NOM DE L’ACTIVITAT: Lógico de taps

CONTINGUT MATEMÀTIC: Treball de seriació

CURS I CICLE: INFANTIL

INSTRUCCIONS: Necessitarem oueres grosses de cartró i taps de diferents colors i mides. Es pot jugar de diferents maneres: - El mestre dóna la consigna als alumnes (tots vermells, blau i blanc, etc). I han de fer la seriació correctament en l’ouera. - Els nens reprodueixen lliurement una seriació. - La mestra dóna en una imatge el que han de reproduir en la ouera.

CAPACITATS: 5. 6 i 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful