan. menjelaskan bahawa psikologi di aplikasikan dalam bidang sukan. Pendidik psikologi sukan. Majlis Olimpik Amerika Syarikat (USOC) telah menerbitkan satu artikel yang menggariskan peranan serta klasifikasi ahli psikologi sukan. afektif dan kognitif dalam bidang sukan yang melibatkan ahli sukan serta penonton boleh dijadikan sebagai asas untuk mendapatkan satu definisi yang lebih jelas. • PERANAN AHLI PSIKOLOGI SUKAN. Konsep Psikologi Sukan Sumber diperoleh dari buku teks Sains Sukan Tingkatan 4 KBSM KONSEP PSIKOLOGI SUKAN. Menurut artikel tersebut.  Kesedaran minda  Kepercayaan kepada diri sendiri. semasa pertandingan)  Mengawal konsentrasi  Meningkatkan kemahiran komunikasi  Membina kehormonian pasukan.  Meningkatkan keyakinan diri  Mengendalikan masalah stress (sebelum. Weinberg dan Gould (1999). b. Penyelidik psikologi (experimental sport psychologist). Bhd • Cox (1998) mendefinisikan psikologi sukan sebagai bidang pengajian yang melibatkan prinsip-prinsip psikologi yang diaplikasikan dalam bidang sukan. Wann (1997). 40 . • Psikologi sukan menyumbang: Peningkatan potensi dan prestasi. Dalam pada itu. Ahli psikologi sukan gunaan (applied sport psychologist). pihak USOC yang telah menerbitkan artikel tersebut juga telah mengklasifikasi/membahagikan ahli psikologi sukan gunaan kepada dua iaitu:a.  Pembentukan sahsiah  Semangat kesukanan Kesan kemahiran psikologi kepada individu/atlet. psikologi sukan merupakan perlakuan satu bidang kajian saintifik tentang manusia dan perlakuan mereka dalam konteks sukan dan pergerakkan. • • • Cox (1998).DEFINISI DAN PENGERTIAN PSIKOLOGI SUKAN. • • • Pada tahun 1983. Oleh Shaharudin Abd Aziz Terbitan Utusan Publication & Distributors Sdn. Ahli psikologi sukan klinikal b. ahli psikologi sukan terbahagi kepada dua jenis iaitu:a.

ahli psikologi membantu hampir separuh persediaan seseorang atlet sebelum menghadapi sesuatu kejohanan. Jenis motivasi yang sering di kaitkan dengan peningkatan prestasi semasa atlet ada dua iaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik 41 . Kebanyakkan ahli psikologi sukan terdiri dalam jenis ahli psikologi ini. Berkemahiran serta mempunyai pengetahuan asas psikologi sukan. • • • Terdapat banyak pengertian mengenai motivasi tetapi antara definisi yang popular ialah definisi Sage (1977) iaitu motivasi merujuk kepada arah dan intensiti usaha seseorang individu. Manakala Wann (1997). Kajian-kajian yang dilakukan oleh ahli psikologi ini juga memainkan peranan penting bagi mendapat perhatian khusus ahliahli akademik dan pengurusan sukan.Bil 1 Jenis ahli psikologi sukan Ahli psikologi sukan klinikal • • Ahli psikologi sukan gunaan • Pendidik psikologi sukan • • • • • 2 Penyelidik psikologi sukan • • Penerangan Terlatih dalam bidang psikologi klinikal serta berkelayakkan menjadi pakar psikologi Tugas ahli psikologi sukan klinikal ialah membantu atlet yang menghadapi masalah personaliti serta mental yang serius dan melibatkan tempoh masa yang panjang. Masalah-masalah asas bagi seseorang atlet yang memerlukan bimbingan ahli psikologi adalah seperti motivasi dan kebimbangan. Tugas ahli psikologi ini lebih terarah kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan psikologi sukan. menyatakan bahawa motivasi adalah sebagai proses kebangkitan dalam diri seseorang individu yang membantu usaha mengarah serta mengekalkan perlakuan yang di ingini. MOTIVASI. Secara amnya. penceramah kursus kejurulatihan serta sebagai konsultan kepada pasukan serta atlet tertentu Tugas ahli psikologi ini lebih mirip kepada jurulatih mental. Ahlinya mempunyai lesen dalam mengendali masalah seperti yang di nyatakan di atas. • • • Memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi semasa seseorang atlet. Mendapat latihan dalam bidang pendidikan jasmani dan sains sukan. Ahlinya di kalangan pensyarah yang mengajar kursus asas psikologi. KAITAN ANTARA PSIKOLOGI SUKAN DENGAN PRESTASI.